Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 2.Kantikum/1

Áldja az Urat az Úr minden műve, * dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan; * áldjátok az Urat, ti, egek!

Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; * áldjátok az Urat, az Úr minden erői!

Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; * áldjátok az Urat, égi csillagok!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem