Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Himnusz/2

Isten előtt igen kedves,

szent e város szerfölött,

dicsérete szép hangzású

és ujjongó éneke,

amidőn a Három-Egyet

énekszóval hirdeti.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem