Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"KRISZ" énekei:

---- Nyomorúság ----

0

    1 (//: Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved! ://)

1

    1 (Békességre vágyik minden ember, pénzt is adna érte, de mégsem lel.)

    2 (Jóbarátom, talán fáj a szíved,)

    3 (Jézus Krisztus régen keres téged, üdvösséget kínál ingyen néked.)

2

    Refr (Ahogy a felhők fölött mindig süt a nap,)

    1 (Mikor a kísértő ámító szavakkal meg akar kísérteni,)

    Refr (Ahogy a felhők fölött mindig süt a nap,)

    2 (Mikor a kívánság megfogja lelkedet, de nehéz lemondani.)

    Refr (Ahogy a felhők fölött mindig süt a nap,)

3

    1 (Jézus, jöjj közénk, még ma, kérünk.)

    2 (Jézus gyógyítsd meg bűnös életünk,)

    3 (Áldj meg bennünket, még ma, kérünk.)

4

    1 (Amikor úgy érzed, hogy minden oly nehéz, sötét gondok nyomasztják a szívedet,)

    Refr (Hittel magas hegyet mozdítsz el, a pusztaság is zöldell, a nagy tenger hulláma falként félreáll, hittel a gyenge újra fölkel, a lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál!)

    2 (Új remény ébred és a felhők oszlanak, legördülnek terheid és felsóhajthatsz,)

    Refr (Hittel magas hegyet mozdítsz el, a pusztaság is zöldell, a nagy tenger hulláma falként félreáll, hittel a gyenge újra fölkel, a lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál!)

    3 (A hit legyőzhetetlen, a legnagyobb erő.)

    Refr (Hittel magas hegyet mozdítsz el, a pusztaság is zöldell, a nagy tenger hulláma falként félreáll, hittel a gyenge újra fölkel, a lankadó erőt nyer, a hit hatalma történelmet átformál!)

5

    1 (E földön sok baj vesz körül, és nem tudom, melyik út merre visz.)

    Refr (Bennem bízz, ha jő a próba,)

    2 (Ha látom, mennyit ér az élet, és milyen sok a szenvedés, a kín,)

    Refr (Bennem bízz, ha jő a próba,)

6

    1 (A mélyből hozzád száll szavam:)

    Refr (Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj!)

    2 (Ha ajkam vétett ellened,)

    Refr (Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj!)

    3 (Ha arcod fényét elfedem,)

    Refr (Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj!)

7

    1 (Egyszer szembenéztem önmagammal, életem végig gondoltam:)

    Refr (Várok rád, Jézus, várok rád, hisz Te azért jöttél, hogy megtalálj!)

    2 (Akkor találkoztam emberekkel,)

    Refr (Várok rád, Jézus, várok rád, hisz Te azért jöttél, hogy megtalálj!)

    3 (Isten úgy szerette e világot,)

    Refr (Várok rád, Jézus, várok rád, hisz Te azért jöttél, hogy megtalálj!)

    4 (Mind ezt hittel egyszer elfogadtam,)

    Refr (Várok rád, Jézus, várok rád, hisz Te azért jöttél, hogy megtalálj!)

8

    1 (Ó, halld meg imám, ó, halld meg imám, ím, eléd térdelek.)

9

    1 (Jöjj, te szegény, bűnös szenvedő, vezet a kereszthez út.)

    2 (Még le kell vennem a bűnöket.)

    3 (De az én lelkemben hit sem ég.)

    4 (Keresni jöttem, mi elveszett szól a Megmentő szava.)

10

    1 (Taníts, Uram, meghajlani, mint szélben az aranykalász!)

    2 (S dacos szívem, ha ellenáll, midőn a Lélek rálehel,)

    3 (Mint bősz hullám, mely megtörik, ha parthoz űzi zúgó szél,)

11

    1 (Kedves barátom, figyelj most rám!)

    Refr (Ne add fel a reményt, hisz van megoldás: Jézus Krisztus érted is feláldozta magát.)

    2 (Sok mindent már megpróbáltál, s nem volt benne jó,)

    Refr (Ne add fel a reményt, hisz van megoldás: Jézus Krisztus érted is feláldozta magát.)

    3 (Kedves barátom, figyelj most rám!)

    Refr (Ne add fel a reményt, hisz van megoldás: Jézus Krisztus érted is feláldozta magát.)

12

    1 (Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe.)

    2 (//: Minden törvényszegésünket elvetted, a bárány drága szent vérével mostál meg. ://)

    3 (Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe.)

13

    1 (//:Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram!)

14

    1 (Magányos voltam, nem volt barátom, nem vonzott semmi cél.)

    Refr (Gyere, élj mivelünk, a tied örömünk, jöjj!)

    2 (Kerestem folyton a boldogságot, de nem találtam én.)

    Refr (Gyere, élj mivelünk, a tied örömünk, jöjj!)

    3 (Magányom elszállt, kitárta házát az Úr, az új barát.)

    Refr (Gyere, élj mivelünk, a tied örömünk, jöjj!)

15

    1 (Úgy érzem, néha, hogy nem szeretsz, hogy dolgaimban nem is vezetsz.)

    2 (Mégis tudom, hogy szeretsz nagyon, az életem így rád bízhatom.)

    3 (A szenvedések csak eszközök, hogy átformáljon kezed velük.)

    4 (Ha zúgolódom, bocsásd meg azt, ne ródd fel, kérlek, a sok panaszt.)

16

    1 (Nincs helyed Jézus számára?)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát?)

    2 (Földi örömök számára szíved mindig nyitva áll.)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát?)

    3 (Kedveled a hiúságot, választod a mulandót,)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát?)

    4 (Ember, gondolj a jövődre!)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát?)

    5 (Engedd Jézust a szívedbe, életed megmentőjét!)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát?)

17

    1 (Adj új erőt, Urunk, ó, nyisd ki szent kezed!)

    Refr (Adj új erőt!)

    2 (Adj új erőt, Urunk, az álmot űzzed el,)

    Refr (Adj új erőt!)

    3 (Adj új erőt, Urunk, egész világ előtt,)

    Refr (Adj új erőt!)

    4 (Adj új erőt, Urunk, gyógyírt vár a beteg,)

    Refr (Adj új erőt!)

18

    1 (Sokszor úgy érzem, összeroskadok, többé nem lesznek jó és szép napok, nem süt rám napsugár, nem lesz többé tél, se nyár, lelkem terhével egyedül vagyok!)

    2 (Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek:)

    3 (Van egy út, amit Isten készített,)

19

    1 (Esdve kérlek, jó Atyám, őrizd meg szívem!)

20

    1 (Boldog ember az, ki bűnt nem ismer,)

    2 (Míg elhallgattam, megavultak csontjaim,)

    3 (Vétkemet bevallottam, bűnöm nem takargattam,)

21

    1 (Ezt a világot olyan szépnek látod, mennyi fény és ragyogás.)

    Refr (De nem lehet két úrnak szolgálni, megszakad attól a szív,)

    2 (Nem járhat együtt fény és a sötétség, hívő és a hitetlen.)

    Refr (De nem lehet két úrnak szolgálni, megszakad attól a szív,)

    3 (Minden mulandó ezen a világon, tűnnek évek, századok.)

22

    1 (Nem szeret senki, senki igazán,)

    Refr (Csak egyedül Jézus, csak egyedül Ő,)

    2 (Nem látja senki, senki aki néz,)

    Refr (Csak egyedül Jézus, csak egyedül Ő,)

    3 (Nem ért meg senki, senki aki él,)

    Refr (Csak egyedül Jézus, csak egyedül Ő,)

    4 (Dicsérő ének mély hálajelül, zengjen,)

    Refr (Csak egyedül Jézus, csak egyedül Ő,)

    5 (Hálánk jeléül szálljon énekünk,)

    Refr (Csak egyedül Jézus, csak egyedül Ő,)

23

    1 (Remélj, remélj, jön újra fény,)

    2 (Fájó szíved Hozzá vigyed,)

    3 (Örülj, örülj, hisz könyörül,)

24

    1 (Van úgy, hogy fáradt és nehéz a szívem, magammal sem kezdhetek.)

    Refr (Ne félj, ne félj, én veled vagyok.)

    2 (Van úgy, hogy rám tör, és kínoz a Sátán, erőm pedig oly kevés.)

    Refr (Ne félj, ne félj, én veled vagyok.)

    3 (Van úgy, hogy minden csak a rosszra fordul, érzem, hogy elönt az ár.)

    Refr (Ne félj, ne félj, én veled vagyok.)

25

    Refr (Formáld át szívem, vedd a kezedbe.)

    1 (Te vagy a fazekas, én az agyag.)

    Refr (Formáld át szívem, vedd a kezedbe.)

    2 (Formáld át szívem, tisztíts meg engem,)

    Refr (Formáld át szívem, vedd a kezedbe.)

26

    1 (Vándorutam álmodozva járom, lelkemen borong a fájdalom.)

    Refr (Szánj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majdnem összeroskadok,)

    2 (Ködbe tűnt a szívem tarka rétje, bánatom az égig tornyosul.)

    Refr (Szánj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majdnem összeroskadok,)

    3 (Itt hozom az éltem rontott útját, íme, néked én most átadom.)

    Refr (Szánj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majdnem összeroskadok,)

    4 (Bűnbocsánat éltető igéjét)

    Refr (Golgotán van bűnömre bocsánat, megtisztít az áldott, drága vér.)

27

    1 (Gyorsan fut az idő, gondolsz-e rá?)

    Refr (Jézus hív téged, jöjj, siess karjába,)

    2 (Hallod-e, néked szól az üzenet,)

    Refr (Jézus hív téged, jöjj, siess karjába,)

    3 (Tekints a múltadra, hogy élted át,)

    Refr (Jézus hív téged, jöjj, siess karjába,)

28

    1 (Üdvözítőm szeret engem, szeret engem, jól tudom.)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem szilárdságot,)

    2 (Ó, miért van, hogy oly könnyen,)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem szilárdságot,)

    3 (Most előtted alázattal,)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem szilárdságot,)

    4 (Most azt mondom, hogy éretted)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem szilárdságot,)

29

    1 (Széjjel jártam a világban, de sok-sok jajra találtam.)

    Refr (Uram, taníts meg szeretni, szívemből mindent kivetni:)

    2 (Széjjel jártam a világban, de sok-sok könnyre találtam.)

    Refr (Uram, taníts meg szeretni, szívemből mindent kivetni:)

    Refr-2 (Taníts meg szívből örülni, a terheket mind letenni!)

    Refr-3 (Taníts a hitben megállni, erőre benned találni!)

    Refr-4 (Taníts még jobban szeretni,)

30

    Refr (Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked!)

    1 (Fájdalmak útjai, álmatlan éjszakák.)

    Refr (Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked!)

    2 (Sok terhet hordozol, letenni nem tudod,)

    Refr (Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked!)

    3 (Vagy tán úgy gondolod, hogy Isten elhagyott,)

    Refr (Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked!)

31

    1 (Mért félig tied a szívem, az életem, mért félig, miért csak félig,)

    Refr (Hűtlen az éjem s nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom.)

    2 (Mért félig kerülöm el a bűn ajtaját?)

    Refr (Hűtlen az éjem s nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom.)

    3 (Mért félig követem az utat, hol Te jársz?)

    Refr (Hűtlen az éjem s nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom.)

    4 (Nem félig állt a kereszted a Golgotán!)

    Refr (Hűtlen az éjem s nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom.)

32

    1 (Ha az Úr szomorít, oka van rá.)

    2 (Magam én ha porig megalázom, az az Úr, Aki ver, szomorít,)

33

    1 (Mossál meg engem, moss meg, Uram.)

    2 (Mosd meg a szívem s a nyelvemet,)

    3 (Mosd meg a lábam és fejemet,)

    4 (Hadd éljek Benned már egyedül,)

34

    1 (Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos, víg ösvényeket,)

35

    1 (Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik hozzád,)

    2 (Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem.)

    3 (Szelíd hangja megragadott és felemelt, magához vont.)

36

    1 (Hozzád jövünk, Uram, ó, segíts, ne szóljon igéd hiába!)

    2 (A fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba'.)

    3 (Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka.)

    4 (A szívünk összetört, ó, Uram.)

37

    1 (Időnk fut egyre, sebesen rohanva, mint az ár.)

    Refr (Jöjj, míg az éj rád nem borul, holnap késő talán.)

    2 (Ma még körülvesz sok barát, míg fényben jár az út.)

    Refr (Jöjj, míg az éj rád nem borul, holnap késő talán.)

    3 (Egy van, csak egy szent hű barát, végig csak Ő szeret.)

    Refr (Jöjj, míg az éj rád nem borul, holnap késő talán.)

    4 (Bűnöd, bajod mind ismeri, szívén bocsánat vár.)

    Refr (Bűn átka, bűnösök helyett,)

38

    1 (//: Hívlak, Uram, szükségem van rád, hogy többet adj, magadból, Atyám.)

    2 (Hívlak, Uram, szükségem van rád, hogy többet adj, magadból, Atyám.)

    3 (Mutass mindig utat, merre menjek tovább,)

    4 (Hívlak, Uram, szükségem van rád, hogy többet adj, magadból, Atyám.)

    5 (Hívlak, Uram, szükségem van rád, hogy többet adj, magadból, Atyám.)

39

    1 (Uram, itt vagyok, változtasd meg szívemet, mert tőled árad rám a kegyelem.)

    Refr (Jöjj közel, tarts jelenlétedben, áraszd rám szent kenetedet!)

    2 (Nyisd meg értelmem, adj új látást nekem,)

    Refr (Jöjj közel, tarts jelenlétedben, áraszd rám szent kenetedet!)

---- Megváltás ----

40

    1 (A Bárány vére megtisztít,)

    2 (A Jézus sebe meggyógyít,)

    3 (A Megváltó megszabadít,)

    4 (A Bárány vére megtisztít,)

41

    1 (A sír üres, a kő elgördült, elvégeztetett.)

    2 (Örvendezz, Sion népe, Megváltód szeret,)

    3 (Halleluja, örüljetek föld és ti egek,)

42

    1 (Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,)

43

    1 (Aki hozzám fordul, azt ki nem vetem.)

    Refr (Megbocsájtja minden bűnödet, békességet ad a szívednek.)

    2 (Volt-e már barátod, aki így szeret?)

    Refr (Megbocsájtja minden bűnödet, békességet ad a szívednek.)

    3 (El ne fordulj tőle, mert késő lehet, nem lesz, aki kérje bűnös szívedet.)

    Refr (Megbocsájtja minden bűnödet, békességet ad a szívednek.)

44

    1 (Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentsen engem,)

    2 (Azért jött Ő, hogy megtartson engem,)

45

    1 (Amikor teljes sötétség borul reám)

    Refr (A sötétség nem borít el előled)

    2 (Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet)

    Refr2 (//:Soha semmi, semmi nem választhat el)

46

    1 (Ama szép hon felé száll az én sóhajom, ahová mihamar bemegyek.)

    Refr (Kapok egy csillagos ragyogó koronát ama szép honban fent, odaát.)

    2 (Míg itt a földi lét kötve tart engemet, híven kell végezni dolgomat:)

    Refr (Kapok egy csillagos ragyogó koronát ama szép honban fent, odaát.)

    3 (Most tehát munka vár még mindig énreám, amihez Mesterem ad erőt.)

    Refr (Kapok egy csillagos ragyogó koronát ama szép honban fent, odaát.)

47

    1 (Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom, biztonságot, csak Tőled kapok.)

    Refr (//:Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat ://)

    2 (Atyám két kezedben, teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm.)

    Refr (//:Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat ://)

    3 (Atyám két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozod, tudom.)

    Refr (//:Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat ://)

48

    1 (Csend van bennem, és emlékezem,)

    Refr (Mért szeret Isten, mért szeret még?)

    2 (Csend van bennem, és emlékezem.)

    Refr (Mért szeret Isten, mért szeret még?)

    3 (Csend van bennem és emlékezem,)

    Refr (Mért szeret Isten, mért szeret még?)

    4 (Csend van bennem és emlékezem,)

    Refr (Mért szeret Isten, mért szeret még?)

49

    1 (Egyetlen forrása minden kegynek, egyetlen mentsvára a lelkemnek,)

    Refr (Miként a hó, (Miként a hó))

    2 (Soká nem ismertem szerelmedet,)

    Refr (Miként a hó, (Miként a hó))

    3 (Fehérré! Uram, a forrás Te vagy,)

    Refr (Miként a hó, (Miként a hó))

50

    1 (Emlékezzél meg az Úr jóságáról!)

    2 (Viharokban Ő erős várunk, mikor szélvész dúl, karjába zár.)

51

    1 (Életutam, míg e Földön járom, bár ez út néha oly rögös és oly nehéz,)

    Refr (Ott fenn a mennyben vár, az én örökhazám,)

    2 (Tudom, most már nem magamban járom,)

    Refr (Ott fenn a mennyben vár, az én örökhazám,)

    3 (Vár engem a béke, örök élet,)

    Refr (Ott fenn a mennyben vár, az én örökhazám,)

52

    1 (Ne félj, mert enyém vagy, ne félj, ne félj!)

    2 (Kik bíznak az Úrban, van erejük,)

    3 (Megtart a kegyelem, hit által élj.)

    4 (Boldog, ki mindvégig hű marad,)

    5 (Aki hisz énbennem, szavamra áll,)

53

    1 (Elmondanám milyen nagyon szeret Istenünk,)

    Refr (Csak szólj, Ő meghallgatja kérésedet,)

    2 (Nincs olyan imádság, mit ne hallana Ő,)

    Refr (Csak szólj, Ő meghallgatja kérésedet,)

    3 (Legrejtettebb titkaidat rábízhatod mind.)

    Refr (Csak szólj, Ő meghallgatja kérésedet,)

54

    1 (Ragyogsz-e még, égi fény, sötét éjszakában?)

    2 (Angyalének, hangzol-e bűnös Bábelünkben?)

    3 (Mondd, hát a te szívedben ragyog Krisztus fénye?)

55

    1 (Fáradtan, bűnbe veszve járám az életet,)

    Refr (Kéz, amely vezettél, szív, amely szerettél,)

    2 (Míg borral és olajjal kimosta sok sebem,)

    Refr (Kéz, amely vezettél, szív, amely szerettél,)

    3 (Lábán, kezén mutatta saját sok sebhelyét,)

    Refr (Kéz, amely vezettél, szív, amely szerettél,)

    4 (Azóta véle járok, szívem csak néki él,)

    Refr (Kéz, amely vezettél, szív, amely szerettél,)

    5 (S szívem bár napról napra az Úrban megpihen,)

    Refr (Kéz, amely vezettél, szív, amely szerettél,)

56

    1 (Óh, forrongó gazdag árja Megváltónk szerelmének!)

    Refr (Jézusom, Isten Báránya, áldozatod rám is áll,)

    2 (Harsogó hullámverése zúgjon e világon át,)

    Refr (Jézusom, Isten Báránya, áldozatod rám is áll,)

    3 (Oh, hogy minden bűnös lelket, kit megváltál véreden,)

    Refr (Jézusom, Isten Báránya, áldozatod rám is áll,)

57

    1 (Jézus szíve megbocsát, vére töröl bűnt, hibát,)

    Refr (Jézus terád olyan régen vár!)

    2 (Hogyha Jézust követed, boldog lesz az életed,)

    Refr (Jézus terád olyan régen vár!)

    3 (Imádságunk hozzád száll, drága Jézus, Úr, Király:)

    Refr (Jézus terád olyan régen vár!)

58

    1 (Hisszük, meghallgat az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr,)

    2 (Hisszük, értünk halt az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr,)

    3 (Hisszük, értünk él az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr,)

    4 (Hisszük, bennünk él az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr,)

    5 (Hisszük, értünk jön az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr,)

59

    1 (Két irdatlan fa összeróva, nincs rajta semmi, semmi szép,)

    Refr (Honnét e fény, mely szétsugárzik,)

    2 (Ítélet, szeretet: e kettő ott a kereszten egyesült,)

    Refr (Honnét e fény, mely szétsugárzik,)

    3 (A vér, a Jézus drága vére: gyógyító balzsam, Szent erő,)

    Refr (Honnét e fény, mely szétsugárzik,)

60

    1 (//:Így szól ma tehozzád Jézus:)

    2 (//:Még ma válaszolj,)

61

    1 (//: Az Úr van itt, (az Úr van itt))

    2 (Hogy elmondja, mennyire szeret, a legdrágábbat adta érted.)

62

    1 (Bízom Benned, Uram Jézus,)

    Refr (Bízom benned Uram Jézus,)

    2 (Mint a pásztor gyenge bárányt,)

    Refr (Bízom benned Uram Jézus,)

    3 (Gondot is viselsz Te rólam,)

    Refr (Bízom benned Uram Jézus,)

    4 (Bízom benned, Uram Jézus,)

    Refr (Bízom benned Uram Jézus,)

63

    1 (Krisztus hívása hangzik, az Ige, hogyha szól.)

    2 (Ha ingadozna lábad, irányt mutathat Ő.)

    3 (Krisztus, a szent, teérted keresztet szenvedett,)

64

    1 (Én nem tudok nélküled élni, oly képtelen,)

    Refr (A forrásaim benned vannak,)

    2 (Én nem tudok nélküled élni,)

    Refr (A forrásaim benned vannak,)

    3 (Én nem tudok nélküled élni,)

    Refr (A forrásaim benned vannak,)

65

    1 (Van még számomra is bocsánat, van Megváltóm, Ő az enyém.)

    2 (Ha kísértés hulláma tör rám, az én Uram védeni jő.)

    3 (Az ég alját fürkészve nézem, hajnalcsillag felkel-e már?)

66

    1 (Jézus, véred megtisztít, véred ad új életet)

    2 (A Te véred tisztít meg, a Te véred éltet engem,)

67

    1 (Úgy szerette Isten ezt a bűnnel telt világot,)

    2 (Isten nagyon szeret téged,)

    3 (//: Ellenünk szóló irat a Golgotán széjjelszakadt, kitárva Isten szíve vár. ://)

    4 (Úgy szerette Isten ezt a bűnnel telt világot,)

68

    1 (Hatalmas vagy, erős Isten,)

    2 (//:Halleluja, örvendezünk hát!)

69

    1 (Nem hallod-e, nem hallod-e, nem hallod,)

    Refr (Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát, mire vársz?)

    2 (Nem látod-e, nem látod-e, nem látod)

    Refr (Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát, mire vársz?)

    3 (Nem érzed-e, nem érzed-e, nem érzed,)

    Refr (Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát, mire vársz?)

70

    1 (Életem csak kegyelem, önérdemem nincs.)

    Refr („Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba’” mondja az Úr!)

    2 (Régi énem leküzdöm nagy erejével.)

    Refr („Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba’” mondja az Úr!)

    3 (Szeretete igazgat, ellát tanáccsal.)

    Refr („Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba’” mondja az Úr!)

    4 (Hűen vezet utamon, nem hagy magamra.)

    Refr („Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba’” mondja az Úr!)

71

    1 (Mikor vízen mégy át, én veled vagyok,)

    Refr (Enyém vagy, neveden hívtalak.)

    2 (Hogyha különféle próbáltatás ér,)

    Refr (Enyém vagy, neveden hívtalak.)

72

    1 (Elszállnak már az évek, elmúlik minden, ami volt.)

    2 (Mint Bárány némán tűrte a szenvedést, a kínt,)

    3 (Bár ezt, mi történt régen, mesének mondanád,)

73

    1 (Vándor vagyok, nem ez az én hazám.)

    2 (Vándor vagyok, ha elfelejtem is, ha nem tudom,)

    3 (Vándor vagyok napfényes úton is,)

    4 (Vándor vagyok, de nem reménytelen,)

74

    1 (Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél,)

    2 (Zengjen hát a hálám Neked,)

75

    1 (Kereslek Atyám, most elmúlt a nyár)

    Refr (Ó Atyám, hát mégsem volt igaz,)

    2 (Ó, drága Atyám, ez a gonosz világ)

    Refr2 (Kérlek, Atyám hadd kiáltsam el,)

    Refr (Atyám, hát mégsem volt igaz)

    3 (Imádlak Atyám, most elmúlt a nyár)

76

    1 (Milyen jó, milyen jó, milyen jó.)

    2 (Szabadít, szabadít, szabadít:)

    3 (Milyen szép, milyen szép, milyen szép!)

    4 (Urunk hű, Urunk hű, Urunk hű!)

    5 (Jézus él, Jézus él, Jézus él!)

77

    Refr (Földön és égen énekelje minden: megszületett Krisztus.)

    1 (Eljött a földre gyenge testet öltve, árasztva rád is nagy szeretetét.)

    Refr (Földön és égen énekelje minden: megszületett Krisztus.)

    2 (Kétezer éve ragyog ránk a fénye, nem múló béke sugárzik felénk.)

    Refr (Földön és égen énekelje minden: megszületett Krisztus.)

    3 (Gyermeki szívvel menjünk Hozzá, hittel, mért tétovázol, tarts velünk ma még.)

    Refr (Földön és égen énekelje minden: megszületett Krisztus.)

    4 (Szívünkbe zárjuk, leborulva áldjuk Jézust, ki értünk adta életét.)

    Refr (Földön és égen énekelje minden: megszületett Krisztus.)

78

    1 (Soha nem volt még ilyen áldott éj: az Isten maga néz ránk!)

    2 (Soha nem volt még ilyen áldott éj, nem gyúlt ki soha ily fény.)

79

    1 (Van egy jó hely, odamegyek, lerakom ott a terheket.)

    2 (Emberekért ömlött a vér, kegyelmet kap az, aki kér.)

    3 (Keresni jött, mi elveszett, megtört szívű embereket.)

    4 (Csodálatos ez a titok, Szentlelkével megragadott.)

    5 (Azóta tart a kapcsolat, Ő vigyáz rá, el nem szakad.)

80

    1 (Örvendjetek, mert Isten úgy szeret!)

    2 (Örvendjetek, Jézus feltámadott:)

    3 (Örvendjetek, mert Jézus újra jön!)

81

    1 (Hogyha Jézus újra eljön, mint dicső király,)

    Refr (Mint megannyi csillagok, mind úgy fénylenek,)

    2 (Összegyűjti, összegyűjti szent csapatba ott,)

    Refr (Mint megannyi csillagok, mind úgy fénylenek,)

    3 (Mind szívére vonja majd a sok kis gyermeket,)

    Refr (Mint megannyi csillagok, mind úgy fénylenek,)

    4 (Hogyha szíved Jézusodnak híven átadod,)

    Refr (Mint megannyi csillagok, mind úgy fénylenek,)

82

    1 (Nincs határa Jézus szerelmének, mélyebb a legmélyebb tengernél.)

    Refr (Engem is Ő megtalált, adott nekem tiszta fehér ruhát.)

    2 (Azelőtt, jaj, sokat panaszkodtam, kicsiny próba elvette kedvem.)

    Refr (Engem is Ő megtalált, adott nekem tiszta fehér ruhát.)

    3 (Két szememmel bármerre is nézek, csak Jézus szerelmét látom én:)

    Refr (Engem is Ő megtalált, adott nekem tiszta fehér ruhát.)

83

    1 (Isten hív, te el ne küldd, Ő látja sorsodat!)

    Refr (Lásd, Ő szeret, még így is szeret, elveszi bűneidet, múltad Övé,)

    2 (Ne küldd el, mert az idő eljött, hogy megragadd!)

    Refr (Lásd, Ő szeret, még így is szeret, elveszi bűneidet, múltad Övé,)

    3 (Mondj igent, mert hőn szeret és meghalt, hogy te élj!)

    Refr (Lásd, Ő szeret, még így is szeret, elveszi bűneidet, múltad Övé,)

84

    1 (Tündöklő Atyánk kegyelme égi otthonból reánk.)

    Refr (Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát.)

    2 (Mély sötétben járt az utunk, szívünk búban, bűnben járt.)

    Refr (Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát.)

    3 (Oly sötét a bűnnek éje, vadul zúgnak a habok,)

    Refr (Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát.)

    4 (Jézus külde szerte minket, mint az Atya küldte Őt,)

    Refr (Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát.)

    5 (Oh, ne hagyd fényed kihunyni, mert talán egy perc se kell,)

    Refr (Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát.)

85

    1 (Vágyol-e elhagyni bűneidet?)

    Refr (Van erő, van, csodás erő van Jézusunk vérében!)

    2 (Érzed-e, hogy szíved oly salakos?)

    Refr (Van erő, van, csodás erő van Jézusunk vérében!)

    3 (Ó, ha a büszkeség rabja vagy tán?)

    Refr (Van erő, van, csodás erő van Jézusunk vérében!)

86

    1 (Ó, mily hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít.)

    2 (Jönnek próbák, kísértések, nincsen örömcsillagod?)

    3 (Fáradt vagy és megterhelve, jól esnék az enyhülés?)

87

    1 (Jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív,)

    Refr (Jöjj hát siess, jöjj, vár reád: béke a földön az üdv odaát!)

    2 (Jöjj megújulni e vízben, új lesz a hit, szeretet,)

    Refr (Jöjj hát siess, jöjj, vár reád: béke a földön az üdv odaát!)

    3 (Jöjj hát az élet vizéhez, Jézus kínálja neked,)

    Refr (Jöjj hát siess, jöjj, vár reád: béke a földön az üdv odaát!)

88

    1 (Mily drága nekünk ez a jó hír, mily édes, örömteli zeng!)

    Refr (Ó, bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd,)

    2 (Leszállott a mennyei fényből, elhagyta a dicső hazát,)

    Refr (Ó, bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd,)

    3 (Ó, jöjj el hatalmas Urunkhoz, fáradt, szomorú, jer ide!)

    Refr (Ó, bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd,)

    4 (Csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csakis Ő.)

    Refr (Ó, bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd,)

89

    1 (Légy Te az első nékem, irányítsd életem!)

    Refr (Istenem, úgy kérlek, légy az éltem fénye,)

    2 (Tudom, hogy tested vérzett, kínok közt szenvedett.)

    Refr (Istenem, úgy kérlek, légy az éltem fénye,)

90

    1 (Jézus, Messiás, neve minden név fölött való!)

    Refr (És aki hallja, az mondja, hogy:)

    2 (Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága,)

    Refr (És aki hallja, az mondja, hogy:)

91

    1 (Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent, Atyámat.)

    2 (A kín, az átok én bűnöm ára, de Ő felvitte a Golgotára.)

    3 (Bűn büntetését kereszten értem, magára vette a szenvedésem.)

    4 (Szerelmes szíve szakadt meg értem, de eltörölte mind, mind a vétkem.)

    5 (Jézus, te drága, mit adjak néked?)

92

    1 (Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár,)

    2 (Félelmektől megszabadít, szent félelemre tanít.)

    3 (Hozzá bajok, vészek között mindig járulhatok.)

    4 (Az Úr, íme, jót ígért nekem: vár nála biztos jövő.)

    5 (S ha végsőt dobban majd a szív,)

    6 (Sok ezredév, ha eltelik,)

93

    1 (Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!)

    2 (Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,)

    3 (Jézus hív, vele járj, erre váltott meg Ő.)

94

    1 (Megváltva! Mily boldogan vallom)

    Refr (Megváltva, megváltva!)

    2 (Megmentve! Most áldom az Urat,)

    Refr (Megváltva, megváltva!)

    3 (Megváltóm! Csak téged imádlak,)

    Refr (Megváltva, megváltva!)

95

    1 (Amikor megérint engem kegyelmed,)

    2 (Amikor eléd állok, s meglátlak,)

    3 (//: Imádlak, ó, Uram, imádlak, Istenem, ezért vagyok és élek örökké! ://)

96

    1 (Vonj magadhoz, ó, Uram, vonj magadhoz, ó, Uram, közelebb hozzád, közelebb hozzád, érinteni téged.)

    2 (Uralmad, fenséged, jóságod,)

97

    1 (Mit is mondhatnék, Te vagy ki megváltottál.)

    2 (Minden nap Uram ráállok Igédre,)

    Refr (Minden nap csak érted élek!)

98

    1 (Megváltóm oly boldoggá tettél, értem váltságdíjat fizettél.)

    Refr (Te vagy mindenem nekem, tied az életem, minden napom öröme vagy, méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást.)

    2 (Fogadd el élő áldozatom,)

    Refr (Te vagy mindenem nekem, tied az életem, minden napom öröme vagy, méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást.)

    3 (Köszönöm, hogy megismertelek,)

    Refr (Te vagy mindenem nekem, tied az életem, minden napom öröme vagy, méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet, áldást és szüntelen imádást.)

99

    1 (Lényed érint, érzem, átjár,)

    2 (Jövök Hozzád, Téged várlak,)

    Refr (Kegyelmed mossa át szívem teljesen.)

    Refr.2 (Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád!)

100

    1 (Jöjj, ha éhes vagy, jöjj, ha fáradt vagy,)

    Refr (Jöjj, áldjuk együtt Őt, a drága megmentőt, az Isten Szent Fiát, aki od’adta önmagát.)

    2 (Bízd rá életed, add át szívedet,)

    Refr (Jöjj, áldjuk együtt Őt, a drága megmentőt, az Isten Szent Fiát, aki od’adta önmagát.)

101

    1 (Jöjj, Szentlélek, gyere, áraszd el lelkem, örök élet vizét buzogtasd szívemben.)

    2 (//:Uram, szeretem a Te házadban való lakozást, a Te dicsőséged hajlékának helyét.://)

102

    Refr (Jézus, ünnepeljük győzelmed.)

    1 (Szabadításod örök életre szól, drága véreddel fizettél,)

    Refr (Jézus, ünnepeljük győzelmed.)

    2 (Szentlelked eljött, hogy betöltsön erővel,)

    Refr (Jézus, ünnepeljük győzelmed.)

103

    1 (Jöjj el ma tűzzel, tölts fel erőddel, formálj át Szentlelkeddel!)

104

    1 (//: Mester itt van, ma is gyógyít, Jézus gyógyít, és szabaddá tesz. ://)

105

    Refr (Jézus, ó, Jézus, e névben gyönyörködöm.)

    1 (Elhat e név a mennybe, elhat e név a mélységbe,)

    Refr (Jézus, ó, Jézus, e névben gyönyörködöm.)

    2 (Elhat e név a csontokig,)

    Refr (Jézus, ó, Jézus, e névben gyönyörködöm.)

106

    1 (Egykor oly kedves dolgok menjetek, e világ tisztel, és vív értetek,)

    Refr (Élni benned Jézus olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás,)

    2 (Teljes szívből vágylak dicsérni,)

    Refr (Élni benned Jézus olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás,)

    3 (Mennyei erőd jól megismerni,)

    Refr (Élni benned Jézus olyan jó,)

107

    1 (Feladtad méltó nagy neved, feláldoztad az életed.)

108

    Refr (Egyedül csak Te vagy, akinél a szív lecsendesül.)

    1 (Benned hiszek, remélek, szívem nem fél,)

    Refr (Egyedül csak Te vagy, akinél a szív lecsendesül.)

    2 (Benne remélj te is, és szíved nem fél,)

    Refr (Egyedül csak Te vagy, akinél a szív lecsendesül.)

109

    Refr (//: Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat!)

    1 (Mert úgy várunk és kiáltunk, szomjúságunk csillapítsd le, ó, Urunk!)

    Refr (//: Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat!)

    2 (Tömlöcajtók nyíljanak meg,)

    Refr (//: Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat!)

110

    1 (Az életem ajtaján ott van már a húsvéti Bárány vére.)

    Refr (A bárány vére elfedez!)

111

    1 (Kiválasztottál, új szívet adtál, ismertesd meg velem útjaidat.)

    2 (//: Ragadj magaddal, minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd lakhassam házadban! ://)

    3 (Oltalmam vagy, pajzsom és váram,)

    4 (Vezess drága Szentlélek az igazság ösvényére, hadd legyek fény!)

112

    1 (Te vagy váltságom és menedékem, és életem ereje,)

    2 (Benned, ó, Uram, benned hiszek, mert Te vagy a szeretet.)

    3 (Te vagy váltságom és menedékem, és életem ereje,)

113

    1 (//: A napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét! ://)

    2 (Áldott az Úr, teljes szívvel szolgáljátok Őt, dicsérjétek szent nevét!)

114

    1 (Atyját és az anyját elhagyja az ember, ragaszkodik asszonyához, akit az Isten rendel.)

    Refr (Felette nagy titok ez, az ember meg sem érti, hogyan lehet egyáltalán ilyen nagyon szeretni.)

    2 (Már az édenkertben Isten azt is látta,)

    Refr (Felette nagy titok ez, az ember meg sem érti, hogyan lehet egyáltalán ilyen nagyon szeretni.)

    3 (Jobb kettőnek együtt kéz a kézben járni,)

    Refr (Felette nagy titok ez, az ember meg sem érti, hogyan lehet egyáltalán ilyen nagyon szeretni.)

115

    1 (//: A tegnap terhe már a tegnapé, a holnap árnya még a holnapé.)

116

    1 (De sokszor nem értem az utat, amelyen Isten vezet,)

    Refr (Köszönöm, hogy rád bízhatom örökre már magam,)

    2 (De sokszor nehéz lemondani arról, mi kedves nekem,)

    Refr (Köszönöm, hogy rád bízhatom örökre már magam,)

117

    1 (Áldott légy, jó Atyám, áldott légy, jó Atyám, mert oly boldoggá tettél engem, mint senki más.)

    Refr (Áldott légy, jó Atyám, áldott légy, jó Atyám, mert oly boldoggá tettél engem, mint senki más.)

    2 (Áldott légy, jó Atyám, áldott légy, jó Atyám,)

    Refr (Áldott légy, jó Atyám, áldott légy, jó Atyám,)

118

    1 (Édesatyám, tiéd az ég és tiéd a föld, a nap és a hold, ezernyi csillag, megalkotá azt „Legyen” szavad.)

    Refr (Mélyen meghajtom térdem előtted szent Atyám, őszinte szívvel mondok hálát!)

    2 (Édesatyám, tiéd a szívem, tetőled kaptam új életet,)

    Refr (Mélyen meghajtom térdem előtted szent Atyám, őszinte szívvel mondok hálát!)

119

    Refr (Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem.)

    1 (Bár néha csügged szívem és ellankad imám,)

    Refr (Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem.)

    2 (Csak róla zeng a szívem és ujjong boldogan.)

    Refr (Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem.)

120

    Refr (El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,)

    1 (Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket.)

    Refr (El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,)

    2 (A pusztában vezettél, megbékélést üzentél.)

    Refr (El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,)

121

    1 (Elmúlik ez a világ, és minden, mi benne van, de az én hűségem tőled el nem távozik a bajban.)

    Refr (Isten olyan jó hozzám,)

    2 (Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem: imádság életem Istenéhez.)

    Refr (Isten olyan jó hozzám,)

    3 (Kicsoda az Isten a mi Urunkon kívül,)

    Refr (Isten olyan jó hozzám,)

122

    1 (//: A napfelkeltétől, míg leszáll az ég alján,)

    2 (//: Dicsérd, dicsérd. ://)

    3 (//: A napfelkeltétől, míg leszáll az ég alján,)

123

    1 (Emberek vagy angyalok nyelvén, ha szólok, de szeretni nem tudok, életem zengő érc, vagy pengő cimbalom csak, és akkor semmi vagyok.)

    2 (Lenne tudásom, vagyonom óriási, testem a tűzre adhatom, és hitem által a hegyek mozdulnának, én mégis semmi vagyok.)

    Refr (Hit, remény, szeretet, e három közül a legnagyobb a szeretet.)

124

    1 (Kész az én szívem, Uram, néked zeng a dalom.)

    Refr („Szent az Úr, jó az Úr!”)

    2 (Igazság, hatalom igéd minden egyes szava, szívembe rejtem el, soha el nem felejtem.)

    Refr („Szent az Úr, jó az Úr!”)

125

    1 (Ez a szó: szeretet,)

    Refr (//: A szeretet erős, nem múlik el, nem gerjed haragra, gonoszt nem ró fel, mindent remél és hisz, mindent elvisel, a szeretet erős, soha nem múlik el! ://)

    2 (Jézus, a mi mesterünk,)

    Refr (//: A szeretet erős, nem múlik el, nem gerjed haragra, gonoszt nem ró fel, mindent remél és hisz, mindent elvisel, a szeretet erős, soha nem múlik el! ://)

126

    1 (Kész van az én szívem rólad énekelni, lanttal és hárfával rólad zengedezni.)

    2 (Kész van az én szívem alázatosságra, magamba nézésre, igaz bűnvallásra.)

    3 (Kész van az én szívem áldani jóságod, hirdetni szerteszét nagy irgalmasságod.)

    4 (Kész van az én szívem, készen a halálra, átmenni csendesen mennyei világba.)

127

    1 (Hívlak, Uram, várlak, Uram,)

    2 (//: Benned bízom én,)

128

    Refr (Minden mi él, csak téged hirdet,)

    1 (Dicsér az ég, nap hold és csillagok,)

    Refr (Minden mi él, csak téged hirdet,)

    2 (Dicsér a föld, dicséri szent Neved,)

    Refr (Minden mi él, csak téged hirdet,)

    3 (A nagy világ létével énekel,)

    Refr (Minden mi él, csak téged hirdet,)

129

    1 (Hozzád száll az énekem, olyan jó téged dicsérni,)

    2 (Szívem mindörökké áld, úgy szeret dicsérni Téged.)

130

    1 (Hála, hogy itt a csendes reggel,)

    2 (Hála barátért, testvér szívért,)

    3 (Hála a munka áldásáért,)

131

    1 (Messze fenn egy hegyen áll egy régi kereszt, jelképe ez a szenvedésnek.)

    Refr (Szívembe zárom emlékedet!)

    2 (Ez a kereszt, melyet a világ úgy megvet, csodálatosan vonz,)

    Refr (Szívembe zárom emlékedet!)

    3 (Ezen a kereszten, melyen szent vére folyt, csodás gyönyörűséget látok.)

    Refr (Szívembe zárom emlékedet!)

    4 (E kereszthez mindig igaz és hű leszek, szégyenét örömmel hordozom.)

    Refr (Szívembe zárom emlékedet!)

132

    1 (Tehozzád kiáltok, Uram fogadd, Uram, fogadd életem.)

    2 (Zengek halleluját!)

133

    1 (Mienk a hit, és miénk a remény, hogy Jézus Te irányítod életünk, és mi megyünk, ha hívsz, lábunk keskeny útra lép, erősen fogjuk most meg egymás kezét!)

    Refr (Így érints meg lelkünket és lobbantsd fel tüzét, hogy lángjainál melegedjen minden földi nép!)

    2 (Ha túl sok a baj, és kevés a remény, segíts, hogy szívünk ne legyen túl kemény!)

    Refr (Így érints meg lelkünket és lobbantsd fel tüzét, hogy lángjainál melegedjen minden földi nép!)

134

    1 (Újszövetséged elfogadom, magam egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen Tiéd, félelmeimtől irgalmad véd!)

    2 (Áttört kezedbe kezem teszem, ne engedd, kérlek, ha elveszem.)

    3 (Hű lenni nékem, tudom, nehéz, de szívem lássad, hű lenni kész.)

135

    1 (Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott te szent „Legyen” szavad;)

    Refr (//: A szívem áld, és hála tölti be:)

    2 (Ha szól Igéd, és benne Rád találok,)

    Refr (//: A szívem áld, és hála tölti be:)

    3 (Ha mennybe hívsz; majd mikor eléd állok,)

    Refr (//: A szívem áld, és hála tölti be:)

136

    1 (Ő az Úr! Ő az Úr!)

    Refr (Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, mert Jézus Krisztus Úr!)

    2 (Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr!)

    Refr (Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, mert Jézus Krisztus Úr!)

    3 (Ő az Úr! Ő az Úr! Szentlelkével betölt engem, Ő az Úr!)

    Refr (Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, mert Jézus Krisztus Úr!)

137

    1 (Nézd meg az évszakokat, heteket, hónapokat, üstökösök fényes útjait!)

    Refr (Csak egy van, aki soha meg nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz.)

    2 (Nézd meg az embereket, barátot, ellenséget, valótlant oly könnyen mondanak.)

    Refr (Csak egy van, aki soha meg nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz.)

    3 (Tekints most önmagadba, jelenre és múltra, mondd, milyennek látod életed?)

    Refr (Csak egy van, aki soha meg nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz.)

138

    1 (Szeretet áradjon köztünk!)

    2 (Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned!)

139

    1 (Oh, hála az Úrnak, zengjünk Neki hát, mert úgy szeretett, hogy id’adta Fiát.)

    Refr (Szívem, áldd a Királyt, az Övé ez a föld.)

    2 (Óh, teljes az üdv, amit ád az a vér, óh, drága a kincs, amit Isten ígér,)

    Refr (Szívem, áldd a Királyt, az Övé ez a föld.)

    3 (Szent az, mit az Úr mond, és szent, amit ad,)

    Refr (Szívem, áldd a Királyt, az Övé ez a föld.)

140

    1 (Jézus Krisztusom, mentő oltalom vagy te minden utamon!)

    Refr (//: Halleluja, halleluja! ://)

    2 (Benned elrejtve élek, Istenem, míg meglátlak színről-színre.)

    Refr (//: Halleluja, halleluja! ://)

141

    Refr (Oly jó tudni azt, kezedben az életem,)

    1 (Gondok jönnek, nő a sötétség, ki tudja, mit hoz a jövő, ám nem félek, tudom, nem hagysz el, mindig itt vagy mellettem.)

    Refr (Oly jó tudni azt, kezedben az életem,)

    2 (Próbák érnek s én elfáradok, szorongok, s elfog csüggedés; jöjj Uram hát és tégy szabaddá, bátran hadd menjek tovább!)

    Refr (Oly jó tudni azt, kezedben az életem,)

142

    1 (Jézus, neved oly csodálatos,)

    2 (Jézus, Sáron legszebb rózsája,)

    3 (Jézus, eljövendő nagy Király,)

143

    1 (Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben.)

    2 (Jézus, Te vagy a hajnali fény, Te vagy a nap ragyogása.)

    3 (Nem vagyok más, csak üres edény:)

    4 (Amerre járok, merre kelek, Te légy, Uram, a vezérem,)

144

    1 (Járom a zarándok utjait, megyek a cél felé!)

    2 (Vágok a réten, a völgyön át, hágok a szirtre fel,)

    3 (Kezemben vándorbot és virág, lábamon út pora,)

    4 (Megyek a tűző nap alatt, megyek, ha borús az éj,)

    5 (Látom a kitárt menny kapuját, terített asztalát,)

145

    1 (Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked, hogy hálával áldozzunk,)

    2 (//: Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott Rajta.)

146

    1 (Tavasz suhan a fák között, köröttem csend egészen.)

    Refr (Ezernyi égi láng, mind-mind az egy hírt hozza: nem vakon fut a világ, biztos kéz kormányozza.)

    2 (Sok százezer fényéveken szalad le fényük végig,)

    Refr (Ezernyi égi láng, mind-mind az egy hírt hozza: nem vakon fut a világ, biztos kéz kormányozza.)

147

    1 (Ha visszanézek a megtett útra, mit jártam eddig Beléd fogózva;)

    Refr (A szívem hálás, magasztal Téged.)

    2 (Ha visszanézek a fájdalomra, csodára, szépre s vidám napokra;)

    Refr (A szívem hálás, magasztal Téged.)

    3 (Ha visszanézek, könny gyűl szemembe,)

    Refr (A szívem hálás, magasztal Téged.)

    4 (Ha visszanézek, a jövőm látom, hogy vár a célnál régi barátom;)

    Refr (A szívem hálás, magasztal Téged.)

148

    1 (Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te, minden napon magasztalom a Te szereteted nagy voltát,)

    2 (Kiálts az Úrnak te föld, énekelj, adj dicsőséget a Felségesnek, hegyek hódoljatok, zúgj tenger a mi Urunk nagy nevének!)

149

    1 (Jövel Jézus, légy itt vélünk.)

150

    1 (Uram tehozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mily jó énnékem.)

    2 (Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a Te igazságodat.)

151

    1 (Hálát adok, Uram, az életért!)

    2 (Hatalmad, Istenem, mindent fölér!)

    3 (Imádom, Szent Atyám, dicső neved!)

152

    1 (Áldd, lelkem, Istened,)

    Refr (Oly nagy az ég kicsi földünk felett,)

    2 (Réti virág ma él, fújja az őszi szél,)

    Refr (Oly nagy az ég kicsi földünk felett,)

    3 (Felséges Isten Ő, a fény és az erő,)

    Refr (Oly nagy az ég kicsi földünk felett,)

153

    1 (Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra.)

    2 (Erősebb a szeretet a kínhalálnál, és e buzgó szerelem keményebb a sírnál.)

    Refr (Mert e lángok, e lángok a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az Úr lángjai.)

    3 (Tenger el nem borítja, sok víz el nem oltja, Istenemnek szerelmét sok kincs nem pótolja.)

    Refr (Mert e lángok, e lángok a tűz lángjai, érted égnek, csak érted égnek az Úr lángjai.)

154

    Refr (Áldott légy, Istenem!)

    1 (Köszönöm a Golgotát, Szent Fiadnak halálát.)

    Refr (Áldott légy, Istenem!)

    2 (Köszönöm a szent tüzet, a ragyogó keresztet.)

    Refr (Áldott légy, Istenem!)

    3 (Köszönöm az életem, mindennapi kenyerem.)

    Refr (Áldott légy, Istenem!)

    4 (Köszönöm az éjszakát, a ragyogó holdsugárt.)

    Refr (Áldott légy, Istenem!)

155

    1 (Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat Jézusom.)

    2 (Nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek.)

    3 (Reménység, reménység, a holnap felől is reménység.)

156

    1 (Erőt adsz minden helyzetben,)

    Refr (//: Jézus, hű Bárány, áldom szent neved! ://)

    2 (Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm hogy újjá lettem, Te Vagy a mindenem!)

    Refr (Jézus, hű Bárány, áldom szent neved!)

157

    1 (Istenem, nem értem, hogyan létezhettem Nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted.)

    2 (//: Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek,)

158

    1 (Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,)

    Refr (Hűséged végtelen, hűséged végtelen)

    2 (A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz.)

    Refr (Hűséged végtelen, hűséged végtelen)

    3 (Eltörlöd bűnömet, béke leng körül.)

    Refr (Hűséged végtelen, hűséged végtelen)

159

    1 (Jöjj mihozzánk, Jézus, légy köztünk s velünk.)

160

    1 (Jézus, hű Megváltó, Isten áldott Szentje,)

    Refr (Hála néked, Bárány, mert Atyám lett az Isten,)

    2 (Jézus, hű Megváltóm!)

    Refr (Hála néked, Bárány, mert Atyám lett az Isten,)

    3 (Elé állok egykor, színről-színre látom, dicső fénye rám ragyog majd, s Krisztus lesz napom.)

    Refr (Hála néked, Bárány, mert Atyám lett az Isten,)

161

    1 (Nincs szebb név földön, égen, mint Jézus szent neve.)

    2 (Jézus neve lett a váltság, mely Istentől földre szállt,)

    3 (Nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve.)

162

    1 (Jézussal járok minden nap, zengd, dicsérd, zengd, dicsérd, erős jobbjával támogat!, zengd dicséretét)

    Refr (Zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, ó, milyen hatalmas név!)

    2 (Életét adta énértem, zengd, dicsérd, zengd, dicsérd, hogy a halálból megmentsen, zengd dicséretét!)

    Refr (Zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, ó, milyen hatalmas név!)

    3 (Vére a bűntől megmosott, zengd, dicsérd, zengd, dicsérd, Szentlelke megújult erőt ad, zengd dicséretét!)

    Refr (Zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, ó, milyen hatalmas név!)

    4 (Általa lett a föld és ég, zengd, dicsérd, zengd, dicsérd, benne és érte van a mindenség, zengd dicséretét!)

    Refr (Zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, ó, milyen hatalmas név!)

    5 (Dicsőség és áldás a Báránynak, zengd, dicsérd, zengd, dicsérd, hódolat és tisztesség a királynak, zengd dicséretét!)

    Refr (Zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, zengd, zengd, zengd, dicséretét, ó, milyen hatalmas név!)

163

    1 (//: Örülj, örvendj, énekeljél, vigadozz az úr előtt, vigadozzon mind, ki itt van, dicsérjük Őt szüntelen, dicsérjük Őt szüntelen! ://)

    2 (Hagyd el a szíved búját-baját, megvigasztal Istened!)

164

    1 (Mindeddig megőrzött az Úr.)

    2 (Jól emlékszem, próbák között szenvedtem és nem volt erőm.)

    3 (Jól emlékszem örömre is, jól értettem minden szavát, a terített bő asztalnak áldása várt.)

165

    1 (Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, simogató szél.)

166

    Refr (Most ujjongjon a szívünk,)

    1 (//: Tudjátok meg, hogy Úr az Isten! ://)

    Refr (Most ujjongjon a szívünk,)

    2 (//: Menjetek hála énekekkel! ://)

    Refr (Most ujjongjon a szívünk,)

    3 (//: Jó az Úr a mi Istenünk! ://)

    Refr (Most ujjongjon a szívünk,)

167

    1 (Ki asztalt terítesz az égi madárnak, teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának!)

    2 (Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve Szívből hálát adunk kezünk összetéve.)

168

    1 (Nagy Király, Fenséges Úr, Király, Isten Fia,)

169

    1 (Imádlak, én Istenem, szívből szól új énekem.)

    Refr (Imádlak szívemből és teljes erőmből, közelséged oly jó nekem, Uram.)

    2 (Szavam kevés, hogy elmondjam,)

    Refr (Imádlak szívemből és teljes erőmből, közelséged oly jó nekem, Uram.)

170

    1 (Jézus a jó Pásztor, vele megyünk.)

    2 (Jézus a szőlőtő, ereje nagy.)

    3 (Jézus, világosság, messze ragyog.)

    4 (Jézus a békesség, fegyvere egy: a megbocsátó és hű szeretet!)

    5 (Jézus a kezdet és Jézus a vég!)

171

    Refr (//: Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr, népek fölött! ://)

    2 (Királyi trón és uralom, dicséret, áldás, hála, mind-mind Őt illeti, az egyedül méltót, mert Ő a győztes szabadító.)

    Refr (//: Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr! Jézus Krisztus Úr, népek fölött! ://)

172

    1 (Védelmezz Istenem, ügyemnek fogd pártját.)

    2 (Körül fog minden rossz, gyönge már a lábom,)

    3 (Küld hozzám követed, igazságod fényét,)

    4 (Vezess föl hegyedre, otthonodba engem,)

    5 (Ifjúság öröme újítja meg szívem,)

    6 (Atyának, Fiúnak, Szentléleknek hála,)

173

    1 (Még többet Tőled, még többet,)

174

    1 (//: Élet van tebenned, erő van Tebenned, remény van Tebenned, ó, Jézus. ://)

    2 (Így dicsérlek életemmel, és áldalak minden erőmmel, az életemmel, minden erőmmel, csak Benned van reménységem.)

175

    1 (Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat! Dicsérd, dicsérd, mert Ő irgalmas!)

    2 (És Ő jó, hódolatra méltó.)

    3 (Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat! Dicsérd, dicsérd, mert Ő irgalmas!)

176

    1 (Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!)

177

    1 (Legyen a mi hangunk kedves illat,)

    2 (Szent vagy, szent vagy!)

178

    1 (//: Szóljon az ének, áldás, dicséret, Néked, Örökkévaló;)

    2 (Hirdessék Neved fenségét mennyen és földön, énekeljék, hogy: Szent az Úr Örökkön!)

    3 (Királyságod megáll örökké, trónszéked nem mozdul el;)

    4 (Hirdessék Neved fenségét mennyen és földön, énekeljék, hogy: Szent az Úr Örökkön!)

179

    1 (Dicsérem Őt szentélyében, Dicsérem Őt reggel, délben, este… Szent nevét zengem!)

    2 (//: Minden lélegzetemmel a nagy Királyt dicsérem, gyerünk most trónja elé: áldjuk Őt! Áldjuk Őt!://)

    Coda (Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!)

180

    1 (//: Fejet hajt a mindenség lábaid)

    2 (Élő Jézus, hű Megváltó, drága Főpap, az egyetlen Pásztor,)

181

    1 (Minden nép hozzád kiált, lélekben, igazságban imád.)

    2 (Minden nemzet meghajol, hozzád jön eléd borul.)

    Refr (//: Isten jó, megtartó! Hűséges erős harcos!)

    3 (Felmagasztaljuk neved, itt ég bennünk szent tüzed.)

    Refr (//: Isten jó, megtartó! Hűséges erős harcos!)

    4 (Szent vagy Istenünk, a szívem így énekel!)

    Refr (//: Isten jó, megtartó! Hűséges erős harcos!)

182

    1 (Gyere te is, áldjuk együtt, azt ki a sírból felkelt, Jézust, nagy Királyunkat,)

    2 (Úr Jézus, dicsérünk, Imádunk téged.)

    3 (Gyere te is, áldjuk együtt, azt ki a sírból felkelt, Jézust, nagy Királyunkat,)

183

    1 (Csak vidáman, csak vidáman, töltse szívünk háladal, mert a mennyben jó Atyánk van s gyermekének áldva vall.)

    Refr (Csak vidáman, csak vidáman, napról napra napsugár,)

    2 (Szent kezével hűn vezérel védve vészben Istenünk.)

    Refr (Csak vidáman, csak vidáman, napról napra napsugár,)

    3 (Tőle messze térve, veszve, vándorutunk éjbe' jár.)

    Refr (Csak vidáman, csak vidáman, napról napra napsugár,)

    4 (Mint a pálma, díszben állva, úgy virít a szent s kegyes,)

    Refr (Csak vidáman, csak vidáman, napról napra napsugár,)

---- Szolgálat ----

184

    1 (Elindulunk égő szívvel, minden lépésünk imádság.)

    Refr (Égjél hát fénnyel, a sötétségben, emeld fel az arcodat.)

    2 (Igazság szóljon szeretettel, Jézus nevében légy erős.)

    Refr (Égjél hát fénnyel, a sötétségben, emeld fel az arcodat.)

185

    Refr (Szerettem volna nagyra törni, megfejteni a titkokat.)

    1 (Ormok helyett a földön járni, apró csatákat vívni meg, a sorsom ez, nem zúgolódom, ti se szánjatok emberek.)

    Refr (Szerettem volna nagyra törni, megfejteni a titkokat.)

    2 (Apró csavarnak is kell lenni, Hogy jól menjen a gépezet.)

    Refr (Szerettem volna nagyra törni, megfejteni a titkokat.)

186

    1 (A legnagyobb cél e földön: követni Őt.)

    2 (A legnagyobb cél e földön: szeretni Őt.)

    3 (A legnagyobb cél e földön: szolgálni Őt.)

187

    1 (Tégy engem békeköveteddé, hogy hinthessem az ige-magvakat,)

    Refr (//: Ó add Uram, hogy soha ne feledjem,)

    2 (Tégy engem békeköveteddé!)

    Refr (//: Ó add Uram, hogy soha ne feledjem,)

    3 (Tégy engem békeköveteddé!)

    Refr (//: Ó add Uram, hogy soha ne feledjem,)

188

    1 (A Te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk, hallgasd meg imánk, mikor Hozzád járulunk, életvizeddel táplálj hű Urunk.)

    2 ("Úgy mutassátok meg a hitetek, hogy az én szavaimnak engedtek.)

    3 (A Te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.)

189

    1 (Válasszatok addig, míg tart a ma, ki legyen a ti szíveteknek Ura.)

    2 (Válasszatok addig, míg tart a ma, ki legyen a ti szíveteknek Ura.)

    3 (Válasszatok addig, míg tart a ma, ki legyen a ti szíveteknek Ura.)

190

    1 (Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,)

    2 (Ha nincs is társam itt, én követem mégis Őt.)

    3 (Mögöttem a világ, előttem a kereszt,)

191

    1 (Dávid egykor, mint pásztorfiú indult a harcba, fegyverzete nem volt egyéb, mint bot és parittya.)

    Refr (Jó barátom, van-e hited, győzni minden bűn felett, ellenállni, ha a világ csalogatja szívedet.)

    2 (Kis dolgok néha nagyra nőnek, mint az óriás, jónak látszó tett is lehet bálványimádás.)

    Refr (Jó barátom, van-e hited, győzni minden bűn felett, ellenállni, ha a világ csalogatja szívedet.)

192

    1 (Kegyelmed Úr Jézus, oly végtelen, nem hagytál elveszni a bűn mélyében.)

    2 (Szentségben élni veled, Uram, szolgálni Téged, nincs boldogabb.)

    3 (Oly közel az óra, úgy várunk rád, hogy elvidd magaddal Eklézsiád.)

193

    1 (Igéddel áldj meg bennünket, Urunk, így lesz e hajlék lelki otthonunk.)

    Refr (Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked.)

    2 (Igéddel hívtál most is, hű Urunk, bármerre küldesz, bátran indulunk.)

    Refr (Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked.)

194

    Refr (Egymásnak terhét, ha hordozzátok, úgy tesztek Jézus szava szerint.)

    1 (Sok a baj betegség, sok a gond nehézség)

    Refr (Egymásnak terhét, ha hordozzátok, úgy tesztek Jézus szava szerint.)

    2 (Lelkünk bűnterhét ő önként vállalta át.)

195

    1 (//: Együtt a sereg, az Úr szava szól, mennydörgő hangját a sereg hallja jól. ://)

    2 (Az Úr a fővezérünk itt küzd Ő mellettünk, az Úr a fővezérünk itt küzd Ő mellettünk.)

    3 (//: Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, álljatok résen a Sion falán!)

    4 (Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, szüntelen nézzetek rá! ://)

196

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya, s Uramnak céljait nem érthetem.)

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre, s ijeszt, hogy üdvöm is elveszthetem.)

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka, s testem is, lelkem is erőtelen,)

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám, s a földi vándorlást bevégezem,)

197

    1 (Úr Jézus, taníts meg örülni!)

    2 (Taníts, hogy jól éljek, taníts meg fényleni,)

198

    1 (Ha Mesternek hívtok, kérdezzetek.)

    2 (Ha bölcsnek neveztek, kövessetek.)

    3 (Ma jöhetsz még bűnös, van kegyelem.)

199

    1 (Elhívtalak azért, hogy nékem szolgálj, elhívtalak azért, hogy nékem élj.)

    2 (Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a fény.)

    3 (Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed.)

200

    Refr (Keressétek az én orcámat szüntelen, szüntelen, szüntelen.)

    1 (Keresem a Te orcádat, Uram Jézus Királyom.)

    Refr (Keressétek az én orcámat szüntelen, szüntelen, szüntelen.)

    2 (Kívánom a Te erődet, Uram Jézus Királyom.)

    Refr (Keressétek az én orcámat szüntelen, szüntelen, szüntelen.)

    3 (Kereslek Jézus magamban, erőd, orcád, életed.)

    Refr (Keressétek az én orcámat szüntelen, szüntelen, szüntelen.)

201

    1 (Futunk, s nem lankadunk, járunk, és nem fáradunk el, mert az Úr jár előttünk, s az ő kegyelme nem fogy el.)

    2 (Benned bízunk, ó, Urunk!)

    3 (Futunk, s nem lankadunk, járunk, és nem fáradunk el, mert az Úr jár előttünk, s az ő kegyelme nem fogy el.)

    4 (Benned bízunk, ó, Urunk!)

202

    1 (Légy jó vitéze Krisztusnak, vidd szerte Igéjét!)

    2 (Bármily nehéz is itt az út, vállald a szent munkát,)

    3 (Oly sok tanú vére folyt már, s te rózsák közt járnál?)

    4 (Csak lankadatlan harcold meg a hit nemes harcát,)

203

    1 (Indulj az úton, előre nézz!)

    2 (Ha néha gondok csüggesztenek,)

    3 (Szeresd a társad, segítsd meg őt,)

    4 (Most mi is bátran elindulunk,)

204

    1 (Krisztus testének tagja vagy már,)

    2 (Testvéred néha úgy látod tán,)

    3 (Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok?)

    4 (Érezted sokszor, hogy Ő szeret,)

205

    1 (Minden szerinted, legyen, Uram!)

    2 (Minden szerinted legyen, Uram!)

    3 (Minden szerinted legyen, Uram!)

    4 (Minden szerinted legyen, Uram!)

206

    1 (Tudom, az Úrnak terve van velem!)

    2 (Tudom, az Úr vezet az utamon!)

    3 (Tudom, az Úr velem van mindennap!)

    4 (Tudom, az Úr megőriz mindenkor!)

    5 (Tudom, az Úr mindent jóra vezet!)

207

    1 (Tégy eggyé, Urunk!)

    2 (Ó, mily szép, mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lakni!)

208

    1 (Szolgálni Néked teljes szívemből lelkesen, letéve minden mást, Uram.)

    2 (Szolgálni Néked, bátran végezni munkádat,)

    3 (Szolgálni Néked, végig kitartva, hűséggel, elnyerni győzelmi pálmám,)

209

    1 (Itt a földön nincs az én országom.)

    2 (Addig is, míg itt a földön járok, boldogságot Jézusban találok:)

    3 (Minden munkám nagy örömmel végzem.)

210

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan nem járnak többé Teveled, adj erőt, hogy keresztedet felvegyük hittel, boldogan!)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út.)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj.)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz, és gyönyörű a Te igád,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel túl síron, gyászon, éjjelen,)

211

    1 (Légy Jézus Krisztus harcosa, és bátran állj elő!)

    2 (Vedd fegyvered, és harcba állj, mint egykor Gedeon!)

    3 (Vedd föl az ige fegyverét, ez biztos oltalom!)

    4 (Az Úrnak Lelke bátorít, mint egykor Dávidot,)

212

    1 (Találkozni jöttem veled Istenem!)

    Refr (Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem.)

    2 (Vágylak megismerni téged Istenem.)

    Refr (Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem.)

213

    1 (Isten minden gyermekének kijelölte a helyét, e világban elhelyezett, hogy szolgáljak hű tanúként.)

    Refr (A helyed soha el ne hagyd, naponta vár sok feladat!)

    2 (Őrállóként állj helyeden, hiszen az Úr elhívott.)

    Refr (A helyed soha el ne hagyd, naponta vár sok feladat!)

    3 (Ne gondold, hogy máshol könnyebb, hogyha nehéz próba ér.)

    Refr (A helyed soha el ne hagyd, naponta vár sok feladat!)

214

    1 (Szeretnék lenni én, én erőtlen szegény, az Úr szolgálatában halász.)

    2 (Már kora hajnalban kis halászcsónakom ott ring a hullámzó tengeren.)

    3 (Lesznek tán napjaim, hogy a víz partjain szétszakadt hálóim foltozom.)

    4 (Szeretnék lenni én, én erőtlen, szegény az Úr szolgálatában halász.)

215

    1 (Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,)

    2 (Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el.)

    3 (Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el.)

    4 (Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el.)

216

    1 (Lehet mindig hitben élni, lehet mindabban remélni, amit megmondott és megígért az Úr.)

    2 (Akkor is kell tűrni, várni, a hit útján bizton állni, ha nem látszik is a megvalósulás.)

    3 (Az időt és módot tudni nem is kell, s nem jó kutatni,)

217

    1 (Megkötözöm szívemet, hadd ne járjon üres eget, hadd ne járjon nagy hiába, hadd térjen meg otthonába.)

    2 (Hadd térjen meg otthonába, Jézus Krisztus országába,)

    3 (Ő országa nyugalmát, Istenének szolgálatját;)

    4 (Hadd lehessen üdvöt nyernem, én Atyámhoz el-bémennem,)

    5 (Térj meg szívem, térj meg lelkem, ne háboríts Isten ellen;)

    6 (Haragvástól mentté lenni, Ő lelkéből lelket venni,)

218

    1 (Eljöttem, Istenem, imádni szent neved, a szívem kitárom neked.)

219

    1 (Kenyered és borod táplál engem.)

    Refr (//: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, Tiéd leszek, Néked élek már. ://)

    2 (Hétköznapok terhe, ami fáraszt,)

    Refr (//: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, Tiéd leszek, Néked élek már. ://)

    3 (A Te tested éltessen bennünket, adjon nekünk lelki kenyeret.)

    Refr (//: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, Tiéd leszek, Néked élek már. ://)

    4 (A te véred által menekült meg Földünk népe minden bűn alól.)

    Refr (//: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, Tiéd leszek, Néked élek már. ://)

    5 (Leborulva imádlak én téged,)

    Refr (//: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, Tiéd leszek, Néked élek már. ://)

---- Kárisz ----

220

    1 (Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,)

    2 (Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,)

    3 (Bízzatok Őbenne mindenkor, tárjátok Elébe a szívetek.)

221

    1 (Könyörülj rajtam, én Istenem, irgalmad szerint töröld el bűneim!)

    2 (//: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, s az erős lelket újítsd meg bennem!)

222

    1 (Ó, milyen vak homályban futnak, kik Nélküled indulnak útnak.)

    2 (//:Én Istenem, hívj vissza engem, magam maradtam, Uram, eltévedtem, légy bátorságom, Uram, légy bizodalmam, ó légy Úrrá megint Te rajtam.://)

223

    1 (Hallod-e fiú, hallod-e lány, hallod-e ember, aki ott állsz, hallod-e te, aki sötétben jársz?)

    2 (Isten Fia meghalt értünk, életét adta, hogy mi éljünk, mondd, mondd, mondd, hogy mit teszel?)

    3 (Jézus az Út, Igazság, élet, Ő az,)

    4 (Jézus a feltámadás!)

224

    0 (Te látod, hogy milyen vagyok, mégis a kezem fogod…)

    1 (Így életem bűnnel tele, előtted rejtegetem;)

    Refr (Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg nekem.)

    2 (Így nem baj, ha bűnös vagyok, az őszintét el nem hagyod.)

    Refr (Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg nekem.)

225

    1 (Lelkem áldjad az Urat, egész bensőm, szent Nevét!)

    2 (Irgalmas, kegyelmes Ő, igazságos, törődő.)

    3 (Hálám szívből Hozzád száll!)

226

    1 (Úgy szerette Isten e világot, hogy odaadta az Ő Fiát, Jézust, hogyha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, örökké éljen ő.)

    2 (Gyermekként jött e világra,)

    3 (Mindannyiunk bűnét vitte testében fel a keresztre, hogy sebei által gyógyuljunk meg, s legyen bennünk Isten országa.)

    4 (Áldás, dicsősség, hálaadás és tisztesség, hatalom, erő bölcsesség Istenünké örökkön örökké!)

227

    1 (Sokszor nem értem, mért gyötörtettem.)

    Refr (Gondolkozom, hogy megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben, csak akkor értlek meg, ha sátradba bemegyek!)

    2 (Hogyha keseregne a szívem és lelkem,)

    Refr (Gondolkozom, hogy megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben, csak akkor értlek meg, ha sátradba bemegyek!)

228

    1 (Ezt mondta a balgatag az ő szívében:)

229

    1 (Szeretnélek meglátni teljes elmémmel, szeretnélek követni teljes erőmmel.)

230

    1 (Méltó vagy, hogy áldjunk, hogy tisztességet adjunk, hogy dicsérjük neved és hódoljunk.)

    2 (//: Értem bűnös emberért Te Megváltót küldtél fel a Golgota hegyére, hogy értem folyjék vére.://)

231

    1 (Napkeleten feljött a csillag, hirdetve minden népnek,)

232

    1 (Vezess sátradba, Uram, szüntelen hívlak,)

    Refr (Tisztíts meg, ó, Uram, szent tüzeddel!)

    2 (Szólj, Uram, hallja szolgád a Te kedves beszéded,)

    Refr (Tisztíts meg, ó, Uram, szent tüzeddel!)

233

    1 (Kegyelem néktek és békesség Istentől, Atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól!)

    2 (Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!)

    3 (Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!)

    4 (Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!)

234

    1 (Ez az én imám Hozzád, ó, Uram,)

    2 (Ez az én imám Hozzád, ó, Uram,)

---- Kánon ----

235

    1 (Jézus az életem Megváltója, bűnömért adta magát.)

236

    1 (Ha vándorutam csüggedten járom, jöjj Uram, jöjj!)

237

    1 (Itt az este, ránk borul árnya, védjen, óvjon hű kezed!)

238

    1 (Áld meg édes Istenünk mindennapi kenyerünk.)

239

    1 (Áldott a férfi, ki Istenben bízik egyedül: olyan üde, mint víz melletti fa, olyan üde, mint víz melletti fa;)

240

    1 (Az Úr gondol ránk,)

---- KRISZ+ ----

241

    1 (Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád.)

    2 (Kereszt a jel, keresztből éled új erő.)

    3 (Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál,)

    4 (Szeretetből él az új világ, szükségem van rád.)

    5 (Kereszt a jel, keresztből éled új erő.)

    6 (Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség, de lépj ki a fényre!)

    7 (Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál,)

    8 (Messze a holnap, de közel az éj.)

    9 (Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál!)

    10 (Szeretetből él az új világ, szükségem van rád.)

    11 (Az életed érték, szíved nyisd meg hát!)

    12 (Mert örök haza vár, a béke rád talál!)

    13 (Múljék minden, ami fáj, meghalt a halál!)

242

    1 (//:Több erőt, szeretet!)

    2 (És dicsőítelek teljes szívemből,)

    3 (Mert Te vagy az Úr!)

243

    1 (Jöjj ma Atyádhoz, bárhogyan is állsz!)

    2 („Elvégeztetett!” Jöjj ma Hozzá!)

    3 (Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát érted áldozta!)

    4 (Jöjj ma Atyádhoz, bárhogyan is állsz!)

    5 (A halál óráján így szólt a Golgotán:)

244

    1 (//: Tied a dicsõség és imádás!)

    2 (//: Ó, Hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,)

245

    1 (Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már.)

    2 (//:Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk.)

    3 (Békesség Istene, adj békét minden nap nekünk!)

    4 (//:Szerető, jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el!)

    5 (Szeretet fénye, lángja áradjon ránk!)

    6 (//: Jöjjön a földre igazi béke! ://)

    7 (Imából, áldozatból országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között.)

    8 (Jöjjön már végre igazi béke!)

246

    1 (Ó, Uram, szívem Tiéd, s én kereslek Téged, Jézusom.)

    2 (Ó, Uram, szívem Tiéd, s én kereslek.)

    3 (Dicsérlek Téged szeretetedért.)

247

    1 (//:Te éltetsz engem ://)

    2 (//:Te táplálsz engem://)

    3 (És én úgy vágyom Rád!)

248

    1 (Rejts most el a szárnyad alá.)

    Refr (Tenger tombol, zúg, süvít a szél,)

    2 (Csak Istenben bízz, én lelkem!)

    Refr (Tenger tombol, zúg, süvít a szél,)

249

    1 (Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.)

    2 (Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást.)

    3 (Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem.)

250

    1 (Semmim sem volt nekem,)

    2 (Mert kegyelmedből nekem adtad magad,)

    3 (A kegyelmet köszönöm Neked, kegyelmed köszönöm Neked.)

251

    1 (Mikor még semmi nem létezett,)

    2 (Nem volt még ember, és földi élet sem,)

    3 (Hatalmak jöttek, és tűntek el,)

    4 (A földnek kincse nem érhet fel Veled,)

    5 (Eljöttél, feláldoztad Magad.)

    6 (Mint rózsaszál a sárba taposva,)

252

    1 (Oly bús az életem.)

    Refr (Uram, Te szólj hozzám!)

    2 (Oly víg az életem!)

    Refr (Uram, Te szólj hozzám!)

253

    1 (Nekem nincs más Rajtad kívül, Jézus!)

    2 (Ez a hús-vér templom Érted épült,)

    3 (Szívem minden húrja Rólad muzsikál.)

254

    1 (Ma csak álmodom arról, gyönyörű lehet,)

    2 (Mikor színről-színre látlak.)

    3 (Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár?)

    4 (Vajon térdemre hullok, állva nézek Rád?)

    5 (Halleluját kiáltok, elnémul a szám.)

    6 (Ma csak álmodom arról:)

    7 (Ma csak álmodom arról, mikor nem lesz más,)

    8 (Ma csak álmodom arról,)

    9 (Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár?)

    10 (Vajon térdemre hullok, állva nézek Rád?)

    11 (Ma csak álmodom arról, ma csak álmodom arról.)

255

    Refr (//:Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár.)

    1 (Élsz, vagy utazol bárhol, de Hozzá szól a szív.)

    Refr (//:Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár.)

    2 (Nem vagyok egyedül az úton, léptem vezeti Ő.)

    Refr (//:Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár.)

256

    1 (Krisztusban van reménységem,)

    2 (Szeretete, békessége)

    3 (Krisztusban van –, aki testté lett,)

    4 (A mennyben helyed lehessen.)

    5 (Bűneidet Ő elvette,)

257

    1 (Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben, lángja lobogjon elevenebben!)

    Refr (Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben, csak Te vagy nekem!)

    2 (Szorongat a sátán, de Te velem vagy, hű szabadítóm, aki el nem hagy.)

    Refr (Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben, csak Te vagy nekem!)

    3 (Jön az örök nap már, közeledik Ő, mennyei honba hazavinni jő.)

    Refr (Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben, csak Te vagy nekem!)

258

    1 (Egyetlen vagy, nincs senki más,)

    Refr (Hát itt vagyok, Uram, készen rá, hogy)

    2 (A gonosz szélvihart fúj rám,)

    Refr (Hát itt vagyok, Uram, készen rá, hogy)

    3 (Szemmel tartasz engem, és tudod,)

    Refr (Hát itt vagyok, Uram, készen rá, hogy)

259

    1 (Ó, mély atyai szeretet,)

    2 (Íme, ott függ, a keresztfán,)

    3 (Semmivel nem dicsekszem,)

260

    1 (Minden kár és szemét, mit nélküled tettem,)

    2 (Ezért nélküled én már semmit nem teszek.)

    3 (Küldj el, Jézus, használd az életem!)

    4 (Igen, küldj el, Jézus, használd az életem!)

261

    1 (Saját lábon állok, saját úton járok)

    Refr (S én még markoltam, amíg tudtam.)

    2 (Átkozott a hajnal, egy újabb napra ébreszt,)

    Refr (S én még markoltam, amíg tudtam.)

    3 (Nélküled semmi lettem.)

262

    Refr (//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.://)

    1 (Zengd velünk:)

    Refr (//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.://)

    2 (Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?)

    Refr (//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.://)

    3 (Ő az én teremtő Istenem.)

    Refr (//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.://)

263

    1 (Őrzöm kincseim, s azok őriznek engem.)

    2 (Őrzöm kincseim, s azok őriznek engem!)

    Refr (Minden, minden értékem szemét csak és kár.)

    3 (Jézus, Te érettem odaadtad önmagad, de én Tőled távol járom önző utaimat.)

    4 (Őrzöm kincseim, s azok őriznek engem!)

    Refr (Minden, minden értékem szemét csak és kár.)

    5 (Őrzöm kincseim, és Ő őriz meg engem.)

264

    1 (Akkor majd táncolva örül Isten népe, az ifjak is a vénekkel együtt.)

    2 (Gyászukat vígságra fordítom, népemet megvigasztalom.)

    3 (bánatból megdicsőült drága életet.)

265

    1 (//:Ez az a dal, mit a mennyben)

266

    1 (Nem ezt vártad, nem így mondták.)

    Refr (Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél…)

    2 (És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.)

    3 (Hogyan tudnál tovább lépni?)

    Refr (Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél…)

    4 (És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.)

267

    1 (//: Ízleld és lásd, hogy jó az Úr! Ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó://)

268

    1 (Én még mit sem tudtam rólad, Te már akkor szerettél.)

    Refr (Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom!)

    2 (Engedd meg, hogy mindig itt maradjak, lábaid előtt,)

    Refr (Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom!)

269

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó láng!)

    1 (Jöjj el élő vízforrás! Jöjj, a szívünk Téged vár!)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó láng!)

    2 (Jöjj, igazság forrása!)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó láng!)

    3 (Jöjj, a néped gyűjtsd egybe!)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó láng!)

270

    Refr (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta.)

    1 (Mózes elfödte arcát, egy csipkebokornál megállt, és így imádkozott:)

    Refr (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta.)

    2 (Illés elfödte arcát, egy boróka árnyékába bújt, és így imádkozott:)

    Refr (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta.)

    3 (Jónás elfödte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott:)

    Refr (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta.)

    4 (Jézus elfödte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott:)

    Refr (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta.)

271

    Refr (Boldog mosoly az arcomon,)

    1 (Eltékozolt sok évemet, hazug vágyamat,)

    Refr (Boldog mosoly az arcomon,)

    2 (Add a két kezed, kedvesem!)

    Refr (Boldog mosoly az arcomon,)

272

    1 (Jézus, én Téged választottalak,)

    2 (Feléd tárom két kezem,)

    3 (Hát jöjj, és élj velem, egy egész életen át!)

    4 (Jézus, én Téged választottalak,)

    5 (Ott Te vagy nekem az élet!)

273

    1 (Ahol az élet vize árad, tiszta, mint a kristály,)

    2 (Ahol nem lesz többé éjjel, és napsugár sem kell,)

    3 (Ahol aranyból lesz minden,)

    4 (Ahol nem lesz többé éjjel,)

    5 (Odamegyek, ahol a Bárány trónja áll,)

    6 (És a fehérruhások seregében éneklek egy dalt:)

    7 (Glóri, halleluja!)

    8 (Fehér ruhában állnak a királyi trón előtt,)

    9 (És leborulva áldják a mindenség Urát,)

    10 (Ezek azok, akik a nyomorúságból jöttek,)

    11 (Ezek azok, akik megmosták fehérre a ruhát Jézus vérében.)

274

    1 (Ha mástól már segítség nem jő,)

    2 (Ő megbocsátott, s ez elég!)

    3 (Mert érted od'adta az Úr Önmagát áldozatul.)

    4 (Életed szégyenét elmosta már.)

    5 (S a halmok megrendülnek,)

275

    1 (Áldom szent neved a mézzel folyó földeken,)

    Refr (Minden áldást dicséretté formál szívem,)

    2 (Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy. Ha napfényes az életem, áldom nevedet.)

    Refr (Minden áldást dicséretté formál szívem,)

    vége (//:Te adsz és elveszel://)

276

    1 (Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek, és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.)

    2 (Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál,)

    3 (Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd!)

277

    1 (Jegyezd meg jól, nem te döntöttél, hogy megszüless vagy sem!)

    Refr (Nem véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye.)

    2 (Jegyezd meg jól, nincsen senki más, ki úgy gondolkodik és úgy is érez, mint ahogyan te!)

    Refr (Nem véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye.)

    3 (Jegyezd meg jól, nincsen másnak olyan arca és szeme e nagyvilágon, mint a tied!)

    Refr (Nem véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye.)

278

    1 (Így szól az Úr hozzád: Jákób, figyelj!)

    Refr (Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok.)

    2 (Rád többé nem haragszom, és nem feddelek.)

    Refr (Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok.)

    3 (Így szól az Úr, Izrael királya,)

    Refr (Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok.)

    4 (Drágának tartalak, mert szeretlek,)

    Refr (Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok.)

279

    1 (Zene nem szól már, és minden távol jár,)

    Refr (Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól!)

    2 (Szavak nem tudnák elmondani, Atyám,)

    Refr (Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól!)

280

    Refr (Kérünk, sziklánk Te légy a hitben!)

    1 (Miért nem hallgattunk a szóra,)

    2 (Gyönge lesz, ki gyilkol, éget,)

    3 (Mint a testrészek a testért,)

    Refr (Kérünk, sziklánk Te légy a hitben!)

    4 (Jézus minden jó barátja.)

    Refr (Békét kérünk tetőled, Isten,)

281

    1 (A nagy mélységből szüntelen Hozzád kiáltok, Istenem:)

    Refr (Amint vagyok, jövök.)

    2 (A bűn sarában élve lenn, a jóra lelkem képtelen.)

    Refr (Amint vagyok, jövök.)

    3 (A bátorságom gyávaság, a bölcsességem kábaság.)

    Refr (Amint vagyok, jövök.)

    4 (Az életem üres, szegény.)

    Refr (Amint vagyok, jövök.)

282

    1 (Valami eltörött idebent, nézd!)

    2 (Perc fut a perc után, hideg a fal.)

    3 (Elbújnék szótlan itt, legbelül én a semmilyen semmi-lét közepén,)

    Refr (Fény gyulladt mégis, nézd, itt, benn valahol!)

    4 (Minden, mi eltörött, újra egész.)

283

    1 (Sok mindent megpróbáltam (á-á),)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó, Jézus,)

    2 (Sok mindent megtanultam (á-á),)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó, Jézus,)

    3 (Szenvedésben vigasz voltál (á-á),)

    Refr (Most már látom, most már látom, ó, Jézus,)

284

    1 (Ha reánk tör a homály, ne fájjon, ami fáj!)

    2 (Csak Övé az életem, már mindenem.)

285

    1 (A hegyek s tengerek felett, folyóid zúgják, hogy szeretsz, s én megnyitom szívem, hogy)

286

    1 (Jézus Úr a mennyben s mindenek felett!)

287

    1 (Nincs olyan fájdalom, gond,)

    Refr (Mert e világnak terheit mind Vállain hordta.)

    2 (Sokszor azt gondolod, hogy)

    Refr (Mert e világnak terheit mind Vállain hordta.)

288

    1 (Néha úgy érzem, hogy üres a szívem,)

    Refr (Te vagy a kéz, mely felsegít, egy forrás, mely felüdít,)

    2 (Naponta látom, s ez nem csupán álom,)

    Refr (Te vagy a kéz, mely felsegít, egy forrás, mely felüdít,)

    3 (Én Megváltóm, nevedet áldom,)

    Refr (Te vagy a kéz, mely felsegít, egy forrás, mely felüdít,)

289

    1 (Jobb az engedelmesség, mint az áldozat.)

    2 (Olyan sok a szép szó a szeretetről, de te nem teszel többet, csak beszélsz errõl.)

    3 (Jobb az engedelmesség, mint az áldozat.)

    4 (Jobb az engedelmesség, mint az áldozat.)

290

    1 (Mint szarvas hűs folyóvízhez,)

    2 (Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehull.)

    3 (Csak Ő és én, nem kell más, utána vágyom!)

    4 (Soha nem leszek többé az, aki voltam rég,)

    5 (Szívem érte ég, és bármit megtennék,)

291

    1 (Ki olyan, mint Ő?)

292

    1 (Békesség Királya, erős hős, csodás Ő!)

293

    1 (Imádkozz minden reggel!)

    2 (Adj hálát minden reggel!)

    3 (Kérjed őt minden reggel!)

    4 (Dicsérd őt minden reggel!)

294

    1 (Mint szarvas hűs vízforrásra,)

    2 (Miért csüggedsz el, én lelkem,)

295

    1 (Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,)

    2 (Szolgává lett, magát megalázta,)

    3 (Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam,)

    4 (Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,)

    5 (//:Sosem fogom megtudni azt,)

    6 (Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz!)

296

    1 (Feltört talaj régóta parlagon,)

    2 (Nincs bennem vágy, nem izzít szeretet,)

    3 (Kiszáradt föld régóta parlagon,)

    4 (Ez sem segít, a felszínt éri csak!)

    5 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    6 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    7 (Te hoztál fényt, nekem adtál életet,)

    8 (Igéd, ha szól, a felszínt éri csak.)

    9 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    10 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    11 (Ne hagyd, hogy újra kőszívvel várjalak!)

    12 (Öröm és tűz repítsen utadon!)

    13 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    14 (Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!)

    15 (Tövis helyett teremjen mirtuszág!)

    16 (Sok bűnbogáncs ne fojtsa szívemet!)

297

    1 (Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét!)

    2 (Dicsérjétek szüntelen Őt!)

    3 (Áldjon meg téged Sionról az Úr,)

298

    1 (Kicsiny kis fényemmel világítani fogok!)

    2 (Elrejtsem-e fényemet? Nem! Világítani fogok!)

    3 (Sátán nem állíthat meg. Nem! Világítani fogok!)

    4 (Így teszek, míg Jézus jön. Igen! Világítani fogok!)

299

    1 (A nap bíborban áll, az éj messze száll.)

    2 (A jó Pásztor vigyáz rád,)

    3 (A gonosz elkerül.)

    4 (//:Szent, szent az Úr, a dicső!)

300

    1 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

    2 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

    3 (Övezd fel a derekadat igazságnak lelkével,)

    4 (Imádkozzunk!)

    5 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

    6 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

    7 (Öltsd fel a hitnek pajzsát, üdvösségnek sisakját,)

    8 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

    9 (Légy Krisztusnak jó katonája, harcold meg a hitnek harcát!)

301

    1 (Mily gyönyörűség, íme lásd,)

    2 (Ott van az áldás, hiszed-é?)

    3 (Drága olaj, mely lefolyik)

    4 (Vagy a Sionnak tetején)

    5 (Ez sem olyan jó s gyönyörű,)

    6 (Itt van az áldás, hiszed-é?)

302

    1 (Az élő Isten irgalmára kérlek,)

    2 (Az élő Isten irgalmára kérlek,)

    3 (Élő és szent áldozatul,)

    4 (Ez lesz a ti részetekről)

    5 (Ne igazodjatok e bűnös világhoz,)

    6 (Hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,)

    7 (Hogy megítélhessétek mi az Isten akarata,)

    8 (Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes!)

    9 (Az élő Isten irgalmára kérlek,)

    10 (Szánjátok oda a testetek!)

303

    1 (Mindenütt a földön vágynak valami jó után,)

    2 (Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív,)

    3 (Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én,)

    4 (E három dolog közül legnagyobb a szeretet,)

    5 (A szeretet nem fogy el sosem,)

    6 (Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret.)

    7 (A szeretet nem fogy el sosem,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem