Misszió

Isten népének legfőbb célja, hogy Urához közel kerülhessen. Ezen az úton a liturgiában végzett közös ima és ünnepi éneklés fontos segítőink. Az áhítatos imádság, még inkább az énekbe foglalt könyörgés, dicsőítés, bűnbánat és hálaadás lángolóvá teszi szívünket, míg lelkünk kitárul és felszáll az Ég felé, Teremtőnk minket váró Szívéhez és Lelkéhez.

A Diatár program egy kicsinyke eszköz, mely a közös imát és éneket segíti kiteljesedni. Nem más vele a célunk, mint hogy a liturgikus élményt segítsük, a hívek Istenhez emelkedését támogassuk. A fontos a helyi közösség, mely szeretne minél jobban Isten felé fordulni, keresi az új és mind hatékonyabb lehetőségeket ehhez. Ha a közösség a vetített szövegek, kották, képek által talál megfelelő utat, ne gátolhassák anyagi vagy egyéb okok törekvésében!

Ezért a Diatár programot a hívő közösségek rendelkezésére bocsátjuk. Amolyan hivatás, a közösségért végzett szolgálat ez részünkről. Teljesen természetes, hogy mindenki a legjobbat, legszebbet adja Istennek; természetes, hogy ki-ki tehetségéhez és tudásához mérten szolgálja a közösséget, amelynek tagja. Ezzel nem másoknak, hanem saját magának is szolgál. Nem jár érte hála vagy dicsőítés. Tudjuk, hogy fentről kapunk minden képességet és lehetőséget, hogy ez a program elkészülhessen, folyamatosan fejlődhessen. Ő indít el ezen az úton, Ő vezérel és irányít, Ő vesz rá, hogy újabb és újabb módokon próbáljuk szolgálni az Általa kitűzött feladatot.

Álmunk, hogy minél több helyre eljusson a program híre. Azután már a helyi plébánia, a közösség joga és feladata, hogy eldöntse, felhasználja-e ezt a lehetőséget, vagy más utat keres a cél eléréséhez. Bár természetesen elfogultak vagyunk, de meggyőződésünk és tapasztalatunk, hogy a projektoros kivetítéssel megtámogatott szöveg-vetítés erősíti a hívek éneklését és közös imáját, segíti a papokat, kántorokat, scola-kat és egyházzenészeket munkájukban, emeli a liturgia fényét, a közösség összetartozását.

Ugyanakkor az is álmunk, hogy a program által felkínált egységes szöveg-szerkezet lehetővé tegye az Egyház népénekeinek, gitáros, latin, elmélkedő és minden más énekkincsének, valamint közösségi imáinak fennmaradását, minél szélesebb körű elterjedését, rendszeres használatát. Reméljük, hogy idővel mind többen bekapcsolódnak abba az önkéntes munkába, amely elérhetővé teszi ennek a hatalmas közös kincsnek az egész Egyház javára történő feldolgozását.

A program minden használója számára sok szeretettel kívánunk a Jóistentől áldott munkát, sikereket és pozitív élményeket, minden segítőnek pedig kitartást, erőt és a szolgálat örömét, ahogyan mi is átéljük azt nap, mint nap. Hála érte Neked, Urunk!

A közreműködők

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem