Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"RO - Magnificat" énekei:

---- TIMPUL ADVENTULUI ----

1 - Dorit Mesie, vino, de multe veacuri aşteptat

    refren (Refren:)

    1 (O, Emanuel, nu-ntârzia)

    refren (Refren:)

    2 (Noi te rugăm cu gând smerit)

    refren (Refren:)

    3 (Din cer, de sus, tu cel preasfânt,)

    refren (Refren:)

2 - 745 - Dorit Mesie, vino, spre tine Doamne

    refren (Refren:)

    1 (Nu-l vei lăsa pe-al tău popor)

    refren (Refren:)

    2 (De sus, din cer, Doamne, cobori,)

    refren (Refren:)

    3 (Vino la noi, nu zăbovi,)

    refren (Refren:)

---- Duminica I din Advent ----

3 - Vino, speranța oamenilor

    refren (Refren:)

    1 (Veghează, poporul meu, căci va veni Răscumpărătorul lumii și-i va da fiecăruia după faptele sale! Nădăjduiește și cheamă-l, poporul meu, pe Mântuitorul!)

    refren (Refren:)

    2 (Către tine, Doamne, înalț sufletul meu, Dumnezeul meu, mă încred în tine. Să nu fiu dat de rușine, să nu se bucure vrăjmașii de răul meu. Toți cei care se încred în tine nu vor rămâne de rușine.)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.)

    refren (Refren:)

---- Duminica a II a din Advent ----

4 - Să mergem înaintea

    refren (Refren:)

    1 (Voi, care sunteți întristați, veniți și-l chemați pe Domnul; el va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor săi.)

    refren (Refren:)

    2 (Popor al Sionului, Domnul va veni să mântuiască nemurile și, spre bucuria inimii noastre, Domnul va face auzit glasul măririi sale.)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.)

    refren (Refren:)

---- Duminica a III a din Advent ----

5 - Vino, Doamne, nu întârzia

    refren (Refren:)

    1 (Bucură-te pământ nefertil,)

    refren (Refren:)

    2 (Bucuraţi-vă în Domnul,)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.)

    refren (Refren:)

---- Duminica a IV a din Advent ----

6 - Vino, Emanuel, nu întârzia.

    refren (Refren:)

    1 (”Ascultă, poporul meu: cel prezis de profeţi, este aproape,)

    refren (Refren:)

    2 (Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.)

    refren (Refren:)

7 - Fecioare-i îngerul i-a zis

    1 (Fecioarei îngerul i-a zis:)

    2 (Ea a răspuns: „Sunt roaba ta,)

    3 (Cuvântul Tatălui ceresc)

8 - Pe pământ , în întuneric

    1 (Pe pământ , în întuneric)

    2 (Pe pământ , în întuneric)

    3 (Pe pământ , în întuneric)

    4 (Pe pământ , în întuneric)

9 - 750 - 41.13 - Ridicați-vă ochii spre ceruri

    1 (Ridicaţi-vă ochii spre ceruri,)

    Refren (Refren:)

    2 (Din David va ieși o mlădiță,)

    Refren (Refren:)

    3 (Fericită eşti tu, o, Marie,)

    Refren (Refren:)

    4 (Rege veşnic, coboară din ceruri,)

    Refren (Refren:)

10 - 749 - Ridicați-vă fruntea

    1 (Ridicați-vă fruntea spre ceruri,)

    Refren (Maranatha, Maranatha,)

    2 (Va ieşi o mlădiţă din David,)

    Refren (Maranatha, Maranatha,)

    3 (Bine fii cuvântată, Marie,)

    Refren (Maranatha, Maranatha,)

    4 (Vino, Rege, coboară din ceruri,)

    Refren (Maranatha, Maranatha,)

11 - 754 - Se zbuciumă cerul

    1 (Se zbuciumă cerul, pământul,)

    2 (Creştine ridică-ţi privirea)

    3 (Iar frica şi spaima din suflet)

    4 (El vine-mbrăcat în lumină,)

12 - 761 - 41.26 - Vino, tu, Emanuel

    1 (Vino tu, Emanuel, noi cu drag te aşteptăm;)

    Refren (Refren:)

    2 (Vino tu, Emanuel, împlineşte-al nostru dor,)

    Refren (Refren:)

    3 (Vino tu, Emanuel, cel de mult făgăduit;)

    Refren (Refren:)

    4 (Vino tu, Emanuel, ne împacă cu Cel Sfânt,)

    Refren (Refren:)

    5 (Vino tu, Emanuel, noi pe tine te dorim)

    Refren (Refren:)

13 - 762 - 41.27 - Voi ceruri vă-ndurati

    1 (Voi, ceruri, vă-nduraţi, pe cel promis ni-l daţi,)

    2 (Deschide-te, pământ, să iasă Domnul Sfânt;)

    3 (Profeții toți au plâns, de dorul lui s-au stins.)

    4 (Pe noi Cel Îdurat ne-a binecuvântat,)

    5 (Mărire Tatălui, mărire Fiului,)

14 - 41.02 - Betleem, Betleem

    refren (Refren:)

    1 (Sceptrul din Iuda nu se va frânge,)

    refren (Refren:)

    2 (Va ieşi o mlădiţă din trunchiul lui Iese,)

    refren (Refren:)

    3 (Din Betleem se va ivi Stăpânitorul,)

    refren (Refren:)

---- TIMPUL CRĂCIUNULUI ----

---- Nașterea Domnului ----

15 - 766 - 42.01 - An cu an de-a rândul

    1 (An cu an de-a rândul, Copilașul sfânt)

    2 (Dumnezeu coboară la al său popor,)

    3 (El e lângă mine, pruncușor tăcut,)

16 - Clopotele sună mărire

    refren 1 (Refren 1:)

    refren 2 (Refren 2:)

    1 (Lumea-ntreagă e cuprinsă de-așteptare și speranță.)

    refren 2 (Refren 2:)

    refren 1 (Refren 1:)

    refren 2 (Refren 2:)

    2 (Ce se-ntâmplă-n miez de noapte într-o peșteră săracă?)

    refren 2 (Refren 2:)

    refren 1 (Refren 1:)

    refren 2 (Refren 2:)

    3 (Pruncul dulce lin zâmbește tuturor ce-l înconjoară;)

17 - 771 - 42.06 - Copii dragi

    1 (Copii dragi, în pripă cu toţii veniţi,)

    2 (Priviţi-l în iesle cum râde de blând)

    3 (Pe paie adoarme copilul ceresc,)

    4 (Plecaţi-vă fruntea şi lui vă-nchinaţi)

18 - 773 - 42.08-Creștinilor, astăzi

    1 (Creștinilor, astăzi, toţi, cu bucurie,)

    Refren (Refren:)

    2 (Păstorii spre grajdu-i iute se îndreaptă,)

    Refren (Refren:)

    3 (Pe-acel ce, cu Tatăl, Domn din veci ne este,)

    Refren (Refren:)

    4 (Copilul din iesle stă în sărăcie,)

    Refren (Refren:)

19 - 781 - 42.16-Domnul nostru pe pământ

    1 (Domnul nostru pe pământ azi a venit,)

    refren (Refren:)

    2 (Mii de îngeri se coboară pe pămînt,)

    refren (Refren:)

    3 (În nespusa lui iubire, Dumnezeu)

    refren (Refren:)

20 - 782 - Domnul din ceruri

    1 (Domnul din ceruri, făr' de-nceput,)

    refren (Refren:)

    2 (Veșnicul Rege, mare-mpărat,)

    Refren (Refren:)

    3 (El e Mesia, cel mult dorit,)

    Refren (Refren:)

    4 (Haideți cu toții să ne-nchinăm)

    Refren (Refren:)

21 - 785 - 42.18 - Dormi, Isuse, prunc divin

    1 (Dormi, Isuse, prunc divin,)

    Refren (Refren:)

    2 (Ciobănaşi cu pas uşor)

    Refren (Refren:)

    3 (Mama îi primeşte blând,)

    Refren (Refren:)

22 - 786 - 42.20 - Dormi, Rege veșnic

    1 (Dormi, Rege veşnic, dormi, mândru Soare,)

    refren (Refren:)

    2 (Ochii tăi limpezi varsă lumină)

    refren (Refren:)

    3 (Îngeri în coruri dulce îţi cântă)

    refren (Refren:)

    4 (Ești floare-aleasă, lumii prezisă,)

    refren (Refren:)

23 - 792 - Fii slăvit, Isuse

    1 (Fii slăvit, Isuse, Prunc Dumnezeiesc,)

    refren (Refren:)

    2 (Păstoraşi cucernici vin în grabă mare)

    refren (Refren:)

    3 (Crai din depărtare azi sosesc la tine)

    refren (Refren:)

    4 (Cerul şi pământul, plini de bucurie,)

    refren (Refren:)

24 - 796 - 42.26 - Hai cu toți să megem

    1 (Hai cu toți să mergem pân' la Betleem,)

    Refren (Refren:)

    2 (Domnul nostru este-al lumii împărat,)

    Refren (Refren:)

25 - 799 - 42.27 - Haideți, voi, popoare toate

    1 (Haideţi, voi, popoare toate, să-i cântăm, să-i cântăm,)

    2 (Căci în Betleem el astăzi a venit, a venit,)

    3 (Din Maria Preacurata s-a născut, s-a născut,)

    4 (Într-o peşteră, în iesle, s-a culcat, s-a culcat,)

    5 (Fie-n ceruri preamărire Celui Sfânt, Celui Sfânt,)

    6 (Păstoraşii într-un cuget îl slăvesc, îl slăvesc,)

    7 (De la răsărit, şi craii se ivesc, se ivesc,)

    8 (Pe Maria, Maica sfântă, o cinstim, o cinstim)

26 - 798 - 42.28 - Hai la iesle, la Isus

    1 (Hai la iesle, la Isus, lui să ne-nchinăm;)

    2 (Stă-ntr-un grajd, pe paie pus pruncul cel preasfânt;)

    3 (Să-l adore, plini de dor, merg păstori grăbiţi,)

    4 (Hai şi noi, cu-acelaşi dor, hai spre a-l slăvi;)

27 - 806 - 42.40 - În tăcerea nopții

    1 (În tăcerea nopţii, coborând pe nori,)

    2 (La această veste, într-un singur gând,)

    3 (Plini de fericire, se închină lui,)

    4 (După tine lumea veacuri a oftat,)

    5 (Te-adorăm, Isuse, ca acei păstori,)

28 - 808 - 42.35 - Îngerii-n a noastre plaiuri

    1 (Îngerii-n a noastre plaiuri au adus un cânt frumos,)

    refren (Refren:)

    2 (”Păstoraşi, ce sărbătoare, ce lumină-i pe pământ?)

    refren (Refren:)

    3 (”Îngerii ne dau de ştire că Isus cel mult dorit,)

    refren (Refren:)

    4 (Preamărit Cristos să fie de tot neamul omenesc)

    refren (Refren:)

29 - Într-o iesle doarme Isus

    1 (Într-o iesle doarme Isus al Mariei scump odor)

    2 (Din a cerului mărire, îngerii au coborât)

    3 (Într-o iesle, jos pe paie, cine stau îngenunchiaţi,)

30 - 817 - 42.45 - Negurile nopții

    1 (Negurile nopţii câmpu-nvăluiau,)

    2 (Iat-apare Luna,noaptea luminând,)

    3 (Pleacă-ndat' păstorii, daruri îi aduc)

    4 (Betleem e locul unde l-au aflat)

31 - 822 - 42.46 - Noapte de vis - Stille Nacht-gemană

    1 (Noapte de vis, timp preasfânt,)

    2 (Noapte de vis, timp preasfânt,)

    3 (Noapte de vis, timp preasfânt,)

    1-germană (Stille Nacht, heilige Nacht,)

    2-germană (Stille Nacht, heilige Nacht,)

    3-germană (Stille Nacht, heilige Nacht,)

32 - 825 - 42.49 - O, ce veste minunată

    1 (O, ce veste minunată,)

    2 (Când Iosif și cu Maria)

    3 (Tatăl l-a trimis în lume)

33 - 42.47 - Nu e noapte mai frumoasă

    1 (Nu e noapte mai frumoasă cum e noaptea de Crăciun,)

    refren (Refren:)

    2 (Cerul azi e-n sărbătoare și pământul s-a-nnoit,)

    refren (Refren:)

    3 (Fiul Tatălui din ceruri azi în lume a venit,)

    refren (Refren:)

    4 (Căci Isus ne este frate milostiv şi iertător,)

    refren (Refren:)

    5 (Peste munţi şi peste ape, peste dealuri şi câmpii,)

    refren (Refren:)

    6 (Toată lumea să tresalte în cântări şi armonii;)

    refren (Refren:)

34 - 828 - 42.55 - S-a născut azi Domnul nostru

    1 (S-a născut azi Domnul nostru, să ne veselim!)

    refren (Refren:)

    2 (Păstoraşii blând ascultă glasul îngeresc,)

    refren (Refren:)

    3 (Crai din Răsărit trei daruri pruncului i-au dat:)

    refren (Refren:)

    4 (Slavă, cinste şi mărire îi cântăm în cor,)

    refren (Refren:)

35 - 42.60 - Tot pământul azi răsună

    1 (Tot pământul azi răsună)

    Refren (Refren:)

    2 (În văzduh, un cor de îngeri)

    Refren (Refren:)

    3 (Iar un înger duce vestea)

    Refren (Refren:)

    4 (Şi acesta este semnul:)

    Refren (Refren:)

    5 (Pruncuşor venit din ceruri,)

    Refren (Refren:)

36 - 840 - Tu te cobori din ceruri

    1 (Tu te cobori din ceruri, o, Prunc dumnezeiesc,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu, care eşti Stăpânul, a toate Creator,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu plângi câd vezi că lumea pe care-o mântuieşti,)

    refren (Refren:)

    4 (Aș vrea, Isuse bune, la pieptu-mi să te strâng,)

    refren (Refren:)

    5 (Eu știu că fără tine nimic nu pot să fac;)

    6 (Întrega mea fiinţă cu drag ţi-o consfinţesc,)

    refren (Refren:)

---- Epifania Domnului ----

37 - 776 - 43.02 - Dinspre răsărit răsare

    1 (Dinspre Răsărit răsare)

    refren (Refren:)

    2 (Îndrumaţi de steaua sfântă,)

    refren (Refren:)

    3 (Ei în jurul lui adună)

    refren (Refren:)

    4 (Și pătrunşi de-a lui lumină,)

    refren (Refren:)

    5 (Hai şi noi, cu mic, cu mare,)

    refren (Refren:)

38 - 43.03 - O stea strălucitoare

    Refren (Refren:)

    1 (Trei magi din Răsărit porniră, primind călăuzire,)

    Refren (Refren:)

    2 (Ei vin s-aducă daruri cerescului lor Rege,)

    Refren (Refren:)

    3 (În suflet, cu bucurie, ei Pruncului se-nchină;)

    Refren (Refren:)

    4 (”Voi, Magi cu gând cucernic, o lume vă urmează,)

    Refren (Refren:)

---- Botezul Domnului ----

39 - 845 - 43.27 - Când Isus s-a botezat

    1 (Când Isus s-a botezat în Iordanul cel curat,)

    2 (Din înaltul cerului, în lumina harului,)

    3 (Intr-un glas dumnezeiesc, glasul Tatălui ceresc,)

    4 (Glasul când l-au auzit, cei din jur au tresărit;)

    5 (Cel ce nu avea păcat, umilit, s-a botezat)

    6 (Domnul bun, îndurător, dă iertare tuturor;)

    7 (Prin puterea Crezului, ca şi a botezului,)

40 - 846 - 43.26 - Când s-a botezat Isus

    1 (Când s-a botezat Isus în apele Iordanului,)

    2 (Dintr-un nor deasupra lui, glas puternis se-auzi.)

    3 (”El e Fiul meu iubit, în el bine am voit,)

---- TIMPUL POSTULUI MARE ----

---- 1. Cântări comune ----

41 - Ai milă Doamne

    refren (Refren:)

    1 (O, Rege veșnic, Salvatorul lumii,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu ești Putere, Piatră unghiulară,)

    refren (Refren:)

    3 (Ne închinăm toți maiestății tale;)

    refren (Refren:)

    4 (Noi recunoaștem răul ce ne-apasă;)

    refren (Refren:)

    5 (Ca mielul pașnic ai fost dus la moarte;)

    refren (Refren:)

42 - 852 - 45.02 - Azi, creștinilor, să plângeți

    1 (Azi creştinilor să plângeţi, inimile să le frângeţi,)

    2 (Cel ce milă nu simţeşte când Cristos greu pătimeşte,)

    3 (Totul plânge în natură când Isus atâtea-ndură,)

    4 (Cine-i vede trupu-n sânge și păcatul nu şi-l plânge)

    5 (Intră, omule, în tine, plânge-ţi vina cu suspine;)

    6 (Cu durere-n suflet spune: „Am greșit, Isuse bune,)

43 - Când Isus a fost lovit

    1 (Când Isus a fost lovit, biciuit,)

    2 (Când cu spini l-au torturat pe Isus,)

    3 (Când l-au ţintuit pe lemn pe Cel Sfânt,)

    4 (Când în coastă l-au străpuns pe cel viu,)

44 - Când Pilat l-a condamnat

    1 (Când Pilat l-a condamnat, Domnul s-a supus.)

    2 (Crucea grea a-mbrățișat. Oamenii-l loveau.)

    3 (Când pe cruce s-a rugat către Tatăl său,)

    4 (Plânge Maica Domnului, plină de amar,)

45 - Doamne, ai murit pe cruce

    1 (Doamne, ai murit pe cruce,)

    2 (Pe tâlharul cel din dreapta)

    3 (Pentru lumea adunată)

    4 (Coasta ta de-acum rănită)

    5 (Cu coroana ta pe frunte,)

    6 (Tu ne-ai smuls din gheara morții)

46 - Iartă-ne, Doamne

    1 (Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău)

47 - 45.04 - Este timpul mântuirii

    1 (Este timpul mântuirii, când Isus, stăpânul tău,)

    2 (Domnul te iubeşte pururi, cu un foc ce nu s-a stins)

    3 (Tu ai spus cu hotărâre că te lepezi de cel rău)

    4 (Răbdător, el te aşteaptă să revii cât mai curând)

    5 (Să-ţi mărturiseşti păcatul, și să ai un cuget lin,)

48 - 866 - 35.08 - Frați creștini, din nou s-aude

    1 (Fraţi creştini, din nou s-aude glasul Domnului spunând:)

    2 (”Rupeţi lanţul de robie, ce vă leagă de păcat,)

    3 (El vă cheamă azi la sine, să vă-mpartă-al vieții dar,)

    4 (El aşteaptă să vă strângă iar la pieptu-i părintesc,)

    5 (Alergaţi la el cu toții şi din suflet vă căiţi;)

49 - 868 - 45.06 - Isus, cu spini încununat

    1 (Isus, cu spini încununat)

    2 (Priviţi-l cum se uită blând)

    3 (Ca mielul cel nevinovat,)

50 - 869 - 45.07 - Isuse blând, la tine vin plângând

    1 (Isuse blând, la tine vin plângând)

    2 (Tu n-ai uitat că, pentru-al lor păcat,)

    3 (Pe-al tău popor, o, blând Mântuitor,)

    4 (Te rog şi eu, Mântuitorul meu,)

51 - 633 - 46.22 - Maică Sfântă-ndurerată

    1 (Maica Sfântă-ndurerată)

    2 (E cu inima rănită)

    3 (Cât de tristă şi mâhnită)

    4 (Mamă Sfântă, ce mâhnire)

    5 (Cine nu ar plânge oare)

    6 (Cine-ar sta în nesimţire,)

    7 (Pentru-a lumii mari păcate,)

    8 (Vede-n chinuri cum se frânge,)

    9 (Maică plină de iubire,)

    10 (Inima-mi să fie-aprinsă)

    11 (Fă să am mereu în minte)

    12 (Și să fiu părtaş la toate)

    13 (Vreau să plâng şi eu cu tine,)

    14 (Sufletu-mi te însoţeşte)

    15 (O, Fecioară-ntre fecioare,)

    16 (Și să merg plin de căinţă)

    17 (La suprema judecată,)

    18 (Doamne-n ceasul agoniei,)

    19 (Iar când trupu-mi va fi rece,)

52 - O, Doamne, eu am cunoscut

    1 (O, Doamne, eu am cunoscut și rău și bine-n lume,)

    refren (Refren:)

    2 (În valea noastră de dureri sunt multe ce ne-apasă.)

    refren (Refren:)

    3 (Strângând comori ce ruginesc și molia le roade,)

    refren (Refren:)

    4 (Așa ușor mulți au uitat a ta învățătură.)

    refren (Refren:)

53 - O inimă tristă

    1 (O inimă tristă sub falnic măslin)

    2 (O inimă blândă, zdrobită-n dureri,)

    3 (O inimă dulce, o cruce purtând.)

    4 (O inimă-atârnă pe cruce și-n chin)

    5 (E inima tristă ce ne-a impăcat)

54 - O, Isuse milostive

    1 (O, Isuse milostive,)

    2 (Mari dureri şi moarte-amară)

    3 (Ne-am îndepărtat de tine,)

    4 (Nu există-n lume pace)

55 - 872 - 45.10 - O, Isuse, Domnul meu

    1 (O, Isuse, Domnul meu, mă gândesc la chinul tău,)

    2 (Știu că n-ai fost vinovat, însă pentru-al meu păcat)

    3 (Glas de înger de-aş avea, nici atuncea n-aş putea)

    4 (O, Isuse, Domnul meu, tu ajută-mă mereu)

    5 (Vreau ca toată viaţa mea să-mplinesc voinţa ta,)

56 - 876 - 45.11 - O, Isuse-n chinuri grele

    1 (O, Isuse-n chinuri grele, pe o cruce răstignit,)

    2 (Mâinile-ţi nevinovate fără milă le-am rănit,)

    3 (Părăsind cu nepăsare calea către paradis,)

    4 (Încălcând a ta voinţă, inima, eu ţi-am străpuns,)

    5 (Doamne, vreau să fiu cu tine pentru lume răstignit,)

57 - Pe cruce, sus

    1 (Pe cruce, sus, Cristos Isus,)

    2 (Pe cruce, sus, Cristos Isus,)

    3 (Pe cruce, sus, Cristos Isus,)

    4 (Pe cruce, sus, Cristos Isus,)

58 - 878 - 51.51 - Pe Golgota sub cruce

    1 (Pe Golgota sub cruce, Fecioară nepătată,)

    2 (Venit din zări senine ca vina să o spele,)

    3 (Să-ţi vezi odorul sacru cum varsă al său sânge,)

    4 (Când Fiul tău se stinse, în chinuri fără seamăn,)

    5 (Fecioară-ndurerată, cu inima înfrântă,)

59 - 882 - 47.12 - Popor creștin nu mai cânta

    1 (Popor creștin, nu mai cânta)

    2 (Popor creştin, în plâns amar)

    3 (Popor creştin, cazi la pământ,)

    4 (Popor creştin, eşti vinovat)

    5 (Popor creştin, cu gând căit,)

    6 (Popor creştin, fii hotărât:)

60 - 886 - 51.52 - Sus, pe Munte, pe Calvar

    1 (Sus pe munte, pe Calvar, cine oare plânge-amar ?)

    2 (Pe o cruce răstignit moare Fiul său iubit,)

    3 (Plângi, creştine, plângi amar, urcă Muntele Calvar,)

    4 (Firea toată-a-ncremenit și cumplit s-a zguduit;)

    5 (Domnul moare răstignit să te vadă mântuit,)

61 - 890 - 45.13 - Te văd în chinuri grele

    1 (Te văd în chinuri grele, Isuse răstignit;)

    2 (Aşa scăldat în sânge, pe-al crucii sfânt altar,)

    3 (De-aceste suferințe și eu sunt vinovat;)

62 - 889 - 45.14 - Tu, Doamne, stai tăcut

    1 (Tu, Doamne, stai tăcut, în faţa lui Pilat,)

    Refren (Refren:)

    2 (Legat şi biciuit, de haine despuiat,)

    Refren (Refren:)

    3 (Din creştet până-n tăpli de răni acoperit,)

    Refren (Refren:)

    4 (Şi-n ceasul cel mai greu vrăjmaşii te jignesc;)

    Refren (Refren:)

    5 (Cu sufletul căit, în fața ta mă-nchin)

    Refren (Refren:)

---- 2. Calea Crucii ----

63 - 858 - 46.21 - Cristos e osândit la moarte

    1 (Cristos e osândit la moarte,)

    2 (O cruce mare i se pune)

    3 (Isus întâia oară cade,)

    4 (În drum spre Golgota-ntâlneşte)

    5 (În silă, Simon din Cirene)

    6 (Şi Veronica o maramă)

    7 (Din nou Cristos sub cruce cade,)

    8 (Femei, plângând, îl înconjoară)

    9 (Când pentru-a treia oară cade,)

    10 (Isus e despuiat de haine,)

    11 (Cristos e răstignit pe cruce)

    12 (Pe cruce, Domnul moare-n chinuri,)

    13 (Când trupu-i dat jos de pe cruce)

    14 (Isus e îngropat cu jale)

    15 (O, Doamne, noi am fost pricina)

64 - Isus la moarte-i osândit

    1 (Isus la moarte-i osândit, desi-i nevinovat.)

    2 (Își ia pe umeri crucea grea, s-o poarte până sus,)

    3 (Abia pornit, iată, e jos, în praful drumului,)

    4 (Pe Maica sa o vede-n drum, mâhnită-adânc de tot,)

    5 (Cînd Simon vine-n ajutor, el pare mângâiat.)

    6 (Pe o năframă Dumnezeu rămâne-ntipărit,)

    7 (Din nou el cade la pământ, sub bice de călăi,)

    8 (Întâmpină cu mângâieri pe cele ce-l jelesc,)

    9 (A treia oară cade-nvins de oboseli și chin,)

    10 (Cu haina smulsă de pe el rămâne-n fața lor.)

    11 (Întins pe cruce, pironit, se roagă Tatălui:)

    12 (E pus în rând cu doi tâlhari, deși rău n-a făcut,)

    13 (De lemnul crucii e desprins și-l ține Maica sa.)

    14 (Puțini jelesc când este dus, la groapă-mbălsămat.)

    15 (Pe drumul crucii, pe Calvar, cu el ne-am înfrățit,)

---- 3. Sfânta Cruce ----

65 - 859 - 46.02 - Cruce sfântă părăsită

    1 (Cruce sfântă, părăsită lângă margine de drum,)

    2 (Oamenii nu-şi mai ridică pălăria-n dreptul tău,)

    3 (Ploaia ţi-a spălat icoana, vântul te-a plecat în jos)

    4 (Este timpul încercării, când pământul a uitat)

    5 (Sfântă Cruce, tu trezeşte-l pe creştinul de acum,)

    6 (Multi creştini îşi cată rostul şi lumina-n viitor,)

    7 (Au uitat că mântuirea de la tine a venit;)

    8 (Dar vor trece anii iute, cum trec toate pe pământ,)

    9 (Şi în zbuciumul din urmă poate se vor dumiri,)

    10 (Noi avem nădejde sfântă că, orice s-ar întâmpla,)

66 - 880 - 46.06 - Pomul vieții nesfârșite

    1 (Pomul vieții nesfârșite,)

    Refren (Refren:)

    2 (După chin şi suferinţă,)

    Refren (Refren:)

    3 (Eşti în luptă steagul nostru,)

    Refren (Refren:)

    4 (Celui răstignit pe tine)

    Refren (Refren:)

    5 (Cruce, calea fericirii,)

    Refren (Refren:)

67 - 888 - 46.10 - Te salut o Sfântă Cruce

    1 (Te salut, o, Sfântă Cruce,)

    2 (Tu eşti semnul îndurării,)

    3 (Omul dacă te iubeşte,)

    4 (Când sunt pus la încercare,)

68 - 883 - 03.09 - Sub cruce ne strângem

    1 (Sub cruce ne-strângem și ei ne-nchinăm;)

    Refren (Refren:)

    2 (Cristos stăpânește pe-ntregul pământ;)

    Refren (Refren:)

    3 (Cristos ne e rege, cu el vom domni)

    Refren (Refren:)

---- 4. Săptămâna Sfântă ----

69 - Copiii evreilor

    refren (Refren:)

    1 (Dumnezeu este pentru noi un loc de refugiu și putere, ajutor de găsit în orice strâmtorare.)

    refren (Refren:)

    2 (De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și ar cădea munții în mijlocul mării; chiar de-ar clocoti și ar spumega apele ei și munții s-ar zgudui la furia ei.)

    refren (Refren:)

    3 (Un râu cu brațele sale înveselește cetatea lui Dumnezeu, locuința sfântă a Celui Preaînalt. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineață.)

    refren (Refren:)

70 - 895 - 47.01 - Vino azi cu râvnă

    1 (Vino azi cu râvnă, vrednice popor,)

    2 (Astfel, şi iudeii pe Cristos Isus)

    3 (Tot Ierusalimul s-a înveselit,)

    4 (”Laudă odraslei, marelui David!)

---- TIMPUL PAȘTELUI ----

---- 1. Învierea Domnului ----

71 - 900 - 48.01 - Aceasta e ziua cea sfânta

    1 (Aceasta e ziua cea sfântă,)

    refren (Refren:)

    2 (Prin crucea şi moartea lui sfântă,)

    refren (Refren:)

    3 (Trăind bucuria-nvierii,)

    refren (Refren:)

72 - 899 - 48.02 - Ai înviat din morți, Isuse

    1 (Ai înviat din morţi, Isuse,)

    2 (Ai înviat din morţi Isuse,)

    3 (Ai înviat din morţi Isuse,)

    4 (Ai înviat din morţi Isuse,)

    5 (Ai înviat din morţi Isuse,)

73 - 903 - 48.05 - Azi clopotele sună falnic

    1 (Azi clopotele sună falnic, zi mare ne vestesc,)

    2 (Azi clopotele sună falnic: Isus a biruit!)

    3 (Azi clopotele sună falnic și lumea-nveselesc;)

74 - Astăzi să ne bucurăm

    1 (Astăzi să ne bucurăm,)

    refren (Refren:)

    2 (”Pe cel viu între cei morți)

    refren (Refren:)

    3 (Învierea sa-i zălog)

    refren (Refren:)

75 - A-nviat Isus

    1 (A-nviat Isus,)

    refren (Refren:)

    2 (Cel mai iubitor)

    refren (Refren:)

    3 (Îngeri au strigat:)

    refren (Refren:)

    4 (Ucenicii lui)

    refren (Refren:)

76 - 48.04 - Astăzi este sărbătoarea omului răscumpărat

    1 (Astăzi este sărbătoarea)

    refren (Refren:)

    2 (La mormânt apare-un înger)

    refren (Refren:)

    3 (Iar Maria Magdalena)

    refren (Refren:)

    4 (Tot creștinul azi vestește:)

    refren (Refren:)

77 - 933 - 48.40 - Pământul azi răsună plin

    1 (Az tot pământul este plin, aleluia,)

    refren (Refren:)

    2 (Azi Soarele cel viu, Cristos, aleluia,)

    refren (Refren:)

    3 (Pe cruce moarte a-îndurat, aleluia,)

    refren (Refren:)

    4 (În veci slăviţi-l pe Isus, aleluia,)

    refren (Refren:)

    5 (Osana, mare împărat, aleluia,)

    refren (Refren:)

    6 (Și prin misterul sfintei cruci, aleluia,)

    refren (Refren:)

    7 (Mărire ţie-n înălţimi, aleluia!)

    refren (Refren:)

    8 (”Cristos din morţi a înviat!”, aleluia!)

    refren (Refren:)

78 - Aleluia! Cristos a înviat dintru moartea amară.

    refren (Refren:)

    1 (Când soarele sus izgonea bezna grea,)

    refren (Refren:)

    2 (Ioan și cu Petru în grabă s-au dus)

    refren (Refren:)

    3 (Plângea Magdalena cu glasul domol,)

    refren (Refren:)

    4 (E seară. Doi oameni cu pasul greoi)

    refren (Refren:)

    5 (La Emaus, pe bunul tovarăș de drum,)

    refren (Refren:)

    6 (Zdrobiți de durere apostolii par,)

    refren (Refren:)

    7 (La sfinții apostoli, de spaimă distruși,)

    refren (Refren:)

    8 (De grele-ndoieli și-ntrebări este ros)

    refren (Refren:)

    9 (În zori ucenicii pescari munca-și fac,)

    refren (Refren:)

    10 (Fricos a fost Petru când fals a jurat)

    refren (Refren:)

    11 (Le spune Isus la ai săi ucenici:)

    refren (Refren:)

    12 (Având misiunea-ncheiată, Isus)

    refren (Refren:)

    13 (Rămân ucenicii în rugi așteptând)

    refren (Refren:)

    14 (Se zguduie casa de-un suflu de vânt;)

    refren (Refren:)

79 - 904 - 48.08 - Când plaiu-n primavară

    1 (Când plaiu-n primăvară e-n floare îmbrăcat,)

    refren (Refren:)

    2 (În zare aurora, ca din ceresc palat,)

    refren (Refren:)

    3 (În adunare sfântă, tot omul botezat)

    refren (Refren:)

    4 (Cu inima voioasă, copii cu glas curat)

    refren (Refren:)

    5 (Chiar pe necunoscutul ce te-a întâmpinat)

    refren (Refren:)

    6 (Și cel în rătăcire să fie salutat)

    refren (Refren:)

    7 (Ți-e frate în credință cel ce cu-adevărat)

    refren (Refren:)

80 - 264 - Cânt lui Cristos

    refren (Refren:)

    1 (Cânt lui Cristos, el ne va elibera,)

    refren (Refren:)

    2 (Cânt lui Cristos, în el va reînflori)

    refren (Refren:)

    3 (Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni)

    refren (Refren:)

81 - 905 - 48.06 - Cerul azi cu bucurie

    1 (Cerul azi cu bucurie, în lumină s-a-mbrăcat;)

    Refren (Refren:)

    2 (Din mormânt se-nalţă falnic Mielul cel nevinovat,)

    Refren (Refren:)

    3 (Să ne bucurăm din suflet că Isus a înviat;)

    Refren (Refren:)

    4 (Mic şi mare azi să cânte şi, cu sufletul curat,)

    Refren (Refren:)

82 - 906 - 48.09 - Cristos a biruit mormântul

    1 (Cristos a biruit mormântul)

    refren (Refren:)

    2 (Femeilor le spune-un tânăr)

    refren (Refren:)

    3 (Duşmanii lui, cuprinşi de teamă,)

    refren (Refren:)

    4 (Cel care, pentru viaţa lumii,)

    refren (Refren:)

    5 (Cântaţi un imn de bucurie,)

    refren (Refren:)

83 - 907 - 48.10-Cristos a înviat

    1 (Cristos a înviat din morţi,)

84 - Cristos a înviat

    1 (Cristos a înviat din morţi,)

85 - Creștinii se-adună

    refren (Refren:)

    1 (//: Creştinii se-adună, ://(bis))

    refren (Refren:)

    2 (//: Și viața și moartea ://(bis))

    refren (Refren:)

    3 (//: Tristeţea şi jalea ://(bis))

    refren (Refren:)

    4 (//: Natura întreagă ://(bis))

    refren (Refren:)

    5 (//: Păcatul din inimi ://)

    refren (Refren:)

86 - Cristos a-nviat, aleluia!

    1 (Cristos a-nviat, aleluia,)

    2 (În cântec voios, aleluia,)

    3 (Cristos a-nviat, aleluia,)

    4 (În pâine şi vin, aleluia,)

    5 (Cristos era mort, aleluia,)

87 - 920 - 48.28 - Din mormântu-ntunecat

    1 (Din mormântu-ntunecat, azi Cristos a înviat,)

    2 (Cor de îngeri cântă sus, cântă Domnului Isus,)

    3 (Iar noi toţi, în lume, jos, dăm mărire lui Cristos,)

    4 (Mii de păsări ciripesc, toate florile-nfloresc,)

    5 (Azi Cristos a înviat, a-nviat cu-adevărat!)

88 - 924 - Ferice zi

    refren (Refren:)

    1 (Ferice zi ce-am aşteptat,)

    refren (Refren:)

    2 (Cerescul Rege s-a ivit,)

    refren (Refren:)

    3 (Sub pasul lui învingător)

    refren (Refren:)

    4 (Se-aştern călăii tremurând,)

    refren (Refren:)

    5 (Şi, legănat pe-aripi de vânt)

    refren (Refren:)

    6 (Atunci când cerul e senin)

    refren (Refren:)

    7 (Cu el şi noi vom învia,)

    refren (Refren:)

89 - 925 - 48.32 - Fiul Tatălui Preasfânt

    1 (Fiul Tatălui preasfânt a-nviat azi din mormânt,)

    2 (Maica Sfântă-a lui Isus s-a înveselit nespus,)

    3 (Voi, cei care l-aţi iubit pe Isus cel răstignit,)

    4 (În lumină, azi, Cristos străluceşte glorios)

90 - Mărire în cer lui Dumnezeu

    1 (Mărire în cer lui Dumnezeu,)

    2 (Mărire în cer lui Dumnezeu,)

    3 (Mărire în cer lui Dumnezeu,)

91 - Pe Calvar, în fața stâncii

    1 (Pe Calvar, în fața stâncii)

    refren (Refren:)

    2 (Înainte să apară)

    refren (Refren:)

    3 (Când apostolii aflară)

    refren (Refren:)

    4 (În a treia zi Calvarul)

    refren (Refren:)

92 - Răsună azi un cântec sfânt

    1 (Răsună azi un cântec sfânt: Aleluia!)

    2 (Femei pătrunse de dor sfânt, aleluia,)

    3 (Le-a spus un înger preacurat, aleluia,)

    4 (Acum și noi ne bucurăm, aleluia,)

93 - 936 - 48.42 - Să cânte azi întreg poporul

    1 (Să cânte azi întreg poporul,)

    refren (Refren:)

    2 (Suntem ai învierii martori)

    refren (Refren:)

    3 (În el avem speranță sfântă)

    refren (Refren:)

94 - 937 - Să ne bucurăm cu toții

    refren (Refren:)

    1 (Din mormânt a înviat, aleluia!)

    refren (Refren:)

    2 (O poruncă ne-a lăsat, aleluia!)

    refren (Refren:)

    3 (În credință să trăim, aleluia,)

    refren (Refren:)

    4 (Ca și El vom învia, aleluia,)

    refren (Refren:)

    5 (Noi sperăm că vom intra, aleluia,)

    refren (Refren:)

95 - 940 - 48.46 - Sună clopotele falnic

    1 (Sună clopotele falnic, învierea ne-o vestesc,)

    2 (Sună clopotele falnic și-n natură răspândesc)

    3 (Sună clopotele falnic lui Cristos cel înviat.)

96 - 946 - 48.43 - Sus inima, creștin popor

    1 (Sus inima, creştin popor! Cristos ne-nalţă-nvingător.)

    refren (Refren:)

    2 (Isus, măreţ, ridică-n vânt stindardul vieţii alb şi sfânt)

    refren (Refren:)

    3 (Mormântul a rămas pustiu, ”O, Magdalena, Domnu-i viu!)

    refren (Refren:)

    4 (Voi, ce credeaţi că l-aţi pierdut pe Domnu-n care aţi crezut,)

    refren (Refren:)

97 - 948 - Tot creștinul

    refren (Refren:)

    1 (”Marie, nu plânge, eu sunt Isus,)

    refren (Refren:)

    2 (”Vino la mine, dacă nu crezi,)

    refren (Refren:)

    3 (”Fraţilor, pace, pace vă zic!)

    refren (Refren:)

98 - 952 - 48.53 - Voioși să fim

    1 (Voioşi să fim cu-adevărat,)

    refren (Refren:)

    2 (Ca mândra floare-n zi de mai)

    refren (Refren:)

    3 (Trei zile-n groapă el a stat,)

    refren (Refren:)

    4 (Cu slavă Domnul cel preasfânt)

    refren (Refren:)

    5 (Cristos din morţi a înviat,)

    refren (Refren:)

    6 (Din suflet să ne veselim)

    refren (Refren:)

---- 2. Înălțarea Domnului ----

99 - 956 - 49.01 - Tresaltă-n cânt

    1 (Tresaltă-n cânt de fericire, popor iubit al lui Cristos,)

    2 (Când într-un nor, Isus dispare, din ochii celor ce-l privesc,)

    3 (Creştinule, ce-n astă lume priveşti la cer nădăjduind,)

100 - 957 - 59.18 - Vă părăsesc acum

    1 (Vă părăsesc acum, dar nu vă întristaţi,)

    refren (Refren:)

    2 (Mă duc la Tatăl meu, dar mult eu nu lipsesc,)

    refren (Refren:)

    3 (Eu pentru voi mă duc să pregătesc un loc)

    refren (Refren:)

    4 (Căci vreau să fiţi şi voi acolo unde-s eu,)

    refren (Refren:)

    5 (Dar şi aşa plecat, eu nu vă las orfani,)

    refren (Refren:)

    6 (Prin tot ce auziţi din Sfintele Scripturi,)

    refren (Refren:)

    7 (Când pentru-a mă cinsti vă strângeţi la un loc,)

    refren (Refren:)

    8 (Atunci când mă primiţi în Taina din altar,)

    refren (Refren:)

    9 (Şi-n orice Sacrament pe care îl primiţi)

    refren (Refren:)

    10 (În omul suferind, ca şi în cel sărac,)

    refren (Refren:)

---- 3. Coborârea Duhului Sfânt ----

101 - 138 - 05.02 - Coboară din ceruri

    1 (Coboară din ceruri, o, Duhle Sfânt,)

    refren (Refren:)

    2 (Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt,)

    refren (Refren:)

    3 (Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt,)

    refren (Refren:)

    4 (Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt,)

    refren (Refren:)

    5 (Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt,)

    refren (Refren:)

102 - 142 - 05.04 - Din cer coboară

    1 (Din cer coboară, Duh Preasfânt,)

    refren (Refren:)

    2 (Purcezi din Tatăl și din Fiul,)

    refren (Refren:)

    3 (În limbi de foc și vuiet mare,)

    refren (Refren:)

    4 (Împarți iubire și putere,)

    refren (Refren:)

---- SOLEMNITĂȚI DIN TIMPUL DE PESTE AN ----

---- 1. Întâmpinarea Domnului ----

103 - 768 - 44.01 - Azi, cel de veacuri

    1 (Azi, Cel de veacuri aşteptat)

    2 (Cristoase, tu lumină eşti,)

    3 (Prin sfânta-nvăţătură-a ta,)

    4 (Le vom vorbi la toti cei dragi,)

    5 (Isuse, tu, divinul Miel)

104 - 747 - 44.02 - Grăbește-te creștine

    1 (Grăbește-te, creștine, să-ntâmpini azi cu flori)

    refren (Refren:)

    2 (Grăbeşte-te, creştine, să ieşi în calea lui,)

    refren (Refren:)

    3 (Grăbeşte-te, creştine, și vino mai curând)

    refren (Refren:)

    4 (Grăbeşte-te, creştine, te pleacă-n faţa lui,)

    refren (Refren:)

    5 (Grăbeşte-te, creştine, și azi să-i dovedești)

    refren (Refren:)

---- 2. Preasfânta Treime ----

105 - 13 - 06.02 - Lăudat să fii, Părinte

    1 (Lăudat să fii, Părinte, Fiul tău fie iubit,)

    2 (Vrem să stăm cu vrednicie, Doamne, lângă-al tău altar,)

    3 (De-a păcatului prihană fă să fim cu toți spălați)

106 - 17 - 06.04 - Slavă ție, bun Părinte

    1 (Slavă ție, bun Părinte, Dumnezeu nemărginit,)

    refren (Refren:)

    2 (Slavă tie, o, Isuse, Dumnezeu adevărat;)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă tie, Duh Preasfinte, îţi cântăm smeriţi în cor;)

    refren (Refren:)

    4 (Te-adorăm, Treime Sfântă, ție inima ţi-o dăm)

    refren (Refren:)

---- 2.1. Dumnezeu Tatăl ----

107 - 36 - Cu braț puternic

    refren (Refren:)

    1 (Gândește-te și ia aminte! O, Israel!)

    refren (Refren:)

    2 (Pribeag erai în țări străine! O, Israel!)

    refren (Refren:)

    3 (Mai are cineva pe lume? O, Israel!)

    refren (Refren:)

    4 (Există vreun popor pe lume? O, Israel!)

    refren (Refren:)

108 - Cântati cu bucurie

    refren (Refren:)

    1 (Tot Universul să-i cânte mărire,)

    refren (Refren:)

    2 (Îngerii-n ceruri îl laudă veşnic.)

    refren (Refren:)

    3 (Cei mari, cei mici, cei bătrâni și cei tineri,)

    refren (Refren:)

109 - 47 - 01.07 - Dumnezeu cel nevăzut

    1 (Dumnezeu cel nevăzut, care-i fără de-nceput,)

    refren (Refren:)

    2 (El, cel veșnic și preadrept, preaputernic și-nțelept,)

    refren (Refren:)

    3 (Dumnezeu e singur sfânt, sus, în cer, și pe pământ.)

    refren (Refren:)

    4 (Să nu stăm nepăsători când cei răi, neștiutori,)

    refren (Refren:)

110 - 39 - 01.01 - Doamne, noi te lăudăm

    1 (Doamne, noi te lăudăm și te binecuvântăm,)

    2 (Doamne, noi te lăudăm și din inimi îți cântăm,)

    3 (Doamne, noi te lăudăm și din suflet te rugăm)

    4 (Doamne, noi te lăudăm, umiliți ne închinăm)

111 - Eu caut fața lui

    refren (Refren:)

    1 (Sunteţi chiar trupul său,)

    refren (Refren:)

    2 (Sunteţi chiar trupul său,)

    refren (Refren:)

    3 (Sunteţi chiar trupul său,)

    refren (Refren:)

    4 (Sunteţi chiar trupul său,)

    refren (Refren:)

112 - 51 - Fii preamărit

    refren (Refren:)

    1 (//: Pentru pământul ce ne susţine, ://(3x))

    refren (Refren:)

    2 (//: Căci ne-ai dat viaţa spre a te lăuda, ://(3x))

    refren (Refren:)

    coda (//: Fii preamărit, o, Doamne, sfinte! :// (3x))

113 - 52 - 01.08 - Imn de slavă

    refren (Refren:)

    1 (Toți să tresalte de bucurie,)

    refren (Refren:)

    2 (El are grijă de orice făptură)

    refren (Refren:)

    3 (El își deschide mâna lui bună)

    refren (Refren:)

    4 (El ne iubește ca un părinte,)

    refren (Refren:)

    5 (Ca să-și arate marea-i iubire,)

    refren (Refren:)

    6 (El înzestrează cu a sa iubire)

    refren (Refren:)

114 - În casa Tatălui meu veșnic

    refren (Refren:)

    1 (Voința lui preasfântă din veci a hotărât)

    refren (Refren:)

    2 (Mă veți vedea odată pe cruce răstignit.)

    refren (Refren:)

    3 (Dar moartea voi învinge, măreț voi învia,)

    refren (Refren:)

    5 (Ca hrană pentru suflet, cu care veți trăi,)

    refren (Refren:)

    6 (Mă voi întoarce iarași și-atunci vă voi lua,)

    refren (Refren:)

115 - 54 - 26.06 - Mărire, mărire

    refren (Refren:)

    1 (Doamne, noi te lăudăm)

    refren (Refren:)

    2 (Tatăl care ne-a creat)

    refren (Refren:)

116 - 16 - 06.03 - Mărit să fii Părinte

    1 (Mărit să fii Părinte sfânt, slăvit de-ntreaga fire,)

    2 (Cuvântul ce ni l-ai trimis, în fața noastră este)

    3 (El om se face ca și noi, se naște din Maria)

    4 (Cristos, al lumii Salvator, din cer la noi coboară;)

    5 (Prin Cruce, raiul ne-a deschis și ne-a-mpăcat cu tine,)

    6 (Cristos a înviat din morți cu mare strălucire)

    7 (În locul său ni l-a trimis, însoțitor pe cale,)

    8 (Cu Duhul tău venit din cer, să ne-nsoțești întruna,)

117 - 68 - 18.15 - Slavă de-a pururi

    refren (Refren:)

    1 (Cerul şi pământul, cu însufleţire,)

    refren (Refren:)

    2 (Lui i se cuvine veşnică-nchinare,)

    refren (Refren:)

    3 (Universul cântă plin de bucurie:)

    refren (Refren:)

118 - 69 - 01.14 - Slavă iți cântă

    1 (Slavă îți cântă-n coruri cerul, Doamne,)

    2 (Slavă îți cântă-ntreaga fire, Doamne,)

    3 (Slavă șoptește și câmpia, Doamne,)

    4 (Slavă îți cântă ție omul, Doamne,)

    5 (Slavă îți cântă omenirea, Doamne,)

    6 (Slavă îți cântă tot creștinul, Doamne,)

    7 (Slavă îți cânt și eu acuma, Doamne,)

119 - 78 - 01.18 - Tot universul

    1 (Tot Universul, toată făptura sub soare,)

    2 (Domnul ni-i Tată, zilnic de noi se-ngrijește;)

    3 (Domnu-i puternic, brațul său pururi e tare,)

    4 (Domnul ne cheamă la el în marea-i iubire;)

    5 (Domnul ne-oferă veșnică, sfântă răsplată;)

120 - 19 - 18.18 - Sus în cer Domnului

    refren (Refren:)

    1 (Tată sfânt, creator preaputernic,)

    refren (Refren:)

    2 (O, Isuse, tu eşti Salvatorul,)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă şi ţie, Duhule Sfinte,)

    refren (Refren:)

121 - Te slăvesc, o, Doamne

    refren (Refren:)

    1 (Domnul n ostru e vrednic de mărire.)

    refren (Refren:)

    2 (Domnul nostru e plin de îndurare,)

    refren (Refren:)

    3 (Drept e Domnul pe căile lui sfinte,)

    refren (Refren:)

122 - 80 - 22.04 - Un cântec de mărire

    1 (Un cântec de mărire s-aude peste tot:)

    2 (Cântăm cu bucurie, Părintelui preasfânt;)

---- 2.2. Dumnezeu Fiul ----

123 - 83 - 02.01-Când mă trezesc în zorii zilei

    1 (Când mă trezesc în zorii zilei,)

    2 (Spre tine ochii mei se-ndreaptă,)

    3 (Îţi dau întreaga mea fiinţă,)

    4 (Nimic nu vreau să mă despartă)

    5 (Această zi şi-ntreaga-mi viaţă)

    6 (Sub paza-ţi binevoitoare)

    7 (Și-acum, te rog, binecuvântă)

124 - 84 - 02.02 - Când seara iarăși se coboară

    1 (Când seara iarăși se coboară,)

    2 (Şi azi, în zorii dimineții,)

    3 (De-aceea, caldă mulțumire)

    4 (Deplâng cu lacrimi de durere)

    5 (Și te mai rog să-i iei în pază)

    6 (Iar mie dă-mi spre ocrotire)

    7 (Și de voiești în astă noapte)

125 - Care alt păstor pe lume

    1 (Care alt păstor pe lume)

    2 (Care alt păstor pe lume)

    3 (Numai tu, Isuse bune,)

    4 (Numai tu, Isuse bune,)

126 - 85 - 02.05 - Cât sunt pe lume

    1 (Cât sunt pe lume, Isuse bune,)

    2 (Tu ești iubirea și fericirea)

    3 (Tu nu permite ca, prin ispite,)

    4 (Îmi ești putere și mângâiere)

    5 (Doar fapte bune să mă-ncunune,)

    6 (Plin de-ndurare, tu dă-mi iertare,)

127 - 381 - 02.08 - Eu te iubesc, Isuse bune

    1 (Eu te iubesc, Isuse bune,)

    2 (Şi dacă am o remușcare)

    3 (Eu alerg după păcate,)

    4 (Dar astăzi inima mea toată)

128 - Fii preamărit, Isuse sfânt

    1 (Fii preamărit, Isuse sfânt,)

    refren (Refren:)

    2 (Fii preamărit, Isuse sfânt!)

    refren (Refren:)

    3 (Fii preamărit, Isuse sfânt!)

    refren (Refren:)

129 - 377 - 24.16 - Ești Soare sfânt

    refren (Refren:)

    1 (Fă-ne într-una părtaşi de lumină,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu să ne dai zilnic a ta căldură,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu să reverşi din prisos har în inimi,)

    refren (Refren:)

    4 (Tu să hrăneşti cu-al tău Trup şi al tău Sânge)

    refren (Refren:)

    5 (Pe drumul vieţii ne fii călăuză)

    refren (Refren:)

    6 (Când șovăim sau Cel Rău ne atacă,)

    refren (Refren:)

    7 (Ne-am prăbuşi, Doamne, în întuneric,)

    refren (Refren:)

130 - 94 - 02.14 - Isuse, a mea viață

    1 (Isuse, a mea viață ești tu, blâd Mântuitor;)

    2 (Isuse, a mea cale ești tu către țelul meu;)

131 - 26.24 - Isuse Cristoase, păstor minunat

    refren (Refren:)

    1 (La pajiştea bogată ne-aduni cu mult avânt,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu ne oferi ca hrană al tău trup nepătat)

    refren (Refren:)

    3 (Hrăniţi cu a ta pâine, prin tine vieţuim;)

    refren (Refren:)

    4 (Tu speli al nostru suflet și-l faci din nou senin,)

    refren (Refren:)

    5 (Când lupii, dând năvală, să ne răpească vor,)

    refren (Refren:)

    6 (Și dacă-n drumul nostru am rătăcit cumva,)

    refren (Refren:)

132 - 100 - 59.13 - Isuse, veșnic călător

    1 (Isuse, veșnic călător,)

    2 (Nimic nu ceri tu nimănui)

    3 (Ai vrea din viaţa ta să-i dai,)

    4 (Tu, Regele iubirii-ai sta)

    5 (Eram copil când te-am văzut)

    6 (Dar lumea-mi spune să nu vin,)

    7 (De-atunci trecură ani șirag)

    8 (Târziu ți-am auzit din nou)

    9 (”O, lasă-n suflet să străbat)

    10 (Dar lumea-mi spune să te las)

    11 (Te-a, auzit mulți ani la rând)

    12 (Dar astăzi singur mă-nfior)

    13 (Mai vino iar, Isus, la noi,)

133 - 98 - 02.20 - Isuse, o, dulce Isuse

    1 (Isuse, o, dulce Isuse, cu lacrimi în ochi te adorăm)

    2 (Tu vezi că suntem în primejdii tu vezi că suntem în nevoi,)

    3 (Tu scoți un popor din țărână și-l tragi de la rău dacă vrea.)

    4 (Întoarce pierdutele nații întoarce întregul pământ)

    5 (Victorii și haruri nespuse Bisericii tale tu dă-i;)

134 - 99 - 02.16 - Isuse, tu ești calea noastră

    1 (Isuse, tu ești calea noastra:)

    2 (Isuse, tu ești Domnul nostru,)

    3 (Isuse, tu ești pâinea vie,)

    4 (Isuse, ești lumina lumii)

    5 (Isuse, tu ești fericirea,)

135 - 102 - 02.25 - O, Isuse, al tău nume

    1 (O, Isuse, al tău nume)

    refren (Refren:)

    2 (Al tău nume, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

    3 (Iar când în auz îmi sună,)

    refren (Refren:)

    4 (Lăudat în veci să fie)

    refren (Refren:)

    5 (Nume tainic pentru mine,)

    refren (Refren:)

    6 (O, Isuse, al tău nume)

    refren (Refren:)

136 - 407 - Tu ești viața noastră

    1 (Tu eşti viaţa noastră, alta nu avem;)

    2 (Cred în tine, Doamne, al Mariei fiu,)

    3 (Tu eşti forţa noastră, alta nu avem,)

    4 (Creator al lumii, ție ne-nchinăm.)

137 - Vino, Doamne, căci te aștept

    1 (Vino, Doamne, vino, Doamne,)

    refren (Refren:)

    2 (Vino, Doamne, vino, Doamne,)

    refren (Refren:)

    3 (Vino, Doamne, vino, Doamne,)

    refren (Refren:)

    4 (Vino, Doamne, vino, Doamne,)

    refren (Refren:)

---- 2.3. Dumnezeu Duhul Sfânt ----

138 - Duhule Sfânt, din cer, de sus

    refren (Refren:)

    1 (Ca lumina ce destramă)

    refren (Refren:)

    2 (Ca furtuna ce pe valuri)

    refren (Refren:)

    3 (Ca o apă din izvoare)

    refren (Refren:)

    4 (Ca o piatră întărită)

    refren (Refren:)

139 - 05.08 - Duhule Sfinte, lumină lină

    1 (Duhule Sfinte, lumină lină,)

    2 (Toți suspinăm și gemem sub patimi;)

    3 (Duhule Sfinte, lumină lină,)

140 - 152 - 05.13 - Vino, Duhule Preasfânt

    1 (Vino, Duhule preasfânt,)

    refren (Refren:)

    2 (Al săracilor părinte,)

    refren (Refren:)

    3 (Bunule mângâietor,)

    refren (Refren:)

    4 (Tu, în trudă, alinare,)

    refren (Refren:)

    5 (Peste cei ce ți se-nchină,)

    refren (Refren:)

    6 (Pentru-a omenirii vină,)

    refren (Refren:)

    7 (Spală ce e întinat,)

    refren (Refren:)

    8 (Moaie tot ce-i împietrit,)

    refren (Refren:)

    9 (Celor care te cinstesc)

    refren (Refren:)

    10 (Răsplătește-a lor iubire)

    refren (Refren:)

141 - 153 - 05.11 - Vino Duhule Sfinte

    refren (Refren:)

    1 (Tu eștiDuhul iubirii sfinte,)

    refren (Refren:)

    2 (Raza-ți sfântă, din cer venită,)

    refren (Refren:)

    3 (Unde tu ești primit cu-ardoare,)

    refren (Refren:)

    4 (Varsă-n noi ne-ncetat lumină,)

    refren (Refren:)

142 - 151 - 05.13 - Vino, Duhule Preasfânt

    1 (Vino, Duhule preasfânt,)

    2 (Mângâierea noastră ești,)

    3 (Luminează sufletul,)

    4 (Spală tot ce e-ntinat,)

    5 (Pe tot omul îl sfințești,)

---- 3. Preasfântul Trup și Sânge al lui Isus ----

143 - 494 - 49.10 - Azi îi cântă-ntreg poporul

    1 (Azi îi cântă-ntreg poporul)

    refren (Refren:)

    2 (Cât de mult să-i cânte firea)

    refren (Refren:)

    3 (Iată pâinea cea divină,)

    refren (Refren:)

    4 (Cu-al său trup el ne hrăneşte,)

    refren (Refren:)

    5 (Dă-ne să simțim, Isuse,)

    refren (Refren:)

144 - 514 - 33.17 - Pe Isus Mântuitorul

    1 (Pe Isus Mântuitorul, viaţa noastră şi păstorul,)

    2 (Azi creştinătatea cântă cea mai mare şi mai sfântă)

    3 (Inimile să tresalte în cântările înalte,)

    4 (Cina fără de pereche azi închide Legea veche;)

    5 (Ce-a făcut Isus la Cină, din porunca lui divină,)

    6 (Cum ne-nvaţă şi credinţa, chipul şi-a schimbat fiinţa;)

    7 (Pâinea, vinul țin ascunse lucruri mari şi nepătrunse,)

    8 (Cine se împărtăşeşte, pe Cristos întreg primeşte,)

    9 (Însă Taina cea măreaţă nu la toţi împarte viaţă,)

    10 (Deşi pâinea-n părţi se frânge, viaţa sfântă nu se stinge,)

    11 (Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească,)

    12 (Bun Păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne)

---- 4. Preasfânta Inimă a lui Isus ----

145 - 125 - 04.01 - Către inima cea sfânta

    1 (Către inima cea sfântă, a preabunului Isus,)

    refren (Refren:)

    2 (Sfintei inimi să se roage cei ce suferă din greu,)

    refren (Refren:)

    3 (Să alerge toți la Domnul în necazuri și în nevoi;)

    refren (Refren:)

    4 (Cei cu inima-ntristată pacea-adâncă vor găsi,)

    refren (Refren:)

146 - 130 - 04.07 - În rana coastei tale

    1 (În rana costei tale, Isuse, fă-mi un loc,)

    refren (Refren:)

    2 (În rana coastei tale vreau, Doamne, să pătrund.)

    refren (Refren:)

    3 (În rana coastei tale vreau raiul să-l găsesc)

    refren (Refren:)

    4 (În rana coastei tale vreau, Doamne, să rămân;)

    refren (Refren:)

147 - 04.08 - Inimă a lui Isus

    1 (Inimă a lui Isus,)

    refren (Refren:)

    2 (Eşti izvor dumnezeiesc,)

    refren (Refren:)

    3 (Cum furtuna-i potolit)

    refren (Refren:)

    4 (Inimă ce ne iubeşti,)

    refren (Refren:)

148 - 413 - 59.19 - Veniți la mine, toți cei osteniți

    1 (”Veniţi la mine, toţi cei osteniţi,)

    2 („Luaţi asupra voastră jugul meu)

    3 („Luaţi asupra voastră jugul meu)

149 - 133 - 04.15 - Tot mai aproape de inima ta

    1 (Tot mai aproape de inima ta,)

    2 (Fără-ncetare m-ascultă cel rău,)

    3 (Inima ta mi-e odihnă și vis,)

    4 (Numai la tine, Isuse, găsesc)

---- Litania Inimii lui Isus(I) ----

150 - 64.04 - Litania inimii lui Isus(I)

    1 (Celebrant: Doamne miluiește-ne! Cristoase, miluiește-ne! Doamne iluiește-ne!)

    2 (C: Inima lui Isus, Fiul Tatălui veșnic,)

    3 (Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului, *)

    4 (Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *)

    5 (Inima lui Isus, din a cărei plinătate am luat noi toţi, *)

    6 (Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre, *)

    7 (Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea, *)

    8 (Inima lui Isus, nădejdea celor ce mor în harul tău, *)

    9 (C: Isuse, cu Inima blândă şi smerită,)

---- Litania Inimii lui Isus(II) ----

151 - 64.04 - Litania inimii lui Isus(II)

    1 (Celebrant: Doamne miluiește-ne! Cristoase, miluiește-ne! Doamne iluiește-ne!)

    2 (C: Inima lui Isus, Fiul Tatălui veșnic,)

    3 (Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului, *)

    4 (Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *)

    5 (Inima lui Isus, din a cărei plinătate am luat noi toţi, *)

    6 (Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre, *)

    7 (Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea, *)

    8 (Inima lui Isus, nădejdea celor ce mor în harul tău, *)

    9 (C: Isuse, cu Inima blândă şi smerită,)

---- 5. Cristos, Regele Universului ----

152 - 122 - 03.14 - Ție Isuse, Rege blând

    1 (Ţie, Isuse, rege blând,)

    refren (Refren:)

    2 (Ești rege veșnic și preasfânt,)

    refren (Refren:)

    3 (Pe crucea sfântă înălțat,)

    refren (Refren:)

    4 (Pe tine vreau să te urmez,)

    refren (Refren:)

    5 (Tu singur ești speranța mea,)

    refren (Refren:)

153 - 116 - 03.12 - O, Isuse, rege-al păcii

    1 (O, Isuse, rege-al păcii,)

    refren (Refren:)

    2 (Omenirea-așteaptă pacea,)

    refren (Refren:)

    3 (Fă ca toți să te adore,)

    refren (Refren:)

154 - 111 - 03.02 - Isuse blând, Isuse-al meu

    1 (Isuse blând, Isuse-al meu, cel mai puternic rege;)

    2 (Eu ţie inima-mi deschid, ca focu-ţi s-o cuprindă;)

    3 (La tronul tău îngenunchez și te implor cu lacrimi,)

    4 (Isuse blând, ca tine vreau să-naintez în bine,)

---- SACRAMENTE ȘI SACRAMENTALII ----

---- 1. Botezul ----

155 - 30.05 - Să ne bucurăm cu toții

    refren (Refren:)

    1 (După ce-am venit pe lume,)

    refren (Refren:)

    2 (E o naştere sublimă:)

    refren (Refren:)

    3 (Prima naştere ne-aduce)

    refren (Refren:)

    4 (La Botez e şters păcatul,)

    refren (Refren:)

156 - 984 - 30.02 - Creștin sunt din leagăn

    1 (Creștin sunt din leagăn și țin cu tărie)

    refren (Refren:)

    2 (Creștin sunt și-ntreg adevărul credinței,)

    refren (Refren:)

    3 (Creștin sunt și cred în Biserica sfântă,)

    refren (Refren:)

    4 (Creștin sunt și văd în episcopi și preoți)

    refren (Refren:)

    5 (Creștin sunt și șapte sunt Tainele sfinte)

    refren (Refren:)

    6 (Creștin sunt și crucea e semnul izbânzii:)

    refren (Refren:)

    7 (Creştin sunt şi vreau cu iubire fiiască)

    refren (Refren:)

---- 2. Mirul ----

157 - 137 - 05.01 - Când în mine este Duhul Sfânt

    1 (//: Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David; ://(bis))

    2 (//: Când în mine este Duhul Sfânt, te laud ca David, ://(bis))

    3 (//: Când în mine este Duhul Sfânt, mă rog ca și David, ://(bis))

    4 (//: Când în mine este Duhul Sfânt, eu cânt ca și David, ://(bis))

    5 (//: Când în mine este Duhul Sfânt, mă-ncred ca și David, ://(bis))

158 - 141 - 59.04 - Dă-mi, o, Doamne

    1 (Dă-mi, o, Doamne, haru-nţelepciunii,)

    refren (Refren:)

    2 (Înţelegerea, tu, dă-mi, o, Doamne,)

    refren (Refren:)

    3 (Când mă aflu greu în îndoială,)

    refren (Refren:)

    4 (Dă-mi, o, Doamne, și putere-n luptă,)

    refren (Refren:)

    5 (Dă-mi, preabune, harul cunoștinței,)

    refren (Refren:)

    6 (Dă-mi evlavie mai mare, Doamne,)

    refren (Refren:)

    7 (Teamă sfântă dă-mi, te rog, o, Doamne,)

    refren (Refren:)

159 - Duhule Sfânt, vino la noi

    refren (Refren:)

    1 (Tu ești Duhul iubirii)

    refren (Refren:)

    2 (Când vii la noi, ne înnoim,)

    refren (Refren:)

    3 (Varsă lumină, dă-ne-ajutor)

    refren (Refren:)

160 - Duhule Sfânt, vino din cer

    refren (Refren:)

    1 (Vino cu-al tău har în noi, Duh Preasfinte Dumnezeu,)

    refren (Refren:)

    2 (Vino, Duh adevărat, tu, ce ești mângâietor,)

    refren (Refren:)

    3 (Vino cu lumina ta din înaltul cerului,)

    refren (Refren:)

---- 3. Euharistia ----

---- 3.1. Sfânta Liturghie ----

---- 3.1.1. Cântece de început ----

161 - 157 - 16.01 - Astăzi este sărbătoare

    1 (Astăzi este sărbătoare, ziua Sfântă.)

    2 (Ca o singură familie unită,)

    3 (Însuşi Domnul ne vorbeşte cu iubire,)

    4 (Pâinea vieţii pe altar ni se oferă,)

162 - Am venit în casa ta

    refren (Refren:)

    1 (Doamne, tu mi-ai dat viaţă și sănătate)

    refren (Refren:)

    2 (Mâna ta mă conduce, tu de primejdii)

    refren (Refren:)

163 - 158 - 16.03 - Câtă dragoste ai, Doamne

    1 (Câtă dragoste ai, Doamne,)

    2 (Doamne, marea ta iubire)

    3 (Iar acum, când ne dai harul)

164 - Astăzi, la Sfânta Liturghie

    1 (Astăzi, la Sfânta Liturghie,)

    2 (Vrem ca să fim toți împreună,)

    3 (Domnul Isus Cristos e Capul)

    4 (Dacă-n Cristos noi vom rămâne,)

    5 (Tatălui sfânt dăm închinare,)

165 - 32 - 16.02 - Cerescule Părinte

    1 (Cerescule Părinte, în spirit de credinţă,)

    2 (Tu eşti preabunul Tată şi-n veşnică mărire)

166 - 16.05 - Cu bucurie venim

    1 (Cu bucurie, venim la Liturghie,)

    2 (Să recunoaştem vinovăţia noastră)

    3 (Tu, Doamne, dă-ne prin harurile tale)

167 - 160 - Domnul ne cheamă

    refren (Refren:)

    1 (Uită de toate, las' orice grijă,)

    refren (Refren:)

    2 (Ca şi în iesle, ca şi pe cruce,)

    refren (Refren:)

    3 (El ne vorbește, ne-ncurajează)

    refren (Refren:)

168 - 162 - 16.04 - E zi de sărbătoare

    1 (E zi de sărbătoare, e ziua Domnului;)

    refren (Refren:)

    2 (Cântăm cu-nsufleţire preabunului Isus,)

    refren (Refren:)

    3 (Noi credem, Doamne-n tine, al lumii creator,)

    refren (Refren:)

169 - 164 - 16.06 - Iată-ne, Doamne

    refren (Refren:)

    1 (I - Strofele se recită - )

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, tu vrei binele tuturor;)

    refren (Refren:)

    3 (Te rugăm, Doamne, să reverși harul tău)

    refren (Refren:)

170 - 167 - 16.07 - În fața ta, Doamne

    1 (În faţa ta, Doamne, ne adunăm,)

    2 (Când plini de păcate îngenunchem,)

171 - 168 - 27.01 - La al tău altar

    refren (Refren:)

    1 (Doamne, știi cum e inima mea,)

    refren (Refren:)

    2 (Peste toate eşti veşnic stăpân,)

    refren (Refren:)

    3 (Dăruieşte-mi mereu harul tău,)

    refren (Refren:)

172 - 170 - 16.10 - La Sfânta Liturghie

    refren (Refren:)

    1 (Uniţi cu mântuitorul)

    refren (Refren:)

    2 (Prin jertfa sfintei Liturghii,)

    refren (Refren:)

    3 (Prin Cristos, Mielul jertfit,)

    refren (Refren:)

    4 (Unindu-ne cu Cristos, la sfânta Liturghie,)

    refren (Refren:)

173 - 171 - 16.11 - Lumea-ntreagă să se înfrățească

    1 (Lumea-ntreagă să se înfrăţească)

    2 (Dă-ne, Doamne, pace şi iertare,)

174 - 57 - Să mergem cu toții

    refren (Refren:)

    1 (Veniți să-l preamărim pe cel ce ne-ocroteşte;)

    refren (Refren:)

    2 (În mâna lui e totul: pământ, şi cer, şi mare;)

    refren (Refren:)

    3 (Veniţi să-l adorăm, căci Domnul ne vorbește.)

    refren (Refren:)

    4 (Primiți cuvântul său, cuvântul său e viaţă,)

    refren (Refren:)

175 - 26.02 - O, Doamne acum

    refren (Refren:)

    1 (Din inimile noastre)

    refren (Refren:)

    2 (Cu-adâncă umilinţă)

    refren (Refren:)

    3 (Ajută-ne, Părinte,)

    refren (Refren:)

    4 (Păstrând mereu credinţa,)

    refren (Refren:)

176 - 173 - 26.01 - Spre tine, Doamne

    refren (Refren:)

    1 (Eşti Tatăl nostru iubitor,)

    refren (Refren:)

    2 (Noi vrem să fim copii tăi,)

    refren (Refren:)

    3 (Ajută-ne să fim mereu,)

    refren (Refren:)

177 - 174 - Sufletul meu te dorește

    1 (Sufletul meu te dorește, Stăpâne,)

    2 (Vin şi eu azi la altarul, tău, Doamne,)

    3 (Tot ce rămâne în mine-i speranţa)

178 - 79 - 59.16 - Toți într-un glas

    1 (Toți într-un glas te lăudăm, o, Doamne sfânt și mare!)

    2 (Ți-l oferim ca sfânt prinos de caldă mulțumire)

    3 (Noi moartea lui o vom cinsti vestind a sa-nviere;)

179 - 178 - 16.19 - Venim, Ceresc Părinte

    1 (Venim, Ceresc Părinte, la sfântul tău altar,)

    2 (Prin sfânta Liturghie, noi, Doamne-ţi mulţumim,)

180 - 180 - Veniți cu toți

    refren (Refren:)

    1 (O, pământule, aclamă-l pe Domnul!)

    refren (Refren:)

    2 (Cântați Domnului cântare nouă,)

    refren (Refren:)

    3 (Vestiți din zi în zi mântuirea lui,)

    refren (Refren:)

    4 (Să se veselească cerurile,)

    refren (Refren:)

181 - 181 - 16.20 - Veniți, frați creștini

    1 (Veniţi, fraţi creştini, cu iubire,)

    refren (Refren:)

    2 (Prin jertfa cea mare şi sfântă,)

    refren (Refren:)

    3 (Credința, speranța, iubirea)

    refren (Refren:)

---- 3.1.2. Actul penitențial ----

182 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

183 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

184 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

185 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

186 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

187 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

188 - Doamne, miluiește-ne.

    1 (Doamne, miluieşte-ne,)

189 - 213 - Tu, care ai fost trimis

    1 (Tu, care-ai fost trimis de Tatăl ceresc)

    2 (Tu, care ai venit să chemi pe cei păcătoși,)

    3 (Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocești pentru noi,)

190 - Doamne, ai milă de noi.

    1 (Doamne, ai milă de noi. Căci am păcătuit împotriva ta.)

191 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, eleison, eleison.)

192 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, eleison,)

193 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, Kyrie, eleison,)

194 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.)

195 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison.)

196 - Kyrie (Kyrie, Kyrie, eleison.)

197 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, Kyrie, eleison,)

198 - Kyrie eleison.

    1 (Kyrie, Kyrie, eleison,)

---- Ritualul Stropirii ----

199 - 189 - 08.06 - Doamne, știu că-s vinovat

    refren (Refren:)

    1 (Prin baia sfântului Botez, tu m-ai renăscut la viaţa cea nouă a copiiilor tăi,)

    refren (Refren:)

    2 (Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat,)

    refren (Refren:)

    3 (Am păcătuit înaintea cerului şi înaintea ta,)

    refren (Refren:)

    4 (Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,)

    refren (Refren:)

200 - 192 - Stropește-mă, Doamne

    refren (Refren:)

    1 (Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate.)

    refren (Refren:)

    2 (Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, precum era la început, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.)

    refren (Refren:)

---- Ritualul stropirii în timpul Paștelui ----

201 - 187 - 08.13 - Am văzut apă

    refren (Refren:)

    1 (Unul dintre ostaşi a străpuns coasta lui Isus)

    refren (Refren:)

    2 (Aşa s-a împlinit Scriptura despre Mielul pascal:)

    refren (Refren:)

    3 (Și-n alt loc Scriptura zice:)

    refren (Refren:)

    4 (Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,)

    refren (Refren:)

202 - 190 - 08.10 - Eu am văzut apa cea vie

    refren (Refren:)

    1 (Lăudaţi pe Domnul, pentru că este bun,)

    refren (Refren:)

    2 (Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh.)

    refren (Refren:)

---- 3.1.3. Mărire ----

203 - 224 - Gloria

    refren (Refren:)

    1 (Mărire în cer lui Dummnezeu)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Fiindcă tu singur eşti sfânt, tu singur Domn,)

    refren (Refren:)

204 - Gloria

    refren (Refren:)

    1 (Si pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.)

    refren (Refren:)

205 - Gloria

    refren (Refren:)

    1 (Si pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.)

    refren (Refren:)

206 - Gloria

    refren (Refren:)

    1 (Si pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.)

    refren (Refren:)

207 - Gloria

    refren (Refren:)

    1 (Si pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.)

    refren (Refren:)

---- 3.1.4. Psalmul responsorial ----

208 - Ave, Maria

    refren (Refren:)

    1 (Fiice de regi sunt în preajma ta,)

    refren (Refren:)

    2 (Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea,)

    refren (Refren:)

209 - 360 - Când Domnul e cu noi

    refren (Refren:)

    1 (N-ar putea să ne despartă)

    refren (Refren:)

    2 (Dacă Tatăl nu l-a cruţat)

    refren (Refren:)

    3 (Acum, la dreapta Tatălui,)

    refren (Refren:)

210 - Cântați Domnului

    refren (Refren:)

    1 (Cântați Domnului un cântec nou,)

    refren (Refren:)

    2 (Cântați Domnului, binecuvântați numele lui!)

    refren (Refren:)

    3 (Vestiți printre neamuri slava lui,)

    refren (Refren:)

    4 (Căci Domnul este mare și vrednic de toată lauda,)

    refren (Refren:)

211 - Cânt aleluia Domnului

    1 (Cânt aleluia Domnului!)

212 - Cred că voi vedea

    refren (Refren:)

    1 (Domnul este lumina și mântuirea mea,)

    refren (Refren:)

213 - 240 - Domnul e păstorul meu - Ps 22 -

    refren (Refren:)

    1 (El mă paşte în păşuni verzi,)

    refren (Refren:)

214 - Laudate Dominum

    1 (Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes. Aleluia!)

215 - Făptura-ntreagă

    refren (Refren:)

    1 (Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu)

    refren (Refren:)

    2 (Ziua încredințează zilei mesajul,)

    refren (Refren:)

    3 (Nu e vorbire, nu sunt cuvinte)

    refren (Refren:)

    4 (Legea Domnului este desăvârșită,)

    refren (Refren:)

216 - 241 - Lumina mea este Domnul

    refren (Refren:)

    1 (Domnul este lumina și mântuirea mea,)

    refren (Refren:)

217 - 245 - Sufletul meu e însetat - Ps 62 -

    refren (Refren:)

    1 (Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu,)

    refren (Refren:)

218 - Trimite, Doamne, Duhul Tău

    refren (Refren:)

    1 (Voi cânta Domnului în viața mea,)

    refren (Refren:)

219 - 247 - Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire - Ps 15 -

    refren (Refren:)

    1 (”Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru căci îmi caut refugiu în tine.”)

    refren (Refren:)

    2 (Domnul este partea mea de moştenire)

    refren (Refren:)

    3 (Il am mereu în faţa ochilor pe Domnul,)

    refren (Refren:)

    4 (”Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii,)

    refren (Refren:)

220 - 248 - Voi cânta totdeauna

    refren (Refren:)

    1 (Te voi lăuda, Dumnezeule, împăratul meu)

    refren (Refren:)

221 - 420 - Voi schimba

    refren (Refren:)

    1 (Vă voi scoate dintre neamuri,)

    refren (Refren:)

    2 (Eu vă voi elibera)

    refren (Refren:)

    3 (În ţara ce v-am dat-o,)

    refren (Refren:)

---- 3.1.5. Aclamații la evanghelie ----

222 - Glorie, glorie lui Dumnezeu!

    canon (Canon:)

223 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

224 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

225 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

226 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia!)

    versetul (Versetul:)

227 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

228 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

229 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

230 - Aleluia

    1 (Alelu', alelu', alelu', aleluia, aleluia!)

    versetul (Versetul:)

231 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

232 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

233 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

234 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

235 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, lăudați-l pe Domnul,)

    versetul (Versetul:)

236 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

237 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

238 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

239 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

240 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

241 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

242 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

243 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

244 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

245 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

246 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia,)

    versetul (Versetul:)

247 - Aleluia

    1 (Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.)

    versetul (Versetul:)

248 - Laudă

    1 (Laudă ție, Cristoase, Regele măririi veșnice.)

249 - Laudă

    1 (Laudă și cinste, Isuse Cristoase!)

250 - Laudă

    1 (Laudă ție, Cristoase, Regele gloriei!)

    versetul (Versetul:)

251 - Laudă

    1 (Laudă ție, Cristoase, Regele măririi veșnice!)

    versetul (Versetul:)

---- 3.1.6. Crezul ----

252 - Cred

    refren (Refren:)

    1 ( - textul se recită - )

    2 (Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul)

    refren (Refren:)

    3 (Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină,)

    refren (Refren:)

    4 (Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire,)

    refren (Refren:)

    5 (S-a răstignit pentru noi, sub Ponţiu Pilat, a pătimit)

    refren (Refren:)

    6 (Şi iarăşi va veni cu mărire, să judece pe cei vii şi pe cei morţi,)

    refren (Refren:)

    7 (Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă Dătătorul, care)

    refren (Refren:)

    8 (Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică,)

    refren (Refren:)

253 - Noi credem

    refren (Refren:)

    1 (Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,)

    refren (Refren:)

    2 (Cred în Isus Cristos, Fiul său unic,)

    3 (A pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a-ngropat;)

    4 (Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,)

    refren (Refren:)

    5 (Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică,)

    refren (Refren:)

    6 (Aceasta este credința noastră,)

    refren (Refren:)

---- 3.1.7. Rugăciunea credincioșilor ----

254 - Te rugăm

    melodia 1 (Versetul: Ca să binevoiești a ne feri de rău,)

255 - Te rugăm

    melodia 2 (Versetul: Ca să binevoiești a ne feri de rău,)

256 - Te rugăm

    melodia 3 - intenția 1,2,3 (Versetul: Domnului să ne rugăm,)

---- 3.1.8. Prezentarea darurilor ----

257 - 269 - Binecuvântat ești, Doamne

    1 (Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule,)

    refren (Refren:)

    2 (Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule,)

    refren (Refren:)

258 - 272 - 27.11 - Cu slujitorii tăi

    1 (Cu slujitorii tăi, o, Doamne,)

    2 (Noi te rugăm, ceresc Părinte,)

259 - 270 - 21.01 - Ceresc Părinte-ți oferim

    1 (Ceresc Părinte-ţi oferim,)

    2 (Cu-aceste daruri de pe-altar,)

260 - 271 - Cu mâinile deschise

    refren (Refren:)

    1 (Doamne, păstrează-mi inima curată,)

    refren (Refren:)

    2 (Sunt o scânteie din lumina ta,)

    refren (Refren:)

    3 (Vreau să dau lumii din iubirea ta,)

    refren (Refren:)

261 - 274 - Dacă-n viață

    refren (Refren:)

    1 (Ajută-ne, Doamne, ca viaţa nostră)

    refren (Refren:)

    2 (Pâinea şi vinul pe altar prezentate)

    refren (Refren:)

    3 (Sfinţeşte, Doamne, aceste umile daruri)

    refren (Refren:)

    4 (La sfânta jertfă să te întâlnim pe tine,)

    refren (Refren:)

262 - 276 - 21.18 - Doamne sfinte, îţi mulţumim

    1 (Doamne sfinte, îţi mulţumim)

    2 (Doamne sfinte, îţi multumim)

    3 (Doamne sfinte, îţi multumim)

    4 (Doamne Sfinte, îţi multumim)

263 - 275 - 21.07 - Doamne, după cum Maria

    1 (Doamne, după cum Maria, cea mai sfântă-ntre femei,)

    2 (Pentru mântuirea noastră, Fiul tău s-a întrupat,)

    3 (Prin puterea sa divină, Fiul tău va transforma)

264 - 278 - 26.11 - Doamne, îți oferim

    1 (Doamne, îți oferim pâinea,)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, îți oferim vinul,)

    refren (Refren:)

    3 (Doamne, îți oferim viaţa,)

    refren (Refren:)

    4 (Doamne, îți oferim munca,)

    refren (Refren:)

265 - 279 - 21.09 - Îți aducem cu recunoștință

    1 (Îți aducem cu recunoștință,)

    2 (Oferind potirul mântuirii)

266 - Noi punem astăzi

    1 (Noi punem astăzi, Doamne, pe-altarul tău divin,)

    2 (Aducem cu credință și viața noastră-n dar)

267 - 280 - 21.08 - O, Doamne, al nostru Părinte

    refren (Refren:)

    1 (Cu rodul de struguri şi grâne,)

    refren (Refren:)

    2 (Uniţi într-un gând cu iubire,)

    refren (Refren:)

268 - Oferim al nostru dar

    1 (Oferim al nostru dar, vin și pâine, pe altar,)

    2 (Rodul muncii transformat e izvor de har bogat.)

269 - 283 - 21.11 - Părinte sfânt din ceruri

    1 (Părinte sfânt din ceruri,)

    2 (Transformă-ne ofranda)

    3 (Nespusa-ţi îndurare,)

270 - 282 - 21.10 - Părinte preaslăvit

    1 (Părinte preaslăvit din cer,)

    2 (Ai tăi suntem, ai tăi vom fi,)

271 - 285 - Primește, Doamne, aceste daruri

    1 (Primeşte, Doamne-aceste daruri,)

    refren (Refren:)

    2 (Și vin și pâine-aducem pe-altar,)

    refren (Refren:)

    3 (Primeşte, Doamne, jertfele noastre,)

    refren (Refren:)

272 - 286 - 21.12 - Primește, Doamne, pâinea

    1 (Primeşte, Doamne, pâinea, rod al pământului,)

    2 (Prin jertfa-aceasta sfântă, noi, Doamne-ţi mulţumim.)

273 - 287 - 21.14 - Rodul muncii noastre

    1 (Rodul muncii noastre punem pe altar,)

    2 (Totodată, Doamne, noi îţi oferim)

274 - 288 - 21.15 - Să ajungă, bun Părinte

    1 (Să ajungă, bun părinte,)

    2 (Tu, o, Doamne, îmi dai viaţă)

275 - 289 - Din pământul scăldat în soare

    1 (Din pământul scăldat în soare,)

    2 (Pe coline scăldate de ploaie)

    3 (Prezentăm, Tată sfânt, cu iubire,)

276 - 291 - 21.17 - Ți-aducem, o, Doamne

    1 (Ți-aducem, o, Doamne, cu inimi smerite,)

    2 (Prin jertfa cea sfântă şi dumnezeiască,)

277 - 292 - 27.12 - Voi, tineri buni, cucernici

    1 (Voi, tineri buni, cucernici,)

    refren (Refren:)

    2 (Necaz şi voie bună,)

    refren (Refren:)

---- 3.1.9. Sfânt ----

278 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot!)

279 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, Domnul Sabaot.)

280 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot!)

281 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor cerești!)

282 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.)

283 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.)

284 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot!)

285 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot.)

286 - Sfânt

    1 (Sfânt e Domnul Sabaot, e Domnul Sabaot.)

287 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.)

288 - Sfânt

    1 (Sfânt e Domnul, sfânt e Domnul Dumnezeul Sabaot, sfânt Domnul Sabaot!)

289 - Sfânt

    1 (Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul,)

290 - Sfânt

    1 (Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.)

---- 3.1.10. Misterul credinței ----

291 - Misterul credinței

    1 (Pr.:)

292 - Misterul credinței

    1 (V:)

293 - Misterul credinței

    1 (Pr.:)

294 - Misterul credinței

    1 (Pr.:)

295 - Misterul credinței

    1 (Pr.:)

---- 3.1.11. Tatăl nostru ----

296 - Tatăl nostru

    1 (Pr.:)

    2 (Toți:)

    3 (Vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.)

    4 (Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,)

    5 (Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău.)

297 - Tatăl nostru

    1 (Pr.:)

    2 (Toți:)

    3 (Vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.)

    4 (Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,)

    5 (Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău.)

---- 3.1.12. Mielul lui Dumnezeu ----

298 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

299 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

300 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

301 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

302 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

303 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

304 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

305 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

306 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

307 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

308 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

309 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

310 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

311 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

312 - Mielul lui Dumnezeu

    1 (//: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

---- 3.1.13. Împărtășanie ----

313 - 365 - 27.20 - Cu credință și iubire

    refren (Refren:)

    1 (Eşti lumină pentru-ntreaga lume,)

    refren (Refren:)

    2 (Pentru noi, tu eşti viaţa şi-adevărul,)

    refren (Refren:)

    3 (Eşti păstorul bun, ce ţi-ai dat viaţa)

    refren (Refren:)

    4 (Tu eşti pâinea din cer coborâtă,)

    refren (Refren:)

    5 (Vrem să fim uniţi cu tine pururi,)

    refren (Refren:)

314 - 355 - 27.19 - Așa cum cerbul

    refren (Refren:)

    1 (Eu sunt pâinea din cer coborâtă,)

    refren (Refren:)

    2 (Eu sunt viaţa şi calea cea dreaptă,)

    refren (Refren:)

    3 (Sunt a lumii lumină curată,)

    refren (Refren:)

    4 (Eu sunt viţa cea plină de viaţă,)

    refren (Refren:)

    5 (Sunt al vostru păstor plin de grijă,)

    refren (Refren:)

315 - 364 - 24.07 - Creștini, să ne dăm mâna

    refren (Refren:)

    1 (Ne este dat-o pâine, de-acelaşi bun Părinte;)

    refren (Refren:)

    2 (Pe voi, copii, vă cheamă, Cristos Mântuitorul)

    refren (Refren:)

    3 (Voi, tineri plini de viaţă, alegeţi calea dreaptă,)

    refren (Refren:)

    4 (Când patimile-ncearcă din noi să risipească)

    refren (Refren:)

    5 (În valea suferinţei, lipsiţi de mângâiere,)

    refren (Refren:)

316 - 376 - 27.21 - Domnul ne spune

    1 (Domnul ne spune: Sunt viaţa voastră;)

    refren (Refren:)

    2 (Eu sunt portiţa: cel care intră)

    refren (Refren:)

    3 (Eu sunt lumina cea fără pată,)

    refren (Refren:)

    4 (Trupu-mi e mană din cer venită,)

    refren (Refren:)

    5 (Credeţi în mine, Mântuitorul;)

    refren (Refren:)

317 - 392 - Dumnezeu cel necuprins

    1 (Dumnezeu cel necuprins se-ascunde)

    refren (Refren:)

    2 (Tu umpli omul cu-al tău necuprins,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu ne-ai creat în marea ta iubire)

    refren (Refren:)

318 - 379 - 24.17 - Eu, Doamne, nu sunt vrednic

    1 (Eu, Doamne, nu sunt vrednic să vii în casa mea,)

    2 (Deşi mă simt nevrednic la masa ta să vin,)

319 - 380 - 24.19 - Eu, Dumnezeul vostru

    1 (Eu, Dumnezeul vostru,)

    refren (Refren:)

    2 (V-aştept cu nerăbdare)

    refren (Refren:)

    3 (Eu sunt în Taina sfântă)

    refren (Refren:)

    4 (Doar eu sunt pâinea vieţii)

    refren (Refren:)

    5 (Eu sunt al vostru frate,)

    refren (Refren:)

    6 (O dragoste mai mare)

    refren (Refren:)

    7 (Aceeaşi pâine sfântă)

    refren (Refren:)

    8 (Vă dau poruncă vouă:)

    refren (Refren:)

    9 (Un singur trup cu mine)

    refren (Refren:)

320 - 382 - 24.20 - Gustați și vedeți

    refren (Refren:)

    1 (Isus este Dumnezeul nostru,)

    refren (Refren:)

    2 (El este izvor de bucurie veşnică,)

    refren (Refren:)

    3 (Domnul îmbracă Soarele în strălucire)

    refren (Refren:)

    4 (El oferă privirilor noastre frumuseţile naturii,)

    refren (Refren:)

    5 (Copleşiţi de zgomotul şi de zarva lumii,)

    refren (Refren:)

    6 (Isus este alături de cei care se simt părăsiţi,)

    refren (Refren:)

    7 (Isus este fratele tuturor,)

    refren (Refren:)

321 - 92 - 02.21 - Isus Mântuitorul

    1 (Isus Mântuitorul)

    refren (Refren:)

    2 (Să te primesc, Isuse,)

    refren (Refren:)

    3 (Când îmi aduc aminte)

    refren (Refren:)

    4 (Cum m-ai iubit pe mine,)

    refren (Refren:)

    5 (Preabunule Isuse,)

    refren (Refren:)

322 - 384 - 24.24 - Isuse blând, o, Miel plăpând

    1 (Isuse blând, o, Miel plăpând,)

    2 (Tu, vina mea, prin crucea ta,)

    3 (Tu te cobori de-atâtea ori,)

323 - Isuse, tu ești pâinea

    1 (Isuse, tu ești pâinea,)

    2 (La Cina cea de Taină,)

    3 (”Să beți din al meu sânge,)

    4 (Cristos e pâinea vieții,)

    5 (Cel care-și poartă crucea,)

    6 (Să-i fie slavă Celui)

324 - 385 - 24.23 - Isuse, Domnul meu

    1 (Isuse, Domnul meu,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu ești cerescul dar)

    refren (Refren:)

    3 (Căzut-am în păcat,)

    refren (Refren:)

    4 (Păcatul îl urăsc,)

    refren (Refren:)

325 - 387 - 24.28 - Isuse, Miel dumnezeiesc

    1 (Isuse, Miel dumnezeiesc,)

    2 (Dar cine eşti și ce sunt eu,)

    3 (Isuse, cât te-am supărat)

    4 (Dar vino, nu întârzia)

    5 (Sunt slab, tu să mă întăreşti;)

    6 (Isuse, Domnul meu preablând,)

326 - 388 - 27.22 - Isuse, tu dorești nespus

    1 (Isuse, tu doreşti nespus)

    refren (Refren:)

    2 (Tu, Doamne, vrei aşa de mult)

    refren (Refren:)

    3 (Isuse bune, te rugăm,)

    refren (Refren:)

327 - 435 - 24.37 - O, Domnul meu

    1 (O, Domnul meu, la masa-ți sfântă,)

    2 (Cum să răspund l-a ta iubire?)

    3 (Însufleţit de-a mea credinţă,)

    4 (De vreau să Fiu al tău discipol,)

328 - 277 - 24.31 - Îți mulțumim, ceresc Părinte

    1 (Îţi mulțumim, ceresc Părinte,)

    refren (Refren:)

    2 (Îţi mulţumim, ceresc Părinte,)

    refren (Refren:)

    3 (După cum această unică pâine de pe altar,)

    refren (Refren:)

    4 (Părinte ceresc, noi care ne-am împărtăşit,)

    refren (Refren:)

    5 (Ferește, Doamne, Biserica ta de orice rău,)

    refren (Refren:)

    6 (Să învingă harul! Piară răutatea lumii!)

    refren (Refren:)

329-1 - 391 - 24.40.1 - Scumpul meu Mântuitor

    1 (Scumpul meu mântuitor,)

    2 (Mielule dumnezeiesc,)

    3 (Însă vrednic eu nu sunt)

    4 (Vino, blând Mântuitor,)

329-2 - 391 - 24.40.2 - După împărtășanie

    1 (O Isuse, Domnul meu,)

    2 (Totdeauna fii slăvit)

    3 (Dă-mi, Isuse, harul tău,)

    4 (Îţi mai fac azi rugi fierbinţi)

330 - Trupul tău, Isse bune

    1 (Trupul tău, Isse bune,)

    2 (Căci mâncare-i a ta carne,)

    3 (Cine trupul ți-l mănâncă)

    4 (Fericire ca aceasta)

331 - 404 - Te așteptăm, Isuse

    1 (Te aşteptăm, Isuse, să vindeci inima noastră,)

    refren (Refren:)

    2 (Te aşteptăm, Isuse, tu eşti păstorul nostru,)

    refren (Refren:)

332 - 1016 - Tu, Doamne, ne dai trupul

    1 (Tu, Doamne, ne dai trupul și sângele tău sfânt,)

    2 (Cu turpul tău, o, Doamne, cobori pe acest altar,)

    3 (Iubindu-ne, o, Doamne, tu ne-ai eliberat)

    4 (Tu ne arăți și calea pe care s-o urmăm,)

333 - 410 - 24.49 - Veniți la masa sfântă

    1 (Veniţi la masa sfântă,)

    refren (Refren:)

    2 (Dorind să vă-ntărească)

    refren (Refren:)

    3 (De multe griji în viaţă)

    refren (Refren:)

    4 (Lăsaţi acasă toate,)

    refren (Refren:)

    5 (Cu el povara-i dulce)

    refren (Refren:)

    6 (Isus vă aminteşte)

    refren (Refren:)

    7 (Cristos e garanţia)

    refren (Refren:)

334 - 415 - 24.51 - Vino, Isuse blând, Om-Dumnezeu

    1 (Vino, Isuse blând, om - Dumnezeu;)

    refren (Refren:)

    2 (Cred că pe-acest altar de faţă eşti,)

    refren (Refren:)

    3 (Vino, fii hrana mea cu trupul tău,)

    refren (Refren:)

    4 (Tu eşti prieten bun şi devotat,)

    refren (Refren:)

335 - 416 - 24.52 - Vino, Isuse, în inima mea

    1 (Vino, Isuse, în inima mea,)

    2 (Cred că eşti, Doamne, pe sfântul altar,)

    3 (Doamne, pe tine vreau să te primesc,)

    4 (Doamne, te rog să mă învredniceşti)

    5 (Doamne, şi-n ceasul din urmă să vii,)

---- 3.1.14. După Împărtășanie ----

336 - 427 - 24.05 - Cum să-ți mulțumesc, Isuse

    1 (Cum să-ţi mulţumesc, Isuse,)

    2 (Cum să-ţi mulţumesc, Isuse,)

    3 (Cum să-ţi mulţumesc, Isuse,)

337 - 366 - Cum să-ți mulțumesc

    refren (Refren:)

    1 (Tu eşti Domnul meu, tu, cel căutat;)

    refren (Refren:)

    2 (Oricând te-am chemat, când te-am aşteptat,)

    refren (Refren:)

    3 (Când te-am căutat, te-ai lăsat găsit.)

    refren (Refren:)

338 - 431 - Doamne, rămâi mereu cu noi

    refren (Refren:)

    1 (În lume sunt primejdii ce pândesc,)

    refren (Refren:)

    2 (În cel sărac și-n omul suferind,)

    refren (Refren:)

    3 (În încercări și-n cumpănă de-oi fi,)

    refren (Refren:)

339 - 430 - 24.11 - Doamne, în iubirea ta

    1 (Doamne, în iubirea ta,)

    2 (Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc)

    3 (Tu îmi vii în ajutor,)

    4 (În primejdii de păcat,)

    5 (O, Isuse, preaiubit,)

340 - 434 - 24.34 - Îi aduc azi mulțumire

    1 (Îi aduc azi mulţumire)

    2 (Preamărit să fii, Isuse,)

    3 (Îţi voi face bucurie,)

    4 (Am de înfruntat ispite,)

341 - 433 - 24.22 - Isuse-al meu, rămâi cu mine

    1 (//: Isuse-al meu, rămâi cu mine, ://(bis))

    2 (//: Isuse-al meu, rămâi cu mine, ://(bis))

    3 (//: Isuse-al meu, rămâi cu mine, ://(bis))

342 - Mi-ai dat o pâine

    1 (Mi-ai dat o pâine îngerească,)

    refren (Refren:)

343 - 441 - 24.39 - Rămâi cu noi

    refren (Refren:)

    1 (Tu eşti grâul celor aleşi,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu eşti păstorul cel bun, iar noi suntem turma.)

    refren (Refren:)

    3 (Tu eşti lumina în întunericul acestei lumi.)

    refren (Refren:)

    4 (Tu eşti alinare în suferinţe.)

    refren (Refren:)

    5 (Tu ne conduci pe calea paradisului,)

    refren (Refren:)

    6 (Tu eşti viţa, iar noi suntem mlădiţele;)

    refren (Refren:)

    7 (Nimic nu putem face fără tine;)

    refren (Refren:)

    8 (Nu îngădui, Doamne, să te părăsim,)

    refren (Refren:)

344 - 403 - 24.41 - Sufletul lui Cristos

    1 (Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă;)

    2 (În rănile tale ascunde-mă;)

---- 3.1.15. Cântece de sfârșit ----

345 - 273 - 27.09 - Cuvântul vieții l-am auzit

    1 (Cuvântul vieții l-am auzit,)

    refren (Refren:)

    2 (În orice clipă și-n orice loc,)

    refren (Refren:)

346 - 446 - 25.02 - Când noua jertfă-ai rânduit

    1 (Când noua jertfă-ai rânduit,)

    2 (Tu însuţi hrană ni te-ai dat)

347 - 445 - 25.01 - Acum când jertfa s-a sfârșit

    1 (Acum când jertfa s-a sfârşit,)

    2 (Cuvântul sfânt şi trupul tău)

    3 (Cu-aceste daruri întăriţi,)

348 - 25.09-Sfânta jertfă-a Liturghiei

    1 (Sfânta jertfă-a Liturghiei,)

    2 (Toate cererile noastre)

    3 (Pentru trup şi pentru suflet,)

---- 3.2. Adorația euharistică ----

349 - 32.12-Isus, Păstorul bun

    1 (Isus, Păstorul bun,)

    2 (Deşi sub chip smerit)

    3 (Să ne-nchinăm şi noi)

350 - 496 - 32.02 - Ce plăcut e, Doamne sfinte

    1 (Ce plăcut e, Doamne Sfinte,)

    refren (Refren:)

    2 (Ce plăcut e, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

    3 (Ce plăcut e, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

351 - 363 - 24.06 - Cred în tine, o, Isuse

    1 (Cred în tine, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

    2 (O, Isuse milostive,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu eşti hrana mea cerească,)

    refren (Refren:)

    4 (O, Isuse-n taina sfântă,)

    refren (Refren:)

    5 (O, Isuse, toate-n viaţă,)

    refren (Refren:)

352 - 498 - 24.25 - Isuse, cred

    1 (Isuse, cred c-aici, în Taina sfântă,)

    2 (Din sfânta Ostie, priveşti la mine)

    3 (Te doare mult că oamenii te uită,)

    4 (Primeşte-mi, Doamne, inima întreagă,)

353 - 501 - 32.09 - În fața ta, Isus iubit

    1 (În fața ta, Isus iubit, vin azi încrezător,)

    2 (Pe cruce tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai;)

    3 (Cu drag cuvântul ți-l ascult și-n inimă-l păstrez,)

    4 (Eu văd că și puținul bun îl fac atât de greu,)

354 - 503 - 32.13 - La altarul tău, o Isuse

    refren (Refren:)

    1 (Zi şi noapte tu stai de veghe,)

    refren (Refren:)

    2 (Pe oricine-l primeşti, Isuse,)

    refren (Refren:)

    3 (Ne priveşti blând din tabernacol,)

    refren (Refren:)

355 - 509 - 32.17 - Ne-nchinăm, Isuse bune

    1 (Ne-nchinăm, Isuse bune,)

    2 (Ne-nchinăm, Isuse bune,)

    3 (Ne-nchinăm, Isuse bune,)

    4 (Ne-nchinăm, Isuse bune,)

    5 (Ne-nchinăm, Isuse bune,)

356 - 507 - Lăudați pe Domnul neamurilor - Ps. 117

    refren (Lăudaţi pe Domnul, neamurilor,)

    1 (Căci peste noi a revărsat Domnul)

    refren (Lăudaţi pe Domnul, neamurilor,)

    2 (Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,)

    refren (Lăudaţi pe Domnul, neamurilor,)

    3 (Să adorăm întotdeauna Preasfântul Sacrament.)

357 - 512 - Ostie preasfânta

    1 (Ostie preasfântă,)

    refren (Refren:)

    2 (Te ador, Cristoase,)

    refren (Refren:)

    3 (Cinste şi mărire)

    refren (Refren:)

358 - 528 - 33.34 - Taină sfântă

    1 (Taină sfântă din altar,)

    2 (Trup și sânge-al lui Cristos,)

    3 (Fii, Isuse, preamărit)

    4 (Mângâierea noastră ești,)

    5 (Dacă sincer te iubim)

    6 (Cât de fericiți suntem)

    7 (Doamne-acum ne bucurăm)

359 - 532 - 33.35 - Trup Preasfânt

    1 (Trup preasfânt, sub chipul pâinii)

    refren (Refren:)

    2 (Plin de flacăra iubirii)

    refren (Refren:)

    3 (Şi din inima-ţi rănită)

    refren (Refren:)

    4 (Hrană sfântă-n lupta vietii,)

    refren (Refren:)

360 - 527 - 33.36 - Te ador, Isuse

    1 (Te ador, Isuse, Dumnezeu ascuns)

    2 (Simțurile mele nu te pot afla,)

    3 (Se-ascundea pe cruce ce-i dumnezeiesc,)

    4 (Nu aştept, ca Toma, rănile să-ti văd,)

    5 (Sfânt mister ce ne-amintești moartea Domnului,)

    6 (O Isuse, bune, pelican iubit,)

    7 (Bunule Isuse, tainic Dumnezeu,)

361 - 406 - Tu, care te numești iubire

    1 (Tu, care te numeşti iubire,)

    refren (Refren:)

    2 (Eu pe altar văd vin şi pâine,)

    refren (Refren:)

    3 (De n-ai fi tu să-mi spui acestea,)

    refren (Refren:)

362 - 518 - 33.21 - Toți să adorăm fierbinte

    1 (Toți să adorăm fierbinte)

363 - 33.21 - Preamăriți fără-ncetare

    1 (Preamăriți fără-ncetare)

    2 (Fiul veşnicului Tată)

    3 (În a sfintei cine seară,)

    4 (Prin cuvântul său preface)

    5 (Toți să adorăm fierbinte)

    6 (Tatălui daţi închinare,)

364 - 518 - 33.21 - Toți să adorăm fierbinte

    1 (Toți să adorăm fierbinte)

365 - 518 - 33.21 - Toți să adorăm fierbinte

    1 (Toți să adorăm fierbinte)

---- 3.3. Prima Sfântă Împărtășanie ----

366 - 26.31 - Cât de fericiți suntem

    1 (Cât de fericiţi suntem)

    2 (Pentru noi el s-a jertfit,)

    3 (Orişiunde ne-am afla,)

    4 (Pe cei binevoitori)

367 - 34.03 - Azi e mare sărbătoare

    refren (Refren:)

    1 (Iată ziua aşteptată)

    refren (Refren:)

    2 (El, Stăpânu-atotputernic,)

    refren (Refren:)

    3 (Vreau ca viața mea întreagă)

    refren (Refren:)

    4 (O, Isuse, cu iubire,)

    refren (Refren:)

368 - 34.02 - Fericită-i ziua aceasta

    1 (Fericită-i ziua-aceasta,)

    2 (Câtă bucurie-mi face,)

    3 (Sunt cuprins de fericire,)

    4 (Căt de minunată-i clipa,)

    5 (O, Isuse, dă-mi putere)

369 - 26.22 - Îți mulțumesc, Isuse bune

    1 (Îţi mulţumesc, Isuse bune,)

    2 (Acum tu mi te-ai dat pe tine,)

370 - 26.25 - Lăsați pe copii

    1 („Lăsaţi pe copii să vină la mine,)

    refren (Refren:)

    2 („Lăsaţi pe copii să vină la mine!)

    refren (Refren:)

    3 („Lăsați pe copii să vină la mine!)

    refren (Refren:)

    4 („Lăsaţi pe copii să vină la mine!)

    refren (Refren:)

371 - Mă bucur, o, Isuse

    1 (Mă bucur, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

    2 (Iubești copiii, Doamne,)

    refren (Refren:)

    3 (Ferește-ne în viață)

    refren (Refren:)

372 - 26.26 - Sunt copil, Isuse

    1 (Sunt copil, Isuse, și-aș dori să spun:)

    refren (Refren:)

    2 (Tu îmi eşti prieten, cel mai bun Păstor.)

    refren (Refren:)

    3 (Viaţa mea întreagă fă să te iubesc.)

    refren (Refren:)

    4 (Ține, Doamne-n viață mulți ani fericiți,)

    refren (Refren:)

    5 (Doamne-atotputernic, umilit îţi cer,)

    refren (Refren:)

373 - 34.05 - Veniți copii cu toții

    1 (Veniți, copii, cu toții,)

    refren (Refren:)

    2 (Veniți să vă hrănească)

    refren (Refren:)

    3 (Veniți să vă-ntărească)

    refren (Refren:)

    4 (Din toată viața voastră,)

    refren (Refren:)

    5 (Veniți! Căci astăzi raiul)

    refren (Refren:)

---- 4. Penitența ----

374 - 978 - 35.01 - Azi Isus Cristos te cheamă

    1 (Azi Isus Cristos te cheamă,)

    refren (Refren:)

    2 (Blând el îţi întinde mâna)

    refren (Refren:)

375 - 983 - Dă-mi a ta iertare

    refren (Refren:)

    1 (Departe de casa ta, Doamne,)

    refren (Refren:)

    2 (Departe de casa ta, Doamne,)

    refren (Refren:)

376 - Doamne, nu uita

    refren (Refren:)

    1 (Rugăciunea mea smerită,)

    refren (Refren:)

    2 (Și iubirea ta e mare)

    refren (Refren:)

    3 (Doamne, sunt sărman şi păcătos,)

    refren (Refren:)

377 - Doamne, tu ești bun

    1 (Doamne, tu eşti bun,)

    2 (Iertare tu ne dai,)

    3 (Liber sunt acum,)

    4 (Doamne, tu eşti bun,)

378 - 987 - Fața ta o căutăm

    refren (Refren:)

    1 (Prin pustiuri rătăcea)

    refren (Refren:)

    2 (Într-o zi ai apărut)

    refren (Refren:)

    3 (Noi suntem poporul tău,)

    refren (Refren:)

379 - 72 - Tată bun, venim la tine

    1 (Tată bun, venim la tine,)

    refren (Refren:)

    2 (Tată bun, tu ne-ai chemat)

    refren (Refren:)

380 - 70 - 17.06 - Tată, am păcătuit

    1 (Tată, am păcătuit,)

    2 (Vina noastră-i mare,)

    3 (Prin Cristos ne iartă,)

381 - 867 - 35.09 - Iertare, o, Isuse

    1 (Iertare, o, Isuse!)

    2 (Iertare, o, Isuse!)

    3 (Iertare, o, Isuse!)

    4 (Iertare, o, Isuse!)

    5 (Iertare, o, Isuse!)

---- 5. Preoția ----

382 - 541 - Ave Maria

    refren (Refren:)

    1 (Inima-mi bate-n val de fericire,)

    refren (Refren:)

    2 (Eram copil neştiutor, zburdalnic,)

    refren (Refren:)

    3 (Şi-n taina litaniilor de seară,)

    refren (Refren:)

    4 (Am zis atunci rămas-bun tuturora,)

    refren (Refren:)

    5 (Sub fruntea mea s-a adunat lumină,)

    refren (Refren:)

    6 (Primeşte, Maică Sfântă, cu iubire,)

    refren (Refren:)

383 - 550 - Eu v-am ales

    1 (Eu v-am ales din oameni simpli, buni;)

    refren (Refren:)

    2 (Eu v-am chemat când voi mă prigoneaţi,)

    refren (Refren:)

    3 (Voi m-aţi văzut vestind şi învăţând.)

    refren (Refren:)

    4 (Tot eu acum în lume vă trimit)

    refren (Refren:)

    5 (De sus, din cer, am să vă întăresc,)

    refren (Refren:)

384 - 548 - 36.01 - Ești preot pe vecie

    1 (Ești preot pe vecie, ales de Dumnezeu,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu ai puteri divine, lucrezi prin Duhul Sfânt,)

    refren (Refren:)

    3 (Prin mâna ta sfinţită, prin glasul tău plăpând,)

    refren (Refren:)

    4 (Ai fost chemat de Domnul şi eşti trimisul lui)

    refren (Refren:)

    5 (Ai fost menit să predici cuvântul lui Cristos,)

    refren (Refren:)

    6 (În încercări şi lupte statornic să rămâi,)

    refren (Refren:)

385 - 551 - Iată marele preot

    refren (Refren:)

    1 (Mă rog pentru toţi cei ce vor crede)

    refren (Refren:)

    2 (Doamne, nu-ţi întoarce faţa ta,)

    refren (Refren:)

    3 (Binecuvântează, Doamne,)

    refren (Refren:)

386 - Isus ne-a făcut un popor sfânt

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

    1 (Preoții tăi să se îmbrace în dreptate)

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

    2 (Domnul i-a jurat lui David intr-adevăr)

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

    3 (Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu)

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

    4 (Voi binecuvânta din plin roadele lui)

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

    5 (Acolo voi face să odrăslească puterea lui David,)

    refren (Isus ne-a făcut un popor sfânt, regesc,)

387 - 552 - Mergeți în toată lumea

    refren (Refren:)

    1 (Lasați tot ce-aveți, căci eu azi vă numesc)

    refren (Refren:)

    2 (Pe voi v-am ales să vestiţi mântuirea promisă lui Israel.)

    refren (Refren:)

    3 (Să mergeţi la oile lui Israel, rătăcite-acum peste tot,)

    refren (Refren:)

    4 (În dar aţi primit şi în dar vreau să daţi tuturor din dragostea mea,)

    refren (Refren:)

    6 (Din tot ce v-am spus eu în taină, să spuneţi deschis oriunde veţi fi,)

    refren (Refren:)

388 - 418 - 27.28 - Vino, Isuse preablând

    refren (Refren:)

    1 (Duhul Domnului este asupra mea,)

    refren (Refren:)

    2 (Eu sunt trimis să vestesc)

    refren (Refren:)

    3 (Eu am venit de la Tatăl,)

    refren (Refren:)

    4 (Astăzi se împlineşte)

    refren (Refren:)

---- 6. Căsătoria ----

389 - E un paradis

    1 (E un paradis în casa)

    refren (Refren:)

    2 (Mai ușoară-i suferința)

    refren (Refren:)

    3 (Răbdători iertăm îndată)

    refren (Refren:)

    4 (Te-așteptăm cu bucurie,)

    refren (Refren:)

390 - 37.01 - Azi, din cer, revarsă

    1 (Azi, din cer revarsă, Doamne,)

    2 (Dă-le spirit de credinţă,)

    3 (De copii cuminţi, cucernici,)

    4 (Bucurie, sănătate,)

391 - 396 - 27.24 - Poruncă nouă

    refren (Refren:)

    1 (Dacă aș vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor,)

    refren (Refren:)

    2 (Și dacă aş avea darul profeției,)

    refren (Refren:)

    3 (Și dacă tot ce am aș da ca hrană săracilor,)

    refren (Refren:)

    4 (Dragostea nu se poartă cu necuviinţă,)

    refren (Refren:)

    6 (Iubirea toate le suportă,)

    refren (Refren:)

392 - 409 - 24.47 - Unde-i iubire

    refren (Refren:)

    1 (Dragostea-i acea putere)

    refren (Refren:)

    2 (Dragostea pe toţi ne-adună,)

    refren (Refren:)

    3 (Dragostea înnobilează,)

    refren (Refren:)

    4 (Dragostea e pururi bună,)

    refren (Refren:)

    5 (Dragostea e delicată,)

    refren (Refren:)

    6 (Dragostea găseşte scuze)

    refren (Refren:)

    7 (Dragostea ne porunceşte:)

    refren (Refren:)

    8 (Dragostea e, dintre toate,)

    refren (Refren:)

---- 7. Binecuvântări ----

393 - 60.26 - Stăpâne puternic

    refren (Refren:)

    1 (Tu eşti Creatorul preabun şi-adorat,)

    refren (Refren:)

    2 (Puterea ta umple pământul cu flori)

    refren (Refren:)

    3 (Cu-o simplă poruncă, cu-n singur cuvânt,)

    refren (Refren:)

    4 (Şi câmpul e arid de-atâta păcat;)

    refren (Refren:)

---- 8. Pentru răposați ----

394 - 982 - 58.11 - Cerul e dorul meu

    1 (Cerul e dorul meu, sunt călător,)

    2 (Cerul e dorul meu, sunt călător,)

    3 (Cerul e dorul meu, sunt călător,)

395 - Cerescule Părinte, spre tine ne-ndreptăm

    1 (Cerescule Părinte,)

    refren (Refren:)

    2 (Căci plin de îndurare)

    refren (Refren:)

    3 (Tu ştii că slab e omul)

    refren (Refren:)

    4 (De-aceea, pentru oameni,)

    refren (Refren:)

    5 (Cristos murind pe cruce,)

    refren (Refren:)

    6 (Prin sfânta-i înviere,)

    refren (Refren:)

    7 (Primește-i cu-ndurare)

    refren (Refren:)

    8 (Tu scoate-i, Doamne sfinte,)

    refren (Refren:)

396 - 965 - 38.05 - Cristos e viața noastră

    refren (Refren:)

    1 (Bogat câştig e moartea pentr-un creştin curat,)

    refren (Refren:)

    2 (Doar moartea este puntea ce duce la Isus,)

    refren (Refren:)

    3 (De ne-a plăcut în viaţă cu dânsul să trăim,)

    refren (Refren:)

    4 (Cu Domnul nu ne temem în faţa nimănui;)

    refren (Refren:)

397 - 967 - 38.09 - Doamne sfinte și-ndurate

    1 (Doamne sfinte și-ndurate,)

    2 (Ştim că judeci orice faptă)

    3 (Însă ştim la fel de bine)

    4 (Azi, cu lacrimi şi suspine,)

    5 (O, Marie, sfântă Mamă,)

398 - 2 - 38.10 - Doamne, tu, care ești Tată

    1 (Doamne, tu, care ești)

    2 (Au greşit, noi ştim prea bine,)

    3 (Nu uita că pentru dânşii)

    4 (El, purtând povara noastră,)

    5 (Pentru dragostea cea mare)

399 - 38.11 - Doamne-ți cerem ajutor

    1 (Doamne-ţi cerem ajutor, pentru cei din purgator.)

    refren (Refren:)

    2 (De ei milă tu să ai și iertare să le dai.)

    refren (Refren:)

    3 (Orice om e întinat de greşeală şi păcat.)

    refren (Refren:)

    4 (Dreptule Judecător, fii cu ei îndurător.)

    refren (Refren:)

    5 (Tu, pe cruce răstignit, răbdător ai pătimit.)

    refren (Refren:)

    6 (Cu-al tău sânge i-ai spălat, mântuindu-i de păcat.)

    refren (Refren:)

    7 (Cerul iar ni l-ai deschis, du-i la tine-n paradis.)

    refren (Refren:)

    8 (Doamne-n ziua de apoi, să ai milă şi de noi.)

    refren (Refren:)

    9 (Cu cei dragi să ne-ntâlnim, fericiţi pe veci să fim.)

    refren (Refren:)

400 - 970 - 38.13 - Eu sunt învierea

    refren (Refren:)

    1 (”Deşi mort de patru zile,)

    refren (Refren:)

    2 (”Eu pe tânărul din Naim)

    refren (Refren:)

    3 (”Fiica lui Iair murise;)

    refren (Refren:)

    4 (Eu, fiin atotputernic,)

    refren (Refren:)

    5 (”Trupul cel răpus de moarte)

    refren (Refren:)

401 - 38.18 - O, Doamne, scapă-ne

    1 (O, Doamne, scapă-ne de moartea cea de veci,)

    refren (Refren:)

    2 (O, prea amară zi, de lacrimi şi suspin!)

    refren (Refren:)

    3 (Acum să ne-ngrozim de clipa-aceea grea,)

    refren (Refren:)

402 - 971 - 38.14 - Inimă a lui Isus

    1 (Inimă a lui Isus,)

    2 (Inimă a lui Isus,)

    3 (Inimă a lui Isus,)

    4 (Inimă a lui Isus,)

    5 (Inimă a lui Isus,)

    6 (Inimă a lui Isus,)

403 - 38.17 - O, Isuse, o, Isuse

    1 (O, Isuse, o, Isuse,)

    refren (Refren:)

    2 (Nu uita, Isuse bune,)

    refren (Refren:)

    3 (Te rugăm cu stăruinţă,)

    refren (Refren:)

    4 (O, Marie, tu, nădejdea)

    refren (Refren:)

    5 (Şi voi, sfinţilor din ceruri,)

    refren (Refren:)

    6 (Doamne, plin de îndurare)

    refren (Refren:)

404 - 988 - 58.13 - Patria mea

    1 (Patria mea este sus, sus în cer,)

    2 (Haideți, fraţi, să-i cântăm Domnului,)

405 - 696 - 50.81 - Voi merge într-o zi

    1 (Voi merge într-o zi, s-o văd în ceruri, sus,)

    refren (Refren:)

    2 (Voi merge într-o zi să mă unesc cu dor)

    refren (Refren:)

    3 (Voi merge într-o zi, cu dor nespus aştept)

    refren (Refren:)

    4 (Voi merge într-o zi, aceasta-mi dă puteri)

    refren (Refren:)

    5 (Voi merge într-o zi și-n cer, în sfânt lăcaş,)

    refren (Refren:)

---- SFINȚII ----

---- 1. Maica Domnului ----

406 - 563 - 52.01 - Al nostru cânt răsune

    refren (Refren:)

    1 (Altarul Maicii sfinte cu flori să-mpodobim,)

    refren (Refren:)

    2 (Și cântece frumoase în coruri să-i cântăm,)

    refren (Refren:)

    3 (Să-i punem la picioare cununi de rugi fierbinţi,)

    refren (Refren:)

    4 (Și ca o bună mamă, cu drag ne va iubi,)

    refren (Refren:)

    5 (Și flori nepieritoare în schimbul lor va da,)

    refren (Refren:)

    6 (Primeşte-ne, Marie, la sfântul tău altar;)

    refren (Refren:)

    7 (Ajută-ne, Marie, mereu să te iubim,)

    refren (Refren:)

407 - 567 - 50.01 - Amintește-ti, blândă Mamă

    1 (Amintește-ți, blândă Mamă,)

    refren (Refren:)

    2 (Eu mă încred, o, Mamă-n tine)

    refren (Refren:)

    3 (Când mă zbat în patimi grele,)

    refren (Refren:)

    4 (Ale vieţii negre valuri)

    refren (Refren:)

408 - Ave Maria, Mamă cerească

    refren (Refren:)

    1 (Spre tine, mamă alergăm cu iubire,)

    refren (Refren:)

    2 (Credința ta în Cristos, Domnul nostru,)

    refren (Refren:)

    3 (Eşti steaua ce ne vesteşte lumina,)

    refren (Refren:)

    4 (Prin tine Mamă, trăim cu speranță,)

    refren (Refren:)

409 - 589 - 50.05 - Azi venim, o Fecioară

    1. (Azi venim, o Fecioară, lângă-al tău sfânt altar;)

    refren (Refren:)

    2. (Viaţa ni-i zbuciumată de prea grele furtuni,)

    refren (Refren:)

    3. (Tu, noian de lumină, dă-ne haruri de sus,)

    refren (Refren:)

410 - În luna mai

    1 (În luna mai, o, Mamă, la tine noi venim)

    refren (Refren:)

    2 (Și floarea bucuriei ți-aducem pe altar;)

    refren (Refren:)

    3 (Și inimile noastre noi azi le oferim;)

    refren (Refren:)

411 - Cu iubire și credință

    1 (Cu iubire și credință ne-adunăm în jurul tău)

    refren (Refren:)

    2 (Lângă tine împreună mai puternici noi suntem)

    refren (Refren:)

    3 (În necazuri şi ispite alergăm cu drag la tine,)

    refren (Refren:)

    4 (Steaua mării înspumate și speranța noastră-n toate,)

    refren (Refren:)

412 - Domnul ți-a dat

    1 (Domnul ți-a dat un veșmânt de slavă,)

    refren (Refren:)

    2 (La sfârșitul vieții tale te-a înălțat la cer,)

    refren (Refren:)

413 - E mai, e mai

    refren (Refren:)

    1 (Noi, fiii tăi cei preaiubiți,)

    refren (Refren:)

    2 (Atunci când viața ne e grea,)

    refren (Refren:)

    3 (Pe Fiul tău cel prea iubit,)

    refren (Refren:)

414 - 606 - 51.91 - Fecioara la munte

    1 (Fecioara la munte pe stânci apăru,)

    refren (Refren:)

    2 (Copilei sfioase, pe când se ruga,)

    refren (Refren:)

    3 (Copila-l pronunţă, cu glas tremurând,)

    refren (Refren:)

    4 (În vreme de iarnă, copile-au plecat,)

    refren (Refren:)

    5 (Pe când Bernadeta în râu se opri,)

    refren (Refren:)

    6 (Copilei uimite din grotă-i zâmbea)

    refren (Refren:)

    7 (Copila o-ntreabă umil: ”Cine ești,)

    refren (Refren:)

    8 (Iar Doamna răspunde cu zâmbet nespus:)

    refren (Refren:)

    9 (”Făcând pocăință, în cuget supus,)

    refren (Refren:)

    10 (Copila cu mâna pământu-a săpat)

    refren (Refren:)

    11 (Izvorul acesta minuni a făcut)

    refren (Refren:)

    12 (Bolnavi o mulțime au fost vindecați,)

    refren (Refren:)

    13 (O, Mamă Fecioară, și noi te slăvim,)

    refren (Refren:)

415 - 50.27 - Iubind-o pe Maria

    1 (Iubind-o pe Maria, eu sunt fericit;)

    refren (Refren:)

    2 (Când Domnul îmi trimite necazuri, dureri,)

    refren (Refren:)

    3 (Iubind-o pe Maria, pe Domnul iubesc)

    refren (Refren:)

416 - 50.19 - Fii slăvită, o, Preacurată

    refren (Refren:)

    1 (Slavă ţie, ce plină ești de har)

    refren (Refren:)

    2 (Slavă tie, comoară de virtuți,)

    refren (Refren:)

    3 (Slavă tie, al mântuirii port,)

    refren (Refren:)

417 - Fii tăi plini de credință

    1 (Fii tăi plini de credință, dulce Fecioară,)

    2 (Printre cei ce te urmează cu bucurie)

    3 (Cu încredere deplină ai tăi fii te cheamă)

418 - Îngerul Domnului

    1 (Îngerul Domnului a vestit Mariei,)

    refren (Refren:)

    2 (Iată slujitoarea Domnului.)

    refren (Refren:)

    3 (Și Cuvântul s-a făcut trup.)

    refren (Refren:)

419 - Îngerul Domnului

    1 (Îngerul Domnului a vestit Mariei,)

    refren (Refren:)

    2 (Iată slujitoarea Domnului.)

    refren (Refren:)

    3 (Și Cuvântul s-a făcut trup.)

    refren (Refren:)

420 - Îngerul Domnului

    1 (Îngerul Domnului a vestit Mariei,)

    refren (Refren:)

    2 (Iată slujitoarea Domnului.)

    refren (Refren:)

    3 (Și Cuvântul s-a făcut trup.)

    refren (Refren:)

    1 latin (Angelus Domini nuntiavit Mariæ,)

    refren (Refren:)

    2 latin (Ecce, ancilla Domini,)

    refren (Refren:)

    3 latin (Et verbum caro factum est,)

    refren (Refren:)

421 - 618 - 50.23 - În astă zi frumoasă

    1 (În astă zi frumoasă, dăm Maicii lui Isus,)

    refren (Refren:)

    2 (Pe gingaşa Fecioară tot corul îngeresc,)

    refren (Refren:)

    3 (Cu dragoste deplină, oştirea sfinţilor,)

    refren (Refren:)

    4 (Și cerul şi pământul cu glasurile vii)

    refren (Refren:)

    5 (Preasfânta noastră Mamă, cu glasul ei duios,)

    refren (Refren:)

    6 (Cu Maica Preacurată pe Domnul îl cinstim,)

    refren (Refren:)

422 - 619 - 51.92 - În valea Iria

    1 (În valea Iria, în luna lui mai,)

    refren (Refren:)

    2 (În raze sclipeşte slăvit chipul ei;)

    refren (Refren:)

    3 (Preasfânta Fecioară surâde frumos)

    refren (Refren:)

    4 (”Sunt fără prihană, Maria a spus;)

    refren (Refren:)

    5 (Le cere să facă ades' rugăciuni,)

    refren (Refren:)

    6 (Păcatele lumii adânc o mâhnesc;)

    refren (Refren:)

    7 (Căinţa-i scăparea atunci când greşiţi;)

    refren (Refren:)

    8 (Și legea cea sfântă păziți-o mereu,)

    refren (Refren:)

    9 (La tine, Fecioară, venim azi şi noi;)

    refren (Refren:)

423 - 636 - 50.31 - Mamă de iubire plină

    1 (Mamă de iubire plină,)

    2 (Tu, stăpânitor Luceafăr)

    3 (Iar când steaua vieţii noastre)

---- LITANIA BAVAREZĂ ----

424 - 628 - Litania bavareză

    1 (Celebrant/Toți: O, Marie, la tine strigăm!)

    2 (C/T: O, Marie, spre tine strigăm!)

    3 (C/T: O, Marie, spre tine strigăm!)

    4 (C: Iar numele-ți dulce Marie,)

---- LITANIA LAURETANĂ ----

425 - 624 - Litania lauretană

    1 (Celebrant:)

    2 (C: Tată din cer Dumnezeule,)

    Varianta I - 1 (Toți:)

    V I - 2 (Maica harului dumnezeiesc,)

    V I - 3 (Maică pururea fecioară,)

    V I - 4 (Maica Creatorului ,)

    V I - 5 (Fecioară vrednică de laudă,)

    V I - 6 (Oglinda dreptăţii,)

    V I - 7 (Vas vrednic de cinste,)

    V I - 8 (Turn de fildeş,)

    V I - 9 (Steaua dimineţii,)

    V I - 10 (Ajutorul creştinilor,)

    V I - 11 (Regina tuturor sfinţilor,)

    V I - 12 (C: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne Doamne.)

    V I - 13 (C: Roagă-te pentru noi, Regina preasfântului Rozariu.)

    V I - 14 (C: Să ne rugăm:)

    Varianta 2 (Sfântă Marie,)

    Varianta 3 (Sfântă Marie,)

426 - 638 - 51.22 - Marie, dulce nume

    1 (Marie, dulce nume eşti pentru cine crede;)

    2 (Când griji, dureri, necazuri vor năvăli spre mine,)

    3 (Când valuri de ispite sunt gata să m-atace,)

427 - 635 - Mamă de iubire plină

    1 (Mamă de iubire plină,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu, stăpânitor Luceafăr,)

    refren (Refren:)

    3 (Iar când steaua vieţii noastre)

    refren (Refren:)

428 - Marie, ești Mamă

    1 (Marie, ești Mamă, ești sfânt sanctuar,)

    2 (Cel Sfânt se îndreaptă spre blând chipul tău)

    3 (Când Fiul tău dulce era răstignit,)

    4 (Fecioară Preasfântă, ne scapă de rău!)

    5 (Făptură aleasă de Domnul preasfânt,)

429 - 639 - 51.71 - Marie, Maica vieții noastre

    1 (Marie, Maica vieții noastre,)

    refren (Refren:)

    2 (În lumea noastră de ispite,)

    refren (Refren:)

    3 (Arhanghelul venit din ceruri)

    refren (Refren:)

    4 (Isus, Mântuitorul lumii,)

    refren (Refren:)

    5 (De-atuncea a crescut în tine)

    refren (Refren:)

    6 (O, Inimă a Maicii noastre)

    refren (Refren:)

---- MISTERELE SFÂNTULUI ROZARIU ----

Misterele de lumină (luni și sâmbătă) - 430

    1 (La Nazaret un sol coboară,)

    refren (Refren:)

    2 (La vara sa, Elisabeta,)

    refren (Refren:)

    3 (Maria pe stăpânul lumii)

    refren (Refren:)

    4 (Maria pe Isus la templu)

    refren (Refren:)

    5 (Pe Fiul tău pierdut, Marie,)

    refren (Refren:)

Misterele de lumină (joi)

    1 (Ioan pe Domnul îl botează,)

    refren (Refren:)

    2 (La Cana, invitat la nuntă,)

    refren (Refren:)

    3 (Binevestind, Isus proclamă)

    Refren (Refren:)

    4 (Isus, schimbându-se la faţă,)

    Refren (Refren:)

    5 (Isus, ne-a dăruit la cină)

    refren (Refren:)

Misterele de durere 52.26 (marți și vineri)

    1 (Isus, în trista agonie,)

    refren (Refren:)

    2 (Lovindu-l pe Isus cu biciul,)

    refren (Refren:)

    3 (Pe capul lui Isus, cunună)

    refren (Refren:)

    4 (Urcând Calvaru-n suferință,)

    refren (Refren:)

    5 (Isus în chinuri și batjocuri)

    refren (Refren:)

Misterele de slavă (pentru miercuri și duminică)

    1 (Tresaltă lumea-n bucurie,)

    refren (Refren:)

    2 (O, Maică, Fiul tău preadulce)

    refren (Refren:)

    3 (Iar Duhul Sfânt în limbi de flăcări)

    refren (Refren:)

    4 (La cer te-ai înălţat, Marie,)

    refren (Refren:)

    5 (Coroană sfântă de regină)

    refren (Refren:)

431 - 644 - 50.41 - Noi vrem pe Domnul

    1 (Noi vrem pe Domnul! O, Maică Sfântă,)

    refren (Refren:)

    2 (Noi vrem pe Domnul! E o strigare)

    refren (Refren:)

    3 (Noi vrem pe Domnul! A lui credinţă)

    refren (Refren:)

    4 (Noi vrem pe Domnul! El e speranţa)

    refren (Refren:)

    5 (Noi vrem pe Domnul! A lui iubire)

    refren (Refren:)

    6 (Noi vrem pe Domnul! El să ne fie)

    refren (Refren:)

432 - 647 - 50.47 - O, Maică Fecioară Marie

    1 (O, Maică Fecioară Marie,)

    refren (Refren:)

    2 (O, Maică Fecioară Marie,)

    refren (Refren:)

    3 (O, Maică Fecioară Marie,)

    refren (Refren:)

    4 (O, Maică Fecioară Marie,)

    refren (Refren:)

    5 (O, Maică Fecioară Marie,)

    refren (Refren:)

433 - 648 - 50.50 - O, Măicuță sfântă

    1 (O, Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte)

    refren (Refren:)

    2 (Când plângeai sub cruce, Maică-ndurerată,)

    refren (Refren:)

    3 (Călători pe-o mare, veşnic în primejdii,)

    refren (Refren:)

    4 (Tu eşti steaua mării călăuzitoare,)

    refren (Refren:)

    5 (Când nori grei şi ceaţă înnegri-vor zarea,)

    refren (Refren:)

    6 (Și condu-ne barca prin irice furtună,)

    refren (Refren:)

434 - 649 - 50.51 - O, Mamă Preacurată

    1 (O, Mamă Preacurată, tu plină eşti de har!)

    refren (Refren:)

    2 (Oricine cu credinţă la tine a alergat)

    refren (Refren:)

    3 (Cel care cu nădejde e pus sub scutul tău)

    refren (Refren:)

    4 (Căci tu eşti Mamă bună, pentru copiii tăi)

    refren (Refren:)

    5 (Cu-ncredere deplină l-altarul tău venim,)

    refren (Refren:)

    6 (Iar noi, Regină sfântă, mereu ne vom purta,)

    refren (Refren:)

    7 (Şi când lumina vieţii va trece în apus,)

    refren (Refren:)

435 - 650 - 58.02 - O, Marie, o, preadulce Mamă

    refren (Refren:)

    1 (Suntem creştini şi-avem în piept dorința)

    refren (Refren:)

    2 (Mai sunt creştini ce au a ta cinstire,)

    refren (Refren:)

    3 (Şi spre triumful Fiului tău, Rege)

    refren (Refren:)

436 - 51.74 - Tu ești Născătoare sfântă

    1 (Tu ești Născătoare sfântă,)

    refren (Refren:)

    2 (Cine poate să cuprindă)

    refren (Refren:)

    3 (Eşti tezaur sfânt de haruri)

    refren (Refren:)

    4 (Nepătată-n zămislire,)

    refren (Refren:)

    5 (Eşti model de viaţă sfântă,)

    refren (Refren:)

    6 (Preacurată, fii slăvită)

    refren (Refren:)

437 - 651 - O, roză-ntre îngeri

    1 (O, roză-ntre îngeri în cerul de sus,)

    2 (O, blândă Fecioară, potir din Sion,)

438 - 654 - 51.62 - Preacurată și preasfântă

    1 (Preacurată și preasfântă)

    refren (Refren:)

    2 (Tu din veci ai fost aleasă)

    refren (Refren:)

    3 (Domnul te-a scutit pe tine)

    refren (Refren:)

    4 (Împlinind voinţa sfântă)

    refren (Refren:)

    5 (Împlinindu-ţi cursul vieţii,)

    refren (Refren:)

439 - 663 - Regina sfântului Rozariu

    refren (Refren:)

    1 (În luna sfântului Rozariu,)

    refren (Refren:)

    2 (Marie, Maica noastră bună,)

    refren (Refren:)

    3 (La tronul tău regesc, regină,)

    refren (Refren:)

    4 (Tu ne ajută bună Mamă)

    refren (Refren:)

440 - Preadulce nume

    1 (Preadulce nume, nume minunat,)

    refren (Refren:)

    2 (O, Mamă blândă, preafericită,)

    refren (Refren:)

441 - Sfântă Mamă preaiubită

    1 (Sfântă Mamă preaiubită,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu ești cea de mult promisă)

    refren (Refren:)

    3 (Către tine se îndreaptă)

    refren (Refren:)

    4 (Fii de-a pururi lăudată)

    refren (Refren:)

442 - 674 - 51.76 - Sfântă Inimă-a Mariei

    refren (Refren:)

    1 (Mamă sfântă, îndurătoare,)

    refren (Refren:)

    2 (De durere-ai fost străpunsă,)

    refren (Refren:)

    3 (Mijloceşte cu-ndurare,)

    refren (Refren:)

    4 (La sfârşitul vieţii noastre,)

    refren (Refren:)

443 - 679 - 50.73 - Slavă-n veci

    refren (Refren:)

    1 (În nevoi şi-n dureri noi la tine-alergăm,)

    refren (Refren:)

    2 (Chiar şi cel mai sărman dintre toţi fiii tăi)

    refren (Refren:)

    3 (De la Cel Veşnic, Sfânt, mijloceşte-ne har,)

    refren (Refren:)

    4 (Peste cer şi pământ eşti Regină în veci;)

    refren (Refren:)

444 - 614 - 50.21 - Glas de clopot

    1 (Glas de clopot cunoscut,)

    refren (Refren:)

    2 (Glas de clopot cunoscut,)

    refren (Refren:)

    3 (Glas de clopot cunoscut,)

    refren (Refren:)

    4 (Glas de clopot cunoscut,)

    refren (Refren:)

445 - 689 - Tu, ce ești preacurată

    1 (Tu, ce eşti preacurată,)

    refren (Refren:)

    2 (Când suntem în ispită,)

    refren (Refren:)

446 - 690 - 50.79 - Tu, ce sfântă ești

    1 (Tu, ce sfântă ești și spre noi privești,)

    2 (Eşti far sclipitor şi mângâietor,)

    3 (Greşitori suntem şi-n păcat cădem,)

447 - 692 - 51.86 - Tu peste cer regină ești

    1 (Tu peste cer regină eşti, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    2 (Tu eşti al vieţii noastre far, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    3 (Stea luminoasă peste mări, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    4 (Tu plină de-ndurare eşti, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    5 (Puternic scut ocrotitor, o, Marie!)

    refren (Refren:)

448 - 51.86 - Tu peste cer Regină ești

    1 (Tu peste cer Regină eşti, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    2 (Tu eşti al vieţii noastre far, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    3 (Stea luminoasă peste mări, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    4 (Tu plină de-ndurare eşti, o, Marie!)

    refren (Refren:)

    5 (Puternic scut ocrotitor, o, Marie!)

    refren (Refren:)

449 - 695 - 52.05 - Venim, o, Preacurată

    refren (Refren:)

    1 (Noi vrem, cerească Mamă, cu toţii împreună,)

    refren (Refren:)

    2 (Iar tu, cu dărnicie, vei mijloci iertare)

    refren (Refren:)

    3 (Fecioară nepătată, din flori de fapte bune,)

    refren (Refren:)

    4 (Și alte flori frumoase, iubire şi credinţă,)

    refren (Refren:)

    5 (Preabuna noastră Mamă, cu zâmbetul tău dulce,)

    refren (Refren:)

---- 2. Fericiți și sfinți ----

---- 2.1. Sfântul Anton ----

450 - 722 - 56.22-De multe ori în viață

    1 (De multe ori în viaţă se-nalţă gândul meu,)

    refren (Refren:)

    2 (Atâţia vin la tine, căci marţi e ziua ta;)

    refren (Refren:)

    3 (Tu nu te uiţi la merit, ci săvârşeşti minuni,)

    refren (Refren:)

    4 (Sunt slab în rugăciune şi-atât de păcătos,)

    refren (Refren:)

    5 (Ispitele, păcatul, puterile-mi slăbesc;)

    refren (Refren:)

    6 (Vreau să mă-ndrept de-acuma, dă-mi sprijin preţios,)

    refren (Refren:)

    7 (Tu l-ai purtat în braţe pe pruncul sfânt Isus;)

    refren (Refren:)

451 - 719 - 56.15 - Către tine, o, Sfinte Antoane,

    1 (Către tine, o, sfinte Antoane,)

    2 (Către tine, o, sfinte Antoane,)

    3 (Către tine, o, Sfinte Antoane,)

452 - 721 - 56.16 - Dacă-ți trebuie-ajutor

    1 (Dacă-ți trebuie-ajutor,)

    refren (Refren:)

    2 (Cei săraci, nedreptăţiţi,)

    refren (Refren:)

    3 (Lucuri mari, de necrezut,)

    refren (Refren:)

    4 (Slavă fie Tatălui,)

    refren (Refren:)

453 - 723 - 56.23.A - Din nou mă-ndrept spre tine

    1 (Din nou mă-ndrept spre tine,)

    refren (Refren:)

    2 (Tu eşti bogat în daruri,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu îmi cunoşti necazul)

    refren (Refren:)

    4 (Apleacă-ţi blând urechea,)

    refren (Refren:)

    5 (În clipa de pe urmă,)

    refren (Refren:)

    6 (Și în lumina sfântă)

    refren (Refren:)

454 - 728 - 56.25 - Întru a sfinților ceată slăvită

    1 (Întru a sfinţilor ceată slăvită,)

    2 (Celor ce suferă-n boli şi durere,)

    3 (Tu aperi oamenii de strâmtorare,)

    4 (Liniştea inimii şi-al vieţii bine)

    5 (Buna ta inimă îndurătoare)

455 - 56.23.B - De veacuri se roagă poporul

    1 (De veacuri se roagă poporul)

    refren (Refren:)

    2 (Zelos vestitor al Mesiei,)

    refren (Refren:)

    3 (Ajuţi pe săraci, orfanii,)

    refren (Refren:)

456 - 724 - 56.24 - Imn de slavă

    1 (Imn de slavă, o, sfinte Antoane,)

    refren (Refren:)

    2 (Către tine se roagă copiii)

    refren (Refren:)

    3 (Cei bolnavi, cei săraci şi orfanii)

    refren (Refren:)

    4 (A ta inimă mult iubitoare,)

    refren (Refren:)

    5 (Ocrotească puternica-ţi mână)

    refren (Refren:)

---- 2.2. Fericitul Anton Durcovici ----

457

    1 (Toți martirii se-nveșmântă)

    refren (Refren:)

    2 (Nu l-a frânt prigoana cruntă,)

    refren (Refren:)

    3 (Azi își merită onoare,)

    refren (Refren:)

    4 (Hai, tresaltă, Românie,)

    refren (Refren:)

458 - Fericite episcop Anton

    1 (Fericite episcop Anton,)

    refren (Refren:)

    2 (Fericite episcop Anton,)

    refren (Refren:)

    3 (Fericite episcop Anton,)

    refren (Refren:)

    4 (Fericite episcop Anton,)

    refren (Refren:)

    5 (Fericite episcop Anton,)

    refren (Refren:)

---- 2.3. Sfinții Apostoli ----

459 - 55.02 - Isus, venind să mântuiască

    1 (Isus, venind să mântuiască)

    refren (Refren:)

    2 (Aţi străbătut ţinuturi multe)

    refren (Refren:)

    3 (Prin taina morții şi-a-nvierii,)

    refren (Refren:)

    4 (În lume-aţi răspândit credinţa)

    refren (Refren:)

    5 (Aţi fost învredniciți de Domnul)

    refren (Refren:)

    6 (Paharul plin de suferinţe,)

    refren (Refren:)

460 - 729 - 55.03 - Mărire s-aducem

    1 (Mărire s-aducem cu toată iubirea)

    refren (Refren:)

    2 (Cristos îl alege pe Simon pescarul)

    refren (Refren:)

    3 (Și Petru ajunge la Roma episcop,)

    refren (Refren:)

    4 (Prin sfântul lor sânge vărsat pentru Domnul,)

    refren (Refren:)

    5 (Apostoli preavrednici, din slava cerească,)

    refren (Refren:)

---- 2.4. Sfinții Arhangheli ----

461 - 735 - 53.04 - Oastea din ceruri

    1 (Oastea din ceruri cu bucurie)

    refren (Refren:)

    2 (Cine te cheamă sigur învinge,)

    refren (Refren:)

    3 (Tu, Gabriele, solul puterii,)

    refren (Refren:)

    4 (Când îndoiala ne asaltează)

    refren (Refren:)

    5 (Tu, Rafaele, medic din ceruri,)

    refren (Refren:)

    6 (În bătrâneţe, boli şi necazuri,)

    refren (Refren:)

---- 2.5. Sfântul Blaziu ----

462 - 736 - 56.01 - Sfinte Blaziu, ne-nfricat

    1 (Sfinte Blaziu, ne-nfricat,)

    refren (Refren:)

    2 (Pe bolnavi i-ai vindecat,)

    refren (Refren:)

    3 (Cei vicleni te-au alungat)

    refren (Refren:)

    4 (Mijloceşte, mare sfânt,)

    refren (Refren:)

---- 2.6. Sfântul Francisc ----

463 - 726 - 56.43 - În ceruri printre serafimi

    1 (În ceruri, printre serafimi, e locul tău firesc,)

    2 (Icoana unui mare sfânt era persoana ta;)

    3 (Ai vrut să mori ca mucenic spre slava Celui Sfânt,)

    4 (Şi lumea care prin păcat zăcea sub jugul greu)

---- 2.7. Fericitul Ieremia ----

464 - 718 - 56.08 - Ca profet te-alege Domnul

    1 (Ca profet te-alege Domnul)

    refren (Refren:)

    2 (Rugăciunea ta smerită)

    refren (Refren:)

    3 (Renunţând la tine însuţi,)

    refren (Refren:)

    4 (Celor mici le porţi de grijă)

    refren (Refren:)

    5 (Dumnezeu ți-acordă harul)

    refren (Refren:)

465 - Din a cerului mărire

    refren (Din a cerului mărire,)

    1 (Către noi îndreaptă-ți ochii,)

    refren (Din a cerului mărire,)

    2 (Legea sfântă a iubirii)

    refren (Din a cerului mărire,)

    3 (În unire cu toți frații)

    refren (Din a cerului mărire,)

    4 (Lui Isus întreaga viață)

    refren (Din a cerului mărire,)

466 - 56.09 - Frați creștini din țara mea

    1 (Frați creștini din țara mea,)

    refren (Refren:)

    2 (Să vă-ncredeţi în Cristos!)

    refren (Refren:)

    3 (Să fiti oameni credincioşi!)

    refren (Refren:)

    4 (Legea sfântă s-o-mpliniţi!)

    refren (Refren:)

    5 (Să iubiţi ca buni creștini!)

    refren (Refren:)

    6 (Respectaţi al vieții dar!)

    refren (Refren:)

    7 (Fiți în toate răbdători!)

    refren (Refren:)

    8 (Fraţi creştini, vă-ndemn din nou:)

    refren (Refren:)

    9 (Fraţi creştini din ţara mea,)

    refren (Refren:)

467 - 56.10 - În Valahia frumoasă

    1 (În Valahia frumoasă,)

    refren (Refren:)

    2 (Pe genunchii mamei tale)

    refren (Refren:)

    3 (Ai urmat cu-nflăcărare)

    refren (Refren:)

    4 (Râvna ta deosebită)

    refren (Refren:)

    5 (Te rugăm, o, Ieremia)

    refren (Refren:)

    6 (Să avem acea iubire)

    refren (Refren:)

    7 (Să avem acea iubire)

    refren (Refren:)

468 - Plini de-ncredere

    1 (Plini de-ncredere se-adună)

    refren (Refren:)

    2 (Pentru a-l sluji pe Domnul,)

    refren (Refren:)

    3 (O iubești cu-nflăcărare)

    refren (Refren:)

    4 (Ai slujit o viață-ntreagă)

    refren (Refren:)

    5 (Câți nenorociți aleargă,)

    refren (Refren:)

469 - Pe pământul României

    1 (Pe pământul României,)

    refren (Refren:)

    2 (Cu Maria și cu Pruncul,)

    refren (Refren:)

    3 (A primit cu bucurie)

    refren (Refren:)

    4 (În trăire ca exemplu,)

    refren (Refren:)

    5 (Te rugăm, o, Ieremia,)

    refren (Refren:)

---- 2.8. Sfântul Ioan Paul al II-lea ----

470 - Nu vă temeți

    refren (Refren:)

    1 (Tu ne-ai spus că Domnul veșnic)

    refren (Refren:)

    2 (Pe toți tinerii din lume,)

    refren (Refren:)

    3 (Căter sfânta Născătoare)

    refren (Refren:)

    4 (Crucea grea a suferinței)

    refren (Refren:)

    5 (Ne-ai condus cu-nțelepciune)

    refren (Refren:)

---- 2.9. Sfântul Iosif ----

471 - 700 - 54.05 - Iosif este sfântul

    1 (Iosif este sfântul ales din vecie)

    2 (Iosif, prin credinţă, luptând cu primejdii,)

    3 (O viaţă retrasă, în muncă şi rugă,)

    4 (În ceasul din urmă avu fericirea)

472 - 699 - 54.04 - Îți cântăm Iosife sfinte

    1 (Îți cântăm, Iosife sfinte,)

    2 (Tu, Fecioarei Preacurate)

    3 (Te rugăm, Iosife sfinte ,)

---- LITANIA SFÂNTULUI IOSIF ----

473 - 64.21 - Litania sfântului Iosif

    1 (Celebrant:)

    2 (C: Tată din cer Dumnezeule,)

    3 (C: Sfântă Marie,)

    4 (Strălucită odraslă a lui David, *)

    5 (Purtătorule de grijă al Fiului lui Dumnezeu, *)

    6 (Iosife preaînţelepte, *)

    7 (Iubitorule de sărăcie, *)

    8 (Mângâierea nenorociţilor, *)

    9 (C: Mielul lui Dumnezeu care iei asupra ta păcatele lumii:)

    8 (C: Să ne rugăm,)

474 - Sfinte Iosife

    1 (Sfinte Iosife, azi către tine)

    2 (Întotdeauna plin de credință)

    3 (La glas de înger, în toiul nopții,)

    4 (Încrezător în Tată din ceruri,)

    5 (Ne porți de grijă ca un părinte;)

475 - 706 - 54.07 - Patriarhule mărețe

    1 (Patriarhule măreţe,)

    2 (La atâta demnitate)

    3 (Sub puternica ta pază)

---- 2.10. Sfinții îngeri ----

476 - Îngerul meu păzitor

    1 (Îngerul meu păzitor,)

    2 (Îngerul meu păzitor,)

    3 (Îngerul meu păzitor,)

    4 (Îngerul meu păzitor,)

477 - 738 - 53.13 - Totdeauna ești cu mine

    1 (Totdeauna ești cu mine,)

    2 (Eu sunt slab, dar tu eşti tare,)

    3 (Când mă aflu în ispită,)

    4 (Când îmi şovăie voinţa,)

    5 (Vreau s-ascult de-a ta-ndrumare,)

    6 (Cu toţi sfinţii împreună,)

---- 2.11. Sfânta Tereza a Pruncului Isus ----

478 - În cer, în lumină

    1 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

    2 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

    3 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

    4 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

    5 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

    6 (În cer, în lumină,)

    refren (Refren:)

479 - 730 - 56.40 - O, mică Tereză, din ceruri, de sus

    1 (O, mică Tereză, din ceruri de sus,)

    refren (Refren:)

    2 (Fiţi mici totdeauna, fiţi blânzi şi smeriţi,)

    refren (Refren:)

    3 (Aprinde-ne-n suflet al dragostei foc,)

    refren (Refren:)

    4 (Încredere-aprinde în sufletul meu,)

    refren (Refren:)

    5 (Supunere-adâncă voinţei cereşti,)

    refren (Refren:)

    6 (Pe calea cea mică să porți ai mei pași,)

    refren (Refren:)

    7 (Revarsă din ceruri ai tăi trandafiri,)

    refren (Refren:)

480 - 720 - veniți cu toți

    1 (Veniți cu toți cuprinși de bucurie,)

    refren (Refren:)

    2 (Cât ai trăit pe-acest pământ de jale,)

    refren (Refren:)

    3 (Pe urma ta, spre gloria cerească,)

    refren (Refren:)

    4 (Patroana noastră sfântă, milostivă,)

    refren (Refren:)

---- 2.12. Fericitul Vladimir Ghica ----

481 - Ești nobil în trup

    1 (Ești nobil în trup și în suflet, preot și mărturisitor;)

    refren (Refren:)

    2 (Blândețea, iubirea și pacea au strălucit pe chipul tău.)

    refren (Refren:)

    3 (Cu viața ne dai pildă vie că un adevărat creștin)

    refren (Refren:)

    4 (În lumea de azi ce suspină, vrem să urmăm exemplul tău:)

    refren (Refren:)

482 - Printre domni

    1 (Printre domni și prinți ai țării chipul tău e luminat)

    refren (Refren:)

    2 (I-ai slujit, cu jertfe multe, unicului Tată sfânt,)

    refren (Refren:)

---- 2.13. Toți sfinții ----

483 - 57.07 - Sfinților, ce sus, în ceruri,

    1 (Sfinților, ce sus în ceruri,)

    2 (Știți și voi ce este greul,)

    3 (Voi sunteţi modelul nostru)

    4 (Ce mângâietor e gândul)

    5 (În a voastră sărbătoare)

484 - 717 - 57.01 - Te slăvim, Doamne

    refren (Refren:)

    1 (O, voi, care-aţi trecut drept înşelaţi ai lumii,)

    refren (Refren:)

    2 (Dar nu uitaţi nicicând de-a noastră mântuire;)

    refren (Refren:)

---- LITANIA TUTUROR SFINȚILOR ----

485 - 64.22 - Litania tuturor sfinților

    1 (Celebrant/Toți: Doamne, miluieşte-ne!)

    2 (Sfântă Născătoare de Dumnezeu, *)

    3 (Toți sfinții îngeri și arhangheli, **)

    4 (Sfinte Andrei, *)

    5 (Sfinte Filip, *)

    6 (Sfinte Luca, *)

    7 (Sfinților Fabian și Sebastian, **)

    8 (Sfinte Silvestru, *)

    9 (Toți sfinții arhierei și mărturisitori, **)

    10 (Toți sfinții preoți și leviți, **)

    11 (Sfântă Ecaterina, *)

    12 (De mânia ta, *)

    13 (De biciul cutremurului de pământ, *)

    14 (Prin botezul și postul tău sfânt, *)

    15 (Prin învierea ta minunată, *)

    16 (C: Noi, păcătoșii,)

    17 (C: Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,)

    18 (C: Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, să asculți rugile celor care te imploră și să te înduri de noi, care mărturisim numele tău, pentru ca, în bunătatea ta, să ne dai iertare și pace. Prin Cristos, Domnul nostru.)

    19 (sau)

---- DIVERSE ----

486 - 251 - Aleluia - 01

    refren (Refren:)

    1 (Azi la Liturghie, noi cu drag ne-am adunat,)

    refren (Refren:)

487 - 258 - Aleluia - 17

    refren (Refren:)

    1 (O, Doamne-al tău cuvânt)

    refren (Refren:)

    2 (O, Doamne-al tău cuvânt)

    refren (Refren:)

    3 (O, Doamne-al tău cuvânt)

    refren (Refren:)

488 - 261 - Aleluia - 20

    refren (Refren:)

    1 (Suntem Biserica lui Cristos,)

    refren (Refren:)

    2 (Suntem uniţi prin aceeaşi credinţă,)

    refren (Refren:)

    3 (El e prezent printre noi, este pacea,)

    refren (Refren:)

489 - Cânt pentru tine

    1 (Cânt pentru tine, căci m-ai salvat.)

    refren (Refren:)

    2 (Cu-a ta iubire mă însoțești,)

    refren (Refren:)

    3 (A ta iertare tu mi-ai adus,)

    refren (Refren:)

    4 (Cu bucurie te preamăresc,)

    refren (Refren:)

490 - Cât de minunat e Domnul

    1 (Cât de minunat e Domnul!)

    2 (În splendoarea luminii tale,)

    3 (Îmi dai spiritul iubirii)

    4 (Dumnezeul speranţei mele,)

    5 (Toată cinstea si mărirea,)

491 - 979 - Ce bine e când frații

    1 (Ce bine e când fraţii în Domnul se iubesc)

    2 (Ca roua dimineţii pe câmpuri şi pe văi,)

    3 (Se va-nnoi odată prin ei lăcaşul sfânt,)

    4 (Va merge spre lumină atunci orice popor)

492 - 362 - 24.02 - Ceea ce am zis iudeilor

    1 (Ceea ce am zis iudeilor, care m-au părăsit,)

    refren (Refren:)

    2 (Grele de înţeles sunt cuvintele acestea)

    refren (Refren:)

    3 (Cuvintele mele sunt duh şi viaţă)

    refren (Refren:)

    4 (Dacă le-aş oferi pâine pentru trup,)

    refren (Refren:)

    5 (Au plecat de la mine,)

    refren (Refren:)

493 - 370 - 24.08 - Cu glas de înger de-aș cânta

    1 (Cu glas de înger de-aş cânta)

    refren (Refren:)

    2 (Știință multă de-aș avea,)

    refren (Refren:)

    3 (Credinţă tare de-aş avea,)

    refren (Refren:)

    4 (Averea la săraci de-aş da)

    refren (Refren:)

494 - 368 - 02.07 - Dacă vrea cineva

    refren (Refren:)

    1 (Eu sunt lumina lumii. Și cine mă va urma)

    refren (Refren:)

    2 (Când grea vă pare crucea, eu însumi vă-ntăresc,)

    refren (Refren:)

    3 (Sunt calea și-adevărul, vă chem să mă urmați.)

    refren (Refren:)

    4 (În cei săraci și umili, pe mine mă-ntâlniți.)

    refren (Refren:)

    5 (Chiar pe dușmanii voștrii din suflet să-i iubiți:)

    refren (Refren:)

495 - Doamne cât de bine

    1 (Doamne cât de bine e să fiu cu tine,)

    2 (Viața-i ca o floare)

    3 (Roadele bogate,)

    4 (Tu dai mântuirea,)

496 - 372 - 24.14 - Doamne, fă din mine

    refren (Refren:)

    1 (Unde este ură, eu s-aduc iubire,)

    refren (Refren:)

    2 (Unde-i învrăjbire, eu s-aduc unire,)

    refren (Refren:)

    3 (Unde-i rătăcire, s-aduc adevărul,)

    refren (Refren:)

    4 (Unde-i întristare, s-aduc bucurie,)

    refren (Refren:)

    5 (O, învăţătorule, fă ca eu să caut)

    refren (Refren:)

    6 (O, învăţătorule, fă ca eu să caut)

    refren (Refren:)

    7 (O, învăţătorule, fă ca eu să caut)

    refren (Refren:)

497 - 44 - 01.03 - Domnu-i iubire

    1 (Domnu-i iubire, iubire sfântă,)

    2 (Domnu-i iubire, el ni s-arată)

    3 (Domnu-i iubire, el ne cuprinde,)

    4 (Domnu-i iubire, el risipește)

    5 (Marie, Maica iubirii sfinte,)

498 - 50 - 01.05 - Dumnezeule preasfânt

    1 (Dumnezeule preasfânt, preamărim a ta iubire,)

    2 (Îngerii din înălțimi cântă cu înflăcărare,)

    3 (Te rugăm, Părinte Sfânt, dă-ne spirit de credință)

499 - 374 - 24.15 - După ce, o noapte-ntreagă

    1 (După ce o noapte-ntreagă, în zadar s-a tot trudit,)

    refren (Refren:)

    2 (Când i se îmbolnăvise sluga pe care-o iubea,)

    refren (Refren:)

    3 (Iar când Simon fariseul mândru-n casă te primea,)

    refren (Refren:)

    4 (Chiar Ioan Botezătorul, care calea-ţi pregătea,)

    refren (Refren:)

500 - Magnificat - canon

    1 (Canon:)

501 - Pace ție fratele meu

    1 (Pace ție fratele meu!)

502 - 398 - 24.36 - Nu vă zbateți

    1 (Nu vă zbateți pentru mâncarea cea pieritoare,)

    refren (Refren:)

    2 (Vă spun adevărul:)

    refren (Refren:)

    3 (Eu sunt pâinea vietii:)

    refren (Refren:)

    4 (Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl la mine vor veni)

    refren (Refren:)

    5 (Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer:)

    refren (Refren:)

    6 (Vă spun adevărul:)

    refren (Refren:)

503 - 417 - 27.27(26) - Vino, Isuse, la noi

    refren (Refren:)

    1 (În lume lipseşte iubirea,)

    refren (Refren:)

    2 (În lume lipseşte lumina,)

    refren (Refren:)

    3 (În lume lipseşte credinţa,)

    refren (Refren:)

    4 (În lume lipseşte speranţa,)

    refren (Refren:)

    5 (În lume-i nevoie de pace,)

    refren (Refren:)

    6 (În lume-i nevoie de viaţă,)

    refren (Refren:)

504 - 408 - Unde doi sau trei

    1 (A - Unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt prezent şi eu în mijlocul lor.)

505 - 394 - Pe toți îi iubesc

    refren (Refren:)

    1 (Este-un Dumnezeu puternic,)

    refren (Refren:)

    2 (Drept e Dumnezeu în toate:)

    refren (Refren:)

    3 (Tatăul, Fiul, și cu Duhul)

    refren (Refren:)

    4 (Ascultând Isus de Tatăl,)

    refren (Refren:)

    5 (Omul e-nzestrat cu suflet)

    refren (Refren:)

    6 (Singuri nu sunteți în stare)

    refren (Refren:)

506 - Tatăl nostru

    refren (Refren:)

    1 (Sfinţească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ.)

    refren (Refren:)

    2 (Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,)

    3 (precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Tatăl nostru.)

    refren (Refren:)

507 - Îndemnați de porunca

    1 (Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura dumnezeiască, îndrăznim a spune:)

    2 (Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.)

    3 (Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.)

508 - 61.03 - Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm

    1 (Celebrant:)

    2 (C: Ție, toți îngerii, cerurile şi toate puterile,)

    3 (C: Sfânt e Domnul Dumnezeul Sabaot.)

    4 (C: Pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor.)

    5 (C: Şi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul.)

    6 (C: Tu ai biruit ghimpele mortii şi ai deschis celor ce cred, împărăţia cerurilor.)

    7 (C: Invredniceşte-ne să fim număraţi între sfintii tăi în slava ta cerească.)

    8 (C: Şi lăudăm numele tău în veci şi în vecii vecilor.)

    9 (C: În tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci.)

    10 (C: Binecuvântat ești, Doamne, în tăria cerului!)

    11 (C: Să ne rugăm: Dumnezeule nesfârșit de îndurător și infinit de bun, primește mulțumirea pe care poporul tău ți-o aduce pentru darurile primite; te rugăm stăruitor să-l faci mereu părtaș de noi daruri și, astfel, să-l pregătești pentru răsplata viitoare. Prin Cristos, Domnul nostru,)

509 - 405 - 24.45 - Toți suntem una

    1 (Toţi suntem una, când la o masă,)

    refren (Refren:)

    2 (Domnul e-n mine, Domnule-n tine,)

    refren (Refren:)

    3 (Prin el cu toţii suntem ca unul,)

    refren (Refren:)

    4 (Cel ce trăieşte în mine și-n tine)

    refren (Refren:)

    5 (El este viţa, noi suntem mlădiţele;)

    refren (Refren:)

    6 (El este capul, noi, mădularele;)

    refren (Refren:)

510 - 176 - 58.42 - Venim azi la tine

    1 (Venim azi la tine, Isuse,)

    refren (Refren:)

    2 (Grăbeşte-n Biserca-ţi sfântă)

    refren (Refren:)

    3 (Greşit-am cu totii, Isuse,)

    refren (Refren:)

    4 (Uniți în credinţă şi faptă)

    refren (Refren:)

511 - 758 - 41.23 - Vei veni, Isuse

    1 (Vei veni, Isuse, toţi te vor vedea,)

    2 (Plâng în strâmtorare ucenicii tăi,)

    3 (Cad sub greul crucii mi de oropsiţi,)

    4 (Plâng pe drumuri grele mame şi copii)

---- CÂNTECE ÎN LIMBA LATINĂ ----

---- 1. Secvențe, antifone și imnuri ----

---- TIMPUL ADVENTULUI ȘI CRĂCIUNULUI ----

512 - 566 - Alma Redemptoris Mater

    1 (Alma Redemptoris Mater quæ pervia cæli porta manes, et stella maris, succure cadenti, surgere qui curat populo:)

    2 (Tu quæ genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem: Virgo prius, ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.)

---- RITUALUL STROPIRII ----

513 - 188 - Asperges me

    refren (Refren:)

    1 (Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.)

    refren (Refren:)

    2 (Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: sicut erat in principio et nunc et semper: et in sæcula sæculorum. Amen.)

    refren (Refren:)

---- TIMPUL POSTULUI MARE ----

514 - Attende, Domnine

    refren (Refren:)

    1 (Ad te, Rex summe, omnium redemptor,)

    refren (Refren:)

    2 (Dextera Patris, lapis angularis,)

    refren (Refren:)

    3 (Rogamus, Deus, tuam maiestatem:)

    refren (Refren:)

    4 (Tibi fatemur crimina admissa:)

    refren (Refren:)

    5 (Innocens captus, nec repugnans ductus,)

    refren (Refren:)

515 - 569 - Ave Maria

    1 (Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.)

---- TIMPUL DE DUPĂ CRĂCIUN ----

516 - Ave Regina

    1 (Ave Regina caelorum, ave Domina Angelorum,)

---- ÎN CINSTEA PREASFÂNTULUI SACRAMENT ----

517 - 426 - Ave, verum Corpus

    1 (Ave, verum Corpus natum de Maria Virgine:)

    2 (Vere passum, immolatum in cruce pro homine:)

    3 (Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine.)

    4 (Esto nobis prægustatum mortis in examine.)

    5 (O Iesu dulcis!)

    6 (O Iesu pie!)

    7 (O, Iesu, fili Mariæ.)

518 - 504 - Laudate Dominum

    refren (Refren:)

    1 - Psalmul 116 (Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi.)

    refren (Refren:)

    2 (Quoniam confirmata est)

    refren (Refren:)

    3 (Gloria Patri et Filio)

    refren (Refren:)

    4 (Sicut erat in principio et nunc et semper)

    refren (Refren:)

519 - 86 - Christus vincit

    refren (Refren:)

    1 (N.....,)

    refren (Refren:)

    2 (N.....,)

    refren (Refren:)

    3 (Tempora bona veniant!)

    refren (Refren:)

520 - 327 - Pater noster

    1 (Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra.)

    2 (Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.)

521 - 972 - Libera me

    1 (Libera me, Domine, de morte aeterna,)

    2 (Dum veneris iudicare saeculum per ignem.)

    3 (Quando coeli movendi sunt et terra.)

    4 (Dum veneris iudicare saeculum per ignem.)

---- ÎN CINSTEA PREASFÂNTULUI SACRAMENT ----

522 - 517 - Pange lingua

    1 (Pange lingua, gloriosi,)

    2 (Nobis datus, nobis natus)

    3 (In supremae nocte coenae)

    4 (Verbum caro, panem verum)

    5 (Tantum ergo Sacramentum)

    6 (Genitori, Genitoque)

    7 (Celebrant:)

    8 (C: Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis, tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerai, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.)

---- DUMINICA FLORIILOR ----

523 - Pueri Hebraeorum

    refren (Refren:)

    1 (Domini est terra et plenitudo eius, orbis terrarum et qui habitant in ea.)

    refren (Refren:)

524 - 658 - Regina caeli

    1 (Regina caeli laetare, alleluia,)

---- TIMPUL ADVENTULUI ----

525 - Rorate

    refren (Refren:)

    1 (Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est: Ierusalem desolata est: domus sanctificationis tuæ et gloriae tuæ, ubi laudaverunt te patres nostri.)

    refren (Refren:)

    2 (Peccavimus et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi: et iniquitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostræ.)

    refren (Refren:)

    3 (Vide, Domine, afflictionem populi tui, et mitte quem missurus est: emitte Agnum dominatorem terræ, de Petra deserti ad montem filiæ Sion: ut auferat ipse iugum captivatis nostræ.)

    refren (Refren:)

    4 (Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua: quaremærore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere! Ego enim sum Dominus Deus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.)

    refren (Refren:)

526 - 670 - Salve Regina

    1 (Salve Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle.)

    2 (Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.)

527 - Salve Mater

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    1 (Salve decus humanigeneris,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    2 (Salve felix Virgo puerpera,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    3 (Te creavit Pater ingenitus,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    4 (Te creavit Deus mirabilem,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    5 (Te beatam laudare cupiunt,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

    6 (Esto, Mater, nostrum solatium,)

    refren (Salve Mater misericordiae Mater Dei)

---- SFÂNTA FECIOARĂ MARIA ÎNDURERATĂ ----

528 - 884 - Stabat Mater

    1 (Stabat Mater dolorosa,)

    2 (Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius.)

    3 (O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, mater Unigeniti!)

    4 (Quae maerebat et dolebat, pia Mater, dum videbat nati poenas inclyti.)

    5 (Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret in tanto supplicio?)

    6 (Quis non posset contristari Christi Matrem contemplari dolentem cum Filio?)

    7 (Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum.)

    8 (Vidit suum dulcem Natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum.)

    9 (Eia, Mater , fons amoris me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam.)

    10 (Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam.)

    11 (Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide.)

    12 (Tui Nati vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divide.)

    13 (Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero.)

    14 (Juxta Crucem tecum stare, et me tibi sociare in planctu desidero.)

    15 (Virgo virginum praeclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere.)

    16 (Fac, ut portem Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere.)

    17 (Fac me plagis vulnerari, fac me Cruce inebriari, et cruore Filii.)

    18 (Flammis ne urar succensus, per te, Virgo, sim defensus in die iudicii.)

    19 (Christe, cum sit hinc exire, da per Matrem me venire ad palmam victoriae.)

    20 (Quando corpus morietur, fac, ut animae donetur paradisi gloria.)

529 - Ubi caritas

    refren (Refren:)

    1 - Psalmul 116 (Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi.)

    refren (Refren:)

    2 (Quoniam confirmata est)

    refren (Refren:)

    3 (Gloria Patri et Filio)

    refren (Refren:)

    4 (Sicut erat in principio et nunc et semper)

    refren (Refren:)

---- ÎNVIEREA DOMNULUI ----

530 - 50 - Victimae paschali

    1 (Victimae paschali laudes immolent christiani.)

    2 (”Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?”)

    3 (Scimus Christum surrexisse a mortuis vere,)

---- COBORÂREA DUHULUI SFÂNT ----

531 - Veni Sancte Spiritus

    1 (Veni Sancte Spiritus, et emmite caelitus lucis tuae radium.)

    2 (Veni Pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium.)

    3 (Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.)

    4 (In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.)

    5 (O, lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.)

    6 (Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.)

    7 (Lava quod est sordium, riga quod est aridum, sana quod est saucium.)

    8 (Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.)

    9 (Da tuis fidelibus, in te confidentibus, Sacrum septenarium.)

    10 (Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen, Alleluia.)

---- ÎN CINSTEA DUHULUI SFÂNT ----

532 - Veni Creator Spiritus

    1 (Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita: Imple superna gratia, quae tu creati pectora.)

    2 (Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.)

    3 (Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.)

    4 (Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.)

    5 (Hostem repellas longius pacemque dones protinus; ductore sic te praevio vitemus omne noxium.)

    6 (Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum credamus omni tempore.)

    7 (Deo Patri sit gloria, et Filio qui mortuis surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen.)

---- 2. Mise gregoriene ----

---- SECUNDI TONI ----

533 - Kyrie

    1 (Kyrie eleison.)

534 - Gloria

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Laudamus te. Benedicimus te.)

    3 (Domine Deus, Rex coelestis,)

    4 (Qui tollis pecata mundi, suscipe deprecationem nostram.)

535 - Sanctus

    1 (Sanctus, sanctus sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

536 - Agnus Dei

    1 (Agnus Dei, qui tolis peccata mundi: miserere nobis.)

---- DE ANGELIS ----

537 - Kyrie

    1 (Kyrie eleison.)

538 - Gloria

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Laudamus te. Benedicimus te.)

    3 (Domine Deus, Rex coelestis,)

    4 (Qui tollis pecata mundi, miserere nobis.)

539 - Sanctus

    1 (Sanctus, sanctus sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

540 - Agnus Dei

    1 (Agnus Dei, qui tolis peccata mundi: miserere nobis.)

---- MISSA MUNDI ----

541 - Kyrie

    1 (Kyrie eleison.)

542 - Gloria

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Laudamus te. Benedicimus te.)

    3 (Domine Deus, Rex coelestis,)

    4 (Qui tollis pecata mundi, miserere nobis.)

543 - Sanctus

    1 (Sanctus, sanctus sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

544 - Agnus Dei

    1 (Agnus Dei, qui tolis peccata mundi: miserere nobis.)

545 - Credo in unum Deum.

    1 (Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.)

    2 (Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula.)

    3 (Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verbum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt.)

    4 (Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine:)

    5 (Et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.)

    6 (Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.)

    7 (Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.)

    8 (Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.)

    9 (Qui Patre ei Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.)

    10 (Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.)

    11 (Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi, Amen.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem