Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Somogyi gyűjtemény" énekei:

---- Adventi énekek ----

GÁBRIEL INDULA KÖVETSÉGBE

    1 (Gábriel indula követségbe,)

    2 (Ó Szűz! Szól az angyal, halld igémet,)

    3 (Teljes vagy malasztal, az Úr Veled:)

    4 (Mária kis Jézust szűz méhedbe)

Ó MÁRIA TÉGEDET

    1 (Ó, Mária, Tégedet Gábriellel köszöntünk.)

    2 (Malaszttal teljes szent Szűz, az Úr vagyon tveled.)

    3 (Imádd Istent érettünk, most s halálunk óráján,)

---- Karácsonyi énekek ----

KÖSZÖNTJÜK A SZENT CSALÁDOT

    1 (Köszöntjük a Szent Családot,)

    2 (Áldd meg minden ügyeinket,)

    3 (Családoknak ékessége,)

    4 (Jézus, Mária, Szent József,)

    5 (Halálunknak szent óráján,)

NE FÉLJETEK PÁSZTOROK

    1 (Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Város kívül nem messze, nem messze van egy istállócska:)

Ó BOLDOG BETLEHEM

    1 (Ó, boldog Betlehem, áldások városa.)

    2 (Még a vész, fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Szent József megveti szalmából ágyadat,)

    4 (Én is leroskadok jászoltrónod előtt,)

---- Év végi hálaadásra ----

MÉG NÉHÁNY ÓRA VAN HÁTRA

    1 (Még néhány óra van hátra, vége az esztendőnek.)

    2 (Engedj holnap az újévre bennünket felvirradni.)

---- Újév ----

A NAPSUGÁR LETÜNTÉVEL

    1 (A napsugár letüntével elmúlt tegnap az óév.)

    2 (Ó, hány árva vesztette el a múlt évben gyámolát.)

    3 (Hány öreg borul ma térdre, hálát adni nagy Isten.)

    4 (Haragosok jertek tehát, itt a béke szent helye.)

---- Nagyböjti énekek ----

BÍBORVÖRÖS SZÉP RÓZSA

    1 (Bíborvörös szép rózsa, nyílik a Golgotán.)

    2 (Nagy fájdalmak közt néz fel a Szent Keresztfára,)

    3 (Felkiált nagy jajszóval: mennyei angyalok!)

    4 (Rettenetes bánatok Szent Szívét szaggatják,)

KÖNNYES SZEMEKKEL...

    1 (Könnyes szemekkel vándoroltam tehozzád örök Irgalom.)

    2 (A szent halomnak csendes ormán leomlom a Kereszt előtt.)

MAGASAN ÁLL A GOLGOTA ORMÁN

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a Szent Kereszt elhagyottan, árván.)

    2 (Vértől ázott a Keresztnek fája, az angyalnak könnye csorog rája.)

    3 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra, légy az édes Irgalomnak Anyja!)

Ó SZENT KERESZT ÁLDOTT FÁJA

    1 (Ó Szent Kereszt áldott fája,)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója,)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk,)

    4 (Üdvözlégy, hát ó szent Kereszt!)

    5 (Azért kérünk, édes Jézus!)

SZERETTÉL ENGEMET

    1 (Szerettél engemet, szeretlek tégedet, én Jézusom!)

    2 (Ó mely igen bánom, és szívemből szánom, én Jézusom!)

    3 (Tarts meg kegyelmedben, az egy igaz hitben, én Jézusom!)

---- Húsvéti énekek ----

ALLELUJA, ÖRVENDEZZÜNK

    1 (Alleluja, örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt.)

    2 (Alleluja, magasztaljuk az isteni Fölséget.)

FELTÁMADT DICSŐSÉGESEN

    1 (Feltámadt dicsőségesen Istennek Szent Fia.)

    2 (Nagy öröm már környékezi Jézusnak Szent Szívét.)

    3 (Megdicsőült Szent Testének fénylenek sebei.)

FÖLTÁMADT KRISZTUS E NAPON

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy minden ember vígadjon,)

    3 (Értünk halált ki szenvedett,)

    4 (S megváltott minden lelkeket)

    5 (Mennek a szent nők sírjához)

    6 (Kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott.)

    8 (S hallanak boldog szózatot)

    9 (Hogy az Úr él s feltámadott)

    10 (Dicsőség Szentháromságnak!)

    11 (Adjunk ma hálát Urunknak!)

HÁLA LEGYEN AZ ISTENNEK

    1 (Hála legyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból fölkele,)

    3 (Júda dicső Oroszlánja)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a Szent Keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

    7 (Zengjük a szent asszonyokkal,)

    8 (Az angyalok seregével,)

    9 (Áldjuk a Szentháromságot,)

JÉZUS, MEGVÁLTÓ ISTENÜNK

    1 (Jézus, Megváltó Istenünk, alleluja, alleluja)

    2 (Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja.)

    3 (Krisztus húsvéti asztala, alleluja, alleluja.)

    4 (Borunk, búzánk és életünk, alleluja, alleluja.)

ÖRÜLJ, ÖRVENDEZZ SZENT SZŰZ

    1 (Örülj, örvendezz Szent Szűz, alle, alleluja!)

    2 (Kit méhedben hordoztál, alle, alleluja!)

    3 (Feltámadása által, alle, alleluja!)

    4 (Halálának érdeme, alle, alleluja!)

    5 (Szent Szűz teljes örömmel, alle, alleluja!)

---- Szentségi énekek ----

EZ ELEVEN KENYÉR

    1 (Ez eleven kenyér most szállt le az égből,)

    2 (Nem puszta kenyér ez, hanem Krisztus Teste.)

    3 (Add ránk malasztodat, ó, ártatlan Bárány!)

KENYÉRSZÍNBEN ELREJTEZETT

    1 (Kenyérszíben elrejtezett, ó mennyei nagy Felség!)

    2 (Tehát kérlek, bűnös lélek, Uradhoz imádkozzál,)

    3 (Téged vallunk, Úrnak mondunk, isteni nagy Méltóság!)

KERESZTÉNYEK BORULJATOK TÉRDRE

    1 (Keresztények, boruljatok térdre,)

    2 (Mondjuk együtt, mondjuk énekszóval:)

Ó ISTENI, TITKOS MÉLY SZENTSÉG

    1 (Ó, isteni titkos mély Szentség,)

    2 (Ó, Jézusom, nagy szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni,)

    4 (Tekints reám, kegyes Orvosom,)

Ó JÉZUS, EGY SZERELMEM

    1 (Ó Jézus, egy szerelmem, szívem egyért eped.)

    2 (Ki hű Szívét szeretve Tenéked szentelé,)

    3 (A rossz, bűnös világot megváltva tűrt halált.)

    4 (Kenyér színében élve Szent Tested ételünk.)

OLTÁRISZENTSÉG FÖLD ÉS ÉG

    1 (Oltáriszentség! Föld és ég,)

    2 (Oltáriszentség! Térden áll,)

    3 (Oltáriszentség! Áldozat!)

    4 (Oltáriszentség! Égi bér!)

    5 (Oltáriszentség! Légy áldva,)

ÜDVÖZLÉGY, ÁLDOTT LÉGY

    1 (Üdvözlégy, áldott légy szent Test és Vér!)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Óh, kegyelmes Atyánk nézz Fiadra,)

---- Jézus Szíve énekek ----

ÉDES JÉZUS, ÖNTSD SZÍVEMBE

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet,)

    2 (Édes Jézus öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

    3 (Édes Jézus öntsd szívembe szent bizalmad horgonyát.)

    4 (Édes Jézus, ha a gúnynak nyila sebzi szívemet,)

JERTEK IDE ÚR JÉZUSNAK

    1 (Jertek ide Úr Jézusnak szent Szíve tisztelői,)

    2 (Nézzétek csak az oltáron milyen szépen tündöklik,)

JÉZUS SZÍVE HISZEK BENNED

    1 (Jézus Szíve, hiszek Benned, hiszem, hogy szeretsz.)

    2 (Áldlak Téged és szeretlek, Érted ég szívem.)

    3 (Drága Szent Szív életemet Neked szentelem.)

    4 (Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liljomát,)

JÖJJETEK A DRÁGA SZÍVHEZ

    1 (Jöjjetek a drága Szívhez, mely szeret oly lángolón.)

    2 (Üddvözítőnk szent sebéből tör felénk az égi láng,)

Ó ÜDVÖZÍTŐ JÉZUSOM

    1 (Ó Üdvözítő Jézusom, Szerelmed hogy hálálhatom?)

    2 (Szarvas miként forrás után, sietve fut s enyhet talál.)

    3 (Ó jöjj hozzám jó Jézusom, kegyelmeddel légy gyámolom:)

SZERETLEK, JÉZUS SZÍVE TÉGED

    1 (Szeretlek Jézus Szíve Téged, szeretlek miint az üdvösséget.)

    2 (Szeretlek, Szent Szív, hogyha áldasz,)

    3 (Szeretlek, mint a hűk szeretnek.)

    4 (Hatalmas láng lobog szívemben.)

ÚR JÉZUS SZENT SZÍVE HŰ IMÁDÁSÁRA

    1 (Úr Jézus Szent Szíve hű imádására)

    2 (Mert ez a kegyes Szív halálig szeretett,)

    3 (Ily lángoló Szívet sohasem találunk,)

    4 (Nézzétek, még most is mily nagy szeretete,)

    5 (Nyitva áll számunkra Úrjézus Szent Szíve,)

---- Mária énekek ----

A LURDI SZENT SZŰZHÖZ

    1 (Áldott légy ezerszer, lurdi kegyes Szűz!)

    2 (Hol kis Bernadettnek Te megjelentél,)

    3 (A havasok tövén forrást nyitottál.)

    4 (Jelenj meg nekünk is, mint Bernadettnek.)

ÉGI SZŰZ VIRÁG

    1 (Égi Szűz virág, áldjon a világ)

    2 (Ó légy oltalom, mert bűn súlya nyom)

    3 (Kérjed Fiadat, Ő malasztot ad)

ÉGI TRÓNJÁN

    1 (Égi trónján ül fénytől ragyogva,)

    2 (Sír Mária, amint megtekinti)

    3 (Magyar szentek, István, Imre s László,)

FEL MAGYAR NÉP

    1 (Fel magyar nép, hőn magasztald nemzeted Védasszonyát!)

    2 (Fel a Tisza Duna partján az emberek harsogják,)

    3 (Ó szeretet Asszonyának, Máriának Szent Szíve,)

HA ÉGBŐL FÖLDRE NÉZ SZEMED

    1 (Ha égből földre néz szemed, Anyánk ha bút és bajt keres.)

    2 (Szűzanyánk, Te jól tudod, nekünk csak szenvedés jutott.)

HOZZÁD MENEKSZÜNK

    1 (Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk, könnyező Mária!)

    2 (Hullott a könnyed a kereszt alatt, míg ott álltál mély gyászban.)

    3 (Bízva menekszünk, Hozzád, Jó Anyánk, ,ert a bűnünk ver, büntet.)

ISTENT AKARJUK

    1 (Istent akarjuk, édes Nagyasszony, segítsd az Úrnál hő imánk!)

    2 (Istent akarjuk, kit sok gonoszság, csúfol, gyaláz és káromol.)

ISTENTŐL MEGÁLDOTT

    1 (Istentől megáldott égi szűz Ara,)

    2 (Ki ragyogsz az égen, ha az éj borult,)

    3 (Ó kegyes Szűz, hogyha bútól könnyezünk,)

KISBOLDOGASSZONY NAPJÁRA

    1 (Jertek ide Máriának drága, buzgó hívei.)

    2 (Kinyílott egy ékes rózsa Názáret városában,)

    3 (Vedd kedvesen Szűz Mária a mi köszöntésünket,)

KÖSZÖNTENI JÖTTÜNK, Ó MÁRIA

    1 (Köszönteni jöttünk ó, Mária!)

    2 (Nagy szeretetedért, ó Mária!)

    3 (Drága Szent Nevedért ó, Mária!)

    4 (Hét fájdalmaidért, ó Mária!)

    5 (Te szent halálodért, ó Mária!)

    6 (Esedezz érettünk, ó Mária!)

    7 (Minden szükségünkben, ó Mária!)

    8 (Hogy jót remélhessünk, ó Mária!)

    9 (Halálunk óráján, ó Mária!)

MAGYAR, SZŰZANYÁDNAK

    1 (Magyar, Szűzanyádnak, ki kincse hazádnak,)

    2 (Nézz ránk kegyes Anya, kiket Te valaha)

    3 (Távosztasd romlását, hazánk pusztulását)

MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA

    1 (Magyarország Nagyasszonya, édes jó Anyánk.)

    2 (Hozzád jöttünk, mert a szívünk Utánad eped,)

    3 (Lelkünk drága színaranya, fogadj el minket,)

    4 (Árva hazánk Nagyasszonya áldj meg bennünket)

    5 (Jézus, Fiad Szent Keresztje volt a vezérünk)

MÁJUS KIRÁLYNŐ ASSZONYA

    1 (Május Királynő Asszonya! Köszönt a Május reggel.)

    2 (Ím, mi Neked ajánljuk azt, mi csak virul a földön.)

    3 (E három szép virágnövényt, kérünk, veszni ne engedd:)

NE BOCSÁSS EL BENNÜNKET (Ne bocsáss el bennünket, Anyánk áldás nélkül.)

NYÍLJON KI SZÍVETEKBEN

    1 (Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,)

    2 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

    3 (Aki hittel, reménnyel Tebenned bízik,)

    4 (Jöjjön ide bús özvegy, szomorú árva,)

Ó LEGSZENTEBB SZÍV ASSZONYA

    1 (Ó legszentebb Szív Asszonya, el ne fordulj tőlünk soha!)

    2 (Sok rosszat szül ez a világ, szeplőtlen égi virág.)

    3 (Kereszten halt a Te Fiad, a világnak bűne miatt)

Ó MÁRIA, ISTEN ANYJA

    1 (Ó Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám.)

    2 (Hajnalkeltén, ha megkondul magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag,)

    4 (Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégeztem,)

Ó SZŰZANYÁNK, FELÉD SIETNEK

    1 (Ó Szűzanyánk, Feléd sietnek Évának árva gyermeki.)

    2 (Ó Szűzanyánk, tekintsd, a vétek nyomasztó súlya ránk szakad:)

Ó, SZŰZANYÁM, ADD MEG

    1 (Ó, Szűzanyám, add meg kegyesen,)

    2 (Hallható még nem volt manaig,)

    3 (Te légy jövőm bíborhajnala.)

SZEPTEMBER NYOLCADIKA MÁR ELÉRKEZETT

    1 (Szeptember nyolcadika már elérkezett,)

    2 (Szent Anna kertjében kinyílt egy virág:)

    3 (Életünknek alkonyán siess mihozzánk.)

RÓZSAFŰZÉR-ÁJTATOSSÁGRA

    1 (Mária kertjében kinyílott a rózsa.)

    2 (Üdvözlégy Mária, rózsák szép Rózsája,)

    3 (Angyalok virága, ó szép Szűz Mária!)

    4 (Ki a szentOlvasót ájtatosan mondja,)

    5 (Olvasónk Asszonya, ó szép Szűz Mária!)

SZERETETTEL JÖTTÜNK HOZZÁD

    1 (Szeretettel jöttünk Hozzád szép Szűz Mária.)

    2 (Világbékét kérünk Tőled szép Szűz Mária,)

    3 (Szívünk bánatkoszorúját Elédbe rakjuk,)

    4 (A Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág,)

    5 (Halálunknak végóráján siess mihozzánk,)

ZÚGJON AZ ÉNEK

    1 (Zúgjon az ének, Mária, Néked,)

    2 (Szárnyal a lélek, hála Tenéked,)

    3 (Hű magyar néped bízva és kérve)

---- Miseénekek ----

JERTEK ÁLDOZATRA

    1 (Jertek áldozatra, hív keresztények!)

    2 (Vedd Uram, mit szolgád szentelt kezében,)

---- Alkalmi énekek ----

AZ EGEKNEK FELHŐJÉBŐL

    1 (Az egeknek felhőjéből nyújtsd ki, Atyánk kezedet.)

    2 (Áraszd rájuk áldásodat, éljenek majd jámborul!)

    3 (Tekints le, ó, kegyes Isten, itt egybegyűlt népedre!)

ESKÜVŐI ÉNEK

    1 (Boldogsággal áldd meg, Isten az új párnak életét,)

    2 (Boldogságot küldj e párra, kikben lélek, szív örül,)

FÖLSÉGES ÚRISTEN

    1 (Fölséges Úristen, teremtő nagy Jóság,)

    2 (Könyörgünk Tenéked, nézz le az új párra,)

    3 (Kérünk Urunk Isten, kíséred Őket szememl,)

SZOMORÚAN ZÚG A HARANG

    1 (Szomorúan zúg a harang, bánat ül minden arcon,)

    2 (Jer ki velem árva gyermek, jer ki a temetőbe,)

    3 (Jertek velem bús özvegyek a sírhalmok árnyába,)

    4 (Jertek velem jóbarátok, a jóbarát sírjához,)

    5 (Jertek velem őszbeborult, elaggott bús öregek,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem