A GNU-GPLv3 licenc

A programra GNU-GPLv3 licenc érvényes azaz szabadon terjeszthető, és szabadon módosítható, de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek, így biztosítva, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen származékos mű is szabad maradjon. Lásd:https://www.gnu.org/licenses/licenses.html.

A teljes forráskód letölthető a githubról, a csomagban található a COPYING file, mely a GPL licenc pontos szövege. Lazarus 1.6.2 verzióval készült, kell még hozzá az lNet csomag, mely a hálózati kommunikációban segít.

ÉNEKTÁRAK

Népénekes könyvek

Mise és liturgia

Nemzetiségi és helyi énekek

Ifjúsági énekek

Más egyházak


A templomi vetítő program (DIATAR.EXE; diatar) nem tartalmazza magában az énekek diáit, azokat külső, speciális formátumú fájlokban (*.dtx), úgynevezett énektárakban (diatárakban) lehet mellé tenni. Így a program tetszőleges számú énektárral bővíthető. Ezek a tematikus gyűjtemények a programból külön-külön is letilthatóak, ha nincs rájuk szükség; illetve saját magunk is bővíthetjük a készletet. A DiaEditor program segítségével lehet szerkeszteni ezeket.

Semmiképpen nem ajánlatos a meglevő énektárakon (ld. az alábbi felsorolást) módosítani, vagy azokhoz hozzáírni saját énekeinket! Ezeket az énektárakat ugyanis (többek segítségével) folyamatosan fejlesztjük, a hibákat javítjuk, a hiányokat pótoljuk. Amennyiben saját énekeit szeretné felvenni, hozzon létre új énektárat. Plébániánkon mi is (az itt közzétetteken kívül) további énektárakat használunk, pl. "Kiegészítés", "Gitáros énekek"; melyek speciálisan saját használatunkra alkalmasak.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a programhoz adott énektárakat, azok teljes nevével (zárójelben a vetítéskor megjelenő rövid névvel), valamint az énektár magyarázatát, tartalmát, forrását. Az énektárak külön-külön is letölthetőek, de eredetileg a programmal együtt letöltődtek ezek is, csak utólagos frissítés, vagy a fájl sérülése esetén van szükség külön letöltésre.

GAZDÁT KERESÜNK! A program nagy értéke a hozzá készült és folyamatosan készülő énektárak bő választéka. Segítséget kérünk a szerkesztésben, karbantartásban, javításban és főleg bővítésben.

Akinek olyan kötete van, amit publikálna, mások által is vetíthetővé tenne, küldje el. De még ennél is fontosabb, hogy ha valamelyik meglévő vagy félkész kötetet fel tudja vállalni, hogy gondozza, befejezi, a tördelést és a helyesírást javítja, kérjük, jelentkezzen. Nagy szükségünk lenne olyan segítőkre, akik egy-egy kötet gazdájává válva könnyítik ezt a terhet.


Népénekes könyvek

Orgonakönyv a Veszprém-Egyházmegye Ima- és Énekeskönyvéhez (Az énekeket orgonakisérettel ellátta: Gaal Sándor ny. igazgató-tanító, királydijas karnagy) A Veszprémi Egyházmegyei Hatóság 282/1937. számu engedélyével kiadja az Egyházmegyei Könyvnyomda, Könyv- és Papírkereskedés, Veszprém Forrás: http://users.atw.hu/szentzene/index_data/egyebek.htm A körülbelül száz éves kötetet 2024 elején egy "rejtőzködő" jótevő sok plébániára ill. kántorhoz eljuttatta. Ezért hasznosnak gondoltuk, ha a Diatárban is vetíthető. Lektorálást igényelne!

Csányi Tamás (a Ciszterci Szent Imre templom karnagya; észrevételeket ide kér: karnagy@szentimre.hu) készítette ezt a válogatást, és külön engedélyezte közzétételét.

Lakner Sándor (nyírbátori kántor): Zengő énekszó című könyvének nyomdai anyagát kaptuk meg, abból csak azok az énekek lettek beválogatva a kötetbe, amelyek nem szerepelnek már máshol.

A SzVU orgonakötete, kiegészítve a Hozsanna néhány énekével. Hoze jóvoltából most már a végleges, lektorált, újratördelt változat. Tartalmazza a legújabb, Sajó József által elvégzett javításokat is. A sortörési javaslatokkal kiegészítve szebb tördeléssel. Ipacs Bence atya kiegészítette a Hozsanna 310-452 énekekkel, és néhány ének eredeti szövegét is beírta, köszönjük!

Az SzVU alternatívája! A lehető legjobb helykihasználás érdekében Nagy Péter (Szeged) feltételes elválasztókkal teletűzdelte, és a sorokra tördelést kivette. Így a diák olyanok lettek, mint nagyon sok régi diavetítéses megoldásnál. Aki ezt szeretné használni, az eredeti szvu.dtx-et feltehetőleg törölheti. Legjobban akkor mutat, ha a beállításokban középre illesztjük a szöveget.

Az új népénektár, az Éneklő Egyház összes éneke. Esetleges gépelési hibáktól eltekintve teljes. Tartalmazza a legújabb, Sajó József által elvégzett javításokat is. A korábbi "Introitusok kottával" kötet kottáit is átemelte ide. 2020-ban további sok-sok éneket kottával láttunk el (a népénekeken kívül szinte mindent); de Sajó József 2021-ben is folytatta a kottázást és kiegészítést. A hiányzó 67-es ének is bekerült.

Lelki Gyöngyök – Ima- és énekeskönyv (Jósvay Gábor, 1929. Budapest, Szt.István társulat)
Internetes forrás címe: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_EnekesImadsagosKonyvek_096/?pg=1
Rieth Kati begépelése. Busnyák Erik (Juhász László segítségével) átnézte, javította és kiegészítette az 1937-es 10. kiadás alapján - nagyon köszönjük!

"Himnikus és életrajzi költemények és könyörgő népénekek Szent László király tiszteletére" http://www.ujvarosiportal.hu/uploads/cdocs/1508916282szent_laszlo_enekek.pdf (A forrást nem sikerült beazonosítani, valószínűleg a katped.hu segédanyaga) Rieth Kati bemásolása.

Szent Márton tisztelete szülőföldje hangján. Népénekek (gyakorlati kiadás) Szombathely, 2016. Forrás: konyvtar.vaciegyhazmegye.hu/feltoltkepek/SZENT_MARTON-ENEKFUZET.pdf Bemásolta Rieth Kati

Gordos Dénes magánkiadásában (ISBN 978-615-00-4428-6) megjelent énekeskönyv a Mária-kegyhelyek (elsősorban is a máriaremetei zarándokhely) és a különböző zarándoklatok kedvelt énekeiből állít össze gyűjteményt. A szerző engedélyével (kifejezett kérésére) begépelve és lektorálva.

A Kassán kiadott szlovákiai magyar kötet szövegei, az 1. kiadás (2007) begépelve könyvből. Busnyák Erik jócskán kiegészítette a "Harangszó" imakönyv 5. kiadás alapján - köszönet érte!

Dr. Vonsik Imre: Köszöntünk Szentkút Csillaga (Novoprint, 2005) könyv énekei

Az Erdélyben elterjedt énekeskönyv PPT formáját Sebestyén Antaltól kaptuk meg Gyimesfelsőlokról. A lektorálás elkészült, a könyv teljes és hibái végig javítva.

Kónya Sándor könyve "Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban" alcímmel jelent meg (Zenta, 2004), elérhető PDF formában a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Hozé jóvoltából immáron teljes.


Mise és liturgia

Különböző imák, a szentmise és egyéb szertartások (litániák, rózsafűzérek stb.) válaszai magyar, illetve latin nyelven; Sajó József folyamatosan javítja és bővíti. Újdonság: A magyar változat módosítva az új Misekönyv alapján. Flectamus genua, esti himnusz a zsolozsmákból, CXXXI.zsoltár (Farkas Ferenc)

Az év összes hetének hétköznapi zsoltárválaszai, a páratlan évekre.
Ipacs Bence atya kiegészítette, illetve javította az Olvasmányos könyvből. Év közben javítva néhány hibás dallam.

Az év összes hetének hétköznapi zsoltárválaszai, a páros évekre.
Ipacs Bence atya kiegészítette, illetve javította az Olvasmányos könyvből.

Votív misék zsoltárválaszai. Forrás: A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és votív misékben (SzIT, 2004.)
Köszönjük Soós Jánosnak, aki adaptálta számunkra, kottákkal is ellátta!

A gyászmisék zsoltárválaszai Ipacs Bence atya munkája. Forrás: A szentmise olvasmányai gyászmisékhez (SzIT, 2008.)
Máris újabb fejlesztés hozzá: Soós János kottákkal is kiegészítette a kötetet. Hálásan köszönjük mindkettejük munkáját!

A vasárnapi alleluja dallamok kottái, Sajó Józseftől.

A szentmise állandó részei, kiegészítve a főbb imákkal és válaszokkal. Pl.: Uram, irgalmazz; Isten Báránya; Miatyánk; Hitvallás; Bűnbánat; Evangélium előtti vers (Nagyböjtben Alleluja helyett) A sortörési javaslatokkal kiegészítve szebb tördeléssel.
Ipacs Bence atya jócskán bővítette a mise rendszeres imaválaszaival, mindhárom bűnbánati formulával, evangélium előtti versekkel, a Szigeti Kilián: Missa Hungarica beosztása szerinti Hitvallás diákkal, gyászmise Isten Báránya, lucernárium szövegekkel stb. A szöveg módosítva az új Misekönyv alapján.

A zsoltárválaszok mennyiségi okokból négy énektárba vannak szétszedve. Az eredetileg különböző forrásokból összeszedett diák az 1991-es kiadású hivatalos olvasmányoskönyv alapján teljes egészében javítva, kiegészítve, hajlítási jelekkel ellátva. Ez az összes (nem ünnepi) vasárnap: Ádvent, Évközi vasárnapok sorozata, Karácsony 2. vasárnapja, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjai.
A vasárnapi zsoltárok kottaképpel is ki vannak egészítve, javítva és ellenőrizve.

Az ünnepek zsoltárválaszai, pl.: Karácsony, Szentcsalád, Hamvazószerda, Nagyhét napjai, stb. valamint a kötött dátumokhoz kapcsolódó ünnepek (pl. 09.08 Kisboldogasszony) s a szentek emléknapjai.
A zsoltárok kottaképpel is ki vannak egészítve.

A zsolozsmák szövege a Kis zsolozsmáskönyv (III.kiadás, Szt.István Társulat 2014) alapján teljes, az egész év összeállítható belőle, és énekrendekbe tehető. Azóta a "nagy" Zsolozsmáskönyv segítségével lassan bővül minden napra a megfelelő imákkal, válaszokkal.

Sajó Józsefnek köszönhető a Graduale Hungaricum (2007 OPrem, Gödöllő) anyaga, kottaképekkel és az Éneklő Egyház énekszámozásával egyeztetve Folyamatosan bővül.

Sajó József küldött a nagyheti szertartásokra egy-egy vázlatot. Az így kapott vázlatokat bárki tetszése szerint bővítheti, átalakíthatja.

A Bánk József váci érsek-püspök által összeállított katolikus imakönyv (Ecclesia, 1999, XII. kiadás) válaszai. Sok különféle szentségimádásnak a hívek által mondandó feleleteit tartalmazza. Barabás Ferenc székesfehérvári kántor készítette el számunkra (hibákat neki is lehet jelezni de ha kell, természetesen közvetítünk).

Adventi és karácsonyi énekek Tamás László közreműködésével

Kiegészítve a Csanád Béla: Gyermek Keresztúttal és Liszt: Via Crucis

A Mária Rádió 2014-es kiadványa búcsújárók részére, zarándoklatra alkalmas énekek gyűjteménye.


Nemzetiségi és helyi énekek

A Szentjánosbogár közösség "Lila Szentjánosbogár énekeskönyv" kötetét Höchszt Erikának köszönjük. A begépelést folyamatosan kiegészíti.

Az Emmánuel közösség énekei. Az eredeti forrás (www.emmanuel.hu/enekek_mobilra) megszűnt, jelenlegi elérhetőség: emmet.emmanuelkozosseg.hu Bemásolást köszönjük Rieth Katinak! A kötetet lektorálta és javította: Szabó Dénes - köszönjük a gondos munkát!

Busnyák Erik találta és szedte le internetről egy Mernye-környéki kántor magán-gyűjtését. Forrás: somogyigyujtemeny.pallcsalad.hu (itt négyszólamú kíséret kották is letölthetők)
Incze Attila javította és kiegészítette 2023.januárban

Soós János begépelt néhányat az IEC2021 zárómise énekei közül, köszönet érte!

Krucz János Nagybányáról, a Krisztus Király plébánia kézzel írott kottái alapján kezdte kialakítani ezt a gyűjteményt. Szerencsére, az ötletnek akadtak támogatói, így Csergő Ákos jóvoltából jelentősen bővült a lista. Ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük Erdélyi gyűjteménynek, és megpróbáljuk minél jobban kibővíteni. Időközben Ákos jeletősen kibővítette a gyűjteményt.
A kották képe és a hanganyag itt megtekinthető/meghallgatható A gyűjtemény (bár jelentősen bővűlt) még nem nevezhető teljesnek, ezért szívesen fogadunk bárkitől újabb, még nem szereplő olyan énekeket, amiket jellegzetesen Erdély területén ismernek, énekelnek.
Ákos közreműködésére továbbra is számítunk, így akinek csak egy "kézi" kottája van, nyugodtan jelezheti..
Az "eredeti" veresvizi kották képe itt megtekinthető. A jövőbeni fejlesztésekről, természetesen, minél hamarabb beszámolunk. i05/3 versszak Csépányi Bencétől

Kárpát-medencei gyűjtemény. Forrás: https://nepenekgyujtemeny.keesz.hu/

Adi Istvántól, Brassóból kaptuk ezt a gyűjteményt (köszönjük), ami a román nyelvű liturgia énekeit tartalmazza. Tömörített ZIP állomány, csak ki kell csomagolni a diatar programot tartalmazó könyvtárba és máris használható.
De la Adi Ștefan din Brașov am primit această colecție (mulțumim frumos), care cuprinde cântecele liturgice în limba română. Este o arhivă ZIP, trebuie doar dezarhivate în folderul aplicației diatar, și se pot utiliza.

Szintén Adi Istvántól, Brassóból kaptuk ezt az újabb gyűjteményt (köszönjük), A Jászvárosi (Iași) román nyelvű püspökség egész Moldovára, mindennapos használatra kiadott liturgikus énekeit tartalmazza. DTX állomány, a diatar programot tartalmazó könyvtárba bemásolva azonnal használható.
Tot de la Adi Ștefan din Brașov am primit această colecție (mulțumim frumos), care cuprinde cântecele liturgice în limba română, editată de Episcopia Iașului și recomandată pentru uzul cotidian pe întregul teritoriu al Moldovei. Este un fișier DTX, trebuie doar salvată în folderul aplicației diatar, și se pot utiliza.

Vecsésen, az Óplébánia templomában évek óta használják a Diatár programot. Fennmaradt a helyi kisebbség német nyelvű énekeit tartalmazó énekeskönyv "Gesang und Gebetbuch", az 1930-as évek kántorának, Oszkar Szeidl Schulmeisternek, Vecsésen nyomtatott kötete. Frühwirth Mihály áldozatos munkájának hála az énekek számítógépre és a Diatár programba kerültek - köszönjük!

Csorba Sándor különböző forrásból összegyűjtött énekei, melyekhez a "Zenekíséretek" letöltésben kántori kíséretet is kaphatunk. Részei: Advent, Karácsony, Nagypéntek, Nagyszombat, Búzaszentelés, Zsoltárok, Mária-énekek (Lurdi énekek is), Szent József énekek, Szentségi énekek, Vegyes. Új részek a Zsoltárok és Latin énekek. Busnyák Erik a hanganyag alapján folyamatosan javítja a szövegeket.

Ferencesek által használt speciális énekek. Készítette: Didák testvér, társai segítségével

Felnőtt, gyermek és egyéb énekek (2000.IX.08. Szalay Mihály r.k.kántor, Brezda). Elkészült a bemásolása külső forrásból (http://www.sagiweb.hu/kantor/book/szalay.pdf

Összeállította: Baka János (Sándory Mihály könyvnyomdája, Gyergyószentmiklós, 1914.) forrás: https://mek.oszk.hu/15600/15681/15681.pdf Félkész, folyamatban van a begépelése.


Ifjúsági énekek

Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség énekei; .docx ről .dtx-re fordította és tördelte Halla Bálint

Dalolj az Úrnak! Dicsőség az Úrnak! Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatásával megvalósult gyűjteményes könyv és weblap. https://durkonyv.hu Megjelent 2019. október 27-n. Minden ének bemásolva a weblapról. A szerkesztőktől kapott szövegjavítások is átvezetve. A weblapjukon minden javaslatot, kiegészítést, javítást köszönettel fogadnak! 2022-ben a weblapon közzétett hanganyagot is hozzáillesztettük.

Fiatalok Énekes Könyve. A baross téri Jézus Szíve templom gitáros énekkar gyűjteménye. Forrás: https://barosstemplom.hu/szolgalat/jezus-szive-gitaros-enekkar DOC fájlokból bemásolta Rieth Kati

Magvető kiadó, szerk: Czövek Olivér, Kertész Andrásné
Kéri Benedek (Atanáz a.) készítette a gyermekek számára kiadott énekeskönyv alapján

"Imádkozzunk együtt minden nap" (Cselekvő Remény Alapítvány, 2007)

Az "Énekelj az Úrnak!" bővített könyv (Pannonhalma, 1999) énekei. A szegedi Ferences Testvérek ajándékaként teljes.

"Áldjad én lelkem az Urat!" könyv (a Katolikus Karizmatikus Megújulás dalai). Olteán Zsolt munkatársainak köszönhetően teljes. Korábban külön volt gitárakkordos verziója, ez 2022-ben összevonásra került a jelenlegivel.

Az azonos nevű könyv (Márton Áron Kiadó; 9., javított és bővített kiadás) összes éneke. Számos olyan éneket is tartalmaz, mely nem misére való, de foglalkozáson, cserkészavatáson stb. szükség lehet rá.

Szegheő József atya és Szász Imre jóvoltából.

Gitáros énekek, Holtner Rita segítségével

Mátyásföldi gitáros énekek. Forrás: Mátyásföldi Ifjúsági Csoport, 1995

Tekse Árpád konvertálta számunkra a (Szent András evangelizációs iskola honlapján) található énekfüzetet. Hálásan köszönjük a munkát, az iskolának pedig a közzétételhez hozzájárulását.


Más egyházak

Ez a 2021-ben megújítva megjelent Református Énekeskönyv (Kálvin János kiadó Bp, 2021, első kiadás) Forrása: https://enekeskonyv.reformatus.hu/documents/2512/2021okt21_%C3%89nekesk%C3%B6nyv_teljes_k%C3%A9zirat_lez%C3%A1rt_MASTER.docx Egy gyors bemásolást követően Padányi Ádámnak köszönjük a lektorálást, javítást, kiegészítést.

A kötet a http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/ webcímen található régi fajta (512 énekes) énekeskönyv teljes szövege a fenti címről bemásolva. Minden ének be van másolva, de sok hibával terhelt a forrás (feltehetőleg szkennelt anyag). Győrödi Dánieltől kapott szöveg alapján kiegészítve és javítva, ellenőrizve.

A Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve (XIX.kiadás, Luther Kiadó, Bp, 2017.) Könyvből begépelte Rieth Kati

Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ökumenikus énekeskönyv. Kiadja: A Magyar Katolikus Püpöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 2010. Forrás: http://meot.hu/dokumentumok/2019enekes/Okumenikus_EnekesKonyv.pdf PDFből bemásolta Rieth Kati

Unitárius Énekesköny (Unitárius egyház kiadása, 1974. Cluj) 9.kiadás. Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_EnekesImadsagosKonyvek_144/?pg=20&layout=s Rieth Katinak köszönjük a begépelést! 2022-ben Busnyák Erik jóvoltából énekkíséretekkel is kiegészült.

A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeti énekeskönyve Advent Kiadó (9.kiadás, Budapest, 2016)
Elkészült, de nincs lektorálva. GAZDÁT KERESÜNK!

A Pesti Metodista Gyülekezet (http://pest.metodista.hu/dicseretek címen található énekeskönyv leírata. Rieth Kati segítségével elkészült.

Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, a http://www.baptist.hu címen publikusan hozzáférhető PPT fájlok másolata.

Az "Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Alapítvány kiadványa, publikusan elérhető http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.html címen.

Korábban "Erdélyi református énekfüzet" néven futott; valójában három kötet egyben a Dunamelléki Ref. Egyházkerület kiadásában:
"Hadd zengjen énekszó" (Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2009.) Forrás: https://www.dmrek.hu/lap/dunamellek/dunamelleki-enekfuzetek/hadd-zengjen-enekszo
"Megváltva!" (http://doulos.hu/albertirsa/Megvaltva_Enekfuzet_B5n_.pdf
"Ébredj, alvó!" (http://doulos.hu/albertirsa/Ebredj_alvo.pdf
PDFből bemásolta Rieth Kati, Hozé

"Magyar Református Énekeskönyv - Kolozsvár 1999" - közismert nevén a református énekeskönyv erdélyi változata, az Erdélyi Református Énekeskönyv. A begépelést Nandor Kantornak köszönjük!

Az új református énekeskönyv előkészítő füzete (Magyarországi Református Egyház, 2018.) Forrás: http://egyhazzene.reformatus.hu/data/documents/1/2018/4/14/461/javitott_beliv_Lelekkel_es_ertelemmel_2.pdf PDFből bemásolta Rieth Kati

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet énekeskönyve, református (és ökumenikus) ifjúsági énekek. Forrás: http://kisvarda.reformatus.hu Rieth Kati lektorálta

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem