Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zengő énekszó" énekei:

---- Advent ----

1

    1 (Csillagoknak teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (Hálát adjunk az Istennek,)

3

    1 (Menj el siettséggel,)

    2 (Isteni titkaim)

    3 (Légy gyors szolgálatban,)

    4 (Az emberi nemzet,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát,)

4

    1 (Mennyből alászállott, mennyből alászállott Úr angyala.)

    2 (Tárd fel azért, kérlek, tárd fel azért, kérlek, szűz kebledet.)

---- Karácsony ----

7

    1 (A kis Jézus megszületett, örvendjünk.)

    2 (Pásztorokhoz jött először a követ,)

8

    1 (Arany szárnyú angyal száll a földre le.)

    2 (Hirdeti az angyal: Jézus született.)

9

    1 (Betlehemben csendes a táj, csak a pusztán legel a nyáj.)

    2 (Jó hírt mondok én most néktek: Megszületett üdvösségtek!)

10

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van.)

    2 (A jel, melyet leltek: jászolban egy gyermek.)

11

    1 (Csendes éj, szent nyugalom,)

    2 (Csendes éj, szent nyugalom,)

    3 (Csendes éj, boldog éj, a világ álma mély.)

    4 (Csendes éj, boldog éj,)

12

    1 (Eljött a nap, mit várva vártunk,)

    2 (Köszönjük néked, édes Jézus,)

    3 (Ha elmúlik majd a karácsony,)

17

    1 (Kyrie elejszon!)

    2 (Kyrie elejson!)

    3 (Kyrie elejson!)

18

    1 (Leszállt az ég dicső Királya közénk az üdvnek hajnalán.)

    2 (Angyalok ajkán zeng az ének, mert földre szállott az Élet.)

    3 (Dicsénekem örvendve zengem, ó kisded Jézusom, Neked.)

19

    1 (Ó Betlehem kis városa, csend szálla már reád.)

    2 (Mert Krisztust szülte Mária, s míg minden lény pihen,)

    3 (Ó Betlehem szent gyermeke, itt is kér egy sereg,)

20

    1 (Ó boldog Betlehem, áldások városa.)

    2 (Még a vész fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Mért zokogsz oly nagyon, messze van még a nap,)

    4 (Én is leborulok jászol trónod előtt,)

23

    1 (Üdvözlégy Betlehemben szült Jézus teste s vére,)

---- Nagyböjt ----

24

    1 (Bíborpiros szép rózsa nyílik a Golgotán.)

    2 (Felkiált nagy jajszóval: mennyei angyalok!)

    3 (Szent János és Magdolna karjaiba dőlve)

    4 (Rettenetes fájdalmak szent szívét szaggatják,)

    5 (Szomorú, bús özvegyek, elhagyatott árvák,)

25

    1 (Kesergve jönnek, ó Atyánk, elődbe híveid.)

    2 (Te véreddel pecsételéd meg azon szent igét,)

26

    1 (Kiterjeszté az éj szárnyát az Olajfa hegy felett,)

    2 (E bús fohász Krisztus ajka szívszaggató hangja volt.)

    3 (Szent Atyádnál szólj mellettünk, nagy kínt látott szenvedő.)

29

    1 (Szerettél engemet, szeretlek Tégedet én Jézusom.)

    2 (Ha pokol nem volna, s mennyország elmúlna, én Jézusom!)

    3 (Adj csendes kimúlást, lelki boldogulást, én Jézusom!)

---- Húsvét ----

30

    1 (Alleluja, alleluja! Megváltónk feltámadott!)

    2 (Alleluja, alleluja! Istennek örök hála.)

31

    1 (Alleluja! Örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt!)

    2 (Alleluja! Áldozattal járulunk az oltárhoz,)

32

    1 (Felnyalott a sír homálya, alleluja!)

    2 (Égből lejött a Szeretet, alleluja!)

33

    1 (Feltámadt dicsőségesen Istennek szent Fia.)

    2 (Megdicsőült szent testének fénylenek sebei.)

---- Jézusról ----

37

    1 (A mi hű barátunk, Jézus, fájdalmunkat viseli,)

    2 (Ha nehéz az éltútunk, hogy lelkünk is fáj belé,)

    3 (Vállunkon bár súlyos terhek, szívünk sajog egész nap,)

38

    1 (Ajtód előtt állok, állok,)

    2 (Ajtód előtt állok, állok,)

    3 (Érted viseltem keresztet,)

39

    1 (Ameddig Jézus él,)

    2 (Jó pásztor Ő nagyon,)

    3 (Mikor leszáll az est,)

    4 (Ha lábam tévedez,)

42

    1 (Csöndben száll le már az este,)

    2 (Maradnék, de várnak otthon,)

45

    1 (Hol vagy Jézus? Lelkem sír utánad, mint virág a harmatcsepp után.)

46

    1 (Itt vagyunk a szentmisén,)

    2 (Felajánljuk önmagunk,)

    3 (Kenyér és bor helyébe)

53

    1 (Szeretni vágylak, édes Jézus, szívemnek éke s mindene,)

    2 (Borús szemembe könny gyülemlik, szívemre fájdalom tapad,)

54

    1 (Szeretni vágylak Jézusom, szerelmed hogyha láthatom,)

---- Máriáról ----

55

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat,)

    3 (És ha elközelgett a végórám,)

57

    1 (Boldogságos szent Szűz, drága Anyánk,)

58

    1 (Csillagsugaras égi Szűzanyánk,)

    2 (Éltünknek útja, hogyha rosszra vitt)

60

    1 (Elárvult nép ajkán fölcsendul az ének:)

    2 (Mennyi vihar tépi, mennyi bánat száll rá,)

69

    1 (Mária, Isten temploma, mezők legékesb liljoma,)

77

    1 (Ó égi Szűz, ó Mária, csüggedőknek szép remény.)

82

    1 (Ó Mária, Te békekirálynő, a bűnösöknek enyhe vigasz.)

87

    1 (Szép májusi nap volt, virágzott Iria,)

    2 (Iszonyú háború ölte a népeket,)

    3 (Három kis gyermeket ért az a kegyelem,)

    4 (Te meghagytad nekik ó drága Szűzanyánk,)

    5 (Te nyújtottad nekik Szeplőtlen Szívedet,)

    6 (Fatima szent Szűze, ó édes jó Anyánk,)

88

    1 (Szép vagy ó Mária, kegyes és szelíd,)

89

    1 (Szűzanyánk Mária, Hozzád fohászkodunk,)

    2 (Te vagy, ki felemelsz amidőn elesünk,)

91

    1 (Tehozzád száll dalunk, ó tenger csillaga,)

93

    1 (Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes,)

---- Oltáriszentségről ----

96

    1 (Imádlak tégedet, drága nagy Szentség.)

98

    1 (Isten, kinek csodás fényessége áthatol a szentség lepelén,)

    2 (Édes Jézus, egyetlen szerelmem, Halld fohászom, halld buzgó imám.)

104

    1 (Üdvözlégy, ó áldott drága nagy Szentség,)

    2 (Imádlak Tégedet teljes erőmből.)

    3 (Mikor szent Testedet magamhoz veszem,)

---- Szentekről ----

105

    1 (Áldjuk a földön Isten szegénykéjét,)

    2 (Otthona nincsen, foltos a ruhája,)

    3 (Fekszik a földön, hamu lett az ágya,)

    4 (Boldog Ferencet énekszóval áldjuk.)

    5 (Áldott az Isten, igazán ítélő,)

108

    1 (Kinek szaván minden dalol az ég és föld határán,)

    2 (Mind Mózes bokra Hóreben, égő tűz volt a lelked,)

    3 (Ki szétragyogtad, szent Követ, a Krisztus arca fényét,)

112

    1 (Ó szent Antal kérve kérünk, bajainkban Te légy velünk.)

113

    1 (Pádua szentje, csodatevő szentünk.)

    2 (Dicséred Istent fenn a menny honában,)

114

    1 (Gyötrelmek vak éjszakáján vért virágzott a világ,)

    2 (Rabtársáért ment halálba, millióknak gyújtva fényt.)

    3 (Máriának szent lovagja, földi termés égi fán,)

115

    1 (Isten embere páter Pio,)

---- Vegyes ----

120

    1 (Álmod úgy valósul meg, ha apránként építesz,)

    2 (Álmod úgy valósul meg, (ha) szánsz időt a szépre,)

121

    1 (Bús gyermekid imádkoznak, hallod Atyánk, hallod,)

    2 (Bús gyermekid imádkoznak, hallod Atyánk, hallod,)

122

    1 (Engem az Úr ragadott el magához,)

    2 (Szép ezüst ékszer: anyám búcsúcsókja,)

    3 (Nem értitek mivé lettem e percben,)

    4 (Az Ő hatalmas szent aranykeze most)

    5 (Én nálam szebbet senki sem dalolhat,)

    6 (Most sanda szem bután rám meredhet,)

    7 (És fönn a halmon minden, aki tiszta,)

    8 (Ó szálljatok ezüst galambok: évek,)

    9 (Akkor lehull a szemről minden fátyol,)

123

    1 (Föl, föl a szívekkel szépséges hív mátkapár,)

    2 (Föl, föl a szívekkel szépséges hív mátkapár,)

124

    1 (Hints meg Istenem izsóppal, s megtisztulok általa,)

125

    1 (P: Istenem, Te megvizsgáltál és jól ismersz engemet,)

    2 (P: E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom,)

    3 (P: És ha messze tengeren túl szállnék hajnalszárnyakon,)

    4 (P: Áldalak, mert bámulandó mind, amit kezed művel,)

    5 (P: Ó, mi végtelen felőled eszméimnek serege,)

    6 (P: Ó, bár messze távoznának mindazok kik ellened)

    7 (P: És azért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet,)

129

    1 (Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet.)

134

    1 (Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem,)

    2 (Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére)

    3 (Virrasszon fölöttem gondviselő szemed,)

    4 (Szűzanyám, s őrangyalom, legyetek énvelem,)

139

    1 (Beszéljek bár különféle nyelveken,)

    2 (Ismerjek bár minden titkot, titkos tudományt,)

    3 (És ha minden vagyonomat felégetem is,)

    4 (A szeretet oly türelmes, a szeretet oly jó.)

    5 (Mindent eltűr, mindent elhisz,)

144

    1 (A házasságot, Uram, Te rendelted,)

    2 (Add, hogy kegyelmed, melyet mostan nyertek,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem