Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Graduale Hungaricum" énekei:

---- ##### ADVENT ##### ----

1 Gyertyagyújtás [ÉE 13]

    1 (Íme kedveseim, az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll,)

    2 (Gyakori szózatával int immár minket és mondja:)

    3 (KÉSZÜLJETEK FÖL TEHÁT, TI MINDNYÁJAN,)

    4 (Íme a mi anyánk Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiált felénk és mondja:)

    5 (HOGY MEGLÁTHASSÁTOK A HALHATATLAN JEGYEST,)

2 I. Introitus [ÉE 501] (Hozzád emelem az én lelkemet, Uram,)

3 I. Graduale [ÉE 502] (Mindazok, kik Téged várnak,*)

5 I. Offertorium (Mert akik téged várnak)

6 I. Communio [ÉE 503] (Az Úr megadja kegyelmét,)

7 Rorate - Introitus [ÉE 504]

    1 (Harmatozzatok egek, onnan felülről,)

    2 (Nyíljék meg immár a föld,)

8 Rorate - Graduale [ÉE 505] (Kapuk, nyíljatok meg!)

11 Rorate - Communio (Íme, jő az Úr, s vele minden szentjei,)

12 II. Introitus [ÉE 507] (Sion népe!)

13 II. Graduale [ÉE 508] (Sionból ragyog fel)

15 II. Offertorium (Mutasd meg nekünk, Urunk irgalmasságodat, *)

16 II. Communio (Jeruzsálem, kelj fel,)

---- # 12.08 Szeplőtelen Fogantatás (Szűz Mária) ----

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 418] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten*)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

Communio [GRAD 424] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

17 III. Introitus [ÉE 509] (Örvendjetek mindig az Úrban!)

18 III. Graduale [ÉE 510] (Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött:*)

20 III. Offertorium (Megbocsátottad a te néped gonosz voltát.)

21 III. Communio (Mondjátok: kicsinyhitűek,)

22 Rorate - Communio (Feltárul az Úrnak dicsősége,)

23 IV. Introitus [ÉE 511] (Emlékezzél meg Uram mirólunk,)

24 IV. Graduale [ÉE 512] (Közel van az Úr mindazokhoz,)

26 IV.Offertorium (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

27 IV. Communio [ÉE 506] (Íme a Szűz méhében fogan, és Fiat szül;)

---- ##### KARÁCSONY ##### ----

28 Karácsony vigília Offertorium (hadd menjen be a dicsőség Királya!)

29 Karácsonyi martirológium

    1 (Sokezer évvel azután, hogy Isten a mennyet és a földet alkotá, és a maga képére megformálta az embert;)

    2 (Dávidnak királlyá fölkenése után 1032 évvel,)

    3 (Octavianus Augustus császár uralkodásának 42. évében,)

    4 (Ekkor Jézus Krisztus, örökkévaló Isten,)

    5 (FOGANTATÉK A SZENTLÉLEKTŐL,)

    6 (Holnap Karácsony,)

30 Éjféli mise - Introitus [ÉE 514] (Az Úr mondá nékem:)

31 Graduale [ÉE 515] (Tiéd az elsőség)

33 Offertorium (az Úr színe előtt, mert eljött)

35 Communio [ÉE 516] (Alleluja!)

36 Hajnali mise - Introitus

    orig. (Fényesség ragyog ma felettünk,)

    var. (Fényesség ragyog ma felettünk,)

37 Graduale (Áldott, aki jön az Úr nevében:)

39 Offertorium (Szilárd a te trónod kezdet óta, Isten, *)

40 Communio [ÉE 519] (Alleluja!)

41 Ünnepi mise - Introitus [ÉE 517] (Gyermek született nékünk!)

42 Graduale [ÉE 518] (Meglátta a föld minden határa)

44 Offertorium (igazság és jog a te trónusod alapja.)

45 Communio (Meglátta a föld minden határa)

---- # 12.26 Szent István vértanú ----

Introitus [GRAD 439] (Vígad majd az igaz az Úrban, és bízik benne,)

46 Graduale [ÉE 521] (Összegyűltek a fejedelmek,)

48 Offertorium (Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!)

49 Communio (Íme, látom a megnyílt mennyet,)

---- # 12.27 Szent János apostol ----

Introitus [GRAD 454] (A gyülekezet közepette megnyitotta száját,)

Introitus [GRAD 433] (Míly tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

Graduale [GRAD 434] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Communio [GRAD 438] (Kik követtetek engem, trónokon fogtok ülni,)

---- # 12.28 Aprószentek ----

Introitus [GRAD 444]

    1 (Kiáltottak az Úrhoz az igazak,)

    2 (és minden szorongatásból)

Graduale [GRAD 445] (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

Offertorium [GRAD 448] (a tőr elrontatott, és mi megszabadultunk.)

Communio [GRAD 449]

    1 (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

    2 (Az oktalanok holtnak vélik őket,)

---- # Szent Család ----

52 Introitus

    1 (Mikor mély csend borított be mindent,)

    2 (akkor jött el, ó Urunk, mindenható Igéd)

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 41]

    1 (Gyermek született nékünk!)

    2 (S ez lesz az ő neve:)

53 Graduale [ÉE 522] (Egyet kértem az Úrtól)

Szekvencia - latin [GRAD 624]

    1 (Lætabundus exsultet fidelis chorus, alleluja.)

    2 (Angelus consilii natus est de Virgine: Sol de stella.)

    3 (Sicut sidus radium, profert Virgo Filium, pari forma.)

    4 (Cedrus alta Libani, conformatur hysopo, vale nostra.)

    5 (Isaias cecinit, Synagoga meminit, numquam tamen desinit esse cæca.)

    6 (Infelix, propera, crede vel vetera, cur damnaberis, gens misera.)

Szekvencia - magyar [GRAD 624]

    1 (Nagy vígadva örvend most a hívők kara, alleluja.)

    2 (A Tanácsnak Hírnöke Szűztől közénk születe: Csillag Napja.)

    3 (Miként csillag sugarát, hozza a Szűz magzatát, titkos forma.)

    4 (Libanonnak cédrusa, lesz völgyünknek virága, gyenge sarja.)

    5 (izaiás hirdeté, zsinagóga őrizé, s íme, mégis elveté vakságába.)

    6 (Ó, Törvény szózata, betelt már jóslata, el ne ítéljen annak szava.)

Offertorium [GRAD 44] (igazság és jog a te trónusod alapja.)

Communio [GRAD 45] (Meglátta a föld minden határa)

Communio [GRAD 35] (Alleluja!)

---- # Újév - Szűz Mária istenanyasága ----

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 418] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

Communio [GRAD 424] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- ##### VÍZKERESZT ##### ----

55 Újévi ünnephirdetés [ÉE 1025.o.]

    1 (Tudjátok meg, szeretett testvérek,)

    2 (Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete)

    3 (A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben ...én ünnepeljük,)

    4 (a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét pedig ... hó ... napján.)

    5 (Őnéki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.)

56 Introitus [ÉE 523] (Íme eljött az Uralkodó, az Úr;)

57 Graduale [ÉE 524] (Mind eljőnek Sábából)

59 Offertorium (és imádják őt a földnek minden királyai, *)

60 Communio [ÉE 525] (Alleluja!)

61 Urunk megkeresztelkedése - Introitus [GRAD 56] (Íme eljött az Uralkodó, az Úr;)

62 Graduale [ÉE 526] (Adjátok meg az Úrnak,)

Offertorium [GRAD 256] (járuljatok az ő színe elé örvendezéssel *)

Communio [GRAD 40] (Alleluja!)

---- ##### 02.02 GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ##### ----

64 Körmeneti antifóna [ÉE 675]

    Latin (Lumen ad revelationem gentium)

    A ( Fény a népek világosságára)

    B ( Fény a népek világosságára)

65 Introitus [ÉE 677] (Befogadtuk Isten irgalmasságodat)

66 Graduale [ÉE 631] ( Befogadtuk, Isten,)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

68 Communio (Ígéretet kapott Simeon a Szentlélektől,)

Alleluja-búcsúztató [GRAD 625]

    1A (Alleluja, alleluja, alleluja)

    1B (Alleluja, alleluja, alleluja)

    1C (Alleluja, alleluja, alleluja)

    2 (E nap még hangzik az alleluja,)

    3 (Számkivetés a földi lét,)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja)

---- ##### NAGYBÖJT ##### ----

69 Hamvazószerda - Introitus [ÉE 528] (Figyelj reánk, Urunk,)

70 Antifona [ÉE 529] (Tekints reám, és könyörülj rajtam!)

71 Graduale (Könyörülj rajtam, Isten, könyörülj rajtam,)

73 Offertorium (Én Uram, hozzád kiáltottam, *)

74 Communio (Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal,)

76 Nagyböjt I. Introitus [ÉE 530] (Hozzám kiált, és én meghallgatom őt;)

77 I. Graduale [ÉE 531] (Angyalaidnak)

79 I. Offertorium (pajzs és páncél az Úrnak hűsége.)

80 I. Communio [ÉE 532] (Nemcsak kenyérrel él az ember,)

81 I. Communio

    1 (Vállaival beárnyékoz téged,)

    2 (Pajzs és páncél az Úrnak hűsége.)

82 köznapi Graduale (Szabadítsd meg a te szolgádat, én Istenem *)

84 köznapi Introitus

    1 (Körülvettek engem a halál kínjai,)

    2 (Szorongatásomban hívtam az Urat,)

85 Introitus [ÉE 588] (Kelj fel, Uram, miért alszol?)

88 Nagyböjt II. Introitus [ÉE 533] (Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról,)

89 II. Graduale [ÉE 534] (Szívem háborúságai megsokasodtak, * )

92 II. Offertorium (és kitárom kezemet parancsolataid felé, *)

93 II. Communio (A látomást, melyet láttatok,)

95 Nagyböjt III. Introitus [ÉE 536] (Szemeim mindenkor az)

96 III. Graduale [ÉE 537] (Kelj fel Uram,)

98 Offertorium (édesebbek a méznél, a csorgatott méznél, *)

99 III. Communio [ÉE 535] (Válts meg engem,)

100 Communio

    1 (A veréb házat talál magának,)

    2 (Én a te oltárodnál, seregek Ura,)

105 Nagyböjt IV. Introitus [ÉE 538] (Vígadozzál, Jeruzsálem!)

106 IV. Graduale [ÉE 539] (Vígadtam,)

108 IV. Offertorium (mindent, amit akart,*)

109 IV. Communio [ÉE 540] (A Kenyér, amelyet én adok,)

110 Communio

    1 (Jeruzsálem mily nagy városnak épült,)

    2 (Oda mennek föl a nemzetségek,)

115 Nagyböjt V. Introitus (Ítélj meg engem, Isten,)

116 V. Graduale [ÉE 542] (Ragadj el engem, Uram)

118 V. Offertorium (eleveníts meg engem a te igéd szerint!)

119 V. Communio [ÉE 543] (Ez az én testem, mely értetek adatik;)

122 Introitus [ÉE 541] (Mi pedig dicsekedjünk)

123 Communio (Te, fölkelvén, Uram, könyörülsz Sionon,)

---- ##### NAGYHÉT ##### ----

124 Virágvasárnap - Körmeneti himnusz [ÉE 801]

    1 (Üdvünknek boldog ünnepe!)

    2 (Hat nap, hogy Húsvét eljövend,)

    3 (Drága kenettel gazdagon)

    4 (S hogy megtörténtek mindezek,)

    5 (Isten kegyelme mily csodás!)

    6 (Így szólt Lélekkel ihletett)

    7 (Urad, Királyod íme jő,)

    8 (A pálmafák friss ágait,)

    9 (Újjong körötte nagy tömeg,)

    10 (Levetvén íme, köntösük,)

    11 (Forrong a város, nyugtalan,)

    12 (Ha majd Bíróként újra jő,)

125 Körmeneti antifóna I. stáció [ÉE 802]

    a (Hozsanna Dávid Fiának,)

    b (Hozsanna, Dávid fia néked,)

126 Körmeneti antifóna II. stáció [ÉE 803]

    a (Jeruzsálem gyermeknépe)

    b (Jeruzsálem gyermeknépe)

127 Körmeneti antifóna III. stáció [ÉE 804]

    1 (Jeruzsálem gyermeknépe)

128 Körmeneti himnusz IV. stáció [ÉE 805]

    1a (Dicsőség és dicséret Tenéked,)

    1b (Dicsőség és dicséret Tenéked,)

    2 (Izraelnek Királya,)

    3 (Angyal seregek a mennyben)

    4 (A zsidóknak népe)

    5 (Midőn szenvedni mentél,)

    6 (Tetszett seregük néked,)

129 Introitus

    1 (El ne távoztasd segítségedet tőlem,)

    2 (Szabadíts meg engem az oroszlán szájából,)

130 Graduale (Te tartottad az én jobbomat,)

132 Offertorium (és epét adtak nekem eledelül, *)

133 Communio (Atyám, ha el nem múlhat e pohár, hogy ki ne igyam,)

134 Communio (Atyám, ha el nem múlhat e pohár, hogy ki ne igyam,)

138 Graduale (Megleltem Dávidot, az én szolgámat,)

Nagycsütörtök Introitus [ÉE 541] (Mi pedig dicsekedjünk)

139 Graduale [ÉE 806] (Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, * )

141 Lábmosás [ÉE 809]

    1 (Tudván Jézus, hogy eljött órája)

    2 (Ő, a Mester szolgál tanítványnak,)

    3 (Azért mi is egymást így szolgáljuk,)

142 Lábmosás [ÉE 810] (Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.)

143 Virrasztás [ÉE 811] (Szomorú az én lelkem mindhalálig;)

144 Búcsúbeszéd [ÉE 812] (Új parancsot adok néktek:)

Lamentáció [ÉE 813] (Elosztották maguk között ruháimat,)

Responzórium [ÉE ]

    1 (Magas hegyén, ím az Olajfáknak)

    2 (Bár a lélek készen a halálra,)

    3 (Barátaim, velem virrasszatok,)

147 Nagypéntek - Improperia [ÉE 819]

    1 (Ó, én népem! Teellened mit vétettem?)

    2 (Én Egyiptom földjéről kihoztalak téged,)

    3 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus! Hagiosz iszkhürosz! Sanctus fortis! Hagiosz átáhánátosz, eleiszon imasz! Sanctus immortalis, miserere nobis.)

    4 (Szent az Isten!)

    5 (Negyven éven át pusztában vezettelek,)

    6 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus! Hagiosz iszkhürosz! Sanctus fortis! Hagiosz átáhánátosz, eleiszon imasz! Sanctus immortalis, miserere nobis.)

    7 (Szent az Isten!)

    8 (Mit kellett volna még cselekednem néked,)

    9 (Szomjamat ecettel oltod,)

    10 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus! Hagiosz iszkhürosz! Sanctus fortis! Hagiosz átáhánátosz, eleiszon imasz! Sanctus immortalis, miserere nobis.)

    11 (Szent az Isten!)

148 Kereszt felmutatása [ÉE 821-822]

    A1 (Íme a keresztnek fája,)

    A2 (Jöjjetek,)

    B (Íme a keresztnek fája,)

149 Körmeneti himnusz [ÉE 823]

    1 (Legnemesebb minden fák közt)

    2 (Dicsőséges viadalnak)

    3 (Ó, magas fa, hajtsd meg ágad,)

    4 (Egyedül csak te vagy méltó)

    5 (Hódolattal adjunk hálát)

151 Szekvencia [ÉE 824]

    1 (A Keresztet ünnepeljük,)

    2 (Kereszt a mi győzedelmünk,)

    3 (Rajta függ a Feláldozott,)

    4 (Kiterjeszti négyes ágát,)

    5 (Áldják az Úr szent Keresztjét,)

    6 (Üdvösséges, boldog Oltár,)

    7 (Bűnnek, bajnak üdvös írja,)

    8 (Győztes szent Fa, világosság!)

152 Szentsír megnyitása [ÉE 825] (Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,)

153 Nagyszombat - Körmeneti himnusz [ÉE 826] (Tündöklő fényeknek teremtője, Isten!)

161 Gloria bevezetése (Ó, fölséges Isten papja! Állj a szentegyház közepére,)

162 Alleluja visszaadása [ÉE 835]

    1 (A vágyva-vágyott éneket ez éj visszaadja,)

    2 (Allelu-ja!)

163 Mindenszentek litániája [ÉE 836]

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Krisztus, hallgass minket!)

    3 (…Könyörögj értünk!)

    4 (…Könyörögj értünk!)

    5 (…Ments meg, Uram, minket!)

    6 (…Kérünk téged, hallgass meg!)

    7 (Krisztus, hallgass minket!)

164 Víz megszentelése [ÉE 837] (Ti forrásvizek, áldjátok az Istent,)

165 Antifóna [ÉE 838]

    1 (Láttam, hogy víz tör elő a templomból, annak jobb oldaláról,)

    2 (s kikhez elért e vízár megszabadultak, és énekelték: alleluja, alleluja.)

167 Communio [ÉE 839] (Jókor reggel, egy nappal szombat után,)

168 Feltámadás [ÉE 840]

    1 (Feltámadtam,)

    2 (Örvendezzünk és vigadjunk, alleluja, alleluja, alleluja.)

    3 (Békesség veletek, alleluja;)

---- ##### HÚSVÉT ##### ----

170 Introitus [ÉE 545] (Feltámadtam, és újból)

171 Graduale [ÉE 546] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

173 Szekvencia [ÉE 547] latin

    1 (Victimæ paschali laudes immolent Christiani.)

    2 (Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitæ mortuus regnat vivus.)

    3 (Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,)

    4 (Surrexit Christus, spes mea, præcedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis victor Rex, miserere.)

174 Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja, alleluja.)

175 Communio [ÉE 548]

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja.)

176 Húsvéthétfő Introitus (Bevezetett titeket az Úr)

177 Introitus [ÉE 550] (Jertek, Atyám áldottai,)

178 Communio

    1 (Ha feltámadtatok Krisztussal, alleluja,)

    2 (Hol Krisztus ül az Atya jobbján, alleluja,)

180 Húsvét II. Introitus (Alleluja! Mint most született)

182 II. Graduale [ÉE 556] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

184 II. Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

185 II. Communio

    1 (Nyújtsd ki a kezedet,)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

186 Húsvét III. Introitus (Az Úr irgalma betölté a földet,)

188 III. Graduale [ÉE 557] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

190 III. Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja.)

    5 (Alleluja, alleluja.)

191 III. Communio [ÉE 554] (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

192 III. Communio (Hirdessétek napról napra, alleluja,)

193 Húsvét IV. Introitus

    1 (Ujjongjatok Istennek, minden földek,)

    2 (adjatok dícséretet dicsőségének, alleluja,)

194 IV. Introitus [ÉE 551] (A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,)

196 IV. Graduale [ÉE 558] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

198 IV. Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

199 IV. Communio (Én vagyok a jó Pásztor,)

199 IV. Communio var. (Én vagyok a jó Pásztor,)

200 IV. Communio

    1 (Kis idő, s nem láttok engem,)

    2 (mert az Atyához megyek,)

201 Húsvét V. Introitus

    1 (Énekeljetek az Úrnak új éneket;)

    2 (Kinyilatkoztatta igazságát, alleluja,)

203 V. Graduale [ÉE 559] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

205 V. Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja, alleluja.)

206 V. Communio [ÉE 553] (Békességet hagyok rátok, alleluja,)

207 V. Communio [ÉE 651] ( „Én vagyok az igaz szőlőtő”, alleluja,)

208 Húsvét VI. Introitus [ÉE 552] (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

210 VI. Graduale [ÉE 560] (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

212 VI. Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja.)

    5 (Alleluja, alleluja.)

    6 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    7 (Alleluja, alleluja.)

213 VI. Communio [ÉE 555] (Nem hagylak árván titeket, alleluja,)

---- ##### URUNK MENNYBEMENETELE ##### ----

214 Introitus [ÉE 562]

    1 (Galileai férfiak,)

217 Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

218 Communio [ÉE 564] (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

219 Húsvét VII. Introitus

    1 (Hallgasd meg, Uram, szavamat,)

    2 (Néked szólott a szívem, az orcám téged keresett,)

222 VII. Communio

    1 (Atyám, míg velük voltam, én megtartottam őket,)

    2 (Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket e világból,)

---- ##### PÜNKÖSD ##### ----

223 Introitus [ÉE 567]

    1 (Az Úr Lelke betölté a földkerekséget, alleluja,)

226 Szekvencia [ÉE 569]

    1 (Veni sancte Spiritus,)

    2 (Veni Pater pauperum,)

    3 (Consolator optime,)

    4 (In labore requies,)

    5 (O lux beatissima,)

    6 (Sine tuo numine)

    7 (Lava, quod est sordidum,)

    8 (Flecte, quod est rigidum,)

    9 (Da tuis fidelibus)

    10 (Da virtutis meritum,)

227 Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

228 Communio [ÉE 570] (A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,)

229 Communio

    1 (Zúgás támadt hirtelen az égből,)

    2 (S beteltek mindnyájan a Szentlélekkel,)

230 Pünkösdhétfő Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

---- ##### SZENTHÁROMSÁG NAPJA ##### ----

231 Introitus [ÉE 572] (Áldott légyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!)

232 Graduale [ÉE 573] (Áldott vagy, Uram,)

234 Offertorium (mert irgalmasságot cselekedett vélünk.)

235 Communio [ÉE 574] (Áldjuk a mennynek Istenét most minden élők előtt,)

---- ##### ÚRNAPJA ##### ----

236 Introitus [ÉE 575] (Táplálta őket a gabona javával,)

237 Graduale [ÉE 576] (Mindenek szemei)

239 Szekvencia

    1 (Lauda Sion Salvatorem)

    2 (Quantum potes, tantum aude:)

    3 (Laudis thema specialis,)

    4 (Quem in sacræ mensa cœnæ,)

    5 (Sit laus plena, sit sonora,)

    6 (Dies enim solemnis agitur,)

    7 (In hac mensa novi Regis,)

    8 (Vetustatem novitas,)

    9 (Quod in cœna Christus gessit,)

    10 (Docti sacris institutis,)

    11 (Dogma datur Christianis,)

    12 (Quod non capis, quod non vides,)

    13 (Sub divérsis speciebus,)

    14 (Caro cibus, sanguis potus:)

    15 (A sumente non concisus,)

    16 (Sumit unus, sumunt mille:)

    17 (Sumunt boni, sumunt mali:)

    18 (Mors est malis, vita bonis:)

    19 (Fracto demum Sacramento,)

    20 (Nulla rei fit scissura:)

    21 (Ecce panis Angelorum,)

    22 (In figuris præsignatur,)

    23 (Bone pastor, panis vere,)

    24 (Tu, qui cuncta scis et vales:)

241 Offertorium (és ezért Istennek vannak ők szentelve, *)

Communio [GRAD 325] (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

Communio [GRAD 343] (A Kenyér, amelyet én adok,)

Communio [GRAD 119] (Ez az én testem, mely értetek adatik;)

---- ##### JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ##### ----

242 Introitus [ÉE 580] (Szent Szívének gondolata)

243 Graduale [ÉE 581] (Édes és igaz az Úr, *)

Offertorium [GRAD 132] (és epét adtak nekem eledelül, *)

Communio [GRAD 119] (Ez az én testem, mely értetek adatik;)

Communio [GRAD 343] (A Kenyér, amelyet én adok,)

Communio [GRAD 325] (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- ##### TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPE ##### ----

245 Introitus [ÉE 582] (Ó, mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet!)

246 Graduale [ÉE 583] (Ezt a helyet az Úr alkotta,)

Offertorium [GRAD 365] (Vígadtam, mikor azt mondották nékem:)

Offertorium [GRAD 397] (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

Offertorium [GRAD 274] (Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába,)

Offertorium [GRAD 393] (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

249 Communio [ÉE 584]

    1 (Az én házam imádságnak)

    2 (Benne mindaz, ki kér, kapni fog;)

---- ##### KRISZTUS KIRÁLY ##### ----

250 Introitus [ÉE 585] (Az Ő országa örökkévaló ország;)

251 Graduale [ÉE 586] (Uralkodik a tengertől tengerig, *)

Offertorium [GRAD 256] (járuljatok az ő színe elé örvendezéssel *)

253 Communio (Királyként trónol az Úr mindörökre,)

---- ##### ÉVKÖZI IDŐ ##### ----

Évközi I. Introitus [ÉE 523] (Íme eljött az Uralkodó, az Úr;)

254 I. Graduale [ÉE 601] (Áldott az Úr, Izraelnek Istene,)

256 I. Offertorium (járuljatok az ő színe elé örvendezéssel *)

257 I. Communio (Megismertetted vélem az élet útjait,)

258 Évközi II. Introitus [ÉE 587] (Minden föld imádjon téged, Isten,)

259 II. Graduale [ÉE 602] (Elküldte az Úr az ő Igéjét,)

261 II. Offertorium (jöjjetek és halljátok, és elbeszélem nektek,)

262 II. Communio (Vígadjunk a te szabadításodban,)

263 Évközi III. Introitus (Imádjátok az Istent, minden angyalai,)

264 III. Graduale [ÉE 603] (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

266 III. Offertorium (nem halok meg, hanem élek *)

267 III. Communio (Csodálkoztak mindnyájan azokon,)

268 Évközi IV. Introitus

    1 (Vígadjon az Urat keresők szíve,)

    2 (keressétek az ő orcáját mindenkor!)

269 IV. Graduale [ÉE 604] (Ki olyan, mint Urunk, az Isten,)

271 IV. Offertorium (Jó dolog az Urat dícsérni *)

272 IV. Communio [ÉE 595] (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

273 Évközi V. Introitus (Jöjjetek, imádjuk az Istent,)

274 V. Graduale [ÉE 605] (Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába,)

276 V. Offertorium (mutasd meg irgalmasságodnak csodáit *)

277 V. Communio [ÉE 594] (Belépek Isten oltárához,)

278 Évközi VI. Introitus

    1 (Légy nékem oltalmazó Istenem,)

    2 (mert erősségem vagy te,)

279 VI. Graduale [ÉE 606] (Te vagy az Isten, ki egymagad művelsz csodákat,)

281 VI. Offertorium (Én ajkaimmal hirdetem *)

282 VI. Communio (Ettek, és igen megelégedtek,)

283 Évközi VII. Introitus (Irgalmadban bízom, Uram,)

284 VII. Graduale [ÉE 607] (Mondtam az Úrnak: könyörülj rajtam,)

286 VII. Offertorium (én királyom és én Istenem *)

287 VII. Communio (Hirdetem minden csodatettedet,)

288 Évközi VIII. Introitus (Az Úr lett nékem oltalmam,)

289 VIII. Graduale [ÉE 608] (Az Úrhoz kiáltottam,)

291 VIII. Offertorium (szabadíts meg engem irgalmasságodért!)

292 VIII. Communio (Éneklek az Úrnak, ki jókat adott nékem,)

293 Évközi IX. Introitus (Tekints reám, s könyörülj rajtam,)

294 IX. Graduale [ÉE 609] (Vesd az Úrra gondodat,)

296 IX. Offertorium (énekeljetek az Úrnak, ki Sionban lakik *)

297 IX. Communio (Én kiáltottam, mert meghallgatsz engem, Isten,)

298 Évközi X. Introitus [ÉE 589] (Az Úr az én fényem, kitől is félnék?)

299 X. Graduale [ÉE 610] (Légy kegyelmes, Uram, a mi bűneinknek,)

301 X. Offertorium (ne mondhassa az én ellenségem: *)

302 X. Communio (Uram, én kősziklám és menedékem,)

303 Évközi XI. Introitus (Hallgasd meg szavamat, mellyel hozzád kiáltok,)

304 XI. Graduale [ÉE 611] (Tekints le, Isten, mi oltalmazónk,)

306 XI. Offertorium (jobbomon van ő, azért nem ingadozom.)

307 XI. Communio (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem:)

308 Évközi XII. Introitus (Az Úr népének erőssége,)

309 XII. Graduale [ÉE 612] (Fordulj hozzánk, Urunk,)

XII. Offertorium [GRAD 276] (mutasd meg irgalmasságodnak csodáit *)

311 XII. Communio (Dícsérő áldozatot áldozok)

312 Évközi XIII. Introitus (Minden népek, vígan tapsoljatok,)

313 XIII. Graduale [ÉE 613] (Jertek, fiaim, és hallgassatok engem;)

315 XIII. Offertorium (mert nem zavarodnak meg,)

316 XIII. Communio (Hajtsd hozzám füledet, Uram,)

317 Évközi XIV. Introitus (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

318 XIV. Graduale [ÉE 614] (Légy nékem oltalmazó Istenem és menedékhelyem,)

320 XIV. Offertorium (mert kicsoda isten rajtad kívül, Uram?)

321 XIV. Communio [ÉE 598] (Ízleljétek és lássátok,)

322 Évközi XV. Introitus (Mikor az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta szavamat;)

323 XV. Graduale [ÉE 616] (Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére,)

XV. Offertorium [GRAD 5] (mert akik téged várnak)

325 XV. Communio [ÉE 596] (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

XV. Communio [GRAD 100]

    1 (A veréb házat talál magának,)

    2 (Én a te oltárodnál, seregek Ura,)

326 Évközi XVI. Introitus (Íme, az Isten segít engem,)

327 XVI. Graduale [ÉE 615] (Uram, mi Urunk,)

XVI. Offertorium [GRAD 98] (édesebbek a méznél, a csorgatott méznél, *)

329 XVI. Communio [ÉE 599] (Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat,)

330 Évközi XVII. Introitus [ÉE 590] (Szent lakóhelyén az Isten lakást ad az egyetértőknek,)

331 XVII. Graduale [ÉE 617] (Istenben bízik a szívem,)

XVII. Offertorium [GRAD 73] (Én Uram, hozzád kiáltottam, *)

333 XVII. Communio (Tiszteld meg az Urat vagyonodból,)

334 Évközi XVIII. Introitus (Isten, figyelmezz segítségemre,)

335 XVIII. Graduale [ÉE 618] (Áldom én az Urat minden időben.)

337 XVIII. Offertorium (És megengesztelődött az Úr, és elállt a vésztől *)

338 XVIII. Communio (Kenyeret adtál nékünk az égből, Uram,)

339 Évközi XIX. Introitus (Tekints, Uram, szövetségedre,)

340 XIX. Graduale [ÉE 619] (Tekints, Uram, a te szövetségedre,)

342 XIX. Offertorium (kezedben az én sorsom.)

343 XIX. Communio [ÉE 540] (A Kenyér, amelyet én adok,)

344 Évközi XX. Introitus [ÉE 591] (Oltalmazó Isten! Tekints le,)

345 XX. Graduale [ÉE 620] (Velem az Úr, azért nem félek,)

347 XX. Offertorium (ízleljétek és lássátok *)

348 XX. Communio (Először keressétek az Isten országát,)

349 Évközi XXI. Introitus (Hajtsd hozzám, Uram, füledet,)

350 XXI. Graduale [ÉE 621] (Jó dolog az Urat dícsérni,)

352 XXI. Offertorium (és új éneket adott a számba *)

353 XXI. Communio [ÉE 597] (Munkálkodásod gyümölcsével)

XXI. Communio [GRAD 325] (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

354 Évközi XXII. Introitus

    1 (Könyörülj rajtam, Uram, hozzád kiáltok,)

    2 (sokirgalmú mindazokhoz, kik téged hívnak.)

355 XXII. Graduale [ÉE 622] (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

357 XXII. Offertorium (Uram, tekints segítségemre!)

358 XXII. Communio (Uram, igazságodról emlékezem,)

359 Évközi XXIII. Introitus (Igazságos vagy, Uram, igaz a te ítéleted,)

360 XXIII. Graduale [ÉE 623] (Boldog az e nemzet, kinek az Úr az Istene,)

362 XXIII. Offertorium (kegyelmesen figyelmezz erre a népre *)

363 XXIII. Communio

    1 (Tegyetek fogadalmat,)

    2 (Mindnyájan, kik körülötte vagytok,)

364 Évközi XXIV. Introitus [ÉE 592]

    1 (Adj békét azoknak, kik reád várnak,)

    2 (Hallgasd meg, Uram, szolgádat,)

365 XXXIV. Graduale [ÉE 624] (Vígadtam, mikor azt mondották nékem:)

367 XXIV. Offertorium (Izráel fiainak színe előtt.)

368 XXIV. Communio (Hozzatok áldozatot, s lépjetek be az ő csarnokába,)

369 Évközi XXV. Introitus [ÉE 593] (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

370 XXV. Graduale [ÉE 625] (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

372 XXV. Offertorium (és megszabadít a te jobbod.)

373 XXV. Communio (Te rendelted, hogy parancsaidat híven megőrizzük!)

374 Évközi XXVI. Introitus

    1 (Mind, amit nékünk tettél,)

    2 (De dicsőítsd meg, kérünk, a te szent nevedet,)

375 XXVI. Graduale [ÉE 626] (Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram,)

377 XXVI. Offertorium (Babilon folyóvizei mellett ültünk és sírtunk *)

378 XXVI. Communio

    1 (Emlékezzél meg Igédről,)

    2 (megalázottságomban az vígasztalt engem.)

379 Évközi XXVII. Introitus

    1 (Hatalmadban nyugszik a mindenség, Uram,)

    2 (Te alkottál mindent, a mennyet és a földet,)

380 XXVII. Graduale (Uram, te lettél a mi menedékünk)

382 XXVII. Offertorium

    1 (És elpusztította minden vagyonát és gyermekeit,)

    2 (Vala egy férfi Husz földjén, Jób nevezetű,)

383 XXVII. Communio (A te üdvözítésedért emésztődik a lelkem,)

384 Évközi XXVIII. Introitus

    1 (Ha a gonoszságokat számontartod, Uram,)

385 XXVIII. Graduale [628] (Íme, mily jó és mily gyönyörűséges)

387 XXVIII. Offertorium (tetszésre találjanak a szavaim *)

388 XXVIII. Communio

    1 (Vedd el rólam a szégyent, és a megvetést,)

389 Évközi XXIX. Introitus (Kiáltottam, Isten, és meghallgattál engem,)

390 XXIX. Graduale [ÉE 629] (Üdvözítsd a te népedet, Uram,)

XXIX. Offertorium [GRAD 92] (és kitárom kezemet)

392 XXIX. Communio (Uram, mi Urunk, mily csodálatos)

Évközi XXX. Introitus [GRAD 268]

    1 (Vígadjon az Urat keresők szíve,)

    2 (keressétek az ő orcáját mindenkor!)

393 XXX. Graduale [ÉE 630] (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

395 XXX. Offertorium (hogy tudjam a te bizonyságaidat!)

XXX. Communio [GRAD 262] (Vígadjunk a te szabadításodban,)

396 Évközi XXXI. Introitus (Ne hagyj el engem, Isten, ne menj el tőlem,)

397 XXXI. Graduale [ÉE 631] (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

399 XXXI. Offertorium (el ne felejtsed semmi adományát*)

XXXI. Communio [GRAD 257] (Megismertetted vélem az élet útjait,)

400 Évközi XXXII. Introitus (Jusson színed elé az én imádságom,)

401 XXXII. Graduale [ÉE 632] (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

403 XXXII. Offertorium (hogy ne uralkodjék rajtam semmi gonoszság!)

404 XXXII. Communio (Az Úr az én Pásztorom, nincsen hiányom semmiben,)

405 Évközi XXXIII. Introitus (Az én gondolatom a békesség gondolata,)

406 XXXIII. Graduale [ÉE 633] (Megszabadítottál minket sanyargatóinktól,)

409 XXXIII. Offertorium (a mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram!)

410 XXXIII. Communio (Bizony, mondom néktek, bármit imádkozva kértek,)

XXXIV. köznapi Introitus [GRAD 405] (Az én gondolatom a békesség gondolata,)

411 XXXIV. köznapi Graduale [ÉE 634] (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

---- ##### SZENTEK KÖZÖS MISÉI ##### ----

417 Szűz Mária Introitus (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

418 Graduale [ÉE 642] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

422 Szekvencia [ÉE 231]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

423 Offertorium (megáldott téged az Isten *)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

424 Communio [ÉE 643] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- ##### ----

425 Mindenszentek Introitus [ÉE 646]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kiknek ünnepén örülnek az angyalok,)

425 Szentek Introitus [ÉE 646]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

425 Szent Ferenc Introitus

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

425 Kis Szent Teréz Introitus [ÉE 646]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

426 Graduale [ÉE 647] (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

Offertorium [GRAD 445] (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

429 Communio [ÉE 648] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

---- ##### ----

430 Szentek (húsvéti időben) Introitus [ÉE 649] (Alleluja! Megoltalmaztál, ó Isten, alleluja,)

Introitus [GRAD 208]

    1 (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

Introitus [GRAD 177] (Jertek, Atyám áldottai,)

Graduale [GRAD 426] (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

Offertorium [GRAD 190]

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja.)

    5 (Alleluja, alleluja.)

432 Communio [ÉE 651] (Én vagyok az igaz szőlőtő, alleluja,)

---- ##### ----

433 Apostolok Introitus [ÉE 652] (Míly tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

434 Graduale [ÉE 653] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

437 Offertorium (nemzedékről nemzedékre.)

438 Communio [ÉE 654] (Kik követtetek engem, trónokon fogtok ülni,)

---- ##### ----

439 Egy vértanú Introitus (Vígad majd az igaz az Úrban, és bízik benne,)

Introitus [[GRAD 444]

    1 (Kiáltottak az Úrhoz az igazak,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kiknek ünnepén örülnek az angyalok,)

440 Graduale (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

442 Offertorium (szíve kívánságát megadtad néki.)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát *)

443 Communio (Ki utánam akar jönni, tagadja meg magát,)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 449]

    1 (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

    2 (Az oktalanok holtnak vélik őket,)

---- ##### ----

444 Több vértanú Introitus [ÉE 657]

    1 (Kiáltottak az Úrhoz az igazak,)

445 Graduale [ÉE 658] (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

Graduale [GRAD 426] (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

448 Offertorium (a tőr elrontatott, és mi megszabadultunk.)

449 Communio [ÉE 659]

    1 (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

    2 (Az oktalanok holtnak vélik őket,)

---- ##### ----

450 Püspök-hitvallók Introitus [ÉE 660]

    1 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

451 Graduale [ÉE 661]

    1 (Íme, a főpap, ki életének napjaiban)

Graduale [GRAD 138] (Megleltem Dávidot, az én szolgámat,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

453 Communio [ÉE 662] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- ##### ----

454 Egyháztanítók Introitus (A gyülekezet közepette megnyitotta száját,)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 306] (jobbomon van ő, azért nem ingadozom.)

Offertorium [GRAD 92] (és kitárom kezemet parancsolataid felé, *)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

Communio [GRAD 287] (Hirdetem minden csodatettedet,)

Communio [GRAD 257] (Megismertetted vélem az élet útjait,)

Communio [GRAD 74] (Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal,)

---- ##### ----

455 Hitvallók Introitus [ÉE 663] (Bölcsességet szól az igaz szája)

456 Graduale [ÉE 664] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

458 Offertorium (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

459 Communio [ÉE 600] (Aki nékem szolgál,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- ##### ----

460 Szűzek és szent asszonyok Introitus [ÉE 665] (Szeretted az igazságot, s gyűlölted a gonoszságot,)

461 Graduale [ÉE 666] (Megsegítette őt az Isten arcának fényével,)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

463 Communio [ÉE 667] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- ##### ----

464 Szent angyalok Introitus [ÉE 672] (Áldjátok az Istent, minden angyalai,)

Graduale [GRAD 327] (Uram, mi Urunk,)

Offertorium [GRAD 347] (ízleljétek és lássátok *)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- ##### SZENTEK SAJÁT MISÉI ##### ----

---- # 01.25 Szent Pál apostol megtérése (Apostolok) ----

Introitus [GRAD 433] (Míly tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

Graduale [GRAD 434] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

Offertorium [GRAD 437] (nemzedékről nemzedékre.)

Communio [GRAD 438] (Kik követtetek engem, trónokon fogtok ülni,)

---- # 02.22 Szent Péter apostol székfoglalása ----

Introitus [GRAD 450]

    1 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

Graduale [GRAD 434] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

Offertorium [GRAD 437] (nemzedékről nemzedékre.)

Communio [GRAD 478] (Te vagy a Péter, s én ezen a kövön építem föl egyházamat.)

---- # 03.19 Szent József ----

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- # 03.25 Gyümölcsoltó Boldogasszony ----

Introitus [GRAD 7]

    1 (Harmatozzatok egek, onnan felülről,)

Graduale [GRAD 8] (Kapuk, nyíljatok meg!)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

Communio [GRAD 27] (Íme a Szűz méhében fogan, és Fiat szül;)

---- # 04.23 Szent Adalbert ----

Introitus [GRAD 430] (Alleluja! Megoltalmaztál, ó Isten, alleluja,)

Introitus [GRAD 208]

    1 (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

Introitus [GRAD 177] (Jertek, Atyám áldottai,)

Offertorium [GRAD 190]

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja.)

    5 (Alleluja, alleluja.)

Communio [GRAD 432] (Én vagyok az igaz szőlőtő, alleluja,)

---- # 06.13 Szent Antal ----

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Introitus [GRAD 454] (A gyülekezet közepette megnyitotta száját,)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Offertorium [GRAD 306] (jobbomon van ő, azért nem ingadozom.)

Offertorium [GRAD 92] (és kitárom kezemet parancsolataid felé, *)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

Communio [GRAD 287] (Hirdetem minden csodatettedet,)

Communio [GRAD 257] (Megismertetted vélem az élet útjait,)

Communio [GRAD 74] (Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal,)

---- # 06.24 Keresztelő Szent János ----

473 Introitus [ÉE 679]

    1 (Anyám méhétől fogva nevemen hívott az Úr,)

    2 (kezének árnyékában elrejtett engem,)

474 Graduale [ÉE 680] (Mielőtt formáltalak téged anyád méhében,)

---- Szekvencia [GRAD 636] ----

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

476 Communio (Te, gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel,)

---- # 06.27 Szent László ----

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- # 06.29 Szent Péter és Pál ----

Introitus [GRAD 433] (Míly tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

Graduale [GRAD 434] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

Offertorium [GRAD 437] (nemzedékről nemzedékre.)

478 Communio (Te vagy a Péter, s én ezen a kövön építem föl egyházamat.)

---- # 07.02 Sarlós Boldogasszony ----

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 418] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

Communio [GRAD 424] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- # 07.22 Szent Mária Magdolna ----

Introitus [GRAD 460] (Szeretted az igazságot, s gyűlölted a gonoszságot,)

Graduale [GRAD 461] (Megsegítette őt az Isten arcának fényével,)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- # 07.26 Szent Joakim és Szent Anna ----

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kiknek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 426] (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

Offertorium [GRAD 445] (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

---- # 08.06 Urunk színeváltozása ----

481 Introitus [ÉE 681] (Méltóság és szépség fénylik az ő arcán,)

Graduale [GRAD 66] ( Befogadtuk, Isten,)

Offertorium [GRAD 39] (Szilárd a te trónod kezdet óta, Isten, *)

Communio [GRAD 93] (A látomást, melyet láttatok,)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- # 08.10 Szent Lőrinc (Egy vértanú) ----

Introitus [GRAD 481] (Méltóság és szépség fénylik az ő arcán,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 442] (szíve kívánságát megadtad néki.)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát *)

Communio [GRAD 443] (Ki utánam akar jönni, tagadja meg magát,)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 449]

    1 (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

    2 (Az oktalanok holtnak vélik őket,)

---- # 08.15 Nagyboldogasszony ----

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 418] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

Communio [GRAD 424] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

---- # 08.20 Szent István ----

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Szekvencia [GRAD 637]

    1 (Tiszta szívvel, szóval, ésszel)

    2 (Égi jókkal ékesítve)

    3 (Géza vezér volt az atyja,)

    4 (Szül az anya, vígadozik,)

    5 (S ahogy egyre nő a gyermek,)

    6 (Testben él bár, mint ruhában,)

    7 (Mindig Krisztust prédikálja,)

    8 (S mint Salamon réges-régen,)

    9 (Tanítónak, vezetőnek,)

    10 (Talentumát így forgatja,)

    11 (Ott él, Jézus a barátja,)

    12 (Könyörögjünk hű szívekkel,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- # 08.28 Szent Ágoston ----

Introitus [GRAD 450]

    1 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

Introitus [GRAD 454] (A gyülekezet közepette megnyitotta száját,)

Graduale [GRAD 451]

    1 (Íme, a főpap, ki életének napjaiban)

Graduale [GRAD 138] (Megleltem Dávidot, az én szolgámat,)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 306] (jobbomon van ő, azért nem ingadozom.)

Offertorium [GRAD 92] (és kitárom kezemet parancsolataid felé, *)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

Communio [GRAD 287] (Hirdetem minden csodatettedet,)

Communio [GRAD 257] (Megismertetted vélem az élet útjait,)

Communio [GRAD 74] (Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal,)

---- # 09.08 Kisboldogasszony (Szűz Mária) ----

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kinek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 418] (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

Szekvencia [GRAD 422]

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

Offertorium [GRAD 423] (megáldott téged az Isten *)

Offertorium [GRAD 26] (Áldott vagy te az asszonyok között, *)

Communio [GRAD 424] (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

Communio [GRAD 463] (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

---- # 09.14 Szent Kereszt felmagasztalása ----

Introitus [GRAD 122] (Mi pedig dicsekedjünk)

Graduale [GRAD 139] (Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, * )

Szekvencia [GRAD 151]

    1 (A Keresztet ünnepeljük,)

    2 (Kereszt a mi győzedelmünk,)

    3 (Rajta függ a Feláldozott,)

    4 (Kiterjeszti négyes ágát,)

    5 (Áldják az Úr szent Keresztjét,)

    6 (Üdvösséges, boldog Oltár,)

    7 (Bűnnek, bajnak üdvös írja,)

    8 (Győztes szent Fa, világosság!)

Offertorium [GRAD 357] (Uram, tekints segítségemre!)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- # 09.15 Fájdalmas Szűzanya ----

Introitus [GRAD 417] (Szent Anya, üdvözlégy,)

489 Graduale [ÉE 682] (Fájdalmas vagy, Szűz Mária, és könnyeinkre méltó,)

---- Szekvencia [ÉE 90] ----

Offertorium [GRAD 132] (és epét adtak nekem eledelül, *)

Communio [GRAD 99] (Válts meg engem,)

---- # 09.29 Szent Mihály ----

Introitus [GRAD 464] (Áldjátok az Istent, minden angyalai,)

Graduale [GRAD 327] (Uram, mi Urunk,)

Offertorium [GRAD 347] (ízleljétek és lássátok *)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- # 10.04 Assissi Szent Ferenc ----

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- # 11.01 Mindenszentek ----

Introitus [GRAD 425]

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (kiknek ünnepén örülnek az angyalok,)

Graduale [GRAD 426] (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

Offertorium [GRAD 445] (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

---- # 11.05 Szent Imre ----

Introitus [GRAD 455] (Bölcsességet szól az igaz szája)

Graduale [GRAD 456] (Az igaz virul, mint a pálma,)

Graduale [GRAD 440] (Elébe siettél, Uram, édességes áldásokkal,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 429] (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- # 11.11 Szent Márton ----

Introitus [GRAD 450]

    1 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

Graduale [451]

    1 (Íme, a főpap, ki életének napjaiban)

Graduale [GRAD 138] (Megleltem Dávidot, az én szolgámat,)

Offertorium [GRAD 458] (Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, *)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 453] (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

---- ##### MISÉK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA ##### ----

---- # Keresztelés ----

Introitus [GRAD 177] (Jertek, Atyám áldottai,)

Graduale [GRAD 313] (Jertek, fiaim, és hallgassatok engem;)

Offertorium [GRAD 403] (hogy ne uralkodjék rajtam semmi gonoszság!)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- # Bérmálás (Adott ünnep vagy Pünkösd) ----

223 Introitus [ÉE 567]

    1 (Az Úr Lelke betölté a földkerekséget, alleluja,)

226 Szekvencia [ÉE 569]

    1 (Veni sancte Spiritus,)

    2 (Veni Pater pauperum,)

    3 (Consolator optime,)

    4 (In labore requies,)

    5 (O lux beatissima,)

    6 (Sine tuo numine)

    7 (Lava, quod est sordidum,)

    8 (Flecte, quod est rigidum,)

    9 (Da tuis fidelibus)

    10 (Da virtutis meritum,)

227 Offertorium

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

228 Communio [ÉE 570] (A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,)

229 Communio

    1 (Zúgás támadt hirtelen az égből,)

    2 (S beteltek mindnyájan a Szentlélekkel,)

---- # Elsőáldozás ----

Introitus [GRAD 177] (Jertek, Atyám áldottai,)

Graduale [GRAD 375] (Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram,)

Offertorium [GRAD 92] (és kitárom kezemet parancsolataid felé, *)

Communio [GRAD 321] (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

---- # Betegek szentségének kiszolgáltatása (Adott ünnep) - vagy ----

Introitus [GRAD 369]

    1 (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

Graduale [GRAD 331] (Istenben bízik a szívem,)

Offertorium [GRAD 342] (kezedben az én sorsom.)

Communio [GRAD 272] (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

---- # Papszentelés, újmise, papi jubileum ----

Introitus [GRAD 344] (Oltalmazó Isten! Tekints le,)

Introitus - húsvéti időben - [GRAD 194] (A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,)

497 Graduale (Megesküdött az Úr,)

Offertorium [GRAD 315] (mert nem zavarodnak meg,)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 277] (Belépek Isten oltárához,)

---- # Nászmise ----

498 Introitus [ÉE 684] (Atyáink Istene)

Introitus [GRAD 330] (Szent lakóhelyén az Isten lakást ad az egyetértőknek,)

499 Graduale [ÉE 685] (Boldogok, akik az Urat félik,)

Offertorium [GRAD 347] (ízleljétek és lássátok *)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

---- # Hálaadás - Te Deum ----

Introitus [GRAD 231] (Áldott légyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!)

Graduale [GRAD 335] (Áldom én az Urat minden időben.)

Offertorium [GRAD 399] (el ne felejtsed semmi adományát*)

Communio [GRAD 235] (Áldjuk a mennynek Istenét most minden élők előtt,)

Communio [GRAD 368] (Hozzatok áldozatot, s lépjetek be az ő csarnokába,)

---- # A pápáért ----

Introitus [GRAD 450]

    1 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

Graduale [GRAD 434] (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

Communio [GRAD 478] (Te vagy a Péter, s én ezen a kövön építem föl egyházamat.)

---- # Papi hivatásokért ----

Introitus [GRAD 344] (Oltalmazó Isten! Tekints le,)

Introitus - húsvéti időben - [GRAD 194] (A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,)

Graduale [GRAD 393] (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

Offertorium [GRAD 271] (Jó dolog az Urat dícsérni *)

Communio [GRAD 459] (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

---- # A keresztények egységéért ----

Introitus [GRAD 330] (Szent lakóhelyén az Isten lakást ad az egyetértőknek,)

Graduale [GRAD 3] (Mindazok, kik Téged várnak,*)

Offertorium [GRAD 15] (Mutasd meg nekünk, Urunk irgalmasságodat, *)

Communio [GRAD 410] (Bizony, mondom néktek, bármit imádkozva kértek,)

---- # Missziókért ----

Introitus [GRAD 258] (Minden föld imádjon téged, Isten,)

Introitus [GRAD 208]

    1 (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

Graduale [GRAD 355] (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

Offertorium [GRAD 266] (nem halok meg, hanem élek *)

Communio [GRAD 353] (Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet,)

---- # Békéért ----

Introitus [GRAD 364]

    1 (Adj békét azoknak, kik reád várnak,)

    2 (Hallgasd meg, Uram, szolgádat,)

Graduale [GRAD 365] (Vígadtam, mikor azt mondották nékem:)

Offertorium [GRAD 108] (mindent, amit akart,*)

Communio [GRAD 249]

    1 (Az én házam imádságnak)

    2 (Benne mindaz, ki kér, kapni fog;)

Communio - Nagyböjtön kívül - [GRAD 206] (Békességet hagyok rátok, alleluja,)

---- # Üldözések idején ----

Introitus [GRAD 85] (Kelj fel, Uram, miért alszol?)

Graduale [GRAD 340] (Tekints, Uram, a te szövetségedre,)

Offertorium [GRAD 5] (Mert akik téged várnak)

Communio [GRAD 272] (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

---- # Betegekért ----

Introitus [GRAD 369]

    1 (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

Introitus [GRAD 85] (Kelj fel, Uram, miért alszol?)

Graduale [GRAD 331] (Istenben bízik a szívem,)

Graduale [GRAD 340] (Tekints, Uram, a te szövetségedre,)

Offertorium [GRAD 342] (kezedben az én sorsom.)

Communio [GRAD 272] (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

---- # Bármely szükségben ----

Introitus [GRAD 369]

    1 (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

Introitus [GRAD 85] (Kelj fel, Uram, miért alszol?)

Graduale [GRAD 331] (Istenben bízik a szívem,)

Offertorium [GRAD 372] (és megszabadít a te jobbod.)

Communio [GRAD 378]

    1 (Emlékezzél meg Igédről,)

    2 (reménységet adtál,)

---- # Jó termésért ----

Introitus [GRAD 369]

    1 (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

Graduale [GRAD 365] (Vígadtam, mikor azt mondották nékem:)

Offertorium [GRAD 342] (kezedben az én sorsom.)

Communio [GRAD 353] (Munkálkodásod gyümölcsével)

---- # Halotti mise ----

501 Introitus - latin [ÉE 686)

    1 (Requiem æternam)

    2 (Te decet hymnus Deus in Sion,)

    3 (Requiem æternam)

502 Introitus - magyar [ÉE 687]

    1 (Adj, Uram, őnéki(k) örök nyugodalmat,)

    2 (Hallgasd meg, Uram, imádságomat,)

    3 (Adj, Uram, őnéki(k) örök nyugodalmat,)

Introitus [GRAD 400] (Jusson színed elé az én imádságom,)

Introitus [GRAD 384]

    1 (Ha a gonoszságokat számontartod, Uram,)

    2 (De nálad kegyelem vagyon,)

503 Graduale [ÉE 688] (Bár a halál völgyében járok, nem félek a rossztól,)

Graduale [GRAD 309] (Fordulj hozzánk, Urunk,)

Graduale [GRAD 411] (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

Graduale [GRAD 82] (Szabadítsd meg a te szolgádat, én Istenem *)

Graduale [GRAD 53] (Egyet kértem az Úrtól)

505 Szekvencia [ÉE 689]

    1 (Ítéletnek végső napja)

    2 (Reszket akkor holt meg élő,)

    3 (Csodakürtök zengenek meg,)

    4 (Csodájára a halálnak,)

    5 (Kézzel írt könyv nyílik ottan,)

    6 (Bíró majd ha széket ül ott,)

    7 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    8 (Nagy Király, kit retteg minden,)

    9 (Rólam, Jézus, emlékezzél,)

    10 (Fáradoztál, megkeresve,)

    11 (Ki Magdolnát feloldottad,)

    12 (Nem méltó az én kérésem,)

    13 (Könnyel árad ama nagy nap,)

    14 (Uram, nékik adj jó véget,)

505 Szekvencia [SZVU 237]

    1 (Ama végső harag napja)

    2 (Reszket akkor holt meg élő,)

    3 (Csodakürtök zengenek meg,)

    4 (Csodájára a halálnak:)

    5 (Kézzel írt könyv nyílik ottan:)

    6 (Bíró majd ha széket ül ott,)

    7 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    8 (Rettenetes fejedelem,)

    9 (Kegyes Jézus, kérlek téged:)

    10 (Munkád, könnyed értem vesztek:)

    11 (Bírája a bosszulásnak,)

    12 (Reszket szívem, sóhajtozván,)

    13 (Magdolnához lehajoltál,)

    14 (Méltó imát nem tud ajkam,)

    15 (Báránykák közt legyek nálad,)

    16 (Ha a rosszak zavarodnak,)

    17 (Térden kérlek, görnyedetten,)

    18 (Könnyel árad ama nagy nap,)

    19 (Uram, nékik adj jó véget.)

505 Szekvencia - latin

    1 (Dies iræ, dies illa)

    2 (Quantus tremor est futurus,)

    3 (Tuba mirum spargens sonum)

    4 (Mors stupebit et natura,)

    5 (Liber scriptus proferetur,)

    6 (Judex ergo cum sedebit,)

    7 (Quid sum miser tunc dicturus?)

    8 (Rex tremendæ majestatis)

    9 (Recordare, Jesu pie,)

    10 (Quærens me, sedisti, lassus;)

    11 (Juste Judex ultionis,)

    12 (Ingemisco tanquam reus,)

    13 (Qui Mariam absolvisti,)

    14 (Preces meæ non sunt dignæ,)

    15 (Inter oves locum præsta,)

    16 (Confutatis maledictis)

    17 (Oro supplex et acclinis,)

    18 (Lacrimosa dies illa,)

    19 (Judicandus homo reus.)

    20 (Pie Jesu Domine:)

Offertorium [GRAD 409] (a mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram!)

Offertorium [GRAD 291] (szabadíts meg engem irgalmasságodért!)

Offertorium [GRAD 301] (ne mondhassa az én ellenségem: *)

Offertorium [GRAD 372] (és megszabadít a te jobbod.)

506 Communio - latin [ÉE 690]

    1 (Lux æterna luceat eis, Domine.)

    2 (Requiem æternam dona eis, Domine,)

    3 (Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.)

507 Communio - magyar [ÉE 691]

    1 (Én vagyok a feltámadás és az élet,)

    2 (és mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem,)

Communio [GRAD 311] (Dícsérő áldozatot áldozok)

Communio [GRAD 272] (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

Communio [GRAD 343] (A Kenyér, amelyet én adok,)

Communio [GRAD 325] (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

---- ##### ORDINARIUMOK ##### ----

508 Asperges me - tonus simplex

    1 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    2 (Miserere mei, Deus,)

    3 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    4 (Et secundum multitudinem miserationum tuarum)

    5 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    6 (Cor mundum crea in me, Deus)

    7 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    8 (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.)

    9 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

509 Asperges me - tonus sollemnis

    1 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    2 (Miserere mei, Deus,)

    3 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    4 (Et secundum multitudinem miserationum tuarum)

    5 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    6 (Cor mundum crea in me, Deus)

    7 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

    8 (Gloria Patri et Filio,)

    9 (Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:)

510 Asperges - magyar (Hints meg engem, Uram, izsóppal, és megtisztulok,)

511 Asperges - recit [ÉE 401] (Hints meg engem, Uram, izsóppal, és megtisztulok,)

512 Asperges - cantio [ÉE 402] (Hints meg engemet izsóppal,)

513 Vidi aquam - tonus simplex (Vidi aquam egredientem de templo,)

514 Vidi aquam - tonus sollemnis

    a (Vidi aquam egredientem de templo,)

    b (et omnes, ad quos pervenit aqua ista,)

515 Vidi aquam - magyar [ÉE 403] (Láttam, hogy víz tör elő a templomból,)

522 Confiteor - latin

    a (Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,)

    b (Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,)

523 Quia peccavimus - latin

    1 (P: Miserere nostri, Domine.)

    2 (P: ... misericordiam tuam.)

    3 (P: ... ad vitam æternam.)

525 Confiteor - magyar [ÉE 407]

    1 (Gyónom a mindenható Istennek,)

    2 (Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!)

    3 (Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,)

    4 (és titeket, testvéreim,)

528 Kyrie XVI. - latin [ÉE 411]

    1 (Kyrie eleison!)

    2 (Kyrie eleison!)

529 Kyrie XVI. - magyar [ÉE 412]

    1 (Uram irgalmazz nekünk!)

    2 (Uram irgalmazz nekünk!)

539 Gloria XV. - magyar [ÉE422]

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    3 (Te elveszed a világ bűneit:)

    4 (Mert egyedül te vagy a szent,)

576 Prefáció - latin [ÉE 445]

    1 (P: Dominus vobiscum.)

    2 (P: Sursum corda.)

    3 (P: Gratias agamus Domino Deo nostro.)

578 Sanctus XVIII. - latin [ÉE 446]

    1 (Sanctus, sanctus,)

    2 (Hosanna in excelsis.)

579 Prefáció - magyar [ÉE 447]

    1 (P: Az Úr legyen veletek!)

    2 (P: Emeljük föl szívünket!)

    3 (P: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!)

580 Sanctus XVIII. - magyar [ÉE 448]

    1 (Szent vagy, szent vagy,)

    2 (Hozsanna a magasságban!)

581 Mysterium fidei - latin [ÉE 449] (Mortem tuam annuntiamus Domine,)

582 Mysterium fidei - magyar [ÉE 450-452]

    A (Halálodat hirdetjük, Urunk,)

    B (Valahányszor esszük ezt a kenyeret)

    C (Üdvözíts bennünket, világ Megváltója,)

583 Pater noster - latin [ÉE 454]

    1 (Pater noster, qui es in cælis,)

    2 (fiat voluntas tua,)

    3 (et dimitte nobis debita nostra,)

    4 (et ne nos inducas in tentationem,)

    5 (Quia tuum est regnum et potestas,)

584 Miatyánk.magyar [456

    1 (Miatyánk, aki a mennyekben vagy,)

    2 (legyen meg a te akaratod,)

    3 (és bocsásd meg vétkeinket,)

    4 (és ne vígy minket kísértésbe,)

    5 (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség)

585 Pax Domini - latin [ÉE 458] (P: Pax Domini sit semper vobiscum.)

586 Pax Domini - magyar [ÉE 459] (N: És a te lelkeddel.)

587 Agnus Dei XVIII. - latin [ÉE 460]

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

587 Agnus Dei XVIII. - latin - Gyászmise

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

588 Agnus Dei XVIII. - magyar [ÉE 461]

    1 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,)

    2 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,)

588 Agnus Dei XVIII. - magyar - Gyászmise

    1 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,)

    2 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,)

589 Benedicat - latin [ÉE 462] (P: Ite missa est.)

590 Benedicat - magyar [ÉE 463] (P: ... menjetek békével!)

592 Ite missa est (húsvéti) - latin [ÉE 465] (Deo gratias, alleluja, alleluja.)

593 Ite missa est (húsvéti) - magyar [ÉE 466] (Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.)

594 Ite missa est VIII. - latin [ÉE 467]

    A (Deo o gratias.)

    B (P: ... menjetek békével!)

    C (P: ... menjetek békével!)

    D (P: Mondjunk áldást az Úrnak!)

603 Kyrie VIII. "De Angelis" - latin [ÉE 474]

    1 (Kyrie)

    2 (Christe)

    3 (Kyrie)

604 Gloria VIII. - latin [ÉE 475]

    1 (Gloria in excelsis Deo.)

    2 (Laudamus te. Benedicimus te.)

    3 (Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.)

    4 (Domine Deus, Rex cælestis,)

    5 (Domine Deus, Agnus Dei,)

    6 (Qui tollis peccata mundi,)

    7 (Qui sedes ad dexteram Patris,)

    8 (Quoniam tu solus sanctus.)

    9 (Cum Sancto Spiritu,)

605 Credo III. - latin [ÉE 476]

    1 (Credo in unum Deum.)

    2 (Et in unum Dominum Jesum Christum,)

    3 (Deum de Deo, lumen de lumine,)

    4 (Genitum non factum,)

    5 (Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cælis.)

    6 (Et incarnatus est de Spiritu Sancto,)

    7 (Crucifixus etiam pro nobis)

    8 (Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.)

    9 (Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus regni non erit finis.)

    10 (Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit.)

    11 (Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas.)

    12 (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)

    13 (Et expecto resurrectionem mortuorum.)

606 Sanctus VIII. - latin [ÉE 477]

    1 (Sanctus, sanctus, sanctus,)

    2 (Pleni sunt cæli)

    3 (Benedictus, qui venit in nomine Domini.)

607 Agnus Dei VIII. - latin [ÉE 478]

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    3 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

608 Kyrie IX. "De Beata" - latin [ÉE 479]

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

    4 (Kyrie)

609 Gloria IX. - latin

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Laudamus te! Benedicimus te!)

    3 (Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.)

    4 (Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.)

    5 (Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.)

    6 (Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.)

    7 (Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.)

    8 (Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,)

    9 (Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.)

610 Sanctus IX. - latin [ÉE 480]

    1 (Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

    2 (Pleni sunt cœli et terra gloria tua.)

    3 (Benedictus qui venit in nomine Domini.)

    4 (Hosanna)

611 Agnus Dei IX. - latin [ÉE 481]

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    3 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

612 Kyrie XVIII. - magyar [ÉE 482]

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (Krisztus, kegyelmezz!)

    3 (Uram, irgalmazz!)

612 Kyrie XVIII. "Missa mundi" - latin

    1 (Kyrie eleison!)

    2 (Christe eleison!)

    3 (Kyrie eleison!)

623 Adventi szekvencia [ÉE 5]

    1a (Küldé az Úristen)

    1b (Hogy legyen követe,)

    2a (Dicsőség királya)

    2b (Kevélyek trónjait)

    3a („Menj el hát, Arkangyal,)

    3b („Üdvözlégy Mária,)

    4a (Meghallván Mária)

    4b (Ki Tanácsadója)

    5a (Akinek ereje)

    5b (Bocsásson meg nekünk)

    Amen ( Amen,)

624 Karácsonyi szekvencia - magyar

    1 (Nagy vígadva örvend most a hívők kara,)

    2 (A Tanácsnak Hírnöke Szűztől közénk születe:)

    3 (Miként csillag sugarát, hozza a Szűz magzatát,)

    4 (Libanonnak cédrusa, lesz völgyünknek virága,)

    5 (Izaiás hirdeté, zsinagóga őrizé, s íme, mégis elveté)

    6 (Ó, Törvény szózata, betelt már jóslata, el ne ítéljen)

624 Karácsonyi szekvencia - latin

    1 (Lætabundus)

    2 (Angelus consilii)

    3 (Sicut sidus radium,)

    4 (Cedrus alta Libani,)

    5 (Isaias cecinit, Synagoga)

    6 (Infelix, propera,)

625A Alleluja-búcsúztató

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja)

    2 (E nap még hangzik az)

    3 (Számkivetés a földi lét,)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja)

625B Alleluja-búcsúztató

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja)

    2 (E nap még hangzik az alleluja, a böjtben elnémul szép dallama, elűzi bűnünk szégyene és bánata.)

    3 (Számkivetés a földi lét,)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja)

625C Alleluja-búcsúztató

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja)

    2 (E nap még hangzik az)

    3 (Számkivetés a földi lét,)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem