Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Ujjongj az úrnak! - népdalzsoltárok" énekei:

1

    1. (Boldog, aki gonosz útra nem indul.)

    2. (Olyan lesz, mint víz partján nőtt gyümölcsfa:)

    3. (A gonosznak sorsa más lesz: jaj annak!)

    4. (Ismeri az Úr az igaz ösvényét.)

4

    1. (Igaz bírám, Uram, felelj, hívlak!)

    2. (Ti nagyurak, mért bántjátok Istent?)

    3. (Meglátjátok, eljön az Úr hozzám,)

    4. (Légy nyugtalan, sirasd meg a vétked,)

    5. (Sokan kérdik: esőt ki küld végre,)

    6. (Körülvesz az Úrnak arca-fénye,)

5

    1. (Halld meg Isten, mikor hozzád kiáltok,)

    2. (Öntelt ember hogyan jönne tehozzád?)

    3. (Tágas helyre, dús meződre vezess el,)

    4. (Téged áldunk örök Isten: Atyánk vagy!)

6/A

    1. (Rám ne támadj Uram, heves indulatban,)

    2. (Vívódik a lelkem, minden erőm elhagy,)

    3. (Uram, hajolj hozzám, életemet mentsd meg,)

    4. (Mire jó a halál? - Te ott nem vagy jelen.)

    5. (Sokat sírok éjjel, elbágyad a lelkem,)

    6. (Meghallgattál Uram, megszégyenül a rossz;)

    7. (Betegségem eltűnt, sehol sincs ki bántott;)

6/B

    1. (Ne büntess haragodban, Uram ne ítélj meg,)

    2. (Nézd, minden csontom reszket, erőm sincs már, félek;)

    3. (Arcodat fordítsd felém Uram, jöjj és ments meg;)

    4. (A holtak közt nincs senki, aki rád gondolna,)

    5. (Lásd, sírok kimerülten, könnytől ázik párnám;)

    6. (El tőlem, ti gonoszok, jön már az Úr s megment:)

8/A

    1. (Neved Uram, milyen csodás,)

    2. (Nézem a világot: tiéd!)

    3. (Mi az ember színed előtt?)

    4. (Felemeltél, felkaroltál,)

    5. (Neved Uram, milyen csodás,)

8/B

    1. (Neved Uram, milyen csodás,)

    2. (Nézem a világot: tiéd!)

    3. (Mi az ember színed előtt?)

    4. (Felemeltél, felkaroltál,)

    5. (Neved Uram, milyen csodás,)

13

    1. (Arcod miért rejted el, mért fordultál tőlem el?)

    2. (Gond lakja a lelkemet,)

    3. (Fényt deríts rám Istenem,)

    4. (Ne mondhassa ellenség:)

    5. (Irgalmadban bízom én,)

16

    1. (Őrizz meg, Istenem, oltalmam más nincsen,)

    2. (Te Uram, könnyű bort töltöttél kelyhembe,)

    3. (Jó helyre hullottak Uram, a kötelek:)

    4. (Az Urat dicsérem, tanácsom tőle van,)

    5. (Akárhol élhetek, rám ragyogsz arcoddal,)

    6. (Megdobban a szívem, felujjong a lelkem,)

    7. (Halálom nem hagyod, vesztem nem akarod,)

    8. (Örömöd eláraszt, túlcsordul serlegem,)

    9. (Atyánknak dicsőség Krisztusban, Urunkban,)

18

    1. (Szeretlek Istenem, szabadítóm, váram,)

    2. (Körülöttem tátong örvényeknek mélye,)

    3. (Nyomorúságomban én az Urat hívtam,)

    4. (Meghallgatta szómat, legyen érte áldott,)

    5. (Arcának fényétől felhő oszlott széjjel,)

    6. (Hatalmas kezével kimentett az árból,)

    7. (Kivezetett tágas, szabad, dús mezőre;)

    8. (Istenem, kitárom szívemet előtted,)

    9. (Hűségedet látja, aki hozzád hű volt,)

    10. (Egyenes és tiszta, nyitott szívet kívánsz,)

    11. (Egyszerű, szegény nép mentséget lel nálad,)

    12. (Sugárzik rám fényed, ragyog a sötétség,)

    13. (Igaz az Úr útja, szavát tűz próbálta,)

    14. (Ki az erős Isten, ki az Úr, ha Ő nem?)

    15. (Gyorssá tetted lábam, mint a szarvas lábát,)

    16. (Fenntartott a jobbod, jóságod tett naggyá;)

    17. (Éljen az Úr! Áldjuk! Zengjen a dicséret!)

19

    1. (Istenünk hatalmát az egek hirdetik,)

    2. (A napok egymással szótlanul beszélnek,)

    3. (Nem kell szó, sem beszéd, hangot sem hallani,)

    4. (A nap mint vőlegény, sátrából útrakel,)

    5. (Szent az Úr törvénye, lelkeket újító,)

    6. (Felujjong a szívem egyenes ösvényén,)

    7. (Szabálya tiszta, szép, - megmarad örökké,)

    8. (Vonzóbb az aranynál, színméznél édesebb,)

    9. (Hibát és tévedést, Uram, ki érthet meg?)

    10. (Ajkamon minden szó szolgáljon tégedet,)

    11. (Kősziklám, Megváltóm, Uram vagy énnekem,)

22

    1. (Istenem, Istenem, miért hogy elhagytál?)

    2. (Benned bizakodtak őseink is egyre,)

    3. („Ha Isten szereti, megmentheti mostan”)

    4. (Nincs aki segítsen, ne maradj hát távol.)

    5. (Kiöntött víz vagyok, megtörték a csontom.)

    6. (Kezemet, lábamat átszögezték, verték.)

    7. (Nevedet akarom énekelni áldva;)

    8. (Amit megígértem, teljesítem én is.)

23/A

    1. (Pásztorom vagy, Uram, Isten,)

    2. (Megterítesz asztalodra,)

    3. (Áldd az Atyát, Krisztust, szent Fiát,)

23/B

    1. (Az Úr jó pásztorom, hiányt nem szenvedek,)

    2. (Forrásvizek mentén enged megpihennem,)

    3. (Szent és igaz ösvényt célomhoz ő mutat,)

    4. (Járjak bár a halál sötét torka felett,)

    5. (Hogyha erős pálcád, pásztorbotod nézem,)

    6. (Dúsan megteríted asztalod nékem,)

    7. (Csupa fény és illat fejem olajodtól,)

    8. (Velem jár irgalmad, kísér nagy jóságod,)

    9. (Az Úr hajlékában lesz az én lakásom,)

    10. (Áldás és dicsőség Atya, Fiú, neked,)

27

    1. (Az Úr Isten nékem fényesség,)

    2. (Egy a vágyam, egyet kértem én:)

    3. (Mint a kincset őriz lakhelyén,)

    4. (Szívdobogva arcod keresem,)

    5. (Apám, anyám árván itt hagyhat,)

    6. (Tőled kaptam biztos hitemet,)

    7. (Dicsőítve várom Uramat,)

30

    1. (Magasztallak Uram, mivel megmentettél,)

    2. (Kiáltottam hozzád és meggyógyítottál,)

    3. (Áldjátok az Urat, zengjen a dicséret,)

    4. (Haragjának tüze csak rövid pillanat,)

    5. (Ki elalszik este síró zokogással,)

    6. (Könnyelműen szóltam: „soha el nem esem”,)

    7. (Elrejtetted arcod, szemem többé nem lát;)

    8. (Ha már mélybe szálltam, könnyem mit ér neked?)

    9. (Hallgasd meg a szavam, könyörülj meg rajtam,)

    10. (Sírásomból Uram, perdíts engem táncra,)

    11. (Téged áldjon dalban mindörökre szívem,)

    12. (Atya, Fiú, Lélek most és mindörökké)

33

    1. (Istenben ujjongjon minden igaz ember,)

    2. (Boldog dal csendüljön citerán és hárfán,)

    3. (Őszinte igazság az Úr szava s tette,)

    4. (Az egek úgy lettek az Úr óhajára,)

    5. (Tengernek vizét az Úr egybegyűjti,)

    6. (Hódoljon Urának föld minden lakója,)

    7. (Így történt: szava szólt, s valóra vált minden,)

    8. (Gonoszok terveit kudarc éri sorra,)

    9. (Nincs nemzet boldogabb, mint az Isten népe,)

    10. (Egekből letekint, Atyánk szeme rajtunk,)

    11. (Sose várj győzelmet mástól, mint az Úrtól,)

    12. (Várunk az Istenre, várakozunk egyre,)

    13. (Áraszd ránk Istenünk, bőséges kegyelmed,)

    14. (Dicsőség Istenünk: Atya, Fiú, Lélek,)

38

    1. (Uram Isten, ne büntessél,)

    2. (Fejemre száll minden vétkem,)

    3. (Elgyengülve, összetörve,)

    4. (Mindenki elnéz felettem,)

    5. (Te, ki így hallod szómat,)

    6. (Beismerem minden vétkem,)

39

    1. (Némaság lett sorsom,)

    2. (Szívem ég mint a tűz,)

    3. (Arasznyi az élet,)

    4. (Mire jó kincs és fény,)

    5. (Szólítlak, kiáltlak:)

    6. (Halld meg bús kérésem,)

    7. (Fordítsd el haragod,)

    8. (Hallgasd meg imámat,)

    9. (Csak benned remélek)

40

    1. (Mikor én az Urat hívtam,)

    2. (Erős szikla, amin állok,)

    3. (Uram, mily nagy minden tetted!)

    4. (Nem vársz égő áldozatra, -)

    5. (Jóhíredet zengi ajkam,)

    6. (Szegény vagyok, Uram várom,)

    7. (Ajkunkról zeng örömének,)

    8. (Boldog egység, Szentháromság,)

42

    1. (Ahogy vágyik a gímszarvas forrás hűs vizére,)

    2. (Szomjazza az élő Istent, vágyva vágyja lelkem;)

    3. (Éjjel-nappal könny kenyerem, sokan kérdik tőlem:)

    4. (Ujjong, örül majd a szívem Isten templomában,)

    5. (Miért vagyok szomorú most, minek sóhajtásom,)

    6. (Mégis mikor hullám harcol, s örvény az örvénnyel,)

    7. (Gúnyt mért űznek énbelőlem, kik ellenem vannak?)

    8. (Várj az Úrra, várj Istenre, bízzál, hogy meglátod)

    9. (Istent várjad, akkor nem vársz semeddig hiába,)

43

    1. (Védelmezz Istenem, ügyemnek fogd pártját;)

    2. (Körülfog minden rossz, gyönge már a lábom,)

    3. (Küldd hozzám követed, igazságod fényét,)

    4. (Vezess föl hegyedre, otthonodba engem,)

    5. (Ifjúság öröme újítja meg szívem,)

    6. (Atyának, Fiúnak, Szentléleknek hála,)

51

    1. (Könyörülj rajtam Istenem,)

    2. (Gonoszságom elismerem,)

    3. (Izsópoddal hints meg, moss meg,)

    4. (Arcod fordítsd el bűneimtől,)

    5. (Színed elől ne taszíts el,)

    6. (A tévelygő rád tekintsen)

    7. (Istenem, nyisd szóra ajkam,)

    8. (Égő- s vágóáldozatnál)

63

    1. (Istenem, Istenem, testem lelkem áhít,)

    2. (Hadd lássam hatalmad, hadd hirdessem fényed,)

    3. (Áldjalak míg élek, kitárva a karom,)

    4. (Rád gondolok Uram, ágyamon pihenve,)

    5. (Szárnyaddal boríts be, jöjj, légy segítségem,)

    6. (Dicsérjük az Atyát és egyszülött Fiát,)

69

    1. (Szabadíts meg Uram, szakadékba estem;)

    2. (Elragad az örvény, összecsap felettem,)

    3. (Immár kifáradtam a kiáltozásban,)

    4. (Előtted áll Uram, minden balgaságom,)

    5. (Érted ócsárolnak gyalázattal engem,)

    6. (Testvéreim között idegenné lettem,)

    7. (Mert a te házadért buzgóság emésztett,)

    8. (Hozzád kiált imám, nézz rám valahára,)

    9. (Szereteted Uram, mértéket nem ismer,)

    10. (Tudod gyalázatom, összetört a szégyen,)

    11. (Nem találtam senkit, aki felkarolna,)

    12. (Ételemül akkor nékem epét adtak,)

    13. (Kín és baj szakadt rám, mégis benned bízom,)

    14. (Uram, nagy jóságod hadd dicsérjem dalban,)

    15. (A meggyötört szegény, megalázott ember,)

    16. (Mert Ő szegényeit soha el nem hagyja,)

    17. (Atya, Fiú, Lélek, te vagy boldogságunk,)

73

    1. (Uram Isten, milyen nagyon jó vagy)

    2. (Úgy tűnt nékem, boldogabb az álnok,)

    3. (Balgaság volt, hogy a szívem vérzett,)

    4. (Mi kell nékem odafönn az égben?)

    5. (Elenyésszen bár a szívem, testem,)

77/A

    1. (Uram, mikor hívlak, szavam jusson hozzád,)

    2. (Kerestem az arcod szenvedésem napján,)

    3. (Régmúlt napok, évek emlékét idézve)

    4. (Örökké tart vajon Istenünk haragja?)

    5. (Megszűnt tán irántunk minden kegyessége?)

    6. (Felidézem újra Isten nagy hatalmát,)

    7. (Bizony, szent az Isten, nincsen nagyobb nála,)

    8. (mennydörgésed hangja visszhangzott a szélben,)

    9. (Hatalmadat látva kettévált az örvény,)

    10. (Átvonultál rajta néped előtt járva,)

    11. (Dicsőséged zengjük Atya, Fiú, Lélek,)

77/B

    1. (Uram, Istenem vagy,)

    2. (Nyugtot nem lel szívem,)

    3. (Vajon miért hallgatsz,)

    4. (De én nem feledem,)

    5. (Tiéd a nagy világ,)

    6. (Kelj fel, Urunk értünk!)

80

    1. (Igaz Pásztor, figyeld néped, erős Isten)

    2. (Refr: Jöjj Urunk már, néped visszavár, arcod fénye)

    3. (Szőlővessző volt a néped,)

    4. (Uram, földed, szőlőskerted,)

    5. (Nyújtsd ki jobbod, védd meg néped,)

84

    1. (Vágyódva hív szívem, Istenem, én Uram;)

    2. (A fecske fészket rak, veréb is elpihen,)

    3. (Boldog, ki téged áld, ereje tőled van,)

    4. (Kiszáradt völgyeken amikor áthalad,)

    5. (Jobb egy nap házadban, mint ezer nélküled;)

    6. (Ha benne bízom én, nem tagad meg soha,)

    7. (Dicsérünk jó Atya, Atyának egy Fia,)

85

    1. (Kérünk Urunk, légy irgalmas újra népeddel,)

    2. (Csillapodjék, csituljon el bosszús haragod,)

    3. (Adj életet, hadd hirdessük, amit ígértél,)

    4. (Boldogító jelenléted mindig velünk van,)

    5. (Igaz hűség, szelíd jóság így már eggyé vált,)

    6. (Hűség sarjad aszú földből, égből igazság,)

    7. (Urunk itt jár újra köztünk, szépség követi,)

    8. (Atya, Fiú és Szentlélek: teljes Háromság)

86

    1. (Szegény vagyok, Uram jöjj, figyelj rám;)

    2. (Hajolj felém, tehozzád kiáltok,)

    3. (Nehéz napok mikor rám szakadnak,)

    4. (Tanítsd szívem igaz uton járni,)

    5. (Hatalmas vagy, csodáknak szerzője,)

    6. (Tekints reám irgalmas, kegyelmes,)

    7. (Te vagy Atyánk, örökké dicsérünk,)

88

    1. (Éjjel-nappal hozzád kiáltok Megváltóm;)

    2. (Eltölti lelkemet halálos gyötrelem,)

    3. (Erőm is elhagyott, olyanná lettem én,)

    4. (Teljes nagy súlyával reámdőlt haragod,)

    5. (Minden barátomat messzire elvitted,)

    6. (Nincs szabadulásom, börtönben sínylődöm,)

    7. (Én Uram, naponta kitárom karomat,)

    8. (Gyötrődöm, jajgatok, reszketek halódva.)

    9. (Hordoztam halálos borzalmak csapását,)

    10. (Atya, Fiú, Lélek, Három-egy Istenem,)

90

    1. (Istenünk, oltalmunk kezdettől örökké,)

    2. (Ezer év előtted gyorsan tűnik tova,)

    3. (Életünk szétfoszló hajnali álomkép,)

    4. (Emésztő haraggal talán elvetsz minket?)

    5. (Életünk folyama nyomtalan ködbe vész,)

    6. (Áldd meg bölcs derűvel életünk alkonyát,)

    7. (Áraszd ránk irgalmas üdítő kenetként;)

    8. (Töltsön el szerelmed hajnal hasadáskor,)

    9. (Kárpótold örömmel szenvedésünk napját,)

    10. (Mi Urunk, jóságod fölöttünk virrasszon,)

    11. (Háromegy Istenünk tied a dicsőség,)

91

    1. (Akinek az Úr ad lakást,)

    2. (Tőrből megment, baj nem érhet,)

    3. (Ezrek hullnak el melletted,)

    4. (Sátrad szilárd, az Úr véd meg,)

    5. (Eltaposhatsz kígyót, sárkányt,)

    6. (Hozzám kiált s meghallgatom,)

    7. (Atyaisten, valljuk léted,)

92

    1. (Jó dolog az Urat áldani, dicsérni,)

    2. (Még hajnal alig kél, hirdetem irgalmad,)

    3. (Zengjen a citera, tízhúrú lant szava.)

    4. (Szép műved a világ; boldogan hirdetem,)

    5. (Mily nagy vagy Istenem, értelmed végtelen,)

    6. (Bűnében csillogva járhat az álnokság,)

    7. (Lám, virul az igaz, mint ifjú pálmaág,)

    8. (Dús gyümölcs terem rajt, élte van bőséggel,)

    9. (Jó Atya, téged áld híveid éneke,)

95/A

    1. (Gyertek, daloljatok vígan az Úr előtt,)

    2. (Ég és földnek Urát, nagyhatalmú királyt,)

    3. (Rajta tartja kezét föld mélyének titkán,)

    4. (A tenger is övé, az ő alkotása,)

    5. (Imádjuk őt, gyertek, boruljunk le elé;)

    6. (Bárcsak népünk ma is meghallaná szavát,)

    7. (Nem ahogy a pusztán ősatyáink tették:)

    8. (Így szólt végül az Úr: „Távol tőlem e nép,)

    9. (Arcodra ha lelnék, ösvényeden járnék,)

95/B

    1. (Gyertek, gyertek, énekeljünk az Úrnak,)

    2. (Mérhetetlen nagy az Isten hatalma:)

    3. (Ő alkotta tengerek vad örvényét,)

    4. (Istenünk ő, mi meg népe örökre,)

    5. (Atyáitok Masszánál a pusztában)

    6. (Utaimat nem ismerik, nem járják,)

    7. (Dicsőség az örök Atya nevének,)

96

    1. (Urunk nagy nevét áldja a világ,)

    2. (Zengje föld s az ég: eljön már az Úr,)

    3. (Ragyogjon az ég, a föld vigadjon,)

    4. (Hűséges az Úr, közeledik már,)

98

    1. (Új éneket daloljatok Istennek,)

    2. (Üdvösségét feltárta a népeknek,)

    3. (Egész világ dalolj néki hangosan,)

    4. (Dicsérjétek muzsikával az Urat,)

    5. (Fújjatok meg minden kürtöt, harsonát,)

    6. (Harsogjon a tenger, s ami benne él,)

    7. (A nagy hegyek ujjongjanak az Úrnak,)

    8. (Elérkezik közénk az Ő országa,)

    9. (Szentháromság egy Istennek dicsőség;)

100

    1. (Ujjongj az Úrnak, szolgálj az Úrnak nagyvilág boldogan,)

    2. (Tudja meg minden, hogy Úr az Isten, ki minket alkotott;)

    3. (Házadba lépve, szent neved félve, néped ím eléd áll,)

    4. (Légy Atyánk áldva szent Fiad által, együtt a Lélekkel,)

103

    1. (Áldd az Urat, lelkem,)

    2. (Bűnöd megbocsátja,)

    3. (Szépségét meglátod,)

    4. (Az Úr igazságos)

    5. (Jó és hosszantűrő,)

    6. (Mint az apa gyöngéd)

    7. (Mert Ő bizony tudja,)

    8. (Könnyű szél ha támad,)

    9. (Mennyei Atyánkat)

108

    1. (Kész az én szívem, Istenem,)

    2. (Szívemet hála járja át,)

    3. (Hűséged oly nagy, int az ég,)

    4. (Szent kezed hogyha nem kísér,)

    5. (Te vezesd minden léptemet,)

    6. (Fény alkotója, Istenünk:)

110

    1. (Szól az Úr az én Uramhoz: „Ülj jobbomra, uralkodjál,)

    2. (Erős kormánypálcát sarjaszt számodra az Úr Sionból:)

    3. (Hogyha véres harcba indulsz, ifjú néped csak rád hallgat,)

    4. (Esküjét az Úr megtartja, tervét meg nem változtatja;)

    5. (Jobbodon az Úr haragja pusztulást oszt sok királynak.)

    6. (Atya, Fiú, Szentléleknek nagy fölségét zengje minden,)

111

    1. (Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála,)

    2. (Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten:)

    3. (Igaz jóság, irgalom minden rendelése,)

    4. (Soha el nem felejti ősi szövetségét,)

    5. (Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála,)

113

    1. (Áldjuk az Urat most és örökre,)

    2. (Isten erejét látja minden nép,)

    3. (Trónja a nagy ég, mégis lehajolt;)

    4. (Árvát megsegít, gyengét fölemel,)

    5. (Szégyen megszűnik, kínnak vége lesz,)

    6. (áldjuk az Atyát, Krisztust, egy Fiát,)

116

    1. (Engem Isten meghallgatott,)

    2. (Hálót font a halál körém,)

    3. (Az Úr jó és igaz nagyon,)

    4. (Lelkem újra nyugtot talált,)

    5. (Hogyan viszonozzam tehát)

    6. (Hozom áldozatom eléd,)

    7. (Fogadd tőlünk örök Atyánk)

117

    1. (Dicsérje az Istent minden nép,)

    2. (Dicsőség és áldás Istennek,)

118

    1. (Zengjen hálát Áron háza,)

    2. (Kegyelméből reám áraszt,)

    3. (Darázsrajként körülzsonghat,)

    4. (Váltságot hoz az Úr jobbja,)

    5. (Csodálatos, amit művelsz,)

    6. (Szent kegyelmed mindig árad,)

119/A

    1. (Aki jár utadon, ki a jót keresi,)

    2. (Adj irányt léptemnek, célja légy szívemnek,)

    3. (Áldom jó szívedet, szeretem törvényed,)

119/B

    1. (Bűn nélkül élni lehet-e másnak,)

    2. (Beírtam szódat szívembe mélyen,)

    3. (Bő áldás nékünk törvényed útja,)

    4. (Betölti számat dicsérő ének,)

119/C

    1. (Csodáid meglátni nyisd meg a két szemem,)

    2. (Csak egy vágy tölti be egészen a szívem:)

    3. (Csúfold meg vádlóim, töröld el szégyenem,)

    4. (Csakugyan szép öröm szavaid hallani,)

119/D

    1. (Derekam meghajlik, porba ér a fejem,)

    2. (Derítsd fel számomra törvényed szépségét,)

    3. (Didergő lelkemet, esendő testemet)

    4. (De a csúf álnokság ösvényét tartsd messze,)

    5. (Döntött már a szívem: tiéd az életem,)

119/F

    1. (Fogadj el, kérlek, irgalmad hívom,)

    2. (Fölséges Isten végzésed várom,)

    3. (Feléd tart lábam, jó úton járok,)

    4. (Felujjong lelkem törvényed látva,)

119/L

    1. (Legfőbb Uralkodó, erős a te szavad,)

    2. (Létrehívtad Uram, mindazt, ami élő,)

    3. (Lelkem benned vigad, igéd örömet ád,)

    4. (Lehajoltál hozzám, tiéd vagyok Uram,)

    5. (Lombját veszti minden, elmúlik a nagyság,)

119/R

    1. (Rendelésed Uram, nagy kincs, igazi jó,)

    2. (Ragyog minden szavad, segíts megértenem,)

    3. (Reám tekints Uram, add meg kegyelmedet,)

    4. (Rádbízom magamat, ments meg a gonosztól,)

119/Z

    1. (Zörgető kérés elődbe érjen:)

    2. (Zengjen a zsoltár, dicséret zengjen,)

    3. (Zavarban, vészben segítsen jobbod,)

    4. (Zaklatott lelkem üdvödet várja,)

    5. (Zord útra tévedt, s megbotlott lábom,)

    6. (Dicsőség, hála, jó Atya néked,)

120

    1. (Gyötrelmemben felkiáltok,)

    2. (Mi is sújtson, mi is verjen,)

    3. (Jaj, be hosszú száműzöttség,)

121

    1. (A Hegyre néz pillantásom,)

    2. (Megrogyni nem hagyja térded,)

    3. (Oltalom az Úr tenéked,)

    4. (Nem sújt a nap tűzsugara,)

    5. (A Hegyre néz pillantásom,)

123

    1. (Tehozzád emelem szemeim Istenem,)

    2. (Ahogy a szolga néz urának kezére,)

    3. (Teremtő Urunkra úgy tekint a szemünk,)

    4. (Irgalmazz, irgalmazz jó Urunk minekünk,)

    5. (Tehozzád emelem szemeim Istenem,)

125

    1. (Aki bízik, aki remél,)

    2. (Hegyek őrzik, körülállják)

    3. (Népét az Úr öleli,)

    4. (Nem lesz mindig úr a gonosz,)

    5. (Tégy jót Uram, az igazzal,)

    6. (Örök Isten, Gondviselő,)

127

    1. (Ha az Úr nem épít, mindhiába fárad)

    2. (Pihentedben is véd, osztja áldott kincsét:)

128

    1. (Boldog az az ember, ki az Urat féli,)

    2. (Élvezheted akkor munkád bő gyümölcsét,)

    3. (Mint szőlőtőke dúsan termő ága,)

    4. (Asztalodhoz ülnek gyermekeid sorba,)

    5. (Megadja azt néked s választott népének,)

    6. (Atya, Fiú, Lélek, magasztalunk téged, -)

130

    1. (A mélységből kiáltok fel:)

    2. (Ha felrovod bűneinket,)

    3. (Törvényedet, uram látom,)

    4. (Isten népe élj reményből,)

    5. (Dicsőítünk örök Atyánk,)

131

    1. (Nincs fellengzős szívem, nagyralátó szemem,)

    2. (Úgy pihen a lelkem csendes békességben,)

    3. (Népem, te is bízzál, légy egész az Úré,)

    4. (Áldunk Atyaisten, egyszülött Fiaddal)

133

    1. (Valóban jó, igazán szép,)

    2. (Együttlétünk boldogsága,)

    3. (Aszú szívre hulló harmat,)

    4. (Atya, Fiú és Szentlélek:)

134

    1. (Dícsérjétek mind az Istent az Úr szolgái,)

    2. (Egész éjjel kitárt karral imádkozzatok;)

136

    1. (Hálaének zengjen, jóságos az Isten,)

    2. (Mindenható Isten, nincs más Úr a mennyben,)

    3. (Bölcsességét áldja tengereknek árja,)

    4. (Ő teremtett mindent, eget és a földet,)

    5. (Éltet minden élőt, napot adott fénylőt,)

    6. (Csillagot, hold fényét, éjszakáink őrét,)

    7. (Egyiptom földjéről kimentette népét,)

    8. (Tengert kettészelte, népét átvezette,)

    9. (A pusztába vitte, ott is óvta-védte,)

    10. (Elesettet, gyengét felkarol és megvéd,)

    11. (Hálát adunk néked, magad vagy az Élet,)

    12. (Atya, Fiú, Lélek, dicsőít az ének:)

137

    1. (Messze Babilonban folyóparton ültünk,)

    2. (Lantunk fűzfa ágon, dalos ajkunk zárva:)

    3. (De ők ránk rivalltak: „Sion dalát! Rajta!”)

    4. (Urunk szép dalait hogy is énekelnénk?)

    5. (Téged Jeruzsálem ha elfeled szívem,)

    6. (Nyelvem száradjon el, ha nem emlegetlek,)

    7. (Téged Jeruzsálem minden nép átkozott,)

    8. (Mégis felvirágzol, mert az Isten szeret,)

139

    1. (Uram, te vizsgálj meg, ismerjél meg engem,)

    2. (Minden utaimat vigyázod, ha lépek,)

    3. (Előlem, mögülem átölel két karod,)

    4. (Hová is futhatnék, tőled hogy bujhatnék,)

    5. (Napkeletre szállok, ott is rád találok,)

    6. (Akkor megértettem: éjjel is rám ragyogsz,)

    7. (Rám gondoltál akkor, mikor megalkottál,)

    8. (Dicsérlek hatalmas, félelmetes Isten,)

    9. (Lelkem minden zugát ismered Te régen,)

    10. (Életem napjait Te fűzted fel sorba,)

    11. (Olyan súlyos nekem minden gondolatod,)

    12. (Vizsgálj meg Istenem, szívemet fürkészd ki,)

141

    1. (Jöjj el Uram, siess, hozzád kiált szavam,)

    2. (Szálljon imám eléd, mint a tömjénillat,)

    3. (Arra kérlek, Uram, fogjad fékre a szám,)

    4. (Ne hagyd, hogy a szívem a rosszra hajoljon,)

    5. (Hozzád menekülök, rád emelem szemem,)

    6. (Atya, Fiú, Lélek: Szentháromság, neked)

142

    1. (Hangos szóval kiált Uram hozzád szívem,)

    2. (Nem találok senkit, aki gondol velem,)

    3. (Csak Te vagy pártfogóm, Te vagy menedékem,)

143

    1. (Uram hallgasd imám, Istenem, figyelj rám;)

    2. (Elcsüggedt a lelkem, kiszáradt a szívem,)

    3. (Uram, siess, felelj, fogytán lelki erőm,)

    4. (Uram, légy megmentőm, már-már elmerültem,)

    5. (Te nevedre kérlek, adj életet Uram,)

144

    1. (Áldott az Úr Isten, fellegváram, bástyám,)

    2. (Uram, mi az ember, hogy így felkaroltad?)

    3. (Hajolj le az égből, nyújtsd ki jobbod jöjj le,)

    4. (Csapdájától rossznak, Uram szabadíts meg,)

    5. (Hálaének, új dal Téged dicsér Isten,)

    6. (Fiainkat áldd meg: Legyen élet bennük,)

    7. (Lányainkat áldd meg: Őrizzék a szépet,)

    8. (Földünket is áldd meg: gazdag termést hozzon,)

    9. (Erőszak és rabság szűnjenek meg végre,)

    10. (Néped, Uram várja: uralmaddal jöjj el,)

    11. (Áldott az Úr Isten: Atya, Fiú, Lélek,)

146

    1. (Dícsérd Istenedet, áldjad reményedet,)

    2. (Ég s föld alkotója, tenger dajkálója,)

    3. (Te vagy gyötrelmünkben támasz elestünkben,)

    4. (Rabnak szabadsága, vaknak szemvilága,)

    5. (Áldunk téged Atya, Jézus Isten Fia,)

147

    1. (Milyen jó a mi Urunknak énekelni, dalolni,)

    2. (Az Úr egybegyűjti népét, újjáépül városa,)

    3. (Ő, aki a csillagoknak számát el nem feledi,)

    4. (Nagy Ő, a mi Urunk, s nincsen erejének határa,)

    5. (Szegény embert védelmezi, bátorítást ad neki,)

    6. (Zengjen lantok víg zenéje, háladal dicsérje Őt,)

    7. (Füvet sarjaszt, magot érlel hegytetőn és völgy ölén,)

    8. (Gyönyörűsége az Úrnak mindaz, aki féli őt,)

    9. (Dicsérje az élő Istent az ő népe s nemzete,)

    10. (Táplál búza legjavával, népének békét ígér,)

    11. (Havat terít, mint a gyapjút, dér hamuját hinti szét,)

    12. (Szavát újra földre küldi, gyorsan olvad már a jég,)

    13. (Kire az Úr szavát bízta, Isten népe az a nép,)

148

    1. (Dícsérjétek az Urat odafönn az égben,)

    2. (Dicsérjétek nap és hold, díszei az égnek,)

    3. (Dicsérjétek tengerek s minden vízi lények,)

    4. (Jég és tűz dicsérje Őt, hajnali ködfelhő,)

    5. (Dicsérjétek nagy hegyek, dombok, erdők, völgyek,)

    6. (Dicsérje az ég Urát erdő-mező vadja,)

    7. (Dicsérjétek az Urat minden földi népek,)

    8. (Dicsérjétek gyerekek, fiatalok, vének,)

    9. (Atya, Fiú, Szentlélek, tiéd a dicsőség,)

149

    1. (Alleluja!)

    2. (Alleluja!)

    3. (Alleluja!)

    4. (Alleluja!)

150

    1. (Áldjátok Istent szent templomában,)

    2. (Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb,)

    3. (Áldjátok zengő rézharsonával,)

    4. (Áldjátok őt mind, körtáncot lejtve,)

    5. (Áldjátok vígan, cintányér csengjen,)

    6. (Mind ami élő, áldja az Istent,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem