Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Antifóna/Jún.27

Áldott vagy, Üdvötőnk, * isteni életünk újjászerzője, zus Krisztus!

Te szolgádat, Szent Lászlót kitüntetted azzal a kegyelemmel, † hogy csodatevő hatalmával sok betegnek és még több reménytelen nyomorultnak, * sőt már-már a halál kínjaiban vergődőknek mennyei orvosságot juttatott, és meggyógyította őket.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem