Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Búcsújárók könyve" énekei:

1

    1 (Van egy jó hely, oda megyek.)

    2 (Emberekért ömlött a vér.)

    3 (Csodálatos ez a titok.)

    4 (Azóta tart a kapcsolat.)

2

    1 (Ave Maria, gratia plena,)

    2 (Ave Maria, gratia plena,)

3

    1 (Minden hívek, jöjjetek,)

    2 (Hozzád futok, Mária,)

    3 (Jaj, mert nagy bűnös vagyok,)

    4 (Zöldelő szép rozmaring,)

    5 (Mennyből szállott szép rózsa,)

    6 (Mária, szép liliom,)

    7 (Tárd ki szent karjaidat,)

    8 (Ha eljön a végóra,)

4

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat!)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még.)

    3 (Irgalma leáradt, népünkre borult,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Magyarok dolgára örök gondja van.)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

5

    1 (Köszönteni megyünk (voltunk), ó, Mária,)

    2 (Nagy szeretetedért, ó Mária,)

    3 (Drága szent nevedért, ó Mária,)

    4 (Hét szívfájdalmadért, ó Mária,)

    5 (Esedezz érettünk, ó Mária,)

    6 (Minden szükségünkben, ó Mária,)

    7 (Halálunk óráján, ó Mária,)

6

    bevezető (Szívünk, lelkünk most kitárjuk,)

    1.áll (Áll a gyilkos, nagy ítélet,)

    2.áll (Itt van már a kereszt fája,)

    3.áll (Botlik, roskad szegény tested,)

    4.áll (Ó jaj, látod jönni szemben)

    5.áll (Vinni terhed, segítségül)

    6.áll (Jámbor asszony siet hozzád,)

    7.áll (Földre roskadsz másodízben,)

    8.áll (Sírva jöttök ki elébe,)

    9.áll (A keresztnek szörnyű terhe)

    10.áll (Megcsúfoltak ruha nélkül,)

    11.áll (Édes Jézus drága testét)

    12.áll (Megváltásunk már betelve:)

    13.áll (Keresztfádról már levesznek,)

    14.áll (Már a szent test sírba téve,)

    záró (Uram, hiszek és remélek,)

7

    1 (Salve Regina! Mater misericordiæ!)

    2 (Ad Te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle!)

    3 (Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,)

8

    1 (Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.)

    2 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.)

    3 (Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom;)

    4 (Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri.)

    5 (Máriáért lelki fegyverekkel szent örömmel harcolunk,)

9

    1 (Ó Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám!)

    2 (Hajnal keltén, ha megkondul magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag,)

    4 (Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégezem,)

    5 (Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt, Szűzanyám,)

10

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye!)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve)

    3 (Oltáridat körülzokogjuk)

11

    1 (Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője,)

12

    1 (Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek,)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Istentől csodával neki adatott,)

    4 (A fogantatásban ő vétkes nem volt,)

    5 (Mint arany a tűztől felolvasztatik,)

    6 (Te vagy segítsége minden híveknek,)

    7 (Te vagy én oltalmam kísértésünkben,)

    8 (Azért is szívemben mostan vigadok,)

    9 (Utolsó órámban segélj engemet,)

13

    1 (Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!)

    2 (Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!)

    3 (Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!)

    4 (Apostolok királynéja, tiszta Szűz!)

    5 (Vértanúknak királynéja, tiszta Szűz!)

    6 (Hitvallóknak királynéja, tiszta Szűz!)

    7 (A szüzeknek királynéja, tiszta Szűz!)

    8 (Mindenszentek királynéja, tiszta Szűz!)

    9 (Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!)

    10 (Békességnek királynéja, tiszta Szűz!)

    11 (Magyarország Nagyasszonya, tiszta Szűz!)

14

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége,)

    2 (Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel)

    3 (Azért, Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,)

    4 (Mert belénk ontatott, szívünkbe oltatott)

    5 (Hogy te légy segítőnk, bajban erősítőnk,)

15

    1 (Mennynek királyné Asszonya,)

    2 (Amint megmondotta vala,)

16

    1 (Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,)

    2 (Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa!)

    3 (Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,)

    4 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

    5 (Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,)

    6 (Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek;)

17

    1 (Mennyei szép virágszál, fogadd köszöntésünk,)

    2 (Üdvözlégy, Szűz Mária, Ékes liliomszál,)

    3 (Szálljon ránk is, Mária, a Te nagy érdemed,)

    4 (Végre, szép Szűz Mária, most itt arra kérünk,)

18

    1 (Te vagy földi éltünk vezércsillaga,)

    2 (Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (Te, mint reménycsillag, mosolyogsz felénk,)

    5 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

19

    1 (E siralom völgyében az élet tengerén)

    2 (Ha a rágalmazó nyelvek énreám törnek,)

    3 (A gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi,)

    4 (Akiről azt hiszem, hogy legjobb akaróm,)

    5 (Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik,)

    6 (Ínséget és szenvedést békével tűrök,)

    7 (Ha barátim megcsalnak, kikkel jót tettem,)

    8 (Jézust követem én, a szenvedő Királyt,)

    9 (Szép szivárvány ragyog a bánatkönnyeken,)

    10 (Ha békével futom meg a földi pályám,)

20

    1 (Nyíljon ki szívetekben az örömvirág.)

    2 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

    3 (Aki hittel, reménnyel Tebenned bízik,)

    4 (Tárd ki szűz karjaidat, égi jó Anyánk,)

21

    1 (Az Úritzent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről,)

    3 (Mert ő erős hatalommal,)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát,)

    5 (Hálát adjunk az Istennek,)

22

    1 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    2 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    3 (Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

23

    1 (Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.)

    2 (Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél.)

    3 (Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dícsérlek;)

    4 (Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad,)

24

    1 (Boldogasszony, édes,)

    2 (Dícséretét zengjék)

    3 (Szent Fiad igéit)

    4 (Hisszük, hogy a lelked)

    5 (Fölajánljuk Néked)

    6 (Szent az Isten, szent, szent!)

25

    1 (Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!)

    2 (Szentlélekisten mátkája, Mária, segíts!)

    3 (Üdvözlégy, édes reményünk, Mária, segíts!)

    4 (Ha mi rólad gondolkodunk, Mária, segíts!)

    5 (Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária, segíts!)

    6 (Hogy az Istent szerethessük, Mária, segíts!)

    7 (Hogy jó gyermekid lehessünk, Mária, segíts!)

    8 (Hogy a vétket gyűlölhessük, Mária, segíts,)

    9 (Igaz öröm nélküled nincs! Mária, segíts!)

    10 (Lelkünk tisztántartásában, Mária, segíts!)

    11 (Ha a bűn-veszély fenyeget, Mária, segíts!)

    12 (Minden búban és bánatban, Mária, segíts!)

    13 (Ha majd közelget a szükség, Mária, segíts!)

    14 (Betegség és szenvedésben, Mária, segíts!)

    15 (Hogy végönkre jól készüljünk, Mária, segíts!)

    16 (Az ítélő bíró széknél, Mária, segíts!)

26

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.)

    2 (Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűz Anya,)

    4 (Tiszta Szűz te, akitől a másik Ádám teste lett,)

    5 (Ó, miképpen zenghetünk hát neked illő éneket,)

    6 (Légy a csüggedők reménye, a szegények gyámola,)

27

    1 (Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának,)

    2 (Üdvözlégy szűzvirág, ki el nem hervadtál,)

    3 (Te, ki jámborságban, mint napfény, ragyogtál,)

    4 (Óh, fölséges Isten választott leánya,)

    5 (Tetőled születék az Isten Báránya,)

    6 (Engedd, hogy híveid hozzád futhassanak,)

    7 (Nagy méltóságra vitt az Isten tégedet,)

    8 (Azért folyamodunk hozzád, óh Szűzanya,)

    9 (Irgalmasság anyja, tudod eseteinket,)

    10 (Nem kérünk mulnadó fényt és gazdagságot,)

28

    1 (Nincs más reménységem, egyedül Mária.)

    2 (Már sok füldi bűnöst magadhoz fogadtál,)

    3 (Én is hozzád jöttem, kegyelmes Szűzanyám,)

    4 (Nézd a sok özvegyek sűrű zokogásit,)

    5 (Nyújtsd hát, édesanyám, segítő kezedet,)

29

    1 (Zöldelő virágszál te vagy, ó Mária.)

    2 (Áldott vagy, Mária, az asszonyok között,)

    3 (Ó, te, a limbusban kinyílt legszebb rózsa,)

    4 (Óh, kegyes Szűzanya, ki senkit el nem hagysz,)

    5 (Hozzám is, Szűzanyám, légy irgalmassággal,)

30

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,)

    2 (Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,)

    3 (Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,)

    5 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

    6 (Vedd el országodról ezt a sok ínséget,)

    7 (Irtsd ki, édesanyánk, a sok gyűlölséget,)

    8 (Hogy, mint Isten anyját, régen tisztelének,)

    9 (Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,)

    10 (Fiad ellen sokat – megvalljuk – vétettünk,)

    11 (Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk,)

    12 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának!)

31

    1 (Béke fejedelme, szentséges Istenünk,)

    2 (Szűz Mária Szíve, béke példaképe,)

    3 (Liliom virágszál, Te vagy, ó Mária.)

    4 (Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,,)

    5 (Derítsd fel hazánkra a békesség napját,)

32

    1 (Angyaloknak boldog királynéja,)

    2 (Néznek reád árváknak szemei,)

    3 (Üdvözlégy, óh szüzeknek pálmája,)

    4 (Üdvözlégy te, Jézusnak dajkája,)

    5 (Ne feledkezz, Anyánk, árváidról,)

    6 (Nézz le mennyből reánk kegyelmesen,)

    7 (Dicsértessél, dicső Szentháromság,)

33

    1 (Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye,)

    2 (Ifjúságnak hófehér virága,)

    3 (Szép Nagyasszony, hullass könnyeket,)

    4 (Mély kesergő fájdalmaid jaja)

34

    1 (Ó, Mária, kinyilt virág,)

    2 (Bűnösöknek pártfogója,)

    3 (Csodálkozott ég s föld rajtad,)

    4 (Egek drága ékessége,)

    5 (Téged hódolva tisztelnek,)

    6 (Dicsérünk a szent atyákkal,)

    7 (Mennyországnak királynéja,)

    8 (Általad sok megtért lelkek)

35

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje vagy búbánat,)

    3 (Ha a virág ajka beszélhetne,)

    4 (Ha a szivárvány az enyém volna,)

    5 (Ha a csillagtábor megszólalna,)

    6 (És ha elközelget éltem vége,)

36

    1 (Erdő mellett estvéledtem,)

    2 (Én Istenem, adjál szállást,)

    3 (Adjon Isten jó éjszakát,)

37

    1 (Csendes alkony száll a földre,)

    2 (Öröklámpa őrzi csendben)

    3 (Édes Jézus, áldj meg minket,)

    4 (Édes Jézus, későre jár,)

38

    1 (Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent kezedet,)

    2 (Te vagy az irgalom, te vagy a szeretet,)

    3 (Vezess, Uram, vezess, ha vétek megkísért,)

    4 (Majd révbe érkezem, megállok egykoron,)

39

    1 (Uram, jó nekünk itt lenni, a Te szent hajlékodban.)

    2 (Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár,)

    3 (Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés,)

40

    1 (Egek Királynéja, Mária, segíts,)

    2 (Szent Fiadra kérünk, Mária, segíts,)

    3 (Hitünk védelmében, Mária, segíts,)

    4 (Hogy az Istent féljük, Mária, segíts,)

    5 (Hogy neked tetszhessünk, Mária, segíts,)

    6 (Irgalmasság anyja, Mária, segíts,)

    7 (Igaz bűnbánatra, Mária, segíts,)

    8 (Erős bizalomra, Mária, segíts,)

    9 (Buzgó jámborságra, Mária, segíts,)

    10 (Kísértéseinkben, Mária, segíts,)

    11 (Jó szándékainkban, Mária, segíts,)

    12 (Ha szükség szorongat, Mária, segíts,)

    13 (Ha ínség fenyeget, Mária, segíts,)

    14 (Minden gyötrelmünkben, Mária, segíts,)

    15 (Hogy jót remélhessünk, Mária, segíts,)

    16 (Majd az élet fogytán, Mária, segíts,)

    17 (Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária, segíts,)

    18 (Hogy boldogulhassunk, Mária, segíts,)

41

    1 (Szeretettel jöttünk hozzád, szép Szűz Mária,)

    2 (Világbékét kérünk Tőled, szép Szűz Mária,)

    3 (Szívünk bánatkoszorúját elédbe rakjuk,)

    4 (Messze útról hozzád jöttek árvák, özvegyek,)

    5 (Világbékéért könyörgünk, szép Szűz Mária,)

    6 (A Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág,)

    7 (Édesanyánk, szűz fejedre kötünk koszorút,)

    8 (A Szentlélek Úristennek szelíd galambja)

    9 (Halálunknak végóráján siess mihozzánk,)

42

    1 (Magyarok Nagyasszonya, boldogságos Szűzanya, Mária!)

    2 (Ím, tehozzád fordulunk, tebenned van bizalmunk, Mária!)

    3 (Tekints le országodra, te árva fiaidra, Mária!)

    4 (Magyarok szószólója, híveid pártfogója, Mária!)

    5 (Légy utolsó óránkban segítőnk a halálban, Mária!)

43

    1 (Nagy Isten kedvében,)

    2 (Teáltalad nyernek)

    3 (Nálad menedéket)

    4 (Ó, ne hagyj magunkra,)

44

    1 (Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!)

    2 (Ha vándorutamon a nap leszáll,)

    3 (Lépcsővel álmodom, hozzád vezet,)

    4 (Tövises szűk úton a mennybe fel,)

    5 (Repeső szárnyakon, felhőkön át,)

    6 (Tudom, ha arcodat megláthatom,)

45

    1 (Szé Iria tündökölt, május volt éppen,)

    2 (A Föld színét öldöklő háború dúlja,)

    3 (Te itt vagy, hogy három kis gyermeket válassz,)

    4 (A jó hír, halld, így hangzik: lesz újra béke,)

    5 (Az olvasót minden nap hűséggel végezd,)

    6 (Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk,)

    7 (Ó, Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,)

46

    1 (Hozzád repül ma hő fohászunk, Nagyasszony, Szűz Mária!)

    2 (Hazánkat gondjaidra bízta István, a szent, a jó király.)

    3 (Ma, mint hazánk Nagyasszonyához, kiált hzzád a honfi szó.)

    4 (Benned remél a hű magyar szív, szerelmedtől vár balzsamot!)

    5 (Vezesd erényre, hitre vissza István tévelygő nemzetét.)

    6 (Légy újra anyja nemzetünknek, balsors veszélyén gyámola.)

    7 (Oltalmadat terjeszd hazánkra, tedd boldoggá bús népedet!)

47

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad, Jézusom, nincsen hívebb barát!)

    3 (Hajlékot nyújt nekem: szíved, ó Jézusom!)

48

    1 (Hozzád fohászkodunk, áldott védasszonyunk, boldogságos szent szűz, kegyes Anyánk,)

    2 (Anyául tégedet, ki értünk szenvedett, Megváltónk, szent Fiad adott nekünk:)

    3 (S e népet, e hazát Neked ő adta át, kit trónra önmaga az Úr emelt:)

    4 (Szent szűz, ki e hazát elveszni nem hagyád, óh nyerd ki még csak e kegyet nekünk:)

    5 (Ha a nagy pillanat jön s éltünk megszakad, s hívő lelkünk mennyben keres hazát:)

49

    1 (Fel, magyar nép, hőn magasztald nemzeted védasszonyát!)

    2 (Föl a Tisza, Duna partján, s az emberek harsogják,)

    3 (Máriának országában zengje ajk, szív s orgona.)

    4 (Szép vagy rózsa s liliomként, nagy, dicső vagy, Mária.)

    5 (Bárha nem tudunk dicsérni szóval úgy, mint érzünk,)

    6 (A szeretet asszonyának, Máriának szent szíve,)

50

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a szent kereszt elhagyottan, árván.)

    2 (Vértől ázott a keresztnek fája, az angyalnak könnye csorog rája.)

    3 (Egyedül állunk melletted, Uram, néma szívvel és a bűnt bánóan.)

    4 (Bánatos nép ezer fájdalmával jöttünk hozzád kesergő imával.)

    5 (Sokan vannak, kik még nem ismernek, a bűnösök, kik téged kerülnek.)

    6 (Ó, de minket gyalázhat a világ, erős lelkünk a szent Golgotán áll.)

    7 (Uram, Jézus, légy irgalmas nékünk, ó, bocsásd meg tengernyi sok vétkünk.)

    8 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra, légy az édes irgalomnak anyja.)

51

    1 (Ezer veszélyben, Szűzanyám, te védj meg engemet!)

    2 (Mária, tenger csillaga, feléd tekintek én,)

52

    1 (Gyűdnek ősi kegyhelyére szent örömmel érkezünk.)

    2 (Fájó szívvel jöttünk Hozzád, Máriagyűdi Szűzanyánk!)

53

    1 (Ó, édes szép Anyánk, mennyei Pátrónánk,)

    2 (Fordítsd felénk, anyánk, angyali szép arcodat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

54

    1 (Jertek, jámbor hívek, tisztelni Máriát,)

    2 (Ki, mint kinyílt rózsa, mely az égből leszállt,)

    3 (Nagy ideje annak, vagy már kétszáz éve,)

    4 (Szent Fia figyelmen kívül ezt nem hagyta,)

    5 (Jertek, nézzétek meg, és győződjetek meg,)

    6 (Egy ártatlan rab is bízott Máriában,)

    7 (Minő csoda ez is, tekints fel a falra,)

    8 (Pócsi szép virágszál, mi is hozzád jöttünk,)

    9 (Sokezer búcsús nép az itt lakozókkal,)

    10 (Tekints ránk, Mária, bűnös szolgáidra,)

    11 (Kinyílt majoranna, pócsi Szűz Mária,)

    12 (Szent utunkban szedtük, koszorúba fűztük,)

    13 (Nyerd meg a számunkra, Pócsnak szép csillaga,)

    14 (Ha elveszed búnkat, majd örömhírt mondunk,)

55

    1 (Téged jöttünk köszönteni,)

    2 (Itt tündökölsz az oltáron,)

    3 (Végy minket szent kegyelmedbe,)

    4 (Hozzád jöttünk nagy örömmel,)

    5 (Te vagy erőnk és oltalmunk,)

    6 (Eljött hozzád a bús árva,)

    7 (Mert könny ragyog a szemünkben,)

    8 (Anyánk, viselj gondot reánk,)

    9 (Oltárodnál leborulunk,)

    10 (Ó, mint örül szívünk, lelkünk,)

    11 (Alázattal téged kérünk,)

56

    1 (Ezerszer köszöntünk, hozzánk érkezett)

    2 (Oly szép a tavasznak ez a hónapja,)

    3 (Az illatos erdőnek zöld lombjaira)

    4 (Aranyszín felőbe borul a tavasz,)

    5 (Rózsaligetből a dalos madárka)

    6 (Mennyei tavasznak legszebb rózsája,)

    7 (Ha eljön egykor a mennyei tavasz,)

57

    1 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek,)

58

    1 (Üdvözlégy, Szentkútnak tündöklő csillaga,)

    2 (Te köszöntésedre messziről fáradtunk,)

    3 (Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet,)

    4 (Majd meghasad szívünk most a nagy örömben,)

    5 (Tekints le, Mária, hű tisztelőidre,)

    6 (Szentkútnak csillaga, ragyogj a szívünkben,)

    7 (Szomorú a szívünk, bánattal telve van,)

    8 (Mert te vagy az árvák kegyes szószólója,)

    9 (Az árvák, özvegyek sírását hallgasd meg,)

    10 („Ne sírjatok, árvák, itt van Szűzanyátok,)

    11 (Légy velünk, Mária, e földi életben,)

59

    1 (Úrangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    3 (Óh, égi tünemény, Teremtőnk anyja,)

    4 (Tiszta vagy, mint rózsa, hajnal harmatja,)

    5 (Aranyhaj hullámzik hószín válladon,)

    6 (Fejeden korona, fehér liliom,)

    7 (Mennyei olvasó ragyog kezedben,)

    8 (Gyémántfátyol s csillag díszíti fejed,)

    9 (Ibolyavirágból van deréköved,)

    10 (Oly szelíd, oly bájló mennyei szavad,)

    11 (Csipkefa jég-harmat kivirágozott,)

    12 (Ó, lourdes-i Szűz Anya, szállj le szívünkre,)

    13 (Üdvözlégy, Szűz Anyánk, kegyelmek Anyja,)

    14 (Hatalmas pártfogónk, könyörögve kérünk,)

    15 (Jóságod mérhet'len gyermekid iránt,)

    16 (Ki annyi bűnösnek felnyitád szemét,)

    17 (Hisz annyi örvény közt vezet el utunk,)

    18 (Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,)

    19 (Oly gyönge, ingatag Évának fia,)

    20 (A régi ellenség szüntelen kísért,)

    21 (Ha éltünk alkonyán eljő az óra,)

    22 (Végre Bernadettel ölelj kebledre,)

60

    1 (Kegyes jó anyánk, nézz mennyből reánk!)

    2 (Hogyha vétkeztünk, imádkozz értünk,)

    3 (Védd meg hazánkat, s benne falunkat,)

61

    1 (Készül a koszorú üdvözletből,)

    2 (Midőn az olvasót imádkozzuk,)

    3 (Vegye hát mindenki a kezébe,)

62

    1 (Magyarország Nagyasszonya,)

    2 (Szűz Mária, Védasszonyunk!)

    3 (Magyarország Nagyasszonya!)

    4 (Szűz Mária, Védasszonyunk,)

63

    1 (Ó, én édes jó Istenem,)

    2 (Vándor fecske sebes szárnyát,)

    3 (Vándor fecske hazatalál,)

64

    1 (Angyaloknak nagyságos asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Asszonyoknak vagy tiszta tükre,)

    4 (Áldott vagy te, Jézus dajkája,)

    5 (Rettenetes a mi bajvívásunk,)

    6 (Dicsértessél, dicső Szentháromság,)

65

    1 (Ó, kiscelli szent Szűz, ó, szép Boldogasszony!)

    2 (Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket,)

    3 (Irgalmad hatalmát sokszor megmutattad.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem