Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsoltár: ünnepek" énekei:

Karácsony

    vigília (Hadd énekeljem örökké)

    éjféli (Ma született a Megváltónk,)

    pásztorok (Fényesség ragyog ma fölöttünk,)

    ünnepi (A föld minden határa látta)

Szt.Család

    1 (Boldog ember, ki féli az Urat,)

    2 (Boldogok, Uram, mindazok,)

    3 (Ő az Úr, a mi Istenünk,)

Urunk megkeresztelkedése

    1 (Áldja meg Isten az ő népét,)

    2 (Örömmel merítsetek vizet)

    3 (Mondj áldást lelkem az Úrnak,)

Hamvazószerda

    ABC (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

Virágvasárnap

    ABC (Istenem, Istenem,)

Nagycsütörtök

    krizmaszentelés (Hadd énekeljem örökké)

    ünnepi (Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál,)

Nagypéntek

    ABC (Atyám, Istenem,)

Húsvéti vigília

    1a (Áraszd ránk lelkedet, Istenünk:)

    1b (Betölti az egész földet)

    2 (Védelmezz engem, Istenem,)

    3 (Énekeljünk az Úrnak,)

    4 (Dicsőítelek, Uram,)

    5 (Örömmel merítsetek vizet)

    6 (Uram, Istenem,)

    7a (Mint szarvasgím a források vizére,)

    7b (Istenem, kérlek téged,)

Húsvétvasárnap

    ABC (Ezt a napot az Úristen adta:)

Húsvéthétfő

    ABC (Védelmezz engem, Istenem,)

Mennybemenetel

    ABC (Ujjongás közt ment föl Isten,)

Pünkösd

    vigília (Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,)

    ünnepi (Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,)

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja

    ABC (Dicső dolgokat mondanak rólad,)

Szentháromság

    A (Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.)

    B (Boldog az a nemzet,)

    C (Uram, mi Urunk,)

Úrnapja

    A (Jeruzsálem, szentek otthona,)

    B (Veszem az üdvösség kelyhét,)

    C (Pap vagy te mindörökké,)

Jézus Szent Szíve

    A (Örökkévaló az Úr irgalma)

    B (Örömmel merítsetek vizet)

    C (Az Úr nékem pásztorom,)

    ABC (Király az Úr!)

Krisztus Király

    A (Az Úr nékem pásztorom,)

    B (Az Úr országol,)

    C (Isten házába indulunk,)

01.01 Újév (Könyörüljön rajtunk az Isten,)

01.02 Nagy Szt.Vazul, Naziani Szt.Gergely (Az Úr nékem pásztorom,)

01.07 Penyaforti Szt.Rajmund (Áldjad, én lelkem,)

01.08 Vízkereszt (Hódoljon előtted, Istenem,)

01.13 Szt.Hiláriusz (Pap vagy te mindörökké)

01.15 Remete Szt.Pál (Hálát adok az Úrnak)

01.17 Szt.Antal (Istenem, te vagy nékem)

01.18 Árpád-házi Szt.Margit (Íme, jön a Vőlegény:)

01.20 Szt.Fábián (Íme, eljövök, Uram,)

01.20 Szt.Sebestyén (Az Úr kiragadott engem)

01.21 Szt.Ágnes (Az Úr nékem pásztorom,)

01.22 Szt.Vince (Az Úr kiragadott engem)

01.24 Szalézi Szt.Ferenc (Az igaz ember ajka)

01.25 Szt.Pál megtérése (Menjetek el az egész világra,)

01.26 Szt.Timóteus, Títusz (Hirdessétek minden népnek,)

01.27 Merici Szt.Angéla (Ifjak és szüzek,)

01.28 Aquinói Szt.Tamás (Én Uram, Istenem,)

01.31 Bosco Szt.János (Áldjad, én lelkem,)

02.02 Gyertyaszentelő (Az égi seregek Ura,)

02.03 Szt.Balázs (Menjetek el az egész világra,)

02.03 Szt.Anszgár (Hirdessétek minden népnek,)

02.05 Szt.Ágota (Én Uram, én Istenem,)

02.06 Miki Szt.Pál (Akik könnyek között vetnek,)

02.08 Emiliáni Szt.Jeromos

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

02.10 Szt.Skolasztika (Ifjak és szüzek,)

02.11 Lourdes-i Szűz Mária (Te vagy a mi büszkeségünk:)

02.14 Szt.Cirill, Metód (Menjetek el az egész világra,)

02.17 Szervita rend alapítók

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

02.21 Damiáni Szt.Péter (Istenem, te vagy nékem)

02.22 Szt.Péter székfoglalása (Az Úr nékem pásztorom,)

02.23 Szt.Polikárp (Én Uram, én Istenem,)

02.24 Szt.Mátyás (Odaültette az Úr őt)

03.04 Szt.Kázmér (Szent hegyeden, Uram, Istenem,)

03.07 Szt.Perpétua, Felicitász (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

03.08 Istenes Szt.János (Boldog az az ember,)

03.09 Római Szt.Franciska

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

03.17 Szt.Patrik (Hirdessétek minden népnek,)

03.17 Győri könnyező Szűz (Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!)

03.18 Jeruzsálemi Szt.Cirill

    1 (Az Úr ítéletei igazak,)

    2 (A te tanításod, Uram,)

03.19 Szt.József (Dávid ivadéka)

03.23 Mongrovejói Szt.Turibiusz (Hirdessétek minden népnek,)

03.24 Keresztelő Szt.János

    vigilia (Anyám méhétől)

    ünnepi (Hálát adok neked,)

03.25 Gyümölcsoltó (Íme, eljövök Uram,)

04.02 Paolai Szt.Ferenc (Istenem, te vagy nékem)

04.04 Szt.Izidor (Az igaz ember ajka)

04.05 Ferrer Szt.Vince (Íme, eljövök, Uram,)

04.07 De La Salle Szt.János (Boldog az a férfi,)

04.11 Szt.Szaniszló (Az Úr kiragadott engem,)

04.13 Szt.I.Márton (Akik könnyek között vetnek,)

04.16 Soubirous Szt.Bernadett (Ifjak és szüzek,)

04.21 Szt.Anzelm

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

04.23 Szt.Adalbert (Az Úr kiragadott engem)

04.24 Szt.György (Akik könnyek között vetnek)

04.24 Sigmaringeni Szt.Fidél (Az Úr kiragadott engem)

04.25 Szt.Márk (Hadd énekeljem örökké)

04.28 Chanel Szt.Péter (Menjetek el az egész világra,)

04.28 Szt.Monforti Grignion Mária Lajos (Íme, eljövök, Uram,)

04.29 Sienai Szt.Katalin (Áldjad, én lelkem)

04.30 Szt.V.Piusz (Pap vagy te mindörökké)

05.01 Szt.József (Kezünk minden munkáját)

05.02 Szt.Atanáz (Az igaz ember ajka)

05.03 Szt.Fülöp, Jakab (Minden földre)

05.04 Szt.Flórián (Az Úr kiragadott engem)

05.07 Boldog Gizella (Őrizd meg lelkemet)

05.12 Szt.Néreusz, Akhilleusz (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

05.12 Szt.Pongrác (Áldjad, én lelkem,)

05.16 Nepomuki Szt.János (Én Uram, én Istenem,)

05.18 Szt.I.János (Az Úr nékem pásztorom,)

05.20 Sienai Szt.Bernardin (Íme, eljövök, Uram,)

05.21. Magallanes Szt.Kristóf (Örökkévaló az Isten irgalmas jósága,)

05.22. Szt.Rita (Áldjad, én lelkem,)

05.23 Apor Vilmos (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

05.24. Szűz Mária, a keresztények segítsége (Szívem ujjong az Úrban,)

05.25 Szt.Béda (Én Uram, Istenem,)

05.25 Szt.VII.Gergely (Pap vagy te mindörökké)

05.25 Pazzi Szt.Mária Magdolna (Ifjak és szüzek,)

05.26 Néri Szt.Fülöp

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.)

05.27 Canterburyi Szt.Ágoston (Hirdessétek minden népnek,)

05.30 Szt.István ereklyéi (Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom,)

06.01 Szt.Jusztinusz (Az Úr kiragadott engem)

06.02 Szt.Marcellínusz, Péter (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

06.03 Lwanga Szt.Károly (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

06.04 Szt.Quirinus (Az Úr kiragadott engem)

06.05 Szt.Bonifác (Menjetek el az egész világra,)

06.06 Szt.Norbert (Az Úr nékem pásztorom,)

06.08 Prágai Szt.Ágnes (Ifjak és szüzek,)

06.09 Szt.Efrém (Az igaz ember ajka)

06.11 Szt.Barnabás (Az Úr megmutatta üdvösségét)

06.13 Páduai Szt.Antal (Hadd énekeljem örökké)

06.15 Boldog Jolán (Az Úr nékem pásztorom,)

06.16 Szt.Márton ereklyéi (Hadd énekeljem örökké)

06.18 Jézus szentséges szíve (Az Úr nékem pásztorom,)

06.19 Szt.Romuald (Őrizd meg lelkemet)

06.19 Szűz Mária szeplőtlen szíve (Szívem ujjong az Úrban,)

06.21 Gonzága Szt.Alajos (Istenem, te vagy nékem)

06.22 Nolai Szt.Paulínusz (Íme, eljövök, Uram,)

06.22 Fisher Szt.János, Morus Szt.Tamás (Akik könnyek között vetnek,)

06.24 Keresztelő Szt.János születése

    vigília (Anyám méhétől)

    ünnepi (Hálát adok neked,)

06.26 Alexandriai Szt.Cirill (Hadd énekeljem örökké)

06.27 Szt.László (Boldog az az ember,)

06.28. Szt.Iréneusz (Az igaz ember ajka)

06.29 Péter és Pál

    vigília (Minden földre)

    ünnepi (Az Úr kiragadott engem)

06.30 első szt.vértanúk (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

07.02 Sarlós Boldogasszony (Nagy a ti körötökben,)

07.03 Szt.Tamás (Menjetek el az egész világra,)

07.04 Portugáliai Szt.Erzsébet (Boldog az az ember,)

07.05 Zaccaria Szt.Antal (Boldog az a férfi,)

07.06 Goretti Szt.Mária (Én Uram, én Istenem,)

07.11 Szt.Benedek

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

07.13 Szt.Henrik (Boldog az a férfi,)

07.14 Lellisi Szt.Kamill (Boldog az az ember,)

07.15 Szt.Bonaventura (Én Uram, Istenem,)

07.16 Kármel-hegyi Boldogasszony

    1 (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten:)

    2 (Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!)

07.17 Szt.Zoerárd-András, Benedek (Az Úr kiragadott engem)

07.18 Szt.Hedvig (Áldjad, én lelkem,)

07.21 Brindisi Szt.Lőrinc (Íme, eljövök, Uram,)

07.22 Szt.Mária Magdolna (Terád szomjas a lelkem,)

07.23 Szt.Brigitta

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

07.24 Szt.Kinga (Istenem, te vagy nékem)

07.25 Szt.Jakab (Akik könnyek között vetnek,)

07.26 Szt.Joakim és Anna (Az Úristen neki adja)

07.29 Szt.Márta

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

07.30 Aranyszavú Szt.Péter (Én Uram, Istenem,)

07.31 Loyolai Szt.Ignác

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

08.01 Liguori Szt.Alfonz (Én Uram, Istenem,)

08.02 Vercelli Szt.Özséb (Hadd énekeljem örökké)

08.02 Eymard Szt.Péter Julián (Ízleljétek és lássátok,)

08.04 Vianney Szt.János (Menjetek el az egész világra,)

08.05 Havas Boldogasszony (Te vagy a mi büszkeségünk:)

08.06 Urunk színeváltozása (Király az Úr!)

08.07 Szt.II.Szixtusz (Akik könnyek között vetnek,)

08.07 Szt.Kajetán (Boldog az az ember,)

08.08 Szt.Domonkos (Hirdessétek minden népnek,)

08.09 Edit Stein

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

08.10 Szt.Lőrinc (Boldog az az ember,)

08.11 Szt.Klára (Istenem, te vagy nékem)

08.13 Boldog XI.Ince (Pap vagy te mindörökké)

08.14 Szt.Maximilián Kolbe (Drága dolog az Úr színe előtt)

08.15 Nagyboldogasszony

    vigília (Indulj el, Uram, nyugalmad helyére,)

    Ünnepi (Uram, jobbodon áll a királynő)

08.19 Szt.Bernát (Én Uram, Istenem,)

08.19 Eudes Szt.János (Őrizd meg lelkemet)

08.20 Szt.István (Légy áldott, Szent István király!)

08.21 Szt.X.Piusz (Hadd énekeljem örökké)

08.22 Boldogságos Szűz Mária Királynő (Legyen áldott az Úr neve)

08.23 Limai Szt.Róza (Ifjak és szüzek,)

08.24 Szt.Bertalan (Szentjeid hirdetik, Uram,)

08.25 Szt.Lajos (Boldog az az ember,)

08.25 Kalazanci Szt.József

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

08.27 Szt.Mónika (Őrizd meg lelkemet)

08.28 Szt.Ágoston (Én Uram, Istenem,)

08.29 Keresztelő Szt.János vértanúsága (Igazságodat hirdeti ajkam,)

09.03 Nagy Szt.Gergely (Hirdessétek minden népnek,)

09.07 Szt.Márk, István, Menyhért (Akik könnyek között vetnek,)

09.08 Kisboldogasszony (Vidáman dobban a szívem:)

09.09 Claver Szt.Péter (Boldog az a férfi,)

09.12 Szűz Mária szt.neve (Szívem ujjong az Úrban,)

09.13 Aranyszájú Szt.János (Íme, eljövök, Uram,)

09.14 Szent Kereszt (El ne feledjétek)

09.15 Fájdalmas Szűzanya (Szabadíts meg engem, Uram,)

09.16 Szt.Kornél, Ciprián (Akik könnyek között vetnek,)

09.17 Bellarmin Szt.Róbert

    1 (Az Úr ítéletei igazak,)

    2 (A te tanításod, Uram, * lélek és élet.)

09.19 Szt.Januáriusz (Akik könnyek között vetnek,)

09.20 Koreai szt.vértanúk (Akik könnyek között vetnek,)

09.21 Szt.Máté (Minden földre)

09.24 Szt.Gellért (Akik könnyek között vetnek,)

09.26 Szt.Kozma, Damján (Akik könnyek között vetnek,)

09.27 Páli Szt.Vince (Boldog az az ember,)

09.28 Szt.Vencel (Akik könnyek között vetnek,)

09.28 Ruiz Szt.Lőrinc (Akik könnyek között vetnek,)

09.29 Szt.Mihály, Gábor, Rafael (Angyalaid előtt zsoltárt éneklek,)

09.30 Szt.Jeromos (Én Uram, Istenem,)

10.01 Lisieux-i Szt.Teréz (Őrizd meg lelkemet)

10.02 Őrzőangyalok (Angyalainak parancsol felőled,)

10.04 Assisi Szt.Ferenc (Urunk, jóságos Atyánk,)

10.06 Szt.Brúnó (Boldog az a férfi,)

10.07 Rózsafüzér Királynője

    1 (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten:)

    2 (Boldog vagy, Szűz Mária,)

10.08 Magyarok Nagyasszonya (Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!)

10.09 Szt.Dénes (Akik könnyek között vetnek,)

10.09 Leonardi Szt.János (Hirdessétek minden népnek,)

10.14 Szt.I.Kallixtusz (Íme, eljövök, Uram,)

10.15 Avilai Szt.Teréz

    1 (Az Úr ítéletei igazak,)

    2 (A te tanításod, Uram,)

10.16 Szt.Hedvig (Boldogok mindazok,)

10.16 Alacoque Szt.Margit (Az Úr nékem pásztorom,)

10.17 Antiochiai Szt.Ignác (Az Úr kiragadott engem)

10.18 Szt.Lukács (Szentjeid hirdetik, Uram,)

10.19 De Brébeuf Szt.János, Joques Szt.Izsák (Akik könnyek között vetnek,)

10.19 Keresztes Szt.Pál (Menjetek el az egész világra,)

10.22 Saját templom szentelése (Urunk, Istenünk,)

10.23 Kapisztrán Szt.János (Áldott az Úr, Atyáink Istene,)

10.24 Claret Szt.Antal (Hirdessétek minden népnek,)

10.25 Boldog Mór (Hirdessétek minden népnek,)

10.28 Szt.Simon, Júdás Tádé (Minden földre)

11.01 Mindenszentek (Ez az istenkeresők népe,)

11.02 Halottak napja

    I. (Az igazak segítsége)

    II. (Aki benned bízik, Uram,)

    III. (Szomjazik a lelkem,)

11.03 Porres Szt.Márton (Őrizd meg lelkemet)

11.04 Borromeo Szt.Károly (Hadd énekeljem örökké)

11.05 Szt.Imre (Én Uram, Istenem,)

11.09 Lateráni-bazilika (Csörgedező patakok vidítják Isten városát,)

11.10 Nagy Szt.Leó (Az igaz ember ajka)

11.11 Tours-i Szt.Márton (Hadd énekeljem örökké)

11.12 Szt.Jozafát (Boldog az a férfi,)

11.13 Magyar szentek

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

11.15 Nagy Szt.Albert (Én Uram, Istenem,)

11.16 Skóciai Szt.Margit (Boldog az az ember,)

11.17 Nagy Szt.Gertrúd (Az Úr nékem pásztorom,)

11.18 Szt.Péter- és Pál-bazilikák (Az Úr megmutatta üdvösségét)

11.19 Árpád-házi Szt.Erzsébet

    1 (Hálát adok az Úrnak)

    2 (Ízleljétek és lássátok,)

11.21 Szűz Mária bemutatása

    1 (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten:)

    2 (Boldog vagy, Szűz Mária,)

11.22 Szt.Cecília (Halljad, leányom, és figyelj,)

11.23 Szt.I.Kelemen (Hadd énekeljem örökké)

11.23 Szt.Kolumbán (Hirdessétek minden népnek,)

11.24 Dung-lac Szt.András (Akik könnyek között vetnek,)

11.28 Marchiai Szt.Jakab (Istenem, te vagy nékem)

11.30 Szt.András (Minden földre)

12.03 Xavéri Szt.Ferenc (Menjetek el az egész világra,)

12.04 Damaszkuszi Szt.János

    1 (Az Úr ítéletei igazak,)

    2 (A te tanításod, Uram, * lélek és élet.)

12.06 Szt.Miklós (Íme, eljövök, Uram,)

12.07 Szt.Ambrus (Hadd énekeljem örökké)

12.08 Szeplőtelen fogantatás (Énekeljetek az Úrnak új éneket,)

12.11 Szt.I.Damazusz (Pap vagy te mindörökké)

12.12 Chantal Szt.Johanna (Őrizd meg lelkemet)

12.13 Szt.Lúcia (Én Uram, Istenem,)

12.14 Keresztes Szt.János (Az igaz ember ajka)

12.21 Kaníziusz Szt.Péter (Íme, eljövök, Uram,)

12.23 Kęty Szt.János (Boldog az az ember,)

12.25 Karácsony

    vigília (Hadd énekeljem örökké)

    éjféli (Ma született a Megváltónk,)

    pásztorok (Fényesség ragyog ma fölöttünk,)

    ünnepi (A föld minden határa látta)

12.26 Szt.István első vértanú (Én Uram, én Istenem,)

12.27 Szt.János (Örvendjetek, igazak az Úrban,)

12.28 Aprószentek (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

12.29 Becket Szt.Tamás (Az Úr kiragadott engem)

12.31 Szt.I.Szilveszter (Az Úr nékem pásztorom,)

Templomszentelés

    1 (Urunk, Istenünk,)

    2 (Csörgedező patakok vidítják Isten városát,)

    3a (Mily kedves a te hajlékod,)

    3b (Íme, az Isten hajléka)

    4 (Lépjünk az Úr színe elé)

    5 (Isten házába indulunk,)

Szűz Mária

    1 (Szívem ujjong az Úrban,)

    2 (Te vagy a mi büszkeségünk:)

    3 (Halljad, leányom, és figyelj,)

    4 (Legyen áldott az Úr neve)

    5a (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten:)

    5b (Boldog vagy, Szűz Mária,)

Vértanúk

    1 (Én Uram, én Istenem,)

    2 (Az Úr kiragadott engem)

    3 (Lelkünk megmenekült, mint a madár)

    4 (Akik könnyek között vetnek,)

Lelkipásztorok

    1 (Istenem, te vagy nékem)

    2 (Az Úr nékem pásztorom,)

    3 (Íme, eljövök, Uram,)

    4 (Hadd énekeljem örökké)

    5 (Hirdessétek minden népnek,)

    6 (Emlékezzél meg, Uram, mirólunk,)

    7 (Pap vagy te mindörökké)

    8 (Menjetek el az egész világra,)

Egyháztanítók

    1a (Az Úr ítéletei igazak,)

    1b (A te tanításod, Uram,)

    2 (Az igaz ember ajka)

    3 (Én Uram, Istenem,)

Szüzek

    1a (Halljad, leányom, és figyelj,)

    1b (Íme, jön a Vőlegény:)

    2 (Ifjak és szüzek,)

Szt.férfiak és asszonyok

    1 (Boldog az a férfi,)

    2 (Szent hegyeden, Uram, Istenem,)

    3 (Istenem, te vagy nékem)

    4 (Az Úr nékem pásztorom,)

    5a (Hálát adok az Úrnak)

    5b (Ízleljétek és lássátok,)

    6 (Áldjad, én lelkem,)

    7 (Boldog az az ember,)

    8 (Boldogok mindazok,)

    9 (Őrizd meg lelkemet)

Advent

    1 (Hozzád emelem a lelkem,)

    2 (Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,)

    3 (Jöjj el édes Üdvözítőnk!)

Vízkereszt (Hódoljon előtted, Istenem,)

Nagyböjt

    1 (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    2 (Uram, Istenem, maradj velem,)

    3 (Az Úrnál az irgalom,)

Nagyhét (Istenem, Istenem,)

Húsvét

    1 (Ezt a napot az Úristen adta,)

    2 (Dicsérd az Istent nagy világ.)

    3 (Minden föld Istent dicsérje.)

Mennybemenetel (Örömujjongás között)

Pünkösdvasárnap (Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk:)

Évközi vasárnap

    1 (Uram, Istenem,)

    2 (A te szavaid, Uram,)

    3 (Világosságom az Úr)

    4 (Áldom az Urat)

    5 (Téged szomjaz a lelkem,)

    6 (Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára,)

    7 (Mi vagyunk az Isten népe,)

    8 (Irgalmas a mi Urunk,)

    9 (Istenem és királyom, magasztallak téged:)

Az év utolsó hetei (Az Úr házába)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem