Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szent András Énekfüzet" énekei:

Add, hogy a szívemmel

    v1 (Add, hogy a szívemmel lássak,)

    p1 (Kérlek, nyisd meg most szemem,)

    c1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

Adj célt és értelmet

    c1 (Adj célt és értelmet egész életemnek,)

    v1 (A múltnak és a jelen pillanatnak,)

    v2 (Az éjszakának és a fénynek,)

    c2 (Benned van értelme, célja életemnek,)

    v3 (Ígéretem Benned lett teljessé,)

    v4 (Krisztus Jézus, életem értelme,)

A fény Királya Ő

    v1 (A fény királya Ő,)

    v2 (Mert fény veszi körül,)

    c1 (Mily nagy Istenünk, énekeld,)

    v3 (Örökkévaló,)

    v4 (Ő az Atya szent Isten,)

    b1 (Minden név felett való,)

Ahogy nézlek Téged

    v1 (Ahogy nézlek Téged, elszáll minden félelem,)

    c1 (A mennyben van otthonom,)

    v2 (Vezess, Uram, Istenem, és engedd megértenem)

A kegyelem túláradt

    c1 (A kegyelem túláradt,)

    c2 (Prófétává tettél,)

    v1 (A megváltásnak fénye)

    v2 (Krisztus a szabadságra tett)

A kegyelem árad

    v1 (A kegyelem árad és árad és árad,)

    c1 (Jézus, Tebenned bízom,)

Aki a holtakat megeleveníti

    v1 (Aki a holtakat megeleveníti,)

    c1 (Jézus, Te vagy minden örömöm forrása!)

A Királynak áldozom

    v1 (A Királynak áldozom, Néki szolgálok,)

    c1 (Az Úr előtt állni szüntelen, ezt kívánja lelkem,)

A magasból nyúlt le

    v1 (A magasból nyúlt le, hogy felvegyen,)

    b1 (Fényed megtörte az éj uralmát,)

    c1 (Hiszem, hogy meglátom arcodnak fényét,)

A magas hegyről

    v1 (A magas hegyről jön a folyó,)

    c1 (A mennyei folyó most táncra perdít,)

    v3 (Az Úr hegyére felmenni jó,)

    v2 (Isten folyója az élő víz,)

A mennyei tábor

    v1 (A mennyei tábor ma mellettünk áll,)

    c1 (És mi áldunk, magasztalunk,)

    v3 (Ha ellenség gúnyol, szidalmaz és vádol,)

    v2 (Ha gyűlölet ádázul rád tör, mint szélvész,)

A Mester itt van

    v1 (A Mester itt van, ma is gyógyít,)

    v2 (Ne vidd tovább a terhedet,)

Amikor hozzám értél

    v1 (Amikor hozzám értél, minden újjá lett bennem,)

    p1 (Rám leheltél, és élettel betöltöttél,)

    c1 (Egy fény gyúlt a Mennyből, és szívem már ettől)

Amikor teljes sötétség

    v1 (Amikor teljes sötétség borul reám,)

    c1 (A sötétség nem borít el Előled,)

    v2 (Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,)

    c2 (Soha semmi, semmi nem választhat el)

Amint imádlak

    v1 (Amint imádlak Téged, Jézus,)

    c1 (Halleluja, halleluja!)

Amit a szem nem látott

    v1 (Amit a szem nem látott,)

    v2 (Szeretünk Téged, Jézus,)

Arra vágyom én

    v1 (Arra vágyom én, hogy magasztaljalak,)

    c1 (Uram, Neked adom az életemet,)

A sátánt legyőzték

    c1 (A sátánt legyőzték a Bárány vérével,)

    v1 (Itt a földön üldözés vár majd rátok,)

    c2 (A Sátánt legyőzzük a Bárány vérével,)

    v2 (Itt a földön üldözés vár majd ránk is,)

A Szentlélek leszáll

    v1 (A Szentlélek leszáll,)

    c1 (Meglátod Őt, Jézust, meglátod Őt, Jézust!)

Asztalodhoz hívtál minket

    v1 (Asztalodhoz hívtál minket,)

    c1 (Atyánk, érezzük a Te szereteted,)

    e1 (Zászlód fölöttünk szeretet, szeretet!)

A szívem áld

    v1 (A szívem áld, ó, szent Bárány,)

    c1 (Halleluja, halleluja!)

    v2 (Meghajtom már a térdemet,)

A Te kertjeid már

    v1 (A Te kertjeid már virágzanak bennem,)

A Te méltóságod csendjében

    v1 (A Te méltóságod csendjében,)

    v2 (Ölelj körül engem teljesen,)

    c1 (Úgy vágyom Eléd állni, jelenlétedben lenni,)

Atyám, Istenem

    v1 (Atyám, Istenem, szerelmed hozott létre engem,)

    p1 (Úgy alkottad lényem, hogy szerelmedből éljen,)

    c1 (Mert Te vagy a szeretet,)

Atyám, nem rejtem el

    v1 (Atyám, nem rejtem el az én sáros szívemet,)

Atyám, szerelmed erős

    v1 (Atyám, szerelmed erős és végtelen!)

    v2 (Vezess el engem az igaz életre,)

    c1 (Áldalak Téged, Jézus, imádlak Téged, Jézus,)

    e1 (Vonj most magadba, Jézus, lényem lényeddé váljon,)

Atyám, vágyom, hogy

    v1 (Atyám, vágyom, hogy szeress.)

A vakok látnak

    v1 (A vakok látnak, a sánták járnak,)

    c1 (Ő az Úr, Ő a nagy Király,)

    v2 (A gonosz tettek mind eltöröltetnek,)

Az az örök élet

    v1 (Az az örök élet, hogy megismerjünk Téged,)

    c1 (Jöjj el, Jézus, úgy várunk, jöjj el, tárd fel magad!)

    v2 (Amerre csak jártál, mindig gyógyítottál,)

Az egész föld felett

    v1 (Az egész föld felett Te vagy Úr s Király,)

    v2 (Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó,)

    c1 (Jézus, vezess, szorítsd két kezem)

Az élet hajnalán

    v1 (Az élet hajnalán már gondolt rád Atyád,)

    v2 (Semmit sem tehetsz, hogy jobban szeressen,)

    c1 (Jöjj ma Atyádhoz, bárhogyan is állsz,)

Az Ő neve bástya

    v1 (Az Ő neve bástya, erős vár, az igaz Hozzá fut, és megmenekül.)

    c1 (Áldott legyen az Ő neve, áldott legyen az Ő neve,)

Az Úr győz

    c1 (Az Úr győz!)

    v1 (Emésztő tűz jár Előtte,)

    v2 (Az egek hirdetik nevét,)

Az Úrnak Szelleme

    c1 (Az Úrnak Szelleme van énrajtam,)

    v1 (Jókedvének esztendejét - itt az idő!)

    c2 (Ez az a nap, mikor szól hozzád az Úr,)

    v2 (Jókedve esztendeje még tart - itt az idő!)

Az Úrnak szüksége van rád

    v1 (Az Úrnak szüksége van rád,)

    c1 (Fontosabb vagy te, mint az égbolt,)

    v2 (Az Úrnak szüksége van rám...)

    v3 (Nekünk szükségünk van Rád (Atyám)...)

    v4 (Nekem szükségem van rád (testvérem)...)

    v5 (Neked szükséged van rám...)

Az Úr Szellem

    v1 (Az Úr Szellem és szabaddá tesz, ahol megjelen'!)

Az Úr van itt

    v1 (Az Úr van itt,)

    p1 (hogy elmondja, mennyire szeret,)

    c1 (Az Ő Fiát,)

Az Úrért mi indulunk

    v1 (Az Úrért mi indulunk,)

    c1 (Mert a sereg kapitánya Jézus,)

    v2 (Az Úrért mi indulunk,)

Baruch haba

    v1 (Baruch haba b'shem Adonai, hallelujah!)

    v2 (Áldott, ki jön az Úr nevében, hallelujah!)

Barátom lettél

    v1 (Barátom lettél, több vagy, mint egy testvér.)

    c1 (Jézus, Jézus, Jézus, hű társam már!)

    v2 (Reményem lettél, hűséged oly érték.)

Bemegyek a Szentek Szentjébe

    v1 (Bemegyek a Szentek Szentjébe,)

    c1 (Uram, dicsérlek, dicsérlek,)

Bennem ég egy tűz

    v1 (Bennem ég egy tűz, mely nem hal el,)

    p1 (Itt vagy közel, jelenléted körülvesz,)

    c1 (Lelkünk úgy kiált, Hozzád kiált,)

    e1 (Amíg eljössz, Te tarts meg!)

Boldog ember

    v1 (Boldog ember az,)

    v2 (Hanem az Úr törvényében (Igéjében))

    v3 (És olyan lesz, mint folyóvíz mellé)

    v4 (s mindenben amit tesz,)

    p1 (De nem úgy a gonoszok, hanem mint a)

    c1 (Mert Jézus lett az Út,)

Bár a bűnöm végtelen

    v1 (Bár a bűnöm végtelen, s méltán kapnám ítéletem.)

    v2 (Bár vétettem százszor, kegyelmezz, jó Pásztor!)

    v3 (Megtérek most Hozzád, fordíts felém orcád!)

Csak egy korty

    c1 (Csak egy korty az Úr vizéből,)

    v1 (Dicsérjük hát a mennyei Atyát és az egyszülött Fiát)

    v2 (A Te gyógyító érintésed járja át bensőnket!)

Csak Istenben nyugoszik

    v1 (Csak Istenben nyugoszik meg szívem,)

    v2 (Hogyha jőnek rettenetes napok,)

    v3 (Eljő a nap, amikor meghalok,)

Csak pillanat létünk

    v1 (Csak pillanat létünk, Te örökké Úr vagy,)

    c1 (Szent vagy, szent vagy, mindenható Úr,)

    v2 (Ha megtörne testünk, gyógyulást adsz majd,)

Csak Tiéd a legelső hely

    v1 (Csak Tiéd a legelső hely,)

Csak árnyék volt

    v1 (Csak árnyék volt az életem Nélküled,)

    v2 (Csak bolyongtam, de nem találtam kiútra,)

    p1 (Emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel,)

    c1 (Hozzád simul, én Istenem, az én lelkem.)

Csendben állok

    v1 (Csendben állok, jelenlétedben,)

    c1 (Uram, a vágyam, hogy hangod hallhassam,)

    v2 (Gyorsan lépek, hátra nem nézek,)

Csodálatos, szent

    v1 (Csodálatos, szent és fenséges,)

    v2 (Vezess engem Szentlelked által,)

    p1 (Ó, alakíts és változtass el képmásodra,)

    c1 (Jöjj hát, járj át, szólj és formálj,)

Csodállak, imádlak

    v1 (Csodállak, imádlak,)

    c1 (Jelenléted átitat,)

    e1 (Áldás és tisztesség, dicsőség, erő az Úré örökké!)

Dicsérd, dicsérd

    v1 (Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat,)

    c1 (És Ő jó, hódolatra méltó,)

Dicsérem Neved

    v1 (Dicsérem Neved, míg csak élek, míg élek,)

    v2 (Ígéretedet elrejtettem a szívembe,)

Dicsérem Őt szentélyében

    v1 (Dicsérem Őt szentélyében,)

    v2 (Dicsérem Őt erejéért,)

    p1 (A napfelkeltétől szóljon a dicséret,)

    c1 (Minden lélegzetemmel a nagy Királyt dicsérem,)

Dicsérettel jövünk eléd

    v1 (Dicsérettel jövünk eléd,)

    v2 (Gyönyörködünk szépségedben,)

    c1 (Vágyódunk jelenlétedre!)

Dicsérlek, imádlak

    v1 (Dicsérlek, imádlak,)

Dicső, fenséges Úr

    v1 (Dicső, fenséges Úr s Király,)

Dícséret, áldás

    v1 (Dicséret, áldás, örök imádás,)

    c1 (Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség!)

    e1 (A földről az ég felé kiáltjuk, hogy)

Egy a test, egy a lélek

    v1 (Egy a test, egy a lélek,)

    v2 (Egy az Isten, mindeneknek Atyja,)

Egy új eget és új földet

    v1 (Egy új eget és új földet, az elsők többé nem lesznek)

    c1 (Ó, ez a város, melyről álmodom,)

    v2 (Ott nem lesz többé holdvilág,)

Elindulunk égő szívvel

    v1 (Elindulunk égő szívvel,)

    v2 (Még mindig ég, ragyog a láng,)

    c1 (Ragyogj hát új fénnyel, a sötét, zord éjben,)

    v3 (Igazság szóljon és szeretet,)

Eljegyezlek magamnak

    v1 (Eljegyezlek magamnak igazsággal, szeretettel,)

    v2 (Eljegyezlek magamnak hittel,)

Eljött hozzám

    v1 (Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,)

    c1 (Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam)

    b1 (Nem tudom felfogni azt,)

    e1 (Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz!)

Elveszettek voltunk

    v1 (Elveszettek voltunk, a sátán fogja voltunk,)

    c1 (Jézus, visszavárlak, Jézus, csak Téged várlak,)

    v2 (Most élem a legszebb, a legszebb éveimet,)

Emlékezzél meg az Úr

    v1 (Emlékezzél meg az Úr jóságáról!)

    v2 (Viharokban Ő erős várunk,)

Ez a szó, szeretet

    v1 (Ez a szó, szeretet, minden nyelvben él,)

    c1 (A szeretet erős, nem múlik el,)

    v2 (Jézus, a mi Mesterünk, mielőtt eltávozott,)

Ez az a dal

    v1 (Ez az a dal, mit a mennyben angyali kórus zeng:)

    c1 (Halleluja, halleluja, halleluja,)

Felemelem a szemeimet

    c1 (Felemelem a szemeimet,)

    v1 (Te vagy, ki feltámadtál,)

    v2 (S ha néha elcsüggedek,)

    v3 (Jézus, nem engeded meg,)

    v4 (Örökké itt vagy velem,)

Felmagasztaljuk Neved

    c1 (Felmagasztaljuk neved,)

    v1 (Az égből jöttél közénk, hogy megmutasd az utat,)

    v2 (A halálból az életre hívtál minket, Jézus,)

Felállok, hogy dicsérjelek

    v1 (Felállok, hogy dicsérjelek,)

    c1 (Gyújts tüzet a lelkemben,)

    v2 (Karjaiddal átölelsz,)

Fenségednél nincs vonzóbb

    v1 (Fenségednél nincs vonzóbb e földön,)

    b1 (Benned van a szeretet fénye,)

    c1 (Most csak nézlek és csodállak, tiszta szívből áldlak,)

Fiam, egyetlen kincsem vagy(Apa a fiának)

    v1 (Fiam, egyetlen kincsem vagy,)

    c1 (Minden dal, ami elér,)

    v2 (Fiam, az életed nagy kincs,)

Figyelj, titkot mondok el

    v1 (Figyelj, titkot mondok el, a szeretet titkát,)

    p1 (Halleluja, örök Királyom, társam, Megváltóm!)

    c1 (Értem folyt ki a vére, értem folyt ki a vére,)

    v2 (Titkom halkan terjed el,)

    e1 (Szabad ének zengjen, dicsérd Őt a mennyel,)

Fúj a szél a mennyből

    v1 (Fúj a szél a mennyből át a földeken,)

    v2 (Áldott felhők gyűlnek a száraz föld felett,)

    v3 (Tűz száll ránk az égből, az Úrnak Szelleme,)

Följebb minden hatalomnál

    v1 (Följebb minden hatalomnál,)

    v2 (Följebb minden királyságnál,)

    c1 (Szenvedtél fönn, a keresztfán,)

Fölveszem a dicséret

    v1 (Fölveszem a dicséret köntösét,)

    c1 (Ő az Úr, ujjongok hát,)

Gyertek, dicsérjük együtt

    v1 (Gyertek, dicsérjük együtt Izrael Szentjét,)

    c1 (Gyertek, gyertek!)

Győztes vagy, Királyunk

    c1 (Győztes vagy Királyunk,)

    v1 (Mindig győztesek vagyunk Benned,)

Gyönyörű, szép este

    v1 (Gyönyörű, szép este,)

    c1 (A mennyország gyermeke lettél,)

Ha Isten velünk

    c1 (Ha Isten velünk, ki ellenünk,)

    v1 (Fiadat adtad értem, Atyám,)

    v2 (Ki lenne az, ki vádolna engem,)

    e1 (Dicsőség szent nevének!)

Ha Jézussal megyek

    v1 (Ha Jézussal megyek,)

    c1 („Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Harcos

    v1 (Harcos, aki ott állsz a harcmezőn,)

    v2 (Harcos, szemed a célpontra szegezd!)

    b1 (És este, amikor a fények kihunynak s lepihensz,)

    v3 (Harcos, aki ott állsz a harcmezőn,)

    v4 (Harcos, emeld magasra a zászlód,)

    e1 (Vitéz katonám vagy, győztes leszel!)

Hatalmas az Úr dicsősége

    c1 (Hatalmas az Úr dicsősége örökké,)

    v1 (Istenként értem adta életét. Ámen! Ámen!)

    v2 (Kínhalál után újra él! Ámen! Ámen!)

    v3 (A bűnbe tette bűntelen kezét. Ámen! Ámen!)

    v4 (És most Istenünk kegyelme árad ránk. Ámen! Ámen!)

    e1 (Te vagy az Úr, aki volt!)

Hatalmas vagy

    v1 (Hatalmas vagy, erős Isten,)

    c1 (Halleluja, örvendezzünk hát!)

Hatalmas Úr, én Megtartóm

    v1 (Hatalmas Úr, én Megtartóm,)

    v2 (Szikládra állítottál fel,)

    v3 (Dicséret árad ajkamról,)

    v4 (Te töltöd be az életem,)

    c1 (Amikor félek, velem vagy,)

Hazamegyek

    v1 (Hazamegyek, ez a világ nem a hazám,)

    c1 (Jöjj el, jöjj el, hát! Jöjj el, Jézus Király!)

Hegyek és tengerek felett

    v1 (Hegyek és tengerek felett)

    v2 (Örvendek igazságodon,)

    c1 (Mindig csak Rólad énekelnék,)

    e1 (Szívem ujjong s táncol, nem érti a világ,)

Hitben járok, hittel lépek

    c1 (Hitben járok, hittel lépek,)

    v1 (Mindig hogyha lépek, az Úr is lép velem,)

Hogy a Jézus nevére

    v1 (Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon)

Hozzád száll az énekem

    c1 (Hozzád száll az énekem,)

    v1 (A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél,)

Hozzátok a hálának

    i1 (Hozzátok a hálának áldozatát,)

    c1 (Felszáll a hála, mint arany lehelet,)

    v1 (Áldott az Úr, ki közöttünk jár, velünk lakik!)

    v2 (Jó, jó az Úr, ki közöttünk jár, velünk lakik!)

    v3 (Szent, szent az Úr, ki közöttünk jár, velünk lakik!)

Hívlak, Uram, mert

    c1 (Hívlak, Uram, mert szükségem van rád,)

    v1 (Többet a szavaknál, többet a dalomnál,)

    b1 (Mutass mindig utat, merre menjek tovább,)

Hívlak, Uram, várlak, Uram

    v1 (Hívlak, Uram, várlak, Uram,)

    c1 (Mert Te szóltál, és előállt a földkerekség,)

    b1 (Benned bízom én, Terád vágyom én,)

Hősök jönnek és eltűnnek

    v1 (Hősök jönnek és eltűnnek, de Jézus örök példakép.)

    c1 (Köszöntse minden nép a győztesek Győztesét,)

    v2 (A Mindenség Ura a hősünk, megtöri a bűn bilincsét.)

Igazságban, szellemben

    v1 (Igazságban, szellemben életem átadom,)

    c1 (Jézus, hű jó barát, mondd, mit adhatok?)

    v2 (Értem adtad életed, Tiéd vagyok ma már,)

Igéd a fegyverem

    v1 (Igéd a fegyverem, hitem a pajzsom,)

    c1 (Kígyókon, skorpiókon táncolok,)

Imádlak, én Istenem

    v1 (Imádlak, én Istenem,)

    c1 (Imádlak szívemből és teljes erőmből,)

    v2 (Szavam kevés, hogy elmondjam,)

Imádunk Téged, Istenünk

    v1 (Imádunk Téged, Istenünk, ó, igen!)

    v2 (Hódolunk Néked, szent Fiú!)

    v3 (Dicsérünk Téged, Szentlélek!)

Indulj és menj

    v1 (Indulj és menj, hirdesd szavam,)

    c1 (Küldelek én, s megáldlak én,)

    v2 (Tüzessé teszem ajkaidat,)

Istenem, nem értem

    v1 (Istenem, nem értem, hogyan létezhettem Nélküled,)

    v2 (De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál,)

    c1 (Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek,)

Istenem, Te vagy mindenem

    v1 (Istenem, Te vagy mindenem,)

    c1 (Így nézek Rád a szentélyben,)

Isten Igéje gyorsan szalad

    v1 (Isten Igéje gyorsan szalad, jöjj hát, te is add tovább!)

    c1 (Az Ige gyorsan fut, tanuld meg jól, és add tovább!)

Isten leszállt a felhőben

    v1 (Isten leszállt a felhőben,)

    v2 (Elrejtőztél a felhőben,)

    v3 (Megszólított a felhőből,)

    v4 (És a sziklahasadékban)

Isten szeret, örvendj hát

    c1 (Isten szeret, örvendj hát, szabadulj fel Szentlelkében,)

    v1 (Elhívásunk Tőle kaptuk, két kezével őriz minket,)

    v2 (Istenünk jó, vezet minket, ereje formál bennünket,)

Isten tüze, szállj le ránk

    v1 (Isten tüze, szállj le ránk, ó, szállj le ránk,)

    c1 (Olvaszd le a bűn ruháját, kenetedet áraszd ránk,)

    v2 (Szentlélek, úgy várunk Rád, úgy várunk Rád,)

    c2 (Szent tüzeddel jöjj szívünkbe,)

Istenünk, szent vagy

    v1 (Istenünk, szent vagy, szent és hatalmas,)

    v2 (Igaz és szent vagy, szent és hatalmas,)

    v3 (Erős Urunk vagy, szent és hatalmas,)

    e1 (Istenünk méltó, hatalmas és jó,)

Itt vagyok most, jó Uram

    v1 (Itt vagyok most, jó Uram,)

    c1 (Szeretlek, ó, Uram, hálám szívemből fakad,)

    v2 (Ismét térden állok én,)

Itt vagyok, várok

    v1 (Itt vagyok, várok,)

    v2 (Szerelmed elrejt,)

    c1 (Te élj bennem, uralkodj szívemben,)

Itt van az idő dicsérni Őt

    v1 (Itt van az idő dicsérni Őt)

    e1 (Figyeljünk Őreá, és áldjuk most Nevét,)

    c1 (Áldjuk Őt!)

    v2 (Ő népének dicséretében él,)

Jó Atyám, elismerem

    v1 (Jó Atyám, elismerem, hogy bűnben születtem,)

Jézus fénye út a sötétben

    v1 (Jézus fénye út a sötétben,)

    v2 (Jézus Lelke az, ki erőt ad,)

Jézus itt jár

    i1 (Jézus itt jár, és minket megérint!)

    v1 (Ha Ő jelen van, átalakul minden,)

    c1 (Hogyha áthalad közöttünk a Názáreti Jézus,)

Jézus, Jézus, Jézus

    v1 (Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,)

Jézus, Jézus, Megváltó Uram

    v1 (Jézus, Jézus, Megváltó Uram, oly jó és szent vagy!)

    c1 (Ó, Jézus, várlak, szent arcod fénylik,)

    v2 (Jézus, Jézus, meggyógyítottál és eltűnt a sötétség.)

Jézus Krisztus, megengedem

    v1 (Jézus Krisztus, megengedem Néked,)

Jézus Krisztus, Ő az én Uram

    v1 (Jézus Krisztus, Ő az én Uram,)

    c1 (Ő így szeret, Ő így szeret,)

    v2 (Jézus Krisztus az egyetlen Király,)

Jézus Krisztus Úr

    c1 (Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr,)

    v1 (Királyi trón és uralom, dicséret, áldás, hála)

Jézus köztünk jár

    v1 (Jézus köztünk jár, mindenkit átformál,)

    c1 (Állítsd meg hát az életed,)

    e1 (Jézus közel jön, itt kopogtat már,)

Jézus, neved oly csodálatos

    v1 (Jézus, neved oly csodálatos,)

    v2 (Jézus, Sáron legszebb rózsája,)

    v3 (Jézus, eljövendő nagy Király,)

Jézus neve fenséges

    v1 (Jézus neve Fenséges,)

Jézus, szeretett Uram

    v1 (Jézus, szeretett Uram,)

    c1 (Úgy várlak és áldlak,)

Jézus, térdet hajtunk

    v1 (Jézus, térdet hajtunk,)

    c1 (Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón,)

    v2 (Jézus, térdet hajtok,)

    c2 (Úgy várlak, jöjj, Tiéd szívem,)

Jézus, véred megtisztít

    v1 (Jézus, véred megtisztít,)

Jézus, ünnepeljük

    c1 (Jézus, ünnepeljük győzelmed!)

    v1 (Szabadításod örök életre szól,)

    v2 (Szentlelked eljött, hogy betöltsön erővel,)

Jézus, én Téged

    v1 (Jézus, én Téged választottalak,)

    c1 (Hát jöjj, és élj velem egy egész életen át!)

Jézus Úr a Mennyben

    v1 (Jézus Úr a Mennyben, és mindenek felett,)

    c1 (Szerelmed mélyebb a mély vizeknél,)

    e1 (Jézus, végtelen szerelmed!)

Jöjj a Szentek Szentjébe

    v1 (Jöjj a Szentek Szentjébe, jöjj az Ő jelenlétébe,)

    c1 (Szent kezeket emelj fel,)

Jöjj, hívunk, jöjj, Szentlélek

    v1 (Jöjj, hívunk, jöjj, Szentlélek, a szívünkbe áradj,)

    c1 (Úgy várunk, és kiáltunk,)

Jöjj, itt az idő

    v1 (Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd,)

    c1 (Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,)

Jöjj, Szentlélek, szállj le rám

    v1 (Jöjj, Szentlélek, szállj le rám,)

Jöjj, Szentlélek, újíts meg

    v1 (Jöjj, Szentlélek, újíts meg engem,)

Jöjj, térj meg Jézushoz

    v1 (Jöjj, térj meg Jézushoz,)

    v2 (Hallgasd szelíd szavát,)

Jövök a kereszthez

    c1 (Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez,)

    v1 (Nincsen más hely, ahol megpihenhetek,)

    v2 (Nincsen más út, amely szabadságra vezet,)

Kadosh

    v1 (Kadosh, kadosh, kadosh,...)

    v2 (Szent az Úr, dicsérem, mert szent az Úr,...)

Karjaid tartanak

    v1 (Karjaid tartanak, tudom,)

    c1 (Hozzád tartozom, Uram,)

    e1 (Egész lényem keres Téged, Uram,)

Kelj fel, mert a Fény eljött

    v1 (Kelj fel, mert a Fény eljött,)

    c1 (Az Úr dicsősége rajtad feltámadt,)

Kelj fel, Uram, jöjj

    v1 (Kelj fel, Uram, jöjj,)

    c1 (Baruch haba b'shem Adonaj,)

Kelj föl, én kedvesem

    v1 (Kelj föl, én kedvesem, gyönyörűm, most jöjj velem,)

    v2 (Nézd, a fű zöldül már, és kinyílt minden virág,)

    v3 (Illatos kertemet megnyitom előtted, kedvesem,)

Király vagy

    v1 (Király vagy,)

    c1 (Most felemeljük a szívünket,)

Kiáltok az Úrhoz

    v1 (Kiáltok az Úrhoz, mert méltó, hogy Őt dicsérjük.)

Krisztus él

    i1 (Krisztus él!)

    v1 (Az örök életem, Jézus, Te adtad,)

    c1 (Krisztus él! Krisztus él! Krisztus bennem is él!)

    v2 (A megújult életem, Jézus, Te adtad,)

Készítsük el

    c1 (Készítsük el, készítsük el,)

    v1 (Áldott a szolga, akit Mestere)

    v2 (Álljunk meg bátran a hit próbái közt,)

    v3 (Kiáltó hang szól, készítsetek)

    e1 (És az ég tündöklő és fényes lesz,)

Áldás, hála

    v1 (Áldás, hála mind Őt illeti,)

    v2 (A halál nem győzte le, mert Ő feltámadt,)

Áldás, méltóság és erő

    v1 (Áldás, méltóság és erő, minden a Tiéd, Uram!)

    p1 (Betölti dicsőséged az egész föld színét!)

    c1 (Telve legyen,)

Lelkem csak Tebenned lel

    v1 (Lelkem csak Tebenned lel nyugalmat, én Istenem,)

    v2 (Békédet kiárasztod, és megtart erős jobbod,)

    c1 (Menedék nekem csak Istenben van,)

Lelkünk az Urat várja

    v1 (Lelkünk az Urat várja, Ő a segítségünk,)

    p1 (Az egész föld énekel,)

    c1 (Tűz ég a szívünkben,)

Levetem a régi embert

    v1 (Levetem a régi embert,)

    c1 (Hisz a bűn már meghalt,)

    e1 (Új teremtésként élhetek,)

Álmomban messze jártam

    v1 (Álmomban messze jártam, egy szántóföldet láttam,)

    v2 (Hirtelen nagy szél támadt, elsodort minden gátat,)

    c1 (Ébredésre vár a föld,)

    v3 (Az álomból valóság lesz, hiszem, hogy felébrednek)

Látlak már, mert

    v1 (Látlak már, mert)

    c1 (Felismertelek, Rólad mondja az Írás:)

Látom az élő Jézust

    v1 (Látom az élő Jézust,)

    c1 (Hozsanna, hozsanna,)

    v2 (Látok egy nemzedéket,)

    e1 (Teremts bennem új szívet,)

    e2 (Fájjon az, mi Neked fáj,)

Lényed érint

    v1 (Lényed érint, érzem átjár, Isten Lelke,)

    c1 (Kegyelmed mossa át szívem teljesen!)

Ma csak álmodom arról

    v1 (Ma csak álmodom arról, gyönyörű lehet,)

    c1 (Mit érzek majd akkor,)

    v2 (Ma csak álmodom arról, bár ott lennék már,)

    e1 (Ma csak álmodom arról, ma csak álmodom arról...)

Magamhoz édesgetlek

    v1 (Magamhoz édesgetlek, a pusztába elvezetlek,)

    c1 (És azt mondom én, hogy „Népem vagy Te",)

Megragadtál, Jézus Krisztus

    v1 (Megragadtál, Jézus Krisztus, megragadtál,)

    c1 (Minden szemét, Jézus mellett minden szemét,)

Megszülettem

    v1 (Megszülettem, Te adtad életem,)

    v2 (Elindultam életemnek útján,)

    c1 (Szent vagy, Istenem, neved áldott legyen,)

Megérinted szívünket

    v1 (Megérinted szívünket,)

    v2 (Megvigasztalsz bennünket,)

    c1 (Ünnepeljük ma Jézust,)

Meggyógyítod, aki szenved

    v1 (Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel,)

    c1 (Uram, éhezem a Te igazságodat,)

    v2 (Szentlélek, erősíts meg, újíts meg, friss kenet,)

Menjünk most együtt

    v1 (Menjünk most együtt az Úrhoz,)

    v2 (Dicsérje Őt a hangszerek hangja,)

    c1 (Mert az Isten jó!)

    v3 (Jézus, az Úr legyen áldott,)

Ment két tanítvány

    v1 (Ment két tanítvány mély csalódással,)

    c1 (Maradj velünk,)

Mennyei Király

    v1 (Mennyei Király, Vigasztaló,)

    c1 (Nyugalom völgye vagy énnekem,)

Mi Atyánk, Isten

    v1 (Mi Atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben,)

    v2 (Minden napon add meg kenyerünket,)

    v3 (Mert Tiéd az ország, Tiéd a hatalom,)

Mi csak vándorok vagyunk

    v1 (Mi csak vándorok vagyunk itt a földön,)

    c1 (Áldunk Téged, imádunk Téged,)

    e1 (És ha földi sátrunk egyszer összedől,)

Mielőtt a világ meglett

    v1 (Mielőtt a világ meglett, Ő már téged eltervezett,)

    c1 (Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Ő,)

    v2 (Mikor elszakadtál Tőle, Ő utánad jött a földre,)

    v3 (Megmentette a lelkedet, Tőle kaptál új életet,)

Mielőtt még megszülettem

    v1 (Mielőtt még megszülettem,)

    v2 (Hogy mindaz, ki Őbenne hisz,)

    v3 (Soha nem ítélni jön Ő hozzám,)

    c1 (Meghalt helyettem Jézus a kereszten,)

Minden időben áldom

    v1 (Minden időben áldom, dicsérem az Urat,)

    c1 (Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme,)

    v3 (Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül,)

    v2 (Megkerestem az Urat, s meghallgatott engem,)

Minden nap veled leszek

    v1 (Minden nap veled leszek, fogom a kezed,)

    c1 ((Hát) ne félj, Én népem, hisz tiéd az örökségem,)

Minden nép Hozzád kiált

    v1 (Minden nép Hozzád kiált,)

    v2 (Minden nemzet meghajol,)

    v3 (Felmagasztaljuk Neved,)

    c1 (Isten jó megtartó, hűséges, erős harcos,)

    e1 (Szent vagy, Istenünk, a szívem így énekel!)

Minden új nap

    v1 (Minden új nap Veled kezdődik el,)

    c1 (Jövök Hozzád, kegyelmedbe,)

Mindnyájan vétkeztek

    v1 (Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek,)

    c1 (Térjetek Hozzám, hogy megtartassatok,)

    v2 (Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál,)

    c2 (Önmagamért, csak magamért teszem,)

    v3 (Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd!)

    c3 (Mert vizet öntök a szomjúhozóra,)

Mint almafa

    v1 (Mint almafa az erdő fái között,)

    v2 (Édes bornál jobb ez a szerelem,)

    v3 (Bevitt engem a borozóházba,)

Mint az asszony

    v1 (Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét,)

    c1 (És hirtelen egy mennyei kéz megáld,)

Mint szarvas hűs

    v1 (Mint szarvas hűs folyóvízhez,)

    v2 (Kegyelme újra átkarol,)

    p1 (Csak Ő és én, nem kell más, utána vágyom,)

    c1 (Soha nem leszek többé az, aki voltam rég,)

Minél jobban megismerlek

    v1 (Minél jobban megismerlek,)

    c1 (Jézus, taníts engemet, taníts az örök életre!)

    v2 (Megszeretlek, megismerlek,)

Mit is mondhatnék

    v1 (Mit is mondhatnék? Te vagy, ki megváltottál,)

    v2 (Minden nap, Uram, ráállok Igédre,)

    c1 (Minden nap csak érted élek,)

    e1 (Érted élek minden nap,... Uram!)

Ím, itt jön Ő

    c1 (Ím, itt jön Ő, átkel a hegyen,)

    v1 (Jöjj, Uram, lásd, Tiéd a szívem,)

    v2 (Úgy vágyom, Uram, ünnepelni Veled,)

    v3 (Az Úr elé együtt indulunk,)

Mi vagyunk az Istennek

    v1 (Mi vagyunk az Istennek népe,)

    c1 (Nyisd meg a szíved, és hallgass Rá,)

Most Illés napjait éljük

    v1 (Most Illés napjait éljük,)

    c1 (Hát, lásd, Ő jön fenn a felhőkön,)

    v2 (Ezekiel napjait éljük,)

Még nem is éltem én

    v1 (Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél,)

    c1 (Zengjen hát a hálám Neked,)

Még többet Tőked

    c1 (Még többet Tőled, még többet,)

    v1 (Te vagy az Úr, nagyon szeretlek én,)

    v2 (Olyan vagy Te, mint egy igaz barát,)

Méltó a Bárány

    v1 (Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget,)

    c1 (Szent az Ő neve örökké!)

Nagyobb Ő

    c1 (Nagyobb Ő, ki bennünk lakik, halleluja!)

    v1 (Az Istentől származunk, Övéi vagyunk, hát, áldjuk Őt,)

Ne félj, mert megváltottalak

    c1 (Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,)

    v1 (Viruló réteken át hűs forrás felé vezetlek,)

    v2 (Nem taszítalak el, amikor vétkezel,)

Nekem nincs más

    c1 (Nekem nincs más Rajtad kívül, Jézus,)

    v1 (Ez a hús-vér templom)

    v2 (Ez a hús-vér templom Téged dicsér,)

Nem erővel, hatalommal

    v1 (Nem erővel, hatalommal, a Te Lelkeddel, ó, Uram!)

Nem fogok félni

    v1 (Nem fogok félni,)

Nincs más, nincs más

    v1 (Nincs más, nincs más, csak Jézus, Jézus,)

    v2 (Itt áll, nincs távol Jézus, Jézus!)

    c1 (Bár hallanád az Ő szavát,)

Nincs más név, csak

    v1 (Nincs más név, csak az Úr Jézus neve,)

    c1 (Neve legyen áldott égen és földön,)

Nyisd meg a menny kapuját

    c1 (Nyisd meg a menny kapuját,)

    v1 (Angyalok látnak Téged,)

    v2 (Emberek kérnek Téged,)

Odaadom Neked

    v1 (Odaadom Neked mindenemet, amit akarsz,)

    v2 (Kincseiddel töltsd meg életemet,)

    p1 (Formálj át engem, hogy hasonlítsak Rád!)

    c1 (Egy pillantásod, ha megtalál,)

Oly szép vagy

    v1 (Oly szép vagy, lelkem Téged áld,)

    c1 (Szent vagy, Uram, szent vagy, Uram!)

    e1 (Szent, szent, szent az Úr!)

Ott akarok lenni

    v1 (Ott akarok lenni, ahol Te vagy,)

    v2 (Ott akarok lenni, ahol Te vagy,)

    c1 (Hisz Nálad lenni oly jó, nincs ahhoz hasonló,)

    b1 (Ó, Istenem, Te vagy erősségem s énekem,)

Ott a Via Dolorosán

    v1 (Ott a Via Dolorosán, Jeruzsálem utcáján,)

    v2 (Háta ütésektől vérzett, fején töviskorona,)

    c1 (Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján,)

    e1 (S a tisztító vér, az engesztelés)

Ott ülsz a trónodon

    v1 (Ott ülsz a trónodon)

    b1 (El Elion, hatalmas Úr,)

    v2 (Senki sem fogja fel)

    c1 (Elohim, El Shaddai,)

Áradj folyó

    c1 (Áradj folyó, jöjj, a mennyből áradj,)

    v1 (Mert úgy várunk és kiáltunk,)

    v2 (Tömlöcajtók nyíljanak meg,)

Rejts most el

    v1 (Rejts most el a szárnyad alá,)

    c1 (Tenger tombol, zúg, süvít a szél,)

    v2 (Csak Istenben bízz, én lelkem,)

Shalom, shalom, Jerusalaim

    v1 (Shalom, shalom, Jerusalaim,)

    c1 (Shalom, shalom, shalom, shalom,)

Suhanó felhő

    v1 (Suhanó felhő, puha, lágy szellő,)

    v2 (Sebem begyógyul, könnyem már nem hull,)

    c1 (Vezess hát tovább, egész életemen át,)

Szavadat kívánja

    v1 (Szavadat kívánja lelkem,)

    v2 (Te vagy a szívemnek vágya,)

    c1 (Nekem nem kell más,)

    e1 (Te vagy nekem, s én Tiéd leszek,)

Szent az Úr, a Seregek Ura

    c1 (Szent az Úr, a seregek Ura,)

    v1 (A remény megmarad bennünk,)

    v2 (A gonosszal szembeszállunk,)

    e1 (Ő a nagy Király! Ő csak egyedül méltó!)

Szentlélek, jöjj, lobogó Láng

    c1 (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng,)

    v1 (Jöjj el, élő vízforrás,)

    v2 (Jöjj, igazság forrása,)

    v3 (Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,)

Szentlélek, köszöntünk

    v1 (Szentlélek, köszöntünk!)

Szentlélek, Szentlélek

    v1 (Szentlélek, Szentlélek, Vígasztaló, igazság Lelke,)

    v2 (Szentlélek, Szentlélek, tanácsadóm, segítségem,)

Szentlélek, úgy kérünk

    c1 (Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    v1 (Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,)

    v2 (Ajándékul Lelked küldted el,)

Szent ruháját adta

    v1 (Szent ruháját adta Ő nekünk,)

    c1 (Örvendezzünk az Úr előtt, az Ő kegyelme nagy!)

    v2 (A menny kitárult, miénk az Ország,)

Szent színed elé

    v1 (Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked,)

    c1 (Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia,)

Szent vagy... Izrael Ura

    v1 (Szent vagy, szent vagy,)

    v2 (Szent vagy, szent vagy,)

    c1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Istenünk!)

Szent vagy… Jahve Sabaoth

    c1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy...)

    v1 (Az ég és a föld zengi áldott Nevedet.)

    v2 (Ó, áldott, aki jön az Úr nevében.)

Szent vagy… Magasságos

    v1 (Szent vagy, szent vagy, szent, szent,)

    v2 (Szent vagy, szent vagy, szent, szent,)

    v3 (Szent vagy, szent vagy, szent, szent,)

    v4 (Szent vagy, szent vagy, szent, szent,)

Szerelmedre vágyom én

    v1 (Szerelmedre vágyom én, kiáltok:)

    v2 (Lásd a szívem, tetteim, kiáltok:)

    c1 (Szent tűz járja át szívem aranyát,)

Szeretet Istene

    v1 (Szeretet Istene,)

    c1 (Mindaz, mi jó, tökéletes, az Tőled való!)

Szeretet Lelke, jöjj

    c1 (Szeretet Lelke, jöjj, tölts el, tölts el!)

    v1 (Ajándékod erő s hatalom,)

    v2 (Fényed betölti a lelkem,)

    v3 (Megtöröd szívem keménységét,)

Szeretlek, Jézus

    v1 (Szeretlek, Jézus, jobban mindennél!)

    p1 (Nincs más, kihez mehetnék,)

    c1 (Jézus a biztos szikla!)

    v2 (Tiéd a szívem, Tiéd az életem!)

    v3 (Tiéd az ország, a hatalom és dicsőség!)

Szerettelek már

    v1 (Szerettelek már, mielőtt megszülettél,)

    v2 (Mikor úgy érezted, mindenki elhagyott,)

    p1 (Karomban hordoztalak téged,)

    c1 (Értsd meg, az ár ki van fizetve, örökké élhetsz,)

    v3 (Mindenhol kerestél már boldogságot,)

    v4 (Mindig érezted, hogy valami nincsen rendben,)

    e1 (Hatalmas Király vagyok, de érted adtam az életem,)

Szüntelen dicsérem az Urat

    v1 (Szüntelen dicsérem az Urat,)

    v2 (Méltó, egyedül Ő méltó,)

    e1 (Imádd Őt, Ő Istened, Ő ismer már és szeret!)

Szívből dicsérlek

    v1 (Szívből dicsérlek,)

    v2 (Előttem jársz,)

    c1 (Szívemben Te erősítesz meg,)

Szívem legmélyéből

    v1 (Szívem legmélyéből száll Hozzád,)

    v2 (Nincs ennél édesebb boldogság,)

    c1 (Jézus, úgy élni jó, hogy Te vársz,)

    b1 (Csak szólj, mert hallja szolgád,)

    e1 (Csak egy szót szóljál, csak egy szót szóljál!)

Szívem telve van veled

    v1 (Szívem telve van Veled,)

    c1 (Hogy elhívtál és befogadtál,)

    e1 (Jöjj közel hát, ölelj most át,)

Szívvel elhiszem

    v1 (Szívvel elhiszem, szájjal megvallom,)

    c1 (Nincsen távol, nem rejtőzik el,)

Tart még a kegyelem

    v1 (Tart még a kegyelem és a szívem örül,)

    v2 (Nyitva áll az ajtó, ma is bejöhetek,)

    c1 (És velem tapsol és táncol a menny,)

Tegyél engem pecsétnek

    v1 (Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra,)

    v2 (Erősebb e szeretet a kínhalálnál,)

    c1 (Mert e lángok, e lángok, mint a tűz lángjai,)

    v3 (Tenger el nem borítja, sok víz el nem oltja,)

Teljes lényem Téged áld

    v1 (Teljes lényem Téged áld,)

    v2 (Dicsőséged lássa meg)

    c1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Uram!)

    e1 (És a kürtök felzúgnak,)

Te megtörted az éjt

    v1 (Te megtörted az éjt, mint a nap,)

    p1 (Nagy szerelmed)

    c1 (Szeretlek, Benned van)

    v2 (A magas hegyekre állsz velem,)

    e1 (Imádlak én, éneklem)

Te vagy az, akiből élet árad

    v1 (Te vagy az, akiből élet árad,)

    c1 (De Te velem vagy, Jézus, minden nap,)

    v2 (Erős szikla vagy Te, amire állok,)

Te vagy az Isten

    v1 (Te vagy az Isten, Te vagy az Úr,)

    c1 (Mert a hegyek leomlanak,)

Te vagy méltó

    v1 (Te vagy méltó, ó, Istenünk,)

    c1 (Áldunk Téged, imádunk Téged,)

Te vagy szerelme

    v1 (Te vagy szerelme életemnek,)

    c1 (Vonj most magadhoz még jobban,)

Te éltetsz engem

    v1 (Te éltetsz engem,)

    v2 (Te táplálsz engem, Te táplálsz engem,)

    c1 (És én úgy vágyom Rád,)

Te Úr vagy fenn

    v1 (Te Úr vagy fenn a Mennyben,)

    c1 (Féllek és csodállak én!)

    v2 (Egyszerű szerelmes dal,)

Táncolva éneklek

    v1 (Táncolva éneklek, ujjongok Jézusért,)

    c1 (Na-na-na-na-na-na, hej! Na-na-na-na-na-na, hej!)

Tápláló szent kenyér

    v1 (Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,)

Több erőt, több szeretetet

    v1 (Több erőt, több szeretetet,)

    c1 (És teljes szívemből imádom neved,)

Több vagy nekem

    v1 (Több vagy nekem már mindennél,)

    c1 (Tudom, közel vagy, magadhoz ölelsz,)

    v2 (Az életed feláldoztad,)

    e1 (Mindenkor mellettem voltál,)

Uram, jövök Hozzád

    v1 (Uram, jövök Hozzád e nemzetért,)

    c1 (Bocsásd meg vétkeinket!)

    e1 (Hozd a gyógyulást és a szabadulást!)

Uram, mind jobban

    v1 (Uram, mind jobban szeretlek,)

    c1 (Csendesen jössz mindig hozzám,)

Uram, Neked adom szívem

    c1 (Uram, Neked adom szívem,)

    v1 (Minden madár otthonra talál,)

    v2 (Könnyek völgyén vándorolok én,)

    v3 (Választottam, jobb Nálad egy nap,)

Uram, odanyújtom

    v1 (Uram, odanyújtom a lázas kezem!)

    c1 (Érints meg, érints meg!)

Uram, szent vagy

    v1 (Uram, szent vagy, szent vagy,)

    c1 (Örökké Téged imádlak, szerelmed ad erőt.)

Uram, Tehozzád futok

    v1 (Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,)

    c1 (Én pedig szüntelen remélek,)

    e1 (Nagyon szeretlek Téged,)

Van egy folyó

    v1 (Van egy folyó a szent városban, az élet folyója,)

    p1 (Isten van közöttük, Ő von föléjük sátort.)

    c1 (Nagy vigasság, hangos öröm van az Úr házában!)

    b1 (Nem múlik el, soha nem múlik el,)

    c2 (Nagy vigasság, hangos öröm van az Úr házában!)

Vegyétek, s egyétek

    v1 (Vegyétek, s egyétek, ez az én testem,)

    c1 (Nézz rám, nézz rám, nézz rám!)

    v2 (Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,)

    v3 (Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,)

Veled én már meghaltam

    v1 (Veled én már meghaltam, sírból fel is támadtam.)

    v2 (A sötétség már szűnni kezd, a hajnal egyre fényesebb,)

    v3 (Dicsőség az Atyának, hála, hála Fiának, Fiának!)

Vezess engem ösvényeden

    v1 (Vezess engem ösvényeden, ó, Uram,)

    v2 (Szelíd hangon szólj hozzám, ó, Uram,)

Vigyél el a városba

    v1 (Vigyél el a városba, ahol valóra vált)

    c1 (Vigyél el, Jézus, úgy mennék Hozzád,)

    v2 (Feltárul a szívemnek egy nem látott világ,)

    c2 (Vigyél el, Jézus, úgy mennék Hozzád,)

Világos az út

    v1 (Világos az út, melyre meghívtál.)

    v2 (Mutasd meg magad, Dávidnak Fia,)

    p1 (Amíg eljössz Te, éneklem Neved,)

    c1 (Éneklem Neved akkor is, ha fáj nagyon!)

Világosságod küldd el

    v1 (Világosságod küldd el!)

    c1 (Hadd magasztaljalak, én Istenem,)

    b1 (Bemegyek Isten oltárához ujjongó örömöm Istenéhez.)

Volt egy világ

    v1 (Volt egy világ, amit még sosem láttam,)

    v2 (Rég elveszett, de lesz még arany korszak,)

    p1 (Egy félsziget, álomkép,)

    c1 (Füves legelők, csendes hűs vizek,)

Vétkeink miatt

    v1 (Vétkeink miatt kapott sebeket,)

    v2 (Mindnyájan tévelyegtünk,)

Zene nem szól már

    v1 (Zene nem szól már és minden távol jár,)

    p1 (Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal,)

    c1 (Adj nekem, Uram, imádó szívet,)

    v2 (Szavak nem tudnák elmondani, Atyám,)

    p2 (Több ez, mint egyszerű dal, ami halkan elhal,)

Zengjen hangos hálaének

    v1 (Zengjen hangos hálaének,)

    c1 (A hegyekről, sík mezőkről)

    v2 (Felragyog világosságod,)

    e1 (Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!)

Őrhelyemre állok

    v1 (Őrhelyemre állok, megállok a bástyán,)

    b1 (Úgy vágyom megállni Előtte,)

    v2 (Mint sok víz zúgását, hallani hangját,)

    v3 (Hófehér haját, bölcs homlokát,)

    p1 (Meglátjuk majd egyszer Őt,)

    c1 (Halleluja, szent az Úr, halleluja, szent az Úr,)

Őt, ki soha bűnt nem ismert

    v1 (Őt, ki soha bűnt nem ismert,)

    c1 (Milyen kegyelem és irgalom,)

Égessen el

    c1 (Égessen el, égessen el)

    v1 (Igéid tüze lelkem mélyén ég.)

    v2 (Akaratod tüze csontjaimban ég.)

Ó, Jah’

    c1 (Ó, Jah', ó, Jah', Urunk, jöjj el!)

    v1 (Ellenségeid űzd el, amint a füstöt űzi a szél!)

    v2 (Ünnepelnek a szentek, örvendeznek Előtte,)

    v3 (Ki a mennyekbe száguld, együtt Őt magasztaljuk!)

Ó, Jézus, a Te lényed

    v1 (Ó, Jézus, a Te lényed tökéletes, dicsérlek ezért!)

    v2 (Ó, Jézus, a Te lényed... örökké boldog, imádlak ezért!)

Életem Tied

    v1 (Életem Tied, én átadom Neked,)

Élet van Tebenned

    c1 (Élet van Tebenned, erő van Tebenned,)

    v1 (Így dicsérlek életemmel,)

Él Jézus, a mi Urunk

    v1 (Él Jézus, a mi Urunk, él Jézus, a mi Urunk!)

    c1 (Ő él, Ő él, Ő él, él,)

Ó, Lélek, jöjj, szállj le ránk

    v1 (Ó, Lélek jöjj, szállj le ránk a rabságból emelj át,)

    c1 (Ó, Tűz, ó, Láng, szent Vér, szállj le ránk, égjen már!)

Én Istenem, Királyom

    v1 (Én Istenem, Királyom,)

    c1 (Örvendünk ma Néked,)

    v2 (Szent arcod ragyogtasd rám,)

Én még mit sem tudtam

    v1 (Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél,)

    c1 (Jézus, Te vagy minden álmom,)

    v2 (Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt,)

Én vagyok ma néked

    v1 (Én vagyok ma néked az igaz világosság,)

    v2 (Ha tanításomban megmaradsz, enyém vagy,)

    v3 (És megismered az igazságot,)

    v4 (Ezért hát áldjuk Őt, imádjuk Őt,)

Érted élek, Uram

    v1 (Érted élek, Uram,)

    c1 (Oly hatalmas vagy, kegyelmed áradó,)

    e1 (És minden nap felnézek Rád, és boldog vagyok!)

És megzendül az Úr hangja

    v1 (És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal,)

    c1 (Az Úrnak népe Izrael, az Úrnak népe Izrael,)

    v2 (A pásztor hangját meghallják a vakok s látnak,)

    v3 (Az Úr kinyújtja kezét, és nincs többé gonosz,)

És én áldalak

    v1 (És én áldalak, teremtő, megváltó Isten, áldalak,)

    v2 (Téged áldalak, teremtő, megváltó Isten, áldalak,)

    c1 (Tányéromban Tested, a Véred itt a kehelyben,)

Ó, szívemben itt a menny

    c1 (Ó, szívemben itt a menny!)

    v1 (Az Isten országa van itt, szívemben itt a menny!)

    v2 (Trónjának temploma vagyunk,...)

Ó, szívem kincset talált

    v1 (Ó, szívem kincset talált,)

    v2 (Minden, ami volt enyém,)

    v3 (Ó, szívem rég várt Reád,)

    c1 (Kincsem, ó, Jézus, Te légy!)

Ó, Uram, a Te Igéd

    c1 (Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, utamon a fényforrás!)

    v1 (Nem felejtem el, hogy Te itt vagy közel,)

Ó, Uram, hűséges Istenem

    v1 (Ó, Uram, hűséges Istenem,)

    c1 (Te vagy az egyetlen Úr a szívemben,)

Ó, Uram, Te vagy az élet

    v1 (Ó, Uram, Te vagy az élet,)

    v2 (Ó, Uram, a szívemhez szóltál,)

    c1 (Mert Te vagy az élet és Te vagy az út,)

Ó, én hiszek Jézusban

    c1 (Ó, én hiszek Jézusban,)

    v1 (Hiszem, hogy Ő most is itt van,)

Úgy szomjazom Utánad

    v1 (Úgy szomjazom Utánad, a szívem Érted ég.)

    c1 (Te vagy a gyöngy földi kincseimért,)

    v2 (Szentlélek, hadd lehessek ott, ahol Te mész,)

Úgy áldlak, imádlak

    i1 (Úgy áldlak, imádlak, szeretlek, ó, Uram!)

    v1 (Mennyei Atyánk, dicsőítünk,)

Újjá tette szívem

    v1 (Újjá tette szívem, vére elrejt engem,)

    p1 (Zászlóm lobogjon, mert Ő legyőzte a sírt!)

    c1 (Megváltóm él! Megváltóm él!)

    e1 (Terhem levetted, fölemeltél,)

Úr Jézus, Megváltóm

    v1 (Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te,)

    c1 (Kiálts az Úrnak, te föld, énekelj,)

Örvendezz, örvendezz

    v1 (Örvendezz, örvendezz, mert él az Úr!)

    c1 (Feltámadott, sírja üres maradt, ahogy)

Örvendjetek

    v1 (Örvendjetek, mert Isten úgy szeret,)

    v2 (Örvendjetek, Jézus feltámadott,)

    v3 (Örvendjetek, mert Jézus újra jön,)

Örvendj, örvendj

    c1 (Örvendj, örvendj, ujjongj Izrael,)

    v1 (Ítéletét az Úr elveszi, ellenségeidet elűzi.)

    v2 (Erős Isten, aki megsegít,)

Örülj az Úrban

    v1 (Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,)

    c1 (Magasztalás és szent öröm, hálaadás az én erőm,)

    b1 (Mert él az Úr, a feltámadt Király!)

Üdvözlégy, Jézusunk

    v1 (Üdvözlégy, Jézusunk,)

    v2 (Üdvözlégy, Királyunk,)

    v3 (Dicsőség a Báránynak,)

    v4 (Júdának Oroszlánja,)

Ünnepeld Jézust

    v1 (Ünnepeld Jézust, ünnepeld!)

Ünneplek, éneklek

    v1 (Ünneplek, éneklek Istenem, az Úr előtt,)

    c1 (Magasztalom, dicsérem én,)

Ünnepre hívtál össze

    v1 (Ünnepre hívtál össze, Jézus,)

    v2 (Megbánunk minden gonoszságot,)

    c1 (Várjuk, hogy megjelenj előttünk,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem