Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 2.Zsoltár/4

Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember * a megpróbáltatás idején.

Ha nagy vizek áradnak is, * őt el nem érik.

Te vagy menedékem, megóvsz engem a gyötrelemtől, * a szabadulás ujjongásával veszel körül.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem