Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Unitárius" énekei:

1

    1 (Sóhajtva vár,)

    2 (Oh, te ki fent vagy,)

2

    1 (Isten szent házába bémegyek, az én Uram eleibe.)

3

    1 (Az Urnak házában)

4

    1 (Uram, templomodba gyűltünk,)

5

    1 (Élő Isten, egybegyűltünk,)

6

    1 (Teremtő nagy Isten!)

7

    1 (Ím bejöttünk, édes Atyánk, szent hajlékodba,)

8

    1 (Kongva, bongva, bús harangszó, hívtál, meghallgatlak.)

    2 (Árva szív, ne tépelődj már, hallod, hív az Úr szava.)

9

    1 (Szent templomodba, Istenünk,)

    2 (Oh, jöjj az Úrnak házába)

10

    1 (Oh jer, borulj le bánatunk,)

11

    1 (Uram, te templomodba léptem)

12

    1 (Ím bejöttünk templomodba,)

13

    1 (Buzgóságra szíveinket,)

14

    1 (Számadásra, bűnbánatra)

15

    1 (Igaz Úristen,)

    2 (Te légy én bírám,)

16

    1 (Megpihenni, megnyugodni)

17

    1 (Istennek új énekeket,)

18

    1 (Magas mennyégben, nagy dicsőségben uralkodó Atyánk,)

19

    1 (A te népeidet, Uram, immár szánd meg,)

20

    1 (Hajlékodba, templomodba ím bejött jó Atyám,)

    2 (Én Istenem, léqy itt velem, mutasd meg szent arcodat,)

21

    1 (Hozzád imádkozom, Atyám, reggel korán,)

22

    1 (Szomorúan sóhajt szívünk)

23

    1 (Világosság szent atyja,)

24

    1 (Nagy Istenünk, tekints le ránk,)

25

    1 (Oh, jelenj meg, szállj közénk,)

26

    1 (Sóhajtásunk, búsulásunk)

27

    1 (Szívünk szavát küldjük tehozzád,)

28

    1 (Uram, tehozzád kiáltunk,)

29

    1 (Oh meg nem alvó szeretetnek)

30

    1 (Halld meg, Uram, szíveink)

31

    1 (Sorsod hagyd az Urra, s bízzál híven,)

32

    1 (Szeretlek, Isten, véghetetlen,)

33

    1 (Mennyben lakó én Istenem!)

34

    1 (Hívogató harangszóra,)

    2 (Árva szívem bízva tárja)

35

    1 (Szállj föl szállj imánk,)

36

    1 (Szent Istenünk, feléd)

37

    1 (Legyen kedves az áldozat,)

38

    1 (Isten! a roppant egeknek Bölcs, erős alkotója,)

39

    1 (Isten! halld meg szívünknek hálás dobogását,)

40

    1 (Oh, ki mindent látsz és értesz,)

41

    1 (Örök bíró, irgalmas Isten,)

42

    1 (Vedd fel igazságom,)

    2 (Ítéld meg ügyünket,)

43

    1 (Adjunk hálát mindnyájan)

    2 (Édes Atyánk, Istenünk,)

    3 (Légy kegyelmes mihozzánk,)

    4 (Oh, emeld fel szívünket,)

44

    1 (Mennyben lakó hatalom,)

    2 (Megbocsátó Szeretet,)

    3 (Szent Igazság, akarunk,)

45

    1 (Egyetlenegy Istenség!)

    2 (Nagy kegyelmed int felém,)

    3 (Gyógyíts, Uram, engemet,)

46

    1 (Örvendezzünk örömünkben, Felséges Isten!)

    2 (Tarsd meg áldott békességben, Felséges Isten!)

    3 (Hirdettessed szent igédet,)

47

    1 (Szeret, imád, magasztal)

    2 (Dicsőítések felett)

    3 (Kegyelmed adott létet)

48

    1 (Miatyánk, kit fenn ragyogó magasság)

    2 (Országod szálljon le közénk a mennyből.)

    3 (Add meg mindennap kenyerünk, s ne nézd, ha)

    4 (Megkísérlésekbe ne vigy. Gonosztól)

49

    1 (E szent napon örvendezzünk,)

    2 (Mert nagy az Úr és hatalmas,)

    3 (Hit, remény és hív szeretet,)

50

    1 (Vidám szívvel, víg zengéssel)

    2 (Oltalmazónk, segedelmünk)

    3 (Fénysugarát hajnalodnak)

    4 (Szereteted, élő Isten,)

51

    1 (Dicsőséges Úr Isten,)

    2 (A napok ezrei kiáltják: szent, szent, szent,)

    3 (A nappal világában,)

    4 (Imád lelkünk, Úristen,)

52

    1 (Mindenható fővalóság)

    2 (Uralkodó irgalmasság,)

    3 (Téged vallunk és dicsérünk,)

    4 (Tartsd meg a mi szent hitünket,)

    5 (Virágozzék szent vallásunk,)

53

    1 (Mindenható fővaló,)

    2 (Nem hozunk mi semmi mást)

    3 (Oh, te föl nem fogható,)

54

    1 (Mindenható Isten,)

    2 (Szenteld meg, Istenem,)

    3 (Tedd élővé köztünk)

55

    1 (Hozzád jöttünk, Uram,)

    2 (Itt elmarad tőlünk)

    3 (A te templomodban)

    4 (Tekints ránk jó Atyánk,)

56

    1 (Szent színed előtt állunk,)

    2 (Az egeket behintéd)

    3 (Emberek, imádjátok)

57

    1 (Hozzád megyek, Uram, hozzád közel.)

    2 (Utas vagyok. És már lement a nap,)

    3 (Oh, mint ragyog pályám az égbe' fent,)

    4 (S ha majd sasszárnyakon lelkem ragad,)

58

    1 (Mit remegsz, mért háborogsz,)

    2 (Mit remegsz, mért háborogsz, én szívem, mi bántott,)

    3 (Mit remegsz, mért háborogsz, én szívem, mi bántott,)

59

    1 (Téged kereslek könnyeimben,)

    2 (Sötétbe' jártam, tévelyegtem)

    3 (A mindenségben hol a tengely,)

    4 (Titkát a mindenség kitárta)

    5 (Oh, áldott légy, hogy könnyeimben)

60

    1 (Gondviselő jó Atyám vagy,)

    2 (Mint az alélt bús virágra)

    3 (Rám-rám derül ismeretlen)

    4 (Gyenge vagyok, lankadoznak)

61

    1 (Csak tebenned, örök Isten!)

    2 (Légy vezérünk, kegyes Isten! Légy őrző pásztorunk,)

    3 (Oltalmazz édes hazánkban)

62

    1 (Felséges Isten, hálát adunk néked.)

    2 (Mennyei szent felség, házadba jöttünk,)

    3 (Lelkeddel építsd meg a mi elménket,)

63

    1 (Téged illet, Úristen, végtelen dicséret,)

    2 (Mennyen-földön mindenek általad levének,)

    3 (Oh, nagy Isten, minden ím, szent kezed munkája,)

64

    1 (Ide lenn, ott fenn,)

    2 (Sietek hozzád,)

65

    1 (Uram, hol vagy? Kibontja szárnyát lelkem,)

    2 (Uram, hol vagy? Magamba térve kérdem)

    3 (Uram, hol vagy? Határtalan határok)

    4 (Uram, hogy hol vagy, nem, nem kérdezem már,)

66

    1 (Dicsérem az Urat)

    2 (Oly igen nagy jóvoltát)

    3 (Csodálják ezt megértvén)

    4 (Jersze azért felszóval)

67

    1 (Igaz felség, egyedül Úr,)

68

    1 (Oh merre vagy, oh merre tértél,)

    2 (A végtelent elébünk tárta,)

    3 (Szemem világtalan világát)

69

    1 (Ébredjetek fel, lelkeink,)

    2 (Mondják, tüskés a pálya, szűk)

    3 (Téged, hatalmas Úr, kinek)

    4 (Belőled áldás kútfeje,)

70

    1 (Ím kinyíltak, híva hívnak)

    2 (Szent házadba hát beléptem,)

    3 (Szólj, Uram, szólj, dobbanj bennem)

71

    1 (Még nem, még nem szeret)

    2 (Még vak, még lázadoz,)

    3 (Még nem, még nem siet)

    4 (Még nem, nem itta bé)

    5 (Egészen a tiéd,)

    6 (Oh, szólj hozzám, Uram,)

72

    1 (Oh, irgalmas és kegyelmes Atya Úristen,)

    2 (Gondviselő, jó Atyánk vagy mindig minekünk,)

    3 (Értelmünknek homályát te oszlasd, Uram, el,)

73

    1 (Oh, simogasd meg gyötrött lelkemet,)

    2 (Ölelj, ölelj, ha kétség kínja mar)

    3 (Ringasd öledben csitult gyermeked,)

74

    1 (Jó Úr Isten, tekints hozzánk,)

    2 (Azért szólasz így, Úr Isten:)

    3 (Nem hagyom az én nevemet,)

75

    1 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Országunkat megáldotta békével,)

    3 (Balsors akit csapdosva ver, ne féljen,)

    4 (Imádd azért, Jeruzsálem, Uradat,)

76

    1 (Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk,)

    2 (Előtted állunk, örök Úristen,)

    3 (Áldd meg, Úristen, a te népedet,)

77

    1 (Hatalmas Isten, győzhetetlen várunk,)

    2 (Ha kétség kínoz s bánat ér a földön,)

    3 (Ki benned bízik s utaidon halad,)

    4 (Tengerek árján víjjanak bár vészek,)

78

    1 (Teremtő Isten, bármily messze menjek,)

    2 (Közelben s túl a tengereken, távol,)

    3 (Áldalak, teremtőm, mindnyájunknak atyja,)

79

    1 (Kegyelmes Isten,)

    2 (Gyermekségemtől)

    3 (Most is csak benned,)

    4 (Hallgass meg azért)

80

    1 (Áldott napod hogy felhozád.)

    2 (Ha csüggedünk, ha lankadunk,)

    3 (Ne tedd raboddá gyermekedet,)

    4 (Csak kedvet adj, csak lelket adj)

81

    1 (Magasra szárnyalj szívünk hangja,)

    2 (Lelkünket ím elődbe öntjük,)

82

    1 (Dicsérlek tégedet)

    2 (Oh, mely édességes és mely örvendetes,)

    3 (Csak tebenned bíztam mindörökké, Uram,)

    4 (Imhol e mai nap gyarló életemet)

83

    1 (Oh, egyetlen Istenség,)

    2 (Tebenned volt nyugovásunk,)

    3 (Szent igédnek betöltése,)

84

    1 (Atyánk, tehozzád járulunk,)

    2 (Hogy megtartottad életünk)

85

    1 (Uram, terhednek földi hordozóit,)

    2 (S ha nyugtot int a fényes égi vándor,)

86

    1 (Jó Atyánk, az éjszakának messze űzted árnyait.)

    2 (Fáradt testünk fáradalmit)

    3 (Most, Uram, a munka szólít,)

    4 (Légy te, légy ma is vezérünk,)

87

    1 (Éjnek viharnak vége van)

    2 (Virrad, pompában ég kelet,)

    3 (Üdv néked, fénylő, tiszta nap,)

88

    1 (Szétárad ismét szép napod világa,)

    2 (Kiöntöm szívem buzgó háladásban,)

    3 (Atyám, oh, tarts meg mindvégiglen engem,)

89

    1 (Áldjad, én lelkem,)

    2 (Mert megbocsátja)

    3 (Terád vigyáz)

    4 (Reggel felgyújtja,)

    5 (Serkentsd fel ezért)

90

    1 (Kegyes őrző pásztorom,)

    2 (Nappal légy az én napom,)

    3 (Oh, légy nekem mindenem)

91

    1 (Oh, nyisd ki, hajnal, rózsasátradat!)

    2 (Te is, szívem, mely álmaid között)

    3 (Oh, én Atyám, teremtő Istenem,)

    4 (Oh, légy velem, míg dolgozom ma is,)

92

    1 (Én orvosom, megtartó)

    2 (Gondoszlató kezedtől)

    3 (Hadd szálljon hát magasra)

93

    1 (Sebes szárnyon mint rohan)

    2 (Oh, ha ez a rohanás,)

    3 (De jó volna, Istenem,)

    4 (Add, Uram, hogy napjait)

94

    1 (Áldott Isten, napjainknak)

    2 (Oh, lelkünk mily boldog volna,)

    3 (Parancsolj az éjszakának,)

95

    1 (Nő az árnyék, itt az este,)

    2 (Egy nap újra tova szállott,)

    3 (Édes álom, boldog álom,)

96

    1 (Én Istenem,)

    2 (Vigyázz reám,)

    3 (Oh, jól tudom,)

    4 (A láng fényivel)

97

    1 (Istenem, mi gyorsnak tűnnek)

    2 (És az este pihenésre hívja bágyadt tagjaim.)

    3 (De hiába int az éjjel, hogyha lelkem nyugtalan,)

    4 (Mint töltöttem, mint végeztem a napomat, Istenem,)

    5 (Oh, ítélj meg, mindenható és bocsáss meg, hogyha tán)

98

    1 (Maradj velem.)

    2 (Maradj velem,)

    3 (Ne, mint olyan, ki számadásra von;)

99

    1 (Ne küldd le még, Uram, ne küldd napod,)

    2 (Még számot nem veték.)

    3 (Ha semmi vágy hozzád, feléd nem űz,)

100

    1 (Már az ég béalkonyul,)

    2 (Azt, amivel hajnalod,)

    3 (Ha méltatlan szenvedünk,)

    4 (S hogyha fölkel hajnalod,)

101

    1 (Adjunk hálákat az erős Istennek,)

    2 (Mert Isten hozzánk atyai szerelmét,)

    3 (Isten megáldja a benne bízókat,)

    4 (Az Úristennek mindezekért légyen)

102

    1 (Két kezemet összetéve Leborulok, jó Atyám,)

    2 (Védj meg, Uram, áldást hintve)

    3 (Nyisd meg, Atyám, trónodiglan)

103

    1 (Oh mennyei kegyes Atyánk,)

    2 (Te vizsgálod szíveinket,)

    3 (Nincs nekünk más segítségünk,)

    4 (Mutasd azért irgalmadat,)

104

    1 (Vétkeim halomra gyűltek én szegény fejem felett.)

    2 (Hol keressen, hol találjon)

    3 (Itt ül bent és számadásra)

    4 (Szánj meg engem, láss meg engem,)

105

    1 (Téged várlak, én Istenem,)

    2 (Fölülhaladták vétkeim)

    3 (Ne ontsd reám bűneimért)

106

    1 (Reménykedő szívvel)

    2 (Szívemen félelem,)

    3 (Szánd meg könnyhullásom,)

    4 (Bűnömből kitérve,)

107

    1 (Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem,)

    2 (Szárnyad alá vetem az én reménységem,)

    3 (Tehozzád kiáltok, hatalmas Úristen,)

    4 (Kelj fel azért most is, én nagy dicsőségem,)

108

    1 (Könyörülj, Úr Isten,)

    2 (Egyedül ellened vétettem, Istenem,)

    3 (Tisztogasd lelkemet, Uram, irgalmaddal,)

109

    1 (Seregeknek hatalmas nagy királya,)

    2 (lm, előtted megaláztam magamat,)

    3 (Kihez hajtsam búba merült fejemet,)

    4 (Örök Isten, felette irgalmas vagy,)

110

    1 (Mindenható Úristen, mi bűnös emberek,)

    2 (Életünknek rendiben igen megbántottunk.)

    3 (Mindenható Úristen,)

111

    1 (Oh én Uram, szabadító Istenem,)

    2 (Sötét habokba vetettél engemet,)

    3 (Uram, kiáltalak esdve, nyögve én,)

112

    1 (Én Istenem, halld meg az én kiáltásomat,)

113

    1 (Istenem, én benned bízom,)

    2 (Létünk változó hullámin)

    3 (Légy vezérem és taníts meg)

114

    1 (Bocsásd meg, Úr Isten,)

    2 (Az én búsult lelkem)

    3 (Akarna gyakorta)

    4 (Bátorítsad azért,)

115

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben.)

    2 (Az írás rólad,)

    3 (Gyermekségemtől)

    4 (Csak te egyedül)

116

    1 (Én bizodalmam,)

    2 (Szorongó bánat ím körülfogott,)

    3 (Szorongó szívvel hívlak, jöjj, Atyám,)

117

    1 (Oh, Úristen, árva lelkek kegyelmes Atyja,)

    2 (Vedd el a mi szívünknek bús hitetlenségét,)

118

    1 (Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!)

    2 (Sok ideje, hogy már lelkem szomjúhoz, vár)

    3 (Nyisd fel hát karodnak,)

119

    1 (Én nem perlek, én nem merek, igaz bírám, vádolni,)

    2 (Szépen bántál, nem kívántál semmit is erőm felett,)

    3 (Büntetésem, szenvedésem, látom én, hogy csak elér,)

    4 (Sokszor hallom, az irgalom nálad, Atyám, végtelen,)

120

    1 (Mindenható én Istenem,)

121

    1 (Határtalan határokon kit sejt szívünk, agyunk,)

    2 (Évmillió előtted egy arasznyi árva perc,)

    3 (Évmillió előtted egy elrebbent pillanat:)

    4 (Hátán hurcolva aprait a vén idő szalad ...)

    5 (Lefoszlik rólad mind, amit gyűjtél, kuporgatál,)

    6 (S hogy nyomtalan ne fusson el, állíts fel őröket:)

    7 (Határtalan határokon kit sejt szívünk, agyunk,)

122

    1 (Esztendők és idők, Úristen,)

    2 (Nincs változás és elmúlás sincs,)

    3 (Csak minket vár itt, utazókat,)

    4 (Oh, mennyien megérkezének)

    5 (Szeretteink elszólítottad,)

123

    1 (Hozsána! Jön, jön, az Úr Jézus jön,)

    2 (Oh, jertek, jertek, Megváltott lelkek,)

124

    1 (Halgassuk meg figyelmesen Pál apostol-öntésiben,)

    2 (Immár ezért felserkenjünk,)

    3 (Isten szavát meghallgassuk,)

    4 (Őrizkedjünk a vétektől,)

125

    1 (Oh, Isten, ki a törődött szív keservét jól látod)

    2 (Ott függ immár kiterjesztett kezekkel fölszegezve,)

    3 (Elhal énbennem is a szív ezeket elgondolva)

    4 (Vajha azért megtanulnék szenvedésid becsülni,)

126

    0 (Bús harangszó hirdeti)

    1 (Ártatlan bár, bűntelen,)

    2 (Jaj, ki annyit szenvedél,)

    3 (Ember, téged szeretett,)

    4 (Értünk elfolyt, elepedt)

127

    1 (Bús harangszó)

    2 (Oh,mert végső,)

    3 (Visszaretten)

    4 (Szégyenében)

    5 (Hát te, szívem,)

    6 (Oh, ha a fal,)

    7 (Elvérzett,)

128

    1 (Már régen azt beszélték,)

    2 (Jézusunkat megölték,)

    3 (Számtalan sok kínokat)

129

    1 (Élet-halál bírája, mindenható Atyánk,)

    2 (A megnyílt sírhalomról elvétetett a kő,)

    3 (Nem hal meg, ki benne hisz,)

130

    1 (Áldott az Úr, oh, légyen áldott, kegyelme van velünk,)

    2 (Ki életét átküzdte bátran példát mutatva itt,)

    3 (Az élet nem cél önmagában.)

131

    1 (Hajnal mosolyg az éj után,)

    2 (Kong a harang, imára hív,)

    3 (Töviskoszorú, fakereszt,)

    4 (Oh, hála néked Istenünk,)

132

    1 (Feltámadott, feltámadott,)

    2 (Akinek volt lelke tűrni)

    3 (Kinek áldott fenkölt lelke Könnyet mindig másért ejte.)

133

    1 (Dicsőség néked, egy Isten!)

    2 (E nagy nap is azt mutatja,)

    3 (Mely boldogító remény ez,)

134

    1 (Jézus él örökké,)

    2 (Jézus él örökké Üdvösségünkre,)

    3 (Jézus él örökké Boldogságunkra,)

    4 (Jézus él örökké Szabadságunkra,)

    5 (Jézus él örökké Vigasságunkra,)

    6 (Jézus él örökké Megváltásunkra,)

    7 (Jézus él örökké Bátorításra,)

135

    1 (Dicséretet zengjen ajkunk,)

    2 (Kit sírba tett a gyűlölet)

    3 (Te tetted ezt, Uram: Jézus,)

136

    1 (Fénylik a nap fényességgel,)

    2 (Istenünknek áldott fia,)

    3 (Oh, kegyelmes áldott Isten,)

    4 (E húsvéti örömünkben)

137

    1 (Jézus, lelkünk nagy királya,)

    2 (Hogy kell tűrni, megmutattad,)

    3 (Életedért nem alkudoztál,)

    4 (Áldott légy, oh, százszor áldott,)

138

    1 (Szent Fiadnak, Istenünk,)

    2 (Megnyitotta szíveink,)

    3 (Emberszívben ott rakod,)

    4 (Megdicsőül, égbe száll,)

    5 (Szent Fiadnak ünnepén)

139

    1 (Egy, csak egy kútfő, örök égi fölség,)

    2 (Győzhetetlen vár, mi erős kőszálunk,)

    3 (El nem alvó fény, lobogó szövétnek,)

    4 (Hallgass meg minket, mi Atyánk, oh, add, hogy)

140

    1 (Rengjen a föld belé, úgy énekeljetek)

    2 (Eleinknek az Úr valamit ígért volt,)

    3 (Rengjen a föld belé, úgy énekeljetek,)

141

    1 (A pünköstnek jeles napján)

    2 (Keresztények buzgó serge,)

    3 (Árvául im nem maradtál,)

    4 (Megmutatja üdvösségünk,)

    5 (Ajándékát az Istennek,)

    6 (Szent Atyánk, légy áldott, áldott,)

142

    1 (Csudálandók, Úristen, számtalan műveid,)

    2 (Isten kisded dolgokat magosakká tészen,)

    3 (Szent lelkének hatalmát küldé tűznyelvekben)

    4 (Dicső légy, örök felség, ily lelki napfényért,)

143

    1 (Bölcs teremtő, Szent Úristen,)

    2 (Mennyei szent ajándékod)

    3 (Gyújts világot értelmünkben,)

144

    1 (Isten szentlelke, égi láng, lobbanj fel, szállj le, szállj le ránk.)

    2 (Kettős tüzes nyelv harsonád)

    3 (A csüggedőt, a lankadót)

    4 (Kemény igába míg előbb)

    5 (Légy lángostor, légy fergeteg,)

145

    1 (Oh lobbanj fel szent pünköst égi lángja,)

    2 (Keblét a tikkadt föld az égre tárja,)

    3 (Vigaszt, Uram, mi csak tetőled várunk,)

    4 (Kettős tüzes nyelv, szállj, oh, szállj közinkbe,)

146

    1 (Édes Atyánk, örök Úr oda fönt,)

    2 (Édes Atyánk, örök Úr odafönt,)

147

    1 (Szálljon buzgó, szálljon forró)

    2 (Fáradalmink szép gyümölcsét)

    3 (Telve csűrünk, telve kamránk,)

148

    1 (A Sionnak hegyén, Úristen,)

    2 (Lelkébe látsz az áldozónak,)

    3 (Oh, Sionnak örök Istene,)

149

    1 (Isten, aki népedet búban, gyászban nem hagyod,)

    2 (Ez a fény, ha felragyog napkelettől nyugatig,)

    3 (Vágyva vágyunk, nagy király, ünnepelni jöttödet,)

    4 (Isten, aki szót adtál prófétáid ajkára,)

150

    1 (Isten országa eljő, útba van,)

    2 (Itt nem szegeznek vallatást feléd,)

    3 (Szeretlek, édes áldott jó Atyám)

151

    1 (Oh, te keresztény ember,)

    2 (Mi urunk Jézus Krisztus,)

    3 (Azokat te igénként,)

152

    1 (Álmotokból ébredjetek,)

    2 (Üdvösségünk szent országát)

    3 (Térjetek meg, szálljatok ki bűnötökből, emberek,)

153

    1 (Igéret beváltó, édes jó Atyánk,)

    2 (Útlan bujdosóra felhozod napod,)

    3 (Vágjátok az ösvényt, utat irtsatok,)

    4 (Ígéret-beváltó édes jó Atyánk,)

154

    1 (Istentől megáldott hívek,)

    2 (Sokszor a próféták által)

    3 (Nem siet, nem késik Isten,)

155

    1 (Jer, mindnyájan örüljünk,)

156

    1 (Úr Istennek szent Fia)

    2 (Céltalanul bujdosunk,)

    3 (Fényes csillag támada,)

    4 (Hajnal támadt, napkelet,)

    5 (Bujdosásunk véget ért,)

    6 (Vert út vár, ha útra kelsz,)

    7 (Úristennek szent Fia Születék-e világra,)

157

    1 (Napkeletre nézzetek,)

    2 (Égi béke, égi láng)

    3 (Csillagoltó éjjelen)

    4 (Arcod, árnyad, bús halál,)

    5 (Nincs már többé rettegés,)

    6 (A szeretet ünnepén,)

158

    1 (Magasra lendülj, hálaszülte ének:)

    2 (Magasra lendülj, hálaszőtte ének,)

    3 (Mi eltakarta fönt az égi boltot,)

    4 (Magasra lendülj, hálaszőtte ének,)

    5 (Kitűzve már az életcél, az eszmény,)

159

    1 (Oh jertek, ünnepeljünk, megsebzett bús szívek,)

    2 (Azt mondja most is: boldog, kinek fájdalma van,)

    3 (Azt mondja most is: boldog, ki másért élni tud.)

160

    1 (Karácsonyra virradtunk, keresztények, jertek,)

    2 (Betlehemnek csillaga, ránk ragyog ma fényed,)

    3 (Karácsonyra virradtunk, keresztények, jertek.)

161

    1 (Dicsőitünk és tisztelünk,)

    2 (Mi Urunknak, Jézusunknak)

    3 (Keresztfával, kínhalállal)

    4 (Szent életre, szeretetre)

    5 (Szomjúhozzuk, áhítozzuk)

162

    1 (Szállj, szállj dalunk, az égbe,)

    2 (A születés, élet, halál kezének egy vonása,)

    3 (Nyomán bomlik a régi rend, kél mindenütt tenyészet,)

    4 (Karácsonynak szent ünnepén szállj, szállj, dalunk, az égbe)

163

    1 (Pásztoroknak hirdeték:)

    2 (Jöjjetek, nem kell nekem,)

    3 (Hol kerestek? Ott vagyok)

    4 (Jertek, jertek, im izent)

164

    1 (Az esztendők eljőnek s elenyésznek,)

    2 (Múló időben múló sárgörönggyé)

    3 (Elég tudnunk, hogy őrködöl felettünk,)

    4 (Repülj, repülj hát, hunyó év! De mégse,)

165

    1 (Az esztendők eljönnek, hogy elenyésszenek,)

    2 (Uram, kiben kezdet és vég összeolvadott,)

    3 (Csak te tudod, merre térünk, mire virradunk,)

    4 (A vén idő váltó sarkán akármerre néz,)

    5 (Uram, a te lehelleted, te tudod, mit ér,)

166

    1 (Jer az Úrnak asztalához,)

    2 (Jertek, jertek mind, akiknek)

    3 (Jertek, jertek, elfáradtak,)

    4 (Jöjjetek, kik szomjúhoztok,)

    5 (Vesd le, dobd le, büszke ember,)

    6 (Oh, de boldog, oh, de áldott)

    7 (Szent Atyánk, oh, legyen áldott,)

    8 (lm kinyílt a titkok titka,)

    9 (Tárva-nyitva áll az utunk,)

167

    1 (Jer, jer, kicsiny sereg, emléket ülni ma!)

    2 (Én édes Istenem, vendégségben vagyunk,)

    3 (Szívünkbe néz szemünk s aggódva látja, hogy)

    4 (Szívünkbe néz szemünk s aggódva kérdezi,)

    5 (Mert méreg a kenyér, ha vérre szomjazol)

    6 (Jer, jer, kicsiny sereg, vetkőzd le bűnödet,)

    7 (Uram, vallást teszünk, ez emlékünnep int,)

168

    1 (Úr Jézusunk kérdezi,)

    2 (A Golgota kérdezi,)

    3 (Az új törvény kérdezi,)

    4 (A megváltó kérdezi,)

    5 (A kifolyt vér kérdezi,)

    6 (A keresztfa kérdezi,)

    7 (Kérdezd meg hát szívedet,)

    8 (Szíved ha megengedi,)

169

    1 (Szíved szól, hát higgy neki,)

    2 (Szíved szólt, hát higgy neki,)

    3 (Jertek mind, megnyílt az út,)

170

    1 (Szent vagy Isten, szent vagy.)

    2 (Jézus által leltünk)

    3 (Ez az asztal mostan,)

    4 (Áldjuk és tiszteljük,)

    5 (Érezzük, oh, Atyánk,)

    6 (Oh, Atyánk, irgalmazz,)

171

    1 (Gondviselő szent Istenünk, tekints bűnös fejünkre,)

    2 (Jövel, Úristen, szívünkbe önts teljes buzgóságot,)

    3 (Lelkünknek egy reménysége, Atyánk, mi fejedelmünk,)

    4 (Oh, ne ontsd ránk bűneinkért búsulásod poharát,)

172

    1 (Utat vágtál, az vagy, út vagy,)

173

    1 (Zengő nyelvem, szavam, mondj hangos éneket,)

    2 (Zengő nyelvünk, szavunk, hasson fel trónodig,)

    3 (Ígéreted szerint elküldted szent Fiad,)

    4 (Légy itt ma mivelünk, Atyánk jövel, jövel,)

174

    1 (Menjetek el Békével,)

175

    1 (Uram, bocsásd)

176

    1 (Boldog, ki nem jár vétkezők szaván és bűnök útján meg nem áll soha.)

    2 (Olyan lesz ő, mint folyóvizek)

    3 (Felkél az Úr, mint támadó vihar)

177

    1 (Az én lelkem szép csendesen)

    2 (Az Isten én idvességem,)

178

    1 (Úr Isten, az én imádságom,)

    2 (Tekintsd meg én esedezésem)

    3 (Jó reggel meghallgatsz engemet,)

    4 (Vezess, Uram, igazságodban,)

179

    1 (Uram, ki búsulsz bűneim miatt)

    2 (Ne késs, ne késs, oh, térj hozzám, Uram!)

    3 (Miért boritnál szemfedőt reám?!)

    4 (Távozzatok előlem, álnokok,)

180

    1 (Oh felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

    2 (Dicsérnek téged még a csecsemők is.)

    3 (Kezed művének nézvén nagy-jóvoltát,)

    4 (Oh, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

181

    1 (Meddig felejtesz mindenestől,)

    2 (Nézz rám, Uram, hallgass meg engem,)

    3 (Jóvoltodban van bizodalmam,)

182

    1 (Te benned, szent Atyám minden bizodalmam,)

    2 (Az én lelkem téged erős urának tart,)

    3 (Nincs nekem, mit adjak a jótételekért,)

    4 (Áldlak, Atyám, téged, ki engem alkottál)

183

    1 (Én Istenem, én Istenem, elhagytál,)

184

    1 (Az Úr énnékem őriző pásztorom,)

    2 (Ha a halálnak árnyékában járnék,)

    3 (Asztalt terítsz s nem hagysz halálra válnom,)

185

    1 (Szívemet hozzád emelem,)

    2 (Oh, mutasd meg, Uram, nékem,)

    3 (Emlékezzél jóvoltodból)

186

    1 (Nosza istenfélő szent hívek,)

    2 (Neki vígan énekeljetek,)

    3 (Ne bízzatok földi erőben,)

    4 (Gondot visel az igaz Isten)

187

    1 (Áldom az én szent Uramat,)

    2 (Kedvét keresem az Úrnak,)

    3 (Én szegény, hozzá kiálték,)

188

    1 (Haragodnak nagy voltába)

    2 (A te nyilad bűneimért úgyis elért)

    3 (Gyászruhába járok sírva, mert gyógyírja)

    4 (Én Istenem, szánalommal, irgalommal)

189

    1 (Mint a szép híves patakra,)

    2 (Éjjel-nappal hulló könnyem)

    3 (Én lelkem, hát mért csüggedsz el,)

190

    1 (No minden népek, dicsőitsétek)

    2 (Íme az Isten)

    3 (Fel hát, fel, népek,)

191

    1 (Áldjátok az Úr nevét,)

    2 (Megáll örökké neved)

192

    1 (A Sionnak hegyén, Úr Isten,)

    2 (Rajtam a bűn elhatalmazék,)

    3 (Mert mindenek tebenned bíznak)

    4 (Zúgását a tenger vizének)

193

    1 (Vigyázz értem, Úr Isten!)

    2 (Mindazok is, Úristen, kik tégedet szeretnek,)

    3 (Gyarló vagyok, Úristen, mint elhagyatott árva,)

    4 (Siess hozzám, Úristen, mert csak te vagy)

194

    1 (Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,)

    2 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

195

    1 (Dicsérünk téged, Isten!)

    2 (Tudd meg, ember, mindenha)

    3 (A bolondokat intem,)

196

    1 (Az Istenhez az én szómat,)

    2 (Lelkem nagy bánatba esett,)

    3 (Szemeimet nyitva tartod,)

    4 (Oh, erős és kegyes Isten.)

197

    1 (Hajtsd hozzám, Uram, füledet,)

198

    1 (Oh, seregek nagy Istene!)

    2 (Oh, boldog az ember nyilván,)

    3 (Mert minekünk fényes napunk)

199

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embernek meg kell, Uram, halni,)

    3 (Haragod miatt napjaink letűnnek,)

    4 (Taníts meg minket, oh, Uram, szolgáid,)

200

    1 (Az Úrnak mindnyájan hálát adjatok.)

    2 (Jertek sátorához szívvel-lélekkel,)

    3 (Áldjátok, mondjátok; az Úr az Isten,)

201

    1 (E földön ti minden népek!)

    2 (Mert egyedül ő az Isten,)

    3 (Ő kapuin menjetek be,)

    4 (Megáll az Úr igazsága,)

202

    1 (Adjatok hálát az Istennek.)

    2 (Neki vígan énekeljetek,)

    3 (Atyáinkat is az Úr védte,)

203

    1 (Búmba két szememet az égre emeltem,)

    2 (Bízunk mi csak benned, szemünk csak rád vetjük,)

204

    1 (Tehozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.)

    2 (Bűnös vagyok, de biztat bocsánattal hitem,)

    3 (Irgalmas és kegyelmes nagy Istenem, jövel.)

205

    1 (Bűneimnek mély örvényében ülök,)

    2 (Halld meg, Uram, keserves zokogásom,)

    3 (Hogyha, Uram, minden bűnért megfizetsz,)

    4 (Én Istenem, csak tebenned remélek,)

206

    1 (Szívemben, Uram,)

    2 (Lelkem ha eltelt,)

    3 (Ami Istené,)

    4 (Zabolán magam)

    5 (Ám, Uram, büntess,)

207

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (A mindenek Istenét,)

    3 (Sokszori ínségünkből,)

    4 (A mennybéli nagy Istent,)

208

    1 (Én Istenem, szánalommal,)

    2 (Uram, tőlem ne légy távol,)

209

    1 (Dicsér téged teljes szívem,)

    2 (Öregbül nagy dicsőséged,)

210

    1 (Igazlátó szent Úr Isten,)

    2 (Ne szállj perbe, Atyám, velem, szegény szolgáddal,)

211

    1 (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

    2 (Ne légyen bizodalmatok földi fejedelmekben,)

    3 (Minden dolga és szándéka elvész azon nap vele,)

    4 (A hitetleneket megrontja, ösvényöket elvesztve,)

212

    1 (Jó az egyességben, a szép békességben együtt élni.)

    2 (Öröm és vigasság, kedves szép nyájasság a békesség.)

213

    1 (Erős várunk nékünk az Isten)

    2 (Megáll az Istennek igéje,)

214

    1 (Áldott az Úr, a mi Istenünk,)

    2 (Egy Istenünk, egy édes hazánk,)

215

    1 (Szent örömérzésre gyűl, Isten, e ház népe,)

    2 (Szent családdá avatál népeid sorából,)

    3 (Isten, egy igaz való, oszthatatlan egység,)

    4 (Ím egünkről foszlik szét a nagy átok súlya,)

216

    1 (Egy Istenünk, atyáink Atyja,)

    2 (Emelt fővel, merészen, bátran)

    3 (Oh, jó Atyánk, atyáink Atyja,)

    4 (Oh, jó Atyánk, atyáink Atyja,)

217

    1 (Világot bíró)

    2 (Fojtogat minket)

    3 (Uram, irgalmazz!)

218

    1 (Dicsőséges Isten,)

    2 (Nincs több örök Isten)

219

    1 (Jöjjetek, keresztények!)

    2 (Oh, áldások Istene!)

220

    1 (Hiszem, vallom: egy az Isten,)

    2 (Ő az Ok a Cél, a Minden,)

    3 (Vallom: Jézus volt a Mester,)

    4 (Hiszek Isten szent lelkében,)

221

    1 (Szent Istenem, tekints reám)

222

    1 (Szent hitemről vallást tettem,)

223

    1 (Oh, ki biztató sudárba)

    2 (Oh, te tartsd meg, oh, te védd meg)

224

    1 (Szíveket megáldó édes jó Atyánk,)

    2 (Boldogságot, áldást adj, Uram, nekik,)

    3 (Egy ember félember, egy ajk nem ajak,)

    4 (Ne keress magadban boldogságot itt,)

    5 (Szíveket megáldó édes jó Atyánk,)

225

    1 (Hálaadásunkban rólad emlékezünk,)

    2 (Jelenj meg közöttünk, értsd meg szándékunkat,)

    3 (Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben,)

    4 (Szorgalmat, kitartást elkezdett dolgunkban,)

226

    1 (Pásztoroknak pásztora,)

    2 (Örök Isten, oltalmad mindétig megőrzött,)

    3 (Add, Uram, hogy csurranó méz peregjen ajkán,)

    4 (Ne csak könyvből olvassa, amit mond az írás,)

    5 (így lobog fel, csak ez a Mózes csipkebokra,)

227

    1 (Nagy Isten, kit bé nem fognak az egeknek egei,)

    2 (Mégis a mi érted égő szerelmünknek jólesik,)

    3 (Hadd legyen hát ez a templom üdvösségünk kapuja.)

228

    1 (Uram, akit mennydörögve hirdet zúgó zivatar,)

    2 (Úgy akar, hogy harangszóba önti hálaénekét,)

    3 (Aki él, hogy hitre híja, sirassa a holtakat)

229

    1 (Tekints reánk, Úr Isten,)

    2 (Rendelj nekünk, Úr Isten,)

    3 (Ihlesd őket, Úr Isten,)

    4 (Hogy téged, Úr Isten,)

    5 (Lelked által, Úr Isten,)

230

    1 (Dicsőült helyeken,)

    2 (Egek sok részei,)

    3 (Dicséret, dicsőség,)

231

    1 (Új életre serkent)

    2 (Az Úr lelke fuvalt)

    3 (Látjuk mindenfelé)

    4 (Virágos köntösbe)

232

    1 (Uram, ki a felhőnek utat írsz)

    2 (Uram, ki vágyainknak szárnyat adsz)

233

    1 (Imádunk szent Isten!)

    2 (Újulást, életet,)

234

    1 (Isten! a roppant egeknek)

    2 (Isteni munkásságodnak)

    3 (Világosítsd hát elménket,)

235

    1 (Jöjjetek, oh, jöjjetek,)

    2 (Áldásoknak Istene,)

    3 (Lám a föld, hogy illetéd,)

    4 (Áldott, áldott légy ezért,)

236

    1 (Hála, hála nagy nevednek,)

    2 (Búslakodtunk, csüggedeztünk)

    3 (Ah, mily gyönge, mily erőtlen)

    4 (Hála, hála nagy nevednek,)

237

    1 (Dicséret, dicsőség, Uram, a te nagy nevednek.)

    2 (Ébredő tavaszban a természet ékessége,)

    3 (Emberek, Istennek remekei itt e földön,)

    4 (Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás)

238

    1 (Vetjük, Uram, bizodalmunk a te jóvoltodba;)

    2 (Add, Uram, hogy a barázda megfizessen bőven,)

239

    1 (Hullnak, hullnak, egyre hullnak a falevelek,)

    2 (Ott vagy, Uram, szóltál,)

240

    1 (Uram, aki fehér ruhát adsz a földre,)

    2 (Tanúivá tettél a te hatalmadnak,)

    3 (Kemény zimankónak kifáradt a mérge,)

241

    1 (Istenem, a te nevedben kezdem felvett utamat,)

    2 (Ne vigy, Atyám, kísértetbe utazásom folytában,)

    3 (Segélj, hogy felvett utamat boldogul elvégezzem,)

242

    1 (Én Uram Isten, befelé nézve)

243

    1 (A mélységből, Uram,)

    2 (Szomjú szarvas várja szomja eloltását,)

    3 (Mutasd már meg, Uram, merre mire várjunk,)

244

    1 (Mostan Úristen, hozzád kiáltunk keserűségünkben)

    2 (Te nagy Istenünk, téged tisztelünk, atyáinknak Atyját,)

245

    1 (Örökkévaló! Sugárzó fényözön, ki ragyogva gyűlsz világok felett,)

    2 (Légy tűzoszlop a rémes éjszakában,)

246

    1 (Uram, te ki felségesen,)

    2 (Mindennemű szükségemben, ínségemben megerősítesz,)

247

    1 (Uram, szomjan vár megújulást Nálad, benned szívünk.)

248

    1 (Hajnalán az esztendőnek)

249

    1 (Búcsúzóra kicsiny serged,)

250

    1 (Velünk az Úr! Enyhülj meg, árva szív,)

    2 (Velünk az Úr,)

251

    1 (Mire bánkódol, oh te én szívem,)

    2 (Nem hagy el az Úristen tégedet,)

    3 (Én Uram és én Istenem te vagy!)

    4 (Nem kérek én tőled gazdagságot,)

252

    1 (Térj magadhoz, drága Sion,)

    2 (Hullámok, ha rémítenek)

    3 (Bár hegy, halmok rengenének,)

    4 (Bár könnyűid omlanának)

    5 (Bár hordozzad zsarnok láncát,)

    6 (Oh, ne csüggedj!)

    7 (Végső áldást mondj hazádra,)

253

    1 (Azért, keresztények, ne essünk most kétségbe,)

254

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztusnak serege,)

    2 (Istened népe vagy, noha te kicsiny vagy,)

255

    1 (Merj, élni merj, föld gyermeke,)

    2 (Lelked az ég lehellete.)

    3 (Merj, élni merj, föld gyermeke,)

256

    1 (Ember tervez, oda lesz)

    2 (Azt ne mondd: Mért kezdeném?!)

257

    1 (Uram, kegyelmed pitvarán kopogtunk,)

258

    1 (Uram, szavadnak harmatát fölittuk.)

259

    1 (Dicsértessél örök Isten)

260

    1 (Mennyben lakó én Istenem!)

261

    1 (Magasra szállj, szívünknek lángja!)

262

    1 (Véghetetlen irgalmadban bizakodva, hívtalak,)

263

    1 (Uram! Tehozzád szállt imánk,)

264

    1 (Remélj, remélj, lelkem ne csüggedezz!)

265

    1 (Legyen béke, áldott Isten!)

266

    1 (Meghallgatál,)

267

    1 (Szent Atyánk, megenyhülést nyert)

268

    1 (Mennybéli Úr,)

269

    1 (Úr Isten, kelj fel, kezed emeld fel, neved dicsőítsd meg,)

270

    1 (Lelkem, de mit búsulsz, bennem igen dúlsz-fúlsz,)

271

    1 (Légy meghallgatója én könyörgésemnek,)

272

    1 (Nagy hálát adok, Uram, tenéked,)

273

    1 (Ugye, hogy úgy van, oh, te én szívem,)

274

    1 (Bosszúdat, ember, hagyd a jó Istennek,)

275

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben)

276

    1 (Imádkozó néped)

277

    1 (Dicséret Istennek,)

278

    1 (Óhajtva várt,)

279

    1 (Mint célhoz ért folyamnak csendes árja,)

    2 (Boldog, ki úgy ér kívánt nyugovóra,)

    3 (Engedj pihenni! Hosszú volt a pálya,)

280

    1 (Miért, miért,)

    2 (Miért, miért)

    3 (Miért, miért?)

    4 (Oh, könnypatak,)

    5 (Hiába kérd,)

    6 (Ott vagy, Uram,)

    7 (Miért, miért?)

281

    1 (Halandó, lásd, mely hirtelen s reménytelen)

    2 (Oh, szenteld hát Istenednek és tisztednek)

    3 (Oh, Isten, légy erősségünk, segítségünk)

282

    1 (Éltünk csak füst és pára,)

    2 (Mint a gyenge szép rózsaszál,)

    3 (De mihelyt a hervasztó szél)

    4 (Így lőn sorsa e kisdednek,)

    5 (Reá fuvallt halál szele,)

    6 (De szívetek csendesedjék,)

283

    1 (Megszabadultam már)

    2 (Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek,)

    3 (A testi halálból megyek örök életre,)

284

    1 (Virágszál koromban)

    2 (Szerelmes szülőim, ha nem keserítlek,)

    3 (Jól tudom keservét bágyadt szíveteknek,)

    4 (Miért zokogtok, hogy kedvesetek megholt,)

    5 (Lelketek sérelmét Istenem enyhítse.)

285

    1 (Uram, ne hagyj el engemet)

    2 (Azért tőlem ne állj messze,)

286

    1 (Az Isten az árvák Atyja s hív pártfogó bírája.)

    2 (Oh, árvák, bús sorsotokban az Istenben bízzatok,)

287

    1 (Már elhagylak, drága, kedves szállásom,)

288

    1 (Csendesen, mint a folyam, mely tengert ér,)

    2 (Boldog, aki úgy közelget végéhez,)

    3 (Tudja ez, hogy éltünk nem örökké tart,)

    4 (Minden, ami kedves volt, tőlünk elmúl,)

289

    1 (Jer, temessük el a testet,)

    2 (Küzdelmekben ki elfáradt,)

    3 (Lelke pedig tovább éljen)

    4 (Ifjak, szépek, vigyázzatok,)

    5 (Hívogat az élet képe,)

    6 (Szél indul, ki tudja, honnan,)

    7 (Gyertyalángnak lobogása)

    8 (Gyors nyílnál is gyorsabban jár,)

    9 (Indulóra üt az óra,)

    10 (Utas ember holtra bágyad,)

    11 (Harcomat már megharcoltam,)

    12 (Mégyen a test elpihenni,)

290

    1 (Ember, emlékezzél utolsó napodról,)

    2 (Olyan, mint az árnyék az ember élete,)

    3 (Gyakran csemeténket a féreg megrágja,)

    4 (Micsoda az élet, forgatom, vizsgálom,)

    5 (Hamarébb a füstöt a szél eloszlatja,)

    6 (Gyermeki buborék ez világi élet,)

    7 (Mit ragaszkodunk hát e múló világhoz,)

    8 (Ember, siess hát az életre bémenni,)

291

    1 (Már elmégyek az örömbe,)

    2 (Már elveszem diadalmát,)

    3 (Keservek ott nem véreznek,)

    4 (Leszünk hívek egyességben,)

    5 (Együtt gerjed ott szerelmünk,)

292

    1 (Megyek síromba,)

    2 (Eresszetek el)

    3 (Éltem szépségét,)

    4 (A föld rám omlik,)

    5 (S majd amaz órán,)

    6 (Akkor nagy fényben)

293

    1 (Búcsút vennem, el kell mennem e földről nékem,)

    2 (Sátoromat, hajlékomat sírba helyezem,)

    3 (Hát, kedvesim, szerelmesim, már ne sírjatok,)

294

    1 (Tovább már nem kísérhetünk,)

    2 (Búsan zúg a halál szele,)

    3 (S amint süllyed alább, alább,)

    4 (Omolj, könnyár, te végadó)

    5 (Föld elnyelte már testedet,)

    6 (Ott vagy te már, ott szellemed,)

295

    1 (Térj pihenni, fáradt vándor, a sír keble vár reád,)

296

    1 (Elvégeztem, Atyám, rám bízott munkámat,)

297

    1 (Elbocsátunk, szelid lélek,)

298

    1 (Sajgó szívünk sóhajtását,)

299

    1 (Oh, árvák és özvegyek,)

300

    1 (Atyám, szent kezeidbe)

    2 (Poromba új erőt önt)

301

    1 (Édes Atyánk, Istenünk,)

302

    1 (Könyörülj rajtam, Istenem!)

303

    1 (Könnyhullatva említünk,)

304

    1 (Oh, mily fájó)

    2 (Isten hozzád,)

305

    1 (Urunk, Atyánk, az Ég lakója,)

    2 (Az igazak, jók, akik élnek,)

    3 (Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy,)

    4 (Panasz sosem jön ajkunkra,)

306

    1 (Remélj bízvást, én lelkem,)

307

    1 (Csendes éj, szentséges éj,)

    2 (Csendes éj, szentséges éj,)

308

    1 (Gyermekednek szája)

309

    1 (Kiáltásom halld meg, Isten!)

    2 (Vigy fel engemet kőszálra,)

    3 (Te hajlékodban lakásom)

310

    1 (A magasság Istenéhez)

311

    1 (Minden test, fű s minden szépsége)

312

    1 (De jó nekünk itt laknunk nálad,)

    2 (Leoldom itten lábaimról)

    3 (Megszaggatom eléd omolva)

313

    1 (Halhatatlan teremtő,)

    2 (Ím esztendők végpontja)

    3 (Már-már csendes véget ér)

    4 (Áldunk, Atyánk, a jókért,)

    5 (Isten, szállíts békében)

314

    1 (Az Úr bír az egész földdel,)

    2 (Ámde az ő lakóhelyét,)

    3 (Ti szent kapuk megnyíljatok,)

315

    1 (Hozzád jövünk, oh nagy Isten,)

316

    1 (Mint aranyalma színezüst lapon,)

317

    1 (Örvendj egész föld az Istennek)

    2 (Uram, a te nagy felségedet)

    3 (Az Úr az, aki elapasztja)

    4 (Lelkem, buzdulj fel áldozatra)

318

    1 (Uram, pereld meg bús lelkem perét,)

319

    1 (Oh, tarts meg engem én jó Istenem!)

    2 (A hívekkel e földön jót teszek,)

    3 (Örvend a lelkem benned, Istenem.)

320

    1 (Öröm- s hálaénekkel)

    2 (Mi jót és rosszat rejt ez)

    3 (Megáldja mezeinket)

    4 (Napjainkhoz napokat,)

Miatyánk

    1 ()

A két legfőbb parancsolat

    1 (Minden parancsolatok között az első: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.)

Hitvallás

    1 (Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyjában.)

Ima Templomba bemenetelkor

    1 (A mindennapi élet gondjait és kötelességeit letéve, ide jöttem a te szent házadba, jó Atyám, hogy itt hitem és üdvösségem dolgaival foglalkozzam. Oh, milyen jólesik, hogy együtt lehetek hitbéli testvéreimmel s közös érzelemmel emelkedhetünk hozzád, jó Atyánkhoz.)

Ima Templomból kijövetelkor

    1 (Hálát adok neked, jó Istenem, azért a lélekemelő óráért, amelyet szent házadban vallásos elmélkedés között tölthettem. Hallottam itt szavadat, láttam dicsőségedet. Szent elhatározások ébredtek lelkemben Jézus követésére s a te országod munkálására.)

Reggeli imádság

    1 (Istenem, jó Atyám! Téged illet az első érzelem, mely szívemből fakad, s dicsőségedet hirdeti az első szó, mely ajkamról elszáll e reggeli órában. Te voltál őriző pásztorom az éjszakában, s te virrasztónál álmaim fölött a sötétségben. Neked köszönöm az új napot s a testi és lelki erőt, mellyel megajándékoztál, hogy vidám és jó kedvvel indulhassak el kötelességeim teljesítésére.)

Estéli imádság

    1 (Gondviselő Istenem, jó Atyám! A munka és küzdelem óráiban tőled vesszük az erőt és kitartást, hogy hívek lehessünk mindhalálig. Fáradalmaink után a te szárnyaid árnyékában találhatunk csöndes nyugodalmat. Köszönöm, jó Istenem, hogy a mai napon is vezérem és világosságom voltál, hogy munkáimban támogattál, hitemben megtartottál, bánatomban vigasztaltál, örömömben alázatosságra tanítottál s gondviselésed karjain hordoztál.)

Betegségben

    1 (Gondviselő Istenem! Mennyei édes Atyám! Hozzád emelkedtem lélekben, s hitemnek erejével hozzád ragaszkodom; mert te vagy az én egyetlen reményem és vigasztalásom. Meglátogattál engemet, Uram, mert íme elhagyott testi erőm. Az öröm és jókedv elköltözött szívemből. Könnyhullatás kenyerem éjjel és nappal. A betegség útjában áll legjobb szándékaimnak és elhatározásaimnak. Ebben a nehéz helyzetben a te neved világol, mint a csillag a sötét éjszakában. Benned való hitem azt mondja nekem, hogy ha meg is látogatsz, de el nem hagysz. Sőt, ahol legnagyobb a szükség, ott van legközelebb a te segítséged. Égő vággyal várom, oh én szabadító Istenem, a te jobb kezedet, hogy megkönnyebbítse szenvedéseim terheit, letörölje éjjeli és nappali könnyeimet s megvigasztaljon engemet.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem