Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Ordinárium" énekei:

Misekezdet

    1 (És a te lelkeddel!)

    2 (Áldott legyen az Isten,)

Bűnbánati ima

    1 (Gyónom a mindenható Istennek)

    2 (Kérem ezért a Boldogságos,)

    3 (P: Könyörülj rajtunk, Urunk!)

    4 (P: … Uram, irgalmazz!)

Uram, irgalmazz (Uram, irgalmazz!)

Dicsőség

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek,)

    2 (Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten!)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség:)

Olvasmány

    1 (Ez az Isten igéje.)

Evangélium előtti vers

    1 (Dicsőség és hála legyen * neked, Urunk Jézus!)

    2 (Áldunk téged, Krisztus * örök dicsőség néked!)

    3 (Örök dicsőség Ura, Királya: * Krisztus, téged dicsérünk.)

    4 (Krisztus, Isten igéje, * néked zeng a dicsőítés.)

    5 (Dicsérünk, Jézus, * zengő énekszóval.)

    6 (Jézus, dicsér a mindenség!)

    7 (Jézus, halljad a hála dalát!)

    8 (Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak veled éljek!)

    9 (Kínodat szánom, vétkemet bánom, kereszted mellett sírván.)

Evangélium

    1 (P: Az Úr legyen veletek!)

    2 (P: Ezek az evangélium igéi.)

Hitvallás

    1 (Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,)

    2 (Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,)

    3 (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.)

    4 (Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe,)

    5 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik.)

    6 (Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,)

Hitvallás - Szigeti

    1 (Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,)

    2 (Aki az Atyától született )

    3 (Született, de nem teremtmény: )

    4 ((meghajlunk))

    5 (Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, )

    6 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, )

    7 (Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,)

Apostoli hitvallás

    1 (Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.)

    2 ((felegyenesedünk))

    3 (Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet.)

Felajánlás

    1 (Áldott legyen az Isten mindörökké.)

Felajánlás végén (Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!)

Prefáció

    1 (P: Az Úr legyen veletek!)

Szent vagy! (Szent vagy, szent vagy, szent vagy)

Átváltoztatásra (Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.)

Átváltoztatásra (Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.)

Átváltoztatásra (Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, ki kereszted és föltámadásod által megmentettél minket!)

Miatyánk

    1 (Miatyánk, aki a mennyekben vagy,)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    3 (Mert tiéd az ország,)

    4 (P: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!)

Isten báránya (Isten Báránya!)

Uram nem vagyok méltó

    1 (Uram, nem vagyok méltó,)

Elbocsátás

    Általános (Istennek legyen hála!)

    Húsvéti (P: A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja!)

    Püspöki (P: Legyen áldott az Úr neve.)

Gyászmise Isten Báránya

    Egyes számban (Isten Báránya!)

    Többes számban (Isten Báránya!)

Gyászmise lucernárium

    1 egyes szám (P: Krisztus világossága!)

    1 többes szám (P: Krisztus világossága!)

    2 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,)

    3 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    4 (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    5a egyes szám (Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! )

    5a többes szám (Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! )

    5b egyes szám (Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! )

    5b egyes szám (Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! )

Reggeli ima

    1 (Szívem első gondolatja)

    2 (Édes Jézus, add kegyelmed,)

Üdvözlégy

    1 (Üdvözlégy Mária!)

    2 (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem