Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 3.Zsoltár/2

Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, * ujjongjanak nyugvóhelyükön.

Szájuk Istent dicsérje, * és kétélű kard legyen a kezükben,

hogy a pogányokon bosszút álljanak, * és a népeket megfenyítsék.

Királyaikat verjék béklyóba, * és uraikat vasbilincsbe,

hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van: * Ez lesz dicsősége összes szentjeinek!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem