Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Cserkészek daloskönyve" énekei:

Himnusz (Isten áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel,)

Szózat (Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar;)

Boldogasszony

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

Szt.Istvánhoz

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

46.zsoltár

    1 (Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.)

    2 (Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk;)

    3 (E világ minden ördöge ha elnyelni akarna,)

    4 (Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja.)

Fel, barátim!

    1 (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt,)

    2 (Lám, a sátán ser'ge talpon, szembetörni kész;)

    3 (Ránk borítja fátyolát a csendes alkonyat,)

    4 (Édes hangú kis madárka csattogó dala,)

Térj magadhoz…

    1 (Térj magadhoz, drága Sion, van még neked Istened!)

    2 (Hullámok, ha rémítenek mérhetetlen víz felett,)

Magyar szentekről

    1 (Isten, hazánkért térdelünk elődbe.)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Boldog Özsébnek lángjai lobognak,)

    4 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad,)

    5 (Ránk bűnösökre minden verés ránk fér,)

Naphimnusz

    1 (Mérhetetlen Úr, ki vagy a kéklő mennyekben:)

    2 (Dicsérjen a Hold, halaványarcú húgocskánk,)

    3 (Friss nénénk, a Szél, mikoron zúgva gátat tép;)

Magnificat

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat,)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még,)

    3 (Irgalma leárad, népünkre borul,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

Zsoltár gyermekhangra

    1 (A Jóisten őriz engem,)

    2 (A Jóisten örök áldás,)

    3 (A Jóisten őriz engem,)

Reggeli himnusz

    1 (Már kél a fénynek csillaga,)

    2 (Nyelvünket fogja fékre ma,)

    3 (Lakjék szívünkben tisztaság,)

    4 (Hogy majd a nap ha távozott,)

    5 (Dicsérjük az örök Atyát,)

Esti himnusz

    1 (A napvilág leáldozott,)

    2 (A rossz álmok távozzanak,)

    3 (Add meg, kegyelmes jó Atyánk,)

Étkezés előtt (Jöjj el Jézus, légy vendégünk,)

Kalevala 45.ének (Tőlem semmi ki nem telne,)

Étkezés előtt (Aki ételt, italt adott,)

Esti dal

    1 (Erdő mellett estvéledtem,)

    2 (Én Istenem, adjál szállást,)

    3 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    R (Bátorítsa szívünk álmát,)

Shalom haverim (Shalom haverim, shalom haverim, shalom, shalom,)

Az Úr veletek (Az Úr veletek, az Úr veletek, ó áldás, béke,)

Esti búcsú (Adj, Uram, csöndet, békességet a földnek.)

Ardere… (Ardere et lucere,)

Christus vincit (Christus vincit,)

Szt.Imre

    1 (Szent Imre herceg, Magyarország éke,)

    2 (Jó magyar népünk alighogy megtére,)

    3 (Jól kiművelve ifjúkorba értél,)

    4 (Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,)

Magyar cserkészinduló

    1 (Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng,)

    2 (Szabadba, fiúk! A nap arca nevet,)

Elindult a tutajflotta

    1 (Elindult a tutajflotta Kralovánból,)

    2 (Künn a parton sorakozott Janó törzse,)

Mócsy Jánostól (Megy a cserkész, megy a cserkész hosszú bottal.)

Fel, fel, cserkészpajtás! (Fel, fel, cserkészpajtás, fel, fel, cserkészpajtás, fel a magas hegyre!)

Nézd! (Nézd, de szépen lángol a tábortűz!)

Daltól hangos

    1 (Daltól hangos erdő, mező, berek, merre járunk mi, cserkészek.)

    2 (Dobog a föld lépéseink alatt, visszhangoznak a kőfalak.)

Forrjon össze

    1 (Forrjon össze dalban ajkunk, úgy, amint szívünk is egy.)

    2 (Liliomnak hordjuk ékét tiszta, bátor szív felett,)

Megjött… (Megjött már a fecskemadár, fészket rakott nálunk.)

A madár… (A madár fütyüli már az ágon,)

Nagytáborba indulnék (Nagytáborba indulnék, nem bírja a hátam,)

Egyszer esik…

    1 (Egyszer esik esztendőben nagy tábor,)

    2 (Hogyne volna, hogyne volna jó világ,)

    3 (Egyszer esik esztendőben karácsony,)

Ici-pici… (Ici-pici csapatunk, a cserkészek mi vagyunk,)

Valami bűzlik…

    1 (Valami bűzlik, valami bűzlik Dániában, Dániában:)

    2 (Valami bűzlik, valami bűzlik a táborban, a táborban:)

Már elpihent… (Már elpihent a táborunk, csak bent az erdőn zizeg a levél,)

Hűvös az éj… (Hűvös az éj, vége van a nyárnak,)

Regős I.Bevezető (Cserfakéreg bocskorunk,)

Regős II.Induló

    1 (Ne fuss, ne fuss, ne fuss, Szent István királyunk,)

    2 (Kelj fel, gazda, kelj fel, szállott Isten házadra,)

    3 (Adjon az Úristen ennek a gazdának)

    4 (Adjon az Úristen ennek a gazdának)

Tó partján (Tó partján ott ring egy imbolygó csónak,)

Tájékozódás (Ha előttem van észak, hátam mögött dél,)

Viva la musica (Énekelj, magyar ifjúság,)

Bizakodó (Sej, haj, nincsen baj, süt még ránk az Isten napja.)

Szellő zúg…

    1 (Szellő zúg távol, alszik a tábor.)

    2 (Szellőzúgásnak fárad a hangja,)

Erdő mellett… (Erdő mellett kanyarog el a patak, magasra van dagadva.)

Fiúk, fiúk…

    1 (Fiúk, fiúk, cserkészfiúk, rajta!)

    2 (Már ezután úgy éljük világunk,)

    3 (Tábortűznél nótázgatni kezdünk,)

Nézem az eget (Nézem az eget, nézem az eget, ragyognak a csillagok,)

Erre van… (Erre van a gyalogút, erre megy a kocsiút!)

Esik eső… (Esik eső, zúg a gát, adjon az Isten jójszakát!)

Elvittek egy cserkészt

    1 (Elvittek egy cserkészt sátor alá lakni,)

    2 (Sátor alatt hálni, tűz mellett őrt állni,)

    3 (Sátor alatt hálni, tűz mellett őrt állni,)

Főszakács úr… (Főszakács úr, sejehaj, főszakács úr előveszi bicskáját.)

Nyáron virágzik… (Nyáron virágzik a rózsa,)

Rásüt a nap (Rásüt a nap, a nyári nap, sej-haj, az erdőre.)

Azért, hogy én… (Azért, hogy én cserkész vagyok, sárgarigó galambom,)

A budai cserkészek (A budai cserkészek tábort vertek szegények,)

Azért csónak (Azért csónak a csónak,)

Tábortüzi Credo (Hiszek a kevesek egybetett kezében,)

Hajtsd a csónakot magad!

    1 (A férfiú nem bamba juh, mit birkanyáj lök, húz odább.)

    2 (Meg nem remeg, ha közeleg Bor asszony sziklazátonya:)

    3 (E szép világot hát szeresd; szeresd hűn embertársadat:)

Ha összefog… (Ha összefog karunk és egybecseng dalunk, mi sziklaerősek vagyunk,)

Röppen a nyíl (Napfényes égen mint fürge sólyom,)

Vár a tábor (Vár a tábor, az erdő, a mező,)

Télitábori dal (Csak a szél fújdogál, elpihent már a táj,)

Búcsút int a tűz

    1 (Búcsút int a tűz, halkan jő az éj,)

    2 (Szálljon hő imánk, hozzád, Istenünk.)

Erdők királynője

    1 (Erdők királynője, szép csillag, Szűz Mária,)

    2 (A szél Ave Mariát orgonál a fákon,)

Jöjj, testvér…

    1 (Jöjj, testvér, énekelj,)

    2 (Izmunkban friss erő,)

    3 (Harctér a nagyvilág.)

    4 (Testvér, az Ég velünk,)

Miénk a nagyvilág

    1 (Miénk a nagyvilág,)

    2 (Miénk a technika,)

    3 (Miénk az ifjúság,)

Láb nem járta…

    1 (Láb nem járta sziklabércek orma minket vár.)

    2 (Nóta, móka jó barátunk együtt jár velünk,)

Hajnal támad

    1 (Már vígan zeng ez a csengő dal, üde ünnepi hajnal támad,)

    2 (És száz nyelven tör az égnek fel ez a tűzszavú lelkes nóta,)

    3 (Míg vérben fürdik a bűnös föld, beborulva kísért a holnap,)

Pirkad a hajnal

    1 (Pirkad a hajnal és zengnek a madarak, hő ima száll fel az égre.)

    2 (Rőtszínű alkony a távoli hegyeken, csend van a völgyben, a réten.)

Sárkányölő (Sárkányölő Szent György vitéz,)

Jöjj már… (Jöjj már, itt a nyár, csodavizű tiszta tó.)

Bércen túl… (Bércen túl már nyugszik a nap, esteli szél, hozz jó álmot!)

Leánycserkész induló

    1 (Liliomos cserkészzászlónk fenn lobog az égen,)

    2 (Nékünk dalol minden madár, miénk a természet,)

    3 (Tiszta testben tiszta szív és áldozatos lélek,)

Leánycserkész tábortűznyitó (Lobbanj lángra tábortűzünk, nyugszik már az erdő.)

Láb, mely… (Láb, mely hangtalanul lépked,)

Szent ez a jelvény

    1 (Feméliliommal járd a nagyvilágot, társad a jó remény.)

    2 (Állni a vártán hívd az ifjú népet, lásd, mire lenne kész!)

    3 (Várjon az erdőn fáknak lombja, zöldje, hívjon az esti szél,)

Az igaz cserkész (Az igaz cserkész tudja jól, közössége nem juhakol,)

Tartsd fel…

    1 (Tartsd fel a zászlót, mondd ki a jelszót,)

    2 (Áldd Teremtődet, tiszteld a földet,)

    3 (Isten Igéje, néped reménye)

    4 (Tartsd fel a zászlót, mondd ki a jelszót,)

Bi-Pi-kánon (Bi-Pi, Bi-Pi, Bi-Pi, Bi-Pi;)

Gyújtsál tüzet (Gyújtsál tüzet, hadd égjen tábortüzünk az éjben,)

Dán cserkészdal

    1 (Te hősi nemzedék, te bátor, jó csapat,)

    2 (Mi cserkészek vagyunk, ha tartotok velünk,)

Útrakelek… (Útrakelek, elmegyek, várnak rám a kék hegyek, vár reám új, ismeretlen táj.)

Cserkészek májusa (Vígan tekint le ránk a kék tavaszi ég,)

Minden út

    1 (Halld, hogy zúg a rét és hogy zeng az ég, ilyen dal nem volt még,)

    2 (Halld, hogy zúg a rét és hogy zeng az ég, ilyen dal nem volt még,)

    3 (Halld, hogy zúg a rét és hogy zeng az ég, ilyen dal nem volt még,)

Cikázó lángok (A nap leszállott, cikázó lángok magasba törnek és száll a dal,)

Ne törj le, cserkészpajtás!

    1 (Rá se ránts, ne törj le, cserkészpajtás, csak dalolva járj, nevess, ha száz gond bánt!)

    2 (Rá se ránts, ne törj le, cserkészpajtás, csak dalolva járj, nevess, ha száz gond bánt!)

    3 (Rá se ránts, ne törj le, cserkészpajtás, csak dalolva járj, nevess, ha száz gond bánt!)

    4 (Rá se ránts, ne törj le, cserkészpajtás, csak dalolva járj, nevess, ha száz gond bánt!)

Géza fejedelemről (Erat quidem dux Hungariae,)

Szt.István király ünnepére (Adest festum venerandum Sancti regis Stephani,)

Ómagyar Mária-siralom

    1 (Volék sirolmtudotlon,)

    2 (Választ világomtúl,)

    3 (Ó, én ézes urodum,)

    4 (Szemem könnyüel árad,)

    5 (Világ világa,)

Üdvözlégy…

    1 (Üdvözlégy, kegyes Szent László király,)

    2 (Testedben tiszta, lelkedben fényes,)

    3 (Az igazságnak valál bírója,)

    4 (Te dicsekedtél király székedben,)

    5 (Dicsérjük, magyarok, Szent László királyt,)

Hunyadi Jánosról (Néktek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról,)

Cantio Optima

    1 (Siralmas énnékem tetőled megválnom,)

    2 (Az Felföldet bírják az kevély németek,)

    3 (Engemet kergetnek az kevély németek,)

    4 (Engem eluntattak az magyari urak,)

    5 (Legyen Isten hozzád, áldott Magyarország,)

    6 (Ez éneket szerzék jó Husztnak várában,)

Egri históriája

    1 (Summáját írom Eger várának,)

    2 (Megírtam bűvön históriáját,)

    3 (Kárt az törökök nagyot vallának,)

    4 (Amhát táborát hamar elindítja,)

    5 (Már meghallátok rövid summáját)

    6 (Egert minékünk éltig megtartsa,)

    7 (Nagy históriáét az ki szerzette,)

Egervár viadaláról

    1 (Ti magyarok, már Istent imádjátok,)

    2 (Ím egy krónikát mondok, meghalljátok,)

    3 (Nem emberi hatalom ezt művelé;)

Rákóczi Ferenc imádsága

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Mutass, Jézus, kies földet,)

Csínom Palkó

    1 (Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos karabélyom,)

    2 (Ne bánkódjék senki köztünk, menjünk az Alföldre;)

    3 (Darulábú, szarkaorrú, nyomorult ellenség,)

    4 (A jó vitéz kurucnak van szabott dolománya,)

Kuruc tábori dal

    1 (Te vagy a legény, Tyukodi pajtás!)

    2 (Szegény legénynek olcsó a vére:)

    3 (Bort a kupámba! Embert a gátra!)

Török bársony süvegem

    1 (Török bársony süvegem,)

    2 (Fakó lovam a Murza,)

    3 (Sándor Ferkó sógorom,)

    4 (Zsindelyesi eszterház,)

    5 (Vörös bársony süvegem,)

    6 (Ha kötötte, jól tette,)

Rákóczi búcsúja

    1 (Hallgassátok meg, magyarok, amit beszélek,)

    2 (Tanácsoljuk felségednek, meg se is vesse,)

    3 (Sok pénzembe, költségembe került váraim,)

    4 (Országomból, az hazámból már ki kell menni,)

    5 (Megengedjen a magyarság, csak azt kiáltom:)

Zöld erdő harmatát

    1 (Zöld erdő harmatát,)

    2 (A magas hegyeken,)

    3 (Jobb hát a darvakkal)

    4 (Ha minden elmarad,)

Nem lesz… (Nem lesz mindenkor így, szívedben bús ne légy;)

Katonaének

    1 (A szép fényes katonának gyöngyarany élete,)

    2 (Szikrát üt a paripája nagyvároson nézik,)

    3 (Közemberből káplár, hadnagy, kapitány is lészen,)

    4 (Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat,)

Gábor Áron

    1 (Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.)

    2 (Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta,)

Kossuth Lajos táborában

    1 (Kossuth Lajos táborában két szál majoránna,)

    2 (Ne karélyozz, magyar huszár, mert leesel róla,)

    3 (Ne sirasson engem senki, jól vagyok tanítva,)

    4 (Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve,)

Klapka-induló (Fel, fel, vitézek, a csatára,)

Zúg az erdő

    1 (Zúg az erdő, zeng a mező, harsog a trombita,)

    2 (Muszka ide, muszka oda, vitéz gyerök vagyok,)

    3 (Megy honvédnak, megy huszárnak, aki arra való,)

    4 (Félre innen német fattyú, nem vagy idevaló,)

A nagy bécsi kaszárnyára

    1 (A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya,)

    2 (Gyere pajtás abfürolni, fegyver lesz az első,)

    3 (Fiumei kikötőben megállt egy gőzhajó,)

Kimegyek…

    1 (Kimegyek a doberdói harctérre,)

    2 (Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni,)

Nemzeti hitvallás (Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,)

Székely dal

    1 (Én Istenem, jó Istenem,)

    2 (Vándorfecske sebes szárnyát,)

    3 (Vándorfecske hazatalál,)

Székely himnusz (Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen.)

Hunyadi, bízzál!

    1 (Hunyadi, bízzál, a nép melletted áll,)

    2 (Vezesd a népet, csak őbenne higgy,)

Napfényes utakon

    1 (Szívünk mélye új lánggal ég, új dalra hív most az élet!)

    2 (Mondd csak, pajtás, indulsz-e már erdőbe, völgyekre, bércre?!)

Ha én…

    1 (Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék;)

    2 (Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,)

    3 (Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,)

    4 (Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,)

    5 (Ha én zászló volnék, sohasem lobognék;)

Októberi induló

    1 (Szent István keze, jó oltalmunk voltál ezer bajban.)

    2 (Sok vért, sok üde friss életet kívánt a sors tőlünk,)

István, a király (Felkelt a napunk, István a mi urunk,)

Erdők, völgyek

    1 (Erdők, völgyek, szűk ligetek,)

    2 (Édesanyám sok szép szava,)

    3 (Édesanyám édes teje,)

Ködözik a Mátra

    1 (Ködözik a Mátra, eső akar lenni, eső akar lenni,)

    2 (Ne morogj, manga nyáj, nem megyünk még haza, nem megyünk még haza.)

Piros alma

    1 (Piros alma mosolyog a dombtetőn,)

    2 (Ha a Tisza tinta volna, jó volna,)

Erdő, erdő, de magas

    1 (Erdő, erdő, de magas a teteje.)

    2 (Búza közé szállt a dalos pacsirta,)

Hegyek, völgyek

    1 (Hegyek, völgyek között állok,)

    2 (Engem anyám megátkozott,)

    3 (Ott se legyen megállásom,)

Azhol én elmegyek

    1 (Azhol én elmegyek, még az fák is sírnak,)

    2 (Hulljatok levelek, rejtsetek el engem,)

    3 (Ne keress, édesem, mert el vagyok rejtve,)

A tavaszi…

    1 (A tavaszi szép időnek)

    2 (Kisütött a nap sugára)

    3 (Repülj, fecském, ablakára,)

A csitári…

    1 (A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.)

    2 (Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van,)

Fúj, süvölt…

    1 (Fúj, süvölt a Mátra szele,)

    2 (Istenadta falu nyája,)

    3 (Habos sárga csikóm nyaka,)

    4 (Kalapom a Tiszán úszkál,)

Zöld erdőben

    1 (Zöld erdőben, zöld mezőben sétálott egy páva,)

    2 (Anyám, anyám, édesanyám, elmék az erdőbe,)

Tizenhárom fodor…

    1 (Tizenhárom fodor van a szoknyámon.)

    2 (Tizenhárom veréb ugrál a jégen,)

Tizenhárom ezüst… (Tizenhárom ezüst pityke fityeg a mentémen,)

Jaj, de szépen…

    1 (Jaj, de szépen muzsikálnak)

    2 (Jaj, de szépen harangoznak)

Huszárgyerek

    1 (Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot,)

    2 (Falu végén, falu végén szépen muzsikálnak,)

    3 (Szép a huszár, szép a huszár, felül a lovára,)

Kukorica

    1 (Kukorica, kukorica, pattogatott kukorica.)

    2 (Megfogtuk már a galambot, verjük neki a dorongot.)

Elmegyek

    1 (Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom,)

    2 (Ha elmégy, ha elmégy, csak hozzám igaz légy,)

Hej, rozmaring

    1 (Hej, rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing,)

    2 (Három icce kendermag, jaj, de büszke legény vagy,)

    3 (Három bokor saláta, három kislány kapálta,)

    4 (Hej, kis katlan, kis katlan, benne a sok mosatlan,)

    5 (Hej, kendermag, kendermag, barna kislány, kié vagy?)

    6 (Hej, kikirics, kikirics, már énnekem ne viríts,)

    7 (Kölcse, Csepel, Teleki, barna kislány gyere ki,)

    8 (Hej, piros bor, piros bor, mingyár' ránk kerül a sor,)

    9 (Ha ittatok, ettetek, innen bizony menjetek,)

A Vargáék ablakja

    1 (A Vargáék ablakja)

    2 (Azért van az kirakva:)

    3 (Hej, galambom, gyere ki,)

    4 (Tudnám én azt, ha várna,)

A jó lovas…

    1 (A jó lovas katonának de jól vagyon dolga,)

    2 (Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára,)

    3 (Isten hozzád, apám, anyám és édes szerelmem,)

A gyulai…

    1 (A gyulai kert alatt, kert alatt)

    2 (Benedeki kert alatt, kert alatt)

Megrakják a tüzet

    1 (Megrakják a tüzet, mégis elaluszik,)

    2 (Rakd meg, babám, rakd meg lobogó tüzedet,)

    3 (Gyönge lábam fázik, köpönyegem ázik,)

    4 (Meggyújtják a tüzet, jaj, ha elaluszik!)

    5 (Rakd meg, Uram, rakd meg lángoló tüzedet,)

Télen-nyáron (Télen-nyáron jókedvem van, az ördög fog búsulni.)

Elindultam…

    1 (Elindultam szép hazámbúl,)

    2 (Bú ebédem, bú vacsorám,)

    3 (Én Istenem, rendelj szállást,)

Este van már

    1 (Este van már, csillag van az égen,)

    2 (Garzó Péter elment katonának,)

Hej, halászok

    1 (Hej, halászok, halászok,)

    2 (Hej, halászok, halászok,)

    3 (Hát a keszeg mit eszik,)

Ablakomba

    1 (Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág,)

    2 (Szeged felől, Szeged felől jön egy fekete felhő,)

Nem jó csillag (Nem jó csillag lett volna énbelőlem,)

Lement a nap

    1 (Lement a nap a maga járásán,)

    2 (Ha meghalok, temetőbe visznek,)

Megyen már…

    1 (Megyen már a hajnalcsillag lefelé,)

    2 (Amerre mégy, édes rózsám, kívánom,)

Este van már

    1 (Este van már, késő este,)

    2 (A faluban minden csendes,)

Szól a húros madár

    1 (Szól a húros madár,)

    2 (Lám, megmondtam, rózsám,)

    3 (Az sem hajt egyébért,)

Szólal a kincsem

    1 (Szólal a kincsem, messzire szólal,)

    2 (Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu,)

Vejnemöjnen muzsikál

    1 (Jászott Vejnemöjnen ujja,)

    2 (Még a fák is vigadoztak,)

    3 (Légben szárnyon kik repülnek,)

    4 (Vízi hal, temérdek fajta)

    5 (Ott forognak, ott figyelnek,)

Sűrű a berek

    1 (Sűrű a berek, dong benne a szél,)

    2 (Tatár uraság, méz a szava is,)

    3 (Gyöngy és aranylánc semmit sem tehet!)

Fut a nyúl (Fut a nyúl, fut a nyúl, a kutya utána,)

Édes almát…

    1 (Édes almát hoztam én,)

    2 (Mérges pulykát hoztam én,)

Jöjj ide, pajtás

    1 (Jöjj ide, pajtás, lekaszáljuk a füvet,)

    2 (Fogjuk a sarlót, ide-oda aratunk,)

Gyere hát

    1 (Gyere hát, a danát sose bánd, ajjaja,)

    2 (Kel a tánc, megy a tánc, fut a tánc, ajjaja,)

Lassú folyóvíznek (Lassú folyóvíznek alacsony partja)

Kaukázusi szűrmellény (Kaukázusi szűrmellény, Dzsingisz Kán, gyere, ülj mellém!)

Tölgyes bucka…

    1 (Tölgyes bucka tövibe,)

    2 (Három kecske, meg egy bak,)

    3 (Hopsza pajtás, pattanj fel!)

Szép nyári reggelen (Szép nyári reggelen kertemben csendesen bujkál a szél.)

Zöld mezőnek közepében (Zöld mezőnek közepében van egy öreg nyír,)

Zöld levél

    1 (Zöld levél, zöld levél, illatot hoz már a szél.)

    2 (Kék virág, kék virág, bokrok alján ibolyák.)

Balalajka

    1 (Áll egy ifjú nyírfa a réten,)

    2 (Nyírfa ága, hej, kifaragva,)

Aranyosom

    1 (Aranyosom, hogy vegyelek feleségül én,)

    2 (Hogy repüljek én veled, hisz nem vagyok madár?)

    3 (Mint a rétnek jó illatát, elfújnálak én.)

Csalogány (Erdő mélyén esti csendben)

A nap nyugodni tér

    1 (A nap nyugodni tér.)

    2 (Míg jő a pirkadat,)

Már nyugosznak…

    1 (Már nyugosznak a völgyek, az erdők s minden földek, már alszik a világ.)

    2 (Ha jő az alkonyóra, térj testem nyugovóra, a munka véget ért.)

Vén erdők alól (Vén erdők alól mi szép, ha szól a kürt,)

Kinn a holdsütésen (Kinn a holdsütésen, barátom, Pierrot)

A jóbarátság

    1 (Az ifjúkor szép hajnalán, az élet reggelén)

    2 (Mint százezer kis fénysugár, úgy törj az éjen át,)

Nyár-kánon

    magyar (Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár,)

    angol (Summer is icumen in Lhude sing cuccu,)

Tipperary

    magyar (Víg a kedvem ma Tipperary, nem riaszt el az út.)

    angol (It's a long way to Tipperary, It's a long way to go.)

Klementina balladája

    1 (Egy bányában, egy tárnában élt egy bányász egymaga,)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    2 (Lenge volt ő, mint a szellő, a cipője oly parány;)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    3 (Egy nap reggel, pont kilenckor kiment a tó partjára,)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    4 (Láttam én őt elmerülni s a habokkal küzdeni,)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    5 (Édesapja, a jó bányász belehalt bánatába,)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    6 (Klementinát nem feledtem, de megláttam kis húgát,)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

    7 (Klementina ma is élne – hiszitek-e hát fiúk?)

    refr (Ó, a kedves, ó, a drága, jaj, de hamar elmúla,)

Tréfás köszöntő (Kösd fel magad-, kösd fel magad-, kösd fel magadra vitézi kardodat!)

Pigi-ja-baba

    1 (Pigi-ja-baba laszi-daka tóra.)

    2 (Pici a baba, leszakadt az orra.)

    3 (Viszi a papa Lacikát a tóra.)

Hazaszeretet

    1 (Napkeleti vizeken hömpölyög az ár,)

    2 (Nippon arca hova néz, felfelé tekint;)

    3 (Védte karunk a hazát száz viharon át,)

Pálos-mindenszentek

    1 (Pálos-mindenszenteket köszönti hazánk,)

    refr (Ó fel, fel, hív az Isten, számít Ő ránk!)

    2 (Égbetörő szent ösvény, rajta ifjúság!)

    refr (Ó fel, fel, hív az Isten, számít Ő ránk!)

Ökumenikus esti dal

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad,)

    2 (Ó, mosson meg az értem bőven hullt drága vér!)

Invábú

    1 (Ingojáma, gonjáma, Invábú!)

    2 (Ő egy hős, egy oroszlán!)

    3 (Hős vad tigris, vad tigris, több annál:)

Mondd el…

    refr (Mondd el a hegyek ormán, a boldog hírtől zengjen a vidék,)

    1 (Kis nyája mellett őrt áll a jámbor pásztornép,)

    refr (Mondd el a hegyek ormán, a boldog hírtől zengjen a vidék,)

    2 (Száz angyal hirdet jó hírt, mind erre vártunk rég,)

    refr (Mondd el a hegyek ormán, a boldog hírtől zengjen a vidék,)

Hallelu' (Hallelu', hallelu', halleluja, áldott az Úr!)

Ne félj, ne aggódj

    1 (Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:)

    2 (Nada te turbe, nada te'espante:)

Ne féljetek

    1 (Ne féljetek, örüljetek!)

    2 (Niebójcie sie, radujcie sie!)

Gyújts…

    1 (Gyújts éjszakánkba fényt,)

    2 (Dans nos obscurités,)

Bizakodjatok

    1 (Bizakodjatok, jó az Úr,)

    2 (Confitemini Domino)

Csak vándorlunk

    1 (Csak vándorlunk az éjben,)

    2 (De nochéi remos, de noche,)

Jó az Úrban…

    1 (Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr.)

    2 (Bonum est confidere in Domino.)

Reggeli hála

    1 (Hálát adok, hogy itt a reggel,)

    2 (Hálát, nemcsak a jótestvérért,)

    3 (Hálát adok, hogy munkát küldesz,)

    4 (Hálát adok a vidám percért,)

    5 (Hálát adok, hogy hallom hangod,)

    6 (Hálát adok az üdvösségért,)

Esti hála

    1 (Hálát adok az esti órán,)

    2 (Hálát adok a csillagfényért,)

    3 (Hálát adok, hogy küldtél testvért,)

    4 (Hálát adok, hogy tested táplál,)

    5 (Hálát adok, hogy mellém álltál,)

    6 (Hálát adok a sok-sok jóért,)

    7 (Hálát adok, hogy szemed rajtam,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem