Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Jertek énekeljünk (gyermekénekek)" énekei:

---- ADVENT ----

1.

    1 (Dobban a szívünk, dalol ajkunk,)

2.

    1 (Jöjj, népek megváltója!)

3.

    1 (Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett.)

    2 (Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk.)

4.

    1 (Lágyan hull a hó. Némán nyugszik a tó.)

---- KARÁCSONY ----

5.kánon

    1 (Angyalok kara zengi, kis csengők dala csengi:)

6.k

    1 (A szeleknek lengő szárnyán, vizek felett bátran szállván)

7.

    1 (Áldott örömidő, rég várt örömidő.)

    2 (Áldott örömidő, rég várt örömidő.)

    3 (Áldott örömidő, rég várt örömidő.)

8.

    1 (Áronnak vesszeje megvirágozék.)

9.k

    1 (Bimm-bamm. Bimm-bamm.)

10.

    1 (Csendes éj, szentséges éj.)

    2 (Csendes éj, szentséges éj.)

    3 (Csendes éj, szentséges éj.)

11.

    1 (Csillagfényes éjszakán angyalszózat hangzik.)

    2 (Hideg jászol szalmáján égi gyermek alszik.)

    3 (Menjünk mi is jászlához, örvendező szívvel!)

12.

    1 (Dicsőség, mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek.)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal.)

    4 (Dicsőség az örök Atyának,)

13.

    1 (Éjszaka árnya száll a világra.)

    2 (Mennyei fénnyel hang kel az éjben.)

    3 (Megszületett már a mi királyunk:)

14.

    1 (Hadd zengjen énekszó. Fel, égig ujjongó.)

    2 (Mint gyenge gyermek ő e bűnös földre jő.)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd megváltód irgalmát.)

    4 (Új ének merre cseng, az égi fénybe fent.)

15.

    1 (Jászolágyban ki az ott, kit imádnak pásztorok?)

    2 (Kicsi házban ki az ott, szolgaként ki fáradott?)

    3 (Gecsemánéban amott kínos harcot ki vívott?)

    4 (A kereszten ki az ott, ki a bűnért áldozott?)

    5 (Nézd a sírt, nézd ki az ott, harmadnap feltámadott!)

16.

    1 (Jöjjetek, emberek, jöjj, pásztornép!)

    2 (Menjünk a jászolhoz, hadd lássuk hát)

    3 (Betlehem földjén, sok pásztor között)

17.

    1 (Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzá térni!)

18.

    1 (Karácsony, karácsony, drága ünnepünk,)

    2 (Karácsony, karácsony, drága ünnepünk,)

19.k

    1 (Karácsony ünnepén, kegyes keresztyének,)

20.

    1 (Kirje, kirje, kisdedecske, betlehemi hercegecske, ki miértünk megszülettél, a pokoltól megmentettél.)

21

    1 (Koronát, trónust, od'adott Jézus, hogy a földre lejött értem.)

    2 (A madár népnek ad az ág fészket, lel a róka odút itten.)

    3 (S ha az égbolt rend, s ha az ének zeng, s a király diadalt ér el,)

22

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!)

23.

    1 (Messze földön minden népek, halljátok,)

    2 (Szállj, örömhír, a világ négy tájára!)

    3 (Szálljon a hír, szálljon sebes szélszárnyon!)

24

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsavirág.)

    2 (Ki érettünk magad megalázád,)

25.k

    1 (Nagy megváltó született.)

26

    1 (Mondd el a hegyek ormán, a boldog hírtől zengjen a vidék!)

27

    1 (Ó, égi gyermek, áldalak.)

28.k

    1 (Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj.)

29

    1 (Ó, jertek, zengjünk éneket a drága Úr előtt!)

30.

    1 (Ó, jöjjetek mind ide, kis gyerekek!)

    2 (Nincs fény odabenn, csak egy enyhe sugár,)

    3 (Ott fekszik a széna, szalma között.)

    4 (Jöjj, térdre borulj te is, áldva imádd,)

    5 (Ó, Jézus, fogadd el az én szívemet!)

31.

    1 (Ó, pásztor, mit láttam, jöjj, halld csak, hogy mit!)

    2 (Az egyik egy tündöklő fényes alak,)

    3 (Az angyalkar vígságot, jót hirdetett,)

    4 (Kis istálló jászlában, barmok között,)

    5 (Jöjj, pásztor, jöjj, hagyd ott az őrhelyedet,)

    6 (Fújd halkan a sípod, most úgy lesz az jó,)

    7 (Nézd pásztor, a három bölcs bukkan fel ott,)

    8 (Letérdelnek kincsükkel nagy boldogan.)

    9 (És hódolnak Krisztusnak, imádva őt.)

    10 (Nos, pásztor, ha láttad a szent, nagy csodát,)

32.

    1 (Örülj föld és örülj ég, alleluja!)

    2 (Legszebb rózsaszál az Úr, helleluja,)

    3 (Testet öltött szent Ige, halleluja,)

33

    1 (Pásztorokkal vagyok útban, Jézusom hogy látni tudjam)

34

    1 (Pásztor, pásztor, serkenj fel, és vígan zengjen ajkad.)

    2 (Krisztus mennyből jött ma le, hogy bűnöd eltörölje.)

35.

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlünk, Jézusunk, reménységünk!)

    4 (Hódolat, tisztelet az Atyának,)

36.

    1 (Zengje vígan föld és ég, alleluja, dicsérje a mindenség, alleluja.)

---- ÓÉV, ÚJÉV ----

37.k

    1 (Az óesztendő elmúlt, az új elérkezett.)

38.

    1 (Új esztendő virradott, fényes hajnak támadott.)

---- HÚSVÉT ----

39.

    1 (Dicsőség néked, Istenünk! Fiaddal együtt dicsérünk.)

    2 (Harmadnap, húsvét hajnalán a kő még sírján sötétlett,)

    3 (Az angyal szólt, ne féljetek! Szívetek Jézushoz vágyik.)

    4 (Bízzatok, él, feltámadott! Leküzdött minden ínséget.)

    5 (Mi téged kérünk, Krisztusunk, élő és győztes vezérünk:)

    6 (Hogy bűnt levetve áldhassunk, s örökké zengjen az ének:)

40.

    1 (Felvirradt áldott, szép napunk.)

41.

    1 (Örvendezz, örvendezz, minden nép!)

    2 (Sziklakő, sziklakő nincsen ott.)

    3 (Él az Úr, él az Úr, mi se félj!)

    4 (Mondjunk hát, mondjunk hát éneket!)

---- PÜNKÖSD ----

42.

    1 (Fú a szél, zúg a szél. Zúgását hallgatod,)

43.

    1 (Szentlélek, jövel! Szívünk töltsd ma el!)

44.

    1 (Pünkösd áldott napján szentek egybegyűltek.)

---- ANYÁK NAPJA ----

45

    1 (Jót kívánunk ma neked e napon, szép napon!)

---- REGGELI ÉS ESTI ÉNEKEK ----

46

    1 (Adjon Isten jó éjszakát!)

47.

    1 (Adjon Isten jó éjszakát! Küldje hozzánk őrangyalát.)

48.

    1 (Csirip, csirip, hajnal hasad. Derül az ég, feljő a nap.)

49.

    1 (Erdő mellett estvéledtem. Subám fejem alá tettem.)

50.

    1 (Éjszaka kívül fényben a szívem.)

51.

    1 (Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom.)

52.k

    1 (Ha a reggel ránk virrad és kelteget a napsugár,)

53.k

    1 (Ha az égen csillag gyullad, a harangok megkondulnak:)

54.

    1 (Hogyha kél a hajnal pírja, szívem dallal köszönt téged,)

55.

    1 (Imádkozz minden reggel, imádkozz délben is.)

56.k

    1 (Itt az este, ránk borul árnya. Védjen, óvjon hű kezed.)

57.

    1 (Két kezünket összetéve imádkozzunk reggel, este.)

58.

    1 (Már nyugosznak a völgyek, az erdők, s minden földek, már alszik a világ.)

59.

    1 (Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem!)

    2 (Mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem!)

60.

    1 (Ó, terjeszd ki Jézusom, oltalmazó szárnyad.)

    2 (Ó, mosson meg az értem bőven hullt drága vér.)

61.k

    1 (Úr Jézus, Mesterem, te védj ez éjjelen! Ámen.)

---- HÁLAADÁS, MAGASZTALÁS ----

62.

    1 (A pataknál oly jól érzem magamat, hol a kis hullámok ekként zajlanak:)

    2 (A halmokon oly jól érzem magamat, ahol a visszhangok ekként szólanak:)

    3 (Kint a réten oly jól érzem magamat, ahol a kis méhek ekként zsonganak:)

    4 (Erdők ölén oly jól érzem magamat, ahol a madárkák zengve szólanak.)

    5 (Minden helyen oly jól érzem magamat, ahol magasztalják az én Uramat.)

63.k

    1 (Atyám, én imádlak, leborulva áldlak. Úgy szeretlek.)

64.

    1 (Atyánk, kinek magasságban van királyi széked,)

    2 (Mindennapi kenyerünket ma is add meg nékünk.)

    3 (Kísértésbe ne vígy minket, hogy tőrbe ne jussunk,)

65.

    1 (Áldjad, lelkem, áldjad, életem, mindig áldjad az Urat!)

    2 (Krisztus Jézus, Isten szent Fia elhagyta dicső honát.)

    3 (Irgalmas és jóságos az Úr, vétkeinkre nem tekint.)

    4 (Ismer minket és emlékezik, tudja, hogy porból vagyunk.)

66.k

    1 (Áldjuk a mennyei Atyát. Áldjuk a mennyei Atyát.)

67.

    1 (Dicsérd Istent, föld és ég, mert övé a mindenség.)

68.

    1 (Dicsérd, Sion, Megváltódat, vezéredet, pásztorodat!)

    2 (Minden lélek, csodáiért, dicsérje őt, hatalmáért!)

    3 (Dicsérjétek gazdagságát, hűségét és igazságát!)

    4 (Dicsérjétek dobbal, tánccal, hegedűkkel, fuvolákkal.)

    5 (Hálát ad a csonka-bonka, meggyógyított vak és néma.)

    6 (Dicsérni őt gyönyörűség, adjunk hálát mindenekért!)

    7 (Országának fényessége, dicsértessék öröksége!)

69.

    1 (Fenn, a csillagok felett, halleluja, ámen.)

70.

    1 (Hallelu-hallelu-hallelu-hallelu-hallelu-halleluja.)

71.

    1 (Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja. Jézust dicsérd!)

72.

    1 (Hallottad-e már, halld meg te is hát:)

73.

    1 (Kis madárka, csicsergő.)

    2 (Ébred már a napsugár, dalba kezd a kismadár.)

    3 (Hallgasd csak, hogy énekel, s nézz a kéklő égre fel!)

    4 (Dicsérd Istent szüntelen, minden útja kegyelem.)

    5 (Járhatsz éjnek éjiben, hű szeme rajtad pihen.)

74.

    1 (Mily szép az Ő neve! Szent és csodálatos.)

75.

    1 (Minden térd hajoljon meg Jézus előtt!)

    2 (Elhagyta mennyei, fényes otthonát.)

    3 (Látó szem, halló fül hadd legyen enyém.)

76.

    1 (Jézussal élni, ó de jó! Tiszta lélekkel, mint a hó.)

77.k

    1 (Jó Atyánknak örvendezzünk víg szívvel,)

78.k

    1 (Jertek, jertek, áldjuk Jézust, szóljon vígan énekünk!)

79.

    1 (Jézusról szól énekem, énekszóval dicsérem)

80.

    1 (Összeteszem két kezem, úgy áldlak, jó Istenem.)

81.

    1 (Száll az ének, zeng az ének, örvendjünk, örvendjünk!)

82.

    1 (Szépséges Jézus, Úr a földön, s égen, Isten, s szent szűz gyermeke!)

    2 (Szépek a rétek, erdeink mily szépek, hogyha itt a szép tavasz.)

    3 (Szép a derűs hold, csillagos az égbolt, szép a nap, ha fenn ragyog.)

    4 (Boldogság, épség, égi-földi szépség, csak tenálad van, tudom.)

83.

    1 (Szívből áldom Jézusom, dicsérem őt hangommal.)

84.k

    1 (Szívem örömmel van tele. Szívem örömmel van tele.)

85.

    1 (Szívemben öröm dalol, öröm dalol)

86.

    1 (Szívünk zengje már: Jézus erre jár.)

87.k

    1 (Jertek, énekeljünk, jertek énekeljünk!)

88.

    1 (Zengjük együtt Istenünknek örömünk dalát!)

    2 (Magasztaljuk Jézusunkat, fogjuk hű kezét!)

    3 (Isten Lelke, téged várunk, szállj le, égi Tűz!)

89.k

    1 (Zengjünk dalt az Úrnak! Zengjünk dalt az Úrnak! Imádjuk és dicsérjük őt!)

---- ISTEN, A TEREMTŐ ----

90.

    1 (A kis virágnak illatot, a mély nagy égnek csillagot,)

91.

    1 (Kicsi katicabogár, gyere, itt az ujjam vége,)

92.

    1 (Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot?)

93.

    1 (Mily szép, ő nagy Isten, amit alkottál!)

94.

    1 (Oly erős az Úr, oly hatalmas Isten, hogy akadályt nem ismer ő.)

95.

    1 (Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent Legyen szavad;)

    2 (Szemem, ha néz a csendes éjszakába, hol tündököl csodás csillagsereg;)

    3 (Uram, Igédben, hogyha megtalállak, ha látom ott kegyelmes tetteid;)

    4 (Ha Jézust látom itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként;)

96.

    1 (Tudod-e hogy kel föl a szél, tudod-e honnan hova ér?)

---- HÍVOGATÁS ----

97.

    1 (Ajtódon valaki kopog, ajtódon valaki kopog.)

98.

    1 (A szív gonosz, a szív csalárd,)

99.

    1 (Az Úr kopog, ne várj,)

100.

    1 (Gyermekek, jöjjetek, Jézus elé fogunk állani.)

101.

    1 (Béküljetek meg Istennel, béküljetek meg Istennel,)

102.

    1 (Gyerünk, nosza hát, szoros kapun át.)

103.

    1 (Halld meg a hívást, Jézusodét, még ma kövesd őt, fogva kezét.)

    2 (Halld meg, ó gyermek, drága szavát, nyisd meg a szíve, add magad át.)

    3 (Higgy a szavának, nem taszít el, szívedhez ott vár szíve közel,)

104.

    1 (Halld megváltód hív magához, jöjj, halld és lásd,)

    2 (Mond ezt nagynak és kicsinynek, jöjj, halld és lásd!)

    3 (Jöjj, míg Isten el nem szólít, jöjj, halld és lásd,)

    4 (Isten nagy ajándékához jöjj, halld és lásd,)

    5 (Kik ez asztal körül vannak, jöjj, halld és lásd,)

105.

    1 (Halld, valaki kopog, vár, hogy ajtód nyitod.)

106.k

    1 (Jézushoz jöjjetek, megfáradtak!)

107.

    1 (Indul már a vonat földről a mennybe fel,)

    2 (Utazunk, ó de szép, zöld a fű, kék az ég,)

108.

    1 (Jézus a gyermekbarát. Add neki szívedet át!)

109.

    1 (Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere.)

110.

    1 (Jézus erre jár, ő a nagy király.)

111.

    1 (Jézus kopogtat a szívem ajtaján, a szívem ajtaján.)

    2 (Jézus kopogtat a szívem ajtaján, a szívem ajtaján.)

    3 (Eljön az óra, hogy én kopogtatok, hogy én kopogtatok.)

112.

    1 (Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat.)

    2 (Szívem megnyitom, térj be Jézusom!)

    3 (Itt a gyertya benn, itt a szívemben.)

    4 (Kis gyertyahitem vigyázva viszem.)

    5 (Sötét a világ, ragyogj, kicsi láng!)

113.

    1 (Jézus Krisztus erre megy. Jöjj, szabaddá ő tehet.)

114.

    1 (Jézus téged vár, hű szívére zár.)

115.

    1 (Jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát!)

    2 (Bízz te benne szüntelen, légy hittel tele!)

116.

    1 (Júdás indul, jő az éj.)

    2 (Péter tagad, jő az éj.)

    3 (Kajafás ítél, jő az éj.)

    4 (Gyarló ember, jő az éj.)

117.

    1 (Krisztus a király, trónjánál feláll,)

118.

    1 (Krisztus hívása hangzik, az Ige hogyha szól.)

    2 (Gyengéden ő keres meg, ha bánat száll reád,)

    3 (Ha ingadozna lábad, irányt mutathat ő.)

    4 (Krisztus, a szent, teérted keresztet szenvedett.)

119.

    1 (Messzi hang csendül feléd. Vándor, hív hazád, az ég.)

    2 (Útközépen meg ne állj, hol virág illatja száll!)

    3 (Éj sötétje, mért riaszt? Atyád szeme fenn virraszt.)

    4 (Messzi hang csendül feléd. Vándor, hív hazád, az ég.)

120.

    1 (Állj! Elmondom néked, amit értem tett az Úr!)

121.k

    1 (Még ma még Jézus hív. Nyíljon az ajtó, táruljon a szív. Holnap talán késő.)

122.

    1 (Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár.)

    2 (Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet?)

    3 (Elszáll a perc, az életed. Ma még, ha jössz, elérheted.)

123.

    1 (Ott, a messze földön, árván, hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam!)

    2 (Rajtad a nyomornak súlyos terhe van. Tested, lelked szenved, fiam, fiam.)

    3 (Búsan, összetörve jársz vigasztalan, megpihenni vágyol, fiam, fiam.)

    4 (Nézd, a rossz világnak csak fullánkja van. Drága csak nekem vagy, fiam, fiam!)

    5 (Szómnak ellenállnod úgyis hasztalan, jöjj, mert egyre várlak, fiam, fiam.)

124.

    1 (Van a mennyben egy kis hely énnekem, teneked.)

125.k

    1 (Szólnak a harangok a toronyban:)

126.

    1 (Szoros kapu, keskeny út. Az Úr Jézus mondja:)

    2 (Szoros kapu, keskeny út, az Úr Jézus mondja:)

    3 (Szoros kapu, keskeny út. Az Úr Jézus mondja:)

    4 (Szoros kapu, keskeny út, ez visz fel a mennybe.)

---- MEGVÁLTÁS, SZABADÍTÁS ----

127.

    1 (Az áldott orvos erre jár, a drága főpap, Jézus.)

    2 (Ki minden vétket megbocsát, s bűnünk eltörli, Jézus.)

    3 (Ti, gyermekek, kicsik, nagyok, tiétek is lett Jézus.)

    4 (Ha egykor égbe térhetünk, miénk örökre Jézus.)

128.

    1 (Az Úrnak szóljon énekünk, ki értünk ontott vért.)

    2 (Mily boldog az, ki megpihen az Úr keresztjénél.)

129.k

    1 (Így szól ma tehozzád Jézus: Életem adtam érted.)

130.

    1 (Magára vette szennyes ruhámat. Megbékítette Istent, Atyámat.)

    2 (A kín, az átok, én bűnöm ára, De ő felvitte a Golgotára.)

    3 (Bűn büntetését Kereszten értem, magára vette a szenvedésem.)

    4 (Szerelmes szíve szakadt meg értem. De eltörölte mind-mind a vétkem.)

    5 (Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elébed.)

131.

    1 (Önként mentem szégyenfára, keresztfának oltárára.)

132.

    1 (Rút volt szívem, sötét, de Jézus oda betért.)

---- MEGTÉRÉS, ÁTADÁS ----

133.

    1 (Bűnös a nevem, ám adsz te nekem új szívet.)

    2 (Néked köszönöm minden örömöm, mesterem.)

134.

    1 (Eldőlt a szívemben, követem Jézust)

    2 (Ha nincs is társam itt, követem mégis őt.)

    3 (Mögöttem a világ, előttem a kereszt.)

135.

    1 (Gyermek vagyok én, mit adhatok én teneked?)

    2 (Jó vagy te, Uram, jársz minden úton, te velem.)

136.

    1 (Halld egy bárányt ismerek, szót fogadni nem szeret.)

    2 (Halld, egy bárányt ismerek, tüskön-bokron ténfereg.)

    3 (Lásd, a bárány én vagyok, szót fogadni akarok.)

137.

    1 (Jézus égi szeretet, fogadd el a szívemet!)

138.

    1 (Kis szívem, kis szoba, nincsen lámpás benne,)

139.

    1 (Messze szakadtam, ó pásztor a nyájtól,)

    2 (Így is szeretlek, te megtépett, fáradt,)

    3 (Zengi az énekem, ujjong a szívem,)

140.

    1 (A jó Pásztor juhait nem hagyja elveszni.)

    2 (Elveszett juh vagyok én, megfogott a sátán.)

141.

    1 (Akik Istent szeretik, szavát hittel követik,)

142.

    1 (Jó hozzám az Úr, jó hozzám az Úr.)

---- BIZONYOSSÁG ----

143.

    1 (Ahol ott van Jézus, ott bizton vagyok.)

    2 (Ahol ott van Jézus, nem leszel magad.)

    3 (Ahol ott van, Jézus, alszom édesen.)

144.k

    1 (Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.)

145.

    1 (Az Úr az én hű pásztorom. Szükségem nincs nekem.)

    2 (Igazság ösvényén vezet. A Gonosz nem riaszt.)

    3 (Ellenségem előtt nekem asztalt terítsz híven.)

    4 (Nagy jóságod, kegyelmedet mindennap élvezem.)

146.

    1 (Ameddig Jézus él, Ő védelmemre kél.)

147.

    1 (A mennynek az ablaka nyitva, és árad a drága erő.)

148.

    1 (Az Úr nagyon szeret, az Úr nagyon szeret.)

149.

    1 (Hisszük, meghallgat az Úr, tudjuk, meghallgat az Úr.)

150.

    1 (Istenem mondta ezt.)

151.

    1 (Bízom benned, Uram, Jézus,)

    2 (Mint a pásztor gyenge árva bárányt,)

    3 (Gondot is viselsz te rólam,)

    4 (Bízom benned, Uram, Jézus.)

152.

    1 (Jézus hű marad. Jézus hű marad.)

153.k

    1 (Jézus Krisztus megszabadított.)

154.

    1 (Jézus a jó Pásztor, hozzá tartozunk.)

    2 (Jézus a jó Pásztor, őrá ismerünk.)

    3 (Jézus a jó Pásztor meghalt nyájáért.)

    4 (Jézus a jó Pásztor, karja fegyverünk.)

155.k

    1 (Jézus az életem megváltója.)

156.

    1 (Királyi gyermek vagyok én.)

    2 (E földön vándor vagyok én,)

157.

    1 (Kit dicsérek, tudod-e?)

    2 (Hitem, kire építem?)

    3 (Az én Uram csakis Ő,)

    4 (Hogyha eljön a halál,)

158.

    1 (Kicsi vagyok én, mégsem félek én.)

    2 (Boldog is vagyok, az is maradok.)

    3 (Erdőn, réteken száll az énekem.)

    4 (Utcán, tereken, nem hagy el sosem.)

159.

    1 (Megy a pásztor selyemfüves, tarka réten át.)

    2 (Megy a pásztor sötét völgyön, pusztaságon át.)

    3 (Megy a pásztor hazafelé a gyöngykapun át.)

160.

    1 (Mondjatok akármit, Jézusé vagyok.)

    2 (Életemet végleg adtam én neki.)

161.

    1 (Olyan örömöt, mint a forrás,)

161. var.

    1 (Olyan reményt, mint a forrás,)

162.

    1 (Ó, mi boldog ember, ki csak az Úrnak él,)

    2 (Jézussal szívembe a béke költözött,)

163.

    1 (Tudom, az Úrnak terve van velem.)

    2 (Tudom, az Úr velem van mindennap.)

    3 (Tudom, az Úr megőriz mindenhol.)

    4 (Tudom, az Úr mindennel jót munkál.)

    5 (Tudom, meglátom egyszer Jézust én.)

164.

    1 (Úr Jézus nagy kegyelmét zengi énekem.)

    2 (Szívemet Jézus boldogítja szüntelen.)

165.

    1 (Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben.)

    2 (Szorongat a Sátán, de Te velem vagy.)

    3 (Jön az örök Nap már, közeledik Ő,)

166.

    1 (Velem vándorol utamon Jézus.)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus.)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus.)

---- BUZDÍTÁS, BÁTORÍTÁS ----

167.

    1 (Egy szív érettem dobogott.)

    2 (Egy szívben nagy szánalom élt.)

    3 (Ha szívedre búbánat száll,)

168.

    1 (Fel, barátom, drága Jézus zászlaja alatt!)

    2 (Lám, a Sátán lesben állva támadásra kész.)

    3 (Kürt rikoltson, fenn lobogjon győzedelmi jel.)

    4 (Nagy veszélyben, küzdelemben oldalunkon áll.)

169.

    1 (Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog.)

170.

    1 (Jézusban bízz, és tedd, amit kér!)

171.k

    1 (Ne aggodalmaskodjál! Nézz Jézusodra fel!)

172.k

    1 (Minden munkád, teljes élted Istennel kezdd, véle végezd!)

173.k

    1 (Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten,)

174.

    1 (Ne félj, csak higgy, remélj!)

    2 (Elveszi bűnödet,)

175.

    1 (A mi hű barátunk, Jézus,)

    2 (Ér-e próba vagy kísértés?)

    3 (Nyomja-e bú gyönge vállad?)

176.

    1 (Semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret.)

177.k

    1 (Te csak az Istennek országát keresd,)

    2 (Istenünk itt hozzuk mindenünk neked.)

---- ISTEN IGÉJE, ISTENTISZTELET ----

178.

    1 (A tanítás véget ért már, mi hazamegyünk.)

    2 (Add, hogy mindaz, mit tanultunk itt, e szent helyen,)

179.

    1 (A templomban nem kerülöm el soha a perselyt.)

180.

    1 (Igéje szól, Igéje hív.)

    2 (Igéje szól, Igéje hív.)

    3 (Igéje szól, Igéje hív.)

    4 (Igéje szól, Igéje hív.)

181.

    1 (Ím, ma az egész égbolt miként nevet, ragyog.)

    2 (Mily ünnepélyes csend van ma völgyön és hegyen.)

    3 (Hogy hív az Úrnak Lelke fel a magasba fel,)

    4 (És ha az Úrnap napja ily szép már idelenn,)

182.

    1 (Krisztus szava lakozzék)

183.

    1 (Nem hagyjuk el a bibliát, Isten szent Igéjét.)

    2 (Nem hagyjuk el a bibliát, ha baj, vagy jó ha ér.)

    3 (Nem hagyjuk el a bibliát, terjesszük szerteszét)

184.

    1 (Olvasd egyre szent bibliád, szent bibliád, szent bibliát!)

185.k

    1 (Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít.)

186.

    1 (Szívem hallgat Jézusom szavára.)

---- HITIGAZSÁGOK ----

187.

    1 (Az ajtó én, csak én vagyok.)

188.

    1 (Az Úré a hatalom a síron és poklokon.)

189.

    1 (Az Úr mindent lát, az Úr mindent hall.)

190.

    1 (Á, B, C, D, E, F, G.)

    2 (Az Úr Jézus beszéde)

    3 (Ki ezt hűen megtartja,)

191.

    1 (Egy kapu, csak egy van, de két oldalt is látsz.)

192.

    1 (Egy út vezet a mennybe fel csak,)

193.

    1 (Engem szeret Jézusom, bibliámból jól tudom.)

    2 (Jézus értem szenvedett, megnyitotta az eget.)

    3 (Jézus szeret, velem van, őriz minden utamban.)

194.

    1 (Halld, halld: Jézus szeret engem.)

195.k

    1 (Jézus Krisztus tegnap és ma)

196.

    1 (Mi tesz bűntől tisztává?)

    2 (Mi békít meg Istennel?)

    3 (Mi tesz bűntől szabaddá?)

197.

    1 (Ó, mily csodás isteni szeretet!)

198.

    1 (Szeret az Isten, megszabadított,)

    2 (Bűn fogva tartott, súlyos rabláncon,)

    3 (Elküldte Jézust, a hű Megváltót,)

    4 (Jézusom vére lett bűnöm ára,)

    5 (Dicsér az ajkam, amíg csak élek,)

199.

    1 (Szeret hű megváltóm, szeret hű megváltóm.)

    2 (Csupa fény, boldogság, csupa fény, boldogság,)

    3 (A hitem őrá néz, a hitem őrá néz.)

    4 (Vele én győzhetek, vele én győzhetek.)

    5 (Hitemet megvallom, hitemet megvallom.)

    6 (Tudom, ő visszatér, tudom, ő visszatér.)

200.

    1 (Van egy pálcám, színarany, vele járom az utam.)

    2 (Van egy angyal, csudaszép, szelíd, kedves, mint az ég.)

    3 (Fenn az égen tiszta fény, van egy csillag, az enyém.)

---- BIBLIAI TÖRTÉNETEK ÉS PÉLDÁZATOK ----

201.

    1 (A bölcs a házát kőre építi.)

    2 (A balga csak homokra épített.)

    3 (Hát építsd házad Jézus Krisztusra.)

202.

    1 (Csak parittya, nincs más, Dávid még se fél.)

203.

    1 (Főember az úton, kocsi rázza,)

    2 (Küld az Isten Lelke magyarázót.)

    3 (Amikor az úton vízhez érnek,)

204.

    1 (Hűn könyörgött Dániel reggel, délben, este,)

205.

    1 (Így szólt Isten egykor: Ábrahám, indulj el, s utad bízzad rám.)

    2 (Elindult e szóra Ábrahám, sátort vert fel a nagy pusztán.)

    3 (Hívők példaképe, Ábrahám, utad boldogan vállalnám.)

206.

    1 (Itt az Írás, Dániel: Istenednek vége.)

    2 (Ha a végzést megszeged, s fohászt küldsz az égbe,)

    3 (Térdre borult Dániel mégis otthonában,)

    4 (Rajtakapták azonnal, ahogy kigondolták,)

    5 (De a király nem örült, szíve szomorú volt)

    6 (Meghallod-e szavamat, ha nevedet kiáltom?)

    7 (Csöndes mélyből hang felelt: Ó, királyom, élek.)

    8 (Hű az Úr, csak őt imádd, hisz téged megváltott.)

207.

    1 (Jónás érti mindazt jól, amit az Úr néki szól)

    2 (Hullám hátán a hajó. Menekülni volna jó!)

    3 (Jónás most már szót fogad, Ninivébe látogat.)

    4 (Ninivében döbbenet. Vajon itt az ítélet?)

    5 (Jónás duzzog: Kíméled? Mért nem jön az ítélet?)

    6 (Másnap reggel, jaj de kár, növény szárnyán féreg jár.)

    7 (Odavan már az erő, s az ítélet csak nem jő.)

208.

    1 (Két fia volt egy apának.)

    2 (Nem megyek – szólt az idősebb –,)

    3 (Másnap, akik megígérte,)

    4 (Igent mondj, ha jóra kérnek!)

209.

    1 (Kimegy a magvető,)

    2 (Ne útfél fogadjon,)

    3 (Se kemény, köves föld…)

    4 (Tövises földbe se)

    5 (Égi mag, Ige-mag)

    6 (Új szívet kérek én,)

210.

    1 (Lakodalom készül Kána városában.)

    2 (Sok a vendég, s lám, a bornak hamar vége.)

    3 (Hatalmáról így tett Jézus bizonyságot.)

211.

    1 (Mikor a királyfi menyegzőjét ülte,)

212.

    1 (Oly csöpp ember volt Zakeus,)

213.

    1 (Páncélba bújt a pogány Góliát,)

    2 (Hallja ezt Dávid, Isai fia.)

    3 (Jó parittyából éles kő repül,)

214.

    1 (Pázsitdombon üldögél,)

    2 (Zordon férfi közeleg:)

    3 (Értjük, bizony, ami jó.)

    4 (Szól a Mester: Jöjjetek!)

215.

    1 (Sűrű erdő mélyén kicsi bárány béget.)

    2 (Szúró tövis tépi, hull a vére érted.)

    3 (Engem keres Jézus, veszni nem hagy árván.)

216.

    1 (Száz juhocskám mind együtt legelt.)

    2 (Megyek, megyek, megkeresem őt.)

    3 (Visszahozom az én vállamon,)

    4 (Ó, milyen nagy ez a szeretet,)

217.

    1 (Szenved Jairus leánya.)

    2 (Jézus a küszöbön átlép.)

    3 (Jézus szól nagy szeretettel:)

218.

    1 (Tágas mezőn ezernyi nép.)

    2 (Megéhezett a nagy sereg.)

    3 (Jézus kezébe fogja hát,)

    4 (Jézus kezéből átveszik.)

219.

    1 (Van itt egy gyermek és öt kenyér,)

    2 (Hozzátok nékem azt mind ide!)

    3 (Így lett kevésből éppen elég.)

220.

    1 (Vihar tombol, zúg a szél.)

    2 (Ébredj, Mester, elveszünk!)

    3 (Ne féljetek, itt vagyok,)

    4 (Ugyan, ki ez, hogy így szól?)

---- HITVALLÁS ----

221.

    1 (Hiszek én az Úristenben, aki mindent alkotott.)

    2 (Hiszek én az Úr Jézusban, aki Isten szent Fia.)

    3 (Hiszek én a Szentlélekben, aki itt él, szívemben,)

222.

    1 (Hívő hitem, kis mécsem, mindig lobogjon, égjen!)

    2 (Véka alá nem rejtem, Jézus nekem mindenem.)

    3 (Fényhitem ki nem oltják, Jézus őrzi szent lángját.)

    4 (Hitem ragyog neked is, mindenütt, még otthon is.)

223.

    1 (Tudod-e miért övé a szívem, a szívem, a szívem?)

    2 (Tudod-e miért csak benne bízom, Őbenne, Őbenne?)

    3 (Tudod-e miért csak őt szolgálom, szolgálom, szolgálom?)

    4 (Tudod-e miért csak őt dicsérem, dicsérem, dicsérem?)

224.

    1 (Jézusról csak róla mondok éneket.)

    2 (Bűn szennyezte lelkem, s ím, befogadott.)

    3 (Bűn-halál bilincsét Jézus törte le.)

    4 (Mint királyi gyermek élek föld porán.)

    5 (Az aranyvárosban lesz lakóhelyem.)

225.

    1 (Tudod-e te, hogy szeret Isten? Ahogy árad a napfény terád.)

---- HITHARC ----

226.

    1 (Ha Sátán kísért, azt mondom: Nem, nem, nem.)

    2 (Ha Jézus szólít, azt mondom, itt vagyok.)

    3 (Légy mindhalálig hű, mint az Üdvözítő!)

228.

    1 (Mond nemet a rosszra, Jézus erre int.)

    2 (Mondj nemet a rosszra, kérd, Uram, segíts!)

    3 (Mondj nemet a rosszra, s áldás száll reád,)

229.

    1 (Jól vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz!)

    2 (Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz!)

    3 (Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz!)

    4 (Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel!)

    5 (Jól vigyázz, kicsi láb, hová mégy!)

    6 (Jól vigyázz, kicsi szív, hiszel-e!)

    7 (Jól vigyázz, kicsi én, nagy ne légy!)

230.

    1 (Istenéhez Dániel hűtelen nem lett.)

    2 (Hogy lehetnek életed hasznos eszköz itt?)

    3 (Fel tehát a harcmezőn tart a küzdelem.)

231.

    1 (Jézus szól: Világíts szép ékesen!)

    2 (Jézus szó, világíts, érettem égj!)

    3 (Jézus szól: Világíts magad körül!)

232.

    1 (Jónás nem szeretnék lenni:)

233.

    1 (Két kicsi szem az Úrra néz,)

234.

    1 (Lásd meg, véle járni boldogság.)

    2 (Lásd meg, őt szolgálni boldogság.)

235.

    1 (Lesz belőled emberhalász, emberhalász, emberhalász.)

236.

    1 (Szívemben napsugár, Jézus, te vagy.)

237.

    1 (Lépésről lépésre véled járok, Jézus.)

238.

    1 (Szólj, Uram, szólj nekem,)

239.

    1 (Tégy, Uram, engem áldássá,)

---- KÖNYÖRGÉS ----

240.

    1 (Jézus, Krisztus, szép fényes hajnal,)

241.

    1 (Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet!)

242.

    1 (Jókor reggel, házról házra Jézus földünket bejárja.)

243.

    1 (Megismerni téged, ez az örök élet,)

    2 (Megismerni jobban, amíg szívünk dobban,)

    3 (Isten áldott Lelke, térj be a szívembe!)

244.

    1 (Szívembe jöjj! Szívembe jöjj!)

245.

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem!)

    2 (Nyájas, vidám és szelíd szívet,)

246.k

    1 (Úr Jézus, drága napsugár,)

247.k

    1 (Úr Jézus, Úr Jézus!)

    2 (Úr Jézus, Úr Jézus!)

    3 (Úr Jézus, Úr Jézus!)

    4 (Úr Jézus, Úr Jézus!)

248.

    1 (Vezess, Jézusunk, véled indulunk.)

249.

    1 (Zúg a tenger, fordulj véle szembe, kis hajó!)

    2 (Isten adta egyszülöttét kereszt kínjára.)

---- JÉZUS VÁRÁSA, ÖRÖK ÉLET ----

250.

    1 (Ama szép hon felé száll az én óhajom,)

    2 (Míg itt e földi lét kötve tart engemet,)

    3 (Most tehát munka vár szüntelen énreám,)

251.

    1 (Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, aki Jézussal járt, s benne hitt)

    2 (Vígan lépkedünk, színarany utcákon át, halljuk angyalok dicséretét.)

    3 (Élet forrása kínálja élő vizét, tiszta, hűs vizét bőségesen.)

    4 (Minden bánatot elfeledünk, ha ő bennünket keblére von.)

252.

    1 (Fenn a menny egy boldog hely, boldog hely, boldog hely.)

    2 (Nincsen éj ott sohasem, sohasem, sohasem.)

    3 (Drágakőből van a fal, van a fal, van a fal, van a fal.)

    4 (Minden útja színarany, színarany, színarany.)

    5 (Ott a trónon Isten ül, trónon ül, trónon ül.)

    6 (Jézus oda csak az út, ő az út, ő az út, ő az út.)

    7 (Száll az ének, hárfa peng odafenn, odafenn.)

253.

    1 (Hogyha Jézus újra eljön mint dicső Király,)

    2 (Összegyűjti, összegyűjti szent csapatba ott)

    3 (Mind szívére vonja majd a sok kis gyermeket,)

    4 (Hogyha szíved Jézusodnak híven átadod,)

254.

    1 (Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön.)

    2 (Mi repülünk eléje, mikor jön.)

    3 (Mi térdelünk elébe, mikor jön.)

    4 (Mi dicsőítjük őt, amikor jön.)

    5 (Mondd, mit teszel, te, bűnös, mikor jön?)

    6 (Majd mondod a hegyeknek, mikor jön:)

    7 (Ó, hegyek, essetek ránk, mert ő jön.)

    8 (Ó, rejtsetek el, halmok, mert ő jön.)

    9 (Ó, bűnös, el ne késs, mert Jézus jön.)

    10 (Mi várjuk az Úr Jézust, mert eljön.)

---- ASZTALI IMA ----

255.k

    1 (Az ételért, az italért légy áldott, jó Atyánk!)

256.k

    1 (Áldd meg, édes Istenünk mindennapi kenyerünk. Ámen.)

257.

    1 (Jövel, Jézus, légy itt vélünk!)

257. var.

    1 (Édes Jézus, légy vendégünk,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem