Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 1.Zsoltár/1

Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! * Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába.

Lelkem és testem ujjongva eped * az é Isten után.

Még a veréb is otthont talál manak, † és fészket a gerle, ahová fiait helyezze; * a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem