Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Sárga Könyv" énekei:

1

    1 (A bűnös szememet hadd adjam néked!)

    2 (A bűnös ajkamat hadd adjam néked!)

    Refr (Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!)

    3 (A bűnös kezemet hadd adjam néked!)

    4 (A bűnös testemet hadd adjam néked!)

    Refr (Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!)

    5 (A bűnös szívemet hadd adjam néked!)

    6 (A bűnös lelkemet hadd adjam néked!)

    Refr (Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!)

2

    1 (Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!)

    2 (Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát!)

3

    1 (Adj erőt, hogy megnyílhassak, megnyíljak és befogadjak!)

    2 (Adj erőt, hogy adni tudjak, dicsőséget ne hajszoljak!)

    Refr (Adj erőt Uram, gyenge vagyok,)

    3 (Adj erőt, hogy érted éljek, emberekhez elvigyelek!)

    4 (Adj erőt, hogy jel lehessek, mindig bátran hirdesselek!)

    Refr (Adj erőt Uram, gyenge vagyok,)

4

    1 (|:Adj nekem, adj nekem,)

    2 (|:Adj nekem, adj nekem,)

    3 (|:Adj nekem, adj nekem,)

    4 (|:Adj nekem, adj nekem,)

5

    1 (Adonaj, Te vagy pásztorom,)

    2 (Adonaj, Te vagy pásztorom,)

    3 (Adonaj, Te vagy pásztorom,)

    4 (Adonaj, Te vagy pásztorom,)

6

    1 (Alapjukban meginognak a hegyek és a vizek,)

    2 (Minden teremtményed szolgáljon neked,)

    3 (Alapjukban meginognak a hegyek és a vizek,)

7

    1 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    2 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    3 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

8

    1 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    2 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    3 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    4 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

9

    1 (|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    2 (|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|)

10

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja!)

11

    1 (Alleluja, allelu-alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, allelu-alleluja, alleluja, alleluja.)

12

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!)

13

    1 (|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    2 (|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    3 (|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|)

14

    1 (A mélyből kiáltok Uram Hozzád,)

    2 (Te elküldted hozzánk Fiadat, Jézust,)

    3 (A mélyből kiáltok Uram Hozzád,)

15

    1 (A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié,)

    2 (Az öröm mindenkié, az öröm mindenkié,)

    3 (A békesség mindenkié, a békesség mindenkié,)

    4 (A türelem mindenkié, a türelem mindenkié,)

    5 (A kedvesség mindenkié, a kedvesség mindenkié,)

    6 (A jóság mindenkié, a jóság mindenkié,)

    7 (A hűség mindenkié, a hűség mindenkié,)

    8 (A szelídség mindenkié, a szelídség mindenkié,)

    9 (A tisztaság mindenkié, a tisztaság mindenkié,)

    10 (A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié,)

    11 (Jézus mindenkié, Jézus mindenkié,)

16

    1 (A Te nevedben mi együtt vagyunk.)

    2 (Úgy mutassátok meg a hitetek,)

    3 (A Te nevedben mi együtt vagyunk.)

17

    1 (Atya teremtő szeretet Lelke, áradj szét!)

    2 (Szívből jövő imádság Lelke, áradj szét!)

    3 (Szabadságom tüzes Lelke, áradj szét!)

    4 (Dicsőítelek Atya Lelke, szent kegyelem!)

18 (|:Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek.:|)

19

    1 (Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!)

    2 (Jézus, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!)

    3 (Lélek, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!)

20

    1 ( )

    2 (|:Én vagyok az Úr, dicsőségemet másnak nem adom.:|)

    3 (|:Énekeljetek az Úrnak éneket!)

21

    1 (|:Az élő Jézust magasztalom, és kiárad rám a Lélek.:|)

    2 (|:Egy új nyelven imádom Őt, ha kiárad rám a Lélek.:|)

    3 (|:És Jézustól erőt kapok, ha kiárad rám a Lélek.:|)

    4 (|:Nem várok már, új harcba megyek, ha kiárad rám a Lélek.:|)

    5 (|:És Jézus nevében csatát nyerek, ha kiárad rám a Lélek.:|)

    6 (|:Ő betölti lelkem és dicsérem Őt, ha kiárad rám a Lélek.:|)

22 (|:A világnak Krisztus kell! A világnak Krisztus kell!)

23

    1 (Az Isten jó, az Isten jó,)

    2 (Szeret engem, szeret engem,)

    3 (Fiát adta, Fiát adta,)

    4 (Meghalt értem, meghalt értem,)

    5 (Feltámadott, feltámadott,)

    6 (Megtart engem, megtart engem,)

    7 (Eljön értem, eljön értem,)

    8 (Szeret engem, szeret téged,)

24

    1 (Az Úr az én Pásztorom,)

    2 (|:A halál árnyékának völgyében járok,)

    3 (Az Úr az én Pásztorom,)

25

    1 (Az Úr az én Pásztorom, nyomában járok,)

    Refr (Jézus, drága jó Pásztorom,)

    2 (Lelkemben felvidít nevéhez híven,)

    Refr (Jézus, drága jó Pásztorom,)

    3 (Az ellenségeim előtt asztalt terítesz,)

    4 (|:Jézus, Téged vár ez a nép vissza!)

26

    1 (Izrael Királya, seregeknek Ura)

    2 (|:Serege, mint a tenger fövenye,)

27

    1 (Az Úr fenn van a szent helyén, dicsérjük az Urat!)

    2 (Az Úr fenn van a szent helyén, imádjuk az Urat!)

    3 (Az Úr fenn van a szent helyén, szolgáljunk az Úrnak!)

    4 (Az Úr fenn van a szent helyén, örvendjünk az Úrnak!)

    5 (Az Úr fenn van a szent helyén, zengjünk dalt az Úrnak!)

28

    1 (Az Úrnak Lelke legyen rajtam, jöjjön, aki szomjazik, vegye el az életét!)

    2 (Az éjnek ideje már elszállt, eljött a világosság, a hajnalt hirdetjük már.)

29

    1 (Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem,)

    Refr (|:Ó, Jézus, ó Jézus,)

    3 (Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem,)

    Refr (|:Ó, Jézus, ó Jézus,)

30

    1 (Áldjad én lelkem az Urat!)

    2 (Zengj halleluját az Úrnak!)

    3 (Dicsérjük együtt az Urat!)

    4 (Áldjad én bensőm az Urat!)

31 (|:Magasztaljon Téged minden nyelv!)

32

    1 ( )

    2 (Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent!)

33

    1 ( )

    2 (|:Világosítsa meg az Úr, az Ő orcáját terajtad,)

34

    1 (|: :|)

    2 (Verejtékes munka áldott gyümölcse,)

    3 (Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk,)

    4 (Átnyújtjuk most Neked szívünk, mindenünk,)

35

    1 (Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja!)

    2 (Létünk Tőle kaptuk, alleluja, alleluja!)

    3 (Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja!)

    4 (Jertek, énekeljünk, alleluja, alleluja!)

36

    1 (|:Áldott legyen Istenünk mindörökké!:| (4x))

    2 (|:Áldott legyen Istenünk mindörökké!:| (4x))

    3 (|:Áldott legyen Istenünk mindörökké!:| (4x))

    4 (|:Áldott legyen Istenünk mindörökké!:| (4x))

37

    1 (Áldott légy nagy jóságodért!)

    2 (Keresd Őt, míg megleled,)

    3 (|:Ujjongjon a föld az Úrnak,)

38

    1 (Áldott az Úr a szentélyben, áldott!)

    2 (Áldott az Úr minden művében, áldott!)

    3 (Áldja az Urat énekszó és harsona, áldott!)

    4 (Áldott legyen az Atya, Fiú és a Lélek, áldott!)

39

    Refr (Irgalmazz Urunk, irgalmazz jó Urunk!)

    közjáték (Uram, örömet kívüled kerestem,)

    Ref (Irgalmazz Urunk, irgalmazz jó Urunk!)

40

    1 ( )

    2 (Én Uram, add meg nekem, jó Uram, add meg nekem,)

    3 (Én Uram, adj egy kis időt nekem,)

    4 (Én Uram, add meg nekem, jó Uram, add meg nekem,)

41

    1 (|:Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét!)

    2 (|:Tárjátok kezeitek az élő Isten felé!)

42

    1 ( )

    2 (Terített asztalhoz hívott, és vendégül látott ma Ő.)

    Refr (Jézus él, Jézus él, és nem hagy el sosem.)

    3 (Szeret minket az Isten. Elküldte szent Fiát,)

    4 (Hiába ölték meg a Bárányt, a harmadik napon felállt.)

    Refr (Jézus él, Jézus él, és nem hagy el sosem.)

    5 (Kenyér és bor színében naponta megláthatod.)

    6 (Botlik, de újra felállhat, és bízhat a szenvedő.)

    Refr (Jézus él, Jézus él, és nem hagy el sosem.)

    Refr (Jézus él, Jézus él, itt van a szívemben.)

43

    1 (Álltok szótlanul,)

    2 (Az éj az hosszú volt,)

    Refr (Föltámadt alleluja,)

    3 (Elég volt már, elég,)

    4 (Virágban áll a rét,)

    Refr (Föltámadt alleluja,)

    5 (Virágban áll a rét,)

    Refr (Föltámadt alleluja,)

44 (|:A föld, amelyre lábad lép, réges-régen a tied,)

45

    1 (Csillagpuha éjben titkot súg a csend,)

    2 (Csillagpuha éjben csupa fény az ég,)

    3 (Csillagpuha éjben ember született,)

46 (Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány.)

47 (Lauda Jerusalem Dominum!)

48

    1 (Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust.)

    2 (Mögöttem a világ, előttem a kereszt.)

    3 (Ha nincs is társam, én követem Jézust.)

49 (|:Hallelu', hallelu', hallelu', halleluja, áldott az Úr!:|)

50

    1 (Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt.)

    2 (|:Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk.:|)

    3 (|:Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk.:|)

51 (Mindig van kiút, sose' csüggedj el!)

52

    1 (|:Ez az én szerelmes Fiam,)

    2 (Ő tud mindent, Ő hatalmas,)

    3 (Ő gyógyít fájó szívet,)

    4 (Ő tud mindent, Ő hatalmas,)

53

    1 (Én fogom a kezed, Jézus.)

    2 (Nem félek én most már, Jézus.)

    3 (Rád bízom életem, Jézus.)

    4 (Én várok Rád, Uram Jézus.)

    5 (Ó hála, köszönet, Jézus!)

54

    1 (Én Uram, én Istenem,)

    2 (Én Uram, én Istenem,)

    3 (|:Én Uram, én Istenem,)

55

    Refr (Feltámadott, feltámadott,)

    1 (A halál, hová tűnt el a halál?)

    Refr (Feltámadott, feltámadott,)

    2 (Örvendjünk, örvendezzünk testvérek,)

    Refr (Feltámadott, feltámadott,)

    3 (Az élet Vele számunkra kedves,)

    Refr (Feltámadott, feltámadott,)

56

    1 (Feltámadt Jézusomnak szolgálok, Ő a cél.)

    Refr (Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.)

    2 (Amerre nézek látom e gondos hű kezet.)

    Refr (Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.)

    7 (Ujjongj azért te szent nép, harsogjon éneked!)

    Refr (Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.)

57

    1 (Feltámadt, itt jár köztünk,)

    2 (Áldott légy Istenünk!)

58

    1 ( )

    2 (Fivérem Szél és Levegőég,)

    3 (Mert Isten műve minden teremtmény,)

    4 (Fivérem Nap és nővérem Hold,)

59

    Refr (|:Gyermekem, én szomjazom,)

    1 (Maradj mindig énbennem, nézd Szívemet!)

    Refr (|:Gyermekem, én szomjazom,)

    2 (Maradj mindig énbennem, békére lelsz!)

    Refr (|:Gyermekem, én szomjazom,)

    3 (Maradj mindig énbennem, figyeld igémet!)

    Refr (|:Gyermekem, én szomjazom,)

    4 (Ne aggódj és ne félj már, bízz énbennem!)

    Refr (|:Gyermekem, én szomjazom,)

60

    1 (Gyönyörű vagy én Uram,)

    2 (Megigézted szívemet,)

    3 (Lelked betölti életem,)

61

    1 (Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram!)

    2 (Hadd igyak én forrásodból, Uram!)

    2 (Hadd éljek én forrásodnál, Uram!)

62

    1 (|:Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk,)

    2 (Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk,)

63

    1 (Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged!)

    2 (Megváltóm, mily' csodálatos vagy!)

    3 (Szentlélek, megvigasztalsz engem.)

64

    1 (Hálát adok Neked én Uram a népek között,)

    2 (|:Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten,)

65

    1 (Hálát adok az esti órán,)

    2 (Hálát adok a csillagfényért,)

    3 (Hálát adok, hogy küldtél testvért)

    4 (Hálát adok, hogy Tested táplált,)

    5 (Hálát adok, hogy mellém álltál,)

    6 (Hálát adok, a sok-sok jóért,)

    7 (Hálát adok, hogy szemed rajtam,)

66 (Fölém hajló jóságodra emlékezz, Uram!)

67

    1 (Hálát adok, hogy itt a reggel,)

    2 (Hálát nem csak a jó testvérért,)

    3 (Hálát adok, hogy munkát küldesz,)

    4 (Hálát adok a vidám percért,)

    5 (Hálát adok, hogy hallom hangod,)

    6 (Hálát adok az üdvösségért,)

68

    1 (|:Életem csak kegyelem, önérdemem nincs.:|)

    2 (|:Régi énem leküzdöm nagy erejével.:|)

    3 (|:Szeretete igazgat, ellát tanáccsal.:|)

    4 (|:Hűen vezet utamon, nem hagy magamra.:|)

69

    1 (Holnap talán az ajkad néma már.)

    2 (Holnap talán a szíved gyenge már.)

    3 (Holnap talán lejár a kegyidő.)

70

    1 (Hozsanna, hozsanna, hozsanna!)

    2 (Hozsanna, hozsanna, hozsanna!)

    3 (Hozsanna, hozsanna, hozsanna!)

    4 (Hozsanna, hozsanna, hozsanna!)

71

    1 (Imádjon Téged az egész föld,)

    Refr (Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én,)

    2 (Imádjon Téged az egész föld,)

    Refr (Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én,)

72

    1 (|: :|)

    2 (Csillag gyúlt a sötét égen,)

73

    Refr (Indulj a harcba, ne félj alleluja!)

    1 (Krisztus Teste vigyáz ránk,)

    Refr (Indulj a harcba, ne félj alleluja!)

    2 (Járjunk az Ő erejében!)

    Refr (Indulj a harcba, ne félj alleluja!)

    3 (La-la-la-la-la-la-la…)

    Refr (Indulj a harcba, ne félj alleluja!)

    4 (Hirdesd szerte a földön,)

    Refr (Indulj a harcba, ne félj alleluja!)

74

    1 (Irgalmazz, Uram irgalmazz!)

    2 (Kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz!)

    3 (Irgalmazz, Uram irgalmazz!)

75

    1 ( )

    2 (Isten letörli a könnyeket az ő szemeikről.)

    3 (Ki győz, örökségül nyer mindent,)

76

    1 (|:Ímé, mily jó gyönyörűséges a testvérek egysége!:|)

    2 (|:Hiney mah tov umah naim shevet achim gam yachad.:|)

77 (Ízleld és lásd, hogy jó az Úr!)

78

    1 (|:Isten gyöngédség, irgalom!:|)

    2 (|:Isten gyöngédség, irgalom!:|)

    3 (|:Isten gyöngédség, irgalom!:|)

    4 (|:Isten gyöngédség, irgalom!:|)

    5 (|:Isten gyöngédség, irgalom!:|)

79

    1 (|: :|)

    2 (Jézus az élet forrása,)

80

    1 (Jézus, áldott legyél,)

    2 (|:Jézus! Mindenki áldjon, Uram!)

81

    1 (|:Gloria, gloria!:|)

82

    1 (Jézus anyja, virágok Virága, Mária.)

    2 (Mária, termékeny gyümölcsfa.)

    3 (Virág az Isten viharában.)

    4 (|:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:|)

    5 (|:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:|)

83 (Csak Isten békessége oltja szomjamat.)

84

    1 (Jézus enyém, s én az Övé, mert Jézus a szeretet.)

    2 (Elvezet a friss vizekre, mert Jézus a szeretet.)

    3 (Szentlelkével betölt engem, mert Jézus a szeretet.)

    4 (Jézus enyém, s én az Övé, mert Jézus a szeretet.)

    5 (Én szeretlek benneteket, s ti is engemet.)

    6 (Szent vagy, Uram, Jézus Krisztus, áldom szent neved.)

    7 (Alleluja, alleluja, dicső, nagy az Úr.)

    8 (Én szeretlek benneteket, s ti is engemet.)

85 (|:Érző kezek ölelnek engem. Érző kezeddel emelj fel!:|)

86

    1 ( )

    2 (Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.)

87

    1 (Jézus, köszöntlek, itt a reggel,)

    2 (Ahogy a Nap ragyogja fényed vissza,)

    3 (Jézus, köszöntlek, itt a reggel,)

    4 (Ahogy a Nap ragyogja fényed vissza,)

88

    Refr (Ave Maria, gratia plena,)

    1 (Jézus nékünk adtál anyát.)

    Refr (Ave Maria, gratia plena,)

    2 (Térden állva hívunk Téged,)

    Refr (Ave Maria, gratia plena,)

89

    1 (Jézus néz rám a két szemedből.)

    2 (Jézus arra kér,)

90 (Békesség legyen velünk,)

91

    1 (Jézusom, én szeretlek,)

    2 (|:Én olyan nagyon szeretném,)

    3 (Jézusom, ha lehetne,)

    4 (|:Most Rád bízom a szívemet,)

92

    1 (Jézussal járok minden nap,)

    Refr (Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,)

    2 (Vére a bűntől megmosott,)

    Refr (Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,)

    3 (Általa lett a föld s az ég,)

    Refr (Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,)

    4 (Dicsőség és áldás a Báránynak,)

    Refr (Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,)

93

    1 ( )

    2 (Nehéz volt élni vétkeimben.)

    3 (Uram, Te szeretsz nagyon engem.)

94

    1 (|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,)

    2 (|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,)

    3 (|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,)

95 (Jó Atyám imádlak, leteszem életem. Úgy szeretlek!)

96

    Refr (Jó Uram, jó Uram,)

    1 (Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,)

    2 (Bocsásd meg nekem, hogy néma volt a szám,)

    Refr (Jó Uram, jó Uram,)

    3 (Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,)

    3 (Bocsásd meg nekem, hogy elkerültelek,)

    Refr (Jó Uram, jó Uram,)

97

    1 (Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel!)

    2 (Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz!)

    3 (Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel!)

    4 (Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz!)

    5 (Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz!)

    6 (Jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel!)

    7 (Jól vigyázz, kicsi én, nagy ne légy!)

98

    1 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    2 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    3 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    4 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    5 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    6 (Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

99

    1 (Kegyelmed, Úr Jézus oly végtelen,)

    2 (Szentségben élni Veled, Uram.)

    3 (Oly közel az óra, úgy várunk Rád,)

100

    1 (Jöjj Szentlélek, szállj közénk!)

    2 (Lelkünk mélyén új lakó.)

    3 (Mélyeinkben megmerülsz)

    4 (Ahol gaz van, tépd a gazt!)

    5 (Hétszer újít meg a hit.)

101 (|:Áldott légy Uram, áldott légy!)

102

    1 (Kelj föl, aki görnyedtél, mert győzött az élet:)

    2 (Nyisd ki a szemed, hunyorgó, mert itt a gyógyító napsugár,)

    3 (Lehull a bilincs a rabokról, nyílnak a zárak,)

    4 (Tedd le a szerszámot, kőműves, tudós, csukd be a könyvedet,)

    5 (Jöjjetek énekelni mind, jöjjetek virágokat hinteni,)

103 (|:Kész az én szívem, kész az én szívem, ó Uram!)

104

    1 (Királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám.)

    2 (Királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám.)

105

    1 (Kész az én szívem, Uram, Néked zeng a dalom.)

    2 (Igazság, hatalom igéid minden egyes szava.)

106

    1 (|:Koldusként jövök Hozzád, koldus vagyok.:|)

    2 (|:Koldusként jövök Hozzád, koldus vagyok.:|)

107

    1 (Két ember eléd lép, két ember Téged kér, áldd meg, áldd meg!)

    2 (Két ember útra kész, két ember Terád néz, áldd meg, áldd meg!)

    3 (Két ember egy útra tér, egy testet-lelket kér, áldd meg, áldd meg!)

108 (|:Jézus Király, itt vagyunk már,)

109

    1 (Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus)

    2 (A Golgotára ment, és meghalt értem.)

    3 (A harmadik napon, Ő feltámadott.)

    4 (Ó, halleluja, ó, halleluja!)

110

    1 (|:Alleluja, alleluja!:|)

    2 (|:Alleluja, alleluja!:|)

    3 (|:Alleluja, alleluja!:|)

    4 (|:Alleluja, alleluja!:|)

111

    1 (|:Krisztus valóban feltámadott)

    2 (|:Krisztus valóban feltámadott)

112

    1 ( )

    2 (Legyen áldott az Úr, legyen áldott az Ő Neve!…)

    3 (Legyen áldott az Úr, legyen áldott az Ő Neve!…)

113

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat!)

    2 (Irgalma leáradt, népünkre borult.)

    3 (Igazak dolgára örök gondja van.)

114

    1 (Legyen a béke teveled, legyen a béke teveled,)

    2 (Hevenu shalom aleikhem, hevenu shalom aleikhem,)

115

    1 (Mária, hozzád száll imánk, tiszta virága az égnek!)

    2 (Mária, ragyogó ékesség, egyetlen „igen” a földön.)

    3 (Mária, Mária, Mária, Szentlélektől áldott!)

116 (||:Menjetek be kapuin hálaadással,)

117

    1 (Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,)

    2 (Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak,)

    3 (Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét)

118

    1 (Hála Jézus, hála, hogy eljöttél,)

    2 (Hála Jézus, hála, hogy oly nagyon szeretsz,)

    3 (Hála Jézus, hála, hogy Te vagy az út és cél.)

119

    Refr (Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap.)

    1 (Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,)

    Refr (Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap.)

    2 (A szeretet hűsége szívedben ég,)

    Refr (Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap.)

120

    1 (Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom.)

    2 (Minden kincsem az, hogy áldalak Téged, Jézusom.)

    3 (Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom.)

    4 (Minden kincsem az, hogy szolgállak Téged, Jézusom.)

    5 (Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom.)

121

    1 (Mért félig Tied a szívem, az életem?)

    2 (Mért félig kerülöm el a bűn ajtaját?)

    3 (Mért félig követem az utat, hol Te jársz?)

    4 (Nem félig állt a kereszted a Golgotán.)

    5 (Nem félig Tied a szívem, az életem.)

122 (Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri-alleluja.)

123

    1 (Minden, mi él csak Téged hirdet,)

    2 (Minden, mi él csak Téged hirdet,)

    3 (Minden, mi él csak Téged hirdet,)

    4 (Minden, mi él csak Téged hirdet,)

124

    1 (Mindent kegyelemből kaptam, mindent kegyelemből kaptam,)

    2 (Jézus, e név a biztos szikla, Jézus, e név a biztos szikla,)

    3 (Csak állj rá az Ő ígéretére, csak állj rá az Ő ígéretére,)

    4 (Minden szavát beteljesíti, minden szavát beteljesíti,)

    5 (S mindezt kegyelemből kaptuk, s mindezt kegyelemből kaptuk,)

125

    1 (Mint szarvas hűs vizek után,)

    2 (Könnyek között telt életem,)

    3 (Szelíd hangja megragadott,)

    4 (Mint szarvas hűs vizek után,)

126

    1 (|: :| )

    Refr (Szeretünk Téged Mária, Mária!)

    2 (Édesanyánk melegét, gyermekévek örömét,)

    Refr (Szeretünk Téged Mária, Mária!)

127

    1 (Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk,)

    2 (Látni fogják majd, mert él a mi Urunk,)

    3 (A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk,)

    4 (Ez az örömhír, mert él a mi Urunk,)

    5 (Szívem túlcsordul nagy örömében,)

    6 (|:Hála, hála Jézus, hála, hála Jézus,)

    7 (Jézussal járok minden napon,)

    8 (Szívem túlcsordul nagy örömében,)

128 (|:Néked hódolok, Jézus, dicső király!:|)

129

    1 ( )

    Refr (Rád bízom, Jézus, Rád bízom,)

    2 (Jöjj el, Úr Jézus, és legyél velem!)

    Refr (Rád bízom, Jézus, Rád bízom,)

    3 (Te vigyázod minden lépésemet,)

    Refr (Rád bízom, Jézus, Rád bízom,)

130 (Napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét!)

131

    1 ( )

    2 (Ki táplálja az ég madarait,)

    Refr (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    3 (Ne gyűjts itt a földön kincseket,)

    4 (Keressétek az Isten országát,)

    Refr (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

132 (|:Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön, és)

133

    Refr (|:Nézz testvér fel, az Úr van itt,)

    1 (Kerestem arcodat Uram,)

    Refr (|:Nézz testvér fel, az Úr van itt,)

    2 (Figyelme szeretőn kísér,)

    Refr (|:Nézz testvér fel, az Úr van itt,)

    3 (Jöjjön, ki szomjas és igyék,)

    Refr (|:Nézz testvér fel, az Úr van itt,)

134 (|:Ó, jöjjetek, örvendjünk, lelkesen tapsoljunk, énekeljünk az Úrnak!:|)

135

    1 (|:Ó, Uram, néked zeng szavam, Téged áldalak, ó, Uram!:|)

    2 (|:Ó, Uram, néked zeng szavam, Téged áldalak, ó, Uram!:|)

136

    1 (|: :|)

    2 (|:Ujjongj! Isten megváltott!)

137 (Indulj meg te föld, az Úr orcája előtt,)

138

    1 ( )

    2 ( )

    3 ( )

139

    1 (Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla,)

    2 (Olyan reményt, mint a tavasz, olyan reményt, mint a tavasz,)

    3 (Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger,)

    4 (Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó,)

    5 (Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás,)

    6 (Olyan szomjat, mint a szarvas, olyan szomjat, mint a szarvas,)

    7 (Olyan derűt, mint a napfény, olyan derűt, mint a napfény,)

140

    1 ()

    2 (|:Ó, Te vagy Uram, vágyam és örömöm, Te vigyázol rám!:|)

141

    1 ( )

    2 (Már kora reggelen jóságát,)

    3 (Pengő hangszeren, lantokon,)

    4 (Az öröm hangjai szóljanak,)

    5 (Uram jó voltál énhozzám,)

    6 (Sziklám, oltalmam Te voltál,)

    7 (Hála, dicsőség Nevednek,)

142

    1 (|:Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem!:|)

143

    1 (Ő az Úr! Ő az Úr! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr!)

    2 (Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr!)

    3 (Ő az Úr! Ő az Úr! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr!)

    4 (Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent testével, Ő az Úr!)

    5 (Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent vérével, Ő az Úr!)

144

    1 ( )

    2 (Boldogan élek, nem tagadom, semmi baj nem érhet engem.)

145

    1 (|:Örülj és örvendezz Sion leánya! Örülj és örvendj az Úrnak!:|)

    2 (|:Örülj és örvendezz Sion leánya! Örülj és örvendj az Úrnak!:|)

    3 (|:Örülj és örvendezz Sion leánya! Örülj és örvendj az Úrnak!:|)

146

    1 (Sok mindent megpróbáltam, á-á,)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó Jézus,)

    2 (Sok mindent megtanultam, á-á,)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó Jézus,)

    3 (Szenvedésben vígasz voltál, á-á.)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó Jézus,)

147

    1 (Rád bízom, Rád bízom, a fényes napokat Rád bízom.)

    2 (Nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek.)

    3 (Reménység, reménység, a holnap felől is reménység.)

    4 (Dicsérünk, dicsérünk, mi Téged Jézusunk dicsérünk!)

148

    1 (|:Annak, ki a trónon ül, és a Báránynak!:|)

149

    1 (|: :|)

    2 (|:Sem halál, sem élet, sem jelen, sem jövendő)

    3 (|:Sem halál, sem élet, sem jelen, sem jövendő)

150

    1 (Soha, soha nem hagy el.)

    2 (Szeretete sem fogy el.)

    3 (Hála, halleluja!)

151 (|:Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk!)

152 (|:Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,)

153

    1 (|:Szent vagy Uram, szent vagy!:| (4x))

    2 (|:Hozsanna, hozsanna,)

154

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura!)

    2 (|:Ég és Föld elmúlnak, igéid el nem múlnak!:|)

    3 (|:Övé minden dicsőség, tisztelet és hatalom.:|)

155

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    2 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

156

    1 (Szerelmeddel felhatolsz az egekig.)

    2 (|:Betöltöd szívem igaz boldogsággal.)

    3 (Lá... lá... lá... lá... lá... lá... lá... lá... lá... lá...)

157

    Refr (|:Sziklavár, sziklavár, sziklavár a mi Urunk.)

    1 (Betölti szívem az öröm,)

    Refr (|:Sziklavár, sziklavár, sziklavár a mi Urunk.)

    2 (Betölti szívem a szeretet,)

    Refr (|:Sziklavár, sziklavár, sziklavár a mi Urunk.)

    3 (Betölti szívem a remény,)

    Refr (|:Sziklavár, sziklavár, sziklavár a mi Urunk.)

158

    1 ( )

    2 (Csókoljon engem szájának csókjával,)

    3 (Halld meg ó lányka, halld meg ó leányka,)

159

    1 (|:Szeretetét érzem reggel. Délben Ő örül bennem.)

160

    1 (|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!)

    2 (|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!)

    3 (|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!)

161

    1 (|:Tárd ki a szíved az Úr előtt, készítsd ösvényét!:|)

    2 (|:Tárd ki a szíved az Úr előtt, készítsd ösvényét!:|)

    3 (|:Tárd ki a szíved az Úr előtt, készítsd ösvényét!:|)

162

    1 (Terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország.)

    2 (Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés.)

    3 (Isten szép országa ez, Isten szép országa ez.)

    4 (Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád.)

    5 (Add át néki az életed! Add át néki az életed!)

163 (|:Tested Jézus értünk függött.:|)

164 (Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet!)

165

    1 (Téged dicsér az egész föld, olyan csodálatos vagy.)

    2 (Jézus Krisztus áldott légy a Te áldozatodért!)

    3 (Lényed betölti lelkem, szépségedben gyönyörködhetem.)

166 (|:Tégy eggyé, Urunk! Tégy eggyé, Urunk,)

167

    1 (Ó, láttam az Urat! Ó, láttam az Urat)

    2 (Ó, láttam az Urat! Ó, láttam az Urat)

168

    1 (Tégy engem békéd eszközévé! Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek.)

    Refr (Ó Mester, add, hogy vígasztaljak mást,)

    2 (Tégy engem békéd eszközévé,)

    Refr (Ó Mester, add, hogy vígasztaljak mást,)

169 (Tégy engem szívedre pecsétnek, tégy engem pecsétnek karodra!)

170 (|:Te kötötted egybe a szívünket,)

171

    1 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jézus!)

    2 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Uram!)

    3 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kérlek!)

172 (|:Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!)

173

    1 (Tisztítsd meg szemem, hogy Téged lásson!)

    2 (Vidd a lábamat, hogy Hozzád érjen!)

174

    1 (Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,)

    Refr (Életem kútja, örök örömem.)

    2 (Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,)

    Refr (Életem kútja, örök örömem.)

    3 (Jön az örök nap már, közeledik Ő,)

    Refr (Életem kútja, örök örömem.)

175

    Refr (|: :|)

    1 (Tiszta vizet hintek reátok,)

    Refr (|: :|)

    2 (Összegyűjtlek ezer országból.)

    Refr (|: :|)

    3 (A népek pedig csodáim láttán)

    Refr (|: :|)

176 (Uram irgalmazz! Irgalmazz bűnös lelkemnek!)

177

    1 (Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz nekem!)

    2 (Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz nekem!)

    3 (Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz nekem!)

178 (|:Üdvözlégy Jézus, dicső Immánuel!)

179

    1 ( )

    2 (|:Asszonyunk Szűz Mária,)

180

    1 (Van egy név minden egyéb név felett.)

    2 (Ma is van számodra menekülés.)

    3 (Ma is van számodra újulás.)

181

    1 (Vágyom hinni, bízni, élni Tebenned!)

    2 (Miért nem ég bennem a tűz,)

    3 (Miért nincsen bennem oly hit,)

    4 (Nézz le rám, jó Uram,)

    5 (Csak nézted, nézted a hűtlen világot!)

182 ( )

183 (|:Az Úr kegyelmének nincsen vége.)

184 (|:Messziről száll dalunk,)

185

    1 (Szent, szent, szent, szent!)

    2 (Áldott, áldott,)

186 (|: :|)

187

    1 (Ó gyertek vének nemes szentjei,)

    2 (Jönnek bénák, koldusok, szajhák,)

    3 (Imádjuk az Urat mindnyájan,)

    4 (Végül, mikor elmúlik a föld,)

188

    1 ( )

    2 (Az Atya ül a trónusán, az ország készen áll.)

189

    1 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

190

    1 ( )

    2 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    3 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    4 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

    5 (|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|)

191 (|:A szerelmesem, a szerelmesem, a szerelmesem ímé imhol jő.:|)

192

    1 ( )

    2 (|:A-a-alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    3 (|:A-a-alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    4 (|:A-a-alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    5 (|:A-a-alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek,)

193

    1 ( )

    2 (|:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr!)

194

    1 (|:Alleluja, áldjuk az Urat,)

    2 (|:Alleluja, áldjuk az Urat,)

195

    1 (Itt vagyok végre jó Uram!)

    2 (Eljöttem Hozzád, itt vagyok,)

196

    1 ( )

    2 (Alleluja, mert az Úr a mi Istenünk, Ő az egy Úr!)

    3 (Alleluja, mert az Úr a mi Istenünk, Ő az egy Úr!)

197

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.)

    2 (Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram.)

    3 (|:La, la, la, la-la, la, la, la, la, la, la!:|)

198

    1 (Az egész földön a Lélek kiárad,)

    2 (A szívem mélyén a Lélek megérint,)

199 (|:Az Úr a te oltalmad és a te)

200

    1 (|: :|)

    2 (|: :|)

201

    1 (|:Énekelj az Úrnak új éneket!)

    2 (|:Énekelj az Úrnak új éneket!)

    3 (|:Énekelj az Úrnak új éneket!)

202 (|:Áldalak jó Uram, teljes szívemből.)

203 (|:Az Isten szeret, az Isten minket szeret.)

204

    1 (Ő az út, az élet, Ő a nagy ígéret,)

    2 (Ő a hű bizonyság, Ő a világosság,)

    3 (Ő Isten Báránya, királyok Királya,)

205

    1 (Mert tudom, semmi nem szakaszthat el az én Uram szerelmétől.)

    2 (Nem számít, ha hegytetőn állok meg vagy a sík tenger partján,)

206

    1 (Kész a szívem Istenem,)

    2 (Jöjj hát Te is,)

    3 (Néked énekelni.)

207

    1 (Jöjj el, jöjj el, jöjj el fénylő láng!)

    2 (Jöjj el, jöjj el, jöjj el fénylő láng!)

208

    1 (Mivel én vagyok a te Urad,)

    2 (Mivel én vagyok a te Urad,)

209

    1 (|:Feltámadásod ünnepén, Uram irgalmazz nekem!:|)

    2 (|:Feltámadásod ünnepén, Krisztus kegyelmezz nekem!:|)

    3 (|:Feltámadásod ünnepén, Uram irgalmazz nekem!:|)

210 (Jöjjetek hozzá bizalommal! Jöjjetek hozzá vigalommal,)

211 (Csendes este szállt le ránk, Uram, ez a nap véget ért már.)

212 ( )

213

    1 (Az Úr megtörve függ,)

    2 (Föllszegzik bűneink,)

    3 (Lehajtja szent fejét,)

214 (Szent, szent a neve, én Őt dicsérem, Ő erősségem, Jézus.)

215

    1 (|:Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának.:|)

    2 (|:Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.:|)

    3 (|:Jézus, Jézus, Jézus Isten Báránya.:|)

216 (Napnál ragyogóbb, csillagok királynője,)

217 (|:Tied a dicsőség, és imádás,)

218

    1 (|:Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen!)

    2 (|:Legyen fölöttünk korláttalan úr rendelkezésed!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem