Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 2.Zsoltár/4

Hozzád kiáltok, Uram, és így szólok: † „Te vagy az én menekem, * örökségem az élők honában.

Figyelj esengő szavamra, * mert meggyötörtek engem szerfölött.

Üldözőim elől oltalmazza, * mert erősebbek, mint én vagyok.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem