Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Kántoros énekek" énekei:

---- Karácsonyra ----

A kisdednek

    1 (A kisdednek ki ma a földre lép)

    2 (Ki annyit tett a bűnös emberért,)

    3 (Te legfőbb jó, kit szívünk várva várt)

A kis Jézus megszületett

    1 (A kis Jézus megszületett örvendjünk!)

    2 (Eleibe térdepelünk mindnyájan,)

A mennyei szent városnak

    1 (A mennyei szent városnak, alleluja)

    2 (Az égi gyermek született, alleluja)

Adjunk hálát immár

    1 (Adjunk hálát immár az Úristennek)

    2 (Ádámot az Isten igen kedvelé)

    3 (Adjunk azért hálát emberek és nők)

Aludj édes gyermekem

    1 (Aludj édes gyermekem, én szívem, életem,)

    2 (Nyugszik minden csendesen, csak pihenj gyermekem.)

    3 (Pihenj, pihenj kisdedem, Jézusom, életem.)

Aludj el ó szép jézuskám

    1 (Aludj el ó szép Jézuskánk, angyalkáid örködnek rád.)

Betlehem, Betlehem

    1 (Betlehem, Betlehem a te határodba,)

    2 (Házakat pusztákat, mindenütt bejárták,)

    3 (Mindenütt azt mondták, nem adhatunk szállást,)

    4 (Betlehem, Betlehem a te határodba,)

Betlehemi kisded

    1 (Betlehemi kisded kegyes Istenünk,)

    2 (Kenyérszínbe rejlő, mennyei király,)

Csendes éj

    1 (Csendes éj, drága szent éj.)

    2 (Csendes éj, drága szent éj.)

    3 (Csendes éj, drága szent éj.)

Fel nagy örömre

    1 (Fel nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

Fenyőgallyas kis Jézuskám

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuskám, lelkünk drága gyöngye,)

    2 (Szűz Mária, édesanyja, veled egyesülve,)

Glória szálljon a mennybe fel

    1 (||:Glória szálljon a mennybe fel,)

Hej víg juhászok, csordások

    1 (Hej, víg juhászok, csordások,)

    2 (Nézzétek, Betlehem felett)

    3 (Menjetek be a városba,)

Jaj de pompás fa

    1 (Jaj, de pompás fa,)

    2 (Minden ága ég,)

    3 (Örömeivel,)

Jöjj el Jézus

    1 (Jöjj el Jézus, jöjj szerelmem,)

    2 (Jézus te vagy mennynek éke,)

    3 (Nálad nélkül nincs nyugalmunk,)

    4 (Életünknek Te vagy fénye,)

    5 (Íme lelkem eléd tárom,)

    6 (Jöjj el Jézus, régen várunk,)

Jöjj el, jöjj el Emmánuel

    1 (Jöjj el, jöjj el Emmánuel,)

    2 (Jöjj el, ó, Jessze vesszeje,)

    3 (Jöjj el, jöjj el, ó, Napkelet,)

    4 (Jöjj el, ó Dávid adta kulcs,)

    5 (Jöjj el, jöjj el, ó Adonáj,)

Karácsony ünnepén kegyes keresztények

    1 (||:Karácsony ünnepén kegyes keresztények,)

Kedves álmot

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttének)

    2 (A fagyos tél szép virága kis Jézuskám)

    3 (A pásztorok üdvözölnek térdre esve)

    4 (Meleg tanyán vannak mások kis Jézuskám)

Kicsi gyermek látni

    1 (Kicsi gyermek látni, jertek pásztortársak.)

    2 (Mi nagy útról jöttünk, Betlehembe értünk.)

    3 (Ide jöttünk hozzá, mert bajban a kisded.)

Kirie elejszon

    1 (Kirie elejszon!)

    2 (Kriszte elejszon!)

    3 (Kirie elejszon!)

Kirje, kirje, kis dedecske

    1 (Kirje, kirje, kis dedecske,)

    2 (Karácsonynak éjszakáján,)

    3 (A kis Jézus aranyalma,)

    4 (Jézus ágyán nincsen paplan,)

    5 (Nincsen néki bocskorkája,)

    6 (Mikor a hold fel fog jönni,)

Kis Jézuska ma született

    1 (Kis Jézuska ma született, örvend égi seregünk.)

    2 (Itt nyugszik a kis jászolban, Ő az örök szeretet,)

    3 (Szegénységben szállt a földre, hogy tanítson titeket,)

    4 (Szeretetből jött közétek, szeretetet hirdető,)

    5 (Szeressétek ti is egymást, úgy megsegít titeket,)

Krisztus Jézus született

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség liljoma kivirágzott,)

    3 (Dicsőség legyen égben az Istennek,)

    4 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában)

    5 (Imádással borulunk az oltárhoz,)

    6 (Zengje velünk ég és föld: szent az Isten,)

Midőn a Szűz bepólyázza

    1 (Midőn a Szűz bepólyázza gyermekét, gyermekét,)

    2 (Aludjál el gyönyörűségem,)

    3 (Nem alhatok, édesanyám,)

    4 (Mi bajod van, én szerelmes)

    5 (Látod, anyám, az egeket)

    6 (Üdvözlégy, ó, pásztoroknak pásztora, pásztora,)

    7 (csuj-csuj-csuj, csuj-csuj-csuj,)

Mostan kinyílt

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsa virág,)

    2 (Kis Jézusom aki fekszel jászolba)

Nagy karácsony éjszakája

    1 (Nagy karácsony éjszakája,)

    2 (Kisded Jézus aranyalma,)

Ó boldog Betlehem

    1 (Ó boldog Betlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vész fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Én is leroskadok jászol trónod előtt,)

Ó, gyönyörű szép

    1 (Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!)

    2 (Ó, fogyhatatlan csodálatos ér,)

    3 (Ó, drága Jézus, illatos virág,)

    4 (Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!)

    5 (Ó gyönyörű szép, kicsi Jézusunk,)

Örvendezzünk emberek

    1 (Örvendezzünk, emberek, Jézus születésén.)

    2 (Angyal szóra pásztorok, mennek imádásra.)

Pásztorok keljünk fel

    1 (Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el.)

    2 (Jézus, a szent kisded, mely szükseget szenved,)

Pásztorok talpra

    1 (Pásztorok talpra, az Isten ember lett)

    2 (Szép kicsi gyermek, mi drága Jézusunk)

    3 (Mária, József Ti drága szent szülők)

Rossz a Jézus kis csizmája

    1 (Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne,)

Soha nem volt még

    1 (Soha nem volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk,)

    2 (Soha nem volt még ilyen áldott éj, nem gyúl ki soha ily fény,)

Szálljatok le

    1 (Szálljatok le, szálljatok)

    2 (Szálljatok le, szálljatok,)

    3 (Szálljatok le, szálljatok,)

    4 (Szálljatok le, szálljatok,)

Szűz Mária várja, várja

    1 (Szűz Mária várja, várja)

    2 (Aludj, aludj én szentségem!)

    3 (Aludj, aludj boldogságom,)

---- Nagypéntek ----

Atyám, Istenem

    1 (Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet)

Íme a Szent Keresztfa

    1 (Pap: Íme a Szent Keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága.)

Krisztus engedelmes lett

    1 (Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig,)

SzVU 60

    1 Kezdetre (Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad,)

    2 Evangéliumra (Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,)

SzVU 63

    1 (A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek)

    2 (Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet)

    3 (De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett,)

SzVU 70

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad,)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

SzVU 71

    1 (Keresztények sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg)

SzVU 82

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek,)

SzVU 113

    1 (Édes Jézus, neked élek.)

SzVU 144

    1 (Édes Jézus, én szerelmem,)

    2 (Édes Jézus, mivel téged)

    3 (Ahol leszek, Jézus, téged)

---- Nagyszombat ----

Alleluja + Zsoltár

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk,)

    3 (Az Úr jobb keze hatalmas csodát művelt,)

    4 (A kő, amelyet félre dobtak az építők.)

Föltámadtam

    1 (Föltámadtam)

    2 (||:Békesség veletek, alleluja.)

---- Mária énekek ----

A fényben egy

    1 (A fényben egy szép nő áll hófehér ruhában,)

    2 (Bernadett térdre omlik, olvasóját fogja,)

    3 (Másnap ismét kimenvén vággyal a barlanghoz,)

Alázattal köszöntünk

    1 (Alázattal köszöntünk, kegyes Szűz Mária,)

    2 (Ezernyolcszázötvennyolc február havában)

    3 (Mint pünkősdkor, mikor a Szentlélek leszállott,)

Áldott légy ezerszer

    1 (Áldott légy ezerszer, lurdi kegyes Szűz!)

    2 (Hol kis Bernádának te megjelentél,)

    3 (Benned a remény új hajnala támadt,)

    4 (A havasok tövén forrást nyitottál,)

    5 (Megdicsőítetted a frankok földjét,)

    6 (Szerettesd meg velünk szent olvasódat,)

    7 (Jelenj meg nekünk is, mint Bernádának,)

    8 (Szűz királynénk, tied szép Magyarország,)

Bátorságot vesz a lány

    1 (Bátorságot vesz a lány, epedőleg kérdi:)

    2 (Midőn negyedszer esdve nevét tudakolja,)

    3 (Millió szív dobban fel ezen égi szóra,)

Bernadett megígéri

    1 (Bernadett megígéri, hogy kijön mindennap,)

    2 (Huszonharmadik napján február havának,)

    3 (És most menj a papokhoz, vidd meg óhajtásom,)

Boldogasszony bízva kérünk

    1 (Boldogasszony bízva kérünk, védelmezd népedet,)

De a szent Szűz

    1 (De a Szent Szűz így szóla kis szolgálójához:)

    2 (Másnap ismét megjelent az Isten Szülője:)

    3 (Bernadett nem lát vizet, indul a folyóhoz,)

Fogadd tőlünk

    1 (Fogadd tőlünk, kegyes Szűz! e dicséreteket,)

    2 (Az üdv ösvényén vezess e siralomvölgyben,)

Magyarország Pátrónája

    1 (Magyarország Pátrónája zárd Szívedbe népedet.)

    2 (Élő hittel, szent reménnyel, kérünk Anyánk Tégedet,)

Májusi szép Szűz királyné

    1 (Májusi szép Szűz királyné, Ó Mária áve, salve:)

Mária népe

    1 (Mária népe egy szép haza vár,)

    2 (Gondokat, terveket, munka porát,)

    3 (Gondoztad egykor az Isten Fiát,)

    4 (Férfiak hű szíve Benned remél,)

    5 (Tündöklő égből a drága meleg,)

    6 (Csillagok csillaga angyali láng,)

Máriához, drága Szűza...

    1 (Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk,)

    2 (Máriában kelt fel a világnak, tiszta fényű csillaga,)

    3 (Máriánál égi pártfogónknál, van segítség oltalom.)

    4 (Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri,)

    5 (Máriáért lelki fegyverekkel, szent örömmel harcolunk,)

Mennyből hullott rózsa

    1 (Mennyből hullott rózsa, lurdi Szűz Anya!)

    2 (Báránykákat őrzött a kis Bernadett,)

    3 (Amint megjelentél Lurdnak völgyein,)

    4 (Kérünk gyógyítsd most is, sok sebünk, ha fáj,)

Mennyországnak királynéja

    1 (Mennyországnak királynéja)

    2 (Te általad e világra)

    3 (Áldott légy drágalátos szűz)

Mint hajdan a sziklában

    1 (Mint hajdan a sziklában a Mózes vesszeje,)

    2 (Bízzunk a Szűz Anyában, bánjuk bűneinket,)

    3 (Bernadett is e napon buzgó égi vággyal,)

Mosolyogva szállt

    1 (Mosolyogva szállt a Szűz mennyei trónjához)

    2 (Szól a lelkész: "Megteszem, ha a Szűz kívánja,)

    3 (Huszonegyedik napon hajnalhasadáskor)

Nagyasszonyunk

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye,)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve,)

    3 (Oltárodat körül zokogjuk,)

Nyiljon ki szívetekben

    1 (Nyíljon ki szívetekben májusi virág,)

    2 (Liliomból koszorút kötünk jó Anyánk,)

    3 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

Ó Mária Isten anyja

    1 (Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám!)

    2 (Hajnal keltén ha megcsendül Magas tornyán a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, Szól a harang újólag,)

    4 (Ha felkel az est csillaga, Munkámat bevégezem,)

Ó Mária Isten anyja-2

    1 (Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám!)

    2 (Hajnal keltén ha megcsendül Magas tornyán a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, Szól a harang újólag,)

    4 (Ha felkel az est csillaga, Munkámat bevégezem,)

Ó Nagyasszony

    1 (Ó Nagyasszony nemzetünk reménye,)

    2 (Ifjúságunk hófehér virága,)

    3 (Bár ha bűnünk száma végtelen nagy,)

Szépen szól a kis harang

    1 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    2 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    3 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    4 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    5 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    6 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    7 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

Szűz Mária világ királynője

    1 (Szűz Mária világ királynője,)

    2 (Szűz Mária magyarjaid várnak,)

    3 (Atyaisten fenséges leánya,)

Szűzi tiszta látomásunk

    1 (Szűzi tiszta látomásunk, Mária!)

    2 (Szeplőtlen Szent Boldogságos Asszonyunk!)

    3 (Imádkozó, fénylő fehér Máriánk,)

Úrangyalát végzi

    1 (Úrangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    3 (Oh, égi tünemény, Teremtőnk Anyja,)

    7 (Égi rózsafűzér ragyog kezedben,)

    13 (Üdvözlégy, Szűz Anya, kegyelmek Anyja,)

    16 (Ki annyi bűnösnek felnyitod szemét,)

    18 (Mutasd meg az útat, mely égbe vezet,)

    22 (Végre Bernadettel ölelj kebledre,)

Üdvözlégy Mária

    1 (Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,)

Világnak királyné asszonya

    1 (Világnak királyné asszonya,)

    2 (Bűneink éjjelén el ne hagyj.)

    3 (Vezeklő szívünket meg ne vesd.)

---- Vegyes énekek ----

Dicsőség

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek,)

    2 (Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten!)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség:)

Exultet

    1 (Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és énekeljenek örvendezve Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad rajta;)

    2 (érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya!)

    3 (És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!)

    4 (Most kérlek Titeket kedves testvérek, Kik e Szentfény csodálatos ragyogásában körülöttem álltok, könyörögjetek velem együtt Istenhez, a Mindenható Úrhoz! Irgalmasságát kérve nékem, hogy Ő, aki engem méltatlan szolgáját levitáinak sorába hívod árassza rám kegyelmének fényét és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe.)

    5 (P. Az Úr legyen veletek.)

    6 (Mert bizony méltó és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.)

    7 (Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s Ő vére árán megmenti hívő népe életét. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-tengeren átvitted őket.)

    8 (Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely világszerte a Krisztusban hívőknek kiket még homályban tart a világ bűne bőven adja az Isteni kegyelmet és a szentek közé hívja őket.)

    9 (Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.)

    10 (Ó milyen csodálatraméltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja!)

    11 (Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!)

    12 (Ó valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt. A zsoltáros erről az éjszakáról írja: ,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.")

    13 (E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.)

    14 (Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk: e gyertyában a méhek munkáját a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked. Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra. És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár sem érte.)

    15 (Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek gyüjtöttek. Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei! Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát.)

    16 (És fogadd jó illatú áldozatként tőlünk, világa olvadjon egybe a mennyei fénnyel mely Tőled árad! Fénylő lángját táplálja égve a szép hajnalcsillag: az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt:)

    17 (a Te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen.)

Élőknek, holtaknak

    1 (Élőknek, holtaknak Ura kegyes Atyja.)

    2 (Hallgasd meg Istenünk szívünknek imáját,)

Énekeljünk az Úrnak

    1 (Énekeljünk az Úrnak, mert diadalmas csodát művelt.)

    2 (Énekeljünk az Úrnak, mert diadalmas csodát művelt.)

    3 (Énekeljünk az Úrnak, mert diadalmas csodát művelt.)

    4 (Énekeljünk az Úrnak, mert diadalmas csodát művelt.)

    5 (Énekeljünk az Úrnak, mert diadalmas csodát művelt.)

Kegyes az Isten

    1 (Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent,)

    2 (Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent)

    3 (Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent)

    4 (Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent)

Közelebb, közelebb

    1 (Közelebb, közelebb, Uram, hozzád,)

    2 (Ha vándor utamon a nap leszáll,)

    3 (Lépcsőről álmodom, hozzád vezet,)

    4 (Repeső szárnyakon, felhőkön át,)

    5 (Tudom, hogy arcodat megláthatom,)

Magasan áll a Golgota

    1 (Magasan áll a Golgota ormán)

    2 (Vértől ázott a keresztnek fája.)

    3 (Uram, Jézus, légy irgalmas nékünk,)

Ó adj Uram nyugodalmat

    1 (Ó adj Uram nyugodalmat, sírba térő hívednek,)

    2 (Ó Szűzanyánk esdve kérünk, imádkozz e hívedért.)

Uram jó nekünk

    1 (Uram, jó nekünk itt lennünk)

    2 (Uram, jó nekünk itt lennünk,)

    3 (Uram, jó nekünk itt lennünk)

Szent Erzsébet

    1 (Szent Erzsébet hallgass meg énekszóval kérünk,)

    2 (Magyar földön sarjadtál, ó mily édes vérünk,)

    3 (Wartburg vára lett hazád, áldó testvér kézzel,)

    4 (Minden nehéz próbákat, hősiesen álltál,)

Üdvözlégy Erzsébet asszony

    1 (Üdvözlégy Erzsébet asszony, áldott légy irgalmas szív,)

    2 (Rózsákat hintő kezeddel, gyógyítsd meg szívünk sebét,)

Üdvözlégy nagy Király

    1 (Üdvözlégy nagy Király, Kit szívünk úgy kíván,)

    2 (Üdvösség Hercege, Ó nézz a földre le:)

Védelmezz engem

    1 (Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom.)

    2 (Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: örökségemet tőle várom.)

    3 (Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, sőt testem is megnyugszik bízva.)

    4 (Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.)

---- Jézus szíve énekek ----

Édes Jézus öntsd szívembe

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe)

    3 (Édes Jézus, vesd szívembe)

Hiszünk Jézus

    1 (Hiszünk Jézus szentséges Szívében, és mindent átölelő nagyszeretetében,)

    2 (Hová menjünk Uram rajtad kívül, mert nálad nélkül szívünk szeretete kihűl,)

    3 (Hiszünk Jézus szentséges Szívében, és mindent átölelő nagyszeretetében,)

Jézus Szíve bízunk

    1 (Jézus Szíve bízunk benned, áraszd reánk szent kegyelmed,)

    2 (Jézus Szíve segíts minket, segítsd lelki életünket,)

    3 (Jézus Szíve védj meg minket, engesztelő híveidet,)

    4 (Jézus Szíve kérünk, védj meg, adj népednek békességet,)

    5 (Jézus Szíve szent örömünk, ha e földről elköltözünk,)

    6 (Szent Szívednek tisztelete, terjedjen el világszerte,)

Jézus szíve szeretlek én

    1 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    2 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    3 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

Ó Jézusunknak szent

    1 (Ó Jézusunknak szent Szíve, Te hiveidnek mintaképe,)

    2 (Ó Jézusunknak Szent Szíve, Magadra vetted bűnünk terhét,)

    3 (Ó Jézusunknak Szent Szíve, ki értünk adtad oda élted,)

Ó örök szeretet

    1 (Ó örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája,)

    3 (Te mondád, hogy hozzád siessenek,)

    4 (Ó, szent Seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

Szent Szívedbe

    1 (Szent Szívedbe Jézus zárj be minden népet)

    2 (Szent Szívedbe Jézus zárj be minden népet)

    3 (Szent Szívedbe Jézus zárj be minden népet)

Szeretlek Jézus szíve

    1 (Szeretlek Jézus Szíve téged)

    2 (Szeretlek szent Szív, hogyha)

    3 (Szeretlek mint a jók szeretnek,)

    4 (Szeretlek szívek hős Királya,)

    5 (Szeretlek mint vak a világot,)

    6 (Hatalmas láng lobog szívemben,)

Térdet hajtva

    1 (Térdet hajtva imádunk, Jézus kegyes Szíve,)

    2 (Elárasztunk csókokkal, Jézus kegyes Szíve,)

    3 (Fölsír lelkünk Tehozzád, Jézus kegyes Szíve,)

    4 (Zárd szívünket kebledre, Jézus kegyes Szíve,)

Ti, akik küzdve

    1 (Ti, akik küzdve küzdötök, kiknek nagyon kell oltalom,)

    2 (Nézzétek Jézus Szíve vár, a szent szelíd Szív várva vár,)

    3 (Halljátok mind kiket szólógat, szelíd kegyes igéjével,)

    4 (Ó legszelídebb drága Szív, mely imádkoztál azokért,)

    5 (Ó Szív a mennynek gyönyöre, a föld legtisztább öröme,)

    6 (Sok-sok sebünk mosogasd, piros véreddel öblögesd,)

---- Szentségi énekek ----

Azért ezt a nagy Szentséget

    1 (Azért ezt a nagy Szentséget,)

    2 (Az Atyának és Fiúnak,)

Krisztus lelke, szentelj meg

    1 (Krisztus lelke, szentelj meg!)

    2 (Rejts el sebeidbe jól.)

Oltári szentség föld és ég

    1 (Oltáriszentség Föld és ég)

    2 (Oltáriszentség Térden áll)

    3 (Oltáriszentség, égi bér,)

Szeretetnek nagy szentsége

    1 (Szeretetnek nagy Szentsége, leborulva imádunk.)

    2 (Az Atyának és Fiának, légyen áldás dicsőség.)

107 C-2 Szeretetnek nagy szentsége

    1 (Szeretetnek nagy szentsége, Leborulva imádunk,)

    2 (Az Atyának és Fiának, légyen áldás dicsőség,)

---- Szent József énekek ----

Ajkainkról zengjen ének

    1 (Ajkainkról zengjen ének, Szűz Mária jegyesének,)

    3 (A Messiást te dajkáltad, Betlehemben, óh, mint szántad,)

    4 (Azt ölelted, azt gondoztad, karjaidban azt hordoztad,)

    6 (Az ég és föld bámul Téged, Nagy jutalmat nyert hűséged,)

    7 (Mária szent vőlegénye, kegyelemnek szent edénye,)

Jámbor szent József ház

    1 (Ez ki háza, ki háza: Jámbor szent József háza, Kirje elejszon.)

Megváltónknak gondviselő

    1 (Megváltónknak gondviselő földi őre,)

    2 (Halálodnál Jézus és a szent Szűz álltak,)

Nagy szent József

    1 (Nagy szent József, Dávid sarja, a szent Szűznek támasza,)

    2 (Mikor láttad, hogy méhében fogant tiszta szűz Arád,)

    3 (Boldog József Isten őre, ím, hozzád imádkozom,)

Ó szent József tisztaság

    1 (Ó szent József tisztaság jó példája,)

    2 (A Szűz, aki az Úr Anyjává tétetett,)

    3 (Boldog ki az Isten Fiát hordozád,)

Szent József a buzgó kebel

    1 (Szent József a buzgó kebel, nagy örömnapot ünnepel,)

    2 (Szentséged nagy jutalma lett, hogy a mennyei szeretet,)

    3 (Te őrzötted, látván a vészt, a földre szállt Gondviselést.)

    4 (Kérjük, hát pártfogásodat, hogy Jézus ki halálodat,)

    5 (Dicsőség legyen Atyának, Az Ő egyszülött Fiának,)

Szent József atyánkhoz

    1 (Szent József atyánkhoz hívek jöjjetek,)

    2 (Jöjjetek Józsefhez ti édesapák,)

    3 (Jöjjetek Józsefhez ti is gyermekek,)

    4 (Jöjjetek Józsefhez szegény bűnösök,)

    5 (Utolsó óránkban karolj fel minket,)

Szent József buzgón kérünk

    1 (Szent József buzgón kérünk, tanítsad meg a lelkünk,)

    2 (Értünk testté lett Ige, leborulunk előtted)

Szent József mennynek

    1 (Szent József a mennynek gyöngye, örömünk oka,)

    2 (Názáretben, mint ács-mester, buzgón dolgoztál,)

    3 (Szíved-lelked imádkozott, kezed dolgozott,)

    4 (Te jó példát adtál nékünk, buzgó imára,)

    5 (Te lettél a jó halálnak kieszközlője,)

Üdvözlégy kegyelmes

    1 (Üdvözlégy kegyelmes, üdvözlégy szerelmes Szent József,)

    2 (Az édes Jézusnak és Szent Szűzanyjának)

---- Búzaszentelés ----

Bevezető

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg Uram, könyörgésünket)

    2 (Bocsásd meg Urunk bűneinket)

Tél

    1 (Aki gondolsz a madárra,)

    2 (Téli fagyban, hóban, jégben,)

    3 (Bízvást vetik rád szemüket mindenek, Uram.)

Tavasz

    1 (Te, ki hinted igéd magvát,)

    2 (Itt a tavasz, fák rügyeznek,)

    3 (Határaidat megáldja békességgel.)

Nyár

    1 (Kik bajukkal Hozzád futnak,)

    2 (Ha velünk az Úr áldása,)

    3 (Színig legyenek csűreink.)

Ősz

    1 (Úr Jézus, ki azt hirdetted:)

    2 (Őszi vihar, hogyha kerget,)

    3 (Nézz le az égből, és tekints szőlődre.)

---- Zsoltárok ----

401 Jöjj el Urunk

    0 (Jöjj el Urunk, áldott Üdvözítőnk,)

    1 (Megkegyelmeztél Uram országodnak,)

    2 (Megbocsátottad néped bűnét,)

    3 (Újíts meg minket seregek Ura, Istene,)

    4 (Az istenfélőkhöz közel a váltság,)

    5 (Mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,)

402 Alleluja

    0 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    1 (Hallgass meg Izraelnek pásztora,)

    2 (Aki trónolsz a kerubok felett,)

    3 (Seregek Ura térj vissza hozzánk,)

    4 (Soha többé nem térünk el tőled,)

    5 (Újíts meg minket seregek Úra, Istene,)

403 Megváltó Istenem

    1 (Megváltó Istenem,)

    2 (Könnyes az ételem,)

404 Mondjunk glóriát

    0 (Mondjunk glóriát, mondjunk glóriát.)

    1 (Szólt az Úr az én Uramnak:)

    2 (Kinyújtja Sionból hatalmas jogarát,)

    3 (Nálad lesz a hatalom szent fényességben a győzelem napján,)

    4 (Megesküdött az Úr és meg nem bánja,)

    5 (Útmenti patakból merít erőt,)

405 Alleluja

    0 (Alle-, alleluja, alleluja.)

    1 (Énekeljetek az Úrnak új éneket,)

    2 (Az Úr föltárta örök tervét,)

    3 (Az Úr megőrizte irgalmát,)

    4 (A föld minden határa látta,)

    5 (Minden földek dicsérjétek az Istent,)

407 Mondj az Úrnak

    1 (Mondj az Úrnak éneket, alleluja,)

    2 (Üdvözítönk megjelent, alleluja,)

408 Nincs homály

    0 (Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.)

    1 (Isten, ítéletedet add át a királynak,)

    2 (Igazságban ítéli ő a népet,)

    3 (Uralkodjál tengertől tengerig,)

    4 (Három Királyok és a szigetek lakói,)

    5 (Áldott legyen az Ő neve örökké,)

411 Jézus add

    0 (Jézus add, hogy hozzád térjek,)

    1 (A mélységből kiálltok, Uram hozzád,)

    2 (Figyelj imádságomra kegyes szívvel,)

    3 (Uram, ha vétkeinket számon kéred,)

    4 (Ám Te megbocsátod minden vétkünk,)

    5 (Mert az Úrnál az irgalom,)

412 Mélybő száll fel

    1 (Mélyből száll fel a sóhaj, szívbeli bánat tép,)

    2 (Hajnalt vár, aki virraszt, téged az én lekem,)

413 Ó kegyes Jézusom

    0 (Ó kegyes Jézusom,tisztítsd meg a lelkem.)

    1 (Uram, ne haragodban büntess engem,)

    2 (Mert nyilaid átjárják testemet,)

    3 (Haragod miatt nincs rajtam semmi épség,)

    4 (Mert bűneim árja összecsapott fejem fölött,)

    5 (Meggörnyedtem és nyomorult lettem,)

414 Uram intésére

    1 (Uram intésére figyel a hű szolga;)

    2 (Uram vess már véget nyomorúságomnak;)

415 Alleluja

    0 (Alleluja, alleluja.)

    1 (Áldjátok az Urat, mert nagy az Ő jósága,)

    2 (Így szóljanak, akiket az Úr megváltott,)

    3 (Gyötrelmükben kiáltottak az Úrhoz,)

    4 (Sötétségből és a halál árnyékából az Isten kihozta őket,)

    5 (Áldjátok tehát az Urat, mert irgalmas,)

416 Alleluja

    0 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    1 (Áldjátok az Urat, mert nagy az Ő jósága,)

    2 (Így szóljanak, akiket az Úr megváltott,)

    3 (Gyötrelmükben kiáltottak az Úrhoz,)

    4 (Sötétségből és a halál árnyékából az Isten kihozta őket,)

    5 (Áldjátok tehát az Urat, mert irgalmas,)

417 Alleluja

    0 (Alle-, alleluja.)

    1 (Áldjátok az Urat, mert nagy az Ő jósága,)

    2 (Így szóljanak, akiket az Úr megváltott,)

    3 (Gyötrelmükben kiáltottak az Úrhoz,)

    4 (Sötétségből és a halál árnyékából az Isten kihozta őket,)

    5 (Áldjátok tehát az Urat, mert irgalmas,)

418 Alleluja

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

420 Égi kapuk

    1 (Égi kapuk nyíljatok sarkig kitárulva,)

    2 (Ki juthat fel valaha Urunkkal a csúcsra?)

    3 (Istent aki keresi, áldásos az útja,)

421 Alleluja

    0 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    1 (Uram, teljes szívemmel áldalak,)

    2 (Örvendezek és ujjongok benned,)

    3 (Ítéletre készen tartja trónusát,)

    4 (Így lett menedéke az Úr a szegénynek,)

    5 (Bízzanak benned, akik ismerik szent neved,)

422 Dicsérd lelkem

    1 (Dicsérd lelkem dallal a nagy Úristent,)

    2 (Arcát rejti, éj lepi a világot,)

423 Imádunk téged

    0 (Imádunk téged zengő ének szóval.)

    1 (Hallgasd meg imádságomat Uram Istenem,)

    2 (Szívem remeg és vegődik,)

    3 (Bár volna szárnyam, mint galambnak,)

    4 (Én azonban az Istenhez kiáltok,)

    5 (Panaszkodom, sóhajtozom este, reggel és délben szüntelen,)

425 Úristen az égben

    1 (Úristen az égben, te vagy hajnalfényem,)

    2 (Szülőm bárha elhagy, oltalmamra itt vagy,)

426 Kérő szavunk

    0 (Kérő szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg.)

    1 (Jó dolog az Urat dicsérni,)

    2 (Magasztalni irgalmadat, mikor ébred a hajnal,)

    3 (Alkotásod, ó Isten, énnekem örömöm,)

    4 (Az oktalan ember ezt nem tudja,)

    5 (Igazságos az Úr, a mi Istenünk,)

428 Egek Urát

    1 (Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk,)

    2 (Övé földnek mélye, ormok meredélye,)

429 Kérő szavunk

    0 (Kérő szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg.)

    1 (Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet,)

    2 (Ítéletemet látom arcodról,)

    3 (Szilárdan járok Isten útjain,)

    4 (Csodálatos irgalmadat mutasd meg,)

    5 (Szárnyad árnyékába rejts el engem,)

431 Alleluja

    0 (Alleluja, alleluja.)

    1 (Örvendezzünk a Úrnak,)

    2 (Mert nagy és hatalmas Úr az Isten,)

    3 (Kezében van a föld minden határa,)

    4 (Ő alkotta meg a tengert,)

    5 (Mert ő az Úr, és a mi Istenünk,)

432 Dicsérjétek

    1 (Dicsérjétek az Urat, Mind a tágas ég alatt,)

433 Aldja lelkem

    0 (Áldjad lelkem Máriát, Üdvözítőnk szent Anyját.)

    1 (Megdobban a szívem ünnepi örömtől,)

    2 (Kedvesség ömlik el ajkadon,)

    3 (Fölséged és szépséged kísérjen utadon,)

    4 (Királylányok néked hódolnak,)

    5 (Örökkévaló lesz nevednek híre,)

436 Túlcsordul a lelkünk

    1 (Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengünk:)

    2 (Ahogy vonulsz békén, fehér szűzek élén,)

438 Téged dicsér egek Ura

    0 (Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara.)

    1 (Atyáid helyébe fiaid lépnek,)

    2 (Örökkévaló lesz nevednek híre,)

    3 (Dicsérni fognak érte)

    4 (Mind, ti nemzetek, dicsérjétek az Istent,)

    5 (Mert bőséges az ő irgalma hozzánk,)

442 Áldjuk a szentet

    0 (Áldjuk a szentet.)

    1 (Uram, örül a király erődnek,)

    2 (Megadtad neki szíve óhaját,)

    3 (Életet kért tőled, és te néki megadtad,)

    4 (Jóvoltodból körülveszi őt a dicsőség,)

    5 (Kelj föl, Urunk, mutasd meg hatalmad,)

444 Felséges Isten

    1 (Felséges Isten, érted omlott vérem,)

    2 (Látszatra győztek, mégsem vagyok veszve,)

449 Isten útján járni

    1 (Isten útján járni gyönyörűség.)

    2 (Hogy utadat járjuk, segíts minket.)

450 Lelkem az égbe

    0 (Lelkem az égbe vezesd be.)

    1 (Mint a szarvasgím a források vizére,)

    2 (Szomjazza lelkem az erős élő Istent,)

    3 (Éjjel - nappal könny a kenyerem,)

    4 (Miért vagy lelkem szomorú,)

    5 (Bízzál az Úrban, mert fogom még őt áldani,)

---- Latin énekek ----

Adoro

    1 (Adoro te devote, latens Deitas,)

    2 (Visus, tactus, gustus in te fallitur,)

    3 (Jesu, quem velatum nunc aspicio,)

Álma Redemtóris

    1 (Álma Redemtóris Máter,quae pérvia caéli pórta mánes.)

Ave Regina

    1 (Ave Regina caelórum,Ave Domina Angelórum:Sálve rádix,salve pórta,Ex qua múndo lux est órta.)

Ave vérum

    1 (Ave vérum, Córpus nátum de Maria Virgine:Vére pássum,immolátum in crúce pro hómine:)

Ó salutáris

    1 (Ó salutáris hóstia.Quae caéli pándis óstium.)

    2 (Uni trinóque Dómino Sit sempiterna,)

Regina caeli

    1 (Regina caeli, laetare, alleluia:)

Salve Regina

    1 (Salve, Regina, Mater misericordiæ,)

    2 (Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos)

Tantum ergo 1

    1 (Tantum ergo, sacraméntum,Venerémur cérnui:)

    2 (Genitóri,Genitóque Laus et jubilátió:)

Tantum ergo 2

    1 (Tantum ergo, sacraméntum,Venerémur cérnui:)

    2 (Genitóri,Genitóque Laus et jubilátió:)

Veni Creator

    1 (Veni Creátor Spiritus,)

    2 (Qui diceris Paráclitus,)

    3 (Tu spetifórmis munere,)

    4 (Accénde lumen sénsibus,)

    5 (Hostem repéllas lóngius,)

    6 (Per te sciámus, da, Patrem,)

    7 (Deo Patri sit glória,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem