Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsoltár: páratlan hétköznap" énekei:

Advent 1

    hétfő (Isten házába indulunk,)

    kedd (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    szerda (Otthonom lesz az Isten háza)

    csütörtök (Áldott, aki jön az Úr nevében,)

    péntek (Világosságom az Isten,)

    szombat (Boldogok mindazok,)

Advent 2

    hétfő (Íme, jön a mi Urunk, Istenünk,)

    kedd (Íme, a mi Istenünk)

    szerda (Áldjad, én lelkem,)

    csütörtök (Könyörületes az Úr és kegyes hozzánk,)

    péntek (Aki téged követ, Uram,)

    szombat (Téríts meg minket, Istenünk,)

Advent 3

    hétfő (Ösvényeidre taníts meg engem,)

    kedd (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    szerda (Harmatozzatok, egek, onnan felülről,)

    csütörtök (Dicsőítelek téged, Uram,)

    péntek (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

Advent 4

    dec.17 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    dec.18 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik,)

    dec.19 (Dicséretedet szüntelenül zengje ajkam,)

    dec.20 (Urunk, Istenünk érkezik:)

    dec.21 (Örvendezzetek, igazak, az Úrban!)

    dec.22 (Szívem ujjong az Úrban,)

    dec.23 (Emeljétek föl fejeteket, és nézzetek az égre,)

    dec.24 (Hadd énekeljem örökké)

Karácsony

    dec.29 (Vigadozzanak az egek,)

    dec.30 (Vigadozzanak az egek,)

    dec.31 (Vigadozzanak az egek,)

    jan.2 (A föld minden határa látta)

    jan.3 (A föld minden határa látta)

    jan.4 (A föld minden határa látta)

    jan.5 (Ujjongjatok az Úrnak,)

    jan.6 (Dicsérd a te Urad, Istened,)

    jan.7 (Népében az Úr kedvét találja,)

Karácsony 2

    jan.7 vagy hétfő (Örökségül adom néked)

    jan.8 vagy kedd (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.9 vagy szerda (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.10 vagy csütörtök (Hódoljon előtted, Istenünk,)

    jan.11 vagy péntek (Dicsérd Uradat, Jeruzsálem,)

    jan.12 vagy szombat (Népében az Úr kedvét találja,)

Nagyböjt kezdete

    Hamvazószerda (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Istenem, te nem veted meg)

    szombat (Utadat, Uram, mutasd meg nekem,)

Nagyböjt 1

    hétfő (A te tanításod, Uram,)

    kedd (Az Úr az igazakat kimenti)

    szerda (Istenem, te nem veted meg)

    csütörtök (Uram, bármikor szólok tehozzád,)

    péntek (Ha számon tartod a vétkeket, Uram,)

    szombat (Boldogok, akik Isten útján járnak,)

Nagyböjt 2

    hétfő (Urunk, irgalmas Istenünk,)

    kedd (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    szerda (Uram, Istenem,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Emlékezzetek a csodás tettekre,)

    szombat (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

Nagyböjt 3

    bármely nap (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    hétfő (Az élő Isten után szomjazik lelkem,)

    kedd (Emlékezzél meg, Uram,)

    szerda (Jeruzsálem, szentek otthona,)

    csütörtök (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    péntek (Én vagyok a te Urad, Istened:)

    szombat (Nem áldozatot kívánok tőled,)

Nagyböjt 4

    bármely nap (Az Úr az én világosságom,)

    hétfő (Dicsőítelek téged, Uram,)

    kedd (Velünk van az erős Isten:)

    szerda (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    csütörtök (Gondolj ránk, Urunk,)

    péntek (Az Úr közel van azokhoz,)

    szombat (Én Uram, Istenem,)

Nagyböjt 5

    bármely nap (Betöld engem színed látása,)

    hétfő (A halál sötét völgyében is bátran járok,)

    kedd (Uram, hallgasd meg könyörgésemet,)

    szerda (Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.)

    csütörtök (Sohasem felejti az Isten)

    péntek (Az Urat szólítottam a szenvedés idején,)

    szombat (Az Úr úgy őriz minket,)

Nagyhét

    hétfő (Világosságom az Isten,)

    kedd (Ajkam hirdeti)

    szerda (Uram, hallgass meg engem,)

Húsvét

    hétfő (Védelmezz engem, Istenem,)

    kedd (A föld telve van)

    szerda (Örvendezzenek mindazok,)

    csütörtök (Uram, mi Urunk,)

    péntek (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,)

    szombat (Hálát adok neked, Istenem,)

Húsvét 2

    hétfő (Boldogok mindazok,)

    kedd (Király az Úr, a mi Istenünk,)

    szerda (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    csütörtök (A szegény az Úrhoz kiáltott,)

    péntek (Csak egyet kérek az Úrtól,)

    szombat (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

Húsvét 3

    hétfő (Boldog az az ember,)

    kedd (Én Uram, én Istenem,)

    szerda (Minden föld Istent dicsérje!)

    csütörtök (Dicsérd az Istent, nagy világ!)

    péntek (Menjetek el az egész világra,)

    szombat (Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul)

Húsvét 4

    hétfő (Istent szomjazza lelkem:)

    kedd (Menjetek el az egész világra,)

    szerda (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

    csütörtök (Hadd énekeljem örökké)

    péntek (Fiam vagy nékem,)

    szombat (A föld minden határa látta)

Húsvét 5

    hétfő (Ne nekünk add, Urunk, a dicsőséget,)

    kedd (A te barátaid, Uram,)

    szerda (Isten házába indulunk,)

    csütörtök (Hirdessétek minden népnek,)

    péntek (Hadd magasztaljalak, Uram,)

    szombat (Örvendezzünk Isten előtt,)

Húsvét 6

    hétfő (Kedvét találja az Úr az ő népében,)

    kedd (Uram, a te jobb kezed)

    szerda (Dicsőséged betölti)

    csütörtök (Az Úr megmutatta üdvösségét)

    péntek (Az egész világnak)

    szombat (Az egész világnak)

Húsvét 7

    hétfő (A föld minden országa)

    kedd (A föld minden országa)

    szerda (A föld minden országa)

    csütörtök (Védelmezz engem, Istenem,)

    péntek (Az Úr a mennyben állította fel trónusát:)

    szombat (Minden igaz lelkű ember)

Évk.1

    hétfő (Imádjátok Istent,)

    kedd (Fiad hatalmába adtad)

    szerda (Sohasem felejti az Isten)

    csütörtök (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    péntek (Isten tetteit)

    szombat (A te tanításod, Uram,)

Évk.2

    hétfő (Pap vagy te mindörökké)

    kedd (Az Úr megemlékezik szövetségéről)

    szerda (Pap vagy te mindörökké)

    csütörtök (Íme, eljövök, Uram,)

    péntek (A hűség és az irgalmasság)

    szombat (Ujjongás közt ment föl Isten,)

Évk.3

    hétfő (Énekeljetek az Úrnak új éneket,)

    kedd (Íme, eljövök, Uram,)

    szerda (Pap vagy te mindörökké)

    csütörtök (Ez az istenkeresők népe,)

    péntek (Te vagy, Urunk, Istenünk,)

    szombat (Áldott az Úr, atyáink Istene,)

Évk.4

    hétfő (Legyetek bátor szívűek,)

    kedd (Magasztaljanak téged, Istenünk,)

    szerda (Örökkévaló az Úr irgalma)

    csütörtök (Befogadtuk irgalmadat, Istenünk,)

    péntek (Az Úr az én világosságom,)

    szombat (Az Úr nékem pásztorom,)

Évk.5

    hétfő (Örvendjen a mi Urunk, Istenünk,)

    kedd (Uram, mi Urunk,)

    szerda (Mondj áldást, lelkem,)

    csütörtök (Boldogok mindazok,)

    péntek (Boldog az az ember,)

    szombat (Te lettél, Uram, menedékünk)

Évk.6

    hétfő (A dicséret áldozatát)

    kedd (Áldja meg Isten az ő népét:)

    szerda (Bemutatom néked, Uram,)

    csütörtök (Urunk, Istenünk)

    péntek (Boldog az a nemzet,)

    szombat (Áldom a te nevedet, Uram,)

Évk.7

    hétfő (Király az Úr, a mi Istenünk,)

    kedd (Bízzad az Úrra sorsodat,)

    szerda (Békességben élnek, Uram,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Vezess engem, Uram,)

    szombat (Örökkévaló az Isten irgalmas jósága,)

Évk.8

    hétfő (Örvendezzetek, igazak:)

    kedd (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    szerda (Mutasd meg nekünk, Istenünk,)

    csütörtök (A magasságos egek,)

    péntek (Kedvét találja az Úr az ő népében,)

    szombat (Amit az Úr megszabott,)

Évk.9

    hétfő (Boldog az az ember,)

    kedd (Készséges az igaz ember szíve:)

    szerda (Lelkem hozzád emelem,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Áldjad, lelkem, az Urat,)

    szombat (Áldott legyen az élő Isten,)

Évk.10

    hétfő (Ízleljétek és lássátok,)

    kedd (Ragyogtasd fel arcodat)

    szerda (Szent vagy, Urunk,)

    csütörtök (Isten dicsősége)

    péntek (Bemutatom néked, Uram,)

    szombat (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

Évk.11

    hétfő (Megmutatta az Úr nekünk)

    kedd (Áldjad, lelkem, az Urat,)

    szerda (Boldog az az ember,)

    csütörtök (Hűség és igazság,)

    péntek (Az Úr mindig megmenti)

    szombat (Ízleljétek és lássátok,)

Évk.12

    hétfő (Boldog az a nemzet,)

    kedd (Uram, ki lakhat)

    szerda (Sohasem felejti az Isten)

    csütörtök (Adjatok hálát az Úrnak,)

    péntek (Íme, ilyen áldásban részesül,)

    szombat (A mi Urunk, Istenünk)

Évk.13

    hétfő (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    kedd (Jóságodat, Uram,)

    szerda (A szegény felkiáltott az Istenhez,)

    csütörtök (Az Úr színe előtt járok,)

    péntek (Adjatok hálát az Úrnak,)

    szombat (Dicsérjétek az Urat,)

Évk.14

    hétfő (Uram, Istenem,)

    kedd (Uram, Istenem,)

    szerda (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

    csütörtök (Emlékezzetek a csodás tettekre,)

    péntek (Te vagy, Urunk, Istenünk,)

    szombat (Keressétek az Urat, alázatos lelkek,)

Évk.15

    hétfő (Az Úr a mi segítségünk,)

    kedd (Keressétek az Urat, alázatos lelkek,)

    szerda (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    csütörtök (Sohasem felejti az Isten)

    péntek (Veszem az üdvösség kelyhét,)

    szombat (* mivel szeretete örökké megmarad.)

Évk.16

    hétfő (Énekeljünk az Úrnak,)

    kedd (Énekeljünk az Úrnak,)

    szerda (Mennyei kenyeret)

    csütörtök (* dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.)

    péntek (Uram, Istenem,)

    szombat (A dicséret áldozatát)

Évk.17

    hétfő (Adjatok hálát az Úrnak,)

    kedd (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    szerda (Szent vagy, Urunk,)

    csütörtök (Mily kedves a te hajlékod,)

    péntek (Örvendjetek Istennek,)

    szombat (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

Évk.18

    hétfő (Örvendjetek Istennek,)

    kedd (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    szerda (Emlékezzél meg, Uram, rólunk,)

    csütörtök (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    péntek (Szüntelenül arra gondolok,)

    szombat (Szeretlek, Uram, Istenem,)

Évk.19

    hétfő (Jeruzsálem, szentek otthona,)

    kedd (Az Úr osztályrésze)

    szerda (Áldott legyen az Isten,)

    csütörtök (Alleluja!)

    péntek (* mivel szeretete örökké megmarad.)

    szombat (Istenem, te vagy nékem)

Évk.20

    hétfő (Emlékezzél meg, Uram, rólunk,)

    kedd (A mi Urunk, Istenünk)

    szerda (Hatalmadnak, Uram,)

    csütörtök (Íme, eljövök, Uram,)

    péntek (Áldjad, lelkem, az Urat,)

    szombat (Íme, ilyen áldásban részesül,)

Évk.21

    hétfő (Népében az Úr kedvét találja,)

    kedd (Te megvizsgáltál, Uram,)

    szerda (Te megvizsgáltál, Uram,)

    csütörtök (Uram, menedékünk lettél)

    péntek (Örvendjetek, igazak, az Úrban,)

    szombat (Eljön az Úr a népekhez)

Évk.22

    hétfő (Urunk, Istenünk érkezik,)

    kedd (Hiszem, hogy meglátom az Úr javait)

    szerda (Isten irgalmában bízom)

    csütörtök (Megmutatta az Úr nékünk)

    péntek (Járuljatok az Úr színe elé)

    szombat (Isten megsegít engem,)

Évk.23

    hétfő (Isten megmenti életem;)

    kedd (Jóságos az Isten:)

    szerda (Jóságos az Isten:)

    péntek (Istenem, te vagy nékem)

    szombat (Legyen áldott örökkön-örökké)

    csütörtök (Minden lélek)

Évk.24

    hétfő (Áldott legyen a mi Urunk,)

    kedd (Uram, Istenem,)

    szerda (Urunk és Istenünk,)

    csütörtök (Urunk és Istenünk,)

    péntek (Boldogok a lélekben szegények,)

    szombat (Járuljatok az Úr színe elé)

Évk.25

    hétfő (Hatalmas dolgot)

    kedd (Isten házába indulunk,)

    szerda (Áldott legyen az élő Isten,)

    csütörtök (Népében az Úr kedvét találja,)

    péntek (Bízzál, én lelkem, Istenben,)

    szombat (Az Úr úgy őriz minket,)

Évk.26

    hétfő (Felépíti az Úr Siont,)

    kedd (Velünk van az Isten,)

    szerda (Ragadjon ínyemhez a nyelvem,)

    csütörtök (Amit az Úr megszabott,)

    péntek (Ments meg minket, Urunk,)

    szombat (A szegények imáját)

Évk.27

    hétfő (A pusztulásból kimentetted életem,)

    kedd (Ha számon tartod a vétkeket, Uram,)

    szerda (Jóságos Uram, Istenem,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Igazságban ítéli meg Isten)

    szombat (Örvendjetek, igazak, az Úrban,)

Évk.28

    hétfő (Megmutatta az Úr nékünk)

    kedd (Istenünk dicsőségét)

    szerda (Uram, te megfizetsz minden embernek,)

    csütörtök (Ha számon tartod a vétkeket, Uram,)

    péntek (Te vagy menedékem)

    szombat (Sohasem felejti az Isten)

Évk.29

    hétfő (Áldott az Úr, atyáink Istene,)

    kedd (Íme, eljövök, Uram,)

    szerda (Az Úr a mi segítségünk,)

    csütörtök (Boldog az az ember,)

    péntek (Igazságodra oktass engem,)

    szombat (Ez az istenkeresők népe,)

Évk.30

    hétfő (A mi Urunk, Istenünk)

    kedd (Hatalmas dolgot)

    szerda (Irgalmadban bízom,)

    csütörtök (Szabadíts meg, Uram,)

    péntek (Jeruzsálem, szentek otthona,)

    szombat (Urunk, Istenünk)

Évk.31

    hétfő (Uram, hallgass meg engem)

    kedd (Őrizd meg lelkemet)

    szerda (Boldog az az ember,)

    csütörtök (Hiszem, hogy meglátom az Úr javait)

    péntek (Az Úr megmutatta üdvösségét)

    szombat (Áldom a te nevedet, Uram,)

Évk.32

    hétfő (Vezess engem, Uram,)

    kedd (Hálát adok az Úrnak)

    szerda (Kelj föl, Istenünk,)

    csütörtök (A te igéd örök igazság,)

    péntek (Istenünk dicsőségét)

    szombat (Emlékezzetek a számos csodára,)

Évk.33

    hétfő (Kelts életre engem, Uram,)

    kedd (Fölkarolt és megvédett engem)

    szerda (Betölt engem színed látása,)

    csütörtök (Aki szeplőtelenül járja az élet útját,)

    péntek (Te uralkodsz mindenen,)

    szombat (Ujjongva örvendek, Istenem,)

Évk.34

    hétfő (* dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.)

    kedd (* dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.)

    szerda (* dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.)

    csütörtök (* dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.)

    péntek (* dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.)

    szombat (* dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem