Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsoltár: vasárnapok" énekei:

Advent 1.

    A (Isten házába indulunk,)

    B (Téríts meg minket, Istenünk,)

    C (Hozzád emelem a lelkem,)

Advent 2.

    A (Napjaiban az igazság virága nyíljék,)

    B (Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,)

    C (Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,)

Advent 3.

    A (Jöjj el, Urunk, Istenünk:)

    B (Lelkem ujjongva hirdeti)

    C (Ujjongj és zengjél háladalt,)

Advent 4.

    A (Urunk, Istenünk érkezik:)

    B (Hadd énekeljem örökké)

    C (Téríts meg minket, Istenünk,)

Évk.2.

    A (Íme, eljövök, Uram,)

    B (Íme, eljövök, Uram,)

    C (Hirdessétek minden népnek,)

Évk.3.

    A (Világosságom az Isten,)

    B (Utaidat mutasd meg nékem,)

    C (Uram, Istenem,)

Évk.4.

    A (Boldogok, akik lelkükben szegények:)

    B (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    C (Ajkam hirdeti,)

Évk.5.

    A (Az igaz ember világít,)

    B (Dicsérjétek az Urat,)

    C (Angyalaid előtt zsoltárt éneklek,)

Évk.6.

    A (Boldogok, akik Isten útján járnak,)

    B (Te vagy, Uram, menedékem,)

    C (Boldog az az ember,)

Évk.7.

    A (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    B (Gyógyítsd meg lelkemet, Uram,)

    C (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

Évk.8.

    A (Lelkem, bízzál Istenben:)

    B (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    C (Mennyire jólesik nékem,)

Évk.9.

    A (Légy oltalmazó sziklám,)

    B (Örvendjetek Istennek,)

    C (Menjetek el az egész világra,)

Évk.10

    A (Boldog, akinek útja szeplőtelen,)

    B (Az Úrnál az irgalom,)

    C (Dicsőítelek, Uram,)

Évk.11.

    A (Mi vagyunk az Isten népe,)

    B (Mennyire jólesik nékem,)

    C (Bocsásd meg, Uram bűnömet,)

Évk.12.

    A (Uram, hallgass meg engem,)

    B (Adjatok hálát az Úrnak,)

    C (Hozzád vágyódik szívem,)

Évk.13.

    A (Hadd énekeljem örökké)

    B (Dicsőítelek, Uram,)

    C (Te vagy, Uram, Istenem)

Évk.14.

    A (Istenem és királyom, magasztallak téged:)

    B (Szemünk az Úrra tekint,)

    C (Minden föld Istent dicsérje.)

Évk.15.

    A (Jó földbe hullott a tanítás magja,)

    B (Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,)

    C (1) (Alázatosak, keressétek az Istent,)

    C (2) (Az Úr végzése igaz,)

Évk.16.

    A (Urunk, édes Istenünk,)

    B (Az Úr nékem pásztorom,)

    C (Uram, ki lakhat)

Évk.17.

    A (Törvényedet szívből szeretem,)

    B (Megnyitod kezedet, Istenem,)

    C (Amely napon hozzád kiáltok,)

Évk.18.

    A (Megnyitod kezedet, Istenem,)

    B (Mennyei kenyeret)

    C (Uram, menedékünk lettél)

Évk.19.

    A (Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,)

    B (Ízleljétek és lássátok,)

    C (Boldog az a nemzet,)

Évk.20.

    A (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,)

    B (Ízleljétek és lássátok,)

    C (Uram, irgalmadban ments meg engem,)

Évk.21.

    A (Örökké tart, Uram, a te irgalmad:)

    B (Ízleljétek és lássátok,)

    C (Menjetek el az egész világra,)

Évk.22.

    A (Hozzád vágyódik szívem,)

    B (Uram, ki lakhat)

    C (Jóságodban Istenünk,)

Évk.23.

    A (Bár hallgatnátok ma Isten szavára:)

    B (Áldjad, lelkem, az Urat,)

    C (Te lettél, Uram, menedékünk,)

Évk.24.

    A (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

    B (Az Úr színe előtt járok,)

    C (Felkelek és útnak indulok,)

Évk.25.

    A (Közel az Úr azokhoz,)

    B (Isten megsegít engem,)

    C (Dicsérjétek az Urat,)

Évk.26.

    A (Emlékezzél meg, Uram,)

    B (Az Úr végzései igazak,)

    C (Áldjad lelkem az Urat,)

Évk.27.

    A (Isten kedves szőlője)

    B (Életünknek minden napját,)

    C (Bár hallgatnátok ma Isten szavára,)

Évk.28.

    A (Otthonom lesz az Isten háza)

    B (Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,)

    C (Az Úr megmutatta üdvösségét,)

Évk.29.

    A (Adjatok az Úrnak dicsőséget,)

    B (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

    C (Segítségünk az Úr nevében van,)

Évk.30.

    A (Szeretlek, Uram, Istenem,)

    B (Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,)

    C (A szegény felkiáltott az Istenhez,)

Évk.31.

    A (Őrizd meg lelkemet)

    B (Szeretlek, Uram, Istenem,)

    C (Istenem és királyom, magasztallak téged,)

Évk.32.

    A (Hozzád vágyódik szívem,)

    B (Áldjad, lelkem, az Urat, *)

    C (Betölt engem színed látása,)

Évk.33.

    A (Boldog az az ember,)

    B (Védelmezz engem, Istenem,)

    C (Eljön az Úr ítélni a földet,)

Évk.34. Krisztus király

    A (Az Úr nékem pásztorom,)

    B (Az Úr országol, *)

    C (Isten házába indulunk,)

Karácsony 2.

    ABC (Az Ige emberré lett,)

Nagyböjt 1.

    A (Könyörülj, Urunk, Istenünk,)

    B (Uram, minden utad irgalom és hűség,)

    C (Légy velem, Uram, *)

Nagyböjt 2.

    A (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

    B (Az Úr színe előtt járok,)

    C (Az Úr az én világosságom,)

Nagyböjt 3.

    A (Bár hallgatnátok ma Isten szavára,)

    B (Uram, Istenem,)

    C (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:)

Nagyböjt 4.

    A (Az Úr nékem pásztorom,)

    B (Ragadjon ínyemhez a nyelvem,)

    C (Ízleljétek és lássátok,)

Nagyböjt 5.

    A (Az Úrnál az irgalom,)

    B (Istenem, kérlek téged,)

    C (Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,)

Húsvét 2.

    ABC (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,)

Húsvét 3.

    A (Az élet útját)

    B (Ragyogtasd ránk, Uram,)

    C (Magasztallak, Uram,)

Húsvét 4.

    A (Az Úr nékem pásztorom,)

    B (A kő, amelyet az építők félredobtak,)

    C (Mi az ő népe vagyunk,)

Húsvét 5.

    A (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

    B (Dicsérlek téged, Istenem,)

    C (Istenem és királyom, magasztallak téged,)

Húsvét 6.

    A (Minden föld Istent dicsérje!)

    B (Az Úr megmutatta üdvösségét)

    C (Magasztaljanak, Isten, a népek,)

Húsvét 7.

    A (Hiszem, hogy meglátom az Úr javait,)

    B (Urunk, Istenünk)

    C (Az Úr uralkodik,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem