Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Ord: Apostoli hitvallás/1

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem