Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 2.Kantikum/4

Áldja az Urat Izrael, * dicsérje és magasztalja örökké!

Áldjátok az Urat, ti, az Úr papjai; * áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái!

Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek; * áldjátok az Urat, szentek és azatos szívűek!

Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok örökké!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem