Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Harmatozzatok, egek!" énekei:

---- Ádvent ----

1

    1 (Ó, emeld fel, gyarló nemzet, gyászba borult fejedet,)

    2 (Bűnös, térj meg ma, s ne holnap, vesd le szennyes bűnruhád,)

    3 (Világ rég várt drága kincse, üdvözítő Jézusunk,)

    4 (Szent, szent, aki volt, van és lesz, az öröklét Istene,)

2

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítőnk,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki földön, halmon,)

    4 (Hol maradsz már tőlünk késve,)

3

    1 (Halljátok ti, kik a porban laktok,)

    2 (Jöjj, kit a gyarlóság rég óhajtott,)

    3 (Ó, Jézus, mindenség boldogsága,)

4

    1 (Jön az Atya megígértj,e kinek jöttét rég remélte a föld vándora.)

    2 (Nem méltó rá a bűn földje, tiszta mint a harmat gyöngye s a nap sugara.)

    3 (Íme, mi is neked zöngjünk, Gábriellel megköszöntsünk, üdvünk hajnala.)

5

    1 (Názáretnek kisded városába küldé az Úr angyalát,)

    2 (Megkeresvén Gábriel arkangyal így köszönté a szüzet:)

    3 (Mint lehet ez – a szűz félve kérdi –, hisz férjet nem ismerek,)

    4 (Nem úgy, ne félj – szól tovább az angyal –, szüzességed megmarad,)

6

    1 (Ó, Mária, szűz virágszál, mondjuk mi is, üdvöz légy!)

    2 (Üdvöz légy, anyák csodája, Istenünk tiszta képe,)

    3 (Anyja lész most az árvának angyalodnak szavára,)

7

    1 (Názáretbe vonnak szent vágyaim,)

    2 (Szűz Mária, mennyország ajtaja,)

    3 (Áldott vagy te az asszonyok között,)

8

    1 (Harmatozzatok, egek, nyíljatok onnan felül,)

    2 (Istent beszélik, tettét hirdetik a próféták,)

    3 (Azért Atyának és a Fiúnak nagy dicséret,)

9

    1 (Harmatozzatok, szent egek, jöjj le, mennyei rajzat!)

    2 (Dicsőség neked, Istenünk, aki gyámolunk lettél,)

    3 (Megszántad, Uram, népedet, jajszavát meghallgattad,)

10

    1 (Igazság rég várt hajnala, köszöntünk, tiszta Szűzanya,)

    2 (Téged köszönt a hit, remény szívünkben e nap reggelén,)

    3 (Hisszük szeplőtlen voltodat és szent fogantatásodat,)

    4 (Szívünk úgy senkit nem szeret, mint Isten anyja, tégedet.)

11 (Ödvözlöttünk, ó, Mária, hajnali köszöntéssel!)

12

    1 (Szűz Mária, Jézus anyja, nézd tisztelő népedet,)

    2 (Szólj mellettünk fent az égben, kérd szűz méhed magzatát,)

13

    1 (Ó, drágalátos rózsaszál, tehozzád járulunk,)

    2 (Kérjed hát, lelkem, Máriát földön és egekben,)

14

    1 (Egek királynéja, mennyország csillaga,)

    2 (Szent József s Mária útra indulának)

    3 (Sírt a Szűz Mária szíve fájdalmában,)

    4 (Bemegy Mária egy kovács lakásába,)

    5 (– Nem adhatok szállást, mert vendégem vagyon,)

    6 (Nem messze van ide a rongyos istálló,)

    7 (El is ment Mária rongyos istállóba,)

    8 (Másnap kiment a lány, gazda kovács lánya,)

    9 (– Lehajolnék hozzá, fájdalom, nem látok,)

    10 (Ó, csodák csodája, a kovács vak lánya)

    11 (Hazatért a leány vígan, nagy örömmel,)

    12 (Ugye, kedves atyám, te nagygazdag kovács,)

    13 (– Jaj, ha tudtam volna, a legszebb szobámban)

    14 (Inkább mentem volna én az istállóba,)

    15 (Ez volt az Úr Jézus első csodatette,)

    16 (Jó keresztény lélek, adj utasnak szállást,)

    17 (Szentháromság Isten áldja és engedje)

15

    1 (Mária, Szent József nagy útra indultak,)

    2 (Sír a Szűz Mária szíve fájdalmában,)

    3 (Betlehemnek népe mért olyan kőszívű,)

    4 (Kitárom szívemet, várlak hajlékomba,)

    5 (Ne sírj, Szűz Mária, én sírok helyetted,)

---- Karácsony ----

16

    1 (Mostan kinyílt egy gyönyörű virág,)

    2 (De nem talált szállást a városban,)

17

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,)

    2 (De nem talált szállást a városon,)

    3 (Szűz Mária itt kesereg sorsán)

    4 (Szánjátok meg, ó, ti keresztények,)

    5 (Ó, meg ne vess, hogy későn ismerünk,)

    6 (Nagy dicsőség legyen az Atyának,)

18

    1 (Kinyílott a legékesebb rózsa,)

    2 (Négyezer év boldog reménysége)

    3 (Zendüljön hát diadalmi ének,)

19

    1 (Üdvözlégy, ó, drága vendég,)

    2 (Vigadozzunk új fényednél,)

    3 (Földön már új napvilág van,)

    4 (Mi is immár angyalokkal,)

    5 (Szűz Mária, vigadozz már,)

    6 (Födve Fiad arcocskája,)

    7 (Ó, egeknek ékessége,)

    8 (Megismerünk jászolodban,)

20a

    1 (Titkos fényű csillag támad a keleti égen,)

    2 (Földi jólét néki semmi, ott sír szalmaágyon,)

20b (Fényes csillag támadott föl a keleti égen,)

20c

    1 (Titkos fényű csillag támad a keleti égen,)

    2 (Betlehembe szállt le mennyből ma a kegyes Isten,)

    3 (Nem kényelmes palotában jött ő e világra,)

21

    1 (Dicsértessék a kis Jézus, aki itt fekszik,)

    2 (Nincsen meleg dunnája,sem ékes nyoszolája.)

    3 (Uccú, te juhász, ugorj talpadra,)

    4 (Kelj föl, Kati húgom, köpülj vajat,)

22

    1 (Hej, víg juhászok, csordások,)

    2 (Nézzétek, Betlehem felett)

    3 (Amint mostan felserkentem,)

    4 (Itt ülünk a tűz melegén,)

    5 (Rég is fújdogál már szele,)

    6 (Hallgassatok csak reá jól,)

    7 (Ahová ez az út vezet,)

    8 (Üdvöz légy, áldott pásztorunk,)

    9 (Téged dicsér szívünk, ajkunk,)

23a

    1 (Vígan zengjetek, citerák, Jézus született,)

    2 (De az egek Teremtője jászolban fekszik,)

    3 (Cifra, pompás palotákat, íme, megvetett.)

    4 (Tehát pásztorok, szegények, örvendezhettek,)

23b

    1 (Vígan zengjetek, citorák, Jézus született,)

    2 (Cifrás, pompás palotákat ő nem keresett,)

23c

    1 (Az angyalok zengedeznek: Krisztus született!)

    2 (Vígan zengjetek, citerák, Krisztus született,)

    3 (Amit hajdan a próféták megjövendöltek,)

24

    1 (Kürie, eleiszon, örüljünk ezen éjfélben,)

    2 (Kriszte, ekiron, vigadjunk kegyes Urunkban,)

25

    1 (Pásztorok, éjfél van, nem illik már szunnyadni!)

    2 (Az égen angyalsereg vonul át dicső fényben,)

    3 (Pásztorok, ne féljetek, nagy öröm vár reátok,)

    4 (Betlehemben épp most lett Dávidnak unokája,)

    5 (S ím, az angyalt angyalok sok ezrei környezik,)

26

    1 (Eljött a szent éjközép, melyen Jézus jött közénk.)

    2 (Dicsőség az Istennek, békesség az embernek.)

    3 (Hisszük hitünk szent tanát, a Szentháromság titkát:)

    4 (Szent, szent vagy, Atyaisten, szent vagy, Szentlélek Isten,)

27

    1 (A kis Jézus aranyalma,)

    2 (Aludj, aludj, én kisdedem,)

    3 (Jézuskának nincs bundája,)

    4 (Ó, te, dudás, mit szundikálsz?)

28

    1 (E karácsony éjszakáján,)

    2 (A kis Jézus aranyalma,)

29

    1 (Kirje, kirje, kisdedecske,)

    2 (Karácsonynak éjszakáján,)

    3 (Jézus ágyán nincsen paplan,)

30

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,)

    2 (Száz Mária, édesanyja, veled egyesülve)

31

    1 (Jertek, kössünk gyöngykoszorút Máriának,)

    2 (Örvendeztesd kis Jézuskát, királyunkat,)

    3 (Örvendezzél szent Fiadnak mosolyában,)

32

    1 (Ó, Mária, Istenünknek ép teremtménye,)

    2 (Közöld velünk örömödnek édes özönét,)

33

    1 (Örülj, Szűz, kit a Fölséges arra méltatott,)

    2 (Üdvözöljük egyetemben a szép kisdedet,)

34

    1 (Sír az Isten báránya, van-e, ki őt sajnálja?)

    2 (Ne sírj, én szép alakom, gyenge bimbóm, harmatom,)

    3 (Jaj, de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol,)

    4 (Ne sírj, gyönyörűségem, koronám, ékességem,)

    5 (Verjen az én keblemben a szív most csendesebben,)

35a

    1 (A szép szűz Mária szent fiának)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Nem tudom, mit tegyek örömömben,)

35b

    1 (A szép Szűz Mária szent Fiának)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Nem tudom, mit tegyek örömömben,)

36

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttének,)

    2 (Ha lehetne, a lelkembe foglalnálak,)

    3 (Köszöntlek a pásztorokkal, kisfiacskám,)

37

    1 (Leborulva imádja a szent Szűz kisdedét,)

    2 (Minden népek tebenned engem is áldanak,)

38

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyala leszállott melléjük,)

    3 (Örömet mondok nektek, ne féljetek,)

    4 (Menjetek el hát gyorsan a városba,)

    5 (Nem fekszik ágyban, sem friss palotában,)

39a

    1 (Pásztorok, keljünk fel! Hamar induljunk el!)

    2 (Angyalok hirdették, Messiás születék.)

    3 (Jézus a szent kisded mily szükséget szenved.)

39b

    1 (Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el!)

    2 (Angyalok hirdették, Messiás születék.)

    3 (Jézus a szent kisded mily szükséget szenved.)

40

    1 (Pásztorok, nyájaktól keljetek fel,)

    2 (Hogyha pedig majdan odaértek,)

    3 (Tehát, pajtás, mondá ma az angyal,)

    4 (Ajándékot neki bemutassunk,)

    5 (Köszöntsük mi őtet buzgósággal,)

41

    1 (Pásztortásrim, új hírt mondok:)

    2 (Fényes angyal ezt hirdette,)

    3 (Íme, a jászolban fekszik,)

    4 (Üdvöz légy, ó, szép gyermecske,)

    5 (Szívünket tesszük elébed,)

42

    1 (Ne féljetek, pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon kül, nem messze, nem messze van egy istállócska,)

    4 (Ó, szerencsés éjszaka, éjszaka, boldog az az óra,)

43

    1 (Bárcsak régen fölébredtem volna,)

    2 (Odamenni vagyon bátorságom,)

44

    1 (Ó, mily szerencsésen én ma felébredtem,)

    2 (Egy angyal álmomban mély titkot jelentett,)

    3 (Rongyos istállóban, a jászolban fekszik,)

    4 (Menjünk hát, pajtásim, hamar, örvendezzünk,)

45

    1 (Sötét éjjel betlehem tájára)

    2 (Dicsőség fönn, mennyben az Istennek,)

46

    1 (Ó, boldog Betlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vész, fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Nem Júdás az, ki most csókokkal elborít,)

    4 (Mért zokogsz oly nagyon, messze van még a nap,)

    5 (Még gyilkos vérbakók nem tudnak felőled,)

    6 (Szent József megveti szalmából ágyadat,)

    7 (Én is leroskadok jászol-trónod előtt,)

47a

    1 (Betlehemnek pusztájában,)

    2 (Ó, Szent József, mit gondoltál,)

47b

    1 (Betlehemnek pusztájában,)

    2 (Eljött végre a Messiás,)

    3 (Ó, te József, mit gondoltál,)

    4 (Hogy mi is az angyalokkal,)

48

    1 (Eljött a rég várt, szép aranyidő,)

    2 (Kinyitjuk szívünk s lelkünk ajtaját,)

49

    1 (Üdvözítőnk született, örvendezzetek!)

    2 (Szánjuk meg a kisdedet, ki ma született,)

50

    1 (Örömnapot adott nékünk az egek jósága,)

    2 (Legyen e nap, bűnös ember, örömödnek napja,)

51

    1 (Ó, csodáknak csodája, az egek nagy királya,)

    2 (Ne folyjon a bú könnye, gerjedjünk fel örömre,)

52

    1 (Elérkezett ama boldog és szerencsés óra,)

    2 (Pásztorok a fényes angyalt amidőn meglátták,)

    3 (Pásztori ajándékikat eleibe tették,)

    4 (Leborulva kérünk mi is, Úr Jézus, tégedet,)

---- Újév ----

53

    1 (Ó, felséges, nagy Úristen,)

    2 (Vétkeinkkel rakva voltak)

    3 (Mit fizessünk, szép szerelem,)

    4 (Kérünk pedig, a jövőben)

54

    1 (Idők Ura, Istene, előtted térdelünk,)

    2 (Nézd, Szent Atyánk, előtted fiaid térdelnek,)

    3 (Ezután is mindegyre áraszd áldásodat,)

55

    1 (Kétezer-egyedik évben,)

    2 (A múltban hányan elmentek,)

    3 (De minekünk az Úristen)

    4 (Egyszersmind buzgó imával,)

    5 (Római szentséges pápánk)

    6 (Minden egyes lakosinkat,)

    7 (Tűztől, víztől, jégesőtől,)

    8 (Áldd meg a mi vetésinket,)

56

    1 (Adj, irgalmas Isten, boldog új esztendőt,)

    2 (Betegség, baj, bánat tőlünk messze járjon,)

    3 (Védd meg a mi népünk, védd meg a mi házunk.)

57

    1 (Üdvöz légy, új napfényünk, mennyből küldött reményünk,)

    2 (Te hoztál új esztendőt, egy édesebb jövendőt,)

    3 (Íme, új évet értünk, melyet epedve kértünk,)

58

    1 (Kél a magasból tiszta fény)

    2 (Hát vigadozzunk mindnyájan,)

59

    1 (A hálás szív föltekint az égre, új örömben fürdik völgy s halom.)

    2 (A szép kisded ma Jézus nevet vesz, mely név minket majd megüdvözít.)

    3 (Szeressük e szép név hordozóját, mint ő szeret vérontásáig,)

60

    1 (Jézus, a rád emlékezés)

    2 (Jézus, neved kedves nekünk,)

    3 (Jézus, kegyes mindenható,)

    4 (Ki téged ízlel, éhezik,)

    5 (Ó, Jézusunk, maradj velünk,)

    6 (Szűz méh virága, Jézusunk,)

61

    1 (A három bölcs király, a három bölcs király messze földre)

    2 (Egy csillag ragyogott, egy csillag ragyogott napkeletre,)

    3 (Azonnal indultak, azonnal indultak, és magukkal)

    4 (Azért mi is itten, azért mi is itten most imádjuk,)

62

    1 (Imádjuk a három bölcsekkel az égi csecsemőt,)

    2 (Ó, e népet, mely itt magasztal, s hozzád imát rebeg,)

    3 (Fejedelmek kegyes királyát áldjuk szívhangokon,)

---- Farsang ----

63

    1 (Jézus, mennyei vőlegény, jer az oltárhoz,)

    2 (Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz,)

    3 (És te, ifjú menyasszony, ki ma pártát cserélsz,)

    4 (Jézus, mit kezed összeköt, nincs, ki feloldja,)

    5 (Szűz Mária, kérd érettük drága Fiadat,)

64

    1 (Nézz e földi jegyesekre, mennyei jeges,)

    2 (Házasoknak sűrű jaját vidd messze tőlük,)

    3 (Valamint a szőlőtőnek a vessző híve,)

65

    1 (Induljatok már el)

    2 (Boldog ifjú új pár,)

    3 (Hófehér koszorú,)

66a

    1 (Az igaz Messiás már eljött,)

    2 (Egy nagy lakodalmat hirdettek,)

    3 (Az első tál ételt felhozták,)

    4 (Szűz Mária midőn ezt látta,)

    5 (Jézus, hogy vigasságot tenne,)

    6 (A szolgák nagy gyorsan siettek,)

    7 (A bort adják násznagy kezibe,)

    8 (Minden ember, úgymond, elsőbben)

    9 (Péter társaival vígan van,)

    10 (Mátyás a poharat vigyázta,)

    11 (Iskáritos midőn azt látta,)

    12 (Simon Berta lánynak azt mondja:)

    13 (Adja Isten, mi is örülünk,)

    14 (Elment a Szűz Mária haza,)

    15 (A muzsikusok megérkeztek,)

    16 (Dicsértessék Jézus szent neve,)

66b

    1 (Az igaz Messiás már eljött,)

    2 (Egy nagy lakodalmat hirdettek,)

    3 (Az első tál ételt felhozták,)

    4 (Szűz Mária midőn ezt látta,)

    5 (Jézus, hogy vigasságot tenne,)

    6 (A szolgák nagy gyorsan siettek,)

    7 (A bort adják násznagy kezibe,)

    8 (Minden ember, úgymond, elsőbben)

    9 (Péter társaival vígan van,)

    10 (Mátyás a poharat vigyázta,)

    11 (Iskáritos midőn azt látta,)

    12 (Simon Berta lánynak azt mondja:)

    13 (Adja Isten, mi is örülünk,)

    14 (Elment a Szűz Mária haza,)

    15 (A muzsikusok megérkeztek,)

    16 (Dicsértessék Jézus szent neve,)

67

    1 (Szívünk, lelkünk vigadjon,)

    2 (Angyalok is vigadnak,)

    3 (Egész mennyország vigad,)

    4 (Szent József, Szűz Mária,)

    5 (Fogadd köszöntésünket,)

68

    1 (Ki negyven nap előtt üdvösségünkre)

    2 (Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,)

    3 (Ki, bár királya vagy az égnek s földnek,)

    4 (Ki az eget s földet felékesíted,)

    5 (Kit a hív pásztorok s a három bölcsek)

    6 (Kit, midőn a negyven napok elmúltak,)

    7 (Ki megváltásunkért véred ontottad,)

    8 (Ki példánk, Istenünk, atyánk, testvérünk,)

69a

    1 (Az Isten házába siet az áldott Szűz Mária,)

    2 (Ő, kit Isten felmagasztal minden asszonyok felett,)

    3 (Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,)

    4 (Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem,)

    5 (Ó, légy velünk, kegyes Jézus, igaz világosságunk,)

69b

    1 (Az Isten házába siet az áldott Szűz Mária,)

    2 (Ő, kit Isten felmagasztal minden asszonyok felett,)

    3 (Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,)

    4 (Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem,)

    5 (Ó, légy velünk, kegyes Jézus, igaz világosságunk,)

---- Nagyböjt ----

70

    1 (Isten áldjon tünde játék, te világi élet.)

    2 (Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte!)

    3 (Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:)

71

    1 (Indulj meg már, szemem,)

    2 (Siránkozzál, lelkem,)

    3 (Az egek királya)

    4 (Add szent kegyelmedet,)

72

    1 (A bánatban elmerülve összesereglett néped,)

    2 (E negyvennapi szent böjtben Szent Fiad kínjairól)

73 (Hívásodra, Uram, színed elé járván)

74

    1 (Szerettél engemet, szeretlek tégedet, én Jézusom.)

    2 (A pokol nem volna, mennyország elmúlna, én Jézusom.)

    3 (Tarts meg kegyelmedben, az igaz egy hitben, én Jézusom.)

75

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a szent kereszt elhagyottan, árván.)

    2 (Vértől ázott a keresztnek fája, az angyalnak könnye csurog rája.)

    3 (Egyedül melletted állunk, Uram, néma szívvel és a bűnt megbánva.)

    4 (Bánatos nép ezer fájdalmával jöttünk hozzád, kesergő imával.)

    5 (Sokan vannak, kik még nem ismernek, a bűnösök, kik téged kerülnek.)

    6 (Porlepetten hosszú útról jöttünk, hogy e szent hely legyen menedékünk,)

    7 (Megjártuk a Golgotának ormát, kisírtuk ott könnyeinknek árját,)

    8 (Visszatérve az erős szent hittel, az Úr Jézus szent szeretetével,)

    9 (Megtámadhat, gyalázhat a világ, erős lelkünk a szent Golgotán áll,)

76

    1 (Hamvazkodjál, hívő lélek,)

    2 (Hamvazkodjál, te dúsgazdag,)

    3 (Hamvazkodjál, szegény ember,)

77

    1 (Mi, gyarló emberek, kik e földön élünk,)

    2 (Nincs nekünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,)

    4 (Ne bízzunk a veszendő világi pompához,)

    5 (Vétkünkért a testet böjttel sanyargassuk,)

    6 (És midőn testünktől a tiltott étkeket)

78

    1 (Égi alkotónknak, szent szabadítónknak adjunk hálát zengve itt!)

    2 (Keserg az édesség, szenved a kegyesség, issza a kín poharát.)

    3 (Ki a bajban ápol, ki mindent istápol, keresztet visz, elesik.)

    4 (Égiek bíráját földiek bírálják, a sötét éj a napot.)

    5 (Az egek szentsége, angyalok szépsége daganattól éktelen.)

    6 (Az élet adóját halálra hurcolják s a keresztre szegezik.)

    7 (Hogy szívét átjárta az éles vasdárda, megnyílt a menny ajtaja.)

79

    1 (Jézus, én szerelmesem, mire jutál, kedvesem, mindeneknek mindene!)

    2 (Ó, véghetetlen szépség, nincsen orcádon épség, gyászba rejtezik színed.)

    3 (Kiterjesztve karjaid, hogy bízzanak árváid, s térjenek üdvös útra.)

    4 (Nézz le, kegyes, a fáról, s drága véred áráról szent szemedet le ne vedd!)

80

    1 (Kiterjeszté az éj szárnyát az Oljafahegy felett,)

    2 (E bús fohász Krisztus ajka szívszaggató hangja volt,)

    3 (Szent Atyádnál szólj mellettünk, nagy kínt látott szenvedő,)

    4 (Anyám, anyám, hogyha tudnád, hogy halálra megy Fiad,)

81

    1 (Jaj, mit hallok, mi zajongás hallik ott a Golgotán!)

    2 (Hajolj le, ó, magas égbolt! Szent angyalok, sírjatok!)

82a

    1 (Megjártuk már a szent keresztutat,)

    2 (E szent utat elsőbb is Ő járta,)

    3 (Fájdalmas, szentséges Szűz Mária)

    4 (Kérjük mi is a Fájdalmas Anyát,)

    5 (Az Ő keserves kínszenvedése)

    6 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

82b (Megjártuk már a szent keresztutat,)

83

    1 (Üdvöz légy, édes Jézusom,)

    2 (Üdvöz légy, édes Jézusom,)

    3 (Üdvöz légy, édes Jézusom,)

    4 (Üdvöz légy, édes Jézusom,)

    5 (Üdvöz légy, édes Jézusom,)

84

    1 (Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,)

    2 (Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,)

    3 (Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,)

    4 (Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,)

    5 (Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,)

85

    1 (Lehullott a Jézus vére)

    2 (De a földben nem maradtak,)

    3 (Jézus mondá az angyalnak:)

    4 (Ez a világ drága ára,)

    5 (Nincs már hátra, csak egy órám,)

    6 (Ádám keserű almája)

    7 (Boruljatok le előtte)

    8 (Üdvöz légy, Jézus szent vére,)

    9 (Áldott légy, ó, szent keresztfa,)

86

    1 (Jaj, nagy kedvvel tartott)

    2 (Hol vagy, két szememnek)

    3 (Mondjátok meg nekem,)

    4 (Mutassatok utat,)

    5 (Ó, ti nagy göröngyös,)

    6 (Enyhítsd siralmadat,)

    7 (Mi is siránkozzunk)

87

    1 (Ó, én gyászba borult, szerencsétlen anya,)

    2 (Reszketnek tagjaim, mindjárt leroskadok,)

    3 (Siessetek ide, ó, bűnös emberek,)

    4 (Árvák és özvegyek kegyes szószólója,)

88

    1 (Ó, jaj nekem, bús anyának, ó, jaj nekem, Máriának,)

    2 (Nap olyan nem jön az égre, bánatom hogy jutna végre,)

    3 (A mostoha zsidó nemzet nekem, ó, mily nagy gyászt szerzett,)

    4 (Fiamért míg itt búsongok, födjetek be, pálmalombok,)

    5 (Köszönöm a nagy kegyelmet, mely őrt állott éltem mellett,)

    6 (Vigasztalóm voltál nekem, mindig szántad özvegységem,)

    7 (Meghalt Fiam, édes vérem, szent szívedet arra kérem:)

89

    1 (Ó, jaj nékem, Máriának,)

    2 (Rárohantak szent Fiamra,)

    3 (Odavan már reménységem,)

    4 (Szánjatok meg, jó barátim,)

    5 (Zászló, látom, hogy már lobog,)

    6 (Édes Fiam, jaj, mit szóljak?)

    7 (Szent lelkedet már kiadtad,)

    8 (Testedet bár levehetném,)

    9 (Vajon van-e, ki levenne,)

    10 (Által van oldalad verve,)

    11 (Nagyfájdalmú Szűz Mária,)

90

    1 (Adj, Jézus, szívembe kínos fájdalmakat,)

    2 (Mária, tenger kín hétfájdalmú szüze,)

    3 (Az egész világnak fájdalmát viseléd,)

    4 (Keresztfa virága, megváltó Krisztusom,)

91

    1 (Gyászba borult Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejött a mennyország,)

    3 (Élet Ura, meghaltál lelkünkre,)

    4 (Öltözzön ma az öröm is gyászba,)

92

    1 (Nézz, keresztény, a keresztre, ölts sötét gyászt bús lelkedre!)

    2 (A keresztfa árnyékában térdre hullva egy világ van.)

    3 (Szent keresztfa, átölellek, légy mindig a szívem mellett,)

    4 (Jézus, bűnünk zsoldját vedd el, jelölj meg szent kereszteddel!)

93a

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Vérrel, vízzel foly oldala,)

    3 (Ím, betelt, amit hirdete)

    4 (Áldott fa, mely e nagy király)

    5 (Boldog fa, lelkünk zálogát,)

    6 (Ó, Szent Kereszt, reménységünk,)

93b

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Vérrel, vízzel foly oldala,)

    3 (Ím, betelt, amit hirdete)

    4 (Áldott fa, mely e nagy király)

    5 (Boldog fa, lelkünk zálogát,)

    6 (Ó, Szent Kereszt, reménységünk,)

94a

    1 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Ellenséged én megvertem,)

    6 (Én Kánaán dús földjére)

    7 (Én szőlőmbe ültettelek,)

94b

    1 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Ellenséged én megvertem,)

    6 (Én Kánaán dús földjére)

    7 (Én szőlőmbe ültettelek,)

95

    1 (Urunk menvén Olajfák hegyére,)

    2 (Rakva vagyok véres izzadással,)

    3 (Láttuk immár, nincsen ékessége,)

    4 (Régtől fogva kik velem valának,)

    5 (Végóráján Urunk halálának)

    6 (Jó szőlőmnek én választottalak,)

    7 (Urunk, Jézus most körülvétetik,)

    8 (Jeruzsálem, lásd veszedelmedet,)

    9 (Ó, én népem, indulj fájdalomra,)

96

    1 (Jézus Gecemáni kertben,)

    2 (Virágszombaton este)

    3 (Virágvasárnapján mit fogsz tenni,)

    4 (Hát majd hétfőn mit fogsz tenni?)

    5 (Hát nagykedden mit fogsz tenni?)

    6 (Hát nagyszerdán mit fogsz tenni?)

    7 (Hát nagy-, zöldcsütörtökön)

    8 (Nagypénteken mit fogsz tenni?)

    9 (Te a kereszt alatt leszel,)

    10 (Nagyszombaton mit fogsz tenni?)

    11 (Húsvét napján mit fogsz tenni?)

    12 (Húsvét után ötven napra,)

    13 (Pünkösd után nyolcvan napra,)

97

    1 (Egykor a kis Názáretben,)

    2 (Az egyik, mint a hó, fehér,)

    3 (Megnyílott a kert ajtaja,)

    4 (Kis fűrészt tart kis kezébe,)

    5 (Két szál rózsád zöld lombjáról,)

    6 (Díszesen ékesítette,)

    7 (Nézd, Szűzanyám, Jézusodat,)

    8 (Halványul Mária arca,)

    9 (Kérdi Jézust önérzettel,)

    10 (Anyám, azért készítettem,)

    11 (Szól a kisded mosolyogva,)

    12 (Te vagy rózsák királynéja,)

    13 (Engem példáz piros rózsa,)

    14 (Még húsz esztendőm van vissza,)

    15 (Vidd ki Libánus hegyére,)

    16 (Húsz esztendő zöld tavasz)

    17 (Keresik még Jézus szavát.)

    18 (Azon a viruló tavasz)

    19 (Melynek kétszínű virága,)

98

    1 (Mikor az Úr Jézus)

    2 (Beméne egy házhoz,)

    3 (Szent Regina asszony)

    4 (Nincs több egy pénzinél,)

    5 (Megköszönte Jézus)

    6 (Menj ki, Péter, menj ki,)

    7 (Kivirágzott rajta)

    8 (Szent Regina asszony,)

---- Húsvét ----

99a

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy az embner vigadozzon,)

    3 (Szörnyű halált ki szenvedett,)

    4 (Váltván bűnös embereket,)

    5 (Szent asszonyok koporsóhoz,)

    6 (Visznek kenetet Krisztushoz,)

    7 (Fényes angyalt ők látának,)

    8 (S boldog szózatot hallának,)

    9 (Ó, félénk asszony-emberek,)

    10 (Galileába menjetek,)

99b

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy az embner vigadozzon,)

    3 (Szörnyű halált ki szenvedett,)

    4 (Váltván bűnös embereket,)

    5 (Szent asszonyok koporsóhoz,)

    6 (Visznek kenetet Krisztushoz,)

    7 (Fényes angyalt ők látának,)

    8 (S boldog szózatot hallának,)

    9 (Ó, félénk asszony-emberek,)

    10 (Galileába menjetek,)

100

    1 (Szombat első napjára)

    2 (De amint odaértek,)

    3 (Az egekből leszálla,)

    4 (Villámlott tekintete,)

    5 (Mond az angyal: Mit féltek?)

    6 (Mert Ő már feltámadott,)

    7 (Mondjátok mindnyájának,)

    8 (Alleluja, dicsőség)

101

    1 (Üdvöz légy, drága nap, napoknak királya,)

    2 (Nagy dicsőség legyen az égi Fölségnek,)

102

    1 (Szép, ragyogó napunk támadt,)

    2 (A hívők mind együtt voltak,)

    3 (Egy angyal ült fényben ottan,)

    4 (Jézus szent feltámadása)

    5 (Leborulunk és imádunk,)

103

    1 (Húsvét nagy napja, hitünk alapja, üdvözlégy, szép napok legszebbike!)

    2 (Már eltökéljük, szentül igérjük, hogy csak neked élünk, ó, Jézusunk.)

104

    1 (Üdvözítőnk feltámadott,)

    2 (A Messiás feltámadott,)

    3 (Reménységünk feltámadott,)

    4 (Vigasztalónk feltámadott,)

    5 (Örömnapunk feltámadott,)

105

    1 (Győzedelmi ének harsog,)

    2 (Feltámadott harmadnapra,)

    3 (Tündöklik a sír homálya,)

    4 (Húsvétunknak szent báránya)

106

    1 (Dicsőség és hála az égi királynak,)

    2 (Az egek győzelmi énekeket zengnek,)

    3 (Ki szent vére árán bennünket megváltott,)

    4 (Adj, Uram, malasztot, hogy szentül élhessünk,)

107

    1 (Ó, egek, vigadjatok,)

    2 (Hála neked, szent Atyánk,)

    3 (Fölkel az, ki megfeszült,)

    4 (Légy velünk, édes Jézus,)

108

    1 (Örök király, élet kútfeje,)

    2 (Hogy Úr légy az egeken felül,)

    3 (Égi bérünk, édes Jézusunk,)

    4 (Zengjen ég s föld örök éneket,)

109

    1 (Alleluja, örvendezzünk,)

    2 (Meghalt értünk szerelméből,)

    3 (A kősziklán ül az angyal)

    4 (Szabadulva ennyi vésztül,)

    5 (E húsvéti ünnepkörbe',)

110

    1 (Vértanúknak királynéja, örvendezhetsz ma,)

    2 (Ki előbb nagy istenségét ködbe rejtette,)

    3 (Törülgesd le, Szűz, szemedről fájó könnyedet,)

    4 (Elmúlt drága, szent Fiadnak minden fájdalma,)

111

    1 (Jó pásztor, húsvétnak áldozatja,)

    2 (Győztél a keresztfa véroltárán,)

    3 (Jézus, mily végtelen kegyességed,)

    4 (Dicséret, dicsőség az Atyának)

112

    1 (Uram, jó nekünk itt lennünk, a te szent hajlékodban,)

    2 (Uram, jó nekünk itt lennünk, hol kegyelmed várva vár,)

    3 (Uram, jó nekünk itt lennünk, érdemünk bár oly kevés,)

113

    1 (Gerjedj, lelkem, szent örömre, s zengj magasztos hangokon,)

    2 (Szállj fel, Jézus, én végcélom, szállj örömdal s fohász közt,)

    3 (Megtekintem, csókkal hintem rajtad a sok sebhelyet,)

    4 (Ó, ne hagyj itt árván minket, árvák gyámja, védelmünk,)

---- Búzaszentelés ----

114

    1 (Ó, Istennek hív szolgája, Szent Márk evangélista!)

    2 (A kegyelmes megmentőnek hitetted itt magvait,)

    3 (Ne feledd el, ó, dicső lény, itt a gyarló föld népit,)

    4 (Nézz le árva szíveinkre, melyek itt megrepednek,)

    5 (Kérd az Istent, hagyja helyben a földi pap áldását,)

115

    1 (Égi Atyánk, ó, tekints le szép, zöldellő mezeinkre,)

    2 (Hogy a magot elvetettük, szent nevedet emlegettük,)

    3 (A mezei szép virágot s a madárkát te ruházod,)

    4 (Határunkat koronázza szent szerelmed dús áldása,)

    5 (Legyen tele csűr s pince, jó voltod azt ne tekintse,)

    6 (Bocsássa meg bűneinket, védje mezeinket)

    7 (Malasztodat nyújtsad végre, hogy feljussunk majd az égre,)

---- Pünkösd ----

116

    1 (Üdvöz légy, pünkösdi Királyunk,)

    2 (Üdvöz légy, Atya s Fiú fénye,)

    3 (Üdvöz légy, lelkünk vidámsága,)

    4 (Üdvöz légy, ki szívünkön zörgetsz,)

117

    1 (Áldja a Szentlelket minden buzgó lélek,)

    2 (Háláját iránta mindenki lerója,)

    3 (A Szentlélek legyen szívünk egy reménye,)

    4 (Egyesüljünk vele tiszta szeretetben,)

118

    1 (Mit jelent az égi szózat, ez a mennyei szellő?)

    2 (Ó, vigasztaló Szentlélek, add nekem malasztodat,)

    3 (Gerjessz bennem szent buzgalmat, a jóságban erősíts,)

---- Szentháromság ----

119

    1 (Minden lények, imádjátok a teljes Szentháromságot,)

    2 (Legyen a hit drága kincsünk, mit el soha ne veszítsünk,)

    3 (Buzgalommal áldd meg néped, hadd szolgáljon vígan néked,)

    4 (Áldásidat dúsan hintsed, csapásoktól ments meg minket,)

120

    1 (A Szentháromságnak az én életemet)

    2 (Az Atyaistenről kezdek most szólani,)

    3 (Az Atyától megyek az Ő szent Fiához,)

    4 (Már összefoglalom szép dicséretemet,)

121

    1 (Ó, megfoghatatlan, ó, elfogyhatatlan, nagyhatalmú Fölség, fő valóság,)

    2 (Föld, tenger és egek, angyali seregek mindenütt hirdetik dicsőséged,)

---- Úrnapja ----

122

    1 (A mennyei vőlegénynek)

    2 (Leng a zászló, zeng az ének)

    3 (Buzgó hívők leomolnak,)

    4 (Zengedezzünk, áldott légyen,)

123

    1 (Jertek a nagy áldozatra, Isten földi gyermeki,)

    2 (A hívő nép buzgó keble énkeszóval zengedez)

    3 (Jézus, hívő szívvel valják híved, ó, nagy titok:)

    4 (Hajolj meg, ó, ég, felettünk, szálljatok le, angyalok,)

124

    I-1 (Angyalok gyönyöre, Jézus, Isten Fia,)

    I-2 (Közöld itt kincsedet velünk mindenestül,)

    II-1 (Hogy árvák ne legyünk zarándokságunkban,)

    II-2 (Testünkkel e kenyér hát összetestesül,)

    III-1 (Vedd ünneplésünket, ó, lelkünknek ára,)

    III-2 (Elrejtett Istenség, mennyire kedveltél,)

    IV-1 (Kit most e Szentségben hiszünk elrejtezve,)

    IV-2 (Addig is nevednek mondunk dicséretet,)

---- Jézus Szíve ----

125

    1 (Leszállottál az oltárra, ó, Jézusom Szent Szíve,)

    2 (Ó, te ember, bűnös ember, nézz Jézus oltárára,)

    3 (Ó, Jézusom drága Szíve, az élet forrása vagy,)

126

    1 (Jézus tiszta, Szent Szíve, szeretet oltára,)

    2 (Habár mint az angyalok, úgy szerethetnélek,)

    3 (Elhervasztá szívemet a vétek fullánkja,)

    4 (Te légy az én vigaszom, fényem s dicsőségem,)

127

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet,)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

    3 (Édes Jézus, vésd szívembe szent buzgalmad horgonyát,)

128

    1 (Ó, Jézus, hová menjünk, hol szívünk nyugtot lel,)

    2 (Ó, Szív, mely szerettében borún átdereng,)

129

    1 (Nézz le mennyből szép hazánkra, Isten, ég és föld Ura,)

    2 (Vér födi be a világot, gyűlölet él a szívben,)

130

    1 (Jézus Szíve, legdrágább kincs, mindnyájunknak Szent Szíve,)

    2 (Özvegyeket s az árvákat, kik hozzád felzokognak,)

---- Máriához ----

131

    1 (Mily boldog vagy, Mária kis háza,)

    2 (Légy köszöntve, Mária, áldott Szűz,)

    3 (Ó, tisztaság drága, szűz alakja,)

    4 (Szűzen szülöd Jézust a világra,)

132

    1 (Zöldellő virágszál vagy te, ó, Mária,)

    2 (Május ünnepedre az ég szebben kékül,)

    3 (Bár fölemelkednénk tehozzád a porbul,)

    4 (Kinek Fia által olya nagy a kegyelme,)

133

    1 (Ó, Mária, liliomszál, dicsénekünk tehozzád száll.)

    2 (Hajnalban, ha szól a harang, s fülünkbe csöng az édes hang,)

    3 (Életünknek minden perce teneked legyen szentelve,)

134

    1 (Téged áldjon, égbe szálljon,)

    2 (Zsámolyodnál, mint vadon szál,)

    3 (Mint a május, tiszta, bájos)

135

    1 (Szép májusnak királynéja odafönt az égben,)

    2 (Ha betegség vagy bánat ér, te vagy rá a balzsam,)

    3 (Anyám, itt a földi létben szenvedés az éltem,)

136

    1 (Ó, legszentebb Szív asszonya, el ne fordulj tőlünk soha,)

    2 (Sok rosszat szül ez a világ, szeplőtelen égi virág.)

137

    1 (Szeplőtlenül fogantatott Szűz Szent Szíve,)

    2 (A tévelygőknek biztos fény, Szűz Szent Szíve,)

    3 (Hét tőrrel átvert Szűzanyám, Szűz Szent Szíve,)

    4 (Öröm és béke otthona, Szűz Szent Szíve,)

    5 (Ki fent, a boldog égben vagy, Szűz Szent Szíve,)

    6 (Fiadnál értem esdve esdj, Szűz Szent Szíve,)

138

    1 (Júdea hegyvölgyin túl Szűz Mária elindul.)

    2 (Elér a menny virága Zakariás házába.)

    3 (Malaszttal, szentlélekkel s édes mézzel tellett el,)

    4 (Jöjj hozzánk is, ó, Szent Szűz, szívünkben ég a szent tűz.)

139

    1 (Halljátok-e, magyarok, itt a Tekija!)

    2 (Az első ág jelezi az Atya Úristent,)

    3 (Török szultán azt fogadta Szűz Máriának,)

140

    1 (Isten városában, héthalmú Rómában,)

    2 (Testüket, lelküket Istennek ajánlták,)

    3 (Tudatta álmukban velük Jézus anyja,)

    4 (Szűz Mária, hozzád vonz reményünk s hitünk,)

141

    1 (A mennyei szent városnak)

    2 (Örvend az egész mennyország,)

    3 (Az angyalok dicsérettel)

    4 (Mária, Nagyboldogasszony,)

    5 (Ó, dicsőség királynéja,)

142

    1 (Az ég kitárva fénylakát)

    2 (Örvend az egész mennyország,)

143

    1 (Megjelent egy kisded Szent Anna ölében,)

    2 (Ó, drága Kisasszony, anyánk és kisdedünk,)

    3 (Áldjonak az egek, szeplőtlen Kisasszony,)

144

    1 (Fiam, Jézus, üdvözítőm,)

    2 (Ó, ártatlan, szent bárányom,)

    3 (Meghervadtál, édes vérem,)

    4 (Drága szent ártatlanságnak)

    5 (Távozz hát, testünk vígsága,)

    6 (Jézus, letűnt, szép világom,)

    7 (Jézusom drága vérének)

145

    1 (Rózsafűzér Királynője, légy köszöntve általunk,)

    2 (A legszentebb rózsafüzér minden szemén egyaránt)

    3 (Váltságunknak nagy emléke a szentmiseáldozat,)

    4 (Rózsafüzér Királynője, szent, szent, zengd te is velünk,)

146

    1 (Isten anyja, Szűz Mária, szent olvasó királynéja, százszor üdvöz légy!)

    2 (Olvasódnak minden ága szent hitünknek szép virága, liliomfüzér,)

    3 (Olvasód dús kegyelemtár, a gyarlóknak édes mentsvár s titkos koszorú,)

147

    1 (Szűz Mária napjának és szent olvasójának ünnepe.)

    2 (Örvendjünk ma, hívei, kis kertjének rózsái, énekkel!)

    3 (Az Anyaszentegyháznak mi is szent olvasóval dicsérjünk!)

    4 (Üdvözlünk az angyallal, mert teljes vagy malaszttal, Mária!)

    5 (Esedezzél érettünk szent fiadnál, könyörgünk, Mária,)

148

    1 (Megszólalt mennyország gyönyörű harangja,)

    2 (Jertek, hív társaim, öltözzünk fehérbe,)

    3 (Jöjjetek mindnyájan, szép, élő rózsáim,)

    4 (A szép, zöldkoszorú megújul mai nap,)

    5 (Zöld mező közepén van egy trón: rubintos,)

    6 (Szent angyalok jönnek kertet keríteni,)

    7 (Mennyországban ma a szentek vigadoznak,)

    8 (Jertek, ti, mindnyájan, nagy örömmel várlak,)

149

    1 (Jertek, Szűz Mária tisztelői,)

    2 (Nyitva áll ajtaja szép kertjének,)

    3 (Jertek hát, Szent Anyánk kedvesei,)

    4 (Új titkokat váltsunk újhold napra,)

    5 (Üdvöz légy, egeknek drága szíve,)

150

    1 (Van egy gyönyörű kert, gyémánt az ajtaja,)

    2 (Drágakövekkel van az körülkerítve,)

    3 (A ragyogó kertben háromszínű virág,)

    4 (Angyalok fogják meg mindenkinek kezét,)

    5 (Ebben a szép kertben nyílik égi virág,)

    6 (Tíz Üdvözlet között egy Miatyánk vagyon,)

    7 (Jertek, buzgó hívek, lépjünk e szép kertbe,)

    8 (Ó, menjünk, mert várnak az égi angyalok,)

151

    1 (Mária kertjének nyitva ajtaja,)

    2 (Oly bájos e koszorúnak illata,)

    3 (Illatára föltárul a mennyország,)

    4 (Mily boldog, ki ezen koszorút fonja,)

    5 (Bárki munkálkodhat e koszorúval,)

    6 (Mert ez a koszorú nem hervad soha,)

    7 (Mi is, keresztények, kik ide jöttünk,)

    8 (Kössünk koszorút a hit virágiból,)

    9 (Végre, Szűz Mária, tégedet kérünk,)

152

    1 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,)

153

    1 (Sírok a te keserveddel,)

    2 (Bánatomban te jelenj meg)

    3 (Gyarlóságom érzetében)

    4 (Te, ki annyit sírtál, tűrtél,)

    5 (Add, hogy éltem úgy teljék el,)

154

    1 (Világ örök csodája, hozzád fohászkodom,)

    2 (Ki szomjazó ajaknak enyhítő cseppje vagy,)

    3 (Emelj, emelj magasba, te Szűz, szeplőtelen,)

155

    1 (Ó, Szűzanyám, add meg kegyesen,)

    2 (Hallható még nem volt ma napig,)

    3 (Mint anyámat, nem felejtelek,)

156

    1 (Ó, Mária, terjeszd ki palástod, tárd ki ránk bő kebelét,)

    2 (És mert olyan a mi gyarlóságunk, súlyos bűnbe botlanánk,)

    3 (Ha körülvesz betegség, bú, ínség, mint ellenség tábora,)

    4 (Ha végóránk üt, s a zord halállal csatát kell majd küzdenünk,)

157

    1 (Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária.)

    2 (Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta, szép csillagunk,)

    3 (Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, légy velünk.)

158

    1 (Kesergő híveid édes vigassága,)

    2 (Téged kik elhagytunk, hálátlan gyermekid)

159

    1 (Segítő Szűz, kegyes Anyánk, légy oltalmunk, légy pátrónánk!)

    2 (Hű gyermekid nagy reménye, segítsd néped szükségébe',)

160

    1 (Tündöklő csillaga népeidnek,)

    2 (Néped számára nyerj boldogságot,)

---- Búcsújárás ----

161

    1 (Boldog Szűz Mária, édes Szűzanyánk,)

    2 (Ma, buzgó híveid, útra indulunk,)

    3 (Te vagy, kit választott Isten anyjának,)

    4 (Az úton járóknak te vagy csillaga,)

    5 (Mi is útra menvén csak benned bízunk,)

    6 (Mutasd be Fiadnak fáradságunkat,)

    7 (Öntsd szeretetedet a mi szívünkbe,)

    8 (Áldott légy, kegyes Szűz, Istennek anyja,)

    9 (Ébressz bűnbánatot a mi szívünkbe,)

    10 (Ajánld szent Fiadnak mi kérésünket,)

    11 (Ajánljuk magunkat pártfogásodba,)

    12 (Engedd tehát, Szent Szűz, hogy szerencsésen)

    13 (Tisztelő híveid, palástod alá)

    14 (Fiaid, leányaid, ajánld Fiadnak,)

    15 (Engedd, egészségben visszatérhessünk,)

    16 (Nyerj nekünk kegyelmet a megtérésre,)

162

    1 (Egek királynéja, Mária, segíts!)

    2 (Szent Fiadra kérünk, Mária, segíts,)

    3 (Hitünk védelmében, Mária, segíts,)

    4 (Hogy az Istent féljük, Mária, segíts,)

    5 (Hogy téged kövessünk, Mária, segíts,)

    6 (Irgalmasság anyja, Mária, segíts,)

    7 (Igaz bűnbánatra, Mária, segíts,)

    8 (Erős bizalomra, Mária, segíts,)

    9 (Jó szándékainkban, Mária, segíts,)

    10 (Mindenkit szeretni, Mária, segíts,)

    11 (Bántalmat feledni, Mária, segíts,)

    12 (Tűrni és szenvedni, Mária, segíts,)

    13 (Üldözés idején, Mária, segíts,)

    14 (Népünk pártfogója, Mária, segíts,)

    15 (Szentséges atyánknak, Mária, segíts,)

    16 (Kedves községünkön, Mária, segíts,)

    17 (Kedves szüleinken, Mária, segíts,)

    18 (Jó rokonainkon, Mária, segíts,)

    19 (Nehéz betegeken, Mária, segíts,)

    20 (Örök boldogságba, Mária, segíts,)

    21 (Neked örvendhessünk, Mária, segíts,)

163

    1 (Dicsértessék Jézus neve,)

    2 (Égi posta volt miértünk,)

    3 (Ezt mondja az égi posta,)

    4 (Jertek árvák és özvegyek,)

    5 (Megvigasztal az titeket,)

    6 (Szűz Mária, aranyoltár,)

    7 (Ó, Mária, ó, Mária,)

164

    1 (Dicsértessék Jézus és a Szűz Mária.)

    2 (Boruljunk a földre szent oltárod előtt,)

    3 (Kedves testvéreim, kik idejöttetek,)

    4 (Istenhozzád, Anyánk, most itt megjelentünk,)

165

    1 (Mária tiszteletére akik idejöttetek,)

    2 (Akik igazán szeretik ezt az égi Szűzanyát,)

    3 (Jertek, keresztény testvérek, Szűz Máriát tisztelni,)

    4 (Hozzád futunk reménykedve, szent helyedre sietünk,)

    5 (Jertek árvák és özvegyek a radnai templomba,)

166

    1 (Nyíljon ki a szívünkben az örömvirág,)

    2 (Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,)

    3 (Üdvöz légy, Szűz Mária, szeplőtelen szűz,)

    4 (Anyai szent áldásod oszd ki mireánk,)

167

    1 (Magyaroknak Nagyasszonya, édes jó Anyánk,)

    2 (Hozzád jöttünk, mert a szívünk utánad eped,)

    3 (Lelkünk drága színaranya, fogadj be minket,)

    4 (Nézd, Szűzanyánk, mily szép számban jöttünk tehozzád,)

    5 (Reménységünk szép, zöld fája, isteni Anya,)

    6 (Jézus Fiad szent keresztje volt a vezérünk,)

    7 (Ó, fogadj hát el bennünket, mennyei virág,)

    8 (Zengünk neked dicséneket, mint az angyalok,)

    9 (Egykor, ha majd nem jöhetünk téged tisztelni,)

    10 (Fásult szívünk ha nem dobog, s ajkunk nem szólhat,)

168

    1 (Anyánk, ó, boldogságos Szűz, feléd száll sóhajunk,)

    2 (Anyánk, ó, boldogságos Szűz, jöjj közénk, s légy velünk,)

169

    1 (Hála legyen néked, édes Istenünk,)

    2 (Áldassék szent neved, Uram, ezekért,)

    3 (Add, kérünk, mindenkor a legjobbakat,)

    4 (Esedezünk azért, mennyei Atyánk,)

    5 (Kegyesen bő termést adj határunkra,)

170a

    1 (Hál' Istennek, elvégeztük szent búcsújárásunkat,)

    2 (Ó, kegyelemnek tengere, áldásoknak forrása,)

170b

    1 (Hál' Istennek, elvégeztük szent búcsújárásunkat,)

    2 (Ó, kegyelemnek tengere, áldásoknak forrása,)

    3 (Úgy a mennyben, úgy a földön nagy híre van ennek,)

---- Szentekről ----

171

    1 (Szent Jánosnak szép, kegyes áldása)

    2 (Jézus Krisztus töviskoronája)

    3 (Jézus Krisztus drága szent keresztje)

    4 (Áldd meg, Jézus, e háznak gazdáját,)

172

    1 (Ó, Szent György, bajnokunk, e nap, mely ma feltűnt,)

    2 (Azt kívánta tőled, megtörhet'len bajnok,)

    3 (Vége van, vége már itt a nagy kínoknak,)

173

    1 (Zengd, magyar nemzetünk, Szent László szentségét,)

    2 (A szirt forrásokat önt ki italára,)

    3 (Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkal)

174

    1 (Dicsérjük Szent Lászlót nagy szentélyben,)

    2 (Mennybéli áldás volt királyságod,)

175

    1 (Két szép csillag, Róma fénye, Péter és Pál hős bajnok,)

    2 (Ó, hogy adjunk hálát néktek, lelkeket hőn szeretők,)

    3 (Hisszük, amit forró hévvel Péter és Pál hirdetett,)

    4 (Szent az Úr, a szentek szentje, az örök fény tengere,)

176

    1 (Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át)

    2 (Ó, Szent Illés, bízva kérünk mostan tégedet,)

177

    1 (Isten az ószövetségben hajdanán,)

    2 (Szent Illés prófétáknak egyike,)

    3 (Szent Illés, ki megnyitottad az eget,)

    4 (Dicsőítsük a mennyei Szent Atyát,)

178

    1 (Ó, Szent István, dicsértessél,)

    2 (Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának)

179

    1 (Szentháromság hős bajnoka,)

    2 (Kardod által, dicső bajnok,)

    3 (Egek győztes bajvívója,)

    4 (Istápolj, hogy szentül éljünk,)

180

    1 (Szent angyal, arkangyal, üdvöz légy, Mihály angyal!)

    2 (Szent angyal, arkangyal, üdvöz légy, Mihály angyal!)

181

    1 (Szent szegénység nagy barátja,)

    2 (Tiszta fényed, menny csillaga,)

    3 (Jézus Krisztus követője,)

182

    1 (Ó, Istennek hív szolgája,)

    2 (Rólad most megemlékeztünk,)

    3 (Ó, Szent Vendel, ne hagyj minket,)

    4 (Siess vigasztalásunkra,)

    5 (Zsámolyodhoz leborulunk,)

    6 (Ó, Szent Vendel, vedd kedvesen)

183

    1 (Szent Vendel, Isten szolgája,)

    2 (Kihajtottál a mezőre,)

184

    1 (Néped büszkesége, Szent Erzsébet asszony,)

    2 (Oktass szeretetre, Szent Erzsébet asszony,)

    3 (Szent Erzsébet asszony, könyörögj miértünk,)

---- Kilencedre ----

185

    1 (Szállást keres a Szent Család,)

    2 (Az idő már későre jár,)

    3 (Legalább ti, jó emberek,)

    4 (Ne sírj tovább, Szűz Mária,)

186

    1 (Üdvöz légy, Szent Szűz,)

    2 (És mondá tovább:)

    3 (Ó, angyal, úgymond,)

    4 (A Szentléleknek)

    5 (Angyal szavának)

    6 (Szüzek virága,)

    7 (Engeszteld értünk)

187

    1 (Ó, Jézus, Jézus, ó, kegyes Jézus, légy velünk,)

    2 (Ha a bűn éget, ha sújt az élet vihara,)

    3 (Mária őre, hű kísérője, Szent József,)

    4 (Ha erőnk nincsen, példátok intsen, Szent Család,)

188a

    1 (Szent János áldása szálljon ezen házra,)

    2 (Köszönjük, jó gazdánk, szíves gazdasszonyunk,)

    3 (Köszönjük hát mi is, kedves, jó testvérek,)

188b

    1 (Köszönjük, jó gazdánk, jó gazdaasszonyunk,)

    2 (Köszönjük hát mi is, drága, jó testvérek,)

189

    1 (Mária, tekints reánk mennyből,)

    2 (Mária, mennyből szállott virág,)

    3 (Nem barlang, hanem szép palota,)

    4 (Mária, aki Bernadettnek)

    5 (Mária, aki azt mondotta,)

    6 (Mária, ki fehér öltönyben)

    7 (Égszínű szalagot viseltél,)

    8 (Mária, ki rózsákon álltál,)

    9 (Mária, ki a szent olvasót)

    10 (Mária, ki szent szemeidet)

    11 (Mária, ki szent kezeidet)

    12 (Mária, légy szószólónk nékünk,)

    13 (Dicsőség legyen az Atyának,)

190a

    1 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

    2 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

    3 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

190b

    1 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

    2 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

    3 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

191

    1 (Elkészült a koszorú,)

    2 (Nincsen ennek itt párja)

    3 (Örülj, vigadj, buzgó nép,)

    4 (Örömünnep ez nekünk,)

    5 (Angyalok ékessége,)

    6 (Nincsen ennél szebb rózsa,)

    7 (Felviszi koszorúnkat,)

    8 (Ó, lurdes-i rózsaszál)

    9 (Vezess egykor mennyekbe,)

192

    1 (Megnyílott az egek gyémántkapuja,)

    2 (Látja hibáinkat, szánja lelkünket,)

193

    1 (Százezerszer üdvöz légy, szép Szűz Mária,)

    2 (Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,)

    3 (Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,)

    4 (Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,)

    5 (Ragyog a sziklabarlang, sötét kőszikla,)

    6 (Hófehér, szép liliom, szende ibolya,)

    7 (Összetette kezeit a kis Bernadett,)

    8 (Vadrózsa lábad alatt szelídet nyílott,)

    9 (Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,)

194

    1 (Szeplőtelen Boldogasszony, Mária,)

    2 (Tizennyolcszor szálltál alá az égből,)

    3 (Lurdi forrás lassú vize partot mos,)

    4 (Szeplőtelen Boldogasszony, Mária,)

195

    1 (Nagy örömmel mennyekben angyalok zengenek,)

    2 (Tizennyolcszor megjelent az Isten Szent Anyja,)

196

    1 (Mária, Mária, eljött az éjszaka,)

    2 (Engedj, Édesanyánk, békében aludni,)

    3 (A holnapi napra hogy felvirradhassunk,)

197

    1 (Isten veled, Anyánk, mármost el kell hagyni,)

    2 (Zálogul hagyjuk itt szívünket, lelkünket,)

    3 (Csak az fáj szívünknek, hogy már el kell hagyni,)

    4 (Nem tudjuk, hogy többet jöhetünk-e ide,)

    5 (Búcsút vesz tőled az árva és az özvegy,)

    6 (Gyertek le, angyalok, a csillagos égből,)

    7 (Vigyétek azt fel hát a szép mennyországba,)

198

    1 (Szent József, Úr Jézus fölnevelő atyja,)

    2 (A kisded Jézusnak ajánld fel éltünket,)

    3 (Kérünk, ó, Szent József, vigyázz mindnyájunkra,)

    4 (Öleld át lelkünket, mint Jézust ölelted,)

199

    1 (Szent József, Szent József, drága családatya,)

    2 (Szent József, Szent József, csodált sok milliom,)

    3 (Szent József, Szent József, kegyesek kegyese,)

    4 (Szent József, Szent József, tiszta, szép napvilág,)

    5 (Szent József, Szent József, a Szent Család feje,)

    6 (Szent József, Szent József, elestek támasza,)

200

    1 (Szent Antalt köszönteni, hívek, jöjjetek!)

    2 (Te vagy az Úr Jézusnak kedves barátja,)

    3 (Mi is jöttünk tehozzád, mint jó atyánkhoz,)

201

    1 (Páduának dicső szentje, az Istennek nagy kedveltje,)

    2 (Aki bízva fordul hozzád, felé fordul ékes orcád,)

202

    1 (Csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz!)

    2 (Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik,)

    3 (Dicsőséget zengünk néked, Atya, Fiú és Szentlélek,)

203

    1 (Koszorút köt neked minden hív lélek,)

    2 (Az angyalok királynéját nevelted,)

    3 (Dicsérünk hát, s tiszta szívből köszöntünk,)

    4 (Unokádat s Szülöttedet kérd értünk,)

    5 (Szószólásunk, hogyha eljön majd végünk,)

204

    1 (Üdvöz légy, ó, föld öröme, boldog Szent Anna,)

    1a (Üdvöz légy, ó, föld öröme, boldog Szent Anna,)

    2 (Boldog Anna, olvadoz ma benned a szent szív,)

    3 (Látod immár az egekben azt, akit szültél,)

    4 (Nézz e földre, vannak itt is hív unokáid,)

205

    1 (Elindult Szent Péter Rómába,)

206

    1 (Isten hozzád, Szent Szűz, mi már elmegyünk!)

---- Halottas ----

207

    1 (Atyám, hogyha lehet,)

    2 (Az Olajfák hegyén)

    3 (Midőn maga előtt)

    4 (Rettegés fogta el)

    5 (Mert oly rémítő a)

    6 (Pedig mindenkinek)

    7 (Áldjon meg az Atya,)

    8 (Jézus, Mária és)

208

    1 (Így fizet az álnok világ,)

    2 (Négy szál deszka rideg házam,)

    3 (Ámde Jézus, kit szolgáltam,)

    4 (Ámde Jézus, kit szolgáltam,)

209

    1 (Elmúltak már minden kínjaim,)

    2 (Téged kérlek, jó hitvestársam,)

    3 (Jó fiaim, Isten veletek,)

    4 (Jó leányim, ne sirassatok,)

    5 (Zárjatok be a koporsóba,)

210

    1 (Megfizetem én már bűneimnek zsoldját,)

    2 (Kik még ez életben szenvedtek, örültök,)

    3 (Ó, Krisztus, ne tekintsd éltemnek hibáit,)

211a

    1 (Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet,)

    2 (Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Most is minden reménységem vagyon Istenségedben,)

    4 (Testemet hagyom a földnek ítéletig zálogul,)

211b

    1 (Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet,)

    2 (Amig éltem a világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Most is minden reménységem tebeléd helyeztetem,)

    4 (Testemet hagyom a földnek ítéletig zálogul,)

    5 (Hitvestársam, gyermekeim, ismerősim s rokonok,)

    6 (Ó, én kegyelmes Istenem, már hozzád esedezem,)

    7 (Add, hogy Krisztust, az örök fényt én is láthassam veled,)

    8 (Akik még e földön élnek, rólam példát vehetnek,)

    9 (Rokonaim, barátaim, minden ismerőseim)

    10 (És most végre fogjátok fel romlandó portestemet,)

212

    1 (Mint gyászba borult erdő, bánattal van befestve)

    2 (Mindenik gyászkeresztre a bánat könnyeivel)

    3 (Emeljük az ég felé összekulcsolt kezünket,)

    4 (Nyugodjatok békében a csendes temetőben,)

213

    1 (Ó, halandó ember, tekints szét e helyen,)

    2 (Ez a csöndes sírkert egyszer ér, ó, tavaszt,)

    3 (Itt nincs szívet bántó igazságtalanság,)

    4 (Ez a kert az Isten veteményeskertje,)

214

    1 (Mária, tekints le)

    2 (Mely omlik az árvák)

    3 (Jaj de szomorú kert)

    4 (Itt az élethatár,)

    5 (Mint őszi vihartól)

    6 (Kis árvájaival)

    7 (Jaj de csöndes a sír,)

    8 (Az atyai szívre)

    9 (De van az égben egy)

    10 (Van egy Atya, aki)

215

    1 (Mária az egekből)

    2 (Szomorú a temető,)

    3 (Hozzád sóhajt az özvegy,)

    4 (A sír virágaira)

    5 (Midőn a temetőből,)

    6 (Szíve csaknem meghasad)

    7 (Mert a kenyérkereső,)

    8 (Kedves szülőm, sírodból)

216

    1 (Szűz Mária, tekints le az égből,)

    2 (Gyászba borult az özvegy élete,)

    3 (Nincs szomorúbb az árva életnél,)

    4 (Nagy a világ, se hossza, se vége,)

    5 (Kimegyen a gyásztemetőkertbe,)

    6 (A mennyország boldogságnak háza,)

217a

    1 (Indulok síromba, melyet ás anyám vétke.)

    2 (Ádám atyánk vétke sürget a sírba szállni,)

    3 (Velük bár nem éltem az Isten tilalmából,)

    4 (Mindenek elhagynak engemet e világon,)

    5 (Állok a határon, pokol és a menny között,)

    6 (De bízom tebenned, ó, szerelmes Jézusom,)

217b

    1 (Indulok síromba, melyet ás anyám vétke,)

    2 (Ádám atyánk vétke sürget a sírba szállni,)

    3 (Velük bár nem éltem az Isten tilalmából,)

    4 (Mindenek elhagynak engemet e világon,)

    5 (Állok a határon, pokol és a menny között,)

    6 (De bízom tebenned, ó, szerelmes Jézusom,)

218

    1 (Seregeknek szent Istene,)

    2 (Tekints lelki sebeimre,)

    3 (Lelkemet neked ajánlom,)

    4 (De föltámadok én újra,)

219

    1 (Ó Isten, ó, Atyánk, élet s halál Ura,)

    2 (Hány szomorú özvegy könnyezi hű párját,)

    3 (Testvér testvéréért kéri az ég Urát,)

    4 (Mi is így sóhajtunk: Isten, nyugalmat adj,)

220

    1 (Bús arcokat látok én, amerre csak tekintek,)

    2 (Látom, sok szegény árva atyját s anyját keresi,)

    3 (A hű barát barátja emlékének áldozik,)

    4 (Keresztények, gyásznap ez, mert a megholtak napja,)

    5 (Tekints le, kegyes Isten, a szenvedő lelkekre,)

---- Alkalmi ----

221

    1 (Ó, Szent Kereszt áldott fája,)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója,)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk,)

    4 (Ó, felséges királyi szék,)

    5 (E vér mossa le vétkünket,)

    6 (Üdvözlégy hát, ó, Szent Kereszt,)

    7 (Te enyhíted fájdalminkat,)

    8 (Alattad megindul a szív,)

    9 (Azért kérünk, édes Jézus,)

222

    1 (Oltárra nézz, hogyha nehéz bűnnel meg vagy terhelve,)

    2 (Szent test és vér, üdvadó bér, lelkünk édes vendége,)

223

    1 (Égből leszállott, angyali kenyér, világmegváltó, drága Istenvér,)

    2 (Szívembe száll az ég és föld Ura, hogy ott legyen királyi trónusa.)

    3 (És míg lehajtott fővel térdelek, felettem szétnyílnak a fellegek,)

224

    1 (Nagyhatalmú, mennyei, szent fölség, Mindenható Istenünk s Urunk,)

    2 (Őszbe borult lelki atyánk áll ma szent oltárod fényes zsámolyán,)

    3 (Zengenek az ünnepelt főpappal az angyalok örömglóriát,)

    4 (Szent az Isten, szent az Ő fölsége, háromszor szent dicső, nagy neve,)

225

    1 (Üdvözlünk szívünkből, jó lelkipásztorunk,)

    2 (Pásztor nélkül a nyáj szétzüllött, elhagyott,)

    3 (Kérünk azért téged, jó lelkipásztorunk,)

    4 (Ne hagyd el az árvát, ne hagyd az özvegyet,)

    5 (Mennyei Szent Atyánk, teremtő Istenünk,)

226

    1 (Kántorok, kántorok egybegyűlve,)

    2 (Akik most együtt itt jelen vagyunk,)

    3 (Énekeljünk tehát az Istennek)

227

    1 (Hajnal hasadtával felébredék,)

    2 (Azonnal megkondul az ércharang,)

    3 (Jézust, Szent Fiadat kérjed értem,)

    4 (Ne engedjen a bűn útján járni,)

    5 (Alkotóm, Teremtőm, Édesatyám,)

    6 (Lelkemre vigyázó őrangyalom,)

228

    1 (Az éjszaka immár eltelt,)

    2 (Őrizz meg, hogy tiszták legyünk,)

    3 (Legyen szívünkben tisztaság,)

    4 (Hogy midőn majd a nap leszáll,)

229

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Ahány csillag van az égen,)

230

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Te is, őrző szent angyalom,)

231

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Engedd csendben, hogy pihenjünk,)

    3 (Mint a pásztorok imáját,)

    4 (Jézus, Mária, Szent József,)

232

    1 (Íme, lement a fényes nap,)

    2 (Mi lesz velem, ha kimúlok,)

    3 (Betegen halni, véletlen,)

    4 (Átfutom elmúlt éltemet,)

233

    1 (Este van már, elvész, elhal minden élet, minden hang,)

234

    1 (Nincsen, aki megsegítsen, nincsen, aki szánjon minket,)

    2 (Az igaz, hogy méltán büntetsz, mert mindnyájan sértünk, bántunk,)

    3 (Esőt várnak a vetések, harmatért esd a mezőség,)

    4 (Csak úgy áztasd meg a földet, mint a könnytől ázik arcunk,)

235

    1 (Mária, bűnösök pártfogója,)

    2 (Ó, árváknak anyja, tekints reánk,)

236

    1 (Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Lég közönyös az öröm s bú iránt,)

    3 (Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,)

    4 (Tisztítótűz az ínség, nyavalya,)

    5 (Ha szégyenbe dönt ellen s álbarát,)

    6 (Tűrj békével, ne légy vigasztalan,)

    7 (Fogadd el a szenvedés poharát,)

    8 (Az alacsony sorsot meg ne utáld,)

237a

    1 (Édes Jézus, hozzád jöttem,)

    2 (Fogadjál el, ahogy vagyok,)

    3 (Jézus mondja: kellesz nekem,)

    4 (Bűnös lélek, ne tévelyegj,)

    5 (Halott voltam s felébredtem,)

237b

    1 (Siessetek, hamar lejár,)

    2 (Elmúlt a perc, az életed,)

    3 (Ha elkésdel, mi lesz veled,)

    4 (Szűz Mária, Jézus Anyja,)

    5 (Tiszta szívünk hajlékába)

    6 (Hozzád vágyom, én Jézusom,)

    7 (Jertek, hívek, mind jöjjetek,)

    8 (Meghaltam én tiértetek,)

    9 (Megbocsátok mindenkinek,)

    10 (Fiatalok, ti is gyertek,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem