Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsoltár: páros hétköznap" énekei:

Advent 1

    hétfő (Isten házába indulunk,)

    kedd (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    szerda (Otthonom lesz az Isten háza)

    csütörtök (Áldott, aki jön az Úr nevében,)

    péntek (Világosságom az Isten,)

    szombat (Boldogok mindazok,)

Advent 2

    hétfő (Íme, jön a mi Urunk, Istenünk,)

    kedd (Íme, a mi Istenünk)

    szerda (Áldjad, én lelkem,)

    csütörtök (Könyörületes az Úr és kegyes hozzánk,)

    péntek (Aki téged követ, Uram,)

    szombat (Téríts meg minket, Istenünk,)

Advent 3

    hétfő (Ösvényeidre taníts meg engem,)

    kedd (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    szerda (Harmatozzatok, egek, onnan felülről,)

    csütörtök (Dicsőítelek téged, Uram,)

    péntek (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

Advent

    dec.17 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    dec.18 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    dec.19 (Dicséretedet szüntelenül zengje ajkam,)

    dec.20 (Urunk, Istenünk érkezik:)

    dec.21 (Örvendezzetek, igazak, az Úrban!)

    dec.22 (Szívem ujjong az Úrban,)

    dec.23 (Emeljétek föl fejeteket, és nézzetek az égre,)

    dec.24 (Hadd énekeljem örökké)

Karácsony

    dec.29 (Vigadozzanak az egek,)

    dec.30 (Vigadozzanak az egek,)

    dec.31 (Vigadozzanak az egek,)

    jan.2 (A föld minden határa látta)

    jan.3 (A föld minden határa látta)

    jan.4 (A föld minden határa látta)

    jan.5 (Ujjongjatok az Úrnak,)

    jan.6 (Dicsérd a te Urad, Istened,)

    jan.7 (Népében az Úr kedvét találja,)

Karácsony 2

    jan.7 vagy hétfő (Örökségül adom néked)

    jan.8 vagy kedd (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.9 vagy szerda (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.10 vagy csütörtök (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.11 vagy péntek (Dicsérd Uradat, Jeruzsálem,)

    jan.12 vagy szombat (Népében az Úr kedvét találja,)

Nagyböjt kezdete

    Hamvazószerda (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Istenem, te nem veted meg)

    szombat (Utadat, Uram, mutasd meg nekem,)

Nagyböjt 1

    hétfő (A te tanításod, Uram,)

    kedd (Az Úr az igazakat kimenti)

    szerda (Istenem, te nem veted meg)

    csütörtök (Uram, bármikor szólok tehozzád,)

    péntek (Ha számon tartod a vétkeket, Uram,)

    szombat (Boldogok, akik Isten útján járnak,)

Nagyböjt 2

    hétfő (Urunk, irgalmas Istenünk,)

    kedd (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    szerda (Uram, Istenem,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Emlékezzetek a csodás tettekre,)

    szombat (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

Nagyböjt 3

    bármely nap (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    hétfő (Az élő Isten után szomjazik lelkem,)

    kedd (Emlékezzél meg, Uram,)

    szerda (Jeruzsálem, szentek otthona,)

    csütörtök (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    péntek (Én vagyok a te Urad, Istened:)

    szombat (Nem áldozatot kívánok tőled,)

Nagyböjt 4

    bármely nap (Az Úr az én világosságom,)

    hétfő (Dicsőítelek téged, Uram,)

    kedd (Velünk van az erős Isten:)

    szerda (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    csütörtök (Gondolj ránk, Urunk,)

    péntek (Az Úr közel van azokhoz,)

    szombat (Én Uram, Istenem,)

Nagyböjt 5

    bármely nap (Betöld engem színed látása,)

    hétfő (A halál sötét völgyében is bátran járok,)

    kedd (Uram, hallgasd meg könyörgésemet,)

    szerda (Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.)

    csütörtök (Sohasem felejti az Isten)

    péntek (Az Urat szólítottam a szenvedés idején,)

    szombat (Az Úr úgy őriz minket,)

Nagyhét

    hétfő (Világosságom az Isten,)

    kedd (Ajkam hirdeti)

    szerda (Uram, hallgass meg engem,)

Húsvét

    hétfő (Védelmezz engem, Istenem,)

    kedd (A föld telve van)

    szerda (Örvendezzenek mindazok,)

    csütörtök (Uram, mi Urunk,)

    péntek (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,)

    szombat (Hálát adok neked, Istenem,)

Húsvét 2

    hétfő (Boldogok mindazok,)

    kedd (Király az Úr, a mi Istenünk,)

    szerda (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    csütörtök (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    péntek (Csak egyet kérek az Úrtól,)

    szombat (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

Húsvét 3

    hétfő (Boldog az az ember,)

    kedd (Én Uram, én Istenem,)

    szerda (Minden föld Istent dicsérje!)

    csütörtök (Dicsérd az Istent, nagy világ!)

    péntek (Menjetek el az egész világra,)

    szombat (Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul)

Húsvét 4

    hétfő (Istent szomjazza lelkem:)

    kedd (Menjetek el az egész világra,)

    szerda (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

    csütörtök (Hadd énekeljem örökké)

    péntek (Fiam vagy nékem,)

    szombat (A föld minden határa látta)

Húsvét 5

    hétfő (Ne nekünk add, Urunk, a dicsőséget,)

    kedd (A te barátaid, Uram,)

    szerda (Isten házába indulunk,)

    csütörtök (Hirdessétek minden népnek,)

    péntek (Hadd magasztaljalak, Uram,)

    szombat (Örvendezzünk Isten előtt,)

Húsvét 6

    hétfő (Kedvét találja az Úr az ő népében,)

    kedd (Uram, a te jobb kezed)

    szerda (Dicsőséged betölti)

    csütörtök (Az Úr megmutatta üdvösségét)

    péntek (Az egész világnak)

    szombat (Az egész világnak)

Húsvét 7

    hétfő (A föld minden országa)

    kedd (A föld minden országa)

    szerda (A föld minden országa)

    csütörtök (Védelmezz engem, Istenem,)

    péntek (Az Úr a mennyben állította fel trónusát:)

    szombat (Minden igaz lelkű ember)

Évk.1

    hétfő (Bemutatom néked, Uram,)

    kedd (Szívem ujjong az Úrban,)

    szerda (Íme, eljövök, Uram,)

    csütörtök (Válts meg minket, Uram,)

    péntek (Hadd énekeljem örökké)

    szombat (Hatalmadnak, Uram,)

Évk.2

    hétfő (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    kedd (Kiválasztottam szolgámat, Dávidot,)

    szerda (Áldott legyen az Úr,)

    csütörtök (Istenben remélek,)

    péntek (Könyörülj rajtam, Istenem,)

    szombat (Ragyogjon rán az arcod, Istenünk,)

Évk.3

    hétfő (Hadd énekeljem örökké)

    kedd (Ki ez a dicsőséges Király?)

    szerda (Irgalmam iránta)

    csütörtök (Néki adja Urunk, Istenünk,)

    péntek (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    szombat (Istenem, kérlek téged,)

Évk.4

    hétfő (Kelj fel, Uram,)

    kedd (Fordulj felém, Uram,)

    szerda (Bocsásd meg, Uram, bűnömet:)

    csütörtök (Te uralkodsz mindenen,)

    péntek (Áldott legyen az Isten,)

    szombat (Én Uram, Istenem,)

Évk.5

    hétfő (Indulj el, Urunk, Istenünk,)

    kedd (Mily kedves a te hajlékod,)

    szerda (Az igazak ajka)

    csütörtök (Emlékezzél meg, Uram, rólunk,)

    péntek (Én vagyok a te Urad, Istened:)

    szombat (Emlékezzél meg, Uram, rólunk,)

Évk.6

    hétfő (Uram, légy hozzám irgalmas,)

    kedd (Boldog az az ember,)

    szerda (Szent hegyeden, Uram, Istenem,)

    csütörtök (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    péntek (Boldog az az ember,)

    szombat (Uram, te megőrzöl bennünket)

Évk.7

    hétfő (Az Úr végzése igaz,)

    kedd (Istenbe vessed bizodalmadat:)

    szerda (Boldogok a lélekben szegények,)

    csütörtök (Boldogok a lélekben szegények,)

    péntek (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk,)

    szombat (Istenem, szálljon imádságom színed elé,)

Évk.8

    hétfő (Az Úr megemlékezik szövetségéről)

    kedd (Megmutatta az Úr)

    szerda (Dicsérd Uradat, Jeruzsálem,)

    csütörtök (Járuljatok az Úr színe elé,)

    péntek (Urunk, Istenünk érkezik,)

    szombat (Hozzád vágyódik szívem,)

Évk.9

    hétfő (Uram, Istenem,)

    kedd (Te lettél, Uram, menedékünk)

    szerda (Hozzád emelem szememet,)

    csütörtök (Utaidat mutasd meg nékem,)

    péntek (Békességben élnek, Uram,)

    szombat (Ajkam hirdeti)

Évk.10.

    hétfő (Segítségünk az Úr nevében van,)

    kedd (Ragyogtasd ránk, Uram,)

    szerda (Védelmezz engem, Istenem,)

    csütörtök (Téged illet a dicséret)

    péntek (A te arcodat keresem,)

    szombat (Istenem, te vagy nékem)

Évk.11.

    hétfő (Figyelj panaszomra,)

    kedd (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    szerda (Legyetek bátor szívűek,)

    csütörtök (Örvendjetek, igazak, az Úrban,)

    péntek (Az Úr kiválasztotta Siont magának,)

    szombat (Irgalmam iránta megmarad,)

Évk.12.

    hétfő (Szabadíts meg, Urunk, jobboddal,)

    kedd (Istenünk örök időkre)

    szerda (Mutasd meg nékem, Uram,)

    csütörtök (Ments meg minket, Urunk,)

    péntek (Ragadjon ínyemhez a nyelvem,)

    szombat (Ne feledkezzél el végleg)

Évk.13.

    hétfő (Szálljatok mind magatokba,)

    kedd (Istenem, vezess engem)

    szerda (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    csütörtök (Az Úr ítéletei igazak,)

    péntek (Nemcsak kenyérrel él az ember,)

    szombat (A mi Urunk, Istenünk)

Évk.14.

    hétfő (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    kedd (Az Úrban remél)

    szerda (Keressétek az Urat,)

    csütörtök (Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk,)

    péntek (Uram, dicséretedet)

    szombat (Az Úr országol,)

Évk.15.

    hétfő (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    kedd (Istenünk örök időkre)

    szerda (Urunk, Istenünk)

    csütörtök (Urunk, Istenünk)

    péntek (Te, Uram, lelkemet megmentetted,)

    szombat (Ne feledkezzél el a szegényekről,)

Évk.16.

    hétfő (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    kedd (Irgalmasságodat mutasd meg, Uram,)

    szerda (Ajkam hirdeti)

    csütörtök (* dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.)

    péntek (Az Úr úgy őriz minket,)

    szombat (Mily kedves a te hajlékod,)

Évk.17.

    hétfő (Elhagytad az Urat,)

    kedd (Ments meg minket, Urunk,)

    szerda (Hozzád futok gyötrelmem napján,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Uram, hallgass meg engem)

    szombat (A kegyelem idején)

Évk.18.

    hétfő (Igazságaidra oktass engem,)

    kedd (Felépíti az Úr Siont,)

    szerda (Az Úr úgy őriz minket,)

    csütörtök (Istenem, kérlek téged:)

    péntek (Én vagyok, aki lesújtok,)

    szombat (Nem hagyod cserben azokat, Uram,)

Évk.19.

    hétfő (Dicsőséged betölti)

    kedd (Mily édes ínyemnek)

    szerda (Magasabb az egeknél)

    csütörtök (Isten tetteit)

    péntek (Lecsillapodott haragod, Istenem,)

    szombat (Istenem, kérlek téged:)

Évk.20.

    hétfő (Elhagytad az Urat,)

    kedd (Én vagyok, aki lesújtok,)

    szerda (Az Úr nékem pásztorom,)

    csütörtök (Tiszta vizet árassz reánk,)

    péntek (Adjatok hálát az Úrnak,)

    szombat (Isten dicsősége)

Évk.21.

    hétfő (Hirdessétek minden népnek,)

    kedd (Urunk, Istenünk érkezik,)

    szerda (Boldog az az ember,)

    csütörtök (Istenem, magasztallak téged:)

    péntek (Kegyes az Isten hozzánk:)

    szombat (Boldog az a nemzet,)

Évk.22.

    hétfő (Törvényedet szívből szeretem,)

    kedd (Igazságos az Isten)

    szerda (Boldog az a nemzet,)

    csütörtök (Istené az egész világ,)

    péntek (Te vagy, Urunk, Istenünk,)

    szombat (Közel az Úr azokhoz,)

Évk.23.

    hétfő (Istenem, vezess engem)

    kedd (Népében az Úr kedvét találja,)

    szerda (Halljad, leányom, és figyelj,)

    csütörtök (Vezess engem, Uram,)

    péntek (Mily kedves a te hajlékod,)

    szombat (Bemutatom néked, Uram,)

Évk.24.

    hétfő (Hirdessétek Urunk halálát,)

    kedd (Isten népe vagyunk)

    szerda (Boldog az a nemzet,)

    csütörtök (Adjatok hálát az Úrnak,)

    péntek (Betölt engem színed látása,)

    szombat (Az Úr színe előtt járok)

Évk.25.

    hétfő (Az igaz ember)

    kedd (Parancsaid ösvényén)

    szerda (Lámpás a te igéd, Uram,)

    csütörtök (Uram, menedékünk lettél)

    péntek (Áldott legyen az Úr,)

    szombat (Uram, menedékünk lettél)

Évk.26.

    hétfő (Uram, Istenem,)

    kedd (Uram, Istenem,)

    szerda (Uram, Istenem,)

    csütörtök (Hiszem, hogy meglátom az Úr javait)

    péntek (Vezess engem, Uram,)

    szombat (A te arcodat, Uram,)

Évk.27.

    hétfő (Az Úr megemlékezik szövetségéről)

    kedd (Vezess engem, Uram,)

    szerda (Menjetek el az egész világra,)

    csütörtök (Áldott az Úr, atyáink Istene,)

    péntek (Az Úr megemlékezik szövetségéről)

    szombat (Sohasem felejti az Isten)

Évk.28.

    hétfő (Legyen áldott örökkön-örökké)

    kedd (Szálljon reám, Uram,)

    szerda (Aki téged követ, Uram,)

    csütörtök (Megmutatta az Úr nekünk)

    péntek (Boldog az a nemzet,)

    szombat (Fiad hatalmába adtad)

Évk.29.

    hétfő (Az Úr alkotott minket,)

    kedd (Népéhez szól az Isten)

    szerda (Örömmel merítsetek vizet)

    csütörtök (Kegyes az Isten hozzánk:)

    péntek (Ez az istenkeresők népe,)

    szombat (Isten házába indulunk,)

Évk.30.

    hétfő (Mint Isten kedves gyermekei,)

    kedd (Íme, ilyen áldásban részesül,)

    szerda (Hűséges az Isten)

    csütörtök (Áldott legyen az Úr,)

    péntek (Urunk és Istenünk,)

    szombat (Istent szomjazza lelkem:)

Évk.31.

    hétfő (Őrizd meg lelkemet)

    kedd (Dicsérlek téged, Istenem,)

    szerda (Az Úr az én világosságom,)

    csütörtök (Örvendezzenek mindazok,)

    péntek (Isten házába indulunk,)

    szombat (Boldog az az ember,)

Évk.32.

    hétfő (Ez az istenkeresők népe,)

    kedd (Te vagy, Urunk, Istenünk,)

    szerda (Az Úr nékem pásztorom,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Boldogok, akik Isten útján járnak,)

    szombat (Boldog az az ember,)

Évk.33.

    hétfő (Jutalmul adom a győztesnek,)

    kedd (Jutalmul adom a győztesnek)

    szerda (Szent, szent, szent az Úristen,)

    csütörtök (Istenünk országává)

    péntek (Mily édes ínyemnek)

    szombat (Áldott legyen az Úr,)

Évk.34.

    hétfő (Ez az istenkeresők népe,)

    kedd (Urunk, Istenünk érkezik,)

    szerda (Nagy és csodálatos minden műved,)

    csütörtök (Boldogok, akik részt vehetnek)

    péntek (Íme, az Isten hajléka,)

    szombat (Marana tha!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem