diatar for Debian
----------------

[HU] Kiegészítő információk a Diatár 12.7-es verziójának Linux (.deb) csomagjaihoz
-----------------------------------------------------------------------------

Általános:

– a csomag tartalmazza a Diatár és a DiaSzerkesztő programot az összes énekeskönyv előre elkészített diájával együtt, kivéve a hozzávaló hangfájlokat
– ezek a programok kompatibilisek mind a Windowsos mind az Androidos változataikkal, azaz képesek hálózati üzemmódban együtt működni velük
– standard Debian bináris csomag ami Linux (LSB) és Debian ajánlásokat próbál követni, így elvileg szinte minden Debian alapú disztribúcióban használható (némi korlátozással, lásd alább)
– a letöltött csomag dpkg-vel installálható, ill. letörölhető
– a telepített programok automatikusan indíthatóak bejelentkezéskor, kézzel a menüből ill. asztalról ikonok segítségével

A program Telepítése/Eltávolítása: (A program globálisan, minden Linux felhasználó számára települ)

A letöltött csomagot szuper-user (root) jogosultságokkal lehet telepíteni ill. eltávolítani (privilegizált felhasználó alatt):

a) GUI-s módszer (ez az ajájlott és kényelmes módszer):
- fájl-menedzserben a letöltött csomag ikonjára (dupla) kattintva, majd a megjelenő ablakban értelemszerűen (pl. GDebi-vel)
- (Synaptic) csomag menedzserrel (teljes eltávolítás: beleértve az összes általunk készített fájlt, pl. *.dia)

b) Terminálban:
- sudo dpkg --install /diatar_12.7.1-1_amd64.deb (a 64 bites telepítése)
- sudo dpkg --purge diatar (teljes eltávolítás: beleértve az összes általunk készített fájlt, pl. *.dia)

Ellenőrizzük a letöltött csomag sértetlenségét, eredetiségét:
- töltsük le a sha256sums.txt
- sha256sum -b diatar_12.7.1-1_amd64.deb (a letöltött .deb fájl checksum-jának generálása)
- ellenőrizzük, hogy az így generált ellenőrző összeg megegyezik-e a sha256sums.txt-ben találhatóval!

Zene kíséretek (hangfájlok) lejátszása:

A hangfájlok lejátszásához és kicsomagolásához szükség van a "libportaudio2" és az "unzip" csomagokra, melyek általában nincsenek feltelepítve.

a) GUI-s módszer (ajánlott):
- csomag menedzserrel (pl. Synaptic)

b) Terminálban:
libportaudio2:
- a csomag állapotának ellenőrzése: dpkg-query -s libportaudio2 ("Status: install ok installed"-nak kell lennie)
- ha nem akkor le kell tölteni és telepíteni kell: sudo apt install libportaudio2 (vagy Synaptic)

unzip:
- a csomag állapotának ellenőrzése: dpkg-query -s unzip ("Status: install ok installed"-nak kell lennie)
- ha nem akkor le kell tölteni és telepíteni kell: sudo apt install unzip (vagy Synaptic)

A diatar.eu/Letöltés/Zenekiséretek oldalról le kell tölteni a kívánt .zip fájlokat a /var/opt/diatar/dtx könyvtárba, majd kicsomagolni őket:

a) GUI-s módszer (ajánlott):
- a letöltött csomag ikonjára (dupla) kattintva, majd értelemszerűen

b) Terminálban:
- cd /var/opt/diatar/dtx; unzip -q "*.zip"

Fontos:

A Diatár csomag későbbi frissítése dpkg-vel NEM működik, így azt először manuálisan le kell törölni, majd ezután lehet az újat feltelepíteni! Ez a módszer azonban MINDENT TÖRÖL!!! A saját magunk által létrehozott (pl. dia-lista, konfigurációs) fájlok elmentéséről ill. áthozataláról nekünk kell gondoskodnunk! Lásd a lap alján*!

Egyebek:

– program indító ikonok az asztalon és a tálcán általában a menüben kiválasztott elemen történő jobb egeres kattintással hozhatók létre
– a diatár automatikus indulása bejelentkezéskor a GUI-s (Rendszer)Beállítások alatt ill. az alábbi parancsokkal érhető el:
a) globálisan, minden Linux felhasználó számára: 1) sudo mkdir -p /etc/xdg/autostart 2) sudo cp -t /etc/xdg/autostart /opt/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop
b) csak az aktuális Linux felhasználó számára: 1) mkdir -p ~/.config/autostart 2) cp -t ~/.config/autostart /opt/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop
– a telepítés a diatar közös elérésű adatainak egy /var/opt/diatar alatti könyvtár struktúrát hoz létre. (Ez a hely használandó a mindenki számára hozzáférhető adatok számára, míg a saját fájljainkat a HOME könyvtárunkban tarthatjuk elkülönítve.)
– a dia sorok központi tárolására való /var/opt/diatar/dia közös elérésű könyvtár mindenki számára írható, de módosítani csak a fájlok tulajdonosai tudnak benne
– a csomagok LinuxMint 21.2 Cinnamon (64-bit) és LMDE (LinuxMintDebianEdition) 6 Cinnamon (32-bit) alatt lettek kipróbálva
– a hangrendszerrel kapcsolatos üzenetek (ALSA lib..., Cannot connect to server..., Jack...) csak információk, így figyelmen kívül hagyhatóak!
– ismert problémák: a külső (vezérlő) hardware-k működése nem lett kipróbálva; a Diatár főablakának minimalizálása; egy-gépes üzemmódban egyes disztribúcióknál és külső monitor típusoknál nem működik a második képernyőre való vetítés; a Diatár GUI-ba való beágyazottsága nagyon környezet függő; a Diatár az Ubuntu 20.04-re NEM telepíthető[En] Additional information for Linux (.deb) package of Diatar ver. 12.7
-------------------------------------------------------------------

General:

– the package contains the Diatar and the DiaEditor programs together with the ready made slides of all songbooks, excluding the matching sound files
– these programs are compatible whith their Windows and Android variants i.e. they are able to collaborate with them in network installation
– standard Debian binary package which follows Linux (LSB) and Debian recommendations, so theoretically it can be used (with smaller restrictions, see below) in any Debian based distribution
– the downloaded package can be installed or removed with dpkg
– the installed programs can be launched automatically at login, manually from menu or on the desktop with icons

Installation/Removal of package: (The program is installing globally for all Linux users)

The downloaded package can be installed or removed as a super-user (root) under privileged user account:

a) on the GUI (this is the recomended, comfortable mode):
- double click on package's icon in file manager, than follow the dialogue (eg. with GDebi)
- with (Synaptic) package manager (total removal: including all the files you have created, eg. *.dia)

b) in terminal:
- sudo dpkg --install /diatar_12.7.1-1_amd64.deb (installing the 64 bit version)
- sudo dpkg --purge diatar (total removal: including all the files you have created, eg. *.dia)

Please verify the integrity of downloaded file:
- download sha256sums.txt
- sha256sum -b diatar_12.7.1-1_amd64.deb (generate the checksum of .deb)
- compare the generated checksum with the corresponding one in sha256sums.txt

Playing of music (sound) files:

To play and unpack the sound-files, "libportaudio2" and "unzip" packages are required, which are typically not installed by default.

a) on the GUI (recomended):
- with package manager (eg. Synaptic)

b) in terminal:
"libportaudio2":
- to verify the state of package: dpkg-query -s libportaudio2 (it has to be "Status: install ok installed")
- if not the package has to be downloaded and installed: sudo apt install libportaudio2 (or by Synaptic)

"unzip":
- to verify the state of package: dpkg-query -s unzip (it has to be "Status: install ok installed")
- if not the package has to be downloaded and installed: sudo apt install unzip (or by Synaptic)

The selected .zip files has to be downloaded from Diatar.eu/Letöltés/Zenekiséretek page into the /var/opt/diatar/dtx directory and unzip

a) on the GUI (recomended):
- double click on package's icon, than follow the dialogue

b) in terminal:
- cd /var/opt/diatar/dtx; unzip -q "*.zip"

Inportant:

The future updates with dpkg will NOT work, so you have to uninstall first and than install the new package manualy. Unfortunately this technique DELETES EVERYTHING!!! You have to take care of manually saving and transferring your dia-list and configuration files! See at the bottom of page!*

Notes:

– generally, the program launching icons on the desktop and tray can be created by right-clicking on the selected menu item
– to launch diatar automatically at login use the (System)Settings on the GUI or the commands below:
a) globally for all Linux users: 1) sudo mkdir -p /etc/xdg/autostart 2) sudo cp -t /etc/xdg/autostart /opt/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop
b) only for the actual Linux user: 1) mkdir -p ~/.config/autostart 2) cp -t ~/.config/autostart /opt/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop
– the installation creates a sub-directory system under /var/opt/diatar for the commonly accessible data of diatar (This location is intended to store data for everybody's usage, while your HOME directory is for your private files.)
– the /var/opt/diatar/dia directory - intended for central storage place of dia slides - is writable for everyone, but only the file owners can modify them
– the packages were tested on LinuxMint 21.2 Cinnamon (64-bit) and LMDE (LinuxMintDebianEdition) 6 Cinnamon (32-bit)
– sound system related messages (ALSA lib..., Cannot connect to server..., Jack...) are only information, so they can be ignored!
– known problems: the external control hardware has not been tested; the minimalization of Diatar's main window; in one-machine mode on some distributions with some type of external monitors projecting to the second monitor does not work; the embedding of Diatar into the GUI is strongly depends on the environment; Diatar can NOT be installed on Ubuntu 20.04


*Felhasználók által használt tipikus diatár fájlok / *Typical diatar files used by users

/var/opt/diatar/diatar.xml - a diatár beállításai (Ne piszkáld kézzel!) / setup data of diatar (Do not modify manualy!)
/var/opt/diatar/dtx/_javitasok_.dtx - az énekes könyvek szövegeinek helyi változatai / local versions of song-book texts'
/var/opt/diatar/dia/*.dia - közös elérésű dia-sor fájlok / commonly accessible dia-list files
/var/opt/diatar/dtx/xxx/yyy.mp3 - az 'xxx' énekeskönyv hang fájljai / the sound files of song book 'xxx'
/var/opt/diatar/*.pdf - linkek a felhasználói kézikönyvekre / links to the user manuals