Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Evangélikus énekeskönyv" énekei:

2

    Bevezetéshez (Dicsérünk téged, mint jó Atyánkat)

    Bűnvalláshoz (Uram Jézus, én imádságomra,)

    Kegyelemhirdetéshez (Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

1

    Bevezetéshez (Ó, Atya, Fiú, Szentlélek!)

    Bűnvalláshoz (Én Istenem, én bűnös ember,)

    Kegyelemhirdetéshez (Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!)

3

    Bevezetéshez (Dicsőség az Úristennek,)

    Bűnvalláshoz (Kérlek téged, Istenemet,)

    Kegyelemhirdetéshez (Dícséret, dicsőség)

4

    Bevezetéshez (Dicsőség a mi Atyánknak)

    Bűnvalláshoz (Látod, Isten életünket.)

    Kegyelemhirdetéshez 1 (A menny Urának tisztelet,)

    Kegyelemhirdetéshez 2 (Megváltónk, Isten szent Fia,)

5

    Bevezetéshez (Atyának, Fiúnak)

    Bűnvalláshoz (Előtted állok, drága Jézusom,)

6

    Bevezetéshez (Dicséret örök Atyánknak)

    Bűnvalláshoz (Szent, örök Isten, nincsen hová lennem,)

    Kegyelemhirdetéshez (Dícsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent,)

7

    Bevezetéshez (Hála, dicsőség, Atya Isten, néked,)

    Bűnvalláshoz (Örök felség, szent Istenünk,)

    Kegyelemhirdetéshez (Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,)

8

    Bevezetéshez (Dicsőség legyen Atyának)

    Bűnvalláshoz (Mélységes mélyből kiáltunk)

    Kegyelemhirdetéshez (A magasságban dicsőség)

9

    Bevezetéshez (Dicsőség az Atyának,)

    Bűnvalláshoz (Ó, töröld el én vétkem,)

    Kegyelemhirdetéshez (Dicsőség a magasságban)

10

    Bevezetéshez (Dicsőség az Istennek a magas mennyekben,)

    Bűnvalláshoz (Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem,)

    Kegyelemhirdetéshez (Dicsőség a magasságban Istennek!)

11

    Az Úrvacsora bevezetéséhez (Szent, szent, szent, mennyekben az Isten,)

    Az Úrvacsoravételhez (Krisztus, ártatlan Bárány,)

    Az Úrvacsora befejezéséhez (Mily nagy az Úr kegyelmessége,)

12

    Az Úrvacsora bevezetéséhez (Itt az Isten közöttünk,)

    Az Úrvacsoravételhez (Ó, áldott Krisztus, Isten szent Báránya,)

    Az Úrvacsora befejezéséhez (Hadd zengjen hálaénekem,)

13

    Az Úrvacsora bevezetéséhez (Az Urat áldom én,)

    Az Úrvacsoravételhez (Krisztus, Istennek Báránya,)

    Az Úrvacsora befejezéséhez (Az Úristen nagy nevének)

18

    1 (Hozzád emelem, Uram, lelkemet,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

19

    1 (Az egész föld leborul előtted, Istenem,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

20

    1 (Hallgasd meg, Uram, imádságomat,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

21

    1 (Énekeljetek az Úrnak új éneket,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

22

    1 (Benned bízom, Uram,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

23

    1 (Figyelj, Uram, imádságomra,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

24

    1 (Mindenek reád néznek, Uram,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

25

    1 (A mélységből kiáltok hozzád, Uram,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

26

    1 (Boldog az, akinek az Úr nem rója fel bűnét,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

27

    1 (Uram, ne fenyíts meg engem haragodban,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

28

    1 (Az én segítségem az Úrtól van,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

29

    1 (Szeretlek, Uram, én erősségem,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

30

    1 (Az Úr az én pásztorom,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

31

    1 (Világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

32

    1 (Áldom az Urat mindenkor,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

33

    1 (Isten, te vagy az én Istenem,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

34

    1 (Áldjad, én lelkem az Urat)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

35

    1 (Amilyen magasan van az ég a földtől,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

36

    1 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

37

    1 (Jó az Úr mindenkihez,)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

38

    1 (Krisztust, Üdvözítőnket, örök Istent, Mária Fiát)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak)

39

    1 (Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,)

40

    1 (Jer, dicsérjük Istent)

    2 (A jóságos Isten)

    3 (Atyának, Fiúnak)

41

    1 (Téged, Úristen, mi keresztyének)

    2 (Néked a tiszta, ártatlan és szent)

    3 (Szent, szent, szent Isten, te seregeknek)

    4 (Téged a földön szent egyházadban)

    5 (Te imádandó szent Fiad, Jézust,)

    6 (Oltalmazd, kérünk, minden veszélyben)

    7 (Dicsérünk téged, mint jó Atyánkat)

42

    1 (Áldunk téged, Istenünk,)

    2 (Minden élő téged áld.)

    3 (Téged áldunk, Istenünk.)

    4 (Irgalommal nézz le ránk!)

43

    1 (A menny urának tisztelet,)

    2 (Tenéked zengjen énekünk,)

    3 (Megváltónk, Isten szent Fia,)

    4 (Szentlélek, légy Vigasztalónk,)

44

    1 (Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

    2 (Dicsérnek téged még a csecsemők is,)

    3 (Amikor látom a te műveidet,)

    4 (Kisebbé tettél bár az angyaloknál,)

    5 (Felséges Isten, mi kegyelmes Urunk,)

45

    1 (Én lelkem, áldva áldjad)

    2 (Mint jó szülő megvédi)

    3 (Csak egy nem érhet véget:)

46

    1 (Úrnak szolgái, mindnyájan)

    2 (Felemelvén kezeteket)

    3 (Áldjon meg téged az Isten)

47

    1 (Mely igen jó az Úristent dicsérni,)

    2 (Korán reggel irgalmadat éneklem,)

    3 (Nagy hatalmad amikor meggondolom,)

    4 (Megtartóm vagy, én lelkemet éltetvén,)

    5 (Azért benned vetem reménységemet,)

    6 (Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben,)

48

    1 (Nagy hálát adjunk az Atyaistennek,)

    2 (Add meg, hogy lássuk a világosságot,)

    3 (Adj igaz hitet a te szent Fiadban,)

    4 (Dicsőség néked mennyben, örök Isten,)

49

    1 (Dicsérjétek az Urat)

    2 (Dicsérjétek tetteit)

    3 (Dicsérjétek hatalmát)

    4 (Zengjétek, szent angyalok,)

    5 (Bőven ellát titeket)

50

    1 (Dicsőült helyeken,)

    2 (Földi és égi tűz,)

    3 (Ti, termő, szép hegyek,)

    4 (Ifjak és leányok,)

51

    1 (Én lelkem, dicsérd Uradat,)

    2 (Hadd zengjen hálaénekem,)

    3 (Ki ítélhet el engemet?)

    4 (Én lelkem, dicsérd Uradat,)

52

    1 (Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent,)

    2 (Hű őrizőnk, te, minden jó kútfője!)

    3 (Kísérj el minket,)

    4 (Készséget ébressz követni igédet.)

    5 (Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel)

    6 (Eljössz! Ígérted! S akkor a te néped)

53

    1 (Hogyne dicsérném az Istent)

    2 (Mint ahogy a sas kicsinyét)

    3 (Nem kímélte szent Fiát sem)

    4 (Lelke az én hű vezérem,)

    5 (Égnek, földnek nagy csodáit)

    6 (Ha szenvedés, baj szememből)

    7 (Mindennap megújul rajtam,)

54

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Ő adjon vidám új szívet)

    6 (Tartsa meg dolgos békében)

    7 (Jóvolta járjon mivelünk,)

    8 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

    9 (Fogja be békén szemünket,)

55

    1 (Dicsérjük, mert jó az Úr,)

    2 (Gyújtott világ kezdetén)

    3 (Vitte vad pusztákon át)

    4 (Megszán, ha utunk setét:)

    5 (Dicsérjük hát, jó az Úr,)

56

    1 (Dicséret, tisztesség legyen,)

    2 (Gyötrelmemben ha hívtalak,)

    3 (Ha nincs erő, nincs segítség)

    4 (Azért végső leheletig,)

57

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!)

    2 (Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:)

    3 (Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!)

    4 (Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!)

    5 (Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!)

58

    1 (Mily nagy az Úr kegyelmessége,)

    2 (Az életet ő adta nékem,)

    3 (Lelkem, nézz ama szebb hazára,)

    4 (Ily nagy irgalom örök Atyját,)

    5 (Add, ó Atyám, hogy nagy kegyelmed)

59

    1 (Nagy Isten, néked zeng az ének.)

    2 (Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem,)

    3 (Ha Lelked tanít kérni engem,)

    4 (Mily nagy öröm, hogy hű Megváltóm)

60

    1 (Az Úristen nagy nevének)

    2 (Szent Úristen, méltóságod)

    3 (Légyen nagy hatalma áldott,)

    4 (Uram, te adsz minden jókat,)

61

    1 (Dicsértessék, Uram,)

    2 (Irgalmasságodnak)

    3 (Benned bízom, Uram,)

    4 (Tekints reám azért)

    5 (E földön míg élek,)

62

    1 (Örök napom,)

    2 (Üdvöm az Úr!)

    3 (Hatalmas ő!)

    4 (Ő kormányoz!)

    5 (Boldog vagyok,)

63

    1 (Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,)

    2 (Ezer áldást ki harmatoz rám?)

    3 (Hadd áldjam vessződet, ha dorgál!)

    4 (Bár szavam elhatna odáig,)

64

    1 (A hatalom Istenének)

    2 (A kegyelem Istenének)

    3 (A békesség Istenének,)

    4 (Az öröklét Istenének)

65

    1 (Imádjátok Istenünket,)

    2 (A Krisztust magasztaljátok,)

    3 (Szentléleknek áldást zengjünk,)

    4 (Örvendj, lelkem, harsogjatok,)

66

    1 (Te vagy reményem sziklaszála,)

    2 (Ó, légy velem, küzdelmeim közt,)

    3 (Eddig is te voltál vezérem,)

    4 (Te vagy, ki az ember szívébe)

67

    1 (Ékes dolog ismerni,)

    2 (Végtelen nagy hatalmad)

    3 (Kegyelmedből küldted el)

    4 (Mily jót tettél velem is)

    5 (Atyám, a te kegyelmed)

    6 (Egyet kérek főképpen,)

68

    1 (Föld és nagy ég, ezernyi csillag,)

    2 (Zúgó vihar, orkán, mely tombol,)

    3 (Harsan a kürt, orgona zendül:)

    4 (Sok zúgó gép, acélkazánok,)

    5 (Tudós szobák, műszerek, lencsék,)

    6 (Hit és tudás, igazság, béke,)

69

    1 (Szólj, boldog hálaének,)

    2 (Ő altat el hullámot,)

    3 (Sok ajándékodért szánk)

70

    1 (Szálljon az ének szárnyán a szélnek,)

    2 (Bízzál őbenne, kit véges elme)

    3 (Remény van nála!)

71

    1 (Urunk, hála, hogy te táplálsz napról napra szüntelen!)

    2 (De a szívünk vágyakozva azért sóhajt tefeléd:)

72

    1 (Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,)

    2 (Szenteltessék meg a neved!)

    3 (Jöjjön el a te országod,)

    4 (Te szent akaratod legyen)

    5 (Add meg napi kenyerünket,)

    6 (És bocsásd meg bűneinket,)

    7 (Kísértésbe minket ne vígy!)

    8 (Ments meg a gonosztól, Atyánk,)

    9 (Tied ma és mindenkoron)

73

    1 (Igaz bíró, nagy Úristen,)

    2 (Oltsd el minden viszály tüzét,)

    3 (Dicsőség mi jó Atyánknak)

74

    1 (Bűnös lelkem hozzád siet,)

    2 (Ó, szánd meg gyarló voltomat,)

    3 (Te járj velem, hű pásztorom,)

75

    1 (Úr Jézus, hozzád kiáltok,)

    2 (Ezt is kérem, én Istenem,)

    3 (Adj erőt teljes szívemből)

    4 (Nagy harcban, ellenkezésben,)

76

    1 (Mint a szép hűvös patakra)

    2 (Éjjel-nappal hulló könnyem)

    3 (Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem,)

    4 (Sebessége árvizeknek)

77

    1 (Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem,)

    2 (Szent Atyám, énvélem nagy sok jót tettél,)

    3 (Azért, Uram, téged én felmagasztallak,)

    4 (Kész most az én szívem néked énekelni,)

    5 (Én felmagasztalom irgalmasságodat,)

78

    1 (Látod, Isten, életünket,)

    2 (Mindannyian leborulunk,)

    3 (Világosítsd meg elménket,)

    4 (Végy szállást a mi szívünkben,)

    5 (Cselekdejél így mivélünk)

79

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!)

    2 (Az Írás rólad, felséges Isten, bizonnyal azt mondja,)

    3 (Gyermekségemtől fogva, Úristen, mindezideiglen)

    4 (Tudom, előtted úgy, mint magamban, bűnös ember vagyok,)

    5 (Add meg, Úristen, te szent nevedért, amit tőled kérek,)

80

    1 (Uram Isten, siess)

81

    1 (Úristen, most eléd lépek,)

    2 (Isten, ki engem alkottál,)

    3 (Testem, lelkem és életem)

    4 (Krisztus, te értem meghaltál,)

    5 (Ha bűn vádolja szívemet,)

    6 (Szentlélek, alkotó erő,)

    7 (Ó, Atya, Fiú, Szentlélek,)

82

    1 (Légy velem, Istenem!)

    2 (Ne hagyj el, Istenem!)

    3 (Légy velem, Istenem,)

    4 (Ne hagyj el, Istenem!)

83

    1 (Ó, állandó Szentháromság,)

    2 (Ó, egyetlen segítőm,)

    3 (Szentlélek, te vagy vigaszom!)

84

    1 (Kérlek téged, Istenemet,)

    2 (Te vagy nékem bizodalmam:)

    3 (Hitet, Uram, tőled nyertem,)

    4 (Országodat hadd keressem,)

    5 (Annyi részt adj földiekben,)

    6 (De ha adnál nagy bőséget,)

    7 (Ha meghosszabbítod éltem,)

85

    1 (Jó Atyám, űzd el éjszakám,)

    2 (Szívem nyugalomért eped,)

    3 (Gyógyítsd meg ezt a bús szívet,)

    4 (Homály fog be körös-körül,)

    5 (Kegyelem ajtaja te vagy,)

86

    1 (Gonviselő jó Atyám vagy,)

    2 (Ha rám derül ismeretlen)

    3 (Ó, add, hogyha végigjártam)

87

    1 (Tehozzád vinnék, Istenem,)

    2 (Az égi szent erőt Te add,)

    3 (Soha ne kérjek semmi mást,)

    4 (Ne szabjak én időt, határt,)

    5 ("Imádkozzatok, és buzgón kérjetek!")

88

    1 ("Imádkozzatok, és buzgón kérjetek!")

    2 ("Keressetek buzgón, és megtaláltok!")

    3 ("Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!")

89

    1 (Vágyó szemmel nézünk feléd,)

    2 (Vezess híven ösvényeden,)

    3 (Míg a földön vándorolunk, óvjon gazdag kegyelmed!)

90

    1 (Jó Krisztusunk, mellénk te állj!)

    2 (Mert mély örvény az emberszív,)

    3 (Míg azt hisszük: csak jót teszünk,)

    4 (Hány lélek sebzett és kemény,)

    5 (Hű szereteted jó hírét,)

91

    1 (Ó, felséges Atya Isten,)

    2 (Te minket az elmúlt éjjel)

    3 (Mi testünkben megnyugtattál,)

    4 (Ma is, kegyelmes Istenünk,)

    5 (Adj részt bőven áldásodban,)

    6 (Add, hogy éljünk igaz hitben)

    7 (Hallgasd meg könyörgésünket,)

    8 (A te áldott szent fiadért,)

92

    1 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal,)

    2 (Te vagy nékünk egy reménységünk,)

    3 (Világosítsd a mi szívünket,)

    4 (Az Atyával és Szentlélekkel)

93

    1 (Hadd áldlak teljes szívből)

    2 (Nagy irgalmadból engem)

    3 (Szent angyaloddal védj meg!)

    4 (Az Úr tanácsát várom,)

    5 (Most áment mondok hitben,)

94

    1 (Dicsérlek, Uram, tégedet,)

    2 (Ma is kérlek szívem szerint,)

    3 (A bűnre sok az alkalom,)

    4 (Legyen vezérlő csillagom)

    5 (Lelkem, testem és mindenem)

    6 (Megszégyenül, aki bízik)

    7 (A nagy Istent az ég, a föld)

95

    1 (Tenéked mondok hálát,)

    2 (Csak téged magasztallak,)

    3 (Jó békét országunkban,)

    4 (Te szőlőtő vagy, Jézus,)

96

    1 (Mennynek, földnek teremtője,)

    2 (Szívből hálát adok néked,)

    3 (Múljék az éj sötétjével)

    4 (Add, lehessen újulásom,)

    5 (Ma és egész életemben)

97

    1 (Ébredj fel, szívem, vígadj,)

    2 (Uram, te megtartottál,)

    3 (Ezért én most dicsérlek,)

    4 (Légy ma is oltalmazóm,)

    5 (Én igyekezeteben,)

    6 (Add rám ma is áldásod,)

98

    1 (Könyörülő Jézusunk,)

    2 (Mint verőfény naponként)

    3 (Áldj meg testben, lélekben,)

    4 (Őrizd közösségünket,)

    5 (Őrző szereteteddel)

    6 (Áldd meg mezőnk, iparunk,)

    7 (Te szent akaratodra)

99

    1 (Hogy naponként, Uram,)

    2 (Adj, kérlek, ma nékem)

    3 (Te segíts meg engem)

    4 (Térj be hozzánk, kérünk,)

    5 (Nagy irgalmú Isten,)

100

    1 (Legelső érzésem legyen)

    2 (Ha békességben nyughattam,)

    3 (Te, mindenható Istenem,)

    4 (Hadd áldjalak, dicsérjelek)

    5 (Add rám ma is áldásodat,)

    6 (Te töltsd be hittel, békével)

    7 (Ne legyen teher énnekem,)

    8 (Új reggel és új kegyelem.)

101

    1 (Zengd, lelkem, ez új reggelt,)

    2 (Az úr hatalma intett,)

    3 (A nap, bármily szép fényt ád,)

    4 (Add, hogy éljek tenéked.)

    5 (Ma is terjessz áldást rám,)

102

    1 (Jókor reggel Jézus megáll)

    2 (Ó, ne várasd Jézusodat,)

    3 (Védj meg minden napon minket,)

    4 (Füves réteken legeltess,)

    5 (Úgy lesz, ámen!)

103

    1 (Hová mennék, ha nem tehozzád,)

    2 (Kegyelmeddel vigyázz rám híven,)

    3 (Ha hordozok súlyos keresztet,)

    4 (Ó, mert hozzám tapadt a vétek,)

    5 (Tisztíts meg engem hófehérre)

104

    1 (Elszállt az éj, az álom,)

    2 (Ajándékod az élet,)

    3 (Hadd lássam meg jóságod,)

    4 (Jézus, ki Üdvözítő,)

105

    1 (Elmúlt az éj, felkelt a nap,)

    2 (Utamra áraszd fényedet,)

    3 (Roskadó lábam támasza,)

    4 (Ha bűnnek terhe földre vet,)

    5 (Ha látok sírót, szenvedőt,)

    6 (Halál órája már ha int,)

106

    1 (Ébred a hajnal)

    2 (Tarts meg a hitben,)

    3 (Csendül az ének,)

107

    1 (A reggel csendje hozzád hív,)

    2 (Te őrizted az álmomat,)

    3 (Tiéd, Uram ez a világ,)

    4 (Vezess engem ma utadon,)

    5 (Mint gyermeked, szeresselek,)

108

    1 (Szentháromság egy Istenség,)

    2 (Éneklünk reggel tenéked,)

    3 (Dicséret örök Atyának)

109

    1 (Krisztus, ki vagy nap és világ,)

    2 (Téged kérünk, szent Úristen,)

    3 (Úristen, hozzád kiáltunk:)

    4 (Parancsolj angyalidnak,)

    5 (Emlékezzél meg mirólunk:)

    6 (Dicsőség légyen Atyának,)

110

    1 (Nyugvóra térek, Istenem,)

    2 (Hívlak, megváltó Jézusom,)

    3 (Küldd őt, mint hős vitézedet,)

111

    1 (Immár fekszem békével,)

    2 (Engedd el az én sok vétkem,)

    3 (Ha napom terhét letettem,)

    4 (Ne bocsáss, jóságos Atyám,)

    5 (Adj reggelre új erőt,)

112

    1 (Jertek, boldog énekszóval)

    2 (Hála néked, jó Atyánknak,)

    3 (Adj ez éjszakában nékünk)

    4 (Halld meg, Isten, kérésünket!)

113

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó, nap, hová tűntél el,)

    3 (Reám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

    5 (Fáradt tagjaim, mostan)

    6 (Álom jő már szememre.)

    7 (Jézus, te légy oltalmam,)

    8 (Ti is távol-közelben,)

114

    1 (Gondviselő jó Istenünk,)

    2 (Hogy e nap is védelmeztél,)

    3 (Áldásodat élvezhettük,)

    4 (Egy naptól most búcsút vettünk,)

    5 (Krisztus te légy segítségünk,)

115

    1 (Az éj, ím, érkezik,)

    2 (Szent igéd fáklyáját,)

    3 (Én e mai napon)

    4 (Ó, Isten, jó Atyám,)

    5 (Hadd megújítanom)

    6 (Immár fáradt fejem)

116

    1 (A nap immár elenyészett)

    2 (Nagy Isten, csak te őrködöl,)

    3 (Te viselj gondot rólam is)

    4 (Sok bűnöm miatt, jól tudom,)

    5 (Ha igaz bírám, megítélsz,)

    6 (S ha ez éjjel szabnál határt)

117

    1 (A nap lement, ó, Jézus maradj vélem,)

    2 (Tied, Uram, a dicséret, a hála,)

    3 (Lelkemnek csak egy a szomorúsága,)

    4 (Bocsásd meg bűnöm, irgalomnak Atyja,)

    5 (Én pásztorom, lelkemnek őrizője,)

    6 (Te nem szunnyadsz, míg tart én nyugovásom.)

118

    1 (Az est leszáll, a táj, ím, elsötétül,)

    2 (A fáradt vándor szállást kér az éjre,)

    3 (Köröttem itt mély csend van és sötétség,)

    4 (Mint jó Atyám, úgy vezettél ma engem,)

    5 (Sok a bűnöm, s rám nehezül szüntelen.)

    6 (Add, hogy nyugalmát testem megtalálja,)

119

    1 (A hold fölkelt az égre,)

    2 (Egész világ mi csendes,)

    3 (Isten, mutasd jóságod,)

    4 (Most hát az Úr nevében)

120

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem)

121

    1 (Ó, maradj vélem,)

    2 (Sebten elmúlik rövidke időm.)

    3 (Többet kívánok röpke szavadnál:)

    4 (Ne rettentéssel, mint urak Ura:)

    5 (Jól láttad minden tévelygésemet.)

    6 (Nincs óra, melyben rád ne szorulnék.)

    7 (Véled nem rémít többé semmi vész,)

    8 (tartsd oda hunyó két szemem elé)

122

    1 (Jézusom, légy velem,)

    2 (Jézusom, légy velem,)

    3 (Jézusom, légy velem,)

    4 (Jézusom, légy velem,)

123

    1 (A nap lemegy, az éj beáll,)

    2 (Add, veszély nélkül aludjam)

    3 (Imádlak, édes Istenem,)

124

    1 (Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt.)

    2 (Hála, hogy ébren szentegyházad!)

    3 (Mert mint a hajnal könnyű szárnya)

    4 (Már nap távol testvért ébreszt,)

    5 (Így legyen!)

125

    1 (Ez a nap is csendesen)

    2 (Kérlek, édes jó Atyám,)

    3 (Ha új napra ébredek,)

126

    1 (A nap világa, ím kihuny,)

    2 (Ki lenne más pásztorunk?)

    3 (Nyugszunk irgalmad rejtekén,)

    4 (Ki roskadt, árva, úttalan,)

    5 (Porszem előtted, ím a Föld,)

127

    1 (Feljött már a csillag, leszállott az est.)

    2 (Rám szakadt e napnak bűne, vétke mind.)

    3 (Gondok terhe nyomta ma is vállamat.)

    4 (Jézus, égi Csillag, világolj reám!)

128

    1 (Nő az árnyék, jő az este,)

    2 (Nappalunk is tőled fénylett,)

    3 (Most az árnyak naggyá váltak,)

    4 (S hadd kérjünk ennél is többet:)

    5 (Tedd gondunkká mások gondját,)

129

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden ember megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt mindennap elesem,)

130

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Köszöntsük az egek Urát,)

    3 (Íme, eltűnt a fényes nap.)

131

    1 (Jöjj, népek Megváltója!)

    2 (Te érkezel Atyádtól)

    3 (Ím, készen vár a jászol,)

    4 (Ó, szállj közénk, Királyunk!)

132

    1 (Elküldötte az Úr)

    2 (Jó hír, nagy örömhír:)

    3 (Az irgalmas Király,)

    4 (A kísértő ellen)

    5 (Ó, Jézus, Megváltónk,)

133

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj el, Jessze vesszeje,)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Naptámadat,)

    4 (Ó, jöjj, Kulcs Dávid törzséből,)

134

    1 (Itt a drága idő,)

    2 (E napok betöltét)

    3 (Ébren kell fogadnunk,)

    4 (Átkos sötétségnek)

135

    1 (Áldott az élet Istene,)

    2 (Kegyelmesen tekintett ránk,)

    3 (Jézus a világ javára)

    4 (Mik vagyunk mi, hogy érettünk)

    5 (Mennyei Atyánk áldassék,)

136

    1 (Istennek szent Fia,)

    2 (Még ma is jön hozzánk,)

    3 (Kik őt nem szégyenlik,)

    4 (Kik hitben megállnak,)

    5 (Újra el fog jönni,)

    6 (Jézus, szánj meg minket,)

137

    1 (Jer, tárjunk ajtót még ma mind!)

    2 (Hű támasz és hű gyámol ő,)

    3 (Ott boldogság van, bolgod nép,)

    4 (Jer, tárjunk ajtót lelkesen!)

    5 (Ó, jöjj, megváltó Jézusom,)

138

    1 (Jertek, hívek, Jézus elé,)

    2 (Szégyent vall a bűn mérge már,)

    3 (Isten nékünk adta Fiát,)

    4 (Szánó szíve vonta felénk.)

    5 (Jákób fénylő csillaga ő.)

139

    1 (Jöjj be, ó mért állasz ott kint,)

    2 (Fájó seb a bűnnek átka,)

    3 (A vigasztalás forrása)

    4 (Örvendj, lelkem, nézd, az Úr jő!)

140

    1 (Várj, ember szíve, készen,)

    2 (Jól készítsétek útját,)

    3 (Az Úr elé ha tárod)

    4 (Ó, Jézusom, szegényed)

141

    1 (Mint fogadjalak téged,)

    2 (Ha Sionod az útra)

    3 (Hogy megments, Jézus engem,)

    4 (Mi késztetett, hogy értünk)

    5 (Vésd ezt szívedbe mélyen,)

    6 (Eljön újra: megítél)

142

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Serege az atyáknak)

    3 (Sion üdve, nagy Király,)

    4 (Jövel, gyengék ereje!)

    5 (Szállj hozzám, dicső Király,)

    6 (Ó, élet Fejedelme,)

143

    1 (Jézus, örömmel fogadlak,)

    2 (Nincs fejedet hová hajtsad.)

    3 (Add, legyen fő gazdagságom)

    4 (Bátorítson szelídséged,)

    5 (Szívem néked már ajtót tárt,)

144

    1 (Ti boldog okos szüzek,)

    2 (Már vegyétek a lámpát)

    3 (Ti okos szüzek, készen)

145

    1 (Áldott az Isten,)

    2 (A szent próféták eleitől fogva)

    3 (Kik a halálnak árnyékában járunk,)

    4 (Benned jelent meg az Isten kegyelme,)

    5 (Ádventi vendég, végy szállást minálunk,)

146

    1 (Ezrek ajkán egy szívvel)

    2 (Ó, isteni kegyelem,)

    3 (Jöjj a bűnösökhöz el,)

    4 (Az egész világ megreng,)

147

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj el, lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, és oszlasd el a homályt,)

    4 (Hű őrizőm, jövel, jövel,)

148

    1 (Szép Hajnal csillag, Jézus ragyogj fel!)

    2 (Adj erőt nékünk vinni szerteszét)

    3 (Életet, békét hozol te nekünk.)

149

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, hadd fakadjon)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

150

    1 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    2 (A Megtartó ma született,)

    3 (Ez Krisztus, Isten szent Fia,)

    4 (Mit sok ezer szív kérve kért,)

    5 (Ráismertek, ez a jele:)

    6 (Ó, jertek, mi is örvendjünk,)

    7 (Nyílj meg, szívem, fogadd be őt,)

151

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek ő)

    3 (Ó, lelkem, aldva áldd Megváltód irgalmát!)

    4 (Új ének merre cseng?)

152

    1 (Kit sok boldog pásztor dicsért,)

    2 (Bölcsek őhozzá indultak)

    3 (Vigadj, lelkünk, Máriával!)

    4 (Ő az élet és üdvösség.)

153

    1 (Örömdalok hangozzanak világszerte széjjel!)

    2 (Mit atyáink hajdanában s mi mindnyájan vártunk,)

    3 (Kedves Jézus, üdvösségünk, halld meg kérésünket,)

154

    1 (Jézus Krisztus, dicsétessél,)

    2 (A szent Isten egyetlenét,)

    3 (Kit be nem foghat a világ,)

    4 (Örök világosság jött el,)

    5 (Úgy jött a földre szegényen,)

    6 (Isten tette mindezeket,)

155

    1 (Mennyei angyal seregek)

    2 ("Mint Mikeástól tudjátok,)

    3 (Ezen méltán örüljetek,)

    4 (Örök győzelmet ád néktek,)

    5 (Örök győzelmet ád néktek,)

156

    1 (Jöjj, Isten népe, áldjuk őt,)

    2 (Jön Atyja szívéről közénk,)

    3 (Letette minden hatalmát,)

    4 (Mily csodálatos változás:)

    5 (Kitárta újra minékünk)

157

    1 (Egy zsenge rózsatőről)

    2 (Azt értem, azt a bimbót,)

    3 (Amily kicsiny e rózsa,)

158

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén,)

    2 (A magasságban dicsőség Istennek,)

    3 (Eljött már, akit az atyák rég vártak,)

    4 (Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,)

    5 (Hálaadás légyen az Atya Istennek,)

    6 (Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,)

159

    1 ("Hirdetek tinéktek)

    2 (Kiről a próféták)

    3 (Az egész menny és föld)

    4 (Szent születésének)

    5 (Ó, áldott, szent gyermek,)

    6 (Hívek, jertek, zengjünk)

160

    1 (Krisztusunk ma született,)

    2 (Az Ige, ím, testté lett:)

    3 ()

    4 (Dicsőséged hirdetjük,)

161

    1 (Ím, jászlad mellett térdelek,)

    2 (Te megszülettél énnekem,)

    3 (A halál éje rám borult,)

    4 (De jászolágy a fekhelyed,)

    5 (Ám föld gyönyörűségei)

    6 (Csak egyet, egyet kérhetek.)

162

    1 (Ujjongjon ma szív és lélek,)

    2 (Jászolágy, kisgyermek rajta.)

    3 (Ha szegény vagy és ha árva,)

    4 (Jézus, drága Üdvösségem,)

163

    1 (Fel útra, ti hívek,)

    2 (A nyájat elhagyva)

    3 (Ott látjuk majd testben)

    4 (Ki értünk szegény lett,)

164

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjük.)

    3 (Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    4 (Menjetek csak el gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának, és el is jutának,)

    6 (Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat nékünk,)

    7 (Üdvöz légy, Jézus, pásztorok Pásztora,)

    8 (Kérünk tégedet, mi Üdvözítőnket,)

    9 (Dicsőség néked, örök Atyaisten,)

165

    1 (Boldog örömnap derült ránk,)

    2 (Mint sokezer szív kívánta,)

    3 (Az idők teljességében)

    4 (Kimondhatatlan kedves hír,)

    5 (Ti föld lakosai, kiket)

    6 (Boldog örömnap derült ránk,)

166

    1 (A szép, boldogító,)

    2 (A szép, boldogító,)

    3 (A szép, boldogító,)

167

    1 (Csendes éj! Tiszta, szent éj!)

    2 (Csendes éj! Tiszta, szent éj!)

    3 (Csendes éj! Tiszta, szent éj!)

168

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Dicsőség az örök Atyának)

169

    1 (Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,)

    2 (Rongyos istállóban pislákol a mécs,)

    3 (Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,)

170

    1 (Minden teremtmény ujjong örömében.)

    2 (Megjelent az Úr. Igéje világol.)

    3 (Szegény pásztornép és a gazdag bölcsek)

    4 (Atya és Fiú, vezérlő Szentlélek,)

171

    1 (Itt a karácsony! Itt a Megváltó!)

    2 (Itt a Megváltó! Itt a szeretet!)

    3 (Szálljon a jó hír! Vigyük szerteszét!)

    4 (Hirdessük szóval, tettel, élettel:)

    5 (Itt a karácsony! Itt a Megváltó!)

172

    1 (Vaksötétben a világ,)

    2 (Angyalének hangja kél,)

    3 (Fénybe borul a mező,)

    4 (Tudja ő a nevedet,)

    5 (Amerre csak kék az ég,)

    6 (Vigyük hittel szerteszét)

173

    1 (Szép karácsony ünnepén,)

    2 (Sötét éjben fényözön)

    3 (Örömhírt hoz az ének,)

    4 (Régen várt égi ország)

    5 (Harag, gyűlölet réme)

    6 (Legyen a szívünk hálás,)

174

    1 (Nap és év elröpül,)

    2 (Most jertek, hálával)

    3 (Ha munkánk híven folyt,)

    4 (Megvalljuk, szívünket)

    5 (Nagy kegyelmed nékünk)

    6 (Ha majd, örök bíránk,)

175

    1 (Vándorlásunk esztendei)

    2 (Most is egy év határánál)

    3 (Alázatos, hálás szívvel)

    4 (Te voltál, ki küzdelmünkben)

    5 (Vezérelted te a nyájad)

    6 (Köd fedi még a holnapot,)

    7 (Hány kedvesünk velünk kezdte)

    8 (Míg nappal van, munkálkodjunk)

176

    1 (Isten, ki bölcsen vezérled)

    2 (Ez évnek is minden napja)

    3 (Jó Atyám, sokszor vétettem,)

    4 (Te, ki mindeddig hordoztál,)

177

    1 (Tehozzád száll fel énekünk)

    2 (Száll az idő s az alkalmom,)

    3 (Kőszívünket megtörheted:)

178

    1 (Elmúltmár az óesztendő,)

    2 (Íme, elődbe járulunk,)

    3 (Ne vond meg tőlünk szent igéd,)

    4 (Adj erőt a bűnt levetnünk,)

    5 (Jézus, hitünket erősítsd,)

179

    1 (Nékünk születék mennyei Király,)

    2 (Szűz Máriától gyermek születék,)

    3 (Nyolcadnapon a templomba vitték,)

    4 (Mily hatalmas lett e kisded gyermek,)

    5 (Győzedelmet vett a kárhozaton,)

    6 (Nagy hálát adjunk Atya Istennek,)

180

    1 (Mennyei Király születék,)

    2 (A törvény beteljesedett,)

    3 (Azért e szent ünnepekben,)

    4 (Hagyjuk hátra bűneinket,)

    5 (Majd egykor az idők végén)

    6 (Akkor mi is Megváltónkkal,)

181

    1 (Most zengjen hálaének)

    2 (Itt vándorút a létünk,)

    3 (Utunk áldás kísérje!)

    4 (Az elhagyottat védd meg!)

    5 (Légy minden beteg mellett!)

    6 (S a legnagyobbra kérünk:)

    7 (Ha szívünk eléd visszük,)

182

    1 (Jézus legyen jelszavunk,)

    2 (Jézus neve s igéje)

    3 (Jézus éltünk ereje,)

    4 (Jézus, tieid vagyunk;)

183

    1 (Jézus, élő Isten Fia,)

    2 (Az óévből kivezetett)

    3 (Termékenyítsd meg a mezőt,)

    4 (Elménket tartsd meg épségben,)

    5 (Jézus, add meg mindezeket,)

184

    1 (Ha Jézus Krisztus jár velünk,)

    2 (Kegyelme hordoz szüntelen.)

    3 (Keresztje győztes szent jelünk,)

    4 (Dicsérünk téged, Jézusunk,)

185

    1 (Égi csillag tiszta fénye)

    2 (Szent igéd, mint égi csillag,)

    3 (Kérünk, tartsd meg tisztán nékünk)

    4 (Benn a szívünk mélyén égjen)

    5 (Hozd el azt a hajnalt végre,)

186

    1 (Kelj föl, öltözz fénybe,)

    2 (Vak homályban éltünk,)

    3 (Végre a magasból)

    4 (Életünk Világa,)

    5 (Add, hogy megmaradjunk)

187

    1 (Jézus, hűséges tanítónk,)

    2 (Népek rád régóta vártak,)

    3 (Ne engedd, hogy szeretetünk)

    4 (Az örökkévalóságban)

188

    1 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

    2 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

    3 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

189

    1 (Királyi zászló jár elöl,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat, ím betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát)

    6 (Szentháromság, dicsérjenek,)

190

    1 (Keresztfán az Isten Fia,)

    2 (Fájdalomnak éles tőre,)

    3 (Jézus, megsebesíttettél.)

    4 (Jézus Krisztus, én Királyom,)

    5 (Míg végszavad elhal lassan,)

    6 (Már veled megfeszíttettem,)

    7 (Ha majd eljössz ítéletre,)

191

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Szent kereszteden kereslek,)

    3 (Engem ily nagy szerelmedből,)

    4 (Engem, bűnöst, kérlek ne hagyj,)

192

    1 (A próféták megmondották,)

    2 (Nem sejtette még a világ,)

    3 (Az Úr haragja volt rajtunk,)

    4 (Őt áldjuk, a hű Főpapot,)

    5 (Én Jézusom, nagy kínodat,)

    6 (Hű Uram, drága érdemed,)

193

    1 (Nincsen több más,)

    2 (Öt sebedben)

    3 (Add, szüntelen)

    4 (Ó, végtelen)

    5 (Holtom után)

194

    1 (Jézus, Istennek Báránya,)

    2 (Hegyek, halmok süllyedeznek,)

    3 (Íme, a templom kárpitja)

    4 (Mindezekből, ó, mit értsünk,)

    5 (Fiát a szeretet Atyja)

    6 (Jézus, ki értünk szenvedtél,)

195

    1 (Üdvözítőnk, dicsértessél,)

    2 (Kérünk, Úr Jézus, tégedet,)

    3 (Őrizz meg bűntől, szégyentől,)

    4 (Add, hogy az utolsó órán)

196

    1 (Ó, mi kegyelmes Krisztusunk,)

    2 (Erősíts minket a hitben,)

    3 (Mert te miértünk meghaltál,)

    4 (Tarts meg jeles életünkben)

    5 (Őrizd lelki országodat,)

197

    1 (Jézus, sebeidnek mélye)

    2 (Ha még gonosz kívánságra)

    3 (Minden földi szenvedésben)

    4 (Jézus, te vagy reménységem,)

198

    1 (Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél,)

    2 (Megostoroznak, szent arcodba vágnak,)

    3 (Én, én okoztam minden szenvedésed.)

    4 (Ily büntetésre álmélkodva nézünk:)

    5 (Ó, mérhetetlen szeretet csodája!)

    6 (Ég, föld Királya, kit Úrnak vall minden,)

    7 (Célomhoz érve, trónod elé lépek,)

199

    1 (Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél,)

    2 (Szűz Mária drága, tiszta Virága,)

    3 (Nézd, mint térdel, lásd meg nagy gyötrődését,)

    4 (Mikor keresztfáján értünk vérezett,)

    5 (Megváltónk kiomlott, drága szent vére)

200

    1 (Ó, Krisztusfő, sok sebbel)

    2 (E gyötrelem, gyalázat)

    3 (Nagy irgalmadat áldom,)

    4 (Ha jő a harc, a végső,)

201

    1 (Jézus, élte életemnek,)

    2 (Te, ó, Jézus, te szenvedtél)

    3 (Te sok sebbe estél értem,)

    4 (Értem tűrted a szidalmat,)

    5 (Gyenge tested verést vállat,)

    6 (Jézus Krisztus, hálát adok)

202

    1 (Te, ki bűntelen szenvedtél,)

    2 (Hogy értünk kínt vallottál,)

    3 (Csak önmagamat áltatnám,)

    4 (Megdicsőült Üdvözítőm!)

203

    1 (Jézus, e világ bűnéért)

    2 (Vigasztaljon gyötrődésed,)

    3 (Megkötözött kezed tépje)

    4 (Ajkad, mely bíráid vádját)

    5 (Tövised, mely tépte arcod,)

    6 (Sebeidben engedj forrást)

    7 (Szomjad, melyet a keresztfán)

    8 (Végső sóhajoddal engem)

204

    1 (Jézus, szenvedésedről)

    2 (Add látnom sebeidet,)

    3 (De ne csak kínod tudjam,)

    4 (Segíts ezt megfontolnom)

    5 (Ó, add, hogy keresztemet)

205

    1 (Keresztfán én üdvösségem,)

    2 (Őt szeretem, őt imádom,)

    3 (Jobb szeretnem, jobb szenvednem)

    4 (A Krisztusban bizton áll már,)

206

    1 (Hittel nézek keresztfádra,)

    2 (Míg átkoztak ellenségid,)

    3 (Megszántad a gonosz latrot,)

    4 (Tanítványod s anyád sirat,)

    5 (Mily nehéz volt szenvedésed,)

    6 (Égő kíntól elgyötörten)

    7 (Bevégződött gyötrődésed,)

    8 (A sír éjétől nem félek,)

207

    1 (Megállok csendben keresztfádnál,)

    2 (Átkarolva szent keresztfádat)

    3 (Tudom, meghallod esdeklésem,)

208

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet!)

    5 (Tied vagyok, Jézusom,)

209

    1 (Én lelkem, útra készülj)

    2 (Az Istennek Báránya,)

    3 (Most mint király vonulsz be,)

    4 (Te a halált, ó, Jézus,)

    5 (A győzelem a tied lesz,)

    6 (Nagy kínjaidra, Jézus,)

210

    1 (Ó, siralom!)

    2 (Könny árja hull:)

    3 (Mi vétkeztünk,)

    4 (Itt nyugszik ő,)

    5 (Ó, Jézusom,)

211

    1 (E nagy nap fájdalmát,)

    2 (Nézd, ott Gecsemánén)

    3 (Lásd, mint árulja el)

    4 (Lásd, amint törvényt ül)

    5 (Töviskoronától)

    6 (Megy már keresztjével)

    7 (Te halandó ember,)

212

    1 (Sírod ölén,)

    2 (Elvégezted)

    3 (Élettelen)

    4 (Mért rettegnénk)

    5 (Légy életünk,)

213

    1 (Krisztus feltámadt,)

    2 (Vége a gyásznak)

    3 (Győzelem, élet Krisztusban miénk lett.)

214

    1 (Jézus Krisztus, Üdvözítőnk,)

    2 (Néki semmi bűne nem volt,)

    3 (Élet, halál Ura ő már,)

215

    1 (Jézus, Megváltónk sírba szállt,)

    2 (Eljött Istennek szent Fia,)

    3 (Ilyen bajvívás nem volt még.)

    4 (Ő, akit Isten rendelt rég:)

    5 (Nagy örömmel vigadozzunk)

    6 (Húsvét mennyei kenyerét)

216

    1 (Dicsőség néked, Istenünk!)

    2 (Harmadnap, húsvét hajnalán)

    3 (Az angyal szólt: Ne féljetek!)

    4 (Bízzatok! Él! Feltámadott!)

    5 (Mi téged kérünk, Krisztusunk,)

    6 (Hogy bűnt levetve áldhassunk,)

217

    1 (Felvirradt áldott, szép napunk,)

    2 (Az ősi kígyót, bűnt, halált,)

    3 (Az élet győz, a mord halál)

    4 (A nap s a föld s minden, mi él,)

    5 (Mi is nagy vígan éljünk hát,)

218

    1 (Feltámadt Isten szent Fia.)

    2 (Bajvívó hősként síkra szállt.)

    3 (Bűnösök hű megváltóját,)

    4 (Ujjongó hálaénekben)

219

    1 (Kora reggel ama napon)

    2 (Olyan voltam, mint a halott,)

    3 (Megváltott engem Jézusom,)

    4 (Nem a sötét keresztfa már,)

    5 (Üres a sír! Húsvét reggel)

220

    1 (Jézusunk feltámadt!)

    2 (Bűneinkért vérzett,)

    3 (Él örök fenségben)

    4 (Jézusunk nevének)

221

    1 (Két tanítvány indul útnak.)

    2 (Ma is hányan vándorolnak)

    3 (Rögös úton láttam sokszor:)

    4 (Maradj mindig énmellettem,)

    5 (Ne hagyj senkit se magára,)

222

    1 (Krisztus, virágunk,)

    2 (Felragyog fényünk,)

    3 (Jézusnak éljünk,)

    4 (Boldogság véled)

    5 (Ha véled járunk,)

    6 (Dicsőség légyen)

223

    1 (Jézus él, én is vele!)

    2 (Jézus él! Ő országol)

    3 (Jézus él! Ha csüggednék,)

    4 (Jézus él, már nincs kétség,)

    5 (Jézus él! Így halálom)

224

    1 (Krisztus Jézus, ím, feltámadt,)

    2 (Váltságműve immár teljes.)

    3 (Kő és őrség mind hiába.)

    4 (Él az Úr, és itt van vélünk.)

225

    1 (Támadj fel új életre már,)

    2 (Hagyd bűnöd el, utad szabad,)

    3 (Hogy gyönge vagy, se nagy, se hős?)

    4 (Feltámadt Krisztus, mennybe ment,)

226

    1 (Mi Urunk Jézus mennybe tért.)

    2 (Krisztusé már a győzelem.)

    3 (Ujjongjon boldog énekszó!)

227

    1 (Krisztus a mennybe)

    2 (Dicsérő ének)

    3 (Szent küldetésben,)

228

    1 (Úr Jézus Krisztus, már a mennybe,)

    2 (Mikor eljött a búcsúóra,)

    3 (Utánad nézek hívő szemmel,)

    4 (Tudom, hogy egyszer visszajössz még,)

229

    1 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    2 (Te szentségnek új Világa,)

    3 (Ó, mi édes Vigasztalónk,)

230

    1 (Jövel, Szentlélek Isten,)

    2 (Szenteld meg mi szívünket,)

    3 (Adj isteni félelmet)

    4 (Vigasztald meg elménket,)

    5 (Hogy téged az Atyával)

231

    1 (Ó, jöjj, teremtő Szentlélek,)

    2 (Vigasztalást kérünk tőled,)

    3 (Te vagy a jó teljessége,)

    4 (Világíts be értelmünkbe,)

    5 (Add ismernünk Istenünket,)

    6 (Dicsőség a mi Atyánknak)

232

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét)

    2 (Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,)

    3 (Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,)

    4 (Ínségeinkben légy vigasztalónk,)

233

    1 (Mi Urunk, édes Atyánk,)

    2 (Krisztus, ki híveidnek)

    3 (Vigasztaló Szentlélek,)

234

    1 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    2 (Távoztasd el mi szívünknek)

    3 (Te vagy a nagy Úristennek)

    4 (Adjad szent ajándékodat,)

    5 (Biztasd rettegő szívünket,)

235

    1 (A pünkösdnek jeles napján)

    2 (Akit a Krisztus megígért)

    3 (Tüzes nyelveknek szólása)

    4 (Örüljünk azért őnéki,)

    5 (Dicsértessél, Atyaisten)

236

    1 (Szentlélek Isten, légy velünk,)

    2 (Mély bölcsességnek kútfeje,)

    3 (Vár utunkon sok kísértés,)

237

    1 (Ki a legnagyobb öröm vagy)

    2 (Te vagy a legjobb ajándék,)

    3 (Lehulltál, mint égi harmat,)

    4 (Szent vagy, isteni szentséged)

    5 (Te vagy az én erős váram.)

238

    1 (Szentlélek, öröm Lelke,)

    2 (Hős erő tőled árad)

    3 (Az egész kerek földet)

    4 (Jöjj, tölts be szívet-házat)

239

    1 (Jöjj, égi szent láng,)

    2 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    3 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    4 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

    5 (Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,)

240

    1 (Szálljon hálaének,)

    2 (Gyújtsd meg bennünk lángod,)

    3 (Záporodra várunk.)

241

    1 (Legdrágább ajándékodért)

    2 (Mély bölcsességdet titkait)

    3 (Szentlelked az én biztatóm,)

    4 (A boldogságra, Istenem,)

    5 (Te adj nekem tiszta szívet,)

242

    1 (Jöjj el, drága Vigasztalónk,)

    2 (Lelkünk újjáteremtője,)

    3 (Isten Lelke, égi fényünk!)

    4 (Te segíts, hogy jól harcoljunk,)

    5 (Légy erőnk a gyengeségben,)

243

    1 (Jer, keresztyének, örvendjünk,)

    2 (Jézust magasztald, szent nyája!)

    3 (Indulnak Jézus szavára)

    4 (Nagy kegyelme jó Atyánknak)

244

    1 (Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj reám,)

    2 (Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,)

    3 (Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,)

    4 (Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,)

245

    1 (Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak,)

    2 (Megfeszítettük Jézust gonosz kézzel, Isten azonban Úrrá tette őt.)

    3 (Nékünk lett az ígéret s fiainknak,)

    4 (Szent keresztségünk a váltság pecsétje,)

246

    1 (Csüggedt, alélt vagyok,)

    2 (Új élet Lelke vagy,)

    3 (Édes fuvallatod)

247

    1 (Mi valljuk: hiszünk Istenben,)

    2 (Mi valljuk: hiszünk Jézusban,)

    3 (Mi valljuk: a Szentlélekben)

    4 (Ámen.)

248

    1 (Ó, teremtő Atya Isten,)

    2 (Úr Jézus, áldott megváltónk,)

    3 (Szentlélek Isten, vezérünk,)

    4 (Egy Úristen, Szentháromság,)

    5 (A tied minden dicsőség)

249

    1 (Ó, te dicső Szentháromság,)

    2 (Őrizd, Uram, testem, lelkem,)

    3 (Örök kegyelme Atyámnak,)

    4 (Őrködj, Teremtőm, felettem,)

    5 (Te áldj meg és őrizz engem,)

250

    1 (Az Urat áldom én,)

    2 (Az Urat áldom én,)

    3 (Az Urat áldom én,)

    4 (Az Urat áldom én.)

251

    1 (Hiszek benned, Istenemben,)

    2 (Édes jó Atyámnak vallak,)

    3 (Mennynek, földnek Teremtője,)

    4 (Hiszek benned, Jézusomban,)

    5 (Ha szenvedés érne engem,)

    6 (Ki Atyád jobbján ülsz mennyben,)

    7 (Hiszek tebenned Szentlélek,)

    8 (Hiszem Istennek országát,)

    9 (Atya, Fiú és Szentlélek!)

252

    1 (Jer, dicsérd Istent nagy világ,)

    2 (Hiszünk teremtő Atyánkban,)

    3 (Hiszünk a Jézus Krisztusban,)

    4 (Hiszünk Szentlélek Istenben,)

    5 (Hatalmas Isten, téged áld,)

    6 (Ámen.)

253

    1 (Áldjuk Teremtőnk: értünk alkotott)

    2 (Áldott a vér, mely értem is kifolyt,)

    3 (Lélek fuvalma, drága égi tűz,)

    4 (Színed elé tart mind e földi lét)

254

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az ige kőszálként megáll,)

255

    1 (Tarts meg, Urunk, szent igédben!)

    2 (Úr, Krisztus, láttasd hatalmad,)

    3 (Jer, vigasztaló Szentlélek,)

256

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Önnön erőnk csak délibáb,)

    3 (S ha földön ördög nyüzsgene,)

    4 (Él, áll az Ige igazul,)

257

    1 (Lásd meg a mennyből, Úristen,)

    2 (S szól az Úr:"Rontják a szegényt.)

258

    1 (Új világosság jelenék,)

    2 (Evangéliom erejét,)

    3 (Igaz az Isten igéje,)

    4 (Úristen, kérünk tégedet,)

    5 (Mert csak te vagy bizodalmunk,)

    6 (Dicsőség légyen Atyának)

259

    1 (Ó, maradj velünk, Krisztusunk,)

    2 (Szentegyházad segítsd meg,)

    3 (Rád tekint küzdő egyházad,)

    4 (Mert tied az ügy, mesterünk,)

    5 (Szent igéd békét, erőt ad,)

    6 (Mi igédben élünk-halunk,)

260

    1 (Ne csüggedj el, kicsiny sereg,)

    2 (Bízzál, ügyed az Istené,)

    3 (Él az Úr, s áll ígérete,)

    4 (Téged kérünk, mi Krisztusunk,)

261

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,)

    5 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

262

    1 (Jézus Krisztus, mi kegyelmes jó Urunk,)

    2 (Reád hagyjuk szentegyházunk dolgait.)

    3 (Békessége, oltalma légy népednek,)

    4 (Szent az Atya, mindenek Megtartója,)

263

    1 (Térj magadhoz, drága Sion,)

    2 (Hullámok ha rémítenek)

    3 (Bár hegyek megrendülnének,)

    4 (Ó, ne csüggedj, bár az estnek)

264

    1 (Magas egekben lakozó Felség,)

    2 (Ígérted régen mi atyáinknak,)

    3 (Hallgasd meg most is fohászkodását,)

    4 (Békével áldd meg mi éveinket!)

    5 (Így cselekedjél! Tarts meg a hitben!)

265

    1 (Kelj fel, kelj fel, fényes nap,)

    2 (Ébreszd már fel népedet:)

    3 (Nyájad, lásd, mint széled el,)

    4 (Minden néphez tárj utat,)

    5 (Vértezd fel szolgáidat:)

    6 (Néked zengjen énekünk:)

266

    1 (Isten szívén megpihenve)

    2 (Összeforrva szeretetben,)

    3 (Szeretetet adva nékünk,)

    4 (Nevelj minket oly egységre,)

267

    1 (Terjeszd e földön, Jézus, országodat,)

    2 (Méltass mindenkit szent segítségedre,)

    3 (Te segíts minket neved félelmére)

    4 (Légy a sötétben mi világosságunk,)

    5 (Minden veszélyben védelmezz meg minket,)

268

    1 (Bár szétszakadva él az egyház,)

    2 (A bölcs tanító mind szolga csak szolga:)

    3 (Elrejtve él a Krisztus népe,)

    4 (Jézus, tebbened egy az egyház:)

269

    1 (Krisztus népe Isten nagy csodája.)

    2 (Krisztus népe, bátran nézz előre:)

    3 (Krisztus népe, állj hát rendületlen)

270

    1 (Jó Istenünk, örök Atyánk,)

    2 (Régi időkből zengve száll)

    3 (Új élet hajnalfénye kel,)

    4 (Vándorló néped te áldd meg,)

271

    1 (Te hívtál minket, Jézusunk.)

    2 (Kereszted fénye ránk ragyog:)

    3 (Bár más a szó, a gondolat,)

    4 (Neked zeng hálaénekünk,)

272

    1 (Jöjj, Jézus népe! Menjünk mind elébe!)

    2 (Ő mindnyájunkért ontott ártatlan vért:)

    3 (Ha ketten, hárman igében, imában)

    4 (Mind hulljunk térdre Jézus nagy nevére!)

273

    1 (Új fény támad, kel a hajnal,)

    2 (Élő víz az ige árja,)

274

    1 (Jézus Krisztus, itt vagyunk)

    2 (Bűnnel terhelt életünket)

    3 (Mennyei világosság,)

275

    1 (Hallgass meg minket, nagy Úristen,)

    2 (Mert csak te vagy a világosság,)

    3 (Távoztass tőlünk hamisságot,)

    4 (Adj Szentlelket a tanítóknak,)

    5 (Hála néked, mennybéli Isten,)

276

    1 (Mondjatok dicséretet,)

    2 (Örvendjünk mind őneki)

    3 (Téged illet, Urunk,)

    4 (Hála legyen teneked,)

    5 (Dicséret és dicsőség)

277

    1 (Légy velünk kegyelmeddel,)

    2 (Légy velünk szent igéddel,)

    3 (Légy velünk, Világosság,)

    4 (Légy velünk áldásoddal,)

    5 (Légy velünk oltalmaddal,)

    6 (Légy velünk hűségeddel,)

278

    1 (Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus,)

    2 (Lásd, milyen szegények vagyunk,)

    3 (Add az igehirdetésből)

    4 (Már itt üdvösség italát)

279

    1 (Úr Jézusunk, fordulj hozzánk,)

    2 (Nyisd meg ajkunk háladásra,)

    3 (Míg mennyben lehet zengenünk:)

    4 (Ó, Atya, Fiú, Szentlélek!)

280

    1 (Itt az Isten köztünk.)

    2 (Itt az Isten köztünk,)

    3 (Csodálatos Felség,)

    4 (Át - meg átjársz mindent.)

    5 (Jöjj, lakozzál bennem,)

281

    1 (Halleluja! Áldott reggel!)

    2 (Megpihenhet minden fáradt)

    3 (Szent feladat sürget engem,)

    4 (Uram, áldd meg szolgáidat,)

    5 (E napot teveled kezdem,)

282

    1 (Jézus, mi üdvösségünk,)

    2 (Ó, te kívánatos kincs,)

    3 (Bátorító Szentlélek,)

283

    1 (Urunk, ím, megjelentünk)

    2 (Minden jónak forrása,)

    3 (Jézus, a te beszéded)

284

    1 (Jöjj le hozzánk, jer közénk,)

    2 (Jól tudod te, Jézusunk,)

    3 (Áraszd ránk a tiszta hit)

    4 (Add szívünkbe tüzedet,)

285

    1 (Ó, szent Isten, vonj engemet)

    2 (Add, szívem mindig örüljön,)

    3 (Szent igédnek hirdetését,)

    4 (Atyám, így e napod nekem)

286

    1 (Van örök kincsünk, becsesebb)

    2 (Itt rozsda, moly, futó idő)

    3 (Vált ezderévet ezredév,)

    4 (Szent ige, te semmibe vett,)

    5 (Ha minden támasz rombadűl,)

    6 (És mint a hattyú elmerül)

    7 (Ó, zengjen néked szüntelen,)

287

    1 (Te örök evangéliom,)

    2 (Te örök evangéliom!)

    3 (Te örök evangéliom,)

    4 (Te örök evangéliom,)

288

    1 (Áll az Úristen temploma,)

    2 (Templomunk, drága vagy nekünk.)

    3 (Keresztvíz cseppje hirdeti:)

    4 (S élő kövekből épít már)

    5 (Bármerre járunk, ó, Urunk,)

289

    1 (Mint édesatyja asztalát,)

    2 (Szólj hozzánk, hívunk és várunk.)

    3 (Te segíts, hogy a fül, a szem)

    4 (Áldd meg e csöndes perceket,)

290

    1 (Hű Urunk, Jézus, hajlékodba jöttünk.)

    2 (Úr vagy te, és e földön szolga lettél.)

    3 (Tégy minket késszé igéd hallására!)

    4 (Szentlelked kérjük. Áldásodat várjuk.)

291

    1 (Adj békét a mi időnkben,)

    2 (Adj békét a mi időnkben,)

    3 (Adj békét a mi időnkben!)

292

    1 (Áldassék jó Istenünk,)

    2 (Dicsérjük neved Atyánk!)

    3 (Áldd meg, édes Istenünk,)

293

    1 (Örök Isten, áldj meg minket,)

294

    1 (Boldog, aki hallgatja)

    2 (Vésd azt mélyen szívünkbe,)

295

    1 (Jézusunk a Jordánhoz ment,)

    2 (Igénk mindezt így jegyzi föl:)

    3 (Bár testi szem csak vizet lát)

296

    1 (Mennyei jó Atyánk,)

    2 (Megváltó Jézusunk,)

    3 (Szentlélek, égi fény,)

297

    1 (Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk,)

    2 (Megváltó Jézus, gyermekek barátja,)

    3 (Szentlélek Isten, te örök fényesség,)

298

    1 (Elénkbe jön a szeretet,)

    2 (Szemünk látára hull e víz)

    3 (Urunk, hitet, hűséget adj)

299

    1 (Jöjj, térj be, kapum tárva!)

    2 (Nagy kegyelmedet zengem:)

    3 (Jöjj, bölcsességnek Lelke,)

    4 (Jöjj, várva várlak téged!)

300

    1 (Konfirmandusok:)

    2 (Gyülekezet:)

    3 (Konfirmandusok:)

    4 (Gyülekezet:)

    5 (Konfirmandusok:)

    6 (Gyülekezet:)

301

    1 (Szentháromság, egy Istenünk,)

    2 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    3 (Legyen hitük rendületlen,)

302

    1 (Urunk Jézus, te adj áldást)

    2 (Kiket szívedre öleltél)

    3 (Te bátorítsd, te vezéreld)

    4 (Tested-véred vacsorája)

303

    1 (Krisztus Jézus, mi Megváltónk,)

    2 (Hogy erről megemlékezzünk,)

    3 (Ám kit ő így vendégül lát,)

    4 (De bízzál, ne kételkedj már:)

    5 (Csak higgy bátran, teljes szívvel,)

    6 (Életfádon akkor bőven)

304

    1 (Áldassék Isten, hála jóságáért,)

    2 (Szentséges teste érettünk adatott,)

    3 (Adjon az Isten minekünk kegyelmet,)

305

    1 (Megváltó drága Jézusom,)

    2 (Ó, én kegyelmes Jézusom,)

    3 (Ó, kedves vendég, nálam szállj,)

    4 (Tedd hajlékoddá szívemet,)

306

    1 (Készülj, lelkem, Jézusodhoz,)

    2 (Nyílj meg, szívem, Krisztusod jő,)

    3 (Jézus, drága üdvösségem,)

307

    1 (Lelkem, a hívek nyájával)

    2 (Ím, ő maga hív most téged,)

    3 (Jóvoltodban bízik lelkem,)

308

    1 (Készítsd magad, kedves lélek,)

    2 (Mint jegyese, égő vággyal,)

    3 (Ó, Istennek nagy csodája!)

    4 (Jézus, napja életemnek,)

    5 (Te, ki minket úgy szerettél,)

    6 (Jézus, életnek kenyere,)

309

    1 (Örülj, szívem,)

    2 (Ha bűnömért)

    3 (Ez örömben,)

    4 (E vacsora)

    5 (Hát jöjjetek,)

310

    1 (Vegyétek, egyétek,)

    2 (Igyátok mindnyájan,)

    3 (Jelen van közöttünk,)

    4 (Ahányszor csak élünk)

    5 (Ne légyen hiába)

    6 (Eljő, mint ígérte,)

311

    1 (Úristen, szánj meg, irgalmazz nékem!)

    2 (Irgalmas Jézus, ki a keresztfán)

    3 (Szentlélek Isten, titkos erőddel)

312

    1 (Szent asztalod ma készen áll.)

    2 (Mint győztes Bárány, vagy te itt,)

    3 (Most, Urunk, néped egyet kér:)

    4 (Tégy minket késszé szolgálni,)

    5 (Hadd vigyük hálás szívvel szét)

313

    1 (Úristen, téged áld az ének,)

    2 (A szent igét, mit hirdet ajka,)

    3 (Add, hogy a nyájból el ne vesszen)

    4 (Egykoron állítsd szent jobbodra)

314

    1 (Fel, fel, ujjongj, Isten népe!)

    2 (Ki elhívtad kegyelemmel,)

    3 (Mit rábíztál, szent igédet,)

    4 (Ha majd eljön szent országod,)

315

    1 (Örök Isten, kezed ezer áldást ad.)

    2 (Urunk Jézus, szolga lettél érettünk.)

    3 (Jöjj, Szentlélek, téged hívunk és kérünk,)

    4 (Szentháromság, minden áldás tőled jő.)

316

    1 (Jézus, Istennek küldöttje,)

    2 (Tisztelünk, dicsérünk, áldunk,)

    3 (Kérünk, irgalmas Jézusunk,)

    4 (Tötls be minket Szentlelkeddel,)

    5 (Hála legyen, Uram, néked,)

    6 (Szenteld meg ma is igéddel,)

317

    1 (Zengjen ma boldogan, szárnyaljon égig az ének!)

    2 (Urunk, ma házadért éneklünk hálát tenéked,)

    3 (Ide vársz, itt terít kegyelmed asztalt minékünk,)

    4 (Áldva légy házadért, jó Atyánk, irgalmas Isten!)

    5 (Hálaadó énekünk ma feléd ujjongva szálljon!)

318

    1 (Jer, örvendjünk, keresztyének,)

    2 (Az ördögnek foglya voltam,)

    3 (A jó cselekedet, erény)

    4 (De végre nagy gyötrelmemet)

    5 (És ő engedelmeskedett:)

    6 (Úgy tégy és csak úgy taníts hát,)

319

    1 (Isten, szívem néked adom)

    2 (Ez teljes ugyan, ó, Isten,)

    3 (De ím, lábad elé borul)

    4 (Fogadj magadhoz, Jézusom,)

    5 (Erősítsd gyönge hitemet,)

    6 (A megtérésre Jézusom,)

    7 (Végy szállást az én szívemben,)

320

    1 (Eljött hozzánk az üdvösség,)

    2 (Mit a törvény rendelt nekünk,)

    3 (Sóhajtva hordtuk az igát,)

    4 (Vessétek le mindannyian)

    5 (Hitből jön a cselekedet,)

    6 (Dicsőség légyen Istennek)

321

    1 (Szívemet hozzád emelem,)

    2 (Utaid, Uram, mutasd meg,)

    3 (Mely igaz és jó az Isten,)

    4 (Az igaz Istenfélőknek)

322

    1 (Mindenek meghallják és jól megtanulják,)

    2 (Hogyha a városnak, avagy háznak népét)

    3 (Csak hiába lészen reggel felkeléstek)

    4 (Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,)

    5 (Mint a sebes nyilak az erős kezében,)

    6 (Boldog, aki lelkét hittel erősíti,)

323

    1 (Áldj meg minket, Úristen,)

    2 (Engedd meg híveidnek,)

    3 (Ne tántorodjunk mi el)

    4 (Mindörökké dicsérjük)

324

    1 (Hívek, dicsérjük jó Istenünket,)

    2 (Ki ezt a világot úgy szerette,)

    3 (Jóvoltodat, Atyja életemnek,)

    4 (Jézusom, vezess igazságodban,)

    5 (Add, szeresselek buzgón tégedet,)

325

    1 (Ha Istenem velem van,)

    2 (Nincs másban reménységem,)

    3 (Mert Jézus napvilágom,)

    4 (Ő az, aki elvette)

    5 (Már szívem csupa hála,)

326

    1 (Egy az, Uram, mi szükséges!)

    2 (Jézus, egy a kívánságom,)

    3 (Ha Isten elé kell mennem,)

    4 (Jézusom, te légy egyedül)

327

    1 (Átölelt Isten nagy kegyelme)

    2 (Haragot, átkot érdemeltem,)

    3 (Jóvoltod hálás szívvel vallom,)

    4 (Míg egykor véget ér itt az út,)

328

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Bölcs terveit megérleli,)

    3 (Ne félj tehát, kicsiny csapat,)

329

    1 (Még csak rügy fakad a fákon,)

    2 (Rejtve a fény hegyeken túl,)

    3 (Még nem hullt eső, de Noé)

    4 (Mózes fölemelte botját,)

    5 (Ó, a hit - nagy bizonyosság!)

330

    1 (Az Isten szent és felséges.)

    2 (Az Isten szent és irgalmas,)

    3 (Az Isten szent és mindig egy.)

    4 (Az Isten szent, mint nap vakít,)

    5 (Amen.)

331

    1 (Ki dolgát mind az Úrra hagyja,)

    2 (Segít-e, mondd, ha gondba veszve)

    3 (Jobb nekünk bízva csendben lenni,)

    4 (Szent keze int, ha itt az óra,)

    5 (Járj Isten útján hű munkában,)

332

    1 (Mit Isten akar énvelem,)

    2 (Ő vigaszom és életem,)

    3 (Így örömest útra kelek,)

    4 (Még egyet kérek Istenem,)

333

    1 (Az Istennek szent igéje)

    2 (Az Istennek bölcs végzésén)

    3 (Az Istennek bölcs végzése)

    4 (Az Istennek tetszésére)

334

    1 (Az Úr az én pásztorom,)

    2 (Tiszta vizekre vezérel,)

    3 (Ha szinte halálnak járnék)

    4 (Lelkemet szent eledellel)

    5 (Irgalmad és nagy jóságod)

335

    1 (Aki bízik,)

    2 (Bizodalmát)

    3 (Kegyelmeddel)

    4 (Benned Bízom,)

    5 (Bűnbánatot,)

336

    1 (Adjunk hálát az Úrnak,)

    2 (Ő adta testünk, lelkünk,)

    3 (Testünk tőle kap ételt,)

    4 (Orvost ad, ki segíthet,)

    5 (Igéje s két szentsége)

    6 (Élet és bűnbocsánat)

    7 (Atyánk, kegyelmet kérünk,)

    8 (Tarts meg az igazságban,)

337

    1 (Istentől el nem állok,)

    2 (Ügyemet reá bízom,)

    3 (Ő mást nem is akarhat,)

    4 (Minden áldás forrása,)

338

    1 (Isten nékem erőm, bizodalmam,)

    2 (Benne élek, haláltól se félek,)

    3 (Semmi engem tőle el nem választ,)

    4 (Mindenkoron azért csak őt áldom,)

    5 (Te légy, Uram őrzője a nyájnak,)

    6 (Itt e földön magasztaljon téged,)

339

    1 (Tebenned bíztunk elejitől fogva,)

    2 (Az embereket te meghagyod halni,)

    3 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

340

    1 (Légy csendes szívvel, légy békével,)

    2 (Ő bővelkedik kegyelemmel,)

    3 (Ha minden elhagy e világban,)

    4 (Bár késik néha a segítség,)

    5 (Lesz ünnepe Isten népének,)

341

    1 (Ó, én lelkem, mért csüggedsz el?)

    2 (Földi kincsem, testem-lelkem,)

    3 (Ha ő súlyos terhet rak rám,)

    4 (A haláltól én nem félek,)

    5 (Enyém vagy, el nem eresztelek,)

342

    1 (Hagyd az örök Istenre)

    2 (Az Úrra bízzad dolgod,)

    3 (A te irgalmasságod)

    4 (Van utad számtalan sok,)

    5 (Csak bízzál hívő lélek!)

    6 (Őbenne vesd halálig)

    7 (Ő megcselekszi végre)

343

    1 (Az én Istenemben)

    2 (Bár sokat vétkeztem,)

    3 (Ha meg is kell halnom,)

    4 (Uram, Üdvözítőm,)

344

    1 (Éltem minden dolgában)

    2 (Tervezzem bárhogy sorsom,)

    3 (Ami velem történik,)

    4 (Indulatom ha lázad,)

    5 (Övé vagyok egészen,)

345

    1 (Teremtő Istenünk,)

    2 (Szívem benned bízik,)

    3 (Nálad lehetetlen,)

    4 (Enyhülést adj búmban,)

    5 (Ha majd napom leszáll,)

346

    1 (Gondviselő édes Atyám,)

    2 (Édes teremtő jó Uram,)

    3 (Szegény fejem hozzád hajtom,)

    4 (Igaz, teremtő jó Atya,)

347

    1 (Mindaz, ki reményét)

    2 (Mint Jeruzsálemnek)

    3 (Az Úr hatalmának)

348

    1 (Mit Isten tesz, mind jó nekem,)

    2 (Mit Isten tesz, mind jó nekem,)

    3 (Mit Isten tesz, mind jó nekem.)

    4 (Mit Isten tezs, mind jó nekem.)

    5 (Mit isten tesz, mind jó nekem.)

349

    1 (Az élő Isten járt velem.)

    2 (Hadd áldlak, én jó Istenem,)

    3 (Légy mindhalálig támaszom,)

350

    1 (Elbágyadt lelkeknek,)

    2 (Tehozzád kiáltok,)

    3 (Minden gyarlóságom,)

    4 (Ha pedig tovább is)

    5 (Csak Jóbnak tűrését,)

351

    1 (Jó Atyám az Isten,)

    2 (Jó Atyám az Isten,)

    3 (Jó Atyám az Isten,)

    4 (Jó Atyám az Isten!)

352

    1 (Az Úristenre építem)

    2 (Az Isten tudja óhajom,)

    3 (Az Isten útja biztos út,)

353

    1 (Csak te vagy, Isten, minden bizodalmam,)

    2 (Bárha az élet oly sötét gyakorta,)

    3 (Kétség, sötétség, nincs erőd felettem,)

    4 (Béketűréssel ő ruház föl s hittel,)

354

    1 (Rád bízom sorsomat,)

    2 (Csak egy lépés mit hoz,)

    3 (Az Isten útjának)

    4 (Mindenkor megnyugtat)

355

    1 (Áldó hatalmak oltalmába rejtve)

    2 (Ha gyötri, bántja szívünket a régi,)

    3 (S ha szenvedések kelyhét adod inni,)

    4 (És ha az úton örömöt adsz nékünk,)

    5 (A csend körülöttünk mélyen szerteárad.)

356

    1 (Igen, Atyám, mert így kedves előtted,)

    2 (Igen, Atyám, ha hű karod vezérel,)

    3 (Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül!)

    4 (Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,)

    5 (Megyek, amerre utam kijelölted.)

357

    1 (Jézus, boldogságom,)

    2 (Száz vihar ha támad,)

    3 (Jézus, rád tekintek,)

    4 (Jézus, üdvösségem,)

358

    1 (Krisztus, menny, föld Alkotója,)

    2 (Ádámban mi mind vétkeztünk,)

    3 (Dicsőségedből lejöttél,)

    4 (Fogságból megszabadultunk,)

    5 (Keresztfád királyi trón lett,)

    6 (A mennyben meg dicsőültél,)

    7 (Amen.)

359

    1 (Csillagoknak alkotója,)

    2 (Te mirajtunk könyörültél,)

    3 (A te hatalmassádognak)

    4 (A nap az ő nyugovását,)

    5 (Téged kérünk, mi Megváltónk,)

    6 (Dicsőség a bölcs Atyának,)

    7 (Amen.)

360

    1 (Jézus, édes emlékezet,)

    2 (Jézus, szívbéli szent öröm,)

    3 (Ki téged ízlel, éhezik,)

    4 (Maradj velünk, Uram, maradj,)

    5 (Ha szívünket látogatod,)

    6 (Ezer vágyam feléd eped:)

    7 (Amen.)

361

    1 (Szép, fényes Hajnalcsillagom,)

    2 (Mint drágakő, úgy ragyogjon,)

    3 (Te kedves, tiszta fénysugár,)

    4 (Hadd zengje szívem énekét:)

362

    1 (Szívből szeretlek, Jézusom.)

    2 (Te adtad nékem, Istenem,)

    3 (Végső órám ha már közel,)

    4 (Te vagy nékünk minden)

363

    1 (Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,)

    2 (Jézus, Krisztus, érettünk meghaltál,)

    3 (Te vagy nékünk minden igazságunk,)

    4 (Te vagy nékünk minden reménységünk,)

    5 (Add minékünk a te Szentlelkedet,)

364

    1 (Öröm van nálad, még ha búbánat)

    2 (Ha Lelked áthat, többé nem árthat)

365

    1 (Paradicsomnak te szép élő fája,)

    2 (Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,)

    3 (Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket,)

    4 (Adjad, hogy mi értük is könyörögjünk,)

    5 (Hála legyen a mennybéli Istennek,)

366

    1 (Jézus Krisztus, egy mesterünk,)

    2 (Mostan néked mi könyörgünk,)

    3 (Mi szívünket megújítsa,)

    4 (Munkáinkat megszentelje,)

    5 (Bölcsességre megtanítson,)

    6 (Plántáljon nagy egyességet,)

    7 (Hogy téged bátran vallhassunk,)

367

    1 (Nem hagyom el Jézusom,)

    2 (Nem hagyom el őt soha,)

    3 (Végórámon légy velem,)

    4 (Te vagy erőm, vigaszom,)

368

    1 (Jézus, szent világosságom,)

    2 (Valami van ellenedre,)

    3 (A te szent igéd vezessen)

    4 (Még legkisebb jót sem tettem,)

369

    1 (Jézus én bizodalmam,)

    2 (Jézus, üdvözítőm él,)

    3 (Hozzákötött engemet)

    4 (Föld porából vett porom)

    5 (Ami itt fáj és epeszt,)

    6 (Hívek, ama szép hazát)

370

    1 (A Bárány hordja csendesen)

    2 (Nincs még ily áldott, hű barát.)

    3 (Míg élek, el nem feledem,)

    4 (Ha célhoz érek egykoron,)

371

    1 (Felséges Jézus,)

    2 (Rétek és földek,)

    3 (Holdnak sugára,)

    4 (Szép a virágszál,)

    5 (Boldogság, épség,)

372

    1 (Minden e földön csak elmulandó,)

    2 (Jézus, hát téged én szívem várjon,)

    3 (E földön és a csillagos égben)

    4 (Ha ellenségnek volnék torkában,)

    5 (Akkor is lelkem veled biztatnám,)

    6 (Ó, áldj meg engem, és szánj meg végre,)

373

    1 (Ó, hogy adhassak hálákat)

    2 (Nem nézted bűnös voltomat,)

    3 (A te gyógyító szent kezed)

    4 (Nem adtál át a halálnak,)

    5 (Támaszom, ne hagyj el kérlek,)

374

    1 (Ó, segíts, Jézus, te fény vagy és élet!)

    2 (Ó, segíts győzni, hogy őrt álljak ébren,)

    3 (Ó, segíts győzni, ha szétfoszlik minden,)

    4 (Ó, segíts győzni, míg elnyerem nálad)

375

    1 (Krisztusom, hív egy szegény szív,)

    2 (Jöjj, tekints rám! Térj be hozzám!)

    3 (Nem kérek mást, csak egy áldást,)

    4 (Örök napfény, légy az enyém,)

    5 (Sok földi jó hervadandó,)

376

    1 (Téged keres imádságom,)

    2 (Nézzed lelkem, mint óhajtoz)

    3 (Ha kísértő támad engem,)

    4 (Csak tebenned vigad lelkem.)

    5 (Sorsomat hittel rád bízom,)

377

    1 (Ami szívünk téged óhajt,)

    2 (Szegény bűnös embereknek)

    3 (Erősítsd bennünk hitünket,)

    4 (Nincsen nékünk itt e földön)

378

    1 (Ártatlanság szent Báránya,)

    2 (Szólj mihozzánk szent igédben)

    3 (Taníts minket szolgálatra,)

    4 (Békességnek Fejedelme,)

379

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

380

    1 (Uram Jézus, drága kincsem,)

    2 (Ezerszer is kér a lelkem:)

    3 (Mi édesebb szent nevednél?)

    4 (Mikor terád emlékezem,)

    5 (Szívem lángját élesztgetve,)

381

    1 (Jézusom, Krisztusom,)

    2 (Éjjel is, nappal is)

    3 (Eggyé lenni kíván)

    4 (Ahova te vezetsz,)

382

    1 (Bűnösöknek Megváltója,)

    2 (A tévelygés éjjelében,)

    3 (Ím, előtted leborulok,)

    4 (Bánat, öröm, bármi érjen,)

    5 (Ki oly alázatos voltál,)

    6 (Add, hogy hű legyek mindvégig,)

383

    1 (Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme!)

    2 (Ellenségem oly sok és hatalmas,)

    3 (Hitem pedig, mint a változó hold,)

    4 (Kövér évek után a soványak)

    5 (Kislelkűen míg én tétovázok,)

    6 (Ha elhamvad hitem mécsvilága,)

    7 (Jöjj, Jézusom, siess közelembe,)

384

    1 (Mily boldog, aki Jézusban,)

    2 (Sem vidám örömünnepen,)

    3 (Hű szíve csupa irgalom)

    4 (Víg énekszóval áldjuk mind)

385

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

386

    1 (Mily csodás szeretet! Róla zeng szívem, szám.)

    2 (Már-már elnyelt a mély, halál várt, éjsetét,)

    3 (Őt, Isten Bárányát zengi új énekem,)

387

    1 (Életem, Jézus, egyedül te töltsd be,)

    2 (Ha nem mint győztes járulhatok hozzád,)

    3 (Örömöm hálás, ujjongó dalával,)

    4 (Bűnnel borított arcom fölemelni)

388

    1 (Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!)

    2 (Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő!)

    3 (Mért félne szívem? Él az én Uram,)

389

    1 (Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

390

    1 (Áldlak, Jézus, hű barátom,)

    2 (Te vezérelsz Istenemhez,)

    3 (Áldd meg édes Üdvözítőm,)

    4 (Ha leszállott éltem napja,)

391

    1 (Jézus, éltem hű vezére,)

    2 (Érdemed lett boldogságom,)

    3 (Szent igédnek fáklyafénye)

392

    1 (Mindenem vagy, Jézusom,)

    2 (Mindenem vagy, Jézusom,)

    3 (Mindenem vagy, Jézusom,)

393

    1 (Nem látták benned, csak az ács fiát.)

    2 (Nem ismerték fel: bűnünk hordozod,)

    3 (Nem vették észre átfúrt kezeden:)

    4 (De majd meglátják, ha órája üt,)

394

    1 (Mindenkor veled vagyok,)

    2 (Te tanácsolsz engemet,)

    3 (Föltekintve kérdezem:)

    4 (Bárha elfogyatkozik)

    5 (Mint virágnak a tavasz,)

395

    1 (Jézus a szőlőtő,)

    2 (Atyánk metszőkése)

    3 (Csak le ne mess hamar)

    4 (Őrajta csüngök én,)

396

    1 (Hová forduljon, merre térjen)

    2 (Én is csak egy tébolygó vándor,)

    3 (Van út, amely helyesnek látszik)

    4 (Tanácsolj hát őrző szemeddel,)

    5 (Add Lelkedet belém, a lángot,)

397

    1 (Szép Hajnalcsillag,)

    2 (Századok jönnek,)

    3 (Bűnök homálya,)

    4 (Szent egyházadban)

    5 (Hozd a napköltét,)

398

    1 (Jézus Krisztus, Mesterünk,)

    2 (Kevésen is hűséget,)

    3 (Mienk örök oltalmad,)

    4 (Útravalónk békesség.)

    5 (Vezess minket, hű urunk!)

399

    1 (Zengjen a hála, dicséret!)

    2 (Éjszaka jött e világra)

    3 (Jött, hogy szeressen, szolgáljon,)

    4 (Ím, a testté lett Igében)

400

    1 (Jézus, mennynek ragyogása,)

    2 (Téged várt az ősidőkben)

    3 (Teljességre kivezérel?)

    4 (Vége lesz az éjszakának)

401

    1 (Jézus a jó Pásztor, vele megyünk.)

    2 (Jézus a szőlőtő, ereje nagy.)

    3 (Jézus világosság, messze ragyog.)

    4 (Jézus a békesség, fegyvere egy:)

    5 (Jézus a kezdet, és Jézus a vég!)

402

    1 (Mélységes mélyből kiáltunk)

    2 (Nálad nincs is másnak helye,)

    3 (Én csak az Úrra építek,)

    4 (Ha késik is segítsége,)

    5 (Bármily sok is a mi bűnünk,)

403

    1 (Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk,)

    2 (Ezer ínség környékezi a mi lelkünket,)

    3 (Könnyhullatás között esszük most a kenyeret,)

    4 (Bizodalmunk tebenned van, felséges Isten,)

404

    1 (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,)

    2 (Az én búsult lelkem én nyomorult testemben)

    3 (Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni,)

    4 (Semmije sincs néki, mivel elődbe menjen,)

    5 (Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal!)

405

    1 (Mindenható Úristen, mi bűnös emberek)

    2 (Mert mi igen vétkeztünk Istenséged ellen,)

    3 (Istennek szent igéjét noha gyakran halljuk,)

    4 (Ne nézd mi bűneinket, gonoszságainkat,)

    5 (És el ne feledkezzél te ígéretedről,)

    6 (Hisszük, hogy meghallgattál mi könyörgésünkben,)

406

    1 (Ó, én kegyelmes Istenem,)

    2 (Nem tagadom, hogy vétkeztem,)

    3 (Hol a te irgalmasságod,)

    4 (Régen Dávidot Saultól)

    5 (Ezért amíg élek itten,)

407

    1 (Én Istenem,)

    2 (Nincsen nékem)

    3 (Büntetésed)

    4 (Tégy kedvedre,)

    5 (Vihart látva,)

    6 (Bánatomban,)

408

    1 (Ó, nagy Isten, sok a vétkem,)

    2 (Kérlek, velem ne szállj perbe,)

    3 (Adj erőt, hogy csöndességgel)

    4 (Mint a madár odvába száll,)

    5 (Jézus Krisztus, én Megváltóm,)

409

    1 (Reménységem te légy nekem,)

    2 (Teljes éltem csupa bűnfolt.)

    3 (Föld porából én eredtem,)

    4 (Perbe ne szállj, Uram, velem,)

    5 (Irgalmadban bőséges vagy,)

410

    1 (Gyötrődik az én lelkem)

    2 (Én Uram, tőled várok)

    3 (A kísértő környékez,)

    4 (A bűnt, sátánt, világot)

411

    1 (Fordítsd el rólunk, Urunk, haragodat,)

    2 (Ha megérdemelt büntetést szabnál ki,)

    3 (Irgalmazz nékünk, szegény bűnösöknek,)

    4 (Szent Fiad vére, töviskoronája,)

    5 (Bár érdem nélkül s nem keveset kérünk,)

412

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Néked bűnöm megvallom,)

    3 (Ó, töröld el én vétkem,)

    4 (A te áldott Szentlelked,)

    5 (Reád bíztam magamat,)

    6 (Én csak téged dicsérlek,)

413

    1 (Kihez folyamodjam kívüled, Krisztusom?)

    2 (Gyújtsad lángra fényét áldott szent igédnek,)

    3 (Várlak, Uram, várlak reménykedő szívvel,)

414

    1 (Szegény fejem Uramhoz óhajt,)

    2 (Bús szívemet fojtja sok vétek,)

    3 (Emlékezzél a te Fiadra,)

    4 (Lám, nem küldéd az igazakért,)

    5 (Emlékezzél e Fiad felől,)

415

    1 (Szegény fejem, hová hajtnálak,)

    2 (Szemem, ó, Isten, könnybe lábadt,)

    3 (A szép mai nap is homályban jő fel)

    4 (Emlékezzél te szent Fiadra:)

    5 (Tested piros vérrel virágzott)

416

    1 (Jöjj, hogyha bűnöm éget,)

    2 (Ily csoda előtt térdem)

    3 (Hadd legyen győztes pajzsom)

    4 (Ó, segtís mással tenni,)

    5 (Ó, az utolsó percben)

417

    1 (Előtted állok, drága Jézusom,)

    2 (Szívem bűntől terhes, tisztátalan,)

    3 (Vétkem terhel, de van vigasztalóm:)

    4 (Te énértem kínokat szenvedtél,)

418

    1 (Jézusom, ki bűnös lelkem)

    2 (Megkerested kinn a pusztán)

    3 (E világ, hogy el ne vesszen,)

    4 (Hiszek, Uram, de erősíts,)

419

    1 (Uram, rosszul cselekedtem,)

    2 (Ó, de hová meneküljek?)

    3 (Mint a tengerpart fövenyét)

    4 (Könny patakja hogyha volna)

    5 (De egy csepp véred, Jézusom,)

420

    1 (Ó, én bűnös, jaj mit tegyek?)

    2 (Bűneimmel megbántottam,)

    3 (Ha az élet terhe fáraszt,)

    4 (Nem félek, ha eljön végem;)

    5 (Ő kelt engem új életre;)

421

    1 (Uram Jézus, én imádságomra,)

    2 (Szomorkodom, undok bűneimért,)

    3 (Gyarló vagyok, a test erőtelen,)

    4 (Ilyen szegény erőtelen lelket)

    5 (Te szent kínod én oltalmam légyen,)

    6 (Szent halálod halálunk óráján)

422

    1 (Eltévedtem, mint juh,)

    2 (Én is juhod vagyok,)

    3 (Ím, előtted állok,)

    4 (Bár a hit a szívemben,)

    5 (Míg zarándokúton,)

    6 (Szállj le, Uram, hozzám,)

423

    1 (Én Istenem, én bűnös ember,)

    2 (Igaz bűnbánattal kesergek)

    3 (Ne büntess, mint megérdemelném,)

    4 (Ó, hallasd, szent Atyám, igédet,)

    5 (Meghallgattál! Már semmi kétség,)

424

    1 (Vétkeim mily igen nagyok,)

    2 (Segíts, vezess Szentlelkeddel,)

    3 (Gyenge vagyok, sújt a bánat,)

    4 (Teremts tiszta szívet bennem,)

425

    1 (Hozzád szívem mélységéből)

    2 (Uram, te nagy haragodban)

    3 (Te szolgádhoz légy kegyelmes,)

426

    1 (Teljes minden életemben)

    2 (Irgalomnak kútfeje,)

    3 (Szívem, hát bátorodjál,)

    4 (Ne kétkedjék már szíved)

427

    1 (Az Úr szent Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen)

    3 (Örök kőszálra állva)

    4 (Szeretnék lenni, mint ő,)

428

    1 (Szegény szívemnek nincsen tisztasága,)

    2 (Ki magát szentnek és tisztának véli,)

    3 (A szent erőt, én Istenem, te adjad,)

    4 (Szegény szívemnek nincsen tisztasága!)

429

    1 (Ébressz, Urunk, te szent igéddel)

    2 (Ha bűnünk fáj, és szívünk retteg,)

    3 (Új élet útján járni veled,)

430

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom.)

    2 (Ha a világ nem is tudná számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt.)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

431

    1 (Szent, örök Isten, nincsen hova lennem.)

    2 (Mélységes mélyből kiáltok tehozzád.)

    3 (Elmúlt a régi.Kezdhetem az újat.)

    4 (Szálljon szívemből hálaadó ének!)

432

    1 (Kínok árnyékaiból,)

    2 (Senki sem tör káromra,)

    3 (Törd meg kevélységemet,)

    4 (Száraz zokogás tipor,)

    5 (Legyen meg akaratod,)

433

    1 (Ez a szent tíz parancsolat.)

    2 (Én vagyok Urad, Istened.)

    3 (A te Istened szent nevét)

    4 (Az ünnepnapot szenteld meg,)

    5 (Tiszteld atyádat, anyádat,)

    6 (Ne ölj! Rosszért bosszút ne állj!)

    7 (Tartsd tisztán házaséleted!)

    8 (Ne lopd el más javát, pénzét,)

    9 (Ne tégy hamis tanúságot!)

    10 (Ne kívánd más tulajdonát,)

    11 (Tíz parancs. Azért nyerted mind,)

    12 (A Krisztus segítsen minket,)

434

    1 (Tűrd kereszted mindhalálig,)

    2 (Az aranyat tűz próbálja,)

    3 (Bízd Istenre mindhalálig)

435

    1 (Jöjjetek, Isten Fia hív:)

    2 ("Igám jó, terhem nem nehéz,)

    3 (Halljuk meg Urunk hívását!)

    4 (Mind, amit örök Istenünk)

436

    1 (Isten, ó, szent Isten,)

    2 (Kísérje békesség,)

    3 (Beszédem mindenkor)

    4 (Ha sorsom mostoha,)

    5 (Segíts, hadd végezzem)

437

    1 (Bízom benned, szent Úristen,)

    2 (Uram, nekem adj Szentlelket,)

    3 (Meg ne fojtson az irigység,)

    4 (Senkire rossz hírt ne költsek,)

    5 (Te légy velem, Atyaisten,)

438

    1 (Jézus hív:"Jertek én utánam!)

    2 ("Ki velem jár, nem él sötétben,)

    3 ("Ha nehéz útra szólít szavam,)

    4 ("Aki az életét megtartja,)

    5 (Kövessük őt, a drága Mestert!)

439

    1 (Légy hű, állj meg szent hitedben,)

    2 (Légy hű hozzá szeretetben,)

    3 (Légy hű élő reménységben,)

    4 (Mindhalálig bízom, hiszek,)

440

    1 (Keresztyének vagyunk,)

    2 (Keresztyének vagyunk.)

    3 (Keresztyének vagyunk,)

    4 (Keresztyének vagyunk,)

    5 (Urunk , te adj erőt)

441

    1 (Lelkem, vigyázz, készülj fel,)

    2 (Míg őrködünk éberen,)

    3 (Kérni, buzgón kérni kell,)

    4 (Ha Jézus szent nevében)

442

    1 (Emberek s angyalok)

    2 (Tudnék titkot s jövőt)

    3 (Ha minden vagyonom)

    4 (Teljes a szeretet)

    5 (Nem gondol gonoszat,)

    6 (Mindent hisz és remél,)

    7 (Mikor gyermek voltam,)

    8 (Míg mennybe érkezem,)

443

    1 (Vezess Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet,)

    3 (Sebzett szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

444

    1 (Jöjjetek, testvérek,)

    2 (Keskeny, rögös ösvény)

    3 (Rögös vándorúton)

    4 (Menjünk kéz a kézben,)

    5 (Egyikünk ha roskad,)

    6 (Hamar hazaérünk.)

445

    1 (Amim csak van, mindenem)

    2 (Ha csillapul bánatom,)

    3 (Ha lelkem arra késztet,)

    4 (Sok jótéteményednél,)

    5 (Mentsd meg kevélységtől,)

446

    1 (Istenem úgy szeret,)

    2 (Ám aki megvárja,)

    3 (Egy Urunk s Atyánk van,)

    4 (Te hozzám mindennap)

    5 (E földön mindenki)

447

    1 (Egy Istenünk és egy Urunk van,)

    2 (Ne tagadjuk meg soha mástól)

    3 (Mert aki felebarátjával)

    4 (A nagy napon ég s föld bírája)

448

    1 (Mit használ keresztyénségem,)

    2 (Mit használ énnekem a hit,)

    3 (Lelkem hol lel nyugodalmat,)

    4 (Ó, segélj, hogy életemet,)

449

    1 (Fel, mert az irgalom percei múlnak,)

    2 (Lankadni nincs idő életnek útján,)

    3 (Vessük el mind, ami még köt és gátol,)

    4 (Irgalmas Jézusunk, járj velünk, kérünk!)

450

    1 (Gyorsan folyó időmet)

    2 (Ne engedd könnyelműen)

    3 (Hivatásom ösvényén)

    4 (Bár te hosszútűrő vagy,)

451

    1 (Lelki próbáimban,)

    2 (Ha e világ engem csábít, hívogat,)

    3 (Tisztogass bár olykor bajjal engemet,)

    4 (Ha majd porrá válik testem egykoron,)

452

    1 (Rád tekintek, mindenható Isten,)

    2 (Sokszor érzem, testem milyen esendő,)

    3 (Kísértésben is te vagy reményem,)

    4 (Küldetésem napja míg világít,)

453

    1 (Mind célját, mind napjait)

    2 (Akiben szilárd hit él,)

    3 (Adj erőt hát, Istenem,)

454

    1 (Hány hívő érte el az égi célt,)

    2 (Kőszáluk, váruk voltál szüntelen,)

    3 (Bár vívná harcát minden gyermeked)

    4 (Mert már itt halljuk harcon, éjen át)

    5 (Ó, áldott egység!)

    6 (Ott zeng az ének, itt még könny pereg,)

    7 (Jő minden tájról, együtt énekel)

455

    1 (Testvéreim javáért)

    2 (Ne legyen életemben)

    3 (E földön annyi a könny)

    4 (Te mint samaritánus)

456

    1 (Kegyelemnek szép rózsája,)

    2 (Ez a rózsa: Krisztus-kereszt.)

    3 (Tanítványok ékessége:)

    4 (Krisztus-kereszt, csodavirág!)

457

    1 (Boldog, akinek a béke minden vágya,)

    2 (Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,)

    3 (Boldog, kit nem kínoznak földi vágyak,)

    4 (Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat,)

    5 (Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek,)

458

    1 (Üdvözítőm, kegyelmed által)

    2 (Taníts e földön szentül élni,)

    3 (Ha az elmúlás éjszakája)

459

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    5 (Velem vándorol utamon Jézus,)

460

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,)

    2 (Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,)

    3 (Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,)

    4 (Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,)

    6 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!)

461

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út.)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj.)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel)

462

    1 (Jó Atyánk, te minket nézel,)

    2 (Ne ítélj el, Atyánk, kérünk,)

    3 (Szentlelkednek erejével)

463

    1 (Áldlak, irgalmas Isten,)

    2 (Bár én sokszor vétettem,)

    3 (Mégis irgalmas voltál,)

    4 (Ó, segíts újjá lenni,)

    5 (Akik közé küldöttél,)

    6 (Jutalmam már megadtad:)

    7 (Hát hogyne dicsérnélek,)

464

    1 (Jézus, áldd meg népedet)

    2 (Terjeszd áldó kezedet)

    3 (Lelked tanítson minket)

    4 (Űzz el minden félelmet)

465

    1 (Béke legyen a nap alatt,)

    2 (Téged imád a te néped,)

    3 (Ó, irgalmazz, Jézus, nékünk,)

    4 (Jézus Krisztus, Isten fia,)

    5 (Te is békét szerezz nékünk,)

    6 (Ó, szentséges Szentháromság,)

466

    1 (Szentlélek égi lángja,)

    2 (Ébressz józan belátást,)

    3 (A sok keserűségnek)

    4 (Irányíts, míg itt élünk,)

467

    1 (Ébredj, bizonyságtévő lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna)

    3 (Te készítsd útját szent igédnek,)

    4 (Te fenséges műved bevégezted,)

468

    1 (Ó, Uram, bárcsak tüzed égne,)

    2 (Te ébreszd, tisztítsd, egyesítsed)

    3 (Ó, forrassz egybe minden népet,)

469

    1 (Nálad az üdv és igazság,)

    2 (Krisztusunk, ártatlan Bárány,)

    3 (Szívvel, szájjal áldunk téged,)

    4 (Jézus, a múló időben)

470

    1 (Jöjj, ébressz bennünk,Jézus, boldog hálát,)

    2 (Áldozatkészség új tüzét add nékünk)

    3 (Láttasd Szentlelked drága jelenlétét!)

471

    1 (Megváltónk, kérünk téged,)

    2 (Ne legyen hangunk érdes,)

    3 (Mert annyi még a sebzett,)

    4 (Gyógyító igét kérünk:)

472

    1 (A másik ember más, mint én,)

    2 (Egyetlen fának lombjai:)

    3 (Tudod jól Krisztus Jézus az,)

    4 (Ha Krisztus Lelke egyesít,)

473

    1 (Ízt ad a só, megtart, óv romlatlanul.)

    2 (Világít a lámpás, melenget a láng.)

    3 (Hegyen épült város el nem rejthető.)

    4 (Megváltottál, Jézus, önnön véreden.)

474

    1 (Úgy fogadd be a testvért,)

    2 (Ne tépd el azt a láncot,)

    3 (Légy tűrő, megbocsátó,)

    4 (Nincs, ami megújíthat)

475

    1 (Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk.)

    2 (Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk.)

    3 (Te adj nékünk testvérszívet, együtt érzőt, meleget!)

    4 (Ne vádoljon annyi drága, meg nem látott alkalom!)

476

    1 (Végtelen vagy, nagy hatalmad)

    2 (Felnőtt lett a föld népe:)

    3 (Új utakra lép a lábunk:)

477

    1 (Ébredj, iazság, végre, mindenki várva vár!)

    2 (Most szétszakadva járunk, békére vágyva rég.)

    3 (Jó híred, add, elérjen mindenkit, aki él!)

    4 (Sokféle nép, sok ember sokféle múltból jő;)

    5 (Irgalmad óvjon, védjen, ég s föld Ura te vagy;)

478

    1 (Mind elvégezted, Jézusunk,)

    2 (Kit választhatnál követül,)

    3 (Bűnbocsánattal indítasz)

    4 (Egymásra bízol bennünket:)

    5 (Mennyei fénybe távoztál,)

479

    1 (Ó, szeretet Forrása,)

    2 (Bő áldásodat kérjük,)

    3 (Nézz most e házaspárra,)

480

    1 (Szent Úristan, mi jó Atyánk,)

    2 (Ó, te fűzd össze szívüket,)

481

    1 (Mly boldog ház, hol befogadtak téged,)

    2 (Mily boldog ház, hol szeretetben egyek,)

    3 (Mily boldog ház, hol szülők imádsága)

    4 (Mily boldog ház, amelynek szorgos népe)

    5 (Mily boldog ház, hol te törlöd a könnyet,)

482

    1 (Neked zendül, Istenünk, a hála.)

    2 (Te kötötted össze életünket:)

    3 (Gyermekeket te adtál minékünk.)

    4 (Egymás terhét szívből elviselnünk)

    5 (Tarts meg minket vidám jókedvedben,)

483

    1 (Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura,)

    2 (Adj jó tanítómestereket nékünk,)

    3 (Hogy jövendőre mi felnevekedvén,)

    4 (Hogy szolgálhassunk te szent egyházadnak,)

    5 (Dicsőség néked, kegyes Atya Isten)

484

    1 (Ifjúságom Teremtője,)

    2 (Örömre hajlandóságot)

    3 (Taníts, Uram, megbecsülni)

485

    1 (Áldás és békesség)

    2 (Minket az Úristen)

    3 (Egymásért élhetünk)

486

    1 (Nagy Isten, ki a világot)

    2 (Te légy nekünk, igaz Isten,)

    3 (Őseink drága példája)

487

    1 (Istenünk, minden áldás Atyja,)

    2 (Tebenned bízva, háladással)

    3 (Jóvoltod ízlelhetjük egyre,)

    4 (Atyánk, jóvoltod és irgalmad)

488

    1 (A Sion hegyén, Uram Isten,)

    2 (Javaival a te házadnak)

    3 (Te megvigasztalsz mindeneket)

    4 (A sík mezők mind ékeskednek)

489

    1 (Parányi csillag ez a föld)

    2 (Többet tudunk, mint régiek)

    3 (Magasztalunk mi emberek,)

    4 (Mi csak kutatjuk az okot,)

    5 (Ó, bölcs Isten, ki művedet)

490

    1 (Véget ért az aratás,)

    2 (Ami Isten megígért)

    3 (Jó reményben hullt a mag)

    4 (Alázzuk meg magunkat,)

    5 (Bűnbánó, hálás szívvel,)

491

    1 (Járuljunk buzgó háladással)

    2 (Meghallgatta imádságunkat,)

    3 (Irgalmadból táplálsz bennünket,)

    4 (Áldozatunk fogadd el, kérünk,)

492

    1 (Jer, menjünk hű lélekkel,)

    2 (Áldjuk mi jó Atyánkat,)

    3 (A termést learattuk,)

    4 (Úristen, segíts mindket,)

    5 (Jer, áldjuk jó Atyánkat!)

493

    1 (Harsány szó kiált az éjbe:)

    2 (Sion népe hallván hallja,)

    3 (Lant, kürt, hárfa zeng a mennyben,)

494

    1 (Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek)

    3 (Harag napja az, kínok, ínség napja,)

    4 (Ó, adj nekünk, Uram, örök nyugodalmat,)

495

    1 (Ama nap, a harag napja)

    2 (Mint remeg majd holt meg élő,)

    3 (Immár a könyv tárva-nyitva,)

    4 (Ami itt volt elrejtetten,)

    5 (Én szegény, ott szót hogy ejtek?)

    6 (Mennynek, földnek szent Fölsége,)

    7 (Édes Jézus, szánj meg engem,)

    8 (Töredelmes szívvel kérlek,)

    9 (Örök Isten, tégy irgalmat!)

496

    1 (Ó, mi Megváltó Krisztusunk,)

    2 (Édes Jézus, emlékezzél,)

    3 (Igaz bírám, légy türelmes,)

    4 (Uram, ki maghaltál értem,)

    5 (Vétkeztem én, mulasztottam,)

    6 (Kérve kérlek, kedvezz nékem,)

    7 (Könyörgök töredelmesen,)

    8 (Magam kezedbe ajánlom,)

497

    1 (Mit bízunk a múló földi dicsőségben,)

    2 (Földi erő, nagyság ledől, összeroppan,)

    3 (Mely igen mulandó világ dicsősége!)

    4 (Halál és elmúlás a mi osztályrészünk:)

    5 (Időnk eliramlik, éveink sietnek.)

498

    1 (Jer, temessük el a testet,)

    2 (Ím, ami proból vétetett,)

    3 (A hívő lélek Istennél)

    4 (Ki itt sok ínséget látott,)

    5 (Jer, hagyjuk őt itt aludni,)

    6 (Ó, Jézusunk, segíts minket,)

499

    1 (Életünkben szüntelen)

    2 (Halálunkon a pokol)

    3 (Pokol rettentése közt)

500

    1 (Már megyek békén, örömmel,)

    2 (Ezt Jézus Krisztus végzi el,)

    3 (Őt küldted, Uram, benne adsz)

    4 (Őt adtad világosságul)

501

    1 (Midőn eljön az én órám,)

    2 (Ha bánt a lelkiismeret,)

    3 (Mivel tested tagja vagyok,)

    4 (Mivel, Uram, feltámadtál,)

    5 (Hozzád megyek, én Jézusom,)

502

    1 (Bizony betelik az idő,)

    2 (Angyal harsonahangja szól)

    3 (Megnyílik a könyv, amiből)

    4 (De jaj, aki ügyet sem vetett)

    5 (Ó, Jézus, ama nagy napon)

503

    1 (Ó, Jézus, kincsem, vigaszom,)

    2 (Hozzád megyek, nehéz az út;)

    3 (Testem ugyan erőtlen,)

    4 (Ha nyelvem némán elakad,)

    5 (Legyen nekem végső szavad)

504

    1 (Az élet nékem nékem Krisztus,)

    2 (Már indulok békében,)

    3 (Megküzdve életemnek)

    4 (Ha erőtlenségemben)

    5 (Az életünk ellobban,)

    6 (Ám lelkem mégse bántsa)

    7 (Megváltó Istenemmel)

505

    1 (Már búcsút veszek tőled,)

    2 (Ha szenvedek, fájdalmam)

    3 (Ó, rejtsd el sebeidben,)

    4 (Írd az élet könyvébe)

506

    1 (Ha elvégzem életemet)

    2 (Porrá lesz halandó testem,)

    3 (Nékem ezt a boldogságot)

    4 (Halálomnak meggyőzője,)

507

    1 (Ama nemes harcomat)

    2 (Koronáját elnyerem)

    3 (A mulandó világban)

508

    1 (Már elmegyek az örömbe,)

    2 (Testem nyugszik föld ölében,)

    3 (Holtomból majd föltámadok.)

    4 (Nem bánt ott bűn, nem sért bánat,)

    5 (Ott mindnyájan egyek leszünk,)

    6 (Az Isten minden szentekkel,)

    7 (Ő maga lesz üdvösségünk,)

    8 (Ó, Jézusunk, segíts minket,)

509

    1 (Istenfélők, mily boldogok vagytok,)

    2 (Ami itt a szívben óhajtás csak,)

    3 (Ó, hát ki ne vágynék így meghalni,)

    4 (Áldott Jézus, segíts minket erre,)

510

    1 (Csak halandó, elmúlandó)

    2 (Csak halandó, elmúlandó)

    3 (Csak halandó, elmulandó)

    4 (Csak halandó, elmulandó)

    5 (Ó, Megváltóm, Szabadítóm,)

511

    1 (Elég immár!)

    2 (Elég immár!)

    3 (Elég immár!)

    4 (Elég immár!)

512

    1 (Minden ember csak halandó,)

    2 (Azért e testi életem,)

    3 (Ott lesz öröm, örök élet,)

    4 (Nagy keresztet kik hordoztak,)

513

    1 (Ki tudja, mily közel végórám?)

    2 (Uram, adj bölcs szívet énnékem,)

    3 (Add, házamat jó elrendezzem,)

    4 (Takarj be Jézus érdemével,)

    5 (Így bármiként jöhet halálom,)

514

    1 (Úr Krisztus, hiszem, eljön)

    2 (Majd félnem kell, remegnem,)

    3 (Ó, add, Uram, míg élek)

    4 (A hívek boldog nyája)

515

    1 (Mulandó világnak múló dicsősége,)

    2 (Szép arcról a vénség a rózsát letépi,)

    3 (Jókedvű vígságot követnek ínségek,)

    4 (Dolgodat, ó, ember, figyeld meg, jól lássad,)

    5 (Legfőbb jó az Isten, hozzá kívánkozzál,)

516

    1 (Az én időm, mint szép nyár,)

    2 (Nem lehet tétlen állnom,)

    3 (A kürtzengés máris hallik,)

    4 (Add, Uram, hát megfontolnom)

    5 (Adj a harcban, kísértésben)

    6 (Boldog leszek, ha e harcot,)

517

    1 (Boldogok, akik az Úrban)

    2 (Áldás, hála és dicsőség)

    3 (Vár a mennynek örök fénye,)

518

    1 (Utas vagyok e világban,)

    2 (Minden nap hoz rám fájdalmat,)

    3 (Uram, te látod végemet,)

    4 (Atyám, hogy meg ne rettenjek,)

    5 (Néked, napjaimnak Ura,)

    6 (Akármikor jön halálom,)

519

    1 (Feltámadsz még,)

    2 (Mért rettegnél?)

    3 (Ó, boldog nap!)

520

    1 (Fogytonfogy száma napjaimnak,)

    2 (Ragyog a rózsa fénye reggel,)

    3 (Ne halogassd itt semmi munkád,)

    4 (Tehozzád térek, élet Atyja,)

521

    1 (Hadd menjek, Istenem,)

    2 (Ha este száll reám,)

    3 (Szívemtől trónodig)

    4 (Az álom s éj után)

    5 (Csillagvilágokat)

522

    1 (Haza vágyom)

    2 (Haza vágyom)

    3 (Haza vágyom,)

    4 (Haza vágyom.)

523

    1 (Mintha szárnyon szállna én időm, mint pára,)

    2 (Ó, örök Istenség, mennyei szent Felség:)

    3 (Te szent Fiad vére mossa hófehérre)

524

    1 (Örök Felség, szent Istenünk,)

    2 (Mérlegeden, örök Urunk,)

    3 (Ó, add nekünk kegyelmedet,)

    4 (Szegény szolgádon könyörülj)

525

    1 (Uram, ó, add, ha vándorutam)

    2 (Ó, lásd, Uram, a szívem-lelkem)

    3 (Nézd, minden elhagy; üdvösségem)

    4 (El nem bocsátlak: e világon)

    5 (Segíts az utamon erőddel,)

    6 (Ott álljunk üdvbe öltözötten)

526

    1 (Kik Jézushoz hazatértek, célhoz értek:)

    2 (Ott nincs sóhaj, nincs jaj, bánat; míg itt jártak;)

    3 (Volt munka, és volt bú, öröm itt a földön.)

    4 (Segíts, Jézus, hitben járni, nem hátrálni!)

527

    1 (A mennyekben, a mennyekben)

    2 (A mennyekben, a mennyekben)

    3 (A mennyekben, a mennyekben)

    4 (A mennyekben, a mennyekben)

    5 (Megnyerni mennynek örömét)

528

    1 (Jézus kopogtat,)

    2 (Szívem megnyitom,)

    3 (Kis gyertya-hitem)

    4 (Sötét a világ,)

529

    1 (Ünnepnap, vasárnap)

    2 (Isten szeret minket:)

    3 (Zendüljön az ének!)

530

    1 (Ezer madár vígan csengő)

    2 (Ezer virág tarkán, szépen)

    3 (Virágillat, madárének)

    4 (Madárdallal, illatszárnyon)

    5 (Aki Fiát adta értünk,)

531

    1 (Kimegy a magvető,)

    2 (Ne útfél fogadjon,)

    3 (Ne kemény, köves föld,)

    4 (Ne tövis, gyom közé)

    5 (Új szívet kérek én)

532

    1 (Ma van húsvét napja)

    2 (Legyőzte a halált.)

    3 (Zöld mezők újulnak,)

533

    1 (Menjünk Jézus elé)

    2 (Jöjj, mennyei Király!)

534

    1 (Felvirradt az Isten napja,)

    2 (Csillagokank teremtője,)

535

    1 (Vasárnap van, szól a harang,)

    2 (Ez a szép ház az Úr háza,)

    3 (Erőt ad a megfáradtnak,)

    4 (Vasárnap van, szól a harang,)

536

    1 (Pázsitdombon üldögél,)

    2 (Zordon férfi közeleg.)

    3 (Értjük bizony, ami jó,)

    4 (Szól a Mester:"Jöjjetek!)

537

    1 (Sűrű erdő mélyén kicsiny bárány béget.)

    2 (Szúró tövis tépi, hull a vére érted.)

    3 (Engem keres, veszni nem hagy árván.)

538

    1 (Jézust áldja énekünk.)

    2 (Ha nevében indulunk,)

    3 (Ma is vele járhatunk,)

539

    1 (Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog,)

540

    1 (Messze földön minden népek, halljátok:)

    2 (Szállj, örömhír, a világ négy tájára:)

    3 (Szálljon a hír, szálljon sebes szélszárnyon,)

541

    1 (Kincseket, kincseket ne a földön gyűjtsünk,)

    2 (Jézusunk, Jézusunk örök kincset kínál,)

    3 (Gyűjteni mennyei kincseket siessünk.)

542

    1 (Megy a pásztor selyem füves, tarka réten át.)

    2 (Megy a pásztor sötét völgyön, pusztaságon át.)

    3 (Megy a pásztor hazafelé a gyöngykapun át.)

543

    1 (Összeteszem két kezem,)

    2 (Minden áldott adomány)

    3 (Köszönöm, jó Istenem,)

544

    1 (Jézusom, kérlek, nézz reám,)

    2 (Áldd meg, ha szolgál minekünk,)

    3 (Hála jó anyánkért neked!)

545

    1 (Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!)

    2 (Égszemű Gyermek, kérünk, hadd legyen)

546

    1 (Áldott légy, te kisdedecske,)

    2 (Feljött már a hajnalcsillag.)

    3 (Karácsonynak éjszakáján,)

547

    1 (Szent karácsony éjszakája:)

    2 (Kicsi rongyos istállóban,)

    3 (Üdvöz légy, ó, kisded Jézus!)

548

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok,)

    2 (Istennek Fia, aki született)

    3 (Mellette virraszt az édesanyja,)

    4 (A gyermek Jézust mindnyájan együtt)

549

    1 (A kis Jézus megszületett, örvendjünk!)

    2 (A kis Jézus megszületet, örvendjünk!)

550

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlünk, Jézusunk, reménységünk.)

    4 (Áldás és hódolat az Atyának,)

551

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,)

    2 (Ki érettünk magad megalázád,)

552

    1 (Ajtódnál valaki megáll,)

    2 (Jézusod áll kinn, ajtódon valaki kopog,)

    3 (Jézusod áll kinn, bocsásd be szíved ajtaján,)

553

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.)

    2 (Mindennap dicsérünk téged, jó Uram.)

554

    1 (A mélyből hozzád száll szavam.)

    2 (Ha ajkam vétett ellened,)

    3 (Ha arcod fényét elfedem,)

555

    1 (A mennyei Atya szereti a hegyeket és a völgyeket,)

    2 (A mennyei Atya szereti a falut és a házakat,)

    3 (A mennyei Atya legjobban az emberekt szereti.)

556

    1 (Átölel minket jóságod, Teremtőnk,)

    2 (A szabadságot keressük, amelyben)

    3 (És mégis vannak vén falak közöttünk,)

    4 (Adj szabadságot Lelked erejével:)

557

    1 (Boldog vagyok, mert Jézusom szeret,)

    2 (Hálát adok, mert Jézusom szeret,)

    3 (Szívem övé, csak Jézusé vagyok,)

558

    1 (Gyertek velünk még ma énekelni és örülni,)

559

    1 (Ha reánk tör a homály, ne fájjon, ami fáj,)

    2 (Csak övé az életem, övé már mindenem,)

560

    1 (Indulj az úton, előre nézz,)

    2 (Ha néha gondok csüggesztenek,)

    3 (Szeresd társad, segítsd meg őt,)

    4 (Most mi is bátran elindulunk.)

561

    1 (Itt állok előtted,)

    2 (Szívemből tehozzád)

562

    1 (Jó Uram, jó Uram, megyek már boldogan!)

    2 (Jó Uram, jó Uram, megyek már boldogan!)

    3 (Jó Uram, jó Uram, megyek már boldogan!)

563

    1 (Jézus néked megbocsát, vére töröl bűnt, hibát,)

    2 (Ha az Úr veled, jó kézben lesz életed,)

    3 (Imádságunk hozzá száll,)

564

    1 (Jöjj, add tovább a jó hírt!)

    2 (Jöjj, add tovább a jó hírt!)

565

    1 (Jöjjetek, itt a kenyér: vegyétek!)

566

    1 (Kerek világ, lesz nappal s éjszaka,)

    2 (Kerek világ, lesz nappal s éjszaka,)

    3 (Kerek világ, lesz nappal s éjszaka,)

567

    1 (Mindig álmodom hű Megváltóm,)

    2 (Mindig álmodom hű Megváltóm,)

568

    1 (Mindig álmodom hű Megváltóm,)

    2 (Mindig álmodom hű Megváltóm,)

569

    1 (Nem szeret senki, senki igazán,)

    2 (Nem látja senki, senki, aki néz,)

    3 (Nem ért meg senki, senki, aki él,)

    4 (Hálánk jeléül szálljon énekünk,)

570

    1 (Ott voltál, mikor megfeszítették őt?)

    2 (Ott voltál, mikor sírba helyezték őt?)

    3 (Ott voltál, amikor feltámadott?)

571

    1 (Olyan örömöt, mint a forrás,)

    2 (Olyan békét, mint a folyó,)

    3 (Olyan szeretet, mint a tenger)

572

    1 (Szeretnék szállni, miként a szél, mely dalolva jár,)

    2 (Szeretnék szállni, miként a felhő, kék égen át,)

    3 (Szeretnék lenni, mint a fa lángja: szikrázva ég,)

    4 (Szeretnék élni, dalolni vígan, mint egy gitár,)

573

    1 (Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom,)

    2 (Nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek.)

    3 (Reménység, reménység, a holnap felől is reménység.)

574

    1 (Szeretni: nem puszta szó,)

    2 (Szabadság: nem puszta szó,)

    3 (Remélni: nem puszta szó,)

575

    1 (Téged kér szívünk, Jézus, jöjj!)

    2 (Hozzád száll imánk, Jézus jöjj!)

    3 (Néked zeng dalunk, Jézus, jöjj!)

576

    1 (Tiéd ez a dal, neked énekel ajkam.)

    2 (Tiéd, ami él, ami szép - neked élek.)

    3 (Uram, neked él, veled él a te szolgád.)

577

    1 (Új reménység hajnal fénye kél,)

    2 (Új küldetés boldog útja vár.)

578

    1 (Úr Jézus, kérlek, taníts meg örülni,)

    2 (Taníts, hogy jól éljek!)

579

    1 (Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő.)

580

    1 (Glória szálljon a mennybe fel,)

581

    1 (Hagyjad az Úrra, hagyjad az Úrra a te utadat,)

582

    1 (Itt az este, ránk borul az árnya,)

583

    1 (Jó Atyánknak)

584

    1 (Karácsony ünnepén,)

585

    1 (Légy pásztorunk úttalan úton, s ha végóránk halni hív, adj békét!)

586

    1 (Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!)

587

    1 (Ne csüggedj, lelkem, hű az Isten!)

588

    1 (Ó, adj nékünk, Jézus, békét,)

589

    1 (Terád vár bús szívem.)

590

    1 (Vége van már a szolgaságnak,)

591

    1 (Zengd, lelkem, Krisztus szent nevét,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem