Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Himnusz/5

A fölséges Úristennek

dicsőség és tisztelet,

az Atyának és Fiának

s égi szent Láng, teneked

hatalommal és áldással

zengjünk örök éneket. Ámen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem