A GNU-GPLv3 licenc

A programra GNU-GPLv3 licenc érvényes azaz szabadon terjeszthető, és szabadon módosítható, de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek, így biztosítva, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen származékos mű is szabad maradjon. Lásd:http://www.gnu.org/licenses/licenses.html.

A teljes forráskód letölthető innen, a csomagban található a COPYING file, mely a GPL licenc pontos szövege. Lazarus 1.6.2 verzióval készült, kell még hozzá az lNet csomag, mely a hálózati kommunikációban segít.

ZENEKÍSÉRETEK

Csorba Sándor jóvoltából több kötet szinte teljes hanganyaga elérhető
versszakonként külön-külön (orgonakíséret + kántor éneke),
letölthetők, MP3 fájlok formájában.


Minden .zip fájl úgy lett kialakítva, hogy az énektárak (.dtx fájlok) mellett kitömörítve automatikusan létrehoz egy-egy alkönyvtárat a zenei fájloknak, és az rájuk mutató .dtz fájlt elhelyezi az énektárhoz, így további beállítást nem igényel. Ha máshova szeretnénk kitömöríteni és elhelyezni az énekeket, nincs akadálya: a .dtz fájlt be kell másolni az énektárak könyvtárába, és a DiaEditor-ban a kötet tulajdonságaiban beállítani a zenék könyvtárát.
Letöltés
Telepítés módja

SzVU! - Technikai okokból ~100MB-os részekre van bontva az anyag, a kereshetőség érdekében az énekek növekvő sorszámmal is el vannak látva. Egy közös könyvtárba kell kibontani.

Az énekek be vannak dolgozva a Diatárba, így nem szükséges minden énekrend összeállításakor a hangfájlokat is hozzákeresgélni. A zip fájlokat a DTX fájlok könyvtárában kell kibontani, így azok automatikusan egy \szvu nevű alkönyvtárba kerülnek, a szvu.dtx mellé pedig a szvu.dtz, ami a zenékre mutat.

A mise állandó részei, többféle ismert dallammal és kísérettel. "Szigeti-mise", Werner: Mercedes-mise (kétféle előadásban), Szt.Cecília mise és a Könnyű magyar gregorián mise. Ezek egy önálló kötetben ("Ordináriumok zenekísérettel") vannak, amely szintén a .zip fájlban található meg.

Két verziója is letölthető a Mátraverebély-Szentkúti énekeknek (a szentkúti kántor, Tóth Béla előadásában és szíves engedélyével). Az első a diatárak között található szentkut.dtx-hez kapcsolható, a második (hosszabb, jobb minőségű) változat pedig néhol eltérő szöveg és versszakismétlések miatt külön diatárral van összekötve. Ha ezt szeretnénk használni, az eredeti szentkut.dtx törölhető (a programban a Beállítások alatt elrejthető).

Egy vegyes gyűjtemény, a "Kántoros énekek" kíséretei, terjedelmi okokból több részre bontva. A többi kísérethez hasonlóan ez is be van dolgozva a Diatárba, a "kantoros" nevű könyvtárba fognak a zip-ek kibomlani, a .dtz pedig a .dtx mellé kerül.

Az Emmausz közösség könyvének énekei, a szokott módon bedolgozva.

DU kántorkísérete - Technikai okokból ~100MB-os részekre van bontva az anyag, de persze egy közös könyvtárba kell kibontani. A jövőben folyamatosan bővülni fog. Az első ZIPben van a DTZ fájl is, ebben vannak a diákhoz rendelve az énekek. (Más forrásból, de szintén Csorba Sándor segítségével.)

Copyright © Diatar 2010