Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"ZöldKönyv" énekei:

219

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    1 (Jöjj el, Élővíz-forrás,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    2 (Jöjj, igazság forrása,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    3 (Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

220 (Jöjj Szentlélek, szállj le rám,)

221

    Refr (Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,)

    1 (Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek,)

    Refr (Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,)

    2 (Nem taszítalak el, amikor vétkezel,)

    Refr (Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,)

222 (Úgy szerette Isten ezt a világot,)

223 (Glo-oria, gloria, in excelsis Deo!)

224 (Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér.)

225

    1 (Adjunk hálát az Úrnak,)

    Refr (Alleluja! Az Úr az Isten,)

    2 (Az Ő teste és vére,)

    Refr (Alleluja! Az Úr az Isten,)

    3 (Aki Benne hisz, sose szomjazik,)

    Refr (Alleluja! Az Úr az Isten,)

226

    1 (Indulj és menj, hirdesd szavam. Népemhez küldelek Én.)

    Refr (Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.)

    2 (Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat.)

    Refr (Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.)

227

    1 (Uram, Tehozzád futok,)

    2 (Én pedig szüntelen remélek,)

    3 (Hadd legyen most a dalom)

228

    1 (A földről az égre, irgalmat kérve,)

    Refr (Segíts Istenem! El ne hagyj!)

    2 (Bűnbánó szívvel, könnyezve kérünk,)

    Refr (Segíts Istenem! El ne hagyj!)

229

    1 (|:Alleluja:| x6)

    2 (|:Alleluja:| x6)

    3 (|:Alleluja:| x6)

230

    1 (Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt,)

    2 (Alleluja, alleluja, Jézus nem halott,)

    3 (Alleluja, alleluja, Jézus köztünk él,)

    4 (Alleluja, alleluja, Jézus téged vár,)

231

    1 (Ébredj ember, - mély álmodból,)

    Refr (|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,)

    2 (Áldjad lelkem - az Úr nevét,)

    Refr (|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,)

    3 (Minden bűnöd megbocsátja Ő,)

    Refr (|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,)

    4 (Feltámadt Jézus, győztes Király,)

    Refr (|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,)

    5 (És az élet, íme megjelent,)

    Refr (|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,)

232 (|:Uram irgalmazz!:| x3)

233

    1 (A legsötétebb ég alatt,)

    2 (A csillagtalan éjjelen)

    3 (Isten némán hozzám hajol,)

234

    1 (|:Élet van Tebenned,)

    2 (Így dicsérlek életemmel,)

235

    1 (Életünk Krisztus élete,)

    2 (Életünk Krisztus, alleluja,)

236 (Isteni béke, boldog öröm,)

237

    Refr (|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét.)

    1 (Magasztalás és szent öröm.)

    Refr (|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét.)

    2 (|:Mert él az Úr, a feltámadt Király! -)

238

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr,)

    1 (Gyermek született, Fiú adatott nékünk,)

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr,)

    2 (A harmadik napon feltámadott)

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr,)

239

    1 (Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás,)

    Refr (|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,)

    2 (Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem)

    Refr (|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,)

240

    Refr (Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.)

    1 (Hát jöjj, Uram, lásd, tiéd a szívem,)

    Refr. (Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.)

    2 (Oh, vágyom, Uram, ünnepelni Veled!)

    Refr. (Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.)

    3 (Az Úr elé együtt indulunk.)

    Refr. (Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.)

241

    Refr (Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön, hogy Jézus újra visszajön?)

    1 (|:Egy nap, amit úgy vár a szívem,)

    Refr (Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön, hogy Jézus újra visszajön?)

242

    1 (|:Itt állok előtted, kérlek,)

    Refr (|: Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat?)

    2 (|:Szívemből tehozzád száll,)

    Refr (|: Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat?)

243 (|:Tested Jézus értünk függött.:| x4)

244

    1 (|:Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet,)

    2 (|:Confitemini Domino, quoniam bonus,)

245

    1 (|:Várj és ne félj, az Úr jön már.)

    2 (|: Wait for the Lord, whose day is near.)

246

    1 (Álmodtam egy szép világról,)

    2 (Volt egy ember, ki eljött hozzánk,)

    3 (Van egy örök vágy,)

    4 (Ó,gyere már kérlek jöjj velem,)

    5 (Álmodtam egy szép világról,)

    6 (És egymás szemébe bátran nézünk,)

    7 (Van egy örök vágy,)

    8 (Ébred lelkedben egy tiszta vágy,)

247

    Refr (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

    1 (Bánatunk messze elszaladt,)

    Refr (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

    2 (Illattal terhes szél dalol,)

    Refr (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

248

    1 (Dicséret, áldás, örök imádás,)

    2 (Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség,)

    3 (A földről az ég felé kiáltjuk,)

249

    1 (Ó, Lélek jöjj, és szállj le ránk,)

    2 (Ó tűz! Ó láng! Szent vér!)

250 (|:Jézus:| x8)

251

    1 (|:Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid fiának!:|)

    Refr (Hozzád száll énekünk,)

    2 (|:Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak!:|)

    Refr (Hozzád száll énekünk,)

    3 (|:Jézus, Jézus, Jézus Isten Báránya!:|)

    Refr (Hozzád száll énekünk,)

252

    1 (Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya,)

    2 (Jézus Krisztus, Te eljöttél hozzánk,)

    3 (Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz,)

253

    1 (|:Az Úrnak szüksége van rád,)

    2 (|:Az Úrnak szüksége van rám,)

    3 (|:Nekünk szükségünk van Rád,)

    4 (|:Nekem szükségem van rád,)

    5 (|:Neked szükséged van rám,)

254

    1 (Mi csak vándorok vagyunk itt a Földön,)

    2 (S ha földi sátrunk egyszer összedől,)

    3 (|:Áldunk Téged, Imádunk Téged,)

255A

    1 (A mélyből kiáltok Uram Hozzád,)

    2 (Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust,)

    3 (A mélyből kiáltok Uram Hozzád,)

255B

    1 (Dicsőség!)

    2 (Dicsőség!)

    3 (|:Dicsőség neked Istenünk,)

255C (Szent, szent, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

255D (|:Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.)

256 (Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!)

257A (|:Uram irgalmazz!:|)

257B

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk és Istenünk, - mennyei Király,)

    3 (Te elveszed a világ bűneit,)

    4 (Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,)

257C (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

257D (Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit:)

258

    Refr (|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,)

    1 (A kereszt majd áll üresen,)

    Refr (|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,)

    2 (Megjöttem, itthon vagyok,)

    Refr (|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,)

259

    1 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!)

    2 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!)

    3 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!)

    4 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!)

260

    1 (Mennek az asszonyok, - mennek az Úr sírjához,)

    2 (Mennek az asszonyok, - mennek az Úr sírjához,)

    Refr (Mért keresitek Őt, az élőt a holtak között,)

    3 (Jézus megmondta, harmadnapra feltámad,)

    4 (Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk,)

    Refr (Mért keresitek Őt, az élőt a holtak között,)

261

    1 (Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,)

    2 (Áldjon fenn a Hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Áldjon lenn a Víz, csupaszív nénénk, hasznos, szép,)

    4 (Áldjon a szelíd, aki megenged társának,)

    5 (Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk;)

262

    1 (Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár,)

    Refr (|:Áldom az Urat, míg élek,)

    2 (Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,)

    Refr (|:Áldom az Urat, míg élek,)

263

    1 (Örvend a szívem, ujjong a lelkem, Jézus rám talált.)

    Refr (Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.)

    2 (Jöjj a mennyből, a tiszta égből, lélek űzd a bűnt)

    Refr (Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.)

    3 (Mint a szélvész, kiárasztja Lelkét, jöjj Vigasztaló.)

    Refr (Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.)

264

    1 (Áll a fájdalomnak anyja,)

    2 (Ki ne sírna, melyik ember,)

    3 (Krisztusom, ha jő halálom,)

265 (|:Ó, drága Jézusunk, jóságod végtelen,)

266

    1 (Kisfiam, ülj ide mellém,)

    2 (Életünk rövid a földön,)

    3 (Kisfiam, még nagyon kicsi vagy,)

    Refr (Szent, szent, szent az Isten,)

    3 (Kisfiam, még nagyon kicsi vagy,)

    Refr (Szent, szent, szent az Isten,)

267

    1 (Szállj le ránk, Lélek,)

    2 (Hozz bölcsességet, fényt, békességet,)

    3 (Jöjj, heves szél - vész,)

    4 (Szállj le ránk, Lélek,)

268

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    1 (Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,)

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    2 (Ajándékul Lelked küldted el,)

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

269

    1 (Nap, hold, csillagok szépen ragyogjatok,)

    Refr (Szeretünk Téged, Mária, Mária,)

    2 (Édesanyánk melegét, gyermekévek örömét,)

    Refr (Szeretünk Téged, Mária, Mária,)

270

    1 (|:Gyújts éjszakánkba fényt,)

    2 (|:Dans nos obscurités,)

271

    1 (Tárd ki a karod, emeld fel arcodat,)

    Refr (Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!)

    2 (Kelj föl, te halott! Tárd ki a karod!)

    Refr (Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!)

272

    1 (|:Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem,)

    2 (|:Bless the Lord my soul, and bless his holy name,)

273

    1 (|:Jézus életem erőm, békém,)

    2 (|:In the Lord I'll be ever thankful,)

274 (|:Laudate Dominum, laudate Dominum,)

275 (|:Veni Creator, Veni Creator,)

276

    Refr (Táruljatok fel örök kapuk,)

    1 (Jönnek angyalok, szentek,)

    Refr (Táruljatok fel örök kapuk,)

    2 (Népére száll minden áldás)

    Refr (Táruljatok fel örök kapuk,)

    3 (Jézus Krisztus a győztes)

    Refr (Táruljatok fel örök kapuk,)

277

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    1 (Áldjad lelkem Őt, dicsérd teremtőd,)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    2 (Hálát adjatok, áldást mondjatok)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    3 (Erős vár az Úr, menedéket nyújt)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    4 (Áldom Őt, az Üdvözítőt)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    5 (Áldott légy, Istenünk)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    6 (Új szövetség, szent véredért,)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    7 (Hatalmas az Úr, jóságos az Úr)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    8 (Szentek, angyalok, szeráf kórusok,)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    9 (Áldott légy Atya, és Egyszülött Fiad,)

    Refr (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

278 (A béke napja közel,)

279

    1 (A Föld és az ég, asztalunknál összeér,)

    2 (Jézus vére és teste az Élet itala és étele.)

280

    1 (Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van Teveled.)

    2 (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja.)

281

    Refr (Ébredj fel te, ki bűnben jársz.)

    1 (Kellj fel és ragyogjál, bűnödből tisztuljál.)

    Refr (Ébredj fel te, ki bűnben jársz.)

    2 (Áldjad én lelkem Őt, dicsérjed Teremtőd,)

    Refr (Ébredj fel te, ki bűnben jársz.)

282

    Refr (|:Jöjj hozzám, légy velem,)

    1 (Szeretetre vágyom, kell egy hű barát,)

    Refr (|:Jöjj hozzám, légy velem,)

283

    Refr (Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,)

    1 (Áldjuk az Ég Urát, aki megáldott minket Szent Fiában,)

    Refr (Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,)

    2 (Atyánk küldött el, hogy jó hírt hozz az embereknek.)

    Refr (Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,)

    3 (Imádunk Téged lélekben és igazságban,)

    Refr (Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,)

    4 (Benne élet volt, az Élet volt a világosság,)

    Refr (Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,)

284

    1 (|:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr,)

    2 (|:Bonum est confidere in Domino,)

285A (Jézus Krisztus eljöttél, hogy felemeld a bűnös embert,)

285B

    1 (Dicsőség, dicsőség,)

    2 (Dicsőség Neked örömeinkért,)

285C (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

285D (|:Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,)

286

    Refr (Jöjj, hívunk, jöjj,)

287

    1 (|:Ne féljetek, örüljetek!)

    2 (|:Nie bójcie się!)

288

    1 (Megszülettem, Te adtad életem,)

    Refr (Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,)

    2 (Elindultam életemnek útján,)

    Refr (Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,)

289

    1 (|: Mária édesanyám, Béke királynéja,:|)

    2 (|:Gospa majka moja, Kralica Mira:|)

290

    1 (|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|)

    2 (|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|)

    3 (|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|)

    4 (|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|)

    5 (|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|)

291

    1 (Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz?)

    Refr1 (Jöjjetek hozzám, lássátok!)

    Refr2 (Jöjjetek hozzám, érintsetek!)

    2 (Mester, mit tegyek, hogy életem legyen,)

    Refr1 (Jöjjetek hozzám, lássátok!)

    Refr2 (Jöjjetek hozzám, érintsetek!)

292 (Szeretet Istene, szeretet Istene)

293

    1 (Áldott az Úr, az én kőváram,)

    Refr (Uram, micsoda az ember,)

    2 (Új éneket éneklek most néked,)

    Refr (Uram, micsoda az ember,)

    3 (Közel van az Úr az Őt hívókhoz,)

294

    1 (Kenyered és borod táplál engem,)

    2 (Amíg veled járok én az úton,)

    3 (Leborulva hálát adok néked,)

    4 (A te tested éltessen bennünket.)

    5 (A te véred által menekült meg)

295 (Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét)

296 (Szívem Telve van Veled. Drága Jézus, hű Megváltóm)

297 (|:Király vagy, király vagy, Jézus Király!:|)

298 (Hatalmas vagy, erős Isten,)

299

    1 (Jöjj, itt az idő, hogy ébredj,)

    Refr (Egyszer minden nyelv megvallja)

    2 (Jöjj itt az idő, hogy dicsérd,)

    Refr (Egyszer minden nyelv megvallja)

300

    1 (Nagy öröm az Urat dicsérni,)

    Refr (Tánccal, tapssal, muzsikával,)

    2 (Betöltöd szívem örömöddel,)

    Refr (Tánccal, tapssal, muzsikával,)

    3 (Olyan az igaz, mint a pálma,)

    Refr (Tánccal, tapssal, muzsikával,)

301

    Refr (Az |:Úrra vár a szívem,)

    1 (Te látod minden utam)

    Refr (Az |:Úrra vár a szívem,)

    2 (Ma Téged hívlak Uram,)

    Refr (Az |:Úrra vár a szívem,)

    3 (Oh, mentsd meg életemet,)

    Refr (Az |:Úrra vár a szívem,)

302

    1 (Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen)

    2 (Legyen fölöttük korlátlan úr rendelkezésed, csak)

303

    1 (Köszönöm neked, Istenem,)

    2 (Köszönöm neked, Jézusom,)

    3 (Ennél is még tovább mentél,)

    4 (Á-á-á... Atyánk vagy!)

304

    Refr (Röpke fohászként száll a dal)

    1 (Élsz vagy utazol bárhol,)

    2 (Nem vagyok egyedül az úton,)

    Refr (Röpke fohászként száll a dal)

305

    Refr (Anyánk vagy az égben,)

    1 (Csöndes jelenlét, aggódó anya,)

    Refr (Anyánk vagy az égben,)

    2 (Hét tőrrel átjárt, fájdalmak szíve,)

    Refr (Anyánk vagy az égben,)

    3 (Minden ember anyja, igaz menekítő,)

    Refr (Anyánk vagy az égben,)

306

    1 (Menedékem az Isten,)

    2 (Nem félek hát,)

307

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

    1 (Sionnak leánya dalolj örömödben,)

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

    2 (Így szól Adonáj, örülj Jeruzsálem,)

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

    3 (Ne félj, Sion lánya, mert eljegyeztelek,)

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

    4 (Ő a te királyod, Izrael,)

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

    5 (Örül az Úr néked, a te Istened,)

    Refr (Dícsérd az Úr nevét)

308 (Szentlélek, köszöntünk)

308A (|:Ünneplek, éneklek Istenem, az Úr előtt,)

308B (Gyönyörű, gyönyörű,)

309 (Jézus, megígérted azt, hogy)

310

    1 (Immár a nap leáldozott...)

    Refr (Álmodjék Rólad a szívünk,)

    2 (Adj nékünk üdvös életet,)

    Refr (Álmodjék Rólad a szívünk,)

    3 (Kérünk Mindenható Atyánk,)

    Refr (Álmodjék Rólad a szívünk,)

    4 (Mikor lecsukjuk két szemünk,)

    Refr (Álmodjék Rólad a szívünk,)

311

    Refr (|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|)

    1 (Dicsérjük Őt, áldjuk az Urat,)

    Refr (|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|)

    2 (Jézus az éjbe fényt hozott,)

    Refr (|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|)

    3 (Vigyük a jó hírt: Jézus él!)

    Refr (|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|)

312

    Refr (Az Úr jön, ha hívom, hisz Ő az erőm,)

    1 (A hegyre nézek: mert onnét várom Őt.)

    2 (Ő ad nékem erőt, az Úr az őrizőm.)

    3 (Nem szunnyad sohasem, ki őrzi Izraelt.)

    4 (Nem árt néked a nap, sem éjszaka a hold,)

    5 (Mert minden utadon az Úr vigyáz reád,)

313

    Refr (|: Megújult a szívünk, megáldja életünk)

    1 (Jézus adta a fényt szívünkbe,)

    Refr (|: Megújult a szívünk, megáldja életünk)

    2 (Ím az éjszaka véget ért már:)

    Refr (|: Megújult a szívünk, megáldja életünk)

    3 (Téged áld az imánk, oh Jézus,)

    Refr (|: Megújult a szívünk, megáldja életünk)

314

    Refr (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    1 (|:Kelj fel, tündökölj, hiszen a fényed eljött,)

    Refr (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    2 (|:Jönnek mind a népek a te fényeidhez,)

    Refr (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    3 (|:Idegenek építik fel újra várad)

    Refr (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

315

    Refr (Ave Maria, oh, légy menedékünk!)

    1 (Oh, boldog Asszony, fogd a kezünket!)

    Refr (Ave Maria, oh, légy menedékünk!)

    2 (Te igent mondtál égi Atyádnak,)

    Refr (Ave Maria, oh, légy menedékünk!)

    3 (Kérünk, az úton mindig velünk járj!)

    Refr (Ave Maria, oh, légy menedékünk!)

316

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    1 (Angyalok serege ünnepel,)

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    2 (Jó Atyánk, örök Alkotónk,)

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    3 (És mikor engedetlenül elhagyott,)

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    4 (Így mikor az idő betelt,)

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    5 (Jézus él, Krisztus újra él,)

    Refr (Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,)

    6 (Jó Atyánk, örök Istenünk,)

317

    Refr (|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.)

    1 (Szállj le reánk, jöjj, ki hallod imánk, ki mindig velünk jársz:)

    Refr (|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.)

    2 (Életadó, jöjj, ki ismered jól, az Isten titkait!)

    Refr (|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.)

    3 (Békehozó, jöjj ma Bátorító, Jöjj, és adj reményt!)

    Refr (|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.)

318

    Refr (Jöjj, zengd velem az Úr nevét!)

    1 (Lelkem áldja az Urat, mert rám tekintett.)

    Refr (Jöjj, zengd velem az Úr nevét!)

    2 (Íme boldognak nevez az összes nemzedék,)

    Refr (Jöjj, zengd velem az Úr nevét!)

    3 (Mert az Isten eltöröl minden hatalmast,)

    Refr (Jöjj, zengd velem az Úr nevét!)

    4 (Hűséges az Istenünk minden időben!)

    Refr (Jöjj, zengd velem az Úr nevét!)

319

    Refr (Krisztusnak teste és vére van itt.)

    1 (Mikor eljött az óra, hogy Jézus)

    Refr (Krisztusnak teste és vére van itt.)

    2 (Eme kenyérben és borban hisszük,)

    Refr (Krisztusnak teste és vére van itt.)

    3 (A Szentostyát magunkhoz véve,)

    Refr (Krisztusnak teste és vére van itt.)

320

    Refr (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

    1 (Énekkel áldjuk együtt Istenünket,)

    Refr (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

    2 (Oly nagy az Istenünk és oly irgalmas,)

    Refr (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

    3 (Dicsérjük Istenünket cimbalommal,)

    Refr (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

    4 (Istenre, Megváltónkra vár a lelkünk,)

    Refr (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

321 (Csak Benned bízom, Uram, én Istenem.)

322

    Refr (Atya, áldott legyél!)

    1 (Jó Atyánk, örök Alkotónk,)

    Refr (Atya, áldott legyél!)

    2 (Jézusunk, a mi Pártfogónk,)

    Refr (Atya, áldott legyél!)

    3 (Szállj le ránk, Lélekistenünk!)

    Refr (Atya, áldott legyél!)

323

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

    1 (Isten úgy szeret minket,)

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

    2 (Jézus, Ő a jó Pásztor, ismeri övéit,)

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

    3 (Jézus, Ő a mi Fényünk,)

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

    4 (Jézus, Ő a Megváltónk,)

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

    5 („Mondd Uram, hová mennénk?”)

    Refr (Dicsérje föld és az ég,)

324

    Refr (Krisztusnak teste s vére lett)

    1 (A kenyér, amit eszünk, már nem kenyér,)

    Refr (Krisztusnak teste s vére lett)

    2 (Isten, akit szolgálunk, nem távollevő.)

    Refr (Krisztusnak teste s vére lett)

    3 (Én vagyok az élet kenyere.)

    Refr (Krisztusnak teste s vére lett)

    4 (Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.)

    Refr (Krisztusnak teste s vére lett)

    5 (Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,)

325 (|:Jézus, Neked élek,)

325A (Óh Uram,)

326

    1 (Jöjjetek az Úrhoz,)

    2 (Szóljatok az Úrhoz,)

    3 (Daloljatok Néki,)

    4 (Táncoljatok Néki,)

    5 (Tapsoljatok Néki,)

326A (Életem Tiéd, én átadom Neked,)

327

    Refr (Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,)

    1 (Vártam a percet és eljött a nap,)

    Refr (Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,)

    2 (Maradj még, kérlek, Te légy a tűz!)

    Refr (Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,)

328

    1 (Bármerre lépsz, bármerre jársz,)

    Refr (Jöjj, mert örök haza vár)

    2 (Kereszt a jel,)

    Refr (Jöjj, mert örök haza vár)

    3 (Messze a holnap,)

329

    1 (Jézus, én Téged választottalak,)

    2 (Hát, jöjj, és élj velem)

330

    Refr (Kegyelme árad ránk,)

    1 (Szárnyaival betakar,)

    Refr (Kegyelme árad ránk,)

331

    1 (Hallod hangját a szélnek,)

    2 (Fújjad könnyű-papír életem,)

    3 (Tisztít, gyógyít a Lélek,)

332

    1 (Kié lesz majd az életem?)

    Refr (Mária mondta: úgy legyen,)

    2 (Kezedbe teszem sorsomat,)

    3 (Őrizzed, óvjad szívemet,)

    Refr (Mária mondta: úgy legyen,)

333

    Refr (Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!)

    1 (Tudom, hogy küldesz engem)

    Refr (Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!)

    2 (Háromszor kérdezel...)

    Refr (Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!)

334

    Refr (|:Út, igazság!)

    1 (Te vagy az út,)

    2 (Sötétségben éltem én,)

    3 (Hogyha elborít az árny,)

    Refr (|:Út, igazság!)

335

    1 (A bolond homokra épített… (3x))

    2 (Az okos sziklára épített… (3x))

    2 (Építsd életed Krisztusra… (3x))

336

    1 (Odaadnám az életemet)

    2 (A bűnömet bánom. Utamat járom,)

    3 (Odaadom az életemet.)

337

    1 (Édes Jézus, légy vendégünk,)

    2 (Aki ételt, italt adott,)

338

    1 (Neked szól ez a dal,)

    2 (Hát jöjj, dalomban)

    3 (Neked hála! Dicsérlek én!)

    4 (Neked szól ez a dal,)

    5 (Miként Dávid király,)

    6 (Neked hála! Dicsér a nép!)

339

    1 (A halotti sírnak ajtaján)

    2 (Dicsőség az Úrnak!)

    3 (Ujjong a lelkem! Életem)

340

    1 (Kicsi vagyok én, mégse félek én,)

    2 (|: Boldog is vagyok, az is maradok,:|)

    3 (|:Erdőn, réteken száll az énekem,:|)

    4 (|:Utcán, tereken nem hagy el sosem,:|)

341

    1 (Jézusom, Jézusom,)

    2 (Köszönöm, Jézusom,)

    3 (Köszönöm, Jézusom,)

    4 (Köszönöm, Jézusom,)

    5 (Állj mindig mellettem,)

    6 (Add, Uram, Jézusom,)

342

    1 (Betlehemben fényes csillag volt az égen,)

    Refr (|: Jézus Király itt vagyunk már,)

    2 (Három király boldog volt, hogy Téged láthatott,)

    Refr (|: Jézus Király itt vagyunk már,)

343

    1 (Életre szökő vízforrás, szomjazom utánad,)

    2 (Sebemnek gyógyító olaj, kiszáradt lelkem)

    3 (Kitárt karom, Arcod ragyog, magasztalás)

344

    1 (Eljött a Földre az Úr, a Király!)

    2 (|:Ajtódnál megáll és szelíden vár,)

345

    1 (Istenem virrasztva kereslek,)

    2 (Mikor ágyamon elkerül az álom,)

    3 (Jöjj el, ragadj magaddal Uram!)

346 (|: Anyád, méhétől fogva kiválasztottalak,)

347

    1 (Szeráf kórusokkal zengem énekem)

    Refr (|:Szent szent szent szent)

    2 (Dicsőséged betölti)

    Refr (|:Szent szent szent szent)

348

    1 (Téged vár,)

    2 (Vessző kél Izáj törzséből,)

    3 (Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,)

349

    1 (Megnyílt az ég és megjelent)

    2 (A menyasszony hófehérre mosta ruháját)

350 (|:Két angyal ül a sírkövön)

351

    1 (Veni Creator, Veni Creator,)

    Refr (Jöjj Szentlélek, teremts újjá,)

    2 (Érints meg, jöjj!)

    Refr (Jöjj Szentlélek, teremts újjá,)

    3 (Te vagy, ki átölelsz, ha félek,)

    Refr (Jöjj Szentlélek, teremts újjá,)

    4 (Te vagy, ki szomjúságom oltod,)

    Refr (Jöjj Szentlélek, teremts újjá,)

    5 (Veni Creator, Veni Creator,)

352 (Én vagyok az Élet Kenyere.)

353

    1 (Hát nem tudod és nem hallottad,)

    2 (Ellankadnak az ifjak,)

354

    1 (Nézzétek a szolgám!)

    2 (|:Betegségeinket viselte,)

355

    1 (Gazdagon megáldalak,)

    2 (Én El Shaddáj vagyok,)

356

    Refr (|:Jézus itt van, jöjj hát!)

    1 (Tudom régóta már,)

357

    1 (Te vagy a szőlő én a hajtás.)

    2 (Jézus, Te azt mondtad:)

    3 (Ebben a kenyérben,)

358

    1 (Vágyom az Úrra szüntelen,)

    Refr (|:Hadd teljek be a Te lényeddel,)

    2 (Átkarolsz szerelmeddel,)

359

    1 (Az igaz virul, mint a pálma,)

    Refr (Mert az Úr táplálja őt,)

    2 (Fejem fölemelted, Uram!)

360

    1 (Egykor a világnak éltünk,)

    Refr (Krisztussal életre keltett minket,)

    2 (Nem akarta, hogy eltévedjünk,)

361

    Refr (|:Alleluja, alleluja,)

    1 (Nagy Isten, imádunk,)

    2 (Új Jézus, Téged áldunk!)

    3 (Szentlélek, Téged várunk!)

    Refr (|:Alleluja, alleluja,)

362

    Refr (Magasztaltassál fel)

    1 (Könyörülj rajtam, Istenem!)

    2 (Szárnyad oltalmában)

363

    1 (|:Mindent elvetek,)

    2 (Jól tudom,)

    3 (Mindent el kell felejtenem,)

364

    1 (Ó Uram, én Istenem!)

    Refr (Mert irgalmad jobb,)

    2 (Ajkam ujjong, és örvend a szám,)

365

    1 (Bárány, égi Bárány,)

    2 (Istennek bárány,)

    3 (Bárány égi Bárány,)

366

    1 (Az Úr sziklánk,)

    Refr (Nézzük majd Siont,)

    2 (Kelj fel hát Urunk,)

367

    1 (Síró kicsiny ember voltál,)

    Refr (|:Izzó Tűz, lobbanj fel!)

    2 (Gyakran rám tör a félelem,)

    Refr (|:Izzó Tűz, lobbanj fel!)

368

    1 (Uram, Te ismersz, mert átlátod szívem,)

    Refr (Ha feltölteném a hajnal szárnyát,)

    2 (Hová is mehetnék el Lelked elől,)

369

    1 (Te az Élet vagy, és a Feltámadás!)

    Refr (|:Jöjj ki! Lázár, jöjj ki!)

    2 (Isten megadja neked, bármit is kérsz!)

370

    1 (Neked éneklek, jó Uram!)

    2 (Fogadd életem, Uram,)

    3 (Bűneimet elveszed,)

371

    Refr (|:Gyertek be az Úr templomába,)

    1 (Szem nem látta fül nem hallotta,)

372

    1 (Az élet gyakran megviselt,)

    Refr (Szeretet áradt a szívembe,)

    2 (Tudtam, hogy már szabad vagyok.)

    3 (Vágyom, hogy szolgáljak Neked!)

    Refr (Szeretet áradt a szívembe,)

373

    Refr (|: Jézus él, Jézus él!)

    1 (Láttam Őt, előttem állt,)

    2 (Először nem ismertem fel,)

    3 (Menj testvéreimhez, vidd el a hírt,)

374

    1 (Nem is ismertelek még,)

    Refr (Vér és víz, engem életre hív.)

    2 (Mindent odaadtál nekünk,)

    Refr (Vér és víz, engem életre hív.)

    3 (Vér és víz: Téged új életre hív!)

375 (Ó Jézusom, hű Megváltóm!)

376

    1 (Kiszáradt, üres pusztaság,)

    Refr (Eljöttél, érints meg, ébressz fel!)

    2 (Megnyitod életem sírboltját,)

377 (A reményem csak Te vagy,)

377A

    Refr (|: Jézus él, Jézus él!)

    1 (Láttam Őt, előttem állt,)

    2 (Először nem ismertem fel,)

    3 (Menj testvéreimhez, vidd el a hírt,)

378 (A menyasszony hív a Lélekkel:)

379

    Refr (Zengő dallal magasztalom Istent,)

    2 (Oltalmazz engem Istenem,)

    Refr (Zengő dallal magasztalom Istent,)

    3 (Szüntelenül magam előtt látom az Urat,)

    Refr (Zengő dallal magasztalom Istent,)

    4 (Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában,)

380

    1 (Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja)

    2 (Al-le-lu-ja, alleluja, alleluja!)

381

    Refr (Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.)

    1 (Mert úgy várunk és kiáltunk)

    Refr (Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.)

    2 (Tömlöcajtók nyíljanak meg,)

    Refr (Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.)

382

    1 (Ó, Mária, üdvözlégy!)

    2 (Áldott Te vagy egyedül,)

    3 (Isten anyja, mi Atyánk!)

382A (Gyönyörködöm,)

383

    1 (Isten, és Istenem)

    2 (Lelkem eltelik Veled,)

384 (Ó drága Jézusunk,)

385 (Táplálj minket testeddel,)

386

    1 (Hozzád akarok tartozni,)

    2 (Téged akarlak ismerni,)

387 (Szűz Mária, bizodalmunk,)

388 (Szívem csendben az Úrra figyel,)

389 (Énekszó és örömujjongás)

390 (Megmentettél, Téged dicsér háladalom.)

391

    1 (Legyen áldás az úton,)

    2 (Legyen áldás az úton,)

    3 (Legyen áldás az úton,)

    4 (Legyen áldás az úton,)

392

    1 (Jézus, Messiás, neve)

    Refr (|:És aki hallja, az mondja,)

    2 (Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága)

    Refr (|:És aki hallja, az mondja,)

393

    1 (Jöjj Szentlélek szállj le ránk,)

    2 (Jöjj, ki árvák Atyja vagy)

    3 (Jöjj, Te vagy a Vigasztalás,)

    4 (Gondok között nyugalom,)

    5 (Jöjj és töltsd be híveid)

    6 (Semmi, semmi nélküled)

    7 (Mosd meg, amit a szenny belep,)

    8 (Ami dermedt, élesztgesd,)

    9 (Benned minden bizalom,)

    10 (Adj érdemre jobbulást,)

394 (Urunk, küldd el a Szentlelked)

394A (Ave Maria, Ave Maria,)

395

    1 (Üdvözlégy, Mária malaszttal teljes,)

396

    1 (Mint az agyag, mely puha még,)

    Refr (|:Jövök hozzád, Jé-zus, jövök hozzád, Jé-zus:|)

    2 (Mint szárazföld, ha szomjazik,)

    3 (Mint éjjeli őr, várja a hajnalt,)

397

    1 (Jézus, neved oly csodálatos.)

    2 (Jézus, Sáron legszebb rózsája,)

    3 (Jézus, eljövendő nagy király,)

398

    1 (Megkötöm magamat Isten kötelével.)

    2 (Magamat megkötni nehéz nekem Uram,)

    3 (Megkötöm magamat baráti kötéllel,)

399 (Bizony, hiszem, hogy meglátom)

400 (Ne félj Sion, ne lankadjon kezed!)

401

    1 (Én lelkem áldjad az Urat,)

    2 (Bizalmam benned van Uram,)

402

    1 (Jézus a fényem, üdvösségem)

    2 (Elrejt engem hajlékában,)

    3 (Szent utadra taníts meg engem,)

402A (Adjunk hálát Istennek,)

403 (Ott lélegzel a fában,)

404 (|:Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget,)

405

    Refr (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    1 (|:Az ég és föld zengje áldott nevedet.:|)

406 (Hozzád száll az énekem,)

407

    1 (Atyám, szerelmed erős és végtelen!)

    Refr (Áldalak téged Jézus, imádlak téged Jézus,)

408 (Uram, odanyújtom a lázas kezem!)

409 (|:Kiáltok az Úrhoz, mert méltó,)

410

    1 (|:Jézus itt jár, és minket megérint:|)

    2 (|:Hogyha áthalad közöttünk Názáreti Jézus,)

411 (Életem Tiéd, én átadom neked.)

412 (|:Kiáltok az Úrhoz,)

    Refr (Szabaddá tesz engem)

413

    1 (Uram, Neked adom szívem, szerelmed legyőz engem.)

    2 (Könnyek völgyén vándorlok én,)

414

    1 (Szeretet Lelke jöjj,)

    2 (Ha megtöröd szívem keménységét,)

415

    1 (Ünnepre hívtál össze Jézus,)

    Refr (Várjuk, hogy megjelenj előttünk,)

416 (Ó Jézus, a Te lényed tökéletes!)

417

    1 (Fiam, egyetlen kincsem vagy,)

    Refr (Minden dal, ami elér,)

    2 (Fiam, az életed nagy kincs, fiam,)

418

    1 (Az egész föld felett Te vagy az Úr s Király!)

    2 (Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó.)

419 (A szentlélek leszáll és minden megváltozik,)

420 (|:Ez az a dal)

421

    1 (A magasból nyúlt le, hogy felvegyen,)

    2 (|:Fényed megtörte az éj uralmát,)

    Refr (|:És örökre együtt leszünk már)

422

    1 (Áldás, méltóság és erő,)

    2 (|:Betölti dicsőséged az egész Föld színét!)

423 (A kegyelem árad, és árad és árad)

423A (Szálljunk fel! Indul a vonat tovább!)

424

    1 (A Te méltóságod csendjében)

    2 (Ölelj körül engem teljesen,)

    Refr (|:Úgy vágyom eléd állni,)

425 (A Mester itt van, ma is gyógyít,)

426

    1 (|:Az Úrnak szüksége van rád,)

427 (|:Szentlélek jöjj,)

428

    1 (Elindulunk égő szívvel és)

    Refr (Ragyogj hát új fénnyel, a sötét,)

    2 (Igazság szóljon és szeretet,)

429 (Egy test és egy Lélek,)

430

    1 (Én még mit sem tudtam rólad,)

    Refr (Jézus, Te vagy minden álmom,)

    2 (Köszönöm, hogy minden nap)

431 (|:Hazamegyek, ez a világ nem a hazám.)

432

    1 (Fúj a szél a mennyből,)

    2 (Áldott felhők gyűlnek,)

    3 (Tűz száll ránk az égből,)

434 (Jézus véred megtisztít, véred)

434

    1 (Minden nap veled leszek,)

    Refr (Ne félj én népem,)

435 (Jöjj a Szentek Szentjébe,)

436

    1 (|:Szeretlek Jézus, jobban mindennél!:|)

    Refr (Jézus a biztos szikla!)

437 (Több erőt, több szeretetet,)

438

    1 (Minden időben áldom,)

    2 (Érezd és lásd, hogy jó az Úr,)

    3 (Megkerestem az Urat,)

    4 (Az Úr angyala tábort jár)

439 (|:Kelj fel, mert a Fény eljött,)

440

    1 (Most Illés napjait éljük,)

    2 (Lásd, Ő jön fenn a felhőkön,)

    3 (Most Ezekiel napjait éljük,)

441 (Ó, én hiszek Jézusban!)

442

    1 (Amilyen érték az arany és édes a méz,)

    2 (Messze tőlem gyenge moraj szól,)

    3 (Minden fásult, kiégett lelkész,)

443 (Dicsérlek, imádlak,)

444

    1 (Ó mily csodás, és mily dicső,)

    2 (Királysága eljött, szívünk így kiált:)

445

    1 (Felmagasztaljuk Neved.)

    2 (Az égből jöttél közénk,)

    2 (A halálból az életre,)

446

    1 (Rejts el engem rejtekedben,)

    2 (Vezess el engem a rengetegbe,)

447

    1 (Keresem az arcodat zúgó)

    2 (Kopár szirtek zord hegyek,)

448 (Ímhol jő mennyasszonyod,)

449 (Kezemben kalapács, kezedben szegek:)

450 (Légy hideg vagy légy meleg,)

450A (A Te kertjeid már virágoznak bennem)

451 (|: A csendes éj, nyugalmat áraszt,)

    Refr (A holdfényes égen)

452 (|:Némán nézel az égre fel)

    2 (|:A Hold vendége a Nap, a Nap vendége a Hold,)

    3 (Az Ég vendége a Föld, a Föld vendége az Ég,)

453

    1 (Még nem tudom, a szűk ösvény hozzád merre vezet?)

    Refr (Mária, minden ember édesanyja,)

    2 (A legtöbb földi szép elmúlik, és aztán fáj nagyon!)

    Refr (Mária, minden ember édesanyja,)

454 (Kell, hogy érezd: Ő óvja minden léptedet)

455

    1 (Isten engem úgy segéljen, sose hagyjam el,)

    2 (Uram, méltó nem vagyok, hogy hajlékomba jöjj,)

456 (|:Hogyha csak mustármagnyi hitetek is volna,)

    Spanyolul (|:Si tu verias fe cómo)

457

    Refr (|:Csak Jézus, Ő az Úr)

    1 (Egyszer minden ember új világra ébred)

    Refr (|:Csak Jézus, Ő az Úr)

    2 (Fenn az égen ragyog majd az új Fény)

    Refr (|:Csak Jézus, Ő az Úr)

458

    1 (Szólhatok bár angyalok nyelvén,)

    2 (Mert a szeretet nem múlik el,)

    3 (Legyen nékem hegymozgató hitem,)

    3 (Amikor még gyermek voltam)

    4 (Csak a szeretet nem múlik el,)

459

    Refr (Reményünk Krisztus, csak Te vagy,)

    1 (Nézd, szemünkben ezredéves könny ragyog némán,)

    2 (|:Ah, hol vagy...)

    3 (Hisszük, Te szeretetből értünk jöttél, szenvedtél halált.)

    4 (Zúgnak a harangok, délidőben, szívünk mélyén szól.)

    5 (Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk,)

460

    1 (A földet égtakaróval,)

461

    1 (|:Csak a csend ölel át:|)

    Solo (Nyisd, nyisd meg a csend kapuját,)

    2 (|:Csak a csend ölel át:|)

462

    1 (Ez az én testem.)

    Refr (|:Ezért légy a megtört, élő áldozat!)

463

    1 (Várok egy hangra, egy hallhatatlanra)

    2 (Nem kell a kérdés és nem kell a válasz, ó)

    3 (Várok egy hangra, egy hallhatatlanra)

    Refr (Valami ég itt legbelül,)

    4 (Van még tenger a láthatáron túl!)

    Refr (Valami ég itt legbelül,)

464

    1 (Lelkemben vágylak, szomjazom utánad, hát jöjj felém!)

    2 (Hát érints meg engem perzselő szeleddel,)

    3 (hogy újra érezzem, hogy élek én,)

465

    1 (Ha egyedül élsz, s minden álmod elhagyott,)

    2 (Mert Jézus az Úr, minden sebet Ő gyógyít.)

    Refr (Újra légy enyém, újra légy enyém,)

466

    1 (Van egy ország a láthatáron túl,)

    2 (Van egy név, a végső győztesé,)

467

    1 (Már fogynak a holnapok,)

    2 (Vágyom a hangodat,)

    Refr (Végtelen, szólíts meg engem Végtelen!)

    3 (Már fogynak a holnapok,)

    4 (Hallom a hangodat,)

    Refr (|:Végtelen, szólíts meg engem Végtelen!)

468

    1 (Ha hozzám érsz, látom ami láthatatlan.)

    2 (Ha hozzám érsz, hallom ami hallhatatlan.)

    Refr (A hangok a lelkemből,)

    3 (Ha hozzám érsz, értem ami érthetetlen.)

    Refr (|:A hangok a lelkemből,)

469

    1 (Tudom, hogy eljöttél, a padon vízcsepp ragyog.)

    2 (Látom, látom a fát, nyesett csonka karját.)

    3 (Betonkorsóba zárva félve pihen a víz.)

    Refr (|:Ha nem könnyezne az ég, mondd miből élnél még?:|)

    4 (Gyönge a fűszál, az égre tör, földhöz ragad újra.)

    Refr (|: Ha nem könnyezne az ég, mondd miből élnél még?:|)

470

    Refr (Békesség veletek. Alle-alleluja!)

    1 (Ó, áldott béke, ragyogjál a szívünkbe:)

    2 (Ó, áldott béke, tündökölj a szemünkbe:)

    Refr (Békesség veletek. Alle-alleluja!)

    3 (Ó, áldott béke, áradjál a lelkünkbe:)

    Refr (Békesség veletek. Alle-alleluja!)

471

    1 (Isten a szépség, Isten a jó,)

    Refr (|: Téged Isten dicsérünk,)

    2 (Isten a nappal, Isten az éj,)

    Refr (|: Téged Isten dicsérünk,)

472

    Kyrie (Irgalmazz énnekem, jó Atyám,)

    Glória (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek!)

    Sanctus 1 (Mindenségnek Istene,)

    Refr (|:Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!)

    2 (Áldott az Úr nevében,)

    Refr (|:Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!)

    Agnus Dei 1 (Bűneinket égi Bárány)

    2 (Bűneinket égi Bárány)

    3 (Bűneinket égi Bárány)

    Communatio (Nem vagyok rá méltó,)

473

    Halleluja (Halleluja)

    Gloria (|:Gloria in excelsis De-o!)

    Sanctus (|: Sanctus, sanctus,)

    1 (Pleni sunt coeli et ter-ra, gloria tu-a!)

    2 (Benedictus qui venit in nomine domini!)

    Agnus Dei (Ag-nus De-i, qui)

474

    1 (Én Uram Istenem vigyázz ránk!)

    2 (Szeretet fénye ég mibennünk!)

    3 (|:Kérd értünk Fiadat,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem