Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Metodista" énekei:

1

    1 (Adjatok hálát az Istennek,)

    2 (Őnéki zengjen énekléstek,)

    3 (E kegyes Urat keressétek,)

    4 (Nagy vigassággal ő kihozta,)

    5 (Ezt nékiek mind ő mívelte,)

2

    1 (Adj hálát Istennek)

    2 (A gazdag, hű Isten)

    3 (Az örök Atyának,)

3

    1 (Adjunk hálát, hálát az Úrnak,)

    2 (Dicsérjük Őt! Dicsérd lelkem Őt,)

    3 (Mindenható! Hatalmas az Úr!)

    4 (Szent Isten Ő! Nagy Úr és Király!)

    5 (Jöjj, Őt imádd! Borulj ím elé!)

    6 (Jöjj, énekelj! Magasztaljuk Őt!)

4

    1 (Az én Uram dicső Megváltó,)

    2 (Hű szíve úgy boldogít engem,)

    3 (Segít, ha Sátának tőre)

    4 (Övé a szívem és az éltem,)

5

    1 (Az Úrnak hála, tisztelet,)

    2 (Ó, jó Atyánk, most téged áld)

    3 (Úr Jézus Krisztus életünk,)

    4 (Szentlélek Isten, szállj le ránk!)

6

    1 (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,)

    2 (Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha,)

    3 (Az egek hirdetik sok csuda dolgodat,)

    4 (Az erős angyalok seregében vagyon-e)

    5 (Boldog a nép, amely tenéked örvendez,)

    6 (És a te nevedben örvendeznek szüntelen.)

7

    1 (Áldjad én lelkem)

    2 (Áldjad Őt, mert az Úr mindent)

    3 (Áldjad Őt mert csoda az,)

    4 (Áldjad Őt mert az Úr)

    5 (Áldjad az Úr nevét,)

8

    1 (Áldjad vígan az Urat,)

    2 (Áldjad Őt, ki üdvünkért)

    3 (Népét súlyos romlásból)

    4 (Éjjel-nappal ügyel ránk,)

9

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben,)

    3 (Az Urat cimbalmokban)

10

    1 (Áldott légy, mert megváltottál,)

    2 (Áldott légy, hogy eljössz újra,)

11

    1 (Dicsérünk, üdvnek kútfeje,)

    2 (Teremtő Isten, légy velünk,)

    3 (Megváltó Jézus égi nap,)

    4 (Vígasztalónk, ó szállj le ránk,)

    5 (Dicsőség légyen Istennek,)

12

    1 (Bár ezer nyelvvel zenghetném)

    2 (Királyom, Jézus, adj erőt)

    3 (Jézus! Legyőzni bút és bajt)

    4 (Feloldoz Ő és megbocsát.)

    5 (Ki figyel rá, ha szól, ha hív,)

    6 (Süketek, Ő szól, halljatok!)

13

    1 (Csak zengje, zengje hálánk,)

    2 (Mi boldogság örökre)

    3 (Kegyelme zsámolyához)

    4 (Dicsőségét felölti,)

14

    1 (Dicsének teljes életem,)

    2 (Legyen bár föld örömje rom,)

    3 (Hajnalcsillag, rá néz szemem,)

15

    1 (Dicsérlek téged,)

    2 (Mióta hozzám lehajoltál híven,)

    3 (Nyomorult bűnöst)

    4 (Bocsáss meg érte,)

16

    1 (Énekeljünk az Úr szent ajándékirul!)

    2 (Nincs nekem nyughelyem)

17

    1 (Föld és nagy ég, ezernyi csillag,)

    2 (Zúgó vihar, orkán, mely tombol,)

    3 (Harsan a kürt, orgona zendül:)

    4 (Hit és tudás, igazság, béke,)

18

    1 (Hisszük, meghallgat az Úr,)

    2 (Hisszük, értünk halt az Úr!)

    3 (Hisszük, értünk él az Úr!)

    4 (Hisszük, bennünk él az Úr!)

    5 (Hisszük, visszajő az Úr!)

19

    1 (Jászolágyban ki az ott,)

    2 (Kicsi házban ki az ott,)

    3 (Gecsemánéban amott)

    4 (A kereszten ki az ott,)

    5 (Nézd a sírt, nézd, ki az ott?)

20

    1 (Hogyne dicsérném az Istent)

    2 (Mint ahogy a sas kicsinyét)

    3 (Nem kímélte szent Fiát sem)

    4 (Lelke hűséges vezérem,)

    5 (Ha a szenvedés szememből)

    6 (Mindennap megújul rajtam,)

21

    1 (Jer dicsérjük Őt, az égi királyt,)

    2 (Nagy bölcsességét ki foghatja fel?)

    3 (Csak Ő üdvözít, a trónon ülő!)

    4 (Most Övé legyen a magasztalás,)

22

    1 (Jézus, ha rád emlékezünk,)

    2 (Szebb dalt nem hallott senki sem,)

    3 (A szenvedőnek jóremény,)

    4 (Szó nem tudná kimondani,)

    5 (Jézus, dicső uralkodó,)

    6 (Uram, könyörgünk, el ne hagyj,)

23

    1 (Keresztyének zengjetek)

    2 (Magasztaljuk hatalmát,)

    3 (Dicsérjük mind szent nevét,)

    4 (Zengjük el ezt mindenütt:)

24

    1 (Jézus, Jézus, Jézus,)

    2 (Jézus, Jézus, Jézus!)

    3 (Jézus, Jézus, Jézus!)

25

    1 (Jézus, Jézus! Ó mi szép név!)

    2 (Föl hát! Szent nevében indulj,)

    3 (Jézus! Ó mi drága név ez,)

    4 (Fenn dicsérve nagy hatalmát,)

26

    1 (Jézus, Te égi szép,)

    2 (Az élet száz veszély,)

    3 (Akaratod nekem)

    4 (Tisztíts meg teljesen,)

27

    1 (Jézus, terád egy gondolat)

    2 (Sem zengeni, sem mondani,)

    3 (Megtört szívű s alázatos)

    4 (S ki megtalált, az végtelen)

    5 (Minden kincsünk Te légy nekünk,)

28

    1 (Jöjj, koronázzuk Őt!)

    2 (Jöjj, koronázzuk Őt!)

    3 (Jöjj, koronázzuk, Őt!)

    4 (Jöjj, koronázd meg hát)

29

    1 (Légy áldott Isten,)

    2 (Légy áldott Isten,)

    3 (Dicsérünk téged,)

    4 (Dicsérünk téged,)

    5 (Adj új ébredést,)

30

    1 (Mely igen jó az Úristent dicsérni,)

    2 (Hatalmadat amikor meggondolom,)

    3 (Azért Benned vetem reménységemet,)

    4 (Tarts meg minket, Uram ez igaz hitben,)

31

    1 (Mily édes a Te neved Jézus,)

    2 (Leszállott a mennyei fényből,)

    3 (Váltságomat elhozta Jézus,)

32

    1 (Mily nagy az Úr kegyelmessége,)

    2 (Az életet Ő adta nékem,)

    3 (Lelkem, nézz ama szebb hazába,)

    4 (Ily nagy irgalmasságnak Atyját,)

    5 (Add, ó Atyám, hogy nagy szerelmed)

33

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Ő adjon vidám új szívet)

    6 (Tartsa meg dolgos békében)

    7 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

34

    1 (Téged áld, ó, Alkotó,)

    2 (Őrzöd földnek erejét,)

    3 (Istenem, te jó Atyám,)

35

    1 (Minden lépés, amit lépek, )

    2 (Minden terhem, amit hordok,)

    3 (Keblem minden szívverése,)

    4 (Építse bár ezrek lelkit)

    5 (Majd ha szívem végsőt dobban, )

36

    1 (Ím, készen áll az alkotás!)

    2 (Zengj, égre kúszó Felleg ár,)

    3 (Zúgj, tengerekre szomjazó,)

    4 (Visszhangozzék a hála szó:)

37

    1 (Nagy Istenem,ha nézem a világot,)

    2 (Szemem ha néz a csendes éjszakába)

    3 (Uram, Igédben hogyha megtalállak,)

    4 (Ha Jézust látom itt a földön járva,)

    5 (Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,)

    6 (Ha majd az Úr kiszólít e világból,)

38

    1 (Nagy Isten, ég és föld Ura,)

    2 (Az égitestek rendjei)

    3 (A poklok ádáz szelleme)

    4 (Bár elménk gyakran tévelyeg,)

39

    1 (Nagy Úristen dicsérünk,)

    2 (Mind, aki csak dicsérhet,)

    3 (Hű apostolok kara)

    4 (Mind e földkerekségen,)

    5 (Tisztelik a Szentlelket,)

40

    1 (Nagy vagy Te Isten, nagy a Te hatalmad,)

    2 (Nagy vagy Te Isten, nagy a bölcsességed,)

    3 (Nagy vagy Uram,)

41

    1 (Nem szűnik boldog ajkam)

    2 (Nem szűnik boldog ajkam)

42

    1 (Néked szóljon a dal,)

    2 (Néked zeng az ének,)

    3 (Áldalak énekben,)

    4 (Dicsérlek énekben,)

43

    1 (Nézz szét szívem, mily öröm ért.)

    2 (Lombdúsan állnak mind a fák)

    3 (A kis pacsirta égbe száll,)

    4 (Én még pihennék szótlanul,)

    5 (Oly szép z Úrral minden itt,)

    6 (Ott élhetünk – ó, mily öröm!)

44

    1 (Oly szép a Jézus szent neve,)

    2 (Nevét örökre áldhatom,)

    3 (Kimondanom nem is lehet,)

    4 (Nevét örökre áldhatom,)

45

    1 (Ó Ábrahám Ura,)

    2 (Ó Ábrahám Ura, hallom hívó szavad,)

    3 (Ó Ábrahám Ura, kegyelmed énnekem)

    4 (Megesküdtél Uram, s ez esküben bízom,)

46

    1 (Ó halld, te zaklatott szív,)

    2 (Olykor bevégzi művét)

    3 (Jön véres köntösében,)

    4 (De máskor úgy közelget)

    5 (Krisztus, Te nagy kegyelmed)

47

    1 (Ó hála az Úrnak, zengjünk neki hát,)

    2 (Szívem áldd a Királyt,)

    3 (Ó teljes az üdv, amit ad ez a vér,)

    4 (Szívem áldd a Királyt,)

    5 (Szent az, mit az Úr mond)

    6 (Szívem áldd a Királyt,)

48

    1 (Dicsérjétek szentségében,)

    2 (Dicsérjétek új énekkel,)

    3 (Ujjongjatok nagy örömben,)

49

    1 (Semmim sem lenne magamtól nekem,)

    2 (Voltam szegény, bűnben elsüllyedett, Isten szívétől oly távol vetett.)

    3 (Nem könnyeimmel szereztem meg azt,)

    4 (Hadd mondanom, míg)

50

    1 (Szent, szent az Úr!)

    2 (Ha szól, hegyek leomlanak)

    3 (Országában igazsággal)

51

    1 (Szent, szent, szent, szent,)

    2 (Dicsérd, dicsérd ujjongó szívem!)

    3 (Áldott Fenség, én is áldalak.)

52

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy)

    2 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy!)

    3 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy!)

    4 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

53

    1 (Szépséges Jézus, Úr a földön s égen,)

    2 (Szépek a rétek, erdeink mi szépek,)

    3 (Szép a derűs hold, csillagos az égbolt,)

    4 (Boldogság, épség, égi-földi szépség)

    5 (Ha roskad testem,)

54

    1 (Uram, Te jól ismersz engem,)

    2 (Uram, Te könyörülsz rajtam,)

    3 (Uram, Te felemelsz engem,)

    4 (Uram, megváltottál engem,)

    5 (Magam rád bízom egészen,)

55

    1 (Úr Isten, mily nagy szent neved,)

    2 (Úr Isten, mily nagy szent kegyed,)

    3 (Úr vagy te menny és föld felett,)

    4 (Hatalmad zengi énekünk,)

    5 (Magam rád bízom egészen,)

56

    1 (Úr lesz majd Jézus mindenütt,)

    2 (Őnéki mondjunk hő imát,)

    3 (Országok, népek és nyelvek)

    4 (Ő királysága bő áldás,)

    5 (Minden teremtés dicsérje,)

57

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd, világ,)

    2 (Ti, vértanúi Istennek,)

    3 (Ti, választottak, szent hívek,)

    4 (Ti, bűnösök, mert ő hordott)

    5 (Ti népek, törzsek, kik bárhol)

    6 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

58

    1 (Zengjen az ének, vígan szálljon)

    2 (Zengjen az ének, vígan szálljon)

    3 (Jézus, ki értünk vérét adta,)

    4 (Zengjen az ének, vígan szálljon)

59

    1 (Zengjen hálaének,)

    2 (Isten szent szerelmét)

60

    1 (Úrnak szolgái mindnyájan)

    2 (Felemelvén kezeteket,)

    3 (Megáldjon téged az Isten)

61

    1 (Úr Jézus nézz le rám,)

    2 (Úr Jézus nézz le rám,)

    3 (Úr Jézus nézz le rám,)

    4 (Úr Jézus nézz le rám,)

    5 (Úr Jézus nézz le rám,)

62

    1 (Egyedüli reményem)

    2 (Ha a nehéz időkben)

63

    1 (Egyetlen forrása minden kegynek, Egyetlen mentsvára a lelkemnek,)

    2 (Soká nem ismertem szerelmedet,)

    3 (Fehérré! Uram a forrás Te vagy,)

64

    1 (Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be,)

    2 (Ha nem mint győztes járulhatok hozzád,)

    3 (Örömöm hálás, ujjongó dalával,)

    4 (Bűnnel borított arcom fölemelni)

65

    1 (Fogjad kezem,)

    2 (Fogjad kezem)

    3 (Fogjad kezem,)

66

    1 (Győzhetetlen én kőszálam,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

67

    1 (Hadd járjak utamon)

    2 (Lelkem mint gyors patak,)

    3 (Szívemet átadom)

    4 (Szomjazva, éhesen,)

68

    1 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    2 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    3 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    4 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

69

    1 (Hű pásztorunk,)

    2 (Mert boldog az az ember,)

    3 (Szentlelkedet töltsd ránk ki,)

70

    1 („Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”)

    2 („Keressetek buzgón és megtaláltok!”)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”)

71

    1 (Isten élő Lelke jöjj,)

    2 (Isten élő Lelke jöjj,)

    3 (Isten élő Lelke jöjj,)

    4 (Isten élő Lelke jöjj,)

72

    1 (Jézus nyájas és szelíd,)

    2 (Bűnöm láncát oldja fel)

    3 (Szabadságot adj nekem)

    4 (Vezess engem utadon:)

73

    1 (Ó, maradj kegyelmeddel)

    2 (Ó, maradj szent igéddel)

    3 (Ó, maradj világosság)

    4 (Ó, maradj áldásoddal)

    5 (Ó, maradj oltalmaddal)

    6 (Ó, maradj hűségeddel)

74

    1 (Királyom, Jézusom:)

    2 (Véreddel, mely el-kifolyt,)

    3 (Gyógyítsd meg sok nyavalyám,)

    4 (Van hatalmad rá, tudom,)

    5 (A keresztet Te adod,)

    6 (Majd ha véget ér a harc,)

75

    1 (Ki vagyok én, ó add jól megértenem,)

    2 (Te engemet teremtettél képedre,)

    3 (Te mindent tudsz,)

    4 (Ha híjával vagyok, add ezt tudtomra,)

76

    1 (Könyörgünk Atyánk az Izraelért,)

    2 (Néped szétszórtan él, mint idegen)

    3 (Ó térítsd Hozzád meg e nemzetet,)

    4 (Azt, kit a Golgotán szegeztek át,)

    5 (Igen Atyánk, hogy ha néped megtér,)

77

    1 (Lelki próbáimban Jézus légy velem,)

    2 (Ha a világ bája engem hívogat,)

    3 (Tisztogass bár bajjal olykor engemet,)

    4 (Ha halálra válik testem egykoron,)

78

    1 (Menj elől Urunk, Merre indulunk!)

    2 (Adj bátor szívet, Hogy legyünk hívek,)

    3 (Sebzett szívünk majd,)

    4 (Így vezess Urunk, Míg hozzád jutunk!)

79

    1 (Mikoron Dávid nagy búsultában,)

    2 (Istenem, Uram, kérlek én téged,)

    3 (Te azért, lelkem, gondolatodat,)

80

    1 (Ó, adj olyan hitet nekem,)

    2 (A nékem adott jó időt)

    3 (Vedd hát áldott kezedbe mind)

    4 (Ó, bűnösök barátja, Te,)

81

    1 (Ó Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó Jézus, tövises az út,)

    3 (Ó Jézus, oly sötét az éj,)

    4 (Ó Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó Jézus, húsvét fénye kel)

82

    1 (Ó nagy Isten, vezess minket,)

    2 (Örök kőszál nyílj meg nekünk,)

    3 (Itt állunk a Jordán partján,)

83

    1 (Ó segíts Jézus, Te fény vagy és élet!)

    2 (Ó segíts győzni, ha bűnöm feltámad,)

    3 (Ó segíts győzni, hogy rád hagyjam utam,)

    4 (Ó segíts győzni, ha cselt vet a Sátán,)

    5 (Ó segíts győzni, hogy őrt álljak ébren,)

    6 (Ó, segíts győzni,)

    7 (Ó segíts győzni, míg elnyerem nálad)

84

    1 (Rád tekint már hitem)

    2 (Szívemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

    4 (Éltem ha fogyva fogy,)

85

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

86

    1 (Szent, örök Isten, nincsen hova lennem,)

    2 (Mélységes mélyből kiáltok tehozzád,)

    3 (Elmúlt a régi, kezdhetem az újat.)

    4 (Szálljon szívemből hálaadaó ének!)

87

    1 (Szűkölködünk nagy mértékben)

    2 (Szűkölködünk nagy mértékben)

    3 (Szűkölködünk nagy mértékben)

88

    1 (Tarts vérző oldaladnál,)

    2 (Tebenned rejtve szívem)

    3 (Mily elragadtatás lesz)

89

    1 (Teremtő Istenünk,)

    2 (Megváltó Mesterünk,)

    3 (Igazság Lelke, Te,)

    4 (Szentháromság, Te vagy)

90

    1 (Uram segíts, törékenyek vagyunk,)

    2 (Uram segíts, lelkünk oly zaklatott,)

    3 (Uram segíts, a bűn gyötri szívünk,)

    4 (Uram segíts, és adj szeretetet!)

91

    1 (Uram, Te, ki békét ígérsz,)

    2 (A büszke „én” uralkodik)

    3 (Hazug köntösbe öltözik,)

    4 (Békét keres szegény szívem,)

    5 (Munkád, Uram, véghez Te vidd,)

    6 (Amit kezdtél, folytasd, Uram,)

92

    1 (Üdvözítőm, drága Jézus, mindeneknél több nekem,)

    2 (Földi kincset nem kívánok, pompát, fényt sem vár szívem,)

    3 (Hogyha utam véget ér majd, és lezárul két szemem,)

93

    1 (Világíts nékem, Jézus, ne rejtse el homály,)

    2 (Világíts bennem, Jézus, hogy szent tekinteted)

    3 (Világíts rajtam, Jézus, hogy bárhová megyek,)

    4 (Ó, hát világíts, Jézus, világ világa, Te,)

    5 (Kelj fel, ó drága Jézus, hajnalcsillag jövel!)

94

    1 (Vonj öröm és búbánaton át,)

    2 (Mind közelebb! Semmit se' hozok,)

    3 (Mind közelebb, míg összetörött)

    4 (Mind közelebb, tisztán, szabadon,)

95

    1 (Záporként hull majd az áldás,)

    2 (Záporként hull majd az áldás,)

    3 (Záporként hull majd az áldás,)

    4 (Záporként hull majd az áldás,)

96

    1 (Halld, az ég harangi zengnek)

    Refr (Szent harang, égi hang)

    2 (Jöjj, az ég harangi hívnak,)

    Reft (Szent harang, égi hang)

    3 (Halld, az ég harangi intnek:)

    Refr (Szent harang, égi hang)

    4 (Halld, az ég harangi zúgnak,)

    Refr (Szent harang, égi hang)

97

    1 (Harsány szó kiált az éjbe:)

    Refr („Jön már a Vőlegény,)

    2 (Sion népe hallván hallja,)

    Refr (Jöjj, Jézus, drága kincs,)

    3 (Lant, kürt, hárfa zeng a mennyben,)

    Refr (Nem fénylett még a szem,)

98

    1 (Jöjj lelkem és ne késlekedj!)

    2 (Jöjj és figyeld a tiszta fényt,)

    3 (Jöjj, készülj fel, siess, ne várj,)

    4 (Az Úr szavához tartsd magad,)

    5 (Jöjj és borulj előtte le,)

    6 (Világ világossága Ő,)

    7 (Nézd, itt a cél és itt a hely,)

    8 (Lehull a gond, örömre vált)

    9 (A csillag így nyit új utat)

99

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj el, Jesse vesszeje,)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet!)

    4 (Ó, jöjj, királyi Sarjadék!)

    5 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,)

100

    1 (Várj, ember szíve, lelke!)

    2 (Jól készítsétek útját!)

    3 (Az Úr elé ha tárod)

    4 (Ó, Jézusom, szegényed)

101

    1 (Ó, miként fogadjalak,)

    2 (A Sion hintett néked)

    3 (Ó, mit teszel te értem,)

    4 (A legszörnyűbb rabságból)

    5 (Te égi szent országod)

    6 (Ó, vésd szívedbe mélyen,)

102

    1 (Jöjj, népek Megváltója!)

    2 (Te érkezel Atyádtól.)

    3 (Ó szállj közénk, Királyunk!)

103

    1 (Jöjjetek Krisztust dicsérni,)

    2 (Küldte Őt az Úr kegyelme,)

    3 (Áldott óra, boldog óra,)

    4 (Jászol ölben drága gyermek,)

104

    1 (Áldott örömidő, régvárt örömidő,)

    2 (Áldott örömidő, régvárt örömidő,)

    3 (Áldott örömidő, régvárt örömidö,)

105

    1 (Csendes éj, szentséges éj!)

    2 (Csendes éj, szentséges éj!)

    3 (Csendes éj, szentséges éj!)

106

    1 (Csillagfényes éjszakán angyalszózat hangzik,)

    2 (Hideg jászol szalmáján égi gyermek alszik,)

    3 (Csillag támad Keleten, látják gazdag bölcsek.)

    4 (Menjünk mi is jászlához örvendező szívvel,)

    5 (Karácsonynak ünnepén hangozzék víg ének!)

107

    1 (Dicsőség, dicsőség, mennyben az Istennek!)

    2 (Serkenj fel! Serkenj fel! Ébredj, ember, álmodból!)

    3 (Pásztornép, pásztornép, Betlehembe menjetek!)

    4 (Dicsőség, dicsőség: mennyben a nagy Istennek!)

108

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Dicsőség az örök Atyának,)

109

    1 (Hadd zengjen énekszó, fel égig ujjongó!)

    2 (Mint gyenge gyermek, Ő, e bűnös földre jő.)

    3 (Ó lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát!)

    4 (Új ének, merre cseng? Az égi fénybe' fent)

110

    1 (Halld az angyalujjongást,)

    2 (Krisztus, kit imád a menny,)

    3 (Üdv a békét szerzőnek,)

111

    1 (Itt állok jászolod felett, Ó Jézus, édes éltem,)

    2 (Nem éltem még a föld színén: Te értem megszülettél,)

    3 (Vak éj s halál sötét ölén Te lettél napvilágom,)

    4 (A lelkem rád néz boldogan, s nem bír betelni véled,)

    5 (Ez egyre, ó, hadd kérjelek, és erre bízva várok:)

112

    1 (Jöjj tárjunk ajtót még ma mind!)

    2 (Hű támasz és hű gyámol Ő.)

    3 (Ó boldog ország, boldog nép,)

    4 (Jöjj, tárjunk ajtót lelkesen!)

    5 (Ó jöjj, megváltó Jézusom,)

113

    1 (Kicsiny Betlehemben megzendült az ének:)

    2 (Zengjen ajkunkról is hálaadó ének,)

114

    1 (Koronát trónust, od’adott Jézus)

    2 (A nagy ég rengett, amikor zengett)

    3 (A madár népnek ad az ág fészket,)

    4 (Hozod Igédet, miben ígéred,)

    5 (Ha az égbolt reng, ha az ének zeng,)

115

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén.)

    2 (A magasságban dicsőség Istennek!)

    3 (Eljött már, akit az atyák rég vártak,)

    4 (Ez az Úr Jézus, a mi Messiásunk,)

    5 (Örültek ezen a mennyei szentek,)

    6 (Hál'adás legyen az Atya Istennek,)

116

    1 (Mennyből az angyal)

    2 (Istennek fia,)

    3 (Mellette vagyon)

    4 (El is indultak)

    5 (A kisded Jézust)

117

    1 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    2 (Fiú adatott ma néktek,)

    3 (Ez Krisztus, ki Isten maga,)

    4 (Nagy üdvösség az, mit Ő hoz,)

    5 (Lássátok csak, mi a jele:)

    6 (Jer, örvendjünk háladallal,)

118

    1 (Ó, Betlehem kis városa, csend szállott már reád,)

    2 (Mert Krisztust szülte Mária, s míg minden lény pihen,)

    3 (Az ég csodás ajándéka mily csendbe' szállt le itt!)

    4 (Ó, Betlehem szent gyermeke, kérjük kegyelmedet:)

119

    1 (Ó, jertek, zengjünk éneket)

    2 (Az ég Királya földre jött,)

    3 (Ó volt-e már ily hű barát,)

120

    1 (Ó jöjjetek hívek)

    2 (Az életnek szent Ura,)

    3 (Ti angyali lelkek,)

    4 (Úr Jézus, Királyunk,)

121

    1 (Örülj föld és örülj ég, Halleluja!)

    2 (Legszebb rózsaszál az Úr, Halleluja!)

    3 (Testet öltött szent Ige, Halleluja!)

122

    1 (Örvendj, világ, az Úr lejött!)

    2 (Jézus az Úr, a Megváltó!)

123

    1 (Szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenge tőn,)

    2 (A sarjat, kit minékünk Ésajás jósola,)

    3 (Míg tart e földi élet, így vezess, Jézusunk,)

124

    1 (Szép fényes Hajnalcsillagom, ragyogj rám, édes Jézusom, én lelkem vigassága.)

    2 (Mint drágakő, úgy ragyogjon, szívemben fénylőn lobogjon szerelmed égi lángja!)

    3 (Te kedves, tiszta fénysugár, ragyogj be, szívem téged vár, hogy benned örvendezen!)

    4 (Hadd zengje szívem énekét: Te vagy a kezdet és a vég, Te üdve a világnak!)

125

    1 (Úr Jézus szent örömmel)

    2 (Ó, hogy szeretsz te minket,)

    3 (A legnagyobb ajándék)

126

    1 (Ez esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (S ha majd eljön a végóra,)

127

    1 (Jézus legyen jeligénk, midőn az új évbe lépünk,)

    2 (Jézus neve, szent szava hangozzék Sionban nálunk,)

    3 (Jézus útja kegyelem, ha az Ő nevében járunk,)

    4 (A ború is szent derű az Ő áldott neve által.)

    5 (Jézus, üdve világnak, miénk a menny szent nevével.)

128

    1 (Jézus menjen utadon tevéled,)

    2 (Jézus vére bűnöd elfödözze,)

    3 (Jézus karja léptedet vezesse,)

    4 (Jézusod parancsa drága étked,)

129

    1 (Ó, miként fogadjalak, világ Megváltója,)

    2 (A Sion hintett néked pálmát, virágokat,)

    3 (Ó, mit teszel Te értem, hogy megtartsd lelkemet,)

    4 (A legszörnyűbb rabságból Te oldasz engem el,)

    5 (Te égi, szent országod értünk cseréled el,)

    6 (Ó, vésd szívedbe mélyen, te árva, bús sereg,)

130

    1 (A gecsemánei kertből a Golgotára fel)

    2 (Mert szánt és szeretett minket: a Mester arra ment,)

    3 (Ó, égi szeretet mélye! Úgy látta, elveszünk,)

    4 (Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös, elveszett!)

    5 (És ajkad énekre nyílik, új ének áldva kél,)

131

    1 (A Golgotán ott szenvedett, a bűnömért tett eleget,)

    2 (Rendül a föld, háborg az ég, lehajtja most áldott fejét,)

    3 (Ó Jézusom, hogyan lehet, hogy így szeretsz Te engemet?)

132

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet,)

    5 (Tiéd vagyok, Jézusom,)

133

    1 (Ha a keresztre néz szemem,)

    2 (Ím szent kezén, lábán, fején)

134

    1 (Isten e világot annyira szerette,)

    2 (Krisztus a világot annyira szerette,)

    3 (Szent Uradat, ember, hát te is szeressed,)

135

    1 (Jézus, sebeidnek mélye vigasztalja lelkemet,)

    2 (Ha a gonosz kívánságra hajol a test és a vér,)

    3 (Ha e világ csalogatja örömökkel szívemet,)

    4 (Minden földi szenvedésben erőt adnak sebeid.)

    5 (Ha Te lakozol szívemben, Irgalomnak Királya,)

136

    1 (Keresztfádon, omló vérben,)

    2 (Drága bárány, tiszta élted)

    3 (Törvény sujtott, felemeltél,)

    4 (Mind elvetted vétkes vágyam,)

    5 (Bíbor arcom égő szégyen,)

137

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    4 (Világ bűnének zálogát)

    5 (Szentháromság, dicsérjenek,)

138

    1 (Krisztus, a keresztfán hullik piros véred,)

    2 (Krisztus, a keresztfán vérednek harmatja)

    3 (Krisztus, a keresztfán vérednek hullása)

139

    1 (Od'adtam életem, kiontva véremet,)

    2 (Elhagytam én a fényt, a mennybe' trónomat,)

    3 (Hordoztam a tövist, kín és átok gyötört,)

    4 (Jöjj hozzám hát, s vegyed bűnöd bocsánatát,)

140

    1 (Ott függ a néma bárány:)

    2 (Úgy fáj a szívem, nézve)

    3 (Most hogy rebegjek hálát)

141

    1 (Ó, vérző, drága szent fej, gyalázatba borult!)

    2 (Ó, áldott szent tekintet, amelynek mása nincs!)

    3 (Uram, amit vétettem, mind Te szenvedted el,)

    4 (Jézus, leghűbb barátom, hálát adok Neked,)

    5 (Légy pajzsom és reményem, ha kétség látogat,)

142

    1 (Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél?)

    2 (Megostoroz és gúnnyal ékesít fel)

    3 (Én vagyok oka e nagy büntetésnek,)

    4 (Íly nagy büntetést, ó, ki ne csodálna:)

    5 (Ó, mily csodás és végtelen szeretet,)

    6 (Dicső Király, ki nagy vagy mindörökre,)

    7 (Ám, de van mégis, mi kedves előtted:)

    8 (Tudom, magamban erőm arra nincsen,)

    9 (Így leszek teljes szívvel Te sajátod,)

    10 (Elviszel végül mennyei hazámba,)

143

    1 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

    2 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

144

    1 (Él az Úr, én is vele,)

    2 (Él az Úr a fénybe' fent,)

    3 (Él az Úr, s ha nem bízol,)

    4 (Jézus él, enyém lett Ő,)

    5 (Él az Úr, ó, nincs kétség:)

    6 (Él az Úr! Már a halál)

145

    1 (Győzelmet vettél, ó Feltámadott!)

    2 (Lásd, ott a Jézus, az üdvözítő!)

    3 (Mért félne szívem? Él az én Uram,)

146

    1 (Feltámadt Jézusomnak szolgálok, ő a cél,)

    2 (Amerre nézek, látom a gondos, hű kezet.)

    3 (Ujjongj azért, te szent nép, harsogjon éneked,)

147

    1 (Győzött az Isten szent Fia,)

    2 (Mint erős bajvívó vitéz,)

    3 (Ó drága Jézus Krisztusunk,)

    4 (Nem árthat semmi ellenség,)

    5 (Azért mi mind hálát adunk,)

    6 (Atyánknak égi trónusán)

148

    1 (Jézu feltámadott, diadalmaskodott bűnön s halálom.)

    2 (Él már dicsőségben Jézusunk az égben, és Őt imádják.)

    3 (Ezért lelkem, vígadj, Jézusnak hálát adj, válaszd vezérül!)

    4 (Menj, hiúság, innét! Rabszolgává ismét a világ nem tesz.)

    5 (Mily nagy boldogság lesz, mikor jutalmat vesz híved, Jézusom!)

149

    1 (Jézus királyképpen trónol,)

    2 (Csak Ő a mi boldogságunk,)

    3 (Bűnös, add át néki szíved,)

    4 (Szívünk biztos reménysége,)

150

    1 (Krisztus feltámadt! Elmúlt kín, gyalázat.)

151

    1 (Krisztus Jézus, ím, feltámadt. Halleluja!)

    2 (Váltságműve immár teljes. Halleluja!)

    3 (Kő és őrség mind hiába. Halleluja!)

    4 (Él az Úr, és itt van velünk. Halleluja!)

152

    1 (Megváltóm él! A halál éjjén át feljött dicsőn a nap.)

    2 (Megváltóm él! Övé a győzelem halál, pokol felett.)

    3 (Megváltóm él! Angyalok között ül dicstrónján odafenn.)

153

    1 (A mennybe ment fel Jézusunk, Halleluja,)

    2 (Istennek jobbján trónol Ő, Halleluja,)

    3 (Amint egykor megíratott, Halleluja,)

    4 (Isten jobbjára ülhetett, Halleluja,)

    5 (Ezért ujjongva zeng dalunk, Halleluja,)

    6 (Szentháromság egy Istennek, Halleluja,)

154

    1 (Szentlélek Isten, tűz és fény,)

    2 (Te adsz a földön életet,)

    3 (Megáldasz minket tüzeddel,)

    4 (Szentlélek, hála tenéked,)

155

    1 (Amit szívünk esdve kér,)

    2 (Ne a test legyen, Urunk,)

    3 (Tartsd kezedbe, hű Urunk,)

    4 (Lelkedet reánk kitöltsd,)

    5 (Ó mi áldás, kegyelem,)

156

    1 (Bár szent tüzed lánggal lobogna, ki értünk vállaltál halált,)

    2 (Ébreszd, hevítsd, világosítsd meg a földön mind a sok pogányt!)

    3 (Ó, ébreszd, tisztítsd, egyesítsed a hívők szétszórt táborát,)

157

    1 (Bú, gond ekéje szánt.)

    2 (Elménk olyan sötét,)

    3 (Nyisd hitvallásra szánk,)

158

    1 (Ha zúg az Úrnak Lelke, mennyből alájövő,)

    2 (Ha kél igaz bűnbánat és könny fakad nyomán,)

    3 (Istennek szent Igéje hangzik köröskörül:)

    4 (Ó, küldd alá, nagy Isten, Lelked leheletét,)

159

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét,)

    2 (Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,)

    3 (Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,)

    4 (Inségeinkben légy Vígasztalónk,)

160

    1 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    2 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    3 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    4 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    5 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

161

    1 (Jöjj, ó jöjj, Szentlélek Isten, mi örök nagy Istenünk!)

    2 (Adj Te nékünk tiszta szívet, és szentelj meg, Istenünk!)

162

    1 (Jöjj Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Jöjj el lelki vigaszunk,)

    3 (Jöjj el, jöjj békéltetőnk,)

    4 (Jöjj dicsőítsd Jézusunk,)

    5 (Jöjj el, égi szent követ,)

    6 (Ó dicső nap, földeríts,)

163

    1 (Jövel Szentlélek Úristen,)

    2 (Te, szentségnek új világa,)

    3 (Ó mi édes Vigasztalónk,)

164

    1 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    2 (Távoztasd el mi lelkünknek)

    3 (Te vagy a nagy Úr Istennek)

    4 (Adjad szent ajándékodat,)

    5 (Biztasd félelmes szívünket,)

165

    1 (Köldd Szentlelked, kérlek Uram küldd hő, buzgó imámra,)

    2 (Meghallgattál, s fényt gyújtottál, mit még soha nem láttam.)

    3 (Népmilliók, zarándokok Téged, Uram, keresnek.)

166

    1 (Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek,)

    2 (Megriadt néped szentségre vágyik,)

    3 (Felszabadultan szolgálni néked,)

167

    1 (Ó jöjj, teremtő Szentlélek,)

    2 (Vigasztalást kérünk tőled,)

    3 (Te vagy a jó teljessége,)

    4 (Világíts be értelmünkbe,)

168

    1 (Szentlélek Isten, üdv és béke)

    2 (Szentlélek Isten, gyújts világot)

    3 (Szentlélek Isten, kelts szívünkben)

169

    1 (Lélek fuvalma, jöjj,)

    2 (Áradj, áradj ki rám,)

    3 (Áradj, áradj ki rám,)

    4 (Áradj, áradj ki rám,)

170

    1 (Áldott szavad által,)

    2 (Áldott szavad által,)

    3 (Áldott szavad által,)

    4 (Áldott szavad által,)

171

    1 (Az egyháznak csak Jézus)

    2 (Kihíva minden népből:)

    3 (Harcát hideg közönnyel)

    4 (Üldözve, meggyötörve)

172

    1 (Egy az Úr, egy a hit,)

    2 (Testvér szívdobogás)

    3 (Testvér szívek közé)

    4 (Legyünk hát egyek,)

    5 (Egy a cél odafent,)

173

    1 (Hazafelé tart szüntelen a keskeny út kis nyája,)

    2 (Hazája fenn a mennybe' van, ragyogva várja távol.)

    3 (De ez az út merő tövis,)

    4 (Az ellenség is lesben áll,)

    5 (Ó, drága Jézus, nézz le ránk,)

    6 (Mi, gyarló földi vándorok)

    7 (A fáradt vándoron legyen)

    8 (Ránk vétek és bűn nehezül,)

    9 (A keskeny út életre visz,)

174

    1 (Hány hívő érte el az égi célt,)

    2 (Kőszáluk, váruk voltál szüntelen,)

    3 (Bár vívná harcát minden gyermeked)

    4 (Ó, áldott egység, boldog, szent sereg!)

    5 (Fenn zeng az ének, lenn még könny pereg,)

    6 (Jő minden tájról, együtt énekel,)

175

    1 (Ím, ma az egész égbolt miként nevet, ragyog,)

    2 (Mily ünnepélyes csend van ma völgyön és hegyen,)

    3 (Hogy hív az Úrnak Lelke, fel, a magasba fel,)

    4 (És ha az Úrnak napja ily szép már idelenn,)

176

    1 (Isten szívén megpihenve)

    2 (Szeretetben összeforrva)

    3 (Szeretetet adsz minékünk,)

    4 (Egyesíts bennünket éppen,)

177

    1 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    2 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    3 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    4 (Isten velünk, viszontlátásra!)

178

    1 (Itt van Isten köztünk;)

    2 (Itt van Isten köztünk;)

    3 (Csodálatos Felség,)

    4 (Általjársz Te mindent;)

    5 (Egyszerűvé formálj)

    6 (Jöjj és lakozz bennem:)

179

    1 (Itt vándorol a földön)

    2 (Csak zengik a dicső dalt,)

    3 (S ha lelkek összejönnek,)

    4 (Bárány dalát előtte)

180

    1 (Mely minket egyesít,)

    2 (Atyánk elé együtt)

    3 (Megosztjuk, ami fáj,)

    4 (Feloldva a szívek)

181

    1 (Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat,)

    2 (Jer, adj kezet, egy a hitünk,)

182

    1 (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Akármint halásszon az ördög utánad,)

    5 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segíts minket,)

183

    1 (Testvérek lépjünk egyesülve)

    2 (Itt távol a világ zajától)

    3 (Együtt keressük drága arcod,)

    4 (Ó jöjj, hajolj felénk szelíden,)

184

    1 (Testvérek, menjünk bátran!)

    2 (A keskeny útra térünk,)

    3 (Ó-emberünk ha szenved,)

    4 (Az út rögét takarja)

    5 (Ha botlanak a gyöngék,)

    6 (Menjünk vígan, sietve,)

    7 (Elmúlik nemsokára)

185

    1 (Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened,)

    2 (Hullámok, ha rémítenek mérhetetlen víz felett,)

    3 (Bár hegyek megrendülnének, miket égi kéz emelt,)

    4 (Bár könnyűid omlanának gyöngyökül a tengerbe,)

    5 (Ó, ne csüggedj, ím az estnek már leszállnak árnyai,)

    6 (Végső áldást mondj hazádra, mely távolról int feléd,)

    7 (Angyalok, ti fényes lelkek, zengjetek víg éneket,)

186

    1 (Tiéd az ügy, ó Jézusunk, hadd örvendjünk ennek;)

    2 (Sok szenvedésen át, Urunk, mentél a mennybe fel,)

    3 (Te meghaltál, mint búzaszem, mit égi kéz vetett.)

187

    1 (A Bibliát ha felnyitod,)

    2 (E drága könyv tükör neked,)

    3 (Az Úr szerelme benne szól)

    4 (Elmondja a kereszthalál)

    5 (Új élet magva szent Igénk,)

188

    1 (Igéje szól, Igéje hív,)

    2 (Igéje szól, Igéje hív,)

189

    1 (Jézus Krisztus itt vagyunk)

    2 (Bűnnel terhelt életünket)

    3 (Mennyei világosság,)

190

    1 (Szólj, szólj hozzám, Uram,)

    2 (Adj Lelkedből erőt,)

    3 (Nincs oly tudós sehol,)

    4 (Te nagy csodáidról)

    5 (Szólj és csitítsd a bút,)

191

    1 (Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön, égen,)

    2 (Itt rozsda, moly, futó idő elpusztít minden régit,)

    3 (Vált ezredévet ezredév, de soha el nem évül,)

    4 (Szent Ige, te semmibe vett, megvetett és lenézedd:)

    5 (Ha minden támasz romba dűl, s megragadod az egyet,)

    6 (Ott, mint hattyú, elmerül a tiszta tó vizében,)

192

    1 (Szólj Uram, mert várok!)

    2 (Minden szó, mit mondasz)

    3 (Szólj, tovább ne hallgass!)

    4 (Vágyom jól megértni)

    5 (Hadd lehessen éltem,)

    6 (Fáradt vándoroknak)

193

    1 (Szólj hozzám, Jézus, hadd legyek)

    2 (Te oktass, drága Mesterem,)

    3 (Ó, tölts meg hittel, Lélekkel,)

194

    1 (A béke messze tőled, szíved örömtelen.)

    2 (Csak Jézus ad nyugalmat, midőn a harc kemény,)

    3 (Sok vérező sebéből üdv árad, isteni,)

    4 (Te küszködöl magad csak, ha bűn szivedre tör,)

    5 (Mi az igaz? – tűnődöl, s a kétkedés epeszt,)

195

    1 (Add ide szívedet, ne zárd be hát!)

    2 (Add át szíved, kiált Üdvozítőd.)

    3 (Add át szíved, szól a Szentlélek, add.)

196

    1 (A Szentlelket ne űzzed el, Jézushoz hív, tudod te rég.)

    2 (Mit nyújt tenéked a világ? Mindaz, mit adhat, semmiség.)

    3 (Lásd, Jézus még ma elfogad. Követve Őt, tiéed az ég.)

197

    1 (Bűneid ha bántnak téged, feltámadnak ellened,)

    2 (Ha mindenki elhagy téged, megvet testvér és barát,)

    3 (Ha erőd is elhagy téged, végső órád int feléd,)

198

    1 (Előttem tárva egy kapu, sugárzik tiszta fénye,)

    2 (E tárt kapun általmehet e földnek minden népe,)

    3 (E tárt kapun, ó lépj be hát, reád tör bár az ellen!)

    4 (A parthoz érve elhagyod kereszted, földi pályád,)

199

    1 (Élted rövid, élted rövid, feléd a nagy öröklét int.)

    2 (Ne késs tehát, ne késs tehát, ragadd meg azt, mit Isten ád!)

    3 (Nyújtsd hát kezed, nyújtsd hát kezed, Jézus a menny felé vezet!)

    4 (Nyisd meg szíved, nyisd meg szíved, nézd, érted Ő mit szenvedett!)

200

    1 (Én zörgetek kegyelmed idején az ajtón, gyermekem.)

    2 (Én zörgetek, tekints meg engemet, lásd ezt a hű szívet,)

    3 (Én zörgetek, ne mondd: a szél zörög a száraz ágakon!)

    4 (Én zörgetek, mint vendéged ma még, ajtódon, gyermekem.)

201

    1 (Fáradt vándor terheiddel)

    2 (A keresztnek véres fáján)

    3 (Bűnöd terhét így viselte)

    4 (Elcsitul itt kínzó vágyad,)

    5 (Bűnbocsánat, örök élet)

202

    1 (Fel, mert az irgalom percei múlnak,)

    2 (Lankadni nincs idő életnek útján,)

    3 (Vessük el mind,)

    4 (Irgalmas Jézusunk,)

203

    1 (Ha Isten intő hangja Sodomából kihív,)

    2 (A várost ha elhagytad, hol eddig lakoztál,)

    3 (Az úton, melyre léptél, folyvást előre menj!)

    4 (Bús sóbálvánnyá válva, hideg szívvel, merőn,)

204

    1 (Halld, Megváltód hív magához: jöjj, halld és lásd!)

    2 (Nagynak és kicsinynek mondd ezt: jöjj, halld és lásd!)

    3 (Jöjj, míg Isten el nem szólít: jöjj, halld és lásd!)

    4 (Isten nagy ajándékához: jöjj, halld és lásd!)

    5 (Kik ez asztal körül vannak, jöjj, halld és lásd!)

205

    1 (Halott maradsz, ha Ő meg nem hal érted.)

    2 (Szemedből könny fakadjon, sűrű zápor,)

    3 (Miért ne élnél, hogyha Ő akarja,)

206

    1 (Holnap talán az ajkad néma már,)

    2 (Holnap talán a szíved gyenge már,)

    3 (Holnap talán már nem lesz több idő,)

207

    1 (Hozzám kiálts)

    2 (Hozzá kiálts,)

    3 (Hozzá kiálts,)

    4 (Csupán az Úr)

    5 (Vár rád, hogy Őt keresve)

208

    1 (Hozzám siess, kiált az Úr neked,)

    2 (Nézd, az, mit adhat e világ neked,)

    3 (S ha számadásra hív te nagy bírád,)

    4 (Békét, nyugalmat ád az Úr keze,)

209

    1 (Irgalmas Jézusunk keble és karja, hű szíve tárva vár, várva vár rég.)

    2 (Ő békéltette meg mind e világot, életén nyerte meg váltságodat.)

    3 (Indulj hát, bűnös, és vedd a kegyelmet! Téged az irgalom bősége vár.)

    4 (Hűséges Úr, Lelkem jegyese, Jézus! Váltságod, érdemed mind az enyém.)

210

    1 (Jézus hív nyájasan, te elveszett,)

    2 (Jézus a fáradtnak nyugalmat ad,)

    3 (Jézus vár tereád, bűnös, még ma,)

    4 (Jézus a szívedet kéri már ma,)

211

    1 (Jöjj el az élet vizéhez,)

    2 (Jöjj újulásra, e vízben)

    3 (Jöjj hát az élet vizéhez,)

212

    1 (Kelj útra, s hagyd el őshazád, az ősi tűzhelyet,)

    2 (Menj, hagyd a bűnök városát, Sodomát hagyd oda,)

    3 (Menj, hagyd e rút világot itt, míg el nem ér az ár,)

    4 (Menj, hagyd a széles út nyomát, nyomort hoz csak reád,)

    5 (Menj, menj! Kerülj el gondosan mindent, mi visszaránt!)

213

    1 (Ki eljött éretted, vár téged Ő,)

    2 (Megszánta életed, hív téged Ő,)

    3 (Most itt van s vár reád, fogadd el Őt!)

    4 (Szent vére elfedez, légy csendesen,)

    5 (Hófehér lesz ruhád, tiszta, fehér.)

    6 (Mi más lesz az utad, fogadd el Őt!)

214

    1 (Íme, lészen a kései korban,)

    2 (Nosza jöjjetek el, jövevények,)

    3 (Ha az Úr közel, néma a fegyver,)

215

    1 (Légy szerelmes, hű Uradnak, Megváltódnak foglya ma!)

    2 (Bűntől félig szabadultan: ez szívednek nem elég.)

    3 (Ne azt kérdezd: sikerült-e bűnt legyőzni szüntelen!)

    4 (A világtól, ó, szakadj el, mindentől, mi visszaránt,)

    5 („Halleluja! Ajkma, éltem, testem, szellemem Tied!”)

216

    1 (Lélek, akit bűne bánt,)

    2 (Terheted tedd nála le,)

    3 (Tőrbe csal a rossz világ,)

    4 (Bűnödet, ó, valld be hát,)

217

    1 (Majdnem megtértél, kis híja csak,)

    2 (Majdnem, csak majdnem, itt az idő,)

    3 (Majdnem megtértél, gyors a halál!)

218

    1 (Megfáradt szív, ó jöjj és vesd le terhed!)

    2 (Megváltód hívogat: „Jöjj, én megmentlek!”)

    3 (Föld fáradt vándora, jöjj, vesd le terhed!)

219

    1 (Megleltem a drága dicső folyamot,)

    2 (Nézd, ott, hol e drága folyam kanyarog,)

    3 (A cseppje mi tiszta, az árja mi mély!)

    4 (Az élet örök vize ím e folyam,)

    5 (Ha szomjazol, úgy felüdít e folyam,)

220

    1 (Még egyre hangzik folytonost:)

    2 (Mindig sűrűbb e meghívó,)

    3 (Ím sírva kérünk tégedet,)

    4 (Itt vár a menny, ott a pokol,)

221

    1 (Mondd, még mire vársz te, ó lélek?)

    2 (Mit ér habozásod, ó lélek?)

    3 (Nem hallod-e, érzed-e lélek,)

    4 (Mondd, még mire vársz te, ó lélek?)

222

    1 (Nem látod-é, hogy csónakod örvények közt halad?)

    2 (Nem látod-é, hogy Jézusod epedve vár terád?)

    3 (Nem látod-é, hogy sürgető sok munka vár reád?)

    4 (Míg össze nem morzsolt a vész, evezz a révbe hát,)

223

    1 (Nincs helyed Jézus számára? Megváltód Ő, s úgy szeret!)

    2 (Nincs időd az Úr számára? lásd, az ajtó előtt áll,)

    3 (Földi vággyal telve szíved, Jézus nem kap ott helyet.)

    4 (Még ma add a szíved néki, lásd, időd hamar lejár,)

224

    1 (Nyájasan, gyengéden szólít a mester.)

    2 (Tűnnek az évek, az órák a percek, lassan a munkád megáll.)

    3 (Isteni szívének csodás szerelmét Jézusban elküldte, lásd.)

225

    1 (Ott a messze földön, árván, hontalan,)

    2 (Rajtad a nyomornak súlyos terhe van,)

    3 (Búsan, összetörve jársz, vigasztalan,)

    4 (Nézd, a rossz világnak csal fullánkja van,)

    5 (Szómnak ellenállnod úgyis hasztalan,)

226

    1 (Ó, hogyha tudnád, bűnnek orok foglya,)

    2 (Ó, hogyha Isten országát ismernéd,)

    3 (Ó, hogyha tudnád, nem juthatsz az égbe)

    4 (Ó, hogyha tudnád, mily jó horgonyozni)

    5 (Ó, egyszer kellene csak elmélyedned)

    6 (Ó, hogyha a kegyelmet megragadnád!)

227

    1 (Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm!)

    2 (Ó, hogyha tudnád, mily szelíd, mily édes)

    3 (Ó, hogyha tudnád, mily dicső reményt hint)

    4 (Ó, majd ha Jézus hű szerelmét érzed,)

228

    1 (Ó jöjjetek, kik megterheltettetek,)

    2 (Mit futtok a földi szerencse után?)

    3 (Jöjj bízva, az Úr ma bocsánatot ad!)

    4 (Az Ő neve által az üdv az enyém,)

229

    1 (Ó jöjjetek, örvendjetek, Isten szeret!)

    2 (Szállj szerte, hír, e föld színén: Isten szeret!)

    3 (Örvendjen, ím, minden hívő, Isten szeret!)

230

    1 (Ó, nézd, ajtódnál állok itt,)

    2 (Van rá jogom, hogy kérjelek,)

    3 (Ó, nézd, fejem hogy vérezett,)

    4 (Ó, nézd, most mit hozok neked,)

231

    1 (Ó nézd, ki gondtalan' bűn útját vígan járod,)

    2 (Mit tesznek sebei? Mit omló bíbor vére?)

    3 (Sok hitvány tettedet nyugodtan elkövetted,)

    4 (Ha ebben hinni tudsz, megérkezel a mennybe,)

    5 (Ott lelked megleli nyugalmát a sebekben,)

    6 (Míg végre Jézusod a mennyekben köszöntöd,)

232

    1 (Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár,)

    2 (Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet?)

    3 (Elszáll a perc, az életed, ma még ha jössz, elérheted.)

233

    1 (Széjjeljártam a világban)

    2 (Láttam embert, ó, de hányat,)

    3 (Boldogságot, tisztességet)

    4 (Van boldogság, tiszta élet)

    5 (Ó, van béke, tiszta, áldott,)

234

    1 (Szíved békétlen és üres,)

    2 (Gondold meg, Jézus hívogat)

    3 (Ha éltetőd, a napsugár,)

    4 (Egy lélek se maradjon el,)

    5 (Mi boldogság, mit Jézus ad!)

235

    1 (Vágyol-e elhagyni bűneidet?)

    2 (Ó, ha a büszkeség rabja vagy tán,)

    3 (Érzed-e, hogy szíved oly salakos?)

    4 (Szolgálni vágyol-e Jézust talán?)

236

    1 (Vándor áll ajtód előtt, Hívd be Őt!)

    2 (Nem hallod nyájas szavát? Hívd be Őt!)

    3 (Rég kell búsan várnia, Hívd be Őt!)

    4 (Halld! Ma még ajtódban áll. Hívd be Őt!)

237

    1 (Van még hely ott, mely téged befogad,)

    2 (Az est közelg, a nap hamar leszáll,)

    3 (A szép terem felékesítve már,)

    4 (Már megtelik a menyegzői ház,)

    5 (Az ajtó nyitva, befogadni kész,)

238

    1 (Lásd, Uram, leroskadok,)

    2 (Vonj magad után, Uram,)

    3 (Ó, tekintsd kegyelmesen)

    4 (Menjek bármilyen úton,)

239

    1 (A lelkem vágyva vár)

    2 (A lelkem vágyva vár,)

    3 (A lelkem vágyva vár,)

    4 (A lelkem vágyva vár,)

    5 (A lelkem vágyva vár,)

240

    1 (A mélyből kiáltok Jézus,)

    2 (Te mindent vállaltál Jézus,)

    3 (Ó téged szeretni Jézus,)

    4 (A Lelked vigasztal Jézus,)

241

    1 (A nagy mélységből szüntelen)

    2 (A bűn sarában élve lenn)

    3 (A bátorságom gyávaság,)

    4 (Az életem üres, szegény,)

242

    1 (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,)

    2 (Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent Igédnek,)

    3 (Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,)

    4 (Dicsértessél, Atyánk, égi magasságban,)

243

    1 (Lábadihoz hullok tört reménnyel,)

    2 (Bús szívem jobban epedve vár rád,)

    3 (Istenem, én méltó nem vagyok rád,)

    4 (Ó, örök szeretet mély csodája!)

    5 (Jézusom kegyelmes szenvedése)

244

    1 (Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik,)

    2 (Könnyhullatásim énnékem kenyerem éjjel-nappal,)

    3 (Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire?)

    4 (Sebessége árvizednek, és a nagy zúgó habok)

245

    1 (Mint fáradt vándor a forrásvízhez,)

    2 (Megváltott életem néki szánom,)

    3 (Mit bennem elkezdett drága Lelked,)

246

    1 (Ne kutassad szenvedése, ó, ne kérdezd, mi bajom!)

    2 (Ó, mikor jön az a boldog, üdvöt nyújtó drága nap,)

    3 (Ez a vágyam nemsokára megvalósul, jól tudom,)

247

    1 (Nyájas világ a vak homályon át, Vezess tovább!)

    2 (Nem mindig kértelek, dicső Uram, hogy így vezess:)

    3 (Erőd vezérelt eddig és hiszem, az visz tovább,)

248

    1 (Ó, egy a szükséges dolog, add, Uram, megértenem!)

    2 (Ha kívánod ezt megnyerni, hagyd el, mit e világ ád,)

    3 (Mária is élő hittel a jó részt választotta,)

    4 (Uram Jézus, egyedül Te légy az üdvöm, mindenem,)

249

    1 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

    2 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

250

    1 (Porból kiáltok! A magasban)

    2 (Ó, nem futó árnyad kívánom,)

    3 (Ó, ez elég, reménynek, vágynak)

    4 (Legyek, ki ég: de tőled lángol!)

    5 (Ó, ez minden vágyam, reményem,)

251

    1 (Szívem Királya érted sóvárgok szüntelen.)

    2 (Révpartra hogy érhetnék, ó én bűnös szegény,)

    3 (Csak benned van reményem, kőszálam vagy nekem.)

    4 (Te vagy egyetlen vágyam, szívem érted eped,)

    5 (Jöjj hozzám, jöjj örökre, Uram, maradj velem!)

252

    1 (Te légy velem! Tehozzád vágyom én, bolyongva itt a föld sivár ölén.)

    2 (Te adj irányt, vezess, mutasd utam! Igéreted felbátorít, Uram.)

    3 (Hozzám hajolj, Uram, kegyelmesen! A fájdalom nem gyötrő így nekem,)

253

    1 (Te vagy napvilágom, Te vagy énekem,)

    2 (Égő várakozás él minden szívben,)

    3 (Találj meg mindenkit, aki elveszett,)

254

    1 (Vágyom melletted élni Jézus,)

    2 (Vágyom utadon járni Jézus,)

    3 (Vágyom jobbodnál állni Jézus,)

255

    1 (A bűn, a bűn, a bűn,)

    2 (Az Úr, az Úr, az Úr,)

    3 (A vér, a vér, a vér)

256

    1 (A mélyből hozzád kiáltok, Ó, Uram, halld meg szómat!)

    2 (Csak nálad van a kegyelem és minden megbocsátás.)

    3 (Az Úrban van hát bizalmam és minden reménységem.)

    4 (Hajnaltól mély éjszakáig, ha folyvást vár is szívem,)

    5 (Bár bennünk olyan sok a bűn, ám több a kegy az Úrnál!)

257

    1 (Amint vagyok, csak úgy jövök,)

    2 (Amint vagyok, én elveszett)

    3 (Amint vagyok, mert lelked vár,)

258

    1 (Amint vagyok, sok bűn alatt,)

    2 (Amint vagyok, nem várva, hogy)

    3 (Amint vagyok, bár gyötrelem,)

    4 (Amint vagyok, vak és szegény,)

    5 (Amint vagyok, nincs semmi gát,)

    6 (Amint vagyok, hogy a Te szent)

259

    1 (Beteg szívem vár szüntelen, én drága Jézusom!)

    2 (Ha utamon sok fájdalom emészti lelkemet,)

    3 (Ha ellenem vad ellenem ádáz tusába kezd,)

    4 (Ha bűneim, bilincseim levetni nem tudom,)

    5 (Erőtelen, reménytelen ha porba roskadok,)

260

    1 (Bűnös vagyok, de hadd legyek tied, én Istenem!)

    2 (Szívem hideg, hogyha tüzet nem adsz, ha nem szeretsz,)

    3 (Nincs örömöm, körültem, mint az éj, minden sötét.)

    4 (Ó Jézusom, mossa el bűnömet a drága vér,)

    5 (Rád várok én! Ó jöjj hozzám magad, szívem óhajt!)

261

    1 (Előtted állok, drága Jézusom,)

    2 (Szívem bűntöl terhes, tisztátalan,)

    3 (Lelkem retteg, de van vigasztalóm,)

    4 (Te vagy egyetlen egy reménységem,)

    5 (Te énértem kínokat szenvedtél,)

    6 (Tenéked ajánlom én lelkemet;)

262

    1 (Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt!)

    2 (Ó, mert gyöntör szívem keserve mérhetetlen bűnöm miatt,)

    3 (Ne érdemem után fizess meg, ne bánj velem bűnöm szerint;)

    4 (Hallasd Igéd s szívem föleszmél,)

    5 (Igéd elég, hiszem, tudom már,)

263

    1 (Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatja.)

    2 (Hozzád térek, végy be, kérlek, Atyám, és haragodban)

    3 (Nyújtsd kegyelmed és Szentlelked, ki engem vezéreljen,)

    4 (Mint kismadár, ha szélvész jár, az égi csattogásban)

    5 (Így a bűnök, halál s ördög engemet ha rettentnek,)

    6 (Sebeidben rejts el engem, hol bízvást megmaradok;)

264

    1 (Ha jő az Úr, mi lesz velem?)

    2 (Nagy bőséggel sok jót adott)

    3 (Szentség, igazság, tisztaság:)

    4 (Az Úr megítél és pöröl,)

    5 (Jól látom mások vétkeit,)

265

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

266

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Néked bűnöm megvallom,)

    3 (A te áldott Szentlelked,)

    4 (Én csak téged dicsérlek,)

267

    1 (Adj hálát Istennek)

    2 (A gazdag, hű Isten)

    3 (Az örök Atyának,)

268

    1 (Uram, mindent eltékozoltam,)

    2 (Bizony, a kincs kár és szemét lett,)

    3 (Keresztednél immár megállok,)

    4 (Uram, Te meghaltál, hogy éljek,)

269

    1 (Aki értem megnyíltál,)

    2 (Törvényednek eleget)

    3 (Jövök, semmit nem hozva,)

270

    1 (Adj, Uram, ma új szívet,)

    2 (Ím, a szívem megnyitom,)

    3 (Minden áldás kútfeje,)

    4 (Zengek hálaéneket,)

271

    1 (Bár bűn és kín gyötör,)

    2 (A bűnöm szennye nagy,)

    3 (Az én erőm kicsiny,)

    4 (Az ég oly messze van,)

    5 (Nem félek senkitől,)

    6 (Jézusba' bízva én)

272

    1 (Ami szép volt, amit szeretek,)

    2 (Ami jó volt, tervek sikerek,)

    3 (Ami rút volt, bűnök, örömek,)

    4 (Uram, add meg Te énnekem ezt,)

273

    1 (Azért jött Jézus, hogy megkeressen,)

    2 (Azért jött Ő, hogy)

274

    1 (Bús, sötét éjből, börtönömből,)

    2 (Csúf vereségből, száz bukásból,)

    3 (Nyugtalan, gőgös büszkeségből,)

    4 (Elhagyok sírt és sok rettegést,)

275

    1 (Drága égi kegyelem,)

    2 (Eddig bűnben jártam én,)

    3 (Jézus esd most érettem)

276

    1 (Eldőlt a szívemben:)

    2 (Ha nincs is társam itt,)

    3 (Mögöttem a világ,)

279

    1 (Hívtál Uram, hallottam jól.)

    2 (Uram, eléd leroskadok,)

    3 (Uram, hitet Te adj nekem,)

280

    1 (Hívtál, Uram, megyek,)

    2 (Hívtál, Uram, megyek,)

    3 (Hívtál, Uram, megyek,)

281

    1 (Itt van szívem, hadd adjam át, Uram,)

    2 (Itt van szívem, fogadd kegyelmesen,)

    3 (Itt van szívem! Üdve Krisztusba' van,)

282

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Szent kereszteden kereslek,)

    3 (Engem ily nagy szerelmedből,)

    4 (Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,)

283

    1 (Messze szakadtam, ó pásztor, a nyájtól,)

    2 (Így is szeretlek, te megtépett, fáradt,)

    3 (Zengi az énekem, ujjongja szívem,)

284

    1 (Ó, áldott nap, melyen szent hajnalcsillag:)

    2 (Ó, áldott nap, melyen Jézust megláttam)

    3 (Ó, áldott nap, melyen Jézus, az Orvos,)

    4 (Ó, áldott nap, melyen Jézust, a Pásztort,)

    5 (Ó, áldott nap, melyen majd eljön értem,)

285

    1 (Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,)

    2 (Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz,)

    3 (Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:)

286

    1 (Ó, ne menj el tőlem, Jézus,)

    2 (Adj békét szívemnek, Jézus,)

    3 (Csak Tebenned bízom, Jézus,)

    4 (Vigaszom forrása, Jézus,)

287

    1 (Szívünk egészen, híven neked adjuk!)

    2 (Szívünk egészen! Te látod a múltunk,)

    3 (Szívünk egészen! Ó Üdvözítőnk, Te)

288

    1 (Teljesen a tied lettem, Uram,)

    2 (Teljesen a tied, bár ez a test)

    3 (Teljesen a tied, ó mily öröm!)

    4 (Teljesen a tied hadd maradok,)

289

    1 (Uram, mindent elhoztam, testem és lelkemet,)

    2 (Ó, drága hű Megváltóm, Te biztos oltalom!)

    3 (Küldd hát az égi lángot, tölts lényeddel Te meg!)

    4 (Ha véred megmost engem, szívem betöltheted.)

290

    1 (Úgy kutattuk a homályban egy kis fénysugárait,)

    2 (Íme, Jézus irgalommal hagyta el dicső honát,)

    3 (Ó, mit adhatunk mi néki, aki annyit tett velünk?)

    4 (S bűnös szívünk, mit szegényen adtunk néki, koldusok,)

    5 (Ó Urunk, vezessen arcod mindörökre ezután,)

291

    1 (A börtönömnek zárát az Úr nyitotta ki.)

    2 (Kifogyni élet kútját az Úr nem engedi,)

    3 (Nincs szívem már a szennyben,)

292

    1 (Ad ébredést az Úr, az Úr erős Király,)

    2 (Ad ébredést az Úr, az Úr erős Király,)

    3 (Ad ébredést az Úr, kegyelme még ma vár.)

293

    1 (A lelkem a véredben üdvre talált,)

    2 (A lelkem a véredben üdvre talált,)

    3 (E vérben a lelked is üdvre talál,)

    4 (Légy áldva örökre, Te megfeszített,)

294

    1 (Az írás széjjeltépve,)

    2 (Álnokság nem volt benned,)

    3 (Ha önmagamra nézek,)

    4 (Isten Báránya, téged)

295

    1 (Az üdv, mit Krisztus Jézus ad,)

    2 (Bízzál az Úr szavába' hűn,)

    3 (Az Ige tisztán hirdeti,)

    4 (Váltsághalála, élete,)

    5 (Úr Jézus, szívem itt hozom,)

296

    1 (Az Úr irgalma végtelen,)

    2 (Nincs arra szó, sem gondolat,)

    3 (Sok itt a bűn és küzdelem,)

    4 (Ha véget ér az életem,)

297

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat,)

    3 (Boldogságnak napja süt rám,)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

    5 (Áll a Krisztus szent keresztje,)

298

    1 (Áll a szikla mindörökké,)

    2 (Lábaimnál zúg a tenger,)

    3 (Hasztalan dühöng az orkán,)

    4 (Küzd erőd az árral egyre,)

299

    1 (Csak vakhomály a dél is,)

    2 (Őnélküle mit érne)

    3 (Csak múló boldogság az,)

    4 (Mióta véle járok,)

    5 (Majd földi utam végén)

300

    1 (Csodálva, imádva tekintek)

    2 (Ó mennyi időt veszítettem,)

    3 (Gyöngéd keze szívemet érte:)

    4 (Most vélem a béke Királya,)

301

    1 (Drága kereszt a Golgotán,)

    2 (Eltörlé rajta vétkemet,)

    3 (Segíts, ó Jézus, hadd legyek)

302

    1 (Egy forrás van, melyből fakad bűntörlő, drága vér.)

    2 (Kereszten az egyik lator e forrást lelte meg,)

    3 (Gyötört a bűn, nem volt remény, s a vér, ím, megsegít.)

    4 (Bárány Jézus, csodás e vér, ma is erőt jelent.)

    5 (E vér, míg itt, földön lakom, örömforrás nekem,)

303

    1 (Egyedül csak Jézus)

    2 (Mikor övé lettem,)

    3 (Hű szerelme kísér)

    4 (Mily megfoghatatlan!)

    5 (Isten Atyámmá lett,)

    6 (Míg csak élek itt lenn,)

304

    1 (Mily jó, ha bűntől már szabad)

    2 (A bűn sötétben tévelyeg,)

    3 (A bűnben kín van s gyűlölet:)

    4 (Uram, a Te szolgád vagyok,)

305

    1 (Fáradtan, bűnbe veszve jártam az életet,)

    2 (Míg borral és olajjal kimosta sok sebem,)

    3 (Lábán, kezén mutatta sok égő sebhelyét,)

    4 (Azóta véle járok, szívem csak néki él,)

    5 (Szívem bár napról-napra az Úrban megpihen,)

306

    1 (Hátam mögé!)

    2 (És Ő áll őrt.)

    3 (Hátam mögé!)

307

    1 (Hittem benned, s most íme zengem)

    2 (Hittem benned, s most íme feljebb,)

    3 (Hittem benned vad tövisekkel)

    4 (Hitből zengek, szálljon elődbe,)

308

    1 (Isten Báránya, Te ott a Golgotán)

    2 (Isten Igéje, rajtad nyugszik hitem,)

    3 (Győzelmi szózat! Sátán ha jön felém,)

    4 (Jézus, Megváltóm, hála és üdv neked,)

309

    1 (Isten dicsősége, egyszülött Fia;)

    2 (Életedből látom, szerettél engem,)

    3 (Életemmel érted hát én mit tegyek?)

    4 (Mindenem a tiéd, tőled nyertem én,)

310

    1 (310)

    2 (Amióta ezt tudom,)

    3 (Mitől egykor féltem én,)

    4 (Mindörökre Ő enyém,)

311

    1 (Jézusról, csak Róla)

    2 (Bűn, halál bilincsét)

    3 (Az aranyvárosban)

312

    1 (Ki hittel a drága keresztre tekint,)

    2 (Ó mért a kereszt kínos áldozata,)

    3 (Sem könny,)

    4 (Ne félj, mit Urad szava mond,hiheted!)

313

    1 (Kőszirt a pusztán, te jó oltalom,)

    2 (Kőszirt a pusztán, vezércsillagom,)

    3 (Kőszirt a pusztán, mily boldog vagyok,)

    4 (Kőszirt a pusztán, én Üdvözítőm,)

314

    1 (Magára vette szennyes ruhámat,)

    2 (Bűn büntetését kereszten értem,)

    3 (Jézus, te drága, mit adjak néked?)

315

    1 (Megváltómnak keresztjén Bizton vagyok, tudom.)

    2 (Ó biztos édes otthon, Kipróbált sziklaszál!)

    3 (Az Úr keresztje mellett Nem rettent a halál,)

    4 (Isten Bárányát látom, Szemem ha föltekint,)

    5 (Kereszted csendes árnya Borul folyvást fölém,)

316

    1 (Miért, hogy Ő, kit angyalének dicsért,)

    2 (Nem érthetem miért szenvedett némán,)

    3 (Miképpen hódolnak előtte népek,)

317

    1 (Míg Jézust nem ismertem,)

    2 (Mióta megtalált Ő,)

    3 (Folyvást előre nézek,)

318

    1 (Mily drága nekünk ez a jó hír,)

    2 (Leszállott a mennyei fényből,)

    3 (Ó jöjj mi hatalmas Urunkhoz,)

    4 (Csak Jézus az, aki segíthet,)

319

    1 (Mi tesz bűntől tisztává?)

    2 (Mi békít meg Istennel?)

    3 (Mi tesz bűntől szabaddá?)

320

    1 (Mondjatok akármit, Jézusé vagyok,)

    2 (Életemet végleg adtam én neki)

321

    1 (Nagy irgalomban részesedtem,)

    2 (Isten haragját érdemeltem,)

    3 (Megvallom Jézus ezt, s dicsekszem)

    4 (Nincsen, ki ettől már megfosszon,)

    5 (Ó irgalomban gazdag Isten,)

322

    1 (Nem csábít földi kincs, Jézus enyém!)

    2 (Nem bánt a félelem, Jézus enyém!)

    3 (Az éjt elhagyhatom, Jézus enyém!)

    4 (Te föld, Isten veled, Jézus enyém!)

323

    1 (Nem sújt a törvény, boldog az élet,)

    2 (Jézus megmenthet a kárhozattól,)

    3 (Istennek népe, ím az út készen,)

324

    1 (Ó boldog nap, amelyen, én)

    2 (Valóra vált a fordulat:)

    3 (Örökre egy leszek veled,)

    4 (Nyugodj tehát szívem s remélj,)

325

    1 (Ó forrongó, gazdag árja)

    2 (Harsogó hullámverése )

    3 (Ó hogy minden bűnös lelket,)

326

    1 (Szent bizonyosság: Jézus enyém!)

    2 (Hogyha szívünkben Jézus az Úr,)

    3 (Isteni béke, szent nyugalom, )

327

    1 (Tiéd vagyok, ó hála nagy nevednek!)

    2 (Bolyongtam én üresen, kétség árnya)

    3 (Beírva már nevem az élet könyvébe,)

    4 (Tiéd vagyok, amig a földön élek)

328

    1 (Van még számomra is bocsánat!)

    2 (Kísértés hulláma ha tör rám,)

    3 (Az ég alját fürkészve nézem,)

329

    1 (Tiéd örökre! Megváltva véreden,)

    2 (Tiéd örökre! Szívem már nem remeg,)

330

    1 (Adj új erőt Urunk,)

    2 (Adj új erőt Urunk,)

    3 (Adj új erőt Urunk,)

    4 (Adj új erőt Urunk,)

331

    1 (Áradó béke! Uram lehet ez?)

    2 (Áradó béke! Uram,Te szavad)

    3 (Áradó béke! Nincs benne hiány;)

    4 (Áradó béke! Ó drága folyam!)

332

    1 (Fel álmodból, én lelkem ébredj már,)

    2 (Mért tépelődsz folyton a rabságodon,)

    3 (Ó bízva bízz végre már Jézusodban,)

    4 (Ó mily csodás irgalom és béke vár)

    5 (Add Jézusom irgalmad, ó add nekem,)

    6 (Én bízom, hogy láthatlak majd az égben,)

    7 (Itt munka és harc van, az ég beborult,)

333

    1 (Fényben sötétben látom)

    2 (A föld sok boldogsága)

    3 (Hányszor sajgott a szívem,)

    4 (Szívemben nappal, éjjel)

334

    1 (Hideg szívem, nincs benne vágy, Uram feléd.)

    2 (A tűz kihunyt, a hit tüze, csak pernye hull,)

    3 (Tenélküled én elveszek, tudom, Uram,)

    4 (Jön még hajnal és csillag kél szívembe' fel.)

335

    1 (Jöjj Úr Jézus, lelkem hő szerelme!)

    2 (Ellenségem oly sok és hatalmas,)

    3 (Hitem pedig oly sok és hatalmas,)

    4 (A kövér évekre a soványak,)

    5 (Kislelkűen míg én tétovázok,)

    6 (Ha elhamvad hitem mécsvilága,)

    7 (Jöjj azért, ó Jézus, közelembe,)

336

    1 (Menj, töröld le könnyed!)

    2 (Ismer Ő minden bajt,)

    3 (És ha tudsz még fáradt,)

337

    1 (Még egyszer hív az Úr kegyelmesen,)

    2 (Megmentő jobbod újra megfogom,)

    3 (Jól látod, gyenge semmiség vagyok,)

    4 (Rád várunk mind, hadd zengjen tiszta dal,)

338

    1 (Te adj, Uram, ma új szívet!)

    2 (Ó töltsd reám Szentlelkedet! )

    3 (Hadd zengem itt dicséreted, )

339

    1 (Tüzed Uram Jézus)

    2 (Szorongat a Sátán,)

    3 (Jön az örök nap már,)

340

    1 (Azt az éltet vágyom élni,)

    2 (Elhívatva állni)

    3 (Csak a célra nézzen arcom,)

    4 (Vonj, hogy el ne essem én itt)

341

    1 (Bár valóban Krisztus élne)

    2 (Ó bár forróbban szeretném)

    3 (Jézusé kívánok lenni)

    4 (Nem kívánok Júdás lenni)

    5 (Jézusé kívánok lenni)

342

    1 (Csendes légy s az Úr vezet majd.)

    2 (Halj meg, hogyha élni vágyol,)

    3 (Földi dolgok rosszul mennek,)

    4 (Hát a belső, lelki élet)

    5 (Ezt keressük mindahányan,)

    6 (Ránk kegyelmed árja hulljon)

343

    1 (Én is bűn rabja voltam, mint más,)

    2 (Váltsága teljes és tökéletes,)

    3 (Mióta Jézusom szabaddá tett,)

344

    1 (Hadd menjek Istenem)

    2 (Ha este száll reám,)

    3 (Szívemtől trónodig)

    4 (Álomlátás után,)

    5 (Csillgavilágokat)

345

    1 (Imádom azt a nagy szerelmet,)

    2 (Ó mily nagyon szeretsz Te engem!)

    3 (Tiéd örökre szívem, éltem,)

    4 (Ó drága Jézus, vésd be mélyen)

346

    1 (Jegyezd meg lelkem jól e szót:)

    2 (Ha gazdagít, úgy meghajolj,)

    3 (Ha látod embertársadat,)

    4 (Ha munkatársnak hív az Úr, úgy meghajolj,)

    5 (A tested, lelked, mindened)

347

    1 (Jézusból többet hadd vegyek,)

    2 (Jézusról többet hadd tudjak,)

    3 (Adhasson többet Igében.)

    4 (Hallhassak többet trónjáról,)

348

    1 (Jézus, mindenem a tiéd,)

    2 (A szemem csak téged lásson,)

    3 (Nem bízhatom e világban,)

    4 (Láttam függni a kereszten,)

    5 (Fásult lelkem lángra lobban,)

    6 (Térdre hullva ámul lelkem,)

349

    1 (Jézussal élve mi szép életed,)

    2 (Jézussal élve, keresztje alatt,)

    3 (Jézussal járva, utad fénybe' jár,)

    4 (Jézussal élve, alázatosan,)

    5 (Jézussal élve, szent vére alatt,)

350

    1 (Már keresztem vállra vettem,)

    2 (Ember bánthat és zavarhat,)

    3 (Kegyelemből dicsőségbe)

351

    1 (Mélyen meghajlok ím színed előtt,)

    2 (Mélyebben, mélyebben, Jézus azért,)

    3 (Mélyebbre szállva följebb visz utam,)

352

    1 (Mutasd meg, hadd lássam)

    2 (Színtelen, fénytelen, üres edény,)

    3 (Lennék bár eszköz és semmi egyéb,)

    4 (Dicsőség tenéked, hű Jézusom!)

353

    1 (Nem láthat bár e földi szem,)

    2 (Fülem nem hallja hangodat,)

    3 (Képed betölti lelkemet,)

    4 (Kimondani, mi vagy nekem,)

    5 (De majd a fátyol szétszakad,)

354

    1 (Ó drága kincs te szeretet,)

    2 (Mily drága kincs a szeretet,)

    3 (Míg meg nem látlak tégedet: )

    4 (Ó! Drága Mester, engedd meg, )

355

    1 (Óh , hadd szeresselek)

    2 (Máshol kerestem én)

    3 (És hogyha baj, nyomor)

    4 (S ha egyszer pályámat,)

356

    1 (Ó, hogy volt idő, mikor még)

    2 (Ám megleltél s megpihentem)

    3 (Ó, de Lelked, szent szerelmed)

    4 (Égbe nyúlik sok hegy orma,)

357

    1 (Szent győzedelmes élet,)

    2 (De hogy lehetsz te győztes,)

    3 (Szíved majd dalra gerjed,)

    4 (A harc hevesb lesz egyre,)

358

    1 (Szeretni vágyom lelkem éke,)

    2 (Én életem, szeretni téged,)

    3 (Hogy oly későn találtalak meg,)

    4 (Eltévedtem, vakon futottam,)

    5 (Te áldott nap, ó hála néked,)

    6 (Többé ne hagyj eltévelyednem,)

    7 (Szeretlek, éltem koronája,)

359

    1 (Taníts Uram meghajlani!)

    2 (Mint parthoz érve megtörik)

360

    1 (Tégy foglyoddá Uram,)

    2 (Szívem gyáván remeg,)

    3 (Lelkem mindjárt alél,)

    4 (Majd úgy uralkodik,)

361

    1 (Tisztítsd meg szíved,)

    2 (Szeplőtelen légy)

    3 (Nem járhatsz folyvást)

    4 (Élj botlás nélkül,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad)

    6 (Új teremtés vagy:)

362

    1 (Több szentséget árassz, )

    2 (Több hálát iránta, )

    3 (Több ártatlanságot, )

363

    1 (Úgy szeretnék én szent lenni!)

    2 (Halljad lelkem sóhajtását:)

    3 (Nincsen semmi jóság bennem,)

    4 (Szent Atyám, a lábaidnál)

364

    1 (Űzd el a kísértőt, bűn minden kudarc,)

    2 (Messze elkerüld, ki szent dolgon nevet,)

    3 (Győzteseknek Isten szép jutalmat ád,)

365

    1 (Vonj Uram, vonj engemet,)

    2 (Földi vándorutamon,)

    3 (Néki szánom szívemet,)

366

    1 (Az éltem, Jézus, nélküled)

    2 (Az útam, Jézus, nélküled)

    3 (De Jézus, mellettem, hogyha vagy,)

    4 (Uram, ha Te vezérem vagy)

367

    1 (Az Úr az én hű pásztorom,)

    2 (Ellenségim előtt nekem,)

368

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Ne félj tehát kicsiny csapat,)

    3 (Bölcs terveit megérleli,)

369

    1 (Az Úr nékem őriző pásztorom,)

    2 (Ha a halál árnyékában járnék is,)

    3 (Az én fejem elárasztod olajjal,)

370

    1 (Bízom benned Uram Jézus,)

    2 (Mint a pásztor gyenge bárányt,)

    3 (Gondot is viselsz Te rólam,)

    4 (Bízom benned, Uram Jézus,)

371

    1 (Bízz az Úrban lelkem, csak benne bízz,)

    2 (Bízz az Úrban lelkem, csak benne bízz,)

    3 (Bízz az Úrban lelkem, csak benne bízz,)

372

    1 (Csak az Úrnak nagy kegyelme,)

    2 (Meg-megújul minden reggel)

    3 (Az Úr az én örökségem,)

    4 (Ó, mi jó az Úr azokhoz,)

373

    1 (Csillag, égi fényem,)

    2 (Nélküled hogy lenne)

    3 (Így a vándorutat)

374

    1 (Egyszerűen, hitben élj!)

    2 (Fáradt szívem feldobog,)

    3 (Napsugárban jár utam,)

    4 (Jóban rosszban tart a hit,)

375

    1 (Elég a kegyelmem,)

    2 (Elég a kegyelme, nincs szó a világon,)

    3 (Elég a kegyelme,)

    4 (Elég a kegyelme, ezt súgja a szívem,)

    5 (Elég a kegyelme, e bővizű forrás,)

376

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az Ige kőszálként megáll,)

377

    1 (Én életemnek Istene,)

    2 (Te őrizd minden léptemet,)

    3 (A szívem, lelkem úgy örül,)

    4 (Ha közeledben lehetek,)

378

    1 (Én szívem, ébredj, és sose rettegj!)

    2 (Mindened van, lásd: mennyben Atyád él,)

    3 (Titkon eléd áll, vigasza drága,)

    4 (Higgy, ha nem is látsz! Mint nap az égen,)

379

    1 (Hagyjad a jó Istenre)

    2 (Az Úrra bízzad dolgod,)

    3 (A Te irgalmasságod)

    4 (Utad van számtalan sok,)

    5 (Bízzál bánatos lélek!)

    6 (Őbenne vesd halálig)

    7 (Ő megcselekszi végre)

380

    1 (Ha Jézusé vagy,úgy haladj,)

    2 (Ha Jézusé vagy, úgy ne félj,)

    3 (Ha Jézusé vagy, hát remélj,)

381

    1 (Ha lelkem az Úrba' nyugodva pihen,)

    2 (Ha üldöz a Sátán s ijeszteni akar,)

    3 (Az Úr maga hordta az én bűnömet,)

    4 (Most érte, meg ővele élve csupán,)

382

    1 (Ha minden veszni látszik)

    2 (Ha gyötrelmek közt kérdem:)

    3 (Olyankor, ha úgy érzem,)

383

    1 (Ha szívem néha elszorul,)

    2 (S az Úr Jézus eszembe jut,)

    3 (S a hang, amint erőre kap,)

384

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya, )

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre, )

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka, )

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám, )

385

    1 (Hogyha lábam megbotolna,)

    2 (Gyengeségem, bűnös voltom)

    3 (Rajta csüggve mint a gyermek,)

    4 (Szent a vér, mit a kereszten)

386

    1 (Hogyha zúg a lét viharja,)

    2 (Hogyha jő a bánat árja,)

    3 (S míg a Sátán úgy törekszik)

    4 (Háborogjon hát a hullám,)

387

    1 (Hű Jézusom kezébe )

    2 (S ha nem tudnám azonnal, )

    3 (S ha szenvedés, baj érne, )

388

    1 (Igen Atyám, mert így kedves előtted,)

    2 (Igen Atyám, kicsordul bár a könnyem,)

    3 (Igen Atyám, az évek úgy sietnek,)

389

    1 (Így beszélnek:)

    2 (Szólnak:)

    3 (Úgy van, érzem gyöngeségem,)

390

    1 (Isten visz majd tovább,)

    2 (Isten visz majd tovább,)

391

    1 (Jézus engem meg nem csalhat,)

    2 (Jézus engem meg nem csalhat,)

    3 (Jézus engem meg nem csalhat,)

    4 (Jézus engem meg nem csalhat,)

392

    1 (Jézus én bizodalmam,)

    2 (Jézus, üdvözítőm él,)

    3 (Hozzá kötött engemet)

393

    1 (Jézus ölébe bizton)

    2 (Bizton a Jézus keblén,)

    3 (Mert drága, hű Megváltóm)

394

    1 (Jézus, vezesd gyermeked,)

    2 (Vészben én erősségem,)

    3 (Fogjad hát meg kezemet,)

395

    1 (Jézus, vigasságom! Esdekelve várom)

    2 (Jézus, menedékem!)

    3 (Jézus, üdvösségem!)

396

    1 ("Később érted meg ezt!")

    2 (Türelmesen itt állok várva hát,)

    3 (Szívem nyugodt, reád támaszkodom,)

    4 (Munkád a munkám, s utad is enyém,)

397

    1 (Ki dolgát mind az Úrra hagyja,)

    2 (Segít-e mondd, ha gondba veszve)

    3 (Jobb nekünk bízva csendben lenni,)

    4 (Szent keze int, ha itt az óra,)

    5 (Járj Isten útján hű munkában,)

398

    1 (Lelkem drága Jézusa)

    2 (Nincs nekem más enyhelyem,)

    3 (Csak te kellesz, én Uram,)

    4 (Kegyelem vagy, égi jó,)

399

    1 (Lelkem Megváltója, Jézus,)

    2 (Rejts el, oly gonosz vihar zúg,)

    3 (Nincs számomra más menekvés,)

400

    1 (Légy csendes szívvel és békével,)

    2 (Ha egy sem volna e világon,)

    3 (Ki a mezei madaraknak)

    4 (A segítség ha kissé késik,)

    5 (Ne vedd szívedre, az ellenség)

    6 (Van Isten népének szombatja,)

401

    1 (Még utam ködbe vész, Te látod már,)

    2 (Számomra kész az út és kész a perc,)

    3 (Jól látod, honnan zúg szélvész felém,)

402

    1 (Mindenem Jézus, mindenem,)

    2 (Mindenem Jézus, mindenem,)

    3 (Mindenem Jézus, mindenem,)

403

    1 (Mit Isten tesz, mind jó nekem,)

    2 (Mit Isten tesz, mind jó nekem,)

    3 (Mit Isten tesz, mind jó nekem,)

    4 (Mit Isten tesz, mind jó nekem.)

    5 (Mit Isten tesz, mind jó nekem.)

404

    1 (Ne csüggedj el kicsiny sereg,)

    2 (Bízzál, ügyed az Istené,)

    3 (Él az Úr s áll ígérete,)

    4 (Erre segíts, mi Krisztusunk,)

405

    1 (Ne félj, mert enyém vagy, )

    2 (Kik bíznak az Úrban, van erejük. )

    3 (Megtart a kegyelem!)

    4 (Boldog, ki mindvégig)

    5 (Aki hisz énbennem,)

406

    1 (Ne mondjátok nekem, mily gazdag)

    2 (Boldogságom kezdete, vége,)

    3 (Elmúlnak a világi vágyak,)

    4 (Ő életem világossága,)

    5 (Királyom Ő, megvette nékem)

407

    1 (Ne rettegj, bármi sújt téged,)

    2 (Nehéz kereszted, s fél szíved?)

    3 (Ne csüggedj el nagy ínségben,)

    4 (Ha barátid mind elhagynak,)

408

    1 (Nincsen sehol a világon jobb helyem,)

    2 (Nincsen sehol a világon munka szebb,)

    3 (Nincsen sehol olyan drága fájdalom,)

409

    1 (Nincsen más, ami úgy fölemel,)

    2 (Hisz nem lelt békét a szívem,)

    3 (Ó nincsen másban gyógyulás,)

    4 (Nincs igazság, nincs bölcsesség,)

    5 (És ha a halál ragad el,)

410

    1 (Ó fogd kezem kezedbe,)

    2 (Kegyelmeddel födözd be,)

    3 (S habár erődet éppen)

411

    1 (Ó Jézus, drégébb vagy nekem,)

    2 (Barátoké lehet szívem,)

    3 (Szívembe' csöndesen lakol,)

    4 (A földön járni is gyönyör)

412

    1 (Ó, mi hű barátunk Jézus )

    2 (Ér-e próba vagy kísértés? )

    3 (Nyomja-é bú gyönge vállad? )

413

    1 (Ó Jézusom, mi édesen)

    2 (Kőszál a zúgó ár között,)

414

    1 („Ó ne félj, ne rettegj,)

    2 (Liljom elhervadhat és a rózsaszál,)

    3 (És utam sötét bár)

415

    1 (Pásztorként vezetni nyájad,)

    2 (Ajk mindent el nem beszélhet,)

    3 (Baj s veszélytől kell-e félnünk,)

    4 (Gond, betegség, hogyha fáraszt,,)

    5 (Vedd kezedbe nyájadat, hát,)

416

    1 (Rólad szól énekem,)

    2 (Nem jártam én veled,)

    3 (Mindig itt vagy velem,)

    4 (Ó, mily boldog vagyok, Jézus,)

    5 (Megtart engem kezed,)

417

    1 (Sújtson bár próba, érjen száz veszély,)

    2 (Legyen bár sorsom sötét mostoha,)

    3 (Ha majd elérek utam végihez,)

418

    1 (Súlyos napokban csak Jézusra nézz,)

    2 (Tekints fel Jézusra, nyomor ha nyom!)

    3 (Tekints fel Jézusra, ha mély sebek)

    4 (Tekints Jézusra, Ő segítni kész!)

    5 (Tekints fel Jézusra s légy csendesen!)

419

    1 (Szegény szívünk reménye te,)

    2 (Midőn az égi szeretet)

    3 (A nap, mely drága fényivel)

420

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embereket Te meghagyod halni,)

    3 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

421

    1 (Tiszta égi béke, amit Isten ád,)

    2 (Hogyha e folyamba lelkem elmerül,)

    3 (S bárha váltakoznak éj s nap itt alant,)

422

    1 (Vándorutam Jézusommal járom, )

    2 (Völgyön, halmon, zöld mezőn, s a réten)

    3 (Ő vigyáz rám, ha szemem behunyom,)

    4 (Hű Uramhoz térek én be egyre,)

    5 (Míg az este rám borul egészen,)

423

    1 (Velem vándorol utamon Jézus, )

    2 (Velem vándorol utamon Jézus, )

    3 (Velem vándorol utamon Jézus, )

    4 (Velem vándorol utamon Jézus, )

    5 (Velem vándorol utamon Jézus, )

424

    1 (Végig megálld a nagy tusát!)

    2 (A célra fuss, hogy mennybe juss!)

    3 (Ne csüggedezz! Ő elfedez,)

    4 (Bízzál, ne félj, a Krisztus él!)

425

    1 (Ébredj bizonyságtévő lélek! )

    2 (Ó, bár ha lángod fellobogna, )

    3 (Küldd útra hirnökid csapatját, )

426

    1 (Fel, mert az éjjel eljő,)

    2 (Fel, mert az éjjel eljő,)

    3 (Fel, mert az éjjel eljő,)

427

    1 (Föl barátim, drága Jézus)

    2 (Lám a Sátán egyre talpon,)

    3 (Szóljon a kürt, fenn lobogjon)

    4 (Harci zaj közt, nagy veszélyben)

428

    1 (Ha alig van olajod már, Másnak add)

    2 (Lelki kincsed nő, ha osztod, Szórd a)

    3 (Fázva jársz-e hómezőkön? Fagyni)

    4 (Nincs erőd, mind semmivé lesz?)

429

    1 (Jézus szolgálókat hív ma,)

    2 (Nincs idő a veszteglésre,)

    3 (Gyenge, méltatlan vagy, mondod.)

430

    1 (Mentsd, aki elmerül, óvd, aki gyönge,)

    2 (Megvetik Őt, de Ő vár türelemmel,)

    3 (Bűnteli szívben is ott van a szent vágy)

    4 (Mentsd, aki elmerül!)

431

    1 (Munkára fel, munkára fel!)

    2 (Munkára fel, munkára fel!)

    3 (Munkára fel, munkára fel!)

    4 (Munkára fel, munkára fel!)

432

    1 (Ó csak levél! Mi fájdalom! )

    2 (Ó csak levél! Az életed )

    3 (Ó csak levél! Szégyelld magad, )

    4 (Ó csak levél! Hogy állsz te meg, )

433

    1 (Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed,)

    2 (Lásd: millióknak lelke megkötözve,)

    3 (Mondd minden népnek:)

    4 (Küldj fiaidból, akik nem hiába )

    5 (Ő visszajön Sion, előbb, mint véled, )

434

    1 (Rajta, fel Krisztusért jó vitézek,)

    2 ("Jertek széttörni gyötrő igánkat,)

    3 (Válaszunk zengje biztosan, híven:)

435

    1 (Szent országodat, Jézus,)

    2 (Te áldd meg, kiket küldesz)

    3 (Mibennünk is gyújtsd lángra)

    4 (Te úgy ígérted régen:)

436

    1 (Szent Úrnak és Királynak hű népe harcra fel!)

    2 (A harsonátok harsog, fegyverre katonák!)

    3 (Fel, harcra hát, előre!)

    4 (Fel hát csatára fel, fel!)

437

    1 (Testvérek, föl tehát!)

    2 (Ó mily szent munka ez,)

    3 (Hitetlen szívekbe)

    4 (Az Úrnak szent ügyét)

    5 (S mily édes pihenés)

438

    1 (Tündököl az Úr kegyelme)

    2 (Mély sötétben járt az utunk,)

    3 (Oly sötét a bűnnek éje,)

    4 (Jézus küldött szerte minket,)

    5 (Ó ne hagyd fényed kihunyni,)

439

    1 (Üres kézzek kell-e mennem)

    2 (Jól tudom, hogy Ő megváltott,)

    3 (Bár lehetne visszahoznom)

    4 (Testvér, rád is vár a munka,)

440

    1 (Jézus Krisztus, Mesterünk, )

    2 (Kevésen is hűséget, )

    3 (Mienk örök oltalmad, )

    4 (Útravalónk békesség. )

    5 (Vezess minket, hű Urunk! )

441

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Köszöntsük az egek urát,)

    3 (Íme eltűnt a fényes nap.)

442

    1 (Jókor reggel házról házra)

    2 (Ó ne hagyd hát ott künn állni)

    3 (Védj meg minden napon minket,)

    4 (Füves réteken legeltess,)

    5 (Úgy lesz, Ámen! Utunk óvja,)

443

    1 (Már itt ragyog az új reggel,)

    2 (Az új napon új alkalom)

    3 (Szenteld meg hát e hő imát)

444

    1 (Nem tudom még, mit hoz e nap,)

    2 (Nem tudom még, mit hoz e nap,)

    3 (Nem tudom még, mit hoz e nap,)

    4 (Nem tudom még, mit hoz e nap,)

445

    1 (Ha reggel jókor felkelek,)

    2 (Napközben is rágondolok,)

    3 (Ha este már elfáradok,)

    4 (S ha ébredek vak éjjelen,)

446

    1 (Légy éber reggel, bár felhőtlen égbolt)

    2 (Légy éber délben, míg a földi zajban)

    3 (Légy éber este, míg csend száll a tájra,)

    4 (Légy éber, napod bármerre fordul,)

447

    1 (Fölkelt a szép ezüst hold,)

    2 (Mi csend borult a földre,)

    3 (Óh add, üdvöd keressük,)

    4 (S ha jő a végső óra,)

448

    1 (Hű Urunk, egy nap újra eltűnt,)

    2 (Hála, hogy ébren szent egyházad!)

    3 (Mert mint a hajnal könnyű szárnya,)

    4 (Mert a nap távol testvért ébreszt,)

    5 (Így legyen! Mert tiéd az ország)

449

    1 (Krisztus, ki vagy nap és világ,)

    2 (Téged kérünk szent Úristen;)

    3 (Nehéz álom el ne nyomjon,)

    4 (Parancsoljad angylidnak,)

    5 (Emlékezzél meg mirólunk;)

450

    1 (Leszállt a csöndes este,)

    2 (Újonnan hadd teszem le)

    3 (Hogy hű szerelmed oly nagy,)

    4 (Egyik nap szól a másnak,)

451

    1 (Maradj velem, mert immár alkonyul,)

    2 (Amint a napfény tűnik csendesen,)

    3 (Minden órában vágylak tégedet,)

452

    1 (Maradj velem, mert mindjárt este van,)

    2 (Úgy fut az élet, hervadásba hull,)

    3 (Minden múló perc hozzád visz közel,)

    4 (Ellenség ellen véred elfedez,)

    5 (Húnyó szemembe vésd keresztedet,)

453

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó nap, hová tűnnél el,)

    3 (Már rám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

454

    1 (Ó terjeszd ki Jézusom oltalmazó szárnyad,)

    2 (Ó mosson meg az értem bőven hullt drága vér!)

455

    1 (Uram, maradj velem!)

    2 (Hová rejtőzzem én,)

    3 (Dicső anygalsereg,)

456

    1 (Eljő az Úr, halleluja,)

    2 (Eljő az Úr, halleluja!)

    3 (Eljő az Úr, halleluja,)

    4 (Eljő az Úr,halleluja,)

457

    1 (Égi harsonák ha zengenek,)

    2 (Ha az Úr nevem kiáltja,)

    3 (Várva várt Urunk, ha megjelen)

    4 (Ha az Úr nevem kiáltja,)

    5 (Míg a nap ragyog s nem int az est,)

    6 (Ha az Úr nevem kiáltja,)

458

    1 (Maranatha, Jézus eljön,)

    2 (Maranatha, Jézus eljön,)

    3 (Maranatha, Jézus eljön,)

    4 (Maranatha, Jézus eljön,)

    5 (Maranatha, Jézus eljön,)

459

    1 (Miért kések Jézus?)

    2 (Miért késel Jézus?)

    3 (Miért késel Jézus?)

    4 (Miért kések Jézus?)

460

    1 (Ó jöjjön el Urunk a Te országod,)

    2 (Ó jöjjön el Urunk a Te országod,)

    3 (Ó jöjjön el Urunk a Te országod,)

461

    1 (A földön túl a boldog drága hon vár,)

    2 (Nem eped már a lélek ott magába',)

    3 (Hangod ha majd, eloldja földi pályám,)

462

    1 (Ama szép hon felé száll az én óhajom,)

    2 (Míg itt e földi lát kötve tart engemet,)

    3 (Most tehát munka vár szüntelen én reám,)

463

    1 (A menny örök otthona vár odaát,)

    2 (Bár emberek sokszor nem értenek itt,)

    3 (Már várnak a parton a testvéreim,)

    4 (Te elveszett jöjj, te is elhagyatott,)

464

    1 (Boldogság szép hazája, te,)

    2 (Rövid, de bús zarándok út)

    3 (Urunk szerelme várja ott)

465

    1 (Csak halandó elmulandó)

    2 (Csak halandó elmúlandó)

466

    1 (Elmegyek, hadd menjek,)

    2 (Tiszta fény, drága fény,)

    3 (Ó mi szép, ó mi szép,)

    4 (Jő a nap, jő a nap,)

    5 (Égi hon, égi hon,)

467

    1 (Felfelé repül a lélek,)

    2 (Felfelé repül a lélek)

    3 (Felfelé repül a lélek,)

468

    1 (Fenn a mennyben az Úr)

    2 (Vígan lépkedünk)

    3 (Élet forrása kínálja élő vízét,)

    4 (Minden gyötrelmet,)

469

    1 (Jeruzsálem gyöngyökből,)

    2 (Ott zeng a fényes téren)

    3 (Ki itt a földön kűzdött,)

    4 (Megváltottak országa,)

470

    1 (Krisztus az énekem,)

    2 (Elfogy az életem,)

    3 (Elfogy az énekem,)

471

    1 (Mennyben hangzik a dícséret,)

    2 (Sűrű köd már nem borítja,)

    3 (Mindörökké áldva áldjuk,)

    4 (Földi bánat, s bűn eltűnik,)

472

    1 (Messzi hang csendül feléd,)

    2 (Útközépen meg ne állj,)

    3 (Éj sötétje miért riszt?)

    4 (Messzi hang csendül feléd,)

473

    1 (Mondd, ott lellek a forrásnál,)

    2 (A forrásnál ott talállak?)

    3 (Mondd, találkozunk-e végre)

474

    1 (Most még sötét homályon át)

    2 (Most még megértni nem tudom,)

    3 (Most még csak hitből élek én,)

475

    1 (Nem a kincset sóvárgom,)

    2 (Sok az én bűnöm nagyon,)

    3 (Jeruzsáálem, szent város,)

476

    1 (Tudom, az én Megváltóm él,)

    2 (Jézus nevében bízom én,)

    3 (Előttem ó, az oly csodás,)

    4 (Tudom, hamar jő Mesterem,)

477

    1 (Uram, ó add, ha vándorutam)

    2 (Ó lásd Uram, a szívem, lelkem)

    3 (Nézd, minden elhagy, üdvösségem)

    4 (El nem bocsátlak, e világon)

    5 (Segíts az utamon erőddel,)

    6 (Ott álljunk üdvbe öltözötten)

478

    1 (Az én időm, mint a szép nyár,)

    2 (Nem lehet hát veszteg állnom,)

    3 (A kürtzengés máris hallik,)

    4 (Add Uram, hát megfontolnom)

479

    1 (Bár térhetnék haza,)

    2 (Ott az én szetn helyem,)

480

    1 (elnémul egyszer énekem,)

    2 (Majd szétomol e porhüvely,)

    3 (Talán egy csendes estelen)

    4 (Ma még vigyázok csöndesen,)

481

    1 (Ha földi munka, baj mind elfogyott,)

    2 (Ha majd az Úr kegyelme engemet)

    3 (Örömnek árja vesz majd ott körül,)

483

    1 (Hol várja a leket örök nyugalom,)

    2 (Ó, hagyd el e földet az égi honért!)

    3 (Mily édes a béke az Úr kebelén,)

484

    1 (Mintha szárnyon szállna,)

    2 (Ó örök Istenség,)

    3 (Te szent Fiad vére,)

485

    1 (Drága Uram, áldj meg engem)

486

    1 (Jézus jöjj le győzni végre,)

487

    1 (Jézus Krisztus, Királyom!)

    2 (Megígérted, eljössz értünk,)

488

    1 (Keresztnek népe fel! A Golgotán a jel.)

489

    1 (Mi hozzád von, ó add meg azt, )

490

    1 (Krisztus a Király, nézzétek feláll,)

491

    1 (Lássék lelkemben Jézusnak békéje,)

492

    1 (Oly szép az Ő neve )

    2 (Ő a nagy pásztor, )

493

    1 (Szent az Isten szent, szent, )

494

    1 (Szenvedésben engedelmes,)

495

    1 (Tégy, Uram engem áldássá, )

496

    1 (Urunk add lelkedet, )

497

    1 (Szólj Uram, szólj nekem,)

498

    1 (Uram Isten siess)

499

    1 (Új szívet adj, Uram énnekem,)

    2 (Nyájas, vidám és szelíd szívet,)

    3 (Jézus, a Te gyógyító kezed)

500

    1 (Boldog a ház, mely befogadott téged)

    2 (Boldog a ház, hol ketten eggyé válnak,)

    3 (Boldog a ház, hol féltő könyörgéssel,)

501

    1 (Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk,)

    2 (Megváltó, Jézus, gyermekek barátja,)

    3 (Szentlélek Isten, te örök fényesség!)

502

    1 (Az Úr szent Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen)

    3 (Örök kőszálra állva)

    4 (Szeretnék lenni mint Ő,)

503

    1 (Ahol ott van Jézus,)

    2 (Ahol ott van Jézus,)

    3 (Ahol ott van Jézus,)

504

    1 (Ameddig Jézus él,)

    2 (Jó pásztor Jézusom,)

    3 (Mikor leszáll az est,)

    4 (Ha lábam tévedez,)

    5 (Ha Őrá néz szemem,)

505

    1 (Az áldott orvos erre jár,)

    2 (Ki minden vétket megbocsát,)

    3 (Ti gyermekek, kicsik, nagyok,)

    4 (S ha egykor égbe térhetünk,)

506

    1 (Csak vidáman, csak vidáman,)

    2 (Szent kezével hűn vezérel,)

    3 (Tőle messze térve, veszve,)

507

    1 (Engem szeret Jézusom,)

    2 (Jézus értem szenvedett,)

    3 (Jézus szeret, velem van,)

508

    1 (Fönn a csillagok felett,)

    2 (Ott az üdvözült sereg,)

    3 (Én is zengem énekem,)

509

    1 (Halld meg a hívást, Jézusodért!)

    2 (Halld meg, ó gyermek, drága szavát,)

    3 (Higgy a szavának, nem taszít el!)

510

    1 (Hogyha Jézus újra eljő,)

    2 (Összegyűjti, összegyűjti,)

    3 (Mind szívére vonja majd a)

    4 (Hogyha szíved Jézusodnak)

511

    1 (Jézus a jó Pásztor, hozzá tartozunk,)

    2 (Jézus a jó Pásztor, őrá ismerünk,)

    3 (Jézus a jó Pásztor, meghalt nyájáér',)

    4 (Jézus a jó Pásztor, karja fegyverünk,)

512

    1 (Most, most még ifjú korodban)

    2 (Hogy csak Ő szíved lakója,)

    3 (Búban úgy, mint jó napokban,)

513

    1 (Ó jöjjetek mind ide, kis gyerekek,)

    2 (Nincs fény odabenn, csak egy enyhe sugár,)

    3 (Ott fekszik a széna s a szalma között,)

    4 (Jöjj, térdre borulj te is, áldva imádd,)

    5 (Ó Jézus, fogadd el az én szívemet,)

514

    1 (Öröm van a mennyben, zengve száll szava,)

    2 (Öröm van a mennyben, egy bűnös fölött,)

    3 (Öröm van a mennyben, zengve száll szava,)

515

    1 (A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme,)

516

    1 (Isten, áldd meg a magyart)

517

    1 (Ámen!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem