Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Evangélikus Közösség (EKE)" énekei:

1

    1 (A béke messze tőled, szíved örömtelen.)

    2 (Csak Jézus ad nyugalmat, midőn a harc kemény.)

    3 (Sok vérező sebéből üdv árad, isteni,)

    4 (Te küszködöl magad csak, ha bűn szívedre tör,)

    5 (Mi az igaz? Tűnődöl, s a kétkedés epeszt,)

2

    1 (A Bárány elhordozza mind)

    2 (E Bárány üdvöm, mindenem,)

    3 („Atyám, én mind elszenvedem,)

    4 (Lelkemnek mélyén hordalak)

    5 (A Te örök szerelmedet)

    6 (Ó, tárd elé mélységedet,)

    7 (Mindenkor Ő a védelem)

    8 (Ha eljutok majd egykoron)

3

    1 (Krisztus népe Isten nagy csodája.)

    2 (Krisztus népe, bátran nézz előre:)

    3 (Krisztus népe, állj hát rendületlen)

4

    1 (A börtönömnek zárát az Úr nyitotta ki,)

    2 (Az Úr az élet kútját fogyni nem engedi,)

    3 (A szívem nincs már szennyben, az Úr emelte ki,)

5

    1 (A Bárány vére megtisztít,)

    2 (A Jézus sebe meggyógyít,)

    3 (A Megváltó megszabadít,)

    4 (A Bárány vére megtisztít,)

6

    1 (Hozsánna! Hozsánna! Hozsánna Dávid Fiának!)

    2 (Dicsőség, dicsőség a feltámadott Krisztusnak!)

    3 (Jézus, Jézus, Jézus, Isten Báránya!)

7

    1 (A Bibliát ha felnyitod,)

    2 (E drága könyv tükör neked,)

    3 (Az Úr szerelme benne szól,)

    4 (Elmondja a kereszthalál)

    5 (Új élet magva szent Igénk,)

8

    1 (A bűn, a bűn, a bűn)

    2 (Az Úr, az Úr, az Úr)

    3 (A vér, a vér, a vér)

9

    1 (A Szentlelket ne űzzed el!)

    2 (Mit nyújt tenéked a világ?)

    3 (A Jézus még ma elfogad,)

10

    1 (Ad ébredést az Úr, az Úr erős Király.)

    2 (Ad ébredést az Úr, az Úr erős Király,)

    3 (Ad ébredést az Úr, kegyelme még ma vár,)

11

    1 (Adj új erőt, Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezed,)

    2 (Adj új erőt, Urunk, az álmot űzzed el,)

    3 (Adj új erőt, Urunk, gyógyírt vár a beteg,)

    4 (Adj új erőt, Urunk, egész világ előtt,)

12

    1 (A gecsemánei kertből a Golgotára fel)

    2 (Mert szánt és szeretett minket: a Mester arra ment,)

    3 (Ó, égi szeretet mélye! Úgy látta, elveszünk,)

    4 (Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös, elveszett!)

    5 (És ajkad énekre nyílik, új ének áldva kél,)

13

    1 (Ajándékod bőségével,)

    2 (Máskor pedig négyezeren)

    3 (Lehetetlen nincs előtted,)

    4 (Jóságod még többet rendelt,)

    5 (Illést is, szent emberedet,)

    6 (Sareptában az özvegynek,)

    7 (Látván a Te oltalmadat,)

    8 (Gyermek voltam, megvénhedtem,)

    9 (Félrevetvén fölös gondunk,)

14

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet!)

    5 (Tied vagyok, Jézusom,)

15

    1 (Aki értem megnyíltál,)

    2 (Törvényednek eleget)

    3 (Jövök, semmit nem hozva,)

    4 (Ha bevégzem életem,)

16

    1 (Aki Isten felé fordul,)

    2 (Aki Isten felé fordul,)

17

    1 (Áldott légy, Te betlehemi Gyermek,)

18

    1 (A Királyról dalol ajkam, a Királynak dalol ajkam:)

    2 (Elefántcsont palotádból örömének, zeneszó szól,)

19

    1 (Akkor majd táncolva örül Isten népe,)

20

    1 (Ama szép hon felé száll az én óhajom,)

    2 (Míg itt a földi lét kötve tart engemet,)

    3 (Most tehát munka vár még mindig énreám,)

21

    1 (Ameddig Jézus él,)

    2 (Jó Pásztor Jézusom,)

    3 (Mikor leszáll az est,)

    4 (Ha lábam tévedez,)

    5 (Ha Őrá néz szemem,)

22

    1 (Amint vagyok, sok bűn alatt,)

    2 (Amint vagyok, nem várva, hogy)

    3 (Amint vagyok, bár gyötrelem)

    4 (Amint vagyok, vak és szegény,)

    5 (Amint vagyok, nincs semmi gát,)

    6 (Amint vagyok, hogy a Te szent)

23

    1 (Amit szívünk esdve kér,)

    2 (Ne a test legyen urunk,)

    3 (Tartsd kezedbe’, hű Urunk,)

    4 (Lelkedet reánk kitöltsd,)

    5 (Ó, mi áldás, kegyelem)

24

    1 (A nagy mélységből szüntelen)

    2 (A bűn sarában élve lenn)

    3 (A bátorságom gyávaság,)

    4 (Az életem üres, szegény,)

25

    1 (A napkeltétől napnyugtáig)

26

    1 (A nap világa ím kihúny,)

    2 (Ki lenne más jó Pásztorunk?)

    3 (Nyugszunk irgalmad rejtekén,)

    4 (Ki roskadt, árva, úttalan,)

    5 (Porszem előtted ím a Föld,)

27

    1 (A sötétség szűnni kezd már,)

    2 (Mikor az a csillag kigyúl,)

    3 (Ahol annak fénye árad,)

    4 (Ébredj föl hát, aki alszol,)

28

    1 (A szívem áld, ó, szent Bárány!)

    2 (Meghajtom már a térdemet,)

29

    1 (A szívemet átadom én.)

    2 (A szívemet átadom én.)

30

    1 (A Tábor ormán Véle jártam én.)

    2 (A Tábor ormán Isten szólt maga:)

    3 (A Tábor ormán oly jó volt Vele,)

    4 (A Tábor ormán lakni nem lehet,)

31

    1 (A Te nevedben mi együtt vagyunk.)

    2 (Úgy mutassátok meg a hitetek,)

    3 (A Te nevedben mi együtt vagyunk,)

32

    1 (A Tied vagyok, így szóltál, Uram:)

    2 (Szenteld fel ma hát Lelked által, ó,)

    3 (Van mélység, amit meg nem ért a szív,)

33

    1 (Atya, Fiú, Szentlélek,)

    2 (Igazságnak Szentlelke,)

    3 (Világosság Szentlelke,)

    4 (Buzgóságnak Szentlelke,)

    5 (Szeretetnek Szentlelke,)

    6 (Te, szentségnek Szentlelke,)

    7 (Vezess föl a mennyekbe,)

34

    1 (Atyám a mennyekben lakik,)

    2 (Ő kelti fel a kis madárt,)

    3 (Tudtán kívül el nem veszhet)

    4 (Nevem fölírva volt kezén,)

    5 (Ó, jó Atyám, szeretsz Te hűn,)

35

    1 (Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom.)

    2 (Atyám, két kezedben teljes az öröm,)

    3 (Atyám, két kezedben bátran sírhatok,)

36

    1 (Az áldott Orvos erre jár,)

    2 (Ki minden vétket megbocsát,)

    3 (Ti gyermekek, kicsik, nagyok,)

    4 (S ha egykor égbe térhetünk,)

37

    1 (Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma,)

    2 (Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.)

    3 (Harcát hideg közönnyel szemléli a világ,)

    4 (Üldözve, meggyötörve nehéz, kemény tusán,)

38

    1 (Az égben van a drága hon, a szeretet hona,)

    2 (Csupán dicsének hangzik ott, s nem hallani panaszt,)

    3 (Nem férkőzhet a gond oda, sem bú, vagy rettegés,)

    4 (Dicsőült szentek tábora egymás üdvén örül,)

    5 (A lélek ott oly helyre lel, hol nyugta állandó;)

    6 (Az Úr dicsfénye hatja át a boldog lelkeket,)

    7 (Letenném terhem szívesen, hogy mennybe jussak át.)

39

    1 (Az éltem, Jézus, Nélküled teljes boldogtalanság,)

    2 (Az éltem, Jézus, nélküled sötét, mint sűrű éjben.)

    3 (De Jézus, mellettem ha vagy, nem tölt el félelemmel,)

    4 (Uram, ha Te vezérem vagy és tündöklő világom,)

40

    1 (Az írás széjjeltépve,)

    2 (Álnokság nem volt Benned,)

    3 (Ha önmagamra nézek,)

    4 (Isten Báránya, Téged)

41

    1 (Az Úr az én hű pásztorom,)

    2 (Igazság ösvényén vezet,)

    3 (Ellenségem előtt nekem)

    4 (Nagy jóságod, kegyelmedet)

42

    1 (Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van:)

    2 (Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág.)

    3 (Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul:)

43

    1 (Az Úrért mi indulunk, az Ő serege mindig készen áll,)

    2 (Az Úrért mi indulunk, és a gonosz ellen harcolunk,)

44

    1 (Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,)

45

    1 (Az Úr kedvében járjunk az Ő szeme előtt!)

    2 (Ha megvirrad a reggel, Ővéle ébredünk.)

    3 (Így megy ez éjjel-nappal változhatatlanul,)

    4 (Bűn terhétől feloldoz, és kegyelmet kapunk;)

46

    1 (Az Úr szent Bárányára teszem le bűnömet,)

    2 (Megtörve és üresen adom magam Neki,)

    3 (Örök kőszálra állva a lelkem megpihen,)

    4 (Szeretnék lenni, mint Ő, alázatos, szelíd,)

47

    1 (Az Úr van itt, a te Istened,)

48

    1 (Az üdv, mit Krisztus Jézus ad, örök, teljes, szabad.)

    2 (Bízzál az Úr szavába’ hűn, mert kételkedni bűn!)

    3 (Az Ige tisztán hirdeti, s az Úr hű, higgy Neki,)

    4 (Váltsághalála, élete, Lelkének szent tüze)

    5 (Úr Jézus, szívem itt hozom, Tenéked áldozom.)

49

    1 (Azt az éltet vágyom élni, hol üdvöm lelem,)

    2 (Elhívatva állni majd a trónnak lépcsőjén,)

    3 (Csak a célra nézzen arcom, mely felé török,)

    4 (Vonj, hogy el ne essem én itt még a cél előtt!)

50

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,)

    2 (Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram!)

51

    1 (Áldd, lelkem, Istened, dicsérd e szent nevet,)

    2 (Réti virág ma él, fújja az őszi szél.)

    3 (Felséges Isten Ő, a fény és az erő.)

52

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!)

    2 (Áldjad Őt, mert keze csodásan alkotott téged!)

    3 (Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!)

53

    1 (Áldjad vígan az Urat,)

    2 (Úr Ő minden úr felett,)

    3 (Áldjad Őt, ki üdvünkért)

    4 (Eget, földet alkotott,)

    5 (Népét súlyos romlásból)

    6 (Ételt adott Atyaként,)

    7 (Éjjel-nappal ügyel ránk,)

    8 (Áldd a mennynek Istenét,)

54

    1 (Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,)

55

    1 (Áldjon meg már mi Atyánk)

    2 (Most még Hozzád sóhajtunk,)

56

    1 (Áldjon meg téged, áldjon az Úr!)

57

    1 (Áldott a nap, melyet Te szereztél,)

    2 (Mikor bűneimet mind eltörölted,)

    3 (Azóta mindennap áldom a Te Szentlelkedet,)

58

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Serege az Atyának)

    3 (Sion üdve, nagy Király,)

    4 (Jövel, gyengék ereje!)

    5 (Szállj hozzám, dicső Király,)

    6 (Ó, élet Fejedelme,)

59

    1 (Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt)

    2 (Atyánk trónja előtt együtt esengeni)

    3 (A sújtottak terhét megosztjuk szívesen,)

    4 (Ha testben válni kell, az mélyen fáj nekünk,)

60

    1 (Áldott légy, Istenem, köszönöm Neked,)

    2 (Áldott légy, Istenem, köszönöm Neked,)

61

    1 (Áldó hatalmak oltalmába rejtve)

    2 (Ha gyötri, bántja szívünket a régi,)

    3 (S ha szenvedések kelyhét adod inni,)

    4 (És ha az úton örömöt adsz nékünk,)

    5 (A csend köröttünk mélyen szerteárad.)

62

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat,)

    3 (Boldogságnak napja süt rám,)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

    5 (Áll a Krisztus szent keresztje)

63

    1 (Áll a szikla mindörökké,)

    2 (Lábaimnál zúg a tenger,)

    3 (Hasztalan dühöng az orkán,)

    4 (Bősz habok játéka egyre,)

64

    1 (Ámulok, hogy Ő, az Ártatlan mit tesz értem.)

65

    1 (Bárányok vére folyt)

    2 (Istennek Báránya,)

    3 (Két kezem Rád teszem,)

    4 (Bűntartozásomat)

    5 (Már jöhetek Eléd)

66

    1 (Bár bűn és kín gyötör,)

    2 (A bűnöm szennye nagy,)

    3 (Az én erőm kicsiny,)

    4 (Az ég oly messze van,)

    5 (Nem félek senkitől,)

    6 (Jézusba’ bízva én)

67

    1 (Bár Isten volt, és ember lett,)

    2 (De Péter a Lélek által)

    3 (Megkérdez az Úr téged is,)

    4 (Bár Benne sokan kétkednek,)

68

    1 (Bevádolt sáfár, állj most elő!)

    2 (Futnak az évek, fogy életed,)

    3 (Alázd meg szíved, gőgös sáfár!)

    4 (Mindazt, mit itt lenn rád bíz Urad:)

69

    1 (Bízzál Jézusban, add Neki minden hitedet!)

70

    1 (Boldog ember az, ki bűnt nem ismer,)

    2 (Míg elhallgattam, megavultak csontjaim,)

    3 (Vétkemet bevallottam,)

    4 (Vétkemet bevallottam,)

71

    1 (Jöjj, Izráel, ne félj, bízzál Istenedben,)

    2 (Örülj, Izráel, az Úr a te Istened,)

72

    1 (Bízom Benned, Uram Jézus,)

    2 (Mint a pásztor gyenge bárányt,)

    3 (Gondot is viselsz Te rólam,)

    4 (Bízom Benned, Uram Jézus,)

73

    1 (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,)

    2 (Az én búsult lelkem én nyomorult testemben)

    3 (Akarna gyakorta Hozzád ismét megtérni,)

    4 (Semmije sincs néki, mellyel elődbe menjen,)

    5 (Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal!)

74

    1 (Bujdosásunk esztendei)

    2 (Most is egy év határánál)

    3 (Alázatos, buzgó szívvel)

    4 (Te voltál, ki küzdelmünkben)

    5 (Próbára is gyakran tettél,)

    6 (De nem hagytál mégsem árván,)

    7 (Bekötözted sebeinket,)

    8 (Vezérelted hű nyájadat)

    9 (A jövőbe ha néz szemünk,)

    10 (Hány kedvesünk velünk haladt)

    11 (Ott mellettük nekünk is már)

    12 (Jer hát, híven munkálkodjunk,)

    13 (Pályánk itt lent sötét, nehéz,)

75

    1 (Jöjj, népek Megváltója!)

    2 (Te érkezel Atyádtól)

    3 (Ím készen vár a jászol,)

    4 (Ó, szállj közénk, Királyunk!)

76

    1 (Bús, sötét éjből, börtönömből,)

    2 (Csúf vereségből, száz bukásból,)

    3 (Nyugtalan, gőgös büszkeségből,)

    4 (Elhagyok sírt és sok rettegést,)

77

    magyar (Jézus neve fenséges,)

    angol (Jesus, name above all names,)

78

    1 (Bűnbánók legyünk, mert rövid az élet,)

    2 (Sodomát Isten Lót által hívatta,)

    3 (Mikor Egyiptom királyát büntette,)

    4 (A pusztában a nőkkel s gyermekekkel)

    5 (Jeruzsálemnek évszázadokon át)

    6 (És Jeruzsálem hova lett végtére?)

    7 (Szörnyű példák az Isten haragjára,)

    8 (Krisztus megmondta, hogy jövetelére)

    9 (Szerte e földön minden hivatásban)

    10 (Mindezekért mi azt kérjük epedve,)

79

    1 (Fönn a csillagok felett, halleluja, ámen!)

    2 (Ott az üdvözült sereg, halleluja, ámen!)

    3 (Én is zengek éneket, halleluja, ámen!)

80

    1 (Bűnnek tengerében voltam)

    2 (Senki nem tudott segítni)

    3 (Jézus írta fel a mennyben)

    4 (Uram Jézus, Te vagy nékem)

81

    1 (Csak nyisd ki a szíved, és sose félj, mert él az Úr!)

    2 (Az Úr áldása van teveled és békesség.)

    3 (Salom haverim, salom haverim, salom, salom!)

82

    1 (Bűnöm súlya fáj nekem,)

    2 (Minden vágyam Téged hív,)

    3 (Bár a szívem fáj nagyon,)

    4 (Nem kívánok semmi mást,)

    5 (Szívem vágyát áldd meg hát,)

83

    1 (Bűnös vagyok, de hadd legyek Tied,)

    2 (Szívem hideg, hogyha tüzet nem adsz,)

    3 (Nincs örömem, körültem, mint az éj,)

    4 (Ó, Jézusom, mossa el bűnömet)

    5 (Rád várok én! Ó, jöjj hozzám magad,)

84

    1 (Csak az Úrnak nagy kegyelme,)

    2 (Meg-megújul minden reggel)

    3 (Az Úr az én örökségem,)

    4 (Ó, mily jó az Úr azokhoz,)

85

    1 (Csak állok szótlanul, a dárda földre hull,)

    2 (Az éj oly hosszú volt, de eltűnt már a Hold,)

    3 (Elég volt már, elég, fénnyel hinti az ég)

    4 (Virágban áll a rét, virágos úton át)

    5 (Virágban áll a rét, virágos úton át)

86

    1 (Csak zengje, zengje hálánk, mit tett az Úr velünk,)

    2 (Mi boldogság, örökre megbékélt már az Úr!)

    3 (Kegyelme zsámolyához ha feltekint a szem,)

    4 (Dicsőségét felölti és újra megjelen,)

87

    1 (Csak vakhomály a dél is,)

    2 (Őnélküle mit érne)

    3 (Csak múló boldogság az,)

    4 (Mióta véle járok,)

    5 (Majd földi utam végén)

88

    1 (Csendes éj! Szentséges éj!)

    2 (Csendes éj! Szentséges éj!)

    3 (Csendes éj! Szentséges éj!)

89

    1 (Csodálva, imádva tekintek)

    2 (Ó, mennyi időt veszítettem,)

    3 (Gyöngéd keze szívemet érte:)

    4 (Most vélem a béke Királya,)

90

    1 (Csüggedt, alélt vagyok, fáraszt a szó,)

    2 (Új élet Lelke vagy, gazdag, csodás,)

    3 (Édes fuvallatod áraszd ki rám,)

91

    1 (Dicsérd az Urat, én lelkem,)

    2 (Őtőle kaptad éltedet,)

    3 (Ő ment ki bármi baj közül,)

92

    1 (Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat,)

93

    1 (Dicsérem neved, míg élek,)

94

    1 (Jézusról szól énekem,)

    2 (Jézusról zeng ma dalom,)

    3 (Szent szavára hallgatok,)

95

    1 (Dicséri, áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam.)

    2 (Rég koldus voltam, úttalan, Jézusban kincset leltem,)

    3 (Szolgállak Téged szüntelen, Jézusom, fénylő hajnal,)

96

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Áldjátok Istenteket,)

    3 (Dicsérje Őtet minden,)

    4 (Minden Őt magasztalja,)

    5 (Megemlékezék rólunk,)

    6 (E földön minden testet)

    7 (Áldjátok az Úr Istent)

97

    1 (Dicséret, tisztesség legyen,)

    2 (Gyötrelmemben ha hívtalak,)

    3 (Ha nincs erő, nincs segítség)

    4 (Azért végső leheletig)

98

    1 (Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja,)

99

    1 (Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Őt!)

    2 (Dicsérjük Istent mindennap, dicsérjük Őt!)

100

    1 (Drága kereszt a Golgotán,)

    2 (Eltörlé rajta vétkemet,)

    3 (Segíts, ó, Jézus, hadd legyek)

101

    1 (Egy forrás van, melyből fakad)

    2 (Kereszten az egyik lator)

    3 (Gyötört a bűn, nem volt remény,)

    4 (Bárány Jézus, csodás e vér,)

    5 (E vér, míg itt, földön lakom,)

102

    1 (Egyszer szembenéztem önmagammal, életem végiggondoltam:)

    2 (Akkor találkoztam emberekkel, akik Jézusról beszéltek,)

    3 (Isten úgy szerette e világot, hogy szent Fiát adta érte,)

    4 (Mindezt hittel egyszer elfogadtam, bűneimet bevallottam,)

103

    1 (Egy szív érettem dobogott.)

    2 (E szívben az irgalom élt,)

    3 (Ha szívedre búbánat száll,)

104

    1 (Egy új nap, egy új nap,)

    2 (Ez a nap, ez a nap,)

105

    1 (Eldőlt a szívemben: követem Jézust,)

    2 (Ha nincs is társam itt, követem mégis Őt.)

    3 (Mögöttem a világ, előttem a kereszt.)

106

    1 (Eljön az Úr nagyon hamar.)

    2 (Hogy mikor jő, én nem tudom,)

107

    1 (Elindulunk égő szívvel,)

    2 (Igazság szóljon szeretettel,)

108

    1 (Előtted állok, drága Jézusom,)

    2 (Szívem bűntől terhes, tisztátalan,)

    3 (Vétkem terhel, de van vigasztalóm:)

    4 (Te érettem kínokat szenvedtél,)

109

    1 (Emlékezz meg Teremtődről ifjúságod idején,)

    2 (Emlékezz meg Teremtődről földi életed delén,)

    3 (Emlékezz meg Teremtődről, mikor alább száll napod,)

    4 (Emlékezz meg Teremtődről, messze űzd a haragot!)

    5 (Emlékezz meg Teremtődről, térj az Úrhoz, térj ma még!)

110

    Kar (El Saddaj, El Saddaj, örök élő Adonai,)

    1 (Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket,)

    Kar (El Saddaj, El Saddaj, örök élő Adonai,)

    2 (A pusztában vezettél, megbékélést üzentél,)

    Kar (El Saddaj, El Saddaj, örök élő Adonai,)

111

    1 (Eltévedtem, mint juh,)

    2 (Én is juhod vagyok,)

    3 (Ím előtted állok,)

    4 (Bár a hit szívemben,)

    5 (Míg zarándokúton,)

    6 (Szállj le, Uram, hozzám,)

112

    1 (Hisszük, meghallgat az Úr,)

    2 (Hisszük, értünk halt az Úr,)

    3 (Hisszük, értünk él az Úr,)

    4 (Hisszük, bennünk él az Úr,)

    5 (Hisszük, értünk jön az Úr,)

113

    1 (Erdő mellett estvéledtem,)

    2 (Én Istenem, adjál szállást,)

    3 (Adjon Isten jó éjszakát,)

114

    1 (E sötét földi pályán)

    2 (Itt lelki éjben járok,)

    3 (Ki nyújtja védő kezét)

    4 (Azért híven követem,)

115

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az Ige kőszálként megáll,)

116

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem,)

    2 (Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,)

    3 (Jézus, a Te gyógyító kezed)

117

    1 (Este van, imádkozzunk!)

118

    1 (Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt,)

    2 (Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk,)

    3 (Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk,)

119

    1 (Ébredj, bizonyságtévő lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna)

    3 (Te készítsd útját szent Igédnek,)

    4 (Te fenséges műved bevégzed,)

120

    1 (Édes Atyám, Tiéd az ég és)

    2 (Édes Atyám, Tiéd a szívem,)

121

    1 (Égi Atyám, Hozzád vágyik a lelkem!)

    2 (Égi Atyám, Isten, mennyei Felség!)

    3 (Égi Atyám, lásd, ím fáj a lelkemnek,)

    4 (Égi Atyám, íme, fogadást teszek,)

122

    Kar (Éjjel, nappal)

    1 (A nap lemegy nyugaton,)

    Kar (Éjjel, nappal)

    2 (Lepihenek csendesen,)

    Kar (Éjjel, nappal)

123

    1 (Égi város, te szép Jeruzsálem)

    2 (Dicsfényesség betölti teljesen)

    3 (Szent himnusz kél, a dicső szép hazát)

    4 (Arcra borul, látva Isten trónját)

    5 (Így zeng a szó: a hála, dicsőség)

    6 (Majd ha eljön a rég várt pillanat,)

124

    Kar (Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!)

    1 (Mért nem hallgattunk a szóra, mely a béke híre volt?)

    Kar (Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!)

    2 (Gyönge lesz, ki gyilkol, éget, bár azt hitte, ő a hős.)

    Kar (Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!)

    3 (Mint a testrészek a testért, úgy mi egymásért vagyunk,)

    Kar (Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!)

    4 (Jézus minden jó barátja, halld meg szíve óhaját,)

    Kar (Kérünk, Sziklánk Te légy a hitben, Benned bízunk, Isten!)

125

    1 (Életem csak kegyelem, önérdemem nincs,)

    2 (Régi énem leküzdöm nagy erejével,)

    3 (Szeretete igazgat, ellát tanáccsal,)

    4 (Hűen vezet utamon, nem hagy magamra,)

126

    1 (Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be,)

    2 (Ha nem mint győztes járulhatok Hozzád,)

    3 (Örömöm hálás, ujjongó dalával)

    4 (Bűnnel borított arcom fölemelni)

127

    1 (Élted rövid, élted rövid,)

    2 (Ne késsél hát, ne késsél hát,)

    3 (Nyújtsd hát kezed, nyújtsd hát kezed,)

    4 (Fogadd el Őt, fogadd el Őt,)

128

    1 (Én lelkem, zengj szép zsoltárt,)

    2 (Mily boldog az, ki vallja)

129

    1 (Én Istenem, Benned bízom, Téged vár a lelkem!)

    2 (Én Istenem, Benned bízom, Téged vár a lelkem!)

    3 (Én Istenem, Benned bízom, Téged vár a lelkem!)

130

    1 (Építsük fel szívünkben)

    2 (Mint Isten ékes háza,)

    3 (Tégy tanúbizonyságot)

    4 (Lépj ki a porból végre,)

131

    1 (Én Istenem! Lehajtom fejem,)

    2 (Én jó Atyám! Hozzád száll imám,)

    3 (Én jó Atyám! Kérlek, nézz most rám,)

    Befejezés (Én Istenem! Lehajtom fejem, áldj meg minket! Ámen.)

132

    1 (Én lelkem, zengjed most az Úr dicséretét,)

    2 (Ő megbocsátja majd minden te bűnödet,)

    3 (Ő jóval tölti be te ékességedet,)

    4 (Mert irgalmas az Úr, nem fedd minduntalan,)

    5 (Az Úr könyörülő az Őt félők iránt,)

    6 (De végig megmarad az Úr kegyelme ott,)

    7 (Én lelkem, zengjed most az Úr dicséretét,)

133

    1 (Igéje szól, Igéje hív,)

    2 (Igéje szól, Igéje hív,)

    3 (Igéje szól, Igéje hív,)

    4 (Igéje szól, Igéje hív,)

134

    1 (Én zörgetek kegyelmed idején)

    2 (Én zörgetek, tekints meg engemet,)

    3 (Én zörgetek, ne mondd: „A szél zörög)

    4 (Én zörgetek, mint vendéged ma még)

135

    Kar (Isten jó!)

    1 (Szeretetére ha gondolok,)

    Kar (Isten jó!)

136

    1 (Felfelé szárnyal a lélek,)

    2 (Felfelé szárnyal a lélek)

    3 (Felfelé szárnyal a lélek,)

137

    1 (Feljebb emeljetek, feljebb)

    2 (Feljebb emeljetek, feljebb)

    3 (Feljebb emeljetek, feljebb,)

138

    1 (Érettem vérezett átoknak fáján,)

    2 (Rút tövis tépte Őt átoknak fáján,)

    3 (Áldozott érettem átoknak fáján)

    4 (Győzelmet síromon átoknak fáján)

    5 (Jézus él, feltámadt; elvesztél, Sátán,)

    6 (Ó, Uram, légy enyém, szívem úgy vár Rád,)

139

    1 (Fenn a Mennyben az Úr minden győztesnek ád,)

    2 (Vígan lépkedünk színarany utcákon át,)

    3 (Élet forrása kínálja élő vizét,)

    4 (Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,)

140

    1 (Fáradtan, bűnbe veszve)

    2 (Míg borral és olajjal)

    3 (Lábán, kezén mutatta)

    4 (Azóta Véle járok,)

    5 (Szívem bár napról napra)

141

    1 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal,)

    2 (Te vagy nékünk egy reménységünk,)

    3 (Világosítsd a mi szívünket,)

    4 (Az Atyával és Szentlélekkel)

142

    1 (Fel álmodból, én lelkem, ébredj fel már,)

    2 (Mért tépelődsz folyton a rabságodon,)

    3 (Ó, bízva bízz végre már Jézusodban,)

    4 (Ó, mily csodás irgalom és béke vár)

    5 (Add, Jézusom, irgalmad, ó, add nekem,)

    6 (Én bízom, hogy láthatlak majd az égben,)

    7 (Itt munka és harc van, az ég beborult,)

143

    1 (Hozsiánnát, dicséretet zengjünk az Úrnak,)

    2 (Jézusnak, Jézusnak zengjen énekünk,)

    3 (Földi éltünk küzdelmében el ne lankadjunk,)

    4 (Add a kezed a kezembe, így zengjen dalunk:)

144

    1 (Fel, lelkem, az Urat dicsérni,)

    2 (Mind, amit alkotott szavával,)

    3 (Nem látom Őt, de létét érzem)

    4 (Hirdeti ég s föld ékessége,)

    5 (Lelkem, imádjad nagy voltáért,)

145

    1 (Fel, mert az irgalom percei múlnak,)

    2 (Lankadni nincs idő életnek útján,)

    3 (Vessük el mind, ami még köt és gátol,)

    4 (Irgalmas Jézusunk, járj velünk, kérünk!)

146

    1 (Fel, mert eljő az éjjel,)

    2 (Fel, mert eljő az éjjel,)

    3 (Fel, mert eljő az éjjel,)

147

    1 (Halld meg a hívást, Jézusodét,)

    2 (Halld meg, ó, gyermek, drága szavát,)

    3 (Higgy a szavának, nem taszít el,)

148

    1 (Filippiben egy börtönben hideg kőpadon)

    2 (Filippiben egy börtönben, hideg kőpadon)

    3 (Filippiben egy börtönben, hideg kőpadon)

    4 (Életünknek nehéz útján mind rabok vagyunk.)

149

    1 (Járom a zarándok útjait,)

    2 (Vágok a réten, a völgyön át,)

    3 (Kezemben vándorbot és virág,)

    4 (Megyek a tűző nap alatt,)

    5 (Látom a kitárt Menny kapuját,)

150

    1 (Föl, barátim, drága Jézus zászlaja alatt!)

    2 (Lám, a Sátán ser’ge talpon, szembetörni kész,)

    3 (Szóljon a kürt, fenn lobogjon a győzelmi jel,)

    4 (Harci zaj közt, nagy veszélyben Mentőnk résen áll,)

151

    1 (Fönt a nap, és halad!)

    2 (Ó, ébredj, és örvendj!)

    3 (Elméd küzd, messze űzd)

    4 (Elindít majd a hit,)

    5 (A keskeny ösvényen)

    6 (Mit tehet Istened)

    7 (Időd fogy, ne nyugodj!)

152

    1 (Föl, testvérem, harcra készen,)

    2 (Rettentő a bűn hatalma,)

    3 (Jöjj el, Jézus, áldj meg minket,)

153

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

154

    1 (Gyermekként jött égi lény,)

    2 (Egy kertben sírt, könnyezett,)

    3 (Jöjj hát, és nézd sebeit,)

    4 (Szolgálni Ő megtanít,)

155

    1 (Gyerünk, nosza hát, szoros kapun át!)

    2 (Szoros kapunál ránk valaki vár.)

    3 (Mennybe vezető úton vezet Ő.)

156

    1 (Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő lángolás,)

    2 (Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem,)

157

    1 (Mily jó, ha bűntől már szabad,)

    2 (A bűn sötétben tévelyeg,)

    3 (A bűnben kín van s gyűlölet:)

    4 (Uram, a Te szolgád vagyok,)

    5 (Kit azzá tettél, az szabad:)

    6 (Imádlak, Krisztus, ó, Te nagy!)

158

    1 (Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!)

    2 (Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő!)

    3 (Mért félne szívem? Él az én Uram,)

159

    1 (Megáll az Istennek Igéje,)

160

    1 (Ha a keresztre néz szemem,)

    2 (Ne hagyd, Uram, hogy kívüled)

    3 (Ím szent kezén, lábán, fején)

    4 (Hát én elébed mit vigyek?)

161

    1 (Ha az Úr szomorít, oka van rá.)

    2 (Magam én ha porig megalázom,)

162

    1 (Hadd menjek, Istenem, mindig Feléd,)

    2 (Ha este száll reám, s csöndes helyen)

    3 (Szívemtől trónodig – mily szent csoda! –)

    4 ()

    5 (Csillagvilágokat elhagyva már,)

163

    1 (Ha kutat elmém a mélyben,)

    2 (Boldog órán Őt ha látom,)

    3 (Ha eljössz lelkembe magad,)

    4 (Hogyha jön a próbák napja,)

    5 (S ha a sötét kapu nyílik,)

164

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek Ő,)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd)

    4 (Új ének merre cseng?)

165

    1 (Ünnepelj, ünnepelj, mert Ő feltámadott!)

    2 (Ünnepelj, ünnepelj, mert Ő feltámadott!)

166

    1 (Ha földi munka, baj mind elfogyott,)

    2 (Ha majd az Úr kegyelme engemet)

    3 (Örömnek árja vesz majd ott körül,)

167

    1 (Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram,)

168

    1 (Ha lelkem az Úrba’ nyugodva pihen,)

    2 (Ha üldöz a Sátán s ijesztni akar,)

    3 (Az Úr maga hordta az én bűnömet,)

    4 (Most Érte meg Ővele élve csupán,)

169

    1 (Halld, egy bárányt ismerek,)

    2 (Halld, egy bárányt ismerek,)

    3 (Lásd, a bárány én vagyok,)

170

    1 (Halld, az ég harangi zengnek)

    2 (Jöjj, az ég harangi hívnak,)

    3 (Halld, az ég harangi intnek:)

    4 (Halld, az ég harangi zúgnak,)

171

    1 (Megyünk az Úr elé, megyünk hálával,)

172

    1 (Halleluja, legszebb hajnal,)

    2 (Lelkemnek nyugalomnapja)

    3 (Mennyi jót ád nékem Isten,)

    4 (Nyugodjatok, földi dolgok,)

    5 (Áldd meg szolgáidnak szavát,)

173

    1 (Halleluja, dicsérd Istent!)

174

    1 (Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön,)

175

    1 (Ha megvallom bűneimet,)

176

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya,)

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre,)

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka,)

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám,)

177

    1 (Hálát adunk, jó Istenünk,)

    2 (De nem csupán kenyérrel él)

    3 (Táplálj hát azzal bennünket,)

178

    1 (Ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél,)

179

    1 (Hívtál, Uram, megyek,)

    2 (Hívtál, Uram, megyek,)

    3 (Hívtál, Uram, megyek,)

180

    1 (Hány hívő érte el az égi célt,)

    2 (Kőszáluk, váruk voltál szüntelen,)

    3 (Bár vívná harcát minden gyermeked)

    4 (Mert már itt halljuk harcon, éjen át)

    5 (Ó, áldott egység! Boldog, szent sereg!)

    6 (Ott zeng az ének, itt még könny pereg,)

    7 (Jő minden tájról, együtt énekel,)

181

    1 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    2 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    3 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    4 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

182

    1 (Hirdessétek hangos szóval,)

    2 (Ezt a bűnnel telt világot)

    3 (Boldogító szó, mely mondja,)

183

    1 (Hol Jézus Úr, az éjszakát)

    2 (Minden ország és minden nép)

    3 (Országa áldással tele,)

    4 (Minden teremtmény áldja hát)

184

    1 (Hittem Benned, s most íme zengem)

    2 (Hittem Benned, s most íme látlak)

    3 (Hittem Benned, mennyei Bárány,)

    4 (Hitből zengve száll fel a hálám,)

185

    1 (Jézus Krisztus erre megy,)

    2 (Nézd, megáll és szól neked:)

    3 (Ím Uram, lásd, itt vagyok,)

    4 (Ó, mi boldog pillanat,)

186

    1 (Holnap talán az ajkad néma már,)

    2 (Holnap talán a szíved gyenge már,)

    3 (Holnap talán már nem lesz több idő,)

187

    1 (Hozzám kiálts! Így szól az Úr tenéked.)

    2 (Hozzá kiálts sietve, mert az ellen)

    3 (Hozzá kiálts, sosem teszed hiába!)

    4 (Csupán az Úr tehet szabaddá téged)

    5 (Vár rád, hogy Őt keresve szíved, elméd,)

188

    1 (Hozzád jövünk, Uram, ó, segíts,)

    2 (A fülünk Igédre nem figyel,)

    3 (Ajkunkon hazugság bélyege,)

    4 (A szívünk összetört, ó, Uram,)

189

    1 (Légy jó vitéze Krisztusnak, vidd szerte Igéjét!)

    2 (Bármily nehéz is itt az út, vállald a szent munkát,)

    3 (Oly sok tanú vére folyt már, s te rózsák közt járnál?)

    4 (Csak lankadatlan harcold meg a hit nemes harcát,)

190

    1 (Hű Jézusom kezébe teszem le életem.)

    2 (S ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván,)

    3 (Ha szenvedés, baj érne, s az utam is sötét,)

191

    1 (Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,)

    2 (A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz,)

    3 (Eltörlöd bűnömet, béke vesz körül,)

192

    1 (Időnk fut zúgva, vészesen,)

    2 (Ma még körülvesz sok barát,)

    3 (Egy van, csak egy szent hű barát,)

    4 (Bűnöd, bajod mind ismeri,)

193

    1 (Krisztus az én oroszlánom,)

    2 (Hatalmát, mely ezt szerezte,)

    3 (Az óriást földhöz verte,)

    4 (Szabaddá tett minden bajtól,)

    5 (Sámson Ő, ki megdöntötte)

    6 (Dicsősége örömére,)

    7 (Zengjük az egy valóságot:)

194

    1 (gaz, hogy Jézus értem halt, s eltörlé bűnömet?)

    2 (A Bárány hordta vétkemet a kínos keresztfán,)

    3 (Könnyűmmel meg nem adhatom nagy tartozásomat,)

195

    1 (Igen, Atyám, mert így kedves előtted,)

    2 (Igen, Atyám, ha hű karod vezérel,)

    3 (Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül!)

    4 (Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,)

    5 (Megyek, amerre utam kijelölted.)

196

    1 („Imádkozzatok, és buzgón kérjetek!”)

    2 („Keressetek buzgón, és megtaláltok!”)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”)

197

    1 (Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem,)

    2 (Szent Atyám, énvélem nagy sok jókat tettél,)

    3 (Azért, Uram, Téged én felmagasztallak,)

    4 (Kész most az én szívem Néked énekelni,)

    5 (Én felmagasztalom irgalmasságodat,)

198

    1 (Imádom azt a nagy szerelmet,)

    2 (Ó, mily nagyon szeretsz Te engem!)

    3 (Tiéd örökre szívem, éltem,)

    4 (Ó, drága Jézus, vésd be mélyen)

199

    1 (Jöjj, Királyom, Jézusom,)

    2 (Véreddel, mely el-kifolyt,)

    3 (Gyógyítsd meg sok nyavalyám,)

    4 (Van hatalmad rá, tudom,)

    5 (A keresztet Te adod,)

    6 (Majd ha véget ér a harc,)

200

    1 (Irgalmas Jézusunk keble és karja,)

    2 (Ő békéltette meg mind e világot,)

    3 (Indulj hát, bűnös, és vedd a kegyelmet!)

    4 (Hűséges Úr, lelkem jegyese, Jézus!)

201

    1 (Mily szép az Ő neve: Szent és Csodálatos!)

202

    1 (Isten Báránya, Te ott a Golgotán)

    2 (Isten Igéje, rajtad nyugszik hitem,)

    3 (Győzelmi szózat! Sátán ha jön felém,)

    4 (Jézus, Megváltóm, hála és üdv Neked,)

203

    1 (Tégy, Uram, engem áldássá, Lelkedet úgy várom!)

204

    1 (Istenem, nem értem, hogyan létezhettem Nélküled,)

205

    1 (Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám,)

    2 (Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,)

    3 (Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,)

    4 (Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,)

206

    1 (Isten, hűséges Atyánk,)

    2 (Időt a megtérésre)

    3 (Te is, kegyelmes Atyánk,)

    4 (De bár elvetemedünk,)

    5 (Jóságos, szent Istenünk,)

207

    1 ()

    2 (Benne élek, haláltól se félek,)

    3 (Semmi engem Tőle el nem választ,)

    4 (Mindenkoron azért csak Őt áldom,)

    5 (Te légy, Uram, őrzője a nyájnak,)

    6 (Itt e földön magasztaljon Téged,)

208

    1 (Isten, szívem Néked adom)

    2 (Ez teljes ugyan, ó, Isten,)

    3 (De ím, lábad elé borul)

    4 (Fogadj magadhoz, Jézusom,)

    5 (Erősítsd gyönge hitemet,)

    6 (A megtérésre, Jézusom,)

    7 (Végy szállást az én szívemben,)

209

    1 (Itt a gyászos óra,)

    2 (Mi egy volt halálig,)

    3 (Az vigasztalásom:)

    4 (Halld meg esdő szónkat,)

210

    1 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    2 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    3 (Isten velünk, viszontlátásra!)

    4 (Isten velünk, viszontlátásra!)

211

    1 (Királyi gyermek vagyok én,)

    2 (E földön vándor vagyok én,)

212

    1 (Itt az Isten köztünk,)

    2 (Itt az Isten köztünk,)

    3 (Csodálatos Felség,)

    4 (Át- meg átjársz mindent.)

    5 (Jöjj, lakozzál bennem,)

213

    1 (Így szól ma tehozzád Jézus: „Életem adtam érted”.)

    2 (Mennyei korona vár rád, te légy hű mindhalálig!)

214

    1 (Itt vándorol a földön)

    2 (Csak zengik a dicső dalt,)

    3 (S ha lelkek összejönnek,)

    4 (Bárány dalát Előtte)

215

    1 (Krisztus az énekem,)

    2 (Elfogy az életem,)

    3 (Elfogy az énekem,)

216

    1 (Ím, az Úr fenn a mennyben)

217

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt.)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

218

    1 (Ím, jászlad mellett térdelek,)

    2 (Te megszülettél énnekem,)

    3 (A halál éje rám borult,)

    4 (De jászolágy a fekhelyed,)

    5 (Ám föld gyönyörűségei)

    6 (Csak egyet, egyet kérhetek,)

219

    1 (Mindörökké hű az Úr,)

    2 (Minden jóval áld az Úr,)

    3 (Kísértésben óv az Úr,)

    4 (Lelkével betölt az Úr,)

    5 (Újra visszajön az Úr,)

220

    1 (Ím messze távol, mennyi millió nép,)

    2 (Nézz, Krisztus serge, szét a nagyvilágban,)

    3 (Hirdessétek a szent Isten irgalmát,)

    4 (Várunk, dicső nap, vágyva és esengve,)

221

    1 (Királyi zászló jár elöl,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (A szent ígéret ím betelt,)

    4 (Világ bűnének zálogát)

    5 (Szentháromság, dicsérjenek,)

222

    1 (Járulj Istenhez gyakorta s örömest;)

    2 (Könyörögj gyakran, őszinte lélekkel,)

    3 (Könyörögj, midőn a sors mosolyog rád,)

    4 (Imádságodban, szíved örömére,)

    5 (Könyörögj gyakran magánosságodban.)

    6 (De templomban is Istennek áldozni,)

    7 (Könyörögj gyakran minden halandóért,)

    8 (Könyörögj gyakran s vizsgáld meg magadat,)

223

    1 (Jézus, dicsőség Néked, ég és a föld Ura!)

224

    1 (Jászolágyban ki az ott,)

    2 (Kicsi házban ki az ott,)

    3 (Gecsemánéban amott)

    4 (A kereszten ki az ott,)

    5 (Nézd a sírt, nézd, ki az ott?)

225

    1 (Jegyezd meg, lelkem, jól e szót:)

    2 (Ha gazdagít, úgy meghajolj!)

    3 (Ha látod embertársadat,)

    4 (Ha munkatársnak hív az Úr,)

    5 (A tested, lelked, mindened)

226

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét)

    2 (Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,)

    3 (Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,)

    4 (Ínségeinkben légy vigasztalónk,)

227

    1 (Jézus engem megtalált,)

    2 (Amióta ezt tudom,)

    3 (Mitől egykor féltem én,)

    4 (Mindörökre Ő enyém,)

228

    1 (Jer, örvendjünk, keresztyének,)

    2 (Az ördögnek foglya voltam,)

    3 (A jócselekedet, erény)

    4 (De végre nagy gyötrelmemet)

    5 (És Ő engedelmeskedett:)

    6 (Úgy tégy és csak úgy taníts hát,)

229

    1 (Száz juhocskám mind együtt legelt.)

    2 (Megyek, megyek, megkeresem őt,)

    3 (Visszahozom az én vállamon,)

    4 (Ó, milyen nagy ez a szeretet,)

230

    1 (Jézus arcát ha nézem,)

    2 (Jézus arcát ha nézem,)

    3 (Jézus arcát ha nézem,)

    4 (Jézus arcát ha nézem)

231

    1 (Lásd, Uram, leroskadok,)

    2 (Vonj magad után, Uram,)

    3 (Ó, tekintsd kegyelmesen)

    4 (Menjek bármilyen úton,)

232

    1 (Jézus, boldogságom,)

    2 (Száz vihar ha támad,)

    3 (Jézus, Rád tekintek,)

    4 (Jézus, üdvösségem,)

233

    1 (Taníts, Uram, meghajlani,)

    2 (S dacos szívem ha ellenáll,)

    3 (Mint bősz hullám, mely megtörik,)

234

    1 (Jézus engem meg nem csalhat.)

    2 (Jézus engem meg nem csalhat,)

    3 (Jézus engem meg nem csalhat,)

    4 (Jézus engem meg nem csalhat,)

235

    1 (Ó, ne hagyj magamra, Jézus,)

    2 (Kegytrónodról adj nyugalmat)

    3 (Te vagy a vigasz forrása,)

236

    1 (Jézus, égi szeretet,)

    2 (Jézus, bocsáss meg nekem!)

    3 (Jézus, növeld hitemet,)

    4 (Jézus, vezess utadon!)

    5 (Add nékem Szentlelkedet,)

237

    Kar (Jézus hív, hogy szabad lehess,)

    1 (Ó, nézz fel végre és lásd: az Úr a Király!)

    Kar (Jézus hív, hogy szabad lehess,)

    2 (Rajtad nem lesz más hatalom, az Úr a Király!)

    Kar (Jézus hív, hogy szabad lehess,)

    Bef (Gyere gyorsan, gyere gyorsan,)

238

    1 (Jézus, hű Megváltó,)

    2 (Jézus, hű Megváltóm!)

    3 (Elé állok egykor,)

239

    1 (Jézus, Istennek Báránya,)

    2 (Hegyek, halmok süllyedeznek,)

    3 (Íme, a templom kárpitja)

    4 (Mindezekből, ó, mit értsünk?)

    5 (Fiát a szeretet Atyja)

    6 (Jézus, Ki értünk szenvedtél,)

240

    1 (Jézus így tanítja nékünk,)

    2 (Jöjjön el a Te országod)

    3 (Ó, add meg a kenyerünket)

    4 (Ne vígy kísértésbe minket,)

    5 (Tied ország és hatalom)

241

    1 (Jézus kopogtat a szívem ajtaján, a szívem ajtaján,)

    2 (Jézus kopogtat a szívem ajtaján, a szívem ajtaján.)

    3 (Eljő az óra, hogy én kopogtatok, hogy én kopogtatok,)

242

    1 (Jézus légyen útadon tevéled,)

    2 (Jézus vére bűnöd elfödözze,)

    3 (Jézus karja léptedet vezesse,)

    4 (Jézusod parancsa légyen étked,)

243

    1 (Jézus, szemed fénye kereszthalálban értem kihunyt.)

    2 (Jézus, kezed értem ráverettetett keresztedre,)

    3 (Jézus, lábad értem átszögeztetett kereszteden,)

244

    1 (Jézusom, Krisztusom, én szerelmesem!)

    2 (Éjjel is, nappal is óhajtva várlak,)

    3 (Eggyé lenni kíván a szívem Veled,)

    4 (Ahova Te vezetsz, csak oda megyek,)

245

    1 (Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.)

    2 (Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága,)

    Befejezés (Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.)

246

    1 (Jézus, neved oly csodálatos,)

    2 (Jézus, Sáron legszebb rózsája,)

    3 (ézus, eljövendő nagy Király,)

247

    1 (Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én,)

    2 ()

    3 (Mert drága, hű Megváltóm énértem szenvedett,)

248

    1 (Jézusról, csak Róla mondok éneket,)

    2 (Bűn szennyezte lelkem, s ím befogadott,)

    3 (Bűn, halál bilincsét Jézus törte le,)

    4 (Mint királyi gyermek élek föld porán,)

    5 (Az aranyvárosban lesz lakóhelyem,)

249

    1 (Jézusról szól ma énekünk,)

    2 (Jézusról szóló szent Ige,)

    3 (E drága vér tisztára mos,)

    4 (Zengjük hát tiszta szívből itt)

250

    1 (Jézus szolgálókat hív ma,)

    2 (Nincs idő a veszteglésre,)

    3 (Gyenge, méltatlan vagy, mondod.)

251

    1 (Jézus, Te égi szép tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

252

    1 (Jézus vére oly csodálatos!)

    2 (Jézus vére bűntől megtisztít!)

    3 (Jézus neve oly csodálatos!)

253

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Szent kereszteden kereslek,)

    3 (Engem ily nagy szerelmedből,)

    4 (Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,)

254

    1 (Jézus, tiszta lényed nézve, lelkünk vágyik az égi fényre.)

    2 (Mért kell, ó, az éjben járnunk, célt, reményt vajon hol találunk?)

    3 (Bárcsak Krisztus égi fénye rólunk visszatükröződne!)

255

    1 (Vándorutam Jézusommal járom,)

    2 (Völgyön, halmon, zöld mezőn s a réten)

    3 (Ő vigyáz rám, ha szemem behunyom,)

    4 (Hű Uramhoz térek én be egyre,)

    5 (Míg az este rám borul egészen,)

256

    1 (Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!)

    2 (Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,)

    3 (Jézus hív, Vele járj, erre váltott meg Ő,)

257

    1 (Jöjj el az élet vizéhez,)

    2 (Jöjj újulásra, e vízben)

    3 (Jöjj hát az élet vizéhez,)

258

    1 (Jöjj és lásd, jöjj és lásd a szeretet Királyát,)

    2 (Gyere, sírj és gyászolj, bűneidért szenvedett,)

    3 (Mennybéli, földre jött, hogy az Atyához vigyen,)

259

    1 (Jöjj, hogyha bűnöm éget,)

    2 (Ily csoda előtt térdem)

    3 (Hadd legyen győztes pajzsom)

    4 (Ó, segíts mással tenni,)

    5 (Ó, az utolsó percben)

260

    1 (Jöjj Jézushoz, jöjj Hozzá hamar,)

    2 (Jöjj Jézushoz, vesd le terhedet,)

261

    1 (Jöjj le hozzánk, jer közénk,)

    2 (Jól tudod Te, Jézusunk,)

    3 (Add szívünkbe tüzedet,)

    4 (Áraszd ránk a tiszta hit)

    5 (Sátánnak prédájára)

    6 (Legyen másnak nyereség)

262

    1 (Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!)

    2 (Adj erőt nékünk vinni szerteszét)

    3 (Életet, békét hozol Te nekünk.)

263

    1 (Jöjj, Izráel, jöjj, én mátkám,)

    2 (Íme, szóltál: „Jöjj, szívem kedvese,)

    3 (Halld, Izráel, kér Istened,)

264

    1 (Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme!)

    2 (Ellenségem oly sok és hatalmas,)

    3 (Hitem pedig, mint a változó hold,)

    4 (Kövér évek után a soványak)

    5 (Kislelkűen míg én tétovázok,)

    6 (Ha elhamvad hitem mécsvilága,)

    7 (Jöjj, Jézusom, siess közelembe,)

265

    1 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    2 (Te, szentségnek új Világa,)

    3 (Ó, mi édes vigasztalónk,)

266

    1 (Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe,)

    Kar (Minden törvényszegésünket elvetted,)

    2 (Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe,)

267

    1 (Kegyelemnek szép rózsája,)

    2 (Ez a rózsa: Krisztus-kereszt.)

    3 (Tanítványok ékessége)

    4 (Krisztus-kereszt, csodavirág!)

268

    1 (Kelj fel, lelkem, énekeld Urunk dicséretét!)

    2 (Uram, hálát adok Neked,)

269

    1 (Kegyelmed, Úr Jézus, oly végtelen,)

    2 (Szentségben élni Veled, Uram,)

    3 (Oly közel az óra, s mi várunk Rád,)

270

    1 (Keskeny útra lépjen mindaz,)

    2 (Vannak utak, tágas utak,)

    3 (Fáj a szívünk, hogyha látjuk)

    4 (Boldog az, ki keskeny úton)

271

    Kar (Későre jár, elég volt már)

    1 (Oly gyorsan szállnak napjaim,)

    Kar (Későre jár, elég volt már)

    2 (Örök lakásom nincs nekem,)

    Kar (Későre jár, elég volt már)

    3 (S ha véget ér majd életem,)

    Kar (Későre jár, elég volt már)

272

    1 (Kész az én szívem, Uram, Néked zeng a dalom.)

    2 (Igazság, hatalom Igéd minden egyes szava.)

273

    1 (Ki dolgát mind az Úrra hagyja,)

    2 (Segít-e, mondd, ha gondba veszve)

    3 (Jobb nekünk bízva csendben lenni,)

    4 (Szent keze int, ha itt az óra,)

    5 (Járj Isten útján hű munkában,)

274

    1 (Ki eljött éretted, vár téged Ő,)

    2 (Megszánta életed, hív téged Ő,)

    3 (Most itt van s vár reád, fogadd el Őt!)

    4 (Szent vére elfedez, légy csendesen,)

    5 (Hófehér lesz ruhád, tiszta fehér.)

    6 (Mi más lesz az utad, fogadd el Őt!)

275

    1 (Ki hittel a drága keresztre tekint,)

    2 (Ó, mért a kereszt kínos áldozata,)

    3 (Sem könny, sem imád bűnödért nem elég,)

    4 (Ne félj, mit Urad szava mond, hiheted!)

    5 (Ó, vedd örömest, amit Ő szerezett,)

276

    1 (Kismadárka, csicsergő,)

    2 (Ébred már a napsugár,)

    3 (Hallgasd csak, hogy énekel,)

    4 (Dicsérd Istent szüntelen!)

    5 (Járhatsz éjnek éjiben,)

277

    1 (Kis telefonom van nekem: két összetett kezem!)

278

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj el, lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, és oszlasd el a homályt,)

    4 (Hű őrizőm, jövel, jövel,)

279

    1 (Ki teremtette ezt a világot,)

    2 (Ki teremtette a kék tengert,)

    3 (Ki teremtette a sok csillagot,)

    4 (Ki teremtette a madárkát,)

    5 (Ki teremtett meg téged, őt, engem,)

280

    1 (Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének,)

    2 (Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja,)

    3 (Te vagy a mi lelkünknek édes vendége,)

    4 (Te tanítád régenten a prófétákat,)

    5 (Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét,)

    6 (Válassz minket magadnak élő templomul,)

    7 (Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten,)

281

    1 (Szívünk zengje már,)

    2 (Engem is szeret,)

    3 (Hidd, és ad neked)

282

    1 (Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,)

    2 (Ezért igazad van, ha szólsz,)

    3 (Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,)

283

    1 (Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus!)

    2 (A Golgotára ment és meghalt értem.)

    3 (A harmadik napon Ő feltámadott.)

    4 (Ó, halleluja, ó, halleluja!)

284

    1 (Krisztus testének tagja vagy már,)

    2 (Testvéred néha úgy látod tán,)

    3 (Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok?)

    4 (Érezted sokszor, Ő hogy szeret,)

285

    1 (Krisztus feltámadt, elmúlt kín, gyalázat.)

    2 (Vége a gyásznak és a könnyhullásnak!)

    3 (Győzelem, élet Krisztusban miénk lett.)

286

    1 (Krisztus hívása hangzik, az Ige hogyha szól,)

    2 (Ha ingadoz a lábad, irányt mutathat Ő.)

    3 (Krisztus, a Szent, teérted keresztet szenvedett,)

287

    1 (Krisztus újjáteremtett,)

288

    1 (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,)

    2 (Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent Igédnek,)

    3 (Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,)

    4 (Dicsértessél, Atyánk, égi magasságban,)

289

    1 (Küldd Szentlelked, kérlek, Uram,)

    2 (Meghallgattál s fényt gyújtottál,)

    3 (Népmilliók, zarándokok)

290

    1 (Nemsokára jön, újra visszajön,)

    2 (Van-e már ruhád, hófehér ruhád?)

    3 (Mécsed fénye ég? Olaj van elég?)

291

    1 (Lásd meg a mennyből, Úristen,)

    2 (Mind csalárdság, mit hirdetnek,)

    3 (Mind irtsa ki az Úristen)

    4 (S szól az Úr: „Rontják a szegényt.)

    5 (Hét tűzön megy át az ezüst,)

    6 (Óvd e gonosz nemzetségtől,)

292

    1 (Ó, hova visz az út?)

    2 (Mert körülvesz a bűn,)

    3 (Jaj, láss meg, égi Szent,)

    4 (Szót hallok, tiszta szót:)

    5 (Ím, így szeret az Úr,)

293

    1 (Legdrágább kincsem itt nekem)

    2 (E kincs szerzője Jézusom,)

    3 (Megváltóm értem szenvedett)

    4 (Halálnak nincs uralma már)

294

    1 (Lelkem Megváltója, Jézus,)

    2 (Rejts el, míg e bősz vihar zúg,)

    3 (Nincs számomra más menekvés,)

295

    1 (Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,)

    2 (Ha e világ engem csábít, hívogat,)

    3 (Tisztogass bár olykor bajjal engemet,)

    4 (Ha majd porrá válik testem egykoron,)

296

    1 (Légy éber reggel, bár felhőtlen égbolt)

    2 (Légy éber délben, míg a földi zajban)

    3 (Légy éber este, míg csend száll a tájra,)

    4 (Légy éber, ó, napod bármerre fordul,)

297

    1 (Légy Jézus Krisztus harcosa,)

    2 (Vedd fegyveredet, s harcba állj,)

    3 (Csak vidd kereszted válladon,)

    4 (Vedd föl az Ige fegyverét,)

    5 (Az Úrnak Lelke bátorít,)

298

    1 (Menjetek be kapuin hálaadással,)

299

    1 (égy mindhalálig hű,)

    2 (Beszéde megmarad)

    3 (A hős nem lát halált,)

    4 (Ki mindvégig híven)

    5 (Arra, ki hűn megáll,)

    6 (Légy hűséges tehát,)

300

    1 (Lélek, akit bűne bánt,)

    2 (Terhedet tedd Nála le,)

    3 (Megcsal a gonosz világ,)

    4 (Bűnödet, ó, valld be hát,)

301

    1 (Magára vette szennyes ruhámat,)

    2 (Kín, mely Őt érte, nekem volt szánva,)

    3 (Szerető szíve szakadt meg értem,)

    4 (Jézus, Te drága, mit adjak Néked?)

    5 (Dicsőség Néked, szent Vőlegényem,)

302

    1 (Majdnem megtértél, kis híja csak,)

    2 (Majdnem, csak majdnem, itt az idő,)

    3 (Majdnem megtértél, gyors a halál!)

303

    1 (Magányos voltam, nem volt barátom, nem vonzott semmi cél.)

    2 (Kerestem folyton a boldogságot, de nem találtam én.)

    3 (Magányom elszállt, kitárta házát az Úr, az új barát.)

304

    1 (Mi tesz bűntől tisztává?)

    2 (Mi békít meg Istennel?)

    3 (Mi tesz bűntől szabaddá?)

305

    1 (Már keresztem vállra vettem,)

    2 (Ember bánthat és zavarhat,)

    3 (Lelkem, teljes üdv a részed,)

    4 (Kegyelemből dicsőségbe)

306

    1 (Mint szarvas hűs vizek után,)

    2 (Könnyek között telt életem,)

    3 (Szelíd hangja megragadott)

307

    1 (Megleltem a drága, dicső folyamot,)

    2 (Nézd, ott, hol e drága folyam kanyarog,)

    3 (A cseppje mi tiszta, az árja mi mély!)

    4 (Az élet örök vize, ím, e folyam,)

    5 (Ha szomjazol, úgy felüdít e folyam,)

308

    1 (Több erőt, több szeretetet, többet Tőled mindennap!)

309

    1 (Megváltómnak keresztjén)

    2 (Ó, biztos, édes otthon,)

    3 (Az Úr keresztje mellett)

    4 (Isten Bárányát látom,)

    5 (Kereszted csendes árnya)

310

    1 (Szólj hozzám, szólj ma, Istenem!)

    2 (Igédet hagyjad hallanom,)

    3 (Te vagy az Ige, Jézusom!)

311

    1 (Megváltva! Mily boldogan vallom,)

    2 (Megmentve! Most áldom az Urat,)

    3 (Megváltóm, csak Téged imádlak,)

312

    1 (Mely igen jó az Úristent dicsérni,)

    2 (Korán reggel irgalmadat éneklem,)

    3 (Nagy hatalmad amikor meggondolom,)

    4 (Megtartóm vagy, én lelkemet éltetvén,)

    5 (Azért benned vetem reménységemet,)

    6 (Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben,)

313

    1 (Menj elöl, Urunk,)

    2 (Adj bátor szívet,)

    3 (Hogyha szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

314

    1 (Mennyben hangzik a dicsének,)

    2 (Éji ködtől nem borítva)

    3 (Mindörökké zengve áldjuk)

    4 (Földi bánat s vétek távol,)

315

    1 (Mennyben lakó én Istenem,)

    2 ()

316

    1 (Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek)

    3 (Haragnak napja az, kínok, ínség napja,)

    4 (Ó, adj nekünk, Uram, örök nyugodalmat,)

317

    1 (Messze szakadtam, ó, Pásztor, a nyájtól,)

    2 (Így is szeretlek, te megtépett, fáradt,)

    3 (Zengi az énekem, ujjongja szívem,)

318

    1 (Még ma, még Jézus hív,)

    2 (Jövök Hozzád, Uram,)

    3 (Jézust áldjad, szívem,)

    4 (Zengjünk mind Neki hát,)

319

    1 (Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél,)

320

    1 (Méltó, méltó a Bárány, hogy nevét zengje, áldja a föld!)

    2 (Méltó, méltó a Bárány, hogy nevét zengje, áldja az ég!)

321

    1 (Mély álmodtól meg kell, lelkem, válni,)

    2 (Igéjében az Úr maga mondja:)

    3 (Ezért, lelkem, mély álmodból kelj fel,)

    4 (Jézus, add, hogy minden helyzetemben)

322

    1 (Mélyen meghajlok ím színed előtt.)

    2 (Mélyebben, mélyebben, kérlek azért,)

    3 (Mélyebbre szállva, följebb visz utam,)

323

    1 (Mélységes mélyből kiáltunk)

    2 (Nálad nincs is másnak helye,)

    3 (Én csak az Úrra építek,)

    4 (Ha késik is segítsége,)

    5 (Bármily sok is a mi bűnünk,)

324

    1 (Mily boldog ház, hol befogadtak Téged,)

    2 (Mily boldog ház, hol szeretetben egyek,)

    3 (Mily boldog ház, hol szülők imádsága)

    4 (Mily boldog ház, amelynek szorgos népe)

    5 (Mily boldog ház, hol Te törlöd a könnyet,)

325

    1 (Mily drága nekünk ez a jó hír,)

    2 (Leszállott a mennyei fényből,)

    3 (Ó, jöjj mi hatalmas Urunkhoz,)

    4 (Csak Jézus az, aki segíthet,)

326

    1 (Uram, úgy szeretnék sokat tudni Rólad,)

    2 (Megismerni Téged, ez az örök élet,)

    3 (Te hajolsz le hozzám csodás kegyelemmel,)

327

    1 (Mindennap veled leszek, fogom a kezed,)

328

    1 (Minden szerinted legyen, Uram!)

    2 (Minden szerinted legyen, Uram!)

    3 (Minden szerinted legyen, Uram!)

    4 (Minden szerinted legyen, Uram!)

329

    1 (Mindig van, mi gyötri szívem,)

    2 (Bár a Sátán megpróbálja,)

    3 (Bú vagy vígság töltse lelkem,)

    4 (Jézusomnak van rám gondja,)

    5 (Kérlek, Jézus, mind a könnyem)

330

    1 (Mindig velem, Uram, mindig velem,)

    2 (Nem mondtad-é, Uram, mindig velem,)

    3 (Veled megfeszített, új életben)

    4 (Kétségem, félelmem s bánatimban,)

331

    1 (Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem Rád,)

    2 (Örvénylő vizek árja sodor egyre, elfog a félelem,)

332

    1 (Mit földi szem még sose látott,)

    2 (Vándor nem néz oly sóvárgással)

    3 (Ó, ha ezt a boldog országot)

    4 (Fussatok hát, ti múló évek,)

333

    1 (Mit a világ nagy bölcsei)

    2 (Atya, Fiú és Szentlélek:)

    3 (Íme, szívem, drága kincsed)

    4 (Add, a világ megismerjen,)

    5 (Add, hogy egykor eljuthassunk)

334

    1 (Szent az Isten, szent, szent, szent az ég Ura!)

335

    1 (Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön!)

    2 (Mi repülünk eléje, mikor jön!)

    3 (Mi térdelünk eléje, mikor jön!)

    4 (Mi dicsőítjük Őt, amikor jön!)

    5 (Ó, bűnös, mit fogsz tenni, mikor jön?)

    6 (Majd mondod a hegyeknek, mikor jön,)

    7 (Ó, hegyek, essetek rám, mert Ő jön!)

    8 (Ó, bűnös, jöjj Jézushoz, mert Ő jön!)

    9 (Mi várjuk az Úr Jézust, mert eljön!)

336

    Kar (Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, utamon a fényforrás!)

    1 (Amikor kísért szorongás, csüggedés, ott vagy, így nem félek,)

    Kar (Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, utamon a fényforrás!)

    2 (Nem felejtem el, hogy Te vagy itt közel, Jézus van mellettem!)

    Kar (Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, utamon a fényforrás!)

337

    1 (Mondj, szívem, dalt, és magasztald)

    2 (Kérd, hogy vére és Igéje)

    3 (Zengj, szívem, dalt, és magasztald)

338

    1 (Mossál meg engem, moss meg, Uram!)

    2 (Mosd meg a szívem és nyelvemet,)

    3 (Mosd meg a lábam és fejemet,)

    4 (Hadd éljek Benned már egyedül,)

339

    1 (Most még sötét homályon át)

    2 (Most még megértni nem tudom,)

    3 (Most még csak hitből élek én,)

340

    1 (Munkára fel, munkára fel!)

    2 (Munkára fel, munkára fel!)

    3 (Munkára fel, munkára fel!)

    4 (Munkára fel, munkára fel!)

341

    1 (Nagy Istenem, ha nézem a világot,)

    2 (Ha nézek föl az ég dicső boltjára,)

    3 (Uram, Igédben hogyha megtalállak,)

    4 (Ha Jézust látom itt a földön járva)

    5 (Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,)

    6 (Ha majd az Úr elszólít e világból,)

342

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlünk, Jézusunk, reménységünk.)

    4 (Hódolat, tisztelet az Atyának,)

343

    1 (Nagy Isten, ég és föld Ura,)

    2 (Az égitestek rendjei)

    3 (A poklok ádáz szelleme)

    4 (Bár elménk gyakran tévelyeg,)

344

    1 (Nagy Király, fenséges Úr, Király,)

345

    Kar (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    1 (Ha elhagysz, lelkem nyugtalan, jöjj el már!)

    Kar (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    2 (Mély sivárságba dönt a bűn, jöjj el már!)

    Kar (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

    3 (Új élet célja hívogat, jöjj el már!)

    Kar (Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált,)

346

    1 (Ne bánkódj, testvér, vigyázz!)

    2 (e bánkódj, testvér, vigyázz!)

347

    1 (Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,)

    2 (Nagy vagy Te, Isten, nagy a bölcsességed.)

    3 (Nagy vagy Te Isten, s mily nagy a kegyelmed,)

348

    1 (Siessetek, hamar lejár,)

    2 (Ha késlekedsz, mi lesz veled?)

    3 (Elszáll a perc, az életed,)

    4 (A szűk kapu ma még nyitva,)

349

    1 (Ne dicsérjem-é az Istent? Ne legyek-é hálatelt?)

    2 (Miként a sas védőszárnya lebeg fiai felett,)

    3 (Szent Fiát nem drágállotta, ideadta értem Őt,)

    4 (Szentlelkét, a Vigasztalót adja nékem kegyesen.)

    5 (Mivel soha nem lesz vége kegyelmednek, Istenem,)

350

    1 (Van egy név minden egyéb név felett:)

    2 (Ma is van számodra menekülés.)

    3 (Ma is van számodra újulás,)

351

    1 (Nem csábít földi kincs, Jézus enyém!)

    2 (Nem bánt a félelem, Jézus enyém!)

    3 (Az éjt elhagyhatom, Jézus enyém!)

    4 (Te föld, Isten veled, Jézus enyém!)

352

    1 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

    2 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

    3 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

353

    1 (Nem hallod-e, nem hallod-e, nem hallod, Jézus hív téged?!)

354

    1 (Nem láthat bár e földi szem,)

    2 (Fülem nem hallja hangodat,)

    3 (Képed betölti lelkemet,)

    4 (Kimondani mi vagy nekem,)

    5 (De majd a fátyol szétszakad,)

355

    1 (Nem látták Benned, csak az ács fiát.)

    2 (Nem ismerték fel: bűnünk hordozod,)

    3 (Nem vették észre átfúrt kezeden:)

    4 (De majd meglátják, ha órája üt,)

356

    1 (Nézd, Ő jön felénk, elkínzottan,)

    Kar (Mind így kiált: Keresztre hát,)

    2 („Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,)

    Kar (Mind így kiált: Keresztre hát,)

357

    1 (Nyájas világ a vakhomályon át, vezess tovább!)

    2 (Nem mindig kértelek, dicső Uram, hogy így vezess;)

    3 (Erőd vezérelt eddig és hiszem, az visz tovább,)

358

    Kar (Ó, áldott Úr, Te Megváltó, nagy Isten,)

    1 (Ó, áldott Úr magasban odafenn, áldott Úr, dicsőség Neked!)

    Kar (Ó, áldott Úr, Te Megváltó, nagy Isten,)

    2 (Dicsérje az Urat minden élő folyókban, óceánokban,)

    Kar (Ó, áldott Úr, Te Megváltó, nagy Isten,)

    3 (Ő áld meg népeket itt a földön, kormányoz bölcsességével,)

    Kar (Ó, áldott Úr, Te Megváltó, nagy Isten,)

    4 (Ő áld meg ifjakat és öreget, hogy nevét áldva emlegesd!)

    Kar (Ó, áldott Úr, Te Megváltó, nagy Isten,)

359

    1 (Jer, tárjunk ajtót még ma mind!)

    2 (Hű támasz és hű gyámol Ő,)

    3 (Ott boldogság van, boldog nép,)

    4 (Jer, tárjunk ajtót lelkesen!)

    5 (Ó, jöjj, Megváltó Jézusom,)

360

    1 (Od’adtam életem, kiontám vérem én,)

    2 (Örök fényből jövék, elhagyva trónomat,)

    3 (Hordoztam a tövist, kín s gondnak martalék,)

    4 (Nos felkínálva ma bűnid bocsánatát,)

361

    1 (Ó, hogy volt idő, mikor még)

    2 (Ám megleltél s megpihentem)

    3 (Ó, de Lelked, szent szerelmed)

    4 (Égbe nyúlik sok hegy orma,)

362

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, hadd fakadjon)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

363

    1 (Olyan jó, szent az Úr! Olyan hű és nagy Ő!)

364

    1 (Oly messzire mennék Tőled, Istenem,)

365

    1 (Oly szép a Jézus szent neve,)

    2 (Nevét örökre áldhatom,)

    3 (Neved milyen jó hallani,)

    4 (Kimondanom nem is lehet,)

366

    1 (Ott a messze földön árván, hontalan,)

    2 (Rajtad a nyomornak súlyos terhe van,)

    3 (Búsan összetörve jársz vigasztalan,)

    4 (Nézd, a rossz világnak csak fullánkja van,)

    5 (Szómnak ellenállnod úgyis hasztalan,)

367

    1 (Ó, Ábrahám Ura, áldjuk szent nevedet,)

    2 (Ó, Ábrahám Ura, hallom hívó szavad,)

    3 (Ó, Ábrahám Ura, kegyelmed énnekem)

    4 (Megesküdtél, Uram, s ez esküben bízom,)

368

    1 (Ó, csak levél! Mi fájdalom!)

    2 (Ó, csak levél! Hát életed)

    3 (Ó, csak levél! Szégyelld magad,)

    4 (Ó, csak levél! Mint állsz te meg)

369

    1 (Ó, én hiszek Jézusban!)

370

    1 (Ó, érthetetlen kegyelem,)

    2 (Félelmektől megszabadít,)

    3 (Hozzá bajok, vészek között)

    4 (Az Úr íme jót ígért nekem,)

    5 (S ha végsőt dobban majd a szív,)

    6 (Sok ezredév ha eltelik,)

371

    1 (Ó, fogd kezem kezedbe, s vezess, Uram!)

    2 (Kegyelmeddel födözd be szegény szívem,)

    3 (S habár erődet éppen nem érzem is,)

372

    1 (Ó, forrongó, gazdag árja)

    2 (Harsogó hullámverése)

    3 (Ó, hogy minden bűnös lelket,)

373

    1 (Örvendjetek, mert Isten úgy szeret!)

    2 (Örvendjetek, Jézus feltámadott!)

    3 (Örvendjetek, mert Jézus újra jön!)

374

    1 (Ó, hála az Úrnak, zengjünk Neki hát,)

    2 (Ó, teljes az üdv, amit ád ez a vér,)

    3 (Szent az, mit az Úr mond és szent, amit ad,)

375

    1 (Ó, hála, Úr Jézus, hogy Tied vagyok,)

    2 (Ó, hála, Úr Jézus, hogy szabad vagyok,)

    3 (Ó, hála, Úr Jézus, hogy enyém lettél,)

    4 (Ó, hála, Úr Jézus, hogy békét adtál,)

376

    1 (Ó, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm,)

    2 (Ó, hogyha tudnád, mily szelíd, mily édes)

    3 (Ó, hogyha tudnád, mily dicső reményt hint)

    4 (Ó, majd ha Jézus hű szerelmét érzed,)

377

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út.)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj.)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel)

378

    1 (Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,)

    2 (Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;)

    3 (Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:)

379

    1 (Ó, Jézus, kincsem, vigaszom,)

    2 (Hozzád megyek, nehéz az út;)

    3 (Testem ugyan erőtelen,)

    4 (Ha nyelvem némán elakad,)

    5 (Legyen nekem végső szavad)

    6 (Ébressz föl majd a nagy napon,)

    7 (Választottakkal boldogan)

380

    1 (Ó, Jézus, Te csodálatos,)

    2 (Isteni arc, ó, jöjj hozzánk,)

    3 (Kinek szívét elfoglalod,)

    4 (El nem múlik e szeretet,)

381

    1 (Ó, jöjjetek, örvendjetek, Isten szeret!)

    2 (Szállj szerte, hír, e föld színén: Isten szeret!)

    3 (Örvendjen ím minden hívő, Isten szeret!)

382

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj el, Jessze vesszeje,)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Naptámadat,)

    4 (Ó, jöjj, Kulcs Dávid törzséből,)

383

    1 (Ó, jöjjön el, Urunk, a Te országod,)

    2 (Ó, jöjjön el, Urunk, a Te országod,)

    3 (Ó, jöjjön el, Urunk, a Te országod,)

384

    1 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

    2 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

385

    1 (Te csak az Istennek országát keresd,)

    2 (Kérd bízva, és gondod elűzi neked,)

    3 (Ragyogja be fényed az embereket,)

386

    1 (Ó, jöjj, te égi harmat, hasd át a lelkünket!)

    2 (Némának adsz beszédet, gyengét erősítesz;)

    3 (Megindítod a szívet egy pillanat alatt,)

    4 (Ha gyermekidnek útja néha ködbe borul,)

387

    1 (Ó, Krisztusunk, adj igaz békét nekünk,)

    2 (A Te békéd nélkül csak zord a szívünk,)

    3 (A Te békéd nyújt lelki vigasztalást,)

388

    1 (Ó, Krisztusfő, sok sebbel)

    2 (E gyötrelem, gyalázat)

    3 (Nagy irgalmadat áldom,)

    4 (Ha jő a harc, a végső,)

389

    1 (Ó, maradj vélem, az est közelget!)

    2 (Sebten elmúlik rövidke időm.)

    3 (Többet kívánok röpke szavadnál:)

    4 (Ne rettentéssel, mint urak Ura:)

    5 (Jól láttad minden tévelygésemet.)

    6 (Nincs óra, melyben rád ne szorulnék.)

    7 (Véled nem rémít többé semmi vész,)

    8 (Tartsd oda hunyó két szemem elé)

390

    1 (Szent bizonyosság: Jézus enyém!)

    2 (Hogyha szívünkben Jézus az Úr,)

    3 (Isteni béke, szent nyugalom,)

391

    1 (Ó, mi boldog ember, ki csak az Úrnak él!)

    2 (Jézussal szívembe a béke költözött,)

392

    1 (Ó, mi hű barátunk Jézus,)

    2 (Ér-e próba vagy kísértés?)

    3 (Nyomja-é bú gyönge vállad?)

393

    1 (Ó, nagy Isten, sok a vétkem.)

    2 (Kérlek, velem ne szállj perbe,)

    3 (Adj erőt, hogy csöndességgel)

    4 (Mint a madár odvába száll,)

    5 (Jézus Krisztus, én Megváltóm,)

394

    1 (Ó, ne félj, ne rettegj, én veled vagyok,)

    2 (Liljom elhervadhat és a rózsaszál,)

    3 (És utam sötét bár s környez sok veszély,)

395

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem)

396

    1 (Ó, segíts, Jézus, Te fény vagy és élet!)

    2 (Ó, segíts győzni, ha bűnöm feltámad,)

    3 (Ó, segíts győzni, hogy rád hagyjam utam,)

    4 (Ó, segíts győzni, ha cselt vet a Sátán,)

    5 (Ó, segíts győzni, hogy őrt álljak ébren,)

    6 (Ó, segíts győzni, ha szétfoszlik minden:)

    7 (Ó, segíts győzni, míg elnyerem Nálad,)

397

    1 (Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!)

    2 (Lásd: millióknak lelke megkötözve)

    3 (Mondd minden népnek: elveszett juháért)

    4 (Küldj fiaidból, akik nem hiába)

    5 (Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled,)

398

    1 (Új szövetséged elfogadom,)

    2 (Áttört kezedbe kezem teszem,)

    3 (Hű lenni nékem, tudom, nehéz,)

399

    1 (Öröm van a mennyben egy bűnös felett,)

    2 (Öröm van a mennyben. Vándor érkezett,)

    3 (Öröm van a mennyben! Gyorsan lakomát!)

400

    1 (Örülj, örülj, az Úr veled van, Ő Izráelnek Istene!)

    Bef (Örülj, örülj, az Úr veled van, Ő Izráelnek Istene!)

401

    1 (Örvendjetek, keresztyének,)

    2 (Lásd be, lásd be, s úgy tekintsd Őt,)

    3 (Mindezt mivel viszonozzam?)

    4 (Jézus, a Te tagjaidat)

402

    1 (Örvendezz, örvendezz, minden nép,)

    2 (Sziklakő, sziklakő nincsen ott,)

    3 (Él az Úr, él az Úr, mit se félj,)

    4 (Mondjunk hát, mondjunk hát éneket,)

403

    Kar (Pál megállt Jézus előtt.)

    1 (Bejárta a világot, békét nem látott,)

    Kar (Pál megállt Jézus előtt.)

404

    1 (Porból kiáltok! A magasban)

    2 (Legyek, ki ég, de Tőled lángol,)

    3 (Ó, ez minden vágyam, reményem!)

405

    1 (Rád tekint már hitem,)

    2 (Szívemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

    4 (Éltem ha fogyva fogy,)

406

    1 (Semmim sem lenne magamtól nekem,)

    2 (Voltam szegény, bűnben elsüllyedett,)

    3 (Nem könnyeimmel szereztem meg azt,)

    4 (Hadd mondanom, míg szemem Rád ragyog:)

407

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,)

    5 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

408

    1 (Súlyos napokban csak Jézusra nézz,)

    2 (Tekints fel Jézusra, nyomor ha nyom!)

    3 (Tekints fel Jézusra, ha mély sebek)

    4 (Tekints Jézusra, Ő segítni kész!)

    5 (Tekints fel Jézusra, s légy csendesen!)

409

    1 (Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben;)

    2 (Jézus, Te vagy a hajnali fény, Te vagy a nap ragyogása.)

    3 (Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát Lelkeddel engem!)

    4 (Amerre járok, merre kelek, Te légy, Uram, a vezérem,)

410

    1 (Szegény fejem, hová hajtnálak,)

    2 (Szemem, ó, Isten, könnybe lábadt,)

    3 (A szép nap is homályban jő fel)

    4 (Emlékezzél Te szent Fiadra:)

    5 (Tested piros vérrel virágzott)

411

    1 (Ki asztalt terítesz az égi madárnak,)

    2 (Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve)

412

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

413

    1 (Szent, győzedelmes élet, melyből erő fakad,)

    2 (De hogy lehetsz te győztes, kit bűn tart foglyaul,)

    3 (Szíved majd dalra gerjed, s e dal ha zúgni kezd,)

    4 (A harc hevesb lesz egyre, közelg a nagy Király.)

414

    1 (Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak,)

    2 (Megfeszítettük Jézust gonosz kézzel,)

    3 (Nékünk lett az ígéret s fiainknak,)

    4 (Szent keresztségünk a váltság pecsétje,)

    5 (Csúfolhat: édes bortól vagyok részeg,)

415

    1 (Szent, örök Isten, nincsen hova lennem,)

    2 (Mélységes mélyből kiáltok Tehozzád.)

    3 (Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat.)

    4 (Szálljon szívemből hálaadó ének!)

416

    1 (Szent, szent a neve, én Őt dicsérem,)

    2 (Szent, szent a neve, én Őt dicsérem,)

417

    1 (Szent, szent, szent, szent, szent az Úr neve!)

    2 (Dicsérd, dicsérd, ujjongó szívem!)

    3 (Áldott Fenség, én is áldalak.)

418

    1 (Szeret az Isten, megszabadított!)

    2 (Bűnök rablánca kötözött engem,)

    3 (Halál várt énrám, a bűnnek zsoldja!)

    4 (Elküldte Jézust, a hű Megváltót.)

    5 (Kegyelme hívott szent Igéjével,)

419

    1 (Szép Hajnalcsillag, setét égre írlak,)

    2 (Századok jönnek, s hamar el is tűnnek,)

    3 (Bűnök homálya, ínség holló-szárnya)

    4 (Szent egyházadban tiszta sugár lobban,)

    5 (Hozd a napköltét, országod betöltét,)

420

    1 (Szívemben öröm dalol, öröm dalol az én szívemben,)

    2 (Szívemben hála, hála, hála, hála az én szívemben,)

    3 (Szívemben béke, béke, béke, béke az én szívemben,)

    4 (Szívemben nyugalom van, nyugalom van az én szívemben,)

    5 (Szívemben hála, béke, öröm dalol az én szívemben,)

421

    1 (Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat,)

    2 (Adj Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem)

    3 (Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra,)

    4 (Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek,)

    5 (Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,)

422

    1 (Tanúd vagyok, Uram, hisz én is láttam,)

    2 (Tanúd vagyok, Uram, hisz végigéltem,)

    3 (Tanúd vagyok, Uram, hogy más is lásson,)

423

    1 (Tarts vérző oldaladnál, Megváltó Krisztusom!)

    2 (Benned rejtőzve szívem riadtan nem dobog,)

    3 (Mily elragadtatás lesz szemlélni arcodat!)

424

    1 (égy eggyé, Urunk!)

    Bef (Tégy eggyé, Urunk!)

425

    1 (Tégy eggyé, Urunk, tégy eggyé, Urunk,)

    Bef (Tégy eggyé, Urunk, tégy eggyé, Urunk,)

426

    1 (Tégy foglyoddá, Uram,)

    2 (Szívem gyáván remeg,)

    3 (Lelkem mindjárt alél,)

    4 (Majd úgy uralkodik,)

427

    1 (Tehozzád kiáltok, Uram,)

428

    1 (Te vagy dicsőségem, Te vagy mindenem,)

    2 (Tanácsodra nézek, szavad hallgatom,)

    3 (Igéd szabadít meg a gonosz tőréből,)

429

    1 (Térj magadhoz, drága Sion,)

    2 (Hullámok ha rémítenek)

    3 (Bár hegyek megrendülnének,)

    4 (Bár könnyeid omlanának)

    5 (Ó, ne csüggedj, ím, az estnek)

430

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,)

    2 (Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,)

    3 (Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,)

    4 (Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,)

    6 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!)

    7 (Tisztítsd meg szíved, Krisztus szentegyháza,)

431

    1 (Tied a dicsőség és imádat!)

432

    1 (Tudom, az én Megváltóm él,)

    2 (Jézus nevében bízom én,)

    3 (Előttem, ó, az oly csodás,)

    4 (Tudom, hamar jő Mesterem,)

433

    1 (Tudom, az Úrnak terve van velem!)

    2 (Tudom, az Úr vezet az utamon!)

    3 (Tudom, az Úr velem van mindennap!)

    4 (Tudom, az Úr megőriz mindenkor!)

    5 (Tudom, az Úr mindent jóra vezet!)

434

    1 (Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,)

    2 (Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,)

    3 (Jön az örök nap már, közeledik Ő,)

435

    1 (Úgy kutattuk a homályban)

    2 (Íme, Jézus irgalommal)

    3 (Ó, mit adhatunk mi Néki,)

    4 (S bűnös szívünk, mit szegényen)

    5 (Ó, Urunk, vezessen arcod)

436

    1 (Uram, az éltem kezedbe tettem,)

    2 (Nekem ködös még, de Te tudod rég,)

    3 (Kegyelmed várom, Uram, Királyom,)

    Bef (Uram, az éltem kezedbe tettem,)

437

    1 (Uram, én áldom a Te szent nevedet!)

    2 (Uram, én hálát adok Neked mindenért,)

    3 (Jézus, ó, Isten Fia, köszönöm Neked,)

438

    1 (Uram Jézus, drága kincsem,)

    2 (Ezerszer is kér a lelkem:)

    3 (Mi édesebb szent nevednél?)

    4 (Mikor Terád emlékezem,)

    5 (Szívem lángját élesztgetve,)

439

    1 (Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.)

    2 (Uram, köszönök mindent, amit értem tettél.)

    3 (Szelíd hangod, Jézus, hallani olyan jó,)

    4 (Uram, ne menj el tőlem, bár bűnös ember vagyok.)

440

    1 (Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra,)

    2 (Erősebb e szeretet a kínhalálnál,)

441

    1 (Uram, közel voltam Hozzád,)

    2 (Uram, kerestelek Téged,)

    3 (Uram, taníts hinni Benned,)

442

    1 (Uramnak mondom én: Uram vagy, Istenem,)

    2 (Uramra nézek én, Benne gyönyörködöm,)

443

    1 (Uram, ó, add, ha vándorutam)

    2 (Ó, lásd, Uram, a szívem-lelkem)

    3 (Nézd, minden elhagy; üdvösségem)

    4 (El nem bocsátlak: e világon)

    5 (Segíts az utamon erőddel,)

    6 (Ott álljunk üdvbe öltözötten)

444

    1 (Úr lesz majd Jézus mindenütt,)

    2 (Őnéki mondjunk hő imát,)

    3 (Országok, népek és nyelvek)

    4 (Ő királysága bő áldás,)

    5 (Minden teremtés dicsérje,)

445

    1 (Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te,)

446

    1 (Úr vagyok a világon,)

    2 (Adok éltető esőt,)

    3 (Minden ember az enyém,)

447

    1 (Van még hely ott, mely téged béfogad,)

    2 (Az est közelg, a nap hamar leszáll,)

    3 (A szép terem felékesítve már,)

    4 (Már megtelik a menyegzői ház,)

    5 (Az ajtó nyitva, befogadni kész,)

448

    1 (Üres kézzel kell-e mennem)

    2 (Jól tudom, hogy Ő megváltott,)

    3 (Bár lehetne visszahoznom)

    4 (Testvér, rád is vár a munka,)

449

    1 (Űzd el a kísértőt, bűn minden kudarc,)

    2 (Messze elkerüld, ki szent dolgon nevet,)

    3 (Győzteseknek Isten szép jutalmat ád,)

450

    1 (Van még számomra is bocsánat!)

    2 (Ha kísértés hulláma tör rám,)

    3 (Az ég alját fürkészve nézem,)

451

    1 (Vágyol-e elhagyni bűneidet?)

    2 (Ó, ha a büszkeség rabja vagy tán,)

    3 ()

    4 (Szolgálni vágyol-e Jézust talán?)

452

    1 (Vágyódom a Golgotára,)

    Kar (Bűnöm ott lerakom, ott lerakom, ott lerakom,)

    Bef (Vágyódom a Golgotára,)

453

    1 (Végig megálld a nagy tusát!)

    2 (A célra fuss, hogy mennybe juss,)

    3 (Ne csüggedj el, Ő felemel,)

    4 (Bízzál, ne félj, a Krisztus él!)

454

    Kar (Válasszatok addig, míg tart a ma,)

    1 (Világi kívánság és a pénz, idegen istenek,)

    Kar (Válasszatok addig, míg tart a ma,)

    2 (Azért hát féljétek az Urat, Néki szolgáljatok,)

    Bef (Válasszatok addig, míg tart a ma,)

455

    1 (Vándor áll ajtód előtt,)

    2 (Nem hallod nyájas szavát?)

    3 (Rég kell búsan várnia,)

    4 (Halld! Ma még ajtódban áll.)

456

    1 (Vándorutam álmodozva járom,)

    2 (Ködbe tűnt a szívem tarka rétje,)

    3 (Itt hozom az éltem rontott útját,)

    4 (Bűnbocsánat éltető Igéjét)

457

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    5 (Velem vándorol utamon Jézus,)

458

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Ha erőnk lankad,)

    3 (Ha sok fájdalom)

    4 (Éltem Rád bízom,)

459

    1 (Vonj öröm és búbánaton át,)

    2 (Mind közelebb, semmit se hozok,)

    3 (Mind közelebb, míg összetörött)

    4 (Mind közelebb, tisztán, szabadon,)

460

    1 („Záporként hull majd az áldás”,)

    2 („Záporként hull majd az áldás”,)

    3 („Záporként hull majd az áldás”,)

    4 („Záporként hull majd az áldás”,)

461

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd, világ,)

    2 (Ti vértanúi Istennek,)

    3 (Ti választottak, szent hívek,)

    4 (Ti bűnösök, mert Ő hordott)

    5 (Ti népek, törzsek, kik bárhol)

    6 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

462

    1 (Zengjen hálaének,)

    2 (Isten szent szerelmét)

    3 (Ha a Bárány vérét)

463

    1 (Zengj halleluját az Úrnak!)

    2 (Jézus halálból feltámadt,)

    3 (ézus a menny és föld Ura,)

    4 (Ő nemsokára visszajön,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem