Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Fohászok/Bev

Mondjunk dicséretet az egy Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és kérjük alázatosan: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem