Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: Fohászok/Bev

Kedves testvéreim, ujjongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jótéteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel: Urunk, add bőséges kegyelmedet és békédet!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem