Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


E.Ref: 145/4

Az Úr igaz minden útaiban,

És szentséges minden dolgaiban.

Közel vagyon ő azokhoz nyilván,

Akik hozzá kiáltnak valóban.

És amit az istenfélők kívánnak,

Őnékik nagy bőségben megadatnak;

Nagy kegyelmesen őket meghallgatja,

És üdvösségét nékik megmutatja.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem