Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Összes dia listája a kezdősor szerint:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  *

AA  AB  AC  AD  AE  AF  AG  AH  AI  AJ  AK  AL  AM  AN  AO  AP  AQ  AR  AS  AT  AU  AV  AW  AX  AY  AZ  A*
 
 

A A - men
  GL: 423 Credo/19

A Heiliger Gott! Heiliger starker Gott
  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr  GL: 206 Trishagion/Refr

A - gnus De - i, A qui tol-lis pec-ca-ta mun-di: do-na no-bis pa - cem
  GL: 417 Agnus Dei/3

A - gnus De - i, A qui tol-lis pec-ca-ta mun-di: mi-se-re-re no - bis
  GL: 417 Agnus Dei/1

A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca-ta mun-di: mi-se-re-re no - bis
  GL: 417 Agnus Dei/2

A - Unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt prezent şi eu în mijlocul lor
  Magnificat: 504 - 408 - Unde doi sau trei/1

A 1. -6. Tu meinen Mund auf, dich zu loben
  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr  GL: 165 Sag ja zu mir/Refr

A 1. -8. Dein Wort, Herr, zeigt uns den Weg
  GL: 170 Lehre uns, Herr/A 1. -8.

A bágyadtságot tőlünk messze űzze
  DU: 349/2  ÉE: 349/2  KÉSZ: 221/2  KÉSZ: 221/3

A balga csak homokra épített
  jertek: 201./2

A bánat benned lel reményét
  MEOT: 37/2

A bánat benned lel reményt
  Harang: 152/3  SzVU: 152/3

A bánat benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt, Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha föllelünk
  SzVU: 152/3

A bánat éje nem örök
  Adventista: 147/1

A bánatban elmerülve összesereglett néped
  Harmatozzatok: 72/1

A Bárány elhordozza mind
  EKE: 2/1

A Bárány értem áldozott
  Bapt: 347/3

A Bárány hordja csendesen
  evang: 370/1  RÉ21: 492/1  ÚjRef: 16/1

A Bárány hordta vétkemet a kínos keresztfán
  EKE: 194/2

A Bárány immár Krisztusunk
  Zsolozsma: Himnusz-1/4

A bárány Jézus hordozta A földnek minden vétkét
  Adventista: 121/1

A Bárány odaadta életét
  Kék: 347 Dicsérjük az élet Urát!/1

A Bárány szent nevét
  Bapt: 156/1

A Bárány üdvöm, életem, A lelkem megváltója
  Adventista: 121/2

A bárány vére elfedez
  Krisz: 110/Refr

A Bárány vére megtisztít
  EKE: 5/1  EKE: 5/4  Krisz: 40/1  Krisz: 40/4

A Bárány vére volt az ár
  Bapt: 560/6

A Bárány vérétől piros még ajakunk
  Baka: 92/2

A Bárányé a győzelem
  Bapt: 552/3

A Bárányt küldi már az Ég
  Zsolozsma: Himnusz/3

A Bárányt, akit a szüzek követnek, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja]
  Zsolozsma: Antifóna/Szüzek-2

A bátor is levereték
  RÉ21: 76/3  Ref: 76/3

A bátorságom gyávaság
  EKE: 24/3  Met: 241/3

A bátorságom gyávaság, a bölcsességem kábaság
  Krisz: 281/3

A bejárat és az oltár közt sírnak a papok
  ima: Inter vestibulum

A béke és a csönd vagy: A szívnek enyhet adsz
  Adventista: 338/2

A béke messze tőled, szíved örömtelen
  EKE: 1/1  Met: 194/1

A béke napja közel
  FÉK: 54/1  Gitáros énekek: A béke napja  Kék: 1 A béke napja  Gitáros: 175  Zöld: 278

A békehírnök lába, óh, Mily kedves és mily szép
  Adventista: 454(352)/1

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek
  Zsolozsma: Olv/Advent.I

A békesség Istenének
  evang: 64/3

A békesség mindenkié, a békesség mindenkié
  Sárga: 15/3

A békességre, Istenem, taníts
  Emmánuel: 251/2

A békét adom, tenéked hagyom, bátor szívvel élj
  Gitáros: 25

A belső szobámba lépj be, Uram
  Kék: 3 A belső szobámba

A béna is az úton ül és kiált:/3X
  Emmánuel: 908/2

A benne bízóknak ő erős pajzsa
  Ref: 18/7

A betegeket meglátogatta, szívükben biztatta
  SztMárton: 17/6

A Bibliának hadd ragyogjon fénye
  Bapt: 184/Refr  Bapt: 184/Refr  Bapt: 184/Refr  Bapt: 184/Refr  Bapt: 184/Refr

A Bibliát ha felnyitod
  EKE: 7/1  Met: 187/1

A bíró bár elismeri
  E.Ref: 220. Ó, Isten, ki a törődött/4  Ref: 334/4

A bíró, bár elismeri
  RÉ21: 489/4

A bite(t) für uns
  GL: 762 Allerheiligen-Litanei/3

A bizodalmunk vagy
  Adventista: 198/2

A bölcs a házát kőre építi
  jertek: 201./1

A bölcs tanító mind csak szolga
  RÉ21: 586/2  ÚjRef: 25/2

A bölcs tanító mind szolga csak szolga
  evang: 268/2

A bölcs tanítómind csak szolga: Nem léphet Jézusunk elé
  MEOT: 10/2

A boldog Isten egy Fiát
  Harang: 219/7  SzVU: 219/7 Hiszekegyre

A boldog Isten egy Fiát, A Krisztust vallja szánk, Mert mindöröktől származik: Az Úrral egy, a lángból tiszta láng
  SzVU: 219/7 Hiszekegyre

A boldog kórus társaként
  Zsolozsma: Himnusz/2

A boldog viszontlátásnak add édes örömét
  Harang: 183D/5

A Boldogságos Szűz Mária emléknapján * ujjongva köszöntsük az Urat! [Alleluja]
  Zsolozsma: Antifóna/Szűz Mária-2

A boldogságos Szűzanya, az Egyház anyja, Mária
  Harang: 308A/3

A boldogságra, Istenem
  evang: 241/4

A bolond homokra épített /3x
  Emmánuel: 911/1

A bolond homokra épített, (3x
  Kék: 273B A bolond és az okos/1

A bolond homokra épített… (3x
  Zöld: 335/1

A bolond így szól az ő szívében
  E.Ref: 14/1  E.Ref: 53/1  RÉ21: 14/1  RÉ21: 53/1  Ref: 14/1  Ref: 53/1

A bolondok kínlódnak
  RÉ21: 107/9  Ref: 107/9

A bolondokat intem
  Ref: 75/3  Uni: 195/3

A bort adják násznagy kezibe
  Harmatozzatok: 66a/7  Harmatozzatok: 66b/7

A bort és kenyeret
  Adventista: 360/3

A börtönömnek zárát Az Úr nyitotta ki
  Dunamelléki: 132/1  EKE: 4/1  Met: 291/1

A ború is szent derű az Ő áldott neve által
  Met: 127/4

A budai cserkészek tábort vertek szegények
  Cserkész: A budai cserkészek

A bűn átkától megmentve
  RÉ21: 454/13

A bűn sarában élve lenn
  EKE: 24/2  Met: 241/2

A bűn sarában élve lenn, a jóra lelkem képtelen
  Krisz: 281/2

A bűn sötétben tévelyeg
  E.Ref: 413. Mily jó, ha bűntől már szabad/2  Bapt: 330/2  EKE: 157/2  Met: 304/2  RÉ21: 761/2  Ref: 467/2

A bűn úr most is; gyötör is, foszt is
  SzVU: 13/3

A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó feléd
  Harang: 13/3

A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó feléd: Mikor jössz végre kitűzni égre Győzelmed jelét
  SzVU: 13/3

A bűn, a bűn, a bűn
  EKE: 8/1  Met: 255/1

A bűnbe tette bűntelen kezét. Ámen! Ámen
  SztAE: Hatalmas az Úr dicsősége/v3

A bűnben éltem
  Bapt: 226/2

A bűnben kín van s gyűlölet
  E.Ref: 413. Mily jó, ha bűntől már szabad/3  Bapt: 330/3  EKE: 157/3  Met: 304/3  RÉ21: 761/3  Ref: 467/3

A bűnből hozzád sietek
  Ref: 179/1

A bűnért nem volt áldozat
  Bapt: 99/4

A bűnnek zsoldja a halál
  Bapt: 218/1

A bűnöm szennye nagy
  EKE: 66/2  Met: 271/2

A bűnöm terhét elvette
  Adventista: 113/3

A bűnömet bánom. Utamat járom
  Zöld: 336/2

A bűnös ajkamat hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/2  Sárga: 1/2

A bűnös kezemet hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/3  Sárga: 1/3

A bűnös lelkemet hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/6  Sárga: 1/6

A bűnös szememet hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/1  Sárga: 1/1

A bűnös szívemet hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/5  Sárga: 1/5

A bűnös testemet hadd adjam Néked
  Gitáros: 221/4  Sárga: 1/4

A bűnös, hogy üdvöt nyerjen
  Adventista: 93/4

A bűnösök már kifeszítik íjukat, † a nyílvesszőt a húrra tették, * hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívűt
  Zsolozsma: 1.Zsoltár/2

A bűnösöket földi életben Istenhez téríté
  SztMárton: 4/10

A bűnöst mégsem űzöd el
  Bapt: 551/5

A bűnre sok az alkalom
  evang: 94/3

A bűnt, sátánt, világot
  evang: 410/4

A bűntenger árja nagy
  Bapt: 496/2

A bűntől és haláltól
  RÉ21: 615/2

A bűntől és haláltól Megváltál engemet
  Ref: 401/2

A bűntől óvd magad
  Bapt: 384/6

A bús özvegy és árva tehozzád fordul
  Szentkút: 13/6

A büszke „én” uralkodik
  Met: 91/2

A célra fuss
  Bapt: 380/2

A célra fuss, hogy mennybe juss
  EKE: 453/2  Met: 424/2

A célt elérnünk adj erőt
  ÉE: 276/6  Harang: 166C/6

A célt elérnünk adj erőt! Hogy menjünk, mint a Szűzanya
  DU: 276/6

A Cru-ci - fi - xus e-ti-am pro no-bis sub Pon-ti - o Pi- la- to; passus et se-pul - tus est
  GL: 423 Credo/9

A csalárd ember nekem soha nem kell
  RÉ21: 101/7

A csalárd ember soha nékem nem kell
  Ref: 101/7

A csalárd ördög legyen távol tőlünk
  RÉ21: 235/8

A csalhatatlan Istennek igéje
  Baka: 216/3  Gyöngyök: 270/3  Harang: 97A/3

A csend köröttünk mélyen szerteárad
  E.Ref: 459. Áldó hatalmak oltalmába rejtve/5  Dunamelléki: 27/5  EKE: 61/5  RÉ21: 628/5

A csend körülöttünk mélyen szerteárad
  evang: 355/5

A csendes éj, nyugalmat áraszt
  Zöld: 451

A cseppje mi tiszta, az árja mi mély
  EKE: 307/3  Met: 219/3

A csillag így nyit új utat
  Met: 98/9

A csillag láttára a bölcsek így szóltak egymáshoz: * Ez a nagy Király jele
  Zsolozsma: Antifóna/Vízkereszt

A csillag, menvén, tündöklék a fejök felett
  AKÉ: 56/11  Baka: 140/11  DU: 59b/11

A csillag, menvén, tündöklék a fejük felett
  KÉSZ: 60/11

A csillagezrek
  Bapt: 50/2

A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit
  Zsolozsma: 3.Zsoltár/3

A csillagos eget nézem, hogy ragyog ott annyi szép szem
  ÉAÚ: 78/2

A csillagos égnek seregei ott fent
  E.Ref: 349. A csillagos égnek seregei ott fent/1  Ref: 248/1

A csillagos nagy ég, S a roppant űr felett
  Adventista: 129/1

A csillagtalan éjjelen
  Zöld: 233/2

A csillagtalan éjjelen egy láng lobog a lelkemben
  Gitáros: 174/2

A csipkebokor is őtet jelképezte
  Baka: 97/4

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó
  Cserkész: A csitári…/1

A csüggedőt, a lankadót
  Uni: 144/3

A Das ist ein köstlich Ding
  GL: 271 Das ist ein köstlich Ding/Kv  GL: 271 Das ist ein köstlich Ding/Kv  GL: 271 Das ist ein köstlich Ding/Kv

A Dávidnak az Úr Isten
  RÉ21: 132/4  Ref: 132/7

A De-um de De - o, lu-men de lumi-ne, De-um ve- rum de De - o ve-ro
  GL: 423 Credo/5

A Dein Name werde geheiligt
  GL: 763 Namen-Gottes-Litanei/3

A denn seine Huld währt ewig
  GL: 284 Danket dem Herrn/1.-5.  GL: 284 Danket dem Herrn/6.-10.

A diadalmas nagy napon Majd látom üdvömet
  Adventista: 132/5

A dicséret áldozatát
  Zsoltár: Évk.6/hétfő  Zsoltár: Évk.16/szombat

A Dicsőség Királya természet hatalmát
  KÉSZ: 10/2a

A dicsőséges Szűz Mária szent születését ünnepeljük: † alázatosságát az Úr tekintetre méltatta, * az angyal köszöntötte, és ő méhében foganta a világ Megváltóját
  Zsolozsma: Antifóna/Szept.8

A Do - mi - ne Fi - li u - ni - ge - ni - te, Je - su Chri - ste. V Do - mi - ne De - us, A - gnus De - i, Fi - li - us Pa - tris
  GL: 406 Gloria/4

A döghalált, éhséget, Úr Krisztus
  Gyöngyök: 268/19  Harang: 92B/19

A dombok oldalán
  Bapt: 41/3

A Duna mellől ez a dal hozzád száll
  Kék: 4C A Duna mellett/Refr-1  Kék: 4C A Duna mellett/Refr-1

A Erbarm dich unser, o heilger Gott
  GL: 306 O Gott/Refr  GL: 306 O Gott/Refr  GL: 306 O Gott/Refr  GL: 306 O Gott/Refr  GL: 306 O Gott/Refr  GL: 306 O Gott/Refr

A et a-scendit in cæ-lum, se-det ad dex-te-ram Pa- tris
  GL: 423 Credo/11

A Et ex-spe-cto re-sur-re-cti - o-nem mor-tu - o-rum
  GL: 423 Credo/17

A Et in u-num Do-mi- num Je-sum Chri-stum, Fi - li- um De - i u - ni - ge - ni - tum
  GL: 423 Credo/3

A Et in Spi - ri - tum San-ctum, Do-mi - num et vi - vi - fi - can-tem: qui ex Pa-tre Fi - li - o-que pro-ce-dit
  GL: 423 Credo/13

A Et u-nam, san-ctam, ca-tho-li-cam et a-pos-to-li-cam Ec-cle-si-am
  GL: 423 Credo/15

A fagyos tél szép virága kis Jézuskám
  Kántoros: Kedves álmot/2

A fájdalmas anyát megölelte
  Harang: 82C/17

A fájdalmas Szűz Anya, hervadó liliom
  Harang: 65B/7

A falad tiszta drágakő
  Adventista: 146/2

A faluban minden csendes
  Cserkész: Este van már/2

A fáradt test, ha elpihent
  Zsolozsma: Himnusz/2

A fáradt vándor szállást kér az éjre
  evang: 118/2

A fáradt vándoron legyen
  Met: 173/7

A fát adván szent vállára
  E.Ref: 261. Jer, lássuk az Úr keresztjét/6  RÉ21: 360/6  Ref: 440/6

A fecske fészket rak, veréb is elpihen
  Népdalzsoltárok: 84/2.

A fehér virágok feléd hajladoznak
  ÉAÚ: 95/2  Harang: 191A/3  Szentkút: 100/3

A fejedelmek akasztófára felfüggesztetének
  Ref: 385/10

A fejedelmek egybegyűltek
  ÉE: 813/verzikulus (Nagypéntek)

A fejedelmek énreám törnek
  E.Ref: 119/12  RÉ21: 119C/12  Ref: 119/12

A fejedelmek is gyarló lények
  Adventista: 8/2

A felhők esőt ejtének
  Ref: 77/10

A felhők esőt ejtettek
  RÉ21: 77/9

A felkelő nap int nekünk
  Zsolozsma: Himnusz/3

a felkelőknek jobbod add
  Zsolozsma: Himnusz/2

A felséges Isten szemei vannak
  E.Ref: 364. Mindenkoron áldom az én Uramat/8  RÉ21: 157/8  Ref: 254/8

A fény királya Ő
  SztAE: A fény Királya Ő/v1

A fény te vagy, Urunk! Az Út, az Igazság te vagy
  Taize: 82/2

A fényben egy szép nő áll hófehér ruhában
  Kántoros: A fényben egy/1

A fényem, Jézus, Te vagy
  Gitáros: 13  Taize: 77/2

A fényem, Jézus, te vagy, ó jöjj és ragyogd be az éjem
  Kék: 239 A fényem, Jézus te vagy

A fényes égi trónt, Az angyalsereget
  Adventista: 190/2

A fényes felhőből (+) az Atyának szózata hangzott: (*) ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok
  DU: 64c/2 Traktus 3.

A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi
  Harang: 61/1  SzVU: 61/1

A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi: Mint küzde szörnyű harcot, hallgatva hirdeti. A főn, mely égi bérre százszorta érdemesb, Szúr vad tövis füzére, így még dicsőbb, nemesb
  SzVU: 61/1

A fényes nap immár elnyugodott
  ÉE: 358/1  evang: 129/1  KÉSZ: 216/1  MEOT: 1/1  RÉ21: 691/1  ÚjRef: 36/1

A fényes nap immár lenyugodott
  DU: 358/1  Harang: 278B/1  KÉSZ: 217/1

A fenyőn a gyertya remegve ég
  Kék: 102 Jézus megszületett/1

A férfias szívű, erős
  Zsolozsma: Himnusz/1

A férfiú nem bamba juh, mit birkanyáj lök, húz odább
  Cserkész: Hajtsd a csónakot magad!/1

A Fiú is elébe jön Édesanyjának
  Szentkút: 106/4

A Fiú olyan, mint a napsugár
  Gitáros énekek: Napfény dal/2  Gitáros: 59/2

A Fiúisten felemelt mennybe
  Szentkút: 82/4

A Fiút is áldd, ki üdvöt hozott
  Bapt: 1/3  RÉ21: 250/2  ÚjRef: 58/2

A fogantatásban ő vétkes nem volt
  Búcsú: 12/4

A föld az Istené
  Bapt: 41/1

A föld elmúlik, mint a pára
  Bapt: 524/6

A Föld elolvad, mint a hó
  Dunamelléki: 145/6

A föld és az ég asztalunknál összeér
  DÚR: 87/1  DÚR: 87/4  Gitáros énekek: A föld és az ég/1  Gitáros énekek: A föld és az ég/3  Gitáros: 207

A Föld és az ég, asztalunknál összeér
  FÉK: 82/1  FÉK: 82/3  Zöld: 279/1

A Föld és az ég, asztalunknál összeér, értünk lett Élet ez a bor és a kenyér
  Kék: 213 Tied vagyunk

A föld fundámentomát megvetéd
  E.Ref: 104/3  Ref: 104/3

A föld fundamentumát megvetéd
  RÉ21: 104/3

A föld megrendüle szörnyen
  Ref: 77/11

A föld megrendült ím, szörnyen
  RÉ21: 77/10

A föld minden határa látta
  Kántoros: 405 Alleluja/4  Zsoltár: Karácsony/jan.2  Zsoltár: Karácsony/jan.3  Zsoltár: Karácsony/jan.4  Zsoltár: Húsvét 4/szombat  Zsoltár: Karácsony/jan.2  Zsoltár: Karácsony/jan.3  Zsoltár: Karácsony/jan.4  Zsoltár: Húsvét 4/szombat  Zsoltár: Karácsony/ünnepi  Zsoltár: 12.25 Karácsony/ünnepi

A föld minden országa
  Zsoltár: Húsvét 7/hétfő  Zsoltár: Húsvét 7/kedd  Zsoltár: Húsvét 7/szerda  Zsoltár: Húsvét 7/hétfő  Zsoltár: Húsvét 7/kedd  Zsoltár: Húsvét 7/szerda

A föld népe bűnökben: engesztelj értünk
  Harang: 177A/14

A föld rám omlik
  Uni: 292/4

A föld sok boldogsága
  Met: 333/2

A Föld színét öldöklő háború dúlja
  Búcsú: 45/2  ima: Fatimai ének/2  Szentkút: 120/2  Zarándok: 64/2

A föld telve van
  Zsoltár: Húsvét/kedd  Zsoltár: Húsvét/kedd

A föld, amelyre lábad lép, réges-régen a tied
  Sárga: 44

A föld, amelyre lábad lép, réges-régen a tied, mert én adtam azt neked
  Gitáros: 194

A föld, az ég és minden nép
  Emmánuel: 7/1

A földben minden gyökerek
  E.Ref: 231. Feltámadt a mi életünk/2  RÉ21: 504/2  Ref: 350/2

A földet égtakaróval
  Zöld: 460/1

A földet kinyitó kies tavasz vidámsága
  E.Ref: 353. Dicsőült helyeken/5

A földi gyönyör
  Bapt: 529/2

A földi harcban te állj mellettem
  Zarándok: 1/1

A földi kincs
  Bapt: 177/2

A földi lét ügyét-baját
  Zsolozsma: Himnusz/3

A földnek kincse nem érhet fel Veled
  Krisz: 251/4

A földön ha elvesztem
  E.Ref: 331. Egyedüli reményem/3  RÉ21: 718/3  Ref: 276/3

A földön járni is gyönyör
  Met: 411/4

A földön már napvilág van
  Harang: 15/3

A földön túl a boldog drága hon vár
  Met: 461/1

A földre jött az Úr, s meghalt az átokfán
  Bapt: 128/2

A földre küldte szent Fiát
  Bapt: 268/2

A földről az ég felé kiáltjuk
  Zöld: 248/3

A földről az ég felé kiáltjuk, hogy
  SztAE: Dícséret, áldás/e1

A földről az égre, irgalmat kérve
  Zöld: 228/1

A földről az égre, irgalmat kérve száll fel az ének; Mentsd meg a néped
  Kék: 2 A földről az égre/1

A fölséges Úristennek
  Zsolozsma: Himnusz/5

A folyók, ó Uram, folyóvizek zúgnak
  DU: 193/2  ÉE: 193/2

A forrásaim benned vannak
  Krisz: 64/Refr  Krisz: 64/Refr  Krisz: 64/Refr

A forrásnál ott talállak
  Met: 473/2

A forró dél, ri-deg éjszak Ez imában egyesül csak; Kivált honunk édes nyelvén Zeng igazán, zeng őszintén: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját
  SzVU: 275/4

A forró dél, rideg éjszak
  Gyöngyök: 9/4  SzVU: 275/4

A forró dél, rideg észak ez imában egyesül csak
  Harang: 275/4

A frigykötés már készen áll
  Bapt: 245/2

A frigykötés, a drága vér
  Bapt: 264/3

A fülünk Igédre nem figyel
  EKE: 188/2

A fülünk Igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba
  Dunamelléki: 76/2  Krisz: 36/2

A füzetem így lesz tarka, nem oly szürke, mint a barka. Büszkén járok kis kertemben virágait én ültettem
  Kék: 268 Tavasz a télben/2

A gazdag bízik az ő kincsében
  E.Ref: 405. Mire bánkódol, ó, te, én szívem/4  Ref: 267/4

A gazdag, hű Isten
  Met: 2/2  Met: 267/2

A gazdagok, kik megelégedtek
  RÉ21: 22/15

A Gecsemáné kertjében
  E.Ref: 261. Jer, lássuk az Úr keresztjét/2  RÉ21: 360/2  Ref: 440/2

A gecsemánei kertből a Golgotára fel
  EKE: 12/1  Met: 130/1

A gőgös ész, a büszke fő
  Bapt: 232/2

A Golgota kérdezi
  Uni: 168/2

A Golgota lépcsőn állok, vállamon a kereszt
  Harang: 56/1

A Golgota-lépcsőn állok, vállamon a kereszt
  SzVU: 56/1 Kezdetre

A Golgota-lépcsőn állok, vállamon a kereszt. Gyarló szolgád könyörgését, Uram, ó meg ne vesd
  SzVU: 56/1 Kezdetre

A Golgotán ott szenvedett, a bűnömért tett eleget
  Met: 131/1

A Golgotán szenvedett Jézus értem
  Adventista: 267/3

A Golgotára ment és meghalt értem
  EKE: 283/2

A Golgotára ment, és meghalt értem
  DÚR: 155/2  FÉK: 119/2  Gitáros énekek: Köszönöm, Jézus/2  Gitáros: 118/2  Sárga: 109/2

A Golgotára ment, és meghalt értem, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x
  Kék: 127 Köszönöm, Jézus/2

A gond, a bú ül lelkünknek egén
  Harang: 198B/3

A gondviselő hűség, Te Urad, Istened
  Adventista: 280/3

A gonosszal szembeszállunk
  SztAE: Szent az Úr, a Seregek Ura/v2

A gonosz álmok fussanak
  SzVU: 278/2

A gonosz álmok fussanak, És minden éji képzelet, Az ellent kösse meg kezed, Testünket hogy ne rontsa meg
  SzVU: 278/2

A gonosz árnyak fussanak
  Harang: 278/2

A gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi
  Búcsú: 19/3  Erd.: m05/3

A gonosz elkerül
  Krisz: 299/3

A gonosz erejének nincs fölötte hatalma, amen, elleluja
  Kék: 309 Alleluja/4

A gonosz szélvihart fúj rám
  Krisz: 258/2

A gonosz tettek mind eltöröltetnek
  SztAE: A vakok látnak/v2

A gonosznak leszen átka
  Baka: 226/18

A gonosznak sorsa más lesz: jaj annak
  Népdalzsoltárok: 1/3.

A gonosznak tőribe nem eresztél
  RÉ21: 665/3  Ref: 497/3

A gonoszokat az Isten megrontja
  RÉ21: 159/6

A gonoszoktól, minden elhiggye
  RÉ21: 119U/78

A gonoszoktól, minden meghiggye
  E.Ref: 119/78  Ref: 119/78

A gonoszon gondolkodván
  RÉ21: 36/1

A gonoszságban nagy bizodalmuk
  RÉ21: 56/3

A gonosztevőknek
  E.Ref: 26/5  RÉ21: 26/5  Ref: 26/5

A gonosztévőknek dolgán
  E.Ref: 36/1  Ref: 36/1

A gúny te értem tűrted, És értem hullt a könnyed, Úr Jézus, fenn a fán
  Adventista: 122/14

A gyász helyén, a Golgotán
  Bapt: 231/2

A gyermek Jézust mindnyájan együtt
  Bapt: 81/4  evang: 548/4

A gyermek szénán feküszik
  RÉ21: 402/5

A gyermekek kézbe pálmaágakat
  DU: 89/5  ÉE: 89/5  Harang: 77/5  SzVU: 77/5

A gyermekek kézbe pálmaágakat Vevén, dallal áldják szent királyukat. Ez az, ki népének jött váltságára, Minden földi ember boldogságára
  SzVU: 77/5

A gyermekek kézbe pálmaágakkat
  Erd.: h02/5

A gyógyulás ideje van
  FÉK: 102/1

A gyógyulás ideje van, a gyógyulás ideje, Uram
  Kék: 4 A gyógyulás ideje/1

A gyönyörűség kertje vagy
  Adventista: 146/3

A gyötrelem, a bánat, Bár özönnel érjen
  Adventista: 274/7

A gyötrelemnek hegyéről
  Bapt: 99/1

A gyötrelmek közt te éltettél engem, * alleluja
  Zsolozsma: 2.Antifóna/Húsvéti

A győzelem a tied lesz
  evang: 209/5

A győztesnek Isten Majd koronát nyújt
  Adventista: 261/3

A gyulai kert alatt, kert alatt
  Cserkész: A gyulai…/1

A gyülekezet közepette megnyitotta száját
  GRAD: Introitus [GRAD 454]  GRAD: 454 Egyháztanítók Introitus  GRAD: Introitus [GRAD 454]  GRAD: Introitus [GRAD 454]

A habok ha tajtékzanak
  Bapt: 279/3

A háborúnak fellegét
  Bapt: 147/2

A hajadon, kit az élet gonosz csábbal megkísértett
  Harang: 284A/5

A hajnalcsillag kél szaván
  Zsolozsma: Himnusz/3

A hajnalcsillag már ragyog
  Zsolozsma: Himnusz/3

A hála hangja száll feléd
  Bapt: 266/3

A hála hangja, íme, felkiált
  Harang: 553/1

A hála hozzád száll, Ó! Jézus, néked szól
  Adventista: 129/2

A hála szálljon Istenhez
  Bapt: 268/1

A háladal köszöntve áldjon, hogy úgy szívedre ölelél
  ÉAÚ: 81/3

A háladal örökké áldjon
  Harang: 178C/3

A halál árnyékának völgyében járok
  DÚR: 52/2  Sárga: 24/2

A halál éje rám borult
  EKE: 218/3  evang: 161/3

A halál énnékem Lész majd nyereségem
  Adventista: 239/3

A halál és élet harcra szállt
  DU: 112/2  ÉE: 112/2  Harang: 86/2  SzVU: 86/2

A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet A halálon Úr lett. A halál és élet harcra szállt
  SzVU: 86/2

A halál kötelékei körülfontak engem, * és elértek az alvilág csapdái
  Zsolozsma: 1.Zsoltár/2

A halál legyőzőjének
  Bapt: 113/1

A halál nem győzte le, mert Ő feltámadt
  SztAE: Áldás, hála/v2

A halál óráján így szólt a Golgotán
  Krisz: 243/5

A halál sötét völgyében is bátran járok
  Zsoltár: Nagyböjt 5/hétfő  Zsoltár: Nagyböjt 5/hétfő

A halál, hová tűnt el a halál
  Gitáros: 47/1  Sárga: 55/1

A halálban biztatásom
  E.Ref: 318. Én Istenem, benned bízom/8  Ref: 406/8

A halálból az életre
  Zöld: 445/2

A halálból az életre hívtál minket, Jézus
  SztAE: Felmagasztaljuk Neved/v2

A halálos ágyamon
  Bapt: 337/5

A halálos ágyon
  Harang: 112B/7

A halálos ágyon vigasztalónk te légy
  Gyöngyök: 59/7

A halálra imhol viszem fejemet
  Ref: 399/3

A halált, Uram, Jézus
  Bapt: 94/4

A haláltól én nem félek
  evang: 341/4

A hálás szív föltekint az égre, új örömben fürdik völgy s halom
  Harmatozzatok: 59/1

A halmokon oly jól érzem magamat, ahol a visszhangok ekként szólanak
  jertek: 62./2

A halottak között van a fekhelyem, * mint aki megsebesítve a sírban alszik
  Zsolozsma: Zsoltár/3

A halotti sírnak ajtaján
  Zöld: 339/1

A hamis szívű távol menjen tőlem
  E.Ref: 101/4  RÉ21: 101/4  Ref: 101/4

A hamis útról, Uram, téríts el
  E.Ref: 119/15  RÉ21: 119D/15  Ref: 119/15

A hangok a lelkemből
  Zöld: 468/Refr  Zöld: 468/Refr

A hány szent szentet zengnek a szentek s az angyalok az égben
  Gyöngyök: 47/8

A harc hevesb lesz egyre
  Met: 357/4

A harc hevesb lesz egyre, közelg a nagy Király
  EKE: 413/4

A harcban ez segít
  Bapt: 400/5

A harcra erőnk mit sem ér
  Adventista: 285/2

A hárfa dalol és trombita kiált
  Emmánuel: 7/3

A harmadik napon feltámadott
  DÚR: 174/2  Kék: 59B Emmánuel/2  Zöld: 238/2

A harmadik napon Ő feltámadott
  EKE: 283/3  Emmánuel: 33/2  FÉK: 119/3  Gitáros énekek: Köszönöm, Jézus/3

A harmadik napon Ő feltámadott, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x
  Kék: 127 Köszönöm, Jézus/3

A harmadik napon, Ő feltámadott
  Sárga: 109/3

A három bölcs király, a három bölcs király messze földre
  Harmatozzatok: 61/1

A három bölcs látván a fényt, útnak eredett
  AKÉ: 41/2  DU: 58/2  ÉE: 58/2  Harang: 508/2

A három ifjúnak most énekeljük himnuszát
  ÉE: 776

A három-egy Istennel már itt a földön egy
  E.Ref: 421. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma/5  MEOT: 2/3  RÉ21: 590/5  Ref: 392/5

A háromegy Istennel
  Bapt: 404/5

A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek
  Harang: 76/11  SzVU: 76/11

A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek, Atyát, Fiút és a Lelket egy dicséret zengje meg, És nevét a Három-Egynek föld dicsérje és egek
  SzVU: 76/11

A Háromságnak üdv legyen
  Zsolozsma: Himnusz/6

A Háromságot hirdeti
  ima: Szent Márton himnusz/5

A harsonátok harsog, fegyverre katonák
  Met: 436/2

A hatalmas gonoszokat
  E.Ref: 360. Magasztalja az én szívem/6  RÉ21: 383/6

A hatalmat nagy kegyétől
  Baka: 226/10

A hatalom Istenének
  evang: 64/1

A hatalom szent kulcsait
  Harang: 211A/4

A hatalom szent kulcsait, melyekkel az ég ajtait
  Gyöngyök: 368/4

A havasok tövén forrást nyitottál
  ÉAÚ: 112/4  Kántoros: Áldott légy ezerszer/4  Somogy: A LURDI SZENT SZŰZHÖZ/3

A házadért való buzgóság megemésztett engem
  DU: 95e/1

A házasélet dísze
  ima: Litánia - Szt.József - teljes/5

A házba lépnek együtt ők
  KÉSZ: 45/7

A házba lépnek együtt ők, vígadjatok, örüljetek
  Harang: 31/7

A házba lépnek együtt ők, – Vigadjatok, örüljetek
  SzVU: 31/7

A házba lépnek együtt ők, – Vigadjatok, örüljetek! Hódolnak új urok előtt. – A Krisztus veletek! Örvendjenek jövetének együtt ifjak meg a vének
  SzVU: 31/7

A hazug emberek
  E.Ref: 26/4  RÉ21: 26/4  Ref: 26/4

A hazugságot igen gyűlölöm
  E.Ref: 119/82  RÉ21: 119Ü/82  Ref: 119/82

A hegyek s tengerek felett, folyóid zúgják, hogy szeretsz, s én megnyitom szívem, hogy
  Krisz: 285/1

A hegyek, halmok és a föld
  Adventista: 52/3

A hegyek, völgyek, termőfák s egyebek
  RÉ21: 195/9  ÚjRef: 46/9

A hegyekről, sík mezőkről
  SztAE: Zengjen hangos hálaének/c1

A Hegyre néz pillantásom
  Népdalzsoltárok: 121/1.  Népdalzsoltárok: 121/5.

A hegyre nézek
  Emmánuel: 217/1

A hegyre nézek: mert onnét várom Őt
  Zöld: 312/1

A Helft uns in diesem Erdental
  GL: 608 Ihr Freunde Gottes/Refr  GL: 608 Ihr Freunde Gottes/Refr  GL: 608 Ihr Freunde Gottes/Refr  GL: 608 Ihr Freunde Gottes/Refr  GL: 608 Ihr Freunde Gottes/Refr

A helyed soha el ne hagyd, naponta vár sok feladat
  Krisz: 213/Refr  Krisz: 213/Refr  Krisz: 213/Refr

A Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv  GL: 301 Herr, deine Güte reicht/Kv

A Herr, du hast Worte ewigen Lebens
  GL: 355 Wortgottesdienst/2 Antwortpsalm

A Herr, unser Gott, erbarme dich
  GL: 515 Allgemeine Eröffnungsgesänge/Refr  GL: 515 Allgemeine Eröffnungsgesänge/Refr

A hervadt virág epedve várja a harmatcseppet
  Szentkút: 25/5

A Hilf uns im Streite
  GL: 606 Sankt Michael/Refr  GL: 606 Sankt Michael/Refr  GL: 606 Sankt Michael/Refr  GL: 606 Sankt Michael/Refr  GL: 606 Sankt Michael/Refr

A hit hegyén, boldogan
  Bapt: 455/4

A hit legyőzhetetlen, a legnagyobb erő
  Krisz: 4/3

A hit tisztán égő fényét
  Bapt: 10/8

A hit unszol
  Bapt: 523/2

A hitem őrá néz, a hitem őrá néz
  jertek: 199./3

A hitetleneket megrontja, ösvényöket elvesztve
  Uni: 211/4

A hitleneket megrontja
  E.Ref: 146/6  RÉ21: 146/8  Ref: 146/8

A hitmalaszt tündöklő csillaga
  Szentkút: 82/5

A hív ember megfeddjen engem
  E.Ref: 141/5  Ref: 141/5

A hív ember vallást tészen
  ÚjRef: 40/2

A híved célhoz ér, És úgy nyer égi trónt
  Adventista: 192/3

A hívek boldog nyája
  evang: 514/4

A hívekkel e földön jót teszek
  Uni: 319/2

A híveknek számuk vagyon
  E.Ref: 355. Az Úr Istent magasztalom/9  RÉ21: 170/9  Ref: 273/9

A hívő lélek Istennél
  evang: 498/3  RÉ21: 608/3

A hívő nép buzgó keble énkeszóval zengedez
  Harmatozzatok: 123/2

A hívők mind együtt voltak
  Harmatozzatok: 102/2

A hold fölkelt az égre
  evang: 119/1

A Hold vendége a Nap, a Nap vendége a Hold
  Zöld: 452/2

A holdat helyeztetted az égre
  RÉ21: 104/9  Ref: 104/10

A holdfényes égen
  Zöld: 451/Refr

A holnapi napra hogy felvirradhassunk
  Harmatozzatok: 196/3  KÉSZ: 227/3

A holt Életvezér ma úr és él
  DU: 100-secventia/3b-2

A holtak csendes kertjében
  Ref: 412/5

A holtak közt nincs senki, aki rád gondolna
  Népdalzsoltárok: 6/B/4.

A holtak közül első Tett egyszer oly csodát
  Dunamelléki: 101/2

A holtak közül első: Meghalt, de újra él
  Dunamelléki: 101/1

A holtak lelkei örök üdvösségben
  Gyöngyök: 209/4  Harang: 39A/4

A holtakhoz való alászállásod által: : Mentsd meg, Uram, őket
  ÉAÚ: 212E/8

A hős nem lát halált
  Bapt: 370/2  EKE: 299/3

A hű barát barátja emlékének áldozik
  Harmatozzatok: 220/3

A hű ember kölcsönt ad szívvel
  RÉ21: 112/3

A hű ember megfeddjen engem
  RÉ21: 141/5

A hű ember vallást tészen
  RÉ21: 172/2

A hűség és az irgalmasság
  Zsoltár: Évk.2/péntek

A hűség mindenkié, a hűség mindenkié
  Sárga: 15/7

A jámbor életre édesgető Terézke
  ima: Kis Szent Teréz litánia/7

A jel melyet leltek, jászolban egy gyermek
  AKÉ: 19/2

A jel, melyet leltek, jászólban egy gyermek
  Baka: 115/9  Erd.: k02/2

A jel, melyet leltek: jászolban egy gyermek
  Harang: 20A/2  KÉSZ: 25/2

A jel, melyet leltek: jászolyban egy gyermek
  Gyöngyök: 180/2

A jelképek valósultak
  Baka: 226/8  Gyöngyök: 53/8

A Jézus Krisztusnak szent kegyelme
  Adventista: 332/1

A Jézus még ma elfogad
  EKE: 9/3

A Jézus neve drága kincs
  Adventista: 270/2

A Jézus sebe meggyógyít
  EKE: 5/2  Krisz: 40/2

A Jézusért, közbenjárónkért
  RÉ21: 438/5  Ref: 284/8

A jó cselekedet, erény
  evang: 318/3

A jó ember jót hoz elő * szívének kincstárából
  Zsolozsma: Antifóna/Vas.C

A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, * de a rossz fa sem jó gyümölcsöt
  Zsolozsma: Antifóna/Vas.C

A jó hír haldd így hangzik: ''lesz újra béke
  ima: Fatimai ének/4

A jó hír, halld, így hangzik: lesz újra béke
  Búcsú: 45/4  Szentkút: 120/4  Zarándok: 64/4

A jó Isten napsugara
  Bapt: 461/2

A jó Isten őriz engem
  ÉAÚ: 192/1  ÉAÚ: 192/3

A jó Isten örök áldás
  ÉAÚ: 192/2

A jó Isten téged küldött hozzánk a bünös földre
  ferences: 11. Szeráfikus Szent Ferencről/2

A jó Isten Téged küldött hozzánk e bűnös földre
  Harang: 216B/2

A jó lovas katonának de jól vagyon dolga
  Cserkész: A jó lovas…/1

A jó Pásztor juhait nem hagyja elveszni
  jertek: 140./1

A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja
  DU: 100c/Introitus  ÉE: 551  GRAD: 194 IV. Introitus [ÉE 551]  GRAD: Introitus - húsvéti időben - [GRAD 194]  GRAD: Introitus - húsvéti időben - [GRAD 194]

A jó Pásztor vigyáz rád
  Krisz: 299/2

A jó Pásztor vigyáz rád, az elveszett megkerül
  Kék: 7 A nap bíborban áll/2

A jó vitéz kurucnak van szabott dolománya
  Cserkész: Csínom Palkó/4

A jobb lator keresztfán függ vala
  ÉE: 815/5

A jobb-lator is ott talált A bűntől enyhülést
  Adventista: 132/2

A jócselekedet, erény
  EKE: 228/3

A Jóisten őriz engem
  Cserkész: Zsoltár gyermekhangra/1  Cserkész: Zsoltár gyermekhangra/3

A Jóisten örök áldás
  Cserkész: Zsoltár gyermekhangra/2

A jólfésült puhányságot ne hagyd egyből hatni rád
  Kék: 151 Ne terheld/4

A jóság az én pásztorom
  Adventista: 111/1

A jóság mindenkié, a jóság mindenkié
  Sárga: 15/6

A jóság Urát áldom én
  Adventista: 15/1

A jóságodat ki mondhatja el
  Adventista: 36/3

A jóságos Isten
  evang: 40/2

A jóságos Isten Áldjon tovább is minket
  MEOT: 22/2

A jöttöd miként várjam
  Dunamelléki: 8/1  RÉ21: 388/1

A jöttöd miként várjam, Hogyan fogadjalak
  ÚjRef: 6/1

A jöttöd miként várjam, S hogyan fogadjalak
  Adventista: 143/1

A jövendölések így megvalósodának
  Gyöngyök: 220/13  Harang: 64A/14

A jövőbe ha néz szemünk
  EKE: 74/9

A jövőre is malasztod, kérünk, tőlünk el ne vedd
  Harang: 38A/4

A kábák és az esztelenek
  RÉ21: 5/5  Ref: 5/5

A kakas-szó hasogatja szívemet
  ÉE: 74/3

A kakasszó hasogatja szívemet
  DU: 74/3

A kálvária hegyén kereszthez szegeztetik
  Baka: 169/12  Gyöngyök: 239/11

A kálvárián végbevitt véres nagy áldozat
  Baka: 147/5

A kánai menyegzőben
  RÉ21: 442/7

A kedvére élőnek
  RÉ21: 615/3  Ref: 401/3

A kedvesség mindenkié, a kedvesség mindenkié
  Sárga: 15/5

A kegyelem árad és árad és árad
  SztAE: A kegyelem árad/v1

A kegyelem árad, és árad és árad
  Zöld: 423

A kegyelem idején
  Zsoltár: Évk.17./szombat

A kegyelem Istenének
  evang: 64/2

A kegyelem túláradt
  SztAE: A kegyelem túláradt/c1

A kegyelem vérpatakja, mely keresztedről ered
  Gyöngyök: 414/3

A kegyelmes megmentőnek hitetted itt magvait
  Harmatozzatok: 114/2

A kegyelmet köszönöm Neked, kegyelmed köszönöm Neked
  Krisz: 250/3

A kenyér és a bor
  Adventista: 360/2

A kenyér és bor színében
  Baka: 226/15

A kenyér s bor áldozat, melyet szolgád bemutat
  ÉAÚ: 13/5

A kenyér s boráldozat az ajándék
  Baka: 111/7

A kenyér s boráldozattal Felajánljuk szívünket
  Baka: 6/5

A kenyér s bort áldozatul ajánlván, Uram, neked
  Gyöngyök: 213/4

A kenyér, amelyet én adok
  DU: 83d/Communio  ÉE: 540  GRAD: 109 IV. Communio [ÉE 540]  GRAD: Communio [GRAD 343]  GRAD: Communio [GRAD 343]  GRAD: 343 XIX. Communio [ÉE 540]  GRAD: Communio [GRAD 343]  Harang: 590/1

A kenyér, amit eszünk, már nem kenyér
  Emmánuel: 608/1  Zöld: 324/1

A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket
  DU: 149/4  ÉE: 149/4  SzVU: 220/5 Felajánlásra

A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket, Szándékunkat, tetteinket és mind egész éltünket. Áldd meg, amit fölszentelnek Hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság édes Atyja, ó hallgass meg bennünket
  SzVU: 220/5 Felajánlásra

A kenyér-, s boráldozattal felajánljuk szívünket
  Harang: 220/5

A kenyeret öntestévé igézte az Ige-Test
  DU: 155/4  ÉE: 155/4

A képmutató galibák
  E.Ref: 35/3  Ref: 35/8

A képmutató ostobák
  RÉ21: 35/3

A kérés, melyre Lelked tanít
  Adventista: 19/6

A kereszt alsó ága
  FÉK: 108/4

A kereszt árnyékot vet ránk
  Gitáros énekek: A kereszt/1  Gitáros: 144/1

A kereszt felső ága
  FÉK: 108/1

A kereszt két karja
  FÉK: 108/2

A kereszt legyen sorsom, Hogy győzzek bűnön, rosszon, Sok rút szenvedélyen
  Adventista: 122/13

A kereszt majd áll üresen
  DÚR: 164/1  Gitáros: 180/1  Zöld: 258/1

A kereszt nagy áldozatja
  ÉAÚ: 145/5

A kereszt oltárán
  SzVU: 229/5 Felajánlásra

A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány Atyjának föláldoztatott
  Harang: 229/5

A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának feláldoztatott
  DU: 142/3

A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának föláldoztatott
  ÉE: 142/3

A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának föláldoztatott. Kenyér s bor színében Megújítja szépen Az áldott szent áldozatot. Ó Atyánk, kegyesen fogadd, Hintsd le ránk szent malasztodat S fordítsd el tőlünk haragod
  SzVU: 229/5 Felajánlásra

A kereszt titkát emberszív
  Adventista: 116/2

A kereszten függőnek nézd bűnös kékeit
  Baka: 153/1

A kereszten ki az ott
  EKE: 224/4  Met: 19/4

A kereszten ki az ott, ki a bűnért áldozott
  jertek: 15./4

A kereszten megtöretett
  Harang: 91/3  SzVU: 91/3

A kereszten megtöretett, Mégis fölé emeltetett, Feltámadván, mindennek. Mi is véle feltámadjunk, S mindörökké megmaradjunk Kegyelmében Istennek
  SzVU: 91/3

A kereszten oldalából vér és víz áradott
  DU: 105/2  ÉE: 105/2  Harang: 515/2

A keresztény szemében nem rémes a halál
  Harang: 558/1

A kereszténységben
  Baka: 27/1

A kereszténységben hisszük, valljuk régen
  DU: 1b/1  Harang: 1/1  KÉSZ: 1/1  SzVU: 1/1 Kezdetre

A kereszténységben hisszük, valljuk régen, Hogy az Isten minekünk véghetetlen kegyességében Ígérte a Megváltót vigasztalásképpen
  SzVU: 1/1 Kezdetre

A keresztet felrakják vállára
  DU: 331e/4.  ÉE: 697/5

A keresztet te adod
  E.Ref: 467. Jöjj, királyom, Jézusom!/5  EKE: 199/5  Met: 74/5  RÉ21: 726/5  Ref: 464/5

A keresztet ünnepeljük
  DU: 95i/1  ÉE: 824/1a  GRAD: 151 Szekvencia [ÉE 824]/1  GRAD: Szekvencia [GRAD 151]/1

A keresztet véled állni
  DU: 90/14  ÉE: 90/14

A keresztfa árnyékában térdre hullva egy világ van
  Harmatozzatok: 92/2

A keresztfa kérdezi
  Uni: 168/6

A keresztfa véroltárán az Élet megöletett
  ÉAÚ: 31/3

A keresztfához megyek
  E.Ref: 442. A keresztfához megyek/1  Baka: 150/1  Bapt: 104/1  DU: 91/1  Dunamelléki: 86/1  EKE: 14/1  ÉE: 91/1  evang: 208/1  Met: 132/1  RÉ21: 755/1

A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek
  Gyöngyök: 218/1  Kántoros: SzVU 63/1  SzVU: 63/1

A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek
  Harang: 63/1

A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. S ott talállak, ó szűz Anya, fájdalom közt bágyadozva, Tőr veré át lelkedet
  SzVU: 63/1

A keresztfán bemutatja Urunk az áldozatot
  Zarándok: 88/fájdalmas-5

A keresztfán érettünk meghaltál
  E.Ref: 379. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát/6  RÉ21: 444/6  Ref: 286/6

A keresztfán függőnek nézd, bűnös, kékeit
  Harang: 62A/1

A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség
  DU: 166/3  ÉE: 166/3  Harang: 118/3  SzVU: 118/3

A keresztfán haldokolván Rejlett csak az Istenség; Itt elrejtve és elfedve Istenség és emberség. Boruljunk le és rettegve Imádjuk e Fölséget, Az Oltáriszentséget
  SzVU: 118/3

A keresztfán haldokolván Rejlett csak Istensége
  Baka: 61/3

A keresztfán haldokolván rejtett csak istensége
  Gyöngyök: 69/3

A keresztfán rejlett csak az Istenség
  Baka: 55/3

A keresztfán rejtéd Isten voltodat
  ÉAÚ: 47/3

A keresztfán rejtéd Isten-voltodat
  DU: 157/3  ÉE: 157/3  Harang: 519/3

A keresztfán rejtéd istenvoltodat
  KÉSZ: 116/3

A keresztfán szenved és szól Isten egyszülött Fia
  Gyöngyök: 288/4  Harang: 172B/4  KÉSZ: 135/4

A keresztfán szenvedtél, Úr Jézus, miattam
  Adventista: 114/4

A keresztfát ha nézem én
  Adventista: 113/1

A keresztnek szörnyű terhe
  Búcsú: 6/9.áll  DU: 69c/9  ÉE: 696/9  Harang: 78/9  SzVU: 78/9.állomás

A keresztnek szörnyű terhe Harmadszor is földre ver le. Ested adjon szent kegyelmet, Hogy a bűnből talpra keljek
  SzVU: 78/9.állomás

A keresztnek véres fáján
  Met: 201/2

A keresztnél veled álljak
  Baka: 170/14  Harang: 65A/14

A keresztnél veled álljak, siralmidtól el ne váljak
  Gyöngyök: 219/14

A keresztnél véled állni
  Harang: 65/14  ima: Stabat mater (ford. Sík Sándor)/14  SzVU: 65/14

A keresztnél véled állni, Gyászban véled eggyé válni: Erre űz a szeretet, Erre űz a szeretet
  SzVU: 65/14

A keresztre szegezik szent Tested
  +Út: Keresztút2/11

A keresztről bűnbocsánat
  Bapt: 188/4

A keresztről hallom, Uram, velem lész a mennyben
  Harang: 56/2

A keresztről hallom, Uram: „Velem léssz a mennyben
  SzVU: 56/2 Evangéliumra

A keresztről hallom, Uram: „Velem léssz a mennyben!” Az utolsó ítéleten jobbra állíts engem
  SzVU: 56/2 Evangéliumra

A keresztről Jézus drága testét
  +Út: Keresztút2/13

A keresztről levevék
  KÉSZ: 83/11

A keresztről levevék még aznap délestén
  DU: 87/11  ÉE: 87/11  Gyöngyök: 220/11  Harang: 64/11  Harang: 64A/11  SzVU: 64/11

A keresztről levevék még aznap délestén, Benne életerejét istensége rejtvén
  SzVU: 64/11

A keresztségben elpecsételtettünk
  RÉ21: 341/1

A keresztségnek külső fürdőjével
  Adventista: 355/2  Ref: 433/4

A kereszttel Krisztus nyitott utat a boldogságra
  DU: 311b/2

A kérubok nagy serege
  Bapt: 123/2  Dunamelléki: 103/ű  RÉ21: 532/2  ÚjRef: 21/2

A kesergő fájdalomnak hangja közt is felkiált
  ÉAÚ: 36/2  Gyöngyök: 288/3  Harang: 172B/3  KÉSZ: 135/3

A keskeny ösvényen
  Bapt: 478/5  EKE: 151/5

A keskeny út életre visz
  Met: 173/9

A keskeny útra térek
  Bapt: 416/8

A keskeny útra térünk
  E.Ref: 480. Testvérek, menjünk bátran/2  Bapt: 292/3  Met: 184/2  Ref: 455/2

A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az
  RÉ21: 822/2

A két élőlény között, midőn megjelensz † mert eljött az idő, hogy megismertesd magad * eljött az idő, hogy megmutasd arcodat
  ÉE: 818/2

A kevély gondolatúknak
  E.Ref: 360. Magasztalja az én szívem/5  RÉ21: 383/5

A kevély népek csúfolnak engem
  E.Ref: 119/26  RÉ21: 119G/26  Ref: 119/26

A kevélyek rólam hamisságot
  E.Ref: 119/35  Ref: 119/35

A kevélyek tőrt vetnek nékem
  RÉ21: 140/5  Ref: 140/5

A kevélyek, kik szent törvényedet
  E.Ref: 119/43  RÉ21: 119L/43  Ref: 119/43

A kevélyeket, Uram, megrontod
  E.Ref: 119/11  RÉ21: 119C/11  Ref: 119/11

A ki bízva fordul hozzád, felé hajlik ékes orcád
  Gyöngyök: 382/3

A ki, mig e földön valál, holtnak adál életet
  Gyöngyök: 401/2

A Kiáltónak szava a pusztában
  ÉE: 724

A kifolyt vér kérdezi
  Uni: 168/5

A kik tehozzád méltán járulnak
  Baka: 68/3

A kilenc angyali karok mennyei fénybe
  Szentkút: 106/2

A kín, az átok én bűnöm ára, de Ő felvitte a Golgotára
  Krisz: 91/2

A kín, az átok, én bűnöm ára, De ő felvitte a Golgotára
  jertek: 130./2

A kínai birodalom tengernyi pogány népe
  ÉAÚ: 177/4  ÉAÚ: 177-B/4

A kincs epesztő szomja
  E.Ref: 454. Nagy Isten, téged imád/4

A kínkeresztről áradt rám Az égi szeretet
  Bapt: 137/2

A kínod vigaszom lett, És gyötrő fájdalmad
  Adventista: 117/7

A kiontott vércseppeket te mind drága gyöngygyé tetted
  Gyöngyök: 371/4

A Királynak áldozom, Néki szolgálok
  SztAE: A Királynak áldozom/v1

A királyné gyónását hogy megtartottad, a titkot
  Gyöngyök: 374/3

A királyné gyónását te el nem árultad
  DU: 268/2  ÉE: 268/2

A királynénak gyónását hogy megtartottad
  Harang: 218A/3

A királyok Heródestől búcsút vevének
  AKÉ: 56/10  Baka: 140/10  DU: 59b/10  KÉSZ: 60/10

A királyok íme jönnek, királyok íme jönnek
  ÉE: 25/5

A királyok Királyának, Jézus Krisztusnak
  AKÉ: 56/1  Baka: 140/1  DU: 59b/1  KÉSZ: 60/1

A királyok, íme jönnek
  AKÉ: 30/5  DU: 25/5

A királyok, íme, jönnek
  KÉSZ: 29/5

A királyokat széjjel
  RÉ21: 136/10  Ref: 136/17

A Királyról dalol ajkam, a Királynak dalol ajkam
  EKE: 18/1

A Királyt, akinek minden él, * jöjjetek, imádjuk
  Zsolozsma: Antifóna/Nov.2

A Királyt, kinek mindenek élnek * jöjjetek, imádjuk
  ÉE: 795

A kis Jézus aranyalma
  ÉAÚ: 184/3  Harmatozzatok: 27/1  Harmatozzatok: 28/2  Kántoros: Kirje, kirje, kis dedecske/3

A kis Jézus megszületet, örvendjünk
  evang: 549/2

A kis Jézus megszületett örvendjünk
  AKÉ: 25/1  Kántoros: A kis Jézus megszületett/1

A kis Jézus megszületett, örvendjünk
  ÉAÚ: 14/1  evang: 549/1  Harang: 19A/1  KÉSZ: 20/1

A kis Jézus mgszületett, örvendjünk
  Erd.: k01/1

A kis Jézuskát egyenlőképen imádják
  Baka: 126/5  Gyöngyök: 191/5

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják
  DU: 43/5  ÉE: 43/5  Harang: 25/5  SzVU: 25/5

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják, A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják
  SzVU: 25/5

A kis pacsirta égbe száll
  Bapt: 538/5  Met: 43/3

A kis virágnak illatot, a mély nagy égnek csillagot
  jertek: 90./1

A kisded Jézusnak ajánld fel éltünket
  Harmatozzatok: 198/2

A kisded Jézust
  Met: 116/5

A kisdedeket szépen oktatta lelki tudománnyal
  SztMárton: 17/4

A kisdedet félve-féltvén, más utakon visszatérvén
  Kék: 88 Isten Fia ma született/3

A kisdednek ki ma a földre lép
  Kántoros: A kisdednek/1

A kísértő csábít, ámít
  Adventista: 273/5

A kísértő ellen
  evang: 132/4

A kísértő környékez
  evang: 410/3

A kismadárnak fészke van
  Bapt: 346/3  Dunamelléki: 53/3

A kit az ég és föld be nem fogadhatott
  Baka: 97/3

A klastromba barátokat
  SztMárton: 5/11

A kő, amelyet az építők félredobtak
  Zsoltár: Húsvét 4./B

A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé
  Zsoltár: A keresztények egységéért/5

A kő, amelyet félre dobtak az építők
  Kántoros: Alleluja + Zsoltár/4

A könyörgésem hozzád száll A mélységből, Úr Isten
  Adventista: 283/1

A koporsó s a sír, mely már testemmel bir, az Úrnak ágya
  Gyöngyök: 440/2

A koporsó s a sír, testem melyet már bír, az Úrnak ágya
  Harang: 571/2

A koporsó szűk keble lesz testünk hazája
  Harang: 560/1

A koporsóba től engem
  E.Ref: 88/4  Ref: 88/4

A koronát az Úr fején
  ÉE: 137/4  Harang: 283C/4

A koronát az Úr fején pirosló vére festi be
  DU: 137/4

A Körös mellett egy várost építe
  SztLászló: 3/7

A kősziklák és föld megrepedtek
  Baka: 182 - Ének/2

A kősziklák meghasadozának
  ÉE: 815/6

A kősziklák meghasadozának, föld megindult, koporsók nyílának
  DU: 95j/2-XVI

A kősziklák repednek
  Baka: 162/4  DU: 82/4  ÉE: 82/4  Harang: 71/4  Kántoros: SzVU 71/4  SzVU: 71/4

A kősziklák repednek, nap és hold sötétednek
  Gyöngyök: 229/4

A kősziklák repednek, Nap és hold sötétednek, Minden élő megindul, Csak a bűnös nem búsul
  SzVU: 71/4

A kősziklán ül az angyal
  Harmatozzatok: 109/3

A kövér évekre a soványak
  Met: 335/4

A kövérek, kik megelégedtek
  E.Ref: 22/15  Ref: 22/15

A Követnek, Anyánk, hittél
  Harang: 176/4  SzVU: 176/4 Hiszekegyre

A Követnek, Anyánk, hittél, S Jézus első híve lettél. Jézus szavát mi is halljuk, Életünkkel meg is valljuk
  SzVU: 176/4 Hiszekegyre

A Krisztus égbe felméne
  Harang: 95A/1

A Krisztus égbe felméne, a mennyei dicsőségbe
  Gyöngyök: 269/1

A Krisztus él, mit bánkódom
  Bapt: 116/1

A Krisztus feltámada
  RÉ21: 505/2  Ref: 351/2

A Krisztus feltámadását
  Harang: 91/2  SzVU: 91/2

A Krisztus feltámadását, Elő testben itt járását Sokan bizonyították, Akik maguk szemmel látták, Nemcsak mástól úgy hallották, Életükkel vallották
  SzVU: 91/2

A Krisztus mennybe felméne
  E.Ref: 239. A Krisztus mennybe felméne/1  RÉ21: 531/1

A Krisztus örök örömét
  Zsolozsma: Himnusz/1

A Krisztus segítsen minket
  evang: 433/12

A Krisztus személy szerint néki megjelenék
  DU: 49b/3  Erd.: s01/2  KÉSZ: 170/3

A Krisztusban bizton áll már
  evang: 205/4

A Krisztusért kár és szemét
  Bapt: 347/1

A Krisztust magasztaljátok
  evang: 65/2

A Krisztust megfeszíték
  Ref: 354/1

A Krisztust szülte Mária: Az Ige testté lett
  Adventista: 94/2

A kürtzengés máris hallik
  E.Ref: 314. Az én időm, mint a szép nyár/4  evang: 516/3  Met: 478/3  RÉ21: 618/4  Ref: 366/4

A kútból kihozott
  E.Ref: 259. Én lelkem, ébredj fel az Úrnak dicséretére/3  RÉ21: 355/3  Ref: 439/3

A küzdés nehéz percében Én erős hittel várlak
  Adventista: 283/4

A küzdő lélek itt kapott
  Adventista: 352/2

A Ky - ri - e e - le - i -son
  GL: 410 DRITTE Choralmesse - Lux et origo/3

A Kyrie eleison. V Christe eleison
  GL: 499 zur Eröffnung/1 a

A lábnyomomban járjatok
  Adventista: 206/1

A lándzsa szörnyű vashegye
  DU: 78/3  ÉE: 78/3  Harang: 512A/3

A láng fényivel
  Uni: 96/4

A látomást, melyet láttatok
  GRAD: 93 II. Communio  GRAD: Communio [GRAD 93]

A latrok közt mint kinlódik
  Baka: 155/9

A lázadó Barabás helyére
  Baka: 182 - Ének/3

A legfőbb vágyam, Uram, Istenem
  Emmánuel: 251/4

a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét pedig ... hó ... napján
  GRAD: 55 Újévi ünnephirdetés [ÉE 1025.o.]/4

A legnagyobb ajándék
  Bapt: 505/4  Met: 125/3

A legnagyobb cél e földön: követni Őt
  Krisz: 186/1

A legnagyobb cél e földön: szeretni Őt
  Krisz: 186/2

A legnagyobb cél e földön: szolgálni Őt
  Krisz: 186/3

A legsötétebb ég alatt
  FÉK: 104/1  Gitáros énekek: De profundis/1  Zöld: 233/1

A legsötétebb ég alatt Isten, Téged találtalak
  Gitáros: 174/1

A legsötétebb ég alatt, Isten, téged találtalak
  Kék: 50 De profundis (A legsötétebb ég alatt)

A legszebb öltöny a megtért, Hű lélek öltönye
  Adventista: 471(461)/2

A legszentebb rózsafüzér minden szemén egyaránt
  Harmatozzatok: 145/2

A legszentebb tiszta lélek vagy te, örök Isten
  Baka: 17/2

A legszörnyűbb rabságból
  Met: 101/4

A legszörnyűbb rabságból Te oldasz engem el
  Met: 129/4

A legtöbb földi szép elmúlik, és aztán fáj nagyon
  Zöld: 453/2

A Lélek a pusztába vitte Jézust, * hogy a sátán megkísértse
  Zsolozsma: Antifóna/Nagyböjt

A Lélek esd majd értem hozzád
  Adventista: 19/4

A lélek ott oly helyre lel, hol nyugta állandó
  EKE: 38/5

A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja
  DU: 124d/Communio  ÉE: 570  GRAD: 228 Communio [ÉE 570]  GRAD: 228 Communio [ÉE 570]  Harang: 593A/1

A léleknek éljetek, ne csak a testnek
  Harang: 177A/16

A léleknek vagyon bátorsága
  Baka: 181 - Ének/2

A léleknek van kész bátorsága: de a testnek nagy a gyarlósága
  DU: 95e/4-2

A Lelked vigasztal Jézus
  Met: 240/4

A Lelked vígasztal, Jézus, És Tőled kapok erőt
  Dunamelléki: 78/4

A lelkem a véredben üdvre talált
  Met: 293/1  Met: 293/2

A lelkem áldjon Istenem, Téged
  Kék: 258 Gábor üzenete/4

A lelkem csak az Úrnál csendesül el
  Gitáros énekek: A lelkem/1  Taize: 46/2

A lelkem csak az Úrnál csendesül el, az Úrnál béke vár
  Gitáros: 11

A lelkem mélyén hordalak E földi életemben
  Adventista: 121/4

A lelkem rád néz boldogan, s nem bír betelni véled
  Met: 111/4

A lelkem vágya száll hozzád
  Bapt: 303/1

A lelkem vágyva vár
  Met: 239/1  Met: 239/2  Met: 239/3  Met: 239/4  Met: 239/5

A lelkét óvja szent erőd
  Bapt: 514/3

A lelki arany bősége
  Baka: 144/6

A lelki arany bősége, tömjén s mirrha elégsége
  DU: 59c/6

A lelki jók után te majd megadod
  Baka: 208/5  Gyöngyök: 266/4  Harang: 92A/4  KÉSZ: 71/4

A lelki, testi vaknak Ő biztos támasza
  Adventista: 59/6

A lelkünk reád bízzuk
  Adventista: 167/4

A lurdi barlangban értünk tettél csodát
  ÉAÚ: 117/3

A madár fütyüli már az ágon
  Cserkész: A madár…

A madár népnek ad az ág fészket
  Met: 114/3

A madár népnek ad az ág fészket, lel a róka odút itten
  jertek: 21/2

A madaraknak fészke van
  RÉ21: 452/3

A magas hegyeken
  Cserkész: Zöld erdő harmatát/2

A magas hegyekre állsz velem
  SztAE: Te megtörted az éjt/v2

A magas hegyről jön a folyó
  SztAE: A magas hegyről/v1

A magas keresztfán, hogy kínlódott
  Harang: 82C/8

A magas mennyben helyezte el székét
  Dunamelléki: 141/5

A magas mennyből adj örömet nékünk
  RÉ21: 687/4

A magasból nyúlt le, hogy felvegyen
  SztAE: A magasból nyúlt le/v1  Zöld: 421/1

A magasság Istenéhez
  Uni: 310/1

A magasságban dicsőség
  evang: 8/Kegyelemhirdetéshez

A magasságban dicsőség Istennek
  E.Ref: 201a. Krisztus Urunknak áldott születésén/2  Bapt: 76/2  evang: 158/2  Met: 115/2  RÉ21: 401/2  Ref: 315/2

A magasságbeli főpapja és az erények tükre, † híveid jó pásztora, * elnyerted az Úr tetszését! [Alleluja]
  Zsolozsma: Antifóna/Pápa vagy püspök

A magasságos egek
  Zsoltár: Évk.8/csütörtök

A magyar gyereknek egyre legyen kedve
  Harang: 36B/5

A mártírok szent kórusa
  DU: 303/4  Harang: 528A/4

A mártírok szent kórusa, papok hitvalló élete
  ÉE: 303/4

A másik ember más, mint én
  evang: 472/1

A megfeszített Jézust
  Emmánuel: 14/3

A megfeszített Úr feltámadt a halálból, * és megváltott minket, alleluja
  Zsolozsma: Antifóna/Húsvét

A meggyötört szegény, megalázott ember
  Népdalzsoltárok: 69/15.

A meghalt Jézus vére szólt
  E.Ref: 234. Jézus meghalt bűneinkért/3  RÉ21: 518/3  Ref: 349/3

A meghalt Jézus vére szólt Nékünk oly drága dolgot
  Adventista: 128/3

A megnyílt sírhalomról elvétetett a kő
  Uni: 129/2

A megnyitott szent Biblia Javítja meg a helyzetet
  Adventista: 476(488)/1

A megszentelt, megváltott nép Szent házadban boldogan él
  Adventista: 136/3

A Megtartó ma született
  E.Ref: 202. Örvendjetek, keresztyének/2  evang: 150/2  RÉ21: 421/2  Ref: 324/2

A megtérésre Jézusom
  evang: 319/6

A megtérésre, Jézusom
  EKE: 208/6

A megtérő bűnösnek kedveztél
  E.Ref: 383. Kegyes Jézus, én imádságomra/9  Adventista: 196/9  Ref: 441/9

A megújult életem, Jézus, Te adtad
  SztAE: Krisztus él/v2

A megváltásnak fénye
  SztAE: A kegyelem túláradt/v1

A megváltó kérdezi
  Uni: 168/4

A Megváltó megszabadít
  EKE: 5/3  Krisz: 40/3

A megváltó szent kínhalál
  DU: 83/1  ÉE: 83/1  Harang: 512/1

A megváltó szeretet, Alleluja
  Adventista: 126/3

A Megváltónak Hírnöke
  DU: 303/3  Harang: 528A/3

A Megváltónak Hírnöke, s az égi kulcsok Gondnoka
  ÉE: 303/3

A mélybe tart e zord világ
  Bapt: 232/1

A mélyből hozzád kiáltok, Ó, Uram, halld meg szómat
  Met: 256/1

A mélyből hozzád száll szavam
  evang: 554/1  Gitáros énekek: A mélyből/1  Krisz: 6/1

A mélyből hozzád száll szavam: Uram irgalmazz
  Kék: 8 A mélyből Hozzád/1

A mélyből Hozzád száll szavam: Uram, irgalmazz
  Gitáros: 134/1

A mélyből kiálltok Uram Hozzád
  DÚR: 39/3

A mélyből kiálltok Uram, Hozzád
  FÉK: 120/1  FÉK: 120/3

A mélyből kiáltok Jézus
  Met: 240/1

A mélyből kiáltok Uram Hozzád
  Kék: 158 Mise III./1  Kék: 158 Mise III./3  Sárga: 14/1  Sárga: 14/3  Zöld: 255A/1  Zöld: 255A/3

A mélyből kiáltok, Jézus, A bűnnek verme de mély
  Dunamelléki: 78/1

A mélyből kiáltok, Uram, Hozzád
  DÚR: 39/1  Gitáros: 227/1  Gitáros: 227/3

A mélységből Hozzád kiáltok, Uram
  DU: 209/1  ÉE: 209/1

A mélységből kiálltok, Uram hozzád
  Kántoros: 411 Jézus add/1

A mélységből kiáltok fel
  Népdalzsoltárok: 130/1.

A mélységből kiáltok hozzád, Uram
  evang: 25/1

A mélységből kiáltok Uram, hozzád! Hallgasd meg kérő szavam! Vétkeink sorát számon tartod, ki állhat eléd, Uram
  Kék: 269 A mélységből kiáltok/1

A mélységből kiáltok, Uram hozzád
  Zsolozsma: 2.Antifóna/Évközi

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád
  Harang: 550/1

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, figyelj a szómra
  Zsolozsma: 2.Zsoltár/1

A mélységből zengünk Hozzád
  Harang: 228/2  SzVU: 228/2 Dicsőítésre

A mélységből zengünk Hozzád: Örök a te dicsőséged! Tudjuk, szent Fiadtól tudjuk, Gyermekeid vagyunk Néked
  SzVU: 228/2 Dicsőítésre

A mélységből, Uram
  Uni: 243/1

a mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram
  GRAD: 409 XXXIII. Offertorium  GRAD: Offertorium [GRAD 409]

A mélységnél nagyobb kegyelmed
  DÚR: 111/3  Emmánuel: E20/2

A menny az örökségem, Mit Istentől kapok
  Adventista: 248/5

A menny kitárult, miénk az Ország
  SztAE: Szent ruháját adta/v2

A menny örök otthona vár odaát
  Met: 463/1

A menny Urának tisztelet
  Dunamelléki: 109/1  evang: 4/Kegyelemhirdetéshez 1  evang: 43/1  RÉ21: 565/1  ÚjRef: 24/1

A mennyasszony hív a Lélekkel: jöjj el Urunk kegyelmeddel, aki szomjazik, jöjjön, igyék, ingyen merítse az élet vizét, alleluja, Jézusunk él
  Kék: 194B A mennyaasszony hív

A mennybe fenn a trónusnál
  Bapt: 560/1

A mennybe fenn, a trónusnál
  RÉ21: 627/1

A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk
  Sárga: 127/3

A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk
  Kék: 169 Nem kell félnünk/3

A mennybe ment fel Jézusunk, Halleluja
  Met: 153/1

A mennybe' fenn, a trónusnál A Krisztus értem közbenjár
  Dunamelléki: 140/1

A mennybéli nagy Istent
  Uni: 207/4

A mennyben fenn a trónusnál
  Emmánuel: 808/1

A mennyben helyed lehessen
  Krisz: 256/4

A mennyben lakó Istennek
  Adventista: 92/13

A mennyben meg dicsőültél
  evang: 358/6

A mennyben nem lesz könny
  Bapt: 550/3

A mennyben van otthonom
  SztAE: Ahogy nézlek Téged/c1

A mennyből fénylik öröm rám, Amidőn szemed énreám Oly kegyelmesen tekint
  Adventista: 75/4

A mennyből gazdag áldást juttat
  Bapt: 278/6

A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél
  Emmánuel: 94/Refr  Emmánuel: 94/Refr  SztAE: Hozzád száll az énekem/v1

A mennyből jöttem hozzátok
  Dunamelléki: 16/1  RÉ21: 405/1

A mennyből jövök hozzátok
  Adventista: 92/1

A mennyei angyalokkal
  Szentkút: 95/5

A mennyei angyalokkal, És a jámbor pásztorokkal
  Baka: 139/2

A Mennyei Atya legjobban a gyermekeket kedveli
  Kék: 6 Mennyei Atya/4

A Mennyei Atya legjobban az embereket szereti
  Kék: 6 Mennyei Atya/3

A mennyei Atya legjobban az emberekt szereti
  evang: 555/3

A mennyei Atya szereti a falut és a házakat
  evang: 555/2  Kék: 6 Mennyei Atya/2

A mennyei Atya szereti a hegyeket és a völgyeket
  evang: 555/1

A Mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket
  Kék: 6 Mennyei Atya/1

A mennyei Atya udvarába
  DU: 283/2  ÉE: 283/2  Harang: 167/2  KÉSZ: 147/2  SzVU: 167/2

A mennyei Atya udvarába, Felső Sion drága városába, Dicsőséges szép palotájába, Már bemégyen nagy vigasságába
  SzVU: 167/2

A mennyei Atyának kedves leánya
  Erd.: m04/4  Zarándok: 15/4

A mennyei főangyalok trónust készítnek
  Szentkút: 106/5

A mennyei folyó most táncra perdít
  SztAE: A magas hegyről/c1

A mennyei hárfa zendül, fénykövet jő magas mennyből, jön már Gábriel
  Harang: 7A/4

A mennyei magas égben
  E.Ref: 191. Az Istennek szent angyala/15  DU: 45b/6  KÉSZ: 23/6  RÉ21: 405/7  RÉ21: 406/15  RÉ21: 483/15  Ref: 316/15  Ref: 336/15

A mennyei szent karokkal
  Harang: 226/2  SzVU: 226/2 Dicsőítésre

A mennyei szent karokkal Engedd, Uram, zengenünk: Légyen áldás és dicséret Neked, édes Istenünk
  SzVU: 226/2 Dicsőítésre

A mennyei szent városnak
  ÉAÚ: 99/1  Harang: 168A/1  Harmatozzatok: 141/1  KÉSZ: 146/1  Szentkút: 98/1

A mennyei szent városnak gyöngykapui ma megnyílnak
  Gyöngyök: 294/1

A mennyei szent városnak, alleluja
  Kántoros: A mennyei szent városnak/1

A mennyei szép ének
  Baka: 122/7

A mennyei tábor ma mellettünk áll
  SztAE: A mennyei tábor/v1

A Mennyei Virágoskert
  DU: 341b/3

A Mennyei Virágoskert jó füveknek szép helyet vert
  KÉSZ: 191/3

A mennyei vőlegénynek
  Harmatozzatok: 122/1

A mennyek országa hasonló a kereskedőhöz, * aki igazgyöngyöt keresett
  Zsolozsma: Antifóna/Asszonyok

A mennyekben te vagy nekem
  E.Ref: 73/5  RÉ21: 73/9  Ref: 73/13

A mennyekben, a mennyekben
  evang: 527/1  evang: 527/2  evang: 527/3  evang: 527/4

A mennyekből téged nyertünk
  Harang: 100/2  KÉSZ: 112/2  SzVU: 100/2

A mennyekből téged nyertünk, Hogy vigasztald sebzett lelkünk. Engedd neved áldanunk, Lángunk, kútunk, balzsamunk. Engedd neved áldanunk, Lángunk, kútunk, balzsamunk
  SzVU: 100/2

A mennynek az ablaka nyitva, és árad a drága erő
  jertek: 147./1

A mennyország boldogságnak háza
  Harmatozzatok: 216/6

A mennyország gyermeke lettél
  SztAE: Gyönyörű, szép este/c1

A mennyország verőfénye ömlött el arcán
  ÉAÚ: 108/2

A mennyországból nézz alá, Úr Isten
  RÉ21: 235/2

A menyasszony hív a Lélekkel
  Zöld: 378

A menyasszony hófehérre mosta ruháját
  Zöld: 349/2

A Messiás a nagy Király rejtőzve, csendben így jön el
  DU: 276/2

A MESSIÁS feltámadott
  DU: 110/2  ÉE: 110/2  Gyöngyök: 265/2  Harang: 91A/2  Harang: 517/2  Harmatozzatok: 104/2  KÉSZ: 78/2

A Messiás, a nagy Király
  ÉE: 276/2  Harang: 166C/2

A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik
  Zsoltár: Advent 1/kedd  Zsoltár: Advent 4/dec.17  Zsoltár: Advent 4/dec.18  Zsoltár: Advent 1/kedd  Zsoltár: Advent/dec.17  Zsoltár: Advent/dec.18

A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig
  Zsoltár: A béke és az igazságosság megőrzéséért/1  Zsoltár: Háború vagy zavargások idején/1

A Messiást te dajkáltad, Betlehemben ó, mint szántad
  ÉAÚ: 136/3

A Messiást te dajkáltad, Betlehemben, óh, mint szántad
  Kántoros: Ajkainkról zengjen ének/3

A Mester hív
  Bapt: 357/2

A Mester itt van, ma is gyógyít
  SztAE: A Mester itt van/v1  Zöld: 425

A mester üzeni
  FÉK: 146/2  FÉK: 146/4  FÉK: 146/6

A mezei szép virágot s a madárkát te ruházod
  Harmatozzatok: 115/3

A mezei szép virágot, S a madárkát te ruházod
  Baka: 209/3

A mezőket te ruházod
  Bapt: 532/3  Dunamelléki: 24/3  Harang: 38/3  Met: 126/3  RÉ21: 433/3  SzVU: 38/3  ÚjRef: 12/3

A mezőket te ruházod, Ég madarát te táplálod; Nem engedtél elpusztulni árván minket, És megadtad mindennapi kenyerünket
  SzVU: 38/3

A mi atyáink ellened vétkeztek
  RÉ21: 467/3

A mi atyáink mi velünk együtt
  Ref: 384/3

A mi atyáink mivelünk együtt ellened vétkeztek
  RÉ21: 169/3

A mi bőrünk, mint a kemence kiégett az éhségnek gyötrelmei miatt
  Baka: 184/4

A mi bűneinket maga fölvitte * saját testében a keresztfára
  Zsolozsma: 3.Kantikum - Nagyböjt/3

A mi életünket, hogy megjobbíthassuk
  KÉSZ: 228/4

A mi fejünknek szép ékessége kiesék közülünk
  Ref: 385/13

A mi felebarátinkat
  RÉ21: 236/2  Ref: 211/2

A mi fényünk Te vagy
  Emmánuel: 89/3

A mi hazánk ott fenn a mennyben vár
  Emmánuel: 249/Refr  Emmánuel: 249/Refr  Emmánuel: 249/Refr  Emmánuel: 249/Refr

A mi hű barátunk Jézus, fájdalmunkat viseli
  ÉAÚ: 204/1

A mi hű barátunk, Jézus
  jertek: 175./1

A mi lábunk együtt járjon
  Gitáros: 142/1

A mi legszebb, legnagyobb földön és az égen
  ÉE: 127/3

A mi örömünknek vége
  Harang: 573/1

A mi szívünk csak tehozzád
  E.Ref: 373. A mi szívünk csak tehozzád/1

A mi szívünk csak tehozzád, Jézus
  Ref: 227/1

A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya
  Adventista: 288/1  RÉ21: 617/1

A mi szívünk nem fordul vissza
  RÉ21: 44/8  Ref: 44/10

A mi szívünkből tégedet
  RÉ21: 657/3

A mi szívünknek minden öröme már elfogyatkozék
  Ref: 385/12

A mi üdvösségünkért
  Emmánuel: 31/3

A mi Urunk, Istenünk
  Zsoltár: Évk.12/szombat  Zsoltár: Évk.20/kedd  Zsoltár: Évk.30/hétfő  Zsoltár: Évk.13./szombat

A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben ...én ünnepeljük
  GRAD: 55 Újévi ünnephirdetés [ÉE 1025.o.]/3

A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme
  Met: 515/1

A mindenek Istenét
  Uni: 207/2

A mindenható Isten, Ki mindnyájunk Atyja
  Adventista: 274/8

A Mindenható Úr Isten! Ím ez áldozatunk
  Gyöngyök: 29/5

A mindennapi élet gondjait és kötelességeit letéve, ide jöttem a te szent házadba, jó Atyám, hogy itt hitem és üdvösségem dolgaival foglalkozzam. Oh, milyen jólesik, hogy együtt lehetek hitbéli testvéreimmel s közös érzelemmel emelkedhetünk hozzád, jó Atyánkhoz
  Uni: Ima Templomba bemenetelkor/1

A mindennapi harc alatt
  Adventista: 371/3

A mindennel biró szegénnyé lett
  Ref: 332/2

A mindenség ezer hangon egyet zeng
  Harang: 79/7  SzVU: 79/7 Szent, szent-re

A mindenség ezer hangon egyet zeng: Szent az Isten, szent az Isten, szent, szent, szent! De a legszebb ének az Atya szívének Szent Fiának áldozatja idelent
  SzVU: 79/7 Szent, szent-re

A Mindenség Ura a hősünk, megtöri a bűn bilincsét
  SztAE: Hősök jönnek és eltűnnek/v2

A mindenségben hol a tengely
  Uni: 59/3

A mint Szentlélek leszálla
  Baka: 218/2

a mitten in uns
  GL: 763 Namen-Gottes-Litanei/8

A mostoha zsidó nemzet nekem, ó, mily nagy gyászt szerzett
  Harmatozzatok: 88/3

A mulandó világban
  evang: 507/3

A múló év minden napja
  Bapt: 532/2  Dunamelléki: 24/2  Harang: 38/2  Met: 126/2  RÉ21: 433/2  SzVU: 38/2  ÚjRef: 12/2

A múló év minden napja Kegyelmedet megmutatja. Testi-lelki bajainkban gyógyítottál, Haláltestvér karjaitól megtartottál
  SzVU: 38/2

A múló földi lét során
  Zsolozsma: Himnusz/3

A múltban hányan elmentek
  Harmatozzatok: 55/2  KÉSZ: 57/2

A múltnak és a jelen pillanatnak
  SztAE: Adj célt és értelmet/v1

A munka hat napja utánk Kezünk fáradalmitól
  Adventista: 408(69)/1

A muzsikusok megérkeztek
  Harmatozzatok: 66a/15  Harmatozzatok: 66b/15

A nagy árvíz reánk rohan vala
  E.Ref: 124/3  Ref: 124/3

A nagy árvíz reánk rohant volna
  RÉ21: 124/3

A nagy Babilon immár leomlott
  Adventista: 415(113)/2

A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya
  Cserkész: A nagy bécsi kaszárnyára/1

A nagy ég rengett, amikor zengett
  Met: 114/2

A nagy hegyek ujjongjanak az Úrnak
  DU: 195/7-8  ÉE: 195/7  Harang: 524/7  Népdalzsoltárok: 98/7.

A nagy hegyeket te onnan felől
  RÉ21: 104/7

A nagy hegyeket te onnan felül
  Ref: 104/7

A nagy Istent az ég, a föld
  evang: 94/7

A nagy keresztet már lefektették
  Harang: 82C/6

A nagy kínzások miatt elfogy minden ereje
  Baka: 169/4  ÉE: 695/3  Gyöngyök: 239/3

A nagy király jön
  E.Ref: 212. A nagy király jön: Hozsánna!/1  Bapt: 92/1  Bapt: 92/7

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna
  RÉ21: 482/1

A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna
  Ref: 331/1

A nagy mélységből szüntelen
  EKE: 24/1  Met: 241/1

A nagy mélységből szüntelen Hozzád kiáltok, Istenem
  Krisz: 281/1

A nagy mindenség téged áld
  Zsolozsma: Himnusz-köznap/5

A nagy napon ég s föld bírája
  evang: 447/4

A nagy Úr Isten megáld titeket
  RÉ21: 115/7

A nagy Úr Isten nem hágy tégedet
  E.Ref: 405. Mire bánkódol, ó, te, én szívem/2  Ref: 267/2

A nagy világ ezt nem érti
  Bapt: 453/4  Harang: 50/4  SzVU: 50/4

A nagy világ ezt nem érti, Jézus szívét föl-fölvérzi. Szíve üres kéjért dobban: Szeressük mi annál jobban
  SzVU: 50/4

A nagy világ létével énekel
  DÚR: 68/3  Krisz: 128/3

A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen
  Kék: 153 Minden. mi él/3

A nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot, * hogy elnyerjük az üdvösséget
  Zsolozsma: Nagyböjt  Zsolozsma: Antifóna

A nagyvilág létével énekel
  FÉK: 106/3  Gitáros énekek: Minden, mi él/6  Gitáros: 57/3

A nagyvilágon e kívül
  Gitáros énekek: Szállj, dalom/2

A nap az ő nyugovását
  evang: 359/4

A nap bíborban áll, az éj messze száll
  Krisz: 299/1

A nap bíborban áll, az éj messze szállt
  FÉK: 179/1  Kék: 7 A nap bíborban áll/1  Sárga: 188/1

A nap elsötétedett
  Baka: 150/4  DU: 91/4  ÉE: 91/4

A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett
  Gyöngyök: 218/4  SzVU: 63/4

A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett! borzadván rengett a föld
  Harang: 63/4

A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett! Borzadván rengett a föld. Sírt, kesergett, gyászolt minden az egész nagy természetben; De gyötrelmed nagyobb volt
  SzVU: 63/4

A nap és a hold, lomb és virág
  Harang: 166C/3

A Nap felkél és elnyugszik
  AKÉ: 1/5  DU: 9/5  Dunamelléki: 7/5  ÉE: 9/5  KÉSZ: 3/5  RÉ21: 373/5  ÚjRef: 2/5

A nap fénytengerben ragyog
  Baka: 203/1

A nap hevétől oltalom
  Adventista: 475(486)/2

A nap hévsége nappal nem sérthet
  RÉ21: 181/6  ÚjRef: 45/6

A nap immár elenyészett
  E.Ref: 288. A nap immár elenyészett/1  evang: 116/1  Ref: 504/1

A nap immár felvirradván
  Adventista: 365/1  RÉ21: 651/1  Ref: 491/1

A nap lemegy nyugaton
  EKE: 122/1

A nap lemegy, az éj beáll
  evang: 123/1

A nap lement, ó, Jézus maradj vélem
  evang: 117/1

A nap lenyugszik csendesen
  Zsolozsma: Himnusz/1

A nap leszáll
  Bapt: 524/1

A nap leszállott, cikázó lángok magasba törnek és száll a dal
  Cserkész: Cikázó lángok

A nap mint vőlegény, sátrából útrakel
  Népdalzsoltárok: 19/4.

A nap nyugodni tér
  Cserkész: A nap nyugodni tér/1

A nap s a föld s minden, mi él
  E.Ref: 227. Felvirradt áldott szép napunk/4  evang: 217/4  RÉ21: 513/4  Ref: 356/4

A nap világa ím kihúny
  EKE: 26/1

A nap világa, ím kihuny
  evang: 126/1

A nap, az éj, a zord vihar S a tenger dicsér téged
  Adventista: 29/4

A nap, bármily szép fényt ád
  evang: 101/3

A nap, mely drága fényivel
  Met: 419/3

A nap, míg minket küld pihenni
  RÉ21: 703/4

A Napba, Holdba lőnek, örülj a szép erőnek
  Gitáros: 168/2

A napban s holdban hány sugár volt s van
  Harang: 109A/6

A napban s holdban hány sugár volt s van s lesz, míg járnak az égen
  Gyöngyök: 47/6

A napfelkeltétől szóljon a dicséret
  SztAE: Dicsérem Őt szentélyében/p1

A napfelkeltétől, míg leszáll az ég alján
  Krisz: 122/1  Krisz: 122/3

A napfény ékes
  Bapt: 68/3

A napfény gyakran eltűnik, Nem érzem meleg sugárit
  Adventista: 211/4

A napfény trónusod, a szép hold zsámolyd, a magas kék egek te sátorod
  Harang: 285/5

A napfény trónusod, a szép hold zsámolyod, a magas kék egek te sátorod
  SzVU: 285/5

A napfény trónusod, a szép hold zsámolyod, A magas kék egek te sátorod, Ragyognak fejeden ékesen, fényesen, Mint égi korona, a csillagok. Ami él s mozdul, tehozzád fordul, Mert egész ég és föld kereksége Az Isten Anyjának öröksége
  SzVU: 285/5

A napfény újból felragyog
  Zsolozsma: Himnusz/1

A napkeltétől napnyugtáig
  EKE: 25/1  FÉK: 85/1

A napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét
  Krisz: 113/1

A napok egymással szótlanul beszélnek
  Népdalzsoltárok: 19/2.

A napok ezrei kiáltják: szent, szent, szent
  Uni: 51/2

A Napot, hogy uralkodjék nappal
  Kék: 231 Zsoltár (136)/3

A napot, holdat és a csillagokat
  RÉ21: 792/3  Ref: 250/3

A nappal világában
  Uni: 51/3

A nappalból egy óra még
  Zsolozsma: Himnusz/1

A napsugár letüntével elmúlt tegnap az óév
  Somogy: A NAPSUGÁR LETÜNTÉVEL/1

A napvilág leáldozott
  Cserkész: Esti himnusz/1

A Názáreti Jézust, a Megfeszítettet keressük
  ÉE: 842/2

A negyedik Vencel, kegyetlen cseh király ezt megtudván
  Gyöngyök: 376/5

A nékem adott jó időt
  Met: 80/2

A néma is az úton ül és kiált:/3X
  Emmánuel: 908/3

A nemes Betlehemnek városába
  E.Ref: 201a. Krisztus Urunknak áldott születésén/3  Bapt: 76/3  RÉ21: 401/3  Ref: 315/3

A nemzetek királya ő
  Zsolozsma: Himnusz/6

A nép üdve én vagyok, mondja az Úr
  DU: 149b/Introitus  ÉE: 593  GRAD: 369 Évközi XXV. Introitus [ÉE 593]  GRAD: Introitus [GRAD 369]/1  GRAD: Introitus [GRAD 369]/1  GRAD: Introitus [GRAD 369]/1  GRAD: Introitus [GRAD 369]/1

A nép vétkét, papjai nézzétek
  ÉE: 815/9

A nép, amely sötétben jár
  DÚR: 172/2  Kék: 59 Emmánuel/2

A nép, amely sötétségben jár
  FÉK: 45/2

A népek pedig csodáim láttán
  Sárga: 175/3

A nyájat elhagyva
  evang: 163/2

A nyelv azt nem mondhatja ki
  DU: 189/4  ÉE: 189/4  Harang: 152/4  SzVU: 152/4

A nyelv azt nem mondhatja ki, Betű ki nem fejezheti, Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt
  SzVU: 152/4

A nyelv, az érzék, ész, erő
  ÉE: 780/2

A nyomorult éhezőket
  E.Ref: 360. Magasztalja az én szívem/7  RÉ21: 383/7

A nyugalomnak napja ez, Mely édes nyugtot szerez
  Adventista: 413(81)/3

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten
  Zsolozsma: Befejezés/Befejező

A O komm, o komm, Herr Jesus
  GL: 511 Agnus Dei/Refr  GL: 511 Agnus Dei/Refr  GL: 511 Agnus Dei/Refr  GL: 511 Agnus Dei/Refr  GL: 511 Agnus Dei/Refr

A palástját kettészabta
  SztMárton: 5/5

A pálmafák friss ágait
  GRAD: 124 Virágvasárnap - Körmeneti himnusz [ÉE 801]/8

A pálmafák friss ágait, zöld fák levágott lombjait
  DU: 89b/8

A pályafutást mi is
  E.Ref: 223. Paradicsomnak te szép élő fája/14

A pályafutást mi is elvégezvén
  RÉ21: 491/14  Ref: 337/14

A pappal áldozunk mi is Szívednek
  Harang: 222B/4

A parthoz érve elhagyod kereszted, földi pályád
  Met: 198/4

A pásztor és a nyáj
  Bapt: 495/6

A pásztor hangját meghallják a vakok s látnak
  SztAE: És megzendül az Úr hangja/v2

A pásztorok dudaszóval köszöntöttek Téged
  Gyöngyök: 186/2  Harang: 21C/2

A pásztorok üdvözölnek térdre esve
  Kántoros: Kedves álmot/3  KÉSZ: 33/3

A pataknál oly jól érzem magamat, hol a kis hullámok ekként zajlanak
  jertek: 62./1

A pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a-ngropat
  Magnificat: 253 - Noi credem/3

A pogány nékünk már sírhelyet nézett
  Harang: 301/3  SzVU: 301/3

A pogány nékünk már sírhelyet nézett, Akkor jött hozzánk barátnak s vitéznek. Hogy sírba dőljünk: nagy Hunyadink kardja És ő nem hagyta
  SzVU: 301/3

A pogányok bálványi
  RÉ21: 135/6  Ref: 135/9

A pogányok közt dicsőségét
  E.Ref: 96/2  RÉ21: 96/2  Ref: 96/2

A pogányok példabeszédet
  RÉ21: 44/6  Ref: 44/8

A pogányokat megfeddéd
  RÉ21: 9/5

A pogányoknak sok istenük
  RÉ21: 96/3  Ref: 96/3

A pogányokon ítéletit tartja
  E.Ref: 110/5  RÉ21: 110/6  Ref: 110/6

A pohár ő kezében
  Ref: 75/5

A poklok ádáz szelleme
  Bapt: 47/3  EKE: 343/3  Met: 38/3

A pokol elhűlt
  Harang: 89/5  RÉ21: 515/4  SzVU: 89/5

A pokol elhűlt, halál elrémült
  E.Ref: 450. Krisztus, virágunk, Szép termőágunk/5

A pokol elhült, Halál elrémült. Feltámadt Krisztus! vigadjunk! A bűnből mink is támadjunk
  SzVU: 89/5

A pokol nem volna, mennyország elmúlna, én Jézusom
  Harmatozzatok: 74/2

A pokol torkából te kiszabadítál
  RÉ21: 155/3  Ref: 451/3

A por ember és az angyal
  Baka: 22/3

A porba hullva kérlek tégedet
  ÉAÚ: 48/3

A primit cu bucurie
  Magnificat: 469 - Pe pământul României/3

A próféták megírák, örvendezzünk
  KÉSZ: 52/2

A próféták megírák: örvendezzünk
  Harang: 34/2  SzVU: 34/2

A próféták megírák: Örvendezzünk! Csodát látott a világ, Lelkendez-zünk! Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül Glóriát zengedezzünk
  SzVU: 34/2

A próféták megírták, örvendettünk
  AKÉ: 26/2

A próféták megjövendölték: * Szűz Máriától születik a Megváltó
  Zsolozsma: Advent/Délelőtt

A próféták megmondották
  evang: 192/1

A próféták s pátriárkák
  ÉAÚ: 99/5

A próféták szavai
  KÉSZ: 83/14

A próféták szavai megvalósodának
  Harang: 64/14  SzVU: 64/14

A próféták szavai megvalósodának, Messiásban vártak ők üdvöt a világnak
  SzVU: 64/14

A prófétáknak lelkei láttak
  Gyöngyök: 147/4  Harang: 2/4  SzVU: 2/4 Evangéliumra

A prófétáknak lelkei láttak Szent jelenésekben s téged békességben Vártak, édes Üdvözítőnk
  SzVU: 2/4 Evangéliumra

A pünkösdnek jeles napján
  E.Ref: 242. A pünkösdnek jeles napján/1  Baka: 218/1  ÉE: 128/1  evang: 235/1  RÉ21: 550/1  Ref: 374/1

A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték
  DU: 128/1-2  Harang: 103B/1

A pünköstnek jeles napján
  Uni: 141/1

A pusztába vitte, ott is óvta-védte
  Népdalzsoltárok: 136/9.

A pusztában a nőkkel s gyermekekkel
  EKE: 78/4

A pusztában itattalak
  Baka: 178/4  ÉE: 88/4  Gyöngyök: 244/4  Harang: 81/4  Harmatozzatok: 94a/4  Harmatozzatok: 94b/4  SzVU: 81/4

A pusztában itattalak, és mannával tápláltalak
  DU: 88/4  DU: 88b/4

A pusztában itattalak, És mannával tápláltalak: Te epével itattál meg És ecettel kínáltál meg
  SzVU: 81/4

A pusztában vezettél, megbékélést üzentél
  EKE: 110/2  Krisz: 120/2

A pusztán a kősziklát meghasítá
  E.Ref: 78/3  RÉ21: 78/3  Ref: 78/8

A pusztulásból kimentetted életem
  Zsoltár: Évk.27/hétfő

A Qui se - des ad dex - te - ram Pa - tris, mi - se - re - re no - bis. V Quo - ni - am tu so - lus san - ctus. A Tu so - lus Do - mi - nus
  GL: 406 Gloria/6

A Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, mi - se - re - re no - bis.V Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, sus - ci - pe de - pre - ca - ti - o - nem no - stram
  GL: 406 Gloria/5

A Qui pro-pter nos ho-mi- nes et pro-pter no-stram sa - lu - tem de-scen-dit de cæ-lis
  GL: 423 Credo/7

A ragyogó kertben háromszínű virág
  Harmatozzatok: 150/3

A ragyogó szivárvány lett lábad zsámolya
  Szentkút: 106/7

A reggel csendje hozzád hív
  evang: 107/1

A reggeli óra kedves, Ha Istennel kezdjük meg
  Adventista: 457(377)/1

A régi élet nem kell
  Bapt: 416/1  Bapt: 416/3  Bapt: 416/5  Bapt: 416/7

A régi ellenség szüntelen kísért
  Búcsú: 59/20  Erd.: m30/19  ima: Lourdes-i ének/20  Szentkút: 39/20

A régi ember átka volt
  ÉE: 138/3  KÉSZ: 246/3

A régi ember átka volt nyögni sátáni zsarnokát
  AKÉ: 15/3  DU: 138/3

A régmúlt napokra emlékezem, † végiggondolom minden tettedet, * elmélkedem azon, amit kezed művelt
  Zsolozsma: 1.Zsoltár/3

A régmúlt napokra emlékezem, †.végiggondolom minden tettedet, *.elmélkedem azon, amit kezed művelt
  Zsolozsma: Zsoltár/3

A remény megmarad bennünk
  SztAE: Szent az Úr, a Seregek Ura/v1

A remény, ez égi dajka, nyájas arccal lép elé
  Gyöngyök: 113/3

A reményem csak Te vagy
  Zöld: 377

A romlás után nem hagyál bűnünkben
  E.Ref: 414. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek/3  Adventista: 50/3  Bapt: 454/3  RÉ21: 222/3  Ref: 225/3

A rossz álmok távozzanak
  Cserkész: Esti himnusz/2

A rossz, bűnös világot megváltva tűrt halált
  Somogy: Ó JÉZUS, EGY SZERELMEM/3

A sarjat, kit minékünk Ésajás jósola
  Met: 123/2

A sarjat, kit minékünk Ézsajás jósola
  Adventista: 88/2

A Sátán erejét
  Bapt: 545/3

A Sátán folyton lesben áll
  Bapt: 302/2

A Sátán lábad zsámolya
  Harang: 219/4  SzVU: 219/4 Dicsőítésre

A Sátán lábad zsámolya, S arcod mint az ég; Te győztes, mégis édes Úr, Ó Szívkirály, ma üdvözölve légy
  SzVU: 219/4 Dicsőítésre

A sátán sem állíthat meg! (NEM
  Emmánuel: 907/3

A Sátán sok-sok jót ígér
  Bapt: 191/2

A Sátán támad vadul ellenünk
  Dunamelléki: 71/3

A Sátán tett rám rabigát
  E.Ref: 429. Jer, Krisztus népe, nagy vígan/2  RÉ21: 228/2  Ref: 298/2

A Sátán torkából te kiszabadítál
  Adventista: 55/3

A Sátánnak kezéből
  Adventista: 166/4  Baka: 187/4

A Sátánnak tőribe nem eresztél
  Adventista: 346/3

A Sátánt halálakor ő megfeddé
  SztMárton: 7/10

A sátánt legyőzték a Bárány vérével
  SztAE: A sátánt legyőzték/c1

A Sátánt legyőzzük a Bárány vérével
  SztAE: A sátánt legyőzték/c2

A seb, melyből vér s vízcseppek folynak
  ÉAÚ: 60/3

A segítség ha kissé késik
  E.Ref: 400a. Légy csendes szívvel és békével/7  Met: 400/4  Ref: 270/7

A segítség, bár néha késik
  E.Ref: 400b. Légy csendes szívvel és békével/4

A segítség, ha kissé késik
  RÉ21: 742/5

A Segne dieses Kind und hilf uns
  GL: 636 Segne dieses Kind/6

A Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen
  GL: 636 Segne dieses Kind/1  GL: 636 Segne dieses Kind/2  GL: 636 Segne dieses Kind/4  GL: 636 Segne dieses Kind/5

A Seregek Urának szőleje nem más * mint Izrael népe
  ÉE: 831/4

A setétségnek fejedelme
  Ref: 506/7

A sík mezők mind ékeskednek
  evang: 488/4

A Sion hegyén, Uram Isten
  evang: 488/1

A Sion hintett néked
  Met: 101/2

A Sion hintett néked pálmát, virágokat
  Met: 129/2

A Sion hintett nékem Zöld pálmaágakat
  Adventista: 143/2

A Sionnak hegyén, Úr Isten
  E.Ref: 65/1  RÉ21: 65/1  Ref: 65/1  Uni: 192/1

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret
  Adventista: 49/1

A Sionnak hegyén, Úristen
  Uni: 148/1

A Sionról vajon ki jövend el
  E.Ref: 14/4  E.Ref: 53/4  RÉ21: 14/7  Ref: 14/7  Ref: 53/6

A sír éje reád borult, elnyugodtál kis boldogult
  Gyöngyök: 446/1

A sír éjétől nem félek
  Bapt: 103/8  evang: 206/8

A sír üres, a kő elgördült, elvégeztetett
  Krisz: 41/1

A sír virágaira
  Harmatozzatok: 215/4

A sírba tettél már engem
  RÉ21: 88/4

A sírból Krisztus fényesen
  Zsolozsma: Himnusz-1/6

A sírból lét fakad
  Bapt: 338/4

A sírhoz mentünk siránkozva, angyalt láttunk örvendezve
  ÉE: 842/4

A sírkertben hitfáklyák lobognak
  Harang: 562/2

A sírt megpecsétlék
  Bapt: 111/2

A sirt mennyei dicsőség, Alleluja
  Baka: 207/6

A sok keserűségnek
  evang: 466/3

A sok keserűségnek földünkön szabj határt
  RÉ21: 827/3

A sok pásztor mind muzsikál
  Gitáros énekek: Adjonisten/8

A sötét éjnek eljövetelében
  RÉ21: 688/5

A sötét éjnek reánk
  E.Ref: 293. Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked/5

A sötét éjnek reánk jövésében
  Ref: 508/5

A sötétség már szűnni kezd, a hajnal egyre fényesebb
  SztAE: Veled én már meghaltam/v2

A sötétség nem borít el előled
  Krisz: 45/Refr  SztAE: Amikor teljes sötétség/c1

A sötétség szűnni kezd már
  Dunamelléki: 4/1  EKE: 27/1  RÉ21: 391/1

A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel
  Harang: 4/2  SzVU: 4/2 Evangéliumra

A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével. Légy a népnek fényessége, hogy egy-úton járjon, És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon
  SzVU: 4/2 Evangéliumra

A sötétség tévelygését oszlasd, Uram, széjjel
  ÉE: 327/2

A sötétség tévelygését, Uram, oszlasd széjjel
  DU: 4b/2

A sötétséget messzire űzted
  Harang: 254/2  SzVU: 254/2

A sötétséget messzire űzted, Rémektől megóvtál ma bennünket. A szép napvilágnál, megkezdett munkánknál Álld meg a mi buzgó kezdésünket
  SzVU: 254/2

A sötétségnek fejedelme
  Adventista: 373/7  RÉ21: 690/7

A sugárzó Oltáriszentségben
  Szentkút: 99/9

A sújtottak terhét
  Bapt: 437/3

A sújtottak terhét megosztjuk szívesen
  EKE: 59/3

A súlyos gondok mit használnak
  E.Ref: 399. Ki Istenének átad mindent/2  Adventista: 235/2  RÉ21: 741/2  Ref: 274/2

A súlyos keresztet Már vittem helyetted
  Adventista: 190/3

A sumente non concisus
  GRAD: 239 Szekvencia/15  Latin: Lauda Sion Salvatorem/15

A szabadságot keressük, amelyben
  evang: 556/2

A szánk szüntelen magasztal, Urunk
  Taize: 83/2b

A szegény az Úrhoz kiáltott
  Zsoltár: Advent 3/kedd  Zsoltár: Húsvét 2/szerda  Zsoltár: Húsvét 2/csütörtök  Zsoltár: Advent 3/kedd  Zsoltár: Húsvét 2/szerda  Zsoltár: Húsvét 2/csütörtök  Zsoltár: Évk.6/csütörtök

A szegény felkiáltott az Istenhez
  Zsoltár: Évk.30./C  Zsoltár: Évk.13/szerda

A szegény rabokat és betegeket
  E.Ref: 277. Hálát adok néked, mennybéli Isten/4  RÉ21: 659/4  RÉ21: 689/4  Ref: 495/4

A szegények imáját
  Zsoltár: Évk.26/szombat

A szegényeket, hogyha meglátta, ruháját nem szánta
  SztMárton: 17/5

A szegénységnek nagy kísértete engemet szorongat
  Adventista: 247/7

A szegényt porból felveszi
  E.Ref: 113/4  RÉ21: 113/4  Ref: 113/4

A Szegletkő pedig maga Krisztus * rajta épültök egybe Isten szent templomává
  ÉE: 324/2

A szél Ave Mariát orgonál a fákon
  Cserkész: Erdők királynője/2

A szél útját ki szabta meg, Ki küld esőt a földre
  Adventista: 29/3

A szeleket Te kormányzod, erőt Te adsz a földnek
  Gyöngyök: 137/3

A szeleknek lengő szárnyán, vizek felett bátran szállván
  jertek: 6.k/1

A szelíd lelkek boldogok
  Bapt: 232/5

A szelídség mindenkié, a szelídség mindenkié
  Sárga: 15/8

A szemem csak téged lásson
  Met: 348/2

A szemem látna, de mégse lát, a kezem fogna, de nem fog át, a hitem semmi, de út Hozzád
  Kék: 278 A hitem

A szent angyalsereg
  Bapt: 315/6

A szent Anna kertjében kinyílt egy virág
  Szentkút: 72/2

A szent asztalt körülálljuk
  Harang: 176/6  SzVU: 176/6 Felajánlásra

A szent asztalt körülálljuk, Áldozatunk fölajánljuk Áhítatos imádsággal Mária szent keze által
  SzVU: 176/6 Felajánlásra

A szent atyák Lymbusban
  Baka: 94/1

A szent életben igen nevelkedék
  SztMárton: 12/4

A szent életre megtaníts
  Zsolozsma: Himnusz/3

A szent erőt, én Istenem, te adjad
  evang: 428/3

A szent evangeliomból tudjuk a törvényeket
  Baka: 145/3

A szent halomnak csendes ormán leomlom a Kereszt előtt
  Somogy: KÖNNYES SZEMEKKEL.../2

A szent ígéret ím betelt
  EKE: 221/3

A szent ígéret itt betelt
  Bapt: 107/3  Dunamelléki: 84/3

A szent ígéret, ím, betelt
  RÉ21: 484/3

A szent igét, mit hirdet ajka
  evang: 313/2

A szent Isten egyetlenét
  evang: 154/2

A szent kened által, s irgalma szerint
  Harang: 539/1

A Szent kenet által, s irgalma szerint
  DU: 320/1

A Szent Keresztnek dicséretéről
  DU: 294/1  Harang: 534/1

A Szent Keresztnek dicséretéről, hatalmáról, szóljunk
  ÉE: 294/1

A szent mise áldozat
  Gyöngyök: 34/2

A szent miseáldozat
  Baka: 14/2

A szent örök Szeretetet
  Bapt: 355/6

A szent öröm csak Tőle jön
  Bapt: 502/2

A szent örömnek lángja bennünk ébredez
  Szentkút: 13/1

A szent próféták
  Bapt: 56/2

A szent próféták eleitől fogva
  Dunamelléki: 14/2  evang: 145/2  RÉ21: 387/2  ÚjRef: 7/2

A szent szűznek magzatát
  Harang: 42A/1

A szent Szűznek magzatát, dicsérjük énekkel
  Gyöngyök: 179/1

A szent, kit szülni fogsz, Istenember leszen
  Baka: 105/5

A szentek könyörgésekkel
  Baka: 210/4

A szentek kórusa velünk együtt
  Emmánuel: 61/2

A szentek kórusa velünk együtt szívét dalokba önti
  Gitáros: 210/2

A szentek polgártársai vagytok és Isten háza népe * az apostolok alapzatára építve
  ÉE: 324/1

A szentek töretlen hite
  Zsolozsma: Himnusz/5

A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, * ujjonganak a mennyben
  Zsolozsma: Antifóna/Szept.7  Zsolozsma: Antifóna/Vértanúk

A szentekhez dicséret illik
  FÉK: 199/Refr  FÉK: 199/Refr  FÉK: 199/Refr

A szentekkel e földön jól teszek
  RÉ21: 16/2  Ref: 16/2

A szenteknek nevei felírattak a mennyben
  ÉE: 771

A szentelő Lélek tüze
  Zsolozsma: Himnusz/4-püspök

A Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág
  Búcsú: 41/6  Somogy: SZERETETTEL JÖTTÜNK HOZZÁD/4  Szentkút: 6/6

A Szentháromság nevében nyugodjatok békébe
  Szentkút: 101/1

A Szentháromságnak az én életemet
  Harmatozzatok: 120/1

A Szentháromságnak vagy te szolgája
  ÉAÚ: 140/2

A Szentírás adja tudtul
  Bapt: 488/2

A szentírás mondja, hogy Lázár felett szemedből
  Gyöngyök: 397/2

A Szentkenet által s irgalma szerint
  ÉE: 320/1

A Szentlélek által földre szállt
  Emmánuel: 3/2

A Szentlélek bő malasztja mossa meg szívünket
  Baka: 17/3

A Szentlélek erejét
  Bapt: 182/4

A Szentlélek legyen szívünk egy reménye
  Harmatozzatok: 117/3  KÉSZ: 107/3

A Szentlélek leszáll
  DÚR: 18/1  Emmánuel: E7/1  SztAE: A Szentlélek leszáll/v1

A szentlélek leszáll és minden megváltozik
  Zöld: 419

A Szentlélek Úr Istennek szelíd galamja
  Szentkút: 6/9

A Szentlélek Úristennek szelíd galambja
  Búcsú: 41/8  Harang: 177C/8

a Szentlélekkel együtt
  ÉE: 369/V magyar  ÉE: 370/V magyar

A Szentléleknek
  ÉE: 19/4  Harmatozzatok: 186/4

A Szentléleknek adjad ajándékát
  RÉ21: 235/7

A szentléleknek rád száll ereje
  AKÉ: 5/4  Baka: 109/4  DU: 19/4  ÉAÚ: 8/4  Gyöngyök: 163/4  Harang: 4A/4

A Szentlelket is
  ÉE: 370/13

A Szentlelket is * a Vígasztalót
  DU: 370/13-14-15-16

A Szentlelket is, * a Vigasztalót
  KÉSZ: 220/13

A Szentlelket küldte hozzánk
  ÉAÚ: 130 fájd/3  ÉAÚ: 130 dics/3

A Szentlelket ne űzzed el
  Bapt: 195/1  EKE: 9/1

A Szentlelket ne űzzed el, A világba vissza ne térj
  Adventista: 424(155)/1

A Szentlelket ne űzzed el, Jézushoz hív, tudod te rég
  Met: 196/1

A szentmise áldozat
  ÉAÚ: 169/2  Erd.: mi03/2  Harang: 230B/2

A szentolvasót minden nap végezzük, kérte
  ÉAÚ: 108/6

A Szentostyát magunkhoz véve
  Emmánuel: 606/3  Zöld: 319/3

A szentség fényében
  DU: 25b/3 Communio

A szentséges áldozat, mit most szolgád bemutat
  Gyöngyök: 395/3  Harang: 236E/3

A szentséges áldozat, mit most szolgát bemutat
  Harang: 235A/3

A szenvedés ez ünnepén
  +Út: Via Crucis/C

A szenvedés óráján
  Zarándok: 2/1

A szenvedés óráján éj volt a föld határán
  Harang: 71A/1

A szenvedések csak eszközök, hogy átformáljon kezed velük
  Krisz: 15/3

A szenvedő lelkeknek, kik a tűzben szenvednek
  Harang: 174A/5

A szenvedőnek jóremény
  Met: 22/3

A szép aranybimbó nyílik
  Harang: 99A/2

A szép fényes katonának gyöngyarany élete
  Cserkész: Katonaének/1

A szép harmatot
  Adventista: 263/7  RÉ21: 239/3

A szép harmatot miként hullatod
  E.Ref: 394. Kegyelmes Isten, kinek kezében/3  Ref: 261/3

A szép kisded ma Jézus nevet vesz, mely név minket majd megüdvözít
  Harmatozzatok: 59/2

A szép Luzitániában májusban történt
  ÉAÚ: 108/1

A szép mai nap is homályban jő fel
  evang: 415/3

A szép nap is homályban jő fel
  EKE: 410/3

A szép sík mezők ékeskednek
  E.Ref: 65/6  RÉ21: 65/9  Ref: 65/9

A szép sík mezők ékeskednek Sok baromcsordákkal
  Adventista: 49/8

A szép Szűz Mária gyászterítőn fekszik
  KÉSZ: 148/4

A szép Szűz Mária szent Fiának
  AKÉ: 36/1  DU: 47/1  ÉE: 47/1  Harang: 19/1  Harmatozzatok: 35a/1  Harmatozzatok: 35b/1  SzVU: 19/1

A szép szűz Mária szent Fiának, Imígyen énekelt kis Jézusnak: Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak, Aludj, aludj
  SzVU: 19/1

A szép terem felékesítve már
  EKE: 447/3  Met: 237/3

A szép zöld koszorú megújul mai nap
  Harang: 188B/4

A szép, boldogító
  evang: 166/1  evang: 166/2  evang: 166/3

A szép, zöld koszorú megújul mai nap
  KÉSZ: 151/4

A szép, zöldkoszorú megújul mai nap
  Harmatozzatok: 148/4

A szépség fénylik ott
  Bapt: 338/6

A Szeráfok téged mennyben Szent, szent, szentnek kiáltnak
  Baka: 222/3

A szerelmedre, jóságodra Hadd emlékezzem szüntelen
  Adventista: 61/6

A szerelmesem, a szerelmesem, a szerelmesem ímé imhol jő
  Sárga: 191

A szeretet asszonyának, Máriának szent szíve
  Búcsú: 49/6

A szeretet asztalához imádással járulunk
  Gyöngyök: 243/1  Harang: 79B/1

A szeretet egyházának
  ÉAÚ: 145/3

A szeretet erős, nem múlik el
  SztAE: Ez a szó, szeretet/c1

A szeretet erős, nem múlik el, nem gerjed haragra, gonoszt nem ró fel, mindent remél és hisz, mindent elvisel, a szeretet erős, soha nem múlik el
  Krisz: 125/Refr  Krisz: 125/Refr

A szeretet hatalmát áldom, mely Megváltónkban megjelent
  Bapt: 143/1

A szeretet hűsége szívedben ég
  DÚR: 180/2  Gitáros: 183/2  Sárga: 119/2

A szeretet hűsége szívedben ég, mint hajnali verő fény oly tiszta szép
  Kék: 139 Mária, Mária szép virágszál/2

A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié
  Sárga: 15/1  Sárga: 15/10

A szeretet nem fogy el sosem
  Krisz: 303/5  Krisz: 303/7

A szeretet rózsalánca fűzzön minket Tehozzád
  Harang: 216B/5

A szeretet rózsalánca fűzzön tehozzád minket
  Szentkút: 25/4

A szeretet szent érzelme Hassa által lelkünket
  Adventista: 434(218)/2

A szeretet ünnepén
  Uni: 157/6

A szeretet útja egyre közelebb visz az Úr felé, az Úr felé
  Kék: 126 Kitárom boldogan a két kezem/2

A szereteted, jó Atyám
  Adventista: 371/5

A szeretetnek lelkével
  SztMárton: 16/4

A szerető tanítványnak szent Jánosnak mondatott
  DU: 332/2

A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott
  ÉE: 332/2  Gyöngyök: 394/2  SzVU: 235/2 Evangéliumra

A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott: Írd föl: Boldog mindörökké Az Úrban elhunyt halott. Engedd, Uram, hogy halottunk, Kiért hozzád fordulunk, Tőled hallja ezen égi Vigasztaló szózatot
  SzVU: 235/2 Evangéliumra

A szeretőp tanítványnak, szent Jánosnak mondatott
  Harang: 235/2

A szerteáradt bűnt s fejét
  Zsolozsma: Himnusz/2

A sziklára bátran építsünk
  Adventista: 257/3

A sziklára bátran építünk
  Adventista: 257/1

A szirt forrásokat önt ki italára
  Gyöngyök: 379/3  Harmatozzatok: 173/2  KÉSZ: 177/2

A szív gonosz, a szív csalárd
  jertek: 98./1

A szív örömével így kiáltának
  Baka: 174/4  Gyöngyök: 241/4

A szív tele rettegéssel
  Harang: 251b/2  SzVU: 251b/2 Evangéliumra

A szív tele rettegéssel lesz a bíró jövetével
  Gyöngyök: 405/2

A szív tele rettegéssel Lesz a bíró jövetével, Hol kezdődik a számvétel
  SzVU: 251b/2 Evangéliumra

A szívekben tisztaság éljen a földön
  Harang: 177A/15

A szívem áld, és hála tölti be
  Bapt: 12/Refr  Bapt: 12/Refr  Bapt: 12/Refr  Krisz: 135/Refr  Krisz: 135/Refr  Krisz: 135/Refr

A szívem áld, ó, szent Bárány
  EKE: 28/1  SztAE: A szívem áld/v1

A szívem az Úrban szüntelen örvend
  Emmánuel: 801/Refr  Emmánuel: 801/Refr  Emmánuel: 801/Refr  Emmánuel: 801/Refr  Emmánuel: 801/Refr  Emmánuel: 801/Refr

A szívem hálás, magasztal Téged
  Krisz: 147/Refr  Krisz: 147/Refr  Krisz: 147/Refr  Krisz: 147/Refr

A szívem mélyén a Lélek megérint
  Sárga: 198/2

A szívem nincs már szennyben, az Úr emelte ki
  EKE: 4/3

A szívem oly hideg, Míg nem talál reád
  Adventista: 192/2

A szívem örül, jön az Úr
  Taize: 21/2

A szívem örvend benned, A bánat elhagyott
  Adventista: 114/7

A szívem szállna tehozzád
  Adventista: 270/5

A szívem tehát örvend, És nem szomorú már
  Adventista: 248/8

A szívem templomában Ott díszlik szent neved
  Adventista: 224/3

A szívem Tiéd
  Bapt: 372/4

A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már
  E.Ref: 490. A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már, Uram/1

A szívem ujjongva örvend ma, Mert Teremtőm közelg hozzám
  Adventista: 406(66)/2

A szívem végre megpihen A Bárány Jézus kebelén
  Adventista: 356/3

A szívem, lelkem úgy örül
  Adventista: 40/3  Met: 377/3

A szívemet
  Bapt: 312/6

A szívemet átadom én
  Bapt: 230/1  Bapt: 230/2  Bapt: 230/3  EKE: 29/1  EKE: 29/2

A szívemet kitárom
  Bapt: 447/2

A szívet megindítod
  Bapt: 164/2

A szívünk összetört, ó, Uram
  EKE: 188/4  Krisz: 36/4  RÉ21: 714/4  ÚjRef: 81/4

A szívünk összetört, ó, Uram, itt állunk előtted gyászba
  Dunamelléki: 76/4

A szívünk, lelkünk egy
  Adventista: 311/3

A szívünk, lelkünk hőn imád nagy jóvoltodért, Isten
  Adventista: 2/2

A szolgák nagy gyorsan siettek
  Harmatozzatok: 66a/6  Harmatozzatok: 66b/6

A szőlőtövet Egyiptomból
  RÉ21: 80/5  Ref: 80/6

A szombat, Urunk ajándéka Újra gyönyörrel jelent meg
  Adventista: 406(66)/1

A szomorúság napjaiban, † amikor távol van a vőlegény, * indítsátok fel a reményt: Krisztus visszatér
  Zsolozsma: Antifóna/Vas.B

A szövetség áldozatját
  ÉAÚ: 145/1

A szövetség követének
  Bapt: 397/2

A szűk kapu ma még nyitva
  EKE: 348/4

A szűkölködőket megszánja
  E.Ref: 72/3  RÉ21: 72/4  Ref: 72/7

A születés, élet, halál kezének egy vonása
  Uni: 162/2

A szülő titkos rejtekén
  AKÉ: 21/3  DU: 23/3  ÉE: 23/3

A Szűz egy Fiat szült
  KÉSZ: 21/1

A Szűz egy Fiat szült, kin a menny s föld örül
  DU: 43b/1

A Szűz kereste három napon át
  ÉAÚ: 128/5

A szűz leány fiat szüle
  RÉ21: 402/4

A Szűz Máriát, Krisztusnak Anyját, Szent László tisztelte
  KÉSZ: 174/4  SztLászló: 6/4

A szűz megrettent e szóra, de az angyal tovább szóla
  Gyöngyök: 286/5

A Szűz megszülte Gyermekét
  Zsolozsma: Himnusz/5

A Szűz szülé szent Fiát
  KÉSZ: 30/7

A Szűz szülé szent Fiát, váltságunknak díját
  DU: 22b/8  Erd.: k08/8

A Szűz, aki az Úr Anyjává tétetett
  Kántoros: Ó szent József tisztaság/2

A Szűz, ki az Úr Anyjává tétetett
  ÉAÚ: 138/2

A Szűzanya dicséretét ajka gyakran zengette
  Harang: 570/2

A szüzeknek királynéja, tiszta Szűz
  Búcsú: 13/7  DU: 242/7  ÉE: 242/7  Harang: 287/7  SzVU: 287/7

A szűzeknek királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! könyörögj értünk
  SzVU: 287/7

A szűzesség lilioma kivirágzott
  Baka: 111/2  Harang: 32A/2

A szüzesség liljoma kivirágzott
  AKÉ: 31/2  DU: 34/2  ÉAÚ: 12/2  ÉE: 34/2  Kántoros: Krisztus Jézus született/2

A Szűzhöz érkezvén ékesen köszöntsed
  Baka: 100/4

A szűzhöz így szól az angyal
  Baka: 98/3  Harang: 9/3  SzVU: 9/3

A Szűzhöz így szól az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal! A Szentlélek megárnyékoz, S áldott méhed gyümölcsöt hoz
  SzVU: 9/3

A Szűzhöz így szólt az angyal
  DU: 7/3  ÉE: 7/3  Gyöngyök: 150/3  KÉSZ: 4/3

A szűzi testnek templomát
  Zsolozsma: Himnusz/3

A ta iertare tu mi-ai adus
  Magnificat: 489 - Cânt pentru tine/3

A ta inimă mult iubitoare
  Magnificat: 456 - 724 - 56.24 - Imn de slavă/4

A Tábor ormán Isten szólt maga
  EKE: 30/2

A Tábor ormán lakni nem lehet
  EKE: 30/4

A Tábor ormán oly jó volt Vele
  EKE: 30/3

A Tábor ormán Véle jártam én
  EKE: 30/1

A Tanácsnak Hírnöke Szűztől közénk születe
  GRAD: 624 Karácsonyi szekvencia - magyar/2

A Tanácsnak Hírnöke Szűztől közénk születe: Csillag Napja
  GRAD: Szekvencia - magyar [GRAD 624]/2

A tanítás véget ért már, mi hazamegyünk
  jertek: 178./1

A tartozásom oly nagy, Mert szeretettel hordtad A sorsom szíveden
  Adventista: 122/7

A tavaszi szép időnek
  Cserkész: A tavaszi…/1

A te áldott szent fiadért
  evang: 91/8

A te áldott szent lelked
  Baka: 187/7  ÉE: 70/5

A te áldott Szent Lelked, Kérlek, tőlem el ne vedd
  DU: 70/5  KÉSZ: 70/5

A te áldott Szentlelked
  E.Ref: 307. Ne szállj perbe énvelem/9  evang: 412/4  Met: 266/3  RÉ21: 163/9  Ref: 205/9

A te áldott Szentlelkedet
  Adventista: 166/7

A te arcodat keresem
  Zsoltár: Évk.10./péntek

A te arcodat keresem, * Uram, Istenem
  Zsoltár: Papokért/3  Zsoltár: Papi és szerzetesi hivatásokért/2

A te arcodat keresem, Uram; * ne fordulj el tőlem
  Zsolozsma: 2.Antifóna/Évközi

A te arcodat, Uram
  Zsoltár: Évk.26./szombat

A te árnyékodban Nyugszom bátorságban Félelmim ellen
  Adventista: 226/2

A te atyádat és anyádat
  Adventista: 70/6  RÉ21: 314/6  Ref: 473/6

A te barátaid, Uram
  Zsoltár: Húsvét 5/kedd  Zsoltár: Húsvét 5/kedd

A Te békéd nélkül csak zord a szívünk
  EKE: 387/2

A Te békéd nyújt lelki vigasztalást
  EKE: 387/3

A te beszéded ékes és drága
  E.Ref: 119/52  RÉ21: 119N/52  Ref: 119/52

A te csodás örök létednek
  E.Ref: 453. Örök Isten, merre, merre vagy?/2

A te drága szüzességed
  Harang: 12/2  SzVU: 12/2

A te drága szűzességed Méltóságra vitt téged. Isten édes anyja voltál, Mégis szűzen virultál
  SzVU: 12/2

A te erőd a halálból
  E.Ref: 384. Hozzád jövök, ó, Mesterem/3  RÉ21: 203/3

A te erőd, ó Mindenható
  Ref: 498/4

A te erős hatalmadnak
  AKÉ: 1/4  DU: 9/4  Dunamelléki: 7/4  ÉE: 9/4  KÉSZ: 3/4  RÉ21: 373/4  ÚjRef: 2/4

a Te és szentjeid szörnyű káromlását, földi helytartód és papságod gyalázását, az Oltáriszentség elhanyagolását vagy borzalmas szentségtöréssel történő megbántását, a nemzetek nyilvános vétkeit, amelyekkel az általad alapított Egyház jogai és tanítása ellen szegülnek
  ima: Engesztelő imádság Jézus Szentséges Szívéhez/5

A te felségednek királyi széke
  Szentkút: 96/2

A Te fényed ránk ragyog
  Emmánuel: 804/2

a Te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen
  Kántoros: Exultet/17

A te gerlice galambocskádat
  Ref: 74/18

A Te gyógyító érintésed járja át bensőnket
  SztAE: Csak egy korty/v2

A te gyógyító szent kezed
  evang: 373/3

A te hatalmassádognak
  evang: 359/3

A te házad imádságnak háza, Uram Istenem
  SzVU: 267/3

A te házad imádságnak Háza, Uram Istenem, És királyi szék az oltár, Ott lakik a kegyelem. Engedd, hogy a buzgó hívek, Akik benned bízva kérnek, Megnyerhessék a malasztot Ezen áldott szent helyen
  SzVU: 267/3

A Te házad imádságnak háza, Uram, Istenem
  Harang: 267/3

A te házad otthonunk; Urunk Jézus, itt vagyunk
  Kék: 9 A te hazád/1

A te házadnak ő pitvarában
  Ref: 116/11

A te házadnak ő udvarában
  RÉ21: 116/11

A te hívednek lelkéért, gyarlóságból tett vétkéért
  Gyöngyök: 407/1

A te hűségedet, Úr Isten
  E.Ref: 71/7  RÉ21: 71/13  Ref: 71/16

A te igéd ma már nekünk a törvény
  Erd.: kk03/4

A te igéd örök igazság
  Zsoltár: Évk.32/csütörtök

A te igédet rejtem szívemben
  E.Ref: 119/6  Adventista: 65/2  RÉ21: 119B/6  Ref: 119/6

A TE irgalmasságod
  E.Ref: 397. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat/3  Bapt: 293/5  evang: 342/3  Met: 379/3  Ref: 265/3

A te irgalmasságod van rajtam, Istenem
  RÉ21: 158/3

A te Istened szent nevét
  evang: 433/3

A te isteni felségedet
  E.Ref: 66/2  RÉ21: 66/2  Ref: 66/2

A te jászlad immár fénylik
  RÉ21: 374/4  Ref: 302/4

A te jóvoltodból, kegyelmességedből mindezeket én várom
  RÉ21: 153/9  Ref: 260/10

A te jóvoltodért mindörökké áldunk
  Ref: 476/10

A te keresztedet imádjuk Urunk, és feltámadásodat magasztaljuk
  Harang: 609/2

A te kerted ez az ország, mely betegen hervad
  Gyöngyök: 319/3  Harang: 186A/3

A Te kertjeid már virágoznak bennem
  Zöld: 450A

A Te kertjeid már virágzanak bennem
  SztAE: A Te kertjeid már/v1

A te kezed által formáltattam földből
  E.Ref: 371. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten/3  RÉ21: 468/3

A te kutaidból a vizek
  RÉ21: 65/7  Ref: 65/7

A te kutaidból a vizek Soha el nem fogynak
  Adventista: 49/7

A te lelked angyalok közt dicséri már Istent
  Gyöngyök: 428/3  Harang: 578/3

A te méhed szent gyümölcse
  ÉE: 231/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6  GRAD: 422 Szekvencia [ÉE 231]/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6  GRAD: Szekvencia [GRAD 422]/6

A Te méltóságod csendjében
  SztAE: A Te méltóságod csendjében/v1  Zöld: 424/1

A te nagy érdemeddel
  Harang: 282/7  SzVU: 282/7

A te nagy érdemeddel, Ó szépséges Jézusunk, Ellenségink űzzed el, Édességes Jézusunk
  SzVU: 282/7

A te nagy napod és te szent ünneped
  Adventista: 340/2

A te néped tenger vétkét vedd el
  RÉ21: 471/2  Ref: 224/2

A te népeidet, Uram, immár szánd meg
  Ref: 476/8  Uni: 19/1

A te neved minekünk szíveinkben méz
  Erd.: m04/6

A te neved, Mária, szíveinkben méz
  Zarándok: 15/6

A Te nevedben mi együtt vagyunk
  EKE: 31/1  EKE: 31/3  Sárga: 16/1  Sárga: 16/3

A Te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk, hallgasd meg imánk, mikor Hozzád járulunk, életvizeddel táplálj hű Urunk
  Krisz: 188/1

A Te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus, nevedben mi együtt vagyunk
  Krisz: 188/3

A te nyilad bűneimért úgyis elért
  Uni: 188/2

A te örök irgalmaddal
  Gyöngyök: 129/2

A Te örök szerelmedet
  EKE: 2/5

A Te országod, Isten, örökkévaló ország
  ÉE: 718

A Te szavad láng, kard s villám
  Bapt: 179/2

A Te szavad, ó, nagy Isten
  Bapt: 179/1

A te szavaid, Uram
  Zsoltár: Évközi vasárnap/2

A te szemeid az Úrra nézzenek
  RÉ21: 359/2  Ref: 444/2

A te szent Fiadért kérünk
  Ref: 387/3

A te szent igéd vezessen
  evang: 368/3

A te szent neved szenteltessék köztünk
  RÉ21: 331/2  Ref: 482/2

A te Szentlelked által lesz értünk
  Emmánuel: 410/3  Emmánuel: 610/3

A te Szentlelked minket ösvényidben
  Adventista: 346/7  RÉ21: 665/7  Ref: 497/7

a te szentségednek és dicsőségednek
  ÉE: 14A/1c

A te tanításod, Uram
  Zsoltár: Nagyböjt 1/hétfő  Zsoltár: Évk.1/szombat  Zsoltár: Nagyböjt 1/hétfő  Zsoltár: 03.18 Jeruzsálemi Szt.Cirill/2  Zsoltár: 10.15 Avilai Szt.Teréz/2  Zsoltár: Egyháztanítók/1b

A te tanításod, Uram, * lélek és élet
  Zsoltár: Szerzetesekért/1  Zsoltár: 09.17 Bellarmin Szt.Róbert/2  Zsoltár: 12.04 Damaszkuszi Szt.János/2

A te templomodban
  Uni: 55/3

A te tested éltessen bennünket
  ÚjRef: 91/4  Zöld: 294/4

A Te tested éltessen bennünket, adjon nekünk lelki kenyeret
  Krisz: 219/3

A te tiszteletre méltó
  ÉE: 370/12

A te tiszteletre méltó * igaz és egyetlenegy Fiadat
  KÉSZ: 220/12

A te üdvözítésedért emésztődik a lelkem
  DU: 397/2 Communio  GRAD: 383 XXVII. Communio

A te véred által menekül meg
  ÚjRef: 91/5

A te véred által menekült meg
  Zöld: 294/5

A te véred által menekült meg Földünk népe minden bűn alól
  Krisz: 219/4

A Te véred tisztít meg, a Te véred éltet engem
  Krisz: 66/2

A tegnap terhe már a tegnapé, a holnap árnya még a holnapé
  Krisz: 115/1

A tegnapot a múltnak adtam, a holnap még csak a jövendőm
  Kék: 338 Reggeli dal

A tejjel, mézzel dús hazát Szívem köszönti innen át
  Adventista: 419(134)/1

A tél, a nyár, az ősz
  Bapt: 257/3

A tél, a nyár, az ősz, a felső tavasz
  Dunamelléki: 127/2

A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz
  EKE: 191/2  Krisz: 158/2  RÉ21: 798/2  ÚjRef: 79/2

A templomban nem kerülöm el soha a perselyt
  jertek: 179./1

A tenger árja bármily nagy
  Bapt: 277/1

A tenger ezt látván hátra álla
  E.Ref: 114/2  Ref: 114/2

A tenger ezt látván hátraálla
  RÉ21: 114/2

A tenger is övé, az ő alkotása
  Népdalzsoltárok: 95/A/4.

A tenger mélyét, a mennyet, földet
  Adventista: 8/4

A tenger mélysége
  Bapt: 156/2

A tengeren csendes óhaj él
  Gitáros: 160/2

A tengert és a folyóvizet
  Bapt: 53/3  RÉ21: 66/3  Ref: 66/3

A tengert megnyitod, két részre oszlatod
  Harang: 111/2  SzVU: 111/2

A tengert megnyitod, Két részre oszlatod Egy kisded vesszőcske csapására. Égen is a napot Útján megállítod Józsue szolgádnak egy szavára. Pusztában népednek Mannát adsz ételnek, Teste, lelke nagy javára, Kinyújtva kezedet nagy csodákra
  SzVU: 111/2

A termést learattuk
  evang: 492/3

A természet velünk zokogja
  E.Ref: 225. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed/2  RÉ21: 494/2  Ref: 343/2

A természetre hallgatok, És erősen fogadom
  Adventista: 466(434)/4

A termőföld virul
  Bapt: 41/2

A terve gyorsan végbemegy
  Adventista: 56/4

A test ige, kenyér testté, A bor vérré változik
  Baka: 65/4  Gyöngyök: 57/4

A test nyugalmat áhít
  E.Ref: 285. Már nyugosznak a völgyek, Az erdők s minden földek/4  Adventista: 377/4  Bapt: 526/4  evang: 113/4  Met: 453/4  RÉ21: 698/4  Ref: 503/4

A test, világ megrendít
  E.Ref: 454. Nagy Isten, téged imád/6

A tested, lelked, mindened
  Bapt: 351/5  EKE: 225/5  Met: 346/5

A testem és a lelkem Már parancsodra vár
  Adventista: 212/3

A testi halálból megyek örök életre
  RÉ21: 607/3  Ref: 414/3  Uni: 283/3

A testnek gőgjét törje meg
  Zsolozsma: Himnusz-vasárnap/4

A testté lett ige titka mi ránk új fényt árasztott
  Gyöngyök: 274/6

A testté lett Ige titka Miránk új fényt árasztott
  Baka: 224/6

A testté lett Igét térdeinkre hullva
  Gyöngyök: 171/1

A tévely úr e földön, És kérkedik a bűn
  Adventista: 159/3

A tévelygés éjjelében
  evang: 382/2

A tévelygő rád tekintsen
  Népdalzsoltárok: 51/6.

A tévelygőknek biztos fény, Szűz Szent Szíve
  Harmatozzatok: 137/2

A tévelygőknek gyújts világosságot
  Harang: 283A/4

A tied minden dicsőség
  evang: 248/5

A tied vagyok, hisz szavad mondja
  Bapt: 342/1

A Tied vagyok, így szóltál, Uram
  EKE: 32/1

A tiszta áldozat, és mégis ő a végtelen
  FÉK: 188/4

A tiszta szív érzelmével
  Harang: 226/7  SzVU: 226/7 Szent, szent-re

A tiszta szív érzelmével zengjen buzgó énekünk
  Erd.: mi01/8  Gyöngyök: 30/7

A tiszta szív érzelmével Zengjen buzgó énekünk: Szent az Isten, szent az Isten, Szent vagy, édes Istenünk
  SzVU: 226/7 Szent, szent-re

A tiszta szívnek otthona
  Zsolozsma: Himnusz/4

A tiszta szűznek méhébe
  RÉ21: 402/3

A tiszta víznek habjai
  Zsolozsma: Himnusz/3

A tisztaság mindenkié, a tisztaság mindenkié
  Sárga: 15/9

A titok, hogy élsz
  FÉK: 43/3

A tőled jött új Életnek
  DU: 219/4  ÉE: 219/3

a tőr elrontatott, és mi megszabadultunk
  GRAD: Offertorium [GRAD 448]  GRAD: 448 Offertorium

A töredelmes szívet
  E.Ref: 297. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted/1  Ref: 180/1

A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted
  Adventista: 169/1  RÉ21: 461

A törvény beteljesedett
  evang: 180/2

A törvény súlyát hogy kezdém vizsgálni
  Ref: 424/2

A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta
  DU: 61b/2  ÉE: 674/2  Gyöngyök: 285/2  Harang: 164/2  KÉSZ: 139/2  SzVU: 164/2

A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta, Fiát bemutatja, Símeon fogadja. A szentséges szűz Mária, Karján lelkünk vigassága, Úristen szent Fia
  SzVU: 164/2

A töviskoszorú már szép korona
  DU: 295/2  ÉE: 295/2  Harang: 535/2

A treia oară cade-nvins de oboseli și chin
  Magnificat: 64 - Isus la moarte-i osândit/9

A trombitaszó egyszerre
  Harang: 251b/3  SzVU: 251b/3 Evangéliumra

A trombitaszó egyszerre lehat minden sírfenékre
  Gyöngyök: 405/3

A trombitaszó egyszerre Lehat minden sírfenékre, Kit-kit hív az ítéletre
  SzVU: 251b/3 Evangéliumra

A trombitaszó felharsan, És hallja minden nemzet
  Adventista: 142/2

A trónod közelségében
  Adventista: 52/2

A türelem mindenkié, a türelem mindenkié
  Sárga: 15/4

A tűz kihunyt, a hit tüze, csak pernye hull
  Met: 334/2

A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel-lélekkel kiáltotta és zengte: * Áldott az Isten
  Zsolozsma: 2.Antifóna/Nagyböjt

A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel-lélekkel kiáltotta és zengte: * Áldott az Isten, alleluja
  Zsolozsma: 2.Antifóna/Évközi

A vacsorán kézbe vette
  Harang: 80/3  SzVU: 80/3

A vacsorán kézbe vette A kenyeret s testté tette, Vérré a bort megszentelte, Ezt érettünk cselekedte
  SzVU: 80/3

A vadásznak ő tőrétől
  RÉ21: 91/2

A vadásznak ő tőritől
  E.Ref: 91/2  Ref: 91/2

A vágy, hogy te is élj, még csak az Úrban élt
  Gitáros: 127/1

A vágyva-vágyott éneket ez éj visszaadja
  ÉE: 835/1  GRAD: 162 Alleluja visszaadása [ÉE 835]/1

A vágyva-vágyott éneket ez éj visszaadja, mert föltámadt Krisztus
  DU: 95k/9

A vak világnak éjjelén
  Zsolozsma: Himnusz/3

A vak zsidóságnál keményebb szívűnek
  Baka: 171/6

A vakok általad nyernek látást
  Adventista: 8/6

A vakok látnak, a sánták járnak
  SztAE: A vakok látnak/v1

A választott nemzetséget
  E.Ref: 271. Küldj áldást az őrállókra/3

A valóságos igaz jót
  E.Ref: 398. Istenre bízom magamat/4  RÉ21: 745/4  Ref: 269/4

A váltság kelyhe is fölemeltetett
  Gyöngyök: 49/2

A Vargáék ablakja
  Cserkész: A Vargáék ablakja/1

A város már a hátam mögött
  FÉK: 52/1

A városon nagy sok vért kiontának
  RÉ21: 79/2  Ref: 79/2

A várost ha elhagytad, hol eddig lakoztál
  Met: 203/2

A véghetetlen kegyelmű
  Baka: 114/1

A végtelen ég alatt a Lélek megragad
  Kék: 10 A végtelen ég alatt/1  Gitáros: 228/1  Sárga: 20/1

A végtelent elébünk tárta
  Uni: 68/2

A végvacsorának ragyog ma emléke
  Harang: 79A/1

A vén idő váltó sarkán akármerre néz
  Uni: 165/4

A vér, a Jézus drága vére: gyógyító balzsam, Szent erő
  Krisz: 59/3

A vér, a vér, a vér
  EKE: 8/3  Met: 255/3

A veréb házat talál magának
  GRAD: 100 Communio/1  GRAD: XV. Communio [GRAD 100]/1

A veréb házat talál magának, s a gerlice is fészket, hová fiait helyezze
  DU: 64d/3 Communio

A verébnek is van fészke
  E.Ref: 84/2  RÉ21: 84/2  Ref: 84/2

A verébnek is van fészke, És honjában költ a fecske. Én királyom, Cebaoth Isten
  Adventista: 307/2

A verejtékes munka áldott gyümölcse
  DÚR: 84/2  FÉK: 3/2  Gitáros énekek: Áldott Istenünk/2  Harang: 650/2  Gitáros: 163/2

A verem mélyére vetettél, * a sötétségbe és a halál árnyékába
  Zsolozsma: Zsoltár/4

A vesszőnek drága virága
  AKÉ: 2/6  DU: 10/6  ÉE: 10/6  Harang: 6/6  KÉSZ: 2/6  SzVU: 6/6

A vesszőnek drága virága, Csillag tiszta világa, Dávid magva: Máriától jött e világra
  SzVU: 6/6

A vétkeseknek megmutatom utadat, * és a bűnösök hozzád térnek
  Zsolozsma: 1.Zsoltár/7

A vigasztalás forrása
  evang: 139/3

A világ boldog Mestere
  AKÉ: 21/2  DU: 23/2  ÉE: 23/2

A világ epedve várt
  Harang: 42A/2

A világ epedve várt, hogy elűzzed a homályt
  Gyöngyök: 179/2

A világ fejedelme
  Bapt: 404/3

A világ fejedelme feltámad ellene
  E.Ref: 421. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma/3  RÉ21: 590/3  Ref: 392/3

A világ fejedelme föltámad ellene
  Adventista: 306/3

A világ már nem kell nekem, vonj engem mennybe
  Erd.: i04/2  Harang: 142B/2

A világnak fényét e gyertyafény jelenti
  Harang: 560/3

A világnak Krisztus kell
  DÚR: 157/1  FÉK: 74/1  Gitáros énekek: A világnak Krisztus kell  Kék: 11 A világnak Krisztus kell

A világnak Krisztus kell! A világnak Krisztus kell
  Sárga: 22

A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell
  Gitáros: 179

A világtól, ó, szakadj el, mindentől, mi visszaránt
  Met: 215/4

A virágos kertnek zöld lombjaira
  Harang: 162A/3

A vizet körüled, mint kamarát
  E.Ref: 104/2  RÉ21: 104/2  Ref: 104/2

A vizet pénzünkön ittuk
  Harang: 81B/E3

A vizet pénzünkön ittuk, fánkat is pénzen vevők
  Baka: 185/3  DU: 95j/8-III

A Wie gütig bist du, Herr und Gott
  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr  GL: 274 Dich will ich rühmen/Refr

A zengő dal kevés dicsérni érdemed
  Harang: 191A/2  Szentkút: 100/2

A zord szívekben szózata
  Bapt: 147/3

A zsidó nép pálmákkal jött az úton eléd
  ima: Gloria, laus et honor/4

A zsidók őt üldözék
  Gyöngyök: 211/2  Harang: 43/2

A zsidók őt üldözék, A bölcsek megtisztelék
  Baka: 143/2  SzVU: 43/2

A zsidók őt üldözék, a bölcsek megtisztelék Arany, tömjén, mirhával, s a szív imádásával. Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt
  SzVU: 43/2

A zsidóknak népe
  ÉE: 805/3  GRAD: 128 Körmeneti himnusz IV. stáció [ÉE 805]/4

A zsidóknak népe pálmákkal jött az úton eléd
  DU: 89f/B3

A zsidóknak régen mannát harmatoztál
  Baka: 89/3

A „bölcs” tanító mind csak szolga
  Dunamelléki: 143/2

A) 1. Singen wir mit Fröhlichkeit
  GL: 135 Singen wir/1

A) empfangen durch den Heiligen Geist
  GL: 447 Das Apostolische Glaubensbekenntnis II/2  GL: 479 Das Apostolische Glaubensbekenntnis I/2

A) Gemeinschaft der Heiligen
  GL: 447 Das Apostolische Glaubensbekenntnis II/5

Á, B, C, D, E, F, G
  jertek: 190./1

Á- á - á Atyánk vagy
  Gitáros énekek: Köszönöm Neked/4

Á-á-á
  Kék: 98 Jézus Király/1

Á-á-á! Atyánk vagy
  DÚR: 162/4

Á-á-á, Atyánk vagy, á-á-á, barátunk vagy
  Gitáros: 90/4

Á-á-á-á:/ Á-á-á-á Á-á-á-á
  FÉK: 66/7

Á-á-á... Atyánk vagy
  Zöld: 303/4

A-a-alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek
  Sárga: 192/1  Sárga: 192/2  Sárga: 192/3  Sárga: 192/4  Sárga: 192/5

A-leph. Az arany minő sötét lőn, a legjobb szín elveszett
  Harang: 81B/C1

A-leph. Én vagyok a férfiú, kin
  Harang: 80A/E1

A-nviat Isus
  Magnificat: 75 - A-nviat Isus/1

A. Ad-o -ra-mus te. V. Glo-ri-fi-ca-mus te. A. Gra-ti-as a-gi-mus ti-bi, pro-pter ma-gnam glo-ri-am tu-am
  GL: 411 Gloria/2

A. Ad-o -ra-mus te. V. Glo-ri-fi-camus te. A. Gra-ti-as a-gi-mus ti-bi, pro-pter ma-gnam glo-ri-am tu-am
  GL: 402 Gloria/2

A. Amen, wir glauben
  GL: 448 Das Apostolische Glaubensbekenntnis III/2  GL: 448 Das Apostolische Glaubensbekenntnis III/3

A. Chri - ste e - le - i - son
  GL: 419 FUNFTE Choralmesse - Alme pater - Kyrie/2

A. Cum San-cto Spi-ri-tu, in glo-ri-a De-i Pa - tris. A - men
  GL: 411 Gloria/7

A. Cum Sancto Spi-ri- tu, in glo-ri- a De- i Pa - tris. A - men
  GL: 402 Gloria/7

A. De - o, gra - ti - as
  GL: 422 Ite missa est/1

A. De - o, gra - - ti - as
  GL: 418 Ite missa est/1

A. De - o, gra -ti - as
  GL: 414 Ite Missa/1

A. Denn du allein bist der Heilige
  GL: 430 Ehre sei Gott/5  GL: 455 Gloriagesänge/5

A. du nimmst hinwed die Sünde der Welt
  GL: 430 Ehre sei Gott/4

A. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus
  GL: 426 Ehre sei Gott/3

A. Hosanna dir in der Höhe
  GL: 441 Heilig/2

A. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen
  GL: 353 Die Feier der Gemeindemesse/4 a

A. Kostet und seht, wie gütig der Herr
  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr  GL: 493 Lob sei dem Herrn/Refr

A. Ky -ri - e e - le - i - son
  GL: 415 VIERTE Choralmesse - Adventus Quadragesima Kyrie/3

A. Ky -ri - e e - le - i - son
  GL: 401 ERSTE Choralmesse - Missa Mundi lateinisch/4

A. Und an den einen Herrn Jesus Christus
  GL: 449 Das große Glaubensbekenntnis/2

A. und die eine, heilige, katholische
  GL: 449 Das große Glaubensbekenntnis/8

A. Va-ter un-ser im Himmel, Ge-hei-ligt wer-de dein Na-me. Dein Reich kom-me. Dein Wil- le ge-sche-he, wie im Him-mel so auf Er-den
  GL: 362 Vater unser/1

A. Wir glauben an den Heiligen Geist
  GL: 449 Das große Glaubensbekenntnis/7

Áá-ááá Alleluja ! :/ Alleluja
  FÉK: 43/5

Abba! Ég és föld Ura, Istene
  Emmánuel: 215/1

Abba, Atyám, add nekem, hadd legyek Tiéd
  Kék: 12 Abba, Atyám

Abban bizonyos légy, nem távoztathatod
  Gyöngyök: 425/2  Harang: 248A/2  KÉSZ: 202/2

Abban telik kedvem nekem
  Dunamelléki: 171/2

Abban, úgymond, nem szükséges
  RÉ21: 605/9  Ref: 419/9

Abglanz des Vaters A wir huldigen dir
  GL: 564 Christus - Rufe/2

Abia pornit, iată, e jos, în praful drumului
  Magnificat: 64 - Isus la moarte-i osândit/3

Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
  Cserkész: Ablakomba/1

Ábrahámnak bizodalmát, Reménységét add nekünk
  Adventista: 155/3

Ábrahámnak ezt fogadta
  RÉ21: 382/5

Ábrahámnak jutalma
  Adventista: 87/3

Accende lumen sensibus
  GL: 240 - Veni, Creator Spiritus/4  DU: 122/4  ÉE: 122/4  Kántoros: Veni Creator/4  Latin: Veni Creator Spiritus/4  Latin: Veni Creator Spiritus - kottás/4  SzVU: 327/4

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti
  Magnificat: 532 - Veni Creator Spiritus/4

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES
  Latin: Úrfelmutatás/5

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES
  Latin: Úrfelmutatás/3

Aceasta e ziua cea sfântă
  Magnificat: 71 - 900 - 48.01 - Aceasta e ziua cea sfânta/1

Aceasta este credința noastră
  Magnificat: 253 - Noi credem/6

Această zi şi-ntreaga-mi viaţă
  Magnificat: 123 - 83 - 02.01-Când mă trezesc în zorii zilei/5

Aceeaşi pâine sfântă
  Magnificat: 319 - 380 - 24.19 - Eu, Dumnezeul vostru/7

Acélszárnyon száll az ember a levegő kék űrében
  Harang: 158/1  SzVU: 158/1

Acélszárnyon száll az ember a levegő kék űrében, Azt hiszi, hogy nincs titok már sem a földön, sem az égen. De ha rád néz, félelem sújtja földre hirtelen. Irgalmazz, ó Krisztus nékem
  SzVU: 158/1

Ach daß ich dich so spät erkannte
  Lieder: 53/2

Ach erbarm dich doch über mich! Mutter Jesu bitt für mich
  GL: 828 O Maria, voll der Gnaden/Refr  GL: 828 O Maria, voll der Gnaden/Refr  GL: 828 O Maria, voll der Gnaden/Refr  GL: 828 O Maria, voll der Gnaden/Refr  GL: 829 O Maria sei gegrüßt/Refr  GL: 829 O Maria sei gegrüßt/Refr  GL: 829 O Maria sei gegrüßt/Refr

Ach komm zu mir ich bitte Dich
  Lieder: 49/3

Ach mache du mich Armen zu dieser heilgen Zeit
  GL: 113 Mit Ernst/3

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
  GL: 657 Ach wie flüchtig/1  GL: 657 Ach wie flüchtig/3  GL: 657 Ach wie flüchtig/5  GL: 657 Ach wie flüchtig/7

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
  GL: 657 Ach wie flüchtig/2  GL: 657 Ach wie flüchtig/4  GL: 657 Ach wie flüchtig/6  GL: 657 Ach wie flüchtig/8

Ach! ich sterb vor tausend Freuden
  Lieder: 32/5

Ach, das alle Menschen wären
  Lieder: 57/4

Ach, daß ich dich so spät erkannte
  GL: 558 Ich will dich lieben/3

Ach, für seiner Brüder Schulden
  GL: 584 Christi Mutter/3

Ach, Herr, bring doch Hilfe
  GL: 236 Das ist der Tag/3

Ach, ich ruf' vor Pein und Schmerzen
  Lieder: 32/2

Ach, wie bezwang und drang dich doch
  GL: 549 O Herz des Königs/2

Ach, wie vergelt ich dir so große Treu
  GL: 822 Maria, Jungfrau rein/3

Ackersleute wir Dich Preisen
  Lieder: 117/1

Acolo voi face să odrăslească puterea lui David
  Magnificat: 386 - Isus ne-a făcut un popor sfânt/5

Acum când jertfa s-a sfârşit
  Magnificat: 347 - 445 - 25.01 - Acum când jertfa s-a sfârșit/1

Acum să ne-ngrozim de clipa-aceea grea
  Magnificat: 401 - 38.18 - O, Doamne, scapă-ne/3

Acum tu mi te-ai dat pe tine
  Magnificat: 369 - 26.22 - Îți mulțumesc, Isuse bune/2

Acum și noi ne bucurăm, aleluia
  Magnificat: 92 - Răsună azi un cântec sfânt/4

Acum, la dreapta Tatălui
  Magnificat: 209 - 360 - Când Domnul e cu noi/3