Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Kék Könyv" énekei:

1 A béke napja (A béke napja közel,)

1B Szentlélek, jöjj

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    1 (Jöjj el, Élő vízforrás,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    2 (Jöjj, igazság forrása,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

    3 (Jöjj el, néped gyűjtsd egybe,)

    Refr (Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!)

1C Múlnak az évek

    1 (Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,)

    2 (Békesség Istene! adj békét mindennap nekünk!)

    3 (Szeretet fénye, lángja áradjon ránk,)

    4 (Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,)

2 A földről az égre

    1 (A földről az égre, irgalmat kérve száll fel az ének; Mentsd meg a néped!)

    Refr (Segíts, Istenem, el ne hagyj,)

    2 (Bűnbánó szívvel, könnyezve kérünk,)

    Refr (Segíts, Istenem, el ne hagyj,)

2B A kincs

    1 (Ott legbelül, mi csak a tiéd,)

    Refr (Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld,)

    2 (Ó ember, hagyd el a bűnt,)

    Refr (Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld,)

    3 (Boldog leszel, oly nagyon könnyen,)

    Refr (Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld,)

    4 (Tudja jól, nem könnyű neked,)

    Refr (Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld,)

3 A belső szobámba (A belső szobámba lépj be, Uram,)

3B Alleluja (Alleluja…)

3C Anyánk az égben

    1 (Anyánk vagy az égben, ruhád a Nap, tündökölsz a fényben.)

    2 (Hét tőrrel átjárt, fájdalmak szíve,)

4 A gyógyulás ideje

    1 (A gyógyulás ideje van, a gyógyulás ideje, Uram,)

    2 (Belőled jön az erő, az életedbe ölelő:)

    3 (Uram, adj neki hitet, lelkét a te Lelked nyissa meg,)

    4 (Köszönjük neked, Uram, hogy jóságod határtalan,)

4B Égő, tüzes parázs

    Refr (Égő, tüzes parázs,)

    1 (Próféták új szava kell már!)

    Refr (Égő, tüzes parázs,)

4C A Duna mellett

    1 (Ifjúságom egy gyönyörű napján)

    2 (Hoztuk a múltunk, a jelenünk,)

    3 (Anyánk, te mindig velünk voltál,)

    Refr-1 (A Duna mellől ez a dal hozzád száll!)

    Refr-2 (Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött,)

    Refr-1 (A Duna mellől ez a dal hozzád száll!)

    Refr-2 (Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött,)

5 A keresztfához megyek

    1 (Hamuszín-szürke fátyolával)

    2 (Mintha gyász-hárfák zengenének,)

5B Alleluja (Alleluja…)

6 Mennyei Atya

    1 (A Mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket,)

    2 (A Mennyei Atya szereti a falut és a házakat,)

    3 (A Mennyei Atya legjobban az embereket szereti,)

    4 (A Mennyei Atya legjobban a gyermekeket kedveli,)

6B Akit az Úr örömével szeret

    1 (Első szavam róla néked, mielőtt nevét kimondom: szeplőtelen.)

    2 (Örömmel megy sietve, hová küldöm, messze, távol, nem fárad el.)

6C ...Asszonyunk, Szüz Mária

    1 (Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes,)

    2 (Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,)

7 A nap bíborban áll

    1 (A nap bíborban áll, az éj messze szállt.)

    2 (A jó Pásztor vigyáz rád, az elveszett megkerül,)

    3 (Az Atya ül a trónusán, az ország készen áll.)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja!)

8 A mélyből Hozzád

    1 (A mélyből hozzád száll szavam: Uram irgalmazz!)

    2 (Ha ajkam vétett ellened, Krisztus kegyelmezz!)

    3 (Ha arcod fényét elfedem, Uram irgalmazz!)

9 A te hazád

    1 (A te házad otthonunk; Urunk Jézus, itt vagyunk,)

    2 (Magasztalja nevedet szívünkben a szeretet;)

    3 (Ha házadat elhagyom, kísérj minden utamon,)

9B Az esti csend

    1 (Az esti csend titkon a földre száll,)

    2 (Az esti csend titkon a földre száll,)

    3 (Az esti csend titkon a földre száll,)

10 A végtelen ég alatt

    1 (A végtelen ég alatt a Lélek megragad.)

    2 (Én, az Úr, fogom a kezed, hogy a börtönből a foglyokat kihozd.)

11 A világnak Krisztus kell (A világnak Krisztus kell!)

12 Abba, Atyám (Abba, Atyám, add nekem, hadd legyek Tiéd!)

12B Álmaimból, lelkemből

    1 (Szürke a föld és szürke az ég,)

    Refr (|:Álmaimból, lelkemből, két kezemből,)

    2 (Valamikor így éltem én,)

    Refr (|:Álmaimból, lelkemből, két kezemből,)

13 Adjunk hálát

    1 (Adjunk hálát az Úrnak, aki meghalt és feltámadt,)

    2 (Az Ő teste és vére táplál minket itt a földön,)

    3 (Aki Benne hisz, sose szomjazik, Ő az élő víz forrása,)

13B Áradj, folyó

    Refr (|:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj,)

    1 (Mert úgy várunk és kiáltunk:)

    Refr (|:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj,)

    2 (Tömlöcajtók nyíljanak meg,)

    Refr (|:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj,)

13C Fogadj el!

    1 (Kenyeret és bort hozunk oltárodra, Urunk,)

    2 (Küldd el Lelkedeet, formáld szívemet,)

14 Advent

    1 (Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég,)

    Refr (Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen,)

    2 (Földünk puszta rom, jöjj el, Irgalom,)

    Refr (Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen,)

14B Tárd fel szívedet (Tárd fel szívedet, tárd fel szívednek ajtaját!)

15 Add a kezed

    1 (Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját.)

    2 (Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát,)

16 Áldalak, jó Uram (Áldalak, jó Uram.)

17 Áldjad én lelkem az Urat (Áldjad én lelkem az Urat!…)

18 Áldásoddal megyünk

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,)

    2 (Minden nap dicsérünk Téged, jó Uram,)

19 Áldjátok az Urat (Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,)

20 Áldott Istenünk

    1 (Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el, felajánljuk munkánk a kenyérrel!)

    2 (Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk, felajánljuk Néked minden örömünk!)

21 Áldott a te szent tested (Áldott a te szent tested, áldott a te szent véred,)

22 Áldott légy, Uram, áldott légy (Áldott légy, Uram, áldott légy,)

23 Áldott legyen az Úr

    2 (Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja!)

    2 (Létünk Tőle kaptuk, alleluja, alleluja!)

    3 (Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja!)

    4 (Jertek, énekeljünk, alleluja, alleluja!)

24 Alleluja

    1 (Alleluja…)

    2 (Sótlan a föld, könnybe fúlnak dalai,)

    3 (Föltámadt Krisztus, legyőzte a halált,)

    4 (Szívünkbe add, Uram, csönded, örömöd,)

    5 (Küzdeni kell, napról napra elkísér)

    6 (Szent öröm ünnepe virradt ma reánk,)

25 Alleluja (148.zsoltár)

    1 (Alleluja…)

    2 (Alleluja…)

    3 (Alleluja…)

    4 (Alleluja…)

26 Alleluja (kánon) (Alleluja…)

27 Alleluja, alleluja, Jézus az Úr

    1 (|:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr,)

    2 (|:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr,)

28 Alleluja, áldjuk az Urat (Alleluja, áldjuk az Urat,)

29 Teremtő lélek

    1 (Teremtő Lélek, szállj le ránk,)

    2 (Kit úgy hívunk: Vigasztaló,)

    3 (Te, hét ajándék kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünknek fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát,)

30 Alleluja, Jézus feltámadt

    1 (Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt,)

    2 (Alleluja, alleluja, Jézus nem halott,)

    3 (Alleluja, alleluja, Jézus köztünk él,)

    4 (Alleluja, alleluja, Jézus téged vár,)

31 Ámen

    1 (Az Úrnak lelke legyen rajtam,)

    2 (Az éjnek ideje már elszállt,)

31B Alleluja. Ébredj ember

    1 (Ébredj ember mély álmodból,)

    2 (Áldjad, lelkem, az Úr nevét,)

    3 (Minden bűnöd megbocsátja Ő,)

    4 (Feltámadt Jézus, győztes Király,)

    5 (És az élet, íme, megjelent,)

32 Apokrif ima

    1 (Oldani, Uram, s oldódni vágyom,)

    2 (Ékesíteni, és ékesedni vágyom,)

    3 (Lámpád vagyok, ha látsz engem,)

33 Áradj szét, Lélek

    1 (Atya, teremtő szeretet Lelke, áradj szét!)

    2 (Szívből jövő imádság Lelke, áradj szét!)

    3 (Szabadságom tüzes Lelke, áradj szét!)

    4 (Dicsőítlek, Atya Lelke, szent kegyelem!)

33B Szép, új remény

    1 (Arcom a fénybe tartom, zendülj, tavaszi szél!)

    2 (Hallgasd meg újra a hangom, fogd meg a két kezem!)

    Refr (|:Lobbanj fel, új remény!)

    3 (Semmibe hullnak az évek, ha nincs bennem égi fény,)

    Refr (|:Lobbanj fel, új remény!)

34 Ároni áldás (Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet!)

35 Asztalodon, Urunk

    1 (Asztalodon, Urunk, készen áll a kenyér és a bor,)

    2 (Asztalodon, Urunk, készen áll a kenyér és a bor,)

36 Ave Maria (Ave Maria gratia plena)

37 Ave Maria

    1 (|:Ave Maria, gratia plena,)

    2 (|:Ave Maria, gratia plena,)

38 Az Úr az én pásztorom (Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,)

39 Az Úr jósága (Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,)

39B Indulj és menj

    1 (Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek Én.)

    2 (Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat,)

40 Az Úr dicsérete

    1 (Alleluja…)

    2 (Minden szív áldjon, Uram, magasztaljon téged ég és föld,)

    3 (Nagyságod mérhetetlen, dicsőséged fönség, fényesség,)

    4 (Közel vagy mindenkihez, Ki tiszta szívből hozzád kiált,)

    5 (Mindennap dicsérem őt, áldom az Urat, míg élek én,)

40B Épül az ország

    1 (Épül az Ország,)

    Refr (|:Lélekből, lélekből, mint élő kövek,)

    2 (Épül az Ország,)

    Refr (|:Lélekből, lélekből, mint élő kövek,)

41 Azért jött közénk

    1 (Azért jött közénk, hogy testvérünk legyen.)

    2 (Táplál testével, hogy életünk legyen,)

42 Bárányom, Bárányom

    1 (Bárányom, Bárányom, Istennek Báránya,)

    Refr (Én Uram, add meg nekem, Jó Uram, add meg nekem,)

    2 (Én Uram, adj egy kis időt nekem,)

    Refr (Én Uram, add meg nekem, Jó Uram, add meg nekem,)

43 Békességet, adj, Urunk, nekünk!

    1 (Békességet adj, Urunk, nekünk!)

    2 (Nyugtalan a szívünk, Jézusunk,)

    Refr (Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk!)

    3 (Mentsvárunk vagy, Mennyei Atyánk!)

    Refr (Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk!)

    4 (Vezess minket Jézus Krisztusunk!)

    Refr (Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk!)

43B Úgy szerette Isten (Úgy szerette Isten ezt a világot,)

44 Betlehemben (Már éjfélre fordul az óra)

    1 (Már éjfélre fordul az óra a városok álma felett,)

    2 (Betlehemben egyszerűen, gyermekmódra csendesen,)

44B Az Úr a pásztorom

    1 (Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.)

    2 (Az Úr a pásztorom, semmi sem árt!)

45 Betlehem dala (Halljuk a menny énekét)

    1 (Halljuk a menny énekét, áldjuk Atyánk gyermekét.)

    2 (Hallj, Betlehem, égi dalt, mondj Uradnak diadalt!)

46 Bízz az Istenben

    1 (|:Bízz az Istenben és ne félj!)

    2 (|:Bízz az Istenben és ne félj!)

47 Békesség legyen velünk (Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk!)

47B Boldog az ember

    1 (Boldog az ember, ki szereti Istenét, a föld és ég Urát,)

    2 (Boldog az ember, ha szereti Istenét, vele él az Isten.)

    3 (Hűséges az Isten, őrzi életünk, Benne remélünk.)

48 Boldogság, öröm az életem

    1 (La-la, la-la…)

    Refr (Boldogság, öröm az életem,)

    2 (La-la, la-la…)

    Refr (Boldogság, öröm az életem,)

49 Boldog mosoly az arcomon

    Refr (|:Boldog mosoly az arcomon,)

    1 (Eltékozolt sok évemet,)

    Refr (|:Boldog mosoly az arcomon,)

    2 (Add a két kezed kedvesem,)

    Refr (|:Boldog mosoly az arcomon,)

49B Dávid király

    1 (Dávid király, Dávid király, bűnbe sodort a szerelem,)

    2 (Önvád elől, önvád elől nincs a világon menedék,)

    3 (Sorsod enyém, sorsod enyém, én is kegyelmet keresek,)

    4 (Dávid király, Dávid király, tiszta sugárzás tűz le rád!)

50 De profundis (A legsötétebb ég alatt) (A legsötétebb ég alatt, Isten, téged találtalak.)

51 Dicsőség (Glória, minden teremtmény)

    1 (Glória…)

    2 (Glória…)

52 Dicsőség (Angyalok énekelnek)

    1 (Dicsőség, dicsőség! Angyalok énekelnek.)

    2 (Békesség, békesség földön az embernek!)

    3 (Itt van már, itt van már az emberré lett Isten,)

    4 (Téged vár, téged vár egyszerű jászol mellé,)

    5 (Dicsőség, dicsőség az örök Atyának!)

53 Életem csak kegyelem

    1 (Életem csak kegyelem, önérdemem nincs,)

    2 (Régi énem leküzdöm nagy erejével,)

    3 (Szeretete igazgat, ellát tanáccsal,)

    4 (Hűen vezet utamon, nem hagy magamra,)

53B Ember, ne félj a rossztól

    1 (Ember, ne félj a rossztól, ne félj a fájdalomtól,)

    2 (Ha Napba, Holdba lőnek, örülj a szép erőnek!)

    3 (Ember, a halál is csak ennyi! Ne félj elébe menni!)

54 Édes Jézus

    1 (Édes Jézus, légy vendégünk,)

    2 (Aki ételt, italt adott,)

54B Jézus, Messiás

    1 (Jézus, Messiás, neve minden név fölött való!)

    2 (Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága,)

    3 (Jézus, Messiás, neve minden név fölött való!)

54C Ne hidd (Ha az élet elszomorít)

    1 (Ha az élet elszomorít, ha a bűn már elborít,)

    Refr (Ne hidd, hogy nincs igazság, ne hidd, mi rossz hazugság,)

    2 (Ha kínod okát nem tudod, ha értelmét fel nem fogod,)

    Refr (Ne hidd, hogy nincs igazság, ne hidd, mi rossz hazugság,)

55 Édes Jézus (2)

    1 (Édes Jézus, légy vendégünk,)

    2 (Aki ételt, italt adott,)

55B Élet van Tebenned

    1 (|:Élet van Tebenned, erő van Tebenned,)

56 Életünk Krisztus

    1 (Életünk Krisztus élete,)

    2 (Életünk Krisztus, alleluja,)

56B Örülj az Úrban

    Refr (|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,)

    1 (Magasztalás és szent öröm,)

    Refr (|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,)

    2 (Mert él az Úr, a feltámadt Király!)

    Refr (|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,)

57 Életünk malomköve

    1 (Életünk malomköve őrli apró búzaszemeinket,)

    2 (Jó Atyánk súlyos tenyere markában tartja szőlő-életünk,)

    3 (De minek vagyunk így mi együtt, mi kenyér meg bor a föld asztalán,)

    4 (|:Falat kenyér, pohár bor,)

58 Eljön közénk az Úr!

    1 (Testvér a szíved emeld magasra, mert eljön közénk az Úr!)

    2 (Kenyérben, borban eljön közénk, hiszen akkor (meg)ígérte Ő!)

    3 (Nevében jöttünk, testvérek, össze, hát eljön közénk az Úr!)

59 Emmánuel

    1 (|:Az Úr maga ad nektek „jelet”:)

    2 (|:A nép, amely sötétben jár,)

    3 (|:Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk,)

    4 (|:Bátorság! Ne féljetek!)

59B Emmánuel

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten,)

    1 (Gyermek született, Fiú adatott nékünk,)

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten,)

    2 (A harmadik napon feltámadott,)

    Refr (Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten,)

60 Énekelek az Úrnak

    1 (Énekelek az Úrnak, mert igen fönséges.)

    2 (|:Jósággal terelgeted megváltott néped,)

61 Énekelj az Úrnak

    1 (|:Énekelj az Úrnak új éneket,)

    2 (|:Énekelj az Úrnak új éneket,)

    3 (|:Énekelj az Úrnak új éneket,)

62 Énekszóval a szívünkben (Énekszóval a szívünkben visszük mi el)

63 Érted dobog a szív

    1 (Hozzád jött ma hívő néped, hozzád száll imánk.)

    Refr (|:Érted dobog a szív, néped dalolva hív.)

    2 (Szentélyedben hódolattal néked áldozunk,)

    Refr (|:Érted dobog a szív, néped dalolva hív.)

64 Esti ima

    1 (Én édes Istenem, hálát mond a lelkem,)

    2 (Virrasszon felettem gondviselő szemed,)

65 Ez az a nap

    1 (|:Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt.:|)

    2 (|:Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk.:|)

    3 (|:Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk.:|)

65B Kiáltok az Úrhoz (|:Kiáltok az Úrhoz, mert méltó, hogy Őt dicsérjük!:|)

66 Föltámadt! Alleluja!

    1 (Állok szótlanul,)

    2 (Az éj az hosszú volt,)

    3 (Elég volt már, elég!)

    4 (Virágban áll a rét,)

    5 (Virágban áll a rét,)

67 Felajánlási ének

    1 (Jézusunk, a pillanat közel,)

    2 (Krisztusunk, a pillanat közel,)

67B Hálával állunk eléd

    1 (Hálával állunk eléd, Urunk,)

    2 (Hálával köszönjük, Istenünk,)

67C Ó, Jézus, jöjj!

    1 (|:Ó, Jézus, jöjj! Téged szívem vár.)

    2 (|:Ó, kérlek, add nékem titkodat!)

67D Jézus, véred megtisztít (Jézus, véred megtisztít, véred ad új életet,)

67E Uram, tarts meg!

    1 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

    2 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

    3 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

    4 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

    5 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

    6 (Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk.)

68 Gyertek velünk!

    1 (Jöttünk énekelni Neked!)

    2 (Jöttünk énekelni Neked!)

    3 (|:Jöttünk énekelni Neked!)

    4 (|:Jöttünk énekelni Neked!)

    5 (Gyertek velünk még ma énekelni és örülni,)

    6 (|:Mert mi is rettegtünk, nem reméltük,)

69 Gellért

    1 (Velencében születtél, Pannóniában éltél,)

    2 (Vad föld új országát, Isten szent Egyházát)

    3 (Szentekké lenni, Istenért élni,)

    4 (Hűség és bátorság, ne legyen álnokság,)

69B Hétköznapok Szentlelke

    1 (Könnyű kedvesnek lenni, mikor az embert nem bántja semmi,)

    2 (|:Isten Szentlelke szállj rám!)

70 Glória - alleluja (Glória, glória, elszállt szívünk búja.)

71 Gyertyaláng

    1 (Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás,)

    refr. (|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,)

    2 (Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem)

    refr. (|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,)

72 Gyönyörű vagy, én Uram

    1 (Gyönyörű vagy, én Uram, szívem mélyéből áldalak, gyönyörű vagy, én Uram!)

    2 (Megigézted szívemet, megérintetted bensőmet, megérintetted bensőmet!)

    3 (Lelked betölti életem, Benned ujjong, dalol szívem, Benned ujjong, dalol szívem!)

73 Ha reánk tör a homály

    1 (|:Ha reánk tör a homály, ne fájjon, ami fáj,)

    2 (|:Csak övé az életem, övé már mindenem,)

74 Ha lehetne, mennék

    1 (Ha lehetne, mennék, vissza sosem jönnék,)

    2 (Megkereslek Téged, elmondom majd néked,)

74B Alleluja (Nincs kéz, mi leírja)

    1 (Alleluja…)

    2 (Hiába gyötör bánat, ember már meg nem bánthat,)

    3 (Száz ember vár reánk, életünk oly sivár,)

75 Hála legyen (Isten a szépség)

    1 (Isten a szépség, Isten a jó,)

    2 (Isten a nappal, Isten az éj,)

76 Hálaadó zsoltár (Oly jó áldani)

    1 (Szívemből ünnepi ének árad,)

    2 (|:Hála legyen, hála legyen,)

    3 (Pengő hangszeren, lantokon,)

    4 (Uram, jó voltál énhozzám,)

    5 (|:Hála, dicsőség nevednek,)

77 Hálát adok (Reggeli ima)

    1 (Hálát adok, hogy itt a reggel,)

    2 (Hálát, nemcsak a jó testvérért,)

    3 (Hálát adok, hogy munkát küldesz,)

    4 (Hálát adok a vidám percért,)

    5 (Hálát adok, hogy hallom hangod,)

    6 (Hálát adok az üdvösségért,)

78 Halld, Izrael (Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!)

79 Hallottál-e arról (Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön,)

79B Az Isten jósága (Drága a te kegyelmed)

    1 (Drága a te kegyelmed, Uram.)

    2 (Tenálad van az élet forrása,)

    3 (Istenem, Istenem.)

80 Hallelu' (|:Hallelu', hallelu', hallelu', hallelujah, áldott az Úr!:|)

81 Hűség

    1 (Amióta ember él a földön,)

    2 (Amióta létrehoztál engem,)

82 Így jött közénk

    1 (Békesség veletek. Alle-alleluja!)

    2 (Ó, áldott béke, tündökölj a szemünkbe:)

    3 (Ó, áldott béke, áradjál a lelkünkbe:)

83 Ímé az Isten Sátora

    1 (Ímé az Isten sátora az emberekkel van,)

    2 (Isten letörli a könnyeket az ő szemeikről,)

    3 (Ki győz, örökségül nyer mindent, szívébe írom nevem,)

84 Ím, néped

    1 (Ím néped bort hoz kenyérrel, hívő örömmel,)

    2 (Mit fürtből kínál a szőlő: hoztuk örömmel,)

    3 (Ma eggyé lett az egész nép: eljött örömmel,)

    4 (Ha mások várják erőnket: adjuk örömmel,)

85 Indulj meg, te föld (Indulj meg, te föld,)

86 Indulj a harcba

    1 (Indulj a harcba, ne félj, alleluja! Trombiták, adjatok jelt!)

    2 (Járjunk az Ő erejében, Isten lelke vezet.)

    3 (Hirdesd szerte a Földön: Jézus feltámadott!)

86B Válasszál! (|:Légy hideg, vagy légy meleg, mert ha langyos vagy, én kiköplek.:|)

87 Isten báránya (Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,)

87A Rajta, dicsérjétek az Úr nevét!

    1 (|:Rajta, dicsérjétek az Úr nevét, ti mindnyájan, kik hűen szolgáljátok Őt,)

    2 (|:Rajta, dicsérjétek az Úr nevét, ti mindnyájan, kik hűen szolgáljátok Őt,)

88 Isten Fia ma született

    1 (Isten Fia ma született, a nagy Isten emberré lett,)

    2 (Hová mentek, három király? Csillag mutat nekünk irányt,)

    3 (A kisdedet félve-féltvén, más utakon visszatérvén)

89 Isten Tenyerén (Ott van életem Isten tenyerén és azért nem félek én.)

90 István

    1 (Szent István király, magyarok csillaga,)

    2 (Kérjed érettünk a magyarok Asszonyát,)

91 Isteni béke (Isteni béke, boldog öröm,)

92 Itt állok előtted...

    1 (|:Itt állok előtted, kérlek, Uram, ne vess meg!:|)

    2 (|:Szívemből tehozzád száll, Uram, az imádság.:|)

93 Itt vagyok végre

    1 (Itt vagyok végre jó Uram,)

    2 (Eljöttem Hozzád, itt vagyok,)

94 Itt van az Úr

    1 (Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel,)

    2 (Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel,)

    3 (Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel,)

95 Jézus, áldott legyél

    1 (Jézus, áldott legyél, áldott legyél mindörökké.)

    2 (Jézus, mindenki áldjon, Uram,)

96 Jézus anyja

    1 (Jézus anyja, virágok virága, Mária,)

    2 (Mária, termékeny gyümölcsfa,)

    3 (Virág az Isten viharában, pehely a lélek szélvészében.)

    4 (Ó érintetlen, ki a megesett szűzekért imádkozol,)

    5 (Gomolygó ködből talpig aranyban kilépő Asszony,)

97 Jézus az Isten Báránya

    1 (Jézus Isten Báránya,)

    2 (Jézus az élet forrása, örök élet van nála.)

98 Jézus Király

    1 (Á-á-á…)

    2 (Három király boldog volt, hogy Téged láthatott,)

99 Jézusom, én szeretlek

    1 (Jézusom, én szeretlek,)

    2 (Jézusom, ha lehetne,)

100 Jézusom, Jézusom

    1 (Jézusom, Jézusom, a gyermeked lettem,)

    2 (Köszönöm, Jézusom, hogy dicsérhetlek téged,)

    3 (Állj mindig mellettem, maradj mindig nálam,)

101 Jézus szíve

    1 (|:Jézus szíve, fogadd be életünk!:|)

    2 (|:Jézus szíve, fogadd be életünk!:|)

102 Jézus megszületett

    1 (A fenyőn a gyertya remegve ég,)

    2 (|:Jézus megszületett,)

103 Jézus, Te közénk eljöttél

    1 (Jézus, Te közénk eljöttél,)

    2 (Nehéz volt élni vétkeimben,)

    3 (Uram, Te nagyon szerretsz engem,)

104 Jézus vár terád

    ref. (Jéztus vár terád, lekét küldi hozzád,)

    1 (Jöjjetek Hozzá, kik szomjazzátok Őt,)

    2 (Jöjjetek Hozzá, kik megfáradtatok,)

    3 (Jöjjetek, Hozzá, ti alázatosak,)

105 Jó föld

    1a (Jó föld is kellett hozzá, kellett szép idő,)

    1b (E szent kenyér, mit együtt elhozunk.)

    2a (Míg áldozatul hozzuk borunk, kenyerünk,)

    2b (E szent kenyér, mit együtt elhozunk.)

106 Jó Atyám, imádlak

    1 (Jó Atyám, imádlak,)

    2 (Úr Jézus, imádlak,)

    3 (Szentlélek, imádlak,)

107 Jó utat

    1 (Jó utat találtam Uram,)

    2 (Csodálatos a világod Uram,)

    3 (Nem vagy népszerű, az igaz,)

    4 (Te vagy az Uram, az én Istenem,)

108 Jól vigyázz, kicsi kéz

    1 (Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel,)

    2 (Jól vigyázz, kicsi láb hova lépsz,)

    3 (Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel,)

    4 (Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz,)

    5 (Jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz,)

    6 (Jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel,)

    7 (Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy,)

108B Margit

    1 (Mosogat a konyhán a királylány,)

    ref. (I: Margit, sápadtnak látszol! Sápadtan is virágzol.)

    2 (Kihalt a város, sötét a föld, és messze még az ég.)

    3 (Oltár előtt térdel a királylány, nézi őt az égi Bárány.)

    4 (Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat!)

109 Jöjj és kövesd Urunkat

    1 (Jöjj és kövesd Urunkat, halld a hívó szavakat,)

    2 (Jöjj és imádd Urunkat, hidd el, hogy hallja szavadat,)

109B Uram, irgalmazz

    1 (Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.)

110 Jöjjetek, itt a kenyér

    1 (Jöjjetek, itt a kenyér: vegyétek!)

    2 (Néped áld Téged, örök Istenünk,)

    3 (Jöjjetek, itt a kehely: vegyétek!)

    4 (Néped áld Téged, örök Istenünk,)

111 Jöjjetek az Úrhoz

    1 (Jöjjetek az Úrhoz, gyűljetek asztalához,)

    2 (Daloljatok Néki, gyűljetek asztalához,)

    3 (Tapsoljatok Néki, gyűljetek asztalához,)

112 Jöjj, hirdesd

    1 (Jöjj, hirdesd minden népnek:)

    2 (Jöjj, hirdesd minden népnek:)

    3 (Jöjj, hirdesd minden népnek:)

113 Jöjj, gyújtsd föl..

    1 (Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk.)

    2 (Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk.)

    3 (Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk.)

114 Karácsony

    1 (Csillag gyúlt a sötét égen,)

    2 (Csillag gyúlt a sötét éjben,)

114B Csipkebokor

    Ref. (Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában boróka bokor, repkény, mely a napon haldokol, olajfa, szelid olajfa.)

    1 (Mózes elfödte arcát, egy csipkebokornál megállt és így imadkozott: Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó, bízz rám inkább valami mást ez nem nekem való!)

    2 (Illés elfödte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott: - Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt, Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem veszendő életem!)

    3 (Jónás elfödte arcát, egy repkény árnyékába bújt és így imádkozott:)

    4 (Jézus elfödte arcát, olajfák alá leborult és így imádkozott:)

115 Keresztelőre

    1 (Hálaéneket zengünk ma Néked,)

    2 (Úgy vártunk rád kicsi gyermekünk,)

116 Kegyelmed, Úr Jézus..

    1 (Kegyelmed Úr Jézus oly végtelen, nem hagytál elveszni bűn mélyében. Keresztfádnak titkait mondtad el, és meg is értette szívem, hogy drága véred folyt a bűneimért.)

    2 (Szentségben élni Veled, Uram, szolgálni Téged nincs boldogabb. Küldd le ránk áldott Szellemed, töltsd be, Úr Jézus a szíveket, hogy együtt áldjuk drága szent neved.)

    3 (Oly közel az óra, úgy várunk Rád, hogy elvidd magaddal eklézsiád.)

117 Későre jár...

    1 (|:Későre jár, elég volt már a napnak terhét hordani,)

    2 (Örök lakásom nincs nekem,)

    3 (Ha véget ér majd életem,)

118 Kész az én szívem

    1 (Kész az én szívem, ó, Úram,)

    2 (Igazság, hatalom igéd minden egyes szava,)

119 Két kezemben (Két kezemben rejtem,)

120 Kiáltsátok: Alleluja!

    1 (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

    2 (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

    ref. (|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!)

121 Kinn a sötét éjszakában

    1 (Kinn a sötét éjszakában hirdetik az angyalok:)

    2 (|:Dicsőség, dicsőség,)

    3 (Meg is lelték nemsokára, mert a csillag vezetett,)

122 Kicsi vagyok én

    1 (|:Kicsi vagyok én, mégse félek én,:|)

    2 (|:Boldog is vagyok, az is maradok,:|)

    3 (|:Erdőn, réteken száll az énekem,:|)

    4 (|:Utcán, tereken nem hagy el sosem,:|)

123 Királyi törvény

    1 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

    2 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

    3 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

    4 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

    5 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

    6 (Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív!)

124 Az ősi jóslat

    1 (Az ősi jóslat beteljesült,)

    2 (Az ősi jóslat beteljesült,)

    3 (Az ősi jóslat beteljesült,)

125 Kicsi dal

    1 (|:Érzem, nincs már már semi baj, letörlöm könnyeim,)

    2 (|:Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon,)

    3 (Érzem, nincs már már semi baj, letörlöm könnyeim,)

    4 (Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon,)

125B Hallottuk, Isten (Hallottuk, Isten, szent igédet, szívűnkbe véssük kegyes intelmed.)

126 Kitárom boldogan a két kezem

    1 (Kitárom boldogan a két kezem az Úr felé, az Úr felé,)

    2 (A szeretet útja egyre közelebb visz az Úr felé, az Úr felé,)

    3 (Életemnek minden napján dicsérem Őt, Jézusomat, királyomat,)

127 Köszönöm, Jézus

    1 (Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem,)

    2 (A Golgotára ment, és meghalt értem, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x))

    3 (A harmadik napon Ő feltámadott, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x))

    4 (Ó, alleluja, ó, alleluja, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x))

127B Dicséret, áldás (Dicséret, áldás, örök imádás néked, Mindenható!)

128 Köszönöm, Istenem

    1 (|:Köszönöm Istenem, köszönöm életem.:|)

    2 (Köszönöm azt, hogy felnőtt lettem,)

    3 (|:Mindent köszönök én!)

129 Köszönöm Neked, Istenem

    1 (Köszönöm neked, Istenem,)

    2 (Köszönöm neked, Jézusom,)

    3 (Ennél is még tovább mentél,)

129B Uram, irgalmazz

    1 (Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a megtört szívűeket.)

    2 (Jézus Krisztus, Te eljöttél hozzánk, hogy hivjad a bűnös embereket.)

    3 (Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy értünk örökre közbenjárj.)

130 Köszönöm, Uram

    1 (Köszönöm, Uram, hogy teremtettél,)

    2 (Áldalak, Uram, nagyságodért,)

131 Krisztus valóban feltámadott

    1 (Krisztus valóban feltámadott! 2x)

    2 (Áldjátok Istenünket, hódoljatok nevének,)

131B Az Úrnak szüksége...

    1 ()

    2 (Az Úrnak szüksége van rám...)

131C Gyertek, dicsérjük együtt (Gyertek, dicsérjük együtt Izráel Szentjét.)

132 Krisztus Jézus született

    1 (Krisztus Jézus született, alleluja,)

    2 (Fénylik ma a föld, az ég, alleluja,)

133 Látod, újra este van

    1 (Látod, újra este van,)

    2 (Köszönöm ezt a napot,)

    3 (Uram, mindent köszönök,)

    4 (Szeretném, ha szeretnél,)

    5 (Látod, újra este van,)

134 Istenanya-litánia

    1 (|:Uram, irgalmazz nekünk!:|)

    2 (Emmanuel Anyja, Hallgass minket!)

    3 (Egyház Anyja, Halgass…)

    4 (Isten Igéjét befogadó Szűz,…)

    5 (Új Éva, Hallgass minket!)

    6 (Menny Kapuja,…)

    7 (Családoknak Pártfogója, Segíts…)

    8 (Mennyekbe fölvett Királyné, Hallgass minket!)

    9 (Szűzek Királynéja, Halgass…)

135 Loyolai Szent Ignác Imája

    1 (Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd el egészen.)

    2 (Legyen fölöttük korlátlan úr rendelkezésed,)

135B Irgalomban gazdag Isten...

    1 (Irgalomban gazdag Isten add nekünk irgalmad.)

    Ref. (I: Igazság és hűség a szeretet feladjuk az önzést és gyülöletet, mert Jézus a szeretet, Atyánk gyermeke, Isten gyermekségre hív minket.:I)

136 Magányos voltam

    1 (Magányos voltam, nem volt barátom,)

    Ref. (Gyere élj mivelünk,)

    2 (Kerestem folyton a boldogságot,)

    Ref. (Gyere élj mivelünk,)

    3 (Magányom elszállt, kitárta házát)

    Ref. (Gyere élj mivelünk,)

137 Mária, jó Anyánk

    1 (Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,)

    2 (Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, mégsincs, mégsincs remény!)

    3 (Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét,)

138 Mária, áldott égi Anyánk (|:Mária, áldott égi Anyánk,)

139 Mária, Mária szép virágszál

    Ref. (I: Mária, Mária szép virágszál,)

    1 (Nézd önzésünk mély, börtönbe zár a hűtlenség kígyója szívünkre vár, erőtlen gyermeked hozzád kiált:)

    2 (A szeretet hűsége szívedben ég, mint hajnali verő fény oly tiszta szép,)

140 Meditáció (|:Már véget ért a kín,)

140B Áldjad, én lelkem

    Ref. (Áldjad, én lelkem, áldjad, én lelkem,áldjad, én lelkem, az Urat,)

    1 (Mert kimentett engem a holtak országából, megszabadított engem az oroszlánok torkából!)

    2 (Mert azt, aki hű Őhozzá, cserben sosem hagyja, mert nem felejt el minket, lépteink mind vigyázza!)

140C Tövisek és rózsák

    1 (Amikor elindulsz, kissé félve kérded,)

    Ref. (Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind eltűnnek, maradnak a rózsák.)

    2 (Az Isten szemet azért adott néked, hogy körülnézve észrevedd a szépet, hogyha utad járva találsz néhány rózsát, érte az Atyának mondjál szívből hálát.)

    Ref. (Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind eltűnnek, maradnak a rózsák.)

    3 (Alázatos szívet azért oltott beléd, hogy még a rosszért is áldjad az Ő nevét, s hogyha az utadon tövisek várnak téged, szívedből szálljon Atyádhoz az ének.)

    Ref. (Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind eltűnnek, maradnak a rózsák.)

141 Megjelent egy fürtös gyermek

    1 (Megjelent egy fürtös gyermek, tündérforma:)

    2 (Láttuk aztán szívettépő pusztulását,)

141B Az Úr érkezése

    1 (Mikor elhagytak, (mikor elhagytak), mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten (átölelt az Isten).)

    2 (Nem harsonával, (nem harsonával), hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon,de háborús éjjel, ( de háborús éjjel).)

    3 (És megvakultak, (és megvakultak), hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, de Őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom, (mindörökre látom).)

142 Megtaláltam a fényt

    1 (Megtaláltam a fényt,)

    2 (Kerestem a reményt)

    3 (Mennyi ember céltalanul jár.)

143 Mély folyó

    1 (Mély folyó, Jordán, a parton házam ott áll,)

    2 (Ó, mért nem vágysz a földre,)

143B Csöpp kicsi magzat

    1 (Csöpp kicsi magzat, parányi élet, Isten küldött Téged, hálát adunk érted.)

    2 (Csöpp kicsi magzat, parányi élet, anyád méhe éltet, várunk nagyon téged.)

    3 (Szemünkkel most még nem látunk téged,ott benn jó az élet, itt kinn is majd szép lesz.)

    4 (Csöpp kicsi magzat, parányi élet, Isten küldött Téged, hálát adunk érted.)

144 Mentsd meg a lelkem

    1 (Tisztítsd meg szemem, hogy Téged lásson!)

    2 (Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek, emeld két karom, ha átölelellek!)

145 Mert Te, Uram

    1 (Mert Te, Uram fenséges vagy a földön,)

    Ref. (Imádunk Téged, imádunk Téged,)

146 Menjetek be kapuin (Menjetek be kapuin hálaadással, tornácain át dicséretekel!)

147 Mikor érzed

    1 (Mikor érzed, senki vagy,)

    2 (Mikor önmagadban végre nem hiszel,)

    3 (Félned többé nem szabad,)

147B Boldogok a szelídek

    Ref. (Boldogok a szelídek, mert ővék lesz a föld! 2x)

    1 (Ó, Te, szelid Jézus, taníts engem taníts engem szelíd lennem.)

    2 (Ó, te, szelid Jézus...)

    3 (Ó, Te, szelíd Jézus...)

148 Mielőtt egyet lépnél

    1 (Mielőtt egyet lépnél, mielőtt bármit tennél, á…)

    2 (Kérdezd meg, melyik az az út,)

    3 (Kérdezd meg, milyen az igazság,)

    4 (Kérdezd meg, hol van az az élet,)

149 Mikulás

    1 (Mikulás, Mikulás, szép hoszszú piros ruhás;)

    2 (Nagyon régen éltél, a szegénnyel jót tettél.)

    3 (Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás;)

    4 (Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás;)

    5 (Követünk a jóban, tudjuk, égi honban)

149B Dicséretre Te méltó

    1 (I: Áldott vagy, Urunk, Istenünk, :I)

    2 (I: Dicsőséged szent templomában :I)

    3 (I: Lelátsz mélységek mélyire,:I)

    4 (I: Áldott vagy amenny honában, :I)

    5 (I: Áldott vagy, Urunk, Istenünk, :I)

150 Mikulásra

    1 (Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbe jár.)

    2 (Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet.)

    3 (Ajándéka nem az arany, nem is hamis földi kincs.)

    4 (Ezen a szép téli estén kövessük a példáját:)

151 Ne terheld

    1 (Ne terheld a hátizsákod, hagyd a holmid, légy szabad!)

    2 (Ne izgasson, hogyha másnak négy kerékkel több jutott;)

    3 (Nevess, hogyha megfontoltan biztonságra intenek,)

    4 (A jólfésült puhányságot ne hagyd egyből hatni rád,)

    5 (Ha majd egyszer mások járják utadat a Nap alatt,)

152 Minden kincsem az...

    1 (Minden kincsem az, hogy áldalak Téged, Jézusom, (2x))

    2 (Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom, (2x))

    3 (Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom, (2x))

    4 (Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom, (2x))

153 Minden. mi él

    Ref. (Minden, mi él, csak Téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved,)

    1 (Dicsér az ég, Nap, Hold és csillagok, Fény és sötét, nap, éj és hajnalok,)

    2 (Dicsér a Föld, dicséri szent Neved, mint jó anyánk, táplál s ad eledelt;)

    3 (A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen,)

154 Mindennap..

    1 (Minden nap jöjj be Jézus hozzám,)

    2 (Fogadd el hangomat, fogadd el énekem!)

155 Mindent tudsz

    1 (Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram,)

    2 (Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram,)

    3 (Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram,)

156 Mindig áldom...

    1 (Mindig áldom, hű Megváltóm,)

    2 (Mindig áldom, hű Megváltóm,)

    3 (Mindig áldom, hű Megváltóm,)

157 Mint szarvas..

    1 (Mint szarvas hűs forrás után,)

    2 (Szelíd hangja megragadott,)

157B Mi csak vándorok vagyunk

    1 (Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünket, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba Jézushoz, mert Ő az Úr.)

    Ref. (I: Áldunk téged, imádunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. :I)

158 Mise III.

    1 (A mélyből kiáltok Uram Hozzád,)

    2 (Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust,)

    3 (A mélyből kiáltok Uram hozzád,)

    4 (Dicsőség! Dicsőség a magasságban Istennek! Békesség a Földön minden jószándékú embernek!)

    5 (Szent, szent, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

    6 (|:Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.)

159 Mise IV.

    1 (|:Uram irgalmazz!:|)

    2 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    3 (Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,)

    4 (Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,)

    5 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,)

    6 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: |:Irgalmazz nekünk!:|)

160 Mondd el a hegyek ormán

    1 (Mondd el a hegyek ormán,)

    2 (Mondd el a hegyek ormán,)

161 Mit sem aggódom

    1 (|:Mit sem aggódom, nem féltem életem,)

    2 (|:Mit sem aggódom, nem féltem életem,)

    3 (|:Mit sem aggódom, nem féltem életem,)

162 Mondjunk éneket

    1 (|:Mondjunk éneket örömmel:)

    2 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Halleluja!:|)

    3 (|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Halleluja!:|)

162B Mennek az asszonyok

    1 (Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, keresik azt, akit megöltek, keresik azt, akit szerettek, mennek az asszonyok.)

    2 (Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben fehér gyolcs, szívükben fájdalom, mennek az asszonyok.)

    3 (Jézus megmondta, harmadnapra feltámad.)

    4 (Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk,)

163 Nagy jó Úristen (Napének)

    1 (Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,)

    2 (Áldjon fenn a hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Áldjon lenn a víz, csupa szív nénénk, hasznos, szép,)

    4 (Áldjon a szelíd, aki megenged társának, békén tűr, ha kell,)

    5 (Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk;)

164 Ne aggodalmaskodjál... (Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!)

165 Nagy Úr

    1 (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    2 (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    3 (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    4 (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

165B Az alázatos lélek tüköre

    1 (Szívem nem fuvalkodott fel, nem is néztem föl Rád kevély szemmel, nagy dolgokra túlságra nem vágytam, erőm fölött csodákra nem jártam, nem kísérték bátran.)

    2 (Csendesítem, sőt, némítom lelkem, hogyha, Uram, titkaidat sejtem; mint csecsemő az anyai ölben, oly csecsemő a lélek énbennem, bízom, Uram, csöndben.)

166 Napfény-dal (Az Atya olyan, mint a fényes Nap)

    1 (Az Atya olyan, mint a fényes Nap,)

    2 (Ha vállalod azt, hogy tükör leszel,)

167 Napkeltétől napnyugtáig (I: Napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét! :I)

168 Ne féltsd a gyertyád...

    1 (|:Ne féltsd a gyertyád, ha fúj a szél,)

    2 (Ne félj, még semmi el nem veszett, ha értünk adod.)

169 Nem kell félnünk

    1 (Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk.)

    2 (Látni fogják majd, hogy él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk.)

    3 (A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk.)

    4 (Ez az örömhír, hogy él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk.)

    Refr. (Szívem túlcsordul nagy örömében, mint forrásból élő víz fakad belőle, mikor látom Jézust és amit tett értem, szívem túlcsordul nagy örömében!)

169B Dicsőség (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké Ámen.)

170 Szeretem örökké

    1 (Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár, vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék, ami fáj. Hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív.)

    2 (Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel, és egy új életnek boldogsága érző szíve lel, én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan, szelíden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív.)

170B Örömének

    1 (Örvend a szívem, ujjong a lelkem, Jézus rám talált.)

    2 (Jöjj a mennyből, a tiszta égből, lélek, űzd a bűnt.)

    3 (Mint a szélvész, kiárasztja lelkét, jöjj, Vigasztaló.)

    Ref. (Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.)

171 Nézzétek ég madarait!

    1 (Nézzétek az ég madarait, nézzétek a rét virágait, csürökbe sosem gyűjtenek, mennyei Atyánk gondozza őket.)

    Ref. (Alleluja, alleluja... (9x))

    2 (Ne gyűjts itt, a földön kincseket, ott vamn a szíved, hol őrzöd kincseidet, Isten országa a te házad, egyedül Őt szolgáld, az ég Urát.)

172 Nézz, testvér, fel...

    Ref. (Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, lángoljon aszívünk, közel van már üdvösségünk, jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk.)

    1 (Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál énhozzám, félelmek, bűnök téptek, de Te meggyógyítottál.)

    2 (Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja imám, gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja Őt a szám!)

    3 (Jöjjön ki szomjas és igyék, aki hisz, élni fog, szívének rejtett mélyéből az élő víz felbuzog!)

173 Nincs más öröm

    1 (|:Nincs más öröm, csak az Úr.:|)

    2 (:Jöjj, légy Urunk vezetőnk.:|)

    3 (|:Lásd kínjaink özönét.:|)

    4 (|:Szent ünnepünk ez a nap.:|)

    5 (|:Nézd, jó Urunk, lakománk.:|)

174 Nincs vége

    1 (Nincs vége, ez az élet kezdete volt,)

    2 (Nincs vége, pihenés soha nem vár,)

174B Stabat Mater

    1 (Áll a fájdalomnak anyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát.)

    2 (Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával szenvedni a szent szülőt?)

    3 (Krisztusom, ha jő halálom, Anyád szeme rám találjon és hívjon engemet.)

175 Ó, drága Jézusunk (|:Ó, drága Jézusunk, jóságod végtelen,)

176 Oly messzire mennék (Oly messzire mennék Tőled, Istenem,)

177 Olyan örömöt, mint a forrás

    1 (Olyan I: örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam Tőled, Istenem.)

    2 (Olyan békét, mint a folyó...)

    3 (Olyan derűt, mint a napfény...)

    4 (Olyan hitet, mint a szikla...)

    5 (Olyan reményt, mint a tavasz...)

    6 (Olyan szeretetet, mint a tenger...)

178 Ó, te vagy Uram

    1 (I: Ó, te vagy uram, vágyam és örömöm, Te vigyázol rám. :I)

    2 (Hatalmasat tett velünk, szívünkből örvendezünk, kik könnyek között vetnek, vigadva kévét szednek!)

179 Örvendjetek!

    1 (Örvendjetek, vígadjatok,)

    2 (Hiszem Krisztust, boldog vagyok,)

    3 (Hadd zengjen hát vidám dalunk)

180 Ő az Úr

    1 (Ő az Úr, Ő az Úr!)

    Ref. (Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr!)

    2 (Ő az Úr, Ő az Úr!)

    3 (Ő az Úr, Ő az Úr!)

    4 (Ő az Úr, Ő az Úr!)

    5 (Ő az Úr, Ő az Úr!)

180B Kisfiam (Sanctus)

    1 (Kisfiam ülj ide mellém, figyeld jól, amit most mondok!)

    2 (Életünk rövid a földön, de lelkünk örökre megmarad, életünk rövid a földön, és az idő gyorsan elszalad.)

    3 (Kisfiam, még nagyon kicsi vagy, de egyszer te is nagy leszel, nem érted most még e szavakat, de később sokszor mondd majd el!)

    Ref. (Szent, szent, szent az Isten, Ő a világ ura és teremtője.)

181 Rád bízom

    1 (Rád bízom, rád bízom a nehéz napokat rádbízom. Rád bízom, rád bízom a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben,)

182 Pásztorok (Pásztorok, pásztorok messze a pusztában.)

183 Pásztoroknak pásztora

    1 (Pásztoroknak Pásztora, égnek és földnek szent Ura,)

    2 (Karácsonynak éjjelén lelkünkben kigyúlt a fény,)

    3 (Megszülettél, Jézusunk, tündöklő szép Napunk,)

    4 (Pásztoroknak Pásztora, égnek és földnek szent Ura,)

184 Suttog a fenyves

    1 (Suttog a fenyves zöld erdő, a kis Jézus már eljő.)

    2 (Libben a tarka nagy kendő, húzza-rázza hűs szellő.)

184B Ablakban mit talál (Itt van a zord tél, megérkezett,)

184C Példázat a magvetőről

    1 (Vetni ment a magvető, feje fölött madarak, keringtek, szálltak és lecsaptak, egy szem a magból nem maradt, nem maradt. A magvető hazagyalogolt, szomorú volt, szomorú volt.)

    2 (Vetni ment a magvető, kövek közé szórt magot, de forró volt a nap sütése, száraz lett minden és aszott. A magvető hazagyalogolt, szomorú volt, szomorú volt.)

    3 (Vetni ment a magvető, tüske termett kint vadul. Hiába hát a jó vetőmag, a szúró tüske lett az úr. A magvető hazagyalogolt, szomorú volt, szomorú volt.)

    4 (Vetni ment a magvető, tiszta földbe jó magot, és látta, hogy nő szép kalássza, amit a termő föld kapott.)

    5 (Ritm. kíséret:)

185 Szállj le ránk..

    1 (Szállj le ránk Lélek, szállj le ránk Lélek,)

    2 (Jöjj, heves szélvész, lobbantsd fel a vágy tüzét. (Glória, glória…))

185B Szent Miklós püspök eljön (Szent Miklós püspök eljön minden évben újra, Szent Miklós most is eljön, minden ember várja. Azt üzeni, hogy mindenki, tegyen jót más emberekkel, s meglesz a jutalma, meglesz a jutalma.)

186 Szálljon ránk...

    1 (Szálljon ránk az Úr Lelke, alleluja!)

    2 (Éltünk drága kútfője, alleluja!)

187 Szent, szent a neve (Szent, szent a neve, én Őt dicsérem, Ő erősségem, Jézus. Az én Istenemért, mindent veszni hagytam, csak hogy szolgálhassam Jézust. Boldogan megvallhatom, Ő a cél, meghaltam, de élek Jézus Krisztusért.)

188 Szent Gellért ünnepére

    1 (Szent Gellért püspökért ma hálát adunk Néked.)

    2 (|:Hála és dicsőség! Hála és dicsőség,)

    3 (Elindult Velencéből, s nem jutott a célba,)

    4 (|:Hála és dicsőség! Hála és dicsőség,)

189 Szent István-himnusz

    1 (Jól megjelölte ezt az ezredévet.)

    2 (Kegyes jobbja törvényt írt, keményet,)

    3 (Róla zengjen hát e lelkes ének,)

190 Szentlélek

    Ref. (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    1 (Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,)

    Ref. (Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    2 (Ajándékul Lelked küldted el,)

    Ref. (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

191 Szent vagy (1)

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,)

    2 (Áldott legyen az, aki az Úr nevében jő,)

192 Szent vagy (2) (Szent vagy, I: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura, Istene, Dicsőséged betölti a mennyet és a földet,)

193 Szent vagy! (Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy!)

193B Örvendj, ember

    1 (Ref.:Alleluja (6x))

    2 (Jöjj el, várunk, Szent Viradat, hintsd ránk sugaradat!)

194 Szerelmeddel (Szerelmeddel felhatolsz az egekig, és a te hűséged felér a felhőkig, igazságod mint magas hegycsúcsok, és bölcsességed mint a tenger mély, magadhoz vettél.)

194B A mennyaasszony hív (A mennyasszony hív a Lélekkel: jöjj el Urunk kegyelmeddel, aki szomjazik, jöjjön, igyék, ingyen merítse az élet vizét, alleluja, Jézusunk él!)

195 Szeress!

    1 (Mindig azt kérdem, ó miért?)

    2 (Megértek mindent, a fény eláraszt,)

    3 (I: Szeress és eltölt friss erő,)

    4 (Szeress, a társad jóbarát,)

    5 (Szeress, hisz erre vár a szív,)

    6 (Szeress, ha boldogságra vágysz,)

    7 (Érezd, hogy másoké erőd, érezd, hogy vágyad célba ért, így vagy csak boldog és erős, gondod nincs többé.)

    8 (Társad a néger s indián,)

    9 (Adj, - mást is boldoggá teszel,)

    10 (Szeress, - csak ezt mondom neked,)

196 Szívem első gondolata

    1 (Szívem első gondolata Hozzád száll fel Istenem,)

    2 (Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen,)

197 Szól a karácsonyi csengő

    1 (Szól a karácsonyi csengő, hull a hó,)

    2 (Szól a karácsonyi csengő, hull a hó,)

197B Zsibbadjon el kezem (Zsibbadjon el kezem, ha nem Veled teszek, botoljon meg lábam, ha nem Feléd megyek, ne nyíljon ki ajkam, ha nem Érted szólna, vezesd minden percem, Uram, szent utadra!)

198 Szüntelen bízzál..

    1 (|:Szüntelen bízzál az Úrban!:|)

    2 (|:Szüntelen bízzál az Úrban!:|)

    3 (|:Szüntelen bízzál az Úrban!:|)

199 Szeretünk Téged, Mária

    1 (Nap, hold, csillagok szépen ragyogjatok,)

    2 (Édesanyánk melegét, gyermekének örömét,)

199B Duval

    1 (Külvárosok útjain néztél az égre, magányod mélybe húzó kinjai ellenére,)

    2 (Coda:)

    3 (Ó, drága jóbarát, imádkozz értem!)

200 Táplálj minket (|:Táplálj minket testeddel, véreddel,)

201 Táncolj az Úrnak

    Ref. (Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét, ujjogj, hisz Ő a te megváltód!)

    1 (Mint Dávid az Úr ládája előtt, táncoljunk Istennek!)

    2 (Mint Mária Erzsébet házában,)

    3 (Kik kedvesen az Úrnak, dicsérik Őt,)

121B Kincset osztó

    1 (Kincset osztó Miklós püspök, nagyon régen éltél, hogyha láttál szegény embert, mindig segítettél.)

    2 (Ajándékot én is adok szívből, kinek nincsen, s tudom, amit te is, hogy a lelki nagyobb kincsem.)

    3 (Miklós püspök, Jézus Krisztus volt a Te szent példád, nincsen nagyobb ajándék, Ő értünk adta magát.)

202 Tárd ki karod

    1 (Tárd ki a karod, emeld fel arcodat,)

    2 (Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!)

    3 (Kelj föl, te halott! Tárd ki a karod!)

    4 (Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!)

203 Téged dicsér az egész Föld

    1 (Téged dicsér az egész Föld, olyan csodálatos vagy, Téged dicsérlek én is, mert szívem megtisztítottad!)

    2 (Jézus Krisztus, áldott légy, a Te áldozatodért, szívem mindig Téged dicsér, az életem csodálatos szép!)

    3 (Lényed betölti a lelkem, szépségedben gyönyörködhetem, közelséged oly jó nékem, alleluja, áldom szent neved!)

    Ref. (Áldott a mi Istenünk, az Ő neve csodálatos, Jézus Krisztust adta nékünk, szeretete a bűntől feloldott!)

203B Az éjjel nem nyeli el a csillagot (Az éjjel nem nyeli el a csillagot, az éjjel nem nyeri el a csillagot, minél rémesebb és minél feketébb: annál jobban, annál szebben fölragyog.)

204 Te bennem élsz (Te bennem élsz én Benned élek,)

205 Tégy engem tisztává

    1 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jézus, tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jézus. Nyisd meg szemem világát, hogy lásson Téged, Te hű, ne lásson tenálad szebbet, és legyen utált a bűn.)

    2 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Uram, tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Uram! Mutasd meg ösvényedet, hogy ne tévelyedjem el, és ezer veszélyen által tehozzád juthassak el!)

    3 (Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kérlek, tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kérlek!)

206 Terád vár egy szép ország

    1 (Terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország, ahová megyek, ahová megyek, terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország, ahová megyek, ahová megyek.)

    2 (Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, ahová megyek, ahová megyek, nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, ahová megyek, ahová megyek.)

    3 (Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek.)

    4 (Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, ahová megyek, ahová megyek, Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, ahová megyek, ahová megyek.)

    5 (Add át Néki az életed, add át Néki az életed, akkor Isten szép országát elnyered, te is elnyered.)

207 Te hívsz meg minket (Te hívsz meg minket a lakomára,)

208 Teremts bennem

    1 (I: Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram, az erős lelket újítsd meg bennem. :l)

208/B Bízom Benned

    Refr.: (I: Bízom Benned, szeretlek én! Zengem Neved, dicsérem én! :I)

    1 (1. Új dallal szívemből áldalak, zsoltár szavával imádlak.)

209 test és vér

    1 (|:Test és vér, ez az emlék,)

    2 (Nincs öröklét áldozat nélkül,)

210 Te vagy az út, az igazság

    1 (Te vagy az Út, az Igazság, te vagy az élet! Hozzád megyek, áldom neved, általad élek!)

    2 (Csak ismétléskor:)

211 Tied a dicsőség

    1 (Tied a dicsőség, és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük Szent neved! Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel! Ó hatalmas!)

212 Tiéd a dal

    1 (Tiéd ez a dal, neked énekel ajkam.)

    2 (Tiéd, ami él, ami szép, - Neked élek.)

    3 (Uram, Neked él, Veled él a Te szolgád.)

212B Nem lesz egyedül

    1 (Nem lesz egyedül a szívem többé, glórialleluja!)

    2 (Jézus, Hajnalcsillag, glórialleluja! 2x)

213 Tied vagyunk (A Föld és az ég, asztalunknál összeér, értünk lett Élet ez a bor és a kenyér!)

214 "Ti vagytok a Föld sója" (Én Uram, én Istenem)

    1 (I: Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. :I)

214B Megszületett gyermekünk

    1 (Megszületett gyermekünk, fiút (leányt) adtál, ím, nekünk, hála neked Istenünk!)

    2 (Hálát ad a rokonság, gyermekünkért Téged áld, áldott Úr, Szentháromság!)

    3 (Áldott legyél, nagy Isten, áldott legyél mennyekben, s áldott itt a földön lenn!)

    4 (Megszületett gyermekünk, fiút (leányt) adtál, ím, nekünk, hála neked Istenünk!)

215 Úgy kellene egy új dal

    1 (Úgy kellene egy új dal, úgy kellene egy jó út,)

    2 (|:Tudd meg hát, hogy szeret az Isten,)

    3 (Tudd meg hát, hogy szeret az Isten,)

216 Uram, már későre jár (Uram, már későre jár, a nap lassan véget ér.)

217 Új szívet adok

    Refr. (Új szívet adok és új lelket, hogy bűneitekből megtérjetek,)

    1 (Tiszta vizet hintek rátok, hogy minden szennytől megtisztuljatok, és élő lelkem oltom belétek, hogy törvényeim szerint éljetek.)

    2 (Összegyűjtelek ezer országból, visszahozlak minden nép közül, hogy atyáitok földjét lakjátok, népem vagy és Urad én vagyok.)

    3 (Népek pedig csodáim láttán megtudják, hogy én vagyok az Úr, tisztelik majd érte nevemet,)

218 Úr Jézus, kérlek

    1 (Úr Jézus, kérlek, taníts meg örülni,)

    2 (Taníts, hogy jól éljek! Taníts meg fényteli)

219 Utam (Mérföldkő nem szegélyezi, mert utam mérhetetlen,)

220 Üdvözlégy, Mária (Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,)

221 Üdvözlégy, Mária

    1 (Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,)

222 Üdvözlégy, Mária (boldogságos Szűzanya) (Üdvözlégy, Mária, boldogságos Szűzanya! Áldott Szűzanya!)

223 Vágyom, ó Uram!

    Refr (Vágyom ó Uram tisztaságnak lelkét,)

    1 (Tisztaság öröme hív, ragyogjon benned a szív,)

    2 (Lelkednek szegénysége, testednek teljessége,)

    3 (Még egyet kérek tőled: az engedelmes szívet.)

224 Valaki mondta

    1 (I: Valaki mondta, jó lenne indulni már,)

    2 (I: Valaki mondta, jó lenne szeretni már,)

225 Vándordiákok dala

    1 (Még a kakas mélyen aludt, mikor útnak indultunk.)

    Refr. (|:Eshet eső, zúghat vihar, vidámak vagyunk!)

    2 (Esztergomban füttyentettek felénk az Eszterek,)

    Refr (|:Eshet eső, zúghat vihar, vidámak vagyunk!)

226 Velünk van Urunk

    1 (Velünk van Urunk, jó Atya mindig,)

    2 (Isten az Igazság és Szeretet,)

    3 (Miénk a világ, mert szeret Isten,)

    4 (Felé fut utunk, Ővele lépünk,)

    5 (Isten az Igazság és Szeretet,)

227 Vigyétek a hírt

    1 (Az élet Veled, ó Uram,)

    Refr. (Vigyétek a hírt, mindenfelé:)

    2 (Ha békétlen már a lelked,)

    3 (Ó, add tovább az erőt,)

227B Világ teremtő szent Úra

    1 (Világ teremtő szent Úra, hívők örök fénysugara, üdvözítő Krisztusunk, kérünk: hallgasd meg szavunk! Űzd el tőlünk messzire lelkünkről a félhomályt, boldogító égi fény világosságod járjon át!)

    2 (Bús szívünkre fényt deríts, lelkünk rossztól szabadítsd, törd szét szívünk láncait, vedd el vétkünk terheit! Hát jöjj, szállj közénk mennyből érkező Ige! Hintsd ránk a fényt, szívünk, lelkünk töltse be. Hozd el az ég Élő Vigaszát: Jó Atyánk szép ajándékát..)

228 Volt egyszer egy király

    1 (Volt egyszer egy király, ma is él, köztünk jár.)

    2 (Volt egyszer egy király, földre jött, közénk állt.)

    3 (Volt egyszer egy király, velünk élt, köztünk járt,)

    4 (|:Elment a jó király, de országa nyitva áll.)

229 Van egy név

    1 (Van egy név minden egyéb név felett, a názáreti Jézus neve, én Őt magasztalom, Róla szól az én dalom, van egy név minden egyéb név felett.)

    2 (Ma is van számodra menekülés, a bűnből csak a halálba mész, Jézus hozta el neked az örök életet, ma is van számodra menekülés.)

    3 (Ma is van számdora újulás, csalódott szívednek gyógyulás, mert fenn a Golgotán minden elvégeztetett ma is van számodra újulás.)

230 Zengd velünk

    1 - Ref. (Alleluja.. 3x)

    2 (Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?)

    3 (Ő az én teremtő Istenem, ki nem hagy el. Benne én ujjongva járhatok; élhetek a tenyerén!)

231 Zsoltár (136)

    1 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,)

    2 (Nagy csodákat művel egymaga,)

    3 (A Napot, hogy uralkodjék nappal,)

232 Benedictus (Benedictus qui venit,)

233 Glória (Gloria, gloria,)

234 Jubilate, servite (|:Jubilate Deo omnis terra.)

235 Magnificat (|:Magnificat, magnificat,)

236 Per crucem (|:Per crucem et passionem tuam)

237 Veni Creator (|:Veni Creator, veni Creator,)

238 Ahol szeretet - Ubi caritas (|:Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.:|)

239 A fényem, Jézus te vagy (|:A fényem, Jézus, te vagy, ó jöjj és ragyogd be az éjem!)

240 Adoramus te Christe (Adoramus te Christe, benedicimus tibi,)

241 Áldjátok az Úrat - Laudate Dominum (|:Laudte Dominum, laudate Dominum onmes gentes.:| Alleluia!)

242 Bless the Lord my soul (|:Bless the Lord my soul, and bless his holy name,)

243 Allejuja

    1 (Alleluja.. 5x)

244 Bizakodjatok, jó az Úr (|:Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino. Alleluia:|)

245 Gyújts éjszakánkban fényt (|:Dans nos obscurités, allune le feu qui ne s'éteint jamais ne s'éteint jamais.:|)

246 Dicsérje minden nemzet (|:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:|)

247 Irgalmas Istenünk (|:Misericordias Domini in aeternum cantabo.:|)

248 Jézus életem - In the Lord

    1 (|:In the Lord I'll be ever thankful, in the Lord I will rejoice!)

    2 (|:Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm.)

249 Jó az Úrban bizakodni (|:Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.:|)

250 Kyrie (Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison,)

251 Ne félj, ne aggódj (|:Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:)

252 Ne féljetek (|:Nie bójcie sie, radujcie sie! Chrystus rzeczy wiscie zgrobuwstal.:|)

253 Várj és ne félj (|:Wait for the Lord, whose day is near.)

254 Boldogságok

    1 (Boldogok a lelki szegények: a mennyek országa az otthonuk.)

    2 (Boldogok a tisztaszívűek: megláthatják az Istent egy napon.)

255 Ádonáj

    1 (Ádonáj! Te vagy pásztorom, Tebenned megvan mindenem.)

    2 (Ádonáj, Te vagy pásztorom, lépteim mindig megtartod.)

    3 (Ádonáj, te vagy pásztorom, vessződ és pásztorbotod vigasztalnak.)

    4 (Ádonáj, Te vagy pásztorom, jósággal végigkíséred életem napjait.)

256 Alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek

    1 (Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    2 (Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    3 (Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek,)

    4 (Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek, és békesség a földön népednek.)

256/B Adj nekünk örök, nagy reményt

    1 (I: Szentlélek Isten, jöjj közénk, gyújts sötétben fényt, adj nekünk örök, nagy reményt! :I)

    2 (I: Szentlélek Isten, szállj le ránk, adj nekünk irányt, szívünk Véled tűz járja át! :I)

    Refr. (Szeretet, hitet, égi fényt, adj nekünk örök, nagy reményt!)

    3 (I: Szentlélek Isten, Add nekünk, hogy Veled élhessünk.)

    4 (I: Szentlélek Isten, el ne hagyj, békességet adj, mindörökre vélünk maradj! :I)

    5 (I: Szentlélek Isten, égi láng, halld meg imánk, hogyha szólunk, nyisd Te meg szánk! :I)

    6 (I: Szentlélek Isten, jöjj közénk, gyújts sötétben fényt, adj nekünk örök, nagy reményt!)

257 Föltámadási himnusz (Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!)

257/B Testvérünk

    1 (Testvérünk és Istenünk, szívünkbe Téged hadd rejtsünk,)

    2 (Szent tested és szent véred, egészen közénk lép szereteted,)

258 Gábor üzenete

    1 (Leszállt az égből Gábriel angyal,)

    2 (Az Isten Véled nagy csodát művel:)

    3 (És mondja szép Szűz Mária:)

    4 (A lelkem áldjon Istenem, Téged!)

259 Jööj, Szentlélek

    Refr. (Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk!)

    1 (Jöjj, Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk!)

    2 (Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást!)

    3 (Örömteli Lélek, egyház öröme,)

    4 (Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét:)

    5 (Mindent betöltő fény, élet-víz forrás!)

    6 (Igaz tanú lélek, magaddal ragadsz,)

260 Nem te viszed a keresztet

    1 (Nem te viszed a keresztet,)

    2 (Nem te viszed a keresztet,)

    3 (Nem te viszed a keresztet,)

    4 (Nem te viszed a keresztet,)

    5 (Nem te viszed a keresztet,)

261 Magnificat

    1 (Lelkem magasztalja az Urat,)

    2 (Mert nagyot tett velem a hatalmas,)

    3 (Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívükben a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat,az alázatosokat pedig fölemelete.)

    4 (Az éhezőket jóllakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el, gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, melyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megigért.)

262 Számold az Úr tetteit

    1 (Számold az Úr tetteit, szívedet emlékeztesd, számold az Úr tetteit, meglátod majd imádságodban, hogy a számuk végtelen.)

262B A törvény tisztelete

    1 (Szeplőtelen élj és boldog leszel, Urunk törvénye szerint elnem veszel, szeplőtelen élj így el nem veszel, oltalmat talál, ki szívével kutat, ki kerüli a gonoszságot, az ő útján halad. Kerüld a gonoszságot, jó úton haladj.)

    2 (Tiszta szívből áldalak, igazság Ura! Bízzál bennem! Megtartom szavaidat, csak el ne hagyj soha! Nem hagylak el soha. Lelkem nyugodt újra, Uram, jót tettél velem! Igaz úton járva ujjongjon a föld, hirdesse dicsőségedet! Keresd üdvösségedet!)

    Ref. (Bárcsak megtartanám, amit parancsoltál, nem valanék szégyent, ha mindig utadat járnám.)

263 Szeretet leszek

    Ref. (Anyaszent egyházam szívében szeretet leszek.)

    1 (Nincsen vágyam más egyéb, egyedül az, hogy szeressek, odaadjam életemet szeretetből.)

    2 (Révületnél többet ér egyhangú áldozatom, Krisztust szeretem én, életem Ő.)

    3 (Jézusom,te egyedül töltheted be lelkemet, mert végtelenül vágyom szeretni án.)

    4 (Nem bánom , hogy életemet szeretetednek szentelem sohasem kerestem mást, csak az igazat.)

263B Ne félj, mert megváltalak (Ne félj, mert megváltalak, ne félj, mert megszólítalak, enyém vagy, szeretlek, nem hagylak el, veled vagyok, szeretlek, veled vagyok.)

264 Tüzed, Uram, Jézus

    1 (Tüzed, uram, Jézus, szíts a szívemben, lángja lobogjon elevenebben.)

265 Szeretet áradjon

    1 (Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet törtsön el minket, add ezt nekünk Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned, lobbantsa lángra szívünket szereteted!)

266 Áldd meg a számat

    1 (Áldd meg a számat, melyet érintettél, áldd meg a nyelvem, melyen megpihentél, Jézus mindig maradj velem, te kisérj életemen!)

    2 (Áldd meg a szívem, melyben lakást vettél, áldd meg a testem, melyet megszenteltél, I:Jézus, mindig maradj velem! :I)

    3 (Köszönöm neked, hogy magadhoz hívtál, bűnösök között elveszni nem hagytál.)

267 Ave maria - Alleluja

    1 (Mária, te közben jársz éretünk Fiadnál,hogy Hozzá eljussunk az üdvösség napján. Tekinteted fordítsd most felénk, segíts meg mindket a küzdés óráján.)

    2 (Mária, életed számunkra példa, szívedben hét tőr fájdalma égett, Fiad a mennyben csillaggal koronázott, mert alázatban szüntelen kimondtad az Igent.)

268 Tavasz a télben

    Ref. (nekem a tél is tavaszom, virágnyílás az asztalon, nekem a tél is tavaszom, virágnyílás az asztalon.)

    1 (Könyvek lombosodnak, kelyhe nyílik virágoknak.)

    2 (A füzetem így lesz tarka, nem oly szürke, mint a barka. Büszkén járok kis kertemben virágait én ültettem.)

    3 (Hullhat a hó, süvít a szél, képzeletem tavaszt regél. Hála érte tintás tollnak, főleg vidám alkotómnak.)

269 A mélységből kiáltok

    1 (A mélységből kiáltok Uram, hozzád! Hallgasd meg kérő szavam! Vétkeink sorát számon tartod, ki állhat eléd, Uram?)

    2 (Ám Te a bűnöket nem rovod fel, vétkeim megbocsátod, Bízom a szavadban és remélek, megtartod nagy jóságod.)

    3 (Várja az én lelkem az Urat, jobban, mint hajnalt az őr, Mert nála bőséges az irgalom, Ő vált meg bűneimtől.)

270 Adj nekem új szívet

    Ref. (I: Adj nekem új szívet, Istenem, érintsd meg, kérlek, mindenem, tégy engem újjá, Istenem, újítsad meg egész életem!:I)

    1 (Hints meg izsóppal és én megtisztulok, moss meg engem, kérlek, legyek a hónál is sokkal fehérebb!)

    2 (Engedd, hogy vígságot és örömet halljak, összetört tagjaim újuljanak, és Teérted azok örömben ujjongni fognak.)

    3 (Fordítsd félre az arcod bűneimtől, rejtsd el orcád vétkem elől, sok-sok gonoszságom, Uram, eltöröld!)

271 A kegyelem árad

    1 (I: A kegyelem árad, és arad, és árad, a kegyelem árad, mint az eső. A kegyelem árad, és árad mindenhol! :I)

    2 (I: Jézus, Tebenned bízom, Jézus, irgalmad kísér! Jézus, Veled táncolok örökké! :I)

272 Ave regina coelorum (Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen, áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó. Örülj szép Szűz dicső ékes nincsen már ily tiszta fényes: Szép vagy az Úr legyen véled, Krisztust értünk imáddal kérleld.)

272B Ó, az asszony szenvedése

    1 (Ó, az asszony szenvedése, mily keserves anyaszíve, látja Fiát gyötrelemben, szörnyű kínok tengerében!)

    2 (Fia sebzett, vértől mocskos, tépett sebe, vörös foltok, fején tövis koronája, karján feszül keresztfája!)

273 Ave Maria

    1 (Ave maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae, Amen.)

273B A bolond és az okos

    1 (A bolond homokra épített, (3x))

    2 (De jött az eső és fújta a szél, (3x))

    3 (Az okos sziklára épített, (3x))

    4 (És jött az eső és fújta a szél, (3x))

    5 (Építsd életed Krisztusra, (3x))

    6 (És jöhet az eső, és fújhat a szél, (3x))

274 Csak Jézusnak szolgálok

    - 1 (Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom, mert eljön Ő, az Üdvözítő, Ó, Jézus feltámadt király,)

    2 - 3 (Hálát adjatok, áldást mondjatok...)

    4 - 5 (Áldom Őt, az Üdvözítőt...)

    6 - 7 (Új szövetség, szent véredért...)

    8 - 9 (Szentek, angyalok, szeráf-kórusok...)

275 Ébredj fel...

    Ref. (Ébredj fel te, ki bűnben jársz, jöjj, mert Nála az élet vár Jézus vére az üdvösség, gyere add át szíved és Ő benned él.)

    1 (Kelj fel és ragyogjál, bűnödből tisztultál, Szentlélek erőd lesz ébredj most fel. Eljött Ő, benned él, reményt ad, hogy ne félj, hidd el, hogy Ő az Úr, indulj el, nézd Ő az út!)

    2 (Áldjad, én lelkem, Őt, dicsérjed Teremtőd, irgalmad örökké lelekemben él. Dicsőség Atyánknak, dicsőség Jézusnak, Szentlélek, éltető, mindenség Istene, áldott légy!)

275B Elpihen minden (Elpihen minden, ha eljő az este, csönd borul a tájra, az emberekre, holnapról álmodj az Isten tenyerébe!)

276 Éjhomály és fellegek

    1 (Éjhomály és fellegek, ködös sötétségek, kél már a fény, ég fehér, véget ér az éjjel. A sarkon már hajnal remeg, nappal jár a földön, fény sok nyila tündököl, az Úr jön hegyen, völgyön.)

    2 (Az éjnek réme hulljon el, lélekszorongás múljon el, mit az éj homálya szült, bűn és borzalom haljon el)

    3 (Lelkünkben sápadjon el minden bűnhomály, felhők felszakadjanak, hisz Isten a király. Az éj homálya megtörik, dárdáit szórja a fény, a tárgyak színe visszatér Ő tündöklő tekintetében.)

277 Gyertek, áldjuk Őt

    Ref. (Gyertek I: áldjuk Őt, az Urat, mert megváltott már. Gyertek, :I már. Áldjuk Őt, ahogy a csillagok, folyók és tavak. Áldjuk Őt, ahogy az angyalok minden nap.)

    1 (Keressétek Őt és az Ő igazságát, mert az Ő országa köztünk van már, dicsérjétek hát!)

    2 (Elküldte nékünk az ő egyszülött Fiát, hogy megszabadítson általa a bűntől; Dicsérjétek hát!)

278 A hitem (A szemem látna, de mégse lát, a kezem fogna, de nem fog át, a hitem semmi, de út Hozzád.)

279 Hol vagy, Istenem?

    1 (I: Atyáink csak benned bíztak még, hitték: tőled jön segítség. Neved hívták,nem szenvedtek kárt. Ki benned bízot, jó úton járt. De én féreg vagyok már, nem ember: gúnynak céltáblája, közröhej, belőlem már csúfot űz, ki lát, az Úrban bízott mentse meg hát! Hol vagy Istenem? Ki modnja meg, merre lépjek már?)

    2 (Minden felől rémek lesnek rám, keresztre feszít miden szenvedély, Mammon arcán jéghideg fény. Hol vagy Istenem? Szólítlak nappal, szólítlak éjjel, neved kiáltom, mért nem hallgatsz rám? Mondd hát: mért, mért hagytál el, mért, mért hagytál el, miért hagytál el engem, Istenem?)

    3 (Veszet vágyak szűkölnek bennem, torkuk kitátják arcom ellen. Magam elől magamba rejtőznék, de belül sincsen, nincs menedék. Hol vagy, Istenem? Szólítlak nappal, szólítlak éjjel..)

280 Dicsőség istennek (Dicső I: ség Istennek mindörökké! Örömét lelje minden művében! Bárcsak fogadná tetszéssel énekem, hiszen gyönyörűségem csak benne lelem.:I (Dicső) (ké!, ben!, kem, lem))

281 Örök Akarat

    1 (Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Mikor még semmi sincsen, megvan az Egy, az Isten és megfogan a Mozdulat, munkára kél az Akarat.)

    2 (Igérkezik az Élet, testet keres a Lélek, létet igér az Isten, szolgálni készül minden, mikor az Élet éled, egy Anya az Ígéret. Kezdetben volt az Ige, és az Ige istennél volt, és Isten volt az IGE.)

282 Hit, remény, szeretet

    1 (I: Egy szív, egy lélek :I 4x)

    2 (Jön a szó, egy gondolat, s követi a tett. Jön a perc, a Végtelen fogja a kezed. Ez a szó, mely alakit, és veled él, megmarad tebenned a Hit és a Remény!)

    3 (És Akiben mindannyian együtt leszünk, aki nélkül mindent csak elveszthetünk! Nosza indulj! Higgy a szónak, Ő van veletek, örököse minden jónak Egy: a Szeretet! Egy szív, egy lélek, ez amire kérnélek. Egy szív, egy lélek - Segítsetek!)

283 Ha égnél..

    1 (Zárt templom ahol senki sincs, Jó Úram, itt vagyok megint. A nap felkelt, már is elbukott, kéne a szó! Mégis hallgatok. Itt ülünk, négyszemközt vagyunk, Vétkeimen ketten hallgatunk. Jó a csend, Uram, kérdezd, A gyertyádat te mért nem égeted?)

    2 (Ha I: égnél, téged látnának sokan. ha égnél, téged látnának sokan! Ha fény lennél, Jel segíteni másokat. :I)

    3 (Jó Uram, most már elmegyek, Ködlakó többé nem vagyok. Lángfiad ígérem, fény leszek. Lángomon a fényed átragyog!)

284 Így szól az Isten

    1 (Így szól az Isten! Kiárasztom lelkem! Végső időkben! Úr nevét, ki kéri! Üdvözülni fog!)

    2 (Pokolnak a lelkem nem engeded, nem hagyod magára szentedet, az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem.)

285 Imre

    1 (Imre, kialszik a gyertyád és nem fogy a szádból a zsoltár! Milyen édes tőr vasa vert át, hogy szent szerelemre hajoltál? Sólymod ragadjon, méned robogjon, hajnali kürtszó harsog a szélben! Amott ül, amott ül Boldogasszony, könyökig könyben, válig vérben...)

    Ref. (Boldogasszony Anyánk! Boldogassony, Boldogasszony Anyánk!)

    2 (Imre kialszik a gyertyád! Fut a vadkan véres agyarral - Hova estél, szűz fiatalság? Ó, Isten, légy a magyarral! Liliom, liliom, Boldogasszony, gyökere könyben, virága vérben! Hajnal hasadjon, szíved szakadjon, csodafiú szarvas jött ám értem...)

    3 (Imre, kigyulad a mécsed! Nem mécses: a lét sebe lángol... Nincs lángja: virágzika mély seb... Seb sincsen: örökre virágzol!)

286 jöjj és énekelj az Úrnak!

    Ref. (Jöjj és énekelj az Úrnak, lelkedlángjai kigyulnak, Jöjj és énekelj, szívből szóljon a dal!)

    1 (Dalainkba Ő lehel életet, tízhúrú hárfán zengjünk éneket, leborulva áldjuk színe előtt.)

    2 (Daloljon ajkunk új éneket, áldó szavaink néki kedvesek, örömét leli a hálás szívben az Úr. Dicsérje nyelvünk, körtánc forogjon, játsszunk előtte gitáron, dobokon, győzni segít, és megáldja népét kifogyhatatlanul!)

287 Jöjj el (I: Jöjj el, jöjj el, jöjj el Fénylő Láng, Szentlélek jöjj, szállj le ránk! Szent lélek jöjj, szállj le ránk!:I)

288 Jó az Úrban bizakodni...

    Refr. (Jó az Úrban bizakodni, jó az Úrnak hálát adni, Ő az élet reménysége, áldja minden szív!)

    1 (Áldjuk az ég Urát, aki megáldott minket Szent Fiában minden áldással, fönn a mennyekben.)

    2 (Atyánk küldöttel, hogy jó hírt hozz az embereknek, Rád vár a világ, sóhajtozva vár.)

    3 (Imádunk Téged lélekben és igazságban, így akartad ezt, küldd el Lelkedet.)

    4 (Benne élet volt, az Élet volt a világosság, megtisztul a szív, új életre hív.)

289 Jöjj, Egyház Lelke

    1 (Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, életadó!)

    2 (Töltsd el a szívünket, töltsd el életerővel!)

    3 (Együtt megyünk az úton, vár ránk az égi otthon, vállamon az élet fája, vállalom most már a társam.)

290 Jöjj hozzám (Jöjj hozzám, légy velem, örök békéd, békéd add nekem!x2)

291 Jöjj el, szállj rám!

    Ref. (Jöjj el, szállj rám, jöjj el, Szentlélek Isten! x2)

    1 (Gyarló testem egyre vár, nyugtot máshol nem talál,)

    2 (Gyöngeségben bátoríts,)

    3 (Égő lelkem vigasza,)

292 Ki tudná megmondani

    1 (Ki tudná megmondani, mi lesz az életemben, nem kívánok csodákat, csak nyugalmat a lelkemben! Énekemmel dicsérem, kinek mindent köszönhetek: Dicsőség és hála Uram, Neked!)

    2 (Szeretném, ha mindenki körülöttem boldog lenne! Szeretném, ha minden ember boldogan, békében élne! Akkor is, ha életünk nehéz gondok közé tetted: Dicsőség és hála Uram, Neked!)

    3 (Barátaim, testvéreim, ne legyetek többé vakok,)

293 Király vagy (Király vagy, király vagy, Jézus király)

294 Kövesd Őt!

    1 (Néha úgy érzed, hogy semmi sem sikerül.)

    Ref. (Hát kövesd Őt, kövesd Őt, soha meg ne állj.)

    2 (Ki lehet az, ki annyira szeret téged?)

    3 (Azt szeretné, boldog légy a Földön, amit Tőle kapsz, add tovább, hogy veled örüljön.)

295 Gospa májká mojá (Mária, édesanyám, Béke Királynéja, Mária édesanyám, Mária, te vagy jó anyám!)

296 Mutasd meg nekünk az Atyát

    1 (Mutasd meg nekünk az Atyát, ez elég nekünk, kitárul az egész világ, megújul életünk!)

    Refr. (Kincs mélyre ásva, igazgyöngy varázsa, megfoghatatlan hajnal ragyogása, igazi vőlegény, Jézus, Atya képmása, Lélek forrása, egyetlen szép remény, Jézus!)

    2 (Mutasd meg szívedet nekünk, hadd lássuk, hogy dobog, s míg lángjaiban éghetünk, lehessünk boldogok!)

    3 (Ki titkainkat jól tudod, ínségünk ismered, küldj éltető fuvallatot, mely győz a kín felett!)

296/B Úgy kell (Úgy kell, úgy kell ez a tiszta csend, úgy kell, úgy kell, hogy itt lehessek Veled!)

297 Mária, kérjed Szent Fiadat

    1 (Jézus Szíve, Atya Lelke, Prófétáknak lángja, mennyei oltárégi fénye, szállj le a szívbe már!)

    Refr. (Mária, kérjed Szent Fiadat, lelkével oltsa szomjunkat.)

    2 (Lángoló Tűz, Isteni Szélvész, mindent betöltő Áradat, gondviselésnek bizonyossága, töltsd el belsőnk már!)

298 Mária a példaképünk (Mária a példaképünk, reményünk, arra kérünk, add, hogy)

299 Mise

    1 - Kyrie (Irgalmazz énnekem, Jó Atyám, Istenem, irgalmazz énnekem, Kegyelmezz Jézusom, megváltó Krisztusom, kegyelmezz, Jézusom, irgalmazz minékünk, Szentlélek Istenünk! Irgalmazz minékünk!)

    2 - Glória (I: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké! Mint éltető harmat vagy napfény a völgyre, szálljon úgy ránk az isteni béke! :I Dicsőség!)

    3 - 1.Sanctus (Mindenségnek Istene, égen, földön minden lélek dicsérettel van tele, zeng a lelkem is vele!)

    3 - 2.Sanctus (Áldott az Úr nevében. Itt jön égi fenségben ék Istene hozsannázunk mind vele!)

    4 - Agnus Dei (Büneinket égi Bárány szent vérednek drága árán mind elveszed..)

    5 - 1.Communio (Nem vagyok rá méltó, hogy a lelkembe szállj,)

    5 - 2.Communio (Magamhoz veszem az Életnek kenyerét.)

    5 - Communio, Ref. (Uram, Jézus Krisztus Tested vétele,)

    6 - 1.Offertorium (I: Fogadd tőlünk, égi Atyánk mindenható Isten, ezt az örök áldozatot, melyet Fiad itt lenn szeplőtlen adományul valóságra váltott, mellyel a mi bűneinkért hozzád felkiáltott. :I)

    6 - 2.Offertorium (Bűneink és mulasztásunk árát megfizette.)

    6 - 3.Offertorium (Fölajánljuk Néked, Uram, üdvösségünk kelyhét,)

    7 - Hálaadó ima (Bárhová térdelsz, én elém térdelsz, bármerre nézel, szemembe nézel,)

300 Hogyha csak...

    Magyarul (I: Hogy ha csak mustármagnyi hitetek is volna, ezt mondotta a mi Urunk. :I)

    Spanyolul (Si tu vieres fe como un grandito mostanza)

301 Néked hódolok... (I: Néked hódolok Jézus, dicső király! :I)

302/A Uram irgalmazz (Jézus Krisztus eljöttél, hogy felemeld a bűnös embert, irgalmazz nekünk, irgalmazz nekünk!)

302/B Dicsőség (Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek!)

302/C Szent vagy (Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene!)

302/D Isten báránya (Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz, irgalmazz nekünk!)

303 Áldd meg őket

    1 (Áldd meg őket, nagy Isten,)

    2 (Így szól az Úr hozzátok: Nem jó az embernek egyedül lennie, én vezettem, hogy párját meglelje, társát most már vigyázza, oltalmazza, holtig segítse!)

    3 (Így szól az Úr hozzátok: Engedelmeskedjetek házastársatoknak, mint énhozzám illik, szeressétek párotokat, ne legyetek vele szemben soha, soha indulatosak!)

    4 (Így szól az Úr hozzátok: Kitartóan, szüntelenül imádkozzatok, Isteneteknek állandóan hálát adjatok, legyetek állhatatosak a kérésben, hálában és dicsőítésben!)

    5 (Így szó az Úr hozzátok: Egyetlen test vagytok már, legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet, ne féljetek, békés létet ajándékozok gyermekeiteknek!)

304 Immaculata

    1 (Mária, Isten anyja, téged áldunk, királynénk, mert te szülted Jézust ki üdvözített minket.)

    Ref. (Ave, ave, tu, immaculata, immaculata Isten édes anyja vagy és a mi Anyánk.)

    2 (Irgalom édesanyja, engedelmességed és bizalmad)

    3 (Hittél az angyal szavának,)

305 Szeretet-család

    1 (Szótlan, védőn ölelő atyai gondos szív, a család fényét őrzöd az éjben.)

    2 (Erősíts meg minket a szeretet lelkével, hogy minden ember egy család legyen!)

    Ref. (Áldj meg Urunk, lelkeddel, hozd el a békét közénk! Erősíts meg minket szeretet lelkével, hogy minden ember egy család legyen!)

306 Sion (Sion, minden nemzet anyjának hív téged, mert minden nép benned született.)

307 Szeretni szüntelenül

    1 (Szóljak bár emberi szóval, vagy akár az angyalok nyelvén, ha nincs szeretet bennem, zengő érc vagyok csupán, vagy mint a pengő cimbalom hangja.)

    2 (Prófétálhatok akár, vagy megfejthetek minden titkot, legyen bár hitem erős, mely elmozdít nagy hegyeket, szeretet nélkül semmit sem érek.)

    3 (Pénzemet szétoszthatom a nélkülöző szegényeknek, testemet lángok között adhatom áldozatul, szeretet nélkül nem használ nékem.)

    Ref. (Seretni szüntelenül, elégni szeretetből, így oszd szét mindenedet, és légy maga a szeretet.)

308 Szállj, dalom

    1 (Ó, Istenünk, eléd letérdelülünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áldd meg a népünk, áldd meg nemzetünk!)

    Ref. (Szállj, dalom, szállj, gyönge kismadár, határokon túl a Hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt!)

    2 (Ó, Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áldd meg a népünk, áldd meg a nemzetünk!)

309 Alleluja

    1 (I: Alleljua :I x5)

    2 (Zendüljön az ének, ünnepeljünk dalolva, amen, alleluja!)

    3 (Hatalmas Isten,erős várként tündököl, megsegíti népét, fölkarolja őt!)

    4 (A gonosz erejének nincs fölötte hatalma, amen, elleluja!)

310 Szent László királyunk

    1 (Vasmarokkal fogtad össze hajdan gyarló nemzeted, rendületlen önfegyelem lebegett fölötted: merre jártál, megismerték igaz, szent hitedet.)

    Ref. (Szent László, Krisztus szolgája, szükségünk van erős karodra!)

    3 (Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk, amig meg nem térünk az örök hazába.)

    4 (Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk, amig meg nem térünk az örök hazába.)

311 Születésnapi köszöntő

    1 (Ha van még nap az égen, úgy ma ragyogjon az.)

    2 (Ha van Isten az égben, hogy van,azt jól tudom, úgy ma áldjon téged, édes jó anyám nagyon.)

312 Boldog születésnapot (Adjon az Úr néked még sok csodás évet, világra jöttöd napján ünnepelünk téged, szüleidet is köszöntjük, Istennek hálát adunk érted.)

313 Térdet hajtok előtted

    1 (Térdet hajtok előtted én Uram Istenem, Szentlelkeddel kérlek, tölts el engemet.)

    2 (Szereteted éltet, mégis félek, naponta a sok kisértés távol tart tőled, tartsd távol tőlem.)

314 Teremtő Tűzvész

    1 (Teremtő Tűzvész, légy velünk, Szentlélek, édes Istenünk! Jöjj, Ölelő!)

    2 (Tűz teljessége, tünemény, hét lánggal égő fáklyafény! Szólj, Szerelem! Szólj nyelveken! Lángol és zeng a Végtelen.)

    3 (Kergesd el tőlünk a Gonoszt, szívünkbe békéd harmatozd, Szent Lángeső!)

315 Te gondolsz rám

    1 (Uram, te gondolsz rám, bár nem érdemlem igazán.)

    2 (Uram, te gondolsz rám, bár nem érdemlem igazán, vigyázol rám, kísértésbe ne engedj ma már.)

    3 (Téged kérlek, őrizz szüntelen, bár nem érdemlem, adj erőt, hogy minden bánatom kegyelmed keressem.)

316 Uram, irgalmazz (Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!)

317 Így szóltak az angyalok (Így szóltak az angyalok künn a pusztában: Keljetek föl, jó pásztorok, megszületett megváltótok, Betlehemben találjátok, kis istállóban.)

318 Váratlanul

    1 (Éhez szívvel vándoroltam árván, bűneimnek sötét éjjelén.)

    2 (Leültettél asztalodhoz újra, föláldozva jó hírneved.)

    Ref. (I: Váratlanul felém tártad kezed asztalodnál elém adtad borod, kenyered.)

391 Zengjük együtt

    1 (Zengje ajkad: erős az Isten! Zengje ajkad az Úr előtt!)

    2 (Zengjük együtt: erős az Isten! Erős a mi Istenünk!)

    3 (Zengje lelked: az Úr az Isten! Zengje lelked az Úr előtt!)

320 Izrael Királya

    1 (Izrael Királya, seregeknek Ura, megszámlálja népét, az Ő választott népét.)

321 Megszülettem

    1 (Megszülettem, Te adtad életem.)

    Refr. (I: Szent vagy, Istenem, neved áldott legyen, világmindenség Istene, szent vagy, Istenem, neved áldott legyen, hozsanna szóljon Teneked. :I)

    2 (Elindultam életemnek útján, Te szerettél és megbocsátottál, segítettél, Te bajban nem hagytál, megszülettem, feladatot adtál.)

322 Csak a csönd

    1 (Csak a csönd ölel át, csak a csönd ölel át, nyisd meg a csönd kapuját, tárd föl a fény csarnokát!)

323 Bejött Jézus

    1 (Bejött Jézus a házamba,)

324 Szűz Mária dicsérete

    1 ((Fiúk): Ave, világ asszonya, tengereknek csillaga, édes hárfa, Mária, édes hárfa, Mária. (2x))

325 Hol a helyem?

    1 (Sötét utcák mélyén megyek egymagam, sehol nem találom önmagam.)

    2 (Vezess vissza magadhoz, Uram, Istenem, ne hagyj Tőled eltávoznom többé sohasem!)

326 Zúgó szél

    Refr. (Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!)

    1 (Rajtunk hatalmat te vehetesz, újjá, tisztává tehetsz, Isteni erő van tenálad, tégy vele most nagy, szép csodákat!)

    2 (Erőddel a szíveken zúgj át és szellőztesd ki minden zugát, szellőztess ki országot, népet, az egész, nagy, földkerekséget.)

    3 (Földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet embert, családot, földet, népet.)

    4 (Hiába a pénz, ravaszság, fegyver, csak nyomorult marad, ó, az ember.)

    5 (Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást!)

327 Legyen a béke teveled

    1 (Legyen a béke teveled, legyen a béke teveled, legyen a béke teveled,)

328 Totus tuus

    1 (Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hol van az ország!)

    2 (Mester, mit tegyek, hogy életem legyen, küldd el Lelked, vár a mi szívünk.)

    Refr. (Jöjjetek hozzám, lássátok! Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok!)

328B Együtt fog ujjongni... (Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány. láj-láj-láj-láj-lá-lá,láj-lá-láj-lá...)

329 Hatalmas az a hegy...

    1 (Hatalmas az a hegy, ami tornyosul előtted, de az imádság ereje által elmozdul a hegy, ha hiszed! Az Úr segít téged, ha zörgetsz a menny ajtaján, Ő hűséges hozzád, szeretete megtalál.)

    2 (Igen, végtelen az erő, végtelen a kegyelem, mely kiárad majd reád, ha térden állva keresed, kutatod, várod az Isten válaszát.)

    3 (Életed az Ővé, szeretete átölel éneket dalolhatsz, mert a király fia vagy.)

    4 (Végtelen az erő, mely kiárad majd reád, ha térden állva keresed, kutatod, várod az Isten válaszát.)

330 Ruah (Lélek) (Ruah, Ruah, Lélek Lélek, nem erőszakkal, hatalommal,)

331 Isten Országa bennünk van (Testvéreim ne féljetek és ne kételkedjetek. Jézus valóban föltámadott és örökké köztünk lesz.)

332 Jöjj el, Urunk Jézus (Jöjj el, Urunk Jézus, légy vendégünk nékünk!)

333 Aki nekünk ételt (Aki nékünk ételt, aki italt adott, Urunknak, Istenünknek szent neve legyen áldott!)

334 Ízleld és lásd (Ízleld és lásd, hogy jó az Úr, ó ízleld és lásd, hogy az Úr jó.)

335 Emmánuel

    1 (I: Maga a fölséges Úr,maga az Isten adott nekünk jelet, hát lássátok és értsétek meg az Úr jelét! :I)

    2 (I: Íme, a Szüz méhében fogan, íme a Szüz áldott állapotban van, a Szentlélek Úristen csodája által!:I)

336 Jézusé lett életem

    1 (Jézusé lett életem keresztje jelével megjelölt engem.)

337 Ó, hála Néked (I: Ó, hála Néked, hála Néked mindenért!)

338 Reggeli dal (A tegnapot a múltnak adtam, a holnap még csak a jövendőm.)

339 Nagy öröm az Urat dicsérni

    1 (Nagy öröm az Urat dicsérni. Istenünk, teneked zsoltárt zengeni kora reggel hirdetni téged, magasztalni szépségedet.)

    2 (Betöltöd szívem örömöddel, ujjongok a te nagy műveid felett, mily fönséges minden alkotásod, mily bölcsek gondolataid.)

    3 (Olyan az igaz, mint a pálma, virul, minta Libanon cédrusa, kivirágzok az Úr csarnokában, ott él Istenünk házában.)

    Refr. (Tánccal, tapssal, muzsikával, tízhúrú lanttal, citerával, tánccal, tapssal, muzsikával, tízhúrú lanttal, citerával.)

340 Jöjj, Vigasztaló

    1 (I: Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek áradj ránk! :I)

341/A Kanadai mise - Kyrie

    1 (Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!)

341/B Kanadai mise - Alleluja

    1 (Alleluja! Alleluja!)

341/C Kanadai mise - Sanctus

    1 (Szent, szent, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég!)

342 Ó, Uram!

    1 (Ó, Uram, Néked zeng szavam, Téged áldalak, Ó, Uram!)

343 Alleluja (Istenünk áldott legyen)

    1 (Alleluja, alleluja, Istenünk áldott legyen, alleluja, alleluja, áldja Őt minden!)

344 Ne félj, mert megváltottalak!

    Refr. (I: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy! :I)

    1 (Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok.)

    2 (Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek.)

345 Szentháromság éneke

    1 (Atyaisten, nagy Alkotó, minden a te műved, az egész világot Atyánk, Te teremtetted, Abbá, szerető Atyánk, szent neved áldott legyen, irgalmad határtalan, jóságod végtelen!)

    2 (Fiúisten, Megváltó, bűneink eltörölted, helyettünk szenvedtél, bűnhödtél kegyetlen, Jézus, tanítottál, kereszten megváltottál, dicsérünk ujjongva, új életet adtál!)

    3 (Szentlélek, erőt adó, Te éltetsz bennünket, vezeted lépteinket, formálod szívünket, Lélek, egység Lelke, isteni tűznek Lelke, hívunk és áldjuk neved, velünk légy örökre!)

346 Áldott légy nagy jóságodért

    1 (Áldott légy nagy jóságodért,)

    2 (keresd őt, míg megleled, hívd, míg közel van,)

    3 (Ujjongjon a föld az Úrnak ujjongva dicsérje szent nevét, felmagasztaltassál Urunk és Istenünk, ó)

347 Dicsérjük az élet Urát!

    Ref. (Dicsérjük az élet Urát, dicsérjük az irgalmas Atyát, dicsérjük Jézus szent nevét, dicsérjük a szeretet Lelkét!)

    1 (A Bárány odaadta életét,)

    2 (Az Úr legyőzte a halált;)

    3 (Szelíd, alázatos Urunk,)

348 Ébredjetek, lantok, citerák! (Ébredjetek lantok, citerák, ébredjetek már, ó lelkem ébredj már!)

349 Jézus, kiáltok Feléd (I: Jézus, kiáltok Feléd, a hangom a szívedig elér, jöjj közel, és ölelj át engem, maradj örökre velem!:I)

350 Sziklavár (Sziklavár, sziklavár, sziklavár ami Urunk sziklavár a mi Urunk.)

    1 (Betölti szívem az öröm, Jézusom ezt megköszönöm,)

    2 (Betölti szívem a szeretet, Jézusom, Tőled kaptam ezt,)

    3 (Betölti szívem a remény, ez a legnagyobb nyeremény,)

351 Úrfelmutatás után

    1 (Uram Jézus mindenható Élő Isten egy Fia kit az Atya szándékából Szentléleknek jóvoltából világra szült Mária.)

    2 (Add, hogy amit Te parancsolsz, mindig hiven kövessem.)

352 Te vagy a Feltámadás (Te vagy a I: Feltámadás, Te vagy az Élet, Te vagy az én üdvösségem, irgalomat találok én Istenem, Te vagy királyom, Te vagy égi jegyesem, mert nincs más reményem, békém, örömöm, menedékem és vigasztalásom, csak az Úr szívében élni szüntelen; Istenem, Te vagy egytelen boldogságom, Istenem, Te vagy :I Istenem, Te vagy egyetlen boldogságom, Istenem, Te vagy egyetlen boldogságom.)

353 Uram, Tehozzád futok

    1 (Uram,)

354 Zengjen a föld s az ég (Zengjen a föld, az ég, Dalolja Istenszeretét, közénk jött és odaadta értünk életét.)

355 Föltámadt az Úr

    Ref. (Alle)

    1 (Pénteknapon sírba tették, zord katonák őrizték, de harmadnaptól nem volt Ő a sírban már, erősebb az Úr, mint a halál.)

    2 (Krisztus Urunk értünk szenvedett,)

356 Alleluja, áldott az Úr!

    1 (Alleluja x6)

    2 (Jézus előtt hajoljon meg minden térd,)

    3 (Minden, mi él, Tőle kapta életét,)

357 Atyám, tied vagyok (Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak, dicsőség szent nevednek!)

358 Isten leszállt

    1 - 2 (Isten leszállt a felhőben, és megjelent dicsőségben.)

    3 - 4 (Megszólított a felhőből, odaemelt maga mellé, tűz tündökölt a felhőben. Neve: végtelen irgalom.)

359 Dicsérd az Úr nevét

    Ref. - 1 (Ref.)

    2 - 3 (Így szól Adonáj: örülj, Jeruzsálem, mert veled az Úr, a te Istened!)

    4 - 5 (Ő a te királyod, Izrael, a seregek Ura az Ő neve.)

360 Ír áldás

    Ref. (Nap melegen süsse a te arcodat!)

    1 (Legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögül a szél, az eső puhán essen földjeidre!)

    2 (Mert csak Ő, csak Ő az út, és Ő tebenned él, az Ő fénye ragyog lelkeinkre,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem