Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Olv/Advent.I

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek.

Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig!

Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem