Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsoltár: votív" énekei:

Az egész egyházért

    1 (Minden földre * elhat szózatuk.)

    2 (Emlékezzél meg, Uram * irgalmasságodról.)

    3 (Ne hagyj magamra.* Uram, megmentő Istenem!)

    4 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * minden nemzet téged magasztaljon!)

    5 (Hirdessétek minden népnek,* mondjátok el az Úr csodás tetteit.)

    6 (Menjetek el az egész világra, alleluja * tanítsatok minden népet!)

    7 (Megmutatta az Úr a népek előtt * üdvözítő jóságát. )

    8 (Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.)

    9 (Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!)

    10 (Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. )

Pápa vagy püspök választáskor

    1 (Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.)

Zsinat vagy papi összejövetelkor

    1 (Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.)

Papokért

    1 (Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!)

    2 (Minden földre * elhat szózatuk.)

    3 (A te arcodat keresem, * Uram, Istenem!)

    4 (Boldogok, Uram, mindazok, * akik a te házadban laknak.)

    5 (Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.)

Az egyházi szolgálatban élőkért

    1 (Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.)

    2 (Hálát adok az Úrnak * minden időben!)

    3 (Hirdessétek minden népnek,* mondjátok el az Úr csodás tetteit.)

Szerzetesekért

    1 (A te tanításod, Uram, * lélek és élet.)

    2 (Ne hagyj magamra, * Uram, megmentő Istenem!)

    3 (Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd szavamra! )

    4 (Boldog az az ember, * aki az Urat féli.)

    5 (Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.)

    6 (Ifjak és szüzek, * dicsérjétek az Úr nevét!)

Papi és szerzetesi hivatásokért

    1 (Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!)

    2 (A te arcodat keresem, * Uram, Istenem!)

    3 (Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem, azt amit kívánsz.)

    4 (Boldogok, Uram, mindazok, * akik a te házadban laknak.)

Világi hícőkért

    1 (Irgalmasságodat mutasd meg, Uram, * és üdvösséget add meg nékünk!)

    2 (Isten népe vagyunk * és legelőjének nyája!)

    3 (Nem bűneink szerint bánik vélünk * a mi Urunk, Istenünk.)

    4 (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, * könyörületre hajlik szíve. )

    5 (Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! )

A keresztények egységéért

    1 (Gyűjtsd össze, Urunk, népedet, * és őrizz minket, miként nyáját a pásztor!)

    2 (Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.)

    3 (Isten népe vagyunk * és legelőjének nyája!)

    4 (Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!)

    5 (A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.)

    6 (Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.)

    7 (Örvendjetek Jeruzsálemmel, és ujjongjatok, * mindnyájan, akik szeretitek őt!)

Az evangélium terjedéséért

    1 (Minden földre * elhat szózatuk.)

    2 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * minden nemzet téged magasztaljon!)

    3 (Ismerjék meg üdvösségedet * az összes nemzetek.)

    4 (Hirdessétek minden népnek,* mondjátok el az Úr csodás tetteit.)

    5 (Menjetek el az egész világra, alleluja * tanítsatok minden népet!)

    6 (Megmutatta az Úr a népek előtt * üdvözítő jóságát. )

    7 (Meglátta a föld minden határa * Istenünk üdvözítő jóságát.)

    8 (Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!)

Az üldöztetést szenvedő keresztényekért

    1 (Boldogok mindazok, * akik benned bíznak Uram.)

    2 (Ne hagyj magamra.* Uram, megmentő Istenem!)

    3 (Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.)

    4 (Könyörülj rajtunk, Uram,* könyörülj rajtunk!)

    5 (Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.)

    6 (Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.)

Hazáért, államért stb.

    1 (Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.)

    2 (Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, * és mi szabadok leszünk!)

    3 (Népéhez szól az Isten, * és hirdeti a békét.)

    4 (Isten népe vagyunk * és legelőjének nyája!)

    5 (Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.)

    6 (Boldog az az ember, * aki bőséges adományt oszt a szegényeknek.)

    7 (Adj békét, Uram, azoknak, * akik benned bíznak.)

    8 (Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.)

    9 (Könyörülj rajtunk, Uram,* könyörülj rajtunk!)

    10 (Az Úr építi nekünk a házat, * és őrzi a várost.)

A béke és az igazságosság megőrzéséért

    1 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.)

    2 (Népéhez szól az Isten, * és hirdeti a békét.)

    3 (Adj békét, Uram, azoknak, * akik benned bíznak.)

A kiengesztelődésért

    1 (Istenem, kérlek téged: * teremts bennem tiszta szívet!)

    2 (Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.)

Háború vagy zavargások idején

    1 (A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.)

    2 (Népéhez szól az Isten, * és hirdeti a békét.)

Polgári év kezdetén

    1 (Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.)

    2 (Boldogok a lélekben szegények,* mert övék a mennyek országa.)

    3 (Ti elsősorban az Isten országát * és annak igazságát keressétek!)

    4 (Kezünk munkáját, * kísérje áldásod Urunk!)

Az emberi munka megszenteléséért

    1 (Kezünk munkáját, * kísérje áldásod Urunk!)

    2 (Az Úr építi nekünk a házat, * és őrzi a várost.)

Vetés idején

    1 (Hallgass meg minket, * Urunk, üdvözítő Istenünk!)

    2 (Teremtményeid, Uram, * betöltik a földet.)

    3 (Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.)

Terménybetakarítás idején

    1 (Földünk megadta gyümölcsét, * megáldott minket Isten, a mi Istenünk.)

    2 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * minden nemzet téged magasztaljon!)

    3 (Nagyszerű dolgokat * művelt az Úr vélünk.)

Éhínség idején és az éhezőkért

    1 (Egyenek a szegények * és lakjanak jól!)

    2 (Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.)

    3 (Boldog az az ember, * aki ad a szegényeknek.)

A menekültekért és száműzöttekért

    1 (Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!)

    2 (Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.)

    3 (Az Úr az én segítségem, * aki a mennynek és a földnek alkotója.)

Betegekért

    1 (Te, Uram, lelkemet megmentetted, * hogy el ne vesszem.)

    2 (Hallgasd meg könyörgésemet, Uram * és kiáltásom jusson eléd!)

Földrengés eső tiszta időért, vihar vagy bármilyen szükségben

    1 (Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, * és mi szabadok leszünk!)

    2 (Irgalmasságodat mutasd meg, Uram, * és üdvösséget add meg nékünk!)

    3 (Könyörülj rajtunk, Uram,* könyörülj rajtunk!)

    4 (Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.)

Hálaadás Istennek

    1 (Urunk, Istenünk, * dicső nevedet magasztaljuk!)

    2 (Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! )

    3 (Szent neved mindig megvallom * irgalmadért és igaz voltodért.)

    4 (Áldom a te nevedet, Uram, * örökkön-örökké.)

Bűnök bocsánatáért

    1 (Könyörülj rajtam, Istenem, * mivel vétkeztem ellened!)

    2 (Nem bűneink szerint bánik vélünk * a mi Urunk, Istenünk.)

    3 (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, * könyörületre hajlik szíve. )

    4 (Ha számontartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?)

A szeretet ajándékáért, családokért, jóbarátokért

    1 (Népéhez szól az Isten, * és hirdeti a békét.)

    2 (Isten népe vagyunk * és legelőjének nyája!)

Bántalmazóinkért

    1 (Fordulj felém, Uram, * figyelj könyörgésem szavára!)

    2 (Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, * könyörületre hajlik szíve. )

A jó halál kegyelméért

    1 (Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.)

A szentháromságról

    1 (Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.)

Isten irgalmáról

    1 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.)

A szent keresztről

    1 (Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?)

    2 (Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.)

    3 (Istenbe vessed bizodalmadat: * ő majd táplál téged.)

    4 (Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint!)

    5 (Vártam, hogy valaki együttérez vélem, * de nem vigasztalt meg senki.)

    6 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.)

A legszentebb Oltáriszentségről

    1 (Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.)

    2 (Ízleljétek és lássátok, * hogy milyen édes az Úr!)

    3 (Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem, azt amit kívánsz.)

    4 (Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.)

    5 (Az Úr Jézus Krisztus, aki pap mindörökké Melkizedek rendje szerint * kenyeret és bort áldozott.)

    6 (Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.)

    7 (Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.)

    8 (Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.)

    9 (Aki eszi ezt a kenyeret, * az örökké élni fog.)

Krisztus, örök főpapról

    1 (Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem, azt amit kívánsz.)

Jézus szent nevéről

    1 (Adjatok hálát az Úrnak, * és magasztaljátok nevét!)

    2 (Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! )

A mi urunk, Jézus Krisztus drága véréről

    1 (Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem, azt amit kívánsz.)

    2 (Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.)

Jézus szentséges szívéről

    1 (Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból!)

    2 (Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.)

    3 (Emlékezzél meg, Uram * irgalmasságodról.)

    4 (Kegyes az Isten hozzánk: * jóságával eltölt mindent.)

    5 (Tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű!)

    6 (Ízleljétek és lássátok, * hogy milyen édes az Úr!)

    7 (Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokon, kik őt félik.)

A szentlélekről

    1 (Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.)

A Boldogságos Szűz Máriáról

    1 (Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.)

    2 (Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.)

    3 (Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd szavamra!)

    4 (Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! )

    5 (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten: * szent az ő neve.)

    6 (Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!)

A Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja

    1 (Te vagy a mi büszkeségünk: * néped magasztal téged.)

Szűz Mária Szent neve

    1 (Nagyot művelt velem a hatalmas Isten: * szent az ő neve.)

    2 (Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!)

A Szent angyalokról

    1 (Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.)

    2 (Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.)

Szent Józsefről

    1 (Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.)

    2 (Kezünk munkáját, * kísérje áldásod Urunk!)

A Szent Apostolokról

    1 (Minden földre * elhat szózatuk.)

Szent Péter és Pál apostolokról

    1 (Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.)

Szent Péter apostolról

    1 (Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.)

Szent Pál apostolról

    1 (Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!)

Mindenszentekről

    1 (Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Urunk.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem