Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Éneklő Egyház" énekei:

---- Advent ----

1

    1 (Kiáltsunk, Krisztus hívei:)

    2 (Régi próféták jóslata)

    3 (Érettünk mondott szent Ige,)

    4 (Időben anya szülte őt,)

    5 (Ember lett, íme, Istenünk,)

    6 (Születésnapján lelkesen)

    7 (Jöttét a vágyak hirdetik,)

    8 (Hogy midőn újra érkezik,)

    9 ((meghajolva))

2

    1 (Népek megváltó Istene!)

    2 (Nem férfiúnak magja ez,)

    3 (Áldott gyümölcse megterem,)

    4 (S a nászteremből, ím, kilép,)

    5 (Megindul Atyja székitől,)

    6 (Ki az Atyával örök-egy)

    7 (Immár fénylik te jászolod,)

    8 ((meghajolva))

3A

    1 (Hozzád emelem)

    2 (Mutasd meg magad,)

    3 (Áldás, dicséret)

    4 (Ím az áldozat,)

    5 (Nyújtsd malasztodat,)

3B

    1 (Harmatozzatok,)

    2 (Mert az emberek)

    3 (Áldás, dicséret)

    4 (Ím az áldozat,)

    5 (Nyújtsd malasztodat,)

4

    1 (Hozzád emelem)

5

    1a (Küldé az Úristen)

    1b (Hogy legyen követe,)

    2a (Dicsőség királya)

    2b (Kevélyek trónjait)

    3a („Menj el hát, Arkangyal,)

    3b („Üdvözlégy Mária,)

    4a (Meghallván Mária)

    4b (Ki Tanácsadója)

    5a (Akinek ereje)

    5b (Bocsásson meg nekünk)

    Amen ( Amen,)

6

    1 (Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon,)

    4 (Ó fényes Nap, ó szép Csillag,)

7

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Elküldé az Úr angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szólt az angyal:)

    4 (Fiad Jézus néven hívod,)

8

    1 (Hív minket most egy tiszta szó,)

    2 (Te kábult elme ébredezz,)

    3 (Az égi Bárány, íme jő,)

    4 (Hogy majd, ha újra itt az Úr,)

    5 (Dicséret, áldás illeti)

9

    1 (Csillagoknak teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A Nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr téged kérünk,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

10

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban Szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendöle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

11

    1 (E világot ősatyánk elveszté,)

    2 (Elbocsátá az Úr ő angyalát,)

    3 (Ez a Gyermek a békét jelenti,)

    4 (Hálát adjunk azért az Atyának,)

    5 (Máriát is mindnyájan tiszteljük,)

12

    1 (Bűnös néped sírva kiált hozzád:)

    2 (Téged hirdet a próféták szája,)

    3 (Lángol immár Mózes csipkebokra,)

13

    1 (Íme kedveseim, az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll,)

    2 (Gyakori szózatával int immár minket és mondja:)

    3 (KÉSZÜLJETEK FÖL TEHÁT, TI MINDNYÁJAN,)

    4 (Íme a mi anyánk Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiált felénk és mondja:)

    5 (HOGY MEGLÁTHASSÁTOK A HALHATATLAN JEGYEST,)

14

    R (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    1 (Ne haragudj ránk Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra;)

    R (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    2 (Vétkeztünk, s mint tisztátalanok olyanná lettünk, s mint a falevelek, földre hulltunk.)

    R (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    3 (Lásd meg Urunk, a te népednek nyomorúságát, és küldd el az Eljövendőt.)

    R (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    4 (Vigasztalódjál, vigasztalódjál én népem! Hamar eljő üdvösséged.)

    R (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

14A

    R (Harmatozzatok magasságos egek,)

    1a (Ne haragudj ránk Urunk,)

    1b (íme elhagyatottá lőn a Szentnek városa,)

    1c (a te szentségednek és dicsőségednek)

    R (Harmatozzatok)

    2a (Vétkeztünk,s mint a tisztátalanok olyanná)

    2b (Íme gonoszságaink, mint)

    2c (elrejtetted előlünk arcodat,)

    R (Harmatozzatok)

    3a (Lásd meg Urunk, a te)

    3b (Küldd el a Bárányt,)

    3c (küldd el a kősivatagból)

    R (Harmatozzatok)

    4a (Vigasztalódjál, vigasztalódjál)

    4b (Miért merülsz a gyászba?)

    4c (Megmentelek téged,)

    R (Harmatozzatok)

14 latin

    R (Rorate coeli de super,)

    1 (Ne irascaris Domine,)

    R (Rorate coeli de super,)

    2 (Peccavimus,)

    R (Rorate coeli de super,)

    3 (Vide, Domini,)

    R (Rorate coeli de super,)

    4 (Consolamini, consolamini,)

    R (Rorate coeli de super,)

15

    1 (Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség)

    2 (Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,)

    3 (Ó jöjj el Jessze Vesszeje,)

    4 (Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,)

    5 (Ó jöjj, ó jöjj el, Napkelet,)

    6 (Te Úr vagy minden nép fölött,)

    7 (Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,)

16

    1 (Ó fényességes szép Hajnal,)

    2 („Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 („Fiat fogansz majd méhedben,)

    4 (Ó boldogságos Szűzanya,)

17 (Ó fényességes szép Hajnal,)

18 (Ó fényességes szép Hajnal,)

19

    1 („Üdvözlégy, szent Szűz,)

    2 (És mondá tovább:)

    3 (Felel Mária:)

    4 („A Szentléleknek)

    5 (Hitt az angyalnak)

    6 (Szüzek virága,)

    7 (Engeszteld immár)

20

    1 („Menj el sietséggel,)

    2 (Isteni titkaim)

    3 (Légy gyors szolgálatban,)

    4 (Az emberi nemzet,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát,)

    6 (Szentlélek Istentől)

    7 (Ő szabadítja meg Izraelnek népét,)

    8 (Jákobnak házában Ő fog uralkodni,)

    9 (Az Ő országának soha nem lesz vége,)

    10 (Ó égi követség! ó Isten irgalma!)

    11 (Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,)

21

    1 (Ave Maria, Istennek Anyja,)

    2 (Mária, újul világ nevedben,)

    3 (Ó drága Jézus, Szűznek gyümölcse,)

22

    1 (Serkenj, lelkem, mély álmodból, vigyázz magadra,)

    2 (Örülj immár, hogyha voltál eddig bánatban,)

    3 (Teljes szívvel, víg örömmel ma az angyalok)

    4 (Hegyen-völgyön s erdőn-mezőn lakozó vadak,)

    5 (Te is lelkem magasztald Őt, Jézus anyjával,)

---- Karácsony ----

23

    1 (Ahol a napnak fénye kél,)

    2 (A világ boldog Mestere)

    3 (A szülő titkos rejtekén)

    4 (Szemérmes szíve otthona)

    5 (Világra hozta gyermekét,)

    6 (Szénán feküdni kényszerült,)

    7 (Örvend a mennyek kórusa,)

    8 ((meghajolva))

24

    1 (Világmegváltó Krisztusunk,)

    2 (Atyádnak fényes tükre te!)

    3 (Emlékezzél meg, Üdvhozó,)

    4 (Bizonyság rá ez ünnepünk,)

    5 (Világra küldetésedet)

    6 (Magunk is, hálás híveid,)

    7 ((meghajolva))

25

    1 (Gyermek születék Betlehemben, születék Betlehemben,)

    2 (Gábrieltől üzentetik, angyaltól üzentetik:)

    3 (Ím jászolyba helyeztetik, jászolyba helyeztetik,)

    4 (Ökör s szamár megismerik, jászolyban megismerik:)

    5 (A királyok íme jönnek, királyok íme jönnek,)

    6 (Az egy örök nagy Istennek, az örök nagy Istennek)

26

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus, ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának,)

27

    1 (Ím az Úrnak nagy neve EMMANUEL,)

    2 (Zengjünk hangos énekkel, kedvességes örömmel, hálát adó lélekkel:)

    3 (Örüljetek gyermekek, Betlehembe jöjjetek, az új Királyt nézzétek:)

28

    1 (Születésén Istennek)

    2 (Született Emmanuel,)

    3a (Pásztorok őt imádják)

    3b (Királyok őt imádják)

    4 (Örüljetek, nemzetek,)

29

    1 (Nagy örömnap ez a nap: Messiásunk támadt,)

    2 (Éjfél-tájban születik, ki a napfényt gyújtja,)

    3 (Dicsérjük a Gyermeket, ki ma testet öltött,)

30

    1 (Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt,)

    2 (Ősidőktől várták, ezredévek teltek,)

    3 (Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,)

    4 (Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,)

31

    1 (In dulci jubilo (Édességes ujjongással) zengjen víg énekszó,)

    2 (Ubi sunt gaudia (Ahol az igazi örömök vannak) az égi hajlékba’)

    3 (Mater et filia (Egyszerre anya és leány) a szép szűz Mária!)

33

    1 (Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva,)

    2 (Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez)

    3 (Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva)

34

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség liljoma kivirágzott,)

35

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén)

    2 (Glória légyen mennyben az Istennek,)

    3 (Betlehem ősi nemes városába')

    4 (Eljött már az, kit a szentatyák vártak,)

    5 (Ó örök Isten dicső Szentháromság!)

36

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,)

    2 (Ki érettünk magad megalázád,)

37

    1 (Az Ige megtestesült Názáretben,)

    2 (Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége)

    3 (Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk:)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

38

    1 (Ó, Jézus, szűzen született szép rózsaszál,)

    2 (Ó, Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj,)

39

    1 (Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,)

    2 (Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,)

    3 (Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait,)

    4 (Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,)

    5 (Szentségházad jászolához állok őrnek én,)

40

    1 (Ó gyönyörű szép titokzatos éj!)

    2 (Ó fogyhatatlan, csodálatos ér,)

41

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjük,)

    3 („Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    4 („Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának,)

    6 („Isten titeket hozzott Uratokhoz,)

    7 („mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,)

    8 („Nem pihen ágyban, sem friss palotában,)

    9 („Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat nékünk,)

    10 („Serkenj fel, fiam! Pásztorok eljöttek,)

42

    1 (Csordapásztorok, midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjök,)

    3 („Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    4 („Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának,)

    6 („Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora,)

    7 („Kérünk tégedet, mi Üdvözítőnket,)

    8 („Mária te is könyörögj érettünk,)

    9 (Dicsőség néked, örök Atyaisten,)

43

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,)

    2 (Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,)

    3 (Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,)

44

    1 (Pásztorok, Pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

45

    1 (Fel nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

46

    1 (Midőn a Szűz magzatát,)

    2 (Napom édes, szép fénye,)

    3 (Ó én édes gyermekem,)

    4 (Ó aludj, én Királyom,)

    5 (Akarsz-e más éneket?)

47

    1 (A szép szűz Mária szent Fiának)

    2 (Aludj el magzatom, napom fénye,)

    3 (Aludj el fiacskám, rózsaszálam,)

48

    1 (Megszületett már mennyei Király,)

    2 (Régen megírták ezt a próféták,)

    3 (Hatalmas lesz ő, a kisded Gyermek,)

    4 (Győzedelmet vesz a kárhozaton,)

    5a (dec.26) (Követte urát boldog SZENT ISTVÁN,)

    5b (dec.27) (JÁNOS APOSTOL ünnepnapja van,)

    5c (dec.28) (APRÓSZENTEKNEK ma van ünnepe,)

    5d (dec.29) (SZENT TAMÁS MÁRTÍR Angolországban,)

    5e (dec.31) (SZILVESZTER PÁPÁT ma hívta az Úr,)

    5f (jan.1) (KISKARÁCSONYNAK ma van ünnepe,)

    5g (vízkereszt) (Jönnek a bölcsek messzi keletről,)

    6 (NAGY HÁLÁT ADJUNK az Úr Jézusnak,)

49

    1 (Íme egykor Szent István nagy hittel fölállott,)

    2 (Alázatos Szent István, mikor őket feddi,)

    3 (Szent István az egekre fölemelvén szemét,)

    4 (Dicsérünk most tégedet, Urunk, áldott Jézus,)

50

    1 (Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük,)

    2 (Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,)

    3 (Ott tanulta János igaz bölcsességét,)

    4 (Keresztútján Krisztust halálig követte,)

    5 (Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,)

51

    1 (Köszöntünk kisded vértanúk,)

    2 (Ajkatok nem tud szólni még,)

    3 (Vigadjatok hát, gyermekek,)

52

    1 (Felragyogott már Betlehemnek fénye:)

    2 (Isten Igéje kis gyermek képében,)

    3 (Tartja Mária, szép szeretet anyja,)

    4 (Ott áll József is, tisztaságos férfi,)

    5 (Áldott Szent Család, szeretetnek képe,)

53

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (Az elmúlt év minden napja)

    3 (Könnyeinket szárítgattad,)

    4 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    5 (S ha majd eljön a végóra,)

54

    1 (Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá.)

    2 (Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek.)

    3 (Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója!)

    4 (Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek,)

55

    1 (Ó szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben!)

    2 (Ó szép Jézus, drága szent nevedért kelj föl népedért!)

    3 (Ó szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tieidet!)

56

    1 (Szép kelet, szép nap, nincs benned homály,)

    2 (E napon ontod az első csepp vért,)

    3 (Hogyha megtartasz még több időre,)

57

    1 (Gonosz Heródes, irigyen)

    2 (Vonulnak már a Mágusok)

    3 (Hullámain a tiszta víz)

    4 (Hatalmának ez új jele:)

    5 ((meghajolva))

58

    1 (Ó mily fényes ez a csillag, mely ma támada,)

    2 (A három bölcs látván a fényt, útnak eredett,)

    3 (Az arany e Gyermekben a királyt tiszteli,)

59

    1 (Az isteni Gyermeket, ki ma kijelentetett)

    2 (Heródes őt üldözé, a három bölcs tisztelé,)

    3 (Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada,)

    4 (Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet:)

    5 (Isten-ember, nagy király! Előtted ím néped áll,)

60

    1 (Fényességes ez a mai nap,)

    2 (Csillag gyulladt a komor egen,)

    3 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    4 (Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,)

    5 (Mint a tömjén, szálljon énekünk,)

61

    1 (János áll a part felett,)

    2 (És az Úr a vízbe lép,)

    3 (Ámulattal néz a nép,)

---- Nagyböjt ----

62

    1 (Itt az alkalmas szent idő,)

    2 (Jelezte ezt már Mózes is,)

    3 (Illés is így tett egykoron,)

    4 (Ezért imánk, míg esdekel,)

    5 (Vágyunkat űzzük messzire,)

    6 (Szolgálván, hogyha böjtölünk,)

    7 (Legyen bár vétkek temploma,)

    8 (Jézus, könyörgünk, irgalom!)

    9 ((meghajolva))

63

    1 (Mi gyarló emberek, kik a földön élünk,)

    R (Emlékezzünk, porból lettünk, és hogy ismét porrá is kell lennünk.)

    2 (Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,)

    4 (Az egekben vagyon végtelen gazdagság,)

    5 (Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból,)

    6 (Felvirradtak reánk szenvedés napjai,)

    7 (Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk,)

64

    1 (Hamvazkodjál, hívő lélek,)

    2 (Hamvazkodjál, te dúsgazdag,)

    3 (Örömeink mind elmúlnak,)

    4 (Ó, ki tested meggyötörted,)

    5 (S ha majd egyszer sírba szállunk,)

65

    1 (Bűnbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk,)

    2 (Szenvedésed drága árán váltottad meg életünk,)

    3 (Kenyeret s bort áldozatul felajánlván teneked,)

    4 (Jótettekkel, imádsággal oltárodhoz járulunk,)

66

    1 (Bűnös lelkek, tisztulásra, szentmisére jöjjetek,)

    2 (Ezredeken harsog által a próféták szózata:)

    3 (Krisztus vérén tört meg a bűn és megtört a kárhozat,)

67

    1 (Térj meg, keresztény, hagyd el vétkedet,)

    2 (Penitenciát siess tartani,)

    3 (Mutasd meg immár szeretetedet,)

68

    1 (Jézus Krisztus, az Atya Igéje,)

    2 (Negyven napig Jézus a pusztában)

    3 (Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk,)

    4 (Keresztségben meghaltunk a bűnnek.)

    5 (Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél,)

69

    1 (Ó Teremtőnk, hallgass minket,)

    2 (Látod Uram mi szívünket,)

    3 (Uram sokszor megbántottunk,)

    4 (Nagy Úristen, engedd, kérünk,)

    5 (Engedd meg ezt, Szentháromság,)

70

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Mert én anyám méhében)

    3 (Néked bűnöm megvallom,)

    4 (Szent Fiad haláláért,)

    5 (A te áldott szent Lelked)

    6 (Reád bízom magamat,)

71

    1 (Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen,)

    2 (Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet,)

    3 (Vétkeim lelkemet, mint kígyók, úgy marják,)

    4 (Istenem, egyedül ellened vétkeztem,)

    5 (El ne vess engemet isteni színedtől,)

    6 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    7 (Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,)

    8 (Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz,)

72

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben,)

    2 (Gyermekségemtől, felséges Isten, mind ezideiglen)

    3 (Nincs is énnékem más bizodalmam, Úristen, náladnál.)

    4 (Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal!)

73

    1 (Seregeknek hatalmas nagy királya!)

    2 (Hová menjek, kinek hajtsam fejemet?)

    3 (Ím, előtted megalázom magamat,)

74

    1 (Jaj énnekem, jaj szomorú fejemnek!)

    2 (Mindentudó Jézus, este megmondtad,)

    3 (A kakas-szó hasogatja szívemet,)

    4 (Az ártatlan Jézust nem felejthetem,)

    5 (Amíg élek, ezért sírok hevesen,)

75

    1 (Énértem haldokló édes Jézusom,)

    2 (Ó édes Jézusom, tied vagyok én,)

76

    1 (Világmegváltó Jézus, keresztre felfeszítteték,)

    2 (Ó testem, sírnak étke, maholnap földbe szállandó,)

    3 (Föl, föl már, ébredj szívem, én lelkem már erősödjél,)

77

    1 (Mélyből száll fel a sóhaj, szívbeli bánat tép,)

    2 (Hajnalt vár, aki virraszt, téged az én lelkem.)

78

    1 (Király zászlói lengenek,)

    2 (Szögekkel verve tagjai)

    3 (A lándzsa szörnyű vashegye)

    4 (Betellett Dávid jóslata,)

    5 (Ó fényességes, drága Fa,)

    6 (Te áldott, kinek ága közt)

    7 (Szent kérged ont jó illatot,)

    8 (Üdvözlégy oltár, szent Kereszt,)

    9 ((meghajolva a Szent Kereszt felé:))

    10 (Háromságos nagy Istenünk,)

79

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó Kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek)

80

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait,)

    2 (Most megújul oltárunkon az áldozat csendben itt,)

    3 (Ó nagy Isten, mind az ég, föld megdicsőít tégedet,)

81

    1 (Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad,)

    2 (Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,)

    3 (Ezt a sok kínt érettünk szótlan elszenvedted,)

    4 (Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,)

82

    1 (Keresztények, sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg)

83

    1 (A megváltó szent kínhalál,)

    2 (Tápláljanak szent titkaid,)

    3 (Éljen szívünkben szüntelen)

    4 (Ó megfeszített Jézusunk,)

84

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad,)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    4 (Asszú földet harmatozván)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

    6 (Jézusom, ha jön a végnap,)

85

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, Istennek vérző Fia!)

    2 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mennyeknek édessége!)

    3 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó hívek ékessége!)

    4 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mit tettél a világért!)

    5 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested én kötöztem.)

    6 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent teste, ó, én vertem.)

    7 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent véred én ontottam.)

    8 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szenvedek véled méltán.)

86

    1 (Szent arcod ékessége, jaj, hol van, Jézusom?)

    2 (Mint áldozati bárány, ha oltárra kerül,)

87

    1 (Az Atyának egy Fiát, kit öröktől nemzett,)

    2 (Messze futnak társai, elszakadva tőle,)

    3 (Pilátushoz elvivék őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözvén két szemét, csapdosák orcáját,)

    5 (Hogy kilenc volt, lárma lőn: „Csak feszítsd fel őtet!”)

    6 (Tövisekből koronát tettek szent fejére,)

    7 (Volt tizenkét óra már, hogy keresztre vonták,)

    8 (Kínok miatt szomjazék, s ők epét adának,)

    9 (Halálra ment délután három óra tájban,)

    10 (Pogány vitéz oldalát tőrrel átlyukasztá,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Nézd, ó bűnös, így hal ő, kiben élet támad,)

88

    1 (Én nemzetem, ó én népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Ellenséged én megvertem,)

    6 (Én téged nagy méltóságra)

    7 (Én Kánaán dús földére)

    8 (Én szőlőmbe ültettelek,)

    9 (Én nemzetem, ó én népem!)

    10 (De ne essél te kétségbe,)

89

    1 (Megváltó Királyunk elébe megyünk,)

    2 (Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy a szent városhoz már közelgetett,)

    4 (És örvendő szívvel kiáltozának:)

    5 (A gyermekek kézbe pálmaágakat)

    6 (Ó Isten Egyháza, Sion leánya,)

    7 (Áldás néked, édes Isten Báránya,)

90

    1 (Áll a gyötrött Istenanya,)

    2 (Gyász a lelkét meggyötörte,)

    3 (Ó, mi nagy volt ama drága)

    4 (Mennyit sírt és hogy kesergett,)

    5 (Ki ne sírna, melyik ember,)

    6 (Ki ne sírna Máriával,)

    7 (Népét hogy megmossa szennytől,)

    8 (Látta édes egyszülöttét,)

    9 (Szeretetnek szent kútfője,)

    10 (Hogy szívemben lángra kelne)

    11 (Én szívembe jól bevéssed)

    12 (Szent Fiadnak, a sebzettnek,)

    13 (Add meg, kérlek, hogy míg élek,)

    14 (A keresztet véled állni,)

    15 (Dicső szüze szent szüzeknek,)

    16 (Add tisztelnem, add viselnem,)

    17 (Sebeivel sebesítsen,)

    18 (Hogy ne jussak ama tűzbe,)

    19 (Krisztusom, ha jő halálom,)

    20 (S hogyha testem porba tér meg,)

91

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Mely gyötrelem volt neked)

    3 (De midőn ezek felett)

    4 (A nap elsötétedett,)

92

    1 (Keservesen siratja Mária fiát,)

    2 (Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának,)

    3 (Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak,)

93

    1 (Jaj, áldott méhemnek drága, édes gyümölcse,)

    2 (Ó én Egyszülöttem, ártatlan drága Jézus!)

    3 (Te szent oldaladból bőven foly a piros vér,)

    4 (Jaj, mind elhagyának, tieid elfutának,)

    5 (Szánjanak meg téged erdők szép violái,)

    6 (Gyászba öltöznek mind a teremtett állatok,)

    7 (Könnyem ontom érted, fájdalmas, megtört szívvel,)

    8 (Legyen vége immár keserves panaszomnak,)

    9 (Ne sírj, áldott szent Szűz, bizakodj, s híven várjad:)

94

    1 (Hol vagy édes Jézus? Szerelmes szülöttem!)

    2 (Hol vagy, szemem fénye, tündöklő világa?)

    3 (Mondjátok nékem erdők, hegyek, völgyek:)

    4 (Mutassatok utat, ó, ti olajkertek,)

    5 (Ti darabos, éles, hegyes, köves utak,)

    6 (Ó, sírjatok vélem, jó asszony-barátaim,)

    7 (Ó, siralmas szent Szűz, bizalommal várjad:)

95

    1 (Gyászba borult Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejön a mennyország,)

    3 (Élet Ura, meghaltál üdvünkre,)

---- Húsvét ----

96

    1 (Az Isten igaz napja ez,)

    2 (Hitetlen hite visszatér,)

    3 (Keresztjét jóra váltja ő,)

    4 (Ámulnak mind az angyalok,)

    5 (Csodálatos misztérium,)

    6 (Lehet-e ennél nagyszerűbb:)

    7 (Saját csalétkét falja fel,)

    8 (Elér mindenkit a Halál,)

    9 (Kérünk, teremtő Istenünk,)

    10 ((meghajolva))

97

    1 (refr) (Üdvözlégy, fényes Nap, tiszteletre méltó,)

    2 (Az újjászülető természet hirdeti:)

    1 (refr) (Üdvözlégy, fényes Nap tiszteletre méltó,)

    3 (Alvilág leláncolt foglyait feloldja,)

    1 (refr) (Üdvözlégy, fényes Nap tiszteletre méltó,)

98

    1 (Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából,)

    2 (Ó kegyes Mária, mennyei szép rózsa,)

99

    1 (Föltámadt Krisztus e napon)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett.)

    4 (S megváltott minden lelkeket.)

    5 (Mennek a szent nők sírjához.)

    6 (Kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott,)

    8 (S hallának boldog szózatot.)

    9 (Ti félénk asszony-emberek)

    10 (Galileába menjetek!)

    11 (Tudják meg az apostolok,)

    12 (Hogy az Úr él, s feltámadott)

    13 (Megjelent ő szent Anyjának)

    14 (Kesergő szent Magdolnának.)

    15 (Megjelent aztán Péternek,)

    16 (Megjelent majd a híveknek.)

    17 (Húsvéti boldog lélekkel,)

    18 (Dicsérjük Istent énekkel.)

    19 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    20 (Adjunk ma hálát Urunknak)

100

    1 (Föltámadt Krisztus e napon)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett.)

    4 (S megváltott minden lelkeket.)

    5 (Mennek a szent nők sírjához.)

    6 (Kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott,)

    8 (S hallának boldog szózatot.)

    9 (Ti félénk asszony-emberek)

    10 (Galileába menjetek!)

    11 (Tudják meg az apostolok,)

    12 (Hogy az Úr él, s feltámadott)

    13 (Megjelent ő szent Anyjának)

    14 (Kesergő szent Magdolnának.)

    15 (Megjelent aztán Péternek,)

    16 (Megjelent majd a híveknek.)

    17 (Húsvéti boldog lélekkel,)

    18 (Dicsérjük Istent énekkel.)

    19 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    20 (Adjunk ma hálát Urunknak)

101

    1 (Jézus, megváltó Istenünk,)

    2 (Hirdetik fényes angyalok,)

    3 (Krisztus húsvéti asztala,)

    4 (Borunk, búzánk és életünk,)

102

    1 (Jézus megváltó Istenünk,)

    2 (Hirdetik fényes angyalok,)

    3 (Krisztus húsvéti asztala,)

    4 (Borunk, búzánk és életünk,)

103

    1 (Úr Krisztus feltámadott,)

    2 (Első Ádám vétkezett,)

    3 (Új Ádám lett szent Fia,)

    4 (Méltó azért vigadni,)

104

    1 (Krisztus, az Úr feltámadott,)

    2 (Hogy mi is mind feltámadunk,)

    3 (Feltámadása Krisztusnak)

    4 (Maradjon mindig ő velünk,)

    5 (Éljünk azért az Istennek,)

105

    1 (Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia.)

    R (Érettünk vállalt sebhelyek)

    2 (A kereszten oldalából vér és víz áradott,)

    R (Érettünk vállalt sebhelyek)

    3 (Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye,)

    R (Érettünk vállalt sebhelyek)

106

    1 (Örvendetes napunk támad,)

    2 (Szent asszonyok a kősírhoz)

    3 (Fájdalmuk nagy örömre vált,)

    4 (Urunkat ha látni vágytok)

    5 (Jézust hogy ők megtalálták,)

107

    1 (Krisztus feltámadott!)

    2 (Krisztus feltámadott!)

    3 (Krisztus feltámadott!)

    4 (Krisztus feltámadott!)

108

    1 (Feltámadott Krisztus megváltásunkra,)

    2 (Ádám bűne miatt mind bűnbe estünk,)

    3 (De a Krisztus Jézus terhünk fölvette,)

    4 („Feltámadott Krisztus!” – sokszor kiáltjuk,)

    5 (Hogyha bűnben élünk és meg nem térünk,)

    6 (Támadjunk fel azért minden bűnünkből,)

109

    1 (Ó ifjak, lányok, gyermekek,)

    2 (Itt áll az Úr most köztetek:)

    3 (Ezen a szent-szent ünnepen)

    4 (Illő, mert ily jót tett velünk,)

110

    1 (Üdvözítőnk feltámadott,)

    2 (A MESSIÁS feltámadott,)

    3 (ÉLETADÓNK feltámadott,)

    4 (VÍGASZTALÓNK feltámadott,)

    5 (ÖRÖMNAPUNK feltámadott,)

111

    1 (Krisztus, virágunk,)

    2 (Ki feküdt sírban,)

    3 (Felkele fényünk,)

    4 (Jézus hogy felkelt,)

    5 (Jézusnak éljünk,)

    6 (Dicsőség légyen)

112

    1 (Dicsőség, szent áldás, tisztesség)

    2 (A halál és élet harcra szállt.)

    3 (Mit láttál, szent asszony, a sírnál?)

    4 (Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!)

113

    1 (Húsvét van, feltámadt az Úr,)

    2 (Megváltott lelkek, jöjjetek,)

114

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

115

    1 (Templomodba jöttünk buzgó szeretettel,)

    2 (Nem keres már Júdás, üldöző sereggel,)

    3 (Megszégyenült immár Kaifás és Annás,)

    4 (Siet hozzá Péter égő szeretettel,)

    5 (Fölemelte Jézus az áldott keresztfát,)

    6 (Dicsőséges Fiát mennyei szent Atyja)

116

    1 (Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,)

    2 (Erre, arra sírva jár, nincsen nyugovása,)

    3 („Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem,)

    4 („Erdőkön és hegyeken kiáltozom érted,)

    5 („Tengerekre indulok, örvényekre szállok,)

    6 („Újra a szent városon, mindig egy a jártom;)

    7 („Merre láttad őt, felelj, fényes nap az égen,)

    8 („Három-király csillaga, mutass nékem utat,)

    9 („Volna bár a vállamon szárnyam, mint a sasnak,)

    10 („Levették a keresztről, eltemették sírba,)

    11 („Mégis újra visszahív sírjához a lélek,)

    12 („S míg a kertészt keresem, s »Uram hol van?« kérdem,)

    13 („Ó háromszor boldog, én, Uram megismertem,)

    14 („Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,)

    15 („Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,)

117

    1 (Örvendezzél boldog Szűz, alle, alleluja,)

    2 (Kit méhedben hordoztál, alle, alleluja,)

    3 (Harmadnap a halálból, alle, alleluja,)

    4 (Halálának érdeme alle, alleluja,)

    5 (Szent Szűz veled örülünk, alle, alleluja,)

    6 (Hogy őt méltón áldhassuk, alle, alleluja,)

118

    1 (Mennybe ment Krisztus e napon,)

    2 (Urunk a győztes nagy király,)

    3 (Krisztus a fő, s mi tagjai,)

    4 (Ki most az égbe szálla fel,)

    5 (Siessünk hálát mondani,)

119

    1 (Krisztus mennybe fölmene,)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért,)

    3 (Közbenjáró Krisztusunk,)

120

    1 (Galileai férfiak, mért néztek az égbe?)

    2 (Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?)

    3 (Galileai férfiak, milyen jelre vártok?)

    4 (Galileai férfiak, ha majd jön az óra,)

121

    1 (Égi kapuk nyíljatok, sarkig kitárulva,)

    2 (Ki juthat fel valaha Urunkkal a csúcsra?)

    3 (Istent aki keresi, áldásos az útja,)

122

    1 (Veni Creator Spiritus,)

    2 (Qui Paraclitus diceris,)

    3 (Tu septiformis munere,)

    4 (Accende lumen sensibus,)

    5 (Hostem repellas longius,)

    6 (Per te sciamus, da, Patrem,)

    7 (Sit laus Patri cum Filio,)

123

    1 (Teremtő Lélek, jöjj közénk!)

    2 (Te, kit Védőnek mondanak,)

    3 (Ajándékoddal hétszeres!)

    4 (Érzékeinkbe gyújts Te fényt,)

    5 (Ellenségünket űzzed el,)

    6 ((meghajolva))

124

    1 (Szentlélek Isten, szállj reánk,)

    2 (Kit Isten, mint vigasztalót)

    3 (Te hét ajándok Istene,)

    4 (Érzékeinkbe fényt deríts,)

    5 (Kísértésekben el ne hagyj,)

    6 (Ó, hadd ismerjük az Atyát,)

    7 (Legyen dicsőség, ó Atyánk)

125

    1 (Jöjj, Szentlélek Istenünk,)

    2 (Édességes vigaszunk,)

    3 (Boldogságos tiszta fény,)

    4 (Mosd meg, ami szennyezett,)

    5 (Add, vegyék el híved,)

126

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Jöjj el, lelki vigaszunk,)

    4 (Fáradságban nyugalmunk,)

    5 (Add, Uram, a híveknek,)

    6 (Esdve kérünk, ó engedd,)

127

    1 (Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó Lélek,)

    2 (Apostolok pünkösdnap összebújtak, félvén,)

    3 (A mi legszebb, legnagyobb földön és az égen:)

128

    1 (A Pünkösdnek jeles napján)

    2 (Akit Krisztus ígért vala)

    3 (Tüzes nyelveknek szólása)

    4 (Betelvén a Szentlélekkel)

    5 (Ezért örüljünk Őnéki,)

129

    1 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök BÖLCSESSÉG!)

    2 (Jöjj el, Lélek, Életadó örök ÉRTELEM!)

    3 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÓTANÁCS!)

    4 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök ERŐSSÉG!)

    5 (Jöjj el, Lélek, Életadó örök TUDOMÁNY!)

    6 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÁMBORSÁG!)

    7 (Jöjj el Lélek, Életadó, ISTENFÉLELEM!)

---- Úr évközi ünnepei ----

130

    1 (Ó mi Szent Atyánk, irgalmas és kegyes!)

    2 (Ó Szentháromság, nagy és erős Egység!)

    3 (Amit alkottál, mind tenéked szolgál,)

    4 (Dicsőség néked mindenható Isten,)

131

    1 (Szentháromságnak életem, halálom,)

    2 (Méltó dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Az Istenember áldassék mitőlünk,)

    4 (Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat,)

132

    1 (Jézusomnak szívén megnyugodni jó,)

    2 (Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,)

    3 (Jézus áldott szíve Isten temploma,)

133

    1 (Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,)

    2 (Jézus Szíve,szelídségnek titkos iskolája,)

    3 (Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban,)

    4 (Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!)

134

    1 (Ó add, Jézusom, nékem szentséges Szívedet,)

    2 (Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,)

135

    1 (Boldog város, Jeruzsálem,)

    2 (Megérkezvén a magasból)

    3 (Kapuja, mely gyönggyel ékes,)

    4 (Jó alapnak, Szegletkőnek)

    5 (Szaggatással, gyötretéssel)

    6 (Isten előtt igen kedves,)

    7 (Ó nagy Isten, kérve kérünk,)

    8 (Nyerjék meg itt, amit kérnek)

    9 ((meghajolva))

136

    1 (Üdvössége lett e háznak a mai nagy ünnepen:)

    2 (Ki e házat imádságnak hajlékává rendeléd,)

    3 (Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,)

137

    1 (Dicsérjük, hívek, lelkesen)

    2 (Király ő ég és föld felett,)

    3 (Hegyes tövisből vad füzér)

    4 (A koronát az Úr fején)

    5 ((meghajolva))

138

    1 (Örök Atyának Egy Fia,)

    2 (Törvényhozónk és Főpapunk,)

    3 (A régi ember átka volt)

    4 (Uralmad áld és boldogít,)

139

    1 (Üdvözlégy, nagy Király!)

    2 (Üdvözlégy, nagy Király,)

    3 (Himnusszal hódolunk,)

140

    1 (Úr Jézus, legszebb életút,)

    2 (Úr Jézus, kérünk, itt maradj,)

    3 (Dicsérjed égi s földi nép)

141

    1 (Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya!)

    2 (Ó édes Jézus, keresztény családok szent Királya!)

---- Misekezdő és felajánlási ----

142

    1 (Kezdődik az ének az Úr Fölségének, kezdődik a szent áldozat.)

    2 (Isteni szent Fölség, hála és dicsőség tégedet illet egyedül.)

    3 (A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának föláldoztatott.)

    4 (Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk, neked.)

143

    1 (Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,)

    2 (Légy áldva az égben és a földtekén,)

    3 (Ajándékul néked mit adjon híved?)

    4 (Téged illet, Isten, mindenek felett)

144

    1 (Futva jöttem elibéd, szentélyedbe, Isten,)

    2 (Háromságban örök Egy, téged magasztallak,)

    3 (Tiéd, Uram, ég és föld, tiéd benne minden,)

    4 (Megteríted asztalod hálalakomára,)

145

    1 (Bemegyek szent temlomodba Uram, szent oltárodhoz,)

    2 (Hogy szívemben fölgerjedjen az isteni szeretet,)

    3 (Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek,)

    4 (Hát én, szegény, bűnös ember, mit építsek nevednek?)

146

    1 (Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén.)

    2 (Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, teneked.)

    3 (Most az oltár Golgotáján újul a szent áldozat,)

147

    1 (Hozzád sóhajt a lélek, Urunk,)

    2 (Istenhez száll dicsérő imánk,)

    3 (Az oltáron borunk, kenyerünk,)

    4 (Légyen kedves ez az áldozat,)

148

    1 (Örvendezzünk, jertek, áhitatos lelkek,)

    2 (Fölséges az Isten, por előtte minden,)

    3 (Fiát adta értünk, őbenne remélünk,)

    4 (Hatalmas az Isten, énekelje minden,)

149

    1 (Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped,)

    2 (Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,)

    3 (Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,)

    4 (A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket,)

150

    1 (Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra.)

    2 (Jézus Krisztus rendelése a kenyér- s boráldozat,)

151

    1 (Kegyességgel hívsz, ó Jézus,)

    2 (Kihez mennénk, Uram Jézus?)

    3 (Kenyeret s bort ajánlunk fel,)

    4 (Áradjon ránk, kegyes Jézus,)

152

    1 (Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,)

    2 (Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,)

153

    1 (Áldozatot hozzatok, Istennek fiai,)

    2 (Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek,)

    3 (Imádjátok urunkat az ő hajlékában,)

    4 (Ő királyunk örökké, összegyűjti népét,)

154

    1 (Felajánljuk néked, mindenható Istenünk,)

    2 (Felajánljuk néked életünket, sorsunkat,)

---- Oltáriszentség ----

155

    1 latin (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    1 magyar (Zengjed nyelv a dicsőséges Test titkát, s a drága Vért,)

    2 (Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta Szűz, szeplőtelen,)

    3 (Mert a végső estebédet tartván ő és társai,)

    4 (A kenyeret öntestévé igézte az Ige-Test,)

    5 latin (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,)

    5 magyar (Méltó ezt a nagy Szentséget térdrehullva áldani,)

    6 latin (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

    6 magyar (Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,)

    verzikulus (Kenyeret adtál nekik a mennyből. (Alleluja))

    verz(latin) (Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluja))

156

    1 latin (O salutaris Hostia,)

    1 magyar (Ó üdvösséges áldozat,)

    2 latin (Uni trinoque Domino)

    2 magyar (Egy-Háromságos Istenünk,)

157

    1 latin (Adoro te devote, latens Deitas,)

    1 magyar (Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!)

    2 latin (Visus tactus, gustus in te fallitur,)

    2 magyar (Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,)

    3 (A keresztfán rejtéd isten-voltodat,)

    4 (Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,)

    5 (Urunk halálára emlékeztető)

    6 (Kegyes pelikánom, Uram Jézusom!)

    7 latin (Jesu, quem velatum nunc aspicio,)

    7 magyar (Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!)

158

    latin (Adoremus)

    magyar (Imádjuk örökké)

159

    1-2 (Ave verum Corpus natum de Maria Virgine.)

    3-4 (Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine.)

    5-7 (O Jesu dulcis! O Jesu pie!)

160

    1 (Ó szentséges lakoma!Krisztust vesszük rajta;)

161

    1 (Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,)

    2 (Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,)

    3 (Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,)

    4 (Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje,)

162

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste!)

    2 (Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója!)

    3 (Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága!)

    4 (Üdvözlégy, nagy szentség, lelkünk vendége!)

163

    1 (Itt jelen vagyon az Istennek Fia,)

    2 (Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk,)

    3 (Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,)

    4 (Itt jelen vagyon váltságunknak Napja,)

    5 (Itt jelen vagyon a mi Vígasságunk,)

    6 (Adja minékünk az ő szent országát,)

164

    1 (Imádlak, nagy Istenség,)

    2 (Üdvözlégy, te szent manna,)

    3 (Szent testével így táplál,)

    4 (Szállj le hozzám, szent Kenyér,)

165

    1 (Áldjad, ember, e nagy jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága,)

    3 (Itt az égnek megnyitója,)

    4 (Nem csak jel ez, nem csak emlék:)

    5 (Kérjük, adja ránk áldását,)

166

    1 (Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát elménk föl nem foghatja,)

    3 (A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség,)

    4 (Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja,)

    5 (Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél,)

167

    1 (Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt,)

    2 (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 (Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet,)

    4 (Ó angyali étek, tápláljad lelkemet!)

168

    1 (Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek,)

    2 (Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,)

    3 (S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,)

169

    1 (Égből szállott szent kenyér,)

    2 (Véghetetlen Istenség,)

    3 (Ó mennyei seregek,)

    4 (Nap, hold, s fényes csillagok,)

    5 (Legyen egy szív, egy lélek)

    6 (Reménységünk csak te vagy,)

170

    1 (Ez nagy szentség valóban,)

    2 (Jelen van itt test és vér,)

    3 (Állj mellettünk, nagy Isten,)

    4 (Háborútól oltalmazz,)

    5 (Tebenned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk,)

171

    1 (Üdvözlégy, Oltáriszentség,)

    2 (Ha szenteknek nagy szívével,)

    3 (Öntsd szívembe olajodat,)

    4 (Életünknek végóráján,)

172

    1 (Szent vagy, Uram, szent vagy!)

    2 (Térdet, fejet hajtok,)

    3 (Tebenned remélek,)

173

    1 (Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,)

    2 (Kegyes voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben,)

174

    1 (Mondj éneket zengő nyelvem, szentséges Úr testének,)

    2 (Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk,)

    3 (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

175

    1 (Áldunk téged, ó angyali kenyér,)

    2 (Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,)

176

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste,)

    2 (Imádunk tégedet, ó drága nagy Szentség,)

    3 (Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,)

177

    1 (Most lett a kenyér Krisztus tgestévé,)

    2 (Itt az istenség az emberséggel)

178

    1 (Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,)

    2 (Mert te vagy igaz Üdvözítő,)

    3 (Ó Uram, nem vagyok én méltó,)

179

    1 (Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, drága vendégség!)

    2 (Elrejtett Isten kenyér s bor színben, édes Jézusunk!)

    3 (Krisztusnak teste, szentséges vére, légy te orvosunk!)

    4 (Mennyei bőség, szellemi hévség, józan vendégség!)

    5 (Legyen tenéked kedves ez ének, áldott Jézusunk!)

180

    1 (Ó áldott szent Istenem,)

    2 (Ó lelkem, szent Jegyesem,)

    3 (Maradj nálam kevéssé,)

181

    1 (Mennyegzős köntösbe öltözködjetek,)

    2 (Szent angyalok itten a vendéghívók,)

    3 (Jézus, lelkünk vágya, szívünk öröme,)

182

    1 (Üdvözlégy, édes Jézusunk!)

    2 (Te vagy világ Megváltója,)

    3 (Édes Jézus, neked élek,)

183

    1 (Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom!)

    2 (Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent ostyában!)

184

    1 (Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek.)

    2 (Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek,)

    3 (Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak;)

    4 (Benned bízom, fohászkodom, te is szeress engemet.)

185

    1 (Itt a perc, az áldott, melyre szívem vágyott,)

    2 (Add, hogy el ne térjek, ösvényeden éljek,)

186

    1 (Jézusom isteni teste,)

    2 (Jézusom, isteni Bárány,)

187

    1 (Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,)

    Refr. (Krisztus kenyér- s bor színében Úr s Király a föld felett:)

    2 (Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,)

    Refr. (Krisztus kenyér- s bor színében Úr s Király a föld felett:)

    3 (Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,)

    Refr. (Krisztus kenyér- s bor színében Úr s Király a föld felett:)

    4 (István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,)

    Refr. (Krisztus kenyér- s bor színében Úr s Király a föld felett:)

---- Tematikus ----

188

    1 (Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia:)

    2 (Nil canitur suavius, nil auditur jucundius,)

    3 (Jesu, spes poenitentibus, quam pius es petentibus,)

    4 (Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere,)

    5 (Sis Jesu nostrum gaudium, qui es futurus præmium,)

189

    1 (Ó Jézus, emlékezni rád)

    2 (Nincs szó a földön kedvesebb,)

    3 (Bűnbánó nálad lel reményt,)

    4 (A nyelv azt nem mondhatja ki,)

    5 (Te légy, ó Jézus, örömünk,)

190

    1 (Az Úristent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről,)

    3 (Mert ő erős hatalommal,)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát,)

    5 (Hálát adjunk az Istennek,)

191

    1 (Fényességes mennybéli nagy Isten,)

    2 (Erős trónod fenn a magasságban,)

    3 (Örök Atya, leborulva áldunk,)

192

    1 (Benned bízik, Isten, benned bízik lelkem,)

    2 (Kész most az én szívem neked énekelni,)

    3 (Énekszóval zengem műveidet, Isten,)

193

    1 (Uralkodsz, ó Uram, méltóságot öltvén,)

    2 (A folyók, ó Uram, folyóvizek zúgnak,)

194

    1 (Magasztallak, Uram, felemeltél engem,)

    2 (És te siralmamat fordítád vígságra,)

    3 (Felhoztad lelkemet alvilág poklából,)

195

    1 (Új éneket daloljatok Istennek,)

    2 (Üdvösségét feltárta a népeknek,)

    3 (Egész világ, dalolj néki hangosan,)

    4 (Dicsérjétek muzsikával az Urat,)

    5 (Fújjatok meg minden kürtöt, harsonát,)

    6 (Harsogjon a tenger, s ami benne él,)

    7 (A nagy hegyek ujjongjanak az Úrnak,)

    8 (Elérkezik közénk az ő országa,)

    9 (Szentháromság egy Istennek dicsőség,)

196

    1 (Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk, zengjen víg alleluja.)

    2 (Övé földnek mélye, ormok meredélye, zengjen víg alleluja,)

197

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

198

    1 (Dicsérd lelkem dallal a nagy Úristent, alleluja, alleluja.)

    2 (Arcát rejti, éj lepi a világot, alleluja, alleluja.)

199

    1 (Mérhetetlen Úr, ki vagy kéklő mennyekben,)

    2 (Dicsérjen a Hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Friss nénénk, a szél, mikoron zúgva gátat tép,)

200

    1 (Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk,)

    2 (Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.)

    3 (Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt.)

    4 (Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy.)

201

    1 (Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,)

    2 (Erős kezeiddel ültess jó palántát,)

202

    1 (Minden élő dicsér, örök, Atyaisten,)

    2 (Nem szégyelljük, Uram, rólad emlékezni,)

    3 (Gyermekeink ma is, add, hogy így éljenek,)

203

    1 (Szívem Uram, nem fuvalkodott fel,)

    2 (Csendesítem, sőt némítom lelkem,)

204

    1 (Isten útján járni gyönyörűség,)

    2 (Hogy utadat járjuk, segíts minket,)

205

    1 (Jöjj el Uram Jézus, hozzád kiált szavam,)

    2 (Szálljon imám eléd, mint a tömjénillat,)

    3 (Arra kérlek, Uram, fogjad fékre a szám,)

    4 (Ne hagyd, hogy a szívem a rosszra hajoljon,)

    5 (Hozzád menekülök, rád emelem szemem,)

    6 (Atya, Fiú, Lélek: Szentháromság, néked)

206

    1 (Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

207

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Szép piros véreddel öntözgettél,)

    3 (Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,)

    4 (Vádolom magamat, mert vétettem,)

    5 (Esengő szavamat meghallgassad,)

208

    1 (Mint a szép hűvös patakra, a szarvas kívánkozik,)

    2 (Éjjel-nappal hulló könnyem mindennapi kenyerem,)

209

    1 (A mélységből Hozzád kiáltok, Uram,)

    2 (Ó, mert hiszen nálad van a bocsánat,)

    3 (Hát Izrael, bízzál a kegyelembe’,)

210

    1 (Győzhetetlen én Kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

211

    1 (Megváltó Istenem,)

    2 (Könnyes az ételem,)

212

    1 (Aki akar üdvözülni,)

    2 (Egyházunknak tanítása,)

213

    1 (Az igaz hitben végig megmaradjunk,)

    2 (Példaként nékünk apostolok állnak,)

    3 (Ők tizenketten telve tudománnyal,)

    4 (Mint a méz édes, olyan volt a hangjuk,)

    5 (Mindig is őket követték a szentek,)

    6 (Kik most a földön üldözést szenvednek,)

    7 (Tisztesség néked, örök Atyaisten,)

214

    1 (Követte egykor Krisztus csodáját népek sokasága;)

    2 („Boldogok, akik lelki szegények, és nem hivalkodnak,)

    3 („Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek,)

    4 („Boldogok, akik sírván bánkódnak és károkat vallnak,)

    5 („Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,)

    6 („Boldogok, akik irgalmas szívvel máson könyörülnek,)

    7 („Boldogok, akik tiszta szívűek és a bűnt utálják,)

    8 („Boldogok, akik békesség-szerzők, békességben laknak,)

    9 („Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,)

    10 („Boldogok lesztek, mikor énértem emberek gyűlölnek,)

    11 („Mondom tinéktek, örvendezzetek, vigadjatok szívből,)

215

    1 (Jelenti magát Jézus háromszor egy évben.)

    2 (Először jelenti magát Nagykarácsony napján.)

    3 (Nagykarácsony napján nagy hóeső esett.)

    4 (Nagykarácsony napján angyali szó zengett.)

    5 (Másodszor jelenti hangos Húsvét napján.)

    6 (Hangos Húsvét napján folyók megáradtak.)

    7 (Hangos Húsvét napján mindenek újulnak.)

    8 (Harmadszor jelenti piros Pünkösd napján.)

    9 (Piros Pünkösd napján rózsa megvirágzott.)

    10 (Piros Pünkösd napján szent tüzek gyulladtak.)

216

    1 (Jelenti magát Jézus emberi testében.)

    2 (Jelenti magát Jézus prófétái által.)

    3 (Prófétái által magát megjövendölte.)

    4 (Jelenti magát Jézus szent igéje által.)

    5 (Szent igéje által Jóhírt nekünk mondott.)

    6 (Jelenti magát Jézus ő szent asztalával.)

    7 (Ő szent asztaláról bőven táplált minket.)

    8 (Jelenti magát Jézus szent Egyháza által.)

    9 (Szent Egyháza által üdvösségre hívott.)

    10 (Jelenti magát Jézus szentségei által.)

    11 (Szentségei által átalakít minket.)

    12 (Jelenti magát Jézus minden szentek által.)

    13 (Minden szentek által életét mutatja.)

    14 (Jelenti magát Jézus kőtemploma által.)

    15 (Kőtemploma által országát mutatja.)

    16 (Jelenti magát Jézus szép misegyertyákban.)

    17 (Misegyertyák lángja lelkünk világítja.)

    18 (Jelenti magát Jézus szép miseruhákban.)

    19 (Miseruhák dísze szívünk vidámítja.)

    20 (Jelenti magát Jézus jóillatú füstben.)

    21 (Jó illatú füstben minket is feláldoz.)

    22 (Jelenti magát Jézus szegény emberekben.)

    23 (Szegény emberekben irgalmunkat várja.)

217

    1 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    4 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

---- Mária ----

218

    1 (Tengernek csillaga, Isten édesanyja!)

    2 (Te, kinek Gábriel ajka mondott ÁVÉ-t,)

    3 (Szabadíts rabokat, adj fényt a vakoknak,)

    4 (Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat,)

    5 (Kiváltságos szent szűz, mindenek közt enyhe,)

    6 (Mosd meg életünket, készítsd el utunkat,)

    7 (Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség,)

219

    1 (Ó dicsőséges Asszonyság,)

    2 (Égi királynak szent Anyja,)

    3 (A tőled jött új Életnek)

    4 (Dicsőség szentek Szentinek,)

220

    a (Oltalmad alá futunk,)

    b (Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk,)

221

    1 (Üdvözítőnk édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek,)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Azért édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

    Advent (V: Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát.)

    Karácsony (V: Szülésed után sértetlen szűz maradtál.)

222

    1 (Mennyországnak Királynéja!)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

    verzikulus (V: Tégy méltóvá engem, szent Szűz, a te dicséretedre!)

223

    1 (Regina cæli lætare, alleluja:)

    verzikulus (V: Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluja!)

224

    1 (Mennynek Királyné Asszonya,)

    2 (Amint megmondotta vala,)

    verzikulus (V: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!)

225

    1 (Salve Regina, Mater misericordiæ:)

    2 (Eia ergo, Advocata nostra,)

    verzikulus (V: Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix!)

226

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Évának árva fiai,)

    3 (E siralomnak völgyében)

    4 (Azért, Szószólónk, szemedet,)

    5 (Ó, édes Szűz, irgalmadat,)

227

    1 (Irgalmas Szűzanyánk, Királynőnk, üdvözlégy,)

    2 (Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed,)

228

    1 (Áldozzunk, hív keresztények)

    2 (Máriáé volt a Gyermek,)

    3 (Szűzanyánk, ez áldozatunk,)

    4 (Az alázat, a buzgó hit)

229

    1 (Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped:)

    2 (Dicséretét zengjék egyszülött Fiadnak,)

    3 (Fölajánljuk néked szenvedéseinket,)

    4 (Tudjuk, hogy a lelked kegyelemmel ékes,)

230

    1 (Szívünk, lelkünk összeszedjük,)

    2 (Bibliában Isten mondja,)

    3 (Itt az ostya és a bor már,)

    4 (Felajánljuk mi is véle)

231

    1 (Örülj, Krisztus szent Szülője,)

    2 (Örülj, teljes kegyelemmel,)

    3 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    4 (Örülj, Fiad mennybe szállott,)

    5 (Örülj, te is hozzá mentél,)

    6 (A te méhed szent gyümölcse)

232

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szűzeknek virága,)

    4 (Halottaknak megszabadítója,)

    5 (Dicsértessél, örök Szentháromság,)

233

    1 (Ó dicsőséges,)

    2 (Angyali szózat,)

    3 (Hajnal nyílása,)

    4 (Menny ékessége,)

234

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó, Atyaistennek kedves szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

235

    1 (Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (És ha majdan elközelget halálom,)

236

    1 (Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,)

    2 (Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

237

    1a (Szentséges Szűz Mária,)

    1b (Szép liliomszál, szüzek virága,)

    2a (Nagyhatalmú szent Szűz, szép liliomszál,)

    2b (Szép liliomszál, szüzek virága,)

    3a (Hajnali szép csillag, szép liliomszál,)

    3b (Szép liliomszál, szüzek virága,)

238

    1 (Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,)

    2 (Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,)

    3 (Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,)

    4 (Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes anyánk vagy,)

    5 (Ó, szüzek szent Szüze, a te fiaidnak)

    6 (Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben)

239

    1 (Zengj szívem dalt, és magasztald a világ nagyasszonyát,)

    2 (Krisztus győztes keresztjével megújítja életünk,)

240

    1 (Hálás szívvel köszönjük meg az Istennek jóságát,)

    2 (Isten népét földi útján, híven te oltalmazod,)

241

    1 (Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál,)

    2 (Előtted sír egész ország könyörögve,)

    3 (Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,)

242

    1 (Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz,)

    2 (Pátriárkák Királynéja, tiszta Szűz,)

    3 (Prófétáknak Királynéja, tiszta Szűz,)

    4 (Apostolok Királynéja, tiszta Szűz,)

    5 (Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz,)

    6 (Hitvallóknak Királynéja, tiszta Szűz,)

    7 (A szűzeknek Királynéja, tiszta Szűz,)

    8 (Mindenszentek Királynéja, tiszta Szűz,)

    9 (Egyházunknak Édesanyja, tiszta Szűz,)

    10 (Rózsafüzér Királynéja, tiszta Szűz,)

    11 (Békességnek Királynéja, tiszta Szűz,)

    12 (Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz,)

243

    1 (Máriát dicsérni hívek, jöjjetek,)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Utolsó órámban segélj engemet,)

244

    1 (Ó dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs, kihez nem fér sötétség.)

    2 (Hajnali szép csillag, ki mindenkor csillog, ha járunk a setétben.)

    3 (Esedezzél értem, hogyha bűnre tértem, önts belém szent félelmet,)

245

    1 (Emberszívek nagy öröme,)

    2 (Életúton te légy fényünk,)

    3 (Segíts mindig Istent hinni,)

    4 (Édesanyánk, ó el ne hagyj,)

246

    1 (Légy áldott, szent Szűz, Urunk édesanyja!)

    2 (Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,)

    3 (Légy áldott, szent Szűz, új örömnap fénye,)

247

    1 (Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége,)

    2 (Ó Mária, tenger csillaga, est fénye,)

    3 (Te szent Szülöttednek földi útját jártad,)

248

    1 (Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.)

    2 (Sok bajban és veszélyben segítettél, megvédtél.)

249

    1 (Mária, Mária,)

    2 (Mária, Mária,)

    3 (Mária, Mária,)

    4 (Mária, Mária,)

    5 (Mária, Mária,)

    6 (Mária, Mária,)

250

    1 (Mária, téged sosem ért a vétek,)

    2 (Boldog a barlang, hol te megjelentél,)

    3 (Gyógyít a forrás, feltörve a mélyből,)

251

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat,)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még,)

    3 (Irgalma leárad, népünkre borul,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

252

    1 (Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengjük: alle-, alleluja.)

    2 (Ahogy vonulsz békén, fehér szűzek éléne, alle-, alleluja,)

---- Szentek ----

253

    1 (Örvend az ég hangos dicsérettel,)

    2 (Mind e világ ítélő bírái,)

    3 (Kik az eget szóval bezárjátok,)

    4 (Hogyha eljő világ végső napja,)

    5 (Hála légyen az örök Atyának,)

254

    1 (Szent N. vértanú, akit ma ünneplünk,)

    2 (Megvetve Istenért zsarnoki parancsot,)

    3 (Vége van immáron most a nagy kínoknak,)

255

    1 (Szent N. hitvalló ünnepi napjára,)

    2 (Mint csillag az égen, tündöklik érdeme,)

    3 (Szívében megfogant az Isten kegyelme,)

    4 (Jutalmát elnyerte, közbenjár érettünk,)

    5 (Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek,)

256

    1 Szt.Gergely (Szent Gergely doktornak, egyháztanítónknak az ő napján)

    1 Ágoston (Ágoston doktornak, egyháztanítónknak az ő napján)

    2 (Isten igazságát szüntelen kutatta, s megtanulta,)

    3 (Legyünk figyelemmel, ismerjük meg újból, tanítását,)

257

    1 (Mi Urunk Krisztus, kit szűz anya hordott,)

    2 (Boldog e szent szűz kétszer győzedelmes,)

    3 (Szívében bátor, a halált nem félte,)

    4 (Tekints, Úristen, szüzed érdemére,)

    5 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

258

    1 (Isten hazánkért térdelünk Elődbe,)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad,)

    4 (Ránk, bűnösökre minden verés ránkfér,)

259

    1 (Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak,)

    2 (Szent Mihály angyalt, békességnek őrét,)

    3 (Gábriel angyal, erősséges Hírnök,)

    4 (Ráfáel angyal, üdvösséges Orvos,)

    5 (Légy velünk, kérünk, asszonyunk Szűz Márja,)

    6 (Add meg ezt nékünk, felséges Úristen,)

260

    1 (Ma új örömben egyesül az egyház szentelt éneke,)

    2 (Égi születés e napon hozott új, boldog ünnepet,)

    3 (Margit, mikor még kis leány, kerül mulandó vágyakat,)

    4 (Megvetve magas palotát, szigorú klastrom rejtekén,)

    5 (Add meg nekünk is Istenünk, kikért szűz Margit esdekel,)

261

    1 (Pannóniában nőtt teljes szép viola,)

    2 (Szigeti klastromban, nagy Duna mentében)

    3 (Testét sanyargatván Istennek áldozta,)

    4 (Még ifjan magához az Isten felvette,)

262

    1 (Ágnes, a boldog tiszta szűz születésének napja van:)

    2 (Még férjhez menni fiatal, vértanúságra már erős,)

    3 (Azt hinnék, nászra vezetik, oly vidám arccal lépeget,)

    4 (Fáklyát kap kézbe, s késztetik, bálványnak gyújtson illatot.)

    5 („E tűz eloltja a hitet! Ez a láng elfedi a Fényt!)

    6 (Mily szép volt ott, a vérpadon, magára vonta köntösét,)

    7 (Krisztus, dicsérünk tégedet, Atyádat és Szent Lelkedet,)

263

    1 (Pálforduló ünnepnapján hívek, énekeljek,)

    2 (Jézus ellen harcol Saul, s íme, Jézus szólítja,)

    3 (Minket is a megtérésre indíts, boldog apostol,)

264

    1 (Áldunk, Isten jó szolgája,)

    2 (Őre voltált Máriának,)

    3 (Bosszújától Heródesnek)

265

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 („Üdvözlégy, Mária, kit Isten szeretett,)

    3 („Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,)

    4 (Világosítsa meg az Úr én házamat,)

266

    1 (Mária kis hajlékában,)

    2 (Imádkozik, s ím elébe)

    3 (Megrettent a Szűz e szóra,)

    4 („Megárnyékoz a Szentlélek,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

267

    1 Adalbert (Adjunk tiszteletet Adalbert püspöknek)

    1 Szt.Gellért (Adjunk tiszteletet Szent Gellért püspöknek)

    2 (Azért kérünk, atyánk, el ne hagyj bennünket,)

268

    1 (Nepomuki szent János nevét hirdessétek,)

    2 (A királyné gyónását te el nem árultad,)

    3 (Kínzások a lelkedet mivel meg nem törték,)

    4 (Téged, kit már tisztelünk szentek seregében,)

269

    1 (Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át,)

    2 (Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,)

270

    1 (Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval,)

    2 (Gábriel angyal szólott egykor rólad,)

    3 (Ám atyád nem hitt az angyali szónak,)

    4 (Magzati létben, mikor rejtve voltál,)

    5 (Puszta csöndjében éltél gyermekkortól,)

    6 (Mind a próféták csak hirdették Krisztust,)

    7 (Jordán partjánál keresztséget osztva,)

    8 (Segíts, Szent János, pusztában Kiáltó:)

    9 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

271

    1 (Áve, égi király híve,)

    2 (Menedéke magyaroknak,)

    3 (Vigadozzál magyar nemzet,)

    4 (Krisztus, földről himnusz szárnyal,)

272

    1 (Üdvözlégy kegyes szent László király,)

    2 (Szentháromságnak igaz szolgája,)

    3 (Testedben ékes, karodban erős,)

    4 (Mert kiválasztott a Szűz Mária,)

    5 (Dicsérnek téged szent zsolozsmával,)

273

    1 (Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet,)

    2 (Vitéz, hős csatákban néped élén harcoltál,)

274

    1 (Két oszlopa igazságnak,)

    2 (Ragyog immár koronátok,)

275

    1 (Péter apostolnak nagy dicséretét,)

    2 (Anyaszentegyháznak fundamentuma,)

    3 (Megvallottad Krisztust mindenek előtt,)

276

    1 (Köszöntsük most Szűz Máriát,)

    2 (A Messiás, a nagy Király)

    3 (Nap és a hold, lomb és virág,)

    4 (Ott Szent Erzsébet várja őt,)

    5 (Szent ősatyák nagy Istene,)

    6 (A célt elérnünk adj erőt!)

277

    1 (Szent Benedekhez szálljon fel az ének,)

    2 (Még ifjú voltál, de szíved már érett,)

    3 (Krisztusi férfi, te, ki ura lettél)

    4 (Most mi is bátran nyomdokodba lépünk,)

278

    1 (Mária Magdolna, szeretetnek szép lángja,)

    2 („Sok siralmas szóval bűneimet megvallom,)

    3 („Megöleltem őt már reménykedő lélekkel,)

    4 (Együtt énekeljünk az irgalmas Istennek,)

279

    1 (Üdvözlégy szent Anna, Jézus nagyanyja,)

    2 (Eljöttünk hitünkkel, s nagy reménységgel,)

280

    1 (Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges szent Annának)

    2 (Védelmezze pártfogásod mindenkor az ifjúságot,)

    3 (Vigasztald a szenvedőket, az ínséggel küszködőket,)

    4 (S ha végóránk elközelget, légy halálos ágyunk mellett,)

281

    1 (Kik Jézust látni jöttetek,)

    2 (Mózes és Illés társai,)

    3 (Úr Jézus, engedd azt nekünk,)

282

    1 (Örök Mindenható, irgalmasság Atyja,)

    2 (Mikor Szixtusz pápát kínhalálra viszik,)

    3 (Őt kegyesen Szixtusz inti s vigasztalja,)

    4 (Lőrinc, a szegények kirendelt gyámola,)

    5 (Börtönbe vezetik, vasrostélyra teszik,)

283

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (A mennyei Atya udvarába,)

    3 (Beteljesül Dávidnak zsoltára,)

    4 (Dicsértessél, örök Szentháromság,)

284

    1 (Örülj, vígadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,)

    2 (Atyaisten koszorúzza leányának szent fejét,)

    3 (Néked mondja a nagy Isten a Szentírás szózatát:)

    4 (Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták,)

285

    1 (Magyar hazánk, te jó anya,)

    2 (Ő néked igaz fényt hozott,)

    3 (Mennyei hírnök jelzi már)

    4 (Mint libanoni cédrusok,)

    5 (Oktatják híres doktorok)

    6 (Már életének hajnalán)

    7 (Ragyogva kél az égi fény,)

    8 (Imádás légyen, tisztelet)

286

    1 (Igaz hitnek plántálója,)

    2 (Elvezettél az Egyházhoz,)

    3 (Az Istennek trónusánál,)

287

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

288

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

289

    1 (Áldott Szent István, Istennek szolgája,)

    2 (Irgalmas Isten kegyes jóvoltából)

    3 (Jobbodra kérünk, amely ma is épen,)

290

    1 (Magyarok fénye, ország reménye!)

    2 (Szép magyar néped Krisztushoz vitted.)

    3 (Szent hitben tarts meg, Jézusnál áldj meg!)

291

    1 (Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,)

    2 (Jessze termő gyökerének kivirult szép hajtása,)

292

    1 (Ó Mária, drága név, téged óhajt tiszta szív, Mária!)

    2 (Téged Isten megkedvelt, szűz anyának ő rendelt, Mária!)

293

    1 (Mondj szívem dalt, és magasztald Máriának szent nevét.)

    2 (Anyja lett ő Krisztusunknak, kiben éltünk újula,)

294

    1 (A Szent Keresztnek dicséretéről, hatalmáról, szóljunk,)

    2 (Megnyitja nékünk mennynek kapuját, illő magasztalni,)

    3 (Üdvözlégy, szép Fa, emberi nemnek üdvösségadója,)

    4 (Ó kegyes Jézus, engedd meg, kérünk, hogy a Kereszt fénye)

295

    1 (Előttünk tündöklik Krisztus keresztje,)

    2 (A töviskoszorú már szép korona,)

    3 (Teeléd járulnak mind az emberek,)

296

    1 (Szent Gellért püspök, népünk térítője,)

    2 (Távoli földről jött hazánk földjére,)

    3 (Szent Imre herceg tudós nevelője,)

    4 (Szentháromságnak zengjen most dicséret,)

297

    1 (Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,)

    2 (Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,)

    3 (Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,)

    4 (Bátorítsad félő, gyenge szívünket,)

298

    1 (Dicsőült szent Ferenc, Krisztus jó szolgája,)

    2 (Ki ellene mondtál bátran e világnak,)

    3 (Hűséges, jó Vezér, messze fénylő csillag,)

299

    1 (Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,)

    2 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

300

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok Asszonya, királynéja!)

    2 (Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel a mi szent eleink kérelmére!)

301

    1 (Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária!)

    2 (Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta, szép csillagunk.)

    3 (Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, légy velünk!)

    4 (Nagy szíved fényével, lelked békéjével hajolj a viharra!)

    5 (Viharon, vészen át, íme, felzúg hozzád nyomorunk jajszava:)

302

    1 (Jó ügyet védtél Kapisztráni János,)

    2 (Bárcsak e szent Fát mi is felmutatnánk,)

303

    1 (Világmegváltó Jézusunk, vidd üdvösségre híveid!)

    2 (Mindnyájan angyalseregek, ős pátriárkák ékei,)

    3 (A Megváltónak Hírnöke, s az égi kulcsok Gondnoka,)

    4 (A mártírok szent kórusa, papok hitvalló élete,)

    5 (Szerzetesek és remeték, az ég minden polgárai,)

    6 ((meghajolva))

304

    1 (Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények.)

    2 (Felajánljuk néked, Urunk, e legszentebb áldozatot.)

305

    1 (Mennyei kórus, szent sereg, ti üdvözültek, égiek:)

    2 (Jósága, mint az áradat, ki minden jót és szépet ad,)

    3 (Kegyelme áldott, szent erő: királyi törzsnek szentje nő,)

    4 (Imre, keresztény jó vezér, ki trónra termett, hősi vér,)

    5 (Tűnő világot megveti, test szenvedélyét megtöri,)

    6 (Így győzve hármas ellenit, az útja szűzen égbe vitt,)

    7 (Ott ékesítik fényesen, tündöklő csapat fényiben,)

    8 (Ki nem született: az Atyát dicsérjük, s véle szent Fiát,)

306

    1 (Szent Imre herceg, Magyarország éke,)

    2 (Jó magyar népünk alighogy megtére,)

    3 (Jól kiművelve ifjúkorba értél,)

    4 (Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,)

307

    1 (Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk)

    2 (Értelme éles, életében józan,)

    3 (Irgalmas szívvel meglátja a koldust,)

    4 (És íme: püspök Túrnak városában,)

    5 (Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,)

308

    1 (Vigadj boldog Pannónia, mert Krisztus téged így szeret:)

    2 (Hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk,)

    3 (Királyi házba küldetett, de Isten kedves lánya lett,)

    4 (Ámul, vigad Türingia, természet rendje változik,)

    5 (Halott nyer újra életet, betegbe épség visszaszáll)

    6 (Méltó dicséret áldja őt, dicsérje szó és zengje dal,)

    7 (Dicsérjük, áldjuk az Atyát, s a Szentlélekkel Egy-Fiát,)

309

    1 (Magyarország szép nemes csillaga,)

    2 (Dolgos kezét nagy munkára adja,)

    3 (Gazdagságnak magas pompájában)

    4 (Asszonyoknak te vagy tanítója,)

    5 (Üdvözlégy hát, országunknak éke,)

310

    1 (Szent Erzsébet asszony életéről,)

    2 (Vagyonát elosztá szegényeknek,)

    3 (Mi is énekeljünk derűs szívvel,)

311

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

312

    1 (Szent Miklós püspök élt nagy szentségben, Isten kegyelmében;)

    2 (Sok szép kincseit Jézus nevében szegényeknek adta,)

    3 (Püspökségében az igaz hitet mindhalálig védte,)

    4 (Adjon az Isten ilyen papokat az ő országának,)

313

    1 (Isten legyszebb temploma, üdvözlégy, szent Szűzanya!)

    2 (Igaz Napnak hajnala te vagy, áldott Szűzanya.)

    3 (Ím a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

314

    1 (Üdvözlégy, Mária, Isten szülője!)

    2 (Ó szent Szűz, megrontád a Kígyó fejét,)

    3 (Te lettél szülője Isten Fiának,)

    4 (Szeplőtlen tiszta Szűz, te állj mellettünk,)

315

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,)

    2 (Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,)

316

    1 (Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,)

    2 (Tisztaságos anya, Szűz Mária,)

    3 (Minden kegyelmek anyja, Szűz Mária,)

317 (Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,)

---- Különfőle alkalmakra ----

318

    1 (Krisztus Király, kérünk téged, légy oltalmunk szüntelen!)

    2 (Krisztus Urunk oldalából vérrel együtt víz ömölt,)

    3 (Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk,)

    4 (Örvendezzél e nap fényén szent Egyházunk, jó Anya,)

    5 (Hála neked, Atyaisten, hála néked Egyszülött,)

319

    1 (Megadja most Isten, mit régóta várunk,)

    2 (Hozzánk jövő Krisztus lelkünket újítja,)

    3 (Egy kis fehérségben maga az Istenség,)

    4 (Irgalmas Istennek csodálatos volta,)

    5 (Maradj nálam, Jézus, szeretlek én téged,)

320

    1 (A Szentkenet által s irgalma szerint)

    2 (Mindent meg tud adni a Lélek nekünk,)

321

    1 (Segélj minket, Uram Isten,)

    2 (Igaz hitet megvallani,)

    3 (Beléptünk most e szent házba,)

322

    1 (Ha az Úr nem őrzi házad,)

    2 (Talpon fáradsz, fürge kézzel,)

    3 (Háza népét el nem hagyja,)

    4 (Sorra-rendre hull kegyelme,)

323

    1 (Legyen, Uram, színed előtt kedves ez az áldozat,)

    2 (Te vezéreld, te igazgasd szolgád minden lépteit,)

324

    A (latin) (Sacerdos et Pontifex, et virtutum opifex,)

    A (magyar) (Püspökünk és Főpapunk, szent hitünkben mesterünk,)

    1 (A szentek polgártársai vagytok és Isten háza népe * az apostolok alapzatára építve.)

    A (latin) (Sacerdos et Pontifex, et virtutum opifex,)

    A (magyar) (Püspökünk és Főpapunk, szent hitünkben mesterünk,)

    2 (A Szegletkő pedig maga Krisztus * rajta épültök egybe Isten szent templomává.)

    A (latin) (Sacerdos et Pontifex, et virtutum opifex,)

    A (magyar) (Püspökünk és Főpapunk, szent hitünkben mesterünk,)

325

    1 (Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,)

    2 (Jézus, te vagy a Szegletkő, mely fölött az oszlopok)

    3 (Urunk Jézus, Egyházadban legfőbb Pásztor örökre,)

326

    1 (Hozzák immár a Szentírást,)

    2 (Hallgassuk csöndben, éberen,)

    3 (Az Úr igéje oly erő,)

    4 (Atyaistennek glória,)

327

    1 (Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.)

    2 (A sötétség tévelygését oszlasd, Uram, széjjel,)

328

    1 (Üdvösség szerzője, Jézus, Megváltónk!)

    2 (Áldd meg a gabonát sok bő terméssel,)

    3 (Te rendelsz eledelt ég madarának,)

    4 (Adj minden népeknek szent békességet,)

    5 (Engedj az Egyháznak békés napokat,)

329

    1 (Áldj meg minket, Jézus, esdve kérünk Téged,)

    2 (Áldj meg minket, Jézus, esdve kérünk Téged,)

330

    1 (Tekints reánk, Mindenható,)

    2 (Vedd el rólunk haragodat,)

    3 (Ne tartsd számon bűneinket,)

    4 (Ne mondhassák pogány népek:)

    5 (Hogy tenéked hálát adjunk,)

331

    1a (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, könyörgésünket!)

    1b (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, könyörgésünket!)

    2 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    3 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    5 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    6 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    7 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    8 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    9 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    10 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    11 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    12 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    13 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    14 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    15 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    16 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    17 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    18 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    19 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

    20 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek.)

---- Halottas ----

332

    1a (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk, a lelkeknek,)

    1b (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk, a lelkének,)

    2 (A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott:)

    3 (Örök Atya, ki miértünk odaadtad Fiadat,)

333

    1 (Édes Urunk, nézz ránk, megtört szívvel kérünk,)

    2 (Hozzád fordulunk most elhunyt testvérünkért,)

    3 (Ki minden vércseppet önként értünk áldoz,)

    4 (Élők, holtak kérnek, szent Egyházad mondja:)

334 (Szemünk telve könnyel, szíveinkben fájdalom.)

335

    1 (Vígasztaló jó Istenünk, ki a bűnös atyja vagy,)

    2 (Oltárodon feláldozzuk szent kenyerünk és borunk,)

336

    1 (Élők, holtak szent Istene, ó, hallgass meg minket itt,)

    2 (Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elkövetett,)

    3 (Jézusunk, ki váltságunkért égből földre szállottál,)

337 (Mennyországba vezessenek az angyalok téged,)

338

    1 (Legyen ez az áldozatunk,)

    2 (Kik előttünk már elmentek,)

339

    1 (Ó megváltó kegyes Jézus, fogadd könyörgésünket,)

    2 (Kinek már egy esztendeje adtunk végtiszteletet,)

    3 (Ó Mária, Isten Anyja, esedezzél érette,)

340

    1 (Ments meg engem, Uram! az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, ínség s veszély napja,)

    4a (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nékik,)

    4b (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, néki,)

    5 (Ments meg engem, Uram! az örök haláltól,)

341

    1 (Ó édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    2 (Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,)

    3 (Az ítélet napján ama nagy órára)

342

    1 (Seregeknek szent Istene, mennynek-földnek Teremtője!)

    2 (Bűneimnek sokaságát Uram, ne nézd gonoszságát!)

    3 (Tekintsd lelki sebeimet, hozd gyógyító kegyelmedet!)

    4 (Neked lelkem fölajánlom, testemet a földnek szánom.)

    5 (Föltámad majd onnan egykor, az utolsó ítéletkor.)

343

    1 (Adjál Uram jó meghalást,)

    2 (Nincs a földön maradásunk,)

    3 (Azért teljes készülettel)

    4 (Ezen testben feltámadjunk,)

344

    1 (Jézusomnak kegyelméből, már elértem végemet,)

    2 (Míg itt éltem e világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Most sem bízhatok egyébben, halálomnak óráján,)

    4 (Ki a sírból feltámadtál, Jézus, hozzád fordulok,)

345

    1 (Ó, emberi gyarló nemzetség,)

    2 (Nem látod-e annyi példában,)

    3 (Nincs e földön hosszú maradás,)

346

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Földi élet vége ha megszomorít,)

    3 (Urunk Jézus adta a reményt nekünk,)

347

    1 (Ó egeknek Királynéja,)

    2 (Jézus adta vérét értünk,)

    3 (Borítsd rájuk palástodat,)

    4 (Anyánk, mutasd jóságodat,)

348

    1 (Jézus Krisztus drága piros vére,)

    2 (Kérünk Jézus, öt mély sebeidért,)

---- Napszaki ----

349

    1 (Az éjszakának sötétsége oszlik,)

    2 (A bágyadtságot tőlünk messze űzze,)

    3 ((meghajolva))

350

    1 (Emlékezzél meg, ó élő ember, a te Istenedről;)

    2 (Égi madarak jókor hajnalban vígan zengedeznek,)

    3 (Te pedig, ember, magadban hordod az Istennek képét,)

    4 (Megáldott téged teremtő Urad lelki okossággal,)

    5 (Azért elmédet restté ne tegyed, dicsérd Istenedet!)

    6 (Amikor felkelsz, amikor fekszel, dicsérd Istenedet,)

    7 (Adja az Isten nékünk kegyelmét, ihlető szent Lelkét,)

351

    1 (Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,)

    2a (Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled,)

    2b (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,)

    3 (Íme, az Úrnak szolgáló leánya,)

    4a (Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled,)

    4b (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,)

    5 (És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.)

    6a (Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled,)

    6b (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,)

    7 (V: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.)

352

    1 (Mindeneknek szemei tebenned bíznak Uram, * mert Te adsz nekik eledelt alkalmas időben.)

    2 (Föltárod a te szent kezeidet * és betöltesz minden élőket áldásoddal.)

    3 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szent Lélek Istennek.)

    4 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, amen.)

    5 (Legyen áldott az Úr neve * mostantól fogva és mindörökké.)

    6 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szent Lélek Istennek.)

    7 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, amen.)

353

    1 (Ki minden fénynek Atyja vagy, és a napokra fényt derítsz,)

    2 (Ki egy nappá avattad azt, mi reggelt s estet összeköt:)

    3 (Ne kelljen bűnök terhivel, az életet így hagyni el,)

    4 (Lelkünk egeket ostoroz, jutalmul élet-kincset ossz,)

    5 ((meghajolva))

354

    1 (Isten, te mindent Alkotó, egek Vezére, aki vagy,)

    2 (hogy oldott tagjainkat így munkára eddze a szünet,)

    3 (hálát a végzett nap miatt, s imát mondunk az éj elé,)

    4 (Te légy, kit szívünk mélye áld, és hangunk zengve harsonáz,)

    5 (Hogyha az éjszakák köde homályba csukja a napot,)

    6 (Aludni lelkünket ne hagyd, aludjanak ki vétkeink,)

    7 (Levetve síkos gondokat, rólad álmodjon mély szívünk,)

    8 ((meghajolva))

355

    1 (Immár a nap leáldozott,)

    2 (Álmodjék rólad a szívünk,)

    3 (Adj nékünk üdvös életet,)

    4 ((meghajolva))

356

    1 (Krisztus, ki Nap vagy és Világ,)

    2 (Álom takarja majd szemünk,)

    3 (Védelmezőnk, most légy velünk,)

    4 ((meghajolva))

357

    1 (Íme, lement a fényes nap,)

    2 (Hová leszek, ha meghalok,)

    3 (Átgondolom most éltemet,)

    4 (Bár életünk nem bűntelen,)

    5 (Ó Mária, nyugszik a nap,)

    6 (Kérlek, ó őrző angyalom,)

358

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden élő megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt minden nap elesem,)

359

    1 (Laudate Dominum, omnes gentes * laudate eum omnes populi!)

    2 (Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus * et veritas Domini manet in æternum.)

    3 (Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto.)

    4 (Sicut erat in principio et nunc et semper * et in sæcula sæculorum, amen)

---- Záróénekek ----

360

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

    2 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

361

    1 (Áldjon meg minket örök Atyaisten,)

    2 (Atya Úristen, aki szent Fiadat)

362

    1 (Hallottuk, Isten, a te szent igédet,)

    2 (Tarts meg, Úristen, az egy igaz hitben,)

363

    1 (Ó, Róma, szent falak, te béke városa!)

    2 (Szent város, feldíszít a szüzek liljoma,)

    3 (Szent Péter, trónon ülsz, körötted társaid,)

    4 (Szent Pál, kit gazdagít bölcsesség tengere,)

364 (Hol szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve,)

365 (Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,)

366

    Christus (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    1 (Krisztus hallgass minket!)

    2 (Krisztus király! Nép: Üdvözíts minket!)

    Christus (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    3 (Krisztus, hallgass minket!)

    4 (Krisztus király! Nép: Üdvözíts minket!)

    Christus (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    5 (Krisztus hallgass minket!)

    6 (Krisztus király! Nép: Üdvözíts minket!)

    Christus (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    7 (Krisztus hallgass minket!)

    8 (Krisztus király! Nép: Üdvözíts minket)

    Christus (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    Dics-1 (Világosságunk, Útunk és Életünk!)

    Dics-2 (Mi Erősségünk és Igazságunk!)

    Dics-3 (Krisztus békéje jöjjön el!)

    Dics-4 (Egyedül övé az uralom, a dicsőség és a hatalom minden századokon át!)

367 (Christus vincit,)

368 (Te decet laus, te decet hymnus, * tibi gloria Deo Patri et Filio cum Sancto Spiritu * in sæcula sæculorum, Amen.)

369

    1 (Te Deum laudamus!)

    2 (Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.)

    3 (Téged minden szép angyalok, Kerubok és Szeráfkarok.)

    4 (Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.)

    5 (Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!)

    6 (Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.)

    7 (Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.)

    8 (Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.)

    9 (Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.)

    10 (Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte.)

    11 (Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy fölséged.)

    12 (S azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje.)

    13 (És áldjuk veled Vígasztaló Szentlelkedet.)

    14-15 (Krisztus, Isten Egyszülöttje, Király vagy te mindörökre.)

    16 (Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.)

    17 (Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad.)

    18 (Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.)

    19 (Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.)

    20 (Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk!)

    21 (Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe!)

    22 (Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!)

    23 (Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald!)

    24-25 (Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.)

    26 (Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket.)

    27 (Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas!)

    28 (Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.)

    29 (Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!)

    V magyar (…a Szentlélekkel együtt!)

    V latin (…cum Sancto Spiritu!)

370

    1 (Te Deum laudamus!)

    2 (Téged, örök Atyaistent minden teremtményed tisztel!)

    3 (Néked mindnyájan az angyalok,)

    4 (Néked a Kerub és Szeráf angyalok)

    5 (Szent-Szent! Szent-Szent!)

    6 (Teljes az ég és a föld)

    7 (Téged az apostoloknak)

    8 (Téged a prófétáknak)

    9 (Téged a mártíroknak)

    10 (Téged széles e világon)

    11 (Véghetetlen)

    12 (A te tiszteletre méltó)

    13 (A Szentlelket is)

    14 (Te, dicsőségnek)

    15 (Te az Atyaistennek)

    16 (Te a megszabadításért fölvevén az emberi természetet)

    17 (Te meggyőzvén a halál fullánkját)

    18 (Te az Istennek jobbján ülsz)

    19 (E világra jövendő bírónak)

    20 (Téged azért kérünk, légy segítsége a te szolgáidnak)

    21 (Add meg, hogy az örök boldogságban)

    22 (Üdvözítsd, Uram a te népedet)

    23 (És igazgasd, Uram, és felmagasztaljad)

    24 (Minden napokon)

    25 (És dicsérjük a te neved örökké,)

    26 (Méltóztassál, Uram, e mai napon)

    27 (Könyörülj rajtunk, Úristen,)

    28 (Legyen a te irgalmasságod mirajtunk)

    29 (Tebenned bíztam Uram)

    V magyar (…a Szentlélekkel együtt!)

    V latin (…cum Sancto Spiritu!)

---- Szentmise ----

401 (Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok,)

402 (Hints meg engemet izsóppal,)

403 (Láttam, hogy víz tör elő a templomból, annak jobb oldaláról,)

404 (…Szentlélek nevében. Amen)

405 (…legyen mindnyájatokkal! És a te lelkeddel!)

406 (…Jézus Krisztustól! Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atyja!)

407

    1 (Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,)

    2 (Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,)

408 (…örök életre! Amen)

409 (…Uram, irgalmazz!)

410 (…könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened.)

411 (Kyrie eleison!)

412 (Uram, irgalmazz nékünk!)

413

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

414

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

415

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

416

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

417

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

418

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

419

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

420

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

421

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.)

    3 (Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.)

    4 (Quoniam tu solus sanctus.)

422

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül te vagy a szent,)

423 (Áldjad, én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét,)

424-436

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja!)

    3 (Alleluja! A…)

438 (Dominus vobiscum! Et cum Spiritu tuo!)

439 (Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel!)

440

    latin (Verbum Domini. Laus tibi Christe.)

    magyar (Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus.)

441

    1 (Credo in unum Deum,)

    2 (Et in unum Dominum,)

    3 (Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis.)

    4 (Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.)

    5 (Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit.)

    6 (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)

442

    1 (Hiszek az egy Istenben.)

    2 (Hiszek az egy Úrban:)

    3 (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.)

    4 (Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,)

    5 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik,)

    6 (Hiszek az egy szent katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.)

443 (Kérünk, hallgass minket!)

444 (Kérünk Téged, hallgass meg!)

445 (Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.)

446 (Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

447 (Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel.)

448 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene!)

449 (Mysterium fidei.)

450 (Íme, hitünk szent titka!)

451 (Íme, megváltásunk szent titka!)

452 (Íme, üdvösségünk szent titka!)

453 (…mindörökkön örökké. Amen)

454

    1 (Pater noster, qui es in cœlis,)

    2 (Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.)

455 (…et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi.)

456

    1 (…így imádkozunk:)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,)

457 (…dicsőséges eljöttét.)

458 (…sit semper vobiscum.)

459 (…legyen veletek mindenkor.)

460 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

461 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:)

462 (…et Spiritus Sanctus. Amen)

463 (Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel!)

464

    latin (Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in sæculum.)

    magyar (Legyen áldott az Úr neve. Mostantól és mindörökké.)

465 (Deo gratias, alleluja, alleluja.)

466 (Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.)

467 (Deo gratias.)

468 (Istennek legyen hála.)

469 (Istennek legyen hála.)

470 (Istennek legyen hála!)

---- Ordináriumok ----

471 (Kyrie eleison.)

472 (Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.)

473 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

474

    1 (Kyrie)

    2 (Christe)

    3 (Kyrie)

475

    1 (Gloria in excelsis Deo.)

    2 (Laudamus te. Benedicimus te.)

    3 (Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.)

    4 (Domine Deus, Rex cælestis,)

    5 (Domine Deus, Agnus Dei,)

    6 (Qui tollis peccata mundi,)

    7 (Qui sedes ad dexteram Patris,)

    8 (Quoniam tu solus sanctus.)

    9 (Cum Sancto Spiritu,)

476

    1 (Credo in unum Deum.)

    2 (Et in unum Dominum Jesum Christum,)

    3 (Deum de Deo, lumen de lumine,)

    4 (Genitum non factum,)

    5 (Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cælis.)

    6 (Et incarnatus est de Spiritu Sancto,)

    7 (Crucifixus etiam pro nobis)

    8 (Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.)

    9 (Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus regni non erit finis.)

    10 (Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit.)

    11 (Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas.)

    12 (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)

    13 (Et expecto resurrectionem mortuorum.)

477

    1 (Sanctus, sanctus, sanctus,)

    2 (Pleni sunt cæli)

    3 (Benedictus, qui venit in nomine Domini.)

478

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    3 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

478 Gloria

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    2 (Laudamus te! Benedicimus te!)

    3 (Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.)

    4 (Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.)

    5 (Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.)

    6 (Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.)

    7 (Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.)

    8 (Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,)

    9 (Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.)

479

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

    4 (Kyrie)

480

    1 (Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

    2 (Pleni sunt cœli et terra gloria tua.)

    3 (Benedictus qui venit in nomine Domini.)

    4 (Hosanna)

481

    1 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    2 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

    3 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

482

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (Krisztus, kegyelmezz!)

    3 (Uram, irgalmazz!)

483

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül te vagy a szent,)

484

    1 (Hiszek az egy Istenben.)

    2 (Hiszek az egy Úrban:)

    3 (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.)

    4 (Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,)

    5 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik,)

    6 (Hiszek az egy szent katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.)

485 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene!)

486

    1 (…így imádkozni:)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!)

487 (Isten báránya, te elveszed a világ bűneit:)

488 (Uram, irgalmazz nekünk!)

489 (Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

490 (Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:)

491 (Uram irgalmazz!)

492

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú,)

    3 (Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr!)

493 (Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy! Mindenség Ura, Istene!)

494 (Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit:)

495 (Uram irgalmazz!)

496

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú,)

    3 (Mert egyedül Te vagy a Szent! Te vagy az Úr!)

497 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!)

498 (Isten báránya, te elveszed a világ bűneit:)

---- Advent ----

501 (Hozzád emelem az én lelkemet, Uram,)

502 (Mindazok, kik Téged várnak,)

503 (Az Úr megadja kegyelmét,)

504 (Harmatozzatok egek, onnan felülről,)

505 (Kapuk, nyíljatok meg!)

506 (Íme a Szűz méhében fogan, és Fiat szül;)

507 (Sion népe!)

508 (Sionból ragyog fel)

509 (Örvendjetek mindig az Úrban!)

510 (Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött:)

511 (Emlékezzél meg Uram mirólunk,)

512 (Közel van az Úr mindazokhoz,)

513

    1 (Jöjj el, Urunk, áldott Üdvözítőnk,)

    2 (Jöjj el Istenünk!)

    3 (Jöjj el édes Üdvözítőnk!)

---- Karácsony ----

514 (Az Úr mondá nékem:)

515 (Tiéd az elsőség)

516 (Alleluja!)

517 (Gyermek született nékünk!)

518 (Meglátta a föld minden határa)

519 (Alleluja!)

520

    1 (Mondjunk glóriát, mondjunk glóriát.)

    2 (Igazítsd szívedhez szívünket.)

    3 (Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt.)

521 (Összegyűltek a fejedelmek,)

522 (Egyet kértem az Úrtól)

523 (Íme eljött az Uralkodó, az Úr;)

524 (Mind eljőnek Sábából)

525 (Alleluja!)

526 (Adjátok meg az Úrnak,)

527 (Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.)

---- Nagyböjt ----

528 (Figyelj reánk, Urunk,)

529 (Tekints reám, és könyörülj rajtam!)

530 (Hozzám kiált, és én meghallgatom őt;)

531 (Angyalaidnak)

532 (Nemcsak kenyérrel él az ember,)

533 (Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról,)

534 (Szívem háborúságai megsokasodtak,)

535 (Válts meg engem,)

536 (Szemeim mindenkor az Úrra néznek,)

537 (Kelj fel Uram,)

538 (Vigadozzál, Jeruzsálem!)

539 (Vigadtam,)

540 (A Kenyér, amelyet én adok,)

541 (Mi pedig dicsekedjünk)

542 (Ragadj el engem, Uram)

543 (Ez az én testem, mely értetek adatik;)

544

    1 (Jézus, add, hogy hozzád térjek,)

    2 (Kínodat szánom, vétkemet bánom)

---- Húsvét ----

545 (Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja.)

546 (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

547 latin

    1 (Victimæ paschali laudes immolent Christiani.)

    2 (Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitæ mortuus regnat vivus.)

    3 (Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,)

    4 (Surrexit Christus, spes mea, præcedet suos in Galileam.)

547 magyar

    1 (Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.)

    2 (Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon?)

    3 (Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.)

547 nép (Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából.)

548

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja.)

549 (Szent keresztjét fölvevé és a poklot megtöré,)

550 (Jertek, Atyám áldottai,)

551 (A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,)

552 (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

553 (Békességet hagyok rátok, alleluja,)

554 (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

555 (Nem hagylak árván titeket, alleluja,)

556-560

    A1 (Alleluja!)

    A2 (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

    B (Alleluja!)

561

    A (Alleluja, alleluja.)

    B (Alleluja, alleluja, alleluja.)

562 (Galileai férfiak,)

563 (Alleluja.)

564 (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

565-566 (Alleluja.)

---- Pünkösd ----

567 (Az Úr Lelke betölté a földkerekséget, alleluja,)

568 (Alleluja.)

569 latin

    1 (Veni sancte Spiritus,)

    2 (Veni Pater pauperum,)

    3 (Consolator optime,)

    4 (In labore requies,)

    5 (O lux beatissima,)

    6 (Sine tuo numine)

    7 (Lava, quod est sordidum,)

    8 (Flecte, quod est rigidum,)

    9 (Da tuis fidelibus)

    10 (Da virtutis meritum,)

569 magyar

    1 (Jöjj Szentlélek Isten, jöjj,)

    2 (Jöjj, ki árvák atyja vagy,)

    3 (Te vagy a Vigasztalás,)

    4 (Gondok között nyugalom,)

    5 (Jöjj és töltsd be híveid)

    6 (Semmi, semmi Nélküled)

    7 (Mosd, amit a szenny belep,)

    8 (Ami dermedt, élesztgesd,)

    9 (Benned minden bizalom)

    10 (Adj érdemre jobbulást,)

570 (A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,)

571

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alle-alleluja.)

---- Úr ünnepei ----

572 (Áldott légyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!)

573 (Áldott vagy, Uram,)

574 (Áldjuk a mennynek Istenét most minden élők előtt,)

575 (Táplálta őket a gabona javával,)

576 (Mindenek szemei)

577

    1a (Dicsérd Sion, Megváltódat,)

    1b (Ahogy bírod, akként merjed,)

    2a (Nagy titokról szól az ének:)

    2b (Melyben midőn halni készül,)

    3a (Legyen teljes, legyen zengő,)

    3b (Annak titkát fontolgatva,)

    4a (Az új Király asztalára)

    4b (Fut az újtól, ami régi,)

    5a (Amit Krisztus tett ez estén,)

    5b (Áldás fakadt törvényéből,)

    6a (Drága titka szent hitünknek,)

    6b (Régi rend itt újnak enged,)

    7a (Más és más, de nem lényegben,)

    7b (Vére ital, teste étel,)

    8a (Aki veszi, meg nem osztja,)

    8b (Veszi egy és veszik ezren,)

    9a (Veszik jók, és veszik rosszak,)

    9b (Rossznak halál, jónak élet,)

578

    10a (Íme, étke angyaloknak)

    10b (Izsák ennek képe, árnya,)

    11a (Igaz Kenyér, legfőbb Pásztor,)

    11b (Te, ki mindent bírsz és értesz,)

579

    1a (Dicsérd Sion, Megváltódat,)

    1b (Ahogy bírod, akként merjed,)

    2a (Nagy titokról szól az ének:)

    2b (Melyben midőn halni készül,)

    3a (Legyen teljes, legyen zengő,)

    3b (Annak titkát fontolgatva,)

    4a (Az új Király asztalára)

    4b (Fut az újtól, ami régi,)

    5a (Amit Krisztus tett ez estén,)

    5b (Áldás fakadt törvényéből,)

    6a (Drága titka szent hitünknek,)

    6b (Régi rend itt újnak enged,)

    7a (Más és más, de nem lényegben,)

    7b (Vére ital, teste étel,)

    8a (Aki veszi, meg nem osztja,)

    8b (Veszi egy és veszik ezren,)

    9a (Veszik jók, és veszik rosszak,)

    9b (Rossznak halál, jónak élet,)

580 (Szent Szívének gondolata)

581 (Édes és igaz az Úr,)

582 (Ó, mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet!)

583 (Ezt a helyet az Úr alkotta,)

584 (Az én házam imádságnak háza mondja az Úr.)

585 (Az Ő országa örökkévaló ország;)

586 (Uralkodika tengertől tengerig,)

---- Évközi idő ----

587 (Minden föld imádjon téged, Isten,)

588 (Kelj fel, Uram, miért alszol?)

589 (Az Úr az én fényem, kitől is félnék?)

590 (Szent lakóhelyén az Isten lakást ad az egyetértőknek,)

591 (Oltalmazó Isten! Tekints le,)

592

    1 (Adj békét azoknak, kik reád várnak,)

    2 (Hallgasd meg, Uram, szolgádat,)

593 (A nép üdve Én vagyok, mondja az Úr.)

594 (Belépek Isten oltárához,)

595 (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

596 (Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,)

597 (Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet,)

598 (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

599 (Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat,)

600 (Aki nékem szolgál, engem kövessen,)

601 (Áldott az Úr, Izraelnek Istene,)

602 (Elküldte az Úr az ő Igéjét,)

603 (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

604 (Ki olyan, mint Urunk, az Isten,)

605 (Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába,)

606 (Te vagy az Isten, ki egymagad művelsz csodákat,)

607 (Mondtam az Úrnak: könyörülj rajtam,)

608 (Az Úrhoz kiáltottam,)

609 (Vesd az Úrra gondodat,)

610 (Légy kegyelmes, Uram, a mi bűneinknek,)

611 (Tekints le, Isten, mi oltalmazónk,)

612 (Fordulj hozzánk, Urunk,)

613 (Jertek, fiaim, és hallgassatok engem;)

614 (Légy nékem oltalmazó Istenem és menedékhelyem,)

615 (Uram, mi Urunk,)

616 (Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére,)

617 (Istenben bízik a szívem,)

618 (Áldom én az Urat minden időben.)

619 (Tekints, Uram, a te szövetségedre,)

620 (Velem az Úr, azért nem félek,)

621 (Jó dolog az Urat dícsérni,)

622 (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

623 (Boldog az e nemzet, kinek az Úr az Istene,)

624 (Vígadtam, mikor azt mondották nékem:)

625 (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

626 (Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram,)

627 (Uram, te lettél a mi menedékünk)

628 (Íme, mily jó és mily gyönyörűséges)

629 (Üdvözítsd a te népedet, Uram,)

630 (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

631 (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

632 (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

633 (Megszabadítottál minket sanyargatóinktól,)

634 (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

635

    1 (Imádunk téged zengő énekszóval.)

    2 (Légy segítségül minden ínségemben!)

636 (Kérő szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg!)

637 (Kérő szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg!)

638 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

639

    1 (Alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

640 (Alleluja, alleluja.)

---- Szűz Mária ----

641 (Szent Anya, üdvözlégy,)

642 (Áldott vagy, Szűz Mária, ki szűzességed sérelme nélkül)

643 (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben:)

644

    1 (Áldjad lelkem Máriát,)

    2 (Szép Szűz Mária könyörögj értünk!)

645 (Alleluja, alleluja.)

---- Szentek ----

646

    1 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    2 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

    3 (Örvendezzünk, mindnyájan az Úrban,)

647 (Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben,)

648 (Ti, szentek, örvendjetek az Úrban,)

649 (Alleluja! Megoltalmaztál, ó Isten, alleluja,)

651 ( „Én vagyok az igaz szőlőtő”, alleluja,)

652 (Míly tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

653 (Minden földre eljut az ő hangjuk,)

654 (Kik követtetek engem, trónokon fogtok ülni,)

655 (Téged dicsér egek Ura)

656 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

657

    1 (Kiáltottak az Úrhoz az igazak,)

    2 (és minden szorongatásból)

658 (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

659

    1 (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

    2 (Az oktalanok holtnak vélik őket,)

660 (Elébe adta az Úr a béke szövetségét,)

661 (Íme, a főpap, ki életének napjaiban)

662 (Hű és okos szolga, kit az Úr házanépe fölé rendelt,)

663 (Bölcsességet szól az igaz szája)

664 (Az igaz virul, mint a pálma,)

665 (Szeretted az igazságot, s gyűlölted a gonoszságot,)

666 (Megsegítette őt az Isten arcának fényével,)

667 (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

668

    1 (Szent István király,)

    2 (Áldjuk a szentet!)

669 (Alleluja, alleluja.)

670 (Szent N., köszöntünk téged!)

671 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

672 (Áldjátok az Istent, minden angyalai,)

673 (Uram, mi Urunk)

---- Naptári ünnepek ----

674

    1 (Ó Sion templomod, ékesítsd csarnokod,)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,)

675 ( Fény a népek világosságára)

676

    1 (Ki negyven nap előtt üdvösségünkre,)

    2 (Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,)

    3 (Te vagy bár királya égnek és földnek,)

    4 (Ki eget és földet felékesíted,)

    5 (Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,)

    6 (Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek)

    7 (Kit, midőn a kellő napok elmúltak,)

    8 (Kit az ősz Simeon karjára felvett,)

    9 (Ki értünk véredet bőven ontottad,)

    10 (Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,)

677 (Befogadtuk Isten irgalmasságodat)

678

    1 (Örvendezzél, Szűz Mária)

    2 (Ki hittél a szónak,)

    3 (Ki szűz lévén, Istent és embert szültél,)

    4 (Istennek szent Szülője,)

679

    1 (Anyám méhétől fogva nevemen hívott az Úr,)

    2 (kezének árnyékában elrejtett engem,)

680 (Mielőtt formáltalak téged anyád méhében,)

681 (Méltóság és szépség fénylik az ő arcán,)

682 (Fájdalmas vagy, Szűz Mária, és könnyeinkre méltó,)

---- Különféle alkalmakra ----

683 (Megesküdött az Úr,)

684 (Atyáink Istene)

685 (Boldogok, akik az Urat félik,)

686

    1 (Requiem æternam dona eis, Domine,)

    2 (Te decet hymnus Deus in Sion,)

    3 (Requiem æternam dona eis, Domine,)

687

    1 (Adj, Uram, őnéki(k) örök nyugodalmat,)

    2 (Hallgasd meg, Uram, imádságomat,)

    3 (Adj, Uram, őnéki(k) örök nyugodalmat,)

688 (Bár a halál völgyében járok, nem félek a rossztól,)

689

    1a (Ítéletnek végső napja)

    1b (Reszket akkor holt meg élő,)

    2a (Csodakürtök zengenek meg,)

    2b (Csodájára a halálnak,)

    3a (Kézzel írt könyv nyílik ottan,)

    3b (Bíró majd ha széket ül ott,)

    4a (Én szegény ott mit beszéljek?)

    4b (Nagy Király, kit retteg minden,)

    5a (Rólam, Jézus, emlékezzél,)

    5b (Fáradoztál, megkeresve,)

    6a (Ki Magdolnát feloldottad,)

    6b (Nem méltó az én kérésem,)

    7 (Könnyel árad ama nagy nap,)

    8 (Uram, nékik adj jó véget,)

690

    1 (Lux æterna luceat eis, Domine.)

    2 (Requiem æternam dona eis, Domine,)

    3 (Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.)

691

    1 (Én vagyok a feltámadás és az élet,)

    2 (és mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem,)

---- Litániák ----

692 (…irgalmazz minekünk!)

693

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennyei Atyaisten,)

    3 (Szentséges szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnk anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15-17 (Istennek Báránya,)

    18 (Krisztus, hallgass minket,)

    versus (Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

694

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennyei Atyaisten,)

    3 (Szentséges szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnk anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15-17 (Istennek Báránya,)

    18 (Krisztus, hallgass minket,)

    verzikulus (Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

---- Keresztút ----

695

    bevezető (Jézus szenvedéséről. bűnösök emlékezzünk!)

    1 (Halálra ítéltetik értünk az élet Ura,)

    2 (Sebes, gyenge vállára keresztfáját fölveszi.)

    3 (A nagy kínzások miatt elfogy minden ereje,)

    4 (Nagyobb Jézus gyötrelme, midőn szent anyját látja,)

    5 (Látván gonosz kínzói, hogy Jézus elfáradott,)

    6 (Fáradt, véres szent arcát Veronika meglátja,)

    7 (Földre esik másodszor arccal a szelíd Bárány.)

    8 (Jeruzsálem lányait látja könnyes szemekkel.)

    9 (Földre esik harmadszor, elesettek gyámola.)

    10 (Sebeihez ragadott köntösét lerángatják,)

    11 (Kalapácsot ragadva keresztfához szögezik.)

    12 (Ott függ már a kereszten bűnödért fölfeszítve,)

    13 (Jézus anyja, Mária, fájdalomban elmerül,)

    14 (Hegyes tőrnek fájdalma sérti Mária szívét,)

    befejezés (Jézus, aki érettünk föláldoztad éltedet,)

696

    bevezető (Szívünk, lelkünk most kitárjuk,)

    1 (Áll a gyilkos, nagy ítélet,)

    2 (Itt van már a kereszt fája,)

    3 (Botlik, roskad szegény tested,)

    4 (Ó jaj, látod jönni szemben)

    5 (Vinni terhed, segítségül,)

    6 (Jámbor asszony siet hozzád,)

    7 (Földre roskadsz másodízben,)

    8 (Sírva jöttök ki elébe,)

    9 (A keresztnek szörnyű terhe)

    10 (Megcsúfoltak ruha nélkül,)

    11 (Édes Jézus drága testét)

    12 (Megváltásunk már betelve:)

    13 (Kereszfádról már levesznek,)

    14 (Már a szent test sírba téve,)

    befejezés (Uram, hiszek és remélek,)

---- Szentolvasó ----

697

    1 (Mennynek-földnek fölséges szent Ura,)

    2 (Bemegy Jézus Olajfák kertjébe,)

    3 (Hitetlenek Urunkat megfogják,)

    4 (Gúnyolódva királynak csúfolják,)

    5 (A keresztet felrakják vállára,)

    6 (Eljött immár a halál órája,)

    7 (Ó Jézusunk, világ Megváltója,)

698

    bevezető (Kegyes Jézus, keresztfán hét szavakat mondtál,)

    1 (Legelőször értük szólsz, kik felfeszítettek,)

    2 (Másodszor a latorhoz szóltál irgalmadban:)

    3 (Harmadszor mint fiú szólsz szeretett anyádhoz:)

    4 (Negyedszerre kiáltasz: „Istenem, Istenem!”)

    5 (Ötödször a kínok közt Uram, szomjúhoztál,)

    6 (Hatodszor így kiáltasz: „Már beteljesedett!”)

    7 (Végső szavad így hangzott, haldokló Jézusom:)

699

    1 (Néked ajánljuk, Szűzanyánk,)

    2 (Fiad legyőzte a halált,)

    3 (Feledve most a földi bajt,)

700

    1 (Szentolvasót imádkoztunk,)

    2 (Imádságunk koszorúzza)

---- Népzsolozsmák ----

701

    1 (Deus, in adjutorium meum intende!)

    2 (Deus, in adjutorium meum intende!)

702

    1 (Isten, figyelmezz az én segítségemre!)

    2 (Isten, figyelmezz az én segítségemre!)

703 (Ülj az én jobbomra, mondá az Úr az én Uramnak)

704 (Erősek mind az Ő végzései;)

705 (Boldog ember, ki az Úr parancsát kedveli.)

706 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

707 (Istennek legyen hála.)

708

    1 (Mindörökké, ó Urunk * megmarad a Te igéd.)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.)

709

    1 (Mely igen magasztosak a Te műveid, Uram!)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.)

710

    1 (Nagy a mi Urunk * és nagy az Ő ereje.)

    2 (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.)

711 (Szálljon fel, Uram az én imádságom.)

712

    antifóna (Örvendezik az én lelkem üdvözítő Istenemben.)

    1 (Magasztalja * az én lelkem az Urat.)

    2 (És örvendezik az én lelkem * az én üdvözítő Istenemben.)

    3 (Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát * és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.)

    4 (Mert nagy dolgoz cselekedett énvelem a Hatalmas * és szent az ő neve.)

    5 (És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre * azokon, kik őt félik.)

    6 (Hatalmasságot cselekedett az ő karjával * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.)

    7 (Letette a hatalmasokat a székről * és fölmagasztalta az alázatosakat.)

    8 (Az éhezőket betöltötte jókkal * és a gazdagokat üresen küldte el.)

    9 (Fölvette Izraelt, az ő szolgáját * hogy ne felejtse irgalmasságát.)

    10 (Miképpen megmondotta vala atyáinknak * Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké.)

    11 ((meghajolva))

    12 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, amen.)

    antifóna (Örvendezik az én lelkem üdvözítő Istenemben.)

713

    antifóna (Tiéd a hatalom, tiéd az ország, Uram.)

    1 (Magasztalja * az én lelkem az Urat.)

    2 (És örvendezik az én lelkem * az én üdvözítő Istenemben.)

    3 (Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát * és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.)

    4 (Mert nagy dolgoz cselekedett énvelem a Hatalmas * és szent az ő neve.)

    5 (És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre * azokon, kik őt félik.)

    6 (Hatalmasságot cselekedett az ő karjával * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.)

    7 (Letette a hatalmasokat a székről * és fölmagasztalta az alázatosakat.)

    8 (Az éhezőket betöltötte jókkal * és a gazdagokat üresen küldte el.)

    9 (Fölvette Izraelt, az ő szolgáját * hogy ne felejtse irgalmasságát.)

    10 (Miképpen megmondotta vala atyáinknak * Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké.)

    11 ((meghajolva))

    12 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, amen.)

    antifóna (Tiéd a hatalom, tiéd az ország, Uram.)

714

    antifóna (Nektek adatott tudni Isten országának titkát.)

    1 (Magasztalja * az én lelkem az Urat.)

    2 (És örvendezik az én lelkem * az én üdvözítő Istenemben.)

    3 (Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát * és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.)

    4 (Mert nagy dolgoz cselekedett énvelem a Hatalmas * és szent az ő neve.)

    5 (És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre * azokon, kik őt félik.)

    6 (Hatalmasságot cselekedett az ő karjával * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.)

    7 (Letette a hatalmasokat a székről * és fölmagasztalta az alázatosakat.)

    8 (Az éhezőket betöltötte jókkal * és a gazdagokat üresen küldte el.)

    9 (Fölvette Izraelt, az ő szolgáját * hogy ne felejtse irgalmasságát.)

    10 (Miképpen megmondotta vala atyáinknak * Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké.)

    11 ((meghajolva))

    12 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, amen.)

    antifóna (Nektek adatott tudni Isten országának titkát.)

Magnificat

    1 (Magnificat * anima mea Dominum.)

    2 (Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.)

    3 (Quia respexit humilitatem ancillæ suæ * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.)

    4 (Quia fecit mihi magna qui potens est * et sanctum nomen ejus.)

    5 (Et misericordia ejus a progenie in progenies * timentibus eum.)

    6 (Fecit potentiam in bracchio suo * dispersit superbos mente cordis sui.)

    7 (Deposuit potentes de sede * et exaltavit humiles.)

    8 (Esurientes implevit bonis * et divites dimisit inanes.)

    9 (Suscepit Israel puerum suum * recordatus misericordiæ suæ.)

    10 (Sicut locutus est ad patres nostros * Abraham, et semini ejus in sæcula.)

    11 (Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto.)

    12 (Sicut erat in principio et nunc et semper * et in sæcula sæculorum amen.)

715

    1 (Dominus vobiscum.)

    2 (Benedicamus Domino.)

716 (Benedicamus Domino.)

717

    1 (Mondjunk áldást az Úrnak!)

    2 (Menjetek békével!)

718 (A Te országod, Isten, örökkévaló ország.)

719 (Dicsérem az Istent én életemmel.)

720 (Jöjj el, ó Urunk, és már ne késlekedjél,)

721 (Íme eljő a földnek Királya, s Ura,)

722 (Mutasd meg, ó Urunk nékünk * irgalmasságodat!)

723 (Tefölötted, Jeruzsálem * Fölragyog majd az Úr.)

724 (A Kiáltónak szava a pusztában:)

725 (Ó Emmánuel! Törvényünk és Törvényhozónk!)

726 (Nagy Királyt szült, íme az Asszony,)

727 (Az Ige testté lőn * és miköztünk lakozék.)

728 (E napon Krisztus született, e napon az Üdvözítő megjelent:)

729 (Kicsinyke Fiú született e napon nekünk,)

730 (Fölveszi Simeon * kezeibe a gyermeket,)

731 (Fény a népek világosságára,)

732 (Hármas az ajándék, mit a bölcsek az Úr elé vittek:)

733 (Imádjátok az Urat, alleluja,)

734 (Minden népek, melyeket alkottál,)

735 (Fény a Fényből: feltündöklöttél, Krisztus!)

736 (Eljöttek immár a bűnbánattartás napjai,)

737 (Hozd ki lelkemet a börtönéből,)

738 (Ajánljuk magunkat az Úrnak)

739 (Én népem, mit tettem én ellened?)

740 (Ragadd el a kard élétől)

741 (Sok jó dolgot cselekedtem én néktek,)

742 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

743 (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk,)

744 (Alleluja.)

745 (Alleluja, föltámadott az Úr, alleluja,)

746 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

747 (Krisztus)

748 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

749 (Föltámadt az Úr a sírból alleluja, alleluja.)

750 (Alleluja! Elhengerült a kő, alleluja,)

751 (Alleluja! Miért keresed, ó asszony, alleluja,)

752 (Alleluja! Ne sírj immár, Mária, alleluja,)

753 (…alleluja.)

754 (Fölment az Isten ujjongó örömmel)

755 (Alleluja! Krisztus a mennybe fölmene, alleluja,)

756 (Az Úr Lelke betölté a földkerekséget)

757 (Alleluja! A Védelmező Lélek alleluja,)

758 (Ki Főpap mindörökké:)

759 (Az én testem valóban étel)

760 (Ó szentséges lakoma!)

761 (Angyalok eledelével élteted a Te néped,)

762 (Ez az Úrnak háza,)

763 (Boldogok, kik lakoznak a Te házadban, Uram!)

764 (Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.)

765 (Víg örvendezéssel Szűz Máriának születését ünnepeljük,)

766 (Tégy méltóvá engem a Te dicséretedre Szentséges Szűz!)

767 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

768 (Az igazak tanácsában)

769 (Jövel, Krisztus jegyese,)

770 (Vigadjatok az Úrban és ujjongjatok, ti igazak!)

771 (A szenteknek nevei felírattak a mennyben)

772 (Alleluja, a te szenteid, ó Urunk, alleluja,)

773 (Hatalomba öltözött az Úr,)

774 (Könyörülj rajtam, Isten!)

775 (Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten,)

776 (A három ifjúnak most énekeljük himnuszát,)

777 (Az ő szent hajlékában dicsérjétek az Istent.)

778 (Ez az a nap * melyet az Úr szerzett nékünk.)

779

    1 (Áldott az Úr Izrael Istene!)

    2 (Áldott az Úr népének Istene!)

780

    1 (Szentlélek, kérünk, szállj közénk.)

    2 (A nyelv, az érzék, ész, erő)

    3 ((meghajolva))

781 (Az Úrtól a mi segítségünk.)

782 (Áldom én az Urat * minden időben.)

783 (Menedékem vagy és váram,)

784 (Uram, a Te kezedbe * ajánlom az én lelkemet.)

785

    1 (Tarts meg Uram virrasztásunkban,)

    2 (+Most bocsátod el szolgádat, Uram * a Te igéd szerint, békességben.)

    3 (4. Hogy fény legyen a népnek világosságára * és dicsőségére népednek Izraelnek.)

    4 (Tarts meg Uram virrasztásunkban,)

786 (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk,)

787 (Istennek legyen hála!)

788 (Boldogok mindazok, kik az Urat félik.)

789 (Legyen áldott az Úr neve mindörökké.)

790 (Mi, akik élünk, áldjuk az Urat mindörökké.)

791 (Te légy, Uram, osztályrészem, az élőknek földjén.)

792 (Boldog az a nemzet, melynek az Úr az Istene.)

793 (Istenünknek ékes dicsérete légyen.)

---- Halotti szolgálat ----

794 (Jöjjetek segítségül, Isten szentjei!)

795 (A Királyt, kinek mindenek élnek * jöjjetek, imádjuk!)

796 (Uram, te kihoztad az alvilágból az én lelkemet!)

797 (Uram, midőn eljövendesz ítélni a földet,)

798 (Ki a már enyészetnek indult Lázárt a sírból kiszólítottad:)

799 (Hiszem, hogy az én Megváltóm él,)

800 (Kyrie eleison!)

---- Nagyhét ----

801

    1 (Üdvünknek boldog ünnepe!)

    2 (Hat nap, hogy Húsvét eljövend,)

    3 (Drága kenettel gazdagon)

    4 (S hogy megtörténtek mindezek,)

    5 (Isten kegyelme mily csodás!)

802 (Hozsanna Dávid Fiának,)

803 (Jeruzsálem gyermeknépe)

804 (Jeruzsálem gyermeknépe)

805

    A (Dicsőség és dicséret Tenéked,)

    1 (Izraelnek Királya,)

    2 (Angyal seregek a mennyben)

    3 (A zsidóknak népe)

    4 (Midőn szenvedni mentél,)

    5 (Tetszett seregük néked,)

806 (Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, * )

807 (Te tartottad az én jobbomat,)

808

    1 (Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, * hogy szeretettel vagytok egymás iránt.)

    2 (Maradjon meg bennetek e három † a hit, a remény, és a szeretet * de legnagyobb közöttük a szeretet.)

    3 (Most még megmarad e három; † a hit, a remény és a szeretet * de legnagyobb közöttük a szeretet.)

    4 (Szeressük tehát egymást, † mert a szeretet Istentől való * s aki szereti testvérét, az Istentől született.)

809

    1 (Tudván Jézus, hogy eljött órája)

    2 (Ő, a Mester szolgál tanítványnak,)

    3 (Azért mi is egymást így szolgáljuk,)

810 (Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.)

811 (Szomorú az én lelkem mindhalálig;)

812 (Új parancsot adok néktek:)

813

    antifóna (Elosztották maguk között ruháimat,)

    verzikulus (Nagypéntek) (A fejedelmek egybegyűltek.)

    verzikulus (Nagyszombat) (Reménységben nyugszik az én testem.)

814

    1 (ALEF. Mint ül özvegyként magában az egykor népes város)

    2 (BETH. Sírva sír éjjel, és orcáján folynak könnyei,)

    3 (DALETH. Gyászolnak Sion ösvényei, mert nincs, ki az ünnepre jönne,)

    4 (HETH. Nagy volt Jeruzsálem vétke, azért lett bújdosóvá,)

    5 (LAMED. Ó, ti mindnyájan, akik átmentek az úton, figyeljetek ide és lássátok:)

    6 (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

815

    1 (Magas hegyén, ím az Olajfáknak)

    2 (Bár a lélek készen a halálra,)

    3 (Barátaim, velem virrasszatok,)

    4 (Mikor Jézus keresztfán függ vala,)

    5 (A jobb lator keresztfán függ vala,)

    6 (A kősziklák meghasadozának,)

    7 (Ó én népem, indulj siralomra,)

    8 (Bűnbánatban gyászruhát öltsetek,)

    9 (A nép vétkét, papjai nézzétek,)

    II.1 (ALEF. Jaj, mint meghomályosodott az arany és megváltozott fénylő színe)

    II.2 (HETH. Elhatározta az Úr, hogy rommá teszi Sion falait)

    II.3 (TETH. Földre omlottak kapui, elpusztultak zárjai és főembereit a pogányok elhurcolták,)

    II.4 (NUN. Mivel prófétáid ámítottak téged és hazug igéket szóltak,)

    II.5 (VAU. Nagyobb volt népem fiainak vétke, mint Szodoma bűne,)

    II.6 (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    Resp.1 (Íme látjuk ő drága személyét,)

    Resp.2 (Ez a Jézus, ki a bűnt viseli,)

    Resp.3 (Fájdalmunkat helyettünk hordozza,)

    III.1 (ALEF. Én vagyok az a férfi, ki a harag vesszejét viselem)

    III.2 (BETH. Körülkerített engem, körülvett kínnal és gyötrődéssel)

    III.3 (GHIMEL. Bezárt engem és súlyos bilincseket rakott reám)

    III.4 (TETH. De jó az Úr ahhoz, aki Őbenne bízik,)

    III.5 (JOD. Leül egyedül és hallgat, mert az Úr igáját magára vette,)

    III.6 (KAF. Mert nem űz el az Isten örökké,)

    III.7. (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    Resp.1 (Én tégedet, én szerelmes szőlőm,)

    Resp.2 (De te immár kedvemtől eltértél,)

    Resp.3 (Barrabásnál kisebbre becsültél,)

816

    1 (Könyörülj rajtam Isten † a Te nagy irgalmasságod szerint!)

    2 (És a Te könyörületednek sokasága szerint † töröld el az én gonoszságomat!)

    3 (Ellened, csak teellened vétkeztem † és gonoszat cselekedtem a te színed előtt.)

    4 (Pedig te a szívnek igazságát szereted † és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad nékem.)

    5 (Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten † és az igaz lelket újítsd meg bensőmben!)

    6 (Ne vess el engem orcád elől † és szent lelkedet ne vond meg tőlem!)

    7 (Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét † és készséges lélekkel erősíts meg engem!)

817

    1 (Hallgasd meg könyörgésemet, Uram * és az én kiáltásom jusson eléd!)

    2 (Ne rejtsd el orcádat tőlem * szorongatásom napján hajtsd hozzám füledet!)

    3 (Amely napon segítségül hívlak * hamar hallgass meg engem!)

    4 (Mert elenyésztek, mint a füst, az én napjaim * és csontjaim kiégtek, mint a cserép.)

    5 (Lekaszáltak, mint a füvet és elszáradt a szívem * még kenyerem enni is elfeledtem.)

    6 (Te pedig, Uram, fölkelvén megkönyörülsz Sionon † mert ideje, hogy könyörülj rajta * mert eljött az idő!)

818

    1 (Uram, hallottam híredet és félek * megrettenve szemlélem művedet.)

    2 (A két élőlény között, midőn megjelensz † mert eljött az idő, hogy megismertesd magad * eljött az idő, hogy megmutasd arcodat.)

    3 (Most mélyen megrendült a lelkem * midőn büntető haragodban is irgalmassággal emlékeztél meg rólunk.)

    4 (Íme, az Isten a szent és beárnyékolt hegyen † elfödi az egeket az ő fensége * és dicsősége betölti a földet!)

819

    1 (Ó, én népem! Teellened mit vétettem?)

    2 (Én Egyiptom földjéről kihoztalak téged,)

    3 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus!)

    4 (Szent az Isten!)

    5 (Negyven éven át pusztában vezettelek,)

    6 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus!)

    7 (Szent az Isten!)

    8 (Mit kellett volna még cselekednem néked,)

    9 (Szomjamat ecettel oltod,)

    10 (Hágiosz ho Theosz! Sanctus Deus!)

    11 (Szent az Isten!)

820 (Ecce lignum crucis,)

821 (Íme a keresztnek fája,)

822 (Íme a keresztnek fája,)

823

    1 (Legnemesebb minden fák közt)

    2 (Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát,)

    3 (Ó, magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény,)

    4 (Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani,)

    5 (Hódolattal adjunk hálát háromságban egy Úrnak,)

824

    1a (A Keresztet ünnepeljük,)

    1b (Kereszt a mi győzedelmünk,)

    2a (Rajta függ a Feláldozott,)

    2b (Kiterjeszti négyes ágát,)

    3a (Áldják az Úr szent Keresztjét,)

    3b (Üdvösséges, boldog Oltár,)

    4a (Bűnnek, bajnak üdvös írja,)

    4b (Győztes szent Fa, világosság!)

825 (Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,)

826 (Tündöklő fényeknek teremtője, Isten!)

827

    1 (Ujjongjatok az Úrnak, minden földek † szolgáljatok vigassággal néki * járuljatok az ő színe elé örvendezéssel.)

    2 (Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten † ő alkotott minket és nem mi magunkat * az ő népe vagyunk és legelőjének juhai.)

828

    1 (Akik az Úrban bíznak, olyanok mint Sion hegye * meg nem inog az, és mindörökké megmarad.)

    2 (Jeruzsálemet hegyek veszik körül * népét az Úr így veszi körül mostantól fogva és mindörökké.)

829

    1 (Énekeljünk az Úrnak, mert fönségeset művelt * a lovat és a rajta ülőt levetette a tengerbe.)

    2 (Az Úr lett az én segítségem és oltalmam * ő lett nékem szabadításomra.)

    3 (Ő az én Istenem, hadd dicsérjem őt énekkel * atyámnak Istene, magasztalja őt ajkam!)

    4 (Az Úr, mint a győzhetetlen harcos! * Mindenható az ő neve.)

830

    1 (Dicsérjétek az Urat minden nemzetek * dicsérjétek őt, minden népek!)

    2 (Mert az ő irgalmassága megmutatkozott rajtunk * és az Úr igaz volta örökké megmarad.)

831

    1 (Szőlőt ültetett az Úr szerettének * magas és termékeny dombon.)

    2 (Besövényezte azt és árkot húzott köréje * beültette azt válogatott vesszőkkel.)

    3 (Őrtornyot rakatott a közepén * és présházat épített.)

    4 (A Seregek Urának szőleje nem más * mint Izrael népe!)

832

    1 (Halljátok, egek, amit szólok * hallja a föld az én szám igéit.)

    2 (Hulljon, mint sűrű eső az én tanításom † szálljon le, mint a harmat az én szavam * és mint a záporeső a fűvön.)

    3 (És mint az esőcseppek a pázsiton * mert az Úr nevét hirdetem.)

    4 (Adjatok tiszteletet a mi Istenünknek † tökéletesek az ő tettei * igazságosak minden utai.)

    5 (Hűséges az Isten † hamisság nincsen Őbenne * igaz az Úr és szentséges!)

833

    1 (Amint kívánkozik a szarvas a forrás vízéhez * úgy kívánkozik a lelkem tehozzád, Istenem!)

    2 (Szomjazik a lelkem az erős és élő Istenhez * mikor jutok el, s jelenek meg az Isten orcája előtt?)

    3 (Mikor jutok el csodálatos hegyére *egészen az Isten házáig?!)

834 (Ó, fölséges Isten papja! Állj a szentegyház közepére,)

835

    1 (A vágyva-vágyott éneket ez éj visszaadja,)

    2 (Allelu-ja!)

836

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Krisztus, hallgass minket!)

    3 (…Könyörögj értünk!)

    4 (…Könyörögj értünk!)

    5 (…Ments meg, Uram, minket!)

    6 (…Kérünk téged, hallgass meg!)

    7 (Krisztus, hallgass minket!)

837 (Ti forrásvizek, áldjátok az Istent,)

837 (Ti forrásvizek, áldjátok az Istent,)

838 (Láttam, hogy víz tör elő a templomból, annak jobb oldaláról,)

839 (Jókor reggel, egy nappal szombat után,)

840

    1 (Feltámadtam,)

    2 (Békesség veletek, alleluja;)

841

    1 (Istenem, te megvizsgáltál, és jól ismersz engemet,)

    2 (Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van,)

    3 (E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom,)

    4 (Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet,)

    5 (És ha messze tengeren túl szállnék hajnal-szárnyakon,)

    6 (És ha mondom: a sötétség talán elföd engemet,)

    7 (Dicsőség neked, ó Atya, Fiú, s Szentlélek Isten,)

842

    1 (Ki fogja elhengeríteni az ajtóból a követ,)

    2 (A Názáreti Jézust, a Megfeszítettet keressük,)

    3 (Jöjjetek és lássátok a helyet, hol az Úr nyugodott a sírban.)

    4 (A sírhoz mentünk siránkozva, angyalt láttunk örvendezve,)

    5 (Miért sírsz ó asszony? Kit keresel Mária?)

    6 (Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon?)

    7 (Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon?)

    8 (Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon?)

    9 (Krisztus feltámada, mind ő nagy kínjából.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem