Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Tápió Menti Énekkönyv" énekei:

1

    Ref (Könyörögj értünk Jézusnál! Könyörögj értünk, Szűzanyánk!)

    1 (Mária, Hozzád száll imánk! Tiszta virága az égnek!)

    2 (Mária, ragyogó ékes ág! Egyetlen igen a földön.)

    3 (Fájdalom anyja, Mária! Töröld le könnyeink árját!)

    4 (Mária, égi édesanyánk, mutasd az utat az égbe!)

2

    Ref (Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!)

    1 (Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! Ó, nézz, ó, nézz le ránk!)

    2 (Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, mégsincs, mégsincs remény.)

    3 (Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét.)

3

    1 (Győzelmes Nagyasszony, világ királynője!)

4

    1 (Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek!)

5

    1 (Formáld a nyelvre, súgd a szívedbe, érezze lelked, hogy Jézus szeret!)

6

    1 (A béke napja közel. Nézd, már fénylik a jel!)

7

    1 (Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.)

8

    1 (Ahogy az Atya él Fiában, Jézusban, ahogy a Fiú él Mennyei Atyjában,)

9

    Ref (Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr!)

    1 (Ő az Úr! Ő az Úr! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr!)

    2 (Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr!)

    3 (Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent testével, Ő az Úr!)

    4 (Ő az Úr! Ő az Úr! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr!)

10

    1 (//:Tested, Jézus, értünk függött. ://)

11

    1 (Tisztítsd meg szemem, hogy Téged lásson!)

    2 (Vidd a lábaim, hogy Hozzád érjek! Emeld két karom, hogy átöleljen!)

12

    1 (//: Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem!://)

13

    1 (Alleluja, áldjuk az Urat, Őt, ki annyira szeret!)

14

    1 (Föltámadt Jézus, legyőzte a halált! Mindenre új hajnal virradt.)

    Ref (Alleluja, allelu-alleluja. Alleluja, alleluja.)

    2 (Velünk jön Jézus, a hűséges barát. Ő hívott erre az útra.)

    3 (Segít az Úr, bajban nem hagy soha el! Kérő szavunk Ő meghallja.)

15

    1 (Álltok szótlanul, a dárda földre hull.)

    2 (Az éj az hosszú volt, de eltűnt már a hold!)

    Ref (Föltámadt, allelu-uja! Föltámadt, alleluja!)

    3 (Elég volt már, elég! Fénnyel hinti)

    4 (Virágban áll a rét. Virágos úton át)

    5 (Virágban áll a rét. Virágos úton át)

16

    1 (Kelj fel, aki görnyedtél, mert győzött az élet!)

    Ref (Győzött, győzött az é - let! Győzött, győzött az é - let!)

    2 (Nyisd ki a szemed, hunyorgó, mert itt a gyógyító napsugár!)

    3 (Lehull a bilincs a rabokról, nyílnak a zárak!)

    4 (Tedd le a szerszámot, kőműves! Tudós, csukd be a könyvedet!)

    5 (Jöjjetek énekelni mind! Jöjjetek virágokat hinteni!)

17

    1 (Áldjad én lelkem az Urat! Áldjad én lelkem az Urat!)

18

    1 (Alleluja, alleluja, Jézus föltámadt!)

    Ref (La-la-la... ragyogó fény áradt!)

    2 (Alleluja, alleluja, Jézus nem halott,)

    3 (Alleluja, alleluja, Jézus köztünk él!)

    4 (Alleluja, alleluja, Jézus téged vár,)

19

    1 (A Nap bíborban áll. Az éj messze szállt.)

    2 (Az Atya ül a trónusán, az ország készen áll.)

20

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura!)

    2 (Áldott legyen az, ki az Úr nevében jő!)

21

    1 (Jézus, Te közénk eljöttél. Boldog, ki mindig Veled él.)

    2 (Nehéz volt élni vétkeimben. Előtted állok bűnösen.)

    3 (Uram, Te szeretsz nagyon engem. Maradj hát örökre velem!)

22

    1 (Holnap talán az ajkad néma már. Holnap talán munkád hiába vár. )

    Ref (//: Azért ma jöjj, azért ma tedd, azért ma légy Jézusé! ://)

    2 (Holnap talán a szíved gyenge már. Holnap talán utolsót dobban már.)

    3 (Holnap talán lejár a kegyidő. Holnap talán minden-minden késő.)

23

    1 (Megkötöm magamat Isten kötelével. Megkötöm szívemet ország igéjével.)

    2 (Magamat megkötni nehéz nekem, Uram.)

    3 (Megkötöm magamat baráti kötéllel. Testvéri közösség tartó erejével.)

24

    Ref (Minden, mi él, csak Téged hirdet. Minden dicsér, mert mind a műved.)

    2 (Dicsér a Föld! Dicséri szent Neved! Mint jó anyánk, táplál, s ad eledelt.)

    3 (Dicsér az Ég, Nap, Hold és Csillagok, fény és sötét, nap, éj és hajnalok.)

    4 (A nagyvilág létével énekel. Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.)

    5 ((végén:) Minden dicsér!)

25

    1 (Örülök én, örülök én, örülök én, mert Jézus enyém, Jézus enyém!)

26

    1 (//:Ruah, Ruah, Ru - ah! ://)

27

    1 (A napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét!)

28

    1 (Téged dicsér az egész föld, olyan csodálatos vagy!)

    Ref (Áldott a mi Istenünk! Az Ő neve csodálatos!)

    2 (Jézus Krisztus, áldott légy! A Te áldozatodért)

    3 (Lényed betölti a lelkem. Szépségedben gyönyörködhetem.)

29

    1 (Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla,)

    2 (Olyan reményt, mint a tavasz, Olyan reményt, mint a tavasz,)

    3 (Olyan szeretetet, mint a tenger, Olyan szeretetet, mint a tenger,)

    4 (Olyan békét, mint a folyó, Olyan békét, mint a folyó,)

    5 (Olyan örömöt, mint a forrás, Olyan örömöt, mint a forrás,)

    6 (Olyan szomjat, mint a szarvas, Olyan szomjat, mint a szarvas,)

    7 (Olyan derűt, mint a napfény, Olyan derűt, mint a napfény,)

29/A

    1 (Köszönöm, neked, Istenem, köszönöm egész életem!)

    2 (Köszönöm, neked, Jézusom, megengedted, hogy ezt mondhatom!)

    3 (Ennél is még tovább mentél: örökre hozzánk költöztél!)

    ? (Á-á-á. Atyánk vagy! Á-á-á. Barátunk vagy! A Lelked velünk, olyan jó nekünk!)

30

    Ref (//: Ó, Te vagy, Uram, vágyam és örömöm! Te vigyázol rám! ://)

    1 (Mikor az Úr ránk talált, úgy tűnt, mintha álmodnánk!)

    2 (Hatalmasat tett velünk! Szívünkből örvendezzünk!)

31

    Ref (//: Jöjj el, jöjj el, jöjj el, fénylő Láng! Szentlélek, jöjj, szállj le ránk!)

    1 (Jöjj el, jöjj, Igazság, Remény! Jöjj, maradj velünk, csodás Fény!)

    2 (Jöjj el, jöjj, örök Szeretet! Jöjj, tisztítsd meg lelkünket!)

32

    1 (Íme, az Isten sátora az emberekkel van,)

    Ref (Jézus, Te vagy a király! Jézus, Te vagy a király!)

    2 (Isten letörli a könnyeket az ő szemeikből.)

    3 (Ki győz, örökségül nyer mindent, szívébe írom Nevem.)

33

    1 (Kenyered és borod táplál engem. Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.)

    2 (Amíg Veled járok én az úton, minden gondom messze-messze száll!)

    3 (Leborulva hálát adok Néked. Ajkamról most hála dala száll!)

34

    Ref (Mivel én vagyok a te Urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked:)

    1 (Ne félj! Ne félj! Az Én Lelkem veled!)

    2 (Te légy erős! Én megsegítelek!)

35

    1 (Békesség legyen velünk! Itt van Jézus köztünk!)

36

    1 (Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az Ő irgalma soha véget nem ér!)

37

    1 (Ó, jertek, vének neves szentjei, hogy meglássátok Isten terveit, mit megjövendöltek rég a próféták:)

    Ref (//: Isten és ember egy asztalhoz ül. ://)

    2 (Jönnek bénák, koldusok, szajhák, kik bűneiket már megvallották.)

    3 (Imádjuk az Urat mindnyájan, hisz vendégül lát Ő most házában!)

    4 (Végül, mikor elmúlik a föld, Isten népe fehér ruhát ölt,)

38

    1 (Az Úr a pásztorom. Jó pásztor Ő!)

    2 (Ha Ő a pásztorom, semmi sem árt!)

39

    1 (Atyaúristen, aki élsz ott fenn, add, hogy kicsi nyájad neked élhessen!)

    2 (Te, ki mindennap kenyeret is adsz, bocsásd meg a vétket, soha el ne hagyj!)

40

    1 (Atya teremtő szeretet Lelke, áradj szét!)

    Ref (Áradj szét, Lélek! Áradj szét! Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét!)

    2 (2.Szívből jövő imádság Lelke, áradj szét! Mélyből fakadó sóhaj Lelke, áradj szét!)

    3 (Szabadságom tüzes Lelke, áradj szét! Imádásom kitartó Lelke, áradj szét!)

    4 (4.Dicsőítelek, Atya Lelke, szent kegyelem!)

41

    1 (Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek!)

    Ref (//: Dicsőség Neked, Istenünk, mert megváltottad életünk! ://)

    2 (Dicsőség Istenünkhöz, jó Atyánkhoz szálljon fel!)

    Bef (Dicsőség! Békesség!)

42

    1 (Jó Atyám, imádlak! Leteszem életem, ú - úgy szeretlek!)

    2 (Úr Jézus, imádlak! Leteszem életem, úgy szeretlek!)

    3 (Szentlélek, úgy várlak! Leteszem életem, úgy szeretlek!)

    4 (Mária, úgy kérlek! Leteszem életem, úgy szeretlek! Úgy szeretlek!)

43

    1 (Lelkem, az Urat dicsérd! Áldjad a mindenség Istenét!)

    Ref (//: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! ://)

    2 (Minden szív áldjon, Uram! Magasztaljon Téged ég és föld!)

    3 (Nagyságod mérhetetlen! Dicsőséged fönség, fényesség!)

    4 (Közel vagy mindenkihez, ki tiszta szívből Hozzád kiált.)

    5 (Minden nap dícsérem Őt, Áldom az Urat, míg élek én.)

44

    1 (Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja!)

    Ref (//: Szent az Úr! Szent az Úr! Ő a kezdet és a vég! ://)

    2 (Létünk Tőle kaptuk, alleluja, alleluja!)

    3 (Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja!)

    4 (Jertek, énekeljünk, alleluja, alleluja!)

45

    1 (Indulj meg, te föld az Úr orcája előtt, Jákobnak és Izraelnek Istene előtt!)

46

    1 (Áldalak, jó Uram, teljes szívemből!)

47

    1 (Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!)

    Ref (//: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! ://)

    2 (//: Kitárt karokkal zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!://)

    3 (//: Ujjongó szívvel mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! ://)

    4 (//: Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! ://)

48

    1 (//: Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!)

49

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Néked énekelünk boldog éneket!)

    2 (Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram! Néked énekelünk vidáman,)

50

    1 (Szeretnék énekelni Néked! Uram, Te nyisd meg ajkamat,)

    Ref (Hadd zengjem el, hogy százszor áldott, keresztednél ki megpihen!)

    2 (Szeretnék énekelni másnak, hogy Néked énekelni jó!)

    3 (Szeretnék énekelni Néked folyton, ameddig itt leszek!)

51

    Ref (//: Táncolj az Úrnak! Dicsérjed nevét! Ujjongj, hisz Ő a te megváltód! ://)

    1 (Mint Dávid az Úr ládája előtt, táncoljunk Istennek!)

    2 (Mint Mária Erzsébet házában, örvend a bensőm hálával!)

    3 (Kik kedvesek az Úrnak, dicsérik Őt, hűségükkel szolgálnak.)

52

    1 (A szeretet mindenkié. A szeretet mindenkié.)

    2 (A béke mindenkié. A béke mindenkié.)

    3 (A hála mindenkié. A hála mindenkié.)

    4 (A remény mindenkié. A remény mindenkié.)

    5 (Az öröm mindenkié. Az öröm mindenkié.)

    6 (Az élet mindenkié. Az élet mindenkié.)

    7 (Az áldás mindenkié. Az áldás mindenkié.)

    (8) (A Tápió mindenkié. A Tápió mindenkié.)

53

    1 (Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el! Felajánljuk munkánk a kenyérrel!)

    2 (Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk, felajánljuk Néked minden örömünk!)

54

    1 (Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol Feléd!)

    2 (Én Uram, én Istenem, add meg Nékem mindenem, ami segít Feléd!)

    3 (Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!)

    4 (Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!)

55

    1 (Dicsőség, dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek!)

56

    1 (Jézus Krisztus, eljöttél, hogy felemeld a bűnös embert!)

    2 (Jézus Krisztus, eljöttél, hogy feláldozd az életedet!)

    3 (Jézus Krisztus, eljöttél, hogy megtisztítsd)

57

    1 (Mennyi folyó a föld színén. Mind megosztják a földgolyót.)

    Ref (//: Miért nem verünk széles hidakat a víz fölé? ://)

    2 (Sok a folyó, mind szétszakít. Gyermek időssel szembeszáll.)

58

    Ref (Ó, Uram, //: Néked zeng szavam! Téged áldalak, ó, Uram! ://)

    1 (Ahová a kezed ér, gyümölcs sarjad. Amit megérintesz, életre fakad!)

    2 (Közelséged felüdít és megvigasztal engem. Szent igéd megújítja lelkemet.)

59

    1 (Égő tüzes parázs! Égesd, égesd a szám! Ne tudjak hallgatni tovább!)

60

    1 (A mélységből kiáltok, Uram, Hozzád! Ne hagyj el, szabadíts meg!)

    2 (Te elküldted hozzánk Fiadat, Jézust, ki kereszten szenvedett értünk.)

    3 (A mélyből kiáltok, Uram, Hozzád, hol zarándok útját járja néped!)

61

    1 (Áldott az Úr a szentélyben! Áldott!)

    Ref (Áldott az Úr! Áldott az Úr! Á-áldott!)

    2 (Áldott az Úr minden művében! Áldott!)

    3 (Áldja az Urat énekszó és harsona! Áldott!)

    4 (Áldjátok az Urat dobszóval és gitárral! Áldott!)

    5 (Áldott legyen az Atya, Fiú és a Lélek! Áldott!)

62

    1 (Isteni béke, boldog öröm! Szállj le szívembe, isteni csönd!)

63

    1 (Isten hozott, jó atyánk! Szívünk-lelkünk ujjongva várt!)

    2 (Isten veled, jó atyánk! Szívünk-lelkünk visszavár!)

64

    1 (Szeretnék lenni, miként a szél, mely dalolva jár.)

    2 (Szeretnék szállni, miként a felhő, kék égen át.)

    3 (Szeretnék lenni, mint a fa lángja, szikrázva ég.)

    4 (Szeretnék élni, dalolni vígan, mint egy gitár.)

64/A

    1 (//: Gospa májká mojá Králica Mira ://)

    magyarul (Mária, édesanyám, Béke királynője,)

65

    1 (A mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket.)

    2 (A mennyei Atya szereti a falut és a házakat La, la, la....)

    3 (A mennyei Atya legjobban az embereket szereti.)

    4 (A mennyei Atya legjobban a gyermekeket kedveli.)

67

    1 (Volt egyszer egy király, ma is él, köztünk jár. Országát ne keresd térképeid felett!)

    2 (Volt egyszer egy király, földre jött, közénk állt. Mindenkit szeretett,)

    3 (Volt egyszer egy király, velünk élt, köztünk járt. Az emberek gyűlölték, elfogták, megölték.)

    4 (jó király, de országa nyitva áll. Hallgasd a csend szavát, meghallod hívását!)

68

    1 (Kicsi vagyok én, mégse félek én! Kicsi vagyok én, mégse félek én!)

    2 (Boldog is vagyok, az is maradok. Boldog is vagyok, az is maradok.)

    3 (Erdőn, réteken száll az énekem. Erdőn, réteken száll az énekem.)

    4 (Utcán, tereken nem hagy el sosem. Utcán, tereken nem hagy el sosem.)

69

    1 (Jézusom, én szeretlek! Égen földön kereslek! Tudom jól, hogy megtalállak!)

    2 (Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre!)

70

    1 (//: Ímé, mily jó, gyönyörűséges a testvérek egysége! ://)

71

    1 (Isten, hazánkért térdelünk Elődbe!)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad. Margit imái vezekelve szállnak.)

    4 (Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér, de könyörögnek Ők tépett hazánkért.)

72

    1 (Erdők királynéja, szép csillag Szűz Mária!)

    2 (A szél „Áve Máriát” orgonál a fákon.)

73

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó Atya Istennek kedves szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,)

    5 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

    6 (Vedd el országodról ezt a sok inséget,)

    7 (Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,)

    8 (Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek)

    9 (Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,)

    10 (Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,)

    11 (Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,)

    12 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

74

    1 (Dicsérd, lelkem, dallal a nagy Úristent! Alleluja! Alleluja!)

    2 (Arcát rejti: éj lepi a világot. Alleluja! Alleluja!)

75

    1 (Uram, irgalmazz!)

76

    1 (Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

77

    1 (Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz ne-künk!)

78

    1 (Mária országa, hit védőbástyája, kereszténységnek pajzsa!)

    2 (Mária országa, térj meg és kelj hadra! Szolgáljad Istenedet!)

    3 (Egek ékessége! Földnek dicsősége! Magyarok Nagyasszonya!)

79

    Ref (Mária, Mária, szép virágszál! Mária, szikrázó Nap!)

    1 (Nézd, önzésünk mély sötét börtönbe zár! A hűtlenség kígyója szívünkre vár!)

    2 (A szeretet hűsége szívedben ég, mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép!)

80

    1 (Köszöntelek, Mária! Kegyelemmel teljes!)

    2 (Szeplőtelen, tiszta Szűz! Istennek szent Anyja! Imádkozz érettünk)

81

    1 (Üdvözlégy, Mária! Malaszttal teljes! Az Úr van Teveled!)

82

    1 (Ott van életem az Isten tenyerén, és azért nem félek én!)

83

    1 (Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!)

84

    1 (Ahol Te élsz, visszatér az élet! Ahol Te jársz, a sivatag kivirágzik!)

85

    1 (Csendes este szállt le ránk, Uram. Ez a nap véget ért már.)

86

    1 (Nem erőszakkal, nem hatalommal, hanem az én Lelkemmel!)

87

    1 (Szemében ibolyák nyíltak, kékebb volt, mint a tó.)

    2 (Hajával játszott a szél, fehérebb volt, mint a hó.)

    3 (Kösöntyűjén tisztaság, szebb volt, mint a százszorszép.)

    4 (Cipőcskéjén gyöngyszemek. Halkabban lépett, mint az árny.)

    5 (//: Teljes lett malaszttal, benne szépült meg a föld. Megváltónk anyja lett! ://)

88

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

89

    Ref (//: Adj nekem! Adj nekem, jóságos Jézusom! Adj nekem! ://)

    1 (Téged megértő értelmet! Téged átérző érzelmet! Hozzád siető jó lelket!)

    2 (Irántad buzgó bensőséget! Rád bukkanó bölcsességet!)

    3 (Érted égő szeretetet! Benned élő szívet! Téged dicsérő tetteket!)

    4 (A Te szavadra hallgató fület! A Te szépségedet szemlélő szemet!)

90

    1 (A mélyből Hozzád száll szavam! Uram Irgalmazz!)

    Ref1 (//: Segíts! :// //: Ne hagyj! :// Nézd, ránk tör a bűn már! //: Te adj :// //: erőt! ://)

    2 (Ha ajkam vétett ellened, Krisztus, kegyelmezz!)

    Ref2 (//: Segíts! :// //: Ne hagyj! :// Nézd, ránk tör a bűn már! //: Te adj :// //: erőt! ://)

    3 (Ha arcod fényét elfedem, Uram Irgalmazz!)

    Ref3 (//: Segíts! :// //: Ne hagyj! :// Nézd, ránk tör a bűn már! //: Te adj :// //: erőt! ://)

91

    1 (Az Úristent magasztalom. Jó voltáról gondolkodom.)

    2 (Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről,)

    3 (Mert Ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját.)

    5 (Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek,)

92

    1 (Csendes éjszaka. Néped kérő szava bizalommal fordul Tehozzád: Adj, Uram, jó éjszakát!)

    2 (Lement már a Nap. Te őrzöd az álmokat. Odafönn kigyúltak a csillagok. Isten szeme ránk ragyog.)

    3 (Bocsásd meg a vétkeket! Oldozd fel a bűnöket!)

    4 (Áldd meg népedet! Így dicsérjük szent Neved!)

93

    1 (//: Fehér madár szállt a kezemre, nyugodt békét hozott a szívemre.)

    2 (//: Fehér madár szállt a kezemre, fényes lángot csókolt a szememre.)

    3 (//: Fehér madár szállt a kezemre, fészket rakott szépen a szívemre.)

94

    1 (Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram!)

    Ref (Hadd jöjjek én! Hadd igyak én! Hadd éljek én!)

    2 (Hadd igyak én forrásodból, Uram!)

    3 (Hadd éljek én forrásodnál, Uram!)

95

    1 (Jézusé lettem, Ő meg az enyém. Bárhová indul, vele megyek én.)

96

    1 (Jézus néz rám a két szemedből, arra kér, arra vár, hogy megértsem.)

97

    1 (Hálát adok, hogy itt a reggel! Hálát adok az új napon!)

    2 (Hálát nemcsak a jó testvérért, hálát mindenkiért adok!)

    3 (Hálát adok, hogy munkát küldesz! Hálát adok, hogy fény ragyog!)

    4 (Hálát adok, a vidám percért! Hálát, ha szomorú leszek!)

    5 (Hálát adok, hogy hallom hangod! Hálát adok a jó hírért!)

    6 (Hálát adok az üdvösségért! Hálát adok, hogy várni fogsz!)

98

    1 (Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a Te Istened!)

99

    Ref (Jó Uram! Jó Uram! Megyek már boldogan!)

    1 (Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,)

    2 (Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,)

100

    1 (Ki kérdezte már a fényes Napot, hajnaltól estig miért ragyog?)

    Ref (De mondd meg, ki vagyok én? És mondd meg, mi az enyém?)

    2 (Ki kérdezte már a földanyát, hogy miért táplálja sok hűtlen fiát?)

101

    1 (Jézus anyja, virágok virága, Mária!)

    Ref (//: Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk! ://)

    2 (Mária, termékeny gyümölcsfa!)

    3 (Virág az Isten viharában! Pehely a lélek szélvészében!)

    4 (Ó, érintetlen, ki a megesett szüzekért imádkozol!)

    5 (Gomolygó ködből talpig aranyban kilépő asszony!)

102

    1 (Nem vagyok én méltó, ó, Uram, hogy hajlékomba jöjj,)

103

    1 (Most az egyszer, csak még egyszer légy kegyes hozzám!)

    2 (Most az egyszer, csak még egyszer bocsáss meg nekem!)

    3 (Most az egyszer, csak még egyszer tisztítsd meg szívem!)

104

    1 (Mária, egyetlen virág, mit termett az emberiség,)

    Ref (//:Áve! Áve, Mária! Istennek vagy a mennyországa! Áve! ://)

    2 (Mária, az édesanya! Csend, kiből Isten maga szólt!)

105

    1 (Mielőtt egyet lépnél, mielőtt bármit tennél, á-á-á,)

    2 (Mielőtt útra kelnél, mielőtt énekelnél, á-á-á,)

    3 (Mielőtt eltévednél, mielőtt tönkremennél, á-á-á,)

106

    1 (//: Olajoddal fölkentél, fehér ruhába öltöztettél. ://)

107

    1 (Nekem nem mindegy, hogy kire gondolok!)

    Ref (Szép az életem, mert Jézus van velem!)

    2 (Nekem nem mindegy, hogy miről szól a dal!)

    3 (Nekem nem mindegy, hogy mit mondok neked!)

108

    1 (Semmin ne aggódj, semmin ne bánkódj! Ha Isten él benned, több nem kellhet!)

109

    1 (Várj és ne félj! Az Úr jön már! Várj és ne félj! Hű szívvel várj!)

110

    1 (Oldani, Uram, s oldódni vágyom! Üdvözíteni és üdvözülni vágyom!)

    2 (Ékesíteni és ékesedni vágyom! Dalolni, Uram, és dallá lenni vágyom!)

    3 (Lámpád vagyok, ha látsz engem! Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem!)

111

    1 (Testvérem, gyere velem! Magasba visz az utunk!)

112

    1 (Sok mindent megpróbáltam, á-á. Sokszor rossz úton jártam, á-á.)

    Ref (Most már látom! Most már látom, ó, Jézus,)

    2 (Sok mindent megtanultam, á-á, mikor kellett, mégsem tudtam, á-á.)

    3 (Szenvedésben vígasz voltál, á-á. Minden bajban mellém álltál, á-á.)

113

    1 (//: A világnak Krisztus kell! A világnak Krisztus kell!)

114

    1 (Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk!)

115

    1 (Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet.)

116

    Ref (//: Téged, Isten, dicsé - rünk, szeretünk, áldunk, tiszte - lünk! ://)

    1 (Téged dicsér az énekünk! Téged dicsér az életünk,)

    2 (Elküldted hozzánk szent Fiad, hogy mutasson nekünk jó utat,)

    3 (Nekünk adtad a Lelkedet, hogy összetartsa a népedet!)

117

    1 (Tárd ki a karod, emeld fel arcodat! Tűzben, viharban a Lélek látogat!)

    Ref (Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!)

    2 (Kelj föl, te halott! Tárd ki a karod! Nyisd ki a szemed, takard ki szívedet!)

    végén (//: Legyél mindenkié! ://)

118

    1 (Te hívsz, jó Urunk, de lásd, elbukunk! Te légy orvosunk!)

    2 (Te vársz, jó Atyánk! Most halld hő imánk! Ne nézz sújtva ránk!)

    3 (Ma így kér szavunk, bár föld s por vagyunk: Adj békét, Urunk!)

119

    1 (Úgy kellene egy új dal! Úgy kellene egy jó út!)

    Ref (//: Jaj nekünk, ha helyettünk a kövek beszélnek! ://)

    2 (Úgy kellene egy jó szó! Úgy kellene egy jó hír!)

120

    1 (Szól az ének, madárdal, zöldellő lombok alatt.)

121

    Ref (Várom a találkozást Veled! Úgy várlak én!)

    1 (Drága kenyér, fehér hópehely, hűs harmattal frissítő kehely, úgy várlak én!)

    2 (Hajnalt hozó meleg napsugár, kiszárított földnek vízsugár, úgy várlak én!)

122

    1 (Veni creator! Veni creator! Veni creator spiritus!)

123

    1 (Szeresd az Istent és ne félj! Bízz benne és jót remélj!)

    2 (Szeresd az életet! Jöjj hozzánk! Száll az égbe kérő imánk!)

124

    0 (Szívemből ünnepi ének árad! Háladalt éneklek az ég Urának!)

    1 (Oly jó áldani az Urat! Ujjongóan jó Istennek zengeni zsoltárokat!)

    2 (Már kora reggelen jóságát, éjszakákon át hirdetem szüntelen nagy irgalmát!)

    3 (Pengő hangszeren, lantokon ujjongóan jó Istennek zengeni hálaszót!)

    3 (Az öröm hangjai szóljanak! Gitár húrjain magasztalom ujjongva csodáidat!)

    4 (Uram, jó voltál énhozzám! Életemben nagy dolgokat műveltél sok év során.)

    5 (Sziklám, oltalmam Te voltál! Oly irgalmasan jó, gondoskodó! Istenem,)

    6 (Hála, dicsőség Nevednek most és örökké az égen, a földön! Ámen!)

125

    Ref (Indulj a harcba, ne félj! Alleluja! Trombiták, adjatok jelt!)

    1 (Krisztus teste vigyáz ránk! Megszabadít vétkeinktől.)

    2 (Járjunk az Ő erejében! Isten Lelke vezet.)

    3 (La, la, la, la, la, la, la, la...)

    4 (Hirdesd szerte a földön: Jézus feltámadott!)

126

    1 (//:A föld,amelyre lábad lép,réges-régen a tied,mert én adtam azt neked! //)

127

    1 (Jézus, köszöntlek! Itt a reggel. A Nap benéz az ablakomon!)

    Ref (Ahogy a Nap ragyogja fényed vissza, s a madarak énekelnek,)

    2 (Jézus, köszöntlek, itt a reggel, ahogy Te köszöntesz kedvesen,)

128

    Ref (//: Jézus vár terád. Lelkét küldi hozzád, mert közel jön Ő, irgalmas Üdvözítő! ://)

    1 (Jöjjetek Hozzá, kik szomjazzátok Őt! Bensejéből élő víz forrása fakad.)

    2 (Jöjjetek Hozzá, kik megfáradtatok! Megkönnyíti Jézus nehéz terhetek!)

    3 (Jöjjetek Hozzá, ti alázatosok! Nektek akarja adni dicső országát!)

129

    1 (Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!)

130

    1 (Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

131

    1 (Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit!)

    2 (Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit!)

132

    1 (//: Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön,)

133

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jószándékú embernek!)

134

    1 (Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék.)

    2 (Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ látható váljék.)

    3 (Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akárhonnan jönne, bárkit beengednék.)

    4 (Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék)

    5 (Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosa)

135

    1 (Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom,)

    2 (Valaha én is Úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék!)

136

    1 (Érzem, nincs már semmi baj! Letörlöm könnyeim.)

    Ref (//: Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy visszaadtad örömöm! ://)

    2 (Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcokon.)

    vége (Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm!)

137

    1 (Nap, Hold, csillagok, szépen ragyogjatok! Máriához száll most az ének!)

    Ref (Szeretünk Téged, Mária, Mária! Szeretünk Téged, Mária,)

    2 (Édesanyánk melegét, gyermekévek örömét: mindent megköszönünk Néked!)

138

    1 (Ó, milyen csodálatos ez a nap! Jeruzsálem hódol a mesternek!)

    2 (Ó, milyen csodálatos ez a nap! Jeruzsálem hódol a mesternek!)

139

    1 (Itt vagyok végre, jó Uram! Nehéz és hosszú volt utam.)

    2 (Eljöttem Hozzád, itt vagyok,)

    vége (Eljöttem Hozzád, itt vagyok!)

139/A

    1 (//: A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik, megnyílik szemed!)

140

    1 (Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő lángolás,)

    Ref (//: Gyertyaláng, tiszta fény! Önpusztító lobogás,)

    2 (Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem,)

141

    1 (//: Életem csak kegyelem, önérdemem nincs. ://)

    Ref (//: Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva!)

    2 (//: Régi énem leküzdöm nagy erejével! ://)

    3 (//: Szeretete igazgat, ellát tanáccsal! ://)

    4 (//: Hűen vezet utamon, nem hagy magamra! ://)

142

    1 (Nézzétek az ég madarait! Nézzétek a rét virágait!)

    Ref (Al - le - lu - ja! Al - le - lu - ja! Alleluja! Alleluja!)

    2 (Ne gyűjts itt a földön kincseket! Ott van a szíved, hol őrzöd kincsedet.)

143

    1 (Ilyen kicsi csöppség voltam tán, mikor ringatott a jó anyám.)

    2 (Mikor állni tudtam, megfogott.)

    3 (Azóta felnőttem, s itt vagyok.)

143/A

    1 (Nunc dimittis servum tuum Domine (Domine))

    magyarul (Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben.)

144

    1 (Óh, Istenünk, eléd letérdelünk! Könyörgünk Hozzád! Téged kér szívünk!)

    2 (A nagyvilágon e kívül sehol sincs helyünk,)

    Ref (//: Szállj dalom, szállj, gyönge kismadár!)

    3 (Óh Istenünk ...)

    4 (Mint oldott kévét, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott ránk!)

145

    1 (//: Isten ezt a napot azért adta nékünk, hogy szeressük mi egymást. ://)

    2 (//: Isten ezt a napot azért adta nékünk, hogy dicsérjük szent Nevét. ://)

146

    1 (Mosogat a konyhán a királylány, szívében az égi Bárány.)

    Ref (//: Margit, sápadtnak látszol. Sápadtan is virágzol. Ugye, valaki vezet?)

    2 (Oltár előtt térdel a királylány. Nézi őt az égi Bárány.)

147

    1 (//: Áldjon meg téged az Úr! ://)

148

    1 (Jézus a földre jött! Aleluja! Haláltól életem megváltotta!)

    2 (Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten Bárányát!)

    3 (Áldd meg, édes Istenünk, mindennapi kenyerünk! Ámen!)

149

    1 (Áldott légy, Uram! Szent Neved áldja lelkem!)

    2 (Goszpodi pomiluj! Goszpodi po - mi - luj!)

    3 (Az Úrra vár a szívünk, őbenne minden örömünk! Ó-ó-ó...)

    4 (Ne féljetek! Örüljetek! Krisztus győzelmesen feltámadt!)

150

    1 (Magányos voltam, nem volt barátom, nem vonzott semmi cél.)

    Ref (Gyere, élj mivelünk! A tiéd örömünk, jöjj!)

    2 (Kerestem folyton a boldogságot, de nem találtam én.)

    3 (Magányom elszállt, kitárta házát az Úr, az új barát.)

151

    1 (Életünk Krisztus élete. Életünk az Atya szeretete.)

152

    1 (Jézus, Sáron legszebb rózsája! Jézus, a földnek legszebb virága!)

    2 (Jézus, eljövendő nagy király! Jézus, akit minden szentje vár!)

    3 (Jézus, Neved oly csodálatos! Jézus, nékem oly kívánatos!)

153

    1 (Ahol ketten vagy hárman az én Nevemben találkoznak,)

154

    1 (Lauda Jerusalem Dominum! Lauda Deum tuum Sion!)

155

    1 (Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány! La, la, la...)

156

    1 (//: Gyönyörű vagy, én Uram! Szívem mélyéből áldalak!)

    Ref (//: Gyönyörű vagy, én Uram! Szívem mélyéből áldalak!)

    2 (Megigézted szívemet. //: Megérintetted bensőmet. ://)

    3 (Lelked betölti életem. //: Benned ujjong, dalol szívem. ://)

157

    1 (Csak Isten békessége oltja szomjamat. Üdvöm én tőle várom!)

158

    Ref (Alapjukban meginognak a hegyek és a vizek.)

    1 (Minden teremtményed szolgáljon Neked, mert szóltál és lettek.)

    végén (//: De akik félnek Téged, azokhoz irgalmas vagy! ://)

159

    1 (Magasztaljon Téged minden nyelv! Dicsérje és áldja szent Neved!)

160

    1 (Adj erőt, hogy megnyílhassak, megnyíljak és befogadjak!)

    Ref (Adj erőt, Uram! Gyenge vagyok. Nélküled menni nem tudok!)

    2 (Adj erőt, hogy érted éljek, emberekhez elvigyelek!)

161

    1 (//: Az élő Jézust magasztalom, és kiárad rám a Lélek. ://)

    2 (//: Egy új nyelven imádom Őt, ha kiárad rám a Lélek. ://)

    3 (//: És Jézustól erőt kapok, ha kiárad rám a Lélek. ://)

    4 (//: Nem várok már, új harcba megyek, ha kiárad rám a Lélek. ://)

    5 (//: És Jézus nevében csatát nyerek, ha kiárad rám a Lélek. ://)

    6 (//: Ő betölti lelkem és dicsérem Őt, ha kiárad rám a Lélek. ://)

162

    1 (Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk! Él a mi Urunk! Él a mi Urunk!)

    2 (Látni fogják majd, hogy él a mi Urunk! ...)

    3 (A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk! ...)

    4 (Ez az örömhír, hogy él a mi Urunk! ...)

    5 (Szívem túlcsordul nagy örömében. Mint forrásból, élő víz fakad belőle.)

163

    1 (//: Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus, köszönöm Uram, hogy szeretsz engem. ://)

    2 (//: A Golgotára ment és meghalt értem.)

    3 (//: A harmadik napon Ő feltámadott.)

    4 (//: Ó, alleluja! Ó, alleluja!)

164

    1 (Messziről száll dalunk. Halld meg, ó, szent Urunk!)

165

    Ref (Segíts, Istenem! Nézz le rám! El ne hagyj! Könyörülj rajtam!)

    1 (A földről az égre irgalmat kérve száll fel az ének: Mentsd meg a népet!)

    2 (Bűnbánó szívvel könnyezve kérünk: vízzel és tűzzel tisztítsd a lelkünk!)

166

    1 (1-3. Kyrie elei-son.)

167

    1 (Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus)

168

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

169

    1 (Salve Regina, Mater misericordiae:)

    magyarul (Üdvözlégy, királynő, irgalmasság Anyja!)

170

    Ref (Él Saddáj, Él Saddáj! Örök élő Adonáj!)

    1 (Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket.)

    2 (A pusztában vezettél, megbékélést üzentél.)

    3 (Mert nincsen szebb és nincsen jobb, a hitnél nincsen)

171

    1 (Az Úr gondol ránk. Az Úr gondol ránk.)

    2 (2. Az Úr gondol rád...)

171/A

    Ref (Nézz, testvér, fel! Az Úr van itt! Lángoljon a szívünk!)

    1 (Kerestem arcodat, Uram. Lehajoltál énhozzám.)

    2 (Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az imánk.)

    3 (Jöjjön, ki szomjas, és igyék! Aki hisz, élni fog!)

172

    1 (2. Minden kincsem az, hogy áldalak Téged...)

    2 (/4)

173

    1 (Legyen a béke teveled! Legyen a béke teveled!)

    héberül (Hevenu shalom aleikhem! Hevenu shalom aleikhem!)

174

    1 (Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád!)

    2 (Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem.)

    3 (Szelíd hangja megragadott és felemelt, magához vont.)

175

    1 (Jézus, nékünk adtál anyát. Ő kér és áld, ha szívünk fáj.)

    Ref (//: Áve, Maria! Gratia plena! Dominus tecum Benedicta tu! ://)

    2 (Térden állva hívunk Téged: vidd el álmunk Krisztus elé!)

176

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat! Örvendezve élek szárnyai alatt.)

    2 (Ami velem történt,nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék.)

    3 (Irgalma leáradt, népünkre borult, félelmünkre szállott, s a szívünkre hullt.)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán. Alázatos híve áldja trónusán.)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van. Szívén hordja népét nagy irgalmasan.)

    6 (Dicsőség az Úrnak! Áldjuk az Atyát, Fiút és a Lelket századokon át!)

177

    1 (Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény az Úr szolgálatában halász.)

    2 (Már kora hajnalon kis halászcsónakom ott ring a hullámzó tengeren.)

    3 (Lesznek tán napjaim, hogy a víz partjain szétszakadt hálóim foltozom.)

    4 (Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény az Úr szolgálatában halász.)

178

    1 (Üdvözlégy, Má-ri-a! Malaszttal vagy teljes! Az Úr van Teve-led!)

179

    Ref (Jézus az én barátom. Jézus az én barátom.)

    1 (Mert Ő megtisztítja a szívemet, megújítja életemet!)

    2 (Igen, megtisztítja a szívemet! Letekint rám! Hűen vezet!)

180

    1 (Hej, én édes, jó Istenem! Oltalmazóm, segedelmem,)

    2 (Vándor fecske sebes szárnyát, vándorlegény vándorbotját,)

    3 (Vándorfecske hazatalál, édesanyja fészkére száll.)

180/A

    1 (//: Élet van Tebenned, erő van Tebenned, remény van Tebenned, ó, Jézus! ://)

181

    1 ("... Behívatá az egyházi fejedelmeket, kik akkoron jelen valának, paraszt ura-)

182

    1 (Adjon Isten jó éjszakát! Küldje hozzánk őrangyalát!)

    2 (Köszöntsük a Szűz Máriát, vele együtt Ő Szent Fiát!)

    3 (Íme, eltűnt a fényes nap. Felkel-e még nékünk holnap?)

    4 (Íme, sötétben maradok. Jöjjetek, elő csillagok!)

    5 (Te is, őrző szent angyalom, míg el nem nyel a sírhalom,)

183

    1 (Erdő mellett estvéledtem. Subám fejem alá tettem)

    2 (Én Istenem, adjál szállást! Már meguntam a járkálást.)

    3 (Adjon Isten jó éjszakát! Küldje hozzánk szent angyalát!)

    4 (Ahány csillag van az égen, ahány fűszál van a földön,)

185

    1 (Uram, irgal mazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!)

    2 (Mennybéli Atyaisten, megváltó Fiúisten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja,)

    4 (Isteni malasztnak anyja, tisztaságos anya,)

    5 (Szűz virág szent anyja, szeretetre méltó anya,)

    6 (Üdvözítőnknek anyja, nagyokosságú Szűz,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz, hívséggel teljes Szűz,)

    8 (Örömünknek oka, lelki tiszta edény, tiszteletes edény,)

    9 (Titkos értelmű rózsa, Dávid királynak tornya,)

    10 (Frigynek szent szekrénye, mennyországnak ajtaja,)

    11 (Bűnösök oltalma, szomorúak vigasztalója,)

    12 (Angyalok királynéja, pátriárkák királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja, hitvallók királynéja,)

    14 (Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné, szent olvasó királynéja,)

    15 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!)

    16 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!)

    17 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk!)

    18 (Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!)

189

    1 (Egészen szép vagy, Mária! Egészen szép vagy, Mária!)

189/A

    1 (Két kezemben rejtem őrizem az életem, mindenem.)

190

    1 (Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak.)

    2 (Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa.)

    3 (Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,)

    4 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

    5 (Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,)

    6 (Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek.)

190/A

    1 (Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem!)

    Ref (Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!)

    2 (Krisztus, kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz nekem!)

    3 (Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem!)

    Vége (Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Á-á-á-á!)

191

    1 (Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!)

    2 (2. Pátriárkák királynéja...)

192

    1 (Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged! Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged!)

    2 (Megváltóm, míly csodálatos vagy! Megváltóm, míly csodálatos vagy!)

    3 (Szentlélek, megvigasztalsz engem. Szentlélek, megvigasztalsz engem.)

193

    1 (//: Halld, Izrael! Az Úr nékünk Istenünk! Az egyetlen Úr! ://)

194

    Ref (//: Jöjj, Szentlélek! Jöjj közénk! Jöjj el, fényességünk!)

    1 (Jöjj, Atyánk Lelke! Hozz fényt nekünk!)

    2 (Jöjj életünkbe! Hozz gyógyulást!)

    3 (Örömteli Lélek, Egyház öröme!)

    4 (Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét!)

    5 (Mindent betöltő fény, életvíz forrás!)

    6 (Igaz tanú Lélek, magaddal ragadsz.)

    végére (Jöjj, Szentlélek!...)

195

    1 (Béke és áldás szállt most ránk,)

    Ref (//: Jézus él! Jézus él és nem hagy el sosem!)

    2 (Szeret minket az Isten. Elküldte szent Fiát,)

    3 (Kenyér és bor színében naponta megláthatod.)

    vége (Jézus él! Jézus él! Itt van a szívemben!)

196

    1 (//:Tied a dicsőség és imádás! Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved!://)

197

    1 (Énekelek az Úrnak, mert igen fönséges.)

198

    1 (Nem lesz egyedül a szívem többé! Glóri-alleluja!)

199

    1 (Kegyelmed, Úr Jézus, oly végtelen! Nem hagytál elveszni bűn mélyében!)

    2 (Szentségben élni Veled, Uram; szolgálni Téged, nincs boldogabb!)

    3 (Oly közel az óra, úgy várunk Rád, hogy elvidd magaddal eklézsiád!)

200

    1 (Nélküled, Uram, gyenge vagyok. Gyenge, mint porszem, ha szél kavarog.)

    Ref (Rád bízom, Rád bízom, Uram. Rád bízom, Rád bízom magam.)

    2 (Jöjj el, Úr Jézus és legyél velem! Te jól tudod, mi az, mi kell nekem.)

    3 (Te vigyázod minden lépésemet, s boldoggá tesz szereteted.)

200/A

    1 (Szent, szent, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

200/B

    1 (Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.)

    2 (Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.)

    3 (Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.)

201

    1 (Vágyom hinni, bízni, élni Tebenned!)

    2 (Miért nem ég bennem a tűz, mely Téged a halálba vitt fel?)

    3 (Miért nincsen bennem oly hit, mely egy szóval hegyeket mozdít el?)

    4 (Nézz le rám, jó Uram! Előtted állok koldusan!)

    5 (Nézzed, nézzed e hűtlen világot!)

202

    1 (Imádjon Téged az egész föld és zengje dicséretedet, jó Uram!)

    2 (Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én, bárhol éljek, s bármi történjék velem.)

    3 (Imádjon Téged az egész föld és zengje dicséretedet, jó Uram!)

    4 (Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én, bárhol éljek, s bármi történjék)

203

    1 (Hálát adok az esti órán. Hálát adok, hogy itt az éj.)

    2 (Hálát adok a csillagfényért. Hálát a sűrű éjjelért.)

    3 (Hálát adok, hogy küldtél testvért társként, aki ma mellém állt.)

    4 (Hálát adok, hogy Tested táplált. Hálát, hogy ma is szólt szavad.)

    5 (Hálát adok, hogy mellém álltál. Hálát, hogy szép az otthonom.)

    6 (Hálát adok a sok-sok jóért. Hálát adok, hogy megbocsátsz.)

    7 (Hálát adok, hogy szemed rajtam. Hálát adok, hogy reményt adsz.)

204

    1 (Jöjj, Szentlélek, szállj közénk!)

    2 (Lelkünk mélyén új lakó,)

    3 (Mélyeinkben megmerülsz,)

    4 (Ahol gaz van, tépd a gazt!)

    5 (Hétszer újít meg a hit.)

205

    1 (Isten a szépség. Isten a jó. Isten a mélység. Isten a szó.)

    Ref (//: Téged, Isten dicsérünk. Hálát adunk mindenért, hát hála legyen!)

    2 (Isten a nappal. Isten az éj. Isten a harmat. Isten a szél.)

206

    1 (//: Az Úr van itt. Az Úr van itt, a te Istened. A te Istened.)

207

    1 (//: A Te kertjeid már virágoznak bennem,)

208

    1 (Indulj és menj, hirdesd szavam! Népemhez küldelek én!)

    Ref (//: Küldelek én, s megáldlak én, csak menj és hirdesd szavam! ://)

    2 (Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat.)

    vége (//:csak menj és hirdesd szavam! ://)

209

    1 (//:Néked hódolok, Jézus, dicső király! ://)

210

    1 (Kész a szívem, Istenem, Néked énekelni,)

211

    Ref (//: Tárd ki a szíved az Úr előtt! Készítsd ösvényét! ://)

    1 (Ne kövesd a hitetlen lépteit! Keresd az igazak tetteit!)

    2 (Ne kövesd a hitetlen lépteit! Keresd az igazak tetteit!)

    3 (Ne vígy az útra ezüstöt, ruhát, se útra valót!)

212

    1 (A Te nevedben mi együtt vagyunk. Jézus, Nevedben mi együtt vagyunk.)

    2 (Úgy mutassátok meg a hitetek, hogy az én szavaimnak engedtek!)

    3 (A Te nevedben mi együtt vagyunk. Jézus, Nevedben mi együtt vagyunk.)

213

    1 (Szent, szent, szent, szent, szent vagy, mindenség Ura!)

    2 (Jézus, Jézus, felállok és Hozzád megyek!)

    3 (Áldott, áldott, áldott, ki az Úrtól jő!)

214

    Ref (Emmanuel! Velünk az Úr! Emmanuel! Velünk az Isten!)

    1 (Gyermek született, fiú adatott nékünk és a neve lészen Emmanuel.)

    2 (A harmadik napon Ő feltámadott és az élet legyőzte a halált.)

215

    1 (Mária szívébe és Jézus sebeibe ajánljuk magunkat most és minden órában!)

216

    1 (Terád vár egy szép ország. Terád vár egy szép ország.)

    2 (2. Nincs ott többé könnyezés...)

217

    1 (Uram, Te vagy a fény a sötétben! Krisztusom, jöjj, világítsd be a szívem!)

217/A

    1 (Asztalodon Urunk, készen áll a kenyér és a bor.)

    2 (Asztalodon, Urunk, készen áll a kenyér és a bor,)

218

    1 (Tekintet nélkül arra, hogy mit szólnak egyesek, hallgass egy hangra, egy belső hangra: utat kell építened!)

    2 (Tekintet nélkül arra, hogy nem értik oly sokan, tüzet kell rakni akkor is, ha a tűznek lángja van!)

    3 (Tekintet nélkül arra, hogy mit mondanak sokan: a szeretettől még nem lett soha senki boldogtalan.)

219

    1 (Szomjazom. Küldd el Lelked, Istenem! Szomjazom. Töltsd be szívem Lelkeddel!)

220

    1 (Jézus az Isten Báránya. Bűnösöknek lett váltsága.)

    2 (Jézus az élet forrása. Örök élet van nála.)

221

    1 (Keresztes vitézek daliás vezére. Jó magyar népünknek ékessége, fénye.)

    Ref (//: Régi nagy szent király, dicsőséges László!)

    2 (Jámborság volt élted sugárzó erénye.)

    3 (Az Isten tégedet csodákkal megáldott.)

222

    1 (A szíved Istennél marad, de a tekinteted úgy várják az emberek!)

    Ref (Egy kis ablak, mely mindig nyitva az Isten fénye előtt, kitárulva a szeretetre ajándék mérték nélkül.)

    2 (A szegénység nővéred, általa rátalálsz a rejtet kincsre.)

    3 (Erősség és gyöngédség alkossanak benned harmóniát!)

223

    Ref (//:Jézus szíve, fogadd be életünk! ://)

    1 (Hűségünk Hozzád elvigyen! Örömünk örömöd legyen!)

    2 (Irgalmad kiáradt reánk, húsvéti fénylő tiszta láng!)

224

    Ref (Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk! Töltsd el a szívünk, életünk,)

    1 (Kegyelmeddel táplálsz,Istenünk. Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk.)

    2 (Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,)

225

    1 (Fölém hajló jóságodra emlékezz, Uram! Irgalmadra, mi örökké igazság marad!)

226

    1 (Fivérem, Nap és nővérem, Hold!)

    2 (Fivérem, Szél és Levegőég!)

    Ref (Mert Isten műve minden teremtmény.)

    3 (Fivérem, Nap és nővérem, Hold!)

226/A

    1 (//: Király vagy, király vagy, király vagy, király vagy, Jézus király!://)

228

    Ref (Jó az Úrban bizakodni és jó az Úrnak hálát adni.)

    1 (Áldjuk az ég Urát, aki megáldott minket Szent Fiában)

    2 (Atyánk küldött el, hogy jó hírt hozz az embereknek.)

    3 (Imádunk Téged lélekben és igazságban.)

    4 (Benne élet volt. Az élet volt a világosság.)

229

    Ref (//: Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,)

    1 (Áldjad, lelkem, Őt! Dicsérd Teremtőd most és mindörökké. Amen.)

    2 (Hálát adjatok, áldást mondjatok most és mindörökké. Amen.)

    3 (Erős vár az Úr, menedéket nyújt most és mindörökké. Amen.)

    4 (Áldott Ő, az Üdvözítő most és mindörökké. Amen.)

    5 (Áldott légy Istenünk most és mindörökké. Amen.)

    6 (Újszövetség szent véredért most és mindörökké. Amen.)

    7 (Hatalmas az Úr! Jóságos az Úr! Most és mindörökké. Amen.)

    8 (Szentek, angyalok, szeráf kórusok. Most és mindörökké. Amen.)

    9 (Áldott légy, Atya, egyszülött Fia most és mindörökké! Amen.)

230

    1 (Valahol egy kopár szikla tetején, ahol senki nem járt még,)

    2 (Gyorsan nőtt, ahogy a Nap melegen sütött.)

    3 (A fiú a nagyvárosban lakott. A városszéli gépgyárban dolgozott.)

    4 (Egy napon szépen összecsomagolt, vonatra szállt, s a hegyekbe utazott.)

    5 (S megszólalt a kis virág: terád várok régóta már!)

231

    Ref (Ujjongj,Sion leánya! Ujjongj, Sion leánya! Zengj öröméneket, Jeruzsálem!)

    1 (Nézd, jön a király a jászolban! Nézd, jön a király, Jézus!)

    2 (Nézd, jön a király szamár hátán! Nézd, jön a király, Jézus!)

    3 (Nézd, jön a király a kereszttel! Nézd, jön a király, Jézus!)

    4 (Nézd, jön a király a kősírból! Nézd, jön a király, Jézus!)

    5 (Nézd, jön a király az ég felhőin! Nézd, jön a király, Jézus!)

232

    1 (Életünk malomköve őrli apró búzaszemeinket,)

    2 (Jó Atyánk súlyos tenyere markában tartja szőlő-életünk,)

    3 (De minek vagyunk így mi együtt, mint kenyér meg bor a föld asztalán,)

    Ref (De minek vagyunk így mi együtt, mint kenyér meg bor a föld asztalán,)

233

    1 (Éjszakában éltem, tétovázva léptem,)

    Ref (//:Hozzád vonzott a fény Hozzád hajtott a szél)

233/A

    1 (A föld és az ég asztalunknál összeér,)

234

    1 (Ébredj fel, alvó Magyarország! Az éjszakának vége már.)

    2 (Nem oly rövid az Úr keze, hogy ne szabadíthatna meg téged.)

    3 (Elzárnak Tőle vétkeid, eltakarják Őt bűneid.)

    4 (Felhasad világosságod, kinyílik majd gyógyulásod.)

    5 (Vezérel téged szüntelen, megelégíti lelkedet.)

    6 (Kelj fel, mert eljött a világosság! Kelj fel hát végre, Magyarország!)

    7 (Ébredj fel, alvó magyar nép! Istentől választott nemzettség,)

    8 (Emeld a magasba szemedet! Lásd meg az Urat, Istenedet!)

235

    1 (Jó az Úrban bizakodni. Jó az Úr. Remélj és bízz Benne! Jó az Úr!)

    2 (Bizakodjatok, jó az Úr! Jósága éltet. Bizakodjatok, jó az Úr! Allelu-uja!)

    3 (Ó, halld meg, Uram, ó, halld meg imám! Hívlak, jöjj, válaszolj!)

    4 (Jézus, életem, erőm, békém. Jézus, társam, örömöm.)

    5 (Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.)

236

    1 (Gyermekét ébren őrző, vak éjtől mit se félő asszony: Mária.)

    Ref (Virrassz még! Mária, virrassz még!)

237

    Ref (Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,)

    1 (Viruló réteken át,)

    2 (Nem taszítalak el,)

238

    1 (Ím eléd, ünnepelni jöttünk mint egy nagy család,)

239

    1 (Amikor teljes sötétség borul reám és mikor kialszik mindn fény.)

    Ref (A Sötétség nem borít el előled.)

    2 (Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem démonok és semmilyen hatalmasság, sem amik most vannak, sem amik jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már.)

    Ref (Soha semmi, semmi nem választ el Örökké tartó szerelmedtől Istenem, amit adtál a Te egyetlen fiadban, a mi Urunk, Jézus Krisztusban.)

240

    0 (Tapsolj, és dalolj az Úrnak,)

    1 (Leszállt a mélybe, de amint ígérte, Feltámadott, igen, feltámadott!)

    2 (Lehullt a láncunk, nem álmot látunk Feltámadott, igen, feltámadott!)

241

    Ref (//: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!://)

    1 (Rajtunk hatalmat Te vehetsz, újjá, tisztává Te tehetsz)

    2 (Erőddel a szíveken zúgj át és szellőztesd ki minden zugát!)

    3 (Földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít,)

    4 (Hiába pénz, ravaszság, fegyver, csak nyomorult marad, ó, az ember.)

    5 (Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást!)

242

    Ref (//: Ébredj fel, te, ki bűnben jársz, jöjj, mert nála az élet vár,)

    1 (Kelj fel, és ragyogjál, bűnödből tisztuljál, Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel!)

    2 (Áldjad én lelkem Őt, dicsérjed Teremtőd, irgalma örökké lelkemben él.)

243

    1 (Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluja!)

    2 (Alleluja áldjátok az Urat, áldjátok az Urat, minden népek, alleluja!)

244

    1 (Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd el egészen)

245

    Ref (Szentlélek, jöjj, lobogó láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár!)

    1 (Jöjj el, élő vízforrás, jöjj, a szívünk Téged vár!)

    2 (Jöjj, igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájan!)

    3 (Jöjj el, néped gyűjtsd egybe, jöjj, az alvót ébreszd fel!)

246

    1 (Péter, János, Jakab halászok, Péter, János, Jakab halászott)

    2 (2. Egész éjjel hiába halásztak…)

247

    1 (Találkozni jöttem Veled, Istenem.)

    2 (Vágylak megismerni Téged, Istenem,)

248

    1 (Vizsgálj meg, tisztíts meg, Istenem, szeretlek, odaadom néked az életem.)

249

    1 (Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.)

250

    1 (Jézus, áldott legyél, áldott legyél mindörökké,)

251

    1 (//: Az Isten szeret. Az Isten minket szeret.)

252

    1 (Mária áldott égi anyánk, kérünk, hajolj le hozzánk!)

253

    1 (Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért tied a hála.)

254

    0 (//: Gyermekem, én szomjazom, vágyom a szíved után!://)

    1 (Maradj mindig énbennem, nézd szívemet!)

    2 (Maradj mindig énbennem, békére lelsz!)

    3 (Maradj mindig énbennem, figyeld igémet!)

    4 (Ne aggódj, és ne félj már, bízz énbennem!)

255

    1 (Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum)

    2 (Virrassz még és imádkozz még Jézussal ébren, virrassz az éjben.)

    3 (Ne félj ne aggódj, ne sírj ne bánkódj: ha tiéd Isten , tiéd már minden.)

    4 (Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz,)

    5 (Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat,)

    6 (Atyám a Te kezedbe ajánlom az én lelkem.)

    7 (A szívem örül, jön az Úr, jön az Úr közel van már,)

    8 (Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.)

256

    1 (Adventi hírnök: friss fenyőág. Lobog az első gyertyaláng!)

    2 (Adventi hírnök: friss fenyőág, lobog már két kis gyertyaláng!)

    3 (Adventi hírnök: friss fenyőág, lobog már három gyertyaláng!)

    4 (Adventi hírnök: friss fenyőág, lobog már négy kis gyertyaláng!)

257

    1 (Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég, az arcomra álmos köd szitál.)

    Ref (Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen,)

    2 (Földünk puszta rom, jöjj el irgalom, Jöttöd reményt, megválátst ígér.)

258

    Ref (Az ősi jóslat beteljesült, miénk a Megváltó,)

    1 (Falu szélén, barlang mélyén, Máriának szűz karján,)

    2 (Öreg pásztor és kisbojtár, angyalszót hall éjféltájt,)

    3 (Mi is menjünk, vígan járjunk, vezet égi fényesség,)

259

    1 (Csillag gyúlt a sötét égen, megszülettél szép reményem.)

260

    1 (Csillag ég az éjszakában, ismeritek-e?)

    2 (Fényes felhő száz határon, izzó fénymező.)

261

    1 (Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya,)

262

    1 (Emeljük fel, fel Jézus nevét!)

263

    1 (Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,)

264

    1 (Jézus bennem él, békéje már az enyém)

265

    1 (Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét, megragadjuk az Úr jelenlétét.)

266

    1 (Szent vagy, szent vagy,)

    2 (Szent vagy, szent vagy,)

267

    1 (Ízleld és lásd, hogy jó az Úr, ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó)

268

    1 (Szűz Mária, bizodalmunk, oltalmadat kérjük.)

269

    1 (Irgalmazz énnekem, Jó Atyám, Istenem, irgalmazz énnekem!)

270

    1 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,)

271

    1 (Mindenségnek Istene égen földön minden lélek)

272

    1 (Bűneinket égi Bárány,)

273

    1 (Ó, Jézus, jöjj! Téged szívem vár, rajtad kívül testem-lelkem vigaszt nem talál!)

274

    1 (Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet,)

    Ref (Álmodjék Rólad a szívünk. Álmunkban is Te légy velünk!)

    2 (Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét!)

    3 (Kérünk, Mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,)

    4 (Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled! D)

275

    Ref (Új szívet adok és új lelket, hogy bűneitekből megtérjetek!)

    1 (Tiszta vizet hintek reátok, hogy minden szennytől megtisztuljatok.)

    2 (Összegyűjtlek ezer országból, visszahozlak minden nép közül,)

    3 (A népek pedig csodáim láttán megtudják, hogy én vagyok az Úr!)

276

    1 (//: Szent vagy Uram, szent vagy! :// 4x)

277

    1 (Bárányom, Bárányom, Istennek Báránya,)

    Ref (Én Uram, add meg nekem! Jó Uram, add meg nekem,)

    ? (Én Uram, adj egy kis időt nekem,)

278

    1 (Adjunk hálát az Úrnak, aki meghalt és feltámadt!)

    Ref (Alleluja, az Úr az Isten, alleluja, a Megváltó!)

    2 (Az Ő teste és vére táplál minket itt a földön,)

    3 (Aki Benne hisz, sose szomjazik, Ő az élő víz forrása,)

279

    0 (//: Bízom Benned! :// Bízom Benned minden nap örökké! ://)

    Ref (//: Bízom Benned, igazságos Úr vagy! Bízom Benned, irgalmas jó.)

    1 (Olyan messziről jöttem én, és Te megvártál, sokat vártál rám)

    2 (Nézd a szívem már tiéd!)

280

    1 (Jézus én Téged választottalak, hol halál jár és fojtogat,)

281

    1 (Leszáll a nap az éj ölébe, takarónk a csillag ég,)

282

    1 (//: Jöjj hozzám, légy velem, örök békéd, békéd add nekem!://)

283

    1 (Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.)

    2 (Az Úr az én pásztorom, nem szomorkodom,)

284

    1 (Halló szívet adj nekem, add szavadat értenem,)

285

    1 (//: Vegyétek, s egyétek ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik! ://)

    Ref (//: Nézz rám, nézz rám, nézz rám! ://)

    2 (//: Vegyétek, s igyátok ez az én vérem,)

    3 (//: Vegyétek, s igyátok ez az én vérem,)

286

    1 (//: Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának.://)

    Ref (Hozzád száll énekünk.)

    2 (//: Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.://)

    3 (//: Jézus, Jézus, Jézus Isten Báránya.://)

287

    1 (//: Alleluja, alleluja, alleluja!://)

    2 (Az Úr velünk, ki lehet ellenünk. Rettegést nem ismerünk.)

    3 (Ő az én teremtő Istenem, Istenem, ki nem hagy el.)

288

    1 (Refr. //: Mit sem aggódom, nem féltem életem,)

    2 (2. Megjöttem, itthon vagyok, nevetnek rám a csillagok,)

289

    1 („Íme, ő lesz anyád, és te az ő fia légy!”)

290

    Ref (Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár.)

    1 (Élsz, vagy utazol bárhol, de Hozzá szól a szív,)

    2 (Nem vagyok egyedül az úton, léptem vezeti Ő.)

291

    Ref (Akik az Úrban bíznak, akik az Úrban bíznak,)

    1 (Hát m’ért mondod azt, hogy keserű a sorsom,)

    2 (Szárnyalva szállnak fenn, mint a sasok a messzeségben,)

292

    1 (Mert tudom, semmi nem szakaszthat el az én Uram szerelmétől)

293

    1 (Kisfiam, ülj ide mellém, figyeld jól, amit most mondok!)

    2 (Életünk, rövid a földön, de lelkünk, örökre megmarad.)

    3 (Kisfiam, még nagyon kicsi vagy, de egyszer te is nagy leszel.)

    4 (//: Szent, szent, szent az Isten, Ő a világ ura és teremtője,)

294

    1 (Irgalmazz, Uram irgalmazz! Uram, irgalmazz nekem!)

    2 (Kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz!)

    3 (Irgalmazz, Uram irgalmazz!)

295

    Ref (//: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!)

    1 (Jézus mondja:)

296

    1 (Szent, szent a neve, én Őt dicsérem, Ő erősségem, Jé-zus!)

297

    Ref (Eléd hoztunk mindent, most már semmi nem a miénk,)

    1 (Egyetlen csepp az, mit a két kezembe tettél,)

    2 (Minden csepp esőt fakaszt és lehull a Földre,)

298

    1 (Jubilate Deo, omnis terra! Servite Domino in laetitia!)

299

    1 (O-o-o, adoramus Te Domine)

    2 (O, Christe Domine Jesu, o, Christe Domine Jesu)

    3 (Hála Jézus, hála Jézus, hála Jézus, hála Jézus!)

    4 (Venite exultemus Domino, venite, adoremus.)

    5 (Az egek és a földek énekeljék föltámadásodat, Krisztus!)

    6 (A fényem Jézus, Te vagy, ó, jöjj, és ragyogd be az éjem. Ó, jöjj, ó, jöjj)

300

    1 (Ez a hús-vér templom Érted épült,)

    Ref (Nekem nincs más Rajtad kívül Jézus)

301

    1 (//: Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, s felnyitotta a szemem)

302

    Ref (//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! ://)

    1 (Dicsérjétek az Urat, áldjátok a magasságban)

303

    1 (Jöjj, Szentlélek, szállj le rám, örök boldog fénysugár!)

304

    1 (Mosd meg a szívem, mentsd meg a lelkem!)

    Ref (Hints meg, engem izsóppal! Megtisztít, megtisztít!)

    2 (Nem vagyok méltó, hogy szavamat halljad.)

    végén (Ragyogjak én, mint a tél hava!)

305

    1 (Kenyeret és bort hozunk oltárodra, Urunk,)

306

    1 (G G9/Fis)

307

    1 (Hallod hangját a szélnek, egy új élet ébred, és remény a szívben.)

    Ref (Fújjad könnyű papír-életem,)

    2 (Tisztít, gyógyít a Lélek, magányos úton nem hagy el Téged.)

308

    1 (Kumbaya my Lord, kumbaya Kumbaya my Lord, kumbaya, Kumbaya my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya)

309

    1 (Eljöttem hozzád, Jézus, a fény vezérelt.)

    Ref (Előtted térdelnek országok, népek.)

    2 (Minden ajándékom Neked adtam, nézd!)

310

    1 (Nem vagyok méltó, hogy házamba térj!)

    2 (Ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén.)

311

    1 (Jól megjelölte ezt az ezredévet.)

    Ref (//: Zúgj szél, szent vihar. Szent István királyról szól a dal! ://)

    2 (Kegyes jobbja törvényt írt, keményet, hogy megkösse a rónák vad porát.)

    3 (Róla szóljon hát e lelkes ének, Uram, Téged dicsérünk általa.)

312

    1 (Jöjj, hívunk jöjj, Szentlélek, a szívünkbe áradj!)

313

    1 (Van egy lány, ki a szegényekért nyújtotta át az életét)

    Ref (//:Erzsébet, Isten virágszirma, küzdő lelkek ajándéka.)

    2 (Úgy kérünk, Erzsébet, Isten virágszirma, küzdő lelkek ajándéka,)

314

    1 (Szívem telve van Veled, drága Jézus, hű Megváltóm.)

315

    Ref (Békesség veletek! Alle-alleluja!)

    1 (Ó, áldott béke ragyogjál a szívünkbe!)

    2 (Ó, áldott béke tündökölj a szemünkbe:)

    3 (Ó, áldott béke, áradjál a lelkünkbe)

    végére (Így jött közénk //: Alle-alleluja! Így jött közénk://)

316

    1 (Jézus véred megtisztít, véred ad új életet!)

317

    Ref (//: Énekelj az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak egész Föld! ://)

    1 (Énekelj az Úrnak, áldjad nagy nevét)

    2 (Ékesség és fenség van Ő előtte.)

    3 (Ujjongjon az ég, és örvendjen a föld)

318

    1 (Érzed, hogy hideg a föld a halált súgja még.)

    Ref (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja)

    2 (Nézd hát üres a sír, véres gyolcs mi vár)

319

    1 (Szerelmeddel felhatolsz az egekig)

    2 (Betöltöd szívem igaz boldogsággal,)

320

    1 (//: Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent! ://)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem