Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Ferences Énekgyüjtemény" énekei:

1. Áldjuk a földön

    1 (Áldjuk a földön Isten szegénykéjét,)

    2 (Otthona nincsen, foltos a ruhája,)

    3 (Nyílt szívű gyermek, nem italtól részeg,)

    4 (Fekszik a földön, hamu lett az ágya,)

    5 (Boldog Ferencet énekszóval áldjuk,)

    6 (Áldott az Isten, igazán ítélő,)

2. Aszsziszi Szentje

    1 (Aszsziszi Szentje, szegények atyja,)

    Refrén (Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad!)

    2 (Dalolva jártad az élet útját,)

    Refrén (Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad!)

    3 (Verna hegyéről szeráfként szállsz le,)

    Refrén (Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad!)

3. Dicsőült Szent Ferenc

    1 (Dicsőült Szent Ferenc Krisztus jó szolgája)

    2 (Ki ellene mondtál bátran e világnak,)

    3 (Hűséges, jó Vezér, messze fénylő csillag,)

4. Fordulj hozzám

    1 (Fordulj hozzám, Ferenc testvér, együgyű szív!)

    2 (Nem sok szóval prédikálsz te, hanem tettel.)

    3 (Szent kezedben még a bot is zeneszerszám,)

5. Hol Szent Ferenc

    1 (Hol Szent Ferenc nagy ájtatossággal)

    2 (Sírása az eget megnyitotta,)

    3 (Így szól Jézus, Szent Ferenc atyánkhoz,)

    4 (Szent Ferenc mást nem kért ezen kívül,)

    5 (Akik Porcinkula kápolnáját,)

    6 (Üdvözlégy Szent Ferenc pátriárka,)

6. Istennek hív szolgája

    1 (Istennek hív szolgája, új életnek formája, Szent Ferenc)

    2 (Tisztaság s szegénységre, és engedelmességre, Szent Ferenc,)

    3 (Magamegtagadásnak, testi sanyargatásnak,Szent Ferenc,)

    4 (Nemcsak magadnak élni, máson is segíteni, Szent Ferenc,)

    5 (Fiaid ösztönözted, sőt éppen kötelezted, Szent Ferenc,)

    6 (Nagy szentségű életed oly boldogul végezted, Szent Ferenc,)

7. Nagy jó Úristen

    1 (Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,)

    2 (Áldjon fenn a hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Áldjon szende víz, patyolattiszta nővérkénk,)

    4 (Áldjon a szelíd, aki megenged társának,)

    5 (Áldjon a halál, kapukat táró hű nénénk,)

8. Naptestvér éneke

    1 (Mindenható, fölséges jó Uram Isten)

    2 (Sokféle szép teremtményed mind dicsérjen,)

    3 (Dicsérjen Hold-asszonynénénk, s minden csillag,)

    4 (Dicsérjen jó Szél-öcsénk is, frissen fúvó,)

    5 (Dicsérjen szép Húgocskánk, a csobogó víz,)

    6 (Dicsérjen vad öcskösünk, a daloló tűz,)

    7 (Dicsérjen Föld-asszonyanyánk, drága dajka,)

    8 (Dicsérjen, ki szerelmedért béketűrő,)

    9 (Dicsérjen a testi halál, édes nénénk,)

    10 (Dicsérjétek Istent, minden teremtmények,)

9. Óh Szent Ferenc

    1 (Óh Szent Ferenc, ki fenn az égben angyal sereg között lakol.)

    2 (Óh Szent Ferenc,kit bölcsőjében,miként Jézust, csoda köszönt)

    3 (Óh Szent Ferenc, kinek fejére csoda hint keresztvizet,)

    4 (Óh Szent Ferenc, ifjak virága,akit legszebb mez ékesít,)

    5 (Óh Szent Ferenc, kinek az élte, merő bűnbánat, hódolat,)

    6 (Óh Szent Ferenc, kinek halála, a boldog élet kezdete,)

10. Szent Ferenc himnusz

    1 (Szent Ferenc, Isten szegénykéje, kereszténységnek fénye szívünknek Te vagy reménye.)

    Refrén (Néked ajánljuk lelkünket váltsad meg égi részünket Szent Ferenc, Szert Ferenc áldj meg bennünket.)

    2 (Szent Ferenc, hitnek oltára, Jézus igaz szolgája szentséged világ csodája)

    Refrén (Néked ajánljuk lelkünket váltsad meg égi részünket Szent Ferenc, Szert Ferenc áldj meg bennünket.)

    3 (Szent Ferenc, jók pártfogója, szívünket bűntől óva légy életünk istápolója)

    Refrén (Néked ajánljuk lelkünket váltsad meg égi részünket Szent Ferenc, Szert Ferenc áldj meg bennünket.)

11. Szeráfikus Szent Ferencről

    1 (Szeráfikus Szent Ferencről zengjen szívünk égi dalt)

    Refrén (Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentől áldást reánk)

    2 (A jó Isten téged küldött hozzánk a bünös földre)

    Refrén (Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentől áldást reánk)

    3 (Az Úrjézus Krisztusnak vagy engedelmes gyermeke)

    Refrén (Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentől áldást reánk)

    4 (Kik itt vagyunk szerzetednek harmadrendi tagjai)

    Refrén (Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentől áldást reánk)

12. Üdvözlégy Szent Ferenc

    1 (Üdvözlégy Szent Ferenc Krisztus követője)

    Refrén (Ó, Szent Ferenc, kérjed Istent)

    2 (Üdvözlégy, Szent Ferenc! Isten hív szolgája,)

    Refrén (Ó, Szent Ferenc, kérjed Istent)

    3 (Üdvözlégy, Szent Ferenc! Világ megvetője,)

    Refrén (Ó, Szent Ferenc, kérjed Istent)

    4 (Üdvözlégy, Szent Ferenc! Erények szekrénye,)

    Refrén (Ó, Szent Ferenc, kérjed Istent)

    5 (Esedezz érettünk a Szentháromságnál,)

    Refrén (Ó, Szent Ferenc, kérjed Istent)

13. Ó csodálatos alkonyat

    1 (Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd!)

14. Salve, sancte Pater

    1 (Salve, sancte Pater, patriae lux, forma Minorum:)

15. Fordulj hozzám, Ferenc testvér

    1 (Fordulj hozzám, Ferenc testvér, együgyű szív!)

    Refrén (Kérlek tested öt sebére:)

    2 (Nem sok szóval prédikálsz te, hanem tettel.)

    Refrén (Kérlek tested öt sebére:)

    3 (Szent kezedben még a bot is zeneszerszám,)

    Refrén (Kérlek tested öt sebére:)

16. Verna hegy

    1 (Verna hegy a Szent Keresztnek,)

    2 (E hegyre vonult a jámbor,)

    3 (Szemlélődve rejtekében,)

    4 (S megjelent az ég királya,)

    5 (Szenvedő Urát a szolga)

    6 (Lángban áll a hegy gerince)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem