Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Fohászok/2

Aki a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert Jézus Krisztusban újjáalkottad,

– tégy bennünket Fiadhoz hasonlóvá!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem