Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Fohászok/Bev

Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt, és mondjuk: Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem