Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szent Márton tisztelete" énekei:

1

    1 (Szent Márton, Isten szolgája,)

    2 (Te a Krisztus szerelméért,)

    3 (Szent életben nevelkedtél)

    4 (Te lelkedben békés lévén,)

    5 (Teljességgel tisztaságos,)

    6 (Azért a népek elhiggyék,)

    7 (Könyörögj azért Istennek,)

    8 (Hogy szeretetnek tűzével,)

    9 (Ki örülsz az angyalokkal,)

    10 (Dicséret légyen Atyának,)

2

    1 (Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk,)

    2 (Értelme éles, életében józan,)

    3 (Irgalmas szívvel meglátja a koldust,)

    4 (És íme: püspök Túrnak városában,)

    5 (Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,)

3

    1 (Boldog az oly ember bizonnyal Istenben,)

    2 (Körötte forgódik bizonnyal azoknak,)

    3 (Azért mind fejenként néki könyörögjünk,)

    4 (Szorgalmatossággal, tehát, mi vigyázzunk,)

    5 (Született Szent Márton szép Szaváriában,)

    6 (Alamizsnát koldus tőle, hogy kívánna,)

    7 (Tettét az Úr Jézus nagy jó néven vette,)

    8 (Dicső Szent Mártonnak Krisztus ekkor így szólt:)

    9 (Tizennyolc esztendős Szent Márton hogy vala,)

    10 (Piktáviumbéli püspökhöz ő méne,)

    11 (És annak utána tisztre felemelték,)

    12 (Holott egy kolostort Szent Márton rakatott,)

    13 (Mikoron pediglen megbetegült vala,)

    14 (Mihelyt ezt meghallván Márton tanítványa,)

    15 (Márton szánakozott, s könyörgött Istennek:)

    16 (Márton így folytatta: „Hagyjatok már békét,)

    17 (Midőn halálához közelgetett, ő látta)

    18 (Azonnal ő mindjárt lelkét az Istennek)

    19 (Dicséret, dicsőség az Atyaistennek,)

4

    1 (Szent Márton püspök, Isten szolgája)

    2 (Pannóniában, Szaváriában)

    3 (Ifjú korában a hadban lévén ájtatosan éle,)

    4 (Még ő hitetlen s kereszteletlen,)

    5 (Mert ő egy szegényt és mezítelent)

    6 (Az Isten Fia eljött éjszaka)

    7 (Krisztus hitére megtérve érte)

    8 (Három halottat sokak láttára nyilván feltámasztott,)

    9 (Szent Márton püspök a Szentlélekkel teljes ember vala,)

    10 (A bűnösöket földi életben Istenhez téríté,)

    11 (Kinek élete itt e világon vala tisztaságos,)

    12 (Azért a halál jó Szent Mártonnak bizony nem ártalmas,)

    13 (Márton örvendez a magas mennyben a szent angyalokkal,)

    14 (Tégy jót velünk is, dicső Szent Márton, hív könyörgéseddel,)

    15 (Dicséret légyen Atya és Fiú, Szentlélek Istennek,)

5

    1 (Szent Márton, magyarok fénye,)

    2 (Megszületett Szombathelyen,)

    3 (Járván pogányság igen fönn,)

    4 (Szegényeken szánakozó,)

    5 (A palástját kettészabta,)

    6 (Krisztus Jézus másod napra)

    7 (És ruháját Krisztus maga)

    8 (Mezítelent hogy megszántad,)

    9 (Papságra őt fölszentelték,)

    10 (Turonis nevű városban,)

    11 (A klastromba barátokat,)

    12 (Igaz hitre pogányokat)

    13 (Sok pogányok térítője,)

    14 (Három holtnak támasztója,)

    15 (És szent tested holtod után)

    16 (Teljes vala, mint szép virág,)

    17 (Csudálja ezt egész világ,)

    18 (Tartsuk Szent Márton ünnepét,)

    19 (Dicséret légyen Istennek,)

    20 (És mitőlünk adattassék)

6

    1 (Országunk szent apostola,)

    2 (Vitézeknek vagy tüköre,)

    3 (Papi rendek dicsősége,)

    4 (Tanítója gazdagoknak,)

    5 (Szegényeknek segítője,)

    6 (Ezzel ördögöt legyőzted,)

7

    1 (Szent Márton születék Magyarországban,)

    2 (Midőn tíz esztendőt eltöltött volna,)

    3 (Csakhamar a vitézek közé álla,)

    4 (Irgalmasság szívében kivirágzott,)

    5 (Krisztus őneki ezután megjelent,)

    6 („Tegnapi nap mezítelenségemben)

    7 (Kiért te velem én dicsőségemben)

    8 (Vitézi állapotát változtatja,)

    9 (Nagy sok csudákat is cselekszik vala,)

    10 (A Sátánt halálakor ő megfeddé,)

    11 (Márton példa lőn a magyar nemzetnek,)

    12 (Magyarok, ti, azért az ő életét,)

    13 (Ha vele akartok és a Krisztussal)

    14 (Dicséret Atya és Fiú Istennek,)

8

    1 (Szent Márton püspöknek dicséretes életét,)

    2 (Hirdessük ezekkel mi is néki szentségét,)

    3 (Midőn tanítványi érte siránkoznának,)

    4 („Uram, hogy ha tetszik tovább is fölségednek,)

    5 (Halála óráján az ördögöt meggyőzte,)

9

    1 (Szent Márton napját szentelvén,)

    2 (E szent még kiseded korában,)

    3 (Lévén hadak seregében,)

    4 (Kedves volt alamizsnája,)

    5 (E példában, kereszténység,)

10

    1 (Dicsőséges Szent Márton, magyaroknak fénye,)

    2 (Ifjúságodban valál dicséretes vitéz,)

    3 (De vitézi köntösöd magadtól eldobtad,)

    4 (Mert vitézséged után a pusztába mentél,)

    5 (Püspökségben is voltál szegényeknek atyja,)

    6 (De még holtod után is sok csudák történtek,)

    7 (Mi is azért, mostani magyarok, kik vagyunk,)

    8 (Kérünk, hogy esedezzél, Szent Márton, érettünk,)

11

    1 (Szent Márton dicséretére, magyar hívek, jöjjetek!)

    2 (Tizenöt esztendős lévén követte táborunkat,)

    3 (Mert, hogy tőle Úr nevében koldus alamizsnát kért,)

    4 (E palástnak a részében az Úr Jézus öltözött,)

    5 (Ezért ezen hív szolgáját Urunk Jézus kedveli,)

12

    1 (Szent Márton püspök, Istennek szolgája,)

    2 (Aki született jó Magyarországban,)

    3 (Kegyes voltából irgalmas Istennek,)

    4 (A szent életben igen nevelkedék,)

    5 (Minden szegényhez ő bőkezű vala,)

    6 (Ügyefogyottnak a Krisztus Jézusért,)

    7 (Három halottat sokaknak láttára,)

    8 (Így nyugodott el Szent Márton Jézusban,)

    9 (Árva fejünknek, kérünk, légy istápja,)

    10 (Te Isten előtt könyörgésed által,)

    11 (Jézusnak Anyját, áldott szűz Máriát,)

    12 (Ma Szent Mártonnak szent ünnepe napja,)

    13 (Engedd Úristen szép napját megülnünk,)

    14 (Az Isten Fia nékünk is engedje,)

13

    1 (Szent Márton püspök, mi hitünk oszlopa,)

    2 (Kegyes Jézusnak irgalmas voltából,)

    3 (Hogy Szombathelyen volt ő születése,)

    4 (Tirannus ellen a Krisztussal harcolt,)

    5 (Jézus Krisztusnak telt kedve őbenne,)

    6 (Pályafutását végezte azonban)

14

    1 (Dicső Szent Márton püspök, magyarok reménye,)

    2 (Pávia városában, mikor utaz vala,)

    3 (Julianus császártól hogy búcsúját vette,)

    4 (Nyolcvanegy esztendősen szent Urához tére,)

15

    1 (Szombathely városának szép szülött magzatja,)

    2 (Te vagy Úr Jézusnak szerelmes szolgája,)

    3 (Ördög ellen vala néked nagy hatalmad,)

    4 (Látod, ó, szent püspök, hazánk mint változott,)

    5 (Te szülőföldedet járványtól, éhségtől,)

    6 (Aki mint oroszlán, most szüntelen lest hány,)

16

    1 (Szent Márton, Isten szolgája,)

    2 (Ki a Krisztus szerelméért,)

    3 (Kérünk, könyörögj érettünk,)

    4 (A szeretetnek lelkével,)

    5 (Dicsőség légyen Istennek,)

17

    1 (Szent Márton püspök, fölséges Úrnak hűséges szolgája,)

    2 (Pogány vallásból kereszténységre mikor ő meghajlott,)

    3 (Mindenek előtt azért kedves volt alázatossággal,)

    4 (A kisdedeket szépen oktatta lelki tudománnyal,)

    5 (A szegényeket, hogyha meglátta, ruháját nem szánta,)

    6 (A betegeket meglátogatta, szívükben biztatta,)

    7 (Azért az Isten megjutalmazta drága koronával,)

    8 (Kérünk, Szent Márton, esedezz értünk, kik ünneped üljük,)

18

    1 (Szent Márton püspök sok csudák által,)

    2 (Szent Márton, népünk fénylő csillaga,)

    3 (Márton virágunk, szép termő águnk,)

    4 (Márton, szívünket, újítsd lelkünket,)

    5 (Keresztény népek, jó magyar hívek,)

    6 (Dicsőség Jézus Krisztus Nevének,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem